Tam, gdzie inni widzą ryzyko, my widzimy szansę.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tam, gdzie inni widzą ryzyko, my widzimy szansę."

Transkrypt

1 Tam, gdzie inni widzą ryzyko, my widzimy szansę. 1

2 CZY WIESZ, ŻE? SPIS TREŚCI Silva Capital Group S.A. 1. Czy wiesz, że? Silva Capital Group w liczbach. s Kalendarium. Najważniejsze wydarzenia. 3. Kim jesteśmy? Zaangażowanie wspierające projekty. s. 4 s. 6 Ilość spółek w grupie kapitałowej SCG 4. Struktura grupy. Jasna struktura, klarowny podział obowiązków. s. 8 Silva Capital Group S.A. spółka notowana na New Connect 11 mln EUR Suma bilansowa w grupie kapitałowej SCG Liczba zarejestrowanych akcji Wartość rynkowa (mln zł) 39,59* Wartość księgowa (mln zł) 22,39* Wskaźnik cena/wartość księgowa 1,77* 200 osób tyle łącznie wynosi liczba pracowników w grupie kapitałowej SCG * Wartość na dzień Władze SCG. Zarząd i Komitet Doradczy. 6. Władze SCG. Rada Nadzorcza. 7. Jak działamy? Krok po kroku. 8. Portfel inwestycyjny. Spółki w portfelu SCG. s. 10 s. 14 s. 16 s. 18 Niniejsza publikacja przygotowana przez Silva Capital Group S.A., została opracowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz.U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Dodatkowo informacje zawarte w folderze nie są adresowane ani przeznaczone do ogłoszenia, rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości bądź w części, na terytorium Stanów Zjednoczonych, ani jakiejkolwiek jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie odpowiednich przepisów prawa lub wymagało rejestracji w takiej jurysdykcji. Przedstawione w publikacji dane są aktualne na dzień 30 kwietnia 2013 r. 2 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 3

3 KALENDARIUM Silva Capital Group S.A sierpień-wrzesień 2006 r. SILVA S.A. Zawiązanie i zarejestrowanie spółki Silva S.A. (dawniej Synopsis Polska S.A.) r. WEJŚCIE Herbatha Sp. z o.o. Objęcie 51% udziałów w kapitale zakładowym spółki r. WEJŚCIE emonety.pl Sp. z o.o. Objęcie łącznie 6667 udziałów spółki o łącznej wartości ,00 zł r. WYJŚCIE emonety.pl Sp. z o.o. Sprzedaż 6667 udziałów za łączną kwotę ,00 zł r. EMISJA AKCJI Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Emitenta o kwotę ,00 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D r. WEJŚCIE emonety.pl S.A. Objęcie akcji spółki emonety.pl S.A., czyli 4,95% tej spółki r. WEJŚCIE TOTMES S.A. Nabycie akcji o łącznej wartości ,20 zł r. Herbatha Sp. z o.o. Zakup udziałów spółki, wzrost zaangażowania z 25% do 75,98%, przy udziałach r. SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWA emonety.pl S.A. Sprzedaż akcji po średniej cenie 1,19 zł/szt.pozostało akcji, czyli 4,39% w jej kapitale zakładowym r. WEJŚCIE Lionmedia Sp. z o.o Nabycie 520 udziałów w kapitale zakładowym spółki. Udział i głosach na zgromadzeniu wspólników 52% r. TOTMES TMT S.A Zakup akcji serii I spółki. Wartość inwestycji wyniosła ,00 zł r. Silva S.A (dawniej Synopsis Polska S.A) Zakup systemu do rezerwacji wycieczek zagranicznych opartego na innowacyjnym oprogramowaniu dającym możliwość sprzedaży usług on-line r. WYJŚCIE emonety.pl S.A. Sprzedaż 4,39% kapitału zakładowego spółki r. WEJŚCIE PMA Invest Sp. z o.o. Objęcie nowo utworzonych w kapitale spółki udziałów. Udział na poziomie 35,83% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników spółki r. SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWA Herbatha Sp. z o.o. Sprzedaż udziałów w spółce. Pozostało (50,74%) udziałów w spółce i głosach na zgromadzeniu wspólników r. TOTMES S.A. Nabycie akcji serii J. Całkowita wartość transakcji wyniosła zł. Dało to łącznie akcji, czyli 2,12% udziałów w kapitale akcyjnym spółki r. WEJŚCIE Highway News Sp. z o.o. Objęcie 440 udziałów spółki o wartości 50,00 zł każdy, co dało 44% udziałów w jej kapitale zakładowym r. Silva S.A. (dawniej Synopsis Polska S.A.) Partnerem Strategicznym Stowarzyszenia Talent r. List intencyjny IQ Partners S.A., Zakupy.com S.A., PMA Invest Sp. z o.o. (obecnie Internetowy Dom Handlowy S.A.) oraz Silva S.A. (dawniej Synopsis Polska S.A.). List intencyjny dotyczył podjęcia negocjacji w sprawie sprzedaży przez Zakupy.com S.A. na rzecz PMA Invest Sp. z o.o. 100% udziałów w spółce zależnej od Zakupy.com S.A., Ecommerce Partner Sp. z o.o. za kwotę zł (dwóch milionów złotych) r. PRZEKSZTAŁCENIE PMA INVEST SP. z o.o w Internetowy Dom Handlowy S.A. Wartość inwestycji w IDH (35,83%) udziałów IDH S.A w kapitale zakładowym spółki i głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy r. WEJŚCIE Dosłuchania.pl Sp. z o.o. Objęcie nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym spółki, co dało 30% udziałów w kapitale zakładowym spółki i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wspólników r. WEJŚCIE Financial Intermediaries Polska S.A. Objęcie akcji serii A na okaziciela w kapitale zakładowym spółki, co dało 20% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki r. WYJŚCIE Herbatha Sp. z o.o. Sprzedaż wszystkich udziałów. Cena transakcji wyniosła zł r. Objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki r. Objęcie akcji na okaziciela serii C spółki r. SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWA Silva S.A. (dawniej Synopsis Polska S.A.) zawarła przedwstępną umowę sprzedaży akcji na okaziciela serii C i D, na mocy której strony umowy zobowiązały się do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży akcji. maj - październik 2010 r. WEJŚCIE Power Price S.A. Objęcie akcji serii A (cena emisyjna 0,10 zł) na okaziciela spółki. Objęcie akcji serii B (cena emisyjna 0,10 zł). Udział w kapitale zakładowym spółki 6,93% r. SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWA Lionmedia Sp. z o.o. Sprzedaż 40 udziałów w kapitale i głosach na zgromadzeniu wspólników, Udział zmniejszył się do 48% r. WYJŚCIE Dosłuchania.pl Sp. z o.o. Sprzedaż udziałów w spółce. Wartość transakcji ,94 zł r. WEJŚCIE E-muzyka S.A. Nabycie akcji na okaziciela serii E w kapitale zakładowym spółki. Kwota transakcji ,60 zł r. Nabycie pakietu akcji zwykłych na okaziciela serii A r. WEJŚCIE Pink Crow Sp. z o. o Objęcie 200 udziałów spółki. 20% udziałów i głosach na zgromadzeniu wspólników r. WEJŚCIE Lawendowy Dom Sp. z o.o. Objęcie 20 udziałów spółki. Dało to 20% udziałów spółki i ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników r. SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWA Sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela serii C i D r. ZAKUP Zawarcie między Silva S.A. a Le Deux Lacs Limited Holding umowy sprzedaży, na podstawie której nabyła akcji serii F w kapitale zakładowym spółki r. WYJŚCIE E-muzyka.pl Sprzedaż sztuk akcji r. EMISJA AKCJI Seria G 2 mln akcji zwykłych. Seria H 500 tys. akcji zwykłych. Tym samym podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o łączną kwotę 2,5 mln zł, co dało zł r. EMISJA OBLIGACJI Seria A dwuletnie, niezabezpieczone (liczba od 2 do 5 tys.), wartość nominalna 1 tys. zł każda, oprocentowanie 11 proc. w skali roku. Cel: inwestycyjny r. Nabycie 100% akcji Silva S.A. przez Novian S.A. Łączna cena nabycia wyniosła zł r. WYJŚCIE Lionmedia Sp. z o.o. Sprzedaż 48% udziałów spółki r. WYJŚCIE IDH S.A Sprzedaż akcji, co stanowiło 19,25% udziałów i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Wartość transakcji wyniosła ,34 zł r. Lawendowy Dom Sp. z o.o Nabycie 750 udziałów o wartości 75 tys. zł r. WEJŚCIE Matterhorn Objęcie nowych udziałów, co stanowiło 30% w kapitale i głosach na zgromadzeniu wspólników r. WYJŚCIE Skarbiec Koronny S.A. Sprzedaż 450 tys. akcji, co stanowiło 45% udziałów i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki r. WEJŚCIE Index Copernicus International S.A. Nabycie akcji serii H o wartości nominalnej 5 gr. Nabycie akcji serii I o wartości nominalnej 5 gr. Wartość inwestycji wyniosła ,25 zł r. WEJŚCIE Supercar Club Poland S.A. Objęcie 30 tys. akcji serii C r. Udzielenie pożyczki ewakacje Sp. z o.o. Wartość pożyczki wyniosła 200 tys. zł. Cel: bieżąca działalność spółki i uruchomienie serwisu internetowego r. Index Copernicus International S.A. Nabycie akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 10,61% kapitału zakładowego spółki. Wzrost zaangażowania z 4,45% do 15,06% w kapitale spółki r. EMISJA OBLIGACJI Przydział obligacji trzech serii od D do F w łącznej kwocie zł. Oproc. w skali roku od 10% do 15%, termin wykupu od 3 miesięcy do 3 lat r. Matterhorn Nabycie udziałów i zwiększenie zaangażowania do 40% r. WEJŚCIE Invista S.A. Nabycie akcji serii I r. ZAKUP IDH S.A Nabycie akcji serii I, w cenie 1,25 zł za jedną akcję. Wartość transakcji wyniosła ,58 zł r. WEJŚCIE SKY CLUB Nabycie udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy. Wartość transakcji wyniosła ,00 zł i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 10 mln zł. Zaangażowanie w Sky Club wyniosło 49,98% r. SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWA Index Copernicus International S.A. Sprzedaż 130 mln akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 10,83% udziałów. Zmniejszenie zaangażowania z 24,64% do 13,81% r. WYJŚCIE IDH S.A Sprzedaż akcji, stanowiących 22,46% udziałów. Wartość transakcji wyniosła ,74 zł r. Przejęcie przez głównego akcjonariusza Silva S.A. większościowego pakietu akcji spółki MW Tenis S.A., spółki notowanej na New Connect i przekształcenie spółki w Silva Capital Group S.A. 4 5

4 KIM JESTEŚMY? Zaangażowanie wspierające projekty. W naszym portfelu znajdują się firmy we wczesnej fazie rozwoju projektu. Biznes w początkowej fazie rozwoju wymaga finansowania i wsparcia ze strony inwestorów. Silva Capital Group S.A. jako niezależna spółka inwestycyjna private equity, notowana na rynku New Connect, koncentruje się właśnie na takich okazjach rynkowych. Zaangażowanie w firmy w fazie rozwoju seed capital, start-up oraz roll-out, to sedno prowadzonej przez nas działalności. Tak duże, ponadstandardowe ryzyko inwestycyjne podejmujemy świadomie, wybierając do swojego portfela firmy, których profil branżowy, potencjał koncepcyjny oraz kapitał ludzki dają szansę na sukces rynkowy, a co za tym idzie wysoką stopę zwrotu z inwestycji. WIN WIN preferowany styl biznesowy. Inwestując w firmy, wzmacniamy ich stabilność finansową, dając szansę na rozwój i wprowadzanie zaplanowanych zmian (restrukturyzacja, rozwój, fuzje, roll-out), jednocześnie budujemy kapitał, który po okresie inwestycyjnym, trwającym zwyczajowo od 2 do 5 lat, pozwala nam osiągnąć atrakcyjny zysk. START-UP Biznes w początkowej fazie działania. Zarejestrowany, uzyskuje niewielkie przychody lub uruchamia działalność/ sprzedaż. Obciążony dużym ryzykiem inwestycyjnym, ale dający perspektywę wysokiej stopy wzrostu. Finansowanie przeznaczone jest zazwyczaj na rozwój produktu lub usługi, jak również pierwszych działań marketingowych. START- -UP SEED CAPITAL ROLL-OUT SEED CAPITAL Biznes w fazie koncepcyjnej, w trakcie której tworzony jest business plan wraz z budżetem, dokumenty rejestracyjne oraz strategia rynkowa i model przychodowy. Obciążony dużym ryzykiem inwestycyjnym, jednocześnie dający perspektywę wysokiej stopy wzrostu. Finansowanie zazwyczaj przeznaczone jest na pokrycie kosztów początkowych etapów rozwoju. Dotyczy także start-upów bez udokumentowanego track recordu. ROLL OUT Biznes w fazie rozwoju. Posiadający stabilną sytuację rynkową. Zazwyczaj jest w trakcie wprowadzania na rynek nowych usług lub produktów. Finansowanie przeznaczone jest na wsparcie tych działań, kampanie marketingowe. 6 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 7

5 Spółki pomocowe (optymalizacyjne) STRUKTURA GRUPY Jasna struktura, klarowny podział obowiązków. 100% Zakres działalności: doradztwo, biuro rachunkowe, kompleksowa obsługa procesów księgowych, kadrowo-płacowych i podatkowych. Klientami Silva Financial są spółki z grupy kapitałowej Silva Capital Group S.A. oraz kontrahenci współpracujący. Silva Capital Group S.A. to portfel inwestycyjny, czyli firmy, w które inwestujemy oraz podmioty pomocnicze wyspecjalizowane spółki, które swoją działalnością wspierają firmy znajdujące się w naszym portfelu inwestycyjnym. 60,08%->100% * Zakres działalności: inwestycje w ryzykowne aktywa mogące przynieść dużą stopę zwrotu, inwestycje w obligacje i akcje spółek publicznych, niepublicznych oraz podmiotów zagranicznych. Silva Capital Group S.A. 60,08% ->100% * Zakres działalności: inwestycje w aktywa spółek publicznych i niepublicznych. ** Portfel inwestycyjny (wg branż) 1. Nowe Technologie 2. Energia i Recykling Zakres działalności: inkubator technologiczny, działający w branżach: OTC, chemia, biotechnologia, medycyna, dotacje z Unii Europejskiej. Spółka działa na rynku od 2006 roku. 3. Motoryzacja 4. Lifestyle *bezpośrednio 60,8%, pośrednio 100% przez IT Silva S.A. **bezpośrednio 62,5%, pośrednio 91% przez Silva Capital Sp. z o.o., Silva Investment Sp.z o.o. 8 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 9

6 ZARZĄD: WŁADZE SCG Adam Gbiorczyk Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad 10 lat związany ze sportem (pracował w klubie piłkarskim Legia Warszawa) i marketingiem sportowym. Pracował między innymi dla McDonald s Polska i latynoamerykańskiej grupy mediowej Albavision przy projektach związanych z mistrzostwami świata 2006 i 2010 oraz mistrzostwami Europy 2008 i W 2011 roku jako Head of PR&Marketing spółki notowanej na rynku New Connect Emprium S.A. pomagał we wdrażaniu jej na ten rynek. Adam Gbiorczyk Doświadczenie, które procentuje ZARZĄD I KOMITET DORADCZY Zespół zarządzający SCG tworzą osoby obecne od lat na polskim rynku kapitałowym, menedżerowie, którzy zdobywali doświadczenie w renomowanych podmiotach z branży finansowej i private equity. KOMITET DORADCZY: Jakub Bentke Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Minnesota (MBA). Licencjonowany doradca inwestycyjny. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania aktywami. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 1994 r. Pracował m.in. jako zarządzający portfelem i analityk w Templeton Global Investors Limited, Credit Suisse Asset Management SA i PKO/Credit Suisse TFI, gdzie zajmował się zarządzaniem portfelami i funduszami. Przez wiele lat związany z Grupą PZU. Pełnił funkcję członka Zarządu oraz Prezesa w Grupie Skarbiec. Specjalizuje się m.in. w nadzorowaniu strategii inwestycyjnych, zarządzaniem płynnością i ryzykiem walutowym. Obecnie związany z Superfund TFI SA. Jakub Bentke Jacek Mamot Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem projektów strategicznych. Wspiera kluczowych klientów w definiowaniu i planowaniu projektów mających na celu zwiększanie wartości przedsiębiorstwa. Jest doświadczonym negocjatorem i mediatorem. Od 1997 roku reprezentuje interesy klientów, negocjując w ich imieniu warunki strategicznych kontraktów wdrożeniowych. Realizował projekty m.in. dla Adidas Poland, Agora, Alior Bank, BRE Bank, Cyfrowy Polsat, Exatel (Tel-Energo), Orange, Polkomtel, PTC, WSiP. 10 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 11

7 WŁADZE SCG Doświadczenie, które procentuje KOMITET DORADCZY Dariusz Leśniak-Paduch Specjalizuje się w inwestycjach w spółki we wczesnej fazie rozwoju w sektorach: internetu, e-commerce, media, IT, mobile. Posiada duże doświadczenie operacyjne (zarządzanie, strategia, rozwój, marketing) oraz osiągnięcia w zakresie restrukturyzacji spółek. W SCG nadzoruje i współpracuje ze spółkami portfelowymi w szczególności w zakresie strategii biznesowych, sprzedaży, marketingu, nadzoru finansowego. Posiada 15-letnie doświadczenie biznesowe. Sylwia Leśniak Paduch Absolwentka Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie, współzałożycielka firm emonety.pl S.A. oraz Synopsis Polska S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Państwowych Sieciach Elektroenergetycznych S.A. oraz w spółkach zależnych. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów korporacyjnych, inwestycyjnych i prywatyzacyjnych. Posiada olbrzymie doświadczenie w dziedzinie nadzoru właścicielskiego zasiada lub zasiadała w radach nadzorczych licznych spółek, w tym Index Copernicus International S.A., Synopsis Polska S.A., emonety.pl S.A., Silva S.A., Pink Crow S.A., Efund Sp. z o.o. Poza rynkiem polskim, biegle porusza się w systemie prawno-gospodarczym Chorwacji. Dariusz Leśniak-Paduch Sylwia Leśniak-Paduch Piotr Grabowski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w kwestiach prawnych związanych z ofertami publicznymi, wprowadzaniem spółek do obrotu na rynek regulowany oraz ofertami niepublicznymi instrumentów finansowych, w tym w szczególności obligacji korporacyjnych. Reprezentuje Klientów Copernicus przed KNF, GPW oraz KDPW. Doradza Klientom Copernicus w zakresie optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem struktur opartych o Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Specjalista w zakresie M&A oraz wykupów lewarowanych. Radca prawny, Prezes Zarządu Copernicus Capital TFI S.A., Członek Zarządu Copernicus Securities S.A., jeden z założycieli Domu Maklerskiego Querton S.A. 12 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 13

8 WŁADZE SCG Doświadczenie, które procentuje RADA NADZORCZA RADA NADZORCZA: Jarosław Hieronim Kozłowski Jarosław Hieronim Kozłowski Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie rynków finansowych, zwłaszcza rynku kapitałowego. Ostatni przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, związany z tą instytucją od momentu jej powstania. Członek Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Reprezentował KPWiG w pracach komitetu wykonawczego IOSCO oraz na posiedzeniach plenarnych CESR. Były przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Związany z KNF, gdzie sprawował funkcję doradcy przewodniczącego oraz eksperta w pionie nadzoru bankowego. Jeden z liderów projektu budowy systemu nadzoru opartego na analizie ryzyka, współautor podręczników BION. Obecnie współzałożyciel i członek Zarządu ProFuturity sp. z o.o. Karina Wściubiak-Hankó Absolwentka Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (MBA), magister zarządzania ze specjalizacją w finansach przedsiębiorstw. Ukończyła także Podyplomowe Studia Rachunkowości i Controllingu w Częstochowie. Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynała w giełdowej spółce Boryszew S.A., a następnie w Skotan S.A. Pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach: Centernet S.A., Skotan S.A (do dziś), NFI Midas S.A. i Nordisk Sp.z o.o. W NFI Midas S.A. przez okres dwóch lat była Prezesem Zarządu. Przez okres pięciu lat pełniła również funkcję Wiceprezesa ds. finansowych i restrukturyzacji w spółce Huta Batory Sp. z o.o. podmiocie należącym do GK Alchemia. Prezesem Zarządu Grupy Kapitałowej Alchemia jest od 2001 roku. Robert Mikulski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył aplikację sędziowską oraz radcowską. Współzałożyciel Kancelarii Stopczyk & Mikulski. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji rządowej i samorządowej m.in. w Rządowym Centrum Legislacji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędzie Rady Ministrów i Ministerstwie Finansów. Współautor wielu aktów prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa finansów publicznych, ubezpieczeń gospodarczych i celnych, ochrony własności intelektualnej oraz prawa ochrony środowiska. Pełni funkcję pełnomocnika procesowego wielu inwestorów krajowych i zagranicznych w kluczowych sporach prowadzonych przez nich przed sądami cywilnymi, administracyjnymi i Krajową Izbą Odwoławczą. W Kancelarii Stopczyk & Mikulski jest partnerem zarządzającym, prowadzącym i koordynującym obsługę klientów w zakresie zamówień publicznych, postępowań spornych, ubezpieczeń gospodarczych, projektów infrastrukturalnych i procesów inwestycyjnych. Przemysław Czichon Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, ukończył studia na kierunku Finanse i Rachunkowość. Specjalizuje się w zarządzaniu rynkami finansowymi i finansami przedsiębiorstw. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu inwestycji na rynku nieruchomości (m.in. zakup lokali usługowych, gruntów), zarządzania rynkiem kapitałowym (obrót akcjami oraz obligacjami korporacyjnymi) oraz Venture Capital (poszukiwanie i finansowanie innowacyjnych projektów). Obecnie (od 2012 r.) Prezes Zarządu ATP Invest Sp. z o.o. Robert Mikulski Karina Wściubiak-Hankó Przemysław Czichon 14 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 15

9 JAK DZIAŁAMY? Aktywnie i efektywnie. Aktywne poszukiwanie, fachowe doradztwo i wsparcie inwestycyjne. JAK PODEJMUJEMY DECYZJE O INWESTOWANIU? 1. Gdzie szukamy? Okazji inwestycyjnych poszukujemy zarówno na GPW w Warszawie, na giełdach Europy Środkowo- -Wschodniej, jak i na rynku niepublicznym, wśród spółek planujących debiut, upublicznienie. 2. Jak inwestujemy? Decyzja o inwestycjach dokonywana jest w oparciu o analizę fundamentalną. Wartość akcji danej spółki szacujemy na podstawie makroekonomicznych diagnoz w zakresie polityki finansowej i monetarnej, sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, ale także pozycji finansowej spółki i sytuacji w branży, którą reprezentuje. W tym celu, przed podjęciem negocjacji, przeprowadzamy pełną analizę Due Diligance (finansową i prawną). 3. Co bierzemy pod uwagę? Wyboru dokonujemy biorąc pod uwagę czynniki: ILOŚCIOWE m.in. analizę sprawozdań finansowych, prognozowanie wyników, wycenę, JAKOŚCIOWE m.in. kierujemy się oceną zarządu, analizą strategii spółki, jakością komunikacji z inwestorami. NASZA DZIAŁALNOŚĆ TO: Obejmowanie udziałów Podejmowanie aktywności zmierzających do obejmowania udziałów lub akcji spółek publicznych i niepublicznych. Umowy inwestycyjne Zawieramy umowy i obejmujemy udziały lub akcje w spółkach publicznych i niepublicznych. Wsparcie Finansowo i operacyjnie wspieramy nasze spółki portfelowe każda z nich ma do dyspozycji osobę z wyższej kadry menedżerskiej Silva Capital Group. Przygotowanie transakcji Aby umożliwić naszym spółkom uzyskanie optymalnej stopy zwrotu z inwestycji, przygotowujemy transakcje sprzedaży udziałów/akcji. Wprowadzenie do obrotu Wprowadzamy akcje spółek portfelowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub GPW. 16 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 17 17

10 PORTFEL INWESTYCYJNY Jako Silva Capital Group inwestujemy w spółki, które, choć w początkowej fazie rozwoju, dają realną szansę na rozwój i pomnażanie zainwestowanego kapitału. ENERGIA ODNAWIALNA I RECYKLING LUXIMA S.A. Poziom zaangażowania 28,04% * Genesis Energy S.A. Zaangażowanie 8,28% ** Nie tylko wyroby firmy Luxima są autorskie. Także wiele maszyn i urządzeń pomocniczych to oryginalne patenty. Dzięki temu firma elastycznie reaguje na wymagania rynkowe i oczekiwania klientów. Domy KAMPA dzięki specjalnym filtrom przeciwkurzowym i przeciwpyłkowym dbają o zdrowie alergików. Zastosowane rozwiązania pozwalają w skali roku zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych, w porównaniu do domów ogrzewanych tradycyjnymi sposobami. Luxima S.A. to firma z blisko 25-letnim doświadczeniem. Zajmuje się produkcją oświetlenia i techniki świetlnej, iluminacji oraz wykonywaniem projektów oświetleniowych na potrzeby krajowe i zagraniczne. Przy wykorzystaniu najnowszych programów obliczeniowych i projektowych opracowuje pełen pakiet dokumentacji projektu dla firm architektonicznych i wykonawczych. Więcej na: Kampa S.A Poziom zaangażowania 41,18 % ** Kampa S.A. to producent gotowych domów energooszczędnych i pasywnych. Dzięki swojej konstrukcji i zastosowaniu materiałów najwyższej jakości, domy KAMPA to prawdziwa rewolucja na rynku budownictwa mieszkaniowego. Izolowana termicznie przestrzeń mieszkalna. Domy KAMPA standardowo wyposażone są w ściany domu pasywnego, trzyszybowe okna i mają doskonałą izolację stropu oraz płyty fundamentowej. Więcej na: *stan na dzień r. **pośrednio przez Silva Capital Sp. z o.o. Genesis Energy S.A. to firma zajmująca się przetwarzaniem tworzyw sztucznych oraz produkcją energii elektrycznej w oparciu o źródła odnawialne. W swojej strategii Genesis Energy ma także dystrybucję paliw płynnych oraz handel ekologicznymi surowcami na potrzeby energetyki zawodowej. Więcej na: EZO S.A. Poziom zaangażowania 10,00% * Spółka EZO S.A. wraz z należącą do niej w 100% spółką Recykling i Energia SA buduje zakłady wdrażające technologię RECLEN w trzech lokalizacjach na terenie Polski. Projekty współfinansowane są ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Łączna wartość projektów to 170,8 mln zł, a łączna wartość dofinansowania przyznanego obydwu spółkom to 108,2 mln zł. Firma wdraża innowacyjną technologię o nazwie RECLEN (Renewable Clean Energy) w dziedzinie waste-to-energy. Więcej na: Genesis Energy wraz ze swoim partnerem Kogard Oil ma jedyną w Polsce instalację wraz z prawami do zastosowanej w niej technologii, która jest w stanie wyprodukować czyste komponenty paliwowe. To przełom na rynku biopaliw. Odpady to energetyczna kopalnia dzięki RECLEN! Poprzez chemiczne oczyszczanie odpadów opakowań i depolimeryzację tworzyw sztucznych możliwe jest uzyskanie znaczącej ilości paliwa energetycznego w postaci płynnych węglowodorów, które dalej mogą być przetworzone na energię elektryczną i cieplną. 18 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 19

11 PORTFEL INWESTYCYJNY MOTORYZACJA SUPERCAR CLUB POLAND S.A. Poziom zaangażowania 13,88% PZ Inż. Sokół Motocykle S.A. Poziom zaangażowania 25% 80% tyle są w stanie zaoszczędzić członkowie Supercar Club decydując się na użytkowanie supersamochodu poprzez klub. Oprócz rocznego abonamentu nie są obłożeni żadnymi kosztami, z którymi musieliby się liczyć przy zakupie auta. Więcej na: Supercar Club Poland to pierwszy polski klub supersamochodów. Jednym z jego założycieli jest Krzysztof Hołowczyc, utytułowany polski kierowca rajdowy. W kolekcji Klubu znajdują się m.in.: Ferrari F430 Spider, Lamborghini Gallardo, Mercedes CLK 63 AMG Black Series, Chevrolet Corvette, Porsche 911 Turbo. W zamian za opłatę członkowską Klubowicz otrzymuje punkty, zamieniane na jazdę wybranymi przez siebie autami. Prywatne Zakłady Inżynieryjne Sokół Motocykle S.A. powstały w Warszawie we wrześniu 2012 roku. Ich celem jest reaktywowanie legendarnego polskiego motocykla Sokół, który będzie bazował na przedwojennej konstrukcji Sokoła W planach jest produkcja dwóch modeli: Sokoła 1800 o mocy od 120 do 180 KM oraz Sokoła 1300 z silnikiem o mocy od 68 do 80 KM. Reaktywacja Sokoła rozpocznie się od budowy prototypu Sokół Oficjalna prezentacja ma nastąpić we wrześniu 2013 r w tym roku powstał pierwszy, kultowy już, przedwojenny polski motocykl, który jest marzeniem wielu. Jego wznowienie to gratka dla wielbicieli motoryzacji, tym bardziej że jego podstawowy element rama, będzie niemal dokładną kopią pierwowzoru. Będzie to rama typu sztywnego, czyli bez amortyzacji tylnego koła. Krzysztof Hołowczyc 20 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 21

12 PORTFEL INWESTYCYJNY LIFESTYLE INFORMATYKA/INTERNET PINK CROW S.A. Poziom zaangażowania 38,59%* MATTERHORN SP. Z O.O. Poziom zaangażowania 55%** Reggae, hip-hop, pop, rock, muzyka dance i muzyka alternatywna. W katalogu wydawniczym Pink Crow można znaleźć artystów reprezentujących różne gatunki i style muzyczne. Pink Crow S.A. to niezależny wydawca muzyczny oraz dystrybutor niedostępnych w Polsce wydawnictw zagranicznych. Jest spółką założoną przez Hieronima Wronę, znanego prezentera telewizyjnego i radiowego. Pink Crow Sp. z o.o. to niezależna wytwórnia fonograficzna, zajmująca się wydawaniem muzyki i managementem. Skupia artystów poszukujących własnego brzmienia. Obecnie spółka posiada podpisane umowy z następującymi artystami: Mrozu, Art of BeatBox, Marco, Cochise. Więcej na: Matterhorn jest właścicielem jednego z czołowych sklepów z bielizną i odzieżą w polskim Internecie HEPPIN.COM, wcześniej INTYMNIE.COM. Firma zajmuje się handlem w sieci od 2003 roku, sklep Intymnie.com przez kilka ostatnich lat był wyróżniany w rankingach, a w jego bazie znajduje się ponad 120 tys. osób. Sklep HEPPIN.COM oferuje klientom bieliznę i odzież sprawdzonych polskich producentów. Więcej na: heppin.com Hirek Wrona *pośrednio przez Silva Capital Sp. z o.o i Silva Financial Sp. z o.o. **pośrednio przez Silva Capital Sp. z o.o. tylu użytkowników codziennie odwiedza sklep internetowy heppin.com. Generują oni średnio 130 tysięcy odsłon. Liczba ta zwiększa się z miesiąca na miesiąc. Heppin.com zajmuje drugie miejsce wśród sklepów internetowych w swojej kategorii. 22 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 23

13 CAPITAL GROUP S.A. Silva Capital Group ul. Sarmacka 18/48, Warszawa tel.: (22) , fax: (22)

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 15 czerwca 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka notowana na tym rynku. Przypomnijmy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r.

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1 PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 4 2 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 18 sierpnia 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka. VENO to Spółka prowadząca inwestycje

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA I.1 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Firma: MCI Management Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r.

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. 8 czerwca 2012 roku 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu raport roczny z istotnymi dla Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impera Capital S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności (wszystkie kwoty

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. ZA ROK 2014 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce.... 3 2. Otoczenie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A.

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A. Analiza sporządzona w związku z Uchwałą nr 1169/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29. 00-867 Warszawa

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29. 00-867 Warszawa FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. ZA ROK 2013 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku Warszawa, 14 lutego 2011 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

FITEN SA RAPORT ROCZNY. www.fiten.pl www.ir.fiten.pl www.fitensolarteam.pl

FITEN SA RAPORT ROCZNY. www.fiten.pl www.ir.fiten.pl www.fitensolarteam.pl 11 RAPORT ROCZNY www.fiten.pl www.ir.fiten.pl www.fitensolarteam.pl 1 List Prezesa 11 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy wyniki finansowe za 2011 rok po raz pierwszy jako spółka publiczna,

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29. 00-867 Warszawa

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29. 00-867 Warszawa FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W KTÓREJ JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCA JEST FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. ZA ROK 2013 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A.

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A. Data zatwierdzenia: 23 września 2011 r. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Strona 2 za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku

Spis treści. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Strona 2 za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Informacje ogólne... 4 1.2. Przedmiot działalności... 4 1.3. Zarząd... 5 1.4. Rada Nadzorcza... 5 1.5. Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Columbus Capital S.A. 40-005 Katowice ul. Moniuszki 7

Columbus Capital S.A. 40-005 Katowice ul. Moniuszki 7 Columbus Capital S.A. 40-005 Katowice ul. Moniuszki 7 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Columbus Capital S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Columbus Capital S.A. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. DANE FINANSOWE 5 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY DLA OBLIGACJI SERII A IIF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY DLA OBLIGACJI SERII A IIF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DOKUMENT INFORMACYJNY DLA OBLIGACJI SERII A IIF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za okres od 28 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo