News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami EUA Spot kwiecien czerwiec 2009 Źrόdło: Bluenext Wydanie z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2009-06 News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami EUA Spot kwiecien czerwiec 2009 Źrόdło: Bluenext Wydanie z 29.06."

Transkrypt

1 Daily QBNXCO2 26/06/2009, /04/ /06/2009 (PAR) Price 15.3 Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Doradzimy przy zawieraniu umów wymiany CO2 Zarządzamy certyfikatami CO News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami EUA Spot kwiecien czerwiec 2009 Źrόdło: Bluenext Wydanie z Spadek cen CO2 - polscy przedsiębiorcy spekulowali na CO2 rosnące ceny i teraz ponoszą straty przy wymianie i sprzedaży Wielu polskich przedsiębiorców biorących udział w obowiązkowym handlu emisjami się tego nie spodziewało: Trwający prawie 4 miesiące trend systematycznie wzrastających cen CO2, nagle uległ załamaniu i przybrał kierunek przeciwny. Ceny EUA spadły znacznie szybciej, niż uprzednio wzrastały. Operator, który spekulował na sprzedaż nadwyżki certyfikatów po cenie wyższej niż 15 Euro, obecnie ponosi znaczne straty. Również przedsiębiorstwa, które chciały na wymianie EUA na CER zarobić więcej niż 1,70 Euro/t, zostały gorzko rozczarowane. Wiele przemawia za tym, że może to być początek długotrwałego spadku. Emissionshändler.com w News-emisje chce spróbować wyjaśnić przyczyny spadku cen oraz przedstawić możliwe rozwiązania, które w zaistniałej sytuacji pozwolą na osiągnięcie pewnych zysków ze sprzedaży EUA oraz wymiany CO2. Obecna sytuacja na rynku CO2 Od 2 czerwca 2009 większość uczestników rynku spodziewa się dalszego spadku cen CO2. Według operatorów, handlowców i inwestorów, zapoczątkowany w 23 tygodniu ruch w dół na rynku CO2 będzie kontynuowany, jesli nawet pojawią się czasowe zwroty. Zasadniczą różnicą w stosunku do dotychczasowgo rozwoju sytuacji jest fakt, że rozwój cen CO2 najprawdopodbniej na trwałe oddzielił się od rozwoju cen ropy naftowej April 2009 May 2009 June 2009 Według szacunków handlowców CO2 w bankach i na giełdzie, sytuacja wagląda bardzo źle oraz, że oczekiwać należy znacznego spadku cen. Prawie całkowite dotychczasowe wyścigi cenowe ropy naftowej rozmijają się kompletnie z cenami CO2. W ciągu ostatnich dni i tygodni wystąpiła sytuacja całkowicie odwrotna: ceny ropy naftowej znacznie rosną, a ceny CO2 znacznie spadają. Powodom takiej sytuacji należałoby się również przyjrzeć bliżej. Oczywiste jest, że prawie wszyscy kupujący przy spadających cenach nie dokonują zakupu, lecz czekają na osiągnięcie możliwie najniższego poziomu ceny. W chwili obecnej specjaliści przewidują najniższą cenę na poziomie 9-11 Euro. Oczywiście na taką cenę nie istnieje żadna gwarancja. Problem ten jest jednak trochę innej natury: wygląda na to, że zaopatrujący w energię rzeczywiście zaczynają sprzedawać CO2. Do tej pory występowali oni jedynie jako kupujący. Jeśli zaopatrujący w energię zaczną w Europie sprzedawać CO2 (do tej pory robiły to tylko firmy przemysłowe, banki i handlowcy), oznaczać to będzie spiralę cen w dół. Jest to sytuacja już znana w stosunku do certyfikatów EUA1 w latach 2006 i Na koniec tona CO2 spadla do wartości 1 Euro-Centa. Interesującym jest fakt, jak bardzo rynek został zaskoczony gwałtownym spadkiem cen. Rozwój cen od końca maja 2009 Dnia 2 czerwca 2009 o godzinie rozpoczął się nagły spadek cen EUA na giełdzie SPOT, kiedy to cena z 15,15 Euro do wieczora obniżyła się do 14,62 Euro

2 5 Minutes QBNXCO2 15:35 12/06/ :15 16/06/2009 (PAR) 5 Minutes QBNXCO2 14:35 01/06/ :15 03/06/2009 (PAR) Price 17:30 19/06/2009, :30 19/06/2009, Pric e :35 16:05 16:35 17:05 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 08:05 12 June June :35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 08:05 01 June June 2009 Cena EUA-Spot /t w dniu Źródło: Bluenext. Cena EUA-Spot /t w dniu Źródło: Bluenext Następnego dnia cena EUA-Spot jeszcze na krótko osiągnęła wartość 14,92 Euro/t, a następnie do wieczora raptownie spadła do wartości 13,77 Euro/t. 5 Minutes QBNXCO2 15:05 02/06/ :45 04/06/2009 (PAR) 17:30 19/06/2009, :05 15:35 16:05 16:35 17:05 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 08:05 08:35 02 June June Jun 09 Cena EUA-Spot /t w dniu Źródło: Bluenext W ciągu dwóch kolejnych dni cena wahała się w granicach od 13,70 do 13,90 Euro/t. Zarówno kupujący jak i sprzedający stali się bardzo niepewni, co do dalszego rozwoju cen. W poniedziałek nastąpił znaczny spadek. Cena otwarcia wynosiła już tylko 13,25 i spadła do wieczora do wartości poniżej 13 Euro/t. Na tym poziomie cena pozostawała relatywnie stabilna przez kolejne 3 dni. W piątek przed weekendem można było zauważyć wzrastającą niepewność, która spowodowała dalszy spadek ceny z 13 Euro/t do 12,70 Euro/t. Na początku tygodnia wywołało to pewien rodzaj paniki sprzedaży, której efektem był dalszy spadek ceny do 12,10 Euro/t. Pric e Do następnego weekendu przy dużej nerwowości uczestników rynku cena wahała się na poziomie 12,30-12,70 Euro/t. W kolejnym tygodniu wzrost i to aż do 13,20 Euro/t. Jeden mały zwrot, przed kolejnym spadkiem?! Większość analityków oraz specjalistów w zakresie rynku CO2 przewidują w tym czasie, że spadek cen w dół będzie kontynuowany, nawet jeśli znowu raz pojawi się duży skok do góry. Powody takiego stanu rzeczy przedstawione zostaną w następnym rozdziale. Powody spadku cen CO2. Od dwóch tygodni ceny CO2 poruszają się w dół i prawdopodobnie tendencja ta się utrzyma. 7 najważniejszych powodów takiej sytuacji: 1. Niemcy, jako największy emitent CO2 w Unii Europejskiej, znajdują się pod ciągłą obserwacją uczestników rynku w Europie. Zgodnie z publikacją Urzędu Statystycznego Niemiec z maja, produkcja surówki stali i żelaza w stosunku do tego samego miesiąca roku poprzedniego, spadła o 50%! Jako że produkcja żelaza i stali zwiększa o 10% popyt na certyfikaty emisyjne oraz o około 5% popyt na energię elektryczną, oznacza to już wysoki spadek popytu na CO2. 2. Zgodnie ze statystyką, w kwietniu miał miejsce największy spadek eksportu niemieckiego od czasów powojennych. Analitycy uznają to za czynnik powodujący zbijanie ceny. Wartość eksportowanych towarów spadła w stosunku do tego samego miesiąca roku poprzedniego o prawie 30%. Przede wszystkim niemieckie firmy w Unii Europejskiej boleśnie odczuwają skutki obniżenia produkcji. Poprzez zmniejszenie produkcji 2

3 zmniejsza się również zapotrzebowanie na prawa do emisji. 3. Z powodu kryzysu gospodarczego, firmy zarówno w Niemczech jak i w Polsce, mają znacznie większą potrzebę zachowania płynności finansowej. Prowadzi to do sprzedaży coraz większej ilości CO2 w celu wypełnienia przynajmniej najpilniejszych zobowiązań finansowych. W efekcie powoduje to dalsze zbijanie ceny. 4. Sezonowe zmniejszenie zapotrzebowania na CO2 (w miesiącach letnich ma miejsce zmniejszona produkcja ciepła) nie spowoduje zatrzymania spadku cen. Zaopatrujący w energię w miesiącach letnich nie mają zapotrzebowania na prawa do emisji. 5. Stwierdzić należy, że zaopatrujący w energię w Europie zakończyli obliczanie nowych, związanych z kryzysem gospodarczym, wartości zapotrzebowania na energię pierwotną. Zaspokojone też zostało zapotrzebowanie na certyfikaty CO2. Dalsze zapotrzebowanie, wykraczające poza rok 2012 (które w zasadzie jest już określone), nie będzie miało na razie odzwierciedlenia w zakupie CO2. Wyjątek stanowią z pewnością polskie firmy zaopatrujące w energię. Mają one w dalszym ciągu zapotrzebowanie dotyczące okresu Wiele z nich nie posiada jednak wystarczających środków finansowych na dokonanie zakupu certyfikatów. 6. Rynek CO2 wyznaczył jednoznacznie kierunek rozwoju cen, a spekulacje na spadające ceny trend ten jeszcze wzmacniają. Zachęca to spekulantów finansowych do zastosowania znanych i sprawdzonych metod zarabiania pieniędzy poprzez zbijanie cen. 7. W USA prezydent Obama w szybkim tempie przygotowuje wprowadzenie na terenie całego kraju, system handlu emisjami. Jeśli nastąpi powiązanie różnych systemów w światowym handlu emisjami, z powodu dodatkowych mechanizmów kredytowych oraz wysokiego limitu importu certyfikatów z USA, nastąpić może spadek cen do poziomu znacznie niższego, niż miałoby to miejsce, gdyby został zachowany tylko system europejski. Systematycznie zmniejszające się zapotrzebowanie na prawa do emisji nasuwa przypuszczenie, że na okres , podobnie jak w latach na rynku znajduje się nadmiar certyfikatów. Oznacza to czarny scenariusz dla większości uczestników rynku, który wywołuje szczególnie dużą nerwowość u tych, którzy do tej pory nie dokonali sprzedaży nadmiaru certyfikatów na okres Przedsiębiorcy, którzy muszą certyfikaty dokupić (dotyczy to wielu polskich operatorów) czekają. Z ich punktu widzenia optymalna byłaby sytuacja, gdyby rozwój cen EUA1 się powtórzył. Reasumując można powiedzieć, że bardzo prawdopodobne jest, że dotychczasowy silny spadek cen o ponad 20% od końca maja, bedzie sie nadal utrzymywal. Krótkotrwały wzrost cen, jak można to było zaobserwować w 25 tygodniu kalendarzowym, może być początkiem dalszego spadku cen. Ceny certyfikatów CER są stabilniejsze i nie zmieniają się dokładnie tak jak ceny EUA, czego następstwem jest zmniejszenie się różnicy Spread pomiędzy cenami EUA i CER. Wymiana na rynku Spot, która w połowie maja była możliwa za ponad 2 Euro, w dniu dzisiejszym, po odliczeniu kosztów pozwala na realizację zysku w wysokości 0,90-1,20 Euro/t. Daily QBNXCO2, QBNXCER 01/04/ /06/2009 (PAR) Value Spread, QBNXCO2, Last Trade(Last), QBNXCER, Last Trade(Last), 1.0, /06/2009, April 2009 May 2009 June 2009 EUA-Spot-Spread /t kwiecień czerwiec 2009Źródło: Bluenext. Zapewniony zysk czy spekulacja Prowadzący instalacje w Polsce, którzy nie dokonali jeszcze sprzedaży na giełdzie nadwyżki certyfikatów za rok 2008 lub oszacowanego nadmiaru certyfikatów na lata , powinni jak najszybciej podjąć decyzję odnośnie wyboru jednej z trzech, niżej podanych, strategii postępowania: a) osiągnięcia bezpiecznych przychodów - należy jak najszybciej sprzedać CO2 na giełdzie b) osiągnięcia możliwie wysokich przychodów - należy odczekać z nadzieją, że ceny wzrosną c) nie osiągnięcia żadnych przychodów (brak zapotrzebowania finansowego)- należy czekać do 2012, aby zobaczyć jak rozwija się sytuacja na lata

4 Jest rzeczą naturalną, że w sytuacji kryzysu gospodarczego większość firm zdecyduje się na wariant a) lub b). Podjęcie decyzji wewnątrz firmy, odnośnie wyboru jednej z tych dwóch strategii, można bardzo skomplikować (co pochłania czas, a przy spadku cen powoduje też straty finansowe), lub uczynić je bardzo łatwym. Ponieważ warianty a ) i b) wzajemnie się wykluczają, nie można ich łączyć. Jeśli ktoś mimo tego wybierze tę drogę, nie dokonał on wyboru strategii, lecz liczyć może na szczęście lub mieć pecha. Żaden Prezes nie może długoterminowo kierować przedsiębiorstwem posługując się takimi czynnikami, jak szczęście, czy pech. Ten, kto zdecyduje się na wybór wariantu a) przy obecnych cenach Euro z pewnością nie otrzyma wymarzonej ceny. Musiałby dokonać sprzedaży przy cenie 15,50 w dniu W każdym razie otrzyma on jeszcze pewne pieniądze. Ciągle zapomina się o tym, że dokonanie sprzedaży po najwyższej cenie jest zasadniczo sprawą szczęścia. Poprzez myślenie strategiczne można jednak rozpoznać trend (obecnie spadek) i w ten sposób ograniczyć straty. Ten, kto zdecyduje się na wybór wariantu b) robi to dlatego, że cena Euro jest dla niego za niska i nie odpowiada wyznaczonej sobie przez przedsiębiorcę ceny wymarzonej. Jednak giełda nie jest koncertem życzeń. Tam, gdzie są zwycięzcy muszą być też pokonani. Pokonanymi są w większości przypadków ci przedsiębiorcy, którzy nie przyjęli żadnej lub błędną strategię. Ci, którzy pomimo to osiągną dobrą cenę, mogą mówić tylko o szczęściu. Wyjaśnia to bardzo prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że mamy teraz maj/czerwiec 2006, po tym jak cena EUA1 zmniejszyła się z 30 do 11 Euro. Przedsiębiorcy, którzy wtedy wybrali strategię a) postąpili w pełni słusznie. Ci, którzy nie mogli lub nie chcieli się zdecydować, lub wybrali strategię b) stracili o wiele więcej lub nawet wszystko. Jeśli jednak przedsiębiorca rzeczywiście nie ma żadnej potrzeby finansowej i jest pewien, że taka sytuacja utrzyma się do końca 2012, powinien on odczekać i z nadmiarem certyfikatów skoncentrować się na okres rozliczeniowy *Dokładny opis obliczenia możliwej, na podstawie prawa polskiego, wielkości wymiany EUA na CER znajduje się wemisje-news Zapewniony zysk lub spekulacja przy wymianie EUA-CER Prowadzący instalacje w Polsce, którzy nie dokonali jeszcze wymiany 50% swoich rocznych przydziałów EUA na CER, powinni również się zastanowić, jaką strategię chcieliby zastosować: a) osiągnąć zapewnione przychody z wymiany należy jak najszybciej możliwą ilość* EUA szybko wymienić poprzez giełdę na CER i osiągnąć wpływy z wymiany b) osiągnąć możliwie wysoki wpływ z wymiany Spot - wtedy należy odczekać z nadzieją, że ceny/spread ponownie wzrosną (większa różnica pomiędzy EUA i CER) c) osiągnięcie możliwie pewnego i wysokiego przychodu z wymiany Spot w połączeniu z zarządzaniem - wtedy należy jak najszybciej dokonać wymiany, możliwej jeszcze ilości* EUA na CER na giełdzie i osiągnąć wpływy z zarządzania wymianą certyfikatów d) żadne przychody z wymiany- brak zainteresowania otrzymaniem pieniędzy w prezencie Jest rzeczą naturalną, że w sytuacji kryzysu gospodarczego większość firm poszukuje pewnego i finansowo atrakcyjnego wariantu. Żeby zdecydować się na którąkolwiek z wymienionych czterech strategii, należałoby znać różnicę pomiędzy wymianą Spot i wymianą przy jednoczesnym zarządzaniu portfelem uprawnień. Przy normalnej wymianie Spot, prowadzący instalacje za dostawę EUA otrzyma zwrotnie, przeważnie w ciągu 10 dni, wypłatę wpływów z wymiany (w chwili obecnej jest to tylko 0,90 do 1,20 Euro za wymienioną tonę) oraz dostawę CER Poporzez zarządzanie wymianą Spot przez Emissionshändler.com, prowadzący instalacje otrzyma, przeważnie w ciągu 10 dni, wypłatę znacznie wyższego przychodu z wymiany dostarczonych certyfikatów (w chwili obecnej 1,70 do 2,20 Euro za wymienioną tonę). Wypłata wyższych wpływów z wymiany jest możliwa dlatego, że Emissionshändler.com do grudnia 2012 zarządzał będzie certyfikatami CER i dzięki temu może dokonać wyższej wypłaty. 15 grudnia 2012 prowadzący instalacje otrzyma na swoje konto rejestrowe certyfikaty CER, które w kwietniu 2013 zwróci do KASHUE 4

5 W celu podjęcia decyzji odnośnie wyboru jednej z w/w 4 strategii, należy wiedzieć, co w tym przypadku oznacza spekulacja. Co prawda w każdym przypadku wpływy z wymiany są prezentem (dlaczego- patrz Emisje News ), lecz wysokość wpływów z wymiany Spot zależy od Spread, czyli od różnicy pomiędzy ceną EUA i CER. Nikt nie może dokładnie powiedzieć, ani tym bardziej zagwarantować, jak będzie się zachowywał Spread. Z tego właśnie powodu czekanie na korzystniejszy Spread jest spekulacją! (patrz też infobox po prawej: Banknot na drodze w parku ). Byłaby to absolutnie porównywalna spekulacja do tej, która miała miejsce u ponad 200 operatorów w Polsce, w okresie od jesieni 2006 do lata Przy systematycznie spadających cenach EUA1 czekano na ich ponowny wzrost, aby dokonać sprzedaży nadmiaru EUA1. Większość z nich dokonała sprzedaży zbyt późno lub wcale, kiedy to cena wynosiła już tylko 0,10 lub 0,01 Euro za tonę. W większości przypadków była to totalna strata możliwego zysku. Jeśli teraz jeszcze raz chcemy przyjżeć się wariantom strategii a-d, dojdziemy do następujących wniosków: Kto decyduje się na wariant a): osiągnięcie pewnych wpływów z wymiany otrzyma w chwili obecnej, przy cenie 0,90 do 1,20 Euro za wymienioną tonę, z pewnością mniej pieniędzy, niż oczekiwał. W każdym razie jest to transakcja pewna i szybka, a pieniądze otrzymuje się za nic i nie muszą być one zwracane. Kto decyduje się na wariant b): osiągnięcie wysokiego wpływu z wymiany robi to dlatego, że cena 0,90 do 1,20 Euro jest dla niego za niska i nie odpowiada wymarzonej cenie wyznaczonej przez przedsiębiorcę. Jednak, dokładnie jak już podkreślono w poprzednim rozdziale dotyczącycm sprzedaży CO2: giełda nie jest koncertem życzeń. Ten, kto oczekuje na wyższy Spread w wymianie Spotten spekuluje! (zobacz też infobox po prawej) Kto decyduje się na wariant c): osiągnięcie pewnego i wysokiego wplywu z wymiany robi to dlatego, że cena 0,90 do 1,20 Euro jest dla niego za niska, oraz dlatego, że zrozumiał, iz nie ma znaczenia, czy zwrotu CER z wymiany do KASHUE dokona w najbliższym terminie tzn. do kwietnia 2010, czy też dopiero w kwietniu Ponieważ jest to obojętne, z tego powodu przedsiębiorca kasuje naturalnie dużo wyższy wpływ z wymiany poprzez zarządzanie wymianą Spot i wybiera wariant, który z gospodarczego punktu widzenia jest najkorzystniejszy. Infobox: Banknot na drodze w parku Biedny człowiek idzie przez park zaglądając do każdego kosza na śmieci z nadzieją, że znajdzie coś przydatnego. Czasami znajdzie coś do jedzenia, czasami puste butelki, za które, jeśli je zwróci, otrzyma parę złotych. Zbiera on wszystko, co przedstawia dla niego jakąś wartość. Kiedy usiadł na chwilę na ławce aby odpocząć, widzi zmierzającego z przeciwnego kierunku buisnessmana. Zatrzymał się on na krótko przed biedakiem, nachylił i podniósł z drogi, leżący tam banknot 100- złotowy. Przyjrzał mu się przez moment, pomyślał i wyrzucił z powrotem. Buisnesmann idzie po woli dalej, ze wzrokiem skierowanym ku ziemi. Biedak popędził najpierw po banknot 100- złotowy, a następnie dogonił go. Stanął przed nim i pyta, dlaczego wyrzucił banknot? Buisnessmann burknął na biedaka, że ma mu zejść z drogi, bo on szuka banknotów 200- i 500- złotowych, które mogą leżeć w parku. Biedak zdziwił się i pomyślał sobie, jacy to komiczni są ludzie. Oferuje się im prezent, a oni rezygnują, bo wierzą, że prezent ten może być jeszcze większy i bardziej wartościowy, jeśli będą czekać i dalej szukać. Biedak cieszy się ze swojego pewnego prezentu i trochę podśmiewa się z buisnesmanna, który z powodu swojej chciwości szuka więcej, a najprawdopodobniej nie będzie miał nic. Ten, kto zamierza zdecydować się na wybór wariantu d): żaden wpływ z wymiany, powinien raz jeszcze wszystko przemyśleć: Jest prawdą, że w dobie socjalizmu, w większości przypadków, trzeba było własnymi rękami zarabiać pieniądze ciężką pracą, ponieważ nie otrzymywano pieniędzy w prezencie. Opisane tutaj sprezentowane pieniądze z wymiany Spot pochodzą jednak z transakcji handlowej. Mianowicie ze sprzedaży i kupna certyfikatów CO2. Handel był już w średniowieczu (czyli dużo wcześniej, niż socjalizm), metodą zarabiania pieniędzy podobnie jak praca na roli. Jest to zupełnie legalne, jeśli zarabia się na różnicy cen dwóch produktów (EUA i CER). W tym przypadku Emissionshändler.com, jako handlowiec i członek giełdy, musi na zlecenie posiadacza certyfikatów CO2 ciężko pracować, aby osiągnąć dobry i pewny Spread. 5

6 Dla Emissionshändler.com jako członka giełdy przychód ze sprzedaży z pewnością nie spada z nieba. Cierpliwość, pilność, doświadczenie, ostrożność oraz znajomość rynku to zdolności, które przy wymianie CO2 ciągle na nowo muszą być wykorzystywane. Wymiana EUA- CER na giełdzie Wymiana CO2 na giełdzie (sprzedaż EUA i kupno CER) przebiega bardzo szybko. Operator żąda przysłania mu przez Emissionshändler.com formularza wymiany (umowa wymiany), który następnie wypełnia podając ilość certyfikatów EUA, jakie mają być wymienione na CER oraz jaki chciałby otrzymać wpływ z wymiany (0,9-1,50 Euro/tonę) lub z zarządzania portfelem uprawnień( 1,70-2,20 Euro/tonę). Podpisany formularz zostanie przesłany faxem do Emissionshändler.com i równolegle przekazane zostaną przyznane przedsiębiorcy przez KASHUE certyfikaty EUA na konto giełdowe Emissionshändler.com. Obie procedury trwają mniej niż 10 minut. Po maksymalnie 4 godzinach oczekiwania certyfikaty znajdują się na giełdzie gotowe do wymiany. Zależnie od wyznaczonego przychodu z wymiany, transakcja nastąpi w ciągu 10 dni roboczych lub gdy przedsiębiorca chce zarobić szczególnie dużo, w ciągu 30 dni. W ciągu 2-5 dni od dokonania transakcji, wpływ z wymiany zostanie przelany na konto przedsiębiorcy. Certyfikaty CER zostają przeważnie przekazane już wcześniej, lub na życzenie operatora w terminie późniejszym. Poza tym: W przypadku pytań odnośnie wypełnienia formularza można w każdym momencie telefonicznie zwrócić się do Emissionshändler.com o bezpłatną pomoc i doradztwo. Disclaimer GEMB mbh nie ponosi ani wyraźnej, ani milczącej odpowiedzialności za dokładność oraz kompletność zamieszczonych informacji, jak również ich przydatności do konkretnych celów. List dotyczący emisji wydany jest na stronie przez GEMB mbh i służy wyłącznie celom informacyjnym. Informacje w nim zawarte nie podlegają gwarancji ze względu na ich dokładność oraz kompletność. Decyzje kupna lub sprzedaży podjęte na podstawie zawartych w liście informacji zawarte są przez przedsiębiorcę dobrowolnie oraz bez oddziaływania osób trzecich. Emissionshändler.com Członek Austriackiej Giełdy Energetycznej EXAA częściowy udziałowiec APX(Amsterdam Power Exchange) z EEX Leipzig (Europen Energy Exchange) z Zarządem Niemieckiego Związku Handlu Emisjami i Ochrony Klimatu Telefon: Telefon: Telefax: GEMB mbh, Helmholtzstraße 2-9, Niemcy Berlin Web: Web: Mail: Mail: 6

2009-03 News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Spread DEC09 08.03.2009-03.04.2009 Źrόdło: Bluenext Wydanie z 06.04.

2009-03 News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Spread DEC09 08.03.2009-03.04.2009 Źrόdło: Bluenext Wydanie z 06.04. www.handel-emisjami.pl My zakupimy dla Was CO2 na giełdzie My sprzedamy Wasze CO2 na giełdzie Doradztwo przy umowach Forward Zarządzanie CO2 CO2- Wymiana 2009-03 News emisje CO2 Informacje z praktyki w

Bardziej szczegółowo

2009-07 News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami EUA Spot Lipiec do Wrzesień 2009 Źrόdło: Bluenext Wydanie z 21.09.

2009-07 News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami EUA Spot Lipiec do Wrzesień 2009 Źrόdło: Bluenext Wydanie z 21.09. www.handel-emisjami.pl Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Doradzimy przy zawieraniu umów wymiany CO2 Zarządzamy certyfikatami

Bardziej szczegółowo

2009-02 News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 24.03.2009

2009-02 News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 24.03.2009 www.handel-emisjami.pl Daily QBNXCO2 Line, QBNXCO2, Last Trade(Last) 20/03/2009, 11 27/08/2008-31/03/2009 (PAR Pric e 23 My zakupimy dla Was CO2 na giełdzie My sprzedamy Wasze CO2 na giełdzie Doradztwo

Bardziej szczegółowo

News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z

News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z www.handel-emisjami.pl My zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie My sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Doradzimy przy zawieraniu umów wymiany CO2 Zarządzamy certyfikatami

Bardziej szczegółowo

Wymiana SPOT EUA na CER na giełdzie jako najprostszy środek pozyskania pieniędzy w czasie kryzysu finansowego

Wymiana SPOT EUA na CER na giełdzie jako najprostszy środek pozyskania pieniędzy w czasie kryzysu finansowego Wymiana SPOT EUA na CER na giełdzie jako najprostszy środek pozyskania pieniędzy w czasie kryzysu finansowego Wymiana Spot EUA na CER poprzez giełdę jest coraz bardziej popularna jako środek pozyskania

Bardziej szczegółowo

T a k e A c t i o n f o r E n v i r o n m e n t. Profil Firmy

T a k e A c t i o n f o r E n v i r o n m e n t. Profil Firmy T a k e A c t i o n f o r E n v i r o n m e n t. Profil Firmy GEMB mbh i Emissionshändler.com GEMB mbh, wlasciciel Michael Kroehnert, centrala firmy w sklad ktorej wchodzi Emissionshändler.com, Climate

Bardziej szczegółowo

05-2014 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 20.05.2014 EUA DEC14 01.01.2014 do 16.05.2014 źródło: EXC London

05-2014 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 20.05.2014 EUA DEC14 01.01.2014 do 16.05.2014 źródło: EXC London Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 05-2014 News-emisje

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Wymiana SPOT EUA na CER na giełdzie jako najprostszy środek pozyskania pieniędzy w czasie kryzysu finansowego

Wymiana SPOT EUA na CER na giełdzie jako najprostszy środek pozyskania pieniędzy w czasie kryzysu finansowego Wymiana SPOT EUA na CER na giełdzie jako najprostszy środek pozyskania pieniędzy w czasie kryzysu finansowego Autor: Michael Kroehnert (Emissionshändler.com) Wymiana Spot EUA na CER poprzez giełdę jest

Bardziej szczegółowo

Toruń, 9 września 2013 r.

Toruń, 9 września 2013 r. Toruń, 9 września 2013 r. Brak politycznych decyzji w sprawie backloadingu i oczekiwanie przedsiębiorców na informacje o ilości darmowych uprawnień spowodowały nieznaczny wzrost cen uprawnień w sierpniu

Bardziej szczegółowo

2011-07 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 07.11.2011 EUA-cena 01.2011 11.2011 Źrόdło: Bluenext

2011-07 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 07.11.2011 EUA-cena 01.2011 11.2011 Źrόdło: Bluenext Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER/ERU; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 2011-07

Bardziej szczegółowo

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Akcje na giełdzie Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 16 maja 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

2013-10 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 16.12.2013 DEC13 01.01.2013-14.12.2013 źródło: EXC London

2013-10 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 16.12.2013 DEC13 01.01.2013-14.12.2013 źródło: EXC London Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 2013-10 News-emisje

Bardziej szczegółowo

2010-07 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami EUA-Spot 04/2010 10/2010 Źrόdło: Bluenext Wydanie z 25.10.2010

2010-07 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami EUA-Spot 04/2010 10/2010 Źrόdło: Bluenext Wydanie z 25.10.2010 www.handel-emisjami.pl Daily QBNXCO2 Line, QBNXCO2, Last Trade(Last) 22/10/2010, 15 02/04/2010-02/11/2010 (PAR) Pric e EUR T 15.8 Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie

Bardziej szczegółowo

2013-06 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 22.07.2013 DEC13 01.01.2013-22.07.2013 źródło: EXC London

2013-06 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 22.07.2013 DEC13 01.01.2013-22.07.2013 źródło: EXC London Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 2013-06 News-emisje

Bardziej szczegółowo

Analiza handlu zagranicznego i rynku wymiany walut w Polsce

Analiza handlu zagranicznego i rynku wymiany walut w Polsce Analiza handlu zagranicznego i rynku wymiany walut w Polsce NA PRZYKŁADZIE WYMIANY WALUT ONLINE SAMIR TOPKA- WALUTUJ.PL 09.04.2015 Pozytywna afirmacja Umiem wymyślić produkt, który będzie się sprzedawał

Bardziej szczegółowo

Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska.

Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska. Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska. Czy Pana zdaniem polskie spółki powinny się obawiać wrogich przejęć w najbliższym czasie? Uważam,

Bardziej szczegółowo

Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu

Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu Toruń, 7 stycznia 2013 r. Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu W grudniu 2012 r. wolumen handlowanych uprawnień do emisji dwutlenku węgla na rynku spotowym był

Bardziej szczegółowo

OPANUJ RYNEK w 8 minut!

OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! Witaj w anyoption, wiodącej na świecie opcjach binarnych! platformie do transakcji na Dajemy Ci możliwość osiągnięcia wysokich zysków w krótkim i średnim

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

2011-05 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami

2011-05 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER/ERU; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER Daily

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE JAKO ELEMENT OGRANICZANIA RYZYKA CENOWEGO

INSTRUMENTY POCHODNE JAKO ELEMENT OGRANICZANIA RYZYKA CENOWEGO INSTRUMENTY POCHODNE JAKO ELEMENT OGRANICZANIA RYZYKA CENOWEGO Rawa Mazowiecka 08 listopada 2012 Tomasz Roszkowski Transakcje zabezpieczające przyszłą cenę sprzedaży towaru rolnego najlepiej przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku ceny.

Bardziej szczegółowo

2012-07 News-emisje CO2 Praktische Informationen zum Emissionshandel Ausgabe vom 20.11.2012 DEC12 12.11.2012 bis 19.11.2012 źródło: ICE London

2012-07 News-emisje CO2 Praktische Informationen zum Emissionshandel Ausgabe vom 20.11.2012 DEC12 12.11.2012 bis 19.11.2012 źródło: ICE London Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 2012-07 News-emisje

Bardziej szczegółowo

2011-02 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 04.04.2011 EUA cena 08/2008 04/2011 Źrόdło: Bluenext

2011-02 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 04.04.2011 EUA cena 08/2008 04/2011 Źrόdło: Bluenext Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER/ERU; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 2011-02

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Obroty i średnie ceny na rynku terminowym

Obroty i średnie ceny na rynku terminowym 15-maj 25-maj 04-cze 14-cze 1 kwi 15 kwi 29 kwi 13 maj 27 maj 10 cze 220 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013 Avg m-c 2013 210 200 190 Notowania kontraktów forward dla produktu

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW Zlecenia bez limitu ceny: RODZAJE ZLECEŃ NA GPW PKC - zlecenie po każdej cenie PCR - zlecenie po cenie rynkowej PCRO - zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie Zlecenie z limitem ceny W tego typu zleceniach,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy? Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 29 października 2015 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z DEC źródło: EXC London

News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z DEC źródło: EXC London Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 2013-01 News-emisje

Bardziej szczegółowo

Poradnik gracza opcyjnego

Poradnik gracza opcyjnego Poradnik gracza opcyjnego Wstęp Na rynku istnieje całe mnóstwo spekulantów. Szukają oni szybkiego zysku. Chcą pomnożyd kapitał wykorzystując krótkoterminowe (przypadkowe) ruchy cenowe. Handlują nieustannie.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe?

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii S.A. POWER RING 2007 w stronę europejskiej energetycznej platformy handlowej

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Alchemia funduszy ETF / SEZONOWOŚĆ NA GIEŁDZIE

Alchemia funduszy ETF / SEZONOWOŚĆ NA GIEŁDZIE Alchemia funduszy ETF / SEZONOWOŚĆ NA GIEŁDZIE "Sell in May and go away" co znaczy sprzedawaj w maju, stare, dobre giełdowe powiedzenie, które pozostaje ciągle prawdziwe. Prawidłowość, iż giełdy mają tendencje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2. Warszawa, 23.06.2010 Alpiq Energy SE Oddział w Polsce

Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2. Warszawa, 23.06.2010 Alpiq Energy SE Oddział w Polsce Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 Warszawa, 23.06.2010 Alpiq Energy SE Oddział w Polsce Zagadnienia 1. Prezentacja firmy Alpiq 2. Ogólne wytyczne dla uczestników systemu ETS 1. Analiza sytuacji Klienta

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN DMK-Alpha 9:00 - Wczoraj zostały wzmocnione pierwsze sygnały kupna PLN w krótkim terminie, a poranek potwierdza presję na kupowanie PLN. Sytuacja na rynkach światowych znów zaczyna sprzyjać kupowaniu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2

Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2 Toruń, 7 marca 2013 r. Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2 W związku z nadziejami rynku na skuteczność lutowych rozmów Komisji ds. Środowiska na temat interwencji

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat operacyjnych na rynku kasowym i terminowym Październik 2010 r. Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku

Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku Data publikacji raportu: 20 luty 2017 roku 1 Wstęp Zarząd COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Krótka sprzedaż akcji

Krótka sprzedaż akcji Źródło: http://akcjonariatobywatelski.pl/pl/centrum-edukacyjne/materialy-edukacyjne/57,krotka-sprzedaz-akcji.html Wygenerowano: Niedziela, 31 stycznia 2016, 17:35 Krótka sprzedaż akcji Krótka sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI...V PRZEDMOWA...11 PODZIĘKOWANIA Wstęp

Spis treści SPIS TREŚCI...V PRZEDMOWA...11 PODZIĘKOWANIA Wstęp SPIS TREŚCI...V PRZEDMOWA...11 PODZIĘKOWANIA...13 Wstęp Rozdział 1 TRADEREM JEST KAŻDY Z NAS...17 Najważniejsze przekonanie rynkowe...21 Początki mojej kariery...22 Podróż życia...26 SZUKANIE PORZĄDKU

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu Toruń, 7 stycznia 2014 r. Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu W grudniu uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (EUA) zyskały na wartości 11,26 proc.

Bardziej szczegółowo

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Kwotowania EUR/USD u brokera A: Kupno: 1,4001 Sprzedaż: 1,4002 Kwotowania EUR/USD u brokera B: Kupno: 1,4003 Sprzedaż: 1,4005 Ile możemy zarobić na transakcji

Bardziej szczegółowo

Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN

Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN 20-maj 30-maj 09-cze 19-cze 1 kwi 15 kwi 29 kwi 13 maj 27 maj 10 cze 24 cze 200 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013

Bardziej szczegółowo

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Rosja zwiększyła produkcje ropy naftowej w czerwcu bieżącego roku utrzymując pozycję czołowego producenta. Jednakże analitycy zwracają uwagę na problemy mogące

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Ceny energii elektrycznej

Ceny energii elektrycznej 19-kwi 26-kwi 03-maj Ceny energii elektrycznej 10-maj 17-maj 29 gru 11 sty 24 sty 6 lut 19 lut 4 mar 17 mar 30 mar 12 kwi 25 kwi 8 maj 21 maj 220 180 140 PLN/MWh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce Power RING 2009, Dec 2009 2 Ostatnia lekcja z prywatyzacji. 1. Wejście PGE SA na Giełdę

Bardziej szczegółowo

2013-02 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 04.04.2013 DEC13 01.01.2013-03.04.2013 źródło: EXC London

2013-02 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 04.04.2013 DEC13 01.01.2013-03.04.2013 źródło: EXC London Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 2013-02 News-emisje

Bardziej szczegółowo

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu:

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu: 3.8.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek Pierwszy Dzień i czwartek Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

Z Januszem Płocicą, prezesem Zelmera, m.in. o opcjach walutowych, problemach w Rosji oraz strategii rozmawia Agnieszka Barteczko.

Z Januszem Płocicą, prezesem Zelmera, m.in. o opcjach walutowych, problemach w Rosji oraz strategii rozmawia Agnieszka Barteczko. Z Januszem Płocicą, prezesem Zelmera, m.in. o opcjach walutowych, problemach w Rosji oraz strategii rozmawia Agnieszka Barteczko. Jaką ostatecznie rezerwę z tytułu ujemnej wyceny opcji walutowych Zelmer

Bardziej szczegółowo

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015 Kwartał z jajem W POPRZEDNIM TYGODNIU Niemieckie (solidne) wzrosty Niemiecki PMI Indeks IFO Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU Pierwszy kwartał z ożywieniem

Bardziej szczegółowo

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom,

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, Obligacje Obligacje Teraz pora zająć się obligacjami.. Wbrew pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, jak i emitentom. Definicja

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2016 ROKU Lubsko, 14 kwietnia 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

oferty kupujących oferty wytwórców

oferty kupujących oferty wytwórców Adam Bober Rybnik, styczeń Autor jest pracownikiem Wydziału Rozwoju Elektrowni Rybnik S.A. Artykuł stanowi wyłącznie własne poglądy autora. Jak praktycznie zwiększyć obrót na giełdzie? Giełda jako jedna

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom

Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom W praktyce spółki wykorzystują jeden z trzech sposobów przeprowadzenia subskrypcji, a następnie przydziału akcji: subskrypcja z ceną sztywną, sprzedaż z ceną minimalną, sprzedaż akcji po cenie sztywnej

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 13.06. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

Ceny energii elektrycznej

Ceny energii elektrycznej 01-maj 11-maj 21-maj 31-maj 29 gru 12 sty 26 sty 9 lut 23 lut 9 mar 23 mar 6 kwi 20 kwi 4 maj 18 maj 1 cze Ceny energii elektrycznej 220 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Krzysztof Szczepaniak Uniwersytet Gdański 17 maja 2016 roku Organizatorzy Zasady zajęć Wykładowca to ja Studenci to Wy Pytania

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku walutowym 29 września 2006

Aktualna sytuacja na rynku walutowym 29 września 2006 Aktualna sytuacja na rynku walutowym 29 września 2006 12:00 Od kilku dni namawialiśmy eksporterów mających przychody w Euro, by zwiększali swe portfele zabezpieczeń nie czekając na cenę 4 Złote za Euro,

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Radosław Pietrzyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 11 maja 2015 r. Plan prezentacji 1. Co to jest rynek i giełda?

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu

Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu .pl https://www..pl Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu Autor: Elżbieta Sulima Data: 19 maja 2017 W kwietniu opłacalność produkcji trzody chlewnej znacząco się poprawiła. Rośnie sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011 Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, nie należy spodziewać się zwiększenia popytu na rynku nieruchomości w ciągu najbliższego roku. Ograniczony dostęp do źródeł finansowania zakupu nieruchomości, wzrost

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

2010-01 News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami EUA Spot 01.12.2009 05.02.2010 Źrόdło: Bluenext Wydanie z 15.02.

2010-01 News emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami EUA Spot 01.12.2009 05.02.2010 Źrόdło: Bluenext Wydanie z 15.02. www.handel-emisjami.pl My zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie My sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER; CER/CER Zarządzamy certyfikatami

Bardziej szczegółowo

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół?

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? .pl Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? Autor: Elżbieta Sulima Data: 24 czerwca 2016 Wołowina cieszy się dużą popularnością, więc ceny rosną. Jakie są notowania zbóż, a które produkty w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 11 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

01-2014 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 03.02.2014 EUA DEC14 11-2013 do 01-2014 źródło: EXC London

01-2014 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 03.02.2014 EUA DEC14 11-2013 do 01-2014 źródło: EXC London Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 01-2014 News-emisje

Bardziej szczegółowo

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE Warranty opcyjne (dalej: warranty) są papierami wartościowymi emitowanymi przez instytucje

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie 3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie Autor: Robert Kajzer Spis treści Wstęp... 3 Panuj nad własnymi emocjami... 4 Jak jednak nauczyć się panowania nad emocjami?...

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change Raport 4/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo