Katalog ECTS - program studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Studia I stopnia, rok akademicki 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog ECTS - program studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Studia I stopnia, rok akademicki 2013/2014"

Transkrypt

1 Katalog ECTS - program studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Studia I stopnia, rok akademicki 2013/2014 Elektronika i Telekomunikacja studia stacjonarne I stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p Grupa treści podstawowych Analiza matematyczna Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Fizyka Metodyki i techniki programowania I Metody analizy danych Fizyczne podstawy elektryki Metodyki i techniki programowania II Sygnały i obwody Techniki obliczeniowe i symulacyjne Grupa treści kierunkowych Inżynieria materiałowa Przyrządy półprzewodnikowe Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektr. i telekom Architektura komputerów i systemy operacyjne Elektroniczne układy analogowe Technika cyfrowa Podstawy telekomunikacji Anteny i propagacja fal Języki programowania Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów Cyfrowe systemy telewizji Systemy i sieci telekomunikacyjne Rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych Podstawy elektrotechniki Metrologia Sieci komputerowe Układy i systemy mikroprocesorowe Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Inne wymagania ogólne Technologia informacyjna 2 2 Bezpieczeństwo pracy z el. ergonomii 1 1 Ochrona własności intelektualnej 2 2 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 1 2 Język angielski/niemiecki I 2 2 Język angielski/niemiecki II 2 2 Język angielski/niemiecki III 2 2 Język angielski/niemiecki IV 3 2 Wychowanie fizyczne I 1 2 Wychowanie fizyczne II 1 2 Komunikacja interpersonalna 2 2 Podstawy normalizacji 1 1 Moduł ogólnouczelniany Moduł ogólnouczelniany 2 2 Moduł specjalnościowy Moduł specjalnościowy Praca dyplomowa Praca przejściowa 2 1 Seminarium specjalistyczne 10 6

2 Seminarium dyplomowe I 2 2 Seminarium dyplomowe II 10 6 Praktyka zawodowa BO Razem liczba godzin / punktów 210 ECTS (12+17) (4+23) 27h 17h+160h 20h / 30p 24h / 30p 26h / 30p 27h / 30p 29h / 30p / 30p praktyka / 30p E w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt - przedmiot/moduł wybieralny - egzamin Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p Moduł specjalnościowy I Aparatura elektroniczna 1 Specjalizowane układy elektroniczne CAD układów elektronicznych Układy interfejsowe Bezprzewodowe sieci sensorowe Oprogramowanie systemów 5 elektronicznych Oprogramowanie aparatury mikroprocesorowej 6 Zastosowanie mikroprocesorów Technologie internetowe i sieci bezprzewodowe Projektowanie urządzeń 7 elektronicznych Technika sensorowa przemysłowych 8 Zastosowanie procesorów DSP Komputerowe systemy pomiarowo-sterujące Komputerowa symulacja systemów elektronicznych Elektronika w sprzęcie powszechnego użytku Razem liczba godzin / punktów ECTS h /0p 0h / 0p 0h / 0p 0h / 0p 17h / 17p 23h / 25p 0h / 0p Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p Moduł specjalnościowy II Elektronika przemysłowa 1 Układy elektroniczne Modelowanie i komputerowe wspomaganie projektowania Kompatybilność elektromagnetyczna Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC Programowanie procesorów 5 sygnałowych Systemy multimedialne 6 Techniki wielkiej częstotliwości Napędy precyzyjne i roboty przemysłowe Elektroakustyka i systemy estradowe Filtracja i separacja w układach elektronicznych Zjawiska bioelektromagnetyczne i 8 aparatura medyczna

3 9 Eksploatacja systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych Wybrane układy elektroniczne Układy zasilania z odnawialnymi źródłami energii Razem liczba godzin / punktów ECTS h /0p 0h / 0p 0h / 0p 0h / 0p 17h / 17p 23h / 25p 0h / 0p Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p Moduł specjalnościowy III Teleinformatyka 1 Sieci bezprzewodowe I Aplikacje internetowe Bezpieczeństwo sieci Usługi teleinformatyczne Sieci szerokopasmowe Integracja usług telekomunikacyjnych z sieciami Sieci bezprzewodowe II Bezpieczeństwo systemów informatycznych Miernictwo telekomunikacyjne Projektowanie systemów antenowych Zaawansowane techniki WWW Programowanie urządzeń mobilnych Elementy sztucznej inteligencji Media cyfrowe Razem liczba godzin / punktów ECTS h /0p 0h / 0p 0h / 0p 0h / 0p 17h / 17p 23h / 25p 0h / 0p Technologia informacyjna 15.0-WE-EIT-TI-PO10_S1S dr inż. Robert Dąbrowski Pracownicy WEIiT IIiE laboratorium zal. na ocenę 2 stacjonarne laboratorium zal. na ocenę 2 niestacjonarne Cel: - zapoznanie studentów z podstawowymi technikami edycji i przetwarzania tekstów; - zapoznanie studentów technikami przygotowywania prezentacji multimedialnych oraz sposobami publikowania opracowanych materiałów w Internecie; - ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie pozyskiwania wiedzy z Internetu i wykorzystania jej do własnych potrzeb Przetwarzanie tekstów. Ugruntowanie wiadomości dotyczących pracy z edytorem tekstu, zasady poprawnego formatowania tekstu, posługiwanie się stylami, łączenie tekstu z grafiką. Grafika prezentacyjna. Przygotowywanie materiałów i prezentacji multimedialnych i ich publikacja w sieci. Usługi w sieciach informatycznych. Podstawy pracy z Internetem: korzystanie z poczty elektronicznej, odnajdywanie i pobieranie informacji ze strony WWW, ściąganie plików z Internetu, przesyłanie plików na odległość. Arkusze kalkulacyjne. Podstawowe pojęcia (skoroszyt, arkusz, wiersz, kolumna, adres). Obliczenia w arkuszu. Analizowanie i prezentowanie danych. Makropolecenia. Wprowadzanie i edycja danych. Zawartość, wartość i format komórki. Formatowanie

4 arkusza. Kopiowanie i przenoszenie. Tworzenie wykresów. Funkcje bazy danych w arkuszu. Bazy danych. Omówienie problematyki wyszukiwania informacji w bazie. Poprawność, trafność i szybkość otrzymania informacji. laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne Potrafi przetworzyć pozyskaną informację, opracować własne materiały, a wyniki opublikować w Internecie Potrafi sprawnie poruszać się w Internecie i korzystać z jego zasobów w celu pozyskania istotnych informacji Potrafi przygotowywać prezentacje multimedialne Posiada ugruntowana wiedzę na komputerowego składu tekstu. K1T_W22, K1T_U01 K1T_W22, K1T_U01 K1T_W22, K1T_U01 K1T_W22, K1T_U01 Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. - laboratorium: prezentacja ustna Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100% Studia stacjonarne (60 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Przygotowanie się do zajęć = 10 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 10 godz. Studia niestacjonarne (60 godz.) Godziny kontaktowe = 9 godz. Przygotowanie się do zajęć = 31 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 10 godz. T1A_W08, T1A_U01 T1A_W08, T1A_U01 T1A_W08, T1A_U01 T1A_W08, T1A_U01 1. Altman Rick, Altman Rebecca: Po prostu PowerPoint 2003 PL (PowerPoint 2003 Visual QuickStart Guide), Wydawnictwo Helion, Gliwice, Date C. J.: Wprowadzenie do systemów baz danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Kowalczyk G.: Word 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Helion, Gliwice, Langer M.: Po prostu Excel 2003 PL, Helion, Gliwice, Sportach M.: Sieci komputerowe - księga eksperta, Helion, Gliwice, Hunt C.: TCP/IP - Administracja sieci, RM, Kopertowska M., Łuszczyk E.: PowerPoint 2003 wersja PL. Ćwiczenia, Wydawnictwo Mikom, Warszawa, Parker C. R.: Skład komputerowy w minutę, Intersoftland / Prentice Hall International, Warszawa, Polska / Hemel Hempstead, England, Synarska A.: Ćwiczenia z makropoleceń w Excelu, Mikom, Warszawa, 2000 styczeń nie zgłoszono zmian / dr R.Dąbrowski Wychowanie fizyczne I 16.1-WE-EIT-WF1-PO1_S1S pracownik Studium Wychowania Fizycznego Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego ćwiczenia zal. bez oceny 0 stacjonarne Rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją ruchową. Kształtowanie umiejętności zaspokajania potrzeb związanych z ruchem, sprawnością fizyczną oraz dbałością o własne zdrowie.

5 Ogólna charakterystyka i podstawowe przepisy wybranych dyscyplin sportowych. Praktyczne umiejętności z zakresu wybranych dyscyplin sportowych. Edukacja prozdrowotna poprzez wychowanie fizyczne i sport. ćwiczenia: dyskusja, ćwiczenia, wykład problemowy Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania K1T_K04 T1A_K03, T1A_K04 Ćwiczenia - indywidualna ocena studenta na podstawie jego postępów, zaangażowaniu i aktywności w zajęciach. - ćwiczenia: prezentacja ustna, sprawdzian Składowe oceny końcowej = ćwiczenia: 100% Dostępna literatura z różnych dziedzin kultury fizycznej, taka jak: poradniki, zasady gry wybranych dyscyplin sportowych itp Wychowanie fizyczne II 16.1-WE-EIT-WF2-PO2_S1S pracownik Studium Wychowania Fizycznego Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego ćwiczenia zal. bez oceny 0 stacjonarne Rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją ruchową. Kształtowanie umiejętności zaspokajania potrzeb związanych z ruchem, sprawnością fizyczną oraz dbałością o własne zdrowie. Ogólna charakterystyka i podstawowe przepisy wybranych dyscyplin sportowych. Praktyczne umiejętności z zakresu wybranych dyscyplin sportowych. Edukacja prozdrowotna poprzez wychowanie fizyczne i sport. ćwiczenia: dyskusja, ćwiczenia, wykład problemowy Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania K_K04 T1A_K03, T1A_K04 Ćwiczenia - indywidualna ocena studenta na podstawie jego postępów, zaangażowaniu i aktywności w zajęciach. - ćwiczenia: prezentacja ustna, sprawdzian Składowe oceny końcowej = ćwiczenia: 100% Dostępna literatura z różnych dziedzin kultury fizycznej, taka jak: poradniki, zasady gry wybranych dyscyplin sportowych itp Praca przejściowa

6 Odpowiedzialni za przedmiot: 06.0-WE-EIT-PP-D52_S1S prof. dr hab. inż. Marian Adamski, dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ, prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ Pracownicy WEIiT projekt zal. na ocenę 1 stacjonarne projekt zal. na ocenę 1 niestacjonarne Zapoznanie studenta ze specyfiką i zasadami realizacji opracowania inżynierskiego. Wprowadzenie do przygotowania pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora. Wykazanie znajomości przedmiotu, opanowanie literatury naukowej w zakresie opracowywanego tematu. Umiejętność korzystania ze źródeł oraz powiązania problematyki teoretycznej z zagadnieniami praktyki i stosowania naukowych metod pracy. projekt: praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, konsultacje, metoda projektu Stosuje zasady zapisu bibliograficznego. K1T_U01, K1T_U03, K1T_K01 T1A_U01, T1A_U03, T1A_K01 Dobiera i analizuje literaturę. K1T_U01, K1T_U03, K1T_K01 T1A_U01, T1A_U03, T1A_K01 Wskazuje rodzaje prac/badań i metody ich wykonywania. K1T_U01, K1T_U03, K1T_K01 T1A_U01, T1A_U03, T1A_K01 Student wskazuje elementy opracowania inżynierskiego. K1T_U01, K1T_U03, K1T_K01 T1A_U01, T1A_U03, T1A_K01 Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny opracowania związanego z tematyką związaną z kierunkiem studiów. - projekt: projekt, prezentacja ustna Składowe oceny końcowej = projek: 100% Studia stacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 15 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 5 godz. Konsultacje: 5 Studia niestacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 9 godz. Przygotowanie się do zajęć = 5 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 5 godz. Konsultacje: 6 1. Zaczyński D.: Poradnik autora pfrac seminaryjnych, dyplomowych I magisterskich, Wyd. Żak, Warszawa, Opoka E.: o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, wyd. 2, Wyd. Politechnika Śląska Gliwice, styczeń nie zgłoszono zmian Odpowiedzialni za przedmiot: Seminarium specjalistyczne 06.0-WE-EIT-SS-D53_S1S prof. dr hab. inż. Marian Adamski, dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ, prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ Pracownicy WEIiT projekt zal. na ocenę 11 stacjonarne projekt zal. na ocenę 11 niestacjonarne

7 Realizacja pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora. Przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora. Wykazanie znajomości przedmiotu, opanowanie literatury naukowej w zakresie opracowywanego tematu. Umiejętność korzystania ze źródeł oraz powiązania problematyki teoretycznej z zagadnieniami praktyki i stosowania naukowych metod pracy. projekt: praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, konsultacje, metoda projektu Analizuje i prezentuje wyniki badań własnych. Planuje eksperyment i przeprowadza badania własne związane z realizowanym zagadnieniem inżynierskim. Wykorzystuje znajomość dziedziny związanej z realizacją pracy, dobiera literaturę naukową w zakresie realizowanego tematu i korzysta ze źródeł bibliograficznych. K1T_U01, K1T_U03 K1T_U01, K1T_U03 K1T_U01, K1T_U03 T1A_U01, T1A_U03 T1A_U01, T1A_U03 T1A_U01, T1A_U03 Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny opracowania związanego z tematem realizowanej pracy dyplomowej. - projekt: projekt, sprawozdanie, prezentacja ustna Składowe oceny końcowej = projek: 100% Studia stacjonarne (330 godz.) Godziny kontaktowe = 90 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 60 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 90 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 45 godz. Konsultacje: 45 Studia niestacjonarne (330 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do zajęć = 54 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 60 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 90 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 45 godz. Konsultacje: Literatura przedmiotu wynika z tematyki realizowanej pracy dyplomowej. styczeń nie zgłoszono zmian Komunikacja interpersonalna 15.9-WE-EIT-KI-PO8_S1S dr inż. Anna Pławiak-Mowna dr inż. Anna Pławiak-Mowna, dr inż. Jacek Bieganowski, Pracownicy WEIiT IIiE ćwiczenia zal. na ocenę 2 stacjonarne ćwiczenia zal. na ocenę 2 niestacjonarne Rozwój umiejętności i kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej w pracy zespołowej. Komunikacja. Komunikacja werbalna, niewerbalna, pisemna. Bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania. Warunki skutecznej komunikacji, błędy w komunikowaniu się z klientem lub kontrahentem. Autoprezentacja -zasady skutecznej autoprezentacji, autoprezentacja w miejscu pracy. Asertywność i praktyczne zastosowanie zachowań asertywnych. Zespół. Zespoły w środowisku pracy. Role zespołowe. Etapy rozwoju zespołu. Komunikacja w zespole. Problemy zespołu.

8 Efektywne i nieefektywne wzorce zachowań. Techniki heurystyczne w poszukiwaniu rozwiązań zadań stawianych przed zespołem. Konflikt. Źródła i rodzaje konfliktów. Rola konfliktu. Zachowania w sytuacji konfliktu, sposoby rozwiązywania konfliktu. Negocjacje. Istota negocjacji. Style negocjacji i ich główne założenia. Techniki negocjacji. Etapy negocjacji. Komunikowanie się w negocjacjach. Cechy skutecznego negocjatora. ćwiczenia: gry dydaktyczne, dyskusja, praca w grupach, metoda projektu Organizuje pracę zespołu K1T_K03, T1A_K05, T1A_K03, K1T_K04 T1A_K04 Jest świadomy barier komunikacyjnych. K1T_K04 T1A_K03, T1A_K04 Korzysta z zasad skutecznej komunikacji pisemnej. K1T_K04 T1A_K03, T1A_K04 Krytycznie ocenia treść i formę takich dokumentów. K1T_K03 T1A_K05 Potrafi utworzyć dokument (prezentację) zgodnie z zasadami tworzenia tego typu dokumentów. K1T_U03 T1A_U03 Student, który zaliczył przedmiot stosuje reguły dobrego komunikowania się. K1T_K03, K1T_K04 T1A_K05, T1A_K03, T1A_K04 Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z realizacji ćwiczeń, przewidzianych w planie zajęć. - ćwiczenia: projekt, prezentacja ustna, sprawdzian Składowe oceny końcowej = ćwiczenia: 100% Studia stacjonarne (60 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Przygotowanie się do zajęć = 10 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz. Studia niestacjonarne (60 godz.) Godziny kontaktowe = 9 godz. Przygotowanie się do zajęć = 27 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 19 godz. 1. Balbin R. M.: Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk, Edelman R. J.: Konflikty w pracy, GWP, Gdańsk, Fisher R., Ury W.: Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa, Gerrig R. J., Zimbardo P.: Psychologia i życie, Wydawnictwo PWN, Warszawa, Kamiński J.: Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów, POLTEXT, Warszawa, Leary M.: Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, GWP, Gdańsk, Nęcki Z.: Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków, styczeń nie zgłoszono zmian/dr A.Pławiak-Mowna Ochrona własności intelektualnej 10.9-WE-EIT-OWI-PO9_S1S dr inż. Jacek Rusiński dr inż. Włodzimierz Kujanek wykład zal. na ocenę 1 stacjonarne wykład zal. na ocenę 1 niestacjonarne - zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami etycznymi, prawnymi i ekonomicznymi związanymi z wykonywaniem prac z zakresu elektroniki i telekomunikacji - ukształtowanie wśród studentów umiejętności prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

9 Pojęcie własności intelektualnej. Wynalazek. Wzór użytkowy. Znak towarowy. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowe. Pojęcie własności przemysłowej. Patent. Prawo ochronne. Prawo z rejestracji. Uregulowania prawne dotyczące ochrony własności przemysłowej w Polsce. Warunki do uzyskania patentu na wynalazek.. Rozwiązania pozbawione zdolności patentowej. Ochrona wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych. Ochrona znaków towarowych i usługowych. Procedura postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Wymagania odnośnie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego. Postępowanie sporne. Odwołania od decyzji UPRP. Licencje w obrocie prawami własności przemysłowej. Licencje pełna, ograniczona, wyłączna, niewyłączna,,otwarta, dorozumiana, wzajemna, przymusowa. Informacja patentowa. Klasyfikacja patentowa, INID kody. Internetowe bazy z informacją patentową. Badania patentowe. Badanie stanu techniki. Badanie zdolności patentowej. Badanie czystości patentowej. Uzyskiwanie ochrony za granicą. WIPO. PCT -Układ o współpracy patentowej. Konwencja o patencie europejskim. OHIM. Porozumienie madryckie. TRIPS. Inne porozumienia międzynarodowe w zakresie ochrony własności przemysłowej. Ochrona przed nieuczciwa konkurencją. Czyny nieuczciwej konkurencji. Ochrona konkurencji i konsumentów. Prawo autorskie. Konwencja berneńska. Konwencja genewska. Inne porozumienia międzynarodowe dotyczące prawa autorskiego. Prawo autorskie majątkowe. Prawo autorskie osobiste. Prawa pokrewne. Dozwolony użytek osobisty. Sankcje karne za naruszenia praw autorskich. Ochrona programów komputerowych. Przedmiot ochrony. Podmiot prawa autorskiego do programu komputerowego. Zwielokrotnienie programu. Wyczerpanie prawa do programu komputerowego. Ograniczenia majątkowych praw autorskich do programu komputerowego. Dostęp do idei i zasad wyrażonych w programie komputerowym. Zasady korzystania z Internetu. Netykieta. Naruszenia oznaczeń odróżniających w Internecie. Użycie poczty elektronicznej w celach komercyjnych. Inne nieuczciwe zachowania w cyberprzestrzeni. Konwencja o cyberprzestępczości. wykład: konsultacje, wykład konwencjonalny Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie elektroniki i telekomunikacji Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej z zakresu elektroniki i telekomunikacji Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie elektroniki i telekomunikacji, potrafi integrowa K1T_W22 T1A_W08 K1T_W22 T1A_W08 K1T_W22 T1A_W08 K1T_W22 T1A_W08 K1T_W22 T1A_W08 Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze oraz opracowanie sprawozdanie z poszukiwań w literaturze patentowej rozwiązań związanych z tematem pracy dyplomowej studenta. - wykład: kolokwium Składowe oceny końcowej = wykład: 100% Studia stacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Studia niestacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 9 godz. Przygotowanie się do zajęć = 5 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 8 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 4 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 4 godz. 1. Kotarba W.: Ochrona własności przemysłowej w gospodarce ej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu. Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania we Przemyśle ORGMASZ, Warszawa Sobczak J.: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wyd. Polskie Wydawnictwo Prawnicze Warszawa -Poznań Golat K., Golat R.: Prawo komputerowe, Wyd. Prawnicze Sp. z o.o., Warszawa Miklasiński Z.: Prawo własności przemysłowej, komentarz. Wyd. UPRP Warszawa Podrecki P. i inni: Prawo Internetu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa Waglowski P.: Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu, Wyd. HELION, Gliwice Pyrża A.: Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym. Wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa Konrdrat M., Dreszer-Lichańska H.: Własność przemysłowa w Unii Europejskiej. Znaki towarowe, patenty, SPC, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne - poradnik. Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk Barta J., Markiewicz R.: Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między własnością a wolnością, Wyd. Zakamycze, Kraków, 2005

10 4. Antoniuk J.: Ochrona znaków towarowych w Internecie, Wyd. LexisNexis, Warszawa, 2006 styczeń nie ma potrzeby zmian / dr J.Rusiński Bezpieczeństwo pracy 10.9-WE-EIT-PB-PO11_S1S dr inż. Sławomir Piontek dr inż. Sławomir Piontek wykład zal. na ocenę 1 stacjonarne wykład zal. na ocenę 1 niestacjonarne Zapoznanie studentów z zasadami bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektrycznych. Działanie prądu elektrycznego na człowieka. Wpływ rodzaju prądu na skutki rażenia. Wartości progowe. Zmiany w organizmie. Ochrona przeciwporażeniowa. Układy sieciowe. Rodzaje ochron i środków ochrony przeciwporażeniowej. Zakres i metodyka badania ochrony przeciwporażeniowej. Zagrożenia związane z występowanie elektryczności statycznej. Zapobieganie elektryczności statycznej. Ładunki elektrostatyczne na człowieku. Użytkowanie urządzeń elektrycznych. Ochrona przed porażeniem w instalacji elektrycznej sieci komputerowej. Ochrona przed skutkami łuku elektrycznego. Ochrona przeciwprzepięciowa. Urządzenia elektryczne w strefie zagrożonej wybuchem. Warunki dopuszczenia urządzeń do stosowania, Europejski system oceny wyrobów i usług. wykład: wykład konwencjonalny Potrafi ocenić poziom ryzyka porażenia prądem elektrycznym K1T_W21, K1T_U24 T1A_W06, T1A_U11 Potrafi zdefiniować zagrożenia związane z obsługą urżadzeń elektrycznych K1T_U24 T1A_U11 Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze. - wykład: kolokwium Składowe oceny końcowej = wykład: 100% Studia stacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 15 godz. Przygotowanie się do zajęć = 6 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 6 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 3 godz. Studia niestacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 9 godz. Przygotowanie się do zajęć = 5 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 8 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 4 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 4 godz. 1. Strojny J. Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych AGH, Kraków, Matula E., Sych M. Zapobieganie porażeniom elektrycznym w przemyśle, WNT Warszawa Prawo Energetyczne, URE, Warszawa Sałasiński K. Bezpieczeństwo elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej, COSiW SEP, Warszawa styczeń nie zgłoszono zmian / dr R.Dąbrowski

11 Ergonomia 16.9-WE-EIT-E-PO12_S1S prof. dr hab. inż. Edward Kowal pracownik Wydziału Mechanicznego wykład zal. na ocenę 2 stacjonarne wykład zal. na ocenę 2 niestacjonarne Zapoznanie studentów z zasadami organizacji i zarządzania procesami pracy oraz wpływu środowiska pracy na człowieka. Ergonomia jako nauka o podstawowych zasadach organizacji i zarządzania procesami pracy. Zadania ergonomii, jej powstanie i rozwój System człowiek-praca i jego podsystemy. Zmienne wpływające na warunki pracy. Ergonomia korekcyjna i korelacyjna. Elementy fizjologii pracy. Powstanie pracy. Mięśnie i praca fizyczna. Układ nerwowy. Proces przemiany materii. Regulacja cieplna ustroju. Dostosowanie ustroju do pracy fizycznej. Wydatek energetyczny przy pracy. Reakcje organizmu podczas pracy fizycznej. Materialne środowisko pracy. Oświetlenie. Hałas. Drgania mechaniczne. Pyły. Mikroklimat. Postawa przy pracy i pomiary antropometryczne. Postawa przy pracy. Pomiary antropometryczne. Ogólne zasady w ergonomicznym kształtowaniu stanowiska roboczego. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów. System informacyjny człowieka. Właściwości organizmów żywych. System hormonalny człowieka. System nerwowy człowieka. System regulacji i sterowania człowieka. System regulacji człowieka (parametry fizjologiczne organizmu, wytwarzanie odpowiednich czynników fizycznych i chemicznych, przetwarzanie informacji). System sterowania człowieka. Systemy sensoryczne człowieka. Proces widzenia, proces słyszenia. Zmysł orientacji. System somatosensoryczny i wiscerosensoryczny. Zmysł smaku. Zmysł powonienia. Drgania mechaniczne. Podział drgań. Parametry opisujące drgania. Odczucia człowieka w zależności od wartości drgań. Oddziaływanie drgań. Środki zapobiegawcze. Hałas w środowisku pracy. Budowa analizatora słuchu. Działanie hałasu na organizm. Pozasłuchowe skutki działania hałasu. Metody zwalczania hałasu. Pyły i gazy w środowisku pracy. Skład i cechy zanieczyszczeń powietrza. Szkodliwe działanie pyłów. Metodyka pomiarowa. Substancje toksyczne. Ochrona organizmu. Promieniowanie elektromagnetyczne. Promieniowanie elektromagnetyczne w.cz., promieniowanie podczerwone, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, promieniowanie spójne, promieniowanie nadfioletowe. Promieniowanie monitorów oraz organizacja komputerowego miejsca pracy. Komputeryzacja otoczenia. Rodzaje i źródła promieniowania. Normy promieniowania monitorów. Ochrona przed promieniowaniem; organizacja komputerowych stanowisk pracy Wykład konwencjonalny Ma podstawową wiedzę o podstawowych zasadach organizacji i zarządzania procesami pracy K1T_K022 T1A_K02, oraz zna podstawowe elementy regulacji i sterowania człowieka Potrafi ocenić wpływ materialnego środowiska pracy na człowieka K1T_U24 T1A_U11, - wykład: kolokwium Składowe oceny końcowej = wykład: 100% Studia stacjonarne (60 godz.) Godziny kontaktowe = 15 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 25 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 20 godz. Studia niestacjonarne (60 godz.) Godziny kontaktowe = 9 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 31 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 20 godz. 1. Górska E.: Ergonomia - projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Kowal E.: Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, Lewandowski J.: Ergonomia, MARCUS, Łódź, Olszewski J.: Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 1993.

12 Odpowiedzialni za przedmiot: Język angielski I 09.0-WE-EIT-JA1-POW3_S1S angielski mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski laboratorium zal. na ocenę 1 stacjonarne wybieralny laboratorium zal. na ocenę 1 niestacjonarne wybieralny - wykształcenie u studentów poziomu znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie A2+ wg. europejskiego systemu opisu kształcenia językowego - ukształtowanie u studentów kompetencji językowej z zakresu elementów języka angielskiego technicznego/naukowego (ESP) określonych w zakresie tematycznym 1. Nomenklatura, opis konstrukcji i działania podstawowych elementów komputera. 2. Pojęcie telekomunikacji, obszary zastosowań. 3. Usługi telekomunikacyjne. 4. Sprzęt elektroniczny w codziennym użyciu. 5. Oddziaływanie sieci bezprzewodowych na zdrowie człowieka. laboratorium: burza mózgów, dyskusja, konsultacje, praca w grupach, zajęcia praktyczne, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne pisanie: student potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport, wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź sformułować procedury czytanie II: rozumie zasadniczą treść sprawozdań, raportów, instrukcji, procedur, poleceń w zakresie swoich kompetencji słuchanie i mówienie: student potrafi komunikować się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię popartą argumentacją czytanie I: student rozumie standardowe formy korespondencji: zamówienia, zażalenia, prośby i ustalenia, potrafi korzystać z tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 Laboratorium (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w semestrze. - laboratorium: prezentacja ustna, test z progami punktowymi, sprawdzian, kolokwium Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100% Studia stacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Studia niestacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do zajęć = 3 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 3 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 2 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 2 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 2 godz. 1. Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, Eric H. Glendening, Oxford English for Electronics, Oxford University Press, T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 1. Słownik elektryczny polsko - angielski, angielsko -, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Douglas A. Downing, Ph.D., Michael A. Covington, Ph.D., Melody Mauldin Covington, Catherine Anne Covington, Dictionary of Computer and Internet Terms,Barron s Educational Series, Inc., Słownik Informatyczny polsko - angielski, angielsko -, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English File Upper Intermediate, Oxford University Press, Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2005

13 6. Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English : vocabulary and grammar, Summertown Publishing, Eric H. Glendenning, Oxford English for Careers - Technology 2, Oxford University Press, styczeń nie zgłoszono zmian / mgr W.Ciesinski Język niemiecki I 09.0-WE-EIT-JN1-POW3_S1S niemiecki mgr Krystyna Kwaśnicka mgr Krystyna Kwaśnicka laboratorium zal. na ocenę 1 stacjonarne wybieralny laboratorium zal. na ocenę 1 niestacjonarne wybieralny - ugruntowanie wiadomości i umiejętności nabytych w poprzednich etapach nauki - poznanie specjalistycznego słownictwa związanego z telekomunkacją - doskonalenie receptywnych i produkcyjnych sprawności językowych w oparciu o znane struktury gramatyczne podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania 1. Nomenklatura, opis konstrukcji i działania podstawowych elementów komputera. 2. Pojęcie telekomunikacji, obszary zastosowań. 3. Usługi telekomunikacyjne. 4. Sprzęt elektroniczny w codziennym użyciu. 5. Oddziaływanie sieci bezprzewodowych na zdrowie człowieka. laboratorium: praca w grupach, ćwiczenia Student jest zdolny do prowadzenia prostej rozmowy. Potrafi korzystać z podstawowych terminów używanych w języku zawodowym. Potrafi sporządzić notatkę w języku obcym Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Student potrafi stosować potoczne wyrażenia i wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 Laboratorium (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w semestrze. - laboratorium: prezentacja ustna, sprawdzian, kolokwium Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100% Studia stacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Studia niestacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do zajęć = 6 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 6 godz.

14 1. Becker N, Braunert J., Eisfeld H.K. Dialog Beruf 1. München: Max Hueber Verlag Omelianiuk W, Ostapczuk H., Zawadzka A., Sach- und Fachtexte auf Deutsch. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Odpowiedzialni za przedmiot: Język angielski II 09.0-WE-EIT-JA2-POW4_S1S angielski mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski laboratorium zal. na ocenę 1 stacjonarne wybieralny laboratorium zal. na ocenę 1 niestacjonarne wybieralny - wykształcenie u studentów poziomu znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie B1 wg. europejskiego systemu opisu kształcenia językowego - ukształtowanie u studentów kompetencji językowej z zakresu elementów języka angielskiego technicznego/naukowego (ESP) określonych w zakresie tematycznym Język angielski I 1. Terminologia związana z nazewnictwem części i komponentów składowych komunikacyjnych urządzeń elektrycznych. 2. Automatyzacja procesu produkcji i projektowania. 3. Roboty przemysłowe i ich zastosowanie. 4. Nowoczesne materiały w elektrotechnice - nanotechnologia. laboratorium: burza mózgów, dyskusja, konsultacje, praca w grupach, zajęcia praktyczne, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne pisanie: student potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport, wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź sformułować procedury czytanie II: rozumie zasadniczą treść sprawozdań, raportów, instrukcji, procedur, poleceń w zakresie swoich kompetencji czytanie I: student rozumie standardowe formy korespondencji: zamówienia, zażalenia, prośby i ustalenia, potrafi korzystać z tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika słuchanie i mówienie: student potrafi komunikować się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię popartą argumentacją K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 Laboratorium (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w semestrze. - laboratorium: prezentacja ustna, test z progami punktowymi, sprawdzian, kolokwium Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100% Studia stacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Studia niestacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do zajęć = 3 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 3 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 2 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 2 godz. T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06

15 Zajęcia realizowane na odległość = 2 godz. 1. Vicky Hollet, John Sydes, Tech Talk pre intermediate, Oxford University Press, Słownik elektryczny polsko - angielski, angielsko -, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Douglas A. Downing, Ph.D., Michael A. Covington, Ph.D., Melody Mauldin Covington, Catherine Anne Covington, Dictionary of Computer and Internet Terms,Barron s Educational Series, Inc., Słownik Informatyczny polsko - angielski, angielsko -, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English File Pre- Intermediate, Oxford University Press, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English File Intermediate, Oxford University Press, Michael Swan, Catherine Walter, The Good Grammar Book, Oxford University Press, Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English: vocabulary and grammar, Summertown Publishing, Eric H. Glendenning, Oxford English for Careers - Technology 1, Oxford University Press, styczeń nie zgłoszono zmian / mgr W.Ciesinski Język niemiecki II 09.0-WE-EIT-JN2-POW4_S1S niemiecki mgr Krystyna Kwaśnicka mgr Krystyna Kwaśnicka laboratorium zal. na ocenę 1 stacjonarne wybieralny laboratorium zal. na ocenę 1 niestacjonarne wybieralny - poznanie specjalistycznego słownictwa związanego z telekomunikacją - doskonalenie receptywnych i produktywnych sprawności językowych w oparciu o znane struktury gramatyczne - rozwijanie postawy autonomicznej Język niemiecki I 1. Prezentacja produktu z branży telekomunikacyjnej. 2. Targi telekomunikacyjne. 3. Instrukcja obsługi urządzeń telekomunikacyjnych. 4. Wyposażenie telefonów komórkowych. 5. Telewizja cyfrowa. laboratorium: praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, ćwiczenia Potrafi korzystać z terminów używanych w języku zawodowym. Jest zdolny do rozumienia prostych tekstów specjalistycznych. Potrafi korzystać z terminów używanych w języku zawodowym. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Student rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 Laboratorium (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w semestrze. T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06

16 - laboratorium: prezentacja ustna, sprawdzian, kolokwium Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100% Studia stacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Studia niestacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do zajęć = 6 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 6 godz. 1. Becker N, Braunert J., Eisfeld H.K. Dialog Beruf 1. München: Max Hueber Verlag Omelianiuk W, Ostapczuk H., Zawadzka A., Sach- und Fachtexte auf Deutsch. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Odpowiedzialni za przedmiot: Język angielski III 09.0-WE-EIT-JA3-POW5_S1S angielski mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski laboratorium zal. na ocenę 1 stacjonarne wybieralny laboratorium egzamin 3 niestacjonarne wybieralny - wykształcenie u studentów poziomu znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie B1+ wg. europejskiego systemu opisu kształcenia językowego - ukształtowanie u studentów kompetencji językowej z zakresu elementów języka angielskiego technicznego/naukowego (ESP) określonych w zakresie tematycznym Język angielski II 1. Komputer osobisty, podzespoły, peryferia i ich współdziałanie 2. Charakterystyka tranzystora, odczytywanie najważniejszych parametrów pracy. 3. Opisywanie systemów zautomatyzowanych, parametrów wymiernych oraz trendów. 4. Sterowniki urządzeń wykonawczych, ich budowa i projektowanie. laboratorium: burza mózgów, dyskusja, konsultacje, praca w grupach, zajęcia praktyczne, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne pisanie: sporządza notatki dla celow osobistych jak i dla innych pracownikow, prowadzi korespondencję gdzie większość błędow nie zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport czytanie 2: potrafi czytać z wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz teksty specjalistyczne słuchanie i mowienie: udziela szczegołowych informacji i określać konkretne potrzeby w środowisku pracy, skutecznie prezentuje własny punkt widzenia, radzi sobie z nieoczekiwanymi trudnościami gdy zwraca się z prośbą, rozumie przekazy medialne czytanie 1: student rozumie korespondencję w języku ogólnym i specjalistycznym, rozumie większość raportow związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i procedur, dokonuje ich oceny i proponuje zmiany K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 Laboratorium (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w semestrze oraz egzamin. - laboratorium: prezentacja ustna, test z progami punktowymi, sprawdzian, kolokwium T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06

17 Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100% Studia stacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Studia niestacjonarne (90 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do zajęć = 12 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 12 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 12 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 12 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 12 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 12 godz. 1. Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, Eric H. Glendening, Oxford English for Electronics, Oxford University Press, Słownik elektryczny polsko - angielski, angielsko -, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Douglas A. Downing, Ph.D., Michael A. Covington, Ph.D., Melody Mauldin Covington, Catherine Anne Covington, Dictionary of Computer and Internet Terms,Barron s Educational Series, Inc., Słownik Informatyczny polsko - angielski, angielsko -, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English File Intermediate, Oxford University Press, Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English: vocabulary and grammar, Summertown Publishing, Eric H. Glendenning, Oxford English for Careers - Technology 2, Oxford University Press, styczeń nie zgłoszono zmian / mgr W.Ciesinski Język niemiecki III 09.0-WE-EIT-JN3-POW5_S1S niemiecki mgr Krystyna Kwaśnicka mgr Krystyna Kwaśnicka laboratorium zal. na ocenę 1 stacjonarne wybieralny laboratorium egzamin 3 niestacjonarne wybieralny - poznanie specjalistycznego słownictwa związanego z kierunkiem studiów - doskonalenie sprawności językowych z poszerzeniem struktur gramatycznych - rozwijanie postawy autonomicznej Język niemiecki II 1. Bezpieczne użytkowanie energii elektrycznej 2. Sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne. 3. Elektroniczna aparatura medyczna. 4. Wiedza ekonomiczna w racjonalnej gospodarce energia elektryczną. 5. Komunikacja w zakładzie pracy. laboratorium: dyskusja, konsultacje, praca w grupach, ćwiczenia Jest zdolny do korzystania z tekstów specjalistycznych. Potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji. Potrafi używać terminów naukowych związanych z kierunkiem studiów. K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06

18 Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem Student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego it K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 Laboratorium (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w semestrze oraz egzamin. - laboratorium: prezentacja ustna, sprawdzian, kolokwium Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100% Studia stacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Studia niestacjonarne (90 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do zajęć = 30 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 30 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 12 godz. 1. Becker N, Braunert J., Eisfeld H.K. Dialog Beruf 2. München: Max Hueber Verlag T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 1. Omelianiuk W, Ostapczuk H., Zawadzka A., Sach- und Fachtexte auf Deutsch. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-, Warszawa: Wydawnictwo Baukowo-Techniczne, Perlmann-Balme M., Schwab S., em Hauptkurs. Ismaning: Max Hueber Verlag, HäubleinG.,Memo.Berlin: Langenscheidt, Bahlmann C., Unterwegs. Berlin: Langenscheidt, Rostek M., Deutsch Lesetexte, Poznań: Wagros, T1A_U01, T1A_U06 Odpowiedzialni za przedmiot: Język angielski IV 09.0-WE-EIT-JA4-POW6_S1S angielski mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski laboratorium egzamin 2 stacjonarne wybieralny - wykształcenie u studentów poziomu znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie B2 wg. europejskiego systemu opisu kształcenia językowego - ukształtowanie u studentów kompetencji językowej z zakresu elementów języka angielskiego technicznego/naukowego (ESP) określonych w zakresie tematycznym Język angielski III 1. Urządzenia i sieci telefonii komórkowej 2. Telewizja Wysokiej Rozdzielczości HDTV 3. Nowoczesne systemy audio odtwarzające i zapisujące dźwięk 4. Techniki informacyjne - zasady i metody przeprowadzania prezentacji multimedialnej. 5. Ubieganie się o pracę - pisanie CV i listu motywacyjnego (m.in. stanowisko administratora sieci, specjalisty do spraw rozwoju i planowania sieci) oraz uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej. laboratorium: burza mózgów, dyskusja, konsultacje, praca w grupach, zajęcia praktyczne, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne

19 pisanie: sporządza notatki dla celow osobistych jak i dla innych pracownikow, prowadzi korespondencję gdzie większość błędow nie zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport czytanie 2: potrafi czytać z wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz teksty specjalistyczne czytanie 1: student rozumie korespondencję w języku ogólnym i specjalistycznym, rozumie większość raportow związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i procedur, dokonuje ich oceny i proponuje zmiany słuchanie i mowienie: udziela szczegołowych informacji i określać konkretne potrzeby w środowisku pracy, skutecznie prezentuje własny punkt widzenia, radzi sobie z nieoczekiwanymi trudnościami gdy zwraca się z prośbą, rozumie przekazy medialne K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 K1T_U05 Laboratorium (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w semestrze oraz egzamin. T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 T1A_U01, T1A_U06 - laboratorium: projekt, prezentacja ustna, test z progami punktowymi, sprawdzian, kolokwium, egzamin w formie ustnej, egzamin w formie pisemnej Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100% Studia stacjonarne (60 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Przygotowanie się do zajęć = 5 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 5 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 5 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 5 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 5 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 5 godz. 1. Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, Eric H. Glendening, Oxford English for Electronics, Oxford University Press, Słownik elektryczny polsko - angielski, angielsko -, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Douglas A. Downing, Ph.D., Michael A. Covington, Ph.D., Melody Mauldin Covington, Catherine Anne Covington, Dictionary of Computer and Internet Terms,Barron s Educational Series, Inc., Słownik Informatyczny polsko - angielski, angielsko -, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English File Upper Intermediate, Oxford University Press, Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English: vocabulary and grammar, Summertown Publishing, Eric H. Glendenning, Oxford English for Careers - Technology 2, Oxford University Press, Język niemiecki IV 09.0-WE-EIT-JN4-POW6_S1S niemiecki mgr Krystyna Kwaśnicka mgr Krystyna Kwaśnicka laboratorium egzamin 2 stacjonarne wybieralny - osiągnięcie kompetencji językowej na poziomie zaawansowanym - wykształcenie sprawności pisania pism służbowych - przygotowanie do egzaminu Język niemiecki III 1. Strony internetowe w przedsiębiorstwach.

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne...1 1. Wychowanie fizyczne I...2 2. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn KATALOG PRZEDMIOTÓW Rok akademicki 2010/2011 Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia I-go stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1. Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr.

Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1. Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Załącznik nr 2 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg Technologie informacyjne FGNA1 i FGKTA1 planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.

KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg Technologie informacyjne FGNA1 i FGKTA1 planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang. KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa i kod (wg planu studiów): Nazwa (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Informatyka studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład w (godz. w tygodniu) Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Gorzów Wielkopolski 0 r. PI KART Język angielski... Wychowanie fizyczne... 6 Podstawy kreatywności...

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 9 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia niestacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 9 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia niestacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 9 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia niestacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy Rok: I Semestr: 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Język angielski, poziom: A2/B1, B.MI.1.J.O.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY 1.1.1 Przedmioty ogólnego A 2 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Specjalność : 1) Ekonomika gospodarki żywnościowej Rok 2014/2015 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Logistyka I rok, semestr 1

Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka, s. 1 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Logistyka Poziom studiów: I stopnia - inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Język angielski, poziom: A2/B1,

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4 Pozycja planu: A.1.1 Nazwa przedmiotu Poziom studiów Forma studiów Jednostka prowadząca kierunek studiów Kierunek Specjalność Przedmiot/y wprowadzający/e Wymagania wstępne Język wykładowy JĘZYK OBCY DO

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla:

Efekty kształcenia dla: Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia inżynieria biomedyczna pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek 08

Bardziej szczegółowo