Fotogrametria. ćwiczenia. Uniwersytet Rolniczy Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fotogrametria. ćwiczenia. Uniwersytet Rolniczy Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii"

Transkrypt

1 Fotogrametria ćwiczenia Uniwersytet Rolniczy Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii

2 Dane kontaktowe : mgr inż. Magda Pluta Strona internetowa: Konsultacje: czwartek, godz Pokój: 226 Sekcja Fotogrametrii

3 Plan semestru 30 godzin/ semestr 15 spotkań Teoria + Praktyka

4 Zaliczenie semestru Warunkiem zaliczenia jest oddanie wszystkich ćwiczeń oraz zaliczenie kolokwium oraz uzyskanie średniej ocen na poziomie 3.0, a także spełnienie warunku obecności na zajęciach. Obecność na zajęciach: 1 nieobecność nieusprawiedliwiona pozostałe nieobecności usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim w przypadku większej liczby nieobecności nieusprawiedliwionych - brak zaliczenia semestru.

5 Ćwiczenia: ćwiczenia do wykonania samodzielnie, zadane po zajęciach mail: format pdf czas wykonania: 2 tyg. od daty zadania czas sprawdzenia: 2 tyg. od dnia otrzymania. w przypadku błędnie wykonanego ćwiczenia ( błędy merytoryczne ) ćwiczenia podlegają zwrotowi. Czas poprawy zwróconego ćwiczenia 1 tydzień, każda poprawa obniża ocenę o pół stopnia w stosunku do oceny wyjściowej uzyskanej za ćwiczenie zwrócone do poprawy ćwiczenie nie oddane w terminie uznane będzie za niezliczone, ocena niedostateczna, obowiązek oddania ćwiczenia przed zakończeniem semestru. W przypadku nieoddania wszystkich ćwiczeń - brak zaliczenia semestru ćwiczenia oceniane będą pod kątem merytorycznym, estetycznym, sposobie podejścia do tematu w przypadku ćwiczeń rażąco podobnych do siebie wszystkie tematy otrzymują ocenę niedostateczną ocena wyliczana będzie jako średnia arytmetyczna z otrzymanych ocen za ćwiczenia ( liczone są wszystkie oceny ) nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku wykonania ćwiczenia zadanego na tych zajęciach.

6 Kolokwium zaliczeniowe: Przewidziane jest jedno kolokwium pisemne z materiału omawianego na zajęciach oraz materiału opracowanego w ćwiczeniach. Kolokwium będzie dotyczyło podstawowych zagadnień. Drugi termin jest ustny i będzie dotyczył osób, które nie zaliczą terminu I, będą chciały poprawić ocenę z terminu I, zostaną przyłapani na ściągani

7 photos światło gramma zapis metreo pomiar

8 Temat 1 Podstawy optyki Aparat fotograficzny Materiały światłoczułe Fotografia barwna

9 Podstawy optyki Prawo załamania światła Mówi o zmianie kierunku biegu promienia po przejściu przez granicę ośrodków przeźroczystych o różnych współczynnikach załamania. Współczynnik załamania światła jest miarą zmiany prędkości rozchodzenia się fali w danym ośrodku w stosunku do prędkości w innym ośrodku

10 λ - długość fali - najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami o tej samej fazie drgań T okres - czas, po jakim fala znajduje się w tej samej fazie, punkt ośrodka wykonuje jedno pełne drganie. f częstotliwość - równa jest ilości drgań, jakie wykonują punkty ośrodka w ciągu jednostki czasu (najczęściej 1s).

11 Prawo załamania światła

12 Postać podstawowa (I) Postać II Postać III Stosunek sinusa kąta padania, do sinusa kąta załamania jest dla danych ośrodków stały i równy stosunkowi prędkości fali w ośrodku pierwszym, do prędkości fali w ośrodku drugim. Stosunek sinusa kąta padania, do sinusa kąta załamania jest równy stosunkowi bezwzględnego wsp. załamania ośrodka do którego przechodzi fala, do bezwzględnego wsp. załamania ośrodka, z którego fala pada na powierzchnię rozgraniczającą oba ośrodki. Stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest równy względnemu wsp. załamania światła ośrodka do którego światło wpada względem ośrodka z którego światło wychodzi.

13 Uzyskanie wyraźnego obrazu w optyce możliwe jest dzięki prawu załamania światła. Umożliwia nam uzyskanie obrazu punktu z którego wychodzą promienie, po przejściu przez soczewkę te promienie skupiają się w jednym miejscu.

14 Soczewka - proste urządzenie optyczne składające się z jednego lub kilku sklejonych razem bloków przezroczystego materiału. Ognisko Punkt główny układu Ogniskowa Oś optyczna

15 Ognisko Punkt główny układu

16

17 Konstrukcja obrazu przez soczewkę

18 Typy soczewek

19 Podsumowanie 1. Prawo załamania światła, wsp. załamania 2. Soczewka, typy soczewek 3. Konstrukcja obrazu przez soczewkę Ćwiczenie do wykonania 1. Powstawanie obrazu dla soczewki skupiającej i rozpraszającej; 2. Błędy obrazu i sposób ich korekcji

20 Aparaty fotograficzne

21 Camera Obscura

22 Podstawowa budowa aparatu fotograficznego ciemna optyczna przestrzeń szczelnie osłonięta przed światłem zewnętrznym czołówka z osadzonym w niej obiektywem urządzenie w płaszczyźnie obrazu optycznego na którym możemy umieścić materiał światłoczuły. migawka - mechanizm do dozowania światła

23 Obiektyw Obiektyw fotograficzny jest zawsze układem skupiającym, układ optyczny składa się z soczewki lub ich układu. Charakteryzujemy go poprzez: ogniskową otwór czynny otwór względny przysłona kąt widzenia migawka

24 1. Ogniskowa ( odl. ogniskowa ), obraz w okręgu o średnicy równej ogniskowej będzie bez abberacji i zgodny z zasadami rzutu środkowego; aparaty długoogniskowe (wąskokątne), krótkoogniskowe (szerokokątne), zmienno ogniskowe, stałoogniskowe 2. Otwór czynny (średnica - d) Powierzchnia obiektywu przez którą światło wnika do aparatu. Wielkość otworu obiektywu przy ustawieniu określonej przysłony, zmienia się wraz ze zmianą wielkości przysłony. 3. Przysłona nastawiając odpowiednią wartość, dozujemy ilość światła wpadającego do aparatu 4. Otwór względny informuje o ilości światła, jaką przepuszcza obiektyw do wnętrza aparatu fotograficznego przypadającej na jednostkę powierzchni materiału światłoczułego. Jest to liczbowy stosunek średnicy otworu obiektywu do jego ogniskowej. 5. Kąt widzenia 6. Migawka - jest częścią aparatu fotograficznego służącą do odsłaniania na odpowiedni czas a następnie zasłaniania z powrotem materiału światłoczułego lub przetwornika optoelektronicznego w celu jego prawidłowej ekspozycji czyli dostarczenia odpowiedniej ilości światła padającego przez obiektyw

25 Zasady użytkowania Ostrość + proporcje

26 Głębia ostrości - jest zjawiskiem wynikającym głównie z fizjologii postrzegania. Jest to zakres odległości, w którym fotografowane obiekty wydają się być przedstawione ostro. Źródło:

27 Krążek nieostrości Źródło: Odległość hiperfokalna - jest to taka odległość ostrzenia, dla której dalszy kraniec głębi ostrości obejmuje nieskończoność. Bliższy kraniec strefy ostrego odwzorowania znajduje się zaś w połowie odległości hiperfokalnej od aparatu. Źródło:

28 Głębia ostrości zależy od: Wartości przysłony Ogniskowej obiektywu Odległości od fotografowanego motywu

29 Praca przysłoną Głębia ostrości jest tym mniejsza, im większy jest otwór przysłony. liczba przysłony, określa ile światła dociera do matrycy aparatu w stosunku do ilości światła wpadającego do obiektywu Źródło:

30 Źródło:

31 Źródło:

32 Wykorzystanie ogniskowej Im krótsza jest ogniskowa obiektywu, tym większa jest głębia ostrości. Źródło:

33 Wpływ odległości Głębia ostrości zależna jest od odległości obiektyw - obiekt. Im dalej znajduje się on od obiektywu, tym mniejsza jest głębia ostrości.

34 Ostrość ustawiona na przód - większa głębia ostrości Źródło: Ostrość ustawiona na tył - mniejsza głębia ostrości Źródło:

35 Podsumowanie 1. Budowa aparatu fotograficznego 2. Zasada użytkowania 3. Głębia ostrości

36 Materiały światłoczułe

37 Reakcja fotochemiczna Aby reakcja fotochemiczna mogła zajść, muszą być spełnione dwie zależności: 1. Foton, może wywołać reakcję fotochemiczną tylko wtedy gdy posiada dostateczną ilość energii. 2. Substancja ulegająca reakcji powinna pochłonąć foton niosący odpowiednią energię..

38 Ćwiczenie do wykonania omówić: warstwa światłoczuła obraz utajony negatyw pozytyw wywoływanie utrwalanie płukanie

39 Fotografia barwna

40 Postrzeganie barw Źródło: psychofizjologiczna analiza procesu widzenia - wykłady

41 Podział barw Barwy chromatyczne Barwy achromatyczne Źródło: psychofizjologiczna analiza procesu widzenia - wykłady

42 Czerwona pomarańczowa żółta zielona niebieska - fioletowa Źródło: psychofizjologiczna analiza procesu widzenia - wykłady

43 Mieszanie addytywne barw Do jednej wiązki światła o pewnej barwie dodawana jest druga o innej barwie, wyniku czego powstaje wrażenie barwy trzeciej. Źródło: psychofizjologiczna analiza procesu widzenia - wykłady

44 Mieszanie substraktywne barw Powstaje w wyniku odejmowania od wiązki światła określonych długości świateł, w wyniku czego przefiltrowane światło wywołuje wrażenie innej barwy.. Źródło: psychofizjologiczna analiza procesu widzenia - wykłady

45 Natężenie światła Źródło: psychofizjologiczna analiza procesu widzenia - wykłady

46 Kontrast Źródło: psychofizjologiczna analiza procesu widzenia - wykłady

47 Aktywność barw Źródło: psychofizjologiczna analiza procesu widzenia - wykłady

48 Moc oddziaływania Źródło: psychofizjologiczna analiza procesu widzenia - wykłady

49 Fotografia barwna RED + GREEN + BLUE 1. Podłoże z tworzywa sztucznego 2. Warstwa przeciwodblaskowa 3. Emulsje 4. Filtr ultrafioletowy 5. Warstwa ochronna

50 Jak powstaje barwa? Metoda substraktywna odejmowanie barw pochłanianie poszczególnych kolorów poprzez odpowiednie filtry Kolory podstawowe: niebieski + zielony = niebiesko - zielony zielony + czerwony = żółty czerwony + niebieski = purpurowy niebieski + zielony + czerwony = biały Filtry są w kolorach dopełniających Filtr niebiesko zielony zarejestruje czerwony Filtr żółty zarejestruje kolor niebieski Filtr purpurowy zarejestruje kolor zielony

51 źródło:www.kursy.fotograficzne.biz

52 Podsumowanie 1. Postrzeganie barw 2. Podział barw 3. Addytywne mieszanie barw 4. Substraktywne mieszanie barw 5. Natężenie światła 6. Kontrast 7. Aktywność barw 8. Moc oddziaływania 9. Fotografia barwna

53 Bibliografia Tadeusz Guethner Podstawy fotografii serwis omikron

54 Skaning laserowy budynku dydaktycznego Tomasz Noszczyk, Łukasz Mikołajczyk

Fotogrametria cyfrowa

Fotogrametria cyfrowa Fotogrametria cyfrowa Ćwiczenia Uniwersytet Rolniczy Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Dane kontaktowe : mgr inż. Magda Pluta Email: kontakt@magdapluta.pl Strona internetowa: www.magdapluta.pl

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

Jerzy Bernasik. Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji

Jerzy Bernasik. Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji Jerzy Bernasik Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji Kraków 2008 Wprowadzenie Fotogrametria - jak wskazuje grecki źródłosłów - oznacza technikę pomiarową opartą o obrazy fotograficzne (zapisane świałem).

Bardziej szczegółowo

Światło i jego właściwości

Światło i jego właściwości Zeszyty Koła Naukowego Młodych sekcja matematyczno naukowo techniczna Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 w Gliwicach Światło i jego właściwości Zeszyt V 2011/2012 1 Spis treści: 1. Zjawiska świetlne

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar Optyka geometryczna z elementami optyki falowej Marian Talar 21 lipca 2006 1 Informacje ogólne To, że światło jest falą elektromagnetyczną wiadomo było już od czasu gdy J. C. Maxwell (1831-1879) sformułował

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE

ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE I. Optyka geotermalna W tym rozdziale poznasz właściwości światła widzialnego, prawa rządzące jego rozchodzeniem się w przestrzeni oraz sposoby wykorzystania tych praw

Bardziej szczegółowo

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz FENIKS długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania nauczania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI OPTYKA CZĘŚĆ I Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej Wstęp Jednym

Bardziej szczegółowo

Obiektyw fotograficzny to układ optyczny (ew. pojedyncza soczewka)

Obiektyw fotograficzny to układ optyczny (ew. pojedyncza soczewka) Obiektyw fotograficzny to układ optyczny (ew. pojedyncza soczewka) W aparacie fotograficznym umożliwia rzutowanie obrazów widzianych obiektów na matówkę, błonę fotograficzną lub matrycę CCD lub CMOS Anastygmat

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Temat 3. 1.Budowa oka 2.Widzenie stereoskopowe 3.Powstawanie efektu stereoskopowe 4.Stereoskop zwierciadlany

Temat 3. 1.Budowa oka 2.Widzenie stereoskopowe 3.Powstawanie efektu stereoskopowe 4.Stereoskop zwierciadlany Temat 3 1.Budowa oka 2.Widzenie stereoskopowe 3.Powstawanie efektu stereoskopowe 4.Stereoskop zwierciadlany Budowa oka oko + narządy dodatkowe Oko = gałka oczna + nerw wzrokowy Narządy dodatkowe = Aparat

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Optyka w fotografii. Rys 2 Soczewka jako zbiór wielu pryzmatów

Optyka w fotografii. Rys 2 Soczewka jako zbiór wielu pryzmatów Optyka w fotografii Fizyka ani łatwa, ani trudna ale potrzebna! Podręczniki fotografii pełne są skomplikowanych opisów i jeszcze bardziej skomplikowanych teorii, a tymczasem wszystko jest znacznie prostsze

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FOTONIKI

LABORATORIUM FOTONIKI Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki LABORATORIUM FOTONIKI Teoria barwy cz. 1. I. Zagadnienia do samodzielnego przygotowania - promieniowanie optyczne - spektrometr - modele liczbowe barw - diagram

Bardziej szczegółowo

Podstawy sztuki operatorskiej. Skrypt dla słuchaczy MSM. mgr Jacek Zygadło

Podstawy sztuki operatorskiej. Skrypt dla słuchaczy MSM. mgr Jacek Zygadło Podstawy sztuki operatorskiej Skrypt dla słuchaczy MSM mgr Jacek Zygadło Elementy gramatyki filmu Język filmu powstał w momencie, kiedy twórcy pierwszych obrazów ruchomych pojęli róŝnicę pomiędzy dowolnym

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 1 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII FIZYKA Ćwiczenie laboratoryjne nr 43 WYZNACZANIE ABERRACJI SFERYCZNEJ SOCZEWEK I ICH UKŁADÓW Autorzy: doc. dr inż. Wiesław Borys dr inż.

Bardziej szczegółowo

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają Projekt edukacyjny Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają innego wymiaru. Na co dzień możemy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 53. Soczewki

Ćwiczenie 53. Soczewki Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-63026-05-9

ISBN 978-83-63026-05-9 NOTATKI Praca zbiorowa 2012, Zespół Ekspercki: Dorota Bacławska Agnieszka Bartecka Dariusz Man Józef Musielok Marzena Sławska Rudolf Słota Roman Szatanik Jerzy Wiechuła Wydanie pierwsze ISBN 978-83-63026-05-9

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Nagrywanie i obróbka filmów. Andrzej Majkowski

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Nagrywanie i obróbka filmów. Andrzej Majkowski Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Nagrywanie i obróbka filmów Andrzej Majkowski Nagrywanie i obróbka filmów Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych Tytuł:

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad

Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad O Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad Celem ćwiczenia jest wyznaczenie ogniskowych cienkich soczewek: skupiającej (w oparciu o równanie soczewki i metodą Bessela) i rozpraszającej (za pomocą

Bardziej szczegółowo

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO Korekcja wad wzroku zmiana położenia ogniska Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr im KEN w Szczecinku, klasa BLO OKULISTYKA Dział medycyny zajmujący się budową oka, rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń oczu.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Obróbka obrazu fotograficznego na potrzeby fotografii reklamowej

Rozdział 3. Obróbka obrazu fotograficznego na potrzeby fotografii reklamowej Artykuł pochodzi z publikacji: Wykorzystanie fotografii w reklamie prasowej, (Red.) R.Warzocha, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 3. Obróbka obrazu fotograficznego na potrzeby fotografii reklamowej

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje.

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek wygodnie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MIKROSKOPOWE

TECHNIKI MIKROSKOPOWE MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADÓW Z PODSTAW BIOFIZYKI IIIr. Biotechnologii prof. dr hab. inż. Jan Mazerski TECHNIKI MIKROSKOPOWE Przez wiele tysiącleci człowiek gromadził wiedzę o obiektach ożywionych na

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo