KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014"

Transkrypt

1 RYNKI ALTERNATYWNE ABSOLUTNA STOPA ZWROTU KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA ANALIZA RENTOWNOŚCI KRAJOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REALIZUJĄCYCH POLITYKĘ ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU E L A S T Y C Z N E I N W E S T Y C J E

2 ANALIZA RENTOWNOŚCI KRAJOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REALIZUJĄCYCH POLITYKĘ ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU CHARAKTERYSTYKA GRUPY Fundusze absolutnej stopy zwrotu w ostatnich latach w Polsce cieszą się dużym zainteresowaniem. Ich liczba dynamicznie rośnie, a inwestorzy coraz chętniej w nie inwestują. Zainteresowanie funduszami tego typu wynika w głównej mierze z podstawowej funkcji jaką mają spełniać. Jak sama nazwa wskazuje inwestor, który zdecyduje się na ulokowanie środków finansowych w tego typu produkt powinien uzyskiwać umiarkowanie wysokie ale stabilne stopy zwrotu niezależnie od panującej na rynku koniunktury. Tym co odróżnia je od przykładowo funduszy akcyjnych, czy funduszy instrumentów dłużnych, a zarazem pozwala (przynajmniej w założeniu) uzyskiwać dodatnie stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych jest brak jasno określonego benchmarku, liberalna polityka inwestycyjna oraz możliwość wykorzystywania szerokiego spektrum instrumentów finansowych i technik inwestycyjnych. Udział akcji, obligacji i innych klas aktywów nie jest tu z góry określony. Od 0% do 100% aktywów może być lokowane w akcje, udziały, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, instrumenty dłużne, instrumenty rynku pieniężnego, tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, waluty a także instrumenty pochodne. Rotowanie składu portfela pomiędzy różnymi klasami aktywów, z wykorzystaniem krótkiej sprzedaży i transakcji zabezpieczających daje szanse na stabilizację stopy zwrotu w dłuższym okresie przy niskiej zmienności i korelacji z rynkiem.

3 ANALIZA RENTOWNOŚCI KRAJOWYCH FUNDUSZY ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU OD POCZĄTKU 2014 ROKU (DO 08/2014) Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu 1M 3M 12M 36M 60M YTD 1 SECUS FIZ InReturn 12,32% 14,00% 8,00% 25,40% 12,70% 2 Provide Able 2 Trend FIZ 1,65% 0,30% -0,60% 0,70% 8,20% 3 PZU FIZ Forte 1,86% 3,90% 10,60% 7,60% 4 Opera Za 3 Grosze FIZ 4,55% -0,90% 15,60% 9,50% -5,50% 7,10% 5 Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 0,13% 1,30% 8,70% 25,30% 55,90% 6,90% 6 Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 0,46% 4,60% 10,00% 4,80% 14,20% 4,60% 7 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 0,06% 0,80% 7,40% 20,30% 3,70% 8 Investor Absolute Return FIZ -1,27% 1,50% 4,90% 3,30% 9 Trigon Quantum Absolute Return FIZ 0,00% -0,10% 12,70% 2,80% 10 Opoka One FIZ 0,00% -0,20% 7,70% 24,30% 2,70% 11 Opera FIZ 0,00% 7,50% 0,50% -41,40% -32,00% 2,40% 12 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + 0,36% 0,80% 4,50% 2,00% 13 Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 6,63% 5,70% 1,50% 14 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 0,82% -0,60% 5,60% 1,40% 15 Allianz Platinium FIZ 0,00% 0,20% 1,50% -8,30% 1,00% Źródło: Analizy Online Analiza obejmowała grupę 48 funduszy obecnych na rynku od początku 2014 roku spośród 58 funduszy sklasyfikowanych jako fundusze absolutnej stopy zwrotu przez portal Analizy.pl Średnia YTD dla grupy funduszy ASZ -1,93% Średnia YTD dla pierwszych 15 z grupy 4,53% Max 12,70% Min -15,90% Stopa zwrotu WIG (01/ /2014) 1,14% Liczba funduszy powyżej WIG 14 Inwestycje wiążą się z określonym dla funduszy poziomem ryzyka. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją przyszłej stopy zwrotu.

4 ANALIZA RENTOWNOŚCI KRAJOWYCH FUNDUSZY ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU W OKRESIE OSTATNICH 36 MIESIĘCY (08/ /2014) Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu 1M 3M 12M 36M 60M YTD 1 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 0,89% 0,30% 8,30% 37,90% 103,70% 0,30% 2 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 0,93% 0,40% 8,60% 37,70% 100,00% 0,20% 3 QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 0,00% -6,00% -0,90% 31,50% -6,60% 4 QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 1,50% -1,30% 1,20% 27,10% 47,60% -2,00% 5 SECUS FIZ InReturn 12,32% 14,00% 8,00% 25,40% 12,70% 6 Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 0,13% 1,30% 8,70% 25,30% 55,90% 6,90% 7 Opoka One FIZ 0,00% -0,20% 7,70% 24,30% 2,70% 8 Noble Fund Opportunity FIZ -0,93% -8,30% -2,60% 22,30% -12,70% 9 BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) -0,42% -3,20% 2,00% 20,60% -3,00% 10 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 0,06% 0,80% 7,40% 20,30% 3,70% 11 QUERCUS Absolute Return FIZ 0,00% -5,30% 9,50% 17,60% -5,60% 12 Opera Za 3 Grosze FIZ 4,55% -0,90% 15,60% 9,50% -5,50% 7,10% 13 Agio Aktywnej Alokacji (Agio SFIO) 1,32% -1,70% 0,60% 6,30% 1,10% -5,00% 14 Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 0,46% 4,60% 10,00% 4,80% 14,20% 4,60% 15 Agio Multistrategia (Agio SFIO) -0,97% -5,50% -3,70% 1,90% -9,10% -10,50% Źródło: Analizy Online Analiza obejmowała grupę 23 funduszy obecnych na rynku w okresie powyżej 36 miesięcy spośród 58 funduszy sklasyfikowanych jako fundusze absolutnej stopy zwrotu przez portal Analizy.pl Średnia 36M dla grupy funduszy ASZ 7,60% Średnia 36M dla pierwszych 15 z grupy 20,83% Max 37,90% Min -49,90% Stopa zwrotu WIG (08/ /2014) 22,84% Liczba funduszy powyżej WIG 7 Inwestycje wiążą się z określonym dla funduszy poziomem ryzyka. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją przyszłej stopy zwrotu.

5 ANALIZA RENTOWNOŚCI KRAJOWYCH FUNDUSZY ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY (08/ /2014) Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu 1M 3M 12M 36M 60M YTD 1 Acer Aggressive FIZ 0,00% -0,60% 27,30% -3,30% 2 Opera Za 3 Grosze FIZ 4,55% -0,90% 15,60% 9,50% -5,50% 7,10% 3 Trigon Quantum Absolute Return FIZ 0,00% -0,10% 12,70% 2,80% 4 PZU FIZ Forte 1,86% 3,90% 10,60% 7,60% 5 Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 0,46% 4,60% 10,00% 4,80% 14,20% 4,60% 6 QUERCUS Absolute Return FIZ 0,00% -5,30% 9,50% 17,60% -5,60% 7 Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 0,13% 1,30% 8,70% 25,30% 55,90% 6,90% ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy 8 Zwrotu FIZ) 0,93% 0,40% 8,60% 37,70% 100,00% 0,20% ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej 9 Stopy Zwrotu FIZ) 0,89% 0,30% 8,30% 37,90% 103,70% 0,30% 10 SECUS FIZ InReturn 12,32% 14,00% 8,00% 25,40% 12,70% 11 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 1,70% 1,00% 7,90% 0,40% 12 Opoka One FIZ 0,00% -0,20% 7,70% 24,30% 2,70% 13 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 0,06% 0,80% 7,40% 20,30% 3,70% 14 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 0,82% -0,60% 5,60% 1,40% 15 Investor Absolute Return FIZ -1,27% 1,50% 4,90% 3,30% Źródło: Analizy Online Analiza obejmowała grupę 43 funduszy obecnych na rynku w okresie powyżej 12 miesięcy spośród 58 funduszy sklasyfikowanych jako fundusze absolutnej stopy zwrotu przez portal Analizy.pl Średnia 12M dla grupy funduszy ASZ 2,46% Średnia 12M dla pierwszych 15 z grupy 10,19% Max 27,30% Min -14,70% Stopa zwrotu WIG (08/ /2014) 6,13% Liczba funduszy powyżej WIG 13 Inwestycje wiążą się z określonym dla funduszy poziomem ryzyka. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją przyszłej stopy zwrotu.

6 DOM MAKLERSKI Secus Asset Management S.A. CENTRALA ul. Szafranka Katowice Tel Fax ODDZIAŁ WARSZAWA ul. Zielna Warszawa Tel Fax Niniejszy materiał opracowany został przez Secus Asset Management S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: SECUS AM ) i rozpowszechniany jest wyłącznie w celu promocji i reklamy usług świadczonych przez SECUS AM. Niniejszy materiał nie jest w żadnym razie przedstawiany komukolwiek w zamiarze dokonania jakiejkolwiek czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych, a w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych, a także ewentualne informacje o instrumentach finansowych lub warunkach ich nabycia zawarte w niniejszym materiale w żadnym wypadku nie mogą stanowić informacji wystarczających do podjęcia jakiejkolwiek decyzji o odpłatnym nabyciu jakichkolwiek instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009r., Nr 185, poz. 1439). Opinie wyrażone w niniejszym materiale dotyczące spółki oraz instrumentów finansowych nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, chyba że wyraźnie została przedstawiona rekomendacja w brzmieniu : kupuj, sprzedaj lub trzymaj. Prawa autorskie do niniejszego dokumentu przysługują SECUS AM. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Dokument ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami na jakimkolwiek polu eksploatacji bez pisemnej zgody Secus AM lub w inny sposób naruszające przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. Przedstawienie informacji zawartych w niniejszym materialne nie wypełnia w żadnej części obowiązków informacyjnych SECUS AM, określonych szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2009r., Nr 204, poz. 1577).

KOMENTARZ SECUS RYNEK ZDROWIA 7 MAJA2014

KOMENTARZ SECUS RYNEK ZDROWIA 7 MAJA2014 KOMENTARZ SECUS RYNEK ZDROWIA 7 MAJA2014 WYNIKI SPÓŁEK MEDYCZNYCH POTWIERDZAJĄ POZYTYWNE TENDENCJE WYNIKI SPÓŁEK MEDYCZNYCH POTWIERDZAJĄ POZYTYWNE TENDENCJE Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej

Bardziej szczegółowo

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR Grudzień 2014 - Dynamiczny Rozwój i Wiarygodny Partner Źródło: opracowanie własne 2 Kalendarium 2 grudnia 2008 zgoda KNF na prowadzenie działalności, w tym tworzenie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR Wrzesień 2015 Altus TFI S.A. - Dynamiczny Rozwój i Wiarygodny Partner Zarządzane fundusze 70 66 60 50 49 40 30 20 22 31 36 20 10 4 11 0 12.2009 12.2010 06.2011 12.2011 12.2012 12.2013

Bardziej szczegółowo

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InSecura Plus W I E R Z Y T E L N O Ś C I M A S O W E

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InSecura Plus W I E R Z Y T E L N O Ś C I M A S O W E S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InSecura Plus W I E R Z Y T E L N O Ś C I M A S O W E 15.09.2011 30.12.2011 20.04.2012 03.07.2012 28.09.2012 31.12.2012 28.02.2013 30.04.2013 28.06.2013

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r.

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r. Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Warszawa, luty 2014r. Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 9 lutego 2015 roku www.eitfi.pl Agenda I. EQUES Investment TFI SA II. EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty III. EQUES Akcji

Bardziej szczegółowo

Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Historia Grupy Copernicus Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema Securities, później

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w polityce inwestycyjnej BPH FIZ Korzystnego Kursu

Informacja o zmianach w polityce inwestycyjnej BPH FIZ Korzystnego Kursu Informacja o zmianach w polityce inwestycyjnej BPH FIZ Korzystnego Kursu Informujemy, że w dniu 0 grudnia 2011 kończy się bieżący okres ochrony kapitału dla funduszu BPH FIZ Korzystnego Kursu. W okresie

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. mbank.pl 801 300 800

PZU FIZ Akord. mbank.pl 801 300 800 PZU FIZ Akord mbank.pl 801 300 800 Sytuacja gospodarcza na świecie Czy dziś jest łatwo inwestować na rynku finansowym? Program QE FED Normalizacja polityki monetarnej EBC Ropa, niska cena pomaga? CHINY

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii FIZ

PKO Globalnej Strategii FIZ 1) Jak wygląda aktualne otoczenie rynkowe? Wiele krajów boryka się aktualnie z problemem spowolnienia gospodarczego. Jakkolwiek w niektórych strefach ekonomicznych (np. w Stanach Zjednoczonych) widać już

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 11 października 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje BURZA W SZKLANCE WODY Najnowsze doniesienia zza oceanu mówią o możliwym porozumieniu

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie program QE normalizacja polityki monetarnej niska cena pomaga? powolny proces rebalansowania gospodarki 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord

Bardziej szczegółowo

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR kwiecień 2013 Altus TFI S.A. Akcjonariusze Zarząd: Rafał Mania 8,7% Andrzej Zydorowicz 8,8% Bogusław Galewski 11,5% Michał Kowalczews ki 11,5% Jakub Ryba 1,4% Tomasz Gaszyński 0,5%

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz. Dane na 31.07.2015

BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz. Dane na 31.07.2015 BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz Dane na 31.07.2015 BNP Paribas FIO Akcji * 2 1 miesiąc 30 czerwiec 2015-31 lipiec 2015 0,51% -3,90% 15,00% 3 miesiące 30 kwiecień 2015-31 lipiec 2015-4,19% -11,42% 6

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) www.leggmason.pl Informacje na 31 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r.

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Warszawa, maj 2014 r. Trigon Polskie Perły FIZ korzyści dla klienta: Oczekiwana wysoka dodatnia stopa zwrotu niezależnie od zmian głównych benchmarków giełdowych;

Bardziej szczegółowo

Skarbiec TFI prognozy i rekomendacje na 2014 Styczeń 2014

Skarbiec TFI prognozy i rekomendacje na 2014 Styczeń 2014 Skarbiec TFI prognozy i rekomendacje na 2014 Styczeń 2014 2013: Rekomendacje i wyniki Fundusze akcyjne 3 M 6 M 12 M 2 Y Skarbiec Akcja 0,56% 10,35% 4,73% 31,52% Skarbiec MIŚ 3,40% 23,86% 40,19% 56,74%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ: GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Warszawa 22.05.2013 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ: GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Warszawa 22.05.2013 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ: GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Warszawa 22.05.2013 r. Spis Treści I. INFORMACJE OGÓLNE 2 1. PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI: 2 2. ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

Przegląd wydarzeń na rynku funduszy

Przegląd wydarzeń na rynku funduszy Przegląd wydarzeń na rynku funduszy Nr 18 sierpień 2015 Ekonomia Dane makroekonomiczne z ostatniego miesiąca wspierają wyrażaną w ostatnich miesiącach tezę o stopniowym i umiarkowanym przyspieszeniu ożywienia

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo