Zdobywanie zaufania. Istota naszej działalności. Kodeks Postępowania pomaga przestrzegać naszych zasad w każdej sytuacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdobywanie zaufania. Istota naszej działalności. Kodeks Postępowania pomaga przestrzegać naszych zasad w każdej sytuacji"

Transkrypt

1 Zdobywanie zaufania Istota naszej działalności Kodeks Postępowania pomaga przestrzegać naszych zasad w każdej sytuacji

2 O AEGON* AEGON jest międzynarodową firmą świadczącą usługi ubezpieczeniowo-emerytalne oraz usługi zarządzania aktywami. Zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszego Kodeksu Postępowania, który obejmuje nasz cel, kluczowe wartości, zasady biznesowe i regulamin. Niniejszy Kodeks Postępowania obowiązuje wszystkich zatrudnionych w spółkach AEGON na całym świecie. * Dla wygody naszych pracowników posługujących się niniejszym Kodeksem Postępowania dla użytku wewnętrznego, na określenie AEGON N.V. i spółek AEGON używa się zbiorczo terminów AEGON, Grupa, my lub spółka. Jeżeli chodzi o prawidłowe użycie nazwy AEGON w innych kontekstach, prosimy o skonsultowanie się lokalnym menedżerem ds. prawnych, przestrzegania przepisów lub komunikacji. 2 Kodeks Postępowania

3 List od CEO Szanowni Państwo, Sukces AEGON zależy od jednego kluczowego składnika zaufania. W firmie świadczącej usługi finansowe, której misją jest pomaganie jednostkom i całym rodzinom w przyjmowaniu odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo finansowe, odpowiedzialność za codzienne zdobywanie zaufania wielu klientów, kontrahentów i innych interesariuszy na całym świecie spoczywa na nas wszystkich. Prowadzenie działalności w sposób uczciwy, otwarty i przejrzysty ma decydujące znaczenie w dzisiejszym wymagającym środowisku. Niezwykłe zamieszanie na światowych rynkach finansowych w ostatnich latach doprowadziło jednak do osłabienia zaufania do firm świadczących usługi finansowe. Zaufania, które wcześniej było czymś oczywistym... Z tego też powodu chcieliśmy określić nasz wyraźny cel na nadchodzące lata: pragniemy stać się liderem na wszystkich wybranych rynkach. To oznacza po prostu zostanie najczęściej wybieranym dostawcą zabezpieczeń finansowych, partnerem najczęściej wybieranym przez dystrybutorów i pracodawcą z wyboru dla naszych pracowników. W takiej sytuacji żaden inny czynnik nie ma większego znaczenia dla naszego sukcesu niż sumienna praca na każdym poziomie i w każdej roli w naszej organizacji. Zakres i jakość naszych działań muszą być elementami, które będą wyróżniać AEGON na tle konkurencji. Kodeks Postępowania AEGON to nie tyle księga reguł, co ramy definiujące codzienne postawy i zachowania, których przyjęcie jest wymagane od wszystkich pracowników należących do JEDNEJ rodziny AEGON. Kodeks opiera się na naszych kluczowych wartościach, którymi są: współpraca, czynienie zrozumiałym oraz wyprzedzanie oczekiwań. Przedstawia też w konkretnych hasłach odpowiedzi na pytania takie jak: co gwarantujemy jako firma, jakie postępowanie jest wymagane w miejscu pracy, jak postępujemy z kontrahentami, jak służymy naszym klientom. Ponadto Kodeks nakreśla też nasze szersze obowiązki względem społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Do 3

4 niniejszej zaktualizowanej wersji Kodeksu włączyliśmy nowe kluczowe wartości i, korzystając z okazji, wprowadziliśmy pewne zmiany odzwierciedlające aktualne realia. Mimo że przestrzeganie Kodeksu Postępowania AEGON jest obowiązkiem wszystkich pracowników, osoby na stanowiskach kierowniczych są szczególnie zobowiązane do dawania dobrego przykładu. Jeśli nadzorują Państwo pracę innych osób, oczekujemy, że będą Państwo nie tylko aktywnie promować przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Kodeksie, ale także rozpoznawać obszary wymagające poprawy. Ponadto w razie napotkania przez członków Państwa zespołu sytuacji sprzecznej czy to z duchem, czy też z literą niniejszego Kodeksu, najwyższym priorytetem biznesowym jest zapewnienie potrzebnych wskazówek i wsparcia oraz upewnienie się, że żadna osoba nie będzie wahać się przed wskazaniem nieodpowiedniego zachowania w sferze biznesowej lub osobistej. Dziękuję Państwu za odpowiedzialne, uczciwe i przejrzyste wykonywanie swoich obowiązków służbowych. Zapraszam do dzielenia się spostrzeżeniami na temat sposobów doskonalenia naszej firmy w ramach wspólnych działań mających na celu zabezpieczenie zaufania wielu naszych interesariuszy w nadchodzących latach. Alex Wynaendts CEO AEGON N.V. 4 Kodeks Postępowania

5 Koncepcja strategiczna AEGON Koncepcja strategiczna AEGON łączy w sobie takie elementy jak: cel firmy, jej wartości, cele strategiczne i ambicje. Niniejszy Kodeks Postępowania zawiera wskazówki pomocne w wykonywaniu naszych codziennych obowiązków. Pomaga w przestrzeganiu zasad i realizacji celu firmy. Cel Pomoc klientom w przyjęciu odpowiedzialności za swoją finansową przyszłość Dlaczego Wartości Współpraca Czynienie zrozumiałym Wyprzedzanie oczekiwań Jak Cele strategiczne Co Ambicja Lider na wszystkich wybranych rynkach do 2015 r. Gdzie 1 5

6 Kodeks Postępowania Nasz cel 8 Nasze kluczowe wartości 9 Nasze zasady biznesowe 10 Spółka 10 Ład korporacyjny 10 Rynek 11 Miejsce pracy 12 Szersza społeczność 13 Nasz regulamin 14 Spółka i ład korporacyjny 14 Przestrzeganie przepisów prawa i regulacji 14 Dokumentowanie operacji finansowych 14 Insider dealing 15 Przekazywanie informacji na temat AEGON 15 Rynek 16 Godziwe traktowanie naszych interesariuszy 16 Dostarczanie przejrzystych produktów i usług 16 Współpraca z kontrahentami 17 Przekupstwo i korupcja 17 Unikanie konfliktów interesów 19 Unikanie nieuczciwych praktyk 19 Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy 20 Sprzeciw wobec antykonkurencyjnych zachowań 20 Poufność i prawa majątkowe osób trzecich 21 6 Kodeks Postępowania

7 Miejsce pracy 22 Niedyskryminacja 22 Ochrona danych osobowych 22 Odpowiednie wykorzystanie majątku i wyposażenia AEGON 23 Współpraca w realizacji zewnętrznych i wewnętrznych kontroli 23 Zgłaszanie przypadków bezprawnego lub nieetycznego zachowania 24 Społeczeństwo 25 Działalność społeczna 25 Odpowiedzialne inwestowanie 26 Wspieranie i ochrona praw człowieka 27 Od kogo wymaga się przestrzegania niniejszego Regulaminu? 28 Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez wszystkie spółki AEGON 29 Zobowiązania i odpowiedzialność pracowników 30 Na zakończenie 31 Dane kontaktowe AEGON Global Ethics Line 32 Dane kontaktowe Group Compliance Officer 32 7

8 Nasz cel Głównym celem AEGON jest pomoc naszym klientom w przyjęciu odpowiedzialności za ich finansową przyszłość. To nie jest tylko stwierdzenie, ale głębokie przekonanie, że nasi klienci zasługują na to, aby wiedzieć, od czego zależy ich przyszłość finansowa, i aby patrzeć w nią z ufnością. Jako pracownicy AEGON jesteśmy osobiście zaangażowani w realizację tego celu. Wszystko, co mówimy i robimy, powinno pomagać naszym klientom w podejmowaniu lepszych decyzji finansowych i sprawiać, żeby nasi klienci mieli większą pewność tworzenia lepszej przyszłości dla siebie i swoich rodzin. 8 Kodeks Postępowania

9 Nasze kluczowe wartości Współpraca, czynienie zrozumiałym i wyprzedzanie oczekiwań to kluczowe wartości obowiązujące w AEGON. AEGON stale stara się sprostać zmieniającym się potrzebom klientów, kontrahentów, akcjonariuszy, pracowników oraz szerszych społeczności, w których prowadzimy naszą działalność. Dążymy do tego, aby być pracodawcą z wyboru. Staramy się wdrożyć nowy sposób myślenia i naszą ambicją jest pozycja AEGON jako lidera na wszystkich wybranych rynkach. Nasze kluczowe wartości Współpraca: Działając jako zespół, jesteśmy silniejsi, mądrzejsi i osiągamy lepsze wyniki. Dzięki prowadzonej w atmosferze wzajemnego szacunku współpracy nawiązujemy relacje wykraczające poza branże i granice. Jesteśmy otwarci na nowe perspektywy i w pełni wykorzystujemy szeroką wiedzę i doświadczenie zawodowe pracowników z całej organizacji AEGON. Czynienie zrozumiałym: Dając klientom pewność, że AEGON to słuszny wybór, oraz przekazując im konkretną wiedzę na temat działania i celów naszych produktów i usług, wykazujemy się uczciwością i mamy możliwość zyskać ich zaufanie. Tworzymy fachowe rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb, a nasz przekaz jest sformułowany w sposób jasny i zrozumiały. Działamy w sposób przejrzysty, sprzeciwiamy się zawiłościom i dbamy o utrzymanie otwartego i trwałego dialogu z naszymi interesariuszami. Wyprzedzanie oczekiwań: Dbanie o interesy klientów i zobowiązanie do zapewnienia wyjątkowej jakości obsługi zapewnia nam lojalność klientów i powoduje, że mamy ich szczere rekomendacje. Stale upewniamy się, że znamy oczekiwania naszych klientów, i dążymy do opracowywania innowacyjnych sposobów ich wyprzedzania. Ciągłym wyzwaniem, jakie stawiamy sobie i innym pracownikom, jest doskonalenie się. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy i jak to robimy. 9

10 Czego możesz oczekiwać od AEGON: Nasze zasady biznesowe Spółka Strategia korporacyjna AEGON podkreśla znaczenie wiedzy i posiadania uprawnień na szczeblu lokalnym w ramach rozwijającej się grupy globalnej. Upoważniamy nasze lokalne jednostki do identyfikowania i dostarczania rozwiązań zaprojektowanych dla zaspokojenia długookresowych potrzeb naszych klientów, z wykorzystaniem kanałów dystrybucji dostosowanych do ich rynków lokalnych. Dbamy o równowagę pomiędzy podejściem lokalnym i możliwościami rozwijającej się działalności globalnej. Ład korporacyjny Działamy jako odpowiedzialna firma w ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Posiadamy solidną bazę kapitałową zapewniającą realizację naszych długoterminowych zobowiązań finansowych. Podejmujemy decyzje leżące w interesie naszych interesariuszy. Odpowiadamy wobec naszych interesariuszy za jasne i przejrzyste przedstawienie naszej praktyki w zakresie zarządzania, polityki i wyników. Identyfikujemy i z rozwagą kontrolujemy ryzyko. Naszym klientom, akcjonariuszom, pracownikom, organom nadzorczym i kontrahentom przedstawiamy aktualne i dokładne informacje. Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz czynnie propagujemy ich przestrzeganie. 10 Kodeks Postępowania

11 Ustanawiamy jasne wewnętrzne wytyczne i politykę dotyczące sposobu naszego zachowania jako odpowiedzialnej firmy o globalnym zasięgu. Rynek Dążymy do zbudowania długookresowych relacji z naszymi klientami, kontrahentami i organami nadzoru w oparciu o jawne, uczciwe i jasne zasady biznesowe. Mamy uczciwe podejście do naszych klientów. Zapewniamy uczciwe i przejrzyste rozwiązania, które spełniają zmieniające się w długim okresie potrzeby naszych klientów. Dostarczamy rozwiązania zapewniające najlepszy możliwy długoterminowy zysk dostosowany do stopnia ryzyka zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. Dążymy do zbudowania długookresowych relacji z naszymi klientami. Dążymy do zapewnienia klientom informacji niezbędnych do podjęcia prawidłowych decyzji finansowych, korzystnych dla nich i ich rodzin. Wspieramy również inicjatywy na polu edukacji finansowej i staramy się propagować lepsze zrozumienie branży usług finansowych. Staramy się wybierać takich kontrahentów, którzy wyznają te same kluczowe wartości. Wyznajemy zasady uczciwej konkurencji. Uznajemy znaczenie poufności i podejmujemy środki zapewniające poufność danych osobowych naszych klientów, pracowników, kontrahentów i akcjonariuszy. 11

12 Miejsce pracy Pragniemy być pracodawcą z wyboru, stworzyć takie warunki w miejscy pracy, w których pracownicy mogą realizować swój potencjał i gdzie respektowana jest zarówno indywidualność, jak i różnorodność. Propagujemy etykę zachowania i zachęcamy do zgłaszania wszystkich przypadków zachowania sprzecznego z prawem lub nieetycznego. Propagujemy szacunek dla ludzi i ich miejsca pracy. Aktywnie realizujemy politykę propagującą brak dyskryminacji w miejscu pracy oraz sprzyjającą różnorodności. Zatrudniamy, awansujemy i opłacamy naszych pracowników sprawiedliwie i w oparciu o ich kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Zapewniamy pracownikom szkolenia, aby mogli rozwinąć swój potencjał. Od naszych pracowników wymagamy, aby w zakresie swojej zawodowej działalności na rzecz spółki mieli na względzie najlepszy interes naszych interesariuszy oraz przestrzegali tych zasad biznesowych, które propagują nasze kluczowe wartości: współpracę, czynienie zrozumiałym i wyprzedzanie oczekiwań. Zapewniamy naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy. Zachęcamy do rozwoju osobistego i zawodowego. Zapewniamy naszym pracownikom swobodę stowarzyszania się. 12 Kodeks Postępowania

13 Szersza społeczność Mamy długookresowe zobowiązania wobec społeczności, w których prowadzimy naszą działalność tworząc nowe miejsca pracy i przyczyniając się do ich zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Wspieramy dobre cele. W krajach, gdzie prowadzimy naszą działalność pomagamy chronić i propagować prawa człowieka. Jesteśmy aktywnymi korporacyjnymi obywatelami społeczności, w których prowadzimy naszą działalność. Czynnie wspieramy i szanujemy ochronę proklamowanych na arenie międzynarodowej praw człowieka i zapewniamy, że nie bierzemy udziału w ich naruszaniu. Inwestujemy w rozsądny sposób. W naszym dążeniu do osiągnięcia zysku kierujemy sie troską o dobrobyt i rozwój społeczny. Staramy się chronić środowisko naturalne i podejmujemy inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność ekologiczną. 13

14 Czego AEGON oczekuje od Ciebie: Nasz regulamin Nasz Regulamin obowiązuje pracowników wszystkich spółek AEGON. Ustala on zasady oczekiwanego przez AEGON ich zachowania jako odpowiedzialnych pracowników oraz sposobu praktycznej realizacji swoich zasad biznesowych i celów. Spółka i ład korporacyjny 1 Przestrzeganie przepisów prawa i regulacji Pracownicy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz regulaminów wewnętrznych, w tym niniejszego Regulaminu. Spółki AEGON mają ponad 40 mln klientów w ponad dwudziestu krajach na całym świecie. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji jest nie tylko wymogiem prawnym, ale jest także istotne, jeżeli chcemy utrzymać naszą reputację spółki rzetelnej i odpowiedzialnej. 2 Dokumentowanie operacji finansowych Pracownicy powinni odpowiednio i uczciwie odnotowywać wszystkie operacje finansowe w odpowiednich księgach rachunkowych, dostępnych do wglądu dla dyrektorów korporacji, członków kadry kierowniczej i wyznaczonych audytorów spółki. Zaufanie naszych wszystkich interesariuszy klientów, akcjonariuszy, pracowników i szerszej społeczności opiera się na naszej reputacji zapewniania uczciwości i przejrzystości. Pracownikom nie wolno korzystać z tajnych rachunków ani wystawiać dokumentów, które nieodpowiednio lub nierzetelnie odzwierciedlają operacje, do których się odnoszą. 14 Kodeks Postępowania

15 3 Insider dealing Pracownikom mającym dostęp do informacji wewnętrznych nie wolno angażować się w obrót papierami wartościowymi w oparciu o i) informacje wewnętrzne, lub ii) wykorzystanie poufnych informacji. Ponadto, pracownikom nie wolno ujawniać żadnych wewnętrznych informacji osobom z zewnątrz (poza osobami, które muszą zostać z nimi zapoznane dla dobra działalności biznesowej spółki) poprzez dawanie cynku lub przekazywanie tych informacji. Insider dealing (lub inaczej insider trading) to proceder polegający na wykorzystaniu informacji niejawnych w celach uzyskania dochodu bezpośrednio lub pośrednio z nabycia lub sprzedaży akcji spółki lub innych papierów wartościowych. Proceder ten obejmuje również powiadamianie czy przekazywanie takich informacji osobom nieupoważnionym. Jest to zakazane prawem. Oczywiście pracownicy muszą przestrzegać wszystkich przepisów prawa i regulacji dotyczących wykorzystywania informacji niejawnych w obrocie papierami wartościowymi oraz regulaminu spółki zabraniającego takich praktyk. 4 Przekazywanie informacji na temat AEGON Pracownicy muszą zawsze starać się przestrzegać odpowiednich obowiązków związanych z ujawnianiem informacji poprzez sporządzanie raportów, materiałów i komunikatów, które są pełne, rzetelne, aktualne, dokładne i zrozumiałe. Jednocześnie takie materiały powinny chronić poufność i interesy AEGON. Wyłącznie specjalnie upoważnieni pracownicy mogą komunikować się z mediami w imieniu AEGON. Pytania dziennikarzy dotyczące spółek AEGON powinny być kierowane do wyznaczonego rzecznika spółki AEGON. Dotyczy to wszystkich ustnych i pisemnych kontaktów z mediami oraz nieproszonych kontaktów telefonicznych ze strony dziennikarzy. Pracownikom nie wolno angażować się w przekazywanie jakichkolwiek informacji w imieniu spółek AEGON, które są fałszywe, szkodzą reputacji spółki i/lub są sprzeczne z niniejszym Regulaminem. 15

16 To, jak przedstawiają nas media może mieć istotny wpływ na naszą reputację i cenę naszych akcji. Może to mieć wpływ nie tylko na to, jak jesteśmy generalnie postrzegani publicznie, ale również przez naszych klientów, akcjonariuszy, pracowników i szerszą społeczność. Dlatego też istotne jest, aby wszyscy pracownicy przestrzegali przepisów niniejszego Regulaminu. Aby być skutecznymi i efektywnymi wszystkie materiały informacyjne przekazywane w imieniu AEGON muszą być spójne z ogólnymi strategiami i celami AEGON. Rynek 5 Godziwe traktowanie naszych interesariuszy Wykonując swoje obowiązki zawodowe w imieniu spółki pracownicy powinni dokładać starań, aby godziwie traktować klientów, akcjonariuszy, innych pracowników, kontrahentów i konkurentów. Nikt nie powinien odnosić nieuzasadnionych korzyści w wyniku manipulacji, ukrywania, wykorzystywania zastrzeżonych informacji, przeinaczania istotnych faktów lub innych nierzetelnych praktyk. Jako jeden z wiodących na świecie dostawców długookresowych produktów i usług finansowych, AEGON składa długoterminowe obietnice szerokiej rzeszy klientów, akcjonariuszy i pracowników oraz szerszej społeczności. Uczciwe traktowanie tych grup interesów umożliwi spółkom AEGON dotrzymanie tych obietnic poprzez solidną i odpowiedzialną praktykę biznesową oraz rzetelność dostarczanych produktów i świadczonych usług. 6 Dostarczanie przejrzystych produktów i usług Wykonując swoje obowiązki zawodowe w imieniu spółki, pracownicy powinni dokładać starań, aby dostarczać uczciwe i przejrzyste produkty i usługi zaspokajające zmieniające się w długim okresie potrzeby naszych klientów. 16 Kodeks Postępowania

17 Spółki AEGON zawsze starają się działać w interesie swoich interesariuszy, dostarczając produkty i usługi przeznaczone do spełnienia zmieniających się potrzeb klientów. Oznacza to dostarczanie takich produktów i usług, które są uczciwe i przejrzyste oraz spełniają zmieniające się w długim okresie potrzeby naszych klientów. W wypełnianiu tych zobowiązań i budowaniu długoterminowych relacji z klientami spółkom AEGON pomaga rzetelna i odpowiedzialna praktyka biznesowa oraz przejrzysta i przyjazna dla klienta obsługa. 7 Współpraca z kontrahentami AEGON dąży do współpracy z kontrahentami, którzy podzielają jego kluczowe wartości i zasady biznesowe. Od wszystkich pracowników wymagamy, aby wypełniając swoje obowiązki zawodowe imieniu spółki, wspierali ten cel. Ponadto od pracowników wymaga się odpowiedniego stosowania naszego Regulaminu w ich kontaktach z kontrahentami. Spółki AEGON starają się zbudować długookresowe relacje z kontrahentami, którzy wyznają podobne kluczowe wartości i zasady biznesowe. Ci kontrahenci to agenci, brokerzy, dostawcy i partnerzy w przedsięwzięciach joint venture. Staramy się pozostawać wierni temu celowi zawsze i wszędzie, gdzie to możliwe. Uważamy to za istotny czynnik utrzymania jakości naszych produktów i usług. Spółki AEGON liczą na to, iż ich pracownicy będą wszędzie, gdzie to możliwe propagować i odwoływać się do tych kluczowych wartości, zasad i Regulaminu w swoich kontaktach z naszymi kontrahentami. 8 Przekupstwo i korupcja Pracownikom surowo zabrania się oferowania jakichkolwiek łapówek (w postaci pieniędzy lub w formie innych korzyści) funkcjonariuszom publicznym, niezależnie od wartości, efektów, lokalnych zwyczajów, tolerowania takiego opłacania się przez miejscowe władze albo rzekomej niezbędności takich opłat w celu uzyskania lub utrzymania jakichkolwiek korzyści biznesowych lub innych. 17

18 Wszystkie prowizje i inne należności zapłacone lub naliczane agentom ubezpieczeniowym, pośrednikom handlowym lub innym przedstawicielom spółek AEGON muszą być zgodne z solidną praktyką biznesową, uzasadnione legalnymi względami handlowymi oraz stanowić godziwe wynagrodzenie za świadczone usługi. Pracownikom nie wolno zdobywać nowych zleceń lub uzyskiwać innych niedozwolonych korzyści handlowych poprzez umożliwienie wypłaty nienależnych świadczeń na rzecz klientów przez agentów lub innych przedstawicieli spółki AEGON. Pracownikom nie wolno przyjmować ani domagać się nienależnych świadczeń lub innych niedozwolonych korzyści. Pracownicy mogą korzystać z gościnności korporacyjnej i przyjmować upominki pod warunkiem, iż mają one rozsądną wartość oraz są zgodne z odpowiednimi zasadami obowiązującymi w AEGON. Takie korzyści powinny zostać odpowiednio zgłoszone zgodnie z obowiązującą procedurą. Należy unikać takiej gościnności korporacyjnej lub upominków, które mogą wydawać się związane z jakimikolwiek zobowiązaniami dla pracowników lub które wykazują jakieś cechy niestosowności. Łapówka to każde nienależne świadczenie, upominek lub niedozwolona korzyść oferowana bezpośrednio lub pośrednio osobie, firmie, partii politycznej lub funkcjonariuszowi publicznemu. Zazwyczaj oferowanie łapówki wiąże się z chęcią uzyskania osobistej korzyści lub nienależnego świadczenia, często związanego z bieżącą lub przyszłą działalnością gospodarczą. Łapówkami mogą być świadczenia dokonywane osobiście lub przez spółkę w celu zatrzymania danego klienta lub dostawcy. Przekupstwo jest surowo zakazane. Stoi ono w absolutnej sprzeczności z naszymi kluczowymi wartościami. Co więcej, przekupstwo może wyrządzić niepowetowaną szkodę naszej reputacji. Podobnie, przyjmowanie nienależnych świadczeń lub innych niedozwolonych korzyści może skutkować tym samym. AEGON nie będzie tolerował tego rodzaju zachowania u żadnego ze swoich pracowników. 18 Kodeks Postępowania

19 9 Unikanie konfliktów interesów Pracownicy mają obowiązek zawsze mieć na względzie najlepszy interes AEGON i powinni unikać wszelkich faktycznych lub pozornych konfliktów interesów. Pracownicy powinni zgłaszać przypadki potencjalnego konfliktu interesów kierownictwu, do działu zasobów ludzkich lub działu prawnego swojej lokalnej spółki. Konflikt interesów może powstać, jeżeli konkurencyjne zobowiązania zawodowe lub osobiste albo interes finansowy przeszkadzają pracownikowi w wykonywaniu jego obowiązków w sposób jawny i neutralny. Konflikt interesów może przynieść szkodę rzetelności i solidności produktów i usług realizowanych przez spółki AEGON. Należy dołożyć wszystkich możliwych starań, aby zapobiec powstawaniu takich sytuacji. Konflikt interesów może przejawiać się w następujących sytuacjach: (a) Interes zewnętrzny niepozwalający pracownikowi na poświęcenie całej uwagi lub umiejętności wykonywaniu obowiązków pracowniczych; (b) Pracownicy lub członkowie ich najbliższej rodziny są materialnie zainteresowani działalnością jednego z głównych dostawców, agentów, klientów lub konkurentów AEGON, co może wywierać wpływ na ich zdolność podejmowania bezstronnych decyzji w imieniu spółek AEGON; (c) Reprezentowanie spółek AEGON w transakcji, którą pracownik jest osobiście materialnie zainteresowany; (d) Ujawnianie lub wykorzystywanie poufnych informacji spółki AEGON dla uzyskania osobistego zysku lub korzyści. 10 Unikanie nieuczciwych praktyk Pracownikom zabrania się: Odnoszenia osobistych korzyści z sytuacji identyfikowanych poprzez wykorzystanie majątku, informacji lub pozycji spółki; Wykorzystywania majątku, informacji lub pozycji spółki dla korzyści osobistych; Konkurowania z AEGON. 19

20 Pracownicy mają obowiązek realizować uzasadniony interes AEGON przy każdej nadarzającej się okazji. Nieuczciwą praktyką jest wykorzystywanie informacji lub majątku spółki w celu uzyskania osobistych korzyści. Pracownicy powinni czynić wszystko, aby utrzymać zaufanie klientów. Realizowanie uzasadnionego interesu AEGON przy każdej nadarzającej się okazji oraz rezygnacja z dążenia do zaspokojenia własnych celów mają żywotne znaczenie dla utrzymania tego zaufania. 11 Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy Pracownikom nie wolno angażować się w żadne działania zmierzające do prania brudnych pieniędzy. Ponadto, nie wolno im udzielać pomocy jakiejkolwiek osobie lub organizacji próbującej wykorzystać dochody z przestępstwa lub nielegalnej działalności albo kontrolować środki zainwestowane na rzecz organizacji terrorystycznej. Solidna i odpowiedzialna praktyka biznesowa tworzy fundament naszej spółki. Pranie brudnych pieniędzy polega na przetwarzaniu dochodów z przestępstwa celem ukrycia ich nielegalnego pochodzenia. Pranie brudnych pieniędzy samo w sobie uważane jest za przestępstwo i jest sprzeczne z naszymi zasadami biznesowymi i naszym elementarnym interesem. Pracownikom surowo zabrania się angażowania w jakąkolwiek działalność związaną z praniem brudnych pieniędzy. Pracownicy muszą przestrzegać odpowiednich reguł wewnętrznych i przepisów odnoszących się do prania brudnych pieniędzy w ich krajach. 12 Sprzeciw wobec antykonkurencyjnych zachowań Pracownicy powinni powstrzymać się od bezpośredniego lub pośredniego angażowania się w dyskusje lub działania stanowiące zachowania antykonkurencyjne lub w jakikolwiek sposób naruszające przepisy antymonopolowe. 20 Kodeks Postępowania

21 Zachowanie antykonkurencyjne to każda praktyka biznesowa uniemożliwiająca i/lub ograniczająca konkurencję. Zachowaniem antykonkurencyjnym jest, na przykład: (a) Umawianie się, co do podziału danego rynku z konkurentami według wielkości sprzedaży lub liczby klientów: (b) Angażowanie się w zmowy cenowe; lub (c) Zawieranie porozumień dotyczących sprzedaży i kupna (przy założeniu, że takie porozumienia nie są dozwolone w świetle lokalnych przepisów prawa). Antykonkurencyjne zachowanie jest nie do pogodzenia z naszymi zasadami solidnej i odpowiedzialnej praktyki biznesowej. Jest ono sprzeczne z interesem nie tylko naszych klientów, kontrahentów i akcjonariuszy, ale także pracowników i samej spółki. Pracownikom surowo zabrania się angażować w działania antykonkurencyjne. 13 Poufność i prawa majątkowe osób trzecich Pracownicy powinni zachować poufność informacji powierzonych im przez AEGON albo klientów i kontrahentów spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich ujawnienie jest dozwolone lub wymagane prawem. Informacje poufne obejmują wszystkie informacje niejawne, które może wykorzystać konkurencja lub których ujawnienie może przynieść szkodę spółce, jej klientom lub kontrahentom. Dotyczy to również danych osobowych klientów i pracowników. Pracownicy powinni przestrzegać tajemnicy służbowej, praw autorskich, marek handlowych oraz praw patentowych. W tym kontekście informacja oznacza informacje na temat spółki, klientów, kontrahentów oraz dane osobowe pracowników. Informacje zastrzeżone lub poufne mogą zostać ujawnione tylko w sytuacjach dozwolonych lub wymaganych prawem. Dostęp do tych informacji w spółce jest ograniczony do osób uprawnionych. Poufność stanowi istotny czynnik sprzyjający utrzymaniu zaufania naszych klientów, kontrahentów i pracowników. 21

22 Miejsce pracy 14 Niedyskryminacja Pracownicy muszą powstrzymać się od wszelkich praktyk dyskryminacyjnych nie tylko przy przyjmowaniu nowych osób do pracy, awansowaniu, wynagradzaniu czy przyznawaniu premii, ale także generalnie w swoim postępowaniu w miejscu pracy. AEGON nie toleruje dyskryminacji w miejscu pracy. Spółki AEGON propagują niedyskryminację w zatrudnieniu i zapewniają pracownikom bezpieczne warunki w miejscu pracy. Niedyskryminacja polega po prostu na tym, że pracowników wybiera się na podstawie ich umiejętności i kwalifikacji oraz nie stosuje się innych kryteriów rozróżniania, wykluczania lub preferowania w trakcie procesu naboru i później. W celu realizacji tej ważnej zasady, AEGON musi polegać na uczciwości i mieć zaufanie do wszystkich pracowników. 15 Ochrona danych osobowych Pracownicy muszą postępować ze starannością w odniesieniu do informacji. W szczególności należy chronić dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i regulaminem wewnętrznym spółki. Niedozwolone jest ujawnianie danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych lub wymaganych prawem. AEGON pragnie cieszyć się zaufaniem nie tylko swoich klientów, ale również swoich pracowników. Oznacza to ochronę danych osobowych pracowników. Od wszystkich pracowników wymaga się przestrzegania wewnętrznych regulaminów spółki mających na celu zapewnienie, że informacje, wiedza i dane są odpowiednio przechowywane i chronione. 22 Kodeks Postępowania

23 16 Odpowiednie wykorzystanie majątku i wyposażenia AEGON Pracownicy mogą wykorzystywać majątek AEGON wyłącznie dla realizacji uzasadnionych celów biznesowych i innych uprawnionych celów. Narzędzi wewnętrznej komunikacji (takich jak poczta, , telefony, sieci komputerowe, dostęp do intranetu i internetu itd.) można używać tylko dla realizacji uprawnionych celów spółki. Okazjonalne wykorzystanie ich przez pracownika dla celów osobistych może być dozwolone według uznania przełożonego pracownika, pod warunkiem, iż nie zakłóca działalności AEGON. Spółki AEGON starają się zapewnić swoim klientom wysokiej jakości produkty i usługi. W tym celu spółki muszą polegać na rzetelności i mieć zaufanie do wszystkich pracowników, jeżeli chodzi o wykorzystanie majątku spółki i narzędzi komunikacji. 17 Współpraca w realizacji zewnętrznych i wewnętrznych kontroli Od pracowników wymaga się współpracy z odpowiednio umocowanymi osobami prowadzącymi wewnętrzne lub zewnętrzne kontrole. Składanie fałszywych oświadczeń lub w inny sposób wprowadzanie w błąd wewnętrznych lub zewnętrznych audytorów, doradców prawnych, funkcjonariuszy, przedstawicieli spółki lub organów nadzoru zagrożone jest surowymi karami. Spółki AEGON nie będą wyciągać żadnych konsekwencji w stosunku do pracowników za współpracę w ramach tego rodzaju kontroli. Spółki AEGON pragną utrzymać zaufanie i szacunek wszystkich interesariuszy. Dlatego zawsze powinniśmy dążyć do zachowania otwartości, szczerości i prostolinijności. Jest to szczególnie ważne w przypadku kontroli, tak wewnętrznych jak i zewnętrznych. W związku z tym, wszystkich pracowników prosi się o współpracę w ramach wszystkich takich kontroli oraz o unikanie składania nieprawdziwych oświadczeń. 23

24 18 Zgłaszanie przypadków bezprawnego lub nieetycznego zachowania Od wszystkich pracowników oczekuje się rozpoznawania przypadków faktycznego lub potencjalnego naruszenia niniejszego Regulaminu oraz zgłaszania się po poradę w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości. Wszystkie przypadki podejrzanych lub bezprawnych działań, nieetycznego postępowania, zagrożenia dla interesu publicznego lub naruszenia niniejszego Regulaminu należy bezzwłocznie zgłaszać do: (a) Kierownictwa oraz (b) Osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie prawa, lub (c) Działu Prawnemu, lub (d) Działu Kontroli Wewnętrznej. Jeżeli działań takich dopuści się osoba na stanowisku kierowniczym lub jeżeli kierownictwo nie podjęło odpowiednich kroków, sprawa powinna zostać natychmiast zgłoszona innym osobom z kierownictwa. Jeżeli sprawa dotyczy osoby lub osób z kierownictwa najwyższego szczebla, należy zgłosić ją bezpośrednio do Group Compliance Officer AEGON N.V. (na stronie 32 niniejszego Regulaminu można znaleźć dane kontaktowe). Domniemane nieprawidłowości dotyczące członków Zarządu AEGON N.V. należy zgłaszać przewodniczącemu Rady Nadzorczej AEGON N.V. Jeżeli nie masz pewności, co do tego, gdzie należy się zgłosić, jeżeli chcesz zachować anonimowość lub nie chcesz skorzystać z żadnego z wymienionych wyżej źródeł, możesz skorzystać z: (a) Telefonu zaufania (helpline) prowadzonego przez Twoją lokalną spółkę AEGON lub (b) AEGON Global Ethics Line (specjalna linia do zgłaszania spraw związanych z etyką). Na stronie 31 niniejszego Regulaminu można znaleźć wszystkie dane kontaktowe. W sprawie wszelkich zachowań przynoszących szkodę reputacji spółek AEGON albo narażających na szwank bezpieczeństwo i prawa pracowników spółki zostanie przeprowadzone wyczerpujące dochodzenie. Pracownicy muszą w pełni współpracować z osobami prowadzącymi takie dochodzenie. 24 Kodeks Postępowania

25 Zachowana zostanie poufność w takim zakresie, w jakim wymagać tego będzie interes wszystkich zaangażowanych stron oraz zobowiązania AEGON na mocy odpowiednich przepisów prawa i regulacji. AEGON nie będzie wyciągać konsekwencji ani nie zgodzi się na wyciąganie konsekwencji wobec pracownika, który w dobrej wierze zgłasza przypadek bezprawnego lub nieetycznego postępowania. W podejmowaniu decyzji biznesowych i innych AEGON kieruje się swoimi kluczowymi wartościami, którymi są współpraca, czynienie zrozumiałym i wyprzedzanie oczekiwań. W dużej mierze nasza reputacja wśród klientów, akcjonariuszy, pracowników i kontrahentów zależy od tego, czy potrafimy się zachować w sposób odpowiadający tym wartościom. AEGON czynnie propaguje etykę postępowania. Oznacza to, że zachęcamy wszystkich pracowników do zgłaszania wszystkich incydentów bezprawnego lub nieetycznego zachowania. Osoby zgłaszające skargę mogą dzwonić do Global AEGON Ethics Line zachowując, jeżeli chcą, anonimowość. Linia czynna jest przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu i można rozmawiać z osobą władającą językiem ojczystym zgłaszającego. Społeczeństwo 19 Działalność społeczna Spółki AEGON angażują się realizację solidnej i odpowiedzialnej praktyki biznesowej oraz starają się wnosić swój trwały wkład w życie społeczeństw, w których żyją i pracują ich pracownicy. Zachęcamy pracowników do udziału w działaniach wzbogacających ich lokalne społeczności. Pracownicy powinni jednak dbać o to, aby zgodnie z polityką spółki ich osobista działalność nie stwarzała konfliktu interesów. 25

26 Spółki AEGON starają się zachowywać odpowiedzialnie i w miejscu prowadzenia swojej działalności wnosić swój trwały wkład w życie społeczne. Zachęcamy pracowników do udziału w działaniach wzbogacających ich lokalne społeczności. Dotyczy to również działalności politycznej, przy założeniu, że ta działalność nie koliduje z ich obowiązkami pracowników spółki AEGON. 20 Odpowiedzialne inwestowanie AEGON jest znaczącym inwestorem w wielu branżach i firmach i poważnie traktuje swoją odpowiedzialność jako dostawcy kapitału. AEGON chce mieć duży wpływ na dobrobyt i zrównoważony rozwój tych branż i firm przez aktywne uczestnictwo we własności. Naszym zdaniem zintegrowanie kryteriów dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego z wykonywaniem prawa własności i podejmowaniem decyzji inwestycyjnych może mieć pozytywny wpływ na długoterminowe zyski. Od wszystkich pracowników, a w szczególności od pracowników zaangażowanych w działania związane z inwestowaniem, wymagamy, aby wspierali to podejście. Pracownicy zaangażowani w zarządzanie aktywami powinni postępować zgodnie ze swoimi upoważnieniami i instrukcjami dotyczącymi inwestowania oraz spełniać wymagania klienta w zakresie inwestowania. Dotyczy to także zarządzania każdym portfelem pod kątem uzgodnionego profilu ryzyka. AEGON dąży ponadto do uwzględnienia aspektów dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego w swoich działaniach związanych z inwestowaniem, a pracownicy są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich zasad dotyczących inwestowania obowiązujących w firmie AEGON. 26 Kodeks Postępowania

27 21 Wspieranie i ochrona praw człowieka AEGON działa na rzecz przestrzegania powszechnie uznanych praw człowieka. Od pracowników oczekuje się stosowania do zasad polityki AEGON w zakresie praw człowieka. Zgodnie z zasadami polityki AEGON w zakresie praw człowieka cała działalność firmy podlega postanowieniom Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, kluczowym standardom Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz zasadom dotyczącym praw człowieka i standardom pracy zawartym w inicjatywie ONZ Global Compact. Od pracowników AEGON oczekuje się przestrzegania tych standardów i zasad podczas wykonywania obowiązków służbowych. 27

28 Od kogo wymaga się przestrzegania niniejszego Regulaminu? Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich dyrektorów, funkcjonariuszy (niezależnie od stosunku umownego regulującego ich zatrudnienie) oraz pracowników wszystkich spółek AEGON. Dotyczy to również członków Zarządu i Rady Nadzorczej AEGON N.V., jak również członków zarządów i rad nadzorczych wszystkich spółek AEGON. Dla celów niniejszego Regulaminu wszystkie wymienione wyżej osoby mogą być zbiorczo określane terminem pracownik/pracownicy. Niniejszy Regulamin obowiązuje również pracowników reprezentujących AEGON w spółkach stowarzyszonych, spółkach joint venture i innych wspólnych przedsięwzięciach. 28 Kodeks Postępowania

29 Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez wszystkie spółki AEGON Wszystkie spółki AEGON wyraziły zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jednakże kierownictwa poszczególnych spółek zastrzegają sobie prawo do utrzymania istniejących lub wprowadzenia dodatkowych postanowień. 29

30 Zobowiązania i odpowiedzialność pracowników Od wszystkich pracowników oczekuje się działania zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi oraz kluczowymi wartościami i zasadami biznesowymi AEGON. Ponadto, wszyscy pracownicy ponoszą odpowiedzialność wobec AEGON za prowadzenie działalności zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz za przestrzeganie wewnętrznych i zewnętrznych przepisów, zasad i regulaminów. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować podjęcie działań dyscyplinarnych do zwolnienia z pracy włącznie. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu może stanowić również naruszenie obowiązującego prawa i może spowodować wszczęcie postępowania cywilnego lub karnego. 30 Kodeks Postępowania

31 Na zakończenie Działanie jako odpowiedzialna firma ma żywotne znaczenie dla przyszłości tak spółki AEGON jak i jej pracowników na całym świecie. Jako międzynarodowa firma świadcząca usługi ubezpieczeniowo-emerytalne oraz usługi zarządzania aktywami liczymy na to, iż nasi pracownicy będą szanować nasze kluczowe wartości, przestrzegać naszego Regulaminu oraz starać się zawsze postępować zgodnie z naszymi zasadami biznesowymi. Dziękujemy wszystkim pracownikom za ich oddanie dla AEGON i przyszłego sukcesu Grupy. Dane kontaktowe AEGON Global Ethics Line: AEGON zachęca pracowników do zgłaszania wszelkich przypadków faktycznego lub potencjalnego naruszenia Kodeksu Postępowania AEGON oraz wątpliwości związanych ze wspomnianymi naruszeniami. Wszelkie otrzymane zgłoszenia będą sprawdzane, a ich autorzy informowani o działaniach. Nastąpi to w ciągu sześciu dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia. Prosimy o odwiedzenie strony internetowej: lub zatelefonowanie na bezpłatny numer odpowiedni dla Twojej lokalizacji: Australia Bermudy Brazylia Kanada lub Chile Chiny (Północne) Chiny (południowe) Czechy Francja Niemcy Hong Kong

32 Węgry Indie lub Irlandia Włochy Japonia lub Korea (Południowa) lub Meksyk lub Holandia Polska Portoryko Rumunia Singapur Słowacja Hiszpania Szwecja Tajwan Tajlandia Turcja po usłyszeniu monitu wybierz Ukraina 0 ^ po usłyszeniu monitu wybierz Wielka Brytania United States (S.H.A.R.E.) * Bezpłatne numery mogą zmieniać się od czasu do czasu dla niektórych krajów. Prosimy o odwiedzenie strony internetowej ^ Wskazuje drugi ton wybierania. Dane kontaktowe Group Compliance Officer grupy AEGON N.V.: Group Compliance Officer AEGON N.V. P.O. Box CB Haga Holandia 32 Kodeks Postępowania

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami!

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami! KODEKS ETYCZNY Kieruj się zasadami! Nawet mędrzec nie wszystko wie, a jeśli jest nim, pamięta o tym. John Ronald Reuel Tolkien ZAKRES Kodeks wyraża nasze zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych praktyk

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 1. Definicje i pojęcia OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zwana dalej w skrócie OVB lub Spółką. Współpracownicy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego oraz etyki, obowiązujące w Towarzystwach Ubezpieczeń wchodzących w skład Grupy Ergo Hestia. W Towarzystwach Ubezpieczeń, wchodzących w skład Grupy

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS Preambuła W naszym przekonaniu kultura organizacyjna Grupy Scanmed Multimedis oparta o etyczne działanie jest kluczem do sukcesu biznesowego. Naszym celem jest budowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

AB CD E Kodeks Etyczny

AB CD E Kodeks Etyczny AB CD E Kodeks Etyczny Kodeks Etyczny określa jak powinien się zachowywać każdy, kto jest częścią Grupy CEZ. Celem Kodeksu Etycznego jest uchwycenie tego, co niezbędne w formach zachowania i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP W spółce Arcadis określamy naszą misję następująco: Nasze zadanie polega na tworzeniu wyjątkowych i zrównoważonych rozwiązań dla naszych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Preambuła Osoba, która chce być szanowana i posiadać autorytet, traktuje każdego w taki sposób, w jaki sama chce być traktowana Etyka jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Rozwiązania informatyczne WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. KODEKS ETYCZNY 2014 BYDGOSZCZ, DNIA 21.02.2014 ROKU Szanowni Państwo Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki. Telekomunikacji Polskiej. (załącznik do uchwały Zarządu TP nr 156/06 z dnia 12 grudnia 2006)

Kodeks Etyki. Telekomunikacji Polskiej. (załącznik do uchwały Zarządu TP nr 156/06 z dnia 12 grudnia 2006) Kodeks Etyki Telekomunikacji Polskiej (załącznik do uchwały Zarządu TP nr 156/06 z dnia 12 grudnia 2006) Szanowni Państwo, Zaufanie jest niezbędnym elementem w relacjach firmy z otoczeniem i budowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Kodeks Etyki Zawodowej Brokera Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zgromadzeni na Kongresie w dniu 31 maja 1998

Bardziej szczegółowo

Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych

Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych Postanowienia ogólne 1. Zakłady ubezpieczeń jako instytucje szczególnego społecznego zaufania prowadzą działalność zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem Zasad

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY PL Poniższa nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów służy wyłącznie celom informacyjnym. B EUROPEJSKI BANK CENTRALNY KODEKS POSTĘPOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku Deklaracja Etyczna Fundraisingu z dnia 14 październik a 2011 roku Warszawa 2011 Motywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godności ludzkiej i dbania o dobro wspólne

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej Kodeks etyki zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze PREAMBUŁA Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. ARRA Group Sp. z o.o. Sp. k.

Kodeks etyczny. ARRA Group Sp. z o.o. Sp. k. Kodeks etyczny ARRA Group Sp. z o.o. Sp. k. 1 Arra Group Sp. z o.o. Sp. k. przestrzega wartości etycznych i uznaje zobowiązania wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy. Odpowiedzialność,

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr: 595 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30-11- 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM WSTĘP Podstawą, na której opiera

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 20 września 2016r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Polskim

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK UBEZPIECZENIOWYCH

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK UBEZPIECZENIOWYCH ZASADY DOBRYCH PRAKTYK UBEZPIECZENIOWYCH Zakłady ubezpieczeń są ważnym elementem polskiej gospodarki. Ich dynamiczny rozwój sprzyja rozwojowi ekonomicznemu państwa. Zakłady ubezpieczeń należą do prekursorów

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU BIOFACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W BIECZU

REGULAMIN ZARZĄDU BIOFACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W BIECZU REGULAMIN ZARZĄDU BIOFACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W BIECZU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd BIOFACTORY

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE.

KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE. Wstęp KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE. Wśród jednakowo efektywnych firm lepszą jest ta firma, która biznes uprawia rzetelnie i uczciwie. Daje jej to

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA (wersja 1.2 z 30.04.2015) ul. Kamienna 21 31-403 Kraków NIP: 676-21-65-116 REGON: 357218403 tel. +48 12 293 33 33 Spis treści 1. Cel... 3 2. Zakres stosowania... 3 3. Role i obowiązki...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK KODEKS ETYKI MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.././2015 RADY GMINY KRASICZYN z dnia.

UCHWAŁA Nr.././2015 RADY GMINY KRASICZYN z dnia. (PROJEKT) UCHWAŁA Nr.././2015 RADY GMINY KRASICZYN z dnia. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radnego Rady Gminy Krasiczyn. Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Oferujemy Państwu usługi audytorskie lub konsultingowe w obszarach:

Oferujemy Państwu usługi audytorskie lub konsultingowe w obszarach: "Posyłanie prawników do nadzorowania rynków kapitałowych to jak posyłanie kurczaków, by polowały na lisy" (z książki Ha rry Markopolos "Nikt Cię nie wysłucha") fragmenty Compliance Ryzyko braku zgodności

Bardziej szczegółowo

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje.

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje. Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Stosowanie tego kodeksu postępowania w żaden sposób nie uchybia przepisom krajowym regulującym poszczególne zawody.

Stosowanie tego kodeksu postępowania w żaden sposób nie uchybia przepisom krajowym regulującym poszczególne zawody. PL PL PL EUROPEJSKI KODEKS POSTĘPOWANIA DLA MEDIATORÓW Niniejszy kodeks postępowania określa zasady, które mediatorzy mogą dobrowolnie przyjąć, na swoją własną odpowiedzialność. Może on być stosowany we

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta sp. o.o. Kodeks Etyczny. Normy i zasady postępowania

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta sp. o.o. Kodeks Etyczny. Normy i zasady postępowania Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta sp. o.o. Kodeks Etyczny Normy i zasady postępowania Magdalena Kubiak, Piotr Trojanowski Warta,2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo