Warsztaty fotograficzne dla początkujących organizowane przy parafii św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie - Kościelcu. temat:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsztaty fotograficzne dla początkujących organizowane przy parafii św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie - Kościelcu. temat:"

Transkrypt

1 Warsztaty fotograficzne dla początkujących organizowane przy parafii św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie - Kościelcu temat:

2 Organizator warsztatów: - Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie- Kościelcu ks. Tadeusz Tylka - Fotograf Krzysztof Szułakiewicz Miejsce warsztatów: - salka katechetyczna przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie -Kościelcu Termin warsztatów: - lekcja 1 dnia 31 marca 2012 r. od godz. 10,30 - lekcja 2 dnia 14 kwietnia 2012 r. od godz. 10,30 - lekcja 3 dnia 28 kwietnia 2012 r. od godz. 10,30 - lekcja 4 dnia 19 maja 2012 r. od godz. 10,30 - lekcja 5 dnia 26 maja 2012 r. od godz. 10,30 - lekcja 6 dnia 02 czerwca 2012 r. od godz. 10,30

3 Tematy warsztatów /skrót / 1. Krótka historia fotografii 2. Budowa aparatu fotograficznego 3. Rodzaje aparatów 4. Obiektywy 5. Akcesoria 6. Oznaczenia na aparatach 7. Zasady kompozycji obrazu 8. Technika zdjecia 9. Wykooczenie zdjęd

4 Regulamin warsztatów 1 Warsztaty fotograficzne FOTOGRAFOWANIE poziom dla początkujacych, organizowane są przez parafię pw. św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie-Kościelcu i firmę fotograficzną FOTO-Szu Krzysztof Szułakiewicz z siedzibą w Chrzanowie, ul. Krakowska 16, zwanych dalej organizatorem warsztatów. 2 Warsztaty są przeznaczone dla dzieci od lat 10 i młodzieży. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia organizatorom /w uzgodnienieniu z ks. Tadeuszem Tylką/ pisemnej zgody na uczestnictwo w warsztatach fotograficznych FOTOGRAFOWANIE wyrażonej przez rodziców lub opiekunów prawnych, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika warsztatów do celów przeprowadzenia i realizacji w/w oraz oświadczenia, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie swoich dzieł, powstałych w trakcie warsztatów w galerii internetowej i na wystawie zorganizowanej w trakcie uroczystosci Piknik Świętojaoski przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie-Kościelcu w 2012 roku. /formularz do pobrania ze strony internetowej/. 3. Kurs prowadzony jest przez zawodowego fotografa, który podczas zajęd pozostaje do dyspozycji uczestników, służy pomocą i radą, jednak każdy uczestnik sam odpowiada za siebie i zachowanie zasad bezpieczeostwa. Organizator warsztatów nie odpowiada za rzeczy, zdrowie i czyny uczestników. 4 Kurs obejmuje 6 spotkao każde trwające 1 h w tym 2 wyjścia plenerowe. 5 Grupa biorąca udział w warsztatach nie może przekroczyd 15 osób, decyduje kolejnośd zdłoszeo. Zgłoszenia należy dokonad najpóźniej do dnia r. w parafii pw. Jana Chrzciciela w Chrzanowie- Kościelcu, u ks. Tadeusza Tylki. Po zakooczeniu warsztatów uczestnicy, którzy brali udział we wszystkich spotkaniach otrzymają Dyplom udziału w warsztatach. 6. Warsztaty fotograficzne FOTOGRAFOWANIE są bezpłatne. Organizator

5 1 Temat: Krótka historia fotografii. Termin fotografia pochodzi od greckich wyrazów fos (drugi przypadek fotos ) światło oraz grafo piszę. Sztuka utrwalania za pomocą światła obrazu, na powierzchni uczulonej (płycie, błonie, papiesze, matrycy itp.). Definicja ta jest słuszna w szerokim zakresie, wszystkie bowiem obrazy, otrzymywane przez fotografów amatorów bądź zawodowców, rzeczywiście powstają w wyniku działania światła. Historie fotografii można podzielid na kilka okresów: I okres około 1000 roku uczony arabski Ib al Haithan opisał ciemnę optyczną (camera obskura) -w 1500 roku Leonardo da Vinci odkrył ja na nowo.

6 Camera obskura ulepszenie camery obscura, soczewkę i przysłonę wbudował w nią Barbaro. II okres pierwszy obiektyw achromatyczny wykonali anglicy Bart (1733( i Dollond (1753), budowa - jedna soczewka zbierająca ze szkła kronowego i druga rozpraszająca ze szkła flintowego. III okres 1727 niemiec Schulze z Hale opisał światłoczułość soli srebra, odkrytą w XVI w przez włocha Fabriciusa. IV okres 1814 francus Nicefor Niepc*a otrzymał w drodze kopiowania trwałe obrazy ( proces nie przyjął się trwał godzinami)

7 Pierwsze zdjecie wykonane przez Nicefora Nipc e z okna swojego mieszkania

8 V okres 1839 r francuz malarz Deguarre a nowa metoda Degurrytypia ( srebrzone płytki miedziane powlekane emulsją swiatłoczułą, złożoną z jodku srebra i bromku naśfietla się i wywołuje w oparach rtęci a utrwala w kąpieli cyjanku potasu (triosiarczan potasu). VI okres 1839 r Fox Talbot obraz na papierze pokrytym chlorkiem srebra i utrwala się chlorkiem sodu i bromku potasowego, metoda zwana kalotypią. VII okres 1851 r anglicy Gray i Archer stosuja nową metodę kolodiową, pokrywają płyty szklane emulsjami światłoczułymi (kolodium uczulonej azotanem srebra i jodkiem potasowym). Wywoływanie siarczan żelazowy z kwasem octowym i spirytusem metylowym.nowe płyty preparowane tuż przed zdjęciem i wywoływane w stanie mokrym. VIII okres 1871 r ang. lekarz dr. Maddox opracowuje suche płyty o emulsji żelatynowej (początki materiału negatywowego jaki znamy dzisiaj).

9 IX okres r I obiektyw portretowy o otworze wzglednym 1:3 konstruktor Petzral, 1866 aplanat. X okres 1888 r amerykanin Goodwin taśma filmowa na podłożu celuloidowym. XI okres 1904 r emulsje barwoczułe XII okres 1925 r aparat fotograficzny małoobrazkowy Laika (Barnak) i pierwszy aparat lustrzany z obiektywem Rolleiflex 1929 XIII okres 1947 r pryzmat pentagonalny. XIV okres 1938 r Agfacolor film 1943 r kolorowa fotografia na papierze Kodacolor 1959 r obiektyw o zmiennej ogniskowej (1: 2,8 f mm) XV okres fotografia natychmiastowa ( Polaroid, Land Polakolor) XVI okres fotografia cyfrowa rok 25-cio letni amerykanin, Steve Sasson, inżynier zatrudniony w laboratorium Kodaka zbudował pierwszy cyfrowy aparat fotograficzny. Miał wielkość mikrofalówki, ważył prawie 4kg i dysponował matrycą o oszołamiającej rozdzielczości 0,01MPx (10tyś pikseli).

10 Do pracy potrzebował 16 baterii typu AA (popularne "paluszki"). Zdjęcia zapisywał na kasecie mangnetofonowej, na której mieściło się ich aż 30 a na zapisanie każdego z nich potrzebował 23 sekundy.

11 2,3 Temat: Budowa i rodzaje aparatów fotograficznych Aparat fotograficzny jest urządzeniem służącym do wykonywania zdjęd fotograficznych. Klasyczny aparat fotograficzny jest urządzeniem przystosowanym do naświetlania materiału światłoczułego. Materiał ten umieszcza się we wnętrzu aparatu, w postaci zwiniętej błony, która jest przewijana wewnątrz aparatu za pomocą odpowiedniego mechanizmu, dla naświetlenia każdej z klatek filmu, lub też stosowane są wymienne kasety z błonami ciętymi, które na potrzeby każdego zdjęcia wymienia się na tylnej ścianie aparatu. Aparaty fotograficzne podzielimy na: 1) analogowe 2) cyfrowe Aparaty typu 1,2 możemy podzielid na aparaty: a) kompaktowe b) lustrzanki

12 Według budowy: aparat przeziernikowy aparat skrzynkowy aparat mieszkowy aparat dalmierzowy lustrzanka lustrzanka jednoobiektywowa lustrzanka dwuobiektywowa aparat studyjny lotniczy aparat fotograficzny Według wielkości klatki filmu: małoobrazkowe 24 x 36 mm aparat średnioformatowy 4,5x6, 6x6, 6x9 (6x7, 6x8) cm aparat wielkoformatowy od 4x5 cala Ogólnie rzecz biorąc,lustrzanka to aparat fotograficzny wyposażony w lustro, wymienny obiektyw, a aparat kompaktowy to aparat o zwartej budowie, niewielkich rozmiarów, m.in. brak lustra i możliwości wymiany obiektywów.

13 Aparat wielkoformatowy Sinar aparat średnioformatowy Stelo Sport

14 Budowa aparatu fotograficznego

15

16 W aparatach analogowych do zapisywania obrazu wykorzystywana jest błona fotograficzna (film fotograficzny). Film fotograficzny na całej długości pokryty jest emulsją fotograficzną. Jest to rodzaj światłoczułej substancji rozpuszczonej w żelatynie. Tą światłoczułą substancję stanowią bromek srebra, chlorek srebra bądź jodek srebra. Są to tzw. halogenki srebrowe. Emulsja fotograficzna może mied różną wrażliwośd na przedziały widmowe światła białego. Nazywa się to barwoczułością negatywów. Jednym z rodzajów filmów jest tzw. film "czarno - biały". Pokryty jest on pojedynczą warstwą emulsji fotograficznej. Gdy taki film zostanie naświetlony to najpierw dojdzie do powstania obrazu utajonego. Właściwy obraz powstaje dopiero po wywołaniu negatywu. Natomiast film kolorowy zawiera trzy warstwy emulsji fotograficznej. Są one wrażliwe na różne długości fal odpowiadające barwom : czerwonej, zielonej i niebieskiej. Obecnie coraz powszechniejsze są aparaty cyfrowe. Rejestrują one obrazy właśnie w cyfrowej postaci. Najpierw dochodzi do wytworzenia obrazu przez układ optyczny na elemencie zwanym przetwornikiem optoelektronicznym. Z przetwornikiem tym kontaktuje się układ elektroniczny, który pobiera obraz i dokonuje jego transformacji w postad cyfrową. I taka postad obrazu jest zapisywana.

17 4 Temat: Obiektywy Niezależnie od typu aparatu musi on byd wyposażony w element zwany obiektywem. Jest to rodzaj układu optycznego w skład którego wchodzi jedna lub kilka soczewek. Soczewki te charakteryzują się różnymi krzywiznami powierzchni kulistych. Mają one własności skupiające i w efekcie powstaje obraz rzeczywisty pod warunkiem, że fotografowany przedmiot znajduje się w większej odległości niż wynosi ognisko układu. W prawidłowo działającym aparacie obraz jest ostry i charakteryzuje się jednakowym stopniem naświetlenia na całej powierzchni. Oczywiście powinien wiernie oddawad fotografowany przedmiot. Rolę obiektywu uświadamiał sobie już Leonardo da Vinci. Jak już wcześniej zostało wspomniane wprowadził on do pierwowzoru aparatu fotograficznego coś co pełniło rolę obiektywu. Mianowicie była to kula ze szkła napełniona wodą.

18 Po udoskonaleniu obiektywu przez Charlesa Chevaliera technika produkcji obiektywów rozwinęła się na dobre. Obiektywy można przygotowywad na kilka sposobów. I tak obiektywy klei się z połówek, które stanowią części soczewek. Zwykle na jedną połówkę składają się trzy albo cztery soczewki. Obiektywy takie miały bardzo ważną zaletę, a mianowicie obsługiwały szeroki obszar widzenia. Wadą natomiast było posiadanie przez nie małego otworu względnego. W drugim sposobie budowy obiektywów wykorzystuje się zwykle trzy soczewki. Prostota budowy powodowała jednak ograniczenie pola widzenia. Kolejny sposób budowy obiektywów polegał na konstruowaniu go z dwóch połówek. Każda z połówek składała się z dwóch oddzielnie umieszczonych soczewek. Czasem zamiast pojedynczych soczewek stosowano całe układy klejone. Obiektyw jest to układ optyczny, który w aparacie fotograficznym umożliwia rzutowanie obrazu widzianych obektów na matówkę, błonę fotograficznę lub matrycę CCD.

19

20 W soczewkach wykorzystano zjawisko załamania się światła. Charakteryzuję się ona tzw. ogniskową. Ogniskowa to odległośd pomiędzy środkiem soczewki a punktem, w którym skupione zostają promienie światła. Oznacza się ją w mm.

21 Ogniskowa a kąt widzenia obiektywu Fotografowanie z tego samego punktu obiektywami o rozmaitych ogniskowych daje rozmaite wycinki motywu: im dłuższa ogniskowa obiektywu, tym mniejszy wycinek obejmuje zdjęcie.

22

23 Rodzaje obiektywów Zasadniczo obiektywy dzielimy na dwie podstawowe kategorie: -obiektywy stałoogniskowe -obiektywy zmiennoogniskowe (popularnie zwane zoomami) Jak sama nazwa wskazuje główną cechą charakterystyczną obiektywów stałoogniskowych jest brak możliwości zmiany ogniskowej. Mówiąc w uproszczeniu, konstrukcja takich obiektywów zakłada brak możliwości przybliżania lub oddalania fotografowanej sceny. W wielu przypadkach może to byd sporym utrudnieniem, niemniej jednak jakośd zdjęd uzyskiwana dzięki takim obiektywom jest nieco lepsza niż zdjęd wykonywanych przy użyciu obiektywów zmiennoogniskowych. Cechą charakterystyczną obiektywów typu zoom jest możliwośd zmiany ogniskowej, dzięki czemu fotografujący zyskuje większą swobodę robienia zdjęd. Możliwośd przybliżania lub oddalania sceny, bez konieczności przemieszczania się, jest niewątpliwie sporym ułatwieniem. Odróżnienie obiektywu stałoogniskowego od zmienno ogniskowego jest bardzo proste. W obiektywach stałoogniskowych brakuje pierścienia zmiany ogniskowej. Przeważnie są one również lżejsze i mniejsze od zoomów. Można też łatwo rozróżnid je po oznaczeniach. Obiektywy typu zoom mają zawsze podane dwie ogniskowe, najkrótszą i najdłuższą (np mm) zwane zakresem ogniskowych.

24 Zarówno stałoogniskowe jak i zmiennoogniskowe obiektywy możemy podzielid na: a) szerokokątne b) standardowe (w przypadku zoomów czasami określane jako uniwersalne) c) teleobiektywy d) macro lub z funkcją macro (czasami pisane przez "k" - makro)

25 5. Akcesoria to urządzenia, dodatki, które musimy lub możemy używad do swojego aparatu fotograficznego. Podstawowe to: - akumulatorki - ładowarka - zatyczka na obiektyw - futerał na aparat a także konwentery, poszerzają pole widzenia obiektywu, w aparatach analogowych i cyfrowych SLR, te elementy przykręcane są pomiędzy obudową aparatu, a obiektywem. W prostszych aparatach amatorskich, konwerter mocowany jest do obiektywu, tak jak filtr, lub mocowany przed obiektywem na specjalnym uchwycie. Tak jak w przypadku obiektywów o długiej ogniskowej, czułośd zmniejsza się po zamocowaniu konwertera. Dla fotografa oznacza to, że może pracowad tylko z przesłoną f/4.5, a nie standardową f/2.8. W innym wypadku należy skorzystad z lampy błyskowej.

26 - obiektywy (różnego rodzaju) - osłony przeciwsłoneczne - filtry fotograficzne - lampy błyskowe ( nasadki rozpraszające) - statywy ( na aparar fotograficzny, na dodatkowe lampy błyskowe itp.) - ekrany rozpraszające

27 6. Oznaczenia na aparatach fotograficznych -otwarte, zamknięte -dźwięk -przewijanie powrotne filmu -kontrola stanu baterii (cały zaczerniony - bateria nowa, w połowie - dobra, częściowo zużyta, cały jasny - bateria pusta, zużyta) -samowyzwalacz, samowyzwalacz sterowany pilotem -program do zdjęć portretowych -program do zdjęć krajobrazowych -program do zdjęć sportowych -program do zdjęć makro

28 P lub Ps T lub Tv A lub Av M MF/AF lub A pełna automatyka (zielona) - automatyka programowana (shift) - automatyka z priorytetem czasu - automatyka z priorytetem przysłony - ręczne (manualne) ustawianie ekspozycji włącznik lampy błyskowej program redukcji efektu czerwonych oczu wielokrotna ekspozycja lub AEL przycisk pamięci pomiaru korekcja naciąg filmu (pojedynczy / ciągły) - przełącznik auto fokusa (wyłączony/ załączony) przycisk zmiany ogniskowej obiektywu

29 7. Zasady kompozycji obrazu "Kompozycja" w uproszczonym znaczeniu tego słowa ma za zadanie powiązad wszystkie elementy obrazu w ten spooób, aby tworzyły one jedną logiczną całośd. Obraz fotograficzny przedstawiający nawet jeden przedmiot składa się z szeregu elementów. Tak jak murarz z cegieł, płyt, szkła, metalu itp, tworzy całośd budowli, fotograf z elementów kompozycji tworzy obraz. Fotograf tworząc obraz korzysta z konkretnych przedmiotów. Obrazy tych poszczególnych przedmiotów umieszcza na fotogramie. Sposobów tego "umieszczania" może byd bardzo dużo, wiele z nich daje obraz wartościowy, lecz są układy dające obraz wadliwy, zły. Mamy możnośd fotografowania wielkiej ilości tematów. Każdy temat składa się z szeregu przedmiotów. Każdy przedmiot, wyrażony obrazem, może mied niezliczoną ilośd form.

30 Weźmy na przykład jakąś konkretną twarz jako jeden z szeregu dostępnych nam tematów. Na tę twarz składa się wiele poszczególnych elementów, jak nos, oczy, uszy, usta, włosy itp.; nie koniec na tym - twarz tę jako zespół przedmiotów możemy widzied wprost, profilem, z góry czy z dołu. Oświetlenie tej twarzy może byd płaskie lub kontrastowe. Możemy patrzed na nią z bliska, względnie z daleka. W zależności od tego obraz twarzy będzie się całkowicie zmieniał. Wielkie bogactwo form i tematów zmusza nas przy fotografowaniu do ich wyboru. Nie jesteśmy w stanie umieścid na naszym obrazie jednocześnie wszystkiego co nas otacza, nawet jeżeli przyjmimy dla naszego aparatu ściśle określony punkt widzenia. Kto chce jednym spojrzeniem ująd wiele przedmiotów, ten żadnego z nich nie widzi wyraźnie -Kartezjusz-

31 Skierowując nasz wzrok na jeden wybrany przez nas temat, na wycinek otaczającej nas rzeczywistości, po prostu wybieramy temat obrazu. Gdybyśmy nie dokonali tego wyboru, gdybyśmy starali się na obrazie naszym umieścid zbyt dużą ilośd tematów, nie byłby on dziełem sztuki, a jedynie zbiorem kształtów. Obraz artystyczny musi byd czytelny i jednoznaczny, przy czym jednoznacznośd stanowi o czytelności. Jednoznacznośd obrazu wynika z wyboru jego tematu głównego. Obraz bez zdecydowanego tematu głównego nigdy nie będzie dziełem sztuki. Tematem głównym jest przedmiot lub zespół przedmiotów, zawierających treśd, którą autor postanowił wyrazid w obrazie. Temat główny powinien byd w obrazie pokazany w ten sposób, aby odbiorca dzieła bez trudu wiedział, co artysta chciał wyrazid. Temat główny powinien od razu przyciągad wzrok. Nie może byd ukryty pomiędzy innymi, pozostałymi elementami obrazu. Wybór tematu głównego, przedstawionego w odpowiedniej formie, decyduje o treści obrazu. Oprócz tematu głównego, w obrazie muszą byd pozostałe elementy, które będziemy nazywad elementami uzupełniającymi lub tłem.

32 W przytoczonym przykładzie twarzy-ubranie, ewentualnie ręce lub inne przedmioty. Gdy fotografujemy człowieka na ulicy -tematem zdjęcia będzie człowiek na ulicy, tematem głównym -człowiek, elementami uzupełniającymi - przedmioty składające się na ulicę. Elementy uzupełniające konieczne są w obrazie nie tylko dlatego, że ich uniknąd nie jesteśmy w stanie; mówią one o środowisku przedmiotu, wiążą go niejako z otoczeniem. Wprowadzają do obrazu czytelnośd, jeśli temat główny jest poprawnie z nich wydobyty- uzupełniają obraz, dają mu nastrój, zamykają go jako całośd. Obok elementów uzupełniających istnieją elementy obojętne. Gdybyśmy je z obrazu usunęli, treśd jego nie zmieniłaby się, to jest ani nie byłaby wyrażona lepiej, ani gorzej. Elementy te są nieszkodliwe, lecz raczej należy ich unikad. Fotograf w każdym wypadku walczy z elementami szkodliwymi. Aparat fotograficzny rejestruje wszystkie promienie wpadające do obiektywu, rejestruje więc obrazy wszystkich elementów tematu. Elementy szkodliwe gubią w obrazie temat główny oraz zatracają jego czytelnośd.

33 Aby uniknąd chaosu, fotograf musi przy budowaniu obrazu kierowad się celowością. Wszystkie zamierzenia i rozwiązania budowy obrazu muszą prowadzid do jednego celu: do wydobycia i podkreślenia treści artystycznej obrazu. Obraz fotograficzny jest bardziej związany z przedmiotem niż obraz malowany. Przedmiot jest koniecznym warunkiem powstania obrazu fotograficznego. Przedmiot jest zjawiskiem fizycznym tylko jako taki może byd odtworzony na obrazie fotograficznym, nie zawsze jednak da obraz artystyczny. Tworzywem obrazu artystycznego może byd dopiero motyw. Motyw jest przedmiotem lub zespołem przedmiotów, którego odtworzenie na obrazie stanowi pewien kształt specjalnie zwracający uwagę i przyciągający wzrok. Motyw jest elementem formalnym obrazu. Oprócz pojęcia motywu istnieje - pozornie bardzo podobne do tamtego - pojęcie tematu. Temat jest przedmiotem lub zespołem przedmiotów. Odtworzony na obrazie stanowi pewien kształt zwracający uwagę i przyciągający wzrok ze względu na jego wyraz fabularny. Temat jest elementem obrazu nadającym mu treśd literacką.

34 O dziele artystycznym możemy mówid dopiero wtedy, gdy przedstawiony na nim przedmiot jest motywem i tematem, przyczym w odpowiednim, celowym układzie tworzy treśd artystyczną. Aby to osiągnąd, artysta nie umieszcza na obrazie poszczególnych jego elementów bezładnie i przypadkowo. Celowośd i porządek charakteryzują dzieło sztuki. Kompozycja to celowośd i porządek elementów dzieła sztuki. Zadaniem kompozycji jest odpowiednie przedstawienie tematu głównego. Temat główny wraz ze sposobem przedstawienia go, to treści artystyczne obrazu. Obraz artystyczny tym różni się od obrazu dokumentalnego, że jego temat główny pokazany jest w odpowiedniej formie artystycznej. Obraz dokumentalny pokazuje jedynie temat i motyw w formie najprostszej. Sposób pokazania tematu decyduje o tym,że dany obraz jest dziełem sztuki. Nie może byd dzieła sztuki bez pięknej formy.

35

36 foto: Krzysztof Szułakiewicz

37 Kompozycja podstawowa - to układ elementów obrazu. Elementy te są odtwarzanymi przedmiotami a więc częściami samego obrazu. Pod tym określeniem rozumiemy powierzchnię i kształt obrazu. Obraz i jego charakter zależny jest nie tylko od przedstawionych na nim przedmiotów, ale i od tego jak przedmioty są przedstawione. Gdy fotografujemy np. portret, tematem zdjęcia jest człowiek motywem głównym - jego twarz. Otóż ta twarz może byd w rozmaity sposób pokazana na zdjęciu: wprost lub profilem, w płaskim czy kontrastowym świetle itd. Sposób umieszczenia motywu, jego usytuowanie na obrazie i jego stosunek do innych motywów - nazywamy kompozycją. Na obraz składad się może również większa, czasem bardzo wielka ilośd motywów. Wówczas zadaniem kompozycji jest ustalenie współzależności pomiędzy tymi przedmiotami i to takiej współzależności, aby temat główny był elementem obrazu najbardziej zwracającym uwagę. Układ kompozycyjny powinien byd prosty.

38 Treśd obrazu powinna zainteresowad widza nie tylko ze względu na przedmiot, ale również ze względu na myśl, jaką autor obrazu chciał za pomocą niego wyrazid. Autor musi umied znaleźd motyw, oddzielid go niejako od obojętnego otoczenia i należycie go skomponowad, czyli tak rozłożyd jego części w ramach obrazu, aby zespół linii i plam był miły dla oka, a odpowiednio dobrane oświetlenie stapiało poszczególne części motywu w jedną, pełną plastyki i ekspresji całośd. Pojęcia motywu i kompozycji są ze sobą nierozerwalnie splecione. Im piękniejszy jest motyw, tym pozornie mniejszy jest wysiłek kompozycyjny; im bardziej niepozorny jest motyw, tym praca kompozycyjna trudniejsza i tym większy efekt artystyczny. Kompozycja obrazu jest równoznaczna z wybieraniem z otaczającej nas natury interesującego fragmentu z podkreśleniem zasadniczego przedmiotu i podporządkowaniem mu reszty zawartości obrazu. Ilustrująd to przykładowo można powiedzied, że gdy jako temat wybierze się np. budowę, należy starad się tak dobrad oświetlenie, aby, wypukłości muru były oświetlone plastycznie padającymi skośnie promieniami słooca, a postacie murarzy nie były przyklejone" do ściany, lecz na jej tle wyraziście się rysowały, aby słupy rusztowania i ich cienie dawały pewien deseo, a w polu widzenia obiektywu nie było zbędnych przedmioów, jak np. słupa przecinającego stos desek lub cegieł. Jeżeli widok nieba jest monotonny, to lepiej go w ogóle nie włączad do obrazu. Wreszcie sprawdza się, czy to, co jest głównym motywem, nie jest przytłoczone ubocznymi szczegółami, a więc czy jako plastyczna bryła występuje dostatecznie wyraziście z tła. Tak wygląda w bardzo ogólnych zarysach proces komponowania obrazu w oparciu o obrany motyw.

39 Do wyboru są zasadniczo trzy rodzaje formatów: poziomy prostokąt, pionowy prostokąt i kwadrat. Związek formatu z rodzajem motywu jest oczywisty. Morski krajobraz w którym dominuje linia brzegu i linia horyzontu, z reguły będzie wymagał poziomego prostokątnego formatu, bo format pionowy dałby nam na zdjęciu za dużo nieba i lądu, a za mało linii brzegu i horyzontu, przeważających w motywie. Ale jeżeli motywem są chmury skłębione nad burzliwym morzem albo szczególnego kształtu skaliste wybrzeże, może okazad się, że format pionowy będzie lepszy.

40 Zdjęcie architektoniczne przedstawiające wieżowiec lub kościół wymagad będzie formatu pionowego. foto: Krzysztof Szułakiewicz

41 Jeżeli ten budynek przedtawid jako budowlę panującą w okolicznych zabudowaniach, może okazad się koniecznośd użycia formatu poziomego aby podkreślid rozległośd tej budowli nad które wystrzela smukła wieża. foto: Ktzysztof Szułakiewicz

42 Te dwa przykłady pozwalają na sformułowanie ogólnej zasady, że motywy, w których przeważają linie poziome, wymagają z reguły poziomego formatu i odwrotnie. Regułę tę można oczywiście czasem pominąd, bo fotograf nie może byd skrępowany sztywnymi zasadami, ale trzeba robid to świadomie i zdawad sobie sprawę z niebezpieczeostwa zepsucia obrazu, jeżeli próba nie powiedzie się. Pozostaje jeszcze format kwadratowy, który został niejako narzucony przez technikę budowy aparatów. Ma on wiele zalet lecz dziś żadko stosowany. foto: Krzysztof Szułakiewicz

43 Z obserwacji obrazów sławnych malarzy wynika, że w przeważającej liczbie obrazów stosunek krótszego boku do dłuższego wynosi 5 : 8, albo że krótsza krawędź jest w takim stosunku do dłuższej, jak dłuższa do sumy obu krawędzi, co w praktyce wynosi mniej więcej 1 : 1,62 (reguła złotego podziału). Fotodrafia nie wymaga tak dokładnego obliczenia matematycznego. Dla naszych celów wystarczy podział pola obrazu na 9 pól. Dzięki podziałowi pola obrazu znajdujemy na nim tzw. mocne punkty. Punktami mocnymi nazywamy takie punkty, dookoła których leżą pola o specjalnej właściwości. Jeżeli na takim polu umieścimy obraz jakegokolwiek przedmiotu, będzie on przyciągał wzrok oglądającego. Punkty mocne powstają na przecięciach prostych, łączących złote działy boków obrazu. Przy podziale na 9 pól będą cztery punkty mocne. Należy zwrócid uwagę na fakt, że wszystkie punkty mocne leżą na przekątnych obrazu, natomiast w środku obrazu punktu mocnego nie ma. Tym się tłumaczy między innymi poprawnośd kompozycji na przekątnej.

44 foto: Krzysztof Szułakiewicz

45 Jednośd i prostota motywu Motyw może byd prosty lub bardziej skomplikowany, ale musi byd jeden. Oko widza nie może mied ani przez chwilę wątpliwości, co jest motywem obrazu. Jeżeli widz zawaha się chodby przez ułamek sekundy, zdjęcie należy uważad za nieudane. Jednośd motywu nie oznacza, że musi on ograniczyd się do jednego przedmiotu. Motywem może byd zarówno drzewo, jak i cały ich szereg, jeden dom, jak i cała grupa domów, byle tylko elementy składające się na ten motyw tworzyły pewną całośd, były ze sobą związane i uzupełniały się wzajemnie. Elementy motywu mogą byd jednorodne lub różnorodne, ale muszą byd połączone wspólną myślą. Jeżeli wykonad zdjęcie zapalonej świecy i leżącej obok niej książki, w myśli widza powstaje skojarzenie: ktoś czytał książkę przy świetle świecy. Skojarzenie to nasuwa na myśl pewną logicznie powiązaną historię i zadowala widza, ale jeżeli obok świecy umieścimy szczoteczkę do zębów, brak będzie możliwości skojarzenia tych obu przedmiotów i obraz nie osiągnie swego celu. Zależnie od celu, jaki sobie postawił fotograf, obraz ma pokazad pewien przedmiot, opowiedzied jakąś historię lub wprowadzid widza w pewien nastrój.

46 foto: Krzysztof Szułakiewicz

47 foto: Krzysztof Szułakiewicz

48 Podsumowując,możemy powiedzied, że każdy niemal motyw mający kształt bryły można oddad na obrazie plastycznie, jeżeli go odpowiednio oświetlid. Sprawa ta w teorii jest zupełnie prosta, natomiast bardzo skomplikowana w praktyce, gdyż dobór kierunku i natężenia światła, umiejętnośd skupienia jego promieni, wyłączenia niepotrzebnego oświetlenia i wreszcie doskonałe, świadome operowanie techniką zdjęcia i wywołania wymaga dużej dojrzałości fachowej i artystycznej. Często fotograf nie potrafi wybrad prostego motywu i wyszukuje jak najbardziej skomplikowane obiekty. Nie wystarcza mu jedno drzewo, lecz chce sfotografowad cały las, nie umie dostrzec piękna we fragmencie architektonicznym, lecz chce utrwalid cały budynek. Skutek jest taki, że w lesie nie widad drzew, a zamiast motywu kolumnady, pięknej bramy lub gotyckiego okna fotograf uzyskuje banalne, pocztówkowe zdjęcie. Ponadto motyw musi byd tak skomponowany, aby nie zawierał w sobie dalszych samodzielnych motywów, które można by po prostu wyciąd i po należytym powiększeniu otrzymad w ten sposób samoistne obrazy.

49 foto: Krzysztof Szułakiewicz

50 foto: Krzysztof Szułakiewicz

51 8. Technika zdjęcia Osoba fotografująca, wykonując zdjęcia czy to aparatem kompaktowym, lustrzanką tradycyjną czy cyfrową technika pracy w ogólnych zasadach będzie podobna i będzie różniła się tylko w szczegółach operowania aparatem. Zdjęcie dobrze wykonane technicznie daje obraz ostry, dobrze naświetlony, drobnoziarnisty, dokładny w oddaniu obiektu, poprawny kompozycyjnie. Ważną żeczą dla fotografa to dokładne opanowanie ustawienia ostrości a w zasadzie głębi ostrości. Trendencją amatota jest używanie zawsze mozliwie jak najmniejszego otworu względnego obiektywu (najmniejszej przysłony), na jaki pozwala światło, czułośd filmu (matrycy) i czas naświetlenia. Daje to wprawdzie pewną gwarancję ostrości bez względu na dokładnośd nastawienia odległości i zwiększa głębie ostrości, ale zalety te stają się wadami, które pogarszają jakośd artystyczną obrazu, zbyt duża bowiem głębia ostrości powoduje, że motyw główny przykleja się do obojętnego tła, że tło to staje się natrętne i przytłacza motyw, który zupełnie inaczej wyglądałby na tle nieostrym, usuwającym się przez to na drugi plan. Dlatego doświadczony fotograf, który już nie boi się nieostrości nastawiania, powinien w miarę możności stosowad jak największy otwór obiektywu i regulowad według niego czas naświetlenia. Należy pamietad poza tym, że zmniejszenie przysłony ponad miarę nie poprawia, lecz pogarsza ostrośd; obiektyw o jasności 1:2 a 1:3,5 rysują najostrzej przy przysłonie 1: 5,6.

52

53 foto: Krzysztof Szułakiewicz; Nikon D70s ob. stałoogniskowy 35mm, f czas 1/250 sek

54 Nie zawsze właściwe jest używanie tej samej szybkości migawki i regulowanie ilości światła zamianą przysłony. Przysłona służy wyłacznie do regulowania głębi ostrości i zależnie od tego, czy chcemy nastawid wszystko ostro, czy też tylko motyw główny, stosujemy małą lub dużą przysłonę. Musimy również dostosowad szybkośd migawki do panujących warunków światła oraz ruchu obiektu. Przy zdjęciach z ręki nie powinniśmy naświetlad dłużej niż 1/50, a nawet w miarę możliwości 1/100, aby uniknąd poruszenia zdjęcia. W aparatach cyfrowych ze stabilizacją matrycy obiektywu możemy od tej zasady odstąpid.należy zawsze rozważyd, czy zależy nam na uwypukleniu głównego motywu, i zastosowad szybką migawkę a większy otwór przysłony, czy też chcemy mied wszystko ostro niezależnie od odległości od aparatu i wówczas trzeba zastosowad jak najmniejszą przysłone i mozliwie najwolniejszą migawkę.

55

56 Zatrzymajmy się na chwilę nad tematem głębi ostrości co to jest? Głębia ostrości, jest jednym z najważniejszych dla fotografa środków wyrazu. Ostre obiekty przyciągają uwagę widza, a rozmazane cofają się na drugi plan. Jak sterowad głębią ostrości, spróbujmy odpowiedzied sobie na to pytanie. Nasze oczy, a także obiektyw aparatu fotograficznego mogą w danym momencie ostro widzied tylko jeden punkt. Wszystko co znajduje się przed nim, jak i za nim będzie dla nas nieostre, rozmazane. Oczywiście nasze oczy mogą szybko "ustawid" ostrośd także na inne obiekty, jednak wtedy inne staną się nieostre. - Fotografia jest statyczna i jednowymiarowa. Oglądając gotowe zdjęcie nasze oczy nie mogą wyostrzyd obiektów, które podczas robienia zdjęcia były nieostre i zostały tak zapisane na kliszy fotograficznej lub matrycy światłoczułej (w aparatach cyfrowych pełniącej rolę kliszy). Fotografujący stoi więc przed wyborem, co na zdjęciu ma byd ostre. Musi podjąd decyzję, na który obiekt ustawid ostrośd w aparacie. Przyglądając się uważnie niektórym zdjęciom można jednak zauważyd, że zakres ostrości jest większy i nie ogranicza się do jednego punktu. Dzieje się tak ponieważ zarówno przed, jak i za obiektem na który nastawiona jest ostrośd istnieje przestrzeo, która na zdjęciu sprawia wrażenie ostrej. Przestrzeo tą nazywamy głębią ostrości. W przybliżeniu, zakres głębi ostrości przed obiektem jest dwa razy mniejszy niż za nim.

57

58 Obiekty znajdujące się poza zakresem głębi ostrości wyjdą na zdjęciu nieostro. Należy jednak pamiętad, że granica głębi ostrości nie jest linią. Po prostu im bliżej punktu ustawienia ostrości, tym obiekt ostrzejszy, a im dalej, tym bardziej rozmazany. Oddalając obiekt od punktu ustawienia ostrości osiągamy w pewnym momencie punkt, w którym jego ostrośd spada poniżej akceptowanego przez nas poziomu (nie można na przykład rozróżnid szczegółów). To jest umowna granica głębi ostrości. Co decyduje o głębi ostrości? O głębi ostrości decydują trzy podstawowe czynniki: wartośd przysłony długośd ogniskowej obiektywu odległośd od fotografowanego obiektu O zastosowaniu jednego z nich lub ich kombinacji decydują warunki w jakich fotografujemy (ilośd dostępnego światła, zakres ogniskowych obiektywu, możliwośd zbliżenia się do obiektu itp.). Wartośd przysłony To najprostsza i zarazem najbardziej efektywna metoda kontroli głębi ostrości. Podstawowa zasada brzmi: Im większa wartośd przysłony, tym większa głębia ostrości. Dlatego, jeżeli na zdjęciu chcemy uzyskad małą głębię ostrości, to powinniśmy wybrad małą wartośd przysłony. Na przykład f/2.8 lub f/4 w zależności o tego jaką wartośd oferuje nasz obiektyw.

59 foto: Krzysztof Szułakiewicz

60 Przysłonę określa się wartością F, np. f 2.8 przysłona mała, f 8 umiarkowana i wreszcie f16 albo nawet 22 przysłona zamknięta, do obiektywu wpadają minimalne ilości światła. Nie oznacza to, że zostanie sfotografowany tylko kawałek obiektu. Obiekt, który zamierzamy sfotografowad, będzie kompletny bez względu na to, czy przysłona będzie ustawiona na 2.8 czy 22. Zmieni się tylko czas naświetlania. Zastosowanie głębi ostrości w fotografii ma miejsce przede wszystkim w klasycznym portrecie. Mówimy tu o takim zdjęciu, gdzie na pierwszym planie jest ostra postad Babci, a tło jest rozmyte. Dlaczego tak ważne przy portrecie jest rozmyte tło? Dlatego, że portret ma pokazad fotografowaną postad, a nie to, co jest wokół niej. Mowa tu jednak tylko oczywiście o klasycznym portrecie, który ma wyeksponowad osobę, nic więcej. Świat fotografii portretowej jest o wiele bogatszy i portret osoby może wyglądad tak, że fotografowana postad będzie w centrum kadru, a wokół niej (na stołach, ścianie) będą stały, wisiały puchary, proporce sportowe bo fotografujemy sportowca, więc puchary dopowiadają historię fotografowanej osoby. Zapamiętajmy: Im większy otwór przysłony (mniejsza wartośd, np. 2,8), tym głębia ostrości mniejsza, czyli obiekty w tle będą nieostre, a w skrajnych przypadkach nawet częśd postaci, np. ucho. Im mniejszy otwór przysłony (większa wartośd, np. 16 albo 22), tym głębia ostrości większa i więcej obiektów w planie będzie ostrych. Małą głębię ostrości stosujemy np. przy portretach, aby wydobyd z tła fotografowaną postad. Dużą głębię stosujemy, gdy zależy nam na jak największej liczbie szczegółów w głębi kadru. Im większa przysłona, tym mniej światła wpada do aparatu. Aby zdjęcie było dobrze naświetlone, trzeba wydłużyd czas naświetlania.

61 Wielkośd ekspozycji co to jest? W tej części warsztatów fotografii zaprezentuję prostą metodę na dobranie odpowiednich parametrów aparatu, tak aby uzyskad takie naświetlenie jakie chcemy. Tak na prawdę wielkośd ekspozycji jest bezpośrednio związana z ilością światła padającego na matrycę aparatu. A jak to rozumied po ludzku? Wielkośd ekspozycji jest tym większa im jest jaśniej. We wszystkich książkach o fotografii jest ona oznaczona parametrem EV. Musicie też wiedzied, że korygując ekspozycję o +2EV wcale nie zwiększasz ilości wpadającego światła dwukrotnie lecz aż czterokrotnie. Dlaczego tak się dzieje? Za pomocą prostego wzoru potęgowania można wyliczyd ile więcej światła wpadnie do puszki. +1EV to 2x więcej światła +2EV = 4x +3EV = 8x +10EV = 1024x więcej światła. Analogicznie sprawa wygląda z korekcją w drugą stronę. Tylko w jaki sposób zmierzyd wielkośd ekspozycji? Do tego służy światłomierz. Wszystkie obecnie sprzedawane aparaty posiadają taki światłomierz wbudowany. Dzięki temu można sprawdzid o ile trzeba zwiększyd lub zmniejszyd takie parametry jak ISO, czas migawki i przesłonę aby scena była prawidłowo naświetlona.

62 No dobrze ale jak dobrad odpowiednie parametry? Dla wielkości ekspozycji 10EV będzie to: * ISO 100, f 1.0, migawka 1/1000 Wystarczy jednak że przymkniemy przysłonę dwukrotnie, a któryś z pozostałych parametrów musimy skorygowad czterokrotnie, aby utrzymad właściwą ekspozycję: * ISO 100, f 2.0, migawka 1/250 * ISO 400, f 2.0, migawka 1/1000 * ISO 200, f 2.0, migawka 1/500 Jeśli przymkniemy przesłonę jeszcze dwukrotnie to znów musimy skorygowad pozostałe parametry do: * ISO 200, f 4.0, migawka 1/125 * ISO 400, f 4.0, migawka 1/250 * ISO 800, f 4.0, migawka 1/500 Czy taka korekta jest zawsze prawidłowa? Wszystko zależy od otoczenia w jakim się znajdujemy. Jeżeli na przykład jesteśmy w bardzo jasnym otoczeniu, świeci słooce, światło odbija się od śniegu, to z pewnością wskazania ekspozycji będą zbyt wysokie. Dlatego w tego typu przypadkach trzeba skorygowad parametry tak, aby wartośd EV była nieco wyższa. W przypadku otoczenia w śniegu, powinno to byd nawet +1EV.

63 ISO czyli czułość Jest to oznaczenie czułości materiału światóczułego (kliszy). Tak na prawdę nie zależnie od tego czy mamy do czynienia z cyfrówką czy z aparatem analogowym, ISO występuje zawsze i oznacza czułość materiału rejestrującego światło, które na niego pada. Im większa jest taka czułość, tym szybciej materiał zostanie naświetlony z odpowiednią ekspozycją. O ile w aparatach analogowych aby zmienić czułość, trzeba było zmienić kliszę, o tyle w fotografii cyfrowej zmiana ISO oznacza zwiększenie napięcia dla poszczególnych pikseli na matrycy. W ten sposób uzyskujemy większą czułość matrycy na padające światło. Ale nic za darmo. Ponieważ w cyfrówkach zwiększenie czułości polega na zwiększeniu napięcia, to przy zbyt dużym napięciu, między poszczególnymi pikselami na matrycy dochodzi do wyładowań. Oczywiście ponieważ piksele na matrycy są niewielkich wymiarów to i takie przepięcia są niewielkie. Mimo to na zdjęciu widać je w postaci tzw ziarna, najczęściej są to niebieskie piksele.

64 Balans bieli Białe światło jest zbiorem kilku różnych barw (rozszczepianie światła na kilka różnych barw za pomocą pryzmatu). To samo zjawisko powoduje pojawianie się tęczy. Ale co to ma wspólnego ze zdjęciem na którym wszystko jest zbyt niebieskie albo zbyt żółte? Wszystko co widzimy to odbite od obiektów światło. Słooce tak na prawdę nie świeci na biało ale na żółto o czym najlepiej wiedzą dzieci malujące swoje pierwsze dzieła sztuki. Żarówka wcale nie świeci na biało ale na niebiesko co już nieco trudniej zauważyd. Dlatego właśnie to co dla nas jest białe, na naszym zdjęciu może okazad się niebieskie. W momencie gdy na białą kartkę pada światło żarówki, odbite światło ma kolor niebieskawy. Jeśli na tą samą kartkę pada światło słoneczne, odbite światło będzie już miało kolor żółtawy. Na szczęście nasze aparaty zostały wyposażone w korekcję balansu bieli i możemy wskazad jaka jest rzeczywista temperatura barwy światła Kelvina Światło świecy, ognia, lampy olejowej 2000 K Wschód słooca 2500 K Standardowe żarówki K Fotograficzne lampy żarowe i halogeny 5200 K Typowe światło dzienne 6000 K Jasne światło słoneczne, jasne niebo 6500 K Lampa błyskowa 7000 K Lekko zachmurzone niebo 9000 K Cieo podczas pogodnego dnia K Mocno zachmurzone niebo

65 9. Wykooczenie zdjęd. W fotografii tradycyjnej wykooczenie zdjęd odbywało się już na etapie wywołanej kliszy retusz negatywu i na etapie wywoływania odbitki, oraz po wywołaniu retusz, werniks. W dobie aparatów cyfrowych wykooczenie zdjęd odbywa się w komputerze w programach graficznych. Najpopularniejszy to: Adobe Fotoshop, Corel Foto Paint płatne. Jest również dużo programów bezpłatnych, dołanczanych do kupowanych aparatów cyfrowych, takim popularnym bezpłatnym programem jest: Gimp. Tego typu programy i nie tylko można pobrad np. ze strony: W czasie dwiczeo w programie graficznym praktycznie zostanie pokazane kursantom jak można poprawid, zmienid wygląd zdjęcia, wyciąd tło, wstawid inne, zmienid kolorystykę, wyrównad perspektywę itp W opracowaniu warsztatów wykożystano materiały: Wszystko o fotografii -Arkady, Warszawa 1984, O fotografowaniu prawie wszystko -W. Dederko, T. Kanclerz, Fotografia Kurt Dietel Solf, A. Pytlioski, Pracownia fotograficzna A. Kotecki, Technika powiększenia w fotografii -T. Klimecki, Podstawy fotografii -A. Kotecki.... Krzysztof Szułakiewicz

PODSTAWY FOTOGRAFII CYFROWEJ

PODSTAWY FOTOGRAFII CYFROWEJ 1 Czym fotografować? PODSTAWY FOTOGRAFII CYFROWEJ VITO WERNER CORK, 2012 1 Copyright by Vito Werner All rights reserved Cork 2012 Wydawnictwo jest chronione polskim i międzynarodowym prawem autorskim.

Bardziej szczegółowo

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia.

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia. Fotografia Dominik Imielski 40 Spis treści 1. Wstęp... 42 2. Lustrzanka cyfrowa, analogowa i aparat kompaktowy... 42 3. Tarcza trybów w aparacie... 44 4. Kompensacja ekspozycji... 46 5. Kompozycja dla

Bardziej szczegółowo

fotografia, komunikacja wizualna, sztuki wizualne

fotografia, komunikacja wizualna, sztuki wizualne Skrypt dla studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu kierunku Grafika w zakresie: fotografia, komunikacja wizualna, sztuki wizualne autor: Michał Jakubowicz promotor:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Obróbka obrazu fotograficznego na potrzeby fotografii reklamowej

Rozdział 3. Obróbka obrazu fotograficznego na potrzeby fotografii reklamowej Artykuł pochodzi z publikacji: Wykorzystanie fotografii w reklamie prasowej, (Red.) R.Warzocha, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 3. Obróbka obrazu fotograficznego na potrzeby fotografii reklamowej

Bardziej szczegółowo

Podstawy sztuki operatorskiej. Skrypt dla słuchaczy MSM. mgr Jacek Zygadło

Podstawy sztuki operatorskiej. Skrypt dla słuchaczy MSM. mgr Jacek Zygadło Podstawy sztuki operatorskiej Skrypt dla słuchaczy MSM mgr Jacek Zygadło Elementy gramatyki filmu Język filmu powstał w momencie, kiedy twórcy pierwszych obrazów ruchomych pojęli róŝnicę pomiędzy dowolnym

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obróbka i wizualizacja obrazów. Piotr Kopciał

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obróbka i wizualizacja obrazów. Piotr Kopciał Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obróbka i wizualizacja obrazów Piotr Kopciał Obróbka i wizualizacja obrazów Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Praca wydana na licencji Creative Common (CC BY-NC-ND 3.0) Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported

Praca wydana na licencji Creative Common (CC BY-NC-ND 3.0) Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported 1 Niniejsza Metodyka Nowych Mediów (wersja 1) została przygotowana w ramach projektu New Media Production Methodology how to increase you multimedia competencies współfinansowanego w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz FENIKS długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania nauczania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Szkolne obserwatorium CCD

Szkolne obserwatorium CCD Szkolne obserwatorium CCD przewodnik dla uczniów, nauczycieli i rodziców Wersja: 4.1 Original title in Polish: Szkolne obserwatorium CCD Oficjalna strona projektu: http://www.cft.edu.pl/astro/ Logo designed

Bardziej szczegółowo

Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. W d¹ eniu do perfekcji

Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. W d¹ eniu do perfekcji Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. W d¹ eniu do perfekcji Autor: Scott Kelby T³umaczenie: Piotr Cieœlak ISBN: 978-83-246-2525-3 Tytu³ orygina³u: The Digital Photography Book, Volume 3 Format: 158 235,

Bardziej szczegółowo

Techniki fotograficzne

Techniki fotograficzne Techniki fotograficzne 1401 Fotografie portretowe To zdjęcie wykonano przy użyciu zmiennoogniskowego teleobiektywu o średnim zasięgu EF 85mm f/1,2l@ USM, który jest standardowym obiektywem do zdjęć portretowych.

Bardziej szczegółowo

JESTEM PEŁNOKLATKOWĄ MOCĄ. www.nikon.pl

JESTEM PEŁNOKLATKOWĄ MOCĄ. www.nikon.pl JESTEM PEŁNOKLATKOWĄ MOCĄ www.nikon.pl WITAMY W ŚWIECIE NIEZWYKŁYCH MOŻLIWOŚCI FORMATU FX Przygotuj się na fotografię na nowym poziomie. Aparat D610 otwiera nowe możliwości fotografowania w formacie FX.

Bardziej szczegółowo

Jerzy Bernasik. Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji

Jerzy Bernasik. Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji Jerzy Bernasik Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji Kraków 2008 Wprowadzenie Fotogrametria - jak wskazuje grecki źródłosłów - oznacza technikę pomiarową opartą o obrazy fotograficzne (zapisane świałem).

Bardziej szczegółowo

Prześwietlenia. Może, więc najpierw o narzędziach histogramu (górne okno po prawej stronie)

Prześwietlenia. Może, więc najpierw o narzędziach histogramu (górne okno po prawej stronie) Po rozmowach ze znajomymi postanowiłem spisad objaśnienia funkcji programu do korekcji fotografii. Dostępnych jest wiele podręczników, które znakomicie opisują metody korekcji, natomiast brakuje często

Bardziej szczegółowo

Kurs dla amatorów fotografii

Kurs dla amatorów fotografii Kurs dla amatorów fotografii Zadano mi w pracy pytanie, czy mogę przeprowadzić szkolenie dla osób wykonujących zdjęcia na potrzeby firmy? czyli prawie, albo w 100% laików i amatorów fotografii. Odpowiedziałem..

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla dokumentalistów społeczności lokalnej podręcznik

Warsztaty dla dokumentalistów społeczności lokalnej podręcznik MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHRZANOWIE Warsztaty dla dokumentalistów społeczności lokalnej podręcznik P O G O R Z Y C E 2013 Strona1 Spis treści Wstęp Mirosława Starzycka 2 Jak zbierać dokumenty archiwalne

Bardziej szczegółowo

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem.

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem. 4 WINDOWS GDI Jeden obraz wart jest tysiąc słów. znane przysłowie Już na początku kursu WinAPI wyjaśniłem, że będziemy zajmować się programowaniem graficznego interfejsu użytkownika. Widoczne na ekranie

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Edycja zdjęć i grafiki. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Edycja zdjęć i grafiki. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Edycja zdjęć i grafiki Piotr Kopciał Edycja zdjęć i grafiki Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Edycja zdjęć i grafiki

Bardziej szczegółowo

Makrofotografia. Z kolei (f+d)/y to nic innego jak x/y czyli nasza skala odwzorowania S. Zatem:

Makrofotografia. Z kolei (f+d)/y to nic innego jak x/y czyli nasza skala odwzorowania S. Zatem: 1. Podstawy fizyczne makrofotografii Makrofotografia Obiektyw możemy w przybliżeniu potraktować jako soczewkę o określonej ogniskowej f. Jeżeli na filmie chcemy uzyskać ostry obraz obiektu położonego w

Bardziej szczegółowo

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Wykład 1: Informacje wstępne Informacje wstępne Grafika komputerowa jest obecnie obszerną dziedziną wiedzy, która obejmuje wiele zagadnień natury teoretycznej i algorytmicznej

Bardziej szczegółowo

Między tradycją a nowatorstwem: powrót do piktorialnych korzeni we. współczesnej polskiej twórczości w technice gumy chromianowej.

Między tradycją a nowatorstwem: powrót do piktorialnych korzeni we. współczesnej polskiej twórczości w technice gumy chromianowej. Uniwersytet Warmińsko Mazurski Wydział Nauk Społecznych i Sztuki Łukasz Jastrzębski Między tradycją a nowatorstwem: powrót do piktorialnych korzeni we współczesnej polskiej twórczości w technice gumy chromianowej.

Bardziej szczegółowo

Podstawy obróbki obrazów bitmapowych w programie Adobe Photoshop

Podstawy obróbki obrazów bitmapowych w programie Adobe Photoshop Podstawy obróbki obrazów bitmapowych w programie Adobe Photoshop mgr Grzegorz Kaczmarek 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Informacje wstępne. str. 2 ROZDZIAŁ 2. Korekta parametrów zdjęcia cz.1 str. 16 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wojciech Toman http://hdrphotographer.blogspot.com/

Wojciech Toman http://hdrphotographer.blogspot.com/ Przewodnik po fotografii HDR Wojciech Toman http://hdrphotographer.blogspot.com/ Uwaga: Jeśli spodobał Ci się ten tutorial, odwiedź mojego bloga dostępnego pod następującym adresem: http://hdrphotographer.blogspot.com/.

Bardziej szczegółowo

eksa (gr. ex - sześd) E 10 18 trylion peta (gr. penta - pięd) P 10 15 biliard

eksa (gr. ex - sześd) E 10 18 trylion peta (gr. penta - pięd) P 10 15 biliard RTG eksa (gr. ex - sześd) E 10 18 trylion peta (gr. penta - pięd) P 10 15 biliard Historia odkrycia promieni X 5 maja 1894r., 49-cio letni Wilhelm Conrad Röntgen, zamówił lampę wyładowczą i aparaturę

Bardziej szczegółowo

Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów

Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów 2-689-106-12 (1) Przed rozpoczęciem operacji Używanie funkcji fotografowania Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów 100 DSLR-A100 Używanie funkcji oglądania

Bardziej szczegółowo

Światło i jego właściwości

Światło i jego właściwości Zeszyty Koła Naukowego Młodych sekcja matematyczno naukowo techniczna Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 w Gliwicach Światło i jego właściwości Zeszyt V 2011/2012 1 Spis treści: 1. Zjawiska świetlne

Bardziej szczegółowo

"INWESTYCJE ASTRONOMICZNE "

INWESTYCJE ASTRONOMICZNE "INWESTYCJE ASTRONOMICZNE " Astronomiczny przewodnik dla inwestorów Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu Karpackie Niebo Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na

Bardziej szczegółowo

Multimedia i grafika komputerowa Podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej

Multimedia i grafika komputerowa Podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej Multimedia i grafika komputerowa Podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej 2010 rok Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie informacje zebrał mgr inż. Rafał Traczyk SPIS TREŚCI 1. CO TO JEST

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Nagrywanie i obróbka filmów. Andrzej Majkowski

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Nagrywanie i obróbka filmów. Andrzej Majkowski Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Nagrywanie i obróbka filmów Andrzej Majkowski Nagrywanie i obróbka filmów Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych Tytuł:

Bardziej szczegółowo