Doświadczenia Regionu Zachodniej Szkocji z Realizacji RIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doświadczenia Regionu Zachodniej Szkocji z Realizacji RIS"

Transkrypt

1 Doświadczenia Regionu Zachodniej Szkocji z Realizacji RIS Główny nurt regionalnego uczenia się w polityce narodowej Prezentowane przez: Laurie Russell Dyrektor Naczelny SEP Ltd Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego Publiczne Otwarcie Projektu 21 Października 2005

2 SEP Ltd SEP Ltd jest jednostką zarządzającą programami na rzecz Rządu Szkockiego oraz rozległe partnerstwo organizacji wdrażających Programy Europejskich Funduszy Strukturalnych i innych projektów finansowanych przez UE w Zachodniej Szkocji i Szkocji Doświadczenia w programach: Cel 2 - ERDF & ESF od 1988 Inicjatywy Wspólnotowe RENAVAL, RECHAR, URBAN, RESIDER, EQUAL RIS, RIS +, Działania Innowacyjne Dzielenie się doświadczeniami: Szereg projektów: Polska, Litwa, Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia, Chorwacja

3 Więc co to jest RIS? Nie jest to następny projekt Komisji Europejskiej ale proces w regionie, który powoduje silne partnerstwo oraz wspólne cele i stwarza długoterminową zmianę i zaangażowanie Nie puchar z funduszami UE na projekty, lecz dźwignia wpływająca na przyszłą politykę, fundusze i rozwój w regionie Sposobność do współpracy oraz wkład do rozwoju potencjału innowacyjnego i osiągnięć regionu

4 RIS.nasze doświadczenia Silne partnerstwo Pobudzanie przez firmy Uporządkowanie i koordynacja Planowanie Budowanie konsensusu Grupy robocze Potrzeby firmy Priorytety Tworzenie pomysłu Grupy robocze Wspierająca analiza sieciowa Grupy robocze K O M U N I K A C J A Realizacja Działanie Działanie Działanie Działanie

5 Niektóre nasze wyniki. Plan działań dla innowacji Szeroka definicja innowacji przyjętych w regionie Sieć zaangażowanych indywidualności silne partnerstwo włączając sektor publiczny i stworzony sektor prywatny 8 priorytetowych projektów zidentyfikowanych i wdrożonych 5 skoncentrowanych na kulturze innowacyjnej Dostęp do finansów na innowacje Doskonalenie rozwoju umiejętności innowacyjnych Wzmacnianie innowacyjnych sieci i partnerstwa

6 Niektóre nasze wyniki. Sektor prywatny zwycięża w regionie Konkretne korzyści dla sektora prywatnego Wpływ na politykę, strategię i inicjatywy wspierające obecnie innowacje w centrum polityki gospodarczej i strategii dla Szkocji Innowacje nowym kluczowym priorytetem w programach funduszy strukturalnych UE Obszerne budowanie sieci powiązań z innymi regionami Europy Nauka z wiodących praktyk płynących z innowacyjnych projektów pilotażowych

7 Poza RIS.? RIS Silne partnerstwo publiczno-prywatne Połączenie z FS Konsensus w działaniach RIS + Wdrożenie działań Wpływ na politykę Pierwszeństwo dla przyszłego finansowania Uczenie się z pilotażowych tendencji Wytworna, dobrze prosperująca Szkocja program Funduszy Strukturalnych Systemy wsparcia innowacji Firmy innowacyjne Produkty i procesy innowacyjne Technologie i umiejętności Innovation key priority Tematy horyzontalne Extended pilot projects Innowacyjny program działań Działania wspierające w przygotowaniu Silniejsze osiągnięcia innowacyjne

8 Gdzie jesteśmy teraz?

9 System Innowacyjny w Szkocji Companies Jednostki B+R 50% R&D średniej UK Technology Transfer technologii Transfer Science Baza naukowa Base Badania Basic Research podstawowe (150% średniej UK) Intermediaries Pośrednicy Supporting wspierający wzrost firm Company Growth PoOECD systemach narodowego zarządzania innowacjami 1999

10 Przykłady obecnego wsparcia innowacji w Szkocji

11 Pipeline of Innovation Support (All) Produkcja Pre- produkcja prototypu doświadczalny Badania stosowane strategicznie i specyficzne Badania podstawowe czyste i ukierunkowane Rady funduszy POC Badania akademickie SHEFC ITIs Ent Fellow Badania SMART przemysłowe Co Invest R&D Plus SCIS w przemyśle Produktyzacja SPUR Szkockie Przedsiębiorstwo Szkocki Zarząd Fundusz RAE Rurociąg Przykład Czas wprowadzenia na rynek (skala zgodnie z sektorem)

12 koncepcji (POC) Produkcja Pre- produkcja Produktyzacja prototypu w przemyśle doświadczalny Badania stosowane strategicznie i specyficzne Badania podstawowe czyste i ukierunkowane POC Badania akademickie Badania przemysłowe Czas wprowadzenia na rynek (skala zgodnie z sektorem)

13 koncepcji Poprawa poziomu i jakości komercjalizacji przez zabezpieczenie rozwoju koncepcji we wczesnym etapie działań rozwojowych w Szkockich Uniwersytetach i instytutach badawczych. Przyczynienie się do długoterminowego rozwoju w Szkocji gospodarki silnie opartej na wiedzy. Fundusz 72 mln przez 7 lat Dostarczenie funduszy na pokrycie luki przedrozwojowej Dotąd 172 finansowane projekty, powierzone 41.2 mln 65 ukończonych projektów

14 ITI Scotland Produkcja Pre- produkcja Produktyzacja prototypu doświadczalny Badania stosowane strategicznie i specyficzne Badania podstawowe czyste i ukierunkowane Badania akademickie ITIs Badania przemysłowe w przemyśle Czas wprowadzenia na rynek (skala zgodnie z sektorem)

15 What are the ITIs? Bazujące na rynku, pre-konkurencyjne badania w obszarach wysokiego potencjału dla Szkocji Nakierowanie na trzy rynki, gdzie właśnie Szkocja wypracowała silną technologię i reputację energia, nauki o życiu, komunikacja/cyfrowe media 659 mln inwestycji przez 10 lat Badania zamawiane, lokalne i o zasięgu światowym Jasno i wyraźnie rynkowo kierowane i popytowo zorientowane Centralna misja antycypowanych, przyszłych, rynkowych okazji i rozwoju technologii, prowadzących do korzystnych, rokujących powodzenia wdrożeń. Cel-budowanie wysokiego wzrostu, zdolnych do przetrwania, firm bazujących na technologii. Pierwsze kontrakty stworzyły możliwości wszystkim 3 instytucjom (10 projektów, wycenionych na 94.5 mln ).

16 Pipeline of Innovation Support (All) Produkcja Pre- produkcja Produktyzacja prototypu doświadczalny Badania stosowane strategiczne i specyficzne Badania podstawowe czyste i ukierunkowane Badania akademickie Badania SMART przemysłowe w przemyśle SPUR Czas wprowadzenia na rynek (skala zgodnie z sektorem)

17 SMART& SPUR Zachęcać i ułatwiać formowanie żywotnych, trwałych małych firm, bazujących na nauce i technologii Pobudzać małe i startujące firmy do inwestowania w projekty wysokoinnowacyjnych technologii Pobudzać istniejące średnie przedsiębiorstwa do inwestowania w wysoko innowacyjne technologie dla rozwoju nowych produktów i procesów, które przyniosą korzyści gospodarce narodowej

18 Scottish Co-Investment Fund Produkcja Pre- produkcja Co Invest Produktyzacja prototypu w przemyśle doświadczalny Badania stosowane strategiczne i specyficzne Badania podstawowe czyste i ukierunkowane Badania akademickie Badania przemysłowe Czas wprowadzenia na rynek (skala zgodnie z sektorem)

19 Scottish Co-Investment Fund Co to jest? Wielkość funduszu = >132 mln 29m SE, 37m ERDF, 66m sektor prywatny Okres inwestowania - 5 lat do kwietnia 2009 Typ wczesny etap, wysoki wzrost 29, ,500 na firmę 2.9 mln - pułap transakcji Sektor publiczny współfinansujący obok partnerów sektora prywatnego Inwestycje sektora publicznego na tych samych warunkach handlowych jak sektor prywatny

20 Kontynuowanie testowania nowych podejść i wprowadzanie innowacji przez Szkocki Program Działań Innowacyjnych

21 Szkocki Program Działań Innowacyjnych Szkocki program działań innowacyjnych dostarcza: Funduszy na poszukiwania nowych innowacyjnych metod i praktyk w regionach, gdzie rozwój w tych dziedzinach jest opóźniony Możliwości do eksperymentowania i podejmowania ryzyka często ograniczonego w głównym nurcie programów funduszy strukturalnych Możliwości wymiany wiedzy i nauczania w Europie Możliwości wpływania na jakość przyszłej pomocy (wsparcia) w ramach celu 1, 2 i 3 programów Dotąd finansowanie 20 innowacyjnych/radykalnych projektów pilotażowych Nauka z projektów wniesie wkład w przyszłą politykę i praktykę innowacji w Szkocji

22 Nasz wkład w RISP Podzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem zgromadzonym z RIS i RIS+ (Szkocja i Limburgia) Doświadczenie łączenia RIS z programem Funduszy Strukturalnych Dostęp do silnych sieci innowacji partnerów w Szkocji polityka projekty biznes (firma) Pasjonujące nowe projekty/mechanizmy w szkockim systemie innowacji Ukierunkowanie międzynarodowego doświadczenia

23 Co mamy zamiar osiągnąć Silne realne związki z Województwem Pomorskim i budowanie długoterminowego partnerstwa/związków politycznych pośrednictwa B2B (biznes-biznes) Zidentyfikowanie konkretnych projektów współpracy/działań w przyszłości Nauka i wymiana doświadczeń 2-kierunkowo

24 Doświadczenia Regionu Zachodniej Szkocji z Realizacji RIS Prezentowane przez: LAURIE RUSSELL Strathclyde European Partnership House 6 94 Elmbank Street GLASGOW, G2 4DL Tel:+44.(0) Fax:+44.(0) Web Site:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje

Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje 1 Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje zarządzające programami. 2 Spis treści 1. AAL... 5 2. BLUE

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku Raport z etapu 5 Implementation Plan w ramach usługi eksperckiej polegającej na moderowaniu procesu tworzenia i wypracowaniu Planu Implementacyjnego, w tym organizacji warsztatów living kitchen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU L 347/892 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Przewidywane kierunki badań rolnych i ich finansowanie w UE w latach 2014-2020 Andrzej Babuchowski Radca Minister SP RP UE Priorytety Strategii UE Europa 2020 rozwój

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Materiały. Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń. dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki

Materiały. Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń. dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki Materiały Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET utworzonej przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny biznes szansą regionu

Innowacyjny biznes szansą regionu Innowacyjny biznes szansą regionu Projekt Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa i Innowacje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Opracowanie Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa i Innowacje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce Opracowanie Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów

Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Klastry jako nośnik innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Weryfikacja i implementacja modeli azjatyckich w warunkach gospodarki polskiej

Klastry jako nośnik innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Weryfikacja i implementacja modeli azjatyckich w warunkach gospodarki polskiej Klastry jako nośnik innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Weryfikacja i implementacja modeli azjatyckich w warunkach gospodarki polskiej Cząstkowe wyniki badań Grant badawczy Narodowego Centrum Nauki

Bardziej szczegółowo

Local Economic and Employment Development Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe

Local Economic and Employment Development Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe Local Economic and Employment Development Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe Summary in Polish Rozwój gospodarki i zatrudnienia na szczeblu lokalnym Klastry gospodarcze:

Bardziej szczegółowo

Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Regiony na rzecz zmian gospodarczych Unia Europejska Polityka regionalna Regiony na rzecz zmian gospodarczych PL Wdrażanie innowacji za pośrednictwem polityki regionalnej UE 2006 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE 1 WSTĘP 2 Innowacyjne regiony 2 Badania

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY W POLSCE WSCHODNIEJ (CYFROWA POLSKA DLA KAŻDEGO W POLSCE WSCHODNIEJ)

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY W POLSCE WSCHODNIEJ (CYFROWA POLSKA DLA KAŻDEGO W POLSCE WSCHODNIEJ) Witold Sartorius SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY W POLSCE WSCHODNIEJ (CYFROWA POLSKA DLA KAŻDEGO W POLSCE WSCHODNIEJ) 425 SPIS TREŚCI Rekomendacje... 427 1. Wprowadzenie, innowacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, sierpień 2012 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Bank UE. Sprawozdanie z działalności

Bank UE. Sprawozdanie z działalności Bank UE Sprawozdanie z działalności 2011 Farma wiatrowa Belwind (z 55 turbinami na Morzu Północnym) to największy projekt energetyczny w Belgii. EBI jest czołowym kredytodawcą na rzecz energetyki wiatrowej

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo