Komputeryzacja Administracji Publicznej Sygnity vs Stereotypy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputeryzacja Administracji Publicznej Sygnity vs Stereotypy"

Transkrypt

1 Komputeryzacja Administracji Publicznej Sygnity vs Stereotypy Ewa Jagiełło Dyrektor Generalny Pionu Public EXPOzycja polskich firm teleinformatycznych 17 marca 2011r.

2 Sygnity S.A. - Dostawca rozwiązań informatycznych Pion Public wybrane projekty 2010 Piony rynkowe Główny Urząd Statystyczny Spis Rolny 2010 Ministerstwo Sprawiedliwości Nowa Księga Wieczysta Pion Bankowo- Finansowy Pion Utilitis Pion Public Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Syriusz Std

3 Główny Urząd Statystyczny Projekt: Spis Rolny 2010 Cele Zebranie informacji z dziedziny demografii oraz rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską Przetworzenie informacji o ludności, zasobach mieszkaniowych, gospodarstwach rolnych i gospodarstwach domowych, koniecznych do realizacji polityki społecznej, rolnej i demograficznej Aktualizacja baz informacyjnych do różnotematycznych badań reprezentacyjnych (w latach następnych) prowadzonych dla potrzeb statystyki publicznej Odbiorcy Główny Urząd Statystyczny Instytucje Unii Europejskiej Instytucje międzynarodowe Administracja Centralna i Samorządy

4 Funkcjonalności Planowanie i zarządzanie pracą rachmistrzów Monitorowanie stanu spisu i raportowanie jego przebiegu Komunikacja z rachmistrzami Wprowadzanie danych pozyskanych od respondentów do formularzy spisowych Przekazywanie danych spisowych do bazy centralnej Zarządzanie kompletnością spisu Zapewnienie bezpiecznej wymiany danych pomiędzy aplikacjami i umożliwienie zdalnego zarządzania terminalami mobilnymi

5 Architektura Centralne Biuro Spisowe Stacje robocze w CBS Sieć LAN Gminne Biura Spisowe Wojewódzkie Biura Spisowe Stacje robocze w GBS Stacje robocze w WBS Internet + VPN Sieć WAN GUS Serwery ASPIS Aplikacje mobilne na terminalach rachmistrzów Aplikacje mobilne na terminalach rachmistrzów Sieć telefonii komórkowej ORANGE

6 Spisy powszechne w liczbach Spis powszechny w 2002 roku Spisy powszechne 2010 i tys. rachmistrzów 20 tys. rachmistrzów 100 mln formularzy papierowych 1 mln ton papieru Eliminacja formularzy papierowych - Mniejszy koszt (ok. 210 mln zł) Długotrwałe oczekiwanie na ostateczne wyniki 1 ROK Bardziej wiarygodne wyniki dostępne w trybie natychmiastowym

7 Ministerstwo Sprawiedliwości Projekt: Nowa Księga Wieczysta Cele Prowadzenie ksiąg wieczystych w postaci elektronicznej. Odbiorcy Sądy Komornicy i notariusze Inne osoby prawne Obywatele

8 Funkcjonalności Przenoszenie zasobów treści ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci do postaci cyfrowej Dostęp przez Internet dla obywateli, notariuszy, komorników i innych osób uprawnionych Wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych w formie wydruków Wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg wieczystych Ułatwienie obywatelom dostępu do sądu Odmiejscowienie wglądu do konkretnej księgi wieczystej niezależnie od miejsca położenia nieruchomości Podniesienie standardu i metodyki pracy sędziów, referendarzy i innych pracowników sądów Realizacja zasady jawności formalnej ksiąg wieczystych

9 Architektura Wydział Ksiąg Wieczystych Biurowość- NKW (SOWKW) System Wpisów Ksiąg Wieczystych (SWKW) Ekspozytura Centralnej Informacji (ECI) System Ośrodka Migracji (SOM) System Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych System Centralnej Informacji Podsystem Dostępu Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Ośrodek Migracyjny Centrala

10 Rzeczpospolita

11 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Projekt: Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika Cele Nadanie rejestrowi Pesel cechy referencyjności Odmiejscowienie usług związanych z dostępem do: danych stanu cywilnego ewidencji ludności dowodów osobistych Odbiorcy Administracja rządowa Administracja samorządowa szczebla gminnego Obywatele Osoby prawne

12 Funkcjonalności Obsługa wniosków o wydanie ID Wydawanie ID Unieważnienie ID Nadawanie identyfikatora Pesel Zameldowanie, wymeldowanie Wyjazd i powrót z zagranicy Zarządzanie księgą stanu cywilnego (urodzenia, zgony, małżeństwa, ) Zmiany w aktach Tworzenie odpisów

13 Architektura ZMOKU umożliwia eksport plików XML z danymi uzyskanymi z rejestrów centralnych na potrzeby Aplkacji Alternatywnych Gmina ZMOKU Aplikacja ZMOKU Aplikacja ZMOKU Aplikacja ZMOKU System EOD Aplikacje alternatywne (np. SEL) Szyna Integracyjna ZMOKU epuap Centralna Szyna Integracyjna Rejestr Dowodów Osobistych Rejestr PESEL Centralna Baza Aktów MSWiA

14 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Projekt: Syriusz Std Cele Oprogramowanie Syriusz Std to ogólnokrajowy system informatyczny dedykowany dla obszaru Publicznych Służb Zatrudnienia, którego zadaniem jest m.in.: zapewnienia obywatelom dostępność do usług rynku pracy usprawnienie komunikacji pomiędzy urzędami efektywne zarządzanie Funduszem Pracy Odbiorcy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publiczne Służby Zatrudnienia (PUP) Beneficjenci Rynku Pracy

15 Funkcjonalności Planowanie wizyt i usług klienta (rejestracja i weryfikacja) Pośrednictwo pracy Monitoring stanu realizacji finansów Pośrednictwo zawodowe Prowadzenie projektów i programów Zarządzanie, organizacja, administracja Obsługa finansów Organizacja szkoleń Poszukiwanie pracy Wypłaty świadczeń Zarządzanie urzędem Planowanie finansowe Działania aktywizacyjne Ewidencja i obsługa formalna klientów PUP Obszar działalności PUP

16 Architektura SyriuszSTD Podsystem oprogramowanej bazy danych Podsystem komunikacji i zasilania Otoczenie systemu SyriuszSTD Sieć rozległa WAN Obsługa komunikatów wyjściowych Podsystem Wymiany Danych (PWD) System zewnętrzny, działający w innych lokalizacjach Baza danych SyriuszSTD Obsługa komunikatów wejściowych System zewnętrzny, działający w tej samej lokalizacji Podsystem prezentacji i przetwarzania danych Sieć lokalna Formalna Obsługa Beneficjenta Współpraca z Kontrahentem Wewnętrzna sieć urzędu Użytkownicy systemu SyriuszSTD Indywidualne Formy Aktywności Sprawozdawczość Lokalna Usługi i Instrumenty Rynku Pracy Administracja Lokalna Administrator lokalny Monitoring Finansowy Rejestr dostępu Wewnętrzna sieć urzędu

17 Stereotypy Niedostatek systemów i ich mało modernistyczna architektura i technologie Informatyka omija ważne dla Obywatela obszary działania Główny Urząd Statystyczny Spis Rolny 2010 Ministerstwo Sprawiedliwości Nowa Księga Wieczysta Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Syriusz Std

18 Stereotypy Niedostatek systemów i ich mało modernistyczna architektura i technologie Polskie rozwiązania odbiegają od rozwiązań "starych państw" UE Oracle Microsoft JBoss Java PostgreSQL Komercyjne Open-Source Spośród stosowanych technologii znalazły się zarówno wysokospecjalizowane rozwiązania komercyjne, jak i Open-Source owe Software as a Service (SaaS) Elektroniczna Wymiana Informacji Systemy typu BI Wśród kluczowych zagadnień, które są wykorzystywane (bądź dyskutowane jest ich zastosowanie) można wymienić: Systemy typu CRM Narzędzie nowoczesnej komunikacji

19 Stereotypy Niedostatek systemów i ich mało modernistyczna architektura i technologie Polskie rozwiązania odbiegają od rozwiązań "starych państw" UE cd. Oprogramowanie typu Open Source nie nadaje się do dużych, strategicznych, rozwiązań, a jedynie do małych, niszowych zastosowań. Projekt Syriusz pokazał, że Oprogramowanie Open Source doskonale nadaje się również do rozwiązań o strategicznym znaczeniu dla kraju. Syriusz wykorzystuje zarówno bazę danych jak i serwer aplikacyjny typu Open Source. Administracja Publiczna posiada słabą infrastrukturę teleinformatyczną, co stanowi dużą barierę podczas wymiany danych drogą elektroniczną. System Syriusz łamie ten mit, kilka tysięcy użytkowników pracuje w systemie z wykorzystaniem sieci internet w bezpieczny sposób wymieniając dane (m.in. Filie korzystają z bazy jednostki macierzystej). Co ważne - nawet łącza o stosunkowo niewielkiej przepustowości pozwalają na efektywną wymianę danych.

20 Stereotypy Branżowość rozwiązań /silosowość/ i brak kompleksowych rozwiązań Bazy danych Nazwa Pola (jednostkowa informacja) Tabela Indeks Klucze Spis Rolny NKW Syriusz Std ZMOKU Razem Branżowość staje się pozorną wadą. Tabela powyżej obrazowo pokazuje strategiczne myślenie po stronie zarówno administracji, jak i wykonawców. Stopień złożoności, a więc kompleksowości rozwiązywanych zadań uniemożliwia w praktyce inne sposoby wdrażania.

21 Stereotypy Branżowość rozwiązań /silosowość/ i brak kompleksowych rozwiązań Oprogramowanie Nazwa Procesy Raporty Ekrany Dokumenty Linia kodu Spis Rolny NKW Syriusz Std ZMOKU Razem Książka Lwa Tołstoja Wojna i Pokój Liczba wierszy

22 Stereotypy Niedostatek pro-obywatelskich rozwiązań Użytkownicy Nazwa Projektu Instytucja Liczba jednostek organizacyjnych Liczba użytkowników / urzędników Ilość petentów / obywateli obsługiwanych rocznie Spis Rolny 2010 NKW Syriusz Std ZMOKU Główny Urząd Statystyczny Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Razem Liczby powyższe wskazują, że informatyka służy nie tylko urzędnikom, choć także, ale głównie Obywatelowi. Wybrane 4 projekty potwierdzają tezę, że postępuje stały rozwój e-usług, a nieudane wdrożenie "jednego okienka nie może budować negatywnej opinii o pracy administracji i firm komercyjnych realizujących w praktyce te systemy. Liczba urzędników Liczba obywateli w Polsce w Polsce 22

23 Stereotypy Remedium Deregulacja państwa Interoperacyjność E-puap Referencyjność rejestrów Sieć szkieletowa administracji publicznej Pragmatyczne rozporządzenia UZP

24 Dziękuję! kontakt:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26 Dziennik Urzędowy Ministra DZIENNIK Pracy i Polityki Społecznej 1 URZĘDOWY Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Architektura rozwiązań wspierających zarządzanie rynkiem pracy

Architektura rozwiązań wspierających zarządzanie rynkiem pracy Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia Architektura rozwiązań wspierających zarządzanie rynkiem pracy Andrzej Plachta Konferencja

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

MAPA KOMPATYBILNOŚCI I INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH 7 OSI PO IG

MAPA KOMPATYBILNOŚCI I INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH 7 OSI PO IG MAPA KOMPATYBILNOŚCI I INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH 7 OSI PO IG Opracowanie - stan na 30.04.2011 r. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys. Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji obszarów krytycznych mających znaczenie dla skutecznego i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Aneks nr 1 do PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, 18 listopad 2010 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1. Wprowadzenie... 4 1.2. Podstawowe definicje... 4 1.3. Tytuł projektu... 6 2.

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Informatyka w administracji

Informatyka w administracji Polskie Towarzystwo Informatyczne :::: Sas :::: iiiłłiaa :::: \ Informatyka w administracji Redakcja naukowa: \ Jerzy S. Nowak / Zbigniew Olejniczak Janusz K.Grabara Informatyka w administracji Informatyka

Bardziej szczegółowo

Program Informatyzacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Gminy Wyry na lata 2014-2020 Październik 2014 r.

Program Informatyzacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Gminy Wyry na lata 2014-2020 Październik 2014 r. Program Informatyzacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Gminy Wyry na lata 2014-2020 Program Informatyzacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Gminy Wyry na lata 2014-2020 Październik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJI GMINY MIASTA RZESZÓW NA LATA 2010-2013 BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ URZĘDU MIASTA RZESZOWA

PROGRAM INFORMATYZACJI GMINY MIASTA RZESZÓW NA LATA 2010-2013 BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ URZĘDU MIASTA RZESZOWA PROGRAM INFORMATYZACJI Tytuł Opracowania: GMINY MIASTA RZESZÓW NA LATA 2010-2013 Komórka organizacyjna BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ URZĘDU MIASTA RZESZOWA Opracowali Lesław Bańdur

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia 010101 Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia 1. Słownik pojęć... 5 2. Wstęp... 8 3. Sytuacja aktualna... 9 3.1. Wykaz aktów prawnych... 9 3.1.1. Informacja o aktach

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui)

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Giżycko, marzec 2014 1 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE STUDIUM 4 1 WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. dla użytkowników Systemu Rejestrów Państwowych. wersja 1.4. data aktualizacji: 30.01.2015 rok

Instrukcja. dla użytkowników Systemu Rejestrów Państwowych. wersja 1.4. data aktualizacji: 30.01.2015 rok Instrukcja dla użytkowników Systemu Rejestrów Państwowych wersja 1.4 data aktualizacji: 30.01.2015 rok Więcej informacji na stronie www.obywatel.gov.pl SPIS TREŚCI 1. UŻYTKOWNICY... 5 1.1. CZY W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Część I. Przepisy ogólne... 6. 1. Podstawa prawna i postanowienia wstępne do NSP 2011... 6

Część I. Przepisy ogólne... 6. 1. Podstawa prawna i postanowienia wstępne do NSP 2011... 6 2 SPIS TREŚCI Część I. Przepisy ogólne... 6 1. Podstawa prawna i postanowienia wstępne do NSP... 6 2. Cel, termin, zakres, forma i metody realizacji NSP... 12 3. Tajemnica statystyczna i ochrona danych

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-011-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-011-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-011-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 1. Ogólne uwagi do dokumentu 1.1 Zawyżone statystyki rozwoju

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 08 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BM-WP.072.133.2015 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, w nawiązaniu do pisma

Bardziej szczegółowo