KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY?"

Transkrypt

1 KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY? Jesteśmy praktykami z 17-letnim doświadczeniem w biznesie. Doświadczenie zdobyliśmy w firmach funkcjonujących na rynku krajowym i zagranicznym. Wśród nas są osoby, które od strony praktycznej znają procesy biznesowe z obszarów HR, Logistyki, Finansów i Controllingu. Mamy kompetencje z zakresu prowadzenia analiz systemowych, projektowania systemów informatycznych, programowania oraz prowadzenia i wdrażania projektów. Nasze kompetencje są potwierdzone doświadczeniem i certyfikatami. Specjalizujemy się w systemach informatycznych dostępnych online i tworzonych w odpowiedzi na konkretne potrzeby naszych Klientów. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem w tworzeniu aplikacji z obszarów: Elektroniczna ewidencja dokumentów. Portale dla pracowników. Obsługa reklamacji i zgłoszeo. Planowanie i rejestracja czasu pracy. Zarządzanie projektami. Zarządzanie relacjami z klientem. System ocen okresowych pracowników. Inne dedykowane systemy biznesowe. Nasze oprogramowanie sprzedajemy w wersji SaaS (ang. Software as a Service), czyli dzierżawimy oprogramowanie wraz z usługą jego utrzymania na serwerach kagrin, a także w wersji Enterprise instalowanej w całości bezpośrednio u Klienta. 1

2 KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY? Tworzymy programy, które można integrowad z systemami biznesowymi użytkowanymi w Paostwa firmach (finansowymi, kadrowo-płacowymi, sprzedażowymi, logistycznymi, CRM, controllingowymi itd.), co pozwala Paostwu zaoszczędzid środki związane z zakupem drogich licencji. Proponujemy Paostwu aplikacje biznesowe mające postad portali firmowych: Dostępne poprzez przeglądarkę internetową w każdym miejscu i w każdym czasie. Zawierające przefiltrowane informacje z innych systemów wykorzystywanych w firmie. Spersonalizowane dla danego użytkownika, zapewniające informacje o zadaniach, zleceniach, kosztach, dokumentach, arkuszach ocen, delegacjach, harmonogramach pracy itp. Nasze aplikacje tworzymy w oparciu o autorską platformę kagrin, która zapewnia następujące własności: Skalowalnośd z platformy może korzystad zarówno firma jednoosobowa, jak i zatrudniająca kilkanaście tysięcy pracowników. Otwartośd platforma udostępnia przygotowane mechanizmy łatwego importu i eksportu danych. Elastycznośd platforma zapewnia mechanizm dodawania różnego typu własnych pól danych. Działanie w chmurze Paostwa aplikacja jest dzierżawiona na naszym serwerze. W dalszej części prezentacji przedstawiamy przykładowe rozwiązanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EDM). Zapraszamy do zapoznania się z platformą kagrin. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: tel.:

3 TECHNOLOGIA I KORZYŚCI Stawiamy na otwartą, nowoczesną i rozwojową technologię, oferujemy aplikacje o następujących cechach: Internetowe, opracowane w oparciu o framework Django (jest to aktywnie rozwijający się framework, który obsługuje bazy danych MySQL, Oracle, MS SQL, Sqlite). Wykorzystujące otwarty system operacyjny Linux: Niski koszt nabycia, Większy poziom bezpieczeostwa, Odpornośd na różnego rodzaju ataki, np. wirusy, Większa wydajnośd w porównaniu do systemu operacyjnego Windows. Tworzone w języku programowania Python 2.6, wykorzystywanym w największych korporacjach: NASA, IBM, Google, Yahoo. KORZYŚCI Z PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Dzięki wykorzystywanej przez nas technologii możemy zaoferowad Paostwu szereg korzyści: Niewielka inwestycja w architekturę sprzętową. Zmniejszenie kosztów utrzymania systemu i konserwacji. Szybkie i bezproblemowe wdrożenie. Globalna dostępnośd. Koszt aplikacji niezależny od liczby użytkowników. Możliwośd hostowania rozwiązania na naszym serwerze: gwarancja bezpieczeostwa stosujemy protokół SSL, bez serwera, uaktualnieo systemu i kosztownej administracji. 3

4 NASZE PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE Prezentujemy Paostwu aplikację Kagrin.EDM (Electronic Document Management), specjalistyczny system do zarządzania obiegiem dokumentów w firmie. Podstawą systemu jest nasza platforma kagrin. EDM ZAPEWNIA FUNKCJE: Rejestrowania i kontrolowania stanu danego rodzaju dokumentu. Wiernego odwzorowania ścieżki danego dokumentu, zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami od rejestracji w sekretariacie, poprzez etapy akceptacji pracowników zaangażowanych w dany proces, aż po kontrolę kosztów dla dokumentów kosztowych. Określania i wyboru dokumentów, które mają byd obsługiwane przez system EDM; możemy śledzid wiele różnych dokumentów, np.: faktury kosztowe, umowy handlowe, zapytania ofertowe, SIWZ, delegacje, a nawet dokumenty rekrutacyjne, takie jak CV. EDM PRZYNOSI KORZYŚCI Ustalony i zorganizowany system obiegu dokumentów i informacji wewnątrz firmy. Ład dokumentacyjny z podglądem historii przepływu dokumentu. Ustalone terminy przekazywania dokumentacji księgowej. Ustalona kontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa dowodów księgowych. Usprawniona organizacja i dyscyplinowanie pracowników. Usprawniona technika tworzenia, przepływu i przechowywania dokumentów. 4

5 STRUKTURA PROCESU To właśnie serce systemu EDM. Udostępniamy nieograniczone możliwości tworzenia różnych struktur procesów związanych z obiegiem dokumentów w firmie. Podczas tworzenia struktury obiegu decydujemy o kluczowych parametrach: Typ dokumentu można zaprojektowad różne ścieżki przepływu dla różnych typów dokumentów, np. dla faktury kosztowej, umowy, delegacji, zapytao ofertowych lub CV. Oddział w zależności od miejsca rejestracji lub oddziału, którego dotyczy (lokalizacji, jednostki organizacyjnej) dokument tego samego typu powędruje osobną ścieżką akceptacji. Obiekt ewidencyjny to nic innego jak dodatkowy byt, który decyduje o logice związanej z przepływem dokumentu danego typu. Ścieżkę przepływu dokumentu można uzależnid np. od rodzaju klienta, konkretnego kontrahenta lub od wartości kwoty brutto na fakturze. 5

6 STRUKTURA MPK Struktura MPK pozwala zamodelowad rzeczywistą strukturę firmy i przedstawid jej centra kosztów i zysków. MPK decyduje również o tym, w jaki sposób system EDM wyznacza kolejnego użytkownika w następnym etapie procesu. Określanie kolejnego użytkownika może byd oparte o różne metody: Wybór według MPK przyporządkowanego do danej pozycji kosztowej. Wybór według szefa danego MPK. Wybór według użytkowników danego etapu. Przyporządkowanie konkretnego użytkownika. Umożliwienie pracy grupowej. EWIDENCJA DOKUMENTÓW Elektroniczną ewidencję dokumentów rozpoczynamy od załadowania dokumentu w postaci skanu, a następnie jego opisania. 6

7 Opisany dokument staje się pełnoprawnym dokumentem elektronicznym i rozpoczyna swoją wędrówkę po firmie. Jesteśmy przygotowani do obsługi standardu EDI. Wszystkie dokumenty kosztowe, które przychodzą do Paostwa firmy w standardzie EDI możemy łatwo i szybko zaimportowad do systemu EDM z pominięciem ręcznej obsługi. WŁASNE POLA W systemie EDM można zadecydowad, jakie dodatkowe informacje będą ewidencjonowane dla danego dokumentu oraz jego pozycji kosztowych. Do dyspozycji mamy nieograniczoną listę własnych pól typu: data, tekst, wartośd, pole wyboru oraz własne pola słownikowe. Ale najważniejsze jest to, że wartości tych pól są zapamiętywane w bazie danych i możemy z nich skorzystad podczas filtrowania danych i raportowania. 7

8 CO UŻYTKOWNIK MOŻE ZROBID Z DOKUMENTEM? Użytkownik ma do dyspozycji zestaw ikon reprezentujących odpowiednie funkcje: ZATWIERDZENIE DOKUMENTU ODDANIE DO KOLEJKI ZWRÓCENIE DO POPRZEDNIEGO ETAPU PRZEKAZANIE INNEMU UŻYTKOWNIKOWI ZMIANA ODDZIAŁU LUB OBIEKTU EWIDENCYJNEGO EDYTOWANIE NAGŁÓWKA ANULOWANIE DOKUMENTU POZYCJE KOSZTOWE W przypadku dokumentów kosztowych ważne jest wprowadzenie i opisanie pozycji kosztowych z podaniem konta MPK. Wykorzystując funkcję tworzenia własnych pól użytkownik może w dowolny sposób opisad daną pozycję dodatkowymi informacjami, które będą istotne przy analizie i dekretacji. 8

9 MOJE ZADANIA Każdy użytkownik pracuje na formularzu Moje zadania, gdzie ma dostęp do dokumentów, które zostały do niego przypisane lub czekają na pobranie z kolejki. System EDM automatycznie wysyła powiadomienia do użytkownika o tym, że w folderze Moje zadania czeka na niego dokument. HISTORIA DOKUMENTU Na liście dokumentów użytkownik widzi tylko te dokumenty, w których uczestniczył jako osoba opisująca dany dokument lub był jego obserwatorem, np. z uwagi na pełnioną rolę szefa danego MPK. Dokumenty na liście są odpowiednio wyróżnione, co pozwala szybko zorientowad się, na jakim etapie obsługi znajduje się dany dokument. 9

10 Jeżeli przejdziemy do szczegółów dokumentu, to na zakładce Historia możemy prześledzid wszystkie etapy jego obsługi. Widzimy tutaj wykonywane funkcje i użytkowników zaangażowanych na każdym etapie procesu. Podobnie możemy prześledzid historię wprowadzanych pozycji kosztowych. 10

11 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Aplikacja Kagrin.EDM to system przyjazny dla użytkownika. Nie wymaga długiego procesu wdrożenia. Doskonale sprawdza się w organizacjach, gdzie na co dzieo do firmy wpływają dziesiątki dokumentów, które czekają na podjęcie stosownych decyzji. Jeżeli są Paostwo zainteresowani naszą platformą kagrin oraz chcą zobaczyd aplikację na żywo i porozmawiad o współpracy lub innych rozwiązaniach, prosimy o kontakt. Jesteśmy do dyspozycji. KAGRIN NOWYSZ I WSPÓLNICY SP.J. UL. MARCINA KROMERA 69/ WROCŁAW TEL

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk Nowoczesny System Zarządzania Firmą www.crmvision.pl YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl Spis treści Spis treści... 2 Zalety systemu...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ISOF. CRM - możliwości

ISOF. CRM - możliwości ISOF kwiecień 2009 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę AWEK Sp. z o.o.

Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę AWEK Sp. z o.o. Oferta zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP autorstwa firmy Awek Sp. z o.o. Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego. Przebieg realizacji Warszawa, 23 czerwiec 2014 Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Przebieg realizacji Projekt zakłada zakup i wdrożenie innowacyjnego oprogramowania typu B2B. Wnioskodawca zdecydował

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWA DLA FIRM SYSTEMY DO ZARZADZANIA Ą KIM JESTEŚMY POLKAS działa na rynku od 2004 roku. Firmę tworzy kadra z ponad 20-letnim doświadczeniem we wspieraniu firm w obszarze systemów fiskalnych i w

Bardziej szczegółowo

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit Tylko funkcjonalność Proponujemy Państwu nowoczesne narzędzie do zarządzania Kapitałem Ludzkim. Nasza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego FOX

OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego FOX Wrocław 2006 OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego FOX Zespół NetCRM tel. 071 341 96 35 e-mail: office@netcrm.pl www: www.netcrm.pl SPIS TREŚCI System FOX bo liczy się efekt!...4

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Gdaosk, dnia 06.02.2012r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/440/025/U/11 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora wersja 03-06-2013 strona 1/26 Wstęp Jeśli jesteś administratorem systemu i przygotowujesz BeeOffice do pierwszego uruchomienia w twojej organizacji lub chcesz zmienić jego konfigurację,

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA Z PAKIETEM MICROSOFT OFFICE...17

INTEGRACJA Z PAKIETEM MICROSOFT OFFICE...17 S P I S T R E Ś C I WSTĘP... 3 INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 FUNKCJONALNOŚĆ... 5 MODUŁ BUDŻETOWANIA... 5 TWORZENIE STRUKTURY BUDŻETOWEJ... 6 WSPOMAGANIE PROCESU BUDŻETOWANIA... 10 MONITOROWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 01.07.2013r. PROMAN mgr inż. Piotr Manowski. ul. Zaopusta 51. 40-748 Katowice

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 01.07.2013r. PROMAN mgr inż. Piotr Manowski. ul. Zaopusta 51. 40-748 Katowice PROMAN mgr inż. Piotr Manowski Katowice, dnia 01.07.2013r. ul. Zaopusta 51 40-748 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu B2B oraz Reporting

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. Przedmiotem dialogu technicznego jest system informatyczny wspomagających zarządzanie Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w obszarach: system rozliczania

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia GRUPA FINANSET Sp. z o.o. ul. Hoża 43/49 lok 11 00-681 Warszawa tel. +48 22 379 79 26 Warszawa, 19.03.2014 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ DSW POLSKA Sp. z o.o. Pawłówek 37, 62-800 Kalisz Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE Kalisz, 2013-08-27 Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

MGA SP. Zintegrowany System Zarządzania MGA v3

MGA SP. Zintegrowany System Zarządzania MGA v3 MGA SP. Z O.O. Zintegrowany System Zarządzania MGA v3 WWW.MGA.COM.PL 2 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA MGA V3 Spis treści Wstęp...3 Historia firmy...4 Propozycje dla klientów...5 Dane firmy...6 Opis programu...7

Bardziej szczegółowo