Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Warszawskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Warszawskiej"

Transkrypt

1 Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Warszawskiej Badanie odpowiedzi energetycznej i czasowej scyntylatorów PWO, odczytywanych za pomocą chłodzonych fotodiod lawinowych, w zakresie energii kwantów γ 4-20 MeV Amplitude and time response of cooled PWO scintillators, readout with avalanche-photodiodes to low-energy gamma-rays in 4-20 MeV range Grzegorz Kalicy Praca magisterska wykonana i napisana pod kierunkiem Dr. hab. Bogusława Zwięglińskiego z Instytutu Problemów Jądrowych im. A. Sołtana Warszawa 2009

2 Spis Treści: ROZDZIAŁ 1 Wstęp 2 ROZDZIAŁ 2 Eksperyment PANDA Problematyka fizyczna w eksperymencie PANDA Spektroskopia czarmonium Poszukiwanie stanów egzotycznych Hadrony w materii jądrowej Badanie cząstek z otwartym powabem Hiperjądra Procesy elektromagnetyczne Kompleks FAIR Akumulator HESR Detektor PANDA Spektrometr Tarczy Target Detektor Wierzchołka Centralny traker Detektory Cherenkova Filtry mionów Detektory czasu przelotu Spektrometr Przedni Magnes dipolowy Detektory śladowe Identyfikacja cząstek Monitor świetlności Akwizycja danych...18 ROZDZIAŁ 3 Kalorymetr elektromagnetyczny Kalorymetr elektromagnetyczny w detektorze PANDA Kryteria dotyczące wyboru scyntylatora dla kalorymetru Scyntylator Mechanizm scyntylacji Fotodioda lawinowa Elektronika Projekt Oczekiwane wyniki...28 i

3 ROZDZIAŁ 4 Pomiary testujące Własności scyntylatorów PWO Pomiary w przedziale energii MeV Pomiary w przedziale energii MeV Aparatura stosowana w pomiarach w przedziale MeV Akcelerator elektrostatyczny LECH Termostat Odczyt danych Chłodzenie Pomiary i ich wyniki Target Reakcje wychwytu radiacyjnego protonów Pomiary z użyciem dużego detektora NaJ(Tl) Przygotowanie aparatury do pomiarów z chłodzonymi scyntylatorami PWO Wyniki pomiarów koincydencyjnych Dyskusja wyników pomiarów Podsumowanie...52 PODZIĘKOWANIA...52 REFERENCJE...53 ii

4 Kompleks akceleratorowy FAIR budowany w Darmstadt w Niemczech jest niezwykle ambitnym programem badawczym, zarówno pod względem naukowym, jak i technicznym. FAIR będzie adresował szeroki wachlarz problemów, zarówno związanych z fizyką jądrową, jak i fizyką cząstek elementarnych. Na te ostatnie ukierunkowany jest eksperyment PANDA, akronim który odczytuje się jako Proton ANnihillations in DArmstadt. PANDA wykorzysta anihilacje antyprotonów z protonami do badań czarmonium układu związanego powabnego kwarka i antykwarka. Celem tych eksperymentów jest weryfikacja przewidywań Modelu Standardowego w odniesieniu do jego gałęzi chromodynamiki kwantowej (QCD Quantum Chromodynamics) stosowanej w sektorze powabu. Czarmonium zostało odkryte w SLAC w Stanford (USA) w 1974 roku. Ostatnio obserwuje się renesans zainteresowań tymi zagadnieniami spowodowany zaobserwowaniem ostatnio wielu stanów czarmonium, które mogą mieć egzotyczny charakter. Praca zespołu IPJ, w którym została wykonana niniejsza praca magisterska, jest powiązana z detekcją fotonów w przejściach radiacyjnych między stanami czarmonium, z których stan emitujący to promieniowanie tworzony jest rezonansowo w anihilacji antyprotonu z protonem. Fotony będą rejestrowane za pomocą kalorymetru elektromagnetycznego (EMC), zbudowanego ze scyntylatorów PbWO 4 (w skrócie PWO), odczytywanych za pomocą fotodiod lawinowych (APD). Badania opisane w tej pracy skupiają się na tym, aby za pomocą EMC jak najlepiej odróżnić radiacyjne rozpady czarmonium od tła, pochodzącego z rozpadu π o i η, produkowanych nierezonansowo, czemu będzie sprzyjać maksymalne obniżenie progu detekcji każdego z dwu fotonów z tego rozpadu. W tezie oprócz docelowego eksperymentu wymienionego w temacie, opisano stopniową ewolucję układu pomiarowego, którego sercem jest termostat mieszczący scyntylator PWO, testy związane z dążeniem do pożądanej temperatury, wybrany do docelowych badań proces otrzymywania promieniowania gamma oraz eksperyment z użyciem detektora NaJ(Tl), który daje nat znacznie lepszą zdolność rozdzielczą niż PWO, wykonany celem zbadania tarczy B, użytej następnie we właściwym eksperymencie. Ponieważ moduły scyntylator APD w detektorze PANDA będą pracować w temperaturze -25 o C, znaczna część prac skupiała się na schłodzeniu termostatu do pożądanej temperatury oraz utrzymaniu jej na stabilnym poziomie na czas pomiarów. Eksperymenty mające na celu pomiary widm z modułów PWO+APD w szerokim przedziale energii fotonów, na podstawie których można będzie prognozować własności kalorymetru elektromagnetycznego w detektorze PANDA wymagają zastosowania kilku akceleratorów, ze względu na ambicję EMC pokrycia przedziału energii od kilku MeV do ok. 12 GeV. Aby przeprowadzić pomiary w przedziale energii kwantów gamma 4-20 MeV, w Zakładzie Reakcji Jądrowych IPJ została opracowana metodyka, wykorzystująca fotony produkowane w 11 reakcjach wychwytu radiacyjnego protonów na lekkich jądrach B p,γ 12 C. Aparatura zaprojektowana i zbudowana dla tego celu umożliwia chłodzenie scyntylatora, APD i przedwzmacniacza, dzięki czemu warunki pomiaru są zbliżone do użytych wcześniej podczas pomiarów w obszarze MeV z użyciem mikrotronu elektronowego MAMI na uniwersytecie Jana Gutenberga w Mainz, w Niemczech. Wprowadzenie scyntylatorów plastykowych, otaczających cylindrem badany scyntylator PWO, umożliwiło wydzielenie zdarzeń, w których całkowita energia jest deponowana w PWO. Przeprowadzono pomiary, które udowodniły, że gładka zależność zredukowanych zdolności rozdzielczych, σ/e, określona w obszarze wysokoenergetycznym, daje również poprawną ekstrapolację tej wielkości w obszar niskoenergetyczny. σ/e zmierzone dla trzech energii fotonów za pomocą scyntylatora PWO produkcji f-my SICCAS z Chin nie ustępują zmierzonym za pomocą PWOII produkcji BTCP z Rosji, preferowanym przez kolaboracje PANDA. Fakt, że nasze wyniki przeczą panującej dotąd opinii, że produkty SICCAS ustępują jakością BTCP, jest niezwykle obiecujący wobec wycofania się BTCP z produkcji scyntylatorów, po dostarczeniu ok 30% ilości niezbędnej dla całego iii

5 urządzenia z braku funduszy na realizację całego zamówienia. The future FAIR facility which is being built in Darmstadt, Germany, is an extremely ambitious research program, both in its scientific and technical goals. FAIR will tackle with a wide spectrum of problems, connected with nuclear and particle physics. The PANDA project is directed to wards particle physics aspects; it has an acronym which is decoded as Proton ANnihillations in DArmstadt. PANDA is going to use the annihilation of antiprotons with protons to study charmonium the bound system of charm quark and antiquark. The purpose of these experiments is to verify forecasts of the Standard Model in relation to its branch QCD Quantum Chromodynamics used in charm sector. Charmonium was discovered at SLAC, Stanford (USA) in The recently observed many new states created a renaissance of interests towards charmonium because many of them demonstrated exotic characteristics. The SINS team, within which this master thesis was written, is engaged in detection of photons in radiative transitions between the states of charmonium. The state that emits this radiation (e.g. h c ) is created as a resonance in antiproton - proton annihilation. Photons will be registered using an electromagnetic calorimeter (EMC), built of PbWO 4 (PWO) scintillators readout with avalanche photodiodes (APDs), which tolerate the high magnetic field of 2T of the PANDA solenoid, contrary to the standard photomultipliers. Research described in this thesis focuses on questions related to detection of low energy photons in order to decrease as much as possible the detection threshold of the EMC. This will help to identify π o and η mesons by their decay into a pair of photons and thus to separate this source of background, copiously produced in non-resonant processes occurring in parallel to the resonant radiation. The thesis contains a description of preparatory stages preceding the main experiment mentioned in the title. This stages consisted of the choice of nuclear reactions to be used as sources of gamma-rays, design and construction of a thermostat housing the PWO scintillator, an APD and a 11 preamplifier. The reaction B p,γ 12 C has been chosen and an experiment using the large NaJ(Tl) detector having a much better resolution then PWO, is described to test the fabricated nat B targets. Since scintillator APD modules in the PANDA detector are planned to work at -25 o C, a significant effort in the preparatory stage was focused on cooling down the thermostat to that temperature and keeping it at the stable level during the measurements. The knowledge of EMC properties requires an application of several sources of gamma-rays. It is an ambition of EMC that its properties are studied from few MeV up to about 12 GeV, hence an application of several accelerator systems is asked for. The SINS Department of Nuclear Reactions (P-I) developed the method of PWO response studies in the 4 20 MeV range, which is fully compatible with the studies in the MeV at the MAMI microtron in the Johann Gutenberg University in Mainz (Germany). These high energy measurements were performed with a 3x3 matrix of 20x20x200 mm PWO-II scintillators, the central one of which was illuminated with monoenergetic photons and the rest recorded secondary photons of the shower escaping the central one. In the low energy range the pair production and the Compton scattering are the most important interaction processes with PWO. In order to separate the events in which the total energy was absorbed in PWO, our setup utilized a cylindrical plastic scintillator, surrounding PWO almost along its total length. The reduced Gaussian dispersions, σ/e, measured for the three total energy peaks at 6.13, 12.7 and 17.2 MeV superimpose within errors on the smooth energy dependance established in the MeV energy range. A correction for the difference in working temperatures in these two experiments was introduced. Our measurements demonstrate that a single formula gives a valid dependence of σ/e on the photon energy, E, down almost to the single crystal threshold for the EMC in PANDA. These measurements were performed for PWO supplied by two different producers BTCP (Russia) and SICCAS (China). The latter results are comparable to the former ones, which contradicts the widespread opinion that SICCAS fabricates scintillators of inferior quality. iv

6 ROZDZIAŁ 1 WSTĘP Kompleks akceleratorowy FAIR budowany w Darmstadt w Niemczech jest niezwykle ambitnym programem badawczym, zarówno pod względem naukowym, jak i technicznym. FAIR będzie adresował szeroki wachlarz problemów, zarówno związanych z fizyką jądrową, jak i fizyką cząstek elementarnych. Na te ostatnie ukierunkowany jest eksperyment PANDA, akronim który odczytuje się jako Proton ANnihillations in DArmstadt. PANDA wykorzysta anihilacje antyprotonów z protonami do badań czarmonium układu związanego powabnego kwarka i antykwarka. Celem tych eksperymentów jest weryfikacja przewidywań Modelu Standardowego w odniesieniu do jego gałęzi chromodynamiki kwantowej (QCD Quantum Chromodynamics) stosowanej w sektorze powabu. Czarmonium zostało odkryte w SLAC w Stanford (USA) w 1974 roku. Ostatnio obserwuje się renesans zainteresowań tymi zagadnieniami spowodowany zaobserwowaniem ostatnio wielu stanów czarmonium, które mogą mieć egzotyczny charakter. Krąg tych zagadnień był jednym z głównych powodów motywujących autora niniejszej pracy do zainteresowania się eksperymentem PANDA. Wybór grupy z IPJ pod kierunkiem doc. dr hab. Bogusława Zwięglińskiego dał niezwykłą możliwość stania się nawet małą częścią tak istotnego projektu, a co najważniejsze wzięcie udziału w pomiarach mających wymierne znaczenie dla całej kolaboracji PANDA. Poza pomiarami i pobocznymi zadaniami opisanymi w dalszej części pracy autor odbył również 2 miesięczny kurs w GSI stając się jednym z członków grupy pod kierunkiem dra hab. Carstena Schwarza. Grupa ta zajmuje się innym podzespołem detektora PANDA - detektorem Cherenkova wykorzystującym zasadę DIRC. Autor w czasie spędzonym w GSI wziął udział w testach sensorów oraz prętów kwarcowych zrobionych na zamówienie tej grupy. W grupie IPJ autor zajmował się zagadnieniami związanymi z kalorymetrem elektromagnetycznym, którego główną funkcją w detektorze PANDA będzie rejestracja fotonów z wysoką wydajnością i niskim tłem. Zespół dra Zwięglińskiego zainteresowany jest detekcją fotonów w przejściach radiacyjnych między stanami czarmonium, z których stan emitujący to promieniowanie, tworzony jest rezonansowo w anihilacji antyprotonu z protonem. Badania opisane w tej pracy skupiają się na tym, aby za pomocą kalorymetru elektromagnetycznego w detektorze PANDA jak najlepiej odróżnić radiacyjne rozpady czarmonium od tła, pochodzącego z rozpadu π 0 i η, produkowanych nierezonansowo, czemu będzie sprzyjać maksymalne obniżenie progu detekcji każdego z dwu fotonów z tego rozpadu. Autor dołączył do grupy w trakcie budowy termostatu potrzebnego do badania podstawowych części składowych kalorymetru scyntylatora PWO oraz sensora światła, fotodiody lawinowej APD. Podczas trwających niemal 3 lata pracach brał czynny udział w 2

7 testach oraz modernizacji aparatury pomiarowej. Ponieważ moduły scyntylator sensor w detektorze PANDA będą pracować w temperaturze -25 o C, znaczna część prac skupiała się na schłodzeniu termostatu do pożądanej temperatury oraz utrzymaniu jej na stabilnym poziomie na czas pomiarów. Autor tej pracy napisał również 2 programy. Pierwszy, interpolacyjny pozwalający na precyzyjną kontrolę temperatury za pomocą czujników oporowych PT-100. Drugi liczący, na podstawie kinematyki dwuciałowej, energie emitowanego promieniowania gamma dla wszystkich trzech stanów rezonansowych i dwóch stanów końcowych C w reakcji radiacyjnego wychwytu protonu B p,γ 12 C wykorzystywanej w trakcie późniejszych pomiarów. Autor brał czynny udział w pomiarach z użyciem dużego detektora NaJ(Tl) oraz z chłodzonymi scyntylatorami PWO, a także w analizie wyników uzyskanych w tych pomiarach. Niestety ze względu na problemy techniczne przeprowadzenie badań dotyczących odpowiedzi czasowej scyntylatorów PWO, wspomnianych w temacie, nie było możliwe. 3

8 ROZDZIAŁ 2 Eksperyment PANDA PANDA (Pbar ANnihilations at DArmstadt) to część projektu FAIR - szeregu eksperymentów mających dać kluczowe informacje z dziedziny fizyki cząstek elementarnych i fizyki jądrowej. PANDA, to system detektorów, który umiejscowiony zostanie w akumulatorze HESR (High Energy Storage Ring). Naukowcy skupią się z jego pomocą na zagadnieniach fizyki hadronów oraz związanymi z nią silnymi oddziaływaniami. Ten program badawczy wymaga by detektor był uniwersalny pod względem możliwości detekcji i rozróżniania różnych rodzajów cząstek, był niezawodny zapewniając bezawaryjną pracę w ciągu trwających ok ½ roku cykli pomiarowych oraz był odporny na promieniowanie. Kalibracja oraz dokładność pomiarów musi stać na jak najwyższym poziomie. Strumień danych pochodzących z oczekiwanych ok. 2x10 7 anihilacji antyprotonów na sekundę jest wyzwaniem nie tylko dla poszczególnych składowych detektorów ale również dla systemów odpowiedzialnych za selekcję i akwizycję danych. Składowe detektora PANDA, problematyka fizyczna oraz ich działanie opisane dalej w tym rozdziale opierają się w głównej mierze na [2], [3] i [4]. Rys. 2.1 Przekrój detektora PANDA 4

9 2.1 Problematyka fizyczna w eksperymencie PANDA Wielkie eksperymenty przeprowadzane na przestrzeni ostatnich lat w wielkich centrach badawczych na świecie skupiają się na kwantowym pojęciu silnych oddziaływań, uważanych za fundament współczesnej fizyki. Mimo ogromnej ilości danych i uzyskanych odpowiedzi na postawione pytania, nadal wiele kluczowych problemów pozostaje niezbadanych. Uwięzienie kwarków, potwierdzenie istnienia gluboli i hybrydów czy pochodzenie masy hadronów to tylko nieliczne pytania, istotne do pełnego zrozumienia silnych oddziaływań oraz materii hadronowej. Badania nad strukturą hadronów można przeprowadzać zarówno za pomocą elektronów, pionów, kaonów, jak i protonów czy antyprotonów. Ze względu na obfitą produkcję cząstek o gluonowych stopniach swobody oraz par cząstka - antycząstka w anihilacji proton antyproton, spektroskopia z użyciem wiązki antyprotonów jest doskonałym narzędziem do powyższych badań, zapewniając im wysoką statystykę oraz precyzję. Szeroki wachlarz pomiarów, których część będzie można przeprowadzać równolegle, zaplanowany z użyciem detektora PANDA [5], ma na celu uzyskanie jak największej objętości informacji Spektroskopia czarmonium Precyzyjne pomiary mas, całkowitych szerokości i szerokości parcjalnych wszystkich stanów czarmonium, są kluczem do uzyskania informacji o potencjale wiążącym kwarki powabne [6], [7]. Wyniki tych pomiarów są również niezwykle istotne dla testowania przewidywań chromodynamiki kwantowej (QCD). Ponieważ układ stanów czarmonium jest zależny od potencjału QCD, analiza spektrum c c wykonana na podstawie modelu potencjału nierelatywistycznego oraz konfrontacja z przewidywaniami sieciowej QCD dają niemal bezpośredni wgląd w potencjał QCD, co nie było możliwe poprzednio w anihilacji e + e -, która populuje wyłącznie stany o liczbach kwantowych fotonu W anihilacji p p możliwa jest bezpośrednia formacja stanów czarmonium o wszystkich możliwych liczbach kwantowych. Mała szerokość stanów czarmonium poniżej progu na rozpad D D (patrz Rys. 2.2 ) oraz wynikający z tego brak ich mieszania znacznie ułatwia detekcję i interpretację wyników. Wysoka precyzja pomiaru zostanie osiągnięta dzięki bardzo wysokiej monochromatyczności energii antyprotonów, otrzymanej w procesie ich chłodzenia stochastycznego oraz chłodzenia wiązką elektronów. Pomiar masy przy dobrych skanach będzie przeprowadzany z dokładnością rzędu 100keV. Dzięki osiągom detektora PANDA możliwe będzie zbadanie czarmonium w szerokim zakresie energii wzbudzenia, zarówno poniżej jak i powyżej progu rozpadu na mezony powabne. 5

10 Rys. 2.2 Widmo stanów czarmonium poniżej progu rozpadu na D D Poszukiwanie stanów egzotycznych Model Standardowy nie wyklucza istnienia innych mezonowych stanów związanych niż q q lub barionowych niż qqq. Mimo iż ich istnienie nie zostało jeszcze potwierdzone doświadczalnie, przewidywania teoretyczne bardzo silnie wskazują na istnienie kolorowo neutralnych hadronów zbudowanych z udziałem gluonów, np. powanych hybrydów - c c g oraz cząstek zbudowanych tylko z gluonów, tzw. gluboli gg, czy też ggg. Wynikiem anihilacji antymaterii z materią jest ośrodek niezwykle bogaty w gluony, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo tworzenia się gluboli w takich reakcjach. Obszar masowy dostępny w detektorze PANDA również daje pozytywne nadzieje na detekcję stanów egzotycznych przekroje czynne na produkcję stanów egzotycznych będą porównywalne z tymi dla stanów konwencjonalnych. Ponieważ cząstki te będą raczej krótkożyjące, ich rejestrację oraz zmierzenie ich własności trzeba będzie przeprowadzić pośrednio. Rekonstrukcja gluboli będzie się odbywać na podstawie identyfikacji oraz pomiarów pędu i energii cząstek na które się rozpadną Hadrony w materii jądrowej W tych badaniach poszukiwane będą zmiany własności hadronów, gdy te zostają osadzone w materii jądrowej. Będzie to rozszerzeniem badań przeprowadzonych 6

11 dotychczas w sektorze lekkich kwarków (u, d, s), do sektora kwarków powabnych. Wielkościami obserwowalnymi były zmiany mas i szerokości niestabilnych mezonów wektorowych i pseudoskalarnych. W tym kontekście interesująca jest konfrontacja przewidywań teoretycznych odnośnie modyfikacji własności mezonów D i stanów czarmonium w ośrodku jądrowym względem ich własności w próżni. Na przykład, przewidywane są różne przesunięcia mas D i D, co spowoduje obniżenie progu rozpadu czarmonium na D D o ok 50 MeV. Jak wynika z Rys. 2.2 będzie to miało dramatyczny wpływ na poszerzenie stanów ψ' i ψ'', co się powinno uwidocznić w krzywej wzbudzenia na emisję par leptonów e + e - i µ + µ - w zderzeniach p z jądrami w sąsiedztwie progowego pędu 6.4 GeV/c. Innym niezwykle istotnym zagadnieniem z tej kategorii jest przekrój czynny na dysocjacje J/ ψ w procesach zderzeniowych z nukleonami. Na te zagadnienia mają rzucić światło pomiary krzywych wzbudzenia J/ψ w sąsiedztwie rezonansowego pędu ( p p =4.05 GeV/c) na tarczach o rosnącej masie. Znajomość tego przekroju czynnego jest koniecznym warunkiem by można było interpretować anomalne tłumienia produkcji J/ ψ w zderzeniach relatywistycznych ciężkich jonów jako efekt tworzenia plazmy kwarkowo gluonowej Badanie cząstek z otwartym powabem. Przy pracy akumulatora HESR z pełną zakładaną świetlnością oraz z pędem wiązki antyprotonów przekraczającym 6,4 GeV/c, co odpowiada progowi rozpadu czarmonium na mezony powabne możliwe będzie badanie tych aspektów struktury czarmonium które wiążą się z rozpadem na mezony powabne, D, D* i D s. Pozwoli to znacząco wzbogacić badania spektroskopowe w eksperymencie PANDA Hiperjądra Hiperjądra Λ to układy, w których górny kwark jednego z barionów jest zastąpiony kwarkiem dziwnym. Tym samym pojawia się nowy wymiar zwany dziwnością S. Chociaż hiperjądra badane są już od dekad, to jak dotąd, znanych jest ich tylko 31 o pojedynczej (S=-1) oraz 6 o podwójnej (S=-2) dziwności. Osiągi wiązki antyprotonów w projekcie FAIR pozwolą na efektywną produkcję hiperjąder z więcej niż jednym dziwnym barionem, co umożliwi precyzyjną spektroskopię szeregu wcześniej niedostępnych hiperjąder oraz badania ich struktury celem określenia charakteru oddziaływań ΛN oraz ΛΛ Procesy elektromagnetyczne Spektroskopia w eksperymencie PANDA, opisana powyżej, zostanie uzupełniona o badanie struktury nukleonów za pomocą procesów elektromagnetycznych. Procesy te to przede wszystkim rozproszenie Comptonowskie pod dużymi kątami (WACS Wide Angle Compton Scattering) oraz kreacja par leptonów, e + - e - oraz µ + - µ -. Dla badań 7

12 spektroskopowych w dyskretnej części widma czarmonium istotne będą pomiary przejść radiacyjnych pomiędzy poszczególnymi stanami [8, 9]. W szczególności określenie charakterystyk kwantowych stanu h c (1 1 P 1 ) (patrz Rys. 2.2), tworzonego rezonansowo w anihilacji proton antyproton, na podstawie rozkładu kątowego promieniowania γ, emitowanego pomiędzy stanami h c i ɳ c, w stosunku do kierunku wiązki antyprotonowej. 2.2 Kompleks FAIR FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) to kompleks akceleratorowy, w którego skład wchodzi detektor PANDA, którego budowa planowana jest na terenie ośrodka badawczego GSI pod Darmstadt w Niemczech. Kompleks ten obejmował będzie dwa potężne synchrotrony SIS100 oraz SIS300 przyspieszające cząstki, następnie wysyłane do jednego z urządzeń badawczych. Wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych pozwoli na jednoczesne prowadzenie szeregu eksperymentów i programów badawczych przez różne zespoły. Podstawowe zagadnienia które będą przedmiotem badań to: fizyka hadronów, fizyka struktury i astrofizyka jądrowa, materia hadronowa o bardzo wysokiej gęstości, fizyka plazmy przy bardzo wysokich ciśnieniach i wysokiej temperaturze oraz fizyka atomowa. Rys. 2.3 Plan kompleksu akceleratorowego FAIR naniesiony obok istniejącej już infrastruktury GSI. Rys. 2.3 przedstawia ogólny schemat kompleksu FAIR. Wiązka protonów o natężeniu 70 ma i energii 70 MeV przyspieszona w akceleratorze liniowym (p linac) zostaje wstrzelona do synchrotronu SIS18 który po przyspieszeniu jej do energii 2 GeV 8

13 wstrzeliwuje ją do SIS100. Tutaj nawet do protonów, kompresowanych w paczki o długości 7.5 m, przyspieszane będzie do energii około 29 GeV, pozwalającej na produkcję antyprotonów w wyniku zderzenia z grubym targetem Ni. Z pojedynczej paczki protonów oczekuje się powstania antyprotonów następnie grupowanych i chłodzonych stochastycznie w separatorze CR (Collector Ring). W CR antyprotony są kompresowane w paczki, spowalnianie do pędu 3.8 GeV/c, następnie składowane w pierścieniu akumulacyjnym RESR w tempie antyprotonów na godzinę. Ostatecznie następuje injekcja antyprotonów o stałym pędzie 3,8 GeV/c do synchrotronu HESR. 2.3 Akumulator HESR W HESR (High Energy Storage Ring, patrz Rys. 2.4) wiązka antyprotonów jest przyspieszana lub spowalniana do pożądanego pędu. Do tego celu służą wnęki wysokiej częstotliwości RF1 i RF2. Dostrajanie wiązki, tzn. zmniejszenia jej rozmycia pędowego oraz geometrycznego, do potrzeb docelowego eksperymentu PANDA jest realizowane przy użyciu dwóch rodzajów chłodzenia: stochastycznego oraz elektronowego. Rys 2.4 Akumulator HESR. Reszta objaśnień użytych skrótów podana jest w tekście Rozdz W przypadku gdy wiązka antyprotonów ma pęd większy niż 1.5 GeV/c wykorzystywana jest metoda dwustopniowa, wykorzystująca chłodzenie stochastyczne. Polega ona na pomiarze odchylenia wiązki w pewnym miejscu trajektorii od pozycji 9

14 nominalnej za pomocą ćwierć falowych sond zbierających (pickup P1, P2, P3 patrz Rys. 2.4), a następnie informacja ta zostaje przekazana w linii prostej (nie wzdłuż jonowodu) do układów korygujących (kicker K1, K2, K3), doprowadzających wiązkę do żądanego położenia oraz skorygowanie odchyleń od pędu nominalnego. Ze względu na ogromną prędkość antyprotonów w jonowodzie oraz czas potrzebny na przejście sygnału przez układy elektroniczne przewody łączące pickupy z kickerami powinny być możliwie jak najkrótsze. Wymieszanie kolejności połączeń tych przewodów owocuje korektą za każdym razem innej konfiguracji antyprotonów. Chłodzenie elektronowe stosuje się puszczając na odcinku jonowodu razem z antyprotonami wiązkę elektronów o takiej samej prędkości, ale znacznie mniejszym rozmyciu pędowym. Zabieg ten skutkuje przyspieszeniem wolniejszych od elektronów antyprotonów oraz wyhamowanie szybszych. System chłodzenia elektronowego oznaczony jest jako ecool na Rys Składa się on z pionowego akceleratora elektronów i pętli prowadzącej elektrony dokładnie współosiowo z wiązką antyprotonów na drodze o długości ok. 20 m. Pętla ta skierowuje następnie wiązkę elektronów z powrotem do akceleratora VdG. Dzięki chłodzeniu stochastycznemu otrzymuje się wysoką świetlność w eksperymentach rzędu cm 2 s 1 przy umiarkowanej pędowej zdolności rozdzielczej rzędu 10 4 w całym zakresie pędów antyprotonów GeV/c. Za sprawą chłodzenia elektronami będą prowadzone eksperymenty ze świetlnością cm 2 s 1 i wysoką zdolnością rozdzielczą δ p / p , co jest planowane w ograniczonym przedziale pędów GeV/c. 2.4 Detektor PANDA PANDA to detektor pozwalający identyfikować oraz określać pędy wszystkich cząstek powstających w badanych zderzeniach. Cel ten wymaga umiejętnego połączenia różnych typów detektorów produktów anihilacji oraz konstrukcji obejmującej jak najszczelniej punkt zderzenia antyprotonów z protonami tarczy. Objęcie wszystkich kątów osiągnięte zostanie dzięki podziałowi na Spektrometr Przedni (FS - Forward Spectrometer) oraz Spektrometr Tarczy (TS - Target Spectrometer). Spektrometr przedni będzie analizował produkty anihilacji emitowane w wąskim stożku w kierunku do przodu ±5 o w kierunku pionowym oraz ±10 o w kierunku poziomym. Ten zakres kątów uwidacznia prostokątne okno w przedniej pokrywie Spektrometru tarczy (patrz Rys. 2.5). Elementem za pomocą którego jest prowadzona analiza pędowa naładowanych produktów w FS, jest magnes dipolowy o dużej aperturze wlotowej. 10

15 Rys 2.5 Schemat detektora PANDA z wskazaniem jego podstawowych składowych Spektrometr tarczy Spektrometr tarczy (patrz Rys. 2.6) ma symetrię osiową, składa się z części zwanej beczką oraz dwóch pokryw przedniej i tylnej. Beczka obejmuje obszar kątów 170 o ϴ 22 o w stosunku do osi wiązki. Pole magnetyczne dla analizy pędów zadaje solenoid nadprzewodzący o średnicy 1.89 m i długości 2.75 m. Maksymalne pole magnetyczne ma wartość przewidywaną 2T. Punkt oddziaływania p p otaczają detektory produktów anihilacji: Detektor wierzchołka (MVD),Centralny tracker którego funkcję będzie pełnić układ detektorów słomkowych (STT) lub Komora projekcji czasowej (TPC), traktowane obecnie jako alternatywy. Kolejne warstwy detekcyjne w kierunku radialnym to Detektory Cherenkova (DIRC), Detektory czasu przelotu, oraz Kalorymetr elektromagnetyczny, który zostanie opisany osobno w Rozdziale 3. 11

16 Rys. 2.6 Schemat Spektrometru tarczy. Jarzmo solenoidu jest segmentowane a pomiędzy jego stalowymi płytami są wstawione detektory mionów Target Wiązka antyprotonów z akumulatora HESR wchodzi z lewej strony (Rys. 2.5) do detektora PANDA napotykając target wodorowy na przecięciu z osią pionową. Przewidywane jest zastosowanie dwóch typów targetu klastrowego oraz strugowego jako alternatyw. System strugowy (Cluster jet) polega na wprowadzaniu na drogę wiązki antyprotonów schłodzonej ciekłej strugi kropel wodoru pod wysokim ciśnieniem, co powoduje skupienie jego cząstek w krople złożone z molekuł H 2. Target grudkowy (pellet target) zaś wykorzystuje mikronowe grudki zestalonego wodoru (zwane peletami) przecinające w regularnych odstępach punkt oddziaływania z prędkością mniej więcej 60 m/s. Z użyciem tarczy grudkowej produkty oddziaływania są generowane impulsowo przy każdym wejściu grudki na przecięcie z wiązką antyprotonów. Tarcza strugowa ze względu na ciągłość oraz jednorodność produkcji jest znacznie lepszym wyborem. Niestety gęstość atomów wodoru osiągana dotychczas w urządzeniach testowych nie jest wystarczająca do osiągnięcia maksymalnej, planowanej świetlności 2 x cm -2 s -1 przy ps 1 w akumulatorze HESR. 12

17 Detektor wierzchołka Detektor wierzchołka (Multi Vertex Detector - MVD) jest detektorem śladowym służącym w eksperymencie PANDA do wyznaczania wtórnych wierzchołków ( Vertexów ) rozpadów mezonów D i hiperonów. Zbudowany jest z beczki oraz 8 dysków ustawionych prostopadle do wiązki (patrz Rys. 2.7). Średnica wewnętrzna beczki wynosi 2,5 cm zaś zewnętrzna 13 cm, składają się na nią dwie wewnętrzne warstwy detektorów pikselowych oraz dwie zewnętrzne detektorów paskowych. Dwa pierwsze dyski są zbudowane całkowicie z detektorów pikselowych, dwa ostatnie z paskowych, zaś cztery w środku składają się z odpowiedniej ich kombinacji. Rys 2.7 Detektor wierzchołka oraz przecięcie jonowodu z pionową rurą targetową Centralny traker Na część centralną składać się będzie opcjonalnie Komora projekcji czasowej (Time Projection Chamber) lub system Gazowych detektorów słomkowych (Straw Tube Tracker) oraz zestaw trzech detektorów GEM ustawionych prostopadle do wiązki. System gazowych detektorów słomkowych to układ samo wspierających się słomek ułożonych w cylindryczne warstwy o szerokości 27 cm i długości 150 cm. Przewiduje się użycie 11 podwójnych warstw, z czego 2 brzegowe zostaną ustawione równolegle do wiązki zaś pozostałe pod kątem od 2 o do 3 o. Nachylenie środkowych słomek pozwoli określić położenie cząstek wzdłuż przepływu wiązki (oś z) z dokładnością do 1 mm. Gazem użytym wewnątrz słomek będzie mieszanka Argonu z CO 2. Oczekuje się iż STT pozwoli określać położenie w płaszczyźnie xy (prostopadłej do kierunku wiązki) z dokładnością do 150 μm. Alternatywą dla STT jest Komora Projekcji Czasowej (TPC), której zbiornik wypełniony gazem o cylindrycznym kształcie otacza detektor wierzchołka. TPC podzielone jest na dwie połówki aby dać przejście dla rury targetu (patrz Rys. 2.8). Pole elektryczne działające pomiędzy katodą a płaszczyzną odczytu oddziela dodatnie jony od elektronów powstałych wzdłuż torów jonizacji produktami oddziaływania. Na lewym końcu zbiornika za sprawą lawinowego wzmacniania na trzystopniowym detektorze GEM otrzymuje się pozycję cząstki w płaszczyźnie xy. Trzecią współrzędną dostaje się z pomiaru czasu dryfu. 13

18 Dzięki tym trzem współrzędnym TPC pozwala odtworzyć trójwymiarowy tor cząstki, a rejestrując stratę jej energii na jednostkę długości można dokonać również jej identyfikacji, co nie jest możliwe w przypadku STT. Cząstki emitowane poniżej kąta 22 o będą śledzone przy pomocy detektorów gazowych umiejscowionych w odległości 1,1 m, 1,4 m i 1,9 m za targetem. W pierwszej komorze przewiduje się strumień cząstek rzędu cm 2 s 1 w związku z tym wybrano detektory bazujące na zasadzie Gas Electron Multiplier (GEM). Charakteryzują się one rozdzielczością o trzy rzędy wielkości wyższą od zwykłych komór dryfowych dzięki czemu powinny sprostać wysokim oczekiwaniom. Rys. 2.8 Komora projekcji czasowej (Time Projection Chamber - TPC). Rys. 2.9 System gazowych detektorów słomkowych Detektory Cherenkova Identyfikacja cząstek naładowanych emitowanych w bardzo szerokim zakresie pędu oraz kąta, jest kluczowa dla celów stawianych przed eksperymentem PANDA. Dlatego planuje się szereg systemów detektorów pracujących równolegle. Detektory Cherenkova korzystające z zasady DIRC (Detection of Internally Reflected 14

19 Cherenkov light), sprawdzonej już w eksperymencie BaBar w SLAC, będą służyły do identyfikacji cząstek o pędach powyżej 1GeV/c. Detektory te wykorzystują fakt, iż naładowana cząstka poruszająca się, w ośrodku o współczynniku załamania n, z prędkością β c > 1/n emituje światło pod kątem Θ c = arccos(1/nβ). Dzięki informacji o prędkości, wynikającej z kąta emisji światła w stosunku do kierunku propagacji cząstki, oraz informacji o pędzie, uzyskanej z detektorów śladowych, można wyznaczyć masę badanej cząstki. Detektor Cherenkova składa się z części cylindrycznej obejmującej kąty od 140 o do 22 o, oraz części dyskowej obejmującej obszar kątów od 22 o do 5 o. Obie części wykorzystują ten sam radiator syntetyczny kwarc z n = Część cylindryczna będzie zbudowana z wypolerowanych prętów kwarcowych, natomiast część dyskowa z segmentów okrągłej płyty. Idealnie gładka powierzchnia uzyskana dzięki starannemu szlifowaniu, jest niezbędna by transport światła do fotodetektorów następował z minimalnymi stratami. Wiązka przechodząc przez pręt wywołuje wewnętrzne, wsteczne odbicie światła Cherenkova obserwowane za pomocą palet foto detektorów. Palety te zostaną zbudowane z fotopowielaczy niewrażliwych na pole magnetyczne. Informacją z tego układu foto detektorów będzie schemat odbicia w 2D lub jedna składowa położenia i czas propagacji światła Filtry mionów Miony są produkowane w rozpadach czarmonium J/ψ, mezonów D oraz w procesach Drella-Yan'a p p µ + + µ - (lub e + +e - ). Filtry mionowe będą wbudowane w jarzmo solenoidu. W części beczkowej pierwsza warstwa jarzma jest sześciocentymetrowej grubości, po niej następuje 12 warstw trzycentymetrowych szczelin na detektory plastikowe, przeplatanych kolejnymi warstwami żelaza. Detektory umieszczane w szczelinach będą miały za zadanie rejestrować pozycje i czas przejścia mionów, zaś warstwy żelaza będą filtrowały miony od innych cząstek. Biorąc pod uwagę zakres pędów dla odpowiednich kątów planowanych w tym eksperymencie 6-cio centymetrowa warstwa materiału absorbującego powinna wystarczyć dla odseparowania pionów od mionów. Wewnątrz przedniej pokrywy Spektrometru Centralnego rozmieszczone będzie 6 warstw detekcyjnych wokół 5 warstw żelaza, zaś pomiędzy nią a Spektrometrem Przednim umieszczony zostanie łatwo usuwalny filtr mionów z dodatkowymi pięcioma sześciocentymetrowymi warstwami żelaza Detektory czasu przelotu Użycie detektorów czasu przelotu jest pożądane w detektorze PANDA, aby zsynchronizować między sobą pracę poszczególnych podzespołów. Jednakże ze względu na krótką drogę ( cm) cząstek w Spektrometrze tarczy, tylko użycie detektorów o rekordowo wysokiej zdolności rozdzielczej ps może być satysfakcjonującym rozwiązaniem tego zadania. Prace studyjne nad tym zagadnieniem są kontynuowane. 15

20 2.4.2 Spektrometr przedni W stożku kątów, ±5 o w kierunku pionowym oraz ±10 o w kierunku poziomym, detekcja produktów oddziaływania p p odbywać się będzie za pomocą Spektrometru Przedniego, bazującego na szerokoaperturowym magnesie dipolowym oraz na systemie detektorów śladowych identyfikujących cząstki (patrz Rys. 2.5). Za magnesem znajdzie się kalorymetr elektromagnetyczny do detekcji fotonów i leptonów oraz kalorymetr hadronowy do detekcji antyprotonów, neutronów i antyneutronów Magnes dipolowy Magnes Dipolowy, posiadający 1 m szczelinę między nabiegunnikami, zapewniający maksymalną sztywność magnetyczną równą 2 T.m., jest sercem Spektrometru przedniego (patrz Rys. 2.5). Wewnątrz, w polu magnetycznym o maksymalnej wartości 2 T, umiejscowione zostaną przednie detektory Detektory śladowe Śledzenie trajektorii cząstek odchylonych w polu Magnesu Dipolowego będzie się odbywać za pomocą systemu komór dryfowych typu słomkowego. Umiejscowienie trzech par przed, w środku i za magnesem pozwoli śledzić cząstki zarówno z małymi jak i dużymi pędami. Cząstki z małymi pędami będą odchylane i rejestrowane detektorami umocowanymi do wewnętrznych powierzchni jarzma magnesu. Spodziewana rozdzielczość detektorów śladowych dla protonów o pędzie 3 GeV/c wynosić będzie δp/p=0,2% Identyfikacja cząstek Detektor RICH Użycie detektora RICH (Ring Imaging Cherenkov Detector), podobnego do użytego w eksperymencie Hermes, pozwoli rozróżniać piony od kaonów i kaony od protonów w tych obszarach pędów gdzie krzywe strat energii (Bethego Blocha) się przecinają, jak również przy wysokich pędach, gdy biegną blisko siebie (patrz Rys. 2.10). Ideą tego detektora jest zastosowanie systemu dwóch radiatorów: pianki kwarcowej - aerożelu, oraz gazowego C 4 F 10. System ten umożliwia rozdzielną detekcję π, K i p w przedziale pędów 2-15 GeV/c. 16

21 Rys Krzywe strat energii Bethego Blocha, dla e, p, K, π i µ w funkcji pędu tych cząstek. Ściana czasu przelotu Czas przelotu w tej części detektora PANDA będzie mierzony za pomocą ściany zbudowanej ze scyntylatorów plastykowych, odczytywanych z obydwu końców. Ściana ta zostanie ulokowana 7 m za targetem. Przedni Kalorymetr Elektromagnetyczny Detekcja fotonów i elektronów w Spektrometrze Przednim odbywać się będzie za pomocą kalorymetru typu Shashlyk. Pojedynczy moduł tego kalorymetru składa się z ułożonych za sobą przemiennie płytek wolframowych (lub ołowianych) i płytek scyntylatora odczytywanych przez światłowody za pomocą fotopowielaczy. Na podstawie wyników z wcześniejszych eksperymentów oczekuje się zdolności rozdzielczej rzędu 4/ E %. Aby sprostać przewidywanym wymaganiom planuje się ustawienie w odległości 7-8 m od targetu 1404 modułów Shashlyk w 54 kolumnach po 26 rzędów Monitor świetlności Świetlność (luminosity) L definiowana jest jako liczba cząstek wiązki na sekundę (n/s), przecinająca tarczę o gęstości N atomów na jednostkę powierzchni: L =nn (cm -2 s -1 ) {2.1} Aby określić przekrój czynny dla jakiegoś procesu konieczna jest znajomość 17

22 zcałkowanej świetlności po czasie, w którym była gromadzona próbka danych dla tego procesu. Świetlność można określić mierząc liczbę zliczeń w jednostce czasu dla jakiegoś procesu o znanym przekroju czynnym. Biorąc pod uwagę te, które wynikają z oddziaływania wiązki antyprotonów z tarczą protonową, dochodzimy do wniosku, że tylko rozpraszanie sprężyste pod dostatecznie małymi kątami, pod którymi to jest czysto kulombowskie, może być źródłem informacji o świetlności. W różniczkowym przekroju czynnym dϭ el /dt rozpraszanie kulombowskie dominuje przy bardzo małych przekazach czteropędu -t. Jako granicę obszaru interferencji amplitud kulombowskiej i jądrowej przyjmuje się przekaz czteropędu rzędu -t ~ GeV 2 w obszarze pędów antyprotonów, z którymi będzie miała do czynienia PANDA. Gdy pęd wiązki jest równy 6 GeV/c, ten przekaz pędu odpowiada antyprotonowi rozproszonemu pod kątem ok. 5 mrad w stosunku do osi wiązki. Monitor świetlności będzie zbudowany w taki sposób, aby rekonstruować trajektorię antyprotonu rozproszonego pod tak małym kątem. W tym celu będzie się on składać się z czterech płaszczyzn dustronnych, krzemowych detektorów mikropaskowych, rozmieszczonych możliwie najdalej od punktu oddziaływania antyprotonu z tarczą i możliwie jak najbliżej do osi wiązki. Właściwe miejsce dla jego zainstalowania jest na odcinku od 10.0 do 12.0 m od tarczy. Wspomniane płaszczyzny detektora będą od siebie w odległości 20 cm wzdłuż kierunku wiązki. Każda płaszczyzna będzie miała cztery paletki krzemu o wymiarach 2 cm x 5 cm x 200 μm, na których paski będą umieszczone w odstępach 50 μm. Detekcja antyprotonu równocześnie w 4-ch płaszczyznach jest niezbędna dla zredukowania tła. Oczekuje się że użycie czterech paletek (góra, dół, lewo, prawo) pozwoli zredukować błędy systematyczne. Wstępne symulacje pokazały, że dla pędu antyprotonów 6.2 GeV/c proponowany detektor będzie mierzył sprężyste rozproszenia w przedziale < -t < GeV 2, który obejmuje obszar interferencji amplitud kulombowskiej i jądrowej Akwizycja danych Akwizycja danych w większości podobnych projektów przeprowadzana była zazwyczaj metodą dwuwarstwową, hierarchiczną. Zestaw detektorów określał stan pierwszego wyzwalacza, następnie po wybraniu właściwych zdarzeń cała informacja była przenoszona do kolejnego trigera. W eksperymencie PANDA każdy poddetektor będzie samo wyzwalający sam będzie określał stan i przygotowywał dane do dalszego przetworzenia. Dzięki planowanym zmianom w tej metodzie w eksperymencie PANDA planuje się osiągnąć prędkość odczytu nawet rzędu 2x10 7 zdarzeń/s. Więcej szczegółów o tej nowatorskiej metodzie będzie podane przy okazji układu akwizycji danych dla kalorymetru elektromagnetycznego w Rozdz

23 ROZDZIAŁ 3 Kalorymetr elektromagnetyczny Detekcja fotonów i elektronów o energiach od kilku MeV do 15 GeV jest jednym z zadań detektora PANDA i zostanie ona wykonana za pomocą Kalorymetru elektromagnetycznego (ElectroMagnetic Calorimeter - EMC). 3.1 Kalorymetr elektromagnetyczny w detektorze PANDA Podstawową funkcją kalorymetru elektromagnetycznego jest rejestracja fotonów, elektronów i pozytonów z wysoką wydajnością i niskim tłem. To będzie osiągnięte na drodze pomiaru wydzielonej energii (E) i kierunku pędu (ϴ i ø) w stosunku do wiązki antyprotonów. Fotony w stanie końcowym mogą powstawać z różnych źródeł. Bardzo obfitym ich źródłem są dwufotonowe rozpady mezonów neutralnych π 0 i η generowanych w procesach nie rezonansowych. Aby odróżnić radiacyjne rozpady czarmonium od tła, pochodzącego z rozpadu π 0 i η, należy maksymalnie zredukować liczbę niezarejestrowanych fotonów w wyniku ograniczeń kąta bryłowego i progu energetycznego detekcji. Przewidywana geometria kalorymetru, pokazana na Rys. 3.1, zapewnia niemal 100% wydajność geometryczną. Obszar kątów biegunowych od 22 o do 140 o pokrywa część centralna tzw. Beczka. Pokrywa przednia zapewnia detekcję w obszarze kątów do 23.6 o z oknem w zakresie ±5 o w kierunku pionowym i ±10 o w kierunku poziomym, w którym to stożku detekcję fotonów mają zapewniać elementy spektrometru przedniego. Obszar kątów 140 o ϴ 170 o zamyka pokrywa tylna. Elementy Beczki zawarte są pomiędzy dwoma cylindrami. Średnica cylindra wewnętrznego umożliwia umieszczenie wewnątrz Beczki cylindrycznego detektora Cherenkov'a (patrz Rozdz ), natomiast średnica zewnętrzna (z uwzględnieniem wolnej przestrzeni) dopasowana jest do wewnętrznej średnicy solenoidu. Rys. 3.1 Geometria kalorymetru elektromagnetycznego w części centralnej detektora PANDA. 19

24 Jak wynika z Rys. 3.1, te trzy podzespoły kalorymetru składają się z indywidualnych modułów, które patrzą w kierunku tarczy. Rozmiary kątowe ϴ, ø indywidualnych modułów dyktują minimalny kąt pomiędzy fotonami z rozpadu π 0 lub η przy którym fotony te mogą być jeszcze rejestrowane rozdzielnie co ma wpływ na oczekiwany stosunek rezonansowego efektu do nierezonansowego tła. Długość modułu w kierunku radialnym definiuje maksymalną energię fotonu (lub elektronu), którą uda się jeszcze zarejestrować. Rys. 3.2 Ideowy schemat tworzenia się lawin elektronowo - fotonowych w scyntylatorze. W pierwotnym akcie wysokoenergetyczny foton, pokazany z lewej strony, generuje parę elektronowo pozytonową w polu jądra. Drugie pokolenie lawiny zawiera fotony wygenerowane przez e+ i e- w procesach hamowania (bremsstrahlung'u) na jądrach scyntylatora. Procesy te powtarzają się na kolejnych stadiach lawiny. Wysokoenergetyczny foton generuje w ośrodku detektora lawinę elektronowo fotonową, która rozwija się zarówno w kierunku radialnym, t.j. w głąb indywidualnego modułu, jak i w kierunku poprzecznym w stosunku do osi modułu (patrz Rys. 3.2). Przy zbyt małej długości modułu (mierzonej liczbą długości radiacyjnych X o ) część energii lawiny elektronowo fotonowej wypłynie z modułu przez jego tylną ścianę, ew. powodując jonizację materiału sensora, który rejestruje światło, emitowane z objętości modułu. Energia wypływająca w kierunku prostopadłym do osi modułu nie jest tracona, ponieważ jest przechwytywana przez moduły umieszczone stycznie do rozpatrywanego Kryteria dotyczące wyboru scyntylatora dla kalorymetru Rozmiary kaskady elektronowo fotonowej w materiale scyntylatora charakteryzują dwa parametry: długość radiacyjna X 0 w kierunku podłużnym i promień Moliér'a R M w kierunku poprzecznym do osi scyntylatora. Parametry te są malejącymi funkcjami gęstości materiału scyntylatora. Stąd wniosek, że najbardziej zwarta konstrukcja EMC, będzie wykorzystywać scyntylatory o największej gęstości. Jako konkurencyjne należy 20

25 rozpatrywać: Bi 4 Ge 3 O 12 (BGO), Lu 2 1 X Y 2X SiO 5 (LYSO), PbWO 4 (PWO). Spośród nich najmniejszymi X 0 = 0.89 cm i R M = 2.00 cm charakteryzuje się PWO, posiadający ρ=8.28 g/cm 3. Istnieją działające kalorymetry zbudowane zarówno z BGO (L3 w CERN'ie, czy GRAAL w Grenoble) jak i PWO (CMS/ECAL i ALICE/PHOS w CERN'ie)[11], [12], [13]. LYSO jest materiałem przyszłości ze względu na bardzo wysoką zdolność emisyjną światła, jednakże produkcja scyntylatorów z tego materiału, o odpowiedniej wielkości i jednorodności charakterystyk nie została dotychczas opanowana. O zastosowaniu PWO w EMC detektora PANDA zadecydował czas zaniku scyntylacji w PWO, t decay = 6.5 ns, w porównaniu z t decay = 300 ns w BGO. Jest oczywiste, że PWO stwarza szanse na realizację znacznie szybszego kalorymetru niż BGO. Czynnik ten jest szczególnie istotny w obszarze pokrywy przedniej (Rys. 3.1), gdzie spodziewana jest częstość zliczeń rzędu 500 khz przy najmniejszych kątach względem wiązki antyprotonów i pracy na maksymalnej świetlności. Porównując wydajność świecenia scyntylatorów PWO zastosowanych w CMS [14] z własnymi potrzebami, kolaboracja PANDA doszła do wniosku, że należy ją radykalnie poprawić. Poprawę tę zdecydowano osiągać idąc dwoma równoległymi drogami. Po pierwsze zainicjowano wspólnie z producentem, firmą BTCP z Bogoroditska (Rosja), program doskonalenia produkcji scyntylatorów PWO [15], [16], który zakończył się opracowaniem wersji ulepszonej, tzw. PWOII [17], która ma niemal dwukrotnie wyższą wydajność świecenia niż standardowe scyntylatory dla CMS. Po drugie, zdecydowano obniżyć temperaturę roboczą kalorymetru do 25 o C, co powoduje redukcję gaszenia cieplnego scyntylacji i wzrost wydajności świecenia o dalszy czynnik rzędu 4 [18]. Należy podkreślić jednak, że konstrukcja EMC znacznie się przy tym komplikuje w porównaniu z tym, gdyby kalorymetr pracował w temperaturze pokojowej. Taka jest cena postępu. Doskonalenie jakości PWO, podjęte wspólnie z BTCP angażowało: doskonalenie struktury krystalicznej scyntylatorów, wprowadzenie domieszek Itru (Y), Lantanu (La) oraz Luteku (Lu) celem zmniejszenia koncentracji luk kationowych w macierzy krystalicznej PWO Scyntylator Scyntylatory PWO, które mają być użyte w projekcie PANDA, są produkowane metodą Czochralskiego przez firmę BTCP z Rosji lub zmodyfikowaną metodą Bridgemana przez Instytut Ceramiki Chińskiej Akademii Nauk z Szanghaju (SICCAS). W dalszej części pracy zostaną zaprezentowane wyniki pomiarów przy użyciu zarówno rosyjskiego jak i chińskiego scyntylatora. Kilka scyntylatorów, przeznaczonych do zainstalowania w Beczce jest pokazane na Rys Kryształy te mają długość 200 mm, są bezbarwne i przeźroczyste. Przed zainstalowaniem wszystkie powierzchnie prócz graniczącej z fotodiodą zostaną pokryte reflektorem, co ma zapobiegać ucieczce światła. Reflektorem będzie lustrzanie odbijająca folia Tyvec, produkowana przez firmę 3M. 21

26 Rys. 3.3 Kilka scyntylatorów PWOII, przeznaczonych do zainstalowania w części centralnej kalorymetru. Scyntylatory te mają nieco różne rozmiary przedniej i tylnej krawędzi do której to będą przyklejone sensory. Mają one długość 20 cm i wszystkie ściany wypolerowane z optyczną doskonałością Mechanizm scyntylacji Mechanizm scyntylacji w kryształach PbWO 4 (PWO) jest ściśle związany ze strukturą krystaliczną tego materiału. Mianowicie, PWO jest kryształem jonowym zbudowanym z kationów Pb i anionowych kompleksów WO 4. Te ostatnie są związane kowalencyjnie, tworząc kompleksy o symetrii tetragonalnej wewnątrz jonowego kryształu PbWO 4. Luminescencja interpretowana jest w ramach modelu rozpatrującego 2 - orbitale molekularne radykału WO 4. Panuje zgodna opinia, że niebieskie świecenie PWO powstaje w wyniku przejść elektronowych wewnątrz nie zaburzonego kompleksu. 2 - WO 4. Stan podstawowy ma zamknięte powłoki i konfigurację 1 A 1, przy czym najwyższym zapełnionym orbitalem jest t 1. Najniższy stan wzbudzony powstaje przy przejściu elektronu do stanu 2e. Powstają stąd termy molekularne 3 T 3 1, T 2 oraz 1 T i 1 T 1 2. Strzałka idąca w górę ilustruje dozwolone regułami wyboru przejście do stanu 3 T 1, które to przejście jest najsilniejszym źródłem niebieskiego świecenia PWO. Relaksacja wzbudzonych elektronów prowadzi do stanu, z którego następuje przejście radiacyjne do stanu podstawowego z emisją świecenia o długości fali 420 nm. Interpretacja świecenia zielono - żółtego, w przeciwieństwie do niebieskiego, w kryształach PbWO 4 nie jest jednomyślna. Najbardziej wiarygodne oraz najczęściej spotykane jest przyjęcie, że źródłem tego świecenia są przejścia w dwóch rodzajach centrów, będących nierównoważnymi defektami punktowymi ( WO 3 F ), aktywowanymi kationami Pb 2+ [19]. Na świecenie zielono - żółte ma znaczący wpływ duże przesunięcie Stokesa, czyli przesunięcia pasm absorpcji względem pasm emisji danych stanów 22

im. ANDRZEJA SOŁTANA MHCTMTYT flflephblx npobhem MM.A.COJTTAHA SOLTAN INSTITUTE FOR NUCLEAR STUDIES

im. ANDRZEJA SOŁTANA MHCTMTYT flflephblx npobhem MM.A.COJTTAHA SOLTAN INSTITUTE FOR NUCLEAR STUDIES IPJ INSTYTUT PROBLEMÓW JĄDROWYCH im. ANDRZEJA SOŁTANA MHCTMTYT flflephblx npobhem MM.A.COJTTAHA SOLTAN INSTITUTE FOR NUCLEAR STUDIES RAPORT SINS - 2154/VI LEPI WYNIKI UZYSKANE PRZEZ DELPHI PO CZTERECH

Bardziej szczegółowo

Tryger RPC jako część systemu mionowego CMS - analiza pierwszych danych LHC przy energii 7 TeV.

Tryger RPC jako część systemu mionowego CMS - analiza pierwszych danych LHC przy energii 7 TeV. Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Dominik Bartkiewicz Nr albumu: 234454 Tryger RPC jako część systemu mionowego CMS - analiza pierwszych danych LHC przy energii 7 TeV. Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni.

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Rozprawa doktorska... Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni Michał Krysztof Promotor prof.

Bardziej szczegółowo

Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B

Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B Andrzej Bożek Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego Kraków, maj 2013 r. rozprawa habilitacyjna Praca ta była wspierana przez

Bardziej szczegółowo

H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland.

H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland. H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland. PL9701686 RAPORT NR 1679/PS Badania Defektów Sieci Krystalicznej Metodą Anihilacji Pozytonów Jerzy Dryzek Instytut Fizyki Jądrowej 31-342

Bardziej szczegółowo

UNIWESYTET OPOLSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT FIZYKI

UNIWESYTET OPOLSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT FIZYKI UNIWESYTET OPOLSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT FIZYKI PRACA LICENCJACKA Marek Piotrów Automatyzacja układu do skanowania powierzchni w scyntygrafie SCINTIMAT 2G. Praca licencjacka wykonana

Bardziej szczegółowo

Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym

Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Michał Dąbrowski Nr albumu: 290853 Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Generowanie neutrin metodą Monte-Carlo. Rozszerzenie symulatora NuWro

Generowanie neutrin metodą Monte-Carlo. Rozszerzenie symulatora NuWro Uniwersytet Wrocawski Wydział Fizyki i Astronomii Artur Kobyliński Nr albumu: 130957 Generowanie neutrin metodą Monte-Carlo. Rozszerzenie symulatora NuWro Praca magisterska na kierunku FIZYKA KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Analiza danych LHC w poszukiwaniu rezonansów w rozkładzie masy niezmienniczej dwóch mionów.

Analiza danych LHC w poszukiwaniu rezonansów w rozkładzie masy niezmienniczej dwóch mionów. Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Robert Boniecki Nr albumu: 7683 Analiza danych LHC w poszukiwaniu rezonansów w rozkładzie masy niezmienniczej dwóch mionów. Praca licencjacka na kierunku fizyka Praca

Bardziej szczegółowo

Właściwości fali zanikającej i ich wykorzystanie do badania ruchu atomów przy powierzchni dielektryka

Właściwości fali zanikającej i ich wykorzystanie do badania ruchu atomów przy powierzchni dielektryka Tomasz Kawalec Właściwości fali zanikającej i ich wykorzystanie do badania ruchu atomów przy powierzchni dielektryka Praca doktorska napisana w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY

INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY IEA ISSN-1232-5317 INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY PL040193Ó RAPORT IAE-95/A WSTĘP DO ANALIZY FIZYKO-TECHNICZNEJ UKŁADU AKCELERATOR, ŹRÓDŁO SPALACYJNE I POKRYTYCZNY REAKTOR JĄDROWY

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Raport Roczny Instytutu Fizyki 2008 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach SPIS TREŚCI strona Rok 2008 w Instytucie Fizyki UJK 3 Struktura instytutu 4 Działalność naukowa

Bardziej szczegółowo

Terapia nowotworów przy użyciu ciężkich jonów

Terapia nowotworów przy użyciu ciężkich jonów Terapia nowotworów przy użyciu ciężkich jonów Fizyczne i biologiczne podstawy terapii Realizacja techniczna w GSI Wyniki kliniczne Opracowanie przeznaczone dla lekarzy, pacjentów i studentów. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Rozprawa doktorska pt. Właściwości optyczne grafenu epitaksjalnego na podłożach SiC Kacper Grodecki Warszawa, lipiec 2013 Promotor: dr hab. Andrzej Wysmołek prof.

Bardziej szczegółowo

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk Sławomir Błoński ANALIZA PRZEPŁYWU TURBULENTNEGO W MIKROKANALE ROZPRAWA DOKTORSKA Rozprawa doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych

Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Michał M. Głowacki Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych Praca doktorska wykonana pod kierunkiem Prof. dr hab. Marka

Bardziej szczegółowo

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY Mając detektor scyntylacyjny możemy zmierzyć natężenie promieniowania wychodzącego z jakiegoś narządu, a jeśli wybierzemy odpowiednie okno amplitud, to

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie składu pierwiastkowego oraz wiązań chemicznych materiałów o dużym nieporządku strukturalnym metodami spektroskopowymi

Wyznaczenie składu pierwiastkowego oraz wiązań chemicznych materiałów o dużym nieporządku strukturalnym metodami spektroskopowymi Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk mgr Marcin Klepka Wyznaczenie składu pierwiastkowego oraz wiązań chemicznych materiałów o dużym nieporządku strukturalnym metodami spektroskopowymi Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 9. gruntów zanieczyszczonych związkami z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

ROZDZIAŁ 9. gruntów zanieczyszczonych związkami z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. ROZDZIAŁ 9 POŁĄCZENIE HPLC Z NMR I MS JAKO TECHNIKA POZWALAJĄCA NA OKREŚLANIE STRUKTURY CHEMICZNEJ NIEZNANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, OBECNYCH W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH Karsten Levsen 1), Alfred Preiss

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Sylwester

Bardziej szczegółowo

Akwizycja i przetwarzanie obrazów w systemie do profesjonalnych badań astronomicznych

Akwizycja i przetwarzanie obrazów w systemie do profesjonalnych badań astronomicznych Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Systemów Elektronicznych Michał Jegier Nr albumu 173790 Praca dyplomowa magisterska Akwizycja i przetwarzanie obrazów w systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ BADANIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH I PROCESÓW JĄDROWYCH"

RAPORT INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ BADANIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH I PROCESÓW JĄDROWYCH INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ RAPORT No 1481 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka w Krakowie RAPORT rocznr z reattzacp CENTRALNEGO PROGRAMU BADAŃ PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Autoreferat Opis dorobku i osiągnięć naukowych

Autoreferat Opis dorobku i osiągnięć naukowych Załącznik nr 2a do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (file: Konecki_autoreferatPL.pdf) dr Marcin Konecki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki Warszawa, 30 grudnia 2014 r. Autoreferat

Bardziej szczegółowo

Marcin Ziółek Analiza liniowych i nieliniowych procesów fizycznych w femtosekundowej spektroskopii dwuimpulsowej

Marcin Ziółek Analiza liniowych i nieliniowych procesów fizycznych w femtosekundowej spektroskopii dwuimpulsowej Marcin Ziółek Analiza liniowych i nieliniowych procesów fizycznych w femtosekundowej spektroskopii dwuimpulsowej Praca doktorska wykonana pod kierunkiem dr. hab. Ryszarda Naskręckiego w Zakładzie Elektroniki

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA INSTYTUT FIZYKI WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE SZKIEŁ TELLUROWYCH DOMIESZKOWANYCH JONAMI LANTANOWCÓW

POLITECHNIKA KRAKOWSKA INSTYTUT FIZYKI WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE SZKIEŁ TELLUROWYCH DOMIESZKOWANYCH JONAMI LANTANOWCÓW POLITECHNIKA KRAKOWSKA INSTYTUT FIZYKI ROZPRAWA DOKTORSKA BOŻENA BURTAN WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE SZKIEŁ TELLUROWYCH DOMIESZKOWANYCH JONAMI LANTANOWCÓW Promotor: prof. dr hab. Jan Cisowski Promotor pomocniczy:

Bardziej szczegółowo

Mar a cie e i Mi M es e zk z o k wi

Mar a cie e i Mi M es e zk z o k wi Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie Wojciech Polak Rozprawa doktorska BADANIE REAKCJI KOMÓREK PO NAŚWIETLENIU POJEDYNCZYMI JONAMI Promotor: Prof. dr hab. Jan Styczeń

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

MAGNETYCZNE I TRANSPORTOWE WŁASNOŚCI WYBRANYCH PÓŁPRZEWODNIKÓW GRUPY IV VI I III V ZAWIERAJACYCH MANGAN

MAGNETYCZNE I TRANSPORTOWE WŁASNOŚCI WYBRANYCH PÓŁPRZEWODNIKÓW GRUPY IV VI I III V ZAWIERAJACYCH MANGAN MAGNETYCZNE I TRANSPORTOWE WŁASNOŚCI WYBRANYCH PÓŁPRZEWODNIKÓW GRUPY IV VI I III V ZAWIERAJACYCH MANGAN Beata Brodowska PRACA DOKTORSKA Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Promotor prof. dr. hab. W.

Bardziej szczegółowo