Katalog ECTS - program studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Studia I stopnia, rok akademicki 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog ECTS - program studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Studia I stopnia, rok akademicki 2013/2014"

Transkrypt

1 Katalog ECTS - program studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Studia I stopnia, rok akademicki 2013/2014 Elektronika i Telekomunikacja studia stacjonarne I stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p Grupa treści podstawowych Analiza matematyczna Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Fizyka Metodyki i techniki programowania I Metody analizy danych Fizyczne podstawy elektryki Metodyki i techniki programowania II Sygnały i obwody Techniki obliczeniowe i symulacyjne Grupa treści kierunkowych Inżynieria materiałowa Przyrządy półprzewodnikowe Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektr. i telekom Architektura komputerów i systemy operacyjne Elektroniczne układy analogowe Technika cyfrowa Podstawy telekomunikacji Anteny i propagacja fal Języki programowania Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów Cyfrowe systemy telewizji Systemy i sieci telekomunikacyjne Rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych Podstawy elektrotechniki Metrologia Sieci komputerowe Układy i systemy mikroprocesorowe Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Inne wymagania ogólne Technologia informacyjna 2 2 Bezpieczeństwo pracy z el. ergonomii 1 1 Ochrona własności intelektualnej 2 2 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 1 2 Język angielski/niemiecki I 2 2 Język angielski/niemiecki II 2 2 Język angielski/niemiecki III 2 2 Język angielski/niemiecki IV 3 2 Wychowanie fizyczne I 1 2 Wychowanie fizyczne II 1 2 Komunikacja interpersonalna 2 2 Podstawy normalizacji 1 1 Moduł ogólnouczelniany Moduł ogólnouczelniany 2 2 Moduł specjalnościowy Moduł specjalnościowy Praca dyplomowa Praca przejściowa 2 1 Seminarium specjalistyczne 10 6

2 Seminarium dyplomowe I 2 2 Seminarium dyplomowe II 10 6 Praktyka zawodowa BO Razem liczba godzin / punktów 210 ECTS (12+17) (4+23) 27h 17h+160h 20h / 30p 24h / 30p 26h / 30p 27h / 30p 29h / 30p / 30p praktyka / 30p E w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt - przedmiot/moduł wybieralny - egzamin Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p Moduł specjalnościowy I Aparatura elektroniczna 1 Specjalizowane układy elektroniczne CAD układów elektronicznych Układy interfejsowe Bezprzewodowe sieci sensorowe Oprogramowanie systemów 5 elektronicznych Oprogramowanie aparatury mikroprocesorowej 6 Zastosowanie mikroprocesorów Technologie internetowe i sieci bezprzewodowe Projektowanie urządzeń 7 elektronicznych Technika sensorowa przemysłowych 8 Zastosowanie procesorów DSP Komputerowe systemy pomiarowo-sterujące Komputerowa symulacja systemów elektronicznych Elektronika w sprzęcie powszechnego użytku Razem liczba godzin / punktów ECTS h /0p 0h / 0p 0h / 0p 0h / 0p 17h / 17p 23h / 25p 0h / 0p Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p Moduł specjalnościowy II Elektronika przemysłowa 1 Układy elektroniczne Modelowanie i komputerowe wspomaganie projektowania Kompatybilność elektromagnetyczna Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC Programowanie procesorów 5 sygnałowych Systemy multimedialne 6 Techniki wielkiej częstotliwości Napędy precyzyjne i roboty przemysłowe Elektroakustyka i systemy estradowe Filtracja i separacja w układach elektronicznych Zjawiska bioelektromagnetyczne i 8 aparatura medyczna

3 9 Eksploatacja systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych Wybrane układy elektroniczne Układy zasilania z odnawialnymi źródłami energii Razem liczba godzin / punktów ECTS h /0p 0h / 0p 0h / 0p 0h / 0p 17h / 17p 23h / 25p 0h / 0p Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p Moduł specjalnościowy III Teleinformatyka 1 Sieci bezprzewodowe I Aplikacje internetowe Bezpieczeństwo sieci Usługi teleinformatyczne Sieci szerokopasmowe Integracja usług telekomunikacyjnych z sieciami Sieci bezprzewodowe II Bezpieczeństwo systemów informatycznych Miernictwo telekomunikacyjne Projektowanie systemów antenowych Zaawansowane techniki WWW Programowanie urządzeń mobilnych Elementy sztucznej inteligencji Media cyfrowe Razem liczba godzin / punktów ECTS h /0p 0h / 0p 0h / 0p 0h / 0p 17h / 17p 23h / 25p 0h / 0p Technologia informacyjna 15.0-WE-EIT-TI-PO10_S1S dr inż. Robert Dąbrowski Pracownicy WEIiT IIiE laboratorium zal. na ocenę 2 stacjonarne laboratorium zal. na ocenę 2 niestacjonarne Cel: - zapoznanie studentów z podstawowymi technikami edycji i przetwarzania tekstów; - zapoznanie studentów technikami przygotowywania prezentacji multimedialnych oraz sposobami publikowania opracowanych materiałów w Internecie; - ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie pozyskiwania wiedzy z Internetu i wykorzystania jej do własnych potrzeb Przetwarzanie tekstów. Ugruntowanie wiadomości dotyczących pracy z edytorem tekstu, zasady poprawnego formatowania tekstu, posługiwanie się stylami, łączenie tekstu z grafiką. Grafika prezentacyjna. Przygotowywanie materiałów i prezentacji multimedialnych i ich publikacja w sieci. Usługi w sieciach informatycznych. Podstawy pracy z Internetem: korzystanie z poczty elektronicznej, odnajdywanie i pobieranie informacji ze strony WWW, ściąganie plików z Internetu, przesyłanie plików na odległość. Arkusze kalkulacyjne. Podstawowe pojęcia (skoroszyt, arkusz, wiersz, kolumna, adres). Obliczenia w arkuszu. Analizowanie i prezentowanie danych. Makropolecenia. Wprowadzanie i edycja danych. Zawartość, wartość i format komórki. Formatowanie

4 arkusza. Kopiowanie i przenoszenie. Tworzenie wykresów. Funkcje bazy danych w arkuszu. Bazy danych. Omówienie problematyki wyszukiwania informacji w bazie. Poprawność, trafność i szybkość otrzymania informacji. laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne Potrafi przetworzyć pozyskaną informację, opracować własne materiały, a wyniki opublikować w Internecie Potrafi sprawnie poruszać się w Internecie i korzystać z jego zasobów w celu pozyskania istotnych informacji Potrafi przygotowywać prezentacje multimedialne Posiada ugruntowana wiedzę na komputerowego składu tekstu. K1T_W22, K1T_U01 K1T_W22, K1T_U01 K1T_W22, K1T_U01 K1T_W22, K1T_U01 Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. - laboratorium: prezentacja ustna Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100% Studia stacjonarne (60 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Przygotowanie się do zajęć = 10 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 10 godz. Studia niestacjonarne (60 godz.) Godziny kontaktowe = 9 godz. Przygotowanie się do zajęć = 31 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 10 godz. T1A_W08, T1A_U01 T1A_W08, T1A_U01 T1A_W08, T1A_U01 T1A_W08, T1A_U01 1. Altman Rick, Altman Rebecca: Po prostu PowerPoint 2003 PL (PowerPoint 2003 Visual QuickStart Guide), Wydawnictwo Helion, Gliwice, Date C. J.: Wprowadzenie do systemów baz danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Kowalczyk G.: Word 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Helion, Gliwice, Langer M.: Po prostu Excel 2003 PL, Helion, Gliwice, Sportach M.: Sieci komputerowe - księga eksperta, Helion, Gliwice, Hunt C.: TCP/IP - Administracja sieci, RM, Kopertowska M., Łuszczyk E.: PowerPoint 2003 wersja PL. Ćwiczenia, Wydawnictwo Mikom, Warszawa, Parker C. R.: Skład komputerowy w minutę, Intersoftland / Prentice Hall International, Warszawa, Polska / Hemel Hempstead, England, Synarska A.: Ćwiczenia z makropoleceń w Excelu, Mikom, Warszawa, 2000 styczeń nie zgłoszono zmian / dr R.Dąbrowski Wychowanie fizyczne I 16.1-WE-EIT-WF1-PO1_S1S pracownik Studium Wychowania Fizycznego Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego ćwiczenia zal. bez oceny 0 stacjonarne Rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją ruchową. Kształtowanie umiejętności zaspokajania potrzeb związanych z ruchem, sprawnością fizyczną oraz dbałością o własne zdrowie.

5 Ogólna charakterystyka i podstawowe przepisy wybranych dyscyplin sportowych. Praktyczne umiejętności z zakresu wybranych dyscyplin sportowych. Edukacja prozdrowotna poprzez wychowanie fizyczne i sport. ćwiczenia: dyskusja, ćwiczenia, wykład problemowy Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania K1T_K04 T1A_K03, T1A_K04 Ćwiczenia - indywidualna ocena studenta na podstawie jego postępów, zaangażowaniu i aktywności w zajęciach. - ćwiczenia: prezentacja ustna, sprawdzian Składowe oceny końcowej = ćwiczenia: 100% Dostępna literatura z różnych dziedzin kultury fizycznej, taka jak: poradniki, zasady gry wybranych dyscyplin sportowych itp Wychowanie fizyczne II 16.1-WE-EIT-WF2-PO2_S1S pracownik Studium Wychowania Fizycznego Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego ćwiczenia zal. bez oceny 0 stacjonarne Rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją ruchową. Kształtowanie umiejętności zaspokajania potrzeb związanych z ruchem, sprawnością fizyczną oraz dbałością o własne zdrowie. Ogólna charakterystyka i podstawowe przepisy wybranych dyscyplin sportowych. Praktyczne umiejętności z zakresu wybranych dyscyplin sportowych. Edukacja prozdrowotna poprzez wychowanie fizyczne i sport. ćwiczenia: dyskusja, ćwiczenia, wykład problemowy Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania K_K04 T1A_K03, T1A_K04 Ćwiczenia - indywidualna ocena studenta na podstawie jego postępów, zaangażowaniu i aktywności w zajęciach. - ćwiczenia: prezentacja ustna, sprawdzian Składowe oceny końcowej = ćwiczenia: 100% Dostępna literatura z różnych dziedzin kultury fizycznej, taka jak: poradniki, zasady gry wybranych dyscyplin sportowych itp Praca przejściowa

6 Odpowiedzialni za przedmiot: 06.0-WE-EIT-PP-D52_S1S prof. dr hab. inż. Marian Adamski, dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ, prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ Pracownicy WEIiT projekt zal. na ocenę 1 stacjonarne projekt zal. na ocenę 1 niestacjonarne Zapoznanie studenta ze specyfiką i zasadami realizacji opracowania inżynierskiego. Wprowadzenie do przygotowania pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora. Wykazanie znajomości przedmiotu, opanowanie literatury naukowej w zakresie opracowywanego tematu. Umiejętność korzystania ze źródeł oraz powiązania problematyki teoretycznej z zagadnieniami praktyki i stosowania naukowych metod pracy. projekt: praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, konsultacje, metoda projektu Stosuje zasady zapisu bibliograficznego. K1T_U01, K1T_U03, K1T_K01 T1A_U01, T1A_U03, T1A_K01 Dobiera i analizuje literaturę. K1T_U01, K1T_U03, K1T_K01 T1A_U01, T1A_U03, T1A_K01 Wskazuje rodzaje prac/badań i metody ich wykonywania. K1T_U01, K1T_U03, K1T_K01 T1A_U01, T1A_U03, T1A_K01 Student wskazuje elementy opracowania inżynierskiego. K1T_U01, K1T_U03, K1T_K01 T1A_U01, T1A_U03, T1A_K01 Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny opracowania związanego z tematyką związaną z kierunkiem studiów. - projekt: projekt, prezentacja ustna Składowe oceny końcowej = projek: 100% Studia stacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 15 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 5 godz. Konsultacje: 5 Studia niestacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 9 godz. Przygotowanie się do zajęć = 5 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 5 godz. Konsultacje: 6 1. Zaczyński D.: Poradnik autora pfrac seminaryjnych, dyplomowych I magisterskich, Wyd. Żak, Warszawa, Opoka E.: o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, wyd. 2, Wyd. Politechnika Śląska Gliwice, styczeń nie zgłoszono zmian Odpowiedzialni za przedmiot: Seminarium specjalistyczne 06.0-WE-EIT-SS-D53_S1S prof. dr hab. inż. Marian Adamski, dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ, prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ Pracownicy WEIiT projekt zal. na ocenę 11 stacjonarne projekt zal. na ocenę 11 niestacjonarne

7 Realizacja pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora. Przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora. Wykazanie znajomości przedmiotu, opanowanie literatury naukowej w zakresie opracowywanego tematu. Umiejętność korzystania ze źródeł oraz powiązania problematyki teoretycznej z zagadnieniami praktyki i stosowania naukowych metod pracy. projekt: praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, konsultacje, metoda projektu Analizuje i prezentuje wyniki badań własnych. Planuje eksperyment i przeprowadza badania własne związane z realizowanym zagadnieniem inżynierskim. Wykorzystuje znajomość dziedziny związanej z realizacją pracy, dobiera literaturę naukową w zakresie realizowanego tematu i korzysta ze źródeł bibliograficznych. K1T_U01, K1T_U03 K1T_U01, K1T_U03 K1T_U01, K1T_U03 T1A_U01, T1A_U03 T1A_U01, T1A_U03 T1A_U01, T1A_U03 Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny opracowania związanego z tematem realizowanej pracy dyplomowej. - projekt: projekt, sprawozdanie, prezentacja ustna Składowe oceny końcowej = projek: 100% Studia stacjonarne (330 godz.) Godziny kontaktowe = 90 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 60 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 90 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 45 godz. Konsultacje: 45 Studia niestacjonarne (330 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do zajęć = 54 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 60 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 90 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 45 godz. Konsultacje: Literatura przedmiotu wynika z tematyki realizowanej pracy dyplomowej. styczeń nie zgłoszono zmian Komunikacja interpersonalna 15.9-WE-EIT-KI-PO8_S1S dr inż. Anna Pławiak-Mowna dr inż. Anna Pławiak-Mowna, dr inż. Jacek Bieganowski, Pracownicy WEIiT IIiE ćwiczenia zal. na ocenę 2 stacjonarne ćwiczenia zal. na ocenę 2 niestacjonarne Rozwój umiejętności i kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej w pracy zespołowej. Komunikacja. Komunikacja werbalna, niewerbalna, pisemna. Bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania. Warunki skutecznej komunikacji, błędy w komunikowaniu się z klientem lub kontrahentem. Autoprezentacja -zasady skutecznej autoprezentacji, autoprezentacja w miejscu pracy. Asertywność i praktyczne zastosowanie zachowań asertywnych. Zespół. Zespoły w środowisku pracy. Role zespołowe. Etapy rozwoju zespołu. Komunikacja w zespole. Problemy zespołu.

8 Efektywne i nieefektywne wzorce zachowań. Techniki heurystyczne w poszukiwaniu rozwiązań zadań stawianych przed zespołem. Konflikt. Źródła i rodzaje konfliktów. Rola konfliktu. Zachowania w sytuacji konfliktu, sposoby rozwiązywania konfliktu. Negocjacje. Istota negocjacji. Style negocjacji i ich główne założenia. Techniki negocjacji. Etapy negocjacji. Komunikowanie się w negocjacjach. Cechy skutecznego negocjatora. ćwiczenia: gry dydaktyczne, dyskusja, praca w grupach, metoda projektu Organizuje pracę zespołu K1T_K03, T1A_K05, T1A_K03, K1T_K04 T1A_K04 Jest świadomy barier komunikacyjnych. K1T_K04 T1A_K03, T1A_K04 Korzysta z zasad skutecznej komunikacji pisemnej. K1T_K04 T1A_K03, T1A_K04 Krytycznie ocenia treść i formę takich dokumentów. K1T_K03 T1A_K05 Potrafi utworzyć dokument (prezentację) zgodnie z zasadami tworzenia tego typu dokumentów. K1T_U03 T1A_U03 Student, który zaliczył przedmiot stosuje reguły dobrego komunikowania się. K1T_K03, K1T_K04 T1A_K05, T1A_K03, T1A_K04 Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z realizacji ćwiczeń, przewidzianych w planie zajęć. - ćwiczenia: projekt, prezentacja ustna, sprawdzian Składowe oceny końcowej = ćwiczenia: 100% Studia stacjonarne (60 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Przygotowanie się do zajęć = 10 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz. Studia niestacjonarne (60 godz.) Godziny kontaktowe = 9 godz. Przygotowanie się do zajęć = 27 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 19 godz. 1. Balbin R. M.: Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk, Edelman R. J.: Konflikty w pracy, GWP, Gdańsk, Fisher R., Ury W.: Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa, Gerrig R. J., Zimbardo P.: Psychologia i życie, Wydawnictwo PWN, Warszawa, Kamiński J.: Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów, POLTEXT, Warszawa, Leary M.: Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, GWP, Gdańsk, Nęcki Z.: Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków, styczeń nie zgłoszono zmian/dr A.Pławiak-Mowna Ochrona własności intelektualnej 10.9-WE-EIT-OWI-PO9_S1S dr inż. Jacek Rusiński dr inż. Włodzimierz Kujanek wykład zal. na ocenę 1 stacjonarne wykład zal. na ocenę 1 niestacjonarne - zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami etycznymi, prawnymi i ekonomicznymi związanymi z wykonywaniem prac z zakresu elektroniki i telekomunikacji - ukształtowanie wśród studentów umiejętności prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

9 Pojęcie własności intelektualnej. Wynalazek. Wzór użytkowy. Znak towarowy. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowe. Pojęcie własności przemysłowej. Patent. Prawo ochronne. Prawo z rejestracji. Uregulowania prawne dotyczące ochrony własności przemysłowej w Polsce. Warunki do uzyskania patentu na wynalazek.. Rozwiązania pozbawione zdolności patentowej. Ochrona wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych. Ochrona znaków towarowych i usługowych. Procedura postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Wymagania odnośnie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego. Postępowanie sporne. Odwołania od decyzji UPRP. Licencje w obrocie prawami własności przemysłowej. Licencje pełna, ograniczona, wyłączna, niewyłączna,,otwarta, dorozumiana, wzajemna, przymusowa. Informacja patentowa. Klasyfikacja patentowa, INID kody. Internetowe bazy z informacją patentową. Badania patentowe. Badanie stanu techniki. Badanie zdolności patentowej. Badanie czystości patentowej. Uzyskiwanie ochrony za granicą. WIPO. PCT -Układ o współpracy patentowej. Konwencja o patencie europejskim. OHIM. Porozumienie madryckie. TRIPS. Inne porozumienia międzynarodowe w zakresie ochrony własności przemysłowej. Ochrona przed nieuczciwa konkurencją. Czyny nieuczciwej konkurencji. Ochrona konkurencji i konsumentów. Prawo autorskie. Konwencja berneńska. Konwencja genewska. Inne porozumienia międzynarodowe dotyczące prawa autorskiego. Prawo autorskie majątkowe. Prawo autorskie osobiste. Prawa pokrewne. Dozwolony użytek osobisty. Sankcje karne za naruszenia praw autorskich. Ochrona programów komputerowych. Przedmiot ochrony. Podmiot prawa autorskiego do programu komputerowego. Zwielokrotnienie programu. Wyczerpanie prawa do programu komputerowego. Ograniczenia majątkowych praw autorskich do programu komputerowego. Dostęp do idei i zasad wyrażonych w programie komputerowym. Zasady korzystania z Internetu. Netykieta. Naruszenia oznaczeń odróżniających w Internecie. Użycie poczty elektronicznej w celach komercyjnych. Inne nieuczciwe zachowania w cyberprzestrzeni. Konwencja o cyberprzestępczości. wykład: konsultacje, wykład konwencjonalny Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie elektroniki i telekomunikacji Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej z zakresu elektroniki i telekomunikacji Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie elektroniki i telekomunikacji, potrafi integrowa K1T_W22 T1A_W08 K1T_W22 T1A_W08 K1T_W22 T1A_W08 K1T_W22 T1A_W08 K1T_W22 T1A_W08 Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze oraz opracowanie sprawozdanie z poszukiwań w literaturze patentowej rozwiązań związanych z tematem pracy dyplomowej studenta. - wykład: kolokwium Składowe oceny końcowej = wykład: 100% Studia stacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Studia niestacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 9 godz. Przygotowanie się do zajęć = 5 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 8 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 4 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 4 godz. 1. Kotarba W.: Ochrona własności przemysłowej w gospodarce ej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu. Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania we Przemyśle ORGMASZ, Warszawa Sobczak J.: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wyd. Polskie Wydawnictwo Prawnicze Warszawa -Poznań Golat K., Golat R.: Prawo komputerowe, Wyd. Prawnicze Sp. z o.o., Warszawa Miklasiński Z.: Prawo własności przemysłowej, komentarz. Wyd. UPRP Warszawa Podrecki P. i inni: Prawo Internetu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa Waglowski P.: Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu, Wyd. HELION, Gliwice Pyrża A.: Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym. Wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa Konrdrat M., Dreszer-Lichańska H.: Własność przemysłowa w Unii Europejskiej. Znaki towarowe, patenty, SPC, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne - poradnik. Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk Barta J., Markiewicz R.: Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między własnością a wolnością, Wyd. Zakamycze, Kraków, 2005

10 4. Antoniuk J.: Ochrona znaków towarowych w Internecie, Wyd. LexisNexis, Warszawa, 2006 styczeń nie ma potrzeby zmian / dr J.Rusiński Bezpieczeństwo pracy 10.9-WE-EIT-PB-PO11_S1S dr inż. Sławomir Piontek dr inż. Sławomir Piontek wykład zal. na ocenę 1 stacjonarne wykład zal. na ocenę 1 niestacjonarne Zapoznanie studentów z zasadami bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektrycznych. Działanie prądu elektrycznego na człowieka. Wpływ rodzaju prądu na skutki rażenia. Wartości progowe. Zmiany w organizmie. Ochrona przeciwporażeniowa. Układy sieciowe. Rodzaje ochron i środków ochrony przeciwporażeniowej. Zakres i metodyka badania ochrony przeciwporażeniowej. Zagrożenia związane z występowanie elektryczności statycznej. Zapobieganie elektryczności statycznej. Ładunki elektrostatyczne na człowieku. Użytkowanie urządzeń elektrycznych. Ochrona przed porażeniem w instalacji elektrycznej sieci komputerowej. Ochrona przed skutkami łuku elektrycznego. Ochrona przeciwprzepięciowa. Urządzenia elektryczne w strefie zagrożonej wybuchem. Warunki dopuszczenia urządzeń do stosowania, Europejski system oceny wyrobów i usług. wykład: wykład konwencjonalny Potrafi ocenić poziom ryzyka porażenia prądem elektrycznym K1T_W21, K1T_U24 T1A_W06, T1A_U11 Potrafi zdefiniować zagrożenia związane z obsługą urżadzeń elektrycznych K1T_U24 T1A_U11 Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze. - wykład: kolokwium Składowe oceny końcowej = wykład: 100% Studia stacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 15 godz. Przygotowanie się do zajęć = 6 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 6 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 3 godz. Studia niestacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 9 godz. Przygotowanie się do zajęć = 5 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 8 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 4 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 4 godz. 1. Strojny J. Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych AGH, Kraków, Matula E., Sych M. Zapobieganie porażeniom elektrycznym w przemyśle, WNT Warszawa Prawo Energetyczne, URE, Warszawa Sałasiński K. Bezpieczeństwo elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej, COSiW SEP, Warszawa styczeń nie zgłoszono zmian / dr R.Dąbrowski

11 Ergonomia 16.9-WE-EIT-E-PO12_S1S prof. dr hab. inż. Edward Kowal pracownik Wydziału Mechanicznego wykład zal. na ocenę 2 stacjonarne wykład zal. na ocenę 2 niestacjonarne Zapoznanie studentów z zasadami organizacji i zarządzania procesami pracy oraz wpływu środowiska pracy na człowieka. Ergonomia jako nauka o podstawowych zasadach organizacji i zarządzania procesami pracy. Zadania ergonomii, jej powstanie i rozwój System człowiek-praca i jego podsystemy. Zmienne wpływające na warunki pracy. Ergonomia korekcyjna i korelacyjna. Elementy fizjologii pracy. Powstanie pracy. Mięśnie i praca fizyczna. Układ nerwowy. Proces przemiany materii. Regulacja cieplna ustroju. Dostosowanie ustroju do pracy fizycznej. Wydatek energetyczny przy pracy. Reakcje organizmu podczas pracy fizycznej. Materialne środowisko pracy. Oświetlenie. Hałas. Drgania mechaniczne. Pyły. Mikroklimat. Postawa przy pracy i pomiary antropometryczne. Postawa przy pracy. Pomiary antropometryczne. Ogólne zasady w ergonomicznym kształtowaniu stanowiska roboczego. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów. System informacyjny człowieka. Właściwości organizmów żywych. System hormonalny człowieka. System nerwowy człowieka. System regulacji i sterowania człowieka. System regulacji człowieka (parametry fizjologiczne organizmu, wytwarzanie odpowiednich czynników fizycznych i chemicznych, przetwarzanie informacji). System sterowania człowieka. Systemy sensoryczne człowieka. Proces widzenia, proces słyszenia. Zmysł orientacji. System somatosensoryczny i wiscerosensoryczny. Zmysł smaku. Zmysł powonienia. Drgania mechaniczne. Podział drgań. Parametry opisujące drgania. Odczucia człowieka w zależności od wartości drgań. Oddziaływanie drgań. Środki zapobiegawcze. Hałas w środowisku pracy. Budowa analizatora słuchu. Działanie hałasu na organizm. Pozasłuchowe skutki działania hałasu. Metody zwalczania hałasu. Pyły i gazy w środowisku pracy. Skład i cechy zanieczyszczeń powietrza. Szkodliwe działanie pyłów. Metodyka pomiarowa. Substancje toksyczne. Ochrona organizmu. Promieniowanie elektromagnetyczne. Promieniowanie elektromagnetyczne w.cz., promieniowanie podczerwone, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, promieniowanie spójne, promieniowanie nadfioletowe. Promieniowanie monitorów oraz organizacja komputerowego miejsca pracy. Komputeryzacja otoczenia. Rodzaje i źródła promieniowania. Normy promieniowania monitorów. Ochrona przed promieniowaniem; organizacja komputerowych stanowisk pracy Wykład konwencjonalny Ma podstawową wiedzę o podstawowych zasadach organizacji i zarządzania procesami pracy K1T_K022 T1A_K02, oraz zna podstawowe elementy regulacji i sterowania człowieka Potrafi ocenić wpływ materialnego środowiska pracy na człowieka K1T_U24 T1A_U11, - wykład: kolokwium Składowe oceny końcowej = wykład: 100% Studia stacjonarne (60 godz.) Godziny kontaktowe = 15 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 25 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 20 godz. Studia niestacjonarne (60 godz.) Godziny kontaktowe = 9 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 31 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 20 godz. 1. Górska E.: Ergonomia - projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Kowal E.: Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, Lewandowski J.: Ergonomia, MARCUS, Łódź, Olszewski J.: Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 1993.

12 Odpowiedzialni za przedmiot: Język angielski I 09.0-WE-EIT-JA1-POW3_S1S angielski mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski laboratorium zal. na ocenę 1 stacjonarne wybieralny laboratorium zal. na ocenę 1 niestacjonarne wybieralny - wykształcenie u studentów poziomu znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie A2+ wg. europejskiego systemu opisu kształcenia językowego - ukształtowanie u studentów kompetencji językowej z zakresu elementów języka angielskiego technicznego/naukowego (ESP) określonych w zakresie tematycznym 1. Nomenklatura, opis konstrukcji i działania podstawowych elementów komputera. 2. Pojęcie telekomunikacji, obszary zastosowań. 3. Usługi telekomunikacyjne. 4. Sprzęt elektroniczny w codziennym użyciu. 5. Oddziaływanie sieci bezprzewodowych na zdrowie człowieka. laboratorium: burza mózgów, dyskusja, konsultacje, praca w grupach, zajęcia praktyczne, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne pisanie: student potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport, wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź sformułować procedury czytanie II: rozumie zasadniczą treść sprawozdań, raportów, instrukcji, procedur, poleceń w zakresie swoich kompetencji słuchanie i mówienie: student potrafi komunikować się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię popartą argumentacją czytanie I: student rozumie standardowe formy korespondencji: zamówienia, zażalenia, prośby i ustalenia, potrafi korzystać z tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 Laboratorium (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w semestrze. - laboratorium: prezentacja ustna, test z progami punktowymi, sprawdzian, kolokwium Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100% Studia stacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Studia niestacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do zajęć = 3 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 3 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 2 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 2 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 2 godz. 1. Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, Eric H. Glendening, Oxford English for Electronics, Oxford University Press, T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 1. Słownik elektryczny polsko - angielski, angielsko -, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Douglas A. Downing, Ph.D., Michael A. Covington, Ph.D., Melody Mauldin Covington, Catherine Anne Covington, Dictionary of Computer and Internet Terms,Barron s Educational Series, Inc., Słownik Informatyczny polsko - angielski, angielsko -, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English File Upper Intermediate, Oxford University Press, Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2005

13 6. Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English : vocabulary and grammar, Summertown Publishing, Eric H. Glendenning, Oxford English for Careers - Technology 2, Oxford University Press, styczeń nie zgłoszono zmian / mgr W.Ciesinski Język niemiecki I 09.0-WE-EIT-JN1-POW3_S1S niemiecki mgr Krystyna Kwaśnicka mgr Krystyna Kwaśnicka laboratorium zal. na ocenę 1 stacjonarne wybieralny laboratorium zal. na ocenę 1 niestacjonarne wybieralny - ugruntowanie wiadomości i umiejętności nabytych w poprzednich etapach nauki - poznanie specjalistycznego słownictwa związanego z telekomunkacją - doskonalenie receptywnych i produkcyjnych sprawności językowych w oparciu o znane struktury gramatyczne podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania 1. Nomenklatura, opis konstrukcji i działania podstawowych elementów komputera. 2. Pojęcie telekomunikacji, obszary zastosowań. 3. Usługi telekomunikacyjne. 4. Sprzęt elektroniczny w codziennym użyciu. 5. Oddziaływanie sieci bezprzewodowych na zdrowie człowieka. laboratorium: praca w grupach, ćwiczenia Student jest zdolny do prowadzenia prostej rozmowy. Potrafi korzystać z podstawowych terminów używanych w języku zawodowym. Potrafi sporządzić notatkę w języku obcym Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Student potrafi stosować potoczne wyrażenia i wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 Laboratorium (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w semestrze. - laboratorium: prezentacja ustna, sprawdzian, kolokwium Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100% Studia stacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Studia niestacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do zajęć = 6 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 6 godz.

14 1. Becker N, Braunert J., Eisfeld H.K. Dialog Beruf 1. München: Max Hueber Verlag Omelianiuk W, Ostapczuk H., Zawadzka A., Sach- und Fachtexte auf Deutsch. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Odpowiedzialni za przedmiot: Język angielski II 09.0-WE-EIT-JA2-POW4_S1S angielski mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski laboratorium zal. na ocenę 1 stacjonarne wybieralny laboratorium zal. na ocenę 1 niestacjonarne wybieralny - wykształcenie u studentów poziomu znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie B1 wg. europejskiego systemu opisu kształcenia językowego - ukształtowanie u studentów kompetencji językowej z zakresu elementów języka angielskiego technicznego/naukowego (ESP) określonych w zakresie tematycznym Język angielski I 1. Terminologia związana z nazewnictwem części i komponentów składowych komunikacyjnych urządzeń elektrycznych. 2. Automatyzacja procesu produkcji i projektowania. 3. Roboty przemysłowe i ich zastosowanie. 4. Nowoczesne materiały w elektrotechnice - nanotechnologia. laboratorium: burza mózgów, dyskusja, konsultacje, praca w grupach, zajęcia praktyczne, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne pisanie: student potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport, wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź sformułować procedury czytanie II: rozumie zasadniczą treść sprawozdań, raportów, instrukcji, procedur, poleceń w zakresie swoich kompetencji czytanie I: student rozumie standardowe formy korespondencji: zamówienia, zażalenia, prośby i ustalenia, potrafi korzystać z tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika słuchanie i mówienie: student potrafi komunikować się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię popartą argumentacją K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 Laboratorium (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w semestrze. - laboratorium: prezentacja ustna, test z progami punktowymi, sprawdzian, kolokwium Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100% Studia stacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Studia niestacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do zajęć = 3 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 3 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 2 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 2 godz. T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06

15 Zajęcia realizowane na odległość = 2 godz. 1. Vicky Hollet, John Sydes, Tech Talk pre intermediate, Oxford University Press, Słownik elektryczny polsko - angielski, angielsko -, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Douglas A. Downing, Ph.D., Michael A. Covington, Ph.D., Melody Mauldin Covington, Catherine Anne Covington, Dictionary of Computer and Internet Terms,Barron s Educational Series, Inc., Słownik Informatyczny polsko - angielski, angielsko -, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English File Pre- Intermediate, Oxford University Press, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English File Intermediate, Oxford University Press, Michael Swan, Catherine Walter, The Good Grammar Book, Oxford University Press, Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English: vocabulary and grammar, Summertown Publishing, Eric H. Glendenning, Oxford English for Careers - Technology 1, Oxford University Press, styczeń nie zgłoszono zmian / mgr W.Ciesinski Język niemiecki II 09.0-WE-EIT-JN2-POW4_S1S niemiecki mgr Krystyna Kwaśnicka mgr Krystyna Kwaśnicka laboratorium zal. na ocenę 1 stacjonarne wybieralny laboratorium zal. na ocenę 1 niestacjonarne wybieralny - poznanie specjalistycznego słownictwa związanego z telekomunikacją - doskonalenie receptywnych i produktywnych sprawności językowych w oparciu o znane struktury gramatyczne - rozwijanie postawy autonomicznej Język niemiecki I 1. Prezentacja produktu z branży telekomunikacyjnej. 2. Targi telekomunikacyjne. 3. Instrukcja obsługi urządzeń telekomunikacyjnych. 4. Wyposażenie telefonów komórkowych. 5. Telewizja cyfrowa. laboratorium: praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, ćwiczenia Potrafi korzystać z terminów używanych w języku zawodowym. Jest zdolny do rozumienia prostych tekstów specjalistycznych. Potrafi korzystać z terminów używanych w języku zawodowym. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Student rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 Laboratorium (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w semestrze. T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06

16 - laboratorium: prezentacja ustna, sprawdzian, kolokwium Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100% Studia stacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Studia niestacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do zajęć = 6 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 6 godz. 1. Becker N, Braunert J., Eisfeld H.K. Dialog Beruf 1. München: Max Hueber Verlag Omelianiuk W, Ostapczuk H., Zawadzka A., Sach- und Fachtexte auf Deutsch. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Odpowiedzialni za przedmiot: Język angielski III 09.0-WE-EIT-JA3-POW5_S1S angielski mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski laboratorium zal. na ocenę 1 stacjonarne wybieralny laboratorium egzamin 3 niestacjonarne wybieralny - wykształcenie u studentów poziomu znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie B1+ wg. europejskiego systemu opisu kształcenia językowego - ukształtowanie u studentów kompetencji językowej z zakresu elementów języka angielskiego technicznego/naukowego (ESP) określonych w zakresie tematycznym Język angielski II 1. Komputer osobisty, podzespoły, peryferia i ich współdziałanie 2. Charakterystyka tranzystora, odczytywanie najważniejszych parametrów pracy. 3. Opisywanie systemów zautomatyzowanych, parametrów wymiernych oraz trendów. 4. Sterowniki urządzeń wykonawczych, ich budowa i projektowanie. laboratorium: burza mózgów, dyskusja, konsultacje, praca w grupach, zajęcia praktyczne, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne pisanie: sporządza notatki dla celow osobistych jak i dla innych pracownikow, prowadzi korespondencję gdzie większość błędow nie zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport czytanie 2: potrafi czytać z wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz teksty specjalistyczne słuchanie i mowienie: udziela szczegołowych informacji i określać konkretne potrzeby w środowisku pracy, skutecznie prezentuje własny punkt widzenia, radzi sobie z nieoczekiwanymi trudnościami gdy zwraca się z prośbą, rozumie przekazy medialne czytanie 1: student rozumie korespondencję w języku ogólnym i specjalistycznym, rozumie większość raportow związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i procedur, dokonuje ich oceny i proponuje zmiany K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 Laboratorium (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w semestrze oraz egzamin. - laboratorium: prezentacja ustna, test z progami punktowymi, sprawdzian, kolokwium T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06

17 Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100% Studia stacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Studia niestacjonarne (90 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do zajęć = 12 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 12 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 12 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 12 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 12 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 12 godz. 1. Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, Eric H. Glendening, Oxford English for Electronics, Oxford University Press, Słownik elektryczny polsko - angielski, angielsko -, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Douglas A. Downing, Ph.D., Michael A. Covington, Ph.D., Melody Mauldin Covington, Catherine Anne Covington, Dictionary of Computer and Internet Terms,Barron s Educational Series, Inc., Słownik Informatyczny polsko - angielski, angielsko -, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English File Intermediate, Oxford University Press, Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English: vocabulary and grammar, Summertown Publishing, Eric H. Glendenning, Oxford English for Careers - Technology 2, Oxford University Press, styczeń nie zgłoszono zmian / mgr W.Ciesinski Język niemiecki III 09.0-WE-EIT-JN3-POW5_S1S niemiecki mgr Krystyna Kwaśnicka mgr Krystyna Kwaśnicka laboratorium zal. na ocenę 1 stacjonarne wybieralny laboratorium egzamin 3 niestacjonarne wybieralny - poznanie specjalistycznego słownictwa związanego z kierunkiem studiów - doskonalenie sprawności językowych z poszerzeniem struktur gramatycznych - rozwijanie postawy autonomicznej Język niemiecki II 1. Bezpieczne użytkowanie energii elektrycznej 2. Sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne. 3. Elektroniczna aparatura medyczna. 4. Wiedza ekonomiczna w racjonalnej gospodarce energia elektryczną. 5. Komunikacja w zakładzie pracy. laboratorium: dyskusja, konsultacje, praca w grupach, ćwiczenia Jest zdolny do korzystania z tekstów specjalistycznych. Potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji. Potrafi używać terminów naukowych związanych z kierunkiem studiów. K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06

18 Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem Student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego it K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 Laboratorium (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w semestrze oraz egzamin. - laboratorium: prezentacja ustna, sprawdzian, kolokwium Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100% Studia stacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Studia niestacjonarne (90 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do zajęć = 30 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 30 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 12 godz. 1. Becker N, Braunert J., Eisfeld H.K. Dialog Beruf 2. München: Max Hueber Verlag T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 1. Omelianiuk W, Ostapczuk H., Zawadzka A., Sach- und Fachtexte auf Deutsch. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-, Warszawa: Wydawnictwo Baukowo-Techniczne, Perlmann-Balme M., Schwab S., em Hauptkurs. Ismaning: Max Hueber Verlag, HäubleinG.,Memo.Berlin: Langenscheidt, Bahlmann C., Unterwegs. Berlin: Langenscheidt, Rostek M., Deutsch Lesetexte, Poznań: Wagros, T1A_U01, T1A_U06 Odpowiedzialni za przedmiot: Język angielski IV 09.0-WE-EIT-JA4-POW6_S1S angielski mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski laboratorium egzamin 2 stacjonarne wybieralny - wykształcenie u studentów poziomu znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie B2 wg. europejskiego systemu opisu kształcenia językowego - ukształtowanie u studentów kompetencji językowej z zakresu elementów języka angielskiego technicznego/naukowego (ESP) określonych w zakresie tematycznym Język angielski III 1. Urządzenia i sieci telefonii komórkowej 2. Telewizja Wysokiej Rozdzielczości HDTV 3. Nowoczesne systemy audio odtwarzające i zapisujące dźwięk 4. Techniki informacyjne - zasady i metody przeprowadzania prezentacji multimedialnej. 5. Ubieganie się o pracę - pisanie CV i listu motywacyjnego (m.in. stanowisko administratora sieci, specjalisty do spraw rozwoju i planowania sieci) oraz uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej. laboratorium: burza mózgów, dyskusja, konsultacje, praca w grupach, zajęcia praktyczne, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne

19 pisanie: sporządza notatki dla celow osobistych jak i dla innych pracownikow, prowadzi korespondencję gdzie większość błędow nie zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport czytanie 2: potrafi czytać z wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz teksty specjalistyczne czytanie 1: student rozumie korespondencję w języku ogólnym i specjalistycznym, rozumie większość raportow związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i procedur, dokonuje ich oceny i proponuje zmiany słuchanie i mowienie: udziela szczegołowych informacji i określać konkretne potrzeby w środowisku pracy, skutecznie prezentuje własny punkt widzenia, radzi sobie z nieoczekiwanymi trudnościami gdy zwraca się z prośbą, rozumie przekazy medialne K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 Laboratorium (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w semestrze oraz egzamin. T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 - laboratorium: projekt, prezentacja ustna, test z progami punktowymi, sprawdzian, kolokwium, egzamin w formie ustnej, egzamin w formie pisemnej Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100% Studia stacjonarne (60 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Przygotowanie się do zajęć = 5 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 5 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 5 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 5 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 5 godz. 1. Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, Eric H. Glendening, Oxford English for Electronics, Oxford University Press, Słownik elektryczny polsko - angielski, angielsko -, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Douglas A. Downing, Ph.D., Michael A. Covington, Ph.D., Melody Mauldin Covington, Catherine Anne Covington, Dictionary of Computer and Internet Terms,Barron s Educational Series, Inc., Słownik Informatyczny polsko - angielski, angielsko -, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English File Upper Intermediate, Oxford University Press, Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English: vocabulary and grammar, Summertown Publishing, Eric H. Glendenning, Oxford English for Careers - Technology 2, Oxford University Press, Język niemiecki IV 09.0-WE-EIT-JN4-POW6_S1S niemiecki mgr Krystyna Kwaśnicka mgr Krystyna Kwaśnicka laboratorium egzamin 2 stacjonarne wybieralny - osiągnięcie kompetencji językowej na poziomie zaawansowanym - wykształcenie sprawności pisania pism służbowych - przygotowanie do egzaminu Język niemiecki III 1. Strony internetowe w przedsiębiorstwach.

20 2. Bezpieczeństwo danych. 3. Systemy ochrony informacji przed zakłóceniami. 4. Przyszłość sieci telekomunikacyjnych. 5. Ubieganie się o pracę - pisanie CV i listu motywacyjnego (m.in. stanowisko grafika komputerowego, administratora sieci, programisty) oraz uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej. laboratorium: praca z dokumentem źródłowym, dyskusja Jest zdolny do interpretacji danych zawartych w opracowaniach związanych z jego specjalnością. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia w którejkolwiek ze stron. Student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 Laboratorium (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w semestrze oraz egzamin. - laboratorium: prezentacja ustna, kolokwium Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100% Studia stacjonarne (60 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Przygotowanie się do zajęć = 10 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 10 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 10 godz. 1. Becker N, Braunert J., Eisfeld H.K. Dialog Beruf 2. München: Max Hueber Verlag Omelianiuk W, Ostapczuk H., Zawadzka A., Sach- und Fachtexte auf Deutsch. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-, Warszawa: Wydawnictwo Baukowo-Techniczne, Perlmann-Balme M., Schwab S., em Hauptkurs. Ismaning: Max Hueber Verlag, HäubleinG., Memo.Berlin: Langenscheidt, Bahlmann C., Unterwegs. Berlin: Langenscheidt, Rostek M., Deutsch Lesetexte, Poznań: Wagros, T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 Psychologia 14.4-WE-EIT-P-POW_A_7_S1S dr Anna Mróz dr Anna Mróz wykład zal. na ocenę 1 stacjonarne wybieralny wykład zal. na ocenę 1 niestacjonarne wybieralny Wprowadzenie do psychologii - psychologia jako nauka. Przedmiot zainteresowania psychologii. Psychologia empiryczna jako sposób poznawania rzeczywistości. Uczenie się. Czynniki poznawcze w uczeniu się. Uczenie się latentne. Uczenie się przez obserwację. Wiedza i jej reprezentacje. Strategie uczenia się. Pamięć. Rodzaje pamięci: epizodyczna, semantyczna, proceduralna. Pamięć krótkotrwała i długotrwała. Krzywa zapamiętywania. Poziomy przetwarzania informacji a pamięć. Mnemotechniki. Style poznawcze. Pojęcie stylu poznawczego. Style jako indywidualne preferencje. Style a możliwości poznawcze. Refleksyjność-impulsywność. Zależność-niezależność od pola. Abstrakcyjność-konkretność i pojęciowy a wyobrażeniowy styl poznawczy

Katalog ECTS - program studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Studia I stopnia, rok akademicki 2014/2015

Katalog ECTS - program studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Studia I stopnia, rok akademicki 2014/2015 Katalog ECTS - program studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Studia I stopnia, rok akademicki 2014/2015 Elektronika i Telekomunikacja studia stacjonarne I stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład

Bardziej szczegółowo

ECTS - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2014/2015

ECTS - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2014/2015 ECTS - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2014/2015 Automatyka i robotyka Profil ogólnoakademicki studia stacjonarne I stopnia Rozkład zajęć w sem. (godz.

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS - program studiów kierunku Elektrotechnika, Studia I stopnia, rok akademicki 2014/2015. Elektrotechnika

Katalog ECTS - program studiów kierunku Elektrotechnika, Studia I stopnia, rok akademicki 2014/2015. Elektrotechnika Katalog ECTS - program studiów kierunku Elektrotechnika, Studia I stopnia, rok akademicki 2014/2015 Elektrotechnika studia stacjonarne I stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu)

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2014/2015

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2014/2015 Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2014/2015 Informatyka profil ogólnoakademicki studia stacjonarne I stopnia Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu)

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2009/2010

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia I stopnia Rok akademicki 2009/2010 Europejski System

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2011/2012

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2011/2012 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (studia I stopnia) Rok akademicki 2011/2012 Europejski System

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTROTECHNIKA studia inŝynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia stacjonarne Plan studiów z dnia 29 marca 2012

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ELEKTRONIKA I

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka 1. Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Kierunek Automatyka i Robotyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka"

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku Informatyka Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka" Załącznik do Uchwały nr 45/2012 Rady Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej z dnia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Sieci komputerowe

Opis modułu kształcenia Sieci komputerowe Opis modułu kształcenia Sieci komputerowe Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ochrona Własności Intelektualnej Intellectual property protection Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język angielski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Dietetyki Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Podstawy ochrony własności intelektualnej Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Komputerowe wspomaganie rysunku technicznego

Opis modułu kształcenia Komputerowe wspomaganie rysunku technicznego Opis modułu kształcenia Komputerowe wspomaganie rysunku technicznego Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Język angielski III. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA Kierunek stopień Tryb

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Energia geotermalna geothermal energy. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Energia geotermalna geothermal energy. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Hodowla Zwierząt i Gospodarka Paszowa; Hodowla Zwierząt Specjalność

Hodowla Zwierząt i Gospodarka Paszowa; Hodowla Zwierząt Specjalność Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów A. Podstawowe dane Język angielski Zootechnika II stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Sterowniki programowalne Programmable Controllers

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych

Opis modułu kształcenia Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych Opis modułu kształcenia owanie wyrobów z tworzyw sztucznych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE 1. Kierunek: Informatyka 2. Obszar kształcenia: X nauki ścisłe 3. Sylwetka absolwenta: Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka przygotowują absolwentów w zakresie treści matematycznych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Sterowniki programowalne PLC

Opis modułu kształcenia Sterowniki programowalne PLC Opis modułu kształcenia Sterowniki programowalne PLC Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres podyplomowych

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16 Rok I INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( UKŁADZI ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015-16 Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 15 25 40 5 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S-

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nazwa programu kształcenia (kierunku) Ochrona Środowiska Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Przedmiot wspólny Ścieżka dyplomowania:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: Treści uzupełniające Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo