News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami EUA Spot kwiecien czerwiec 2009 Źrόdło: Bluenext Wydanie z

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2009-06 News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami EUA Spot kwiecien czerwiec 2009 Źrόdło: Bluenext Wydanie z 29.06."

Transkrypt

1 Daily QBNXCO2 26/06/2009, /04/ /06/2009 (PAR) Price 15.3 Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Doradzimy przy zawieraniu umów wymiany CO2 Zarządzamy certyfikatami CO News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami EUA Spot kwiecien czerwiec 2009 Źrόdło: Bluenext Wydanie z Spadek cen CO2 - polscy przedsiębiorcy spekulowali na CO2 rosnące ceny i teraz ponoszą straty przy wymianie i sprzedaży Wielu polskich przedsiębiorców biorących udział w obowiązkowym handlu emisjami się tego nie spodziewało: Trwający prawie 4 miesiące trend systematycznie wzrastających cen CO2, nagle uległ załamaniu i przybrał kierunek przeciwny. Ceny EUA spadły znacznie szybciej, niż uprzednio wzrastały. Operator, który spekulował na sprzedaż nadwyżki certyfikatów po cenie wyższej niż 15 Euro, obecnie ponosi znaczne straty. Również przedsiębiorstwa, które chciały na wymianie EUA na CER zarobić więcej niż 1,70 Euro/t, zostały gorzko rozczarowane. Wiele przemawia za tym, że może to być początek długotrwałego spadku. Emissionshändler.com w News-emisje chce spróbować wyjaśnić przyczyny spadku cen oraz przedstawić możliwe rozwiązania, które w zaistniałej sytuacji pozwolą na osiągnięcie pewnych zysków ze sprzedaży EUA oraz wymiany CO2. Obecna sytuacja na rynku CO2 Od 2 czerwca 2009 większość uczestników rynku spodziewa się dalszego spadku cen CO2. Według operatorów, handlowców i inwestorów, zapoczątkowany w 23 tygodniu ruch w dół na rynku CO2 będzie kontynuowany, jesli nawet pojawią się czasowe zwroty. Zasadniczą różnicą w stosunku do dotychczasowgo rozwoju sytuacji jest fakt, że rozwój cen CO2 najprawdopodbniej na trwałe oddzielił się od rozwoju cen ropy naftowej April 2009 May 2009 June 2009 Według szacunków handlowców CO2 w bankach i na giełdzie, sytuacja wagląda bardzo źle oraz, że oczekiwać należy znacznego spadku cen. Prawie całkowite dotychczasowe wyścigi cenowe ropy naftowej rozmijają się kompletnie z cenami CO2. W ciągu ostatnich dni i tygodni wystąpiła sytuacja całkowicie odwrotna: ceny ropy naftowej znacznie rosną, a ceny CO2 znacznie spadają. Powodom takiej sytuacji należałoby się również przyjrzeć bliżej. Oczywiste jest, że prawie wszyscy kupujący przy spadających cenach nie dokonują zakupu, lecz czekają na osiągnięcie możliwie najniższego poziomu ceny. W chwili obecnej specjaliści przewidują najniższą cenę na poziomie 9-11 Euro. Oczywiście na taką cenę nie istnieje żadna gwarancja. Problem ten jest jednak trochę innej natury: wygląda na to, że zaopatrujący w energię rzeczywiście zaczynają sprzedawać CO2. Do tej pory występowali oni jedynie jako kupujący. Jeśli zaopatrujący w energię zaczną w Europie sprzedawać CO2 (do tej pory robiły to tylko firmy przemysłowe, banki i handlowcy), oznaczać to będzie spiralę cen w dół. Jest to sytuacja już znana w stosunku do certyfikatów EUA1 w latach 2006 i Na koniec tona CO2 spadla do wartości 1 Euro-Centa. Interesującym jest fakt, jak bardzo rynek został zaskoczony gwałtownym spadkiem cen. Rozwój cen od końca maja 2009 Dnia 2 czerwca 2009 o godzinie rozpoczął się nagły spadek cen EUA na giełdzie SPOT, kiedy to cena z 15,15 Euro do wieczora obniżyła się do 14,62 Euro

2 5 Minutes QBNXCO2 15:35 12/06/ :15 16/06/2009 (PAR) 5 Minutes QBNXCO2 14:35 01/06/ :15 03/06/2009 (PAR) Price 17:30 19/06/2009, :30 19/06/2009, Pric e :35 16:05 16:35 17:05 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 08:05 12 June June :35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 08:05 01 June June 2009 Cena EUA-Spot /t w dniu Źródło: Bluenext. Cena EUA-Spot /t w dniu Źródło: Bluenext Następnego dnia cena EUA-Spot jeszcze na krótko osiągnęła wartość 14,92 Euro/t, a następnie do wieczora raptownie spadła do wartości 13,77 Euro/t. 5 Minutes QBNXCO2 15:05 02/06/ :45 04/06/2009 (PAR) 17:30 19/06/2009, :05 15:35 16:05 16:35 17:05 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 08:05 08:35 02 June June Jun 09 Cena EUA-Spot /t w dniu Źródło: Bluenext W ciągu dwóch kolejnych dni cena wahała się w granicach od 13,70 do 13,90 Euro/t. Zarówno kupujący jak i sprzedający stali się bardzo niepewni, co do dalszego rozwoju cen. W poniedziałek nastąpił znaczny spadek. Cena otwarcia wynosiła już tylko 13,25 i spadła do wieczora do wartości poniżej 13 Euro/t. Na tym poziomie cena pozostawała relatywnie stabilna przez kolejne 3 dni. W piątek przed weekendem można było zauważyć wzrastającą niepewność, która spowodowała dalszy spadek ceny z 13 Euro/t do 12,70 Euro/t. Na początku tygodnia wywołało to pewien rodzaj paniki sprzedaży, której efektem był dalszy spadek ceny do 12,10 Euro/t. Pric e Do następnego weekendu przy dużej nerwowości uczestników rynku cena wahała się na poziomie 12,30-12,70 Euro/t. W kolejnym tygodniu wzrost i to aż do 13,20 Euro/t. Jeden mały zwrot, przed kolejnym spadkiem?! Większość analityków oraz specjalistów w zakresie rynku CO2 przewidują w tym czasie, że spadek cen w dół będzie kontynuowany, nawet jeśli znowu raz pojawi się duży skok do góry. Powody takiego stanu rzeczy przedstawione zostaną w następnym rozdziale. Powody spadku cen CO2. Od dwóch tygodni ceny CO2 poruszają się w dół i prawdopodobnie tendencja ta się utrzyma. 7 najważniejszych powodów takiej sytuacji: 1. Niemcy, jako największy emitent CO2 w Unii Europejskiej, znajdują się pod ciągłą obserwacją uczestników rynku w Europie. Zgodnie z publikacją Urzędu Statystycznego Niemiec z maja, produkcja surówki stali i żelaza w stosunku do tego samego miesiąca roku poprzedniego, spadła o 50%! Jako że produkcja żelaza i stali zwiększa o 10% popyt na certyfikaty emisyjne oraz o około 5% popyt na energię elektryczną, oznacza to już wysoki spadek popytu na CO2. 2. Zgodnie ze statystyką, w kwietniu miał miejsce największy spadek eksportu niemieckiego od czasów powojennych. Analitycy uznają to za czynnik powodujący zbijanie ceny. Wartość eksportowanych towarów spadła w stosunku do tego samego miesiąca roku poprzedniego o prawie 30%. Przede wszystkim niemieckie firmy w Unii Europejskiej boleśnie odczuwają skutki obniżenia produkcji. Poprzez zmniejszenie produkcji 2

3 zmniejsza się również zapotrzebowanie na prawa do emisji. 3. Z powodu kryzysu gospodarczego, firmy zarówno w Niemczech jak i w Polsce, mają znacznie większą potrzebę zachowania płynności finansowej. Prowadzi to do sprzedaży coraz większej ilości CO2 w celu wypełnienia przynajmniej najpilniejszych zobowiązań finansowych. W efekcie powoduje to dalsze zbijanie ceny. 4. Sezonowe zmniejszenie zapotrzebowania na CO2 (w miesiącach letnich ma miejsce zmniejszona produkcja ciepła) nie spowoduje zatrzymania spadku cen. Zaopatrujący w energię w miesiącach letnich nie mają zapotrzebowania na prawa do emisji. 5. Stwierdzić należy, że zaopatrujący w energię w Europie zakończyli obliczanie nowych, związanych z kryzysem gospodarczym, wartości zapotrzebowania na energię pierwotną. Zaspokojone też zostało zapotrzebowanie na certyfikaty CO2. Dalsze zapotrzebowanie, wykraczające poza rok 2012 (które w zasadzie jest już określone), nie będzie miało na razie odzwierciedlenia w zakupie CO2. Wyjątek stanowią z pewnością polskie firmy zaopatrujące w energię. Mają one w dalszym ciągu zapotrzebowanie dotyczące okresu Wiele z nich nie posiada jednak wystarczających środków finansowych na dokonanie zakupu certyfikatów. 6. Rynek CO2 wyznaczył jednoznacznie kierunek rozwoju cen, a spekulacje na spadające ceny trend ten jeszcze wzmacniają. Zachęca to spekulantów finansowych do zastosowania znanych i sprawdzonych metod zarabiania pieniędzy poprzez zbijanie cen. 7. W USA prezydent Obama w szybkim tempie przygotowuje wprowadzenie na terenie całego kraju, system handlu emisjami. Jeśli nastąpi powiązanie różnych systemów w światowym handlu emisjami, z powodu dodatkowych mechanizmów kredytowych oraz wysokiego limitu importu certyfikatów z USA, nastąpić może spadek cen do poziomu znacznie niższego, niż miałoby to miejsce, gdyby został zachowany tylko system europejski. Systematycznie zmniejszające się zapotrzebowanie na prawa do emisji nasuwa przypuszczenie, że na okres , podobnie jak w latach na rynku znajduje się nadmiar certyfikatów. Oznacza to czarny scenariusz dla większości uczestników rynku, który wywołuje szczególnie dużą nerwowość u tych, którzy do tej pory nie dokonali sprzedaży nadmiaru certyfikatów na okres Przedsiębiorcy, którzy muszą certyfikaty dokupić (dotyczy to wielu polskich operatorów) czekają. Z ich punktu widzenia optymalna byłaby sytuacja, gdyby rozwój cen EUA1 się powtórzył. Reasumując można powiedzieć, że bardzo prawdopodobne jest, że dotychczasowy silny spadek cen o ponad 20% od końca maja, bedzie sie nadal utrzymywal. Krótkotrwały wzrost cen, jak można to było zaobserwować w 25 tygodniu kalendarzowym, może być początkiem dalszego spadku cen. Ceny certyfikatów CER są stabilniejsze i nie zmieniają się dokładnie tak jak ceny EUA, czego następstwem jest zmniejszenie się różnicy Spread pomiędzy cenami EUA i CER. Wymiana na rynku Spot, która w połowie maja była możliwa za ponad 2 Euro, w dniu dzisiejszym, po odliczeniu kosztów pozwala na realizację zysku w wysokości 0,90-1,20 Euro/t. Daily QBNXCO2, QBNXCER 01/04/ /06/2009 (PAR) Value Spread, QBNXCO2, Last Trade(Last), QBNXCER, Last Trade(Last), 1.0, /06/2009, April 2009 May 2009 June 2009 EUA-Spot-Spread /t kwiecień czerwiec 2009Źródło: Bluenext. Zapewniony zysk czy spekulacja Prowadzący instalacje w Polsce, którzy nie dokonali jeszcze sprzedaży na giełdzie nadwyżki certyfikatów za rok 2008 lub oszacowanego nadmiaru certyfikatów na lata , powinni jak najszybciej podjąć decyzję odnośnie wyboru jednej z trzech, niżej podanych, strategii postępowania: a) osiągnięcia bezpiecznych przychodów - należy jak najszybciej sprzedać CO2 na giełdzie b) osiągnięcia możliwie wysokich przychodów - należy odczekać z nadzieją, że ceny wzrosną c) nie osiągnięcia żadnych przychodów (brak zapotrzebowania finansowego)- należy czekać do 2012, aby zobaczyć jak rozwija się sytuacja na lata

4 Jest rzeczą naturalną, że w sytuacji kryzysu gospodarczego większość firm zdecyduje się na wariant a) lub b). Podjęcie decyzji wewnątrz firmy, odnośnie wyboru jednej z tych dwóch strategii, można bardzo skomplikować (co pochłania czas, a przy spadku cen powoduje też straty finansowe), lub uczynić je bardzo łatwym. Ponieważ warianty a ) i b) wzajemnie się wykluczają, nie można ich łączyć. Jeśli ktoś mimo tego wybierze tę drogę, nie dokonał on wyboru strategii, lecz liczyć może na szczęście lub mieć pecha. Żaden Prezes nie może długoterminowo kierować przedsiębiorstwem posługując się takimi czynnikami, jak szczęście, czy pech. Ten, kto zdecyduje się na wybór wariantu a) przy obecnych cenach Euro z pewnością nie otrzyma wymarzonej ceny. Musiałby dokonać sprzedaży przy cenie 15,50 w dniu W każdym razie otrzyma on jeszcze pewne pieniądze. Ciągle zapomina się o tym, że dokonanie sprzedaży po najwyższej cenie jest zasadniczo sprawą szczęścia. Poprzez myślenie strategiczne można jednak rozpoznać trend (obecnie spadek) i w ten sposób ograniczyć straty. Ten, kto zdecyduje się na wybór wariantu b) robi to dlatego, że cena Euro jest dla niego za niska i nie odpowiada wyznaczonej sobie przez przedsiębiorcę ceny wymarzonej. Jednak giełda nie jest koncertem życzeń. Tam, gdzie są zwycięzcy muszą być też pokonani. Pokonanymi są w większości przypadków ci przedsiębiorcy, którzy nie przyjęli żadnej lub błędną strategię. Ci, którzy pomimo to osiągną dobrą cenę, mogą mówić tylko o szczęściu. Wyjaśnia to bardzo prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że mamy teraz maj/czerwiec 2006, po tym jak cena EUA1 zmniejszyła się z 30 do 11 Euro. Przedsiębiorcy, którzy wtedy wybrali strategię a) postąpili w pełni słusznie. Ci, którzy nie mogli lub nie chcieli się zdecydować, lub wybrali strategię b) stracili o wiele więcej lub nawet wszystko. Jeśli jednak przedsiębiorca rzeczywiście nie ma żadnej potrzeby finansowej i jest pewien, że taka sytuacja utrzyma się do końca 2012, powinien on odczekać i z nadmiarem certyfikatów skoncentrować się na okres rozliczeniowy *Dokładny opis obliczenia możliwej, na podstawie prawa polskiego, wielkości wymiany EUA na CER znajduje się wemisje-news Zapewniony zysk lub spekulacja przy wymianie EUA-CER Prowadzący instalacje w Polsce, którzy nie dokonali jeszcze wymiany 50% swoich rocznych przydziałów EUA na CER, powinni również się zastanowić, jaką strategię chcieliby zastosować: a) osiągnąć zapewnione przychody z wymiany należy jak najszybciej możliwą ilość* EUA szybko wymienić poprzez giełdę na CER i osiągnąć wpływy z wymiany b) osiągnąć możliwie wysoki wpływ z wymiany Spot - wtedy należy odczekać z nadzieją, że ceny/spread ponownie wzrosną (większa różnica pomiędzy EUA i CER) c) osiągnięcie możliwie pewnego i wysokiego przychodu z wymiany Spot w połączeniu z zarządzaniem - wtedy należy jak najszybciej dokonać wymiany, możliwej jeszcze ilości* EUA na CER na giełdzie i osiągnąć wpływy z zarządzania wymianą certyfikatów d) żadne przychody z wymiany- brak zainteresowania otrzymaniem pieniędzy w prezencie Jest rzeczą naturalną, że w sytuacji kryzysu gospodarczego większość firm poszukuje pewnego i finansowo atrakcyjnego wariantu. Żeby zdecydować się na którąkolwiek z wymienionych czterech strategii, należałoby znać różnicę pomiędzy wymianą Spot i wymianą przy jednoczesnym zarządzaniu portfelem uprawnień. Przy normalnej wymianie Spot, prowadzący instalacje za dostawę EUA otrzyma zwrotnie, przeważnie w ciągu 10 dni, wypłatę wpływów z wymiany (w chwili obecnej jest to tylko 0,90 do 1,20 Euro za wymienioną tonę) oraz dostawę CER Poporzez zarządzanie wymianą Spot przez Emissionshändler.com, prowadzący instalacje otrzyma, przeważnie w ciągu 10 dni, wypłatę znacznie wyższego przychodu z wymiany dostarczonych certyfikatów (w chwili obecnej 1,70 do 2,20 Euro za wymienioną tonę). Wypłata wyższych wpływów z wymiany jest możliwa dlatego, że Emissionshändler.com do grudnia 2012 zarządzał będzie certyfikatami CER i dzięki temu może dokonać wyższej wypłaty. 15 grudnia 2012 prowadzący instalacje otrzyma na swoje konto rejestrowe certyfikaty CER, które w kwietniu 2013 zwróci do KASHUE 4

5 W celu podjęcia decyzji odnośnie wyboru jednej z w/w 4 strategii, należy wiedzieć, co w tym przypadku oznacza spekulacja. Co prawda w każdym przypadku wpływy z wymiany są prezentem (dlaczego- patrz Emisje News ), lecz wysokość wpływów z wymiany Spot zależy od Spread, czyli od różnicy pomiędzy ceną EUA i CER. Nikt nie może dokładnie powiedzieć, ani tym bardziej zagwarantować, jak będzie się zachowywał Spread. Z tego właśnie powodu czekanie na korzystniejszy Spread jest spekulacją! (patrz też infobox po prawej: Banknot na drodze w parku ). Byłaby to absolutnie porównywalna spekulacja do tej, która miała miejsce u ponad 200 operatorów w Polsce, w okresie od jesieni 2006 do lata Przy systematycznie spadających cenach EUA1 czekano na ich ponowny wzrost, aby dokonać sprzedaży nadmiaru EUA1. Większość z nich dokonała sprzedaży zbyt późno lub wcale, kiedy to cena wynosiła już tylko 0,10 lub 0,01 Euro za tonę. W większości przypadków była to totalna strata możliwego zysku. Jeśli teraz jeszcze raz chcemy przyjżeć się wariantom strategii a-d, dojdziemy do następujących wniosków: Kto decyduje się na wariant a): osiągnięcie pewnych wpływów z wymiany otrzyma w chwili obecnej, przy cenie 0,90 do 1,20 Euro za wymienioną tonę, z pewnością mniej pieniędzy, niż oczekiwał. W każdym razie jest to transakcja pewna i szybka, a pieniądze otrzymuje się za nic i nie muszą być one zwracane. Kto decyduje się na wariant b): osiągnięcie wysokiego wpływu z wymiany robi to dlatego, że cena 0,90 do 1,20 Euro jest dla niego za niska i nie odpowiada wymarzonej cenie wyznaczonej przez przedsiębiorcę. Jednak, dokładnie jak już podkreślono w poprzednim rozdziale dotyczącycm sprzedaży CO2: giełda nie jest koncertem życzeń. Ten, kto oczekuje na wyższy Spread w wymianie Spotten spekuluje! (zobacz też infobox po prawej) Kto decyduje się na wariant c): osiągnięcie pewnego i wysokiego wplywu z wymiany robi to dlatego, że cena 0,90 do 1,20 Euro jest dla niego za niska, oraz dlatego, że zrozumiał, iz nie ma znaczenia, czy zwrotu CER z wymiany do KASHUE dokona w najbliższym terminie tzn. do kwietnia 2010, czy też dopiero w kwietniu Ponieważ jest to obojętne, z tego powodu przedsiębiorca kasuje naturalnie dużo wyższy wpływ z wymiany poprzez zarządzanie wymianą Spot i wybiera wariant, który z gospodarczego punktu widzenia jest najkorzystniejszy. Infobox: Banknot na drodze w parku Biedny człowiek idzie przez park zaglądając do każdego kosza na śmieci z nadzieją, że znajdzie coś przydatnego. Czasami znajdzie coś do jedzenia, czasami puste butelki, za które, jeśli je zwróci, otrzyma parę złotych. Zbiera on wszystko, co przedstawia dla niego jakąś wartość. Kiedy usiadł na chwilę na ławce aby odpocząć, widzi zmierzającego z przeciwnego kierunku buisnessmana. Zatrzymał się on na krótko przed biedakiem, nachylił i podniósł z drogi, leżący tam banknot 100- złotowy. Przyjrzał mu się przez moment, pomyślał i wyrzucił z powrotem. Buisnesmann idzie po woli dalej, ze wzrokiem skierowanym ku ziemi. Biedak popędził najpierw po banknot 100- złotowy, a następnie dogonił go. Stanął przed nim i pyta, dlaczego wyrzucił banknot? Buisnessmann burknął na biedaka, że ma mu zejść z drogi, bo on szuka banknotów 200- i 500- złotowych, które mogą leżeć w parku. Biedak zdziwił się i pomyślał sobie, jacy to komiczni są ludzie. Oferuje się im prezent, a oni rezygnują, bo wierzą, że prezent ten może być jeszcze większy i bardziej wartościowy, jeśli będą czekać i dalej szukać. Biedak cieszy się ze swojego pewnego prezentu i trochę podśmiewa się z buisnesmanna, który z powodu swojej chciwości szuka więcej, a najprawdopodobniej nie będzie miał nic. Ten, kto zamierza zdecydować się na wybór wariantu d): żaden wpływ z wymiany, powinien raz jeszcze wszystko przemyśleć: Jest prawdą, że w dobie socjalizmu, w większości przypadków, trzeba było własnymi rękami zarabiać pieniądze ciężką pracą, ponieważ nie otrzymywano pieniędzy w prezencie. Opisane tutaj sprezentowane pieniądze z wymiany Spot pochodzą jednak z transakcji handlowej. Mianowicie ze sprzedaży i kupna certyfikatów CO2. Handel był już w średniowieczu (czyli dużo wcześniej, niż socjalizm), metodą zarabiania pieniędzy podobnie jak praca na roli. Jest to zupełnie legalne, jeśli zarabia się na różnicy cen dwóch produktów (EUA i CER). W tym przypadku Emissionshändler.com, jako handlowiec i członek giełdy, musi na zlecenie posiadacza certyfikatów CO2 ciężko pracować, aby osiągnąć dobry i pewny Spread. 5

6 Dla Emissionshändler.com jako członka giełdy przychód ze sprzedaży z pewnością nie spada z nieba. Cierpliwość, pilność, doświadczenie, ostrożność oraz znajomość rynku to zdolności, które przy wymianie CO2 ciągle na nowo muszą być wykorzystywane. Wymiana EUA- CER na giełdzie Wymiana CO2 na giełdzie (sprzedaż EUA i kupno CER) przebiega bardzo szybko. Operator żąda przysłania mu przez Emissionshändler.com formularza wymiany (umowa wymiany), który następnie wypełnia podając ilość certyfikatów EUA, jakie mają być wymienione na CER oraz jaki chciałby otrzymać wpływ z wymiany (0,9-1,50 Euro/tonę) lub z zarządzania portfelem uprawnień( 1,70-2,20 Euro/tonę). Podpisany formularz zostanie przesłany faxem do Emissionshändler.com i równolegle przekazane zostaną przyznane przedsiębiorcy przez KASHUE certyfikaty EUA na konto giełdowe Emissionshändler.com. Obie procedury trwają mniej niż 10 minut. Po maksymalnie 4 godzinach oczekiwania certyfikaty znajdują się na giełdzie gotowe do wymiany. Zależnie od wyznaczonego przychodu z wymiany, transakcja nastąpi w ciągu 10 dni roboczych lub gdy przedsiębiorca chce zarobić szczególnie dużo, w ciągu 30 dni. W ciągu 2-5 dni od dokonania transakcji, wpływ z wymiany zostanie przelany na konto przedsiębiorcy. Certyfikaty CER zostają przeważnie przekazane już wcześniej, lub na życzenie operatora w terminie późniejszym. Poza tym: W przypadku pytań odnośnie wypełnienia formularza można w każdym momencie telefonicznie zwrócić się do Emissionshändler.com o bezpłatną pomoc i doradztwo. Disclaimer GEMB mbh nie ponosi ani wyraźnej, ani milczącej odpowiedzialności za dokładność oraz kompletność zamieszczonych informacji, jak również ich przydatności do konkretnych celów. List dotyczący emisji wydany jest na stronie przez GEMB mbh i służy wyłącznie celom informacyjnym. Informacje w nim zawarte nie podlegają gwarancji ze względu na ich dokładność oraz kompletność. Decyzje kupna lub sprzedaży podjęte na podstawie zawartych w liście informacji zawarte są przez przedsiębiorcę dobrowolnie oraz bez oddziaływania osób trzecich. Emissionshändler.com Członek Austriackiej Giełdy Energetycznej EXAA częściowy udziałowiec APX(Amsterdam Power Exchange) z EEX Leipzig (Europen Energy Exchange) z Zarządem Niemieckiego Związku Handlu Emisjami i Ochrony Klimatu Telefon: Telefon: Telefax: GEMB mbh, Helmholtzstraße 2-9, Niemcy Berlin Web: Web: Mail: Mail: 6

2009-02 News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 24.03.2009

2009-02 News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 24.03.2009 www.handel-emisjami.pl Daily QBNXCO2 Line, QBNXCO2, Last Trade(Last) 20/03/2009, 11 27/08/2008-31/03/2009 (PAR Pric e 23 My zakupimy dla Was CO2 na giełdzie My sprzedamy Wasze CO2 na giełdzie Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Wymiana SPOT EUA na CER na giełdzie jako najprostszy środek pozyskania pieniędzy w czasie kryzysu finansowego

Wymiana SPOT EUA na CER na giełdzie jako najprostszy środek pozyskania pieniędzy w czasie kryzysu finansowego Wymiana SPOT EUA na CER na giełdzie jako najprostszy środek pozyskania pieniędzy w czasie kryzysu finansowego Wymiana Spot EUA na CER poprzez giełdę jest coraz bardziej popularna jako środek pozyskania

Bardziej szczegółowo

2009-03 News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Spread DEC09 08.03.2009-03.04.2009 Źrόdło: Bluenext Wydanie z 06.04.

2009-03 News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Spread DEC09 08.03.2009-03.04.2009 Źrόdło: Bluenext Wydanie z 06.04. www.handel-emisjami.pl My zakupimy dla Was CO2 na giełdzie My sprzedamy Wasze CO2 na giełdzie Doradztwo przy umowach Forward Zarządzanie CO2 CO2- Wymiana 2009-03 News emisje CO2 Informacje z praktyki w

Bardziej szczegółowo

2011-05 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami

2011-05 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER/ERU; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER Daily

Bardziej szczegółowo

Wymiana SPOT EUA na CER na giełdzie jako najprostszy środek pozyskania pieniędzy w czasie kryzysu finansowego

Wymiana SPOT EUA na CER na giełdzie jako najprostszy środek pozyskania pieniędzy w czasie kryzysu finansowego Wymiana SPOT EUA na CER na giełdzie jako najprostszy środek pozyskania pieniędzy w czasie kryzysu finansowego Autor: Michael Kroehnert (Emissionshändler.com) Wymiana Spot EUA na CER poprzez giełdę jest

Bardziej szczegółowo

2012-07 News-emisje CO2 Praktische Informationen zum Emissionshandel Ausgabe vom 20.11.2012 DEC12 12.11.2012 bis 19.11.2012 źródło: ICE London

2012-07 News-emisje CO2 Praktische Informationen zum Emissionshandel Ausgabe vom 20.11.2012 DEC12 12.11.2012 bis 19.11.2012 źródło: ICE London Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 2012-07 News-emisje

Bardziej szczegółowo

2011-07 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 07.11.2011 EUA-cena 01.2011 11.2011 Źrόdło: Bluenext

2011-07 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 07.11.2011 EUA-cena 01.2011 11.2011 Źrόdło: Bluenext Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER/ERU; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 2011-07

Bardziej szczegółowo

2010-07 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami EUA-Spot 04/2010 10/2010 Źrόdło: Bluenext Wydanie z 25.10.2010

2010-07 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami EUA-Spot 04/2010 10/2010 Źrόdło: Bluenext Wydanie z 25.10.2010 www.handel-emisjami.pl Daily QBNXCO2 Line, QBNXCO2, Last Trade(Last) 22/10/2010, 15 02/04/2010-02/11/2010 (PAR) Pric e EUR T 15.8 Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie

Bardziej szczegółowo

05-2014 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 20.05.2014 EUA DEC14 01.01.2014 do 16.05.2014 źródło: EXC London

05-2014 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 20.05.2014 EUA DEC14 01.01.2014 do 16.05.2014 źródło: EXC London Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 05-2014 News-emisje

Bardziej szczegółowo

2013-02 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 04.04.2013 DEC13 01.01.2013-03.04.2013 źródło: EXC London

2013-02 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 04.04.2013 DEC13 01.01.2013-03.04.2013 źródło: EXC London Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 2013-02 News-emisje

Bardziej szczegółowo

2013-06 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 22.07.2013 DEC13 01.01.2013-22.07.2013 źródło: EXC London

2013-06 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 22.07.2013 DEC13 01.01.2013-22.07.2013 źródło: EXC London Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 2013-06 News-emisje

Bardziej szczegółowo

2012-03 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 03.04.2012 (Wersja 16.04.12) EUADEC12 dla 02.04.2012

2012-03 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 03.04.2012 (Wersja 16.04.12) EUADEC12 dla 02.04.2012 Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER/ERU; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 2012-03

Bardziej szczegółowo

2010-06 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami EUA-CER Spread 02-2010 09-2010 Źrόdło: Bluenext Wydanie z 10.09.

2010-06 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami EUA-CER Spread 02-2010 09-2010 Źrόdło: Bluenext Wydanie z 10.09. www.handel-emisjami.pl Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER; CER/CER Zarządzamy certyfikatami

Bardziej szczegółowo

Prawie wszyscy operatorzy UE będą, z powodu kosztów oraz niekorzystnych warunków prawnych, wyłączeni z aukcji EUA

Prawie wszyscy operatorzy UE będą, z powodu kosztów oraz niekorzystnych warunków prawnych, wyłączeni z aukcji EUA Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 2012-08 News-emisje

Bardziej szczegółowo

2013-10 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 16.12.2013 DEC13 01.01.2013-14.12.2013 źródło: EXC London

2013-10 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 16.12.2013 DEC13 01.01.2013-14.12.2013 źródło: EXC London Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 2013-10 News-emisje

Bardziej szczegółowo

2012-06 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 08.10.2012 DEC12 na 01.01.2012 09.10-2012 Źrόdło: ECX London

2012-06 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 08.10.2012 DEC12 na 01.01.2012 09.10-2012 Źrόdło: ECX London Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER/ERU; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 2012-06

Bardziej szczegółowo

2010-02 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami EUA-Spot 01.01.2010-08.03.2010 Źrόdło: Bluenext Wydanie z 10.03.

2010-02 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami EUA-Spot 01.01.2010-08.03.2010 Źrόdło: Bluenext Wydanie z 10.03. www.handel-emisjami.pl My zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie My sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER; CER/CER Zarządzamy certyfikatami

Bardziej szczegółowo

12-2014 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 15.12.2014 EUADEC14 01.01.2014 do 12.12.2014 źródło: EXC London.

12-2014 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 15.12.2014 EUADEC14 01.01.2014 do 12.12.2014 źródło: EXC London. Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 12-2014 News-emisje

Bardziej szczegółowo

02-2014 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 10.03.2014 EUA DEC14 01.01.2014 do 07.03.2014 źródło: EXC London

02-2014 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 10.03.2014 EUA DEC14 01.01.2014 do 07.03.2014 źródło: EXC London Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 02-2014 News-emisje

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

1. Klauzule waloryzacyjne, przewidujące zmianę wartości transakcji w przypadku zmiany kursu waluty kontraktu.

1. Klauzule waloryzacyjne, przewidujące zmianę wartości transakcji w przypadku zmiany kursu waluty kontraktu. Walutowe transakcje futures Kilka słów o historii U podstaw funkcjonowania powojennego międzynarodowego systemu walutowego legła umowa podpisana przez Aliantów w Bretton Woods, w New Hampshire w 1944 roku

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

RMF FM. Sukces na falach eteru. Henryk Niedośpiał. Witold Orłowski Przyszłość wcale nie jest jasna Optymalizuj swoje wydatki

RMF FM. Sukces na falach eteru. Henryk Niedośpiał. Witold Orłowski Przyszłość wcale nie jest jasna Optymalizuj swoje wydatki Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 4 / wiosna 2011 Witold Orłowski Przyszłość wcale nie jest jasna Optymalizuj swoje wydatki Henryk Niedośpiał RMF FM Sukces na falach eteru fot. okładka:

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych 2012 Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych WARSZAWA 2012 Ryzyko walutowe

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania Wydanie II rozszerzone Adam Zaremba Podstawy inwestowania Do rozważnych zysk należy! > Na co zwracać uwagę przy wyborze domu maklerskiego? > Jak niwelować ryzyko? > Czym jest system notowań? > Co warto

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

GIEŁDZIE. oszukać... Czy się stoi, czy się leży... Zacznij inwestować. systematyczności. str. Jak nie dać się. str. str. str.

GIEŁDZIE. oszukać... Czy się stoi, czy się leży... Zacznij inwestować. systematyczności. str. Jak nie dać się. str. str. str. MG młodzież i gospodarka Nr 1(3)/2013 str. 17 Jak nie dać się oszukać... Czy się stoi, czy się leży... czyli o płacy minimalnej str. 5 9 Cena systematyczności str. Co z naszymi emeryturami? str. 13 Zacznij

Bardziej szczegółowo