2,85 proc. - tyle średnio od początku roku zarobiły fundusze pieniężne, czyli te uznawane za najbardziej bezpieczne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2,85 proc. - tyle średnio od początku roku zarobiły fundusze pieniężne, czyli te uznawane za najbardziej bezpieczne."

Transkrypt

1 2,85 proc. - tyle średnio od początku roku zarobiły fundusze pieniężne, czyli te uznawane za najbardziej bezpieczne. Większość funduszy pieniężnych odgrywa swoją główną rolę: chroni kapitał klientów przed inflacją i zapewnia lepsze stopy zwrotu niż lokaty bankowe. Ale nie wszystkie. Pięć od początku roku przyniosło mniej niż 2-proc. stopę zwrotu. Stopy zwrotu funduszy pieniężnych: plik pdf Salda wpłat i wypłat: plik pdf 2,85 proc. - tyle średnio od początku roku zarobiły fundusze pieniężne, czyli te uznawane za najbardziej bezpieczne. W skali roku daje to około 5,5-proc. zysk. To oznacza, że fundusze pieniężne były w I półroczu 2010 r. korzystniejszą inwestycją niż depozyty bankowe. Średnie roczne oprocentowanie lokat o różnym okresie trwania, oferowanych w grudniu 2009 r., wynosiło 4 proc. W przypadku depozytów na okres powyżej trzech miesięcy i do sześciu miesięcy było to 5 proc. w skali roku, a z terminem zapadalności powyżej sześciu miesięcy do roku - 4,6 proc. Przeciętna lokata oferowana w styczniu opiewała na 3,9 proc. w skali roku. Klienci, którzy decydowali się na zamrożenie pieniędzy na czas od trzech do sześciu miesięcy, zarabiali 4,8 proc. w skali roku, a na okres od pół roku do jednego roku - 4,3 proc. 1 / 11

2 Fundusze pieniężne w I połowie tego roku wypadły też lepiej niż sześciomiesięczny WIBOR - charakteryzująca rynek pieniężny stawka, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze. Na początku roku sześciomiesięczny WIBOR sięgał 4,4 proc. w skali roku. Teraz jest to około 4 proc. Pięć funduszy słabiej od lokat Ale nie wszystkie fundusze przynoszą swoim uczestnikom satysfakcjonujące wyniki. Licząc od początku roku, najsłabiej wypadł Skarbiec Gotówkowy, który zyskał 1,6 proc. - W ostatnich miesiącach przebudowaliśmy konstrukcję naszego portfela. Takie zmiany z reguły przynoszą pogorszenie wyników w krótkim okresie i tak było w naszym przypadku. Obecny skład portfela i przyjęta strategia inwestycyjna powinny natomiast przynieść zadawalające rezultaty w przyszłości - mówi Olaf Pietrzak, zarządzający w Skarbiec TFI. Mniej niż 2 proc. zarobiły jeszcze wszystkie trzy fundusze pieniężne z oferty DWS TFI oraz jeden Pioneer Pekao TFI - Pioneer Gotówkowy. Cztery pierwsze fundusze wypadają też najsłabiej na tle konkurencji - jednocześnie gorzej od na przykład lokat bankowych - w skali ostatnich 12 miesięcy zarobiły po mniej niż 4 proc., Skarbiec Gotówkowy nawet poniżej 3 proc. Pioneer Gotówkowy istnieje krócej niż rok. 2 / 11

3 Na drugim biegunie, jeśli spojrzeć na wyniki od początku roku, znalazły się oba fundusze pieniężne Amplico TFI, zarobiły przez ostatnie sześć i pół miesiąca 4,4 proc. i 4,2 proc. Na trzecim miejscu uplasował się PKO Skarbowy z wynikiem 4 proc. W skali ostatnich 12 miesięcy fundusze pieniężne zarobiły średnio 5,4 proc. Najwięcej - 8,9 proc. - Idea Premium, fundusz przeznaczony dla klientów, którzy mogą zainwestować co najmniej 40 tys. euro (dlatego, że fundusz ma konstrukcję specjalistycznego, SFIO, próg wejścia do funduszu określa tu ustawa). Ponadprzeciętne zyski z papierów komercyjnych i z odpowiedniego doboru skarbowych Fundusz Idea Premium zostawił konkurentów daleko w tyle także w perspektywie ostatnich trzech i pięciu lat. Zarobił odpowiednio ponad 25 proc. i ponad 36 proc. Średnioroczna stopa zwrotu to zatem odpowiednio 8,3 proc. i 7,2 proc. Średnie wyniki w grupie funduszy pieniężnych to 14 proc. i 22 proc. w ciągu odpowiednio trzech i pięciu lat. - W przeszłości wykorzystaliśmy sytuację na światowych rynkach finansowych i mocną przecenę papierów komercyjnych - opowiadają zarządzający z Idea TFI. - Obecnie strategia wciąż zakłada lokowanie środków w papierach komercyjnych, z których marża jest nadal dużo wyższa niż przed kryzysem - dodają. 3 / 11

4 Amplico Pieniężny i Amplico Pieniężny Plus zarobiły w ostatnich 12 miesiącach odpowiednio 8,3 proc. oraz 7,9 proc. Posiadacze jednostek UniKorona Pieniężny zyskali w tym czasie 7,7 proc. Lepiej od średniej dla całej grupy wypadły jeszcze Aviva Investors Pieniężny, Superfund Płynnościowy, KBC Pieniężny, PKO Skarbowy, Arka Ochrony Kapitały, Aviva Investors Depozyt Plus, KBC Gamma, BPH Skarbowy oraz KBC Pieniężny. Okazuje się jednak, że papiery nieskarbowe to tylko jeden ze sposobów na ponadprzeciętne zyski. - UniKorona Pieniężny to fundusz, w którym staramy się optymalizować zysk, inwestując w papiery dłużne tak, aby ich średni czas do wykupu nie przekraczał jednego roku. Strategia funduszu polega na maksymalizacji stopy zwrotu, przy założonym niskim poziomie ryzyka - komentuje Andrzej Czarnecki, zarządzający funduszami w Union Investment TFI. - Nasze wyniki są więc przede wszystkim efektem wnikliwych analiz. Te w pierwszych miesiącach bieżącego roku wskazywały na możliwość uzyskania wysokich zwrotów przez zastosowanie strategii dłuższego niż zazwyczaj tzw. duration (średni okres zapadalności papierów - red.). Ponadto w czerwcu ze względu na większe wahania na światowych rynkach wprowadziliśmy zmiany w strategii funduszu polegające na zmniejszeniu udziału papierów o umiarkowanym ryzyku, zastępując je papierami o bardzo niskim ryzyku inwestycyjnym, co przyczyni się do ograniczenia zmienności wyników - dodaje. 4 / 11

5 Nie zawsze bezpiecznie Fundusze pieniężne z założenia mają być instrumentem bezpiecznym pozwalającym na skuteczne zarządzanie płynnością. Nie przynoszą spektakularnych wyników, ale w przeciwieństwie do innych funduszy, szczególnie mieszanych i akcyjnych, wiążą się z minimalnym ryzykiem inwestycyjnym. Minimalnym - nie znaczy żadnym. Fundusze pieniężne i obligacji inwestują w instrumenty o podobnej specyfice, czyli papiery dłużne skarbowe, komunalne i emitowane przez spółki, najczęściej niepubliczne, oraz depozyty bankowe. Różnią się przede wszystkim okresem zapadalności kupowanych papierów. W funduszach pieniężnych znajdziemy, co do zasady, instrumenty o terminie wykupu nieprzekraczającym jednego roku (tzw. krótkie). Z kolei w funduszach obligacji - głównie tzw. długie, czyli o terminie zapadalności powyżej jednego roku. Ta różnica pociąga za sobą rozbieżności w poziomie ryzyka inwestycji. Im dłuższy papier, tym bardziej ryzykowny. Po pierwsze, rośnie ryzyko niewypłacalności emitenta, np. rządu. Większe jest prawdopodobieństwo, że będzie miał problem ze spłatą obligacji za np. dziesięć lat niż np. sześć miesięcy. Po drugie, rentowność takich obligacji, a zatem i cena (która spada, gdy rentowność rośnie, a zniżkuje, gdy rentowność się podnosi) oraz tym samym stopa zwrotu z inwestycji podlegają większym wahaniom. Są bowiem bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych niż w przypadku krótkoterminowych papierów (tutaj chodzi głównie o papiery dłużne skarbowe). 5 / 11

6 Ryzyko straty związane jest jednak przede wszystkim z inwestycją w papiery komercyjne, które z jednej strony oferują wyższe od obligacji skarbowych oprocentowanie, z drugiej - nie dają pewności, że ich emitent będzie wypłacalny. Na własnej skórze przekonali się o tym wiosną zeszłego roku posiadacze jednostek funduszy pieniężnych DWS, szczególnie DWS Płynna Lokata Plus, oraz Skarbiec Gotówkowy. W pierwszym przypadku w tydzień klienci stracili kilkanaście procent. Nie mogli tego uniknąć, ponieważ fundusz zawiesił na ten czas możliwość wypłacania pieniędzy. Powodem były problemy z wyceną obligacji strukturyzowanych, które znalazły się w portfelu. Uczestnicy Skarbiec Gotówkowy w jeden dzień stracili 4 proc. po tym, gdy Reporter, niepubliczna spółka, której obligacje znajdowały się w portfelu funduszu, okazał się niewypłacalny - papiery trzeba było przecenić. Bezpieczne są w zasadzie jedynie fundusze odrębnej kategorii - rynku pieniężnego (inaczej gotówkowe). Inwestują one wyłącznie w papiery skarbowe i trzymają je do wykupu. Na naszym rynku istnieją tylko dwa takie produkty: PKO/CS Rynku Pieniężnego i SKOK Rynku Pieniężnego. Polityka inwestycyjna funduszy rynku pieniężnego jest ściśle określona przez rozporządzenie ministra finansów. - Różnice polityki inwestycyjnej np. PKO Rynku Pieniężnego i PKO Skarbowego, a zatem funduszu, który takim restrykcjom nie podlega, można zauważyć na przykład, gdy porównuje się notowania jednostek w wybranym okresie - wskazuje Łukasz Górnicki, dyrektor departamentu marketingu w PKO TFI. Ten pierwszy wykazuje zdecydowanie mniejszą 6 / 11

7 zmienność wyników - wartość jednostki stabilnie, ale i dość powoli idzie w górę. - Na skutek wahań na rynkach wynik PKO Skarbowy może czasem zbliżać się zarówno do bezpieczniejszego PKO Rynku Pieniężnego, jak i bardziej ryzykownego PKO Obligacji. Niemniej polityka inwestycyjna tego funduszu pozwala rekomendować go w okresie np. 12 miesięcy. Fundusz PKO Obligacji ze względu na swój portfel polecany jest w nieco dłuższym horyzoncie inwestycyjnym - tłumaczy różnice w strategiach inwestycyjnych Łukasz Górnicki. W najbliższych miesiącach fundusze pieniężne lepsze od dłużnych Niektórzy komentatorzy rynku zwracają uwagę, że różnice między funduszami dłużnymi a pieniężnymi się zacierają. Zarządzający jednak zaprzeczają. Na przykład Idea Premium znacznie różni się od Idea Obligacji. - Wynik tego pierwszego funduszu nie jest generowany przez aktywną grę na instrumentach skarbowych stałokuponowych, lecz na posiadaniu atrakcyjnych emisji papierów komercyjnych. Część skarbowa Premium jest co prawda zarządzana aktywnie, lecz ekspozycja na ryzyko jest dostosowana do pieniężnego charakteru produktu - przekonują zarządzający z Idea TFI. - W naszym przypadku subfundusz UniKorona Pieniężny inwestuje w papiery skarbowe tak, aby ich średni czas do wykupu nie przekraczał jednego roku. Natomiast subfundusz UniKorona Obligacje koncentruje się na dłuższych instrumentach dłużnych, głównie trzy- i pięcioletnich obligacjach skarbowych. Sprawia to, że fundusze pieniężne charakteryzują się mniejszymi wahaniami cen jednostki - komentuje Andrzej Czarnecki z Union Investment TFI. 7 / 11

8 Niemniej większość analityków przewiduje, że najbliższe miesiące nie będą pomyślne dla obligacji, także polskich. Ich ceny mają spadać - głównie na skutek awersji inwestorów do ryzyka, rozszerzania się problemu zadłużenia państw strefy euro i ogólnej niepewności co do wzrostu gospodarczego na świecie. Niektórzy twierdzą, że ceny papierów dłużnych, głównie skarbowych, spadną na tyle mocno, że zniwelują zyski z ich oprocentowania. To oznaczałoby zerowe zyski lub wręcz straty z niektórych papierów, a być może nawet z funduszy, jeśli w ich portfelach nie ma innych obligacji, które dałyby zarobić. Na obligacyjnej bessie zazwyczaj mniej tracą papiery krótkoterminowe. Ale nie tylko dlatego, zdaniem ekspertów, II półrocze ma być w miarę pomyślne dla niektórych funduszy pieniężnych. - W drugiej połowie roku fundusze pieniężne mogą, w przeciwieństwie do funduszy obligacji, być beneficjentem potencjalnego wzrostu rentowności na rynku pieniężnym - zwracają uwagę zarządzający funduszami Idea. Chodzi o to, że na przykład w funduszu Idea Obligacji większość aktywów lokowana jest w obligacjach skarbowych - tak reguluje statut. W Idea Premium zaś - w papierach korporacyjnych, które najczęściej są zmiennokuponowe, czyli ich oprocentowanie nominalne zależne jest od stawek WIBOR (plus stała marża). Generalnie na rynku więcej papierów komercyjnych jest w funduszach pieniężnych niż obligacyjnych. - Perspektywa podnoszenia stóp procentowych (analitycy przewidują, że pod koniec tego roku - red.) korzystnie wpłynie na oprocentowanie papierów zmiennokuponowych, ponieważ podniesie się WIBOR. 8 / 11

9 Ceny obligacji skarbowych będą w tym czasie spadać - tłumaczą zarządzający z Idea TFI. Zazwyczaj papiery nieskarbowe są nienotowane na giełdzie - wówczas wyceniane są w portfelu tzw. efektywną stopą procentową, czyli poprzez amortyzację odsetek. Z kolei obligacje skarbowe - według wyceny rynkowej (oprocentowanie ma zazwyczaj znaczenie, gdy papier trzymany jest do wykupu). W funduszach pieniężnych 12 proc. rynku Fundusze pieniężne są największymi zwycięzcami I połowy tego roku, jeśli chodzi o zbiórkę świeżego kapitału. Klienci wpłacili do nich w tym czasie o 3,3 mld zł więcej, niż z nich wycofali. Szczególnie szerokim strumieniem, po mln zł, pieniądze płynęły w pierwszych czterech miesiącach tego roku. W czerwcu napływ kapitału netto był już śladowy, wyniósł mniej niż 10 mln zł. Podobnie było w przypadku funduszy obligacji, czyli również uznawanych za dość bezpieczne inwestycje. One jednak pozyskały w tym czasie nieco mniej kapitału, ponad 2,5 mld zł netto. Szefowie TFI komentowali, że klienci wciąż nie ufają agresywnym inwestycjom i wybierają rozwiązania obarczone jak najmniejszym ryzykiem straty. Wolą fundusze, bo banki przestały już oferować atrakcyjne lokaty. W sumie do funduszy inwestycyjnych Polacy w I półroczu wpłacili o 5,8 mld zł więcej, niż z nich wycofali. Przedstawiciele branży przewidują, że w II półroczu wpłaty klientów będą wyraźnie 9 / 11

10 przesuwały się w stronę funduszy akcji, szczególnie pod koniec roku. Zachęcić do tego ma spodziewana przez niektórych stabilizacja, a nawet zwyżki na giełdach. Sceptyków wśród analityków jednak nie brakuje - twierdzą, że przez parkiety nadal przetaczać się będzie fala spadków, co nie zachęci Polaków do agresywnych inwestycji. Wcześniej, licząc od końca 2006 r., czyli odkąd Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami publikuje dane o saldzie wpłat i wypłat, i patrząc na okresy półroczne, fundusze pieniężne najwięcej kapitału zainkasowały w I połowie 2008 r., czyli wówczas, gdy indeksy giełdowe szły ostro w dół. Łącznie było to 1,6 mld zł na plusie. W ujęciu miesięcznym rekordowy w ostatnich latach był sam styczeń 2008 r. Przewaga zakupów jednostek funduszy pieniężnych nad ich umorzeniami wyniosła 3,5 mld zł. Wówczas saldo wpłat i wypłat we wszystkich funduszach łącznie przekroczyło z kolei minus 11 mld zł. Na koniec czerwca w funduszach pieniężnych zgromadzonych było 12,3 mld zł, czyli 12 proc. całkowitych aktywów TFI. Ostatni raz tak duży udział tego rodzaju produktów w rynku branża notowała cztery lata temu. W połowie 2006 r. było to 12,5 proc. Wówczas fundusze pieniężne liczyły 9,7 mld zł. Najmniejszy udział w ostatnich kilku latach przypadł na szczyt hossy. Na koniec lipca 2007 r. było to 5,7 proc. - 8 mld zł względem 142,5 mld zł. To efekt zarówno wzrostu wartości jednostek funduszy z udziałem akcji na skutek zwyżek giełdowych, jak i odpływu kapitału z podmiotów bezpiecznych na rzecz tych bardziej agresywnych. Aktywa funduszy pieniężnych za sprawą samych zwyżek wartości jednostek rosną raczej powoli - ze względu na relatywnie niską oczekiwaną stopę zwrotu. 10 / 11

11 Branża nie ma powodów do zadowolenia, bo fundusze pieniężne to najmniej zyskowne dla nich produkty. W funduszach akcji opłata za zarządzanie wynosi przeciętnie 3,5 proc. średniorocznej wartości aktywów - podaje firma Analizy Online. Niewiele niższa jest w zrównoważonych - 3,4 proc. W funduszach stabilnego wzrostu przeciętne wynagrodzenie za zarządzanie sięga 2,3 proc., w dłużnych 1,3 proc., a w pieniężnych 0,8 proc. Mniej papierów komercyjnych w portfelach funduszy pieniężnych Na koniec 2009 r. udział krajowych papierów skarbowych w portfelach funduszy pieniężnych i gotówkow - Wyraźny wzrost znaczenia papierów skarbowych i równoczesny spadek udziału nieskarbowych w portf Wśród papierów skarbowych znajdujących się w portfelach funduszy pieniężnych dominują krajowe oblig 11 / 11

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 W maju pociechą dla inwestorów mogły być co najwyżej dwa długie weekendy, bo na giełdzie kolejny miesiąc wiało nudą. Widać rynek wciąż szuka ukojenia po traumatycznych

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w trudnych czasach. Jak uniknąć strat?

Inwestowanie w trudnych czasach. Jak uniknąć strat? Inwestowanie w trudnych czasach Jak uniknąć strat? Załamanie na GPW i światowych giełdach spowodowało, że podejmowanie decyzji inwestycyjnych stało się bardzo trudne nie ma dziś prostej recepty na to,

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum oszczędzania. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum oszczędzania. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 189 (2059) Vademecum oszczędzania A Dział I Rachunki bankowe Oszczędzanie na rzecz inwestycji Dziś nie trzeba mieć tylko jednego konta bankowego, aby jednocześnie

Bardziej szczegółowo

FBO 010: UniKorona Pieniężny rozmowa z Andrzejem Czarneckim o zarządzaniu kwotą 4,5 mld złotych

FBO 010: UniKorona Pieniężny rozmowa z Andrzejem Czarneckim o zarządzaniu kwotą 4,5 mld złotych Podcast Finanse bardzo osobiste, odcinek 10 Data publikacji: 2015-06-22 link do opisu na blogu: http://marciniwuc.com/unikorona-pieniezny/ FBO 010: UniKorona Pieniężny rozmowa z Andrzejem Czarneckim o

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną ul. Przemysłowa 26, 00-450

Bardziej szczegółowo

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien 2010 Magazyn Funduszowa Cafe to przegląd aktualności rynku funduszy inwestycyjnych, przykłady strategii, ciekawostki

Bardziej szczegółowo

Ewolucja polskiego rynku funduszy nieruchomości

Ewolucja polskiego rynku funduszy nieruchomości Artur Arkadiusz Trzebiński Ewolucja polskiego rynku funduszy nieruchomości Wstęp Pierwszy fundusz inwestycyjny Pioneer Zrównoważony powstał w 1992 r. Kolejne fundusze rozpoczęły działalność 3 lata później

Bardziej szczegółowo

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z Lepsze perspektywy Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych Z Tobą od A do Z Inwestowanie jest jak gra w golfa 1 2 3 4 5 Lubię trafiać fundusze inwestycyjne Allianz Gram konsekwentnie fundusze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Anatomia Sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Komisja Nadzoru Finansowego

Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Anatomia Sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Komisja Nadzoru Finansowego Anatomia Sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego Krzysztof Jajuga Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities 24 sierpnia 2009 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities P/E 10 WIG Banki 6785 5908 5031 4154 3277 2400 08-08-18 08-12-14 09-04-11 09-08-07 24 sierpnia 2009 Banki Polska P/E 09 21,8 Kurs akcji WIG Banki

Bardziej szczegółowo

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Podsumowanie warunków oferty Liczba akcji oferowanych Do 3 160 000 Struktura oferty 5 listopada ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (ING OFE) (do 4 kwietnia 2008 ING Nationale-Nederlanden Polska OFE)

Prospekt Informacyjny ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (ING OFE) (do 4 kwietnia 2008 ING Nationale-Nederlanden Polska OFE) 1 Prospekt Informacyjny ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (ING OFE) (do 4 kwietnia 2008 ING Nationale-Nederlanden Polska OFE) Zarządzanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (do 4 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów

Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów Czym jest fundusz inwestycyjny? Plusy i minusy inwestowania w fundusze Zalety inwestowania w fundusze Bezpieczeństwo Ograniczenie ryzyka poprzez

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 PIOTR WAŚNIEWSKI Uniwersytet Szczeciński FUNDUSZE INWESTYCYJNE JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA GOTÓWKĄ W

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny Wydarzenia Wiedza Edukacja Kwiecień 2013 PIONEER Czas na dywidendę Rosnące znaczenie spółek dywidendowych Solidne fundamenty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Wszyscy patrzą na Chiny Gdzie zmierza

Bardziej szczegółowo

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013?

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? 2012 roku przyniósł dobre stopy zwrotu: ponad 20 proc. dla funduszy polskich akcji i ponad 10 proc.

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz*

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz* Miesięcznik Inwestora, styczeń 2007 r. Wybierz sekcję tematyczną: Sonda Expandera Fundusze Inwestycyjne Obligacje Giełda Debiuty giełdowe Lokaty bankowe Nieruchomości Złoto i monety Sztuka Gość Miesięcznika

Bardziej szczegółowo