STRATEGIA 2015/2016. Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych Profit

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA 2015/2016. Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych Profit"

Transkrypt

1 STRATEGIA 2015/2016 Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych Profit

2 Spis treści 1. Wstęp Otoczenie... 3 a. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu... 3 b. Sponsorzy... 4 c. Partnerzy... 4 d. Koła naukowe Struktura wewnętrzna... 5 a. Członkowie... 5 b. Zarząd... 6 c. Opiekun Działalność... 6 a. London Study Excursion... 7 b. Warsaw Study Excursion... 7 c. OSTC Trading Lab... 8 d. Weekly... 8 e. Własna spółka... 9 f. Investor s Meeting... 9 g. Konferencja... 9 h. Wykłady otwarte i. Artykuły j. Media społecznościowe Budżet Podsumowanie

3 1. Wstęp Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych Profit zostało powołane do życia w 1979 roku na ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Katedra Ekonomiki Przemysłu) przez doktora Włodzimierza Tłuchowskiego. Sam założyciel był opiekunem Koła do 2005r., kiedy to jego funkcję przejął dr Piotr Stobiecki. Obecnie koło działa pod pieczą Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych prowadzonej przez prof. Waldemara Frąckowiaka. W ciągu swojej prawie 40 letniej działalności Koło było współorganizatorem wielu konferencji m.in. w Pradze i Bratysławie oraz I i II Europejskiego Kongresu Naukowego Opportunities for Change, a jego członkowie opublikowali ponad 200 recenzowanych artykułów naukowych. Nasze działania podzielić można na dwie główne kategorie: działalność bieżącą oraz działalność projektową. Działalność bieżąca Weekly Własna spółka Investor's Meeting Wykłady otwarte Działalność projektowa London Study Excursion Warsaw Study Excursion OSTC Trading Lab Konferencja Artykuły Media społecznościowe Każdy z elementów składających się na dany typ działalności stanowi unikalną część naszej organizacji, co w konsekwencji przekłada się na skuteczną realizację wyznaczonych projektów, a co za tym idzie na prestiż oraz rozpoznawalność Koła, jako instytucji. W roku 2015/2016 planujemy skoncentrować się na działalności bieżącej, której mottem rozwoju będzie: Możliwość znalezienia własnego miejsca na rynku kapitałowym. Naszym zdaniem, najskuteczniejszą metodą zapoznania studenta z rzeczywistymi finansami jest podjęcie działań praktycznych, imitujących codzienną pracę firm rynku kapitałowego takich jak: domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, firmy doradczokonsultingowe, banki inwestycyjne, fundusze private equity i venture capital, firmy tradingowe, fundusze zarządzania aktywami oraz komórki nadzoru nad rynkiem. W swoich pomysłach i planach inspirujemy się przede wszystkim własnym doświadczeniem zdobytym w pracy zawodowej, jak i wcześniejszej działalności w Proficie. W związku z tym, w celu jak najlepszego przygotowania się do nadchodzącego roku akademickiego oraz chęci podniesienia wartości Profitu, zdecydowaliśmy się opisać nasze idee w Strategii Profitu na rok akademicki 2015/2016. Chcielibyśmy w tym momencie nadmienić, iż jest to dokument ogólny, a ostateczny kierunek naszego rozwoju w nadchodzącym okresie zostanie określony po wprowadzeniu oraz przetestowaniu określonych pomysłów w praktyce. 2

4 Liczba studentów 2. Otoczenie a. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu SKN Profit prowadzi swoją działalność na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UEP). Nasza uczelnia to jedna z najlepszych placówek kształcących przyszłych finansistów w Europie Środkowo- Wschodniej. W związku ze swoją lokalizacją jej rozwój pod kątem rynku kapitałowego jest ograniczony, gdyż większość instytucji finansowych umiejscowiona jest w Warszawie (co stanowi przewagę Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego głównych uczelni ekonomicznych w stolicy). Z drugiej strony jednak, historia Uniwersytetu oraz drogi Jego absolwentów pokazują, że początkowe niedogodności lokalizacyjne tracą na znaczeniu wraz z poszarzaniem wiedzy studentów Uczelni. Nasze koło podejmuje szereg działań w celu likwidacji barier lokalizacyjnych m.in. poprzez organizację projektów takich jak London Study Excursion na arenie międzynarodowej oraz Warsaw Study Excursion na arenie lokalnej. W naszej analizie postanowiliśmy zbadać strukturę studentów UEP pod kątem potencjalnego zainteresowania kierunkami związanymi z finansami, a w konsekwencji rynkiem kapitałowym. W związku z tym na podstawie danych UEP podzieliliśmy wszystkie kierunki studiów na trzy rodzaje: kierunki związane z finansami (np. Finanse i Rachunkowość, Inżynieria Finansowa), kierunki związane z ekonomią (Ekonomia, Zarządzanie, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) i pozostałe (np. Towaroznawstwo, Gospodarka Przestrzenna). Dodatkowo w obrębie jednego rodzaju wyróżniliśmy z wydziały UEP, w ramach których dany program (np. Finanse i Rachunkowość na Wydziale Ekonomii) jest realizowany Struktura studentów UEP wg rodzaju kierunku studiów 44% % 24% Finanse Ekonomia Pozostałe Wydział Ekonomii Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Wydział Zarządzania Wydział Towaroznawstwa Wydział Gospodarki Międzynarodowej Kierunek Prawno-Ekonomiczny Źródło: Dane UEP za rok akademicki 2014/2015; Opracowanie własne 3

5 Z naszych obliczeń wynika, iż potencjalny zasięg Profitu w obrębie uniwersytetu sięga 32% całkowitej liczby jego studentów, tj. ponad 2500 osób. W skład tej grupy wliczają się studenci kierunków finansowych obecnych na trzech wydziałach Uniwersytetu. Warto jednak pamiętać, że wielu członków Profitu pochodzi również z tej drugiej grupy studentów uczącej się na kierunkach ekonomicznych (studenci kierunku prawno-ekonomicznego oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych). b. Sponsorzy W minionym roku akademickim nasze Koło współpracowało z trzema instytucjami pozauczelnianymi: OSTC, CMT Advisory i Maklers.pl. Pozyskane środki pomogły sfinansować częściowo projekty LSE i WSE, a także odbudować stronę internetową Koła. W bieżącym roku akademickim, jako Zarząd już we wrześniu 2015 planujemy podjąć działania mające na celu pozyskanie sponsorów. Naszym celem minimum jest zapewnienie zewnętrznego finansowania dla 50% budżetu Koła. Zarząd nie widzi ani przeciwwskazań, ani ryzyka ze strony prawnej, gdyż cały proces będzie prowadzony pod kontrolą UEP. Dodatkowo, w prowadzonych działaniach skorzystamy z doświadczenia naszych poprzedników, z którymi utrzymujemy stałe, pozytywne relacje. c. Partnerzy Mówiąc o partnerach mamy na myśli wszystkie instytucje współpracujące z Kołem, które nie udzielają mu wsparcia finansowego W tym zakresie wachlarz naszych możliwości jest bardzo szeroki. Dotychczas, współpracę z partnerami, zarówno merytorycznymi jak i medialnymi, podejmowaliśmy głównie podczas organizacji wyjazdu do Londynu, organizacji konferencji oraz organizacji wykładów otwartych. W naszej opinii, działalność koła w tym zakresie była satysfakcjonująca. Warto jednak zwrócić uwagę na potencjalne możliwości rozszerzenia współpracy o wsparcie finansowe. Sam charakter tego wsparcia zostanie opisany w części nawiązującej do budżetu. d. Koła naukowe Na podstawie przeprowadzonych analiz liczba kół naukowych, z którymi Profit może współpracować sięga 140. Oznacza to możliwość dotarcia do ok studentów kierunków ekonomicznych związanych z finansami w całej Polsce. Naszym celem w tym zakresie jest: (I) nawiązanie współpracy z jak największą liczbą kół naukowych, z którymi nie mieliśmy kontaktu dotychczas, (II) poszerzenie relacji z kołami, z którymi już współpracowaliśmy np. przy kolportażu materiałów prasowych lub promocyjnych, (III) wykreowanie marki Profitu wśród studentów finansowych kół naukowych w Polsce. 4

6 3. Struktura wewnętrzna a. Członkowie W roku akademickim 2014/2015 liczba członków Profitu wynosiła 45 osób. Struktura podziału w zależności od roku studiów przedstawiona została na poniższym wykresie. Struktura członków Profitu 2014/2015 9% 20% 25% 16% 30% I rok II rok III rok IV rok V rok Źródło: Raporty SKN Profit; Opracowanie własne Przedstawiona analiza ukazuje ogromne zainteresowanie działalnością w Kole wśród osób realizujących studia I-szego stopnia. Niepokojący natomiast wydaje się odsetek studentów 4 roku, co w nadchodzącym okresie może ograniczyć wymianę poglądów pomiędzy doświadczonymi osobami kończącymi studia magisterskie, a osobami zaczynającymi swoją przygodę z Uniwersytetem. Szacowana struktura członków Profitu 2015/ % 7% 14% 27% I rok II rok III rok IV rok V rok 27% Źródło: Raporty SKN Profit; Opracowanie własne Docelowa struktura członków Koła na rok 2015/2016 może przedstawiać się jak powyżej. Wszystko jednak zależy od planowanej październikowej rekrutacji i wcześniejszej promocji Koła wśród studentów UEP. Naszym celem jest dotarcie z informacją o Proficie do wszystkich grup wykładowych studiujących na kierunkach związanych z finansami. W związku z tym, potencjalna liczba kandydatów może sięgać 10% tej liczby tj. nawet 200 osób. Po przeprowadzonej rekrutacji przewidujemy 5

7 zwiększenie liczby członków Koła do 70 osób. Taka liczba zaangażowanych osób pozwoli na pełną realizację wszelkich zaplanowanych projektów, a także na efektywne prowadzenie działalności bieżącej. Warunkiem jest pozyskanie aktywnych i chętnych do pracy osób, mających na celu zdobywanie i poszerzanie swojej wiedzy oraz zdobywanie doświadczenia w ramach regularnej działalności w Proficie Liczba członków koła / / / / / /2016 Liczba członków koła Planowana rekrutacja 2015/2016 PREZES b. Zarząd WICEPREZES DS. KONTAKTÓW ZEWNĘTRZNYCH WICEPREZES DS. FINANSÓW KOORDYNATOR DS. LONDON STUDY EXCURSION działalności koła w trakcie roku akademickiego. c. Opiekun Źródło: Raporty SKN Profit; Opracowanie własne W skład Zarządu, zgodnie z postanowieniem ostatniego Walnego Zgromadzenia członków Koła, wchodzą cztery osoby, odpowiedzialne odpowiednio za kontakty zewnętrzne, finanse, LSE oraz Prezes. Obecny skład Zarządu będzie brał pod uwagę możliwość wnioskowania o zwiększenie liczby członków Zarządu do pięciu, w zależności od potrzeb bieżącej Relacje z opiekunem Profitu - dr Piotrem Stobieckim oceniamy jako bardzo dobre. Nasza współpraca ma charakter wielowymiarowy i w intencji Zarządu jest utrzymanie jej pozytywnego charakteru. Pierwsze rozmowy w tej sprawie odbyły się pod koniec roku akademickiego 2014/ Działalność ZARZĄD ADAM MAĆKOWIAK ANDRZEJ SOBCZAK JACEK CZARNIAWSKI DAGMARA PAWEŁKIEWICZ Działalność Profitu dzieli się na działalność bieżącą oraz projektową. Oficjalny, statutowy podział związany z wymogami UEP dzieli ją na działalność wewnętrzną, działalność na UEP oraz działalność ogólnopolską czy międzynarodową. Naszym zdaniem jednak, zaproponowany przez Koło podział jest bardziej praktyczny, gdyż pozwala ocenić sam charakter działań podejmowanych w ramach danego typu inicjatyw. W naszej ocenie, działalność projektowa w Kole w ostatnich latach prowadzona była w 6

8 sposób bardzo dobry, o czym świadczy chociażby rozpoznawalność projektu London Study Excursion. W związku z tym, działalność bieżąca skoncentrowana na ciągłej, a nie doraźnej aktywności członków Koła została w ostatnim czasie zaniedbana. W naszej ocenie, działalność bieżąca powinna zawierać w sobie zarówno elementy spotkań z ekspertami, tak jak Investor s Meeting, jak również elementy własnej działalności pozwalającej poznawać pracę w branży finansowej. W związku z tym będziemy dążyć do wykreowania Koła na instytucję, która pozwala obecnym jak i nowym członkom znaleźć swoje miejsce na rynku kapitałowym oraz sprawić, że każdy członek Profitu, dzięki swojej działalności w Kole będzie miał przewagę nad innymi osobami podczas procesu rekrutacji. a. London Study Excursion London Study Excursion to międzynarodowy projekt obejmujący spotkania z przedstawicielami czołowym londyńskich instytucji finansowych. Program wyjazdu obejmuje 5 dni wizyt w bankach inwestycyjnych, funduszach private equity, londyńskich uczelniach i innych instytucjach (stałym elementem LSE jest wizyta w siedzibie Bloomberg a oraz w Ambasadzie RP). Dodatkowo, w programie wyjazdu obecne jest wiele nieoficjalnych spotkań z osobami powiązanymi z brytyjskim rynkiem kapitałowym, między innymi z alumnami Profitu. W naszej opinii, dobór odwiedzanych instytucji pozwala na dobre poznanie typowego londyńskiego banku inwestycyjnego (6 na 14 oficjalnych spotkań to banki inwestycyjne). Warto jednak pomyśleć o większym zróżnicowaniu odwiedzanych instytucji. XI edycja 2016 będzie organizowana w maju, prawdopodobnie w tygodniu rozpoczynającym się Oszacowany przez nas całkowity koszt projektu to ok. 42 tys. PLN. W programie bierze udział 20 starannie wyselekcjonowanych osób z całej Polski oraz zespół projektowy działający w strukturach Profitu. W wyjeździe można wziąć udział tylko raz. Dodatkowo, struktura uczestników wyjazdu jest równoważona w ramach stopnia studiów. W obecnym roku pojawił się pomysł rozszerzenia projektu o osoby z innych krajów Europy Środkowo- Wschodniej. Pomysł ten ma na celu dalsze poszerzanie zasięgu LSE oraz zwiększanie prestiżu projektu. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po rozstrzygnięciu kwestii organizacyjnych takiego rozszerzenia. b. Warsaw Study Excursion Młodszy, mniejszy bliźniak LSE jest organizowany w Warszawie. W tym roku akademickim odbędzie się jego III. Edycja. W opinii Zarządu projekt ma ogromny potencjał szczególnie mając na uwadze opinie osób z innych uczelni w Polsce. W projekcie bierze udział 15 osób, łącznie z organizatorami. Obecnie zastanawiamy się nad rozszerzeniem projektu na cały UEP (dotychczas prawo zgłaszania 7

9 swoich kandydatur do udziału w projekcie mieli tylko członkowie Koła), a także na inne uczelnie w Polsce. Planowany termin to marzec c. OSTC Trading Lab Od 2014 roku w ramach naszej uczelni działa OSTC Trading Lab miejsce gdzie przyszli traderzy rozwijają swoje umiejętności z zakresu handlu na rynkach terminowych. W minionym roku akademickim w ramach projektu organizowanie były cotygodniowe zajęcia z rynkowymi ekspertami oraz istniała możliwość indywidualnej nauki w ramach dyżurów członków Koła. Dodatkowo nasi przedstawiciele promowali działalność Lab u w mediach społecznościowych. W naszej ocenie współpraca ta powinna zostać zrewidowana, ze względu na niską frekwencję na zajęciach. OSTC Trading Lab powinien stać się szeroko promowanym projektem Profitu, stanowiącym jego integralną część. Działania mające na celu odpowiednie dostosowanie zajęć prowadzonych w Trading Labie do oczekiwań studentów UEP zostały już podjęte. Istotna będzie też odpowiednia kampania informacyjna, która pokaże możliwości płynące z uczestnictwa w Trading Lab ie, zachęci do uczestnictwa w zajęciach a także zwiększy zainteresowanie rynkami terminowymi. Kluczowa z naszego punktu widzenia będzie również współpraca pomiędzy członkami Koła, tak aby osoby niemające kontaktu i z rynkami terminowymi i z platformą udostępnianą przez OSTC, miały możliwość zapoznania się z nimi w każdym momencie roku akademickiego. d. Weekly Weekly to nowy projekt obejmujący cotygodniową publikację analizy bieżącej sytuacji rynkowej. Wydawany dokument zwierać będzie informacje z polskiego i zagranicznego rynku akcji, obligacji, rynku M&A, PE, VC, start-up, dane makroekonomiczne, reaktywowany w nowej formie portfel Profitu, analizę rynków terminowych w oparciu o analizę techniczną oraz opinie ekspertów na temat obecnej sytuacji na rynku. Intencją projektu jest aktywizacja działalności bieżącej Wersja testowa projektu Weekly członków Profitu oraz stworzenie w Kole mechanizmu monitorującego aktualne wydarzenia rynkowe. Sama broszurka projektowa, podobna do zaprezentowanej wersji 8

10 testowej, będzie udostępniana na stronie internetowej, Facebook u, dystrybuowana wśród członków naszego Koła, wysyłana do współpracujących z nami Kół Naukowych, jak również wszelkich innych osób zainteresowanych projektem. W naszej opinii, projekt ten ma możliwość trwałego podniesienia prestiżu zarówno Koła, jak i całej Uczelni wśród społeczności akademickiej Polski. Podczas jego tworzenia istotna będzie współpraca pomiędzy wszystkimi członkami Profitu, którzy wskutek połączenia swoich zainteresowań umożliwią tworzenie i udostępnianie ciekawego projektu przez cały rok akademicki. Ze względów organizacyjnych początek projektu planujemy na koniec października bieżącego roku. e. Własna spółka Własna spółka to kolejny, nowy projekt zaproponowany przez obecny Zarząd w celu aktywizacji działalności bieżącej. Jego głównym założeniem jest przydzielenie każdemu członkowi Profitu jednej spółki z warszawskiego parkietu w celu przeprowadzenia analizy na jej temat. Ostatecznym efektem naszej pracy miałby być raport wydawany w oparciu o dostępne dane rynkowe, wiedzę uzyskaną w ramach studiów na UEP oraz doświadczenie nabyte podczas działalności w Kole. Warto również rozważyć, czy właściwe jest ograniczenie wymogów dotyczących wyboru podmiotu poddawanego analizie. Mamy bowiem świadomość, że wielu członków Koła jest mniej zainteresowanych rynkiem akcji, w związku z tym projekt ten mógłby zostać uogólniony na wszystkie możliwe podmioty, które można poddać analizie na rynku kapitałowym (od obligacji i instrumentów pochodnych, przez pary walutowe, wydarzenia makroekonomiczne, po start-upy czy inne pozagiełdowe przedsiębiorstwa). f. Investor s Meeting Cotygodniowe spotkania z ekspertami rynku kapitałowego były głównym elementem działalności bieżącej Koła w pierwszym semestrze roku akademickiego 2014/2015. Prelegentami były osoby mające wieloletnie doświadczenie w branży, o którym opowiadały w kontekście naszych przyszłych karier. W opinii Zarządu sam charakter tych spotkań powinien zostać utrzymany, gdyż niejednokrotnie zaproszeni goście stawali się dla nas inspiracją do działania. Z drugiej strony, mamy na uwadze, iż same spotkania nie aktywizują działalności członków Profitu w sposób bezpośredni, dlatego naszym głównym celem pozostaje odpowiednie przygotowanie wspomnianych wcześniej projektów. Same Investor s Meeting mają zatem pełnić funkcję wspierającą, inspirującą do dalszego poszerzania wiedzy. g. Konferencja Planowana liczba spotkań koła 2015/2016: 25 Istotą organizacji corocznej konferencji Profitu jest dotarcie do jak największej liczby osób na Uniwersytecie, które zainteresowane są szeroko pojętą tematyką rynków kapitałowych. W opinii Zarządu sam charakter konferencji jako jednodniowego bloku wykładów/spotkań jest sztampowy i nie spełnia w 100% oczekiwań studentów. W związku z tym, w obecnym roku akademickim chcielibyśmy zmienić formę konferencji na serię wykładów otwartych organizowanych przy współpracy z 9

11 konkretnymi instytucjami, bądź na blok debat międzystudenckich prowadzonych z udziałem ekspertów. Tematyka dotyczyłaby zagadnień z szeroko pojętych finansów, jak również ocierała się o zagadnienia polityczne. Warto także zastanowić się nad organizacją wydarzenia ogólnopolskiego, na które moglibyśmy zaprosić reprezentantów kół naukowych z całej Polski. h. Wykłady otwarte Wykłady otwarte stanowią typową działalność koła naukowego, mającą na celu dotarcie do wszystkich studentów UEP. Ich jakość jest w 100% uzależniona od zaproszonych gości i ich pomysłu na całą prelegencję. Docelowo chcielibyśmy zorganizować w roku akademickim 2015/ wykładów/spotkań otwartych. i. Artykuły Liczba zorganizowanych wykładów otwartych Liczba opublikowanych aktykułów 2007/ / / / / / / /2015 Średnia Analizując ostatnie lata widać pewną nieregularność w liczbie publikowanych artykułów. Ma to swoje źródło w kilku szczególnie aktywnych osobach na tym polu. Naszym zdaniem istotne jest wsparcie tego typu działalności wśród wszystkich członków Koła, do czego mają posłużyć zaproponowane przez nas projekty. W dzisiejszych czasach aktywność na rynku kapitałowym wiąże się z umiejętnością przedstawiania i argumentowania swoich poglądów i analiz, w związku z tym istotna z punktu widzenia rozwoju jest działalność publikacyjna. Naszym celem jest przede wszystkim dobre poinformowanie członków koła o istniejących możliwościach publikacyjnych, a także wsparcie ich działania poprzez pomoc redakcyjną i ewentualnie merytoryczną. 10

12 j. Media społecznościowe Obecność Koła w mediach społecznościowych (głownie Facebook) jest bardzo istotna, gdyż jest to obecnie główne medium komunikacyjne. W naszej opinii profil koła na Facebooku był prowadzony mało aktywnie, co przekładało się na ograniczony wzrost polubień. Maksymalny zasięg jednego posta w ostatnim roku akademickim sięgnął 5500 osób, co przy wspomnianych wcześniej statystykach dotyczących Uczelni, a także wszystkich kół naukowych w Polsce, jest wynikiem niezbyt imponującym. Obecny zarząd będzie starał się aktywnie prowadzić tą część działalności bieżącej. 5. Budżet Planowane wydatki Koła, biorąc pod uwagę wszystkie projekty oraz działalność bieżącą to blisko PLN. Obecny Zarząd widzi 3 główne źródła finansowania: UEP, sponsorzy oraz środki własne. W ostatnich latach główną część wydatków pokrywali uczestnicy projektów LSE oraz WSE oraz członkowie Koła. Średnia kwota dofinansowania z UEP w ostatnich 7 latach sięgała 2000 PLN. Celem Zarządu jest maksymalizacja wsparcia od sponsorów, w związku z czym od sierpnia 2015 staramy się działać aktywnie na tym polu. Struktura wydatków koła 2015/2016 1% 2% CARG polubień : 54% 9% 5% 84% London Study Excursion Integracja Pozostałe Warsaw Study Excursion Konferencja 11

13 6. Podsumowanie Aktywizacja działalności bieżącej to główne hasło kadencji 2015/2016. Członkostwo w kole ma dawać umiejętności, rozeznanie, wspierać własne pomysły i inicjatywy. Dodatkowo chcemy kreować ogólnopolską markę Profitu poprzez rozwijanie współpracy z innymi kołami naukowymi i instytucjami finansowymi. Nasze czołowe projekty London Study Excursion i Warsaw Study Excursion planujemy rozszerzyć o nowych uczestników. Działalność koła ma przypominać dobrze zorganizowaną instytucję finansową, gdzie każda osoba wie, jakie jest jej miejsce, co ma robić i w jakich aspektach chce się rozwijać. W przyszłym roku chcemy, aby wszyscy członkowie czuli, że ostatnie 9 miesięcy było rozwijające, pozwoliło im lepiej poznać rynek kapitałowy oraz dało im przewagę na rynku pracy. 12

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Data sporządzenia sprawozdania: 31 grudnia. SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Dane informacyjne Nazwa SKN-u: Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych Profit Okres objęty sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013 Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 203 Rekrutacja do kolejnej edycji London Study Excursion została zakończona. Po trwającym blisko dwa miesiące procesie rekrutacji, który był także okresem

Bardziej szczegółowo

15.01.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 01.01.2014-31.12.2014

15.01.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 01.01.2014-31.12.2014 15.01.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 01.01.-31.12. Pełna nazwa SKN-u: Dane informacyjne Nazwa Katedry, przy której działa SKN Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Okres

Bardziej szczegółowo

Najambitniejsi polscy studenci Najlepsze firmy i instytucje z Polski

Najambitniejsi polscy studenci Najlepsze firmy i instytucje z Polski Polskie Stowarzyszenie Studenckie na Uniwersytecie w Cambridge Cambridge University Polish Society Najambitniejsi polscy studenci Najlepsze firmy i instytucje z Polski Uniwersytet w Cambridge, styczeń

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni

Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni (Arystoteles Onassis) Słowa te dały początek innowacyjnemu Projektowi jakim jest Konferencja Naukowa NARZĘDZIA ANALITYCZNE W NAUKACH EKONOMICZNYCH.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OD 1.01. DO 31.12. 1. Nazwa SKN: SKN PROFIT Inwestycji Kapitałowych 2. Opiekun (Imię, nazwisko, e-mail): Piotr Stobiecki, piotr.stobiecki@ae.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente Dział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego,

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Under Construction Public Relations

Statut Koła Naukowego Under Construction Public Relations Statut Koła Naukowego Under Construction Public Relations ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Cele 1. Realizacja badań z zakresu Public Relations oraz komunikacji. 2. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy członków

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Koła Naukowego Logistyk działającego przy Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle.

STATUT Studenckiego Koła Naukowego Logistyk działającego przy Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle. STATUT Studenckiego Koła Naukowego Logistyk działającego przy Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle. Dział I. Postanowienia Ogólne 1. Studenckie Koło Naukowe Logistyk (zwane

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Kamil Pabijan Prezes Zarządu KNMF

Kamil Pabijan Prezes Zarządu KNMF Kamil Pabijan Prezes Zarządu KNMF AGENDA KIM JEST KNMF TROCHĘ HISTORII DZIAŁALNOŚĆ INNE PODSUMOWANIE Koło Naukowe Modelowanie Finansowego to grupa ludzi zainteresowana szeroko rozumianą tematyką matematyki

Bardziej szczegółowo

Liga Menedżerów Biznesu

Liga Menedżerów Biznesu Liga Menedżerów Biznesu Kilka słów o Lidze Menedżerów Biznesu Ogólnopolski Konkurs Liga Menedżerów Biznesu jest głównym projektem cyklicznie realizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Menedżerów Top Manager.

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Data sporządzenia sprawozdania: 15.06.2011 SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Dane informacyjne Nazwa SKN-u: SKN Inwestycji Kapitałowych Profit Okres objęty sprawozdaniem 1 rok kalendarzowy:

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

Naukowe Koło Młodego Księgowego

Naukowe Koło Młodego Księgowego STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Naukowe Koło Młodego Księgowego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego jest organizacją studencką zrzeszającą studentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego SKN Koło Młodych Dyplomatów. Nazwa i siedziba organizacji. Art.

Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego SKN Koło Młodych Dyplomatów. Nazwa i siedziba organizacji. Art. Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego SKN Koło Młodych Dyplomatów Nazwa i siedziba organizacji Art. 1 1. Uczelniana Organizacja Studencka Uniwersytetu Warszawskiego Koło

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OPIEKI NAD SKN W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009

SPRAWOZDANIE Z OPIEKI NAD SKN W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009 SPRAWOZDANIE Z OPIEKI NAD SKN W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009 1. Nazwa SKN: Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych Profit 2. Imię i nazwisko opiekuna: dr Piotr Stobiecki 3. Imię i nazwisko przewodniczącego:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Data sporządzenia sprawozdania: 15.06.2010 SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Dane informacyjne Nazwa SKN-u: SKN Inwestycji Kapitałowych Profit Okres objęty sprawozdaniem 1 rok kalendarzowy:

Bardziej szczegółowo

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym Drugiego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych tj. 22 października 2004 roku, przeprowadzono panel dyskusyjny, którego tematem była rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym. Prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy. Samorząd Studentów UE we Wrocławiu

Oferta współpracy. Samorząd Studentów UE we Wrocławiu Szanowni Państwo! Mam przyjemność przedstawić Państwu propozycję współpracy z Samorządem Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Samorząd Studentów zrzesza kilkuset aktywnych działaczy, tworząc

Bardziej szczegółowo

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem współpraca na rzecz rozwoju mediów akademickich w Polsce

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem współpraca na rzecz rozwoju mediów akademickich w Polsce Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem współpraca na rzecz rozwoju mediów akademickich w Polsce W Programie uczestniczy ponad 130 szkół wyższych Misją Programu NZB jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku

Bardziej szczegółowo

EMPLOYER NETWORKING EVENT

EMPLOYER NETWORKING EVENT EMPLOYER NETWORKING EVENT >> Bezpośrednie spotkania ze studentami są doskonałą okazją do poznania swojej grupy docelowej oraz umocnienia relacji (nawiązanych m.in. na targach), a także wzmocnienia przekazu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Data sporządzenia sprawozdania:17.06.2014 Pełna nazwa SKN-u: Nazwa Katedry, przy której działa SKN Okres objęty sprawozdaniem 1 Dane informacyjne Studenckie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Polska Unia Dystrybutorów Stali

Polska Unia Dystrybutorów Stali Polska Unia Dystrybutorów Stali Czym jest PUDS? Polska Unia Dystrybutorów Stali (PUDS) powstała w 1999 r. jako organizacja reprezentująca firmy zajmujące się handlem wyrobami hutniczymi i przetwórstwem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info PROGRAM AMBASADORSKI biznesth228.info O PROGRAMIE Program Ambasadorski Grupy Trinity stanowi nowatorską propozycję nawiązania relacji naszej Firmy ze środowiskiem akademickim. Nie oczekujemy od Was pomocy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. MISJA WYDAWNICTWA UG Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego jest naukowym wydawnictwem akademickim, dbającym o poziom naukowy i edytorski wydawanych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Mobilni dziennikarze

Mobilni dziennikarze Mobilni dziennikarze Informacje ogólne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 1 Spis treści Wstęp 3 O projekcie 4 Profil mobilnego dziennikarza 5 Działania mobilnych dziennikarzy 6 Rekrutacja 7 Kontakt 8 2

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW LOGISTYKI. przy Instytucie Logistyki. Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. Akademii Obrony Narodowej OFERTA SPONSORSKA

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW LOGISTYKI. przy Instytucie Logistyki. Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. Akademii Obrony Narodowej OFERTA SPONSORSKA KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW LOGISTYKI przy Instytucie Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej OFERTA SPONSORSKA LOGISTYKA a BEZPIECZEŃSTWO 2013 www.logistykaabezpieczeństwo.pl

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłoszonego przez Narodowe

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin kwalifikowania wniosków o dofinansowanie w ramach dotacji projakościowej KNOW w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Regulamin kwalifikowania wniosków o dofinansowanie w ramach dotacji projakościowej KNOW w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Regulamin kwalifikowania wniosków o dofinansowanie w ramach dotacji projakościowej KNOW w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Regulamin określa szczegółowe kryteria kwalifikacji wniosków na

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! II edycja programu stażowego Kariera na start :

Szanowni Państwo! II edycja programu stażowego Kariera na start : Szanowni Państwo! Dwie edycje programu stażowego Kariera na start już za nami. W związku z tym pragniemy zaprezentować Państwu efekty naszych działań, a także przedstawić kolejne etapy realizacji naszego

Bardziej szczegółowo

Instytut Globalnej Odpowiedzialności Koordynator/ka ds. komunikacji i opiekun/ka projektu formularz kompetencji

Instytut Globalnej Odpowiedzialności Koordynator/ka ds. komunikacji i opiekun/ka projektu formularz kompetencji Instytut Globalnej Odpowiedzialności Koordynator/ka ds. komunikacji i opiekun/ka projektu formularz kompetencji Prosimy o dokładne wypełnienie niniejszego arkusza. Prosimy o ocenę w swoich umiejętności

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Data sporządzenia sprawozdania: 15.01.2011 SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Dane informacyjne Nazwa SKN-u: SKN Inwestycji Kapitałowych Profit Okres objęty sprawozdaniem 1 X rok kalendarzowy:

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność RYNKI FINANSOWE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność RYNKI FINANSOWE Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność RYNKI FINANSOWE Profil Absolwenta Studenci są przygotowywani do pracy w zespołach analitycznych, pod presją czasu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Regulamin praktyk i program praktyk dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nr 5/000/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Misją koła jest organizacja i czynny udział w propagowaniu aktywnego i zdrowego trybu

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl 120 UCZESTNIKÓW 12 WYKŁADÓW 11 DRUPAL PRELEGENTÓW 57 STRON OPUBLIKOWAŁO INFORMACJĘ O KONCEFENCJI DRUPAL CAMP 2012 27596 WYŚWIETLEŃ WWW.DRUPALCAMPWROCLAW.PL O KONFERENCJI DRUPAL CAMP WROCŁAW to konferencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU: Większe umiejętności to lepsze zatrudnienie Program Rozwoju Kompetencji Studentów Wydziału Agrobioinżynierii

REGULAMIN PROJEKTU: Większe umiejętności to lepsze zatrudnienie Program Rozwoju Kompetencji Studentów Wydziału Agrobioinżynierii RDz/610.1.A/2017/PWR-K039 REGULAMIN PROJEKTU: Większe umiejętności to lepsze zatrudnienie Program Rozwoju Kompetencji Studentów Wydziału Agrobioinżynierii 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH PROFIT

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH PROFIT STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH PROFIT Przepisy ogólne 1. 1. Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych Profit, zwane dalej Kołem, działa przy Katedrze Inwestycji i Rynków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Statut koła. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Statut koła. Rozdział I - Postanowienia ogólne Statut koła Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Pełna nazwa brzmi Studenckie Koło Naukowe Hodowców i Użytkowników Koni Kaskader (w skrócie SKN HUK) 2. Siedzibą Koła jest Katedra Genetyki i Hodowli Koni

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Obszar 1. Aktywność naukowo dydaktyczna

Obszar 1. Aktywność naukowo dydaktyczna Obszar 1. Aktywność naukowo dydaktyczna Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika Warunki ogólne dofinansowania: (i) publikacja będzie/jest opublikowana

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012 Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego Rok akademicki 2011/2012 Poznań 2011 Kluczowe działania SKNDZiP w roku akademickim 2011/2012 Budowanie nowej struktury

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WYŻSZE UCZELNIE W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW, PRAKTYK, SZKOLEŃ I STAŻY ZAWODOWYCH

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WYŻSZE UCZELNIE W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW, PRAKTYK, SZKOLEŃ I STAŻY ZAWODOWYCH DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WYŻSZE UCZELNIE W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW, PRAKTYK, SZKOLEŃ I STAŻY ZAWODOWYCH Radosław Wiśniewski WGIPB UWM OLSZTYN IV FORUM KSZTAŁCENIA POWER: PROGRAM ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 23 października 2014 Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 11 Targach Pracy UEK. Targi Pracy są najskuteczniejszą formą

Bardziej szczegółowo

Global Citizen Schools

Global Citizen Schools - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Global Citizen Schools Oferta współpracy dla szkół ponadgimnazjalnych i g i mnazjów Kilka słów o AIESEC AIESEC - kim jesteśmy? AIESEC jest największą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 9. EDYCJI PLEBISCYTU MEDIATORY STUDENCKIE NAGRODY DZIENNIKARSKIE

REGULAMIN 9. EDYCJI PLEBISCYTU MEDIATORY STUDENCKIE NAGRODY DZIENNIKARSKIE REGULAMIN 9. EDYCJI PLEBISCYTU MEDIATORY STUDENCKIE NAGRODY DZIENNIKARSKIE Artykuł I ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KOLO NAUKOWE INFORMATYKÓW SPOTKANIE ORGANIZACYJNE, 21 X 2009

KOLO NAUKOWE INFORMATYKÓW SPOTKANIE ORGANIZACYJNE, 21 X 2009 KOLO NAUKOWE INFORMATYKÓW SPOTKANIE ORGANIZACYJNE, 21 X 2009 Katedra Informatyki, Uniwersytet Rzeszowski 2009 Agenda Statut Koła Naukowego Informatyków (KNI) Deklaracja członkowska Harmonogram spotkań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO. Dane informacyjne

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO. Dane informacyjne SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Data sporządzenia sprawozdania: 15.06.2013 r. Dane informacyjne Nazwa SKN-u: SKN IK PROFIT Okres objęty sprawozdaniem 1 rok kalendarzowy: rok akademicki:

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery.

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Akademia Kariery - 27 edycja cyklu szkoleniowego (8-12.04.2013) Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Szkolenia prowadzone

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU Sieć MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Wydział Humanistyczny Kierunek: Studia Podyplomowe DYPLOMACJA SAMORZĄDOWA Typ: studia podyplomowe Informacje o kierunku Szczegółowych informacji na temat studiów udziela: 1. mgr Kamila Szatkowska email:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs w Poddziałaniu 4.1.2 PO KL (nr 1/POKL/4.1.2/2012)

FAQ konkurs w Poddziałaniu 4.1.2 PO KL (nr 1/POKL/4.1.2/2012) FAQ konkurs w Poddziałaniu 4.1.2 PO KL (nr 1/POKL/4.1.2/2012) 1. Czy uczelnia może złożyć kilka wniosków? W przypadku konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 4.1.2 nie ma formalnego zakazu składania

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu STATUT Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne. 1 Koło prowadzi

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUPER PRACODAWCA 2014

REGULAMIN KONKURSU SUPER PRACODAWCA 2014 REGULAMIN KONKURSU SUPER PRACODAWCA 2014 KONKURS "SUPER PRACODAWCA ROKU 2014 organizowany w okresie od 01.12.2014r. do 16.12.2014r. 1. CEL KONKURSU Wybór nastąpi spośród pracodawców, którzy, na co dzień

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015 Oferta dla Sponsorów www.asm-poland.com.pl Potrzebujesz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

STATUT Koła Naukowego Doktorantów

STATUT Koła Naukowego Doktorantów STATUT Koła Naukowego Doktorantów działającego na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Słuchacze studiów doktoranckich zrzeszeni

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 44/2014 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 września 2014 r.

Uchwała Nr 44/2014 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 września 2014 r. Uchwała Nr 44/2014 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 września 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych na kierunkach Biologia i Inżynieria Środowiska na Wydziale Biologii

Bardziej szczegółowo