EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu."

Transkrypt

1 EVOLVE QuickBox CZ Představujeme externí box na sata disk 2,5 3Gb Ultra rychlý externí box na pevné disky sata 2,5 s přenosovou rychlostí až 3Gb/s 2.5" lze použít s jakýmkoliv počítačem vybaveným USB portem. Toto zařízení kombinuje možnost použití moderních velkokapacitních 2,5 disků s velmi rychlým rozhraním USB 3.0. Vlastnosti a výhody rychle dodá úložný prostor jakémukoliv počítači vybavenému USB portem kterékoliv verze (je doporučeno rozhraní USB 3.0) není třeba instalovat žádný ovladač; stačí do boxu vložit 2.5" sata disk (3Gb/s nebo 1.5Gb/s) a připojit box k USB portu kompatibilní se serialata specifikace 2.6 podpora USB Mass Storage (Bulk-Only Transport,revize 1.3) Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu. Systémové požadavky notebook nebo stolní PC s USB portem standardu USB 2.0/3.0 (je doporučeno USB 3.0) operační systém Windows 7 (32-/64-bit)/Vista (32-/64-bit)/XP (32-/64-bit)/Windows Server 2003 & 2008 (32-/64-bit) Poznámka: Ovladač pro USB 3.0 je aktuálně dostupný pouze pro Windows 7, Vista a XP. Popis zdířka napájení USB 3.0 konektor kontrolní LED dioda Kontrolní LED dioda LED kontrolka vydává souvislé modré světlo, pokud je v boxu zapojený a zapnutý pevný disk. Při přenosu dat kontrolka bliká. Při blikání kontrolky nikdy QuickBox od počítače neodpojujte. Zapojení hardware Následující odstavce vás provedou vložením pevného disku a zapojení. Vložení 2.5" HDD 1. Odstraňte plastový kryt stiskem hranatého tlačítka a jeho posunutím vpřed.

2 2. Zasuňte do boxu pevný disk tak, aby konektory pevně zapadly do zdířek. Disk pevně domáčkněte a vraťte zpět kryt. 3. Pomocí dodaného USB 3.0 kabelu připojte externí box k počítači. 4. Zapojte volitelný napájecí USB kabel do napájecí zdířky v QuickBoxu a druhý konec do volného USB portu v počítači. Poznámka: Tento krok je nutné udělat pouze v případě, že USB port použitý pro datové připojení neposkytuje dostatečné napájení pro QuickBox. 5. QuickBox se po zapojení USB kabelů automaticky zapne (v případě že je zapnutý počítač ke kterému je připojený). Ujistěte se, že kontrolní LED svítí. 6. Po automatickém zapnutí a detekcí operačním systémem proběhne automatická instalace ovladače. Instalace ovladače Windows automaticky detekují připojení QuickBoxu a samy pro něj nainstalují potřebný ovladač. Instalace dalších ovladačů není nutná. Poznámka: Aby mohl QuickBox pracovat maximální rychlostí, ujistěte se, že řadič USB 3.0 ve vašem PC má nainstalovány správné a aktuální ovladače. Používání Evolve QuickBox Po správném nainstalování a zapnutí QuickBoxu se v okně (Tento) Počítač objeví vedle stávajících disků nový disk. Disk lze použít jako běžný pevný disk uvnitř počítače. Odpojení EVOLVE QuickBoxu od počítače Před odpojením QuickBoxu od počítače postupujte podle procesu pro bezpečné odebrání USB zařízení podle vaší verze Windows. Totéž platí, i pokud chcete QuickBox pouze vypnout a neodpojovat od PC. Pokud nebudete postupovat podle uvedeného návodu, může dojít ke ztrátě dat na disku nebo dokonce k poškození disku. Windows 7/ Windows Vista 1. Ověřte nejprve, že modrá kontrolní LED na QuickBoxu nebliká. 2. Klikněte vpravo dole na liště na Zobrazit skryté ikony a vyberte si ikonku bezpečně odebrat hardware, klikněte na ni levým tlačítkem myši a ze seznamu zařízení vyberte položku AS Levým tlačítkem myši klikněte na Bezpečně odebrat AS Nyní můžete odpojit QuickBox od počítače. Windows Server Ověřte nejprve, že modrá kontrolní LED na QuickBoxu nebliká. 2. Klikněte vpravo dole na liště na ikonku Bezpečně odebrat hardware. 3. Levým tlačítkem myši klikněte na Bezpečně odebrat zařízení USB Mass Strorage a klikněte na OK. 4. Nyní můžete odpojit QuickBox od počítače. Windows XP / Server Ověřte nejprve, že modrá kontrolní LED na QuickBoxu nebliká.

3 2. Dvakrát klikněte na ikonku Bezpečně odebrat hardware vpravo dole na liště. 3. Zvolte zařízení Mass Storage, klikněte na Stop, OK, OK a okno zavřete. 4. Nyní můžete odpojit QuickBox od počítače. Podpora EVOLVE: soubory ke stažení, nastavení, manuály a další informace týkající se produktů EVOLVE hledejte na Copyright 2010 ABACUS Electric s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny. EVOLVE QuickBox - SK Predstavujeme externý box na sata disk 2,5 3Gb Ultra rýchly externý box na pevné disky SATA 2,5 "s prenosovou rýchlosťou až 3Gb/s 2.5" je možné použiť s akýmkoľvek počítačom vybaveným USB portom. Toto zariadenie kombinuje možnosť použitia moderných veľkokapacitných 2,5 "diskov s veľmi rýchlym rozhraním USB 3.0. Vlastnosti a výhody rýchlo dodá úložný priestor akémukoľvek počítaču vybavenému USB portom akejkoľvek verzie (je odporúčané rozhranie USB 3.0) nie je potrebné inštalovať žiadny ovládač; stačí do boxu vložiť 2.5 "SATA disk (3Gb/s alebo 1.5GB / s) a pripojiť box k USB portu kompatibilný so Serial špecifikáciou 2.6 podpora USB Mass Storage (Bulk-Only Transport, revízia 1.3) Poznámka: Pre maximálnu priechodnosť dát použite pevný disk SATA 3Gb/s a pripojte QuickBox k plne funkčnému USB 3.0 portu. Systémové požiadavky notebook alebo stolný PC s USB portom so štandardom USB 2.0/3.0 (je odporúčaný USB 3.0) operačný systém Windows 7 (32-/64-bit) / Vista (32-/64-bit) / XP (32-/64-bit) / Windows Server 2003 & 2008 (32-/64-bit) Poznámka: Ovládač pre USB 3.0 je aktuálne dostupný iba pre Windows 7, Vista a XP. Popis dierka napájania kontrolná LED dióda USB 3.0 konektor

4 Kontrolná LED dióda LED kontrolka vydáva súvislé modré svetlo, ak je v boxe zapojený a zapnutý pevný disk. Pri prenose dát kontrolka bliká. Keď kontrolka bliká nikdy QuickBox od počítača neodpájajte. Zapojenie hardvéru Nasledujúce odstavce vás povedú vložením a zapojením pevného disku. Vloženie 2.5" HDD 7. Odstráňte plastový kryt stlačením hranatého tlačidla a jeho posunutím vpred. 8. Zasuňte do boxu pevný disk tak, aby konektory pevne zapadli do zdierok. Disk pevne dotlačte a vráťte späť kryt. 9. Pomocou dodaného USB 3.0 kábla pripojte externý box k počítaču. 10. Zapojte voliteľný napájací USB kábel do napájacej zdierky v QuickBoxu a druhý koniec do voľného USB portu v počítači. 11. Poznámka: Tento krok je nutné urobiť len v prípade, že USB port použitý pre dátové pripojenie neposkytuje dostatočné napájanie pre QuickBox. 12. QuickBox sa po zapojení USB káblov automaticky zapne (v prípade že je zapnutý počítač ku ktorému je pripojený). Uistite sa, že kontrolná LED svieti. 13. Po automatickom zapnutí a detekciou operačným systémom prebehne automatická inštalácia ovládača. Inštalácia ovládača Windows automaticky detekujú pripojenie QuickBoxu a sami pre neho nainštalujú potrebný ovládač. Inštalácie ďalších ovládačov nie je potrebná. Poznámka: Aby mohol QuickBox pracovať maximálnou rýchlosťou, uistite sa, že radič USB 3.0 vo vašom PC má nainštalované správne a aktuálne ovládače. Používanie Evolve QuickBox Po správnom nainštalovaní a zapnutí QuickBoxu sa v okne "(Tento) Počítač" objaví vedľa existujúcich diskov nový disk. Disk je možné použiť ako bežný pevný disk vnútri počítača. Odpojenie EVOLVE QuickBoxu od počítača Pred odpojením QuickBoxu od počítača postupujte podľa postupu na bezpečné odobratie USB zariadenia podľa vašej verzie Windows. To isté platí, aj ak chcete QuickBox len vypnúť a neodpájať od PC. Ak nebudete postupovať podľa uvedeného návodu, môže dôjsť k strate dát na disku alebo dokonca k poškodeniu disku. Windows 7/ Windows Vista 1. Overte najprv, že modrá kontrolná LED na QuickBoxu nebliká. 2. Kliknite vpravo dole na lište na "Zobraziť skryté ikony" a vyberte si ikonku bezpečne odobrať hardware, kliknite na ňu ľavým tlačidlom myši a zo zoznamu zariadení vyberte položku AS Ľavým tlačidlom myši kliknite na "Bezpečne odobrať AS2105" 4. Teraz môžete odpojiť QuickBox od počítača. Windows Server 2008

5 1. Overte najprv, že modrá kontrolná LED na QuickBoxu nebliká. 2. Kliknite vpravo dole na lište na ikonku "Bezpečne odobrať hardware". 3. Ľavým tlačidlom myši kliknite na "Bezpečne odobrať zariadenie USB Mass Strorage" a kliknite na OK. 4. Teraz môžete odpojiť QuickBox od počítača. Windows XP / Server Overte najprv, že modrá kontrolná LED na QuickBoxu nebliká. 2. Dvakrát kliknite na ikonku "Bezpečne odobrať hardware" vpravo dole na lište. 3. Zvoľte zariadenie Mass Storage, kliknite na Stop, OK, OK a okno zatvorte. 4. Teraz môžete odpojiť QuickBox od počítača. Podpora EVOLVE: súbory ku stiahnutiu, nastavenie, manuály a ďalšie informácie týkajúce sa produktov EVOLVE hľadajte na Copyright 2010 ABACUS Electric s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby vyhradené. EVOLVE QuickBox PL Przedstawiamy ramkę zewnętrzną na dysk sata 2,5 3Gb Ultra szybką ramkę do twardych dysków sata 2,5 z szybkością transferu aż 3Gb/s 2.5" można użyć z jakimkolwiek komputerem wyposażonym w port USB. To urządzenie łączy możliwości nowoczesnych dysków o dużych pojemnościach 2,5 z bardzo szybkim interfejsem USB 3.0. Właściwości i zalety szybkie rozszerzenie pojemności pamięcia dla każdego komputera wyposażonego w port USB jakiejkolwiek wersji (zalecany interfejs USB 3.0) nie ma konieczności instalowania sterowników, wystarczy do ramki włożyć dysk 2.5" sata (3Gb/s lub 1.5Gb/s) i podłączyć ramkę do portu USB kompatybilny z serialata specyfikacja 2.6 obsługa USB Mass Storage (Bulk-Only Transport,rewizja 1.3) Uwaga: By osiągnąć maksymalny transfer danych należy użyć twardego dysku sata 3Gb/s i podłączyć QuickBox do w pełni działającego portu USB 3.0. Wymagania systemowe notebook lub stacjonarny PC z portem USB standard USB 2.0/3.0 (zalecany jest USB 3.0) system operacyjny Windows 7 (32-/64-bit)/Vista (32-/64-bit)/XP (32-/64-bit)/Windows Server 2003 & 2008 (32-/64-bit) Uwaga: Sterowniki do USB 3.0 są aktualnie dostępne tylko do Windows 7, Vista i XP. Zawartość opakowania zewnętrzna ramka USB QuickBox sata 3Gb/s 2.5" kabel do przesyłu danych USB 3.0 i kabel zasilający USB

6 opakowanie transportowe skrócona instrukcja obsługi Opis gniazdo zasilania konektor USB 3.0 kontrolna dioda LED Kontrolna dioda LED W przypadku gdy w ramce jest podłączony i włączony twardy dysk, to dioda świeci się ciągłym niebieskim światełkiem. W czasie przesyłu danych dioda miga. Nie wolno odłączać ramki w czasie gdy dioda miga. Podłączenie hardware Kolejne akapity opiszą sposób podłączania twardego dysku. Wkładanie 2.5" HDD 14. Należy odsunąć plastikową pokrywę poprzez naciśnięcie prostokątnego przycisku i jego przesunięcie do przodu. 15. Należy wsunąć do ramki twardy dysk tak, by konektory zostały pewnie umieszczone w gniazdach. Dysk należy delikatnie docisnąć i z powrotem zamknąć pokrywę. 16. Za pomocą dołączonego kabla USB 3.0 należy podłączyć ramkę do komputera. 17. Kabel zasilający USB należy podłączyć do gniazda zasilania w QuickBoxu a drugi jego koniec do wolnego portu USB w komputerze. Uwaga: Ten krok jest niezbędny tylko wtedy, gdy używany port USB do przesyłu danych nie zapewnia wystarczającego zasilania dla QuickBox. 18. QuickBox po podłączeniu kabli USB automatycznie się włączy (w przypadku gdy komputer, do którego jest podłączony, jest włączony). Należy upewnić się, że kontrolka LED się świeci. 19. Po automatycznym włączeniu się i po wyszukaniu systemu operacyjnego automatycznie zostaną zainstalowane sterowniki. Instalacja sterowników Windows automatycznie wyszukuje podłączenie QuickBoxu i sam instaluje do niego potrzebne sterowniki. Instalacja innych sterowników nie jest potrzebna. Uwaga: Aby mógł QuickBox pracować z maksymalną szybkością to należy upewnić się, że kontroler USB 3.0 w komputerze ma zainstalowane poprawne i aktualne sterowniki.

7 Korzystanie z Evolve QuickBox Po poprawnym zainstalowaniu i włączeniu QuickBoxu s w okienku Mój komputer pojawi się nowy dysk obok już istniejących. Dysku można używać tak samo jak twardego dysku wewnątrz komputera. Odłączanie EVOLVE QuickBoxu od komputera Przy odłączeniu QuickBoxu od komputera należy postępować zgodnie z procesem bezpiecznego odłączania urządzeń USB w zainstalowanej wersji Windows. Taki sam sposób postępowania obowiązuje, gdy QuickBox ma zostać wyłączony bez odłączania go od PC. W przypadku postępowania innego niż opisane może dojść do utraty danych zapisanych na dysku lub nawet do uszkodzenia samego dysku. Windows 7/ Windows Vista 1. Należy sprawdzić czy nie miga niebieska dioda LED na QuickBox. 2. Należy kliknąć w pasku na dole na prawo na Pokazać ukryte ikony i wybrać ikonkę bezpiecznego odłączania sprzętu, potem należy kliknąć na tę ikonkę lewym przyciskiem myszy i z listy urządzeń wybrać AS Lewym przyciskiem myszy należy kliknąć na Odłącz bezpiecznie AS Teraz można odłączyć QuickBox od komputera. Windows Server Należy sprawdzić czy nie miga niebieska dioda LED na QuickBox. 2. Należy kliknąć na prawo na dole na pasku na ikonkę Bezpieczne odłączanie sprzętu. 3. Lewym przyciskiem myszy należy kliknąć na Bezpieczne odłączanie sprzętu USB Mass Strorage i następnie kliknąć na OK. 4. Teraz można odłączyć QuickBox od komputera. Windows XP / Server Należy sprawdzić czy nie miga niebieska dioda LED na QuickBox. 2. Należy dwukrotnie kliknąć na ikonkę Bezpieczne odłączanie sprzętu na prawo na dolnym pasku. 3. Należy wybrać urządzenie Mass Storage, kliknąć na Stop, OK, OK i zamknąć okno. 4. Teraz można odłączyć QuickBox od komputera. Wsparcie EVOLVE: pliki do ściągnięcia, ustawienia, instrukcje obsługi i inne informacje dotyczące produktów EVOLVE można znaleźć na Copyright 2010 ABACUS Electric s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany w druku są zastrzeżone.