Systemy komputerowe wysokiej dostępności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy komputerowe wysokiej dostępności"

Transkrypt

1 1

2 Systemy komputerowe wysokiej dostępności

3 Strategia tworzenia HAS Określenie kosztów przestoju systemu informatycznego Określenie kosztów, które można można ponieść dla instalacji HAS Przydatne pojęcia: system bazowy (basic system) system failover (dwa systemy - jedno przeznaczenie) disaster recovery redundancja 3

4 common middleware, tools & integration wybór platformy linux/windows Unix/linux Konfiguracja serwera dostęp serwery na krawędzi internetu (examples: caching, firewall, security) aplikacje grup roboczych i korporacyjne bazy danych podstawy funkcjonowania - rozwiązań korporacyjnych 4

5 konsultacje serwis projekt obsługa szkolenia wdrożenie obecne środowisko informatyczne integracja nowe środowisko informatyczne obsługa strategia usług rozwój 5

6 Taksonomia Komercyjne architektury komputerowe... Która jest najlepsza? SMP HAC? ccnuma MPP Parallel SMP 6

7 Architektury równoległe Instruction flow Data flow SIMD MIMD Network Master /Slave SMP MPP Cluster Distributed Pipeline Tree Ring Network Homo. Hetero. Homo. Hetero. 7

8 More detailed analysis According to: Control mechanism (SIMD, MIMD, NOW) Address space organization Processor granularity Interconnection networks 8

9 Address space Shared address space architecture Distributed memory architecture Virtually-shared physically distributed memory architecture 9

10 .. 10

11 Soft Error Source Silent Data Corruption Radiation induced 11

12 12

13 RAS on processors Itanium 2 Xeon 13

14 14

15 15

16 16

17 Itanium 2 RAS Capabilities 17

18 18

19 19

20 20

21 Xeon 7500 (Nehalem) Reliability Features Memory Inter-socket Memory Mirroring Intel Scalable Memory Interconnect (Intel SMI) Lane Failover Intel SMI Clock Fail Over Intel SMI Packet Retry Memory Address Parity Failed DIMM Isolation Physical Memory Board Hot Add/remove Dynamic Memory Migration* Dynamic/OS Memory On-lining (capacity change)* Recovery from Single DRAM Device Failure (SDDC) plus random bit error Memory Thermal Throttling Demand and Patrol scrubbing Fail Over from Single DRAM Device Failure (SDDC) Memory DIMM and Rank Sparing Intra-socket Memory Mirroring Mirrored Memory Board Hot Add/Remove I/O Hub Physical IOH Hot Add** Dynamic/OS IOH On-lining (capacity change)* PCI-E Hot Plug CPU/Socket Machine Check Architecture (MCA) recovery Corrected Machine Check Interrupt (CMCI) Corrupt Data Containment Dynamic OS Assisted Processor Socket Migration* OS CPU on-lining (capacity change)* Physical CPU Board Hot Add/remove** Electronically Isolated (Static) Partitioning** Intel QuickPath Interconnect Intel QPI Packet Retry Intel QPI Protocol Protection via CRC (8bit or 16bit rolling) QPI Clock Fail Over QPI Self-Healing QPI Viral Mode Bold text denoted new feature for Xeon 7500 * Feature requires OS support, check with your OS vendor for support plans ** Feature is supported by Intel, but requires OEM server implementation and validation; may also require OS support Over 20 New RAS features across the entire platform 21

22 RAS and suitability of computer architectures 22

23 Shared space organization Features: One OS, multiple CPUs sharing memory and I/O typical for small number of processors potential bottleneck for data read/write access examples vector machines (Cray T90, NEC SXx) UMA computers with SMP for equal load of processors Simple programming model Easy performance scaling SMP P P P Mem I/O Hardware support for read and write access by all processors to a physically shared memory. Example: Examples: SGI Power Challenge with 36 x R10000 IBM S80 (24xRS64III) SUN E10000 (64xUSparcII) 23

24 Distributed memory Message-passing architecture - classical case for no additional hardware for global operations up to hundreds of independent uniprocessors (1 node = 1 CPU) many OS and software images (1 per node) complex programming model loosely coupled processors - multicomputers MPP High Speed Communications Fabric M I/O P M I/O P M I/O P M I/O P examples: IBM RS/6000 SP (512xPower2 or 472xPower2SC) Intel Paragon XP/S (3680 x i860) 24

25 Virtually-shared physically distributed Additional hardware to emulate physically shared memory common operating system (with multithreaded Mach kernel) - tighly coupled muliprocessors or parallel computers NUMA (nonuniform memory access) architecture cache coherency mechanism (to overcome potential problems with processor cache contents) - cc-numa often Parallel SMP (hybrid SMP/MPP) Parallel SMP M e m P P P P Examples: HP Exemplar V2500SCA (128 x PA8500) HP SuperDome (64xPA8600) SGI Origin3000 (512 x R12000) Cray T3E/900 (1024 x Alpha) I/O P M e m I/O P P P P M e m I/O High Speed Communication Fabric I/O P P P M e m P P P P I/O M e m P P P P P P P I/O P M e m 25

26 Własności warstwy sieciowej PROPERTY BUS CROSSBAR MULTISTAGE Speed low high high Cost low high moderate Reliability low high high Configurability high low moderate Complexity low high moderate 26

27 Podsumowanie Pamięć wspólna (współdzielona) - shared memory łatwość programowania - trudno skalowalna Pamięć rozproszona - distributed memory trudno programować - łatwiejsza skalowalność Pamięć wirtualnie wspólna - virtual shared OpenMP SM DSM DM 27

28 HAC High Availability Clusters - podklasa Parallel SMP Systemy sieciowe (rozproszone) versus klastry Klastry (systemy roproszone): przeznaczenie do obliczeń o wysokiej złożoności (rozproszenie aplikacji) wysokiej dostępności (realizacja lokalna aplikacji z możliwością migracji procesów) użytkowanie dedykowane sieciowe zasoby dyski dzielone dyski lokalne SMP z pamięcią dzieloną 28

29 Odpowiedniość OLTP OLTP i DSS (do 1 TB) DSS (> 1TB) SMP A B D cc-numa B B B MPP D D B PSMP C B A HAC A A C Odpowiedniość A - najbardziej D - najmniej 29

30 Zastosowania przemysłowe i komercyjne obliczenia n-t przetwrzanie transakcyjne eksploracja danych architektury wieloprocesorowe atrybuty: największa wydajność komputera wydajność poszczególnego węzła (mała liczba węzłów) wysoka dostępność (duża liczba węzłów) ---> optymalizacja 30

31 Rozwój architektur bazodanowych Przetwarzanie rozproszone rozdział mocy obliczeniowej decentralizacja zasobów 31

32 3-warstwowa architektura Przetwarzanie rozproszone -- transakcyjne zarządzanie regułami zarządzanie danymi logika aplikacji zarządzanie i logika prezentacji 32

33 (US$M) Światowe wydatki na serwery w zależności od systemu operacyjnego (US$M) $60,000 $55,000 $50,000 $45,000 $40,000 $35,000 $30,000 $25,000 $20,000 $15,000 $10,000 $5,000 $ Inne EPIC x86/linux x86/win RISC/Unix 33

34 Dobór procesorów do aplikacji Workstations Front-End (Edge) Intel Xeon Processor Mid-Tier (Enterprise) Backend (Databases) Intel Itanium 2 Processor High Performance Computing Itanium 2 Processor Xeon Processor Workloads EDA/MCAD/DCC/CAE Mail/Calendar Web Server Gaming CRM SCM ERP Database BI CAE Life/Med Sci Finance Oil&Gas Best for general purpose IT infrastructure: Workstation, front-end & mid-tier solutions Best for business critical enterprise mid-tier & back-end servers & tech computing 34

35 Availability is Built, Managed and Measured Składowe dostępności Availability "Technology is one component in the evolution to high availability systems" Technology Infrastructure Support Partnerships IT Processes 35

36 Udział czynników wywołujących awarie w standardowych warunkach bez dodatkowych zabezpieczeń Czynnik Udział, % Sprzęt 40 Oprogramowanie 30 Ludzie 20 Środowisko 10 MTBF - Mean, przykład: 500 dysków, dla każdego MTBF = 200,000 godz. średnio uszkodzenie co 200,000/500 = 400 godz = 16.5 dnia! 36

37 Wiarygodność systemu informatycznego Pojęcie pojemne, atrybuty: niezawodność, dostępność, tolerowanie awarii nadmiarowość i diagnostyka istniejących błędów i usterek w systemie bezpieczeństwo systemu w sytuacjach wyjątkowych zabezpieczenie systemu przed niepowołanym dostępem do zasobów poufność i integralność przetwarzanej lub przesyłanej informacji przeżywalność systemu - odporność na zagrożenia Ważny element - organizacja pracy 37

38 Some definitions (system)reliability - An attribute of any system that consistently produces the same results, preferably meeting or exceeding its specifications. The term may be qualified, e.g software reliability, reliable communication. The trustworthiness to do what the system is expected or designed to do. Reliability metrics include the following averages: POFOD (probability of failure on demand) The likelihood that the system will fail when a user requests service. A biometric authentication device that fails to correctly identify or reject users an average of once out of a hundred times has a POFOD of 1%. ROCOF (rate of failure occurrence) The number of unexpected events over a particular time of operation. A firewall that crashes an average of five times every 1,000 hours has a ROCOF of 5 per 1,000 hours. MTTF (mean time to failure) The average time between unexpected events. If an IDS fails on average every 300 hours, its MTTF is 300 hours. AVAIL (availability or uptime) The percentage of time that a system is available for use, taking into account planned and unplanned downtime. If a system is down an average of four hours out of 100 hours of operation, its AVAIL is 96%. 38

39 Uszkodzenia/wady systemu (rozproszonego) Zdolność do przetrwania uszkodzenia (niemożliwa eliminacja prawdopodobieństwa powstania) Rodzaje uszkodzeń z względu na widoczność awarii uszkodzenie uciszające (fail-silent fault) - brak działania (fail-stop fault) uszkodzenie bizantyjskie (Byzantine fault) - wadliwe działanie Wady (pod względem trwałości awarii) przejściowe (transient faults) nieciągłe (intermittent) - przypadkowe trwałe (permanent) Systemy synchroniczne (odpowiedź na komunikat w określonym czasie) i asynchroniczne 39

40 Klasyfikacja awarii Klasa awarii Opis Chwilowa Zdarza się tylko dla niektórych danych wejściowych Trwała Następuje dla wszystkich danych wejściowych Usuwalna System może ją usunąć bez interwencji operatora Nieusuwalna Usunięcie awarii wymaga interwencji operatora Nieniszcząca Awaria nie powoduje zniszczenia stanu i danych systemu Niszcząca Awaria powoduje zniszczenie stanu i danych systemu 40

41 41

42 42

43 Itanium 2 RAS Capabilities 43

44 44

45 Analiza atrybutów wiarygodności model przejść stanów dopuszczalne kontrolowane (błędy oczekiwane i strategie postępowania) zagrożenia stany nieoczekiwane - błędy przypadkowe błędy celowe - ingerencja z zewnątrz błędy nadciągające - niederministyczne działanie systemów i aplikacji niesprawdzone aplikacje, modyfikacje konfiguracji... katastrofy - wstrzymanie pracy 45

46 Redundancja w systemach wysokiej dostępności Transakcja klienta Aplikacja System bazy danych System operacyjny Sprzęt Dyski Redundancja (inaczej): czasu (powtórzenie działania - niepodzielne transakcje; wady przejściowe lub nieciągłe) Sprzętu - fizyczna (aktywne zwielokrotnienie zasoby rezerwowe) informacji (dodatkowe bity; kod Hamminga) oprogramowania Poziomy na których dokonywana jest redundancja: 1. Redundancja na poziomie zasobów dyskowych (Mirror, RAID) 2. Redundancja na poziomie sprzetu (fault tolerant) 3. Redundancja na poziomie systemu operacyjnego - High Availability Clusters, HAC 4. Redundancja na poziomie baz danych synchroniczna, asynchroniczna 5. Redundancja na poziomie aplikacji (monitory transakcji - zarzadzanie procesami pierwotnymi i zapasowymi) 6. Redundancja na poziomie transakcji gwarancja wykonania transakcji - z wylaczeniem awarii stacji klienta 46

47 Przykładowe dane Segment rynku Przemysł telekomunikacja Banki Biura maklerskie Transport Ubezpieczenia Sprzedaż detaliczna Kategorie strat Utrata kientów Utrata dochodów Bezczynni pracownicy Koszt odtworzenia zasobów Kary umowne Odpowiedzialność prawna Zła opinia o firmie Skutki utraty danych: 50% firm upada natychmiast, 90% w ciągu 2 lat Oracle: średni koszt przerwy w pracy systemu: 80 tys.usd/godz. firma brokerska: 6.5 mln USD/godz. weryfikacja kart kredytowych/zakupy: 2.5 mln USD/godz. rezerwacja biletów lotniczych: 90 tys. USD/godz. 47

48 wszystkie dane stworzone przez ostatnie lat 40,000 bc cave paintings bone tools source: uc berkeley 3500 bc writing paper printing 1870 electricity, telephone 1947 transistor 1993 the web 12M TB

49 więcej danych stworzonych przez najbliższe lata niż przez ostatnie lat (add 24m) 57m 2011: 1,8 ZettaBytes (add 12m) 33m TB (add 6m) 21m (add 3m) 15m 40,000 bc cave paintings bone tools source: uc berkeley 3500 bc writing paper printing 1870 electricity, telephone 1947 transistor 1993 the web 57M TB (do 1999)

50 Report IDC Digital Universe Extracting Value from Chaos, 2011, na zlecenie EMC Corporation W 2011 ilość danych = 1,8 Zettabytes Terabyte (TB) B Petabyte (PB) B Exabyte (EB) B Zettabyte (ZB) bytes Yottabyte (YB) bytes 50

51 51

52 52

53 Prawne wymogi przechowywania dokumentów z dysków produkcyjnych (katalog rozwiązań ILM 2005; materiały reklamowe firmy StorageTek) 53

54 System pracy ciągłej Realizuje funkcje bez znaczących przerw w pracy W elementach składowych uwzględnia się wymagania: niezawodności (Reliability) - R(t), statystyczna miara MTBF, MTTF dostępności (Availability) - A(t) serwisowania (Serviceability) Wymagania RAS MTTF R( t) dt 0 R( t) e t MTTF 54

55 55

56 (system) availability - The degree to which a system suffers degradation or interruption in its service to the customer as a consequence of failures of one or more of its parts. (system) serviceability - The ease with which corrective maintenance or preventative maintenance can be performed on a system (e.g. by a hardware service technician). Higher serviceability improves availability and reduces service cost. 56

57 Reliability Reliability theory is the foundation of reliability engineering. For engineering purposes, reliability is defined as: the probability that a device will perform its intended function during a specified period of time under stated conditions. Mathematically, this may be expressed as,, where is the failure probability density function and t is the length of the period (which is assumed to start from time zero). 57

58 Dostępność systemu komputerowego A gdzie: 8760 t % Ogólnie: A MTBF MTBF MTTR A - dostepnosc t - ilosc czasu (w godz.) nieplanowanych przerw w roku Dostepnosc % Czas niedostepnosci w roku dnia 98 7 dni dnia godzin godzina minut Nieliniowo rosnący wzrost kosztów Systemy mozemy podzielic na: systemy standardowe (basic reliability) - A = 98% systemy wysokiej dostepnosci (highly available) - A = ,99% systemy odporne na uszkodzenia (fault-tolerant) - A = % 58

59 Availability in Series/Parallel A = A x * A y Component Availability Downtime X 99% (2- nines) Y 99.99% (4-nines) X and Y Combined 3.65 days/year 52 minutes/year 98.99% 3.69 days/year A = 1 (1 A x ) 2 Component Availability Downtime X 99% (2-nines) 3.65 days/year Two X components operating in parallel Three X components operating in parallel 99.99% (4-nines) 52 minutes/year % (6-nines) 31 seconds /year! 59

60 Wymagania serwisowania Serviceability Usługi serwisowe, przykładowe poziomy: Gwarancja 1-3 lata opcje - czas reakcji serwisu producenta następny dzień roboczy 4 godz. 365 x 7 x 24 + wsparcie telefoniczne systemy krytyczne - gwarantowany czas naprawy 4 godz. 365 x 7 x 24 + wsparcie telefoniczne 60

61 Hardware MTTR Estimating the Hardware MTTR Where are hardware spares kept? How is site manned? Estimated MTTR Onsite 24 hours a day 30 minutes Onsite Operator is on call 24 hours a day 2 hours Onsite Regular working hours on week days as well as weekends and holidays 14 hours Onsite Regular working hours on week days only 3 days Offsite. Shipped by courier when fault condition is encountered. Operator paged by system when a fault is detected. 1 week Offsite. Maintained in an operator controlled warehouse System is remotely located. Operator needs to be flown in to replace the hardware. 2 week 61

62 Software MTTR Estimating Software MTTR Software fault recovery mechanism Software failure is detected by watchdog and/or health messages Software failure is detected by watchdog and/or health messages Software failure is detected by watchdog and/or health messages Software reboot mechanism on fault detection Processor automatically reboots from a ROM resident image. Processor automatically restarts the offending tasks, without needing an operating system reboot Processor automatically reboots and the operating system reboots from disk image and restarts applications Estimate MTTR 30 seconds 30 seconds 3 minutes Software failure is detected by watchdog and/or health messages Software failure detection is not supported. Processor automatically reboots and the operating system and application images have to be download from another machine 10 minutes Manually operator reboot is required. 30 minutes to 2 weeks (software MTTR is same as hardware MTTR) 62

63 Stadia projektu systemu HA Analiza funkcjonalna aplikacji Wybór architektury komputerów i systemu Analiza usług serwisowych producenta Analiza ekonomiczna Plan implementacji i eksploatacji zarządzania Polityka ochrony danych prawa dostępu, ochrona dostępu, kopie zapasowe, archiwizacja) Zniszczenia rozległe Plan szkoleń 63

64 Podział systemów - inaczej 1. Standardowa dostępność - tylko backup ( do nothing special ) 2. Poziom podwyższony - ochrona danych ( protect the data ) - dyski lustrzane, RAID 3. Wysoka dostępność - ochrona systemu ( protect the system ) HA 4. Ochrona organizacji ( protect the organization ) - rozdział geograficzny 5. Fault tolerant - specjalizowane systemy komputerowe - równoległa praca elementów - niebezpieczeństwo w uszkodzeniu oprogramowania konieczne zrównoważenie zysków i strat, uwzględnienie przypadków niekorzystnych 64

65 O czym mówiliśmy do tej pory? niezawodność (Reliability) - R(t), statystyczna miara MTBF, MTTF dostępność (Availability) - A(t) serwisowanie (Serviceability) 4 godz. 365 x 7 x 24 + wsparcie telefoniczne MTTF R( t) A e 0 R( t) dt t MTTF MTBF MTBF MTTR A gdzie: 8760 t % A - do t - ilos Dostepnosc Czas niedostepnosci 65

66 Poziom podwyższony - ochrona danych Macierze dyskowe RAID automatyczne biblioteki taśmowe urządzenia do zapisu optycznego na dyskach CD. 66

High Performance Computing

High Performance Computing High Performance Computing Dlaczego rynek HPC jest taki ciekawy? Prawdopodobnie w połowie tego dziesięciolecia klastry zdominują rynek wysokowydajnych systemów komputerowych. Dr. Thomas Sterling (ca. 1990)

Bardziej szczegółowo

Architektura x86 ( IA32 ) Technologia : CISC + RISC

Architektura x86 ( IA32 ) Technologia : CISC + RISC 1 Architektura x86 ( IA32 ) AMD Intel Technologia : CISC + RISC 2 General view on IA32/x86/IA64 Processors Intel IA32 Microarchitecture Core AMD IA32 Microarchitecture Opteron Intel IA64 microarchitecture

Bardziej szczegółowo

Poziom podwyższony. Ochrona danych. Macierze dyskowe RAID Automatyczne biblioteki taśmowe Urządzenia do zapisu optycznego na dyskach CD.

Poziom podwyższony. Ochrona danych. Macierze dyskowe RAID Automatyczne biblioteki taśmowe Urządzenia do zapisu optycznego na dyskach CD. 1 Poziom podwyższony Ochrona danych Macierze dyskowe RAID Automatyczne biblioteki taśmowe Urządzenia do zapisu optycznego na dyskach CD. Wprowadzenie Dyski i zasilacze stanowią najsłabsze ogniwo HAS Dyski

Bardziej szczegółowo

Konfiguracje wysokiej dostępności

Konfiguracje wysokiej dostępności Konfiguracje wysokiej dostępności Wysoka niezawodność - ochrona systemu ( protect the system ) - HA - Klastry wysokiej niezawodności Ochrona organizacji ( protect the organization ) - rozdział geograficzny

Bardziej szczegółowo

Środki zabezpieczeń danych

Środki zabezpieczeń danych Środki zabezpieczeń danych Składowanie i udostępnianie dużych zbiorów danych Key point: The storage market is equivalent in size to the server market today and is growing faster W środowisku zwirtualizowanym

Bardziej szczegółowo

Współczesne systemy przechowywania danych. Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP

Współczesne systemy przechowywania danych. Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP Współczesne systemy przechowywania danych Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP Agenda Podstawy pamięci masowej Architektury pamięci masowej Nowoczesne technologie w pamięciach masowej Macierze

Bardziej szczegółowo

Klasyczne miary wydajności

Klasyczne miary wydajności 1 Klasyczne miary wydajności MIPS Million Instructructions per Second 1 MIPS DEC VAX11/780 IBM MIPS (S390) Komputer #procesorów MIPS IBM S/390 G6/ZZ7 (664 MHz) 12 1644 IBM S/390 G5/YX6 10 1069 IBM

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne sposoby zabezpieczenia danych. Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP

Nowoczesne sposoby zabezpieczenia danych. Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP Nowoczesne sposoby zabezpieczenia danych Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP Agenda Potrzeba ochrona danych i charakterystyki bezpieczeństwa Sposoby zabezpieczenia danych Rodzaje kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

HP BladeSystem. Przewodnik po rodzinie produktów

HP BladeSystem. Przewodnik po rodzinie produktów HP BladeSystem Przewodnik po rodzinie produktów Spis treści HP BladeSystem: bardziej inteligentny sposób budowy infrastruktury........ 3 Jedno rozwiązanie, wiele możliwości...............................

Bardziej szczegółowo

IBM Innovation Center. IBM Storwize V7000. 2010 IBM Corporation

IBM Innovation Center. IBM Storwize V7000. 2010 IBM Corporation IBM Innovation Center IBM Storwize V7000 2010 IBM Corporation Agenda Storwize V7000 Informacje podstawowe Komponenty Architektura (SAS) i okablowanie Konfiguracja podstawowa Planowanie instalacji 2 Gdzie

Bardziej szczegółowo

IBM Storwize V7000 Rewolucja

IBM Storwize V7000 Rewolucja IBM Innovation Center IBM Storwize V7000 Rewolucja 2010 IBM Corporation Agenda Storwize V7000 Informacje podstawowe Komponenty Architektura (SAS) i okablowanie Konfiguracja podstawowa Planowanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

IBM System Storage Zakręceni i Zamotani 2011

IBM System Storage Zakręceni i Zamotani 2011 Mirosław Pura IBM Systems and Technology Group IBM System Storage Zakręceni i Zamotani 2011 Disclaimer Copyright 2011 by International Business Machines Corporation. No part of this document may be reproduced

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poalnd Tenders. Nazwa. Miejscowość. Gniew Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-08-12. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poalnd Tenders. Nazwa. Miejscowość. Gniew Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-08-12. Typ ogłoszenia Poalnd Tenders Oferta przetargu Nazwa Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie w ramach projektu 5.2.1 Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.02 (2011) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.02 (2011) testowaniem z Wersja 2.02 (2011) testowaniem Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International Testing Qualification Board (ISTQB) Wersja angielska słownika wyrażeń związanych została opracowana przez

Bardziej szczegółowo

Architektury Komputerowe

Architektury Komputerowe Architektury Komputerowe zagadnień egzamin wersja 1.0 Niniejsze materiały zostały opracowane na podstawie książki prof. dr hab. inż. Jacka Kitowskiego Współczesne architektury systemów komputerowych. W

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów wycofanych

Katalog produktów wycofanych Katalog produktów wycofanych Polska Czerwiec 2008 Treść Czerwiec 2008 Wprowadzenie 1 Terminal Thin Clients, komputery biurkowe i stacje 2 robocze Monitory biurowe 3 HP v7550 CRT Monitor 3 Informacje nt.

Bardziej szczegółowo

Katedra Informatyki AGH

Katedra Informatyki AGH 1 Jacek Kitowski Katedra Informatyki AGH Grupa Systemów Komputerowych (CSG) C2 IV p. tel. 617-35-20 email: kito@agh.edu.pl http://www.icsr.agh.edu.pl http://www.icsr.agh.edu.pl/~kito/arch2007 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Michal Wlodarczyk, System x. System x. Biznes w oparciu o Rozwiązania System X. 2013 IBM Corporation

Michal Wlodarczyk, System x. System x. Biznes w oparciu o Rozwiązania System X. 2013 IBM Corporation Michal Wlodarczyk, System x System x Biznes w oparciu o Rozwiązania System X 2013 IBM Corporation IBM Big Blue od początku do sukcesu istnieje ponad 100 lat na rynku, ponad 395 tys. pracowników w 170 krajach

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.3 (2014) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.3 (2014) testowaniem z Wersja 2.3 (2014) testowaniem Uwagi na temat praw autorskich Ten dokument może być kopiowany w całości, lub w wypisach, po podaniu źródła Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International

Bardziej szczegółowo

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ AKTYWNA WĘZEŁ SZKIELETOWY I WĘZŁY DYSTRYBUCYJNE Branża: Inwestycja: Zamawiający: Wykonawca: Podwykonawca:

Bardziej szczegółowo

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment Work Package Number: WP 5 Work Package Title: Capacity building through acquisition, development and upgrading of research equipment

Bardziej szczegółowo

Technologie serwerowe dla wirtualizacji. Jacek Hadryś Market Development Specialist Intel

Technologie serwerowe dla wirtualizacji. Jacek Hadryś Market Development Specialist Intel Technologie serwerowe dla wirtualizacji Jacek Hadryś Market Development Specialist Intel Do 2015 Rozwój internetu i urządzeń z niego korzystających stawia nowe wyzwania dla infrastruktury IT 1. IDC Server

Bardziej szczegółowo

Master Automatic Control System for the Power Industry

Master Automatic Control System for the Power Industry Master Automatic Control System for the Power Industry Authors Michał Białecki Jerzy Drutko Radosław Izakiewicz Antonina Kieleczawa Piotr Pietras Roman Skakowski Wojciech Szubert Edward Ziaja Keywords

Bardziej szczegółowo

Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem

Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem Wersja 2.0 Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem Wersja angielska słownika wyraŝeń związanych z testowaniem została opracowana przez Glossary Working Party International Software Testing Qualifications

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Serwery Hewlett Packard

Serwery Hewlett Packard Serwery Hewlett Packard Bezpieczna platforma przetwarzania aplkacji Gdynia 2006.06.20 Piotr Turowski Hewlett Packard 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject

Bardziej szczegółowo

Pingwinaria 2007. Polska Grupa Użytkowników Linuxa

Pingwinaria 2007. Polska Grupa Użytkowników Linuxa Pingwinaria 2007 01 Polska Grupa Użytkowników Linuxa 02 Organizatorzy: Andrzej Boczek Agnieszka Bohosiewicz Krzysztof Leszczyński Konrad Wawruch Opracowanie graficzne: Krzysztof Leszczyński Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.2 (2012) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.2 (2012) testowaniem z Wersja 2.2 (2012) testowaniem Uwagi na temat praw autorskich Ten dokument może być kopiowany w całości, lub w wypisach, po podaniu źródła Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Open Source

Oprogramowanie Open Source Oprogramowanie Open Source Otwarte, Wolne Oprogramowanie O czym będzie Zalety oprogramowania Open Source Przegląd licencji regulujące wolne oprogramowanie Systemy Operacyjne Programy do automatyzacji biura.

Bardziej szczegółowo