Biuletyn Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn nformacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Listopad 2009 nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2009

2 pracowała arlena homska Projekt okładki zabela owacka edakcja i korekta Zofia ikołajewska opyright by Uniwersytet konomiczny w Poznaniu Poznań 2009 WDWW UWSU KZG W PZU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks dres do korespondencji: al. iepodległości 10, Poznań ZKŁD GFZ UWSU KZG W PZU ul. owarowa 53, Poznań, tel ,

3 W U S K Z UWS W PZU KZ SPS Ś Z życia Uczelni... 5 Konferencje naukowe i seminaria Z działalności katedr Z działalności studentów Zajęcia otwarte ozwój kadr naukowych asi absolwenci Współpraca z zagranicą Uchwały Senatu Wydawnictwo... 32

4

5 W U S K Z UWS W PZU KZ Z Ż UZL Profesor zw. dr hab. yszard Domański, prof. zw. UP, były rektor Uczelni został uhonorowany godnością Wybitnej sobistości Pracy rganicznej oraz statuetką Złotego Hipolita, przyznaną przez Kapitułę Złotego Hipolita oraz owarzystwo im. Hipolita egielskiego. W gronie zacnych laureatów znaleźli się także: prof. ndrzej Dubas z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, arbybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki, Bogusław Kaczyński, dziennikarz muzyczny i animator kultury, adeusz Konwicki, pisarz i reżyser filmowy, prof. Jan Stankowski z nstytutu Fizyki olekularnej Polskiej kademii auk, prof. Gerard Straburzyński z Uniwersytetu edycznego i WF w Poznaniu oraz prof. Wanda Wiłkomirska z kademii uzycznej w Warszawie. W uroczystości, która odbyła się w dniu 21 listopada 2009 roku w Sali Białej Urzędu iasta Poznania, uczestniczył J ektor, prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP. Doktor omasz Klimanek z Katedry Statystyki objął stanowisko zastępcy dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu i kierownika środka Statystyki ałych bszarów. ektor, prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP 4 listopada 2009 roku w auli Uczelni uroczyście zainaugurował zajęcia na międzyuczelnianym kierunku studiów pn. echniczne zastosowania internetu, prowadzonym wspólnie przez Wydział nformatyki i Gospodarki lektronicznej UP, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. dama ickiewicza w Poznaniu oraz Wydział lektroniki i elekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Kierunek ten to pierwsze w Polsce stacjonarne, bezpłatne, dwuletnie studia magisterskie o charakterze interdyscyplinarnym. ferta studiów została skierowana do licealistów i inżynierów, absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków ekonomicznych, technicznych i ścisłych. Dzięki in- 5

6 terdyscyplinarnemu charakterowi tych studiów absolwenci będą dobrze przygotowani do kierowania zespołami specjalistów z różnych dziedzin. Będą mieć wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach, działających w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Dnia 18 listopada 2009 roku, tym razem w siedzibie firmy mica Wronki S.., odbyło się kolejne spotkanie członków Klubu Partnera Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu. W wyjazdowym spotkaniu władze Uczelni reprezentowali: J ektor, prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP, prorektor ds. finansów i rozwoju, dr hab. Jacek izerka, prof. nadzw. UP, dziekan Wydziału konomii, dr hab. Waldemar zternasty, prof. nadzw. UP, dziekan Wydziału nformatyki i Gospodarki lektronicznej, prof. dr hab. mil Panek, prof. zw. UP, dziekan Wydziału Gospodarki iędzynarodowej, prof. dr hab. omasz ynarzewski, prof. zw. UP, dziekan Wydziału owaroznawstwa, dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. nadzw. UP, dziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. Henryk Sobolewski, prof. nadzw. UP, oraz mgr enata Stefaniak, kwestor. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. aciej Żukowski, prof. zw. UP, został powołany w skład Governing ouncil podczas inauguracyjnego posiedzenia uropejskiego Stowarzyszenia nnowacji w zakresie nergii dnawialnej uropean Sustainable nergy nnovation lliance (S), które odbyło w dniach listopada 2009 roku w Grazu. Dziewięćdziesięciolecie kademickiego Związku Sportowego w Poznaniu stało się doskonałą okazja do spotkania środowiska akademickiego Poznania podczas oficjalnych uroczystości w uli Uniwersytetu im. dama ickiewicza w Poznaniu. Jednym z punktów obchodów jubileuszu był 6

7 wielki mecz siatkówki pomiędzy władzami i profesorami dwóch uczelni UP i U w sali sportowej UP, przy ul. Dożynkowej 9. Wynikiem 3:0 zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu. Żabka Polska S.. inauguruje program stypendialny W iędzynarodowym Dniu Studenta 17 listopada 2009 roku w siedzibie firmy Żabka Polska S.. sześcioro studentów Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu zostało uhonorowanych stypendium menedżerskim w wysokości 12 tys. złotych. rganizatorami programu stypendiów są firma Żabka Polska S.. oraz Uniwersytet konomiczny w Poznaniu. Uruchomiony w 2009 roku program stypendialny ma wspierać ambitnych i kreatywnych studentów w ich dalszym rozwoju zawodowym. Przyszli menedżerowie musieli wykazać się nie tylko imponującymi wynikami w nauce, ale także potwierdzić swoje predyspozycje do zarządzania. Stypendia dla najzdolniejszych wręczyli Jacek Spychała, menedżer ds. public relations Żabka Polska S.. oraz J ektor Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. arian Goryia, prof. zw. UP. Wśród nagrodzonych stypendystów Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu znaleźli się laureaci prestiżowych konkursów z zakresu zarządzania, ekonomii oraz współczesnego biznesu. Stypendyści aktyw- 7

8 nie współpracują w kołach naukowych oraz organizacjach studenckich. Wielu z nich stale wyjeżdża na międzynarodowe konferencje naukowe, zarządza projektami, reprezentuje Uniwersytet konomiczny podczas kongresów i zjazdów studenckich. Laureatami stypendiów zostali: Hanna ybarczyk Wydział Zarządzania, Katarzyna ntoniak Wydział konomii, Justyna wsianowska Wydział konomii, Łukasz Żemło Wydział Zarządzania, gnieszka Jeleniewska Wydział Zarządzania, Wojciech isztak Wydział Zarządzania. Stypendium menedżerskie skierowane jest do studentów Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, którzy wykazują się dobrymi wynikami w nauce i wiążą swoją karierę ze stanowiskiem menedżera. Stypendium organizowane jest w ramach współpracy firmy Żabka Polska S.. z Klubem Partnera U w Poznaniu, którego jest członkiem od początku 2009 roku. Klub Partnera U w Poznaniu skupia wiodące przedsiębiorstwa i instytucje, istotne z punktu widzenia gospodarki Wielkopolski i kraju. Spółka Żabka Polska planuje kontynuować program stypendialny w następnych latach. Projekt: owoczesne techniki analityczne w podnoszeniu jakości kształcenia na studiach ekonomicznych zaowocował kolejnymi wykładami, tym razem w formule wykładów otwartych. W ramach kursu owe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich zastosowania w procesie kształcenia akademickiego 18 listopada 2009 roku prof. dr hab. aciej Żukowski, prof. zw. UP wygłosił wykład pt. Zatrudnienie i polityka społeczna w warunkach postępującej integracji gospodarczej w U, a prof. dr hab. arek atajczak, prof. zw. UP, wykład pt. konomia w dobie kryzysu: między antyekonomizmem a ekonomicznym triumfalizmem. ektor, prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP, 10 listopada 2009 roku wydał Komunikat nr 9/2009 w sprawie porozumienia między Związkami Zawodowymi działającymi na Uczelni a ektorem Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu zawartego w dniu 10 listopada 2009 roku do- 8

9 tyczącego podziału dodatkowej dotacji stacjonarnej z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu od października 2009 roku. Uniwersytet konomiczny w Poznaniu przygotowuje się do generalnego remontu sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni, łącznie z całkowitą wymianą wystroju wnętrza. emont będzie możliwy dzięki chojności Penta nvestment, właściciela sieci sklepów ŻBK. Po zakończeniu prac sala zostanie przeznaczona do organizacji ważnych uroczystości na osób. Uczelnia uzyskała już zgodę konserwatora zabytków, który musiał zaakceptować nawet najdrobniejszy szczegół wystroju ałej uli. Praca magisterska Pawła Kalinowskiego pt. Pozyskiwanie kapitału przez ŚP za pośrednictwem rynku ewonnect i funduszy P/V, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, prof. zw. UP, wypromowana na Wydziale konomii Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, zdobyła nagrodę arodowego Banku Polskiego dla najlepszej pracy dotyczącej polskiej bankowości i finansów w edycji konkursu eraz Polska Promocja na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski. W dniu 30 listopada 2009 roku w sali 236 J ektor prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP, spotkał się z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi, którzy otrzymali awanse stanowiskowe oraz podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w ramach tzw. akcji podwyżkowej. W okolicznościowym spotkaniu, które odbyło się w obecności władz Związków Zawodowych funkcjonujących na Uczelni, uczestniczyli także prorektorzy, kanclerz oraz kwestor.

10 W U S K Z UWS W PZU KZ KFJ, S, WKŁD Prorektor ds. finansów i rozwoju, dr hab. Jacek izerka, prof. nadzw. UP, 17 listopada 2009 roku otworzył V gólnopolską Konferencją Zawodową pn. achunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, zorganizowaną przez egionalny ddział Krajowej zby Biegłych ewidentów w Poznaniu, Katedrę achunkowości oraz Studenckie Koło aukowe achunkowości Konto. Konferencja odbyła się na terenie iędzynarodowych argów Poznańskich. Dnia 18 listopada 2009 roku na Uczelni odbyły się obchody XX-lecia istnienia organizacji rasmu Student etwork. rganizacji, która swoje początki wiąże z malowniczym holenderskim miastem Utrecht. becnie ponad 300 sekcji lokalnych z 32 krajów tworzy i kreuje nowe projekty, inicjatywy, przede wszystkim jednak swoim działaniem pomaga olbrzymiej liczbie stypendystów programu rasmus. Podczas spotkania można było się dowiedzieć, jak wygląda rasmus od kuchni, dlaczego erasmusowcy wybrali Polskę oraz co daje im wymiana w ramach Programu rasmus. W ramach projektu Unii uropejskiej uropejskiego Funduszu Społecznego, 20 listopada 2009 roku, w murach Uczelni odbyła się debata pn. Wyzwa- 10

11 nia dla regionalnego systemu innowacji w Wielkopolsce w latach elem debaty była wymiana doświadczeń na temat współczesnych wyzwań dla gospodarki Wielkopolski oraz pożądanych instrumentów wzrostu i konkurencyjności. Podczas spotkań warsztatowych i panelowych podjęto dyskusję o problemach rozwoju Wielkopolski oraz propozycjach umożliwiających osiągnięcie przez Wielkopolskę statusu bardziej konkurencyjnego regionu Polski. brady otworzył J ektor, prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP. Konferencja FL BSG Studium Praktycznej auki Języków bcych zorganizowało w dniach listopada 2009 roku międzynarodową konferencję FL (he nternational ssociation of eachers of nglish as a Foreign Language) BSG (Business nglish Special nterest Group). Jest to najważniejsza międzynarodowa, doroczna konferencja dotycząca nauczania języka biznesu. FL jest organizacją, która powstała w 1967 roku w Wielkiej Brytanii i zrzesza około 3,5 tys. członków ze 100 krajów. W stowarzyszeniu działa wiele grup zainteresowań, które wydają publikacje i organizują konferencje. BSG zrzesza nauczycieli języka angielskiego specjalizujących się w nauczaniu języka biznesu. Konferencje BSG organizowane są od 1988 roku. egoroczna konferencja, której gospodarzem był UP, była pierwszą konferencją przeprowadzoną na terenie Polski. elem konferencji było zaznajomienie nauczycieli języka angielskiego z nowymi trendami w nauczaniu języka biznesu. 11

12 ektor, prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP, 21 listopada 2009 roku zainaugurował Podyplomowe Studia zorganizowane wspólnie z entrum ozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach projektu 1.45 Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych, współfinansowanego ze środków uropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki. Uroczystość, w której uczestniczył także prorektor ds. finansów i rozwoju, dr hab. Jacek izerka, prof. nadzw. UP, odbyła się w Sali Zielonej iędzynarodowych argów Poznańskich. W dniach listopada 2009 roku he State University of anagement w oskwie, jeden z długoletnich partnerów zagranicznych Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, obchodził jubileusz 90-lecia istnienia. W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział: J ektor, prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP, oraz prodziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. nadzw. UP. Uczelnia 26 listopada 2009 roku gościła uczestników ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Polityka pieniężna w dobie kryzysu, zorganizowanej przez Katedrę eorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej z okazji 10-lecia Katedry i jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, prof. nadzw. UP. Patronat nad konferencją objął J ektor prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP. elem konferencji były rozważania nad polityką pieniężną i jej instrumentami w dobie kryzysu gospodarki światowej. Dyskutowano także nad działaniami instytucji kształtujących politykę pieniężną, które mogą wpłynąć na neutralizację następstw kryzysu oraz jego oddziaływanie na podmioty gospodarcze w Polsce. W trakcie konferencji referaty wygłosili: prof. zw. dr hab. Witold Koziński, wiceprezes BP, Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Dariusz Filar, członek ady Polityki Pieniężnej, Uniwersytet Gdański; prof. dr hab. Zbigniew Polański, Szkoła Główna Handlowa; prof. dr hab. yszard Kokoszczyński, nstytut konomiczny BP, Uniwersytet Warszawski. 12

13 Konferencję otworzył prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. aciej Żukowski, prof. zw. UP. Ponadto w konferencji władze rektorskie reprezentował także prorektor ds. edukacji i studentów, dr hab. Piotr Banaszyk, prof. nadzw. UP. Zapowiedzi Katedra Strategii arketingowych Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu zaprasza do udziału w pierwszej konferencji naukowej, pt. Komunikacja rynkowa, ewolucja wyzwania szanse. Konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniu kwietnia 2010 roku. ntencją organizatorów jest zaprezentowanie wybranych zagadnień związanych z szeroko rozumianą komunikacją rynkową zarówno w ujęciu ogólnym (przemyślenia dotyczące teoretycznych podstaw komunikacji rynkowej, wyniki prowadzonych badań empirycznych), jak i szczegółowych, praktycznych aspektów związanych z tym zagadnieniem. hcielibyśmy, aby konferencja była forum wymiany myśli i poglądów osób związanych z różnymi dyscyplinami naukowymi (ekonomią, nauką o zarządzaniu, psychologią, socjologią), a także praktyków (przedstawicieli firm, agencji reklamowych itp.). Zakładamy, że będzie to pierwsze spotkanie skoncentrowane na tej problematyce, które może być impulsem do dalszych badań i wymiany poglądów. prof. dr hab. Bogna Pilarczyk, prof. zw. UP kierownik Katedry Strategii arketingowych

14 W U S K Z UWS W PZU KZ Z DZŁLŚ KD Doktor hab. aciej Szymczak, prof. nadzw. UP, prodziekan Wydziału Gospodarki iędzynarodowej został zaproszony do składu Kapituły Konkursu nnowacyjne ozwiązania dla Logistyki 2009 : rozstrzygnięcie programu badawczego perator Logistyczny oku 2009 oraz konkursu nnowacyjne ozwiązania dla Logistyki 2009 nastąpi w grudniu 2009 roku, podczas uroczystej gali w Hotelu Victoria w Warszawie. 14 Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności iędzynarodowej 12 listopada 2009 Profesor dr hab. arian Gorynia wziął udział w posiedzeniu nstytutu auk konomicznych Polskiej kademii auk w Warszawie. 18 listopada 2009 Doktor adeusz Kowalski na spotkaniu Scandinavian-Polish hamber of ommerce wygłosił referat pt. How does Poland face crisis challenges? urrent situation and economic prospects. 25 listopada 2009 Doktor adeusz Kowalski wygłosił referat pt. ransformacja gospodarcza w Polsce i innych krajach uropy środkowej. naliza porównawcza podczas konferencji XX lat Polskiej ransformacji zorganizowanej przez WSB w Poznaniu. 26 listopada 2009 roku Doktor adeusz Kowalski, prof. nadzw. UP, wygłosił referat akroekonomiczne uwarunkowania kryzysu dpowiedzialność i wyzwania wobec banków centralnych podczas konferencji pn. Polityka pieniężna w dobie Kryzysu (z okazji X-lecia istnienia Katedry eorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu).

15 Katedra echnologii nformacyjnych 5 listopada 2009 Doktor Krzysztof Walczak uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Zadaniowego ds. ceny Wniosków składanych do isw w ramach Programu peracyjnego nnowacyjna Gospodarka listopada 2009 Profesor Wojciech ellary wziął udział w międzynarodowej konferencji he 3rd nternational onference on heory and Practice of lectronic Governance GV 2009, która odbyła się w Bogocie (Kolumbia); prof. ellary pełnił funkcję dvisory ommittee ember, ponadto podczas konferencji wygłosił tutorial zatytułowany e-conomy pplications of lectronic Governance listopada 2009 Profesor Wojciech ellary, na zaproszenie inisterstwa Spraw Wewnętrznych i dministracji, uczestniczył jako członek delegacji polskiej w V edycji unijnej konferencji ministerialnej pt. eaming up for the e-union, organizowanej w tym roku przez Prezydencję Szwedzką i Komisję uropejską. Konferencja odbyła się w almoe (Szwecja). Konferencja była poświecona zagadnieniom elektronicznej administracji i jej wpływowi na konkurencyjność i zrównoważony rozwój europejskiej gospodarki. 24 listopada 2009 Doktor Wojciech Wiza i dr Jacek hmielewski uczestniczyli w Warszawie w V edycji seminarium z cyklu owoczesne muzea i galerie. egoroczna edycja odbywała się pod hasłem lektroniczne instrumenty projektowania i organizacji ekspozycji muzealnych. Doktor Wiza wygłosił wykład dla uczestników seminarium pt. arzędzia informatyczne do tworzenia wirtualnych ekspozycji muzealnych, a dr hmielewski wykład pt. worzenie multimedialnych, mobilnych przewodników po ekspozycji. 24 listopada 2009 Profesor Wojciech ellary uczestniczył jako recenzent w obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Sławomira Zielińskiego pt. rchitecture of a Framework for Dynamic, Semantic Based Deployment of verlay etworks in Peer-to-Peer nvironments. brona odbyła się w kademii Górniczo- 15

16 -Hutniczej w Krakowie, na Wydziale lektrotechniki, utomatyki, nformatyki i lektroniki. 25 listopada 2009 Profesor Wojciech ellary uczestniczył w konferencji waluacyjnej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, która odbyła się w Warszawie 25 listopada 2009 roku. rganizatorem konferencji było inisterstwo Spraw Wewnętrznych i dministracji. 30 listopada 2009 Profesor Wojciech ellary wygłosił wykład inauguracyjny pt. nternet na wsi konieczność a nie luksus dla uczestników konferencji echnologie Promocja edia ozwój, która odbyła się w Gostyniu. Konferencję zorganizowało Starostwo Powiatu Gostyńskiego, przy współudziale Fundacji Gościnna Wielkopolska.

17 W U S K Z UWS W PZU KZ Z DZŁLŚ SUDÓW iezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, w ramach projektu KPS, 6 listopada 2009 roku zorganizowało dla wszystkich starostów pierwszego roku szkolenia pomocne w zorientowaniu się w ogromie spraw, do których wykonywania obliguje ich sprawowanie funkcji starosty. Podczas szkolenia można się było dowiedzieć, co, gdzie i jak załatwić na Uczelni, co ciekawego i ważnego można znaleźć w regulaminie, jak efektywnie zarządzać swoim czasem, jak umiejętnie zarządzać swoją grupą, jak skutecznie negocjować zarówno z grupą, jak i pracownikami Uczelni itp. W dniach listopada na Uniwersytecie konomicznym w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pt. nnowacje od teorii do praktyki od pomysłu do sukcesu, zorganizowana przez Studenckie Koło aukowe Gospodarki Przestrzennej. Patronat nad konferencją objęli: J ektor, prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Leszek Wojtasiak, zastępca prezydenta Poznania omasz J. Kayser, uropejski ok Kreatywności i nnowacji 2009, Poznański Park aukowo-echnologiczny i Poznański kademicki nkubator Przedsiębiorczości oraz Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych. Podczas obrad dyskutowano nad rolą innowacji we współczesnej gospodarce (globalnej i lokalnej) i w przedsiębiorstwie. mawiano również źródła finansowania działalności innowacyjnej, zarządzanie innowacjami oraz szanse i bariery rozwoju sektorów innowacyjnych w regionach. Studenckie Koło aukowe nwestycji Kapitałowych PF zorganizowało 26 listopada 2009 roku wykład otwarty Derywaty kredytowe, 17

18 czyli skąd wziął się kryzys, który poprowadził Jerzy ikorowski, zarządzający Superfund F. owe władze Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu! W dniach listopada 2009 roku wybrano nowe władze Parlamentu Studenckiego UP na kadencję 2009/2010. Przewodniczącym został Bartosz Byczkiewicz (student roku studiów magisterskich na Wydziale konomii). Wiceprzewodniczącymi zostali Paweł Putra (student roku studiów magisterskich na Wydziale Gospodarki iędzynarodowej) oraz Wiktor alaga (student roku studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania).

19 W U S K Z UWS W PZU KZ ZJĘ W W cyklu Zajęć otwartych z praktykami biznesu w murach Uniwersytetu przedstawiciele świata nauki, polityki i biznesu wygłosili następujące wykłady: 18 listopada 2009 Jak prawidłowo kalkulować i rozliczać koszty na produkty i klientów przedsiębiorstwa? ctivty Based anagement (B/) nna nders, specjalista ds. rozwoju sprzedaży. Zatrudnienie i polityka społeczna w warunkach postępującej integracji gospodarczej w U prof. aciej Żukowski, UP. konomia w dobie kryzysu: między antyekonomizmem a ekonomicznym triumfalizmem prof. arek atajczak, UP. 23 listopada 2009 czy ty już wiesz jak wejść na giełdę? Konrad Śniatała, prezes Zarządu firmy S.. 25 listopada 2009 Wyzwania logistyczne w nowoczesnej dystrybucji Bartosz Brzoza, dyrektor logistyki clane, Grupa urocash. 30 X 2009 P przyszłość zarządzania projektami, czyli jak kończyć projekty na czas oraz bez przekraczania budżetu. etodologia Łańcucha Krytycznego jako przyszłość zarządzania projektami dr lex Klarman, prezes Goldratt nstitute, zrael. 19

20 W U S K Z UWS W PZU KZ ZWÓJ KD UKW J ektor prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP, na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2009 roku, wręczył prof. dr hab. Wiesławie Przybylskiej-Kapuścińskiej mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego UP. WDZŁ K W dniu 19 listopada 2009 roku, w sali 103 w Gmachu Głównym Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr nety Pisarskiej na temat: ransfer efektów szkolenia kadry kierowniczej i jego organizacyjne uwarunkowania Promotorem rozprawy była dr hab. ldona ndrzejczak, prof. nadzw. UP. ecenzje przygotowali: dr hab. Bogusława Urbaniak, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, oraz prof. dr hab. Józef rczyk, prof. zw. Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu. W dniu 27 listopada 2009 roku, w sali 103 w Gmachu Głównym Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Liliany Gabrieli owak na temat: Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników polskiego przemysłu maszynowego w warunkach przekształceń własnościowych (w latach ) 20

21 Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw. UP. ecenzje przygotowali: prof. dr hab. Zofia Dach z Uniwersytetu konomicznego w Krakowie oraz prof. dr hab. Henryk Januszek, prof. zw. Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu. WDZŁ WZWSW W dniu 27 listopada 2009 roku, w sali 418 w Gmachu Głównym Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny alinowskiej na temat: ktywność przeciwutleniająca ekstraktów roślinnych stosowanych w emulsjach kosmetycznych Promotorem rozprawy był dr hab. Henryk Szymusiak, prof. nadzw. UP. ecenzje przygotowali: dr hab. arian Sułek, prof. nadzw. Politechniki adomskiej oraz prof. dr hab. inż. yszard Zieliński, prof. zw. Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu. WDZŁ ZZĄDZ W dniu 18 listopada 2009 roku, w sali 103 w Gmachu Głównym Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr agdaleny Bartczak na temat: Determinanty zachowań młodych konsumentów na rynku odzieży Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Henryk ruk, prof. zw. UP. ecenzje przygotowali: prof. dr hab. nna lejniczuk-erta z kademii Leona Kożmińskiego w Warszawie oraz dr hab. wa Jerzyk z Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu. W dniu 24 lis topada 2009 roku, w sali 103 w Gmachu Głównym Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 21

22 mgra Bartosza Deszczyńskiego na temat: ustomer elationship anagement w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem Promotorem rozprawy był dr hab. Piotr Banaszyk, prof. nadzw. UP. ecenzje przygotowali: dr hab. ndrzej Kaleta z Uniwersytetu konomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Janusz Stróżyna z kademii konomicznej w Katowicach oraz prof. dr hab. Bogna Pilarczyk, prof. zw. Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu. W dniu 24 listopada 2009 roku, w sali 236 w Gmachu Głównym Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Grali na temat: Przemiany własnościowe i przestrzenne budownictwa mieszkaniowego w okresie transformacji w Polsce Promotorem rozprawy był prof. zw. dr hab. Bohdan Gruchman, prof. zw. UP. ecenzje przygotowali: dr hab. Wojciech Kosiedowski, prof. nadzw. Uniwersytetu im. ikołaja Kopernika w oruniu, oraz dr hab. Henryk Januszek, prof. nadzw. Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu.

23 W U S K Z UWS W PZU KZ S BSLW enteret 9 listopada 2009 roku powołał rkadiusza Sugiera do pełnienia funkcji prezesa zarządu. rkadiusz Sugier ukończył kademię konomiczną w Poznaniu.

24 W U S K Z UWS W PZU KZ WSPÓŁ Z ZGĄ Uniwersytet konomiczny w Poznaniu 3 grudnia 2009 roku gościł uczestników seminarium ktywny naukowiec w uropie. auki społeczno-ekonomiczne i Żywność w 7. Programie amowym U. Sprofilowane na potrzeby pracowników naukowych UP spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Lokalnego Punktu Kontaktowego Programów amowych U przy Uniwersytecie konomicznym w Poznaniu, działającego w ramach Działu ds. Badań aukowych i Współpracy z Zagranicą. Podczas seminarium zaprezentowano działalność Lokalnego Punktu Kontaktowego P U przy UP oraz ofertę 7. Programu amowego U w zakresie zgodnym z tematem spotkania rodzaje grantów, zasady udziału, warunki oraz procedury aplikacji o środki. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem poznańskiego środowiska naukowego (w tym pracowników UP), biorący w nim udział mogli uzyskać wyczerpujące informacje dotyczące uczestnictwa w 7. Programie amowym U oraz pomocy, jakiej mogą oczekiwać ze strony Lokalnego Punktu Kontaktowego. mię, nazwisko, katedra/jednostka organizacyjna 24 Wyjazdy pracowników Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Kraj, miasto, uczelnia, organizator konferencji, spotkania ermin el wyjazdu Dr ariusz Szuster urcja, stambuł rganizator: Udział w V nternational Logistics & Supply Katedra Logistyki ildiz echnical University, hain ongress iędzynarodowej Department of ndustrial ngineering ytuł referatu: utsourcing and offshoring in manufacturing compa- nies

25 Dr hab. inż. Jacek Łuczak Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania Prof. dr hab. inż. Wojciech ellary, prof. zw. UP Katedra echnologii nformacyjnych Dr inż. lina atuszak- -Flejszman Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania Dr gnieszka Skuza Katedra arketingu Produktu Dr agdalena Florek Katedra Handlu i arketingu gr omana ZiÓŁkowska Dział ds. Badań aukowych i Współpracy z Zagranicą Prof. dr hab. aciej Żukowski, prof. zw. UP Katedra Pracy i Polityki Społecznej Finlandia, ulu rganizator: ulu pplied Science University Finlandia, ulu rganizator: ulu pplied Science University zechy, Karlowe Wary rganizator: Hanns-artin Schleyer Foundation Kolumbia, Bogota rganizator: United ations University rlandia, Galway rganizator: airns Graduate School of Business and Public Policy, ational University of reland US, hicago rganizator: orthwestern University and Kellogg School of anagement iemcy, Hannover Universität Hannower Wygłoszenie wykładów w ulu pplied Science University w ramach programu rasmus Udział w: he 3rd nternational onference on heory and Practice of lectronic Governance GV ytuł referatu: e-conomy pplications of lectronic Governance Wygłoszenie wykładów w ulu pplied Science University w ramach programu rasmus Kontynuacja współpracy związanej z projektami badawczymi oraz wygłoszenie wykładu: anagement in ransformation the case of Poland dbycie konsultacji (z wykorzystaniem metody eksperckiej) w związku z przygotowywaniem rozprawy habilitacyjnej Wizyta monitoringowa w Universität Hannover w ramach programu rasmus Udział w seminarium na temat wpływu kryzysu na systemy emerytalne w państwach uropy Środkowej i Wschodniej 25

26 gr nna FlotyŃska Katedra Finansów Przedsiębiorstw Dr aciej Pietrzykowski Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności iędzynarodowej Dr hab. leksandra GaweŁ Katedra ikroekonomii Prof. dr hab. aria SŁawiŃska, prof. zw. UP Katedra Handlu i arketingu iemcy, Frankfurt der Biblioteka Uniwersytetu uropejskiego Viadrina iemcy, Poczdam rganizator: Uniwersytet w Poczdamie zrael, ishon Lezion rganizator: he ollege of anagement zrael, ishon Lezion rganizator: he ollege of anagement Wystąpienie na seminarium doktorskim na Uniwersytecie w Poczdamie, realizacja pracy doktorskiej we współpracy UP i Uniwersytetu w Poczdamie Udział w konferencji: ntrepreneurship without Borders oraz aktywności site visit w ramach projektu Fostering ntrepreneurship in Higher ducation programu PUS. ytuł referatu: he role of local government in fostering innovativeness through supporting the development of clusters (współautor: dr Barbara Jankowska) Udział w konferencji: ntrepreneurship without Borders oraz aktywności site visit w ramach projektu Fostering ntrepreneurship in Higher ducation programu PUS. ytuł referatu: ntrepreneurship and labour market Wizyta w Bibliotece Uniwersytetu uropejskiego Viadrina w celu zebrania literatury do badań własnych. 26

27 Francja, Paryż Uniwersytet Paris Dauphine, DS Francuska gencja ozwoju Burkina Faso, Wagadugu Universite de uagadougou Francuska gencja ozwoju w Wagadugu gr Katarzyna ndrzejczak Katedra Prawa Gospodarczego Prof. dr hab. inż. Wojciech ellary, prof. zw. UP Katedra echnologii nformacyjnych Prof. dr hab. Grzegorz GoŁembski, prof. zw. UP Katedra urystyki Dr hab. gnieszka iezgoda, prof. nadzw. UP Katedra urystyki Dr Piotr ZmyŚlony Katedra urystyki ustria, Graz rganizator: Graz University of echnology Szwecja, almö rganizator: Szwedzka Prezydencja U i Komisja uropejska w almö Prof. dr hab. aciej Żukowski, prof. zw. UP prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą ustria, nnsbruck rganizator: Uniwersytet w nnsbrucku (Zentrum für ourismus und Dienstleistungswirtschaft) ustria, nnsbruck rganizator: Uniwersytet w nnsbrucku (Zentrum für ourismus und Dienstleistungswirtschaft) ustria, nnsbruck rganizator: Uniwersytet w nnsbrucku (Zentrum für ourismus und Dienstleistungswirtschaft) Uzupełnienie badań literaturowych oraz konsultacje z przedstawicielami środowiska naukowego oraz agencji pomocowych w związku z finalizowaniem pracy doktorskiej Udział w spotkaniu inauguracyjnym uropean Sustainable nergy nnovation lliance (S) Udział w konferencji i dyskusji panelowej eaming up for the e-union ; wyjazd w składzie oficjalnej delegacji polskiej ealizacja wspólnego tematu badawczego w ramach programu wykonawczego do umowy międzyrządowej, przedstawienie rezultatów przeprowadzonych badań ealizacja wspólnego tematu badawczego w ramach programu wykonawczego do umowy międzyrządowej, przedstawienie rezultatów przeprowadzonych badań ealizacja wspólnego tematu badawczego w ramach programu wykonawczego do umowy międzyrządowej, przedstawienie rezultatów przeprowadzonych badań 27

28 Dr Piotr ichoń Katedra Pracy i Polityki Społecznej Prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP rektor UP Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. nadzw. UP Katedra eorii rganizacji i Zarządzania gr onika zernicka Dział ds. Badań aukowych i Współpracy z Zagranicą gr Katarzyna Grandyberg Dział ds Badań aukowych i Współpracy z Zagranicą Dr aciej ieślukowski Katedra Finansów Publicznych Brazylia, Foz de guacu osja, oskwa, rganizator: he State University of anagement oscow osja, oskwa, rganizator: he State University of anagement oscow Hiszpania, eneryfa, rganizator: Universidad La Laguna Hiszpania, eneryfa, rganizator: Universidad La Laguna Bułgaria, Varna, rganizator: Uniwersytet konomiczny w Varnie Udział w 5 th nternational onference on Gross ational Happiness. ytuł referatu: ime as a barrier to happiness growth bchody jubileuszu 90-lecia he State University of anagement oscow bchody jubileuszu 90-lecia he State University of anagement oscow Prezentacja UP, spotkania z koordynatorami programów międzynarodowych i studentami zainteresowanymi przyjazdem na UP w ramach programu rasmus Prezentacja UP, spotkania z koordynatorami programów międzynarodowych i studentami zainteresowanymi przyjazdem na UP w ramach programu rasmus Przeprowadzenie wykładu: Public Finance of the uropean Union. Wykład realizowany w ramach programu rasmus 28

29 Przyjazdy gości zagranicznych do Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu mię, nazwisko Kraj, miasto, uczelnia, ermin el przyjazdu wen asteal Prof. Grahame Wright Dr osista Bateson Dr itel von aur Wielka Brytania, Londyn rganizator: prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, prof. zw. UP, Katedra urystyki Szkocja, Dundee University of bertay Dundee rganizator: Dział ds. Badań aukowych i Współpracy z Zagranicą Szkocja, Dundee University of bertay Dundee rganizator: Dział ds. Badań aukowych i Współpracy z Zagranicą iemcy University of Duisburg-ssen, nstitute for omputer Science and Business nformation Systems (B) rganizator: dr hab. inż. Witold bramowicz, prof. nadzw. UP Prowadzenie wykładów w języku angielskim dla studentów Wydziału Gospodarki iędzynarodowej i Wydziału konomii ozmowy dotyczące współpracy pomiędzy uczelniami i rozszerzonej oferty skierowanej do studentów UP ozmowy dotyczące współpracy pomiędzy uczelniami i rozszerzonej oferty skierowanej do studentów UP mówienie zagadnień związanych z udziałem UP w programie S LK oraz seminarium katedralne etodyka przygotowania prac habilitacyjnych w krajach niemieckojęzycznych oraz regulacje prawne w tym zakresie

30 W U S K Z UWS W PZU KZ UWŁ SU Uchwała nr 31 (2009/2010) z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie powołania do składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów następujących przedstawicieli studentów na rok akademicki 2009/2010: amary Ćwiklińskiej, Łukasza Hyży, Pauliny Sadowskiej, arcina Szubińskiego, Pauliny Wyszyńskiej. Uchwała nr 32 (2009/2010) z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie powołania do składu dwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów następujących przedstawicieli studentów na rok akademicki 2009/2010: nny Bilskiej, ichała Karczewskiego, wy ączko, ichała Paćko, Bernarda Sidora. Uchwała nr 33 (2009/2010) z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia na Wydziale konomii w ramach kierunku konomia, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych stopnia, specjalności: ekonomia globalna i menedżerska od roku akademickiego 2010/ Uchwała nr 34 (2009/2010) z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zgody na zawarcie przez rektora prof. dr. hab. ariana Gorynię, prof. zw. UP, porozumienia o współpracy w dziedzinie certyfikacji

31 poziomów znajomości języka rosyjskiego jako języka obcego pomiędzy Uniwersytetem konomicznym w Poznaniu a Państwowym nstytutem Języka osyjskiego im..s. Puszkina w oskwie na lata Uchwała 35 (2009/2010) z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie prof. natolijowi azarakiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu konomicznego w Krakowie

32 W U S K Z UWS W PZU KZ WDWW d 5 do 8 listopada 2009 roku już trzynasty raz Kraków gościł uczestników argów Książki. W tej największej krajowej imprezie targowej branży wydawniczej wzięło udział 479 wystawców. Stoisko Wydawnictwa UP było umieszczone w sektorze wydawców akademickich. argi cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. W ciągu czterech dni odwiedziło je ponad 25 tys. osób. Wydawnictwo wzięło także udział w V argach Książki konomicznej, zorganizowanych w dniach 19 i 20 listopada 2009 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zaprezentowało tam swój najnowszy dorobek edytorski. ferta wydawnicza Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno pracowników, jak i studentów SGH. W konkursie na najlepszą publikację ekonomiczną roku akademickiego 2008/2009 w kategorii echnologie nformacyjne otrzymała wyróżnienie książka Witolda bramowicza, Filtrowanie informacji. akładem Wydawnictwa UP ukazały się w ostatnim miesiącu następujące pozycje: rnold Bernaciak, graniczenia antropogenicznych obciążeń środowiska jako czynnik trwałego i zrównoważonego rozwoju 32 wa ałuszyńska (red.), owe państwa członkowskie Unii uropejskiej. Gospodarka, regiony, lobbing, Doświadczenia pierwszych lat

33 arian atłoka (red.), Quantitative in conomics, Zeszyty aukowe nr 122 Kazimierz Zimniewicz (red.), nstrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie nowe kierunki, Zeszyty aukowe nr 129 Jadwiga ajchrzak, adeusz endel, etodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, wyd. 5 zm. i rozszerz. S S P G D L W S D K K S S S S S S S S K S S S S K P K P K S S S S D D D D D D D D D D D D D K P K P K K P K P P K P K K K K K K P K K P P K P S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D K K K K K P K P K P K P K K K P K P P K P K P P K K K P P K K P K P P K P K S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S P P P P P GS G S S K H G G P P P G G G GS GS G GS G GS GS GS GS G GS S G G GS G G GS G G GS GS G G GS GS G GS G GS GS G GS GS S S SK S S S S S S S S S S S S S S S SK P P P P P P P P G G G G G G GS GS G G GS GS GS G G GS GS GS GS G G G G G G GS S GS G G GS GS G S G S G G G S G S GS G GS GS GS G G GS GS G GS G GS GS G S G G S S S S S S S K S SK SK SK S S SK S S S S K S S S S S K SK K S K H D P P P P D W L H P W P W D D D P D D D D P P P D P D D D D L L L W W W W L W W W W L W L L L W L W H D D D P P D D D P D D D D D D D D D W W W W W W L W W L W W W W W L L W W L W W W W W L L W L L W L W W W W L L H H H H Jadwiga ajchrzak adeusz endel

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Marzec nr 6 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka Redakcja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Czerwiec nr 9 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 I pracowała Marlena Chomska Projekt okładki R IW U SY K 19

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Maj nr 8 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 I pracowała Marlena Chomska Projekt okładki R IW U SY K 19 26

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Grudzień nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Listopad nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 BIULETYN 24.indd 1 2011-12-13 08:39:57 Opracowała Marlena

Bardziej szczegółowo

nr 4 (2012/2013) grudzień 2012

nr 4 (2012/2013) grudzień 2012 nr 4 (2012/2013) grudzień 2012 Wydawnictwo Poznań 2012 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

nr 7 (2012/2013) marzec 2013

nr 7 (2012/2013) marzec 2013 nr 7 (2012/2013) marzec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Październik nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU NR 7 (2008/2009) KWIECIEŃ 2009

BIULETYN INFORMACYJNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU NR 7 (2008/2009) KWIECIEŃ 2009 BIULETYN INFORMACYJNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU NR 7 (2008/2009) KWIECIEŃ 2009 POZNAŃ 2009 Z ŻYCIA UCZELNI W dniach 1-2 kwietnia 2009 roku gościem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 5 (2013/2014) styczeń 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 3 (2014/2015) listopad 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

nr 6 (2012/2013) luty 2013

nr 6 (2012/2013) luty 2013 nr 6 (2012/2013) luty 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Opracowała Marlena Chomska. Projekt okładki Izabela Nowacka. Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska ISSN 2081-1519

Opracowała Marlena Chomska. Projekt okładki Izabela Nowacka. Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska ISSN 2081-1519 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska ISSN 2081-1519 Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2012 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA

SPRAWOZDANIE REKTORA N I SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013 Poznań 2013 1 R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Spis

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 1 (2014/2015) wrzesień 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Luty nr 6 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2012 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 6 (2013/2014) luty 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Akademii Ekonomicznej w roku akademickim 2006/2007 POZNAŃ 2007 Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl Skład komputerowy MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIE z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIE z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wywiad z JM Rektorem Politechniki Opolskiej prof. dr. hab. inż. Piotrem Wachem

Wywiad z JM Rektorem Politechniki Opolskiej prof. dr. hab. inż. Piotrem Wachem Stawiamy na rozwój Wywiad z Wywiad z JM Rektorem Politechniki Opolskiej prof. dr. hab. inż. Piotrem Wachem Panie Rektorze Politechnika Opolska jest uczelnią odwołującą się do 45-letniej tradycji. Jakie

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005 Spis rzeczy Spis rzeczy Wybrane wydarzenia. 1 Senat 10 Uchwały Senatu.. 10 Komisje. 16 Akty prawne wewnętrznie obowiązujące. 16 Zmiany organizacyjne... 16 Studenci

Bardziej szczegółowo

Pismo Politechniki Białostockiej 1/2010. życie politechniki

Pismo Politechniki Białostockiej 1/2010. życie politechniki Pismo Politechniki Białostockiej 1/2010 życie politechniki Czasopisma naukowe w PB Politechnika jest w modzie III edycja akcji Dziewczyny na Politechnikę Pierwszy semestr BUD już za nami Wspomnienie o

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 4 (2013/2014) grudzień 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowała Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU PRZYJĘTE NA POSIEDZENIU SENATU

Bardziej szczegółowo