Tam, gdzie inni widzą ryzyko, my widzimy szansę.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tam, gdzie inni widzą ryzyko, my widzimy szansę."

Transkrypt

1 Tam, gdzie inni widzą ryzyko, my widzimy szansę. 1

2 CZY WIESZ, ŻE? SPIS TREŚCI Silva Capital Group S.A. 1. Czy wiesz, że? Silva Capital Group w liczbach. s Kalendarium. Najważniejsze wydarzenia. 3. Kim jesteśmy? Zaangażowanie wspierające projekty. s. 4 s. 6 Ilość spółek w grupie kapitałowej SCG 4. Struktura grupy. Jasna struktura, klarowny podział obowiązków. s. 8 Silva Capital Group S.A. spółka notowana na New Connect 11 mln EUR Suma bilansowa w grupie kapitałowej SCG Liczba zarejestrowanych akcji Wartość rynkowa (mln zł) 39,59* Wartość księgowa (mln zł) 22,39* Wskaźnik cena/wartość księgowa 1,77* 200 osób tyle łącznie wynosi liczba pracowników w grupie kapitałowej SCG * Wartość na dzień Władze SCG. Zarząd i Komitet Doradczy. 6. Władze SCG. Rada Nadzorcza. 7. Jak działamy? Krok po kroku. 8. Portfel inwestycyjny. Spółki w portfelu SCG. s. 10 s. 14 s. 16 s. 18 Niniejsza publikacja przygotowana przez Silva Capital Group S.A., została opracowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz.U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Dodatkowo informacje zawarte w folderze nie są adresowane ani przeznaczone do ogłoszenia, rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości bądź w części, na terytorium Stanów Zjednoczonych, ani jakiejkolwiek jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie odpowiednich przepisów prawa lub wymagało rejestracji w takiej jurysdykcji. Przedstawione w publikacji dane są aktualne na dzień 30 kwietnia 2013 r. 2 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 3

3 KALENDARIUM Silva Capital Group S.A sierpień-wrzesień 2006 r. SILVA S.A. Zawiązanie i zarejestrowanie spółki Silva S.A. (dawniej Synopsis Polska S.A.) r. WEJŚCIE Herbatha Sp. z o.o. Objęcie 51% udziałów w kapitale zakładowym spółki r. WEJŚCIE emonety.pl Sp. z o.o. Objęcie łącznie 6667 udziałów spółki o łącznej wartości ,00 zł r. WYJŚCIE emonety.pl Sp. z o.o. Sprzedaż 6667 udziałów za łączną kwotę ,00 zł r. EMISJA AKCJI Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Emitenta o kwotę ,00 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D r. WEJŚCIE emonety.pl S.A. Objęcie akcji spółki emonety.pl S.A., czyli 4,95% tej spółki r. WEJŚCIE TOTMES S.A. Nabycie akcji o łącznej wartości ,20 zł r. Herbatha Sp. z o.o. Zakup udziałów spółki, wzrost zaangażowania z 25% do 75,98%, przy udziałach r. SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWA emonety.pl S.A. Sprzedaż akcji po średniej cenie 1,19 zł/szt.pozostało akcji, czyli 4,39% w jej kapitale zakładowym r. WEJŚCIE Lionmedia Sp. z o.o Nabycie 520 udziałów w kapitale zakładowym spółki. Udział i głosach na zgromadzeniu wspólników 52% r. TOTMES TMT S.A Zakup akcji serii I spółki. Wartość inwestycji wyniosła ,00 zł r. Silva S.A (dawniej Synopsis Polska S.A) Zakup systemu do rezerwacji wycieczek zagranicznych opartego na innowacyjnym oprogramowaniu dającym możliwość sprzedaży usług on-line r. WYJŚCIE emonety.pl S.A. Sprzedaż 4,39% kapitału zakładowego spółki r. WEJŚCIE PMA Invest Sp. z o.o. Objęcie nowo utworzonych w kapitale spółki udziałów. Udział na poziomie 35,83% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników spółki r. SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWA Herbatha Sp. z o.o. Sprzedaż udziałów w spółce. Pozostało (50,74%) udziałów w spółce i głosach na zgromadzeniu wspólników r. TOTMES S.A. Nabycie akcji serii J. Całkowita wartość transakcji wyniosła zł. Dało to łącznie akcji, czyli 2,12% udziałów w kapitale akcyjnym spółki r. WEJŚCIE Highway News Sp. z o.o. Objęcie 440 udziałów spółki o wartości 50,00 zł każdy, co dało 44% udziałów w jej kapitale zakładowym r. Silva S.A. (dawniej Synopsis Polska S.A.) Partnerem Strategicznym Stowarzyszenia Talent r. List intencyjny IQ Partners S.A., Zakupy.com S.A., PMA Invest Sp. z o.o. (obecnie Internetowy Dom Handlowy S.A.) oraz Silva S.A. (dawniej Synopsis Polska S.A.). List intencyjny dotyczył podjęcia negocjacji w sprawie sprzedaży przez Zakupy.com S.A. na rzecz PMA Invest Sp. z o.o. 100% udziałów w spółce zależnej od Zakupy.com S.A., Ecommerce Partner Sp. z o.o. za kwotę zł (dwóch milionów złotych) r. PRZEKSZTAŁCENIE PMA INVEST SP. z o.o w Internetowy Dom Handlowy S.A. Wartość inwestycji w IDH (35,83%) udziałów IDH S.A w kapitale zakładowym spółki i głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy r. WEJŚCIE Dosłuchania.pl Sp. z o.o. Objęcie nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym spółki, co dało 30% udziałów w kapitale zakładowym spółki i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wspólników r. WEJŚCIE Financial Intermediaries Polska S.A. Objęcie akcji serii A na okaziciela w kapitale zakładowym spółki, co dało 20% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki r. WYJŚCIE Herbatha Sp. z o.o. Sprzedaż wszystkich udziałów. Cena transakcji wyniosła zł r. Objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki r. Objęcie akcji na okaziciela serii C spółki r. SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWA Silva S.A. (dawniej Synopsis Polska S.A.) zawarła przedwstępną umowę sprzedaży akcji na okaziciela serii C i D, na mocy której strony umowy zobowiązały się do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży akcji. maj - październik 2010 r. WEJŚCIE Power Price S.A. Objęcie akcji serii A (cena emisyjna 0,10 zł) na okaziciela spółki. Objęcie akcji serii B (cena emisyjna 0,10 zł). Udział w kapitale zakładowym spółki 6,93% r. SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWA Lionmedia Sp. z o.o. Sprzedaż 40 udziałów w kapitale i głosach na zgromadzeniu wspólników, Udział zmniejszył się do 48% r. WYJŚCIE Dosłuchania.pl Sp. z o.o. Sprzedaż udziałów w spółce. Wartość transakcji ,94 zł r. WEJŚCIE E-muzyka S.A. Nabycie akcji na okaziciela serii E w kapitale zakładowym spółki. Kwota transakcji ,60 zł r. Nabycie pakietu akcji zwykłych na okaziciela serii A r. WEJŚCIE Pink Crow Sp. z o. o Objęcie 200 udziałów spółki. 20% udziałów i głosach na zgromadzeniu wspólników r. WEJŚCIE Lawendowy Dom Sp. z o.o. Objęcie 20 udziałów spółki. Dało to 20% udziałów spółki i ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników r. SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWA Sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela serii C i D r. ZAKUP Zawarcie między Silva S.A. a Le Deux Lacs Limited Holding umowy sprzedaży, na podstawie której nabyła akcji serii F w kapitale zakładowym spółki r. WYJŚCIE E-muzyka.pl Sprzedaż sztuk akcji r. EMISJA AKCJI Seria G 2 mln akcji zwykłych. Seria H 500 tys. akcji zwykłych. Tym samym podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o łączną kwotę 2,5 mln zł, co dało zł r. EMISJA OBLIGACJI Seria A dwuletnie, niezabezpieczone (liczba od 2 do 5 tys.), wartość nominalna 1 tys. zł każda, oprocentowanie 11 proc. w skali roku. Cel: inwestycyjny r. Nabycie 100% akcji Silva S.A. przez Novian S.A. Łączna cena nabycia wyniosła zł r. WYJŚCIE Lionmedia Sp. z o.o. Sprzedaż 48% udziałów spółki r. WYJŚCIE IDH S.A Sprzedaż akcji, co stanowiło 19,25% udziałów i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Wartość transakcji wyniosła ,34 zł r. Lawendowy Dom Sp. z o.o Nabycie 750 udziałów o wartości 75 tys. zł r. WEJŚCIE Matterhorn Objęcie nowych udziałów, co stanowiło 30% w kapitale i głosach na zgromadzeniu wspólników r. WYJŚCIE Skarbiec Koronny S.A. Sprzedaż 450 tys. akcji, co stanowiło 45% udziałów i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki r. WEJŚCIE Index Copernicus International S.A. Nabycie akcji serii H o wartości nominalnej 5 gr. Nabycie akcji serii I o wartości nominalnej 5 gr. Wartość inwestycji wyniosła ,25 zł r. WEJŚCIE Supercar Club Poland S.A. Objęcie 30 tys. akcji serii C r. Udzielenie pożyczki ewakacje Sp. z o.o. Wartość pożyczki wyniosła 200 tys. zł. Cel: bieżąca działalność spółki i uruchomienie serwisu internetowego r. Index Copernicus International S.A. Nabycie akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 10,61% kapitału zakładowego spółki. Wzrost zaangażowania z 4,45% do 15,06% w kapitale spółki r. EMISJA OBLIGACJI Przydział obligacji trzech serii od D do F w łącznej kwocie zł. Oproc. w skali roku od 10% do 15%, termin wykupu od 3 miesięcy do 3 lat r. Matterhorn Nabycie udziałów i zwiększenie zaangażowania do 40% r. WEJŚCIE Invista S.A. Nabycie akcji serii I r. ZAKUP IDH S.A Nabycie akcji serii I, w cenie 1,25 zł za jedną akcję. Wartość transakcji wyniosła ,58 zł r. WEJŚCIE SKY CLUB Nabycie udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy. Wartość transakcji wyniosła ,00 zł i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 10 mln zł. Zaangażowanie w Sky Club wyniosło 49,98% r. SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWA Index Copernicus International S.A. Sprzedaż 130 mln akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 10,83% udziałów. Zmniejszenie zaangażowania z 24,64% do 13,81% r. WYJŚCIE IDH S.A Sprzedaż akcji, stanowiących 22,46% udziałów. Wartość transakcji wyniosła ,74 zł r. Przejęcie przez głównego akcjonariusza Silva S.A. większościowego pakietu akcji spółki MW Tenis S.A., spółki notowanej na New Connect i przekształcenie spółki w Silva Capital Group S.A. 4 5

4 KIM JESTEŚMY? Zaangażowanie wspierające projekty. W naszym portfelu znajdują się firmy we wczesnej fazie rozwoju projektu. Biznes w początkowej fazie rozwoju wymaga finansowania i wsparcia ze strony inwestorów. Silva Capital Group S.A. jako niezależna spółka inwestycyjna private equity, notowana na rynku New Connect, koncentruje się właśnie na takich okazjach rynkowych. Zaangażowanie w firmy w fazie rozwoju seed capital, start-up oraz roll-out, to sedno prowadzonej przez nas działalności. Tak duże, ponadstandardowe ryzyko inwestycyjne podejmujemy świadomie, wybierając do swojego portfela firmy, których profil branżowy, potencjał koncepcyjny oraz kapitał ludzki dają szansę na sukces rynkowy, a co za tym idzie wysoką stopę zwrotu z inwestycji. WIN WIN preferowany styl biznesowy. Inwestując w firmy, wzmacniamy ich stabilność finansową, dając szansę na rozwój i wprowadzanie zaplanowanych zmian (restrukturyzacja, rozwój, fuzje, roll-out), jednocześnie budujemy kapitał, który po okresie inwestycyjnym, trwającym zwyczajowo od 2 do 5 lat, pozwala nam osiągnąć atrakcyjny zysk. START-UP Biznes w początkowej fazie działania. Zarejestrowany, uzyskuje niewielkie przychody lub uruchamia działalność/ sprzedaż. Obciążony dużym ryzykiem inwestycyjnym, ale dający perspektywę wysokiej stopy wzrostu. Finansowanie przeznaczone jest zazwyczaj na rozwój produktu lub usługi, jak również pierwszych działań marketingowych. START- -UP SEED CAPITAL ROLL-OUT SEED CAPITAL Biznes w fazie koncepcyjnej, w trakcie której tworzony jest business plan wraz z budżetem, dokumenty rejestracyjne oraz strategia rynkowa i model przychodowy. Obciążony dużym ryzykiem inwestycyjnym, jednocześnie dający perspektywę wysokiej stopy wzrostu. Finansowanie zazwyczaj przeznaczone jest na pokrycie kosztów początkowych etapów rozwoju. Dotyczy także start-upów bez udokumentowanego track recordu. ROLL OUT Biznes w fazie rozwoju. Posiadający stabilną sytuację rynkową. Zazwyczaj jest w trakcie wprowadzania na rynek nowych usług lub produktów. Finansowanie przeznaczone jest na wsparcie tych działań, kampanie marketingowe. 6 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 7

5 Spółki pomocowe (optymalizacyjne) STRUKTURA GRUPY Jasna struktura, klarowny podział obowiązków. 100% Zakres działalności: doradztwo, biuro rachunkowe, kompleksowa obsługa procesów księgowych, kadrowo-płacowych i podatkowych. Klientami Silva Financial są spółki z grupy kapitałowej Silva Capital Group S.A. oraz kontrahenci współpracujący. Silva Capital Group S.A. to portfel inwestycyjny, czyli firmy, w które inwestujemy oraz podmioty pomocnicze wyspecjalizowane spółki, które swoją działalnością wspierają firmy znajdujące się w naszym portfelu inwestycyjnym. 60,08%->100% * Zakres działalności: inwestycje w ryzykowne aktywa mogące przynieść dużą stopę zwrotu, inwestycje w obligacje i akcje spółek publicznych, niepublicznych oraz podmiotów zagranicznych. Silva Capital Group S.A. 60,08% ->100% * Zakres działalności: inwestycje w aktywa spółek publicznych i niepublicznych. ** Portfel inwestycyjny (wg branż) 1. Nowe Technologie 2. Energia i Recykling Zakres działalności: inkubator technologiczny, działający w branżach: OTC, chemia, biotechnologia, medycyna, dotacje z Unii Europejskiej. Spółka działa na rynku od 2006 roku. 3. Motoryzacja 4. Lifestyle *bezpośrednio 60,8%, pośrednio 100% przez IT Silva S.A. **bezpośrednio 62,5%, pośrednio 91% przez Silva Capital Sp. z o.o., Silva Investment Sp.z o.o. 8 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 9

6 ZARZĄD: WŁADZE SCG Adam Gbiorczyk Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad 10 lat związany ze sportem (pracował w klubie piłkarskim Legia Warszawa) i marketingiem sportowym. Pracował między innymi dla McDonald s Polska i latynoamerykańskiej grupy mediowej Albavision przy projektach związanych z mistrzostwami świata 2006 i 2010 oraz mistrzostwami Europy 2008 i W 2011 roku jako Head of PR&Marketing spółki notowanej na rynku New Connect Emprium S.A. pomagał we wdrażaniu jej na ten rynek. Adam Gbiorczyk Doświadczenie, które procentuje ZARZĄD I KOMITET DORADCZY Zespół zarządzający SCG tworzą osoby obecne od lat na polskim rynku kapitałowym, menedżerowie, którzy zdobywali doświadczenie w renomowanych podmiotach z branży finansowej i private equity. KOMITET DORADCZY: Jakub Bentke Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Minnesota (MBA). Licencjonowany doradca inwestycyjny. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania aktywami. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 1994 r. Pracował m.in. jako zarządzający portfelem i analityk w Templeton Global Investors Limited, Credit Suisse Asset Management SA i PKO/Credit Suisse TFI, gdzie zajmował się zarządzaniem portfelami i funduszami. Przez wiele lat związany z Grupą PZU. Pełnił funkcję członka Zarządu oraz Prezesa w Grupie Skarbiec. Specjalizuje się m.in. w nadzorowaniu strategii inwestycyjnych, zarządzaniem płynnością i ryzykiem walutowym. Obecnie związany z Superfund TFI SA. Jakub Bentke Jacek Mamot Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem projektów strategicznych. Wspiera kluczowych klientów w definiowaniu i planowaniu projektów mających na celu zwiększanie wartości przedsiębiorstwa. Jest doświadczonym negocjatorem i mediatorem. Od 1997 roku reprezentuje interesy klientów, negocjując w ich imieniu warunki strategicznych kontraktów wdrożeniowych. Realizował projekty m.in. dla Adidas Poland, Agora, Alior Bank, BRE Bank, Cyfrowy Polsat, Exatel (Tel-Energo), Orange, Polkomtel, PTC, WSiP. 10 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 11

7 WŁADZE SCG Doświadczenie, które procentuje KOMITET DORADCZY Dariusz Leśniak-Paduch Specjalizuje się w inwestycjach w spółki we wczesnej fazie rozwoju w sektorach: internetu, e-commerce, media, IT, mobile. Posiada duże doświadczenie operacyjne (zarządzanie, strategia, rozwój, marketing) oraz osiągnięcia w zakresie restrukturyzacji spółek. W SCG nadzoruje i współpracuje ze spółkami portfelowymi w szczególności w zakresie strategii biznesowych, sprzedaży, marketingu, nadzoru finansowego. Posiada 15-letnie doświadczenie biznesowe. Sylwia Leśniak Paduch Absolwentka Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie, współzałożycielka firm emonety.pl S.A. oraz Synopsis Polska S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Państwowych Sieciach Elektroenergetycznych S.A. oraz w spółkach zależnych. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów korporacyjnych, inwestycyjnych i prywatyzacyjnych. Posiada olbrzymie doświadczenie w dziedzinie nadzoru właścicielskiego zasiada lub zasiadała w radach nadzorczych licznych spółek, w tym Index Copernicus International S.A., Synopsis Polska S.A., emonety.pl S.A., Silva S.A., Pink Crow S.A., Efund Sp. z o.o. Poza rynkiem polskim, biegle porusza się w systemie prawno-gospodarczym Chorwacji. Dariusz Leśniak-Paduch Sylwia Leśniak-Paduch Piotr Grabowski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w kwestiach prawnych związanych z ofertami publicznymi, wprowadzaniem spółek do obrotu na rynek regulowany oraz ofertami niepublicznymi instrumentów finansowych, w tym w szczególności obligacji korporacyjnych. Reprezentuje Klientów Copernicus przed KNF, GPW oraz KDPW. Doradza Klientom Copernicus w zakresie optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem struktur opartych o Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Specjalista w zakresie M&A oraz wykupów lewarowanych. Radca prawny, Prezes Zarządu Copernicus Capital TFI S.A., Członek Zarządu Copernicus Securities S.A., jeden z założycieli Domu Maklerskiego Querton S.A. 12 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 13

8 WŁADZE SCG Doświadczenie, które procentuje RADA NADZORCZA RADA NADZORCZA: Jarosław Hieronim Kozłowski Jarosław Hieronim Kozłowski Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie rynków finansowych, zwłaszcza rynku kapitałowego. Ostatni przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, związany z tą instytucją od momentu jej powstania. Członek Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Reprezentował KPWiG w pracach komitetu wykonawczego IOSCO oraz na posiedzeniach plenarnych CESR. Były przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Związany z KNF, gdzie sprawował funkcję doradcy przewodniczącego oraz eksperta w pionie nadzoru bankowego. Jeden z liderów projektu budowy systemu nadzoru opartego na analizie ryzyka, współautor podręczników BION. Obecnie współzałożyciel i członek Zarządu ProFuturity sp. z o.o. Karina Wściubiak-Hankó Absolwentka Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (MBA), magister zarządzania ze specjalizacją w finansach przedsiębiorstw. Ukończyła także Podyplomowe Studia Rachunkowości i Controllingu w Częstochowie. Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynała w giełdowej spółce Boryszew S.A., a następnie w Skotan S.A. Pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach: Centernet S.A., Skotan S.A (do dziś), NFI Midas S.A. i Nordisk Sp.z o.o. W NFI Midas S.A. przez okres dwóch lat była Prezesem Zarządu. Przez okres pięciu lat pełniła również funkcję Wiceprezesa ds. finansowych i restrukturyzacji w spółce Huta Batory Sp. z o.o. podmiocie należącym do GK Alchemia. Prezesem Zarządu Grupy Kapitałowej Alchemia jest od 2001 roku. Robert Mikulski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył aplikację sędziowską oraz radcowską. Współzałożyciel Kancelarii Stopczyk & Mikulski. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji rządowej i samorządowej m.in. w Rządowym Centrum Legislacji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędzie Rady Ministrów i Ministerstwie Finansów. Współautor wielu aktów prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa finansów publicznych, ubezpieczeń gospodarczych i celnych, ochrony własności intelektualnej oraz prawa ochrony środowiska. Pełni funkcję pełnomocnika procesowego wielu inwestorów krajowych i zagranicznych w kluczowych sporach prowadzonych przez nich przed sądami cywilnymi, administracyjnymi i Krajową Izbą Odwoławczą. W Kancelarii Stopczyk & Mikulski jest partnerem zarządzającym, prowadzącym i koordynującym obsługę klientów w zakresie zamówień publicznych, postępowań spornych, ubezpieczeń gospodarczych, projektów infrastrukturalnych i procesów inwestycyjnych. Przemysław Czichon Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, ukończył studia na kierunku Finanse i Rachunkowość. Specjalizuje się w zarządzaniu rynkami finansowymi i finansami przedsiębiorstw. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu inwestycji na rynku nieruchomości (m.in. zakup lokali usługowych, gruntów), zarządzania rynkiem kapitałowym (obrót akcjami oraz obligacjami korporacyjnymi) oraz Venture Capital (poszukiwanie i finansowanie innowacyjnych projektów). Obecnie (od 2012 r.) Prezes Zarządu ATP Invest Sp. z o.o. Robert Mikulski Karina Wściubiak-Hankó Przemysław Czichon 14 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 15

9 JAK DZIAŁAMY? Aktywnie i efektywnie. Aktywne poszukiwanie, fachowe doradztwo i wsparcie inwestycyjne. JAK PODEJMUJEMY DECYZJE O INWESTOWANIU? 1. Gdzie szukamy? Okazji inwestycyjnych poszukujemy zarówno na GPW w Warszawie, na giełdach Europy Środkowo- -Wschodniej, jak i na rynku niepublicznym, wśród spółek planujących debiut, upublicznienie. 2. Jak inwestujemy? Decyzja o inwestycjach dokonywana jest w oparciu o analizę fundamentalną. Wartość akcji danej spółki szacujemy na podstawie makroekonomicznych diagnoz w zakresie polityki finansowej i monetarnej, sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, ale także pozycji finansowej spółki i sytuacji w branży, którą reprezentuje. W tym celu, przed podjęciem negocjacji, przeprowadzamy pełną analizę Due Diligance (finansową i prawną). 3. Co bierzemy pod uwagę? Wyboru dokonujemy biorąc pod uwagę czynniki: ILOŚCIOWE m.in. analizę sprawozdań finansowych, prognozowanie wyników, wycenę, JAKOŚCIOWE m.in. kierujemy się oceną zarządu, analizą strategii spółki, jakością komunikacji z inwestorami. NASZA DZIAŁALNOŚĆ TO: Obejmowanie udziałów Podejmowanie aktywności zmierzających do obejmowania udziałów lub akcji spółek publicznych i niepublicznych. Umowy inwestycyjne Zawieramy umowy i obejmujemy udziały lub akcje w spółkach publicznych i niepublicznych. Wsparcie Finansowo i operacyjnie wspieramy nasze spółki portfelowe każda z nich ma do dyspozycji osobę z wyższej kadry menedżerskiej Silva Capital Group. Przygotowanie transakcji Aby umożliwić naszym spółkom uzyskanie optymalnej stopy zwrotu z inwestycji, przygotowujemy transakcje sprzedaży udziałów/akcji. Wprowadzenie do obrotu Wprowadzamy akcje spółek portfelowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub GPW. 16 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 17 17

10 PORTFEL INWESTYCYJNY Jako Silva Capital Group inwestujemy w spółki, które, choć w początkowej fazie rozwoju, dają realną szansę na rozwój i pomnażanie zainwestowanego kapitału. ENERGIA ODNAWIALNA I RECYKLING LUXIMA S.A. Poziom zaangażowania 28,04% * Genesis Energy S.A. Zaangażowanie 8,28% ** Nie tylko wyroby firmy Luxima są autorskie. Także wiele maszyn i urządzeń pomocniczych to oryginalne patenty. Dzięki temu firma elastycznie reaguje na wymagania rynkowe i oczekiwania klientów. Domy KAMPA dzięki specjalnym filtrom przeciwkurzowym i przeciwpyłkowym dbają o zdrowie alergików. Zastosowane rozwiązania pozwalają w skali roku zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych, w porównaniu do domów ogrzewanych tradycyjnymi sposobami. Luxima S.A. to firma z blisko 25-letnim doświadczeniem. Zajmuje się produkcją oświetlenia i techniki świetlnej, iluminacji oraz wykonywaniem projektów oświetleniowych na potrzeby krajowe i zagraniczne. Przy wykorzystaniu najnowszych programów obliczeniowych i projektowych opracowuje pełen pakiet dokumentacji projektu dla firm architektonicznych i wykonawczych. Więcej na: Kampa S.A Poziom zaangażowania 41,18 % ** Kampa S.A. to producent gotowych domów energooszczędnych i pasywnych. Dzięki swojej konstrukcji i zastosowaniu materiałów najwyższej jakości, domy KAMPA to prawdziwa rewolucja na rynku budownictwa mieszkaniowego. Izolowana termicznie przestrzeń mieszkalna. Domy KAMPA standardowo wyposażone są w ściany domu pasywnego, trzyszybowe okna i mają doskonałą izolację stropu oraz płyty fundamentowej. Więcej na: *stan na dzień r. **pośrednio przez Silva Capital Sp. z o.o. Genesis Energy S.A. to firma zajmująca się przetwarzaniem tworzyw sztucznych oraz produkcją energii elektrycznej w oparciu o źródła odnawialne. W swojej strategii Genesis Energy ma także dystrybucję paliw płynnych oraz handel ekologicznymi surowcami na potrzeby energetyki zawodowej. Więcej na: EZO S.A. Poziom zaangażowania 10,00% * Spółka EZO S.A. wraz z należącą do niej w 100% spółką Recykling i Energia SA buduje zakłady wdrażające technologię RECLEN w trzech lokalizacjach na terenie Polski. Projekty współfinansowane są ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Łączna wartość projektów to 170,8 mln zł, a łączna wartość dofinansowania przyznanego obydwu spółkom to 108,2 mln zł. Firma wdraża innowacyjną technologię o nazwie RECLEN (Renewable Clean Energy) w dziedzinie waste-to-energy. Więcej na: Genesis Energy wraz ze swoim partnerem Kogard Oil ma jedyną w Polsce instalację wraz z prawami do zastosowanej w niej technologii, która jest w stanie wyprodukować czyste komponenty paliwowe. To przełom na rynku biopaliw. Odpady to energetyczna kopalnia dzięki RECLEN! Poprzez chemiczne oczyszczanie odpadów opakowań i depolimeryzację tworzyw sztucznych możliwe jest uzyskanie znaczącej ilości paliwa energetycznego w postaci płynnych węglowodorów, które dalej mogą być przetworzone na energię elektryczną i cieplną. 18 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 19

11 PORTFEL INWESTYCYJNY MOTORYZACJA SUPERCAR CLUB POLAND S.A. Poziom zaangażowania 13,88% PZ Inż. Sokół Motocykle S.A. Poziom zaangażowania 25% 80% tyle są w stanie zaoszczędzić członkowie Supercar Club decydując się na użytkowanie supersamochodu poprzez klub. Oprócz rocznego abonamentu nie są obłożeni żadnymi kosztami, z którymi musieliby się liczyć przy zakupie auta. Więcej na: Supercar Club Poland to pierwszy polski klub supersamochodów. Jednym z jego założycieli jest Krzysztof Hołowczyc, utytułowany polski kierowca rajdowy. W kolekcji Klubu znajdują się m.in.: Ferrari F430 Spider, Lamborghini Gallardo, Mercedes CLK 63 AMG Black Series, Chevrolet Corvette, Porsche 911 Turbo. W zamian za opłatę członkowską Klubowicz otrzymuje punkty, zamieniane na jazdę wybranymi przez siebie autami. Prywatne Zakłady Inżynieryjne Sokół Motocykle S.A. powstały w Warszawie we wrześniu 2012 roku. Ich celem jest reaktywowanie legendarnego polskiego motocykla Sokół, który będzie bazował na przedwojennej konstrukcji Sokoła W planach jest produkcja dwóch modeli: Sokoła 1800 o mocy od 120 do 180 KM oraz Sokoła 1300 z silnikiem o mocy od 68 do 80 KM. Reaktywacja Sokoła rozpocznie się od budowy prototypu Sokół Oficjalna prezentacja ma nastąpić we wrześniu 2013 r w tym roku powstał pierwszy, kultowy już, przedwojenny polski motocykl, który jest marzeniem wielu. Jego wznowienie to gratka dla wielbicieli motoryzacji, tym bardziej że jego podstawowy element rama, będzie niemal dokładną kopią pierwowzoru. Będzie to rama typu sztywnego, czyli bez amortyzacji tylnego koła. Krzysztof Hołowczyc 20 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 21

12 PORTFEL INWESTYCYJNY LIFESTYLE INFORMATYKA/INTERNET PINK CROW S.A. Poziom zaangażowania 38,59%* MATTERHORN SP. Z O.O. Poziom zaangażowania 55%** Reggae, hip-hop, pop, rock, muzyka dance i muzyka alternatywna. W katalogu wydawniczym Pink Crow można znaleźć artystów reprezentujących różne gatunki i style muzyczne. Pink Crow S.A. to niezależny wydawca muzyczny oraz dystrybutor niedostępnych w Polsce wydawnictw zagranicznych. Jest spółką założoną przez Hieronima Wronę, znanego prezentera telewizyjnego i radiowego. Pink Crow Sp. z o.o. to niezależna wytwórnia fonograficzna, zajmująca się wydawaniem muzyki i managementem. Skupia artystów poszukujących własnego brzmienia. Obecnie spółka posiada podpisane umowy z następującymi artystami: Mrozu, Art of BeatBox, Marco, Cochise. Więcej na: Matterhorn jest właścicielem jednego z czołowych sklepów z bielizną i odzieżą w polskim Internecie HEPPIN.COM, wcześniej INTYMNIE.COM. Firma zajmuje się handlem w sieci od 2003 roku, sklep Intymnie.com przez kilka ostatnich lat był wyróżniany w rankingach, a w jego bazie znajduje się ponad 120 tys. osób. Sklep HEPPIN.COM oferuje klientom bieliznę i odzież sprawdzonych polskich producentów. Więcej na: heppin.com Hirek Wrona *pośrednio przez Silva Capital Sp. z o.o i Silva Financial Sp. z o.o. **pośrednio przez Silva Capital Sp. z o.o. tylu użytkowników codziennie odwiedza sklep internetowy heppin.com. Generują oni średnio 130 tysięcy odsłon. Liczba ta zwiększa się z miesiąca na miesiąc. Heppin.com zajmuje drugie miejsce wśród sklepów internetowych w swojej kategorii. 22 Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group Inwestycje w przyszłość I Broszura Silva Capital Group 23

13 CAPITAL GROUP S.A. Silva Capital Group ul. Sarmacka 18/48, Warszawa tel.: (22) , fax: (22)

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2015 roku 52% 43% 4% 1% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Pozostałe przychody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY: NASI DORADCY: Stanisław Rogoziński Partner zarządzający w Brante Partners sp. z o.o. Akredytowany ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Ekspert biznesowy w Fundacji Wspierania

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r.

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r. NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres 01.04.2011 30.06.2011 R. Wrocław, 16.08.2011 r. Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Krótka charakterystyka Spółki Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe.

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe. Profil i struktura Firmy Zespół zarządzający Struktura akcjonariatu Opis działalności Rynek Prognozy finansowe Strategia rozwoju Emisja obligacji Oferta prywatna Kontakt PROFIL FIRMY Firma Forma prawna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Nazwa i adres firmy LEGIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBORNICKA 330 60-689 POZNAŃ Sprawozdanie z działalności zarządu za okres 01.01.2014-31.12.2014 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r.

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r. Skyline Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r. Informacje ogólne Skyline Investment Skyline jest firmą doradczą specjalizującą się w pozyskiwaniu środków finansowych dla firm lub ich właścicieli

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes

Zaangażowani w Twój biznes Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie 2013 roku Podsumowanie 2013 wyniki finansowe [tys. zł] 01.01. 31.12.2013 01.01. 31.12.2012 Dynamika % Przychody

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie I kwartału 2015 roku segmenty działalności 41% 51% 8% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Przychody

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT 5 grudnia 2012 r. O AGENCJI Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Enterprise Venture Fund I

Enterprise Venture Fund I Enterprise Venture Fund I Warszawa, 26 kwietnia 2010 Kim jesteśmy Enterprise Venture Fund I Jesteśmy pierwszym funduszem typu venture capital w grupie Enterprise Investors, która zarządza funduszami w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A.

Skyline Investment S.A. Skyline prezentacja firmy luty 2008 r. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej akcji jest

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes

Zaangażowani w Twój biznes Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2014 roku Podsumowanie trzech kwartałów 2014 wyniki finansowe [tys. zł] 01.01. 30.09.2014 01.01.

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Wyniki finansowe Grupy Arteria po 3Q 2013 100 80 Zysk netto przyp. jedn. dominującej [mln PLN] 60 40 20 EBITDA Zysk z działalności

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Załącznik nr 4 Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Część 2 - Wytyczne i wzory dokumentów administracyjnych przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

wizja rozwoju Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu

wizja rozwoju Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu Dobry wybór disclaimer Celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie podstawowych informacji na temat spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. (dalej "Spółka"). Niniejszy dokument nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - złożeniem przez Członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

BIO-MED Investors Spółka Akcyjna

BIO-MED Investors Spółka Akcyjna BIO-MED Investors Raport kwartalny za trzeci kwartał 15.11.2010 r. 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1 Podstawowe dane...2 1.2 Organy Emitenta...2 1.3 Struktura akcjonariatu...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...4

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku str. 1 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa Spółki: BLU PRE IPO S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL SA) zatwierdzonego w przez KNF w dniu 19 marca 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL SA) zatwierdzonego w przez KNF w dniu 19 marca 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL SA) zatwierdzonego w przez KNF w dniu 19 marca 2010 roku. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku ze zmianą udziału spółki

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego:

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego: Kim Jesteśmy? Grupa Upper Finance to prężnie rozwijająca się instytucja doradztwa finansowego. Działamy z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów usług finansowych. Oferujemy wiedzę, znajomość rynku

Bardziej szczegółowo

W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A.

W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A. W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A. Waspol SA była pierwszą spółką, która - 19 stycznia - zadebiutowała w tym roku

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r.

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Informacje ogólne Skyline jest firmą doradczą specjalizującą się w inwestycjach kapitałowych na rynku niepublicznym oraz pozyskiwaniu środków

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prezentacja Zarządu. Warszawa, 31 października 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prezentacja Zarządu. Warszawa, 31 października 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prezentacja Zarządu Warszawa, 31 października 2012 r. Skład Zarządu Maciej Kotlicki Członek Zarządu powołany 14 czerwca 2010 r. Wojciech Pytel Prezes Zarządu powołany 3 września

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku)

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) Warszawa, 6 listopada 2012 roku 1. Wprowadzenie. 1.1 Informacje o Emitencie. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz Pan Ryszard Bartkowiak Pan Ryszard Bartkowiak jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2000 r. Radca prawny od 2006 r. W latach 2001

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%]

Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%] my Czołowa polska spółka o charakterze funduszu venture capital inwestująca w rozwojowe projekty technologiczne [seed, startup, early stage] Unikalna ekspozycja na najbardziej perspektywiczne branże [internet,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Warszawa, 28 czerwca 2011 r. Stan obecny Noble GK Europa PDK Spółki zagraniczne MW Trade Panorama Finansów Idea Open Finance Noble Funds Noble Securities

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana Członek Rady Nadzorczej Pan Jakub Bieguński Pan Jakub Bieguński powołany został do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ze specjalizacją

Bardziej szczegółowo

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst Warszawa 7 czerwca 2011 roku SPIS TREŚCI INFORMACJA O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO OBROTU NAVI GROUP S.A. RYNEK I JEGO PERSPEKTYWY NAVI GROUP S.A. - KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ATLANTIS SA ZA ROK OBROTOWY 2011 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej i ocenę pracy Zarządu.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ATLANTIS SA ZA ROK OBROTOWY 2011 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej i ocenę pracy Zarządu. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ATLANTIS SA ZA ROK OBROTOWY 2011 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej i ocenę pracy Zarządu. I. Skład Rady Nadzorczej ATLANTIS SA Skład Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy MCI Management SA. 22 grudnia 2010 r.

Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy MCI Management SA. 22 grudnia 2010 r. Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy MCI Management SA 22 grudnia 2010 r. Cel Oddzielenie działalności zarządzania funduszami od działalności inwestycyjnej oraz ujawnienie dodatkowej wartości spółki,

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 grudnia 2007

Warszawa, 4 grudnia 2007 Prezentacja firmy Warszawa, 4 grudnia 2007 Kim jesteśmy? - Podmiot IQ Partners Sp. z o.o. IFA Investment Sp. z o.o. Działałą w obszarze internetu, IT i szeroko pojętych nowych technologii, Tworzyła i generowała

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r.

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Kim jesteśmy? Spółka BOŚ Eko Profit od 2009 r. zrealizowała ok dużych 40 projektów Nasze bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 6 I 10 II 2017 r. Cena emisyjna: 1080,40 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 6 I 10 II 2017 r. Cena emisyjna: 1080,40 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 6 I 10 II 2017 r. Cena emisyjna: 1080,40 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny. od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku. za okres

Raport Kwartalny. od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku. za okres Raport Kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku Spółka IQ Partners S.A. z siedzibą przy ul. Wołoska 7 w Warszawie, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

NOVIAN S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 31 MARCA 2013 ROKU

NOVIAN S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 31 MARCA 2013 ROKU NOVIAN S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 31 MARCA 2013 ROKU 1 1. INFORMACJE OGÓLNE a. DANE JEDNOSTKI Pełna nazwa NOVIAN Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres OO-695 Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Venture Capital - kapitalna sprawa

Venture Capital - kapitalna sprawa Venture Capital - kapitalna sprawa Kinga Stanisławska Partner Zarządzający Experior Venture Fund PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

W lutym pojawiły się na rynku NewConnect cztery nowe spółki: Atlantis Energy S.A., GWARANT Agencja Ochrony S.A., SZAR S.A., Plasma System S.A.

W lutym pojawiły się na rynku NewConnect cztery nowe spółki: Atlantis Energy S.A., GWARANT Agencja Ochrony S.A., SZAR S.A., Plasma System S.A. W lutym pojawiły się na rynku NewConnect cztery nowe spółki: Atlantis Energy S.A., GWARANT Agencja Ochrony S.A., SZAR S.A., Plasma System S.A. W dniu 9 lutego br. na rynku NewConnect zadebiutowała Atlantis

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA GRUPY WDB lipiec 2017

PREZENTACJA INWESTORSKA GRUPY WDB lipiec 2017 PREZENTACJA INWESTORSKA GRUPY WDB lipiec 2017 KIM JESTEŚMY? 01 Spółka została założona w 2006 r. we Wrocławiu, licencjonowany broker ubezpieczeniowy posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

WKŁAD INWESTORA W BUDOWANIE WARTOŚCI SPÓŁKI

WKŁAD INWESTORA W BUDOWANIE WARTOŚCI SPÓŁKI WKŁAD INWESTORA W BUDOWANIE WARTOŚCI SPÓŁKI Jesteśmy tym, co powtarzamy. Więc perfekcja nie jest czynem, lecz przyzwyczajeniem. Anna Hejka Dyrektor Zarządzający HEYKA CAPITAL MARKETS GROUP Arystoteles

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo