VCVR-1622H39 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA KOLOROWA Z FUNKCJĄ COLOR CUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VCVR-1622H39 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA KOLOROWA Z FUNKCJĄ COLOR CUT"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI VCVR-1622H39 KAMERA KOLOROWA Z FUNKCJĄ COLOR CUT Dane zawarte w instrukcji Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia proszę uważnie zapoznać się z danymi zawartymi w instrukcji. Instrukcję należy starannie przechowywać w celu umożliwienia wykorzystania jej w przyszłości. Zależnie od warunków użytkowania, miejsca instalacji i otoczenia należy upewnić się, że ustawienia i regulacje urządzenia zostały prawidłowo wykonane. W przypadku, gdy podczas instalacji i dokonywania ustawień urządzenia potrzebna będzie pomoc, proszę skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA,

2 SPIS TREŚCI SPIS TERŚCI... 1 ZALECENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA ZALECENIA INSTALACYJNE... 4 ELEMENTY I ICH FUNKCJE WYMIARY INSTALACJA PODŁĄCZENIA OKABLOWANIA... 9 OBSŁUGA MENU EKRANOWEGO USTAWIENIA OBIEKTYW (LENS) - sterowanie pracą MIGAWKA (SHUTTER) BALANS BIELI (WHITE BALANCE) 13 BACKLIGHT (korekcja przeciwoświetlenia) AGC (automatyczna regulacja poziomu sygnału wyjściowego) DNR (cyfrowa redukcja szumów).. 15 SENS UP (tryb zwolnionej migawki). 16 FUNKCJE DODATKOWE (SPECIAL) S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 1

3 ZALECENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI W razie napotkania ewent. problemów technicznych Jeżeli widzisz, że z wnętrza kamery wydobywa się dym lub wyczuwasz dziwną woń bądź odnosisz wrażenie, że kamera działa wadliwie nie używaj dalej takiego urządzenia. Natychmiast wyłącz zasilanie w kamerze i odłącz jej kabel zasilający, po czym zasięgnij porady u sprzedawcy urządzenia bądź w SERWISIE dystrybutora sprzętu APER. Nie otwieraj niepotrzebnie obudowy, nie przerabiaj kamery Demontaż obudowy kamery może być niebezpieczny i może grozić uszkodzeniem urządzenia. W kwestii napraw urządzenia zasięgnij porady u sprzedawcy urządzenia bądź u DYSTRYBUTORA sprzętu APER. Podczas instalacji urządzenia należy zwrócić szczególną uwagę na moduł kamery. Moduł kamery jest elementem delikatnym i po otwarciu obudowy może być narażony na uszkodzenie. Po otwarciu obudowy należy również zachować szczególną ostrożność i nie dotykać optyki kamery. Nie wkładaj niczego do kamery Uważaj, by do urządzenia nie dostały się jakiekolwiek przedmioty metalowe, ani substancje palne. Próba eksploatacji kamery z ciałami obcymi wewnątrz urządzenia może zakończyć się pożarem, powstaniem zwarć lub innymi uszkodzeniami. Dobrze chroń kamerę przed wodą deszczową, morską itp. Gdyby do wnętrza kamery dostała się woda/ciecz, natychmiast wyłącz zasilanie w kamerze i odłącz jej kabel zasilający, po czym zasięgnij porady u sprzedawcy kamery bądź DYSTRYBUTORA sprzętu APER. Uważaj przy przenoszeniu / przewożeniu kamery Uważaj, by nie upuścić kamery. Nie dopuść, by kamera z otwartą obudową została uderzona lub poddana działaniu silnych wstrząsów/drgań, inaczej może ulec uszkodzeniu. Kamerę instaluj z dala od źródeł pól magnetycznych Kamera znajdująca się w polu magnetycznym może pracować niestabilnie. Chroń kamerę przed wilgocią i zapyleniem/zakurzeniem Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu kamery, do jej instalacji wybierz miejsca, w których nie będzie narażona na działanie tłustego dymu / pary wodnej, powodujących duży wzrost wilgotności lub zapylenia przekraczający wartości dopuszczalne. Chroń kamerę przed zbyt wysokimi temperaturami Nie instaluj kamery w pobliżu pieców, piecyków, kuchenek czy innych źródeł ciepła, jak np. reflektorów punktowych, ani w miejscach, w których byłaby narażona na bezpośrednie nasłonecznienie, ponieważ grozi to wystąpieniem odkształceń i odbarwień jej obudowy bądź powstaniem innych uszkodzeń. Ostrożnie planuj instalowanie kamery pod sufitem/stropem, w pomieszczeniach kuchennych lub kotłowniach, gdyż temperatura powietrza w takich miejscach może sięgać poziomu niebezpiecznie wysokiego dla urządzenia. S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 2

4 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Moduł kamery, szt. 1.. Wkręty mocujące, szt Gwiazdkowy klucz z zamkiem, szt Klucz do montażu zaślepki otworu kabla, szt. 1.. Złącze do podłączenia monitora testowego, szt. 1. Instrukcja obsługi, szt. 1 S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 3

5 WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA Obudowa zabezpieczająca przed aktami wandalizmu Obudowa hermetyczna o standardzie przemysłowym IP66 (masywna i wodoodporna konstrukcja), odpowiednia do instalacji zewnętrznych, Wbudowany przetwornik obrazu 1/3", Możliwość ręcznego ustawienia obrotu, kąta pochylenia (PAN/TILT) i pozycji obrazu (3D), Wbudowana optyka o zmiennej ogniskowej z automatyczną przysłoną i ogniskową 3,8~9,5mm, Wysoka rozdzielczości i czułość, Kompensacja oświetlenia tła oparta na pomiarze w środkowej części obrazu, Automatyczne rozpoznawanie i przełączanie napięcia zasilania w przedziale DC 12V i AC 24V, Funkcja synchronizacji częstotliwością napięcia zmiennego (tylko przy zasilaniu 24 V AC) ZALECENIA INSTALACYJNE Zasilanie Urządzenie może być zasilane źródłem napięcia stałego 12V lub zmiennego 24V. Urządzenie automatycznie wykrywa typ zasilania. Należy jednak zwrócić uwagę na odpowiednią polaryzację napięcia zasilania w przypadku podłączenia napięcia stałego. Nieodpowiednia polaryzacja może spowodować zakłócenia w działaniu lub uszkodzenie kamery. Zastosowanie uziemienia lub niestabilnego źródła zasilania może również doprowadzić do zakłóceń w działaniu lub uszkodzenia kamery. Użytkowanie i przechowywanie: Unikać kierowania obiektywu przez dłuższy czas na bardzo jasne i silnie oświetlone obiekty. Unikać użytkowania i przechowywania urządzenia w warunkach: Bardzo niskich lub wysokich temperatur temperatura pracy urządzenia mieści się w przedziale od C do C. Unikać instalowania urządzenia w momencie, gdy temperatura otoczenia jest niższa od 0 0 C Bezpośredniego sąsiedztwa silnych pól magnetycznych Bezpośredniego sąsiedztwa źródeł emitujących silne pola elektromagnetyczne, takich jak przekaźniki radiowe i telewizyjne, Silnego zanieczyszczenia i wysokiej wilgotności, Narażenia na wibracje mechaniczne, Bezpośredniego sąsiedztwa lamp fluorescencyjnych oraz płaszczyzn odbijających światło, Oświetlenia migających źródeł światła może to spowodować drganie przekazywanego obrazu. S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 4

6 Instalacja obudowy kamery: Obudowę należy zainstalować za pomocą dołączonych w zestawie śrub do trwałej powierzchni. Kamera może zostać zainstalowana w dowolnej pozycji. Transport: Gdy zachodzi konieczność transportu urządzenia, należy zapakować je w oryginalne opakowanie lub opakowanie z materiału o takiej samej wytrzymałości jak oryginalne. Czyszczenie: Kopuła jest częścią toru optycznego kamery. Do czyszczenia kopuły używać czystej, suchej i miękkiej ściereczki w celu usunięcia kurzu i odcisków palców, W celu usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni obiektywu używać sprężonego powietrza w sprayu. Obudowę należy czyścić suchą, miękką ściereczką. Poważniejsze zabrudzenia usuwać małą ilością nasączonego w ściereczkę neutralnego detergentu, a następnie wytrzeć do sucha, Nie używać silnych rozpuszczalników takich jak alkohol, benzyna (i pochodne) i rozcieńczalników. Mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni obudowy. Użytkowanie kamery na zewnątrz obiektu: Zamocowanie kamery na zewnątrz obiektu wymaga uszczelnienia niżej wymienionych części i punktów mocowania (np. uszczelniaczem silikonowym) w celu zapobiegnięcia wnikania wilgoci do wnętrza: Trzy otwory mocujące kamerę na ścianie lub pod dachem, Otwory przelotowe (boczne i dolne), Powierzchnie styku uszczelki obudowy kamery i obudowy. Szablon do mocowania: W zestawie załączony jest szablon ułatwiający mocowanie urządzenia na ścianie lub suficie. S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 5

7 ELEMENTY URZĄDZENIA I ICH FUNKCJE (RYS A): Poniżej przedstawiono elementy urządzenia oraz ich zastosowanie: 1) Obiektyw automatyczny z regulowaną ogniskową: Obiektyw wyposażono w automatyczną przysłonę. Zmiana parametrów pracy przysłony możliwa jest w MENU ekranowym kamery. Zmiana parametrów ogniskowej i ostrości regulowane są za pomocą pierścieni regulacyjnych. 2) Płyta regulacyjna z przyciskami obsługi menu kamery: Przycisk SETUP: Służy do wyświetlania menu kamery na monitorze. Przycisku tego używasz również do zatwierdzenia nowo wybranego w menu ustawienia/trybu danej funkcji/opcji (np. wskutek zaistnienia nowych warunków pracy kamery wymagających rekonfiguracji urządzenia). Przyciski UP i DOWN: Służą do wybrania kursorem z listy menu tej pozycji, której wartość chcesz zmienić. Przesuwają ten kursor w górę (UP) / dół (DOWN) po kolejnych pozycjach ekranu menu. Przyciski LEFT i RIGHT: Służą do zmieniania wartości aktualnie wybranej pozycji menu, przesuwając kursor w lewo (LEFT) / prawo (DOWN) wśród możliwych ustawień wybranej pozycji. S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 6

8 3) Złącze VBS: Złącze służy do podłączenia monitora testowego lub pomocniczego. 4) Moduł kamery w uchwycie umożliwiającym regulację w dowolnym kierunku (3D): W celu zmiany ustawienia/położenia modułu kamery należy poluzować wkręty blokujące. Po dokonaniu ustawienia w żądanym kierunku zablokować położenie modułu poprzez dokręcenie wkrętów. 5) Płyta zasilacza: Zastosowany zasilacz umożliwia wykorzystanie zasilania niskonapięciowego zarówno prądem stałym (12V) jak i zmiennym (24V). WYMIARY INSTALACJA 1. Montaż podstawy kamery: Otworzyć obudowę kamery poprzez odkręcenie 3 wkrętów mocujących. Zamocować podstawę za pomocą załączonych w zestawie wkrętów do podłoża. 2. Podłączenie zasilania i odbiornika sygnału wideo: Podłączyć źródło zasilania: a. Zasilacz regulowany 12V DC/500mA b. Zasilacz 24V AC c. Podłączyć odbiornik sygnału wizyjnego o impedancji 75Ω S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 7

9 S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 8

10 3. Ustawienie położenia modułu kamery i parametrów obiektywu: Po poluzowaniu śrub dokonać ustawienia położenia modułu. Po ustaleniu jego pozycji dokonać ustawienia kąta widzenia i ostrości obiektywu za pomocą pierścieni umieszczonych na obiektywie. 4. Zamocowanie kopuły kamery: Po wykonaniu regulacji zamocować kopułę ochronną do podstawy kamery za pomocą 3 wkrętów. Należy zwrócić uwagę na właściwe dociśnięcie uszczelki. PODŁACZENIE OKABLOWANIA Schemat podłączenia okablowania: W przypadku instalowania kamery w warunkach zewnętrznych zalecane jest dodatkowe wykonanie zabezpieczenia połączeń kablowych. Zakończenia kabli kamery wykonane są w standardzie nie umożliwiającym zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami otoczenia. Dlatego dla połączenia kabli zalecane jest w tym przypadku zastosowanie dodatkowej hermetycznej puszki przyłączeniowej. S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 9

11 OBSŁUGA MENU EKRANOWEGO LENS (wybór obiektywu) SHUTTER (warunki pracy i tryby doboru otwarcia migawki) WHITE BALANCE (wybór metody doboru balansu bieli) BACKLIGHT (praca korekcji dla warunków przeciwoświetlenia) AGC (praca automatycznej regulacji wzmocnienia) DNR (praca cyfrowej redukcji szumów) SENS-UP (wzmocnienie poziomu czułości (wydłużenie czasu ekspozycji) dla złych warunków oświetleniowych) SPECIAL (funkcje specjalne) EXIT (wyjście) Menu SETUP MANUAL DC/VIDEO ESC MANUAL FLK ATW AWC MANUAL OFF HIGH OFF HIGH OFF HIGH OFF AUTO CAMERA ID SYNC PRIVACY SHARPNESS RETURN LOW MIDDLE LOW MIDDLE LOW MIDDLE COLOR MOTION DETECTION MIRROR RESET S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 10

12 Ustawienia Ustawienia kamery wprowadzasz 5 przyciskami znajdującymi się na tylnej ściance kamery. 1. Naciśnij przycisk SETUP ( SET ). Teraz możesz wprowadzić ustawienia konfigurujące pracę kamery. Na monitorze wyświetla się menu kamery z nagłówkiem SETUP : 2. Przyciskami UP i DOWN wybierz funkcję, którą chcesz uaktywnić. Przyciski UP i DOWN sterują położeniem wskaźnika w postaci strzałki (wskazującego aktywną pozycję menu). Ustaw strzałkę na funkcji, której ustawienie (tj. tryb pracy) chcesz zmienić. S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 11

13 3. Jeśli chcesz zmienić ustawienie wybranej funkcji, użyj przycisków LEFT i RIGHT. Za naciśnięciem przycisku LEF/RIGHT w menu wyświetlają się tryby dostępne (do ustawienia) dla danej funkcji. Naciskaj przycisk LEFT/RIGHT tyle razy, aż zobaczysz tryb, którą/y chcesz ustawić dla tej funkcji. 4. Aby zakończyć ustawienie funkcji, wybierz polecenie EXIT, po czym naciśnij przycisk SETUP ( SET ). Ważne wyjaśnienia: Jeżeli za polem wyboru trybu funkcji, którą chcesz zmienić, wyświetla się wskaźnik zakrzywionej strzałki (enter), to znaczy, że funkcja ta ma swoje podmenu konfiguracyjne (tj. dodatkowy ekran konfiguracyjny), w które możesz wejść przez proste naciśnięcie przycisku SETUP. Jeżeli w polu wyboru trybu funkcji wyświetla się, to znaczy, że (przy danych ustawieniach) funkcja ta nie ma żadnego trybu, który byłby do wybrania. LENS (OBIEKTYW - sterowanie pracą obiektywu) Ta funkcja służy do wyregulowania poziomu otwarcia przysłony. 1. Gdy masz już na ekranie wyświetlone menu SETUP kamery, przyciskami UP i DOWN naprowadź strzałkę wskaźnika aktywnej pozycji na pozycję LENS. 2. Przyciskami LEFT i RIGHT wybierz rodzaj obiektywu, z którym kamera ma współpracować: DC : Ustawienie właściwe dla obiektywu z automatyczną przysłoną. Uwagi: W urządzeniu wbudowano obiektyw z automatyczną przysłoną sterowaną prądowo (DC). (Zob. też ryc. na str. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). Poziom otwarcia przysłony możesz wyregulować w trybie DC. Zakresem tej regulacji jest przedział Ustaw optymalny poziom jaskrawości. MANUAL : Ustawienie stałego poziomu otwarcia przysłony. 3. Naciśnij przycisk SETUP, jeśli chcesz powrócić do poprzedniego menu. S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 12

14 SHUTTER (warunki pracy i tryby doboru czasu migawki) Jako sposób sterowania migawką kamery możesz wybrać bądź sterowanie przez automatykę migawki (ESC) bądź sterowanie ręczne (MANUAL). 1. Gdy masz już na ekranie wyświetlone menu SETUP, naprowadź przyciskami UP i DOWN strzałkę wskaźnika na pozycję SHUTTER. 2. Przyciskami LEFT i RIGHT wybierz żądany tryb pracy migawki kamery: FLK : Wybierz ustawienie FLK, gdy na ekranie widać migotanie obrazu wynikające z rozbieżności częstotliwości kamery (model NTSC: 1/100, model PAL: 1/120) i częstotliwości źródła światła oświetlającego scenę. ESC : W tym ustawieniu czasem otwarcia migawki zarządzać będzie automatyka kamery. Gdy włączysz tryb ESC, czas otwarcia migawki będzie dobierany automatycznie przez kamerę w zależności od stwierdzonej jasności sceny. MANUAL : W tym ustawieniu możesz ręcznie zadać żądany czas otwarcia migawki (zob. pkt 3). 3. Wybierz tryb MANUAL, jeżeli chcesz samodzielnie (tj. ręcznie) ustawić odpowiedni czas otwarcia migawki. Masz do wyboru następujące zakresy czasów: od 1/60 do 1/ (w modelach NTSC kamery) od 1/60 do 1/ (w modelach PAL kamery) 4. Gdy już wprowadzisz żądane ustawienie, naciśnij przycisk SETUP. Uwagi: Jeżeli używasz w kamerze systemu wewn. synchronizacji i dla opcji SHUTTER wybrałbyś ustawienie ESC, a kamera byłaby przy tym skierowana wprost (bezpośrednio) na jasne źródło światła jarzeniowego, to w takich warunkach to ustawienie może niestety dawać pogorszenie obrazu widocznego na ekranie. Dlatego zawsze wybierz miejsce instalacji danej kamery z dbałością o różne możliwe czynniki. Jeżeli dla SHUTTER wybierzesz tryb MANUAL, to wtedy funkcja SENS-UP nie będzie mogła działać. WHITE BALANCE (metoda doboru balansu bieli) Zbyt głębokie przebarwienie obrazu (tj. białe nie jest białe ) możesz skorygować przy pomocy funkcji regulacji balansu bieli WHITE BALANCE. 1. W menu SETUP przyciskami UP i DOWN naprowadź strzałkę wskaźnika na pozycję WHITE BALANCE. 2. Przyciskami LEFT i RIGHT wybierz dla wskazanej funkcji tryb pracy, który chcesz uaktywnić: S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 13

15 Masz do wyboru 3 poniższe tryby pracy funkcji: ATW (Auto Tracking White Balance) : Tryb ATW (tj. automatykę balansu bieli z ciągłym śledzeniem) możesz stosować dla temperatur barwowych oświetlenia z zakresu od 1800 do K (mogą to być przykładowo: jarzeniówki, światło dzienne, lampy sodowe lub lampy montowane w tunelach). AWC (Auto White Balance Control) : Gdy masz wybrany ten tryb jednorazowej automatycznej korekcji bieli, to by z niego skorzystać: (1) Nakierowujesz kamerę na kawałek czysto białego papieru (kartka), (2) naciskasz przycisk SETUP, by wyzwolić automatyczne nastawienie optymalnej bieli dla światła zastanego. Gdyby po wykonanej korekcji AWC otoczenie kamery do którego zalicza się oczywiście także źródło światła uległo zmianie, wówczas musisz przeprowadzić kolejną korekcję AWC. MANUAL : Ten tryb ręcznej korekcji umożliwia precyzyjniejsze wyregulowanie bieli obrazu. (1) Najpierw wybierz dla WHITE BALANCE ustawienie ATW lub AWC. (2) Po tym zmień na tryb ręcznej regulacji MANUAL, po czym naciśnij przycisk SETUP. (3) Teraz ustaw właściwą temperaturę barw, a następnie zwiększaj/zmniejszaj wartości składowych R i B, obserwując wpływ tych regulacji (R, B) na obiekt na monitorze. Uwagi: W warunkach wymienionych w liście poniżej funkcja WHITE BALANCE może działać nieprawidłowo. Należy wówczas przejść na tryb AWC. (1) Jeżeli otoczenie obiektu ma bardzo wysoką temperaturę barw (np. bezchmurne niebo lub zachód słońca). (2) Jeżeli otoczenie obiektu jest ciemne. (3) Jeżeli kamera została skierowana wprost (bezpośrednio) na lampę jarzeniową lub została zainstalowana w miejscu narażonym na znaczne wahania oświetlenia, to wówczas funkcja WHITE BALANCE może działać niestabilnie (niedokładności). BACKLIGHT (korekcja przeciwoświetlenia) Nawet wtedy gdy za obserwowanym obiektem obecne jest silne źródło światła tylnego (tzw. przeciwoświetlenia), możliwe jest dzięki funkcji kompensacyjnej BACKLIGHT uzyskanie czytelnego obrazu tła obiektu oraz czytelnego obrazu samego obiektu. 1. W menu SETUP przyciskami UP i DOWN naprowadź strzałkę wskaźnika na pozycję BACKLIGHT. 2. Przyciskami LEFT i RIGHT wybierz tryb pracy funkcji, który chcesz uaktywnić: S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 14

16 HIGH : Wzmocnienie wzrasta z 0 db aż do 42 db. MIDDLE : Wzmocnienie wzrasta z 0 db aż do 30 db. LOW : Wzmocnienie wzrasta z 0 db aż do 18 db. OFF : Funkcja BACKLIGHT jest wyłączona. AGC (automatyka ARW) 1. W menu SETUP przyciskami UP i DOWN naprowadź strzałkę wskaźnika na pozycję AGC. 2. Przyciskami LEFT i RIGHT wybierz tryb pracy, który chcesz uaktywnić. Wraz ze wzrostem poziomu wzmocnienia obraz staje się coraz jaśniejszy, ale zwiększa się też jego zaszumienie. Możliwe ustawienia funkcji: HIGH : Wzmocnienie jest automatycznie regulowane w zakresie 6 ~ 42 db. MIDDLE : Wzmocnienie jest automatycznie regulowane w zakresie 6 ~ 30 db. LOW : Wzmocnienie jest automatycznie regulowane w zakresie 6 ~ 18 db. OFF : Wzmocnienie zostaje ustawione na stałe na 6 db. DNR (cyfrowa redukcja szumów) Szum tła przy słabym oświetleniu spada automatycznie wraz z (zaistniałymi) zmianami poziomu wzmocnienia. S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 15

17 1. W menu SETUP przyciskami UP i DOWN naprowadź strzałkę wskaźnika na pozycję DNR. 2. Przyciskami LEFT i RIGHT wybierz tryb pracy, który chcesz uaktywnić. OFF : Nie ma redukcji poziomu szumów. LOW : Ustawienie to wprowadza niską redukcję poziomu szumów, praktycznie bez uwidocznienia się zjaw obiektów w obrazie. MIDDLE : Jest to najskuteczniejszy tryb oczyszczania obrazu z szumów. Ustawienie to wprowadza wystarczająco silną redukcję poziomu szumów, nie uwidaczniając przy tym zbyt mocno zjaw obiektów. HIGH : Ustawienie powoduje bardzo silną redukcję poziomu szumów, jednak wzrasta widoczność zjaw obiektów. Uwagi: Gdy funkcja AGC jest wyłączona ( OFF ), wówczas funkcja cyfrowej redukcji szumów DNR nie może działać. SENS UP (skuteczna w słabym oświetleniu) Funkcja SENS UP pomaga utrzymać jasny, czytelny obraz w złych warunkach oświetleniowych poprzez automatyczną detekcję zmian poziomu nat. światła. 1. W menu SETUP przyciskami UP i DOWN naprowadź strzałkę wskaźnika na pozycję SENS UP. 2. Przyciskami LEFT i RIGHT wybierz tryb pracy, który chcesz uaktywnić. AUTO : Tryb automatyczny do złych warunków oświetleniowych. OFF : Funkcja nie działa. Uwagi: Gdy dla SHUTTER ustawiono w menu ręczny wybór czasu migawki MANUAL, wówczas funkcja SENS UP nie może działać. Gdy funkcja AGC jest wyłączona ( OFF ), wówczas funkcja SENS UP nie może działać. S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 16

18 3. Gdy wprowadzisz żądane ustawienie, naciśnij przycisk SETUP. Uwagi: Górną granicę zwiększania (tj. wydłużania ) pamięci sumowania obrazów, stosowaną w obserwacji ruchu w słabym oświetleniu, możesz zadać automatyce SENS UP przez naciśnięcie przycisku SETUP na trybie AUTO celem wyświetlenia osobnego podmenu regulacyjnego. (X2 ~ X128) Wraz ze wzrostem ustawianych wartości wydłużenia pamięci (X2 ~ X128), obraz kamery staje się coraz jaśniejszy; ale wzrasta przy tym także widoczność poświaty obiektów. Podnoszenie wartości wydłużenia pamięci (X2 ~ X128) przy aktywnej funkcji SENS UP może wywołać na obrazie szum i plamy, co jednak jest normalnym objawem ubocznym. SPECIAL menu funkcji dodatkowych 1. W menu SETUP przyciskami UP i DOWN naprowadź strzałkę wskaźnika na pozycję SPECIAL. 2. Wyświetla się menu SPECIAL, w którym przyciskami UP i DOWN wskazujesz funkcję, której działanie chcesz ustawić. Funkcja CAMERA ID : Jeżeli dla kamery wprowadzisz (do jej pamięci) jej etykietę identyfikacyjną ID, to będzie się ona wyświetlać na monitorze. 1) Przyciskami UP i DOWN ustaw strzałkę wskaźnika na pozycji CAMERA ID. 2) Przyciskami LEFT i RIGHT wybierz ustawienie ON. Uwaga: Jeżeli dla CAMERA ID ustawisz OFF, to etykieta kamery nie wyświetli się nawet wtedy, gdy została wcześniej wprowadzona (do pamięci kamery). 3) Naciśnij przycisk SETUP. S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 17

19 4) Etykieta Camera ID może zawierać maks. 15 znaków. (1) Przyciskami UP i DOWN przesuń kursor wyboru znaku na znak, który zamierzasz wstawić do etykiety. Uwaga: (2) Do utworzenia etykiety możesz wybrać litery A,B~Y,Z; a,b~y,z oraz cyfry 0,1~8,9 w celu wybrania żądanego znaku użyj przycisków UP, DOWN, LEFT i RIGHT. (3) Kolejne zaznaczone kursorem znaki (litery/cyfry) wstawiasz do etykiety przez naciśnięcie przycisku SETUP. (4) Powtórz powyższe kroki, aż zdefiniujesz całą etykietę kamery. W razie omyłkowo wstawionych znaków do etykiety kamery Przesuń kursor na pole CLR i naciśnij przycisk SETUP to wykasowuje wszystkie znaki z etykiety. Jeżeli chcesz poprawić tylko jeden znak, to najpierw naprowadź kursor na symbol strzałki znajdujący się w samym lewym dolnym rogu ekranu i naciśnij przycisk SET. Ustaw kursor w polu etykiety na tym znaku, który chcesz poprawić, a następnie przesuń kursor na znak, który ma go zastąpić i naciśnij przycisk SETUP. (5) Po wprowadzeniu etykiety ID dla kamery wybierz miejsce jej wyświetlania na obrazie. (1) Przesuń kursor na pole POS i naciśnij przycisk SETUP. (2) Etykieta kamery wyświetli się w lewym górnym rogu obrazu. (3) Przyciskami kierunkowymi (UP/DOWN/LEFT/RIGHT) przesuń etykietę na żądane miejsce jej wyświetlania i zatwierdź ją przyciskiem SETUP. S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 18

20 6) Wybierz kursorem pole END, po czym naciśnij przycisk SETUP, aby ostatecznie zakończyć definiowanie etykiety kamery. Funkcja COLOR AUTO : Kamera została wyposażona w funkcję, dzięki której automatycznie wybiera tryb obserwacji właściwy dla dnia i dla nocy. Kamera używa trybu obserwacji w kolorze (COLOR) za dnia, a w nocy przełącza się na tryb obserwacji cz-b (B/W). ON : Kamera nie będzie zmieniać automatycznie trybów, gdyż będzie zawsze stosować (domyślny) tryb obserwacji w kolorze. Uwagi: Gdy funkcja AGC jest wyłączona ( OFF ), wówczas funkcja COLOR nie może działać. Jeżeli stosujesz reflektory IR, kamera może mieć problemy z właściwym ustawieniem ostrości. Funkcja SYNC Kamera daje do wyboru dwa tryby SYNCHRONIZACJI: tryb wewnętrzny INT i tryb zewnętrzny sieciowy LL (Line-Lock). W trybie LL synchronizacja sygnałów wizyjnych między kamerami instalacji jest możliwa bez potrzeby stosowania generatora impulsów synchronizacji. Z trybu synchronizacji częstotliwością sieci LL można korzystać tylko w krajach oferujących sieć 60 Hz (w przypadku modeli NTSC kamery) lub 50 Hz (w przypadku modeli PAL). INT : Synchronizacja wewnętrzna. LL : Zewnętrzna synchronizacja częstotliwością sieci zasilającej. Jeżeli wybierzesz ustawienie LL, to możesz wyregulować żądane przesunięcie fazowe sygnałów. Naciśnij przycisk SET. Zakres dostępnej regulacji przesunięcia fazowego to Uwagi: Jeżeli częstotliwość zasilania = 50 Hz, to nie możesz skorzystać z trybu synchronizacji Line- Lock (dotyczy modeli NTSC). Jeżeli częstotliwość zasilania = 60 Hz, to nie możesz skorzystać z trybu synchronizacji Line- Lock (dotyczy modeli PAL). Przy napięciu wejściowym DC12V tryb funkcji SYNC jest na stałe ustawiony na INT. Funkcja MOTION DETECTION S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 19

21 Kamera została wyposażona w funkcję umożliwiającą zaobserwowanie poruszania się obiektu/ów w 4 różnych obszarach ekranu, definiowanych przez użytkownika. Kamera, gdy tylko wykryje taki ruch, wyświetla dodatkowo komunikat MOTION DETECTED. Zatem już jedna osoba może skutecznie poradzić sobie z nadzorem. Kamera wykrywa poruszenie się obiektu przez detekcję rozejścia się obrysu obiektu, a także analizując poziom jasności sceny i jej kolor. Teraz naciśnij przycisk SET. OFF : Funkcja wykrywania ruchu jest wyłączona. ON : Zostaje wykryty wszelki ruch w uaktywnionych do tego obszarach. Spośród 4 obszarów dostępnych w pozycji AREA SEL wybierz ten obszar, który chcesz uczulić na ruch. Dla obszaru wybranego w AREA SEL ustaw ON w polu AREA STATE, żeby włączyć dla niego detekcję ruchu. Przyciskami UP, DOWN, LEFT i RIGHT ustaw żądany rozmiar obszaru obserwowanego przez funkcję MOTION DETECTION. Czułość detekcji wyreguluj suwakiem SENSITIVITY. Po wprowadzeniu żądanych ustawień zapisujesz je do pamięci i kończysz ustawienia przyciskiem SETUP. Funkcja PRIVACY : Funkcja ta ukrywa obszary obrazu, które mają być niewyświetlane dla operatora. OFF : Wyłączenie funkcji ochrony stref prywatności. ON : Włączenie funkcji ochrony stref prywatności. Naciśnij przycisk SETUP, żeby skonfigurować ochronę prywatności PRIVACY. Spośród 4 obszarów dostępnych w pozycji AREA SEL wybierz ten obszar, który nie chcesz, by był wyświetlany. Dla obszaru wybranego w AREA SEL ustaw ON w polu AREA STATE, żeby włączyć jego działanie. Przyciskami UP, DOWN, LEFT i RIGHT ustaw żądany rozmiar tego obszaru. Funkcja MIRROR ON : Włączenie funkcji odbicia lustrzanego. OFF : Wyłączenie funkcji odwrócenia. S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 20

22 Funkcja SHARPNESS : Krawędzie obiektów widocznych na obrazie kamery stają się wraz z podnoszeniem wartości funkcji SHARPNESS wyraźniejsze i lepiej rozpoznawalne. Jednak zadanie wartości zbyt wysokiej może negatywnie wpłynąć na treść obrazową i uwidoczni/wzmocni (wygeneruje) szum. Naciśnij przycisk SETUP, by wejść w podmenu regulacji siły funkcji SHARPNESS. Zakres dostępnych wartości: 0 ~ 31. Funkcja RESET : Przywrócenie poziomów funkcji fabrycznie wpisanych w kamerę. Funkcja RETURN : Zapisuje ustawienia wprowadzone dotychczas w menu SPECIAL i powoduje powrót do menu SETUP. EXIT Wywołanie tej pozycji powoduje zapisanie do pamięci kamery ustawień wprowadzonych we wszystkich ekranach menu i zamknięcie menu. S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 21

23 DANE TECHNICZNE System VCVR-1622H39 PAL standard 625 linii, 25 klatek/sek. Moduł CCD 1/3 Ilość pikseli całkowita 795 [H] x 596 [V] efektywna 752 [H] x 582 [V] Tryb kolorowy (50IRE) 0.3 lx Minimalne natężenie Tryb cz/b (50IRE) 0.1 lx światła (czułość) (włączona funkcja Sense Tryb cz/b, 50IRE, Up) włączona funkcja Sense lx Up Synchronizacja Wewnętrzna/zewnętrzna (regulowana w zakresie 0~359 ) Rozdzielczość pozioma >540 linii Wyjście video BNC 1.0 V [p-p] 75Ω Stosunek S/N więcej niż 50dB (wyłączona funkcja AGC) Obiektyw Wbudowany, zmienna ogniskowa 3,8-9,5 mm, korekcja IR, automatyczna przysłona sterowana prądowo, F 1.2 Przełączanie trybu ekspozycji (obraz kolorowy/monochromatyczny) Włączony lub wybór automatyczny Sterowanie Klawiatura na podstawie kamery Menu ekranowe Tak, język angielski Elektroniczna migawka Automatyczna lub regulowana od 1/60 do 1/ s BLC Tak AGC Tak, 3 poziomy regulowane w menu Funkcja podbicia poziomu sygnału Włączona/wyłączona, automatyczna SENSE UP Regulacja korekcji apertury Tak (menu) Balans bieli ATW, AWC, ręczny regulacja w menu Korekcja Gamma 0.45 Detekcja ruchu Tak, 4 strefy Maskowanie stref prywatności Tak, 4 strefy Funkcja mirror (lustrzane odbicie) Tak, w osi poziomej Napięcie zasilania 12V DC lub 24V AC Pobór prądu 215 ma (24V), 250 ma (12V) Temperatura pracy C do C wilgotność 90% Wymiary (średnica x wysokość) 145 x 100 (mm) Waga 1100 g UWAGA: Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia. S.P.S. Trading Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, WARSZAWA, 22

IN-821N KAMERA KOLOR Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU INSTRUKCJA INSTALACJI

IN-821N KAMERA KOLOR Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU INSTRUKCJA INSTALACJI Przed zainstalowaniem kamery proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją. IN-821N KAMERA KOLOR Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU INSTRUKCJA INSTALACJI Właściwości SONY 1/3 Super HAD Kolor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Kolorowa Kamera DSP Sony O.S.D. (Menu Ekranowe) VTV 229 DNR

Instrukcja użytkownika. Kolorowa Kamera DSP Sony O.S.D. (Menu Ekranowe) VTV 229 DNR Instrukcja użytkownika Kolorowa Kamera DSP Sony O.S.D. (Menu Ekranowe) VTV 229 DNR 1 UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDDEM, NIE OTWIERAJ OBUDOWY (LUB TYŁU),

Bardziej szczegółowo

Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii

Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii ZC-b8000 (ZC-bt8039PbA, ZC-bnt8039PBA, Zc-bnx8039pba ) INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamery bulletowe, zewnętrzne z serii ZC-B8000 wyposażone są w przetwornik Sony

Bardziej szczegółowo

Kamera CCD wysokiej rozdzielczości Dzień / Noc INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kamera CCD wysokiej rozdzielczości Dzień / Noc INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera CCD wysokiej rozdzielczości Dzień / Noc INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed instalacją i użyciem kamery proszę dokładnie przeczytać tą instrukcję. Proszę zachować ją dla późniejszego wykorzystania. U W A G

Bardziej szczegółowo

KAMERA DUALNA CCD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

KAMERA DUALNA CCD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI 1 KAMERA DUALNA CCD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Instrukcja obsługi MODEL: WK-Z1213T Copyrights Simtec System 2008, All Rights Reserved. Simtec System WSKAZÓWKI OGÓLNE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 2 Jak obchodzić się

Bardziej szczegółowo

Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii

Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii ZC-bW8000 (ZC-bWnt8039PbA, ZC-bwnx8039PbA) INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamery bulletowe, zewnętrzne z serii ZC-BW8000 wyposażone są w przetwornik Pixim Seawoolf o

Bardziej szczegółowo

LTb-IR3.6PS Ltb-ir49ps

LTb-IR3.6PS Ltb-ir49ps Zewnętrzna kamera dzień/noc z oświetlaczem IR LTb-IR3.6PS Ltb-ir49ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera zewnętrzna LTB-IR3.6PS / LTB-IR49PS wyposażona jest w przetwornik Sony typu Super HAD CCD o rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

KAMERA DUALNA CCD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

KAMERA DUALNA CCD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI 1 KAMERA DUALNA CCD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Instrukcja obsługi MODEL: K2 SP828 12V WSKAZÓWKI OGÓLNE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 2 Jak obchodzić się z kamerą - Należy unikać wstrząsów, uderzeń, itp. Kamera może

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Kamer 4 w P

Instrukcja Obsługi Kamer 4 w P Instrukcja Obsługi Kamer 4 w 1 1080P Spis treści 1. Informacje Podstawowe 3 1.1 Instalacja kamery. 3 1.2 Podłączenie zasilania kamery. 3 1.3 Akcesoria dodatkowe. 3 2. Wstęp 4 3. Opis i użytkowanie funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Kamer DSP EFFIO E

Instrukcja Obsługi Kamer DSP EFFIO E Instrukcja Obsługi Kamer DSP EFFIO E Spis treści 1. Informacje Podstawowe 3 1.1 Instalacja kamery. 3 1.2 Podłączenie zasilania kamery. 3 1.3 Akcesoria dodatkowe. 3 2. Wstęp 4 3. Opis i użytkowanie funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Kamery GC-T170IR25

Instrukcja Obsługi Kamery GC-T170IR25 Instrukcja Obsługi Kamery GC-T170IR25 Spis treści 1. Informacje Podstawowe 3 1.1 Instalacja kamery. 3 1.2 Podłączenie zasilania kamery. 3 1.3 Akcesoria dodatkowe. 3 2. Wstęp 4 3. Opis i użytkowanie funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Kamery GC-T160IR25

Instrukcja Obsługi Kamery GC-T160IR25 Instrukcja Obsługi Kamery GC-T160IR25 Spis treści 1. Informacje Podstawowe 3 1.1 Instalacja kamery. 3 1.2 Podłączenie zasilania kamery. 3 1.3 Akcesoria dodatkowe. 3 2. Wstęp 4 3. Opis i użytkowanie funkcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ZMDN

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ZMDN INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY Sunell IRC13/40ZMDN OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi oraz wiedzę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ATVD/B IRC13/40AUVD/M IRC13/40AUVD

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ATVD/B IRC13/40AUVD/M IRC13/40AUVD INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY Sunell IRC13/40ATVD/B IRC13/40AUVD/M IRC13/40AUVD OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i instalacjami

Bardziej szczegółowo

Kamera DVS-540IR-V. Specyfikacja techniczna

Kamera DVS-540IR-V. Specyfikacja techniczna Kamera DVS-540IR-V Cena: 335,00 zł przetwornik: 1/3" CCD SONY Super HAD rozdzielczość: 540 TVL czułość: 0 Lux (IR LED ON) obiektyw regulowany: 4-9 mm ilość diod: 36 diod/5 mm zasięg promiennika: 30 m klasa

Bardziej szczegółowo

Menu kamery analogowej

Menu kamery analogowej Menu kamery analogowej DINION 4000 AN pl Skrócona instrukcja obsługi Menu kamery analogowej Menu ustawień pl 3 1 Menu ustawień Nacisnąć środkowy przycisk na panelu sterowania, aby przejść do menu USTAWIENIA.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER IN-900BIR30N

INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER IN-900BIR30N INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER IN-900BIR30N Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z symbolem strzałki wewnątrz równobocznego trójkąta ostrzega użytkownika urządzenia, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY obrotowej PTZ N-CAM 870

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY obrotowej PTZ N-CAM 870 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY obrotowej PTZ N-CAM 870 Przed montażem i uruchomieniem kamery prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi. Umożliwi to bezpieczną instalację i pozwoli na optymalne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Model: XD24V9 DC 12V. Kopułowa kamera kolorowa z obiektywem AI o zmiennej ogniskowej INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: XD24V9 DC 12V. Kopułowa kamera kolorowa z obiektywem AI o zmiennej ogniskowej INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Kopułowa kamera kolorowa z obiektywem AI o zmiennej ogniskowej Model: XD24V9 DC 12V Przed użyciem proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i mieć ją zawsze pod ręką. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 Model : - AWB, AGC, BLC, DZ OSD Effio-P Double Scan, 0,1Lux (kolor), Producent : CNB Kamera KAM-BFF-41F 700TVL TDN DSS 3D-DNR WDR Eclipsa AWB, AGC, BLC, DZ OSD Effio-P Double Scan, 0,1Lux (kolor), Kamera

Bardziej szczegółowo

Kamera szybkoobrotowa 540 linii, 33 X ZOOM optyczny, WDR, ICR, PH-33

Kamera szybkoobrotowa 540 linii, 33 X ZOOM optyczny, WDR, ICR, PH-33 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera szybkoobrotowa 540 linii, 33 X ZOOM optyczny, WDR, ICR, PH-33 Produkt z

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Model: LV-AL20MT Kamera Dzień/Noc z diodami IR Obiektyw stały 3.6 mm Zasięg IR 20m UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Rozkręcanie obudowy wzbronione!!! W przypadku

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Kamera Sunell SN-FXP59/21UIR Cena : 382,00 zł (netto) 469,86 zł (brutto) Producent : Sunell Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 27-09-2016 Kamera

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

VKC-1354. Funkcje/w³aœciwoœci. Specyfikacje. Numer artyku³u: 92104. 1/3" kamera dzieñ/noc, DNR, DSS, oprawa CS, 540 TV L, 230 V AC

VKC-1354. Funkcje/w³aœciwoœci. Specyfikacje. Numer artyku³u: 92104. 1/3 kamera dzieñ/noc, DNR, DSS, oprawa CS, 540 TV L, 230 V AC VKC-1354 Numer artyku³u: 92104 1/3" kamera dzieñ/noc, DNR, DSS, oprawa CS, 540 TV L, 230 V AC * Przy zakupie kamera nie jest wyposa ona w obiektyw Funkcje/w³aœciwoœci Przetwornik 1/3" Super HAD Colour/B&W

Bardziej szczegółowo

IN-923IRNPlus KAMERA DZIEŃ/NOC Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU, MASKAMI PRYWATNOŚCI, STABILIZACJĄ OBRAZU INSTRUKCJA INSTALACJI

IN-923IRNPlus KAMERA DZIEŃ/NOC Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU, MASKAMI PRYWATNOŚCI, STABILIZACJĄ OBRAZU INSTRUKCJA INSTALACJI IN-923IRNPlus KAMERA DZIEŃ/NOC Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU, MASKAMI PRYWATNOŚCI, STABILIZACJĄ OBRAZU INSTRUKCJA INSTALACJI Przed zainstalowaniem kamery proszę zapoznać się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania Kamera endoskopowa SC-610 Instrukcja użytkowania Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Dla zapewnienia prawidłowego działania kamery prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w instrukcji i

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Kolorowa kamera kopułowa 1/3 cala, mocowana na stałe, tryb pracy dzień/noc VKCD-1332SM/3.8

Instrukcja instalacji i obsługi. Kolorowa kamera kopułowa 1/3 cala, mocowana na stałe, tryb pracy dzień/noc VKCD-1332SM/3.8 Instrukcja instalacji i obsługi Kolorowa kamera kopułowa 1/3 cala, mocowana na stałe, tryb pracy dzień/noc VKCD-1332SM/3.8 Spis treści 1. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa...3 2. Opis ogólny...4 3. Instalacja...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery TruVision High Definition TVI

Instrukcja konfiguracji kamery TruVision High Definition TVI Instrukcja konfiguracji kamery TruVision High Definition TVI TVB-2403/TVB-4403 TVB-2404/TVB-4404 TVD-2403/TVD-4403 TVD-2404/TVD-4404 P/N 1072940-PL REV A ISS 10MAR15 Copyright Znaki towarowe i patenty

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OSD BODY CAMERA

INSTRUKCJA OBSŁUGI OSD BODY CAMERA INSTRUKCJA OBSŁUGI OSD BODY CAMERA Strona 1/20 SPIS TREŚCI: ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...03 INSTALACJA...04 Ogólne sterowanie i klawisze funkcji...05 Główne cechy...06 Dane techniczne i ustawienia domyślne...07

Bardziej szczegółowo

RSC-524PHPD Kamera kolorowa dzień-noc - profesjonalna

RSC-524PHPD Kamera kolorowa dzień-noc - profesjonalna RSC-524PHPD Kamera kolorowa dzień-noc - profesjonalna Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja: 1.0 ostatnia edycja: Marzec 2009

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016 Model : - Producent : BCS Obrotowa kamera kopułowa 2 megapixelowa FULL HD, z obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczną ostrością. Obiektyw o ogniskowej 4,3 mm~129mm pozwala w dużym zakresie regulować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kopułowa kamera kolorowa wysokiej rozdzielczości z obiektywem o stałej ogniskowej. Model: XD236 DC 12V

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kopułowa kamera kolorowa wysokiej rozdzielczości z obiektywem o stałej ogniskowej. Model: XD236 DC 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI Kopułowa kamera kolorowa wysokiej rozdzielczości z obiektywem o stałej ogniskowej Model: XD236 DC 12V Przed użyciem proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i mieć ją zawsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKJCA OBSŁUGI KAMERY PRZEMYSŁOWEJ

INSTRUKJCA OBSŁUGI KAMERY PRZEMYSŁOWEJ INSTRUKJCA OBSŁUGI KAMERY PRZEMYSŁOWEJ 1. Przed przystąpieniem do użytkowania kamery, prosimy o zapoznanie się z instrukcją. Prosimy o zachowanie instrukcji, w razie potrzeby późniejszego wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Kamery stacjonarne. Kamery stacjonarne WDR. Kamery IR. Kamery szybkoobrotowe wewnętrzne. Kamery szybkoobrotowe zewnętrzne.

SPIS TREŚCI. Kamery stacjonarne. Kamery stacjonarne WDR. Kamery IR. Kamery szybkoobrotowe wewnętrzne. Kamery szybkoobrotowe zewnętrzne. SPIS TREŚCI Kamery stacjonarne Kamery stacjonarne WDR Kamery IR Kamery szybkoobrotowe wewnętrzne Kamery szybkoobrotowe zewnętrzne Klawiatury Krosownice wizyjne Obiektywy Rejestratory KAMERY STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Kamer AHD 720p

Instrukcja Obsługi Kamer AHD 720p Instrukcja Obsługi Kamer AHD 720p 1. Informacje Podstawowe 3 1.1 Instalacja kamery. 3 1.2 Podłączenie zasilania kamery. 3 1.3 Akcesoria dodatkowe. 3 2. Wstęp 4 3. Opis i użytkowanie funkcji kamery 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KAMERA DUALNA CCD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

KAMERA DUALNA CCD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Simte c Sys tem KAMERA DUALNA CCD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Z FUNKCJĄ WDR Instrukcja obsługi MODEL: WK-DW1218T obiektyw 4-9mm Auto Iris, mechaniczny filtr IR promiennikiem IR (42x LED) 450mA, przewodowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. AT-VI 600 E (4-9mm) (2.8-11mm) Sony Effio

Instrukcja Obsługi. AT-VI 600 E (4-9mm) (2.8-11mm) Sony Effio Instrukcja Obsługi AT-VI 600 E (4-9mm) (2.8-11mm) Sony Effio Dziękujemy za zakup naszych produktów. Przed przystąpieniem użytkowania kamery przeczytaj uważnie instrukcję. Środki ostrożności i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER

INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER IN-901SN IN-901SW IN-901BIR30N IN-901BIR50N IN-901DN Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie:

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NVC-105B / NVC-155B NVC-130BH / NVC-180BH

instrukcja obsługi NVC-105B / NVC-155B NVC-130BH / NVC-180BH instrukcja obsługi NVC-105B / NVC-155B NVC-130BH / NVC-180BH 1. OSTRZEŻENIA I WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Aby uniknąć problemów w instalacji i obsłudze należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, postępować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERA W OBUDOWIE KOPUŁOWEJ IN-965N IN-966IRN Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi menu ekranowego w kamerach VOCC965 VOCC3650H VODN3650H VJCC3660H VODN201 VODN202 VODN205 VODN966IR VODN967IR - 1 -

Instrukcja obsługi menu ekranowego w kamerach VOCC965 VOCC3650H VODN3650H VJCC3660H VODN201 VODN202 VODN205 VODN966IR VODN967IR - 1 - Instrukcja obsługi menu ekranowego w kamerach VOCC965 VOCC3650H VODN3650H VJCC3660H VODN201 VODN202 VODN205 VODN966IR VODN967IR - 1 - Spis treści 1) Wstęp 2) LENS 3) SHUTTER 4) WHITE BALANCE 5) BACKLIGHT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery klinowej TruVision HD-TVI 1080P

Instrukcja konfiguracji kamery klinowej TruVision HD-TVI 1080P Instrukcja konfiguracji kamery klinowej TruVision HD-TVI 1080P P/N 1073184-PL REV A ISS 22MAR17 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2017 United Technologies

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

IN-821NPlus KAMERA KOLOR Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU, MASKAMI PRYWATNOŚCI, STABILIZACJĄ OBRAZU

IN-821NPlus KAMERA KOLOR Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU, MASKAMI PRYWATNOŚCI, STABILIZACJĄ OBRAZU IN-821NPlus KAMERA KOLOR Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU, MASKAMI PRYWATNOŚCI, STABILIZACJĄ OBRAZU INSTRUKCJA INSTALACJI Przed zainstalowaniem kamery proszę zapoznać

Bardziej szczegółowo

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 Ekran informacji Opracował: Andrzej Kazimierczyk, Namysłów 2013 Wizjer 1. Tryb fotografowania zmieniamy pokrętłem trybu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i Obsługi Kamery Kolorowej VOCC 181E

Instrukcja Instalacji i Obsługi Kamery Kolorowej VOCC 181E Instrukcja Instalacji i Obsługi Kamery Kolorowej E Kamera kolorowa, zewnętrzna z promiennikiem IR DSP Effio - SPIS TREŚCI 1 Podstawowe informacje... 3 1.1 Ważne informacje... 3 1.2 Charakterystyka kamery...

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi kamer stacjonarnych

Instrukcja Obsługi kamer stacjonarnych Instrukcja Obsługi kamer stacjonarnych ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl SPIS TREŚCI 1 Podstawowe informacje... 3 2 Montaż/Ustawienie obiektywu... 4 2.1 Obiektyw zewnętrzny z mocowanie

Bardziej szczegółowo

Kamera ZC-AF16. Prosimy dokładnie przeczytać tę instrukcję przed zainstalowaniem i użytkowaniem kamery i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

Kamera ZC-AF16. Prosimy dokładnie przeczytać tę instrukcję przed zainstalowaniem i użytkowaniem kamery i zachować ją do późniejszego wykorzystania. INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera ZC-AF16 Prosimy dokładnie przeczytać tę instrukcję przed zainstalowaniem i użytkowaniem kamery i zachować ją do późniejszego wykorzystania. UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

RWB-524HPV3616D/IR Kamera dzień-noc - profesjonalna

RWB-524HPV3616D/IR Kamera dzień-noc - profesjonalna RWB-524HPV3616D/IR Kamera dzień-noc - profesjonalna Instrukcja Serwisowa ul.gen.józefa Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja: 1.0 ostatnia edycja: Luty 2009

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA IP H.264. Instrukcja Obsługi Menu OSD 2011/2-1 03A.00 1

KAMERA SIECIOWA IP H.264. Instrukcja Obsługi Menu OSD 2011/2-1 03A.00 1 KAMERA SIECIOWA IP H.264 Instrukcja Obsługi Menu OSD 2011/2-1 03A.00 1 Spis treści 1. ZN-DWNT350VE (WDR / True Day & Night)... 3 1.1. Menu... 3 1.2. Jak skonfigurowad... 4 1.2.1. OBIEKTYW... 6 1.2.2. EKSPOZYCJA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Samodzielny montaż

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery TruVision High Definition TVI

Instrukcja konfiguracji kamery TruVision High Definition TVI Instrukcja konfiguracji kamery TruVision High Definition TVI TVB-2402/TVB-4402 TVD-2402/TVD-4402 P/N 1072941-PL REV A ISS 10MAR15 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc

Bardziej szczegółowo

Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod o zasięgu do 80 m, HQ-SD5423-IR

Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod o zasięgu do 80 m, HQ-SD5423-IR MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Monitor kolorowy WV-CK2020

Instrukcja obsługi Monitor kolorowy WV-CK2020 Instrukcja obsługi Monitor kolorowy WV-CK2020 Panasonic UWAGA: NIE INSTALOWAĆ URZĄDZENIA W MIEJSCACH O OGRANICZONYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA. NIE OSŁANIAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH URZĄDZENIA, GDYŻ MOŻE TO DOPROWADZIĆ

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi. Kamer TurboHD - HD-TVI

Skrócona Instrukcja Obsługi. Kamer TurboHD - HD-TVI 1 Skrócona Instrukcja Obsługi Kamer TurboHD - HD-TVI DS-2CE16C2T IR 56C5T IT.. D1T VFIR.. D5T VFIT.... T..... 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Montaż/Ustawienie obiektywu... 8 3. Menu Ekranowe... 12 3.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7 Model CA700BT Żeby w pełni wykorzystać funkcje monitora oraz cieszyć się jego długą i bezawaryjną pracą, prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją przed dokonaniem montażu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC59/30ALDN

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC59/30ALDN INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY Sunell IRC59/30ALDN OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi oraz wiedzę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi VODN202

Instrukcja Obsługi VODN202 Instrukcja Obsługi ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl SPIS TREŚCI 1 Podstawowe informacje... 3 1.1 WaŜne informacje... 3 1.2 Wstęp... 4 2 Opis i uŝytkowanie funkcji menu kamery... 5 2.1

Bardziej szczegółowo

Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ

Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ Numer produktu: 751533 Instrukcja obsługi Wersja 10/08 Użytkowanie Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ służy do instalowania, ochrony, odizolowanych, krytycznych obszarów

Bardziej szczegółowo

KAMERA DUALNA CCD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI HIGH RESOLUTION TRUE DAY & NIGHT CAMERA

KAMERA DUALNA CCD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI HIGH RESOLUTION TRUE DAY & NIGHT CAMERA KAMERA DUALNA CCD K2 K2 603HIR INSTRUKCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI OBSŁUGI 1 KAMERA DUALNA CCD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI HIGH RESOLUTION TRUE DAY & NIGHT CAMERA MODEL: K2 603HIR Wysoka rozdzielczość 600TVL w kolorze

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

KAMERA DBM-21VD, VCM-21VF INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA DBM-21VD, VCM-21VF INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA DBM-21VD, VCM-21VF INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 2 Kamera DBM-21VD, VCM-21VF Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania: Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kod: LUMENA-11CV1-55 KAMERA HD-CVI SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA LUMENA-11CV p mm

Instrukcja obsługi Kod: LUMENA-11CV1-55 KAMERA HD-CVI SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA LUMENA-11CV p mm Ostrzeżenie! Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia. Do obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABH-200 Zasięg detekcji we wnętrzu na zewnątrz 200 m 600 m Liczba wiązek Tryb detekcji Źródło promieniowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315

Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315 Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315 Strona 1 Spis treści Strona 3 :... 771000-6000 Strony 4-6 :........771000-6001 Strona 7 :... 771000-6002 Strona 8 :... 771000-6010 / 6011

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell SN-FXP59/21 UIR

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell SN-FXP59/21 UIR INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY Sunell SN-FXP59/21 UIR OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi oraz

Bardziej szczegółowo

KAMERA kompaktowa kolorowa BOX U-CAM 650 - Kamery wewnętrzne

KAMERA kompaktowa kolorowa BOX U-CAM 650 - Kamery wewnętrzne Sklep SW-ELECTRONIC Sławomir Wierzbiński ul. Płk. W. Wiecierzyńskiego 17, 64-100 Leszno tel: 655297733 sw-electronic.pl KAMERA kompaktowa kolorowa BOX U-CAM 650 - Kamery wewnętrzne Cena:379.00zł Cechy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY PK30-2M02812W-MOTO Kamera ALL in ONE (4 standardy video w 1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY PK30-2M02812W-MOTO Kamera ALL in ONE (4 standardy video w 1) INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY PK30-2M02812W-MOTO Kamera ALL in ONE (4 standardy video w 1) Bezpieczeństwo: 1. Przed użyciem sprzętu należy przeczytać uważnie poniższą instrukcję i stosować się do jej zapisów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera Aper VCIR-720 Cena : 11.900,00 zł (netto) 14.637,00 zł (brutto) Producent : Aper Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcje bezpieczeństwa 1 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Przeczytać uważnie całą instrukcję. 2. Zachować instrukcję do późniejszego użytku. 3. Zwrócić uwagę na wszystkie ostrzeżenia. 4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści REER ELECTRONICS Spis treści BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-02 2.4GHz Cyfrowa transmisja 1. Wprowadzenie 2 2. Funkcje... 2 3. Zawartość... 2 4. Kamera zewnętrzna... 3 5. Wewnętrzny panel LCD. 3 6. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER

INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER IN-SDI-4492xxx Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z symbolem strzałki wewnątrz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

Wandaloodporne kamery FlexiDomeXT LTC 136x i 146x

Wandaloodporne kamery FlexiDomeXT LTC 136x i 146x System telewizji przemysłowej (CCTV) Wandaloodporne kamery FlexiDomeXT LTC 136x i 146x Wandaloodporne kamery FlexiDomeXT LTC 136x i 146x Kamera wandaloodporna w wodoszczelnej obudowie Odporność na uderzenia

Bardziej szczegółowo

Uwagi i ostrzeżenia UWAGA! UWAGA! UWAGA!

Uwagi i ostrzeżenia UWAGA! UWAGA! UWAGA! Instrukcja LC-700 Dziękujemy za zakup produktu firmy LC-Security. Zapraszamy do zapoznania się z treścią poniższej instrukcji, a w przypadku braku odpowiedzi na nurtujące pytania zachęcamy do kontaktu

Bardziej szczegółowo