SQLAlchemy - Portale Internetowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SQLAlchemy - Portale Internetowe"

Transkrypt

1 SQLAlchemy - Portale Internetowe Kamila Polewczyk 7 listopada Wprowadzenie SQLAlchemy to ORM (mapper obiektowo-relacyjny) baz danych dla pythona. Dzięki niemu mozna przesłonić bazę danych i do jej obsługi nie korzystać z samego SQLa, a ze specjalnych procedur. Bez znajomości języka SQL możemy w skryptach dokonywać zapytań na tabelach, tworzyć tablele i modyfikować dane w nich zamieszczone. Kolejną zaletą takiego mappera jest to, że możemy zmapowac tabele bazy danych na obiekty klas, a następnie wprowadzać zmiany w bazie operując na tych właśnie obiektach. Wersja SQLAlchemy wspiera następujące bazy danych pakietami podanymi obok: Postgres - psycopg2 SQLite - pysqlite MySQL - MySQLDB Oracle - cx Oracle MS-SQL - adodbapi pymssql Firebird - kinterbasdb Obecnie z tego mappera korzysta wiele frameworków, m.in Django TurboGears Zope Szczegółowy tutorial na temat SQLAlchemy można znaleźć pod adresem: 2 Instalacja Ze strony sciągamy jedną z wersji SQLAlchemy (treść tego dokumentu testowana byla na SQLAlchemy-0.2.8), rozpakowujemy archiwum, a następnie, będąc w odpowiednim katalogu, instalujemy wykonując polecenie: python setup.py install. Teraz mozemy używać pakietów alchemii pisząc skrypty w pythonie. Trzeba pamiętać o zaimportowaniu alchemii: from sqlalchemy import *. 1

2 3 Połączenie z bazą i tworzenie tabel Utwórzmy sobie przykładową bazę danych (MySQL: create database przyklad) Na początek należy połączyć się z naszą bazą za pomocą create engine 1, a następnie przypisać ją do obiektu MetaData. Różnica w działaniu na odmiennych bazach danych ogranicza się jedynie do linii definiowania połączenia z bazą gdzie podajemy rodzaj silnika, nazwę użytkownika, jego hasło oraz nazwę konkretnej bazy, której będziemy używać. Równie dobrze może być to create engine( ) czy create engine( ) Reszta poleceń wygląda tak samo dla każdej bazy. Ustawiając opcje echo dla silnika zobaczymy kod SQL generowany przez alchemię, co pozwoli nam upewnić się, że działa ona poprawnie (typ tabel musimy ustawic na InnoDB, w przeciwnym razie MySQL nie obsłuży kluczy obcych). 1 from sqlalchemy import * 2 3 bazy 4 db = create engine( ) 5 db.execute("set engine = InnoDB ", ) 6 # przypisanie tabel do MetaData 7 metadata = BoundMetaData(db) 8 9 # ustawiamy opcję echo na True żeby widzieć generowany kod SQL 10 metadata.engine.echo = True 11 Teraz można już operować na tabelach. W kolejnych liniach definiujemy dwie tabele (users i s) i tworzymy je za pomocą metody create() users = Table( users, metadata, 13 Column( user id, Integer, primary key=true), 14 Column( user name, String(40)), 15 Column( password, String(10)), 16 Column( age, Integer)) users.create() s = Table( s, metadata, 21 Column( id, Integer, primary key=true), 22 Column( address, String), 23 Column( user id, Integer, ForeignKey( users.user id ))) s.create() Aby używać tabel w programie definiujemy obiekty users i s, ktore bedą reprezentowały nasze tabelki. Definiujemy i, które bedzie odpowiadac operacji insert 3. Następnie na i wykonujemy wstawianie. Możemy wstawiać dane pojedynczymi wierszami, jak i podać całą tablicę rekordów. 1 gettingstarted connecting 2 schemasql table creating 3 schemasql inserting 2

3 26 users = Table( users, metadata, autoload=true) 27 s = Table( s, metadata, autoload=true) i = users.insert() 30 i.execute(user name = kasia, password = kasiap, age = 12) 31 i.execute(user name = zosia, password = zosiap,age = 34, 32 user name = rysia, password = rysiap,age = 38, 33 user name = misia, password = misiap,age = 22, 34 user name = misia, password = misiap,age = 22) i = s.insert() 37 i.execute(address = user id = 1, 38 address = user id = 2, 39 address = user id = 2, 40 address = user id = 4) 4 Zapytania SQLAlchemy umożliwia nam wykonywanie różnego rodzaju zapytań na bazie danych. Sluży do tego obiekt select 4. Definiujemy s jako select dla tabeli users, wykonujemy na nim zapytanie (execute), a następnie wybieramy z wyników wiersze. Aby pobrać jeden wiersz z tabeli możemy użyc metody fetchone() 41 s = users.select() 42 rs = s.execute() 43 row = rs.fetchone() 44 print id:, row[0] 45 print name:, row[ user name ] 46 print password:, row[ password ] Żeby pobrać wszystkie wiersze użyjemy fetchall(), a następnie przeglądamy je w pętli. 47 s = users.select() 48 rs = s.execute() 49 a = rs.fetchall() 50 for row in a: 51 print row.user name row.password; Dla ułatwienia dalszej pracy wprowadzamy sobie funkcje run(), która będzie wypisywała wiersze zwrócone na podstawie zapytania podanego w argumencie. 52 def run(stmt): 53 rs = stmt.execute() 54 for row in rs: 55 print row Wybór wierszy możemy ograniczyć różnymi kryteriami podając warunki w metodzie select(). Do kolumny odwołujemy się w sposób obiekt tabeli.c.nazwa kolumny 4 schemasql selecting 3

4 56 s = users.select(users.c.user name == misia ) 57 run(s) s = users.select(users.c.user id < 4) 60 run(s) Dostępne są również funkcje and, or i not oraz odpowiadające im &, i 61 s = users.select(and (users.c.user id < 4, users.c.user name!= kasia )) 62 run(s) s = users.select(or (users.c.user id < 4, users.c.user name!= misia )) 65 run(s) s = users.select(not (users.c.user name == zosia )) 68 run(s) s = users.select((users.c.user id < 4) & (users.c.user name!= zosia )) 71 run(s) s = users.select((users.c.user id < 4) (users.c.user name!= misia )) 74 run(s) s = users.select( (users.c.user name == rysia )) 77 run(s) Do dyspozycji mamy również funkcje takie jak like, startswith, endswith. Należy pamietać, że oznacza jeden dowolny znak, % to dowolny ciąg znaków. 78 s = users.select(users.c.user name.startswith( m )) 79 run(s) s = users.select(users.c.user name.like( %o% )) 82 run(s) s = users.select(users.c.user name.endswith( a )) 85 run(s) Także between i in, która ze względu na konflikt ze składnią pythona nie może nazywac się in. 86 s = users.select(users.c.password.between( m, z )) 87 run(s) s = users.select(users.c.user name.in ( zosia, kasia )) 90 run(s) Aby wywołać funkcje SQLowe (np. substr, count, max, min używamy func w sposób następujący 4

5 91 s = users.select(func.substr(users.c.user name, 2, 1) == o ) 92 run(s) s = select([func.count(users.c.user id)]) 95 run(s) s = select([func.count("*")], from obj=[users]) 98 run(s) Do sortowania możemy użyc metody order by i uporzadkować elementy np. po kolumnie name 99 s = users.select(order by=[users.c.name]) 100 run(s) Sortowanie na wielu kolumnach malejąco względem user id (desc) i rosnąco względem user name (asc) 101 s = users.select(users.c.user name> m, order by=[desc(users.c.user id), asc(users.c.user name)]) 102 run(s) Pobieranie danych z określonych pól 103 s = select([users.c.user id, users.c.user name], users.c.user name!= kasia ) 104 run(s) 5 Łączenie tabel Pełen join 5, pozbawiony warunków zwraca za dużo wyników. Aby otrzymać poprawne wyświetlenie należy odpowiednio połączyć tabele wykorzystując odpowiednie krytria. 105 s = select([users, s]) 106 run(s) s = select([users, s], s.c.user id == users.c.user id) 109 run(s) s = select([users.c.name, s.c.address], 112 s.c.user id == users.c.user id) 113 run(s) Do dyspozycji mamy obiekt join, który sam określa pole łączenia po kluczu obcym. 114 s = join(users, s).select() 115 run(s) 5 schemasql table relationships 5

6 Przykładowo gdy któryś z userów nie posiada adresu używamy outerjoin, by wyświetlić wszystkich userów. Domyślnie łączenie jest left outerjoin tzn. rekordy z tabeli po lewej stronie oraz odpowiadające im wpisy w tabeli po prawej. 116 s = outerjoin(users, s).select() 117 run(s) s = outerjoin( s, users).select() 120 run(s) 6 Porządkowanie Podobnie jak w czystym SQLu możemy stosować funkcje sortujące takie jak order by, która porządkuje dane w kolejności asc - malejącej, desc - rosnącej. Opcja distinct użyta przy select umożliwia wybranie niepowtarzających się wierszy. Natomiast parametry offset i limit zawężaja obszar zwracanych wyników odpowiednio przez przesunięcie o ileś pozycji oraz ograniczenie ilości kolejnych rekordów. 121 s = users.select(order by=[users.c.user name]) 122 run(s) s= users.select(users.c.user name> m, order by=[desc(users.c.user id), asc(users.c.user name)]) 125 run(s) s = select([users.c.user name], distinct=true) 128 run(s) s = users.select(offset=2, limit=2) 131 run(s) 7 Mapowanie Tabele bazy danych możemy zmapować 6 na klasy utworzone w pythonie. Dzięki temu możemy tworzyć obiekty odpowiadające konkretnym rekordom w tabeli. Utworzmy klasę odpowiadającą tabeli users: 132 class User(object): 133 def init (self, name, password,age): 134 self.user name = name 135 self.password = password 136 self.age = age 137 def wypisz(self): 138 print self.user name 139 print self.password 140 print self.age 6 6

7 Nastepnie wykonujemy mapowanie. Funkcja mapper przyjmuje dwa parametry - klasę do mapowania i obiekt tabeli. W ten sposób uzyskamy dostęp do tabeli w bazie poprzez obiekt klasy User. 141 usermapper = mapper(user, users) Aby dokonywać zmian w tabelach potrzebny jest obiekt session: 142 session = create session() Teraz mozemy utworzyc nowy obiekt klasy User z odpowiednio wczytanymi z bazy danymi. Na takim obiekcie możemy operować jak na każdym innym. Przykladowo możemy wczytac dane rysi i zmienic jej wiek. 143 q = session.query(user) 144 rys = q.get by(users.c.user name== rysia ) 145 rys.age += rys.wypisz() 147 session.flush() Należy pamiętać o metodzie flush(), która powoduje, że nowe dane zostaną zatwierdzone w bazie. Podobnie możemy wpisać do bazy zupelnie nowe obiekty korzystając z konstruktora. 148 u2 = User("ala","alap",12) 149 session.save(u2) session.save(user("misia","misiap",34)) 152 session.flush() Metoda save() powiąże nam obiekt gosia z bazą danych, następnie flush() dokona zmian. Podobnie możemy usunąć wybrany obiekt z bazy: 153 mis = q.get by(users.c.user name== misia ) 154 session.delete(mis) 155 mis.wypisz() 156 session.flush() Możliwe jest zmapowanie kilku tabel na jeden obiekt. W tym celu wykorzystamy obiekt join albo outerjoin. ORM połączy nam tabele po kluczu obcym. Następnie mapujemy obiekt join na specjalnie utworzoną, pustą klasę UE. 157 class UE(object): 158 pass 159 def wypisz(self): 160 print self.user name 161 print self.password 162 print self.age 163 print self.address j=outerjoin(users, s) uemap = mapper(ue,j) 168 q=session.query(ue) 169 mis=q.selectfirst(users.c.user name== misia ) 170 mis.wypisz() 7

8 8 Transakcje W przypadku kiedy dokonujemy bardziej złożonych zmian w bazie i potrzebna nam możliwość wycofania operacji, która przykładowo nie powiodła się tak jak byśmy oczekiwali, mamy do dyspozycji obiekt transakcji 7. Transakcję tworzymy w obrębie sesji. Rozpoczynamy ją transaction = session.create transaction(). Gdy ustawimy transaction.autoflush=false metoda flush() nie będzie automatycznie wprowadzała zmian do bazy, a zaczeka z tym do momentu gdy transakcja zakończy się. W tym wypadku mogą zajść dwie sytuacje: transaction.commit() zatwierdzi wszystkie zmiany w obrębie transakcji, transaction.rollback() wycofa to co próbowaliśmy zatwierdzić za pomocą flush() 171 transaction = session.create transaction() 172 transaction.autoflush=false kas.age += session.flush() 176 mis.age += transaction.rollback() 178 session.flush() Zmieniliśmy wiek mis, wiek kas pozostal bez zmian. 179 kas.age += session.flush() 181 mis.age += transaction.commit() Wszystkie zmiany zostaly zatwierdzone a transakcja zakończona 9 Podsumowanie Nie widzę powodów, przemawiających za tym by nie korzystać z SQLAlchemy przy pracy z bazami danych, które wspiera. Jak wiadomo implementacja każdej relacyjnej bazy danych rózni się w jakimś stopniu od pozostałych. Mapper zapobiega występowaniu błędów i różnic związanych ze zmianami w składni kodu SQL ujednolicając obsługę do jednego zestawu metod, co jest podstawową zaletą tego systemu. 7 orm transactions 8

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia Źródła: http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=bazy_danych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Formatowanie stringów Modularyzacja Funkcje w PHP Bazy danych

Formatowanie stringów Modularyzacja Funkcje w PHP Bazy danych Formatowanie stringów Modularyzacja Funkcje w PHP Bazy danych Zaawansowane formatowanie stringów int printf (string $format [, mixed $args [, mixed $... ]]) wyświetla sformatowany ciąg na ekranie. string

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL Model relacyjny bazy danych : Strukturalny język zapytao (SQL) : System MySQL Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL wydanie drugie rozszerzone i poprawione Paweł Szołtysek pawel.szoltysek@student.pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań Andrzej Ptasznik Język SQL podstawy zapytań Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Język SQL podstawy zapytań Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych Bazy Danych Ćwiczenie 10 JDBC Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC Na dotychczasowych ćwiczeniach wykorzystywaliście państwo program pozwalający na bezpośrednie wydawanie

Bardziej szczegółowo

ibatis jest propozycją fundacji Apache na

ibatis jest propozycją fundacji Apache na Biblioteka miesiąca David de Rosier ibatis bazodanowy robotnik ibatis jest propozycją fundacji Apache na współpracę aplikacji Java,.Net i Ruby z bazami danych. Podstawową ideą przy tworzeniu biblioteki

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika Graffiti Raporty, aplikacji tworzenia raportów definiowalnych dla systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 JDBC (ang. Java DataBase Connectivity). Biblioteka stanowiąca interfejs umożliwiający aplikacjom napisanym w języku Java porozumiewać się z bazami danych za

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. PostgreSQL. Podstawowe wiadomości. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej

BAZY DANYCH. PostgreSQL. Podstawowe wiadomości. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej BAZY DANYCH PostgreSQL. Podstawowe wiadomości Dodatek do instrukcji laboratoryjnej Spis treści 1. Połączenie z serwerem...4 1.1. SSH, SFTP...4 2. Podstawowe komendy i polecenia w systemie Linux...5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione. 2 / 2 0 0 5 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione. Softw a r e W y da w n ict w o Sp. z o.o., u l. Lew a r tow skieg o 6, 0 0-1 9

Bardziej szczegółowo

Maj 2014 QVX. Q-Table instrukcja. Just dream IT, we do the rest.

Maj 2014 QVX. Q-Table instrukcja. Just dream IT, we do the rest. Q-Table instrukcja QVX Maj 2014 Dziękujemy za skorzystanie z naszego produktu. W tym dokumencie znajdziesz szczegółową instrukcję jak skonfigurować i używać Q-Table. Program Q-Table służy do połączenia

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Sprzeg podstawowy do baz danych w PHP Mateusz Sowa, 2007

Sprzeg podstawowy do baz danych w PHP Mateusz Sowa, 2007 1. Wstęp PHP jest to skryptowy język programowania wykonywany po stronie serwera (server-side) służący do generowania stron internetowych. Skrypty napisane w PHP po uruchomieniu nie są kompilowane do postaci

Bardziej szczegółowo

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1):

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1): Podstawowe konwencje SPSS jest typowym programem pracującym pod kontrolą środowiska Windows, zatem po menu i oknach dialogowych możemy poruszać się korzystając z myszy lub klawiatury. Najczęściej, a w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo