Systemy komputerowe wysokiej dostępności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy komputerowe wysokiej dostępności"

Transkrypt

1 1

2 Systemy komputerowe wysokiej dostępności

3 Strategia tworzenia HAS Określenie kosztów przestoju systemu informatycznego Określenie kosztów, które można można ponieść dla instalacji HAS Przydatne pojęcia: system bazowy (basic system) system failover (dwa systemy - jedno przeznaczenie) disaster recovery redundancja 3

4 common middleware, tools & integration wybór platformy linux/windows Unix/linux Konfiguracja serwera dostęp serwery na krawędzi internetu (examples: caching, firewall, security) aplikacje grup roboczych i korporacyjne bazy danych podstawy funkcjonowania - rozwiązań korporacyjnych 4

5 konsultacje serwis projekt obsługa szkolenia wdrożenie obecne środowisko informatyczne integracja nowe środowisko informatyczne obsługa strategia usług rozwój 5

6 Taksonomia Komercyjne architektury komputerowe... Która jest najlepsza? SMP HAC? ccnuma MPP Parallel SMP 6

7 Architektury równoległe Instruction flow Data flow SIMD MIMD Network Master /Slave SMP MPP Cluster Distributed Pipeline Tree Ring Network Homo. Hetero. Homo. Hetero. 7

8 More detailed analysis According to: Control mechanism (SIMD, MIMD, NOW) Address space organization Processor granularity Interconnection networks 8

9 Address space Shared address space architecture Distributed memory architecture Virtually-shared physically distributed memory architecture 9

10 .. 10

11 Soft Error Source Silent Data Corruption Radiation induced 11

12 12

13 RAS on processors Itanium 2 Xeon 13

14 14

15 15

16 16

17 Itanium 2 RAS Capabilities 17

18 18

19 19

20 20

21 Xeon 7500 (Nehalem) Reliability Features Memory Inter-socket Memory Mirroring Intel Scalable Memory Interconnect (Intel SMI) Lane Failover Intel SMI Clock Fail Over Intel SMI Packet Retry Memory Address Parity Failed DIMM Isolation Physical Memory Board Hot Add/remove Dynamic Memory Migration* Dynamic/OS Memory On-lining (capacity change)* Recovery from Single DRAM Device Failure (SDDC) plus random bit error Memory Thermal Throttling Demand and Patrol scrubbing Fail Over from Single DRAM Device Failure (SDDC) Memory DIMM and Rank Sparing Intra-socket Memory Mirroring Mirrored Memory Board Hot Add/Remove I/O Hub Physical IOH Hot Add** Dynamic/OS IOH On-lining (capacity change)* PCI-E Hot Plug CPU/Socket Machine Check Architecture (MCA) recovery Corrected Machine Check Interrupt (CMCI) Corrupt Data Containment Dynamic OS Assisted Processor Socket Migration* OS CPU on-lining (capacity change)* Physical CPU Board Hot Add/remove** Electronically Isolated (Static) Partitioning** Intel QuickPath Interconnect Intel QPI Packet Retry Intel QPI Protocol Protection via CRC (8bit or 16bit rolling) QPI Clock Fail Over QPI Self-Healing QPI Viral Mode Bold text denoted new feature for Xeon 7500 * Feature requires OS support, check with your OS vendor for support plans ** Feature is supported by Intel, but requires OEM server implementation and validation; may also require OS support Over 20 New RAS features across the entire platform 21

22 RAS and suitability of computer architectures 22

23 Shared space organization Features: One OS, multiple CPUs sharing memory and I/O typical for small number of processors potential bottleneck for data read/write access examples vector machines (Cray T90, NEC SXx) UMA computers with SMP for equal load of processors Simple programming model Easy performance scaling SMP P P P Mem I/O Hardware support for read and write access by all processors to a physically shared memory. Example: Examples: SGI Power Challenge with 36 x R10000 IBM S80 (24xRS64III) SUN E10000 (64xUSparcII) 23

24 Distributed memory Message-passing architecture - classical case for no additional hardware for global operations up to hundreds of independent uniprocessors (1 node = 1 CPU) many OS and software images (1 per node) complex programming model loosely coupled processors - multicomputers MPP High Speed Communications Fabric M I/O P M I/O P M I/O P M I/O P examples: IBM RS/6000 SP (512xPower2 or 472xPower2SC) Intel Paragon XP/S (3680 x i860) 24

25 Virtually-shared physically distributed Additional hardware to emulate physically shared memory common operating system (with multithreaded Mach kernel) - tighly coupled muliprocessors or parallel computers NUMA (nonuniform memory access) architecture cache coherency mechanism (to overcome potential problems with processor cache contents) - cc-numa often Parallel SMP (hybrid SMP/MPP) Parallel SMP M e m P P P P Examples: HP Exemplar V2500SCA (128 x PA8500) HP SuperDome (64xPA8600) SGI Origin3000 (512 x R12000) Cray T3E/900 (1024 x Alpha) I/O P M e m I/O P P P P M e m I/O High Speed Communication Fabric I/O P P P M e m P P P P I/O M e m P P P P P P P I/O P M e m 25

26 Własności warstwy sieciowej PROPERTY BUS CROSSBAR MULTISTAGE Speed low high high Cost low high moderate Reliability low high high Configurability high low moderate Complexity low high moderate 26

27 Podsumowanie Pamięć wspólna (współdzielona) - shared memory łatwość programowania - trudno skalowalna Pamięć rozproszona - distributed memory trudno programować - łatwiejsza skalowalność Pamięć wirtualnie wspólna - virtual shared OpenMP SM DSM DM 27

28 HAC High Availability Clusters - podklasa Parallel SMP Systemy sieciowe (rozproszone) versus klastry Klastry (systemy roproszone): przeznaczenie do obliczeń o wysokiej złożoności (rozproszenie aplikacji) wysokiej dostępności (realizacja lokalna aplikacji z możliwością migracji procesów) użytkowanie dedykowane sieciowe zasoby dyski dzielone dyski lokalne SMP z pamięcią dzieloną 28

29 Odpowiedniość OLTP OLTP i DSS (do 1 TB) DSS (> 1TB) SMP A B D cc-numa B B B MPP D D B PSMP C B A HAC A A C Odpowiedniość A - najbardziej D - najmniej 29

30 Zastosowania przemysłowe i komercyjne obliczenia n-t przetwrzanie transakcyjne eksploracja danych architektury wieloprocesorowe atrybuty: największa wydajność komputera wydajność poszczególnego węzła (mała liczba węzłów) wysoka dostępność (duża liczba węzłów) ---> optymalizacja 30

31 Rozwój architektur bazodanowych Przetwarzanie rozproszone rozdział mocy obliczeniowej decentralizacja zasobów 31

32 3-warstwowa architektura Przetwarzanie rozproszone -- transakcyjne zarządzanie regułami zarządzanie danymi logika aplikacji zarządzanie i logika prezentacji 32

33 (US$M) Światowe wydatki na serwery w zależności od systemu operacyjnego (US$M) $60,000 $55,000 $50,000 $45,000 $40,000 $35,000 $30,000 $25,000 $20,000 $15,000 $10,000 $5,000 $ Inne EPIC x86/linux x86/win RISC/Unix 33

34 Dobór procesorów do aplikacji Workstations Front-End (Edge) Intel Xeon Processor Mid-Tier (Enterprise) Backend (Databases) Intel Itanium 2 Processor High Performance Computing Itanium 2 Processor Xeon Processor Workloads EDA/MCAD/DCC/CAE Mail/Calendar Web Server Gaming CRM SCM ERP Database BI CAE Life/Med Sci Finance Oil&Gas Best for general purpose IT infrastructure: Workstation, front-end & mid-tier solutions Best for business critical enterprise mid-tier & back-end servers & tech computing 34

35 Availability is Built, Managed and Measured Składowe dostępności Availability "Technology is one component in the evolution to high availability systems" Technology Infrastructure Support Partnerships IT Processes 35

36 Udział czynników wywołujących awarie w standardowych warunkach bez dodatkowych zabezpieczeń Czynnik Udział, % Sprzęt 40 Oprogramowanie 30 Ludzie 20 Środowisko 10 MTBF - Mean, przykład: 500 dysków, dla każdego MTBF = 200,000 godz. średnio uszkodzenie co 200,000/500 = 400 godz = 16.5 dnia! 36

37 Wiarygodność systemu informatycznego Pojęcie pojemne, atrybuty: niezawodność, dostępność, tolerowanie awarii nadmiarowość i diagnostyka istniejących błędów i usterek w systemie bezpieczeństwo systemu w sytuacjach wyjątkowych zabezpieczenie systemu przed niepowołanym dostępem do zasobów poufność i integralność przetwarzanej lub przesyłanej informacji przeżywalność systemu - odporność na zagrożenia Ważny element - organizacja pracy 37

38 Some definitions (system)reliability - An attribute of any system that consistently produces the same results, preferably meeting or exceeding its specifications. The term may be qualified, e.g software reliability, reliable communication. The trustworthiness to do what the system is expected or designed to do. Reliability metrics include the following averages: POFOD (probability of failure on demand) The likelihood that the system will fail when a user requests service. A biometric authentication device that fails to correctly identify or reject users an average of once out of a hundred times has a POFOD of 1%. ROCOF (rate of failure occurrence) The number of unexpected events over a particular time of operation. A firewall that crashes an average of five times every 1,000 hours has a ROCOF of 5 per 1,000 hours. MTTF (mean time to failure) The average time between unexpected events. If an IDS fails on average every 300 hours, its MTTF is 300 hours. AVAIL (availability or uptime) The percentage of time that a system is available for use, taking into account planned and unplanned downtime. If a system is down an average of four hours out of 100 hours of operation, its AVAIL is 96%. 38

39 Uszkodzenia/wady systemu (rozproszonego) Zdolność do przetrwania uszkodzenia (niemożliwa eliminacja prawdopodobieństwa powstania) Rodzaje uszkodzeń z względu na widoczność awarii uszkodzenie uciszające (fail-silent fault) - brak działania (fail-stop fault) uszkodzenie bizantyjskie (Byzantine fault) - wadliwe działanie Wady (pod względem trwałości awarii) przejściowe (transient faults) nieciągłe (intermittent) - przypadkowe trwałe (permanent) Systemy synchroniczne (odpowiedź na komunikat w określonym czasie) i asynchroniczne 39

40 Klasyfikacja awarii Klasa awarii Opis Chwilowa Zdarza się tylko dla niektórych danych wejściowych Trwała Następuje dla wszystkich danych wejściowych Usuwalna System może ją usunąć bez interwencji operatora Nieusuwalna Usunięcie awarii wymaga interwencji operatora Nieniszcząca Awaria nie powoduje zniszczenia stanu i danych systemu Niszcząca Awaria powoduje zniszczenie stanu i danych systemu 40

41 41

42 42

43 Itanium 2 RAS Capabilities 43

44 44

45 Analiza atrybutów wiarygodności model przejść stanów dopuszczalne kontrolowane (błędy oczekiwane i strategie postępowania) zagrożenia stany nieoczekiwane - błędy przypadkowe błędy celowe - ingerencja z zewnątrz błędy nadciągające - niederministyczne działanie systemów i aplikacji niesprawdzone aplikacje, modyfikacje konfiguracji... katastrofy - wstrzymanie pracy 45

46 Redundancja w systemach wysokiej dostępności Transakcja klienta Aplikacja System bazy danych System operacyjny Sprzęt Dyski Redundancja (inaczej): czasu (powtórzenie działania - niepodzielne transakcje; wady przejściowe lub nieciągłe) Sprzętu - fizyczna (aktywne zwielokrotnienie zasoby rezerwowe) informacji (dodatkowe bity; kod Hamminga) oprogramowania Poziomy na których dokonywana jest redundancja: 1. Redundancja na poziomie zasobów dyskowych (Mirror, RAID) 2. Redundancja na poziomie sprzetu (fault tolerant) 3. Redundancja na poziomie systemu operacyjnego - High Availability Clusters, HAC 4. Redundancja na poziomie baz danych synchroniczna, asynchroniczna 5. Redundancja na poziomie aplikacji (monitory transakcji - zarzadzanie procesami pierwotnymi i zapasowymi) 6. Redundancja na poziomie transakcji gwarancja wykonania transakcji - z wylaczeniem awarii stacji klienta 46

47 Przykładowe dane Segment rynku Przemysł telekomunikacja Banki Biura maklerskie Transport Ubezpieczenia Sprzedaż detaliczna Kategorie strat Utrata kientów Utrata dochodów Bezczynni pracownicy Koszt odtworzenia zasobów Kary umowne Odpowiedzialność prawna Zła opinia o firmie Skutki utraty danych: 50% firm upada natychmiast, 90% w ciągu 2 lat Oracle: średni koszt przerwy w pracy systemu: 80 tys.usd/godz. firma brokerska: 6.5 mln USD/godz. weryfikacja kart kredytowych/zakupy: 2.5 mln USD/godz. rezerwacja biletów lotniczych: 90 tys. USD/godz. 47

48 wszystkie dane stworzone przez ostatnie lat 40,000 bc cave paintings bone tools source: uc berkeley 3500 bc writing paper printing 1870 electricity, telephone 1947 transistor 1993 the web 12M TB

49 więcej danych stworzonych przez najbliższe lata niż przez ostatnie lat (add 24m) 57m 2011: 1,8 ZettaBytes (add 12m) 33m TB (add 6m) 21m (add 3m) 15m 40,000 bc cave paintings bone tools source: uc berkeley 3500 bc writing paper printing 1870 electricity, telephone 1947 transistor 1993 the web 57M TB (do 1999)

50 Report IDC Digital Universe Extracting Value from Chaos, 2011, na zlecenie EMC Corporation W 2011 ilość danych = 1,8 Zettabytes Terabyte (TB) B Petabyte (PB) B Exabyte (EB) B Zettabyte (ZB) bytes Yottabyte (YB) bytes 50

51 51

52 52

53 Prawne wymogi przechowywania dokumentów z dysków produkcyjnych (katalog rozwiązań ILM 2005; materiały reklamowe firmy StorageTek) 53

54 System pracy ciągłej Realizuje funkcje bez znaczących przerw w pracy W elementach składowych uwzględnia się wymagania: niezawodności (Reliability) - R(t), statystyczna miara MTBF, MTTF dostępności (Availability) - A(t) serwisowania (Serviceability) Wymagania RAS MTTF R( t) dt 0 R( t) e t MTTF 54

55 55

56 (system) availability - The degree to which a system suffers degradation or interruption in its service to the customer as a consequence of failures of one or more of its parts. (system) serviceability - The ease with which corrective maintenance or preventative maintenance can be performed on a system (e.g. by a hardware service technician). Higher serviceability improves availability and reduces service cost. 56

57 Reliability Reliability theory is the foundation of reliability engineering. For engineering purposes, reliability is defined as: the probability that a device will perform its intended function during a specified period of time under stated conditions. Mathematically, this may be expressed as,, where is the failure probability density function and t is the length of the period (which is assumed to start from time zero). 57

58 Dostępność systemu komputerowego A gdzie: 8760 t % Ogólnie: A MTBF MTBF MTTR A - dostepnosc t - ilosc czasu (w godz.) nieplanowanych przerw w roku Dostepnosc % Czas niedostepnosci w roku dnia 98 7 dni dnia godzin godzina minut Nieliniowo rosnący wzrost kosztów Systemy mozemy podzielic na: systemy standardowe (basic reliability) - A = 98% systemy wysokiej dostepnosci (highly available) - A = ,99% systemy odporne na uszkodzenia (fault-tolerant) - A = % 58

59 Availability in Series/Parallel A = A x * A y Component Availability Downtime X 99% (2- nines) Y 99.99% (4-nines) X and Y Combined 3.65 days/year 52 minutes/year 98.99% 3.69 days/year A = 1 (1 A x ) 2 Component Availability Downtime X 99% (2-nines) 3.65 days/year Two X components operating in parallel Three X components operating in parallel 99.99% (4-nines) 52 minutes/year % (6-nines) 31 seconds /year! 59

60 Wymagania serwisowania Serviceability Usługi serwisowe, przykładowe poziomy: Gwarancja 1-3 lata opcje - czas reakcji serwisu producenta następny dzień roboczy 4 godz. 365 x 7 x 24 + wsparcie telefoniczne systemy krytyczne - gwarantowany czas naprawy 4 godz. 365 x 7 x 24 + wsparcie telefoniczne 60

61 Hardware MTTR Estimating the Hardware MTTR Where are hardware spares kept? How is site manned? Estimated MTTR Onsite 24 hours a day 30 minutes Onsite Operator is on call 24 hours a day 2 hours Onsite Regular working hours on week days as well as weekends and holidays 14 hours Onsite Regular working hours on week days only 3 days Offsite. Shipped by courier when fault condition is encountered. Operator paged by system when a fault is detected. 1 week Offsite. Maintained in an operator controlled warehouse System is remotely located. Operator needs to be flown in to replace the hardware. 2 week 61

62 Software MTTR Estimating Software MTTR Software fault recovery mechanism Software failure is detected by watchdog and/or health messages Software failure is detected by watchdog and/or health messages Software failure is detected by watchdog and/or health messages Software reboot mechanism on fault detection Processor automatically reboots from a ROM resident image. Processor automatically restarts the offending tasks, without needing an operating system reboot Processor automatically reboots and the operating system reboots from disk image and restarts applications Estimate MTTR 30 seconds 30 seconds 3 minutes Software failure is detected by watchdog and/or health messages Software failure detection is not supported. Processor automatically reboots and the operating system and application images have to be download from another machine 10 minutes Manually operator reboot is required. 30 minutes to 2 weeks (software MTTR is same as hardware MTTR) 62

63 Stadia projektu systemu HA Analiza funkcjonalna aplikacji Wybór architektury komputerów i systemu Analiza usług serwisowych producenta Analiza ekonomiczna Plan implementacji i eksploatacji zarządzania Polityka ochrony danych prawa dostępu, ochrona dostępu, kopie zapasowe, archiwizacja) Zniszczenia rozległe Plan szkoleń 63

64 Podział systemów - inaczej 1. Standardowa dostępność - tylko backup ( do nothing special ) 2. Poziom podwyższony - ochrona danych ( protect the data ) - dyski lustrzane, RAID 3. Wysoka dostępność - ochrona systemu ( protect the system ) HA 4. Ochrona organizacji ( protect the organization ) - rozdział geograficzny 5. Fault tolerant - specjalizowane systemy komputerowe - równoległa praca elementów - niebezpieczeństwo w uszkodzeniu oprogramowania konieczne zrównoważenie zysków i strat, uwzględnienie przypadków niekorzystnych 64

65 O czym mówiliśmy do tej pory? niezawodność (Reliability) - R(t), statystyczna miara MTBF, MTTF dostępność (Availability) - A(t) serwisowanie (Serviceability) 4 godz. 365 x 7 x 24 + wsparcie telefoniczne MTTF R( t) A e 0 R( t) dt t MTTF MTBF MTBF MTTR A gdzie: 8760 t % A - do t - ilos Dostepnosc Czas niedostepnosci 65

66 Poziom podwyższony - ochrona danych Macierze dyskowe RAID automatyczne biblioteki taśmowe urządzenia do zapisu optycznego na dyskach CD. 66

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Wydajność i redundancja BPS. Paweł Jawień, WEBCON

Wydajność i redundancja BPS. Paweł Jawień, WEBCON Wydajność i redundancja BPS Paweł Jawień, WEBCON Agenda prezentacji Część I Przypomnienie architektury BPS Część II Elementy do optymalizacji Część III Propozycje optymalizacji Część IV Monitoring podstawą

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 13 Jan Kazimirski 1 KOMPUTERY RÓWNOLEGŁE 2 Klasyfikacja systemów komputerowych SISD Single Instruction, Single Data stream SIMD Single Instruction, Multiple Data stream MISD

Bardziej szczegółowo

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Services Tradycyjne podejście do wirtualizacji Business system administrators request infrastructure through email or an

Bardziej szczegółowo

Microsoft StorSimple nowe możliwości archiwizacji oraz back-up danych dla uczelni. Michał Jędrzejczak Architekt IT, Cloud Expert Comparex

Microsoft StorSimple nowe możliwości archiwizacji oraz back-up danych dla uczelni. Michał Jędrzejczak Architekt IT, Cloud Expert Comparex Microsoft StorSimple nowe możliwości archiwizacji oraz back-up danych dla uczelni. Michał Jędrzejczak Architekt IT, Cloud Expert Comparex COMPAREX 33 kraje 80 biur i oddziałów StorSimple: kto już używa?

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wydajności baz danych dzięki platformie PRIMEQUEST

Optymalizacja wydajności baz danych dzięki platformie PRIMEQUEST Optymalizacja wydajności baz danych dzięki platformie PRIMEQUEST Jarosław Amerek Fujitsu Data Center Solutions Sales Fujitsu World Tour 2017 0 Copyright 2017 FUJITSU 1 Copyright 2017 FUJITSU 2 Copyright

Bardziej szczegółowo

Konfiguracje wysokiej dostępności

Konfiguracje wysokiej dostępności Konfiguracje wysokiej dostępności Wysoka niezawodność - ochrona systemu ( protect the system ) - HA - Klastry wysokiej niezawodności Ochrona organizacji ( protect the organization ) - rozdział geograficzny

Bardziej szczegółowo

Microsoft StorSimple Nowe możliwości back-up'u i archiwizacji danych na przykładzie projektu pilotażowego w instytucji finansowej.

Microsoft StorSimple Nowe możliwości back-up'u i archiwizacji danych na przykładzie projektu pilotażowego w instytucji finansowej. Microsoft StorSimple Nowe możliwości back-up'u i archiwizacji danych na przykładzie projektu pilotażowego w instytucji finansowej. Michał Jędrzejczak Architekt IT, Cloud Expert Comparex COMPAREX 34 kraje

Bardziej szczegółowo

Piotr Zacharek HP Polska

Piotr Zacharek HP Polska HP Integrity VSE Rozwój bez ograniczeń HP Restricted Piotr Zacharek HP Polska Technology for better business outcomes 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

5 nines. - czyli jak osiągnąć większą dostępność dzięki VMware i Metro Storage Cluster

5 nines. - czyli jak osiągnąć większą dostępność dzięki VMware i Metro Storage Cluster 5 nines - czyli jak osiągnąć większą dostępność dzięki VMware i Metro Storage Cluster Agenda Paweł Wieczorek Vmware Consultant; 8 lat w IT, 3 lata w Capgemini; Projektowane i wdrażanie nowych środowisk

Bardziej szczegółowo

Optymalna Chmura. Właściwy kierunek dla Twojego biznesu

Optymalna Chmura. Właściwy kierunek dla Twojego biznesu Optymalna Chmura Właściwy kierunek dla Twojego biznesu AGENDA Agenda i cele 1 2 3 4 5 O firmie Struktura i Usługi Wyzwania Cloud Computing Wirtualizacja Oracle Case Study O firmie COIG S.A. - Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Macierze All Flash. Czy to jest alternatywa dla macierzy klasy Enterprise? Krzysztof Jamiołkowski HP EG Storage Solutions Architect

Macierze All Flash. Czy to jest alternatywa dla macierzy klasy Enterprise? Krzysztof Jamiołkowski HP EG Storage Solutions Architect Innowacje w przetwarzaniu danych Macierze All Flash Czy to jest alternatywa dla macierzy klasy Enterprise? Krzysztof Jamiołkowski HP EG Storage Solutions Architect Definicja macierzy Enterprise Cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Mirosław Pura Sławomir Rysak Senior IT Specialist Client Technical Architect Agenda Współczesne wyzwania:

Bardziej szczegółowo

Przewidywanie Nieprzewidywalnego Sybase w środowiskach wysokiej dostępności. Jak wykorzystać technologie do budowy centrum zapasowego.

Przewidywanie Nieprzewidywalnego Sybase w środowiskach wysokiej dostępności. Jak wykorzystać technologie do budowy centrum zapasowego. Przewidywanie Nieprzewidywalnego Sybase w środowiskach wysokiej dostępności. Jak wykorzystać technologie do budowy centrum zapasowego. SŁAWOMIR NOWAK KONSULTANT TECHNICZNY WARSZAWA, 10 Grudnia 2009 Centrum

Bardziej szczegółowo

Skalowalne aplikacje internetowe wysokiej dostępności

Skalowalne aplikacje internetowe wysokiej dostępności Skalowalne aplikacje internetowe wysokiej dostępności Dariusz Dwornikowski 22.05.2010 Plan wykładu Dariusz Dwornikowski Skalowalne aplikacje internetowe wysokiej dostępności [1/37] Skalowalność, Niezawodność

Bardziej szczegółowo

Wysoka wydajność vs wysoka dostępność w środowiskach bazodanowych Oracle

Wysoka wydajność vs wysoka dostępność w środowiskach bazodanowych Oracle Wysoka wydajność vs wysoka dostępność w środowiskach bazodanowych Oracle Agenda Rozwiązania wysokiej wydajności Real Application Cluster (RAC) Rozwiązania wysokiej dostępności DataGuard physical/logical

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja infrastruktury według VMware. Michał Małka DNS Polska

Wirtualizacja infrastruktury według VMware. Michał Małka DNS Polska Wirtualizacja infrastruktury według VMware Michał Małka DNS Polska VMware - gama produktów Production Server VirtualCenter ESX Server Test/Development Workstation GSX / VMware Server Enterprise Desktop

Bardziej szczegółowo

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool przygotował: Krzysztof Jurczuk Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Oprogramowania ul. Wiejska 45A 15-351 Białystok Streszczenie: Dokument

Bardziej szczegółowo

Macierze HP 3PAR w świecie Software-Defined Storage rozwiązania rozłączne czy komplementarne?

Macierze HP 3PAR w świecie Software-Defined Storage rozwiązania rozłączne czy komplementarne? Macierze HP 3PAR w świecie Software-Defined Storage rozwiązania rozłączne czy komplementarne? Mariusz Grabowski / Marek Kozicki Wyzwania IT, 14 kwietnia 2015r. Zmiany w świecie danych Jak są konsekwencje?

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Klastry komputerowe. Superkomputery. informatyka +

Wprowadzenie. Klastry komputerowe. Superkomputery. informatyka + Wprowadzenie Klastry komputerowe Superkomputery Wprowadzenie Klastry komputerowe Superkomputery Wprowadzenie Filozofia przetwarzania równoległego polega na podziale programu na fragmenty, z których każdy

Bardziej szczegółowo

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności?

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności? Budowanie środowisk wysokiej dostępności w oparciu o nową wersję IDS 11 Artur Wroński IBM Information Management Technical Team Leader artur.wronski@pl.ibm.com Od czego zacząć przy budowaniu środowisk

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved. OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 1 Network Layer Identify the role of the Network Layer, as it describes communication from one end device to another end device Examine the most common

Bardziej szczegółowo

Technologie klastrowe Oracle

Technologie klastrowe Oracle VIII Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2002 Technologie klastrowe Oracle Marcin Przepiórowski Altkom Akademia S.A. e-mail: Marcin.Przepiorowski@altkom.com.pl Abstrakt Œrodowiska bazodanowe ulegaj¹

Bardziej szczegółowo

Mission Critical Compute

Mission Critical Compute Mission Critical Compute czyli rewolucja trwa. Damian Janiszewski, Piotr Zacharek/ 14 kwietnia, 2015 Pociągi Monster Trains 5.5 km długości (średnia 2 km) 9 lokomotyw DPU (General Electric Evolution AC,

Bardziej szczegółowo

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Chapter 4 Version 4.0 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Rozdział 4 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Transport Layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Historia i przykłady przetwarzania współbieżnego, równoległego i rozproszonego. Przetwarzanie współbieżne, równoległe i rozproszone

Wstęp. Historia i przykłady przetwarzania współbieżnego, równoległego i rozproszonego. Przetwarzanie współbieżne, równoległe i rozproszone Wstęp. Historia i przykłady przetwarzania współbieżnego, równoległego i rozproszonego 1 Historia i pojęcia wstępne Przetwarzanie współbieżne realizacja wielu programów (procesów) w taki sposób, że ich

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Temat: (Nie)zawodność sprzętu komputerowego. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot:

Wykład 2. Temat: (Nie)zawodność sprzętu komputerowego. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: Wykład 2 Przedmiot: Zabezpieczenie systemów i usług sieciowych Temat: (Nie)zawodność sprzętu komputerowego 1 Niezawodność w świecie komputerów Przedmiot: Zabezpieczenie systemów i usług sieciowych W przypadku

Bardziej szczegółowo

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący

Bardziej szczegółowo

Digitize Your Business

Digitize Your Business Digitize Your Business Aspekty technologiczne migracji na SAP HANA Prelegenci Błażej Trojan Konsultant technologiczny SAP Basis SI-Consulting Jakub Roguski - Territory Sales Leader Enterprise Systems -

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona danych z arcserve UDP

Profesjonalna ochrona danych z arcserve UDP Profesjonalna ochrona danych z arcserve UDP Kamil Staśko Product Manager, Veracomp SA Kim Jesteśmy? - ARCserve 1976 14,000 Employees $4.6BN FY13 Revenue 500 People Data management 7,300 Partners Data management

Bardziej szczegółowo

Capgemini IT T@lk. Wirtualizacja fundamentem chmury technologie wirtualizacji jako podstawy funkcjonowania chmury

Capgemini IT T@lk. Wirtualizacja fundamentem chmury technologie wirtualizacji jako podstawy funkcjonowania chmury Capgemini IT T@lk Wirtualizacja fundamentem chmury technologie wirtualizacji jako podstawy funkcjonowania chmury Wirtualizacja Symulacja zasobów sprzetowych: Procesor Pamięć Sieć komputerowa Przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Zapewnienie wysokiej dostępności baz Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Agenda Techniki zapewniania wysokiej dostępności baz Zasada działania mirroringu baz Wdrożenie mirroringu Planowanie Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta.

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Wstęp! Technologie oraz infrastruktury wykorzystywane przez Capgemini. Projekt dla pewnego francuskiego klienta założenia Requests Capgemini datacenters

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do wirtualizacji w oparciu o technologie Vmware. Opole, , Krzysztof Podobiński, Mateusz Stępień

Wprowadzenie do wirtualizacji w oparciu o technologie Vmware. Opole, , Krzysztof Podobiński, Mateusz Stępień Wprowadzenie do wirtualizacji w oparciu o technologie Vmware Opole, 26.10.2016, Krzysztof Podobiński, Mateusz Stępień O mnie Krzysztof Podobiński Infrastructure/ VMware Consultant ponad10 lat doświadczenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Technologie wirtualizacyjne na platformie Red Hat. Artur Głogowski aglogowski@atom-tech.pl

Technologie wirtualizacyjne na platformie Red Hat. Artur Głogowski aglogowski@atom-tech.pl Technologie wirtualizacyjne na platformie Red Hat Artur Głogowski aglogowski@atom-tech.pl Atom-tech sp. z o.o. Najbardziej zaawansowany technologicznie Red Hat Advanced Business Partner: Technologie klastrowe

Bardziej szczegółowo

Capgemini IT T@lk. Projekt lokalnego datacenter i problemy z tym związane

Capgemini IT T@lk. Projekt lokalnego datacenter i problemy z tym związane Capgemini IT T@lk Projekt lokalnego datacenter i problemy z tym związane O mnie Krzysztof Podobiński Senior Infrastructure/ VMware Engineer 9 lat doświadczenia w IT 3 lata w Capgemini Application Support

Bardziej szczegółowo

Standardowy nowy sait problemy zwiazane z tworzeniem nowego datacenter

Standardowy nowy sait problemy zwiazane z tworzeniem nowego datacenter Standardowy nowy sait problemy zwiazane z tworzeniem nowego datacenter O mnie Krzysztof Podobiński Infrastructure/ VMware Consultant ponad10 lat doświadczenia w IT 5 lata w Capgemini Application Support

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

High Performance Computers in Cyfronet. Andrzej Oziębło Zakopane, marzec 2009

High Performance Computers in Cyfronet. Andrzej Oziębło Zakopane, marzec 2009 High Performance Computers in Cyfronet Andrzej Oziębło Zakopane, marzec 2009 Plan Podział komputerów dużej mocy Podstawowe informacje użytkowe Opis poszczególnych komputerów Systemy składowania danych

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna od podstaw Nowoczesny storage w rozwiązaniach chmury prywatnej z NetApp

Chmura prywatna od podstaw Nowoczesny storage w rozwiązaniach chmury prywatnej z NetApp Chmura prywatna od podstaw Nowoczesny storage w rozwiązaniach chmury prywatnej z NetApp Piotr Potocki, Inżynier Systemowy APN Promise S.A. NetApp & Microsoft Private Cloud Wirtualizacja Deduplikacja Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE

Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE Edycje bazy danych Oracle 6 edycji bazy danych Oracle - Enterprise Edition (EE) - Standard Edition (SE) - Standard Edition One (SE1) - Personal Edition

Bardziej szczegółowo

Budowanie tanich, wysoko wydajnych i wysoko dostępnych systemów pod Linuksem Mariusz Droździel Październik 2009

Budowanie tanich, wysoko wydajnych i wysoko dostępnych systemów pod Linuksem Mariusz Droździel Październik 2009 Budowanie tanich, wysoko wydajnych i wysoko dostępnych systemów pod Linuksem Mariusz Droździel Październik 2009 Klasyfikacja klastrów klastry obliczeniowe (compute cluster) Beowulf grid / rozproszone (distributed)

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss. Grzegorz Niezgoda

Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss. Grzegorz Niezgoda Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss Grzegorz Niezgoda AGENDA: RHEL Nowy RHEL Server Wersje i edycje Zasady wykorzystania w środowisku wirtualnym Moduły dodatkowe Wersje specjalne JBoss

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZETWARZANIA RÓWNOLEGŁEGO INFORMACJI

PODSTAWY PRZETWARZANIA RÓWNOLEGŁEGO INFORMACJI ZESZYTY NAUKOWE 105-114 Dariusz CHAŁADYNIAK 1 PODSTAWY PRZETWARZANIA RÓWNOLEGŁEGO INFORMACJI Streszczenie W artykule poruszono wybrane podstawowe zagadnienia związane z przetwarzaniem równoległym. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Mission Critical Nowa Era w systemach Open Source

Mission Critical Nowa Era w systemach Open Source Mission Critical Nowa Era w systemach Open Source Piotr Zacharek BCS Product Manager HP Polska Piotr.Zacharek@hp.com Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Systemy komputerowe ze współdzieloną pamięcią operacyjną, struktury i cechy funkcjonalne.

Wykład 8 Systemy komputerowe ze współdzieloną pamięcią operacyjną, struktury i cechy funkcjonalne. Wykład 8 Systemy komputerowe ze współdzieloną pamięcią operacyjną, struktury i cechy funkcjonalne. Części wykładu: 1. Ogólny podział struktur systemów równoległych 2. Rodzaje systemów komputerowych z pamięcią

Bardziej szczegółowo

Jak działa LiveMeeting

Jak działa LiveMeeting Jak działa LiveMeeting Ściągnij dodatkowe materiały Zadaj pytanie Podłączenie Audio Ustawienia Audio & Video tutaj można zadać pytania Copyrig h t 2014 OSIso f t, LLC. 1 Ograniczanie przestojów i zmniejszanie

Bardziej szczegółowo

Szczypta historii. 2010 Inteligentne rozmieszczanie. Pierwszy magnetyczny dysk twardy. Macierz RAID. Wirtualizacja. danych

Szczypta historii. 2010 Inteligentne rozmieszczanie. Pierwszy magnetyczny dysk twardy. Macierz RAID. Wirtualizacja. danych Szczypta historii 1956 Pierwszy magnetyczny dysk twardy IBM 305 RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control). 50 dysków o średnicy ok. 60 cm - 5 MB. 1993 Macierz RAID Grupa dysków jest widziana

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 Version 4.0 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Rozdział 5 Version 4.0 2 Objectives Identify the role of the Network Layer, as it describes communication

Bardziej szczegółowo

Klastrowanie bazy IBM DB2. Adam Duszeńko

Klastrowanie bazy IBM DB2. Adam Duszeńko Klastrowanie bazy IBM DB2 Adam Duszeńko Typy klastrów Wydajnościowe Skalowalność Równoległość Obliczeń Składowania Wiele punktów dostępu Niezawodnościowe Bezpieczeństwo Zwielokrotnienie Danych Operacji

Bardziej szczegółowo

PlateSpin Protect Dariusz Leonarski Starszy konsultant Novell Sp. z o.o.

PlateSpin Protect Dariusz Leonarski Starszy konsultant Novell Sp. z o.o. PlateSpin Protect Dariusz Leonarski Starszy konsultant Novell Sp. z o.o. 1 Plan działania Slajdy opowiadające Slajdy handlowe Pokaz obsługi 2 PlateSpin Protect Rozwiązanie do ochrony obciążeń, umożliwiajace

Bardziej szczegółowo

Obliczenia Wysokiej Wydajności

Obliczenia Wysokiej Wydajności Obliczenia wysokiej wydajności 1 Wydajność obliczeń Wydajność jest (obok poprawności, niezawodności, bezpieczeństwa, ergonomiczności i łatwości stosowania i pielęgnacji) jedną z najważniejszych charakterystyk

Bardziej szczegółowo

IBM PureSystems Czy to naprawdę przełom w branży IT?

IBM PureSystems Czy to naprawdę przełom w branży IT? IBM PureSystems Czy to naprawdę przełom w branży IT? Krzysztof Rozanka Pure Systems, Poland & Baltics k.rozanka@pl.ibm.com kom. 693 93 51 42 IBM Polska 2 3 Zintegrowane systemy eksperckie 4 Infrastructure

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja desktopów i aplikacji.

Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Praktyczne aspekty wydajnego i bezpiecznego przetwarzania danych użytkowników końcowych cross case study. Prowadzący: Tomasz Lendzion ADT Group Sp. z o.o. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Application Layer Functionality and Protocols

Application Layer Functionality and Protocols Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Chapter 3 Version 4.0 1 Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Rozdział 3 Version 4.0 2 Objectives Define

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj optymalne środowisko serwerowe z najnowszymi maszynami IBM

Zaprojektuj optymalne środowisko serwerowe z najnowszymi maszynami IBM Michał Stryga 31/03/2010 Zaprojektuj optymalne środowisko serwerowe z najnowszymi maszynami IBM Smarter systems for a Smarter Planet. Trendy w projektowaniu infrastruktury serwerowej Cloud Computing +

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Zabbix -Monitoring IT bez taśmy klejącej. Paweł Tomala Barcamp 15 czerwca 2015

Zabbix -Monitoring IT bez taśmy klejącej. Paweł Tomala Barcamp 15 czerwca 2015 Zabbix -Monitoring IT bez taśmy klejącej Paweł Tomala Barcamp 15 czerwca 2015 Agenda Czym jest Zabbix i po co nam to? Przegląd architektury i dostępnych funkcjonalności Wydajność systemu Scenariusze rozproszonego

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Architektury komputerów Architektury i wydajność. Tomasz Dziubich

Architektury komputerów Architektury i wydajność. Tomasz Dziubich Architektury komputerów Architektury i wydajność Tomasz Dziubich Przetwarzanie potokowe Przetwarzanie sekwencyjne Przetwarzanie potokowe Architektura superpotokowa W przetwarzaniu potokowym podczas niektórych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i wysokodostępna platforma Fujitsu & Windows Server Norbert Blonkowski Microsoft Adam Dyszkiewicz Fujitsu. Fujitsu World Tour 2017

Bezpieczna i wysokodostępna platforma Fujitsu & Windows Server Norbert Blonkowski Microsoft Adam Dyszkiewicz Fujitsu. Fujitsu World Tour 2017 Bezpieczna i wysokodostępna platforma Fujitsu & Windows Server 2016 Fujitsu World Tour 2017 Norbert Blonkowski Microsoft Adam Dyszkiewicz Fujitsu 0 Copyright 2017 FUJITSU Bezpieczeństwo & Wysoka dostępność

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikowania aplikacji na platformie PureSystems. Rafał Klimczak Lab Services Consultant

Proces certyfikowania aplikacji na platformie PureSystems. Rafał Klimczak Lab Services Consultant Proces certyfikowania aplikacji na platformie PureSystems Rafał Klimczak Lab Services Consultant Produkty Pure Systems w IBM Rodziny produktów IBM: System z Freedom through design Eksperckie systemy zintegrowane:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

Jak wiedzieć więcej i szybciej - Analizy in-memory

Jak wiedzieć więcej i szybciej - Analizy in-memory Jak wiedzieć więcej i szybciej - Analizy in-memory Michał Grochowski Senior Consultant BI/DWH 1 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 2 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates.

Bardziej szczegółowo

21 Model z pamięcią współdzieloną (model PRAM) - Parallel Random Access Machine

21 Model z pamięcią współdzieloną (model PRAM) - Parallel Random Access Machine 21 Model z pamięcią współdzieloną (model PRAM) - Parallel Random Access Machine Model PRAM zapewnia możliwość jednoczesnego dostępu każdego spośród n procesorów o architekturze RAM do wspólnej pamięci

Bardziej szczegółowo

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Konferencja PLNOG 2012 Warszawa, 5-6 marca 2012 Paweł Pytlakowski, GTS CE Group Product Manager (Cloud & Managed Services) Agenda GTS Central Europe Dlaczego

Bardziej szczegółowo

www.s4e.pl Ochrona Danych Wrocław 7 marzec 2007

www.s4e.pl Ochrona Danych Wrocław 7 marzec 2007 www.s4e.pl Ochrona Danych Wrocław 7 marzec 2007 W centrum uwagi - dane Jakie problemy napotykali główni bohaterowie filmy? Zgromadzenie właściwych informacji Ochrona danych Blokowanie dostępu do informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... 12

Spis treści. O autorach... 12 Księgarnia PWN: Rick Greenwald, Robert Stackowiak, Jonathan Stern - Oracle Database 11g. To co najważniejsze Spis treści O autorach... 12 Wstęp... 13 Cele książki... 14 Czytelnicy książki... 15 O czwartym

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Jarosław Stępień Principal Sales Consultant

<Insert Picture Here> Jarosław Stępień Principal Sales Consultant Współdzielenie usług pomiędzy jednostkami w administracji publicznej Jarosław Stępień Principal Sales Consultant Oracle PLATFORMA EXA* CLOUD Klasy chmur: IaaS, PaaS, SaaS Software

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK,

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, 5 - POCZĄTKI OSIECIOWANIA - nie były łatwe i oczywiste IBM-owskie pojęcie Connectivity martwy model sieci 1977 - ISO dla zdefiniowania standardów w sieciach opracowała siedmiowarstwowy model sieci OSI

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji w systemie teleinformatycznym Banku. Tomasz Wind DNS Polska Field Application Engineer

Bezpieczeństwo informacji w systemie teleinformatycznym Banku. Tomasz Wind DNS Polska Field Application Engineer Bezpieczeństwo informacji w systemie teleinformatycznym Banku Tomasz Wind DNS Polska Field Application Engineer Widoczne symptomy problemów Rozwój IT wymaga uruchamiania nowych usług IT Wzrost liczby aplikacji

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych hypervisorów. Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl

Przegląd dostępnych hypervisorów. Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl Przegląd dostępnych hypervisorów Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl Agenda Podział hypervisorów Architektura wybranych rozwiązań Najwięksi gracze na rynku Podział hypervisorów Hypervisor

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania bazodanowe EnterpriseDB

Rozwiązania bazodanowe EnterpriseDB Rozwiązania bazodanowe EnterpriseDB Bogumił Stoiński RHC{E,I,X} B2B Sp. z o.o. 519 130 155 bs@bel.pl PostgreSQL Ponad 20 lat na rynku Jedna z najpopularniejszych otwartych relacyjnych baz danych obok MySQL

Bardziej szczegółowo

From OLAMP to enterprise e-commerce.

From OLAMP to enterprise e-commerce. How to build, maintain and not to fail. PLNOG, 18-19/09/2008 Kraków, Marcin Mazurek Agenda Łańcuch pokarmowy. QXL Poland Sp. z o.o. Serwisy Ogłoszeniowe Serwisy Aukcyjne.pl Płatności.pl.cz.ro.hu.bg.sk.lt.ua

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Baza danych in-memory. DB2 BLU od środka 2015-11-10. Artur Wrooski

Baza danych in-memory. DB2 BLU od środka 2015-11-10. Artur Wrooski TECHNOLOGIE ANALIZY DANYCH I CHMUROWE W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH Poznao, 30 września 2015 DB2 BLU od środka Artur Wrooski Baza danych in-memory Baza danych IN-MEMORY system zarządzania bazami danych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 1 formularz oferty FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA PN 1/2010 Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... REGON: NIP: Przystępując do

Bardziej szczegółowo

Dyski wirtualne w technologi IBM kolejne poziomy Matrixa

Dyski wirtualne w technologi IBM kolejne poziomy Matrixa Dyski wirtualne w technologi IBM kolejne poziomy Matrixa Jacek Kwećko Bezmiechowa, 18 Czerwiec 2010 IBM Certified IT Specialist IBM Polska, STG Lab Services jacek.kwecko@pl.ibm.com Jacek Kwećko IBM Certified

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem w Banku Spółdzielczym. Aleksander P. Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o.

Zarządzanie bezpieczeństwem w Banku Spółdzielczym. Aleksander P. Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Zarządzanie bezpieczeństwem w Banku Spółdzielczym Aleksander P. Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Definicja problemu Ważne standardy zewnętrzne Umiejscowienie standardów KNF i

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja. Piotr Sikora Tomasz Ziółkowski

Wirtualizacja. Piotr Sikora Tomasz Ziółkowski Wirtualizacja Wirtualizacja Piotr Sikora Tomasz Ziółkowski 1 Plan wykładu Pojęcie wirtualizacji Historia zagadnienia Kryterium realizowalności VM Dlaczego stosować wirtualizację? Rodzaje wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

NEC Express5800/R320 Serwer Fault Tolerant

NEC Express5800/R320 Serwer Fault Tolerant NEC Express5800/R320 Serwer Fault Tolerant Gdy przerwy w działaniu są niedopuszczalne. Główne zalety: Technologia Fault Tolerant wykorzystująca GeminiArchitecture TM Wsparcie dla najnowszej rodziny procesorów

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Rafał Czubik Krzysztof Komorowski IBM 2008 IBM Corporation Metodyka jest ważna Procesy i moduły Obszary decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

1. ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH 1. ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH 1 Klasyfikacje komputerów Podstawowe architektury używanych obecnie systemów komputerowych można podzielić: 1. Komputery z jednym procesorem 2. Komputery równoległe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Advanced Internet Information Services Management (IIS 8)

Advanced Internet Information Services Management (IIS 8) Advanced Internet Information Services Management (IIS 8) Warsztat autorski Pauli Januszkiewicz (4 dni, 28 godzin lekcyjnych) Paula Januszkiewicz ekspert ds. bezpieczeństwa infrastruktury IT. Jako jedna

Bardziej szczegółowo