EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu."

Transkrypt

1 EVOLVE QuickBox CZ Představujeme externí box na sata disk 2,5 3Gb Ultra rychlý externí box na pevné disky sata 2,5 s přenosovou rychlostí až 3Gb/s 2.5" lze použít s jakýmkoliv počítačem vybaveným USB portem. Toto zařízení kombinuje možnost použití moderních velkokapacitních 2,5 disků s velmi rychlým rozhraním USB 3.0. Vlastnosti a výhody rychle dodá úložný prostor jakémukoliv počítači vybavenému USB portem kterékoliv verze (je doporučeno rozhraní USB 3.0) není třeba instalovat žádný ovladač; stačí do boxu vložit 2.5" sata disk (3Gb/s nebo 1.5Gb/s) a připojit box k USB portu kompatibilní se serialata specifikace 2.6 podpora USB Mass Storage (Bulk-Only Transport,revize 1.3) Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu. Systémové požadavky notebook nebo stolní PC s USB portem standardu USB 2.0/3.0 (je doporučeno USB 3.0) operační systém Windows 7 (32-/64-bit)/Vista (32-/64-bit)/XP (32-/64-bit)/Windows Server 2003 & 2008 (32-/64-bit) Poznámka: Ovladač pro USB 3.0 je aktuálně dostupný pouze pro Windows 7, Vista a XP. Popis zdířka napájení USB 3.0 konektor kontrolní LED dioda Kontrolní LED dioda LED kontrolka vydává souvislé modré světlo, pokud je v boxu zapojený a zapnutý pevný disk. Při přenosu dat kontrolka bliká. Při blikání kontrolky nikdy QuickBox od počítače neodpojujte. Zapojení hardware Následující odstavce vás provedou vložením pevného disku a zapojení. Vložení 2.5" HDD 1. Odstraňte plastový kryt stiskem hranatého tlačítka a jeho posunutím vpřed.

2 2. Zasuňte do boxu pevný disk tak, aby konektory pevně zapadly do zdířek. Disk pevně domáčkněte a vraťte zpět kryt. 3. Pomocí dodaného USB 3.0 kabelu připojte externí box k počítači. 4. Zapojte volitelný napájecí USB kabel do napájecí zdířky v QuickBoxu a druhý konec do volného USB portu v počítači. Poznámka: Tento krok je nutné udělat pouze v případě, že USB port použitý pro datové připojení neposkytuje dostatečné napájení pro QuickBox. 5. QuickBox se po zapojení USB kabelů automaticky zapne (v případě že je zapnutý počítač ke kterému je připojený). Ujistěte se, že kontrolní LED svítí. 6. Po automatickém zapnutí a detekcí operačním systémem proběhne automatická instalace ovladače. Instalace ovladače Windows automaticky detekují připojení QuickBoxu a samy pro něj nainstalují potřebný ovladač. Instalace dalších ovladačů není nutná. Poznámka: Aby mohl QuickBox pracovat maximální rychlostí, ujistěte se, že řadič USB 3.0 ve vašem PC má nainstalovány správné a aktuální ovladače. Používání Evolve QuickBox Po správném nainstalování a zapnutí QuickBoxu se v okně (Tento) Počítač objeví vedle stávajících disků nový disk. Disk lze použít jako běžný pevný disk uvnitř počítače. Odpojení EVOLVE QuickBoxu od počítače Před odpojením QuickBoxu od počítače postupujte podle procesu pro bezpečné odebrání USB zařízení podle vaší verze Windows. Totéž platí, i pokud chcete QuickBox pouze vypnout a neodpojovat od PC. Pokud nebudete postupovat podle uvedeného návodu, může dojít ke ztrátě dat na disku nebo dokonce k poškození disku. Windows 7/ Windows Vista 1. Ověřte nejprve, že modrá kontrolní LED na QuickBoxu nebliká. 2. Klikněte vpravo dole na liště na Zobrazit skryté ikony a vyberte si ikonku bezpečně odebrat hardware, klikněte na ni levým tlačítkem myši a ze seznamu zařízení vyberte položku AS Levým tlačítkem myši klikněte na Bezpečně odebrat AS Nyní můžete odpojit QuickBox od počítače. Windows Server Ověřte nejprve, že modrá kontrolní LED na QuickBoxu nebliká. 2. Klikněte vpravo dole na liště na ikonku Bezpečně odebrat hardware. 3. Levým tlačítkem myši klikněte na Bezpečně odebrat zařízení USB Mass Strorage a klikněte na OK. 4. Nyní můžete odpojit QuickBox od počítače. Windows XP / Server Ověřte nejprve, že modrá kontrolní LED na QuickBoxu nebliká.

3 2. Dvakrát klikněte na ikonku Bezpečně odebrat hardware vpravo dole na liště. 3. Zvolte zařízení Mass Storage, klikněte na Stop, OK, OK a okno zavřete. 4. Nyní můžete odpojit QuickBox od počítače. Podpora EVOLVE: soubory ke stažení, nastavení, manuály a další informace týkající se produktů EVOLVE hledejte na Copyright 2010 ABACUS Electric s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny. EVOLVE QuickBox - SK Predstavujeme externý box na sata disk 2,5 3Gb Ultra rýchly externý box na pevné disky SATA 2,5 "s prenosovou rýchlosťou až 3Gb/s 2.5" je možné použiť s akýmkoľvek počítačom vybaveným USB portom. Toto zariadenie kombinuje možnosť použitia moderných veľkokapacitných 2,5 "diskov s veľmi rýchlym rozhraním USB 3.0. Vlastnosti a výhody rýchlo dodá úložný priestor akémukoľvek počítaču vybavenému USB portom akejkoľvek verzie (je odporúčané rozhranie USB 3.0) nie je potrebné inštalovať žiadny ovládač; stačí do boxu vložiť 2.5 "SATA disk (3Gb/s alebo 1.5GB / s) a pripojiť box k USB portu kompatibilný so Serial špecifikáciou 2.6 podpora USB Mass Storage (Bulk-Only Transport, revízia 1.3) Poznámka: Pre maximálnu priechodnosť dát použite pevný disk SATA 3Gb/s a pripojte QuickBox k plne funkčnému USB 3.0 portu. Systémové požiadavky notebook alebo stolný PC s USB portom so štandardom USB 2.0/3.0 (je odporúčaný USB 3.0) operačný systém Windows 7 (32-/64-bit) / Vista (32-/64-bit) / XP (32-/64-bit) / Windows Server 2003 & 2008 (32-/64-bit) Poznámka: Ovládač pre USB 3.0 je aktuálne dostupný iba pre Windows 7, Vista a XP. Popis dierka napájania kontrolná LED dióda USB 3.0 konektor

4 Kontrolná LED dióda LED kontrolka vydáva súvislé modré svetlo, ak je v boxe zapojený a zapnutý pevný disk. Pri prenose dát kontrolka bliká. Keď kontrolka bliká nikdy QuickBox od počítača neodpájajte. Zapojenie hardvéru Nasledujúce odstavce vás povedú vložením a zapojením pevného disku. Vloženie 2.5" HDD 7. Odstráňte plastový kryt stlačením hranatého tlačidla a jeho posunutím vpred. 8. Zasuňte do boxu pevný disk tak, aby konektory pevne zapadli do zdierok. Disk pevne dotlačte a vráťte späť kryt. 9. Pomocou dodaného USB 3.0 kábla pripojte externý box k počítaču. 10. Zapojte voliteľný napájací USB kábel do napájacej zdierky v QuickBoxu a druhý koniec do voľného USB portu v počítači. 11. Poznámka: Tento krok je nutné urobiť len v prípade, že USB port použitý pre dátové pripojenie neposkytuje dostatočné napájanie pre QuickBox. 12. QuickBox sa po zapojení USB káblov automaticky zapne (v prípade že je zapnutý počítač ku ktorému je pripojený). Uistite sa, že kontrolná LED svieti. 13. Po automatickom zapnutí a detekciou operačným systémom prebehne automatická inštalácia ovládača. Inštalácia ovládača Windows automaticky detekujú pripojenie QuickBoxu a sami pre neho nainštalujú potrebný ovládač. Inštalácie ďalších ovládačov nie je potrebná. Poznámka: Aby mohol QuickBox pracovať maximálnou rýchlosťou, uistite sa, že radič USB 3.0 vo vašom PC má nainštalované správne a aktuálne ovládače. Používanie Evolve QuickBox Po správnom nainštalovaní a zapnutí QuickBoxu sa v okne "(Tento) Počítač" objaví vedľa existujúcich diskov nový disk. Disk je možné použiť ako bežný pevný disk vnútri počítača. Odpojenie EVOLVE QuickBoxu od počítača Pred odpojením QuickBoxu od počítača postupujte podľa postupu na bezpečné odobratie USB zariadenia podľa vašej verzie Windows. To isté platí, aj ak chcete QuickBox len vypnúť a neodpájať od PC. Ak nebudete postupovať podľa uvedeného návodu, môže dôjsť k strate dát na disku alebo dokonca k poškodeniu disku. Windows 7/ Windows Vista 1. Overte najprv, že modrá kontrolná LED na QuickBoxu nebliká. 2. Kliknite vpravo dole na lište na "Zobraziť skryté ikony" a vyberte si ikonku bezpečne odobrať hardware, kliknite na ňu ľavým tlačidlom myši a zo zoznamu zariadení vyberte položku AS Ľavým tlačidlom myši kliknite na "Bezpečne odobrať AS2105" 4. Teraz môžete odpojiť QuickBox od počítača. Windows Server 2008

5 1. Overte najprv, že modrá kontrolná LED na QuickBoxu nebliká. 2. Kliknite vpravo dole na lište na ikonku "Bezpečne odobrať hardware". 3. Ľavým tlačidlom myši kliknite na "Bezpečne odobrať zariadenie USB Mass Strorage" a kliknite na OK. 4. Teraz môžete odpojiť QuickBox od počítača. Windows XP / Server Overte najprv, že modrá kontrolná LED na QuickBoxu nebliká. 2. Dvakrát kliknite na ikonku "Bezpečne odobrať hardware" vpravo dole na lište. 3. Zvoľte zariadenie Mass Storage, kliknite na Stop, OK, OK a okno zatvorte. 4. Teraz môžete odpojiť QuickBox od počítača. Podpora EVOLVE: súbory ku stiahnutiu, nastavenie, manuály a ďalšie informácie týkajúce sa produktov EVOLVE hľadajte na Copyright 2010 ABACUS Electric s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby vyhradené. EVOLVE QuickBox PL Przedstawiamy ramkę zewnętrzną na dysk sata 2,5 3Gb Ultra szybką ramkę do twardych dysków sata 2,5 z szybkością transferu aż 3Gb/s 2.5" można użyć z jakimkolwiek komputerem wyposażonym w port USB. To urządzenie łączy możliwości nowoczesnych dysków o dużych pojemnościach 2,5 z bardzo szybkim interfejsem USB 3.0. Właściwości i zalety szybkie rozszerzenie pojemności pamięcia dla każdego komputera wyposażonego w port USB jakiejkolwiek wersji (zalecany interfejs USB 3.0) nie ma konieczności instalowania sterowników, wystarczy do ramki włożyć dysk 2.5" sata (3Gb/s lub 1.5Gb/s) i podłączyć ramkę do portu USB kompatybilny z serialata specyfikacja 2.6 obsługa USB Mass Storage (Bulk-Only Transport,rewizja 1.3) Uwaga: By osiągnąć maksymalny transfer danych należy użyć twardego dysku sata 3Gb/s i podłączyć QuickBox do w pełni działającego portu USB 3.0. Wymagania systemowe notebook lub stacjonarny PC z portem USB standard USB 2.0/3.0 (zalecany jest USB 3.0) system operacyjny Windows 7 (32-/64-bit)/Vista (32-/64-bit)/XP (32-/64-bit)/Windows Server 2003 & 2008 (32-/64-bit) Uwaga: Sterowniki do USB 3.0 są aktualnie dostępne tylko do Windows 7, Vista i XP. Zawartość opakowania zewnętrzna ramka USB QuickBox sata 3Gb/s 2.5" kabel do przesyłu danych USB 3.0 i kabel zasilający USB

6 opakowanie transportowe skrócona instrukcja obsługi Opis gniazdo zasilania konektor USB 3.0 kontrolna dioda LED Kontrolna dioda LED W przypadku gdy w ramce jest podłączony i włączony twardy dysk, to dioda świeci się ciągłym niebieskim światełkiem. W czasie przesyłu danych dioda miga. Nie wolno odłączać ramki w czasie gdy dioda miga. Podłączenie hardware Kolejne akapity opiszą sposób podłączania twardego dysku. Wkładanie 2.5" HDD 14. Należy odsunąć plastikową pokrywę poprzez naciśnięcie prostokątnego przycisku i jego przesunięcie do przodu. 15. Należy wsunąć do ramki twardy dysk tak, by konektory zostały pewnie umieszczone w gniazdach. Dysk należy delikatnie docisnąć i z powrotem zamknąć pokrywę. 16. Za pomocą dołączonego kabla USB 3.0 należy podłączyć ramkę do komputera. 17. Kabel zasilający USB należy podłączyć do gniazda zasilania w QuickBoxu a drugi jego koniec do wolnego portu USB w komputerze. Uwaga: Ten krok jest niezbędny tylko wtedy, gdy używany port USB do przesyłu danych nie zapewnia wystarczającego zasilania dla QuickBox. 18. QuickBox po podłączeniu kabli USB automatycznie się włączy (w przypadku gdy komputer, do którego jest podłączony, jest włączony). Należy upewnić się, że kontrolka LED się świeci. 19. Po automatycznym włączeniu się i po wyszukaniu systemu operacyjnego automatycznie zostaną zainstalowane sterowniki. Instalacja sterowników Windows automatycznie wyszukuje podłączenie QuickBoxu i sam instaluje do niego potrzebne sterowniki. Instalacja innych sterowników nie jest potrzebna. Uwaga: Aby mógł QuickBox pracować z maksymalną szybkością to należy upewnić się, że kontroler USB 3.0 w komputerze ma zainstalowane poprawne i aktualne sterowniki.

7 Korzystanie z Evolve QuickBox Po poprawnym zainstalowaniu i włączeniu QuickBoxu s w okienku Mój komputer pojawi się nowy dysk obok już istniejących. Dysku można używać tak samo jak twardego dysku wewnątrz komputera. Odłączanie EVOLVE QuickBoxu od komputera Przy odłączeniu QuickBoxu od komputera należy postępować zgodnie z procesem bezpiecznego odłączania urządzeń USB w zainstalowanej wersji Windows. Taki sam sposób postępowania obowiązuje, gdy QuickBox ma zostać wyłączony bez odłączania go od PC. W przypadku postępowania innego niż opisane może dojść do utraty danych zapisanych na dysku lub nawet do uszkodzenia samego dysku. Windows 7/ Windows Vista 1. Należy sprawdzić czy nie miga niebieska dioda LED na QuickBox. 2. Należy kliknąć w pasku na dole na prawo na Pokazać ukryte ikony i wybrać ikonkę bezpiecznego odłączania sprzętu, potem należy kliknąć na tę ikonkę lewym przyciskiem myszy i z listy urządzeń wybrać AS Lewym przyciskiem myszy należy kliknąć na Odłącz bezpiecznie AS Teraz można odłączyć QuickBox od komputera. Windows Server Należy sprawdzić czy nie miga niebieska dioda LED na QuickBox. 2. Należy kliknąć na prawo na dole na pasku na ikonkę Bezpieczne odłączanie sprzętu. 3. Lewym przyciskiem myszy należy kliknąć na Bezpieczne odłączanie sprzętu USB Mass Strorage i następnie kliknąć na OK. 4. Teraz można odłączyć QuickBox od komputera. Windows XP / Server Należy sprawdzić czy nie miga niebieska dioda LED na QuickBox. 2. Należy dwukrotnie kliknąć na ikonkę Bezpieczne odłączanie sprzętu na prawo na dolnym pasku. 3. Należy wybrać urządzenie Mass Storage, kliknąć na Stop, OK, OK i zamknąć okno. 4. Teraz można odłączyć QuickBox od komputera. Wsparcie EVOLVE: pliki do ściągnięcia, ustawienia, instrukcje obsługi i inne informacje dotyczące produktów EVOLVE można znaleźć na Copyright 2010 ABACUS Electric s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany w druku są zastrzeżone.

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Obudowa USB 3.0 na dysk 2,5 (6,35 cm) Obsługuje dyski SATA 6G

Obudowa USB 3.0 na dysk 2,5 (6,35 cm) Obsługuje dyski SATA 6G Obudowa USB 3.0 na dysk 2,5 (6,35 cm) Obsługuje dyski SATA 6G Instrukcja użytkowania 85205 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawiamy nowy projekt przechowywania danych łączący bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A SATA/IDE, 0,53 m Numer produktu: 986091 Strona 1 z 11 1. Właściwości Obsługuje nadajniki SATA Obsługuje funkcję SATA II Asynchronous

Bardziej szczegółowo

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P I N S T R U K C J A O B S Ł U G I A I - 7 0 7 9 4 5 P O L S K I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T

Bardziej szczegółowo

PRZEJŚCIÓWKA Z USB 2.0 DO IDE/SATA

PRZEJŚCIÓWKA Z USB 2.0 DO IDE/SATA PRZEJŚCIÓWKA Z USB 2.0 DO IDE/SATA Instrukcja użytkowania DA-70148-4 Przejściówka z USB 2.0 do IDE/SATA firmy Digitus oferuje możliwość szybkiego i prostego połączenia urządzeń oraz jest pozbawiona zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E352 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA 1 Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG

Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG 1. WSTĘP Obudowa Welland jest przenośnym, kompaktowym urządzeniem służącym do przechowywania danych wyposażonym w szybki interfejs USB 2.0 OTG (Universal

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox Instrukcja obsługi Rama do twardego dysku 3,5 SATA Evolve HardBox Ostrzeżenia Evolve HardBox służy do przechowywania danych i nie należy go używać do innych celów. Objaśnienia Ostrzeżenie: niewłaściwe

Bardziej szczegółowo

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p I N S T R U K C J A O B S Ł U G I A I - 7 0 7 9 4 4 P O L S K I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie C-Pen. C-Pen umożliwia skanowanie tekstu i cyfr do dowolnego edytora tekstu, programu pocztowego, oprogramowania biznesowego i przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

DA Podręcznik użytkownika. Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA

DA Podręcznik użytkownika. Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA DA-70200-1 Podręcznik użytkownika Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA 1. Własności Obsługuje nadajnik SATA z widmem rozproszonym Obsługuje własność SATA II asynchronicznego odzyskiwania sygnału (Hot Plug) Zgodny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK. DRIVELINK combo USB3.0

PODRĘCZNIK. DRIVELINK combo USB3.0 PODRĘCZNIK XX Spis treści 1. Funkcje 2. Części i akcesoria 3. Wygląd urządzenia 4. Instalacja sprzętu Szanowny kliencie! Gratulujemy zakupu wysokiej jakości produktu SHRKOON. by produkt służył długo i

Bardziej szczegółowo

Acer Easy MP3 Flash Stick. Instrukcja obsługi

Acer Easy MP3 Flash Stick. Instrukcja obsługi Acer Easy MP3 Flash Stick Instrukcja obsługi Copyright 2004 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukowania jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, jej przechowywania w systemie

Bardziej szczegółowo

KARTA PCI Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM

KARTA PCI Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM KARTA PCI Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM Instrukcja obsługi DS-33003 Cechy i zalety Zgodność ze specyfikacją PCI Local Bus, Revision 2.3 Obsługa 2 x portów szeregowych UART Prostota Plug and Play Automatyczny

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji NH-204 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2010 Zawartość opakowania serwer HH204 przewód sieciowy LAN zasilacz 5V/2A płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji Minimalne wymagania systemowe Windows XP

Bardziej szczegółowo

Skrócony sposób działania przy użyciu po

Skrócony sposób działania przy użyciu po Skrócony sposób działania przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Wstęp (1) 2. Instalacja i aktywacja (2) Usuwanie starych sterowników (2.1) Instalacja w Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktywacja w Windows

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu:

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu: 1. Wprowadzenie Gratulujemy wyboru przenośnej pamięci flash na USB 2.0 marki PQI. Mamy nadzieję, że nasz nowy produkt zadowoli Państwa i pozwoli zabrać ze sobą ulubione filmy, zdjęcia w każdej chwili i

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-2041 Poznań 2013

Unitek Y-2041 Poznań 2013 Unitek Y-2041 Poznań 2013 Wprowadzenie: Stacja dokująca Y-2041 umożliwia podłączenie dwóch zewnętrznych dysków SATA do komputera za pomocą standardu USB 2.0/eSATA. Obsługa funkcji duplikacji pozwala na

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Instalacja karty bezprzewodowej w Windows 7

Laboratorium - Instalacja karty bezprzewodowej w Windows 7 5.0 6.8.2.4 Laboratorium - Instalacja karty bezprzewodowej w Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz instalować i konfigurować bezprzewodową kartę sieciową.

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

XEMIO-243/253 IMPORTER:DSV Sp. z o. o. S.K.A.; Plac Kaszubski 8; Gdynia

XEMIO-243/253 IMPORTER:DSV Sp. z o. o. S.K.A.; Plac Kaszubski 8; Gdynia Specjalne właściwości Elegancki wygląd I łatwość użytkowania. Wsparcie dla MP3, WMA. Beznapędowy dysk U można zarządzać plikami za pośrednictwem Portable Device w My Computer systemu Windows 2000 lub nowszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex

FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB000011 3-portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB000010 4-portowa karta PCI FireWire firmy Sweex Wstęp Dziękujemy za nabycie karty PCI FireWire firmy Sweex. Karta oferuje następujące korzyści: - maksymalna

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 Strona 1 z 8 Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wolno utylizować z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy oddać urządzenie

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 1. Budowa( opis) 1: Dziura na smycz 2: Włączanie 3: Tryby(Mode) 4: Klips 5: Karta Micro SD 6: Obręcz 7: Mini USB 8: Kamera 9: Operacje STOP/NAGRYWAJ 10: Wskaźnik stanu

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Za pomocą tego urządzenia można w łatwy sposób uzyskać połączenie z innymi urządzeniami Bluetooth.

Bardziej szczegółowo

Contents 1. Czujniki, wskaźniki, wyposażenie Dymo Co zawiera opakowanie Elementy czujnika Dymo Specyfikacja

Contents 1. Czujniki, wskaźniki, wyposażenie Dymo Co zawiera opakowanie Elementy czujnika Dymo Specyfikacja Szybki start Contents 1. Czujniki, wskaźniki, wyposażenie Dymo... 1 1.1 Co zawiera opakowanie... 1 1.2 Elementy czujnika Dymo... 2 1.3 Specyfikacja... 3 1.4 Operacje na Dymo przyciski i wskaźniki... 4

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U.

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U. Instalacja sprzętu Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj: Komputer z systemem Windows 2000/XP/Vista/7 z możliwością odczytania instalacyjnej płyty CD Urządzenie USB z portem USB Instalacja sprzętu 1.

Bardziej szczegółowo

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu 911706 Strona 1 z 5 WEJŚCIE FRONTOWE 3.5 wersja 02/09 Dla USB2.0 + Firewire 400 + esata Numer produktu 97 17 06 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Wstęp Dziękujemy za zakup Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Sweex. Multi panel pozwala na rozszerzenie możliwości połączeniowych komputera i umieszczenie złączy

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Zawartość pudełka. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Zawartość pudełka. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Zawartość pudełka... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 3 Odczyt danych... 3 Instalacja oprogramowania... 3 Opis programu... 5 Windows

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca Y-1060S

Stacja dokująca Y-1060S Stacja dokująca Y-1060S Poznań 2012 Wprowadzenie: Stacja dokująca Y-1060s firmy Unitek, nie tylko pozwala na szybkie podłączenie dowolnego dysku 2,5"/3,5" SATA do komputera, ale wzbogaca również jego funkcje

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 2000/XP DA-70159 Krok 1: Włożyć płytę CD ze sterownikiem, do napędu CD-ROM Krok 2: Podłączyć urządzenie do wolnego portu USB w posiadanym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 POLSKI -ZAWARTOŚĆ PAKIETU -SPECYFIKACJE TECHNICZNE -INSTALACJA SPRZĘTU -GWARANCJA MULTIMEDIA PLAYER 2,5

Bardziej szczegółowo

Livebox podłączenie drukarki USB

Livebox podłączenie drukarki USB Livebox 2.0 - podłączenie drukarki USB Modem Livebox 2.0 posiada 2 porty USB. Można je wykorzystać do podłączenia pamięci masowej (np. pendrive lub dysk twardy), oraz do podłączenia drukarki. Poniżej instrukcja

Bardziej szczegółowo

h Komputer h Akumulator

h Komputer h Akumulator Numer PN: 92P1933 Dziękujemy za zakup komputera IBM ThinkPad serii X. Prosimy sprawdzić, czy pozycje na tej liście odpowiadają elementom znajdującym się w pudełku. Jeśli jakiegoś elementu brakuje lub jest

Bardziej szczegółowo

11269180 Pendrive (Pamięć USB) Instrukcja obsługi

11269180 Pendrive (Pamięć USB) Instrukcja obsługi 11269180 Pendrive (Pamięć USB) Instrukcja obsługi V1.2.6 1 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup pamięci USB. Niniejsza instrukcja jest pomocą w zakresie użytkowania pamięci USB oraz ma za zadanie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand AV USB 2.0 to konwerter analogowego sygnału video na magistrali USB 2.0, który pozwala zgrywać materiał video do komputera, a dołączone oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

www.tele2.pl 1 6 Mb/s TELE2 INTERNET Instrukcja instalacji modemu

www.tele2.pl 1 6 Mb/s TELE2 INTERNET Instrukcja instalacji modemu www.tele2.pl TELE2 INTERNET Instrukcja instalacji modemu 1 6 Mb/s DROGI URZYTKOWNIKU! Z ogromną przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce instrukcję instalacji usługi TELE2 INTERNET. Znajdziecie w niej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Kabel przystosowujący USB2.0 do IDE i SATA Typ: DA-70202 I. Wstęp Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą. Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

G-170S Bezprzewodowa karta sieciowa PCMCIA g

G-170S Bezprzewodowa karta sieciowa PCMCIA g G-170S Bezprzewodowa karta sieciowa PCMCIA 802.11g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 2 3/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL G-170S informacje

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwiązanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

XEMIO-243/253 IMPORTER:DSV Sp. z o. o. S.K.A.; Plac Kaszubski 8; Gdynia

XEMIO-243/253 IMPORTER:DSV Sp. z o. o. S.K.A.; Plac Kaszubski 8; Gdynia Specjalne właściwości Elegancki wygląd I łatwość użytkowania. Wsparcie dla MP3, WMA. Beznapędowy dysk U można zarządzać plikami za pośrednictwem Portable Device w My Computer systemu Windows 2000 lub nowszego

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Karta Fast Ethernet USB 2.0 DUB-E100. CD-ROM (z oprogramowaniem i podręcznikiem użytkownika)

Karta Fast Ethernet USB 2.0 DUB-E100. CD-ROM (z oprogramowaniem i podręcznikiem użytkownika) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows Me i Windows 98SE. DUB-E100 Karta Fast Ethernet USB 2.0 Przed rozpoczęciem: Do korzystania z karty niezbędne są następujące

Bardziej szczegółowo

Spis Treści 1 INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 2 2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 3 3 WYGLĄD WYROBU 4 4 POŁĄCZENIA SYSTEMOWE 5

Spis Treści 1 INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 2 2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 3 3 WYGLĄD WYROBU 4 4 POŁĄCZENIA SYSTEMOWE 5 Spis Treści 1 INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 2 2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 3 3 WYGLĄD WYROBU 4 4 POŁĄCZENIA SYSTEMOWE 5 4.1 PODŁĄCZANIE KABLA ZASILAJĄCEGO 5 4.2 PODŁĄCZANIE MONITORA 5 4.3 PODŁĄCZENIE DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne BT100. Dodatkowe dane techniczne BT100 S W E E X. C O M

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne BT100. Dodatkowe dane techniczne BT100 S W E E X. C O M BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Bluetooth Adapter. Za pomocą adaptera można w łatwy sposób podłączyć Bluetooth pomiędzy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v2 IU SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v2 IU SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v2 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

2 PORTY SZEREGOWE / 1 RÓWNOLEGŁY NA KARCIE PCI

2 PORTY SZEREGOWE / 1 RÓWNOLEGŁY NA KARCIE PCI 2 PORTY SZEREGOWE / 1 RÓWNOLEGŁY NA KARCIE PCI Instrukcja obsługi DS-33040-1 Cechy i zalety Zgodność ze specyfikacją PCI Local Bus, Revision 2.3 Obsługa 2 x portów szeregowych UART Dodaje do systemu jeden

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi obudowy. Welland z serii ME-740PS

Instrukcja obsługi obudowy. Welland z serii ME-740PS Instrukcja obsługi obudowy Welland z serii ME-740PS Poznań 2009 Spis treści Spis treści...2 1. WSTĘP...4 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE...4 2.1. Tryb USB...4 2.2. Funkcja oszczędzania energii...4 2.3. Z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

AG-320 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI a/g

AG-320 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI a/g AG-320 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 8/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-320 informacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska).

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Pobierz ze strony www.iplus.pl sterownik do swojego modemu. Upewnij się, że modem nie jest podłączony

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara z wbudowaną kamerą. Z tym zegarem masz dostępnych kilka urządzeń w jednym zawsze pod ręką: praktyczny zegar z alarmem,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowej kamery EVOLVE 1500 HD. Pozostałe informacje i szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć na www.evolve.com.pl

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini rejestrator cyfrowy MD-80P 1 Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem

Bardziej szczegółowo

USB 3.0 DUAL SATA HDD STACJA DOKUJĄCA

USB 3.0 DUAL SATA HDD STACJA DOKUJĄCA USB 3.0 DUAL SATA HDD STACJA DOKUJĄCA Instrukcja obsługi DA-70548 Obudowa twardego dysku dual-sata w standardzie USB 3.0. Pozwala na jednoczesne korzystanie z dwóch twardych dysków SATA 2,5 lub 3,5 do

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v2 IU.03.01.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v2 IU.03.01.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v2 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5. Opis diod sygnalizacyjnych...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN 1.Zmienna środowiskowa Instalacje rozpoczynamy od zmiany ścieżki we właściwościach mój komputer w zakładce zaawansowane, zmienne środowiskowe

Bardziej szczegółowo