STRATEGIA 2015/2016. Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych Profit

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA 2015/2016. Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych Profit"

Transkrypt

1 STRATEGIA 2015/2016 Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych Profit

2 Spis treści 1. Wstęp Otoczenie... 3 a. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu... 3 b. Sponsorzy... 4 c. Partnerzy... 4 d. Koła naukowe Struktura wewnętrzna... 5 a. Członkowie... 5 b. Zarząd... 6 c. Opiekun Działalność... 6 a. London Study Excursion... 7 b. Warsaw Study Excursion... 7 c. OSTC Trading Lab... 8 d. Weekly... 8 e. Własna spółka... 9 f. Investor s Meeting... 9 g. Konferencja... 9 h. Wykłady otwarte i. Artykuły j. Media społecznościowe Budżet Podsumowanie

3 1. Wstęp Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych Profit zostało powołane do życia w 1979 roku na ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Katedra Ekonomiki Przemysłu) przez doktora Włodzimierza Tłuchowskiego. Sam założyciel był opiekunem Koła do 2005r., kiedy to jego funkcję przejął dr Piotr Stobiecki. Obecnie koło działa pod pieczą Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych prowadzonej przez prof. Waldemara Frąckowiaka. W ciągu swojej prawie 40 letniej działalności Koło było współorganizatorem wielu konferencji m.in. w Pradze i Bratysławie oraz I i II Europejskiego Kongresu Naukowego Opportunities for Change, a jego członkowie opublikowali ponad 200 recenzowanych artykułów naukowych. Nasze działania podzielić można na dwie główne kategorie: działalność bieżącą oraz działalność projektową. Działalność bieżąca Weekly Własna spółka Investor's Meeting Wykłady otwarte Działalność projektowa London Study Excursion Warsaw Study Excursion OSTC Trading Lab Konferencja Artykuły Media społecznościowe Każdy z elementów składających się na dany typ działalności stanowi unikalną część naszej organizacji, co w konsekwencji przekłada się na skuteczną realizację wyznaczonych projektów, a co za tym idzie na prestiż oraz rozpoznawalność Koła, jako instytucji. W roku 2015/2016 planujemy skoncentrować się na działalności bieżącej, której mottem rozwoju będzie: Możliwość znalezienia własnego miejsca na rynku kapitałowym. Naszym zdaniem, najskuteczniejszą metodą zapoznania studenta z rzeczywistymi finansami jest podjęcie działań praktycznych, imitujących codzienną pracę firm rynku kapitałowego takich jak: domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, firmy doradczokonsultingowe, banki inwestycyjne, fundusze private equity i venture capital, firmy tradingowe, fundusze zarządzania aktywami oraz komórki nadzoru nad rynkiem. W swoich pomysłach i planach inspirujemy się przede wszystkim własnym doświadczeniem zdobytym w pracy zawodowej, jak i wcześniejszej działalności w Proficie. W związku z tym, w celu jak najlepszego przygotowania się do nadchodzącego roku akademickiego oraz chęci podniesienia wartości Profitu, zdecydowaliśmy się opisać nasze idee w Strategii Profitu na rok akademicki 2015/2016. Chcielibyśmy w tym momencie nadmienić, iż jest to dokument ogólny, a ostateczny kierunek naszego rozwoju w nadchodzącym okresie zostanie określony po wprowadzeniu oraz przetestowaniu określonych pomysłów w praktyce. 2

4 Liczba studentów 2. Otoczenie a. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu SKN Profit prowadzi swoją działalność na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UEP). Nasza uczelnia to jedna z najlepszych placówek kształcących przyszłych finansistów w Europie Środkowo- Wschodniej. W związku ze swoją lokalizacją jej rozwój pod kątem rynku kapitałowego jest ograniczony, gdyż większość instytucji finansowych umiejscowiona jest w Warszawie (co stanowi przewagę Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego głównych uczelni ekonomicznych w stolicy). Z drugiej strony jednak, historia Uniwersytetu oraz drogi Jego absolwentów pokazują, że początkowe niedogodności lokalizacyjne tracą na znaczeniu wraz z poszarzaniem wiedzy studentów Uczelni. Nasze koło podejmuje szereg działań w celu likwidacji barier lokalizacyjnych m.in. poprzez organizację projektów takich jak London Study Excursion na arenie międzynarodowej oraz Warsaw Study Excursion na arenie lokalnej. W naszej analizie postanowiliśmy zbadać strukturę studentów UEP pod kątem potencjalnego zainteresowania kierunkami związanymi z finansami, a w konsekwencji rynkiem kapitałowym. W związku z tym na podstawie danych UEP podzieliliśmy wszystkie kierunki studiów na trzy rodzaje: kierunki związane z finansami (np. Finanse i Rachunkowość, Inżynieria Finansowa), kierunki związane z ekonomią (Ekonomia, Zarządzanie, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) i pozostałe (np. Towaroznawstwo, Gospodarka Przestrzenna). Dodatkowo w obrębie jednego rodzaju wyróżniliśmy z wydziały UEP, w ramach których dany program (np. Finanse i Rachunkowość na Wydziale Ekonomii) jest realizowany Struktura studentów UEP wg rodzaju kierunku studiów 44% % 24% Finanse Ekonomia Pozostałe Wydział Ekonomii Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Wydział Zarządzania Wydział Towaroznawstwa Wydział Gospodarki Międzynarodowej Kierunek Prawno-Ekonomiczny Źródło: Dane UEP za rok akademicki 2014/2015; Opracowanie własne 3

5 Z naszych obliczeń wynika, iż potencjalny zasięg Profitu w obrębie uniwersytetu sięga 32% całkowitej liczby jego studentów, tj. ponad 2500 osób. W skład tej grupy wliczają się studenci kierunków finansowych obecnych na trzech wydziałach Uniwersytetu. Warto jednak pamiętać, że wielu członków Profitu pochodzi również z tej drugiej grupy studentów uczącej się na kierunkach ekonomicznych (studenci kierunku prawno-ekonomicznego oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych). b. Sponsorzy W minionym roku akademickim nasze Koło współpracowało z trzema instytucjami pozauczelnianymi: OSTC, CMT Advisory i Maklers.pl. Pozyskane środki pomogły sfinansować częściowo projekty LSE i WSE, a także odbudować stronę internetową Koła. W bieżącym roku akademickim, jako Zarząd już we wrześniu 2015 planujemy podjąć działania mające na celu pozyskanie sponsorów. Naszym celem minimum jest zapewnienie zewnętrznego finansowania dla 50% budżetu Koła. Zarząd nie widzi ani przeciwwskazań, ani ryzyka ze strony prawnej, gdyż cały proces będzie prowadzony pod kontrolą UEP. Dodatkowo, w prowadzonych działaniach skorzystamy z doświadczenia naszych poprzedników, z którymi utrzymujemy stałe, pozytywne relacje. c. Partnerzy Mówiąc o partnerach mamy na myśli wszystkie instytucje współpracujące z Kołem, które nie udzielają mu wsparcia finansowego W tym zakresie wachlarz naszych możliwości jest bardzo szeroki. Dotychczas, współpracę z partnerami, zarówno merytorycznymi jak i medialnymi, podejmowaliśmy głównie podczas organizacji wyjazdu do Londynu, organizacji konferencji oraz organizacji wykładów otwartych. W naszej opinii, działalność koła w tym zakresie była satysfakcjonująca. Warto jednak zwrócić uwagę na potencjalne możliwości rozszerzenia współpracy o wsparcie finansowe. Sam charakter tego wsparcia zostanie opisany w części nawiązującej do budżetu. d. Koła naukowe Na podstawie przeprowadzonych analiz liczba kół naukowych, z którymi Profit może współpracować sięga 140. Oznacza to możliwość dotarcia do ok studentów kierunków ekonomicznych związanych z finansami w całej Polsce. Naszym celem w tym zakresie jest: (I) nawiązanie współpracy z jak największą liczbą kół naukowych, z którymi nie mieliśmy kontaktu dotychczas, (II) poszerzenie relacji z kołami, z którymi już współpracowaliśmy np. przy kolportażu materiałów prasowych lub promocyjnych, (III) wykreowanie marki Profitu wśród studentów finansowych kół naukowych w Polsce. 4

6 3. Struktura wewnętrzna a. Członkowie W roku akademickim 2014/2015 liczba członków Profitu wynosiła 45 osób. Struktura podziału w zależności od roku studiów przedstawiona została na poniższym wykresie. Struktura członków Profitu 2014/2015 9% 20% 25% 16% 30% I rok II rok III rok IV rok V rok Źródło: Raporty SKN Profit; Opracowanie własne Przedstawiona analiza ukazuje ogromne zainteresowanie działalnością w Kole wśród osób realizujących studia I-szego stopnia. Niepokojący natomiast wydaje się odsetek studentów 4 roku, co w nadchodzącym okresie może ograniczyć wymianę poglądów pomiędzy doświadczonymi osobami kończącymi studia magisterskie, a osobami zaczynającymi swoją przygodę z Uniwersytetem. Szacowana struktura członków Profitu 2015/ % 7% 14% 27% I rok II rok III rok IV rok V rok 27% Źródło: Raporty SKN Profit; Opracowanie własne Docelowa struktura członków Koła na rok 2015/2016 może przedstawiać się jak powyżej. Wszystko jednak zależy od planowanej październikowej rekrutacji i wcześniejszej promocji Koła wśród studentów UEP. Naszym celem jest dotarcie z informacją o Proficie do wszystkich grup wykładowych studiujących na kierunkach związanych z finansami. W związku z tym, potencjalna liczba kandydatów może sięgać 10% tej liczby tj. nawet 200 osób. Po przeprowadzonej rekrutacji przewidujemy 5

7 zwiększenie liczby członków Koła do 70 osób. Taka liczba zaangażowanych osób pozwoli na pełną realizację wszelkich zaplanowanych projektów, a także na efektywne prowadzenie działalności bieżącej. Warunkiem jest pozyskanie aktywnych i chętnych do pracy osób, mających na celu zdobywanie i poszerzanie swojej wiedzy oraz zdobywanie doświadczenia w ramach regularnej działalności w Proficie Liczba członków koła / / / / / /2016 Liczba członków koła Planowana rekrutacja 2015/2016 PREZES b. Zarząd WICEPREZES DS. KONTAKTÓW ZEWNĘTRZNYCH WICEPREZES DS. FINANSÓW KOORDYNATOR DS. LONDON STUDY EXCURSION działalności koła w trakcie roku akademickiego. c. Opiekun Źródło: Raporty SKN Profit; Opracowanie własne W skład Zarządu, zgodnie z postanowieniem ostatniego Walnego Zgromadzenia członków Koła, wchodzą cztery osoby, odpowiedzialne odpowiednio za kontakty zewnętrzne, finanse, LSE oraz Prezes. Obecny skład Zarządu będzie brał pod uwagę możliwość wnioskowania o zwiększenie liczby członków Zarządu do pięciu, w zależności od potrzeb bieżącej Relacje z opiekunem Profitu - dr Piotrem Stobieckim oceniamy jako bardzo dobre. Nasza współpraca ma charakter wielowymiarowy i w intencji Zarządu jest utrzymanie jej pozytywnego charakteru. Pierwsze rozmowy w tej sprawie odbyły się pod koniec roku akademickiego 2014/ Działalność ZARZĄD ADAM MAĆKOWIAK ANDRZEJ SOBCZAK JACEK CZARNIAWSKI DAGMARA PAWEŁKIEWICZ Działalność Profitu dzieli się na działalność bieżącą oraz projektową. Oficjalny, statutowy podział związany z wymogami UEP dzieli ją na działalność wewnętrzną, działalność na UEP oraz działalność ogólnopolską czy międzynarodową. Naszym zdaniem jednak, zaproponowany przez Koło podział jest bardziej praktyczny, gdyż pozwala ocenić sam charakter działań podejmowanych w ramach danego typu inicjatyw. W naszej ocenie, działalność projektowa w Kole w ostatnich latach prowadzona była w 6

8 sposób bardzo dobry, o czym świadczy chociażby rozpoznawalność projektu London Study Excursion. W związku z tym, działalność bieżąca skoncentrowana na ciągłej, a nie doraźnej aktywności członków Koła została w ostatnim czasie zaniedbana. W naszej ocenie, działalność bieżąca powinna zawierać w sobie zarówno elementy spotkań z ekspertami, tak jak Investor s Meeting, jak również elementy własnej działalności pozwalającej poznawać pracę w branży finansowej. W związku z tym będziemy dążyć do wykreowania Koła na instytucję, która pozwala obecnym jak i nowym członkom znaleźć swoje miejsce na rynku kapitałowym oraz sprawić, że każdy członek Profitu, dzięki swojej działalności w Kole będzie miał przewagę nad innymi osobami podczas procesu rekrutacji. a. London Study Excursion London Study Excursion to międzynarodowy projekt obejmujący spotkania z przedstawicielami czołowym londyńskich instytucji finansowych. Program wyjazdu obejmuje 5 dni wizyt w bankach inwestycyjnych, funduszach private equity, londyńskich uczelniach i innych instytucjach (stałym elementem LSE jest wizyta w siedzibie Bloomberg a oraz w Ambasadzie RP). Dodatkowo, w programie wyjazdu obecne jest wiele nieoficjalnych spotkań z osobami powiązanymi z brytyjskim rynkiem kapitałowym, między innymi z alumnami Profitu. W naszej opinii, dobór odwiedzanych instytucji pozwala na dobre poznanie typowego londyńskiego banku inwestycyjnego (6 na 14 oficjalnych spotkań to banki inwestycyjne). Warto jednak pomyśleć o większym zróżnicowaniu odwiedzanych instytucji. XI edycja 2016 będzie organizowana w maju, prawdopodobnie w tygodniu rozpoczynającym się Oszacowany przez nas całkowity koszt projektu to ok. 42 tys. PLN. W programie bierze udział 20 starannie wyselekcjonowanych osób z całej Polski oraz zespół projektowy działający w strukturach Profitu. W wyjeździe można wziąć udział tylko raz. Dodatkowo, struktura uczestników wyjazdu jest równoważona w ramach stopnia studiów. W obecnym roku pojawił się pomysł rozszerzenia projektu o osoby z innych krajów Europy Środkowo- Wschodniej. Pomysł ten ma na celu dalsze poszerzanie zasięgu LSE oraz zwiększanie prestiżu projektu. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po rozstrzygnięciu kwestii organizacyjnych takiego rozszerzenia. b. Warsaw Study Excursion Młodszy, mniejszy bliźniak LSE jest organizowany w Warszawie. W tym roku akademickim odbędzie się jego III. Edycja. W opinii Zarządu projekt ma ogromny potencjał szczególnie mając na uwadze opinie osób z innych uczelni w Polsce. W projekcie bierze udział 15 osób, łącznie z organizatorami. Obecnie zastanawiamy się nad rozszerzeniem projektu na cały UEP (dotychczas prawo zgłaszania 7

9 swoich kandydatur do udziału w projekcie mieli tylko członkowie Koła), a także na inne uczelnie w Polsce. Planowany termin to marzec c. OSTC Trading Lab Od 2014 roku w ramach naszej uczelni działa OSTC Trading Lab miejsce gdzie przyszli traderzy rozwijają swoje umiejętności z zakresu handlu na rynkach terminowych. W minionym roku akademickim w ramach projektu organizowanie były cotygodniowe zajęcia z rynkowymi ekspertami oraz istniała możliwość indywidualnej nauki w ramach dyżurów członków Koła. Dodatkowo nasi przedstawiciele promowali działalność Lab u w mediach społecznościowych. W naszej ocenie współpraca ta powinna zostać zrewidowana, ze względu na niską frekwencję na zajęciach. OSTC Trading Lab powinien stać się szeroko promowanym projektem Profitu, stanowiącym jego integralną część. Działania mające na celu odpowiednie dostosowanie zajęć prowadzonych w Trading Labie do oczekiwań studentów UEP zostały już podjęte. Istotna będzie też odpowiednia kampania informacyjna, która pokaże możliwości płynące z uczestnictwa w Trading Lab ie, zachęci do uczestnictwa w zajęciach a także zwiększy zainteresowanie rynkami terminowymi. Kluczowa z naszego punktu widzenia będzie również współpraca pomiędzy członkami Koła, tak aby osoby niemające kontaktu i z rynkami terminowymi i z platformą udostępnianą przez OSTC, miały możliwość zapoznania się z nimi w każdym momencie roku akademickiego. d. Weekly Weekly to nowy projekt obejmujący cotygodniową publikację analizy bieżącej sytuacji rynkowej. Wydawany dokument zwierać będzie informacje z polskiego i zagranicznego rynku akcji, obligacji, rynku M&A, PE, VC, start-up, dane makroekonomiczne, reaktywowany w nowej formie portfel Profitu, analizę rynków terminowych w oparciu o analizę techniczną oraz opinie ekspertów na temat obecnej sytuacji na rynku. Intencją projektu jest aktywizacja działalności bieżącej Wersja testowa projektu Weekly członków Profitu oraz stworzenie w Kole mechanizmu monitorującego aktualne wydarzenia rynkowe. Sama broszurka projektowa, podobna do zaprezentowanej wersji 8

10 testowej, będzie udostępniana na stronie internetowej, Facebook u, dystrybuowana wśród członków naszego Koła, wysyłana do współpracujących z nami Kół Naukowych, jak również wszelkich innych osób zainteresowanych projektem. W naszej opinii, projekt ten ma możliwość trwałego podniesienia prestiżu zarówno Koła, jak i całej Uczelni wśród społeczności akademickiej Polski. Podczas jego tworzenia istotna będzie współpraca pomiędzy wszystkimi członkami Profitu, którzy wskutek połączenia swoich zainteresowań umożliwią tworzenie i udostępnianie ciekawego projektu przez cały rok akademicki. Ze względów organizacyjnych początek projektu planujemy na koniec października bieżącego roku. e. Własna spółka Własna spółka to kolejny, nowy projekt zaproponowany przez obecny Zarząd w celu aktywizacji działalności bieżącej. Jego głównym założeniem jest przydzielenie każdemu członkowi Profitu jednej spółki z warszawskiego parkietu w celu przeprowadzenia analizy na jej temat. Ostatecznym efektem naszej pracy miałby być raport wydawany w oparciu o dostępne dane rynkowe, wiedzę uzyskaną w ramach studiów na UEP oraz doświadczenie nabyte podczas działalności w Kole. Warto również rozważyć, czy właściwe jest ograniczenie wymogów dotyczących wyboru podmiotu poddawanego analizie. Mamy bowiem świadomość, że wielu członków Koła jest mniej zainteresowanych rynkiem akcji, w związku z tym projekt ten mógłby zostać uogólniony na wszystkie możliwe podmioty, które można poddać analizie na rynku kapitałowym (od obligacji i instrumentów pochodnych, przez pary walutowe, wydarzenia makroekonomiczne, po start-upy czy inne pozagiełdowe przedsiębiorstwa). f. Investor s Meeting Cotygodniowe spotkania z ekspertami rynku kapitałowego były głównym elementem działalności bieżącej Koła w pierwszym semestrze roku akademickiego 2014/2015. Prelegentami były osoby mające wieloletnie doświadczenie w branży, o którym opowiadały w kontekście naszych przyszłych karier. W opinii Zarządu sam charakter tych spotkań powinien zostać utrzymany, gdyż niejednokrotnie zaproszeni goście stawali się dla nas inspiracją do działania. Z drugiej strony, mamy na uwadze, iż same spotkania nie aktywizują działalności członków Profitu w sposób bezpośredni, dlatego naszym głównym celem pozostaje odpowiednie przygotowanie wspomnianych wcześniej projektów. Same Investor s Meeting mają zatem pełnić funkcję wspierającą, inspirującą do dalszego poszerzania wiedzy. g. Konferencja Planowana liczba spotkań koła 2015/2016: 25 Istotą organizacji corocznej konferencji Profitu jest dotarcie do jak największej liczby osób na Uniwersytecie, które zainteresowane są szeroko pojętą tematyką rynków kapitałowych. W opinii Zarządu sam charakter konferencji jako jednodniowego bloku wykładów/spotkań jest sztampowy i nie spełnia w 100% oczekiwań studentów. W związku z tym, w obecnym roku akademickim chcielibyśmy zmienić formę konferencji na serię wykładów otwartych organizowanych przy współpracy z 9

11 konkretnymi instytucjami, bądź na blok debat międzystudenckich prowadzonych z udziałem ekspertów. Tematyka dotyczyłaby zagadnień z szeroko pojętych finansów, jak również ocierała się o zagadnienia polityczne. Warto także zastanowić się nad organizacją wydarzenia ogólnopolskiego, na które moglibyśmy zaprosić reprezentantów kół naukowych z całej Polski. h. Wykłady otwarte Wykłady otwarte stanowią typową działalność koła naukowego, mającą na celu dotarcie do wszystkich studentów UEP. Ich jakość jest w 100% uzależniona od zaproszonych gości i ich pomysłu na całą prelegencję. Docelowo chcielibyśmy zorganizować w roku akademickim 2015/ wykładów/spotkań otwartych. i. Artykuły Liczba zorganizowanych wykładów otwartych Liczba opublikowanych aktykułów 2007/ / / / / / / /2015 Średnia Analizując ostatnie lata widać pewną nieregularność w liczbie publikowanych artykułów. Ma to swoje źródło w kilku szczególnie aktywnych osobach na tym polu. Naszym zdaniem istotne jest wsparcie tego typu działalności wśród wszystkich członków Koła, do czego mają posłużyć zaproponowane przez nas projekty. W dzisiejszych czasach aktywność na rynku kapitałowym wiąże się z umiejętnością przedstawiania i argumentowania swoich poglądów i analiz, w związku z tym istotna z punktu widzenia rozwoju jest działalność publikacyjna. Naszym celem jest przede wszystkim dobre poinformowanie członków koła o istniejących możliwościach publikacyjnych, a także wsparcie ich działania poprzez pomoc redakcyjną i ewentualnie merytoryczną. 10

12 j. Media społecznościowe Obecność Koła w mediach społecznościowych (głownie Facebook) jest bardzo istotna, gdyż jest to obecnie główne medium komunikacyjne. W naszej opinii profil koła na Facebooku był prowadzony mało aktywnie, co przekładało się na ograniczony wzrost polubień. Maksymalny zasięg jednego posta w ostatnim roku akademickim sięgnął 5500 osób, co przy wspomnianych wcześniej statystykach dotyczących Uczelni, a także wszystkich kół naukowych w Polsce, jest wynikiem niezbyt imponującym. Obecny zarząd będzie starał się aktywnie prowadzić tą część działalności bieżącej. 5. Budżet Planowane wydatki Koła, biorąc pod uwagę wszystkie projekty oraz działalność bieżącą to blisko PLN. Obecny Zarząd widzi 3 główne źródła finansowania: UEP, sponsorzy oraz środki własne. W ostatnich latach główną część wydatków pokrywali uczestnicy projektów LSE oraz WSE oraz członkowie Koła. Średnia kwota dofinansowania z UEP w ostatnich 7 latach sięgała 2000 PLN. Celem Zarządu jest maksymalizacja wsparcia od sponsorów, w związku z czym od sierpnia 2015 staramy się działać aktywnie na tym polu. Struktura wydatków koła 2015/2016 1% 2% CARG polubień : 54% 9% 5% 84% London Study Excursion Integracja Pozostałe Warsaw Study Excursion Konferencja 11

13 6. Podsumowanie Aktywizacja działalności bieżącej to główne hasło kadencji 2015/2016. Członkostwo w kole ma dawać umiejętności, rozeznanie, wspierać własne pomysły i inicjatywy. Dodatkowo chcemy kreować ogólnopolską markę Profitu poprzez rozwijanie współpracy z innymi kołami naukowymi i instytucjami finansowymi. Nasze czołowe projekty London Study Excursion i Warsaw Study Excursion planujemy rozszerzyć o nowych uczestników. Działalność koła ma przypominać dobrze zorganizowaną instytucję finansową, gdzie każda osoba wie, jakie jest jej miejsce, co ma robić i w jakich aspektach chce się rozwijać. W przyszłym roku chcemy, aby wszyscy członkowie czuli, że ostatnie 9 miesięcy było rozwijające, pozwoliło im lepiej poznać rynek kapitałowy oraz dało im przewagę na rynku pracy. 12

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu!

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Raport z realizacji projektu Publikacja jest częścią projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

High. Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. nr 55. ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny. kwiecień-czerwiec 2015

High. Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. nr 55. ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny. kwiecień-czerwiec 2015 High ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny nr 55 kwiecień-czerwiec 2015 Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Politechnika Wrocławska Spis treści Tak się zaczęło...2 Główne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

BPO. Gospodarka na odległość. Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini. Czy ktoś widział innowacje w usługach? Z biznesplanem po dotacje

BPO. Gospodarka na odległość. Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini. Czy ktoś widział innowacje w usługach? Z biznesplanem po dotacje nr 2 (5) 2007 CZERWIEC Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach środków finansowych z Unii Europejskiej BPO. Gospodarka na odległość Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA UKRAINIE

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA UKRAINIE RAPORT KOŃCOWY ZBADANIE WYBRANYCH INICJATYW ZREALIZOWANYCH W RAMACH POLSKIEJ WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ UDZIELANEJ ZA POŚREDNICTWEM MSZ RP W LATACH 2011-2013: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

AUTORZY Ewa Kocińska Katarzyna Szuber. PROJEKT OKŁADKI Izabela Jasiczak. REDAKCJA Jakub Jasiczak

AUTORZY Ewa Kocińska Katarzyna Szuber. PROJEKT OKŁADKI Izabela Jasiczak. REDAKCJA Jakub Jasiczak AUTORZY Ewa Kocińska Katarzyna Szuber PROJEKT OKŁADKI Izabela Jasiczak REDAKCJA Jakub Jasiczak Publikacja powstała w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji kadr B+R z wykorzystaniem platformy szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Roszak oraz Annie Paulinie Matczuk. Copyright by: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Raport Warszawa, listopad 2009 r. RAPORT_druk.indd 1 09-12-19

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Ekonomia Społeczna w Małopolsce Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce Numer 2, styczeń 2011 r. W numerze Od Redakcji Słowo wstępne ( 2 ) Aktualności Seminaria poświęcone budowaniu lokalnych partnerstw międzysektorowych na rzecz ekonomii

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII. www.scitt.paip.pl

STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII. www.scitt.paip.pl STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII www.scitt.paip.pl Dla kogo i po co, CZYLI zamiast wstępu Jesteś studentem lub doktorantem jednej z wielkopolskich uczelni i masz pomysł na innowację,

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo