EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu."

Transkrypt

1 EVOLVE QuickBox CZ Představujeme externí box na sata disk 2,5 3Gb Ultra rychlý externí box na pevné disky sata 2,5 s přenosovou rychlostí až 3Gb/s 2.5" lze použít s jakýmkoliv počítačem vybaveným USB portem. Toto zařízení kombinuje možnost použití moderních velkokapacitních 2,5 disků s velmi rychlým rozhraním USB 3.0. Vlastnosti a výhody rychle dodá úložný prostor jakémukoliv počítači vybavenému USB portem kterékoliv verze (je doporučeno rozhraní USB 3.0) není třeba instalovat žádný ovladač; stačí do boxu vložit 2.5" sata disk (3Gb/s nebo 1.5Gb/s) a připojit box k USB portu kompatibilní se serialata specifikace 2.6 podpora USB Mass Storage (Bulk-Only Transport,revize 1.3) Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu. Systémové požadavky notebook nebo stolní PC s USB portem standardu USB 2.0/3.0 (je doporučeno USB 3.0) operační systém Windows 7 (32-/64-bit)/Vista (32-/64-bit)/XP (32-/64-bit)/Windows Server 2003 & 2008 (32-/64-bit) Poznámka: Ovladač pro USB 3.0 je aktuálně dostupný pouze pro Windows 7, Vista a XP. Popis zdířka napájení USB 3.0 konektor kontrolní LED dioda Kontrolní LED dioda LED kontrolka vydává souvislé modré světlo, pokud je v boxu zapojený a zapnutý pevný disk. Při přenosu dat kontrolka bliká. Při blikání kontrolky nikdy QuickBox od počítače neodpojujte. Zapojení hardware Následující odstavce vás provedou vložením pevného disku a zapojení. Vložení 2.5" HDD 1. Odstraňte plastový kryt stiskem hranatého tlačítka a jeho posunutím vpřed.

2 2. Zasuňte do boxu pevný disk tak, aby konektory pevně zapadly do zdířek. Disk pevně domáčkněte a vraťte zpět kryt. 3. Pomocí dodaného USB 3.0 kabelu připojte externí box k počítači. 4. Zapojte volitelný napájecí USB kabel do napájecí zdířky v QuickBoxu a druhý konec do volného USB portu v počítači. Poznámka: Tento krok je nutné udělat pouze v případě, že USB port použitý pro datové připojení neposkytuje dostatečné napájení pro QuickBox. 5. QuickBox se po zapojení USB kabelů automaticky zapne (v případě že je zapnutý počítač ke kterému je připojený). Ujistěte se, že kontrolní LED svítí. 6. Po automatickém zapnutí a detekcí operačním systémem proběhne automatická instalace ovladače. Instalace ovladače Windows automaticky detekují připojení QuickBoxu a samy pro něj nainstalují potřebný ovladač. Instalace dalších ovladačů není nutná. Poznámka: Aby mohl QuickBox pracovat maximální rychlostí, ujistěte se, že řadič USB 3.0 ve vašem PC má nainstalovány správné a aktuální ovladače. Používání Evolve QuickBox Po správném nainstalování a zapnutí QuickBoxu se v okně (Tento) Počítač objeví vedle stávajících disků nový disk. Disk lze použít jako běžný pevný disk uvnitř počítače. Odpojení EVOLVE QuickBoxu od počítače Před odpojením QuickBoxu od počítače postupujte podle procesu pro bezpečné odebrání USB zařízení podle vaší verze Windows. Totéž platí, i pokud chcete QuickBox pouze vypnout a neodpojovat od PC. Pokud nebudete postupovat podle uvedeného návodu, může dojít ke ztrátě dat na disku nebo dokonce k poškození disku. Windows 7/ Windows Vista 1. Ověřte nejprve, že modrá kontrolní LED na QuickBoxu nebliká. 2. Klikněte vpravo dole na liště na Zobrazit skryté ikony a vyberte si ikonku bezpečně odebrat hardware, klikněte na ni levým tlačítkem myši a ze seznamu zařízení vyberte položku AS Levým tlačítkem myši klikněte na Bezpečně odebrat AS Nyní můžete odpojit QuickBox od počítače. Windows Server Ověřte nejprve, že modrá kontrolní LED na QuickBoxu nebliká. 2. Klikněte vpravo dole na liště na ikonku Bezpečně odebrat hardware. 3. Levým tlačítkem myši klikněte na Bezpečně odebrat zařízení USB Mass Strorage a klikněte na OK. 4. Nyní můžete odpojit QuickBox od počítače. Windows XP / Server Ověřte nejprve, že modrá kontrolní LED na QuickBoxu nebliká.

3 2. Dvakrát klikněte na ikonku Bezpečně odebrat hardware vpravo dole na liště. 3. Zvolte zařízení Mass Storage, klikněte na Stop, OK, OK a okno zavřete. 4. Nyní můžete odpojit QuickBox od počítače. Podpora EVOLVE: soubory ke stažení, nastavení, manuály a další informace týkající se produktů EVOLVE hledejte na Copyright 2010 ABACUS Electric s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny. EVOLVE QuickBox - SK Predstavujeme externý box na sata disk 2,5 3Gb Ultra rýchly externý box na pevné disky SATA 2,5 "s prenosovou rýchlosťou až 3Gb/s 2.5" je možné použiť s akýmkoľvek počítačom vybaveným USB portom. Toto zariadenie kombinuje možnosť použitia moderných veľkokapacitných 2,5 "diskov s veľmi rýchlym rozhraním USB 3.0. Vlastnosti a výhody rýchlo dodá úložný priestor akémukoľvek počítaču vybavenému USB portom akejkoľvek verzie (je odporúčané rozhranie USB 3.0) nie je potrebné inštalovať žiadny ovládač; stačí do boxu vložiť 2.5 "SATA disk (3Gb/s alebo 1.5GB / s) a pripojiť box k USB portu kompatibilný so Serial špecifikáciou 2.6 podpora USB Mass Storage (Bulk-Only Transport, revízia 1.3) Poznámka: Pre maximálnu priechodnosť dát použite pevný disk SATA 3Gb/s a pripojte QuickBox k plne funkčnému USB 3.0 portu. Systémové požiadavky notebook alebo stolný PC s USB portom so štandardom USB 2.0/3.0 (je odporúčaný USB 3.0) operačný systém Windows 7 (32-/64-bit) / Vista (32-/64-bit) / XP (32-/64-bit) / Windows Server 2003 & 2008 (32-/64-bit) Poznámka: Ovládač pre USB 3.0 je aktuálne dostupný iba pre Windows 7, Vista a XP. Popis dierka napájania kontrolná LED dióda USB 3.0 konektor

4 Kontrolná LED dióda LED kontrolka vydáva súvislé modré svetlo, ak je v boxe zapojený a zapnutý pevný disk. Pri prenose dát kontrolka bliká. Keď kontrolka bliká nikdy QuickBox od počítača neodpájajte. Zapojenie hardvéru Nasledujúce odstavce vás povedú vložením a zapojením pevného disku. Vloženie 2.5" HDD 7. Odstráňte plastový kryt stlačením hranatého tlačidla a jeho posunutím vpred. 8. Zasuňte do boxu pevný disk tak, aby konektory pevne zapadli do zdierok. Disk pevne dotlačte a vráťte späť kryt. 9. Pomocou dodaného USB 3.0 kábla pripojte externý box k počítaču. 10. Zapojte voliteľný napájací USB kábel do napájacej zdierky v QuickBoxu a druhý koniec do voľného USB portu v počítači. 11. Poznámka: Tento krok je nutné urobiť len v prípade, že USB port použitý pre dátové pripojenie neposkytuje dostatočné napájanie pre QuickBox. 12. QuickBox sa po zapojení USB káblov automaticky zapne (v prípade že je zapnutý počítač ku ktorému je pripojený). Uistite sa, že kontrolná LED svieti. 13. Po automatickom zapnutí a detekciou operačným systémom prebehne automatická inštalácia ovládača. Inštalácia ovládača Windows automaticky detekujú pripojenie QuickBoxu a sami pre neho nainštalujú potrebný ovládač. Inštalácie ďalších ovládačov nie je potrebná. Poznámka: Aby mohol QuickBox pracovať maximálnou rýchlosťou, uistite sa, že radič USB 3.0 vo vašom PC má nainštalované správne a aktuálne ovládače. Používanie Evolve QuickBox Po správnom nainštalovaní a zapnutí QuickBoxu sa v okne "(Tento) Počítač" objaví vedľa existujúcich diskov nový disk. Disk je možné použiť ako bežný pevný disk vnútri počítača. Odpojenie EVOLVE QuickBoxu od počítača Pred odpojením QuickBoxu od počítača postupujte podľa postupu na bezpečné odobratie USB zariadenia podľa vašej verzie Windows. To isté platí, aj ak chcete QuickBox len vypnúť a neodpájať od PC. Ak nebudete postupovať podľa uvedeného návodu, môže dôjsť k strate dát na disku alebo dokonca k poškodeniu disku. Windows 7/ Windows Vista 1. Overte najprv, že modrá kontrolná LED na QuickBoxu nebliká. 2. Kliknite vpravo dole na lište na "Zobraziť skryté ikony" a vyberte si ikonku bezpečne odobrať hardware, kliknite na ňu ľavým tlačidlom myši a zo zoznamu zariadení vyberte položku AS Ľavým tlačidlom myši kliknite na "Bezpečne odobrať AS2105" 4. Teraz môžete odpojiť QuickBox od počítača. Windows Server 2008

5 1. Overte najprv, že modrá kontrolná LED na QuickBoxu nebliká. 2. Kliknite vpravo dole na lište na ikonku "Bezpečne odobrať hardware". 3. Ľavým tlačidlom myši kliknite na "Bezpečne odobrať zariadenie USB Mass Strorage" a kliknite na OK. 4. Teraz môžete odpojiť QuickBox od počítača. Windows XP / Server Overte najprv, že modrá kontrolná LED na QuickBoxu nebliká. 2. Dvakrát kliknite na ikonku "Bezpečne odobrať hardware" vpravo dole na lište. 3. Zvoľte zariadenie Mass Storage, kliknite na Stop, OK, OK a okno zatvorte. 4. Teraz môžete odpojiť QuickBox od počítača. Podpora EVOLVE: súbory ku stiahnutiu, nastavenie, manuály a ďalšie informácie týkajúce sa produktov EVOLVE hľadajte na Copyright 2010 ABACUS Electric s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby vyhradené. EVOLVE QuickBox PL Przedstawiamy ramkę zewnętrzną na dysk sata 2,5 3Gb Ultra szybką ramkę do twardych dysków sata 2,5 z szybkością transferu aż 3Gb/s 2.5" można użyć z jakimkolwiek komputerem wyposażonym w port USB. To urządzenie łączy możliwości nowoczesnych dysków o dużych pojemnościach 2,5 z bardzo szybkim interfejsem USB 3.0. Właściwości i zalety szybkie rozszerzenie pojemności pamięcia dla każdego komputera wyposażonego w port USB jakiejkolwiek wersji (zalecany interfejs USB 3.0) nie ma konieczności instalowania sterowników, wystarczy do ramki włożyć dysk 2.5" sata (3Gb/s lub 1.5Gb/s) i podłączyć ramkę do portu USB kompatybilny z serialata specyfikacja 2.6 obsługa USB Mass Storage (Bulk-Only Transport,rewizja 1.3) Uwaga: By osiągnąć maksymalny transfer danych należy użyć twardego dysku sata 3Gb/s i podłączyć QuickBox do w pełni działającego portu USB 3.0. Wymagania systemowe notebook lub stacjonarny PC z portem USB standard USB 2.0/3.0 (zalecany jest USB 3.0) system operacyjny Windows 7 (32-/64-bit)/Vista (32-/64-bit)/XP (32-/64-bit)/Windows Server 2003 & 2008 (32-/64-bit) Uwaga: Sterowniki do USB 3.0 są aktualnie dostępne tylko do Windows 7, Vista i XP. Zawartość opakowania zewnętrzna ramka USB QuickBox sata 3Gb/s 2.5" kabel do przesyłu danych USB 3.0 i kabel zasilający USB

6 opakowanie transportowe skrócona instrukcja obsługi Opis gniazdo zasilania konektor USB 3.0 kontrolna dioda LED Kontrolna dioda LED W przypadku gdy w ramce jest podłączony i włączony twardy dysk, to dioda świeci się ciągłym niebieskim światełkiem. W czasie przesyłu danych dioda miga. Nie wolno odłączać ramki w czasie gdy dioda miga. Podłączenie hardware Kolejne akapity opiszą sposób podłączania twardego dysku. Wkładanie 2.5" HDD 14. Należy odsunąć plastikową pokrywę poprzez naciśnięcie prostokątnego przycisku i jego przesunięcie do przodu. 15. Należy wsunąć do ramki twardy dysk tak, by konektory zostały pewnie umieszczone w gniazdach. Dysk należy delikatnie docisnąć i z powrotem zamknąć pokrywę. 16. Za pomocą dołączonego kabla USB 3.0 należy podłączyć ramkę do komputera. 17. Kabel zasilający USB należy podłączyć do gniazda zasilania w QuickBoxu a drugi jego koniec do wolnego portu USB w komputerze. Uwaga: Ten krok jest niezbędny tylko wtedy, gdy używany port USB do przesyłu danych nie zapewnia wystarczającego zasilania dla QuickBox. 18. QuickBox po podłączeniu kabli USB automatycznie się włączy (w przypadku gdy komputer, do którego jest podłączony, jest włączony). Należy upewnić się, że kontrolka LED się świeci. 19. Po automatycznym włączeniu się i po wyszukaniu systemu operacyjnego automatycznie zostaną zainstalowane sterowniki. Instalacja sterowników Windows automatycznie wyszukuje podłączenie QuickBoxu i sam instaluje do niego potrzebne sterowniki. Instalacja innych sterowników nie jest potrzebna. Uwaga: Aby mógł QuickBox pracować z maksymalną szybkością to należy upewnić się, że kontroler USB 3.0 w komputerze ma zainstalowane poprawne i aktualne sterowniki.

7 Korzystanie z Evolve QuickBox Po poprawnym zainstalowaniu i włączeniu QuickBoxu s w okienku Mój komputer pojawi się nowy dysk obok już istniejących. Dysku można używać tak samo jak twardego dysku wewnątrz komputera. Odłączanie EVOLVE QuickBoxu od komputera Przy odłączeniu QuickBoxu od komputera należy postępować zgodnie z procesem bezpiecznego odłączania urządzeń USB w zainstalowanej wersji Windows. Taki sam sposób postępowania obowiązuje, gdy QuickBox ma zostać wyłączony bez odłączania go od PC. W przypadku postępowania innego niż opisane może dojść do utraty danych zapisanych na dysku lub nawet do uszkodzenia samego dysku. Windows 7/ Windows Vista 1. Należy sprawdzić czy nie miga niebieska dioda LED na QuickBox. 2. Należy kliknąć w pasku na dole na prawo na Pokazać ukryte ikony i wybrać ikonkę bezpiecznego odłączania sprzętu, potem należy kliknąć na tę ikonkę lewym przyciskiem myszy i z listy urządzeń wybrać AS Lewym przyciskiem myszy należy kliknąć na Odłącz bezpiecznie AS Teraz można odłączyć QuickBox od komputera. Windows Server Należy sprawdzić czy nie miga niebieska dioda LED na QuickBox. 2. Należy kliknąć na prawo na dole na pasku na ikonkę Bezpieczne odłączanie sprzętu. 3. Lewym przyciskiem myszy należy kliknąć na Bezpieczne odłączanie sprzętu USB Mass Strorage i następnie kliknąć na OK. 4. Teraz można odłączyć QuickBox od komputera. Windows XP / Server Należy sprawdzić czy nie miga niebieska dioda LED na QuickBox. 2. Należy dwukrotnie kliknąć na ikonkę Bezpieczne odłączanie sprzętu na prawo na dolnym pasku. 3. Należy wybrać urządzenie Mass Storage, kliknąć na Stop, OK, OK i zamknąć okno. 4. Teraz można odłączyć QuickBox od komputera. Wsparcie EVOLVE: pliki do ściągnięcia, ustawienia, instrukcje obsługi i inne informacje dotyczące produktów EVOLVE można znaleźć na Copyright 2010 ABACUS Electric s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany w druku są zastrzeżone.

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox Instrukcja obsługi Rama do twardego dysku 3,5 SATA Evolve HardBox Ostrzeżenia Evolve HardBox służy do przechowywania danych i nie należy go używać do innych celów. Objaśnienia Ostrzeżenie: niewłaściwe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG

Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG 1. WSTĘP Obudowa Welland jest przenośnym, kompaktowym urządzeniem służącym do przechowywania danych wyposażonym w szybki interfejs USB 2.0 OTG (Universal

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P I N S T R U K C J A O B S Ł U G I A I - 7 0 7 9 4 5 P O L S K I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T

Bardziej szczegółowo

Acer Easy MP3 Flash Stick. Instrukcja obsługi

Acer Easy MP3 Flash Stick. Instrukcja obsługi Acer Easy MP3 Flash Stick Instrukcja obsługi Copyright 2004 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukowania jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, jej przechowywania w systemie

Bardziej szczegółowo

KARTA PCI Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM

KARTA PCI Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM KARTA PCI Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM Instrukcja obsługi DS-33003 Cechy i zalety Zgodność ze specyfikacją PCI Local Bus, Revision 2.3 Obsługa 2 x portów szeregowych UART Prostota Plug and Play Automatyczny

Bardziej szczegółowo

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p I N S T R U K C J A O B S Ł U G I A I - 7 0 7 9 4 4 P O L S K I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 POLSKI -ZAWARTOŚĆ PAKIETU -SPECYFIKACJE TECHNICZNE -INSTALACJA SPRZĘTU -GWARANCJA MULTIMEDIA PLAYER 2,5

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji NH-204 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2010 Zawartość opakowania serwer HH204 przewód sieciowy LAN zasilacz 5V/2A płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji Minimalne wymagania systemowe Windows XP

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-2041 Poznań 2013

Unitek Y-2041 Poznań 2013 Unitek Y-2041 Poznań 2013 Wprowadzenie: Stacja dokująca Y-2041 umożliwia podłączenie dwóch zewnętrznych dysków SATA do komputera za pomocą standardu USB 2.0/eSATA. Obsługa funkcji duplikacji pozwala na

Bardziej szczegółowo

11269180 Pendrive (Pamięć USB) Instrukcja obsługi

11269180 Pendrive (Pamięć USB) Instrukcja obsługi 11269180 Pendrive (Pamięć USB) Instrukcja obsługi V1.2.6 1 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup pamięci USB. Niniejsza instrukcja jest pomocą w zakresie użytkowania pamięci USB oraz ma za zadanie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U.

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U. Instalacja sprzętu Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj: Komputer z systemem Windows 2000/XP/Vista/7 z możliwością odczytania instalacyjnej płyty CD Urządzenie USB z portem USB Instalacja sprzętu 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand AV USB 2.0 to konwerter analogowego sygnału video na magistrali USB 2.0, który pozwala zgrywać materiał video do komputera, a dołączone oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ADU-500. (Instrukcja obsługi) SW-ADU-500-UG-V1.0P 29 Kwiecień 2009

ADU-500. (Instrukcja obsługi) SW-ADU-500-UG-V1.0P 29 Kwiecień 2009 ADU-500 (Instrukcja obsługi) SW-ADU-500-UG-V1.0P 29 Kwiecień 2009 Specyfikacja referencyjna dla serii modemów CDMA firmy AnyDATA Copyright 2009 AnyDATA Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

MULTI-CARD 24-IN-1 READER

MULTI-CARD 24-IN-1 READER MULTI-CARD 24-IN-1 READER Przewodnik Szybki start xd SDHC / MMC micro SD M2 CF MS Duo Czytnik USB kart pamięci (24-w-1) firmy Lexar jest prostym w użyciu i wszechstronnym urządzeniem umożliwiającym transfer

Bardziej szczegółowo

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska).

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Pobierz ze strony www.iplus.pl sterownik do swojego modemu. Upewnij się, że modem nie jest podłączony

Bardziej szczegółowo

2 PORTY SZEREGOWE / 1 RÓWNOLEGŁY NA KARCIE PCI

2 PORTY SZEREGOWE / 1 RÓWNOLEGŁY NA KARCIE PCI 2 PORTY SZEREGOWE / 1 RÓWNOLEGŁY NA KARCIE PCI Instrukcja obsługi DS-33040-1 Cechy i zalety Zgodność ze specyfikacją PCI Local Bus, Revision 2.3 Obsługa 2 x portów szeregowych UART Dodaje do systemu jeden

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara z wbudowaną kamerą. Z tym zegarem masz dostępnych kilka urządzeń w jednym zawsze pod ręką: praktyczny zegar z alarmem,

Bardziej szczegółowo

www.tele2.pl 1 6 Mb/s TELE2 INTERNET Instrukcja instalacji modemu

www.tele2.pl 1 6 Mb/s TELE2 INTERNET Instrukcja instalacji modemu www.tele2.pl TELE2 INTERNET Instrukcja instalacji modemu 1 6 Mb/s DROGI URZYTKOWNIKU! Z ogromną przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce instrukcję instalacji usługi TELE2 INTERNET. Znajdziecie w niej

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konwertera USB-RS232

Instrukcja do konwertera USB-RS232 1. Przeznaczenie Instrukcja do konwertera USB-RS232 Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. Konwerter USB-RS232 to urządzenie rozwiązujące problem

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca Y-1060S

Stacja dokująca Y-1060S Stacja dokująca Y-1060S Poznań 2012 Wprowadzenie: Stacja dokująca Y-1060s firmy Unitek, nie tylko pozwala na szybkie podłączenie dowolnego dysku 2,5"/3,5" SATA do komputera, ale wzbogaca również jego funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Combo ZTE. instrukcja instalacji

Combo ZTE. instrukcja instalacji Combo ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis tylnego panelu modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Combo ZTE za pomocą kabla Ethernet...5

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN 1.Zmienna środowiskowa Instalacje rozpoczynamy od zmiany ścieżki we właściwościach mój komputer w zakładce zaawansowane, zmienne środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

5. Uchwyt do powierzchni płaskich 6. Bateria 7. Kabel USB 8. Płatki klejące (3M) - 6 sztuk 9. Magic tape 2 sztuki

5. Uchwyt do powierzchni płaskich 6. Bateria 7. Kabel USB 8. Płatki klejące (3M) - 6 sztuk 9. Magic tape 2 sztuki Dziękujemy za zakup kamery EVOLVE 4000HD v2 Sport. - Zapoznaj się uważnie z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem pracy z kamerą, aby zapewnić jej właściwe użytkowanie. - Przechowuj niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PQI seria CardDrive

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PQI seria CardDrive INSTRUKCJA OBSŁUGI PQI seria CardDrive 1. Wprowadzenie Gratulujemy wyboru przenośnej pamięci flash na USB 2.0 marki PQI. Mamy nadzieję, że nasz nowy produkt zadowoli Państwa i pozwoli zabrać ze sobą ulubione

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji Android Mirror JUC600

Podręcznik szybkiej instalacji Android Mirror JUC600 Podręcznik szybkiej instalacji Android Mirror JUC600 Poznań 2014 Zanim rozpoczniesz sprawdź poniższe: 1. Sprawdź czy w twoim urządzeniu Android został włączony tryb Debug (strona 3) 2. Upewnij się że na

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0 Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 883 TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16

www.viaken.pl INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16 INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Zapalniczka z kamerą

Zapalniczka z kamerą Zapalniczka z kamerą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zapalniczki z kamerą. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi XPRESS ME747GK

Instrukcja obsługi XPRESS ME747GK Instrukcja obsługi XPRESS ME747GK DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYTYCZNYMI FCC (FEDERALNA KOMISJA ŁĄCZNOŚCI) Ten produkt został przetestowany i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drukarka etykiet QL-700 Niniejszy podręcznik należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy przechowywanie podręcznika w pobliżu urządzenia w celu korzystania

Bardziej szczegółowo

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5  i 3,5  SATA EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA 2 POLSKI EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy...

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

INTROX IN-MSATA4. IEEE 1394 & USB 2.0 Macierz dyskowa. Instrukcja instalacji

INTROX IN-MSATA4. IEEE 1394 & USB 2.0 Macierz dyskowa. Instrukcja instalacji INTROX IN-MSATA4 IEEE 1394 & USB 2.0 Macierz dyskowa Instrukcja instalacji User s Manual Specyfikacja Obsługiwane interfejsy i szybkość transmisji Firewire 400/800, IEEE 1394 A/B (50/100MBps) High-speed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX Interfejs (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 SPIS TREŚCI 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zasada działania...

Bardziej szczegółowo

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS)

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Redakcja 1.2 1. Przeznaczenie Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. HUB USB-4xRS (koncentrator) to urządzenie

Bardziej szczegółowo

Latarka LED z kamerą "DV 130.IR"

Latarka LED z kamerą DV 130.IR Latarka LED z kamerą "DV 130.IR" Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup latarki z kamerą. Z kamerą można uzyskać niezwykle ostre obrazy i filmy nawet w ciemnych pomieszczeniach! Prosimy o przeczytanie

Bardziej szczegółowo

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 ROGUE RF Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Dziękujemy za wybranie wspaniałego, bezprzewodowego gamepada ROGUE RF MT1503. Urządzenie jest zaawansowanym kontrolerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ASUS CM6870 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4350657

Twoja instrukcja użytkownika ASUS CM6870 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4350657 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Smart TV box Q4

Instrukcja obsługi. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash System operacyjny: Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Zdalne sterowanie na podczerwień Obsługa kart microsdhc Google Play

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika

Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika Poznań 2011 Model.: Y-103OTB http://www.unitek-products.com/en/ Adapter USB2.0 - IDE/SATA Adapter USB2.0 do urządzeo IDE (2.5" i 3.5") oraz urządzeo SATA.

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Color Management LCD Monitor Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI),

Bardziej szczegółowo

1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartość zestawu... 4

1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartość zestawu... 4 2012 Programator AVR USBasp Instrukcja obsługi 2012-02-11 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartość zestawu... 4

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Poznań 2010 Spis treści Wymagania systemowe... 2 Instalacja oprogramowania... 3 Turbo... 6 Bezpieczne usuwanie dysku USB... 8 Ustawienia... 9 Inne... 10 Gwarancja:... 11 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo