Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn nformacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Listopad 2009 nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2009

2 pracowała arlena homska Projekt okładki zabela owacka edakcja i korekta Zofia ikołajewska opyright by Uniwersytet konomiczny w Poznaniu Poznań 2009 WDWW UWSU KZG W PZU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks dres do korespondencji: al. iepodległości 10, Poznań ZKŁD GFZ UWSU KZG W PZU ul. owarowa 53, Poznań, tel ,

3 W U S K Z UWS W PZU KZ SPS Ś Z życia Uczelni... 5 Konferencje naukowe i seminaria Z działalności katedr Z działalności studentów Zajęcia otwarte ozwój kadr naukowych asi absolwenci Współpraca z zagranicą Uchwały Senatu Wydawnictwo... 32

4

5 W U S K Z UWS W PZU KZ Z Ż UZL Profesor zw. dr hab. yszard Domański, prof. zw. UP, były rektor Uczelni został uhonorowany godnością Wybitnej sobistości Pracy rganicznej oraz statuetką Złotego Hipolita, przyznaną przez Kapitułę Złotego Hipolita oraz owarzystwo im. Hipolita egielskiego. W gronie zacnych laureatów znaleźli się także: prof. ndrzej Dubas z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, arbybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki, Bogusław Kaczyński, dziennikarz muzyczny i animator kultury, adeusz Konwicki, pisarz i reżyser filmowy, prof. Jan Stankowski z nstytutu Fizyki olekularnej Polskiej kademii auk, prof. Gerard Straburzyński z Uniwersytetu edycznego i WF w Poznaniu oraz prof. Wanda Wiłkomirska z kademii uzycznej w Warszawie. W uroczystości, która odbyła się w dniu 21 listopada 2009 roku w Sali Białej Urzędu iasta Poznania, uczestniczył J ektor, prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP. Doktor omasz Klimanek z Katedry Statystyki objął stanowisko zastępcy dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu i kierownika środka Statystyki ałych bszarów. ektor, prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP 4 listopada 2009 roku w auli Uczelni uroczyście zainaugurował zajęcia na międzyuczelnianym kierunku studiów pn. echniczne zastosowania internetu, prowadzonym wspólnie przez Wydział nformatyki i Gospodarki lektronicznej UP, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. dama ickiewicza w Poznaniu oraz Wydział lektroniki i elekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Kierunek ten to pierwsze w Polsce stacjonarne, bezpłatne, dwuletnie studia magisterskie o charakterze interdyscyplinarnym. ferta studiów została skierowana do licealistów i inżynierów, absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków ekonomicznych, technicznych i ścisłych. Dzięki in- 5

6 terdyscyplinarnemu charakterowi tych studiów absolwenci będą dobrze przygotowani do kierowania zespołami specjalistów z różnych dziedzin. Będą mieć wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach, działających w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Dnia 18 listopada 2009 roku, tym razem w siedzibie firmy mica Wronki S.., odbyło się kolejne spotkanie członków Klubu Partnera Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu. W wyjazdowym spotkaniu władze Uczelni reprezentowali: J ektor, prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP, prorektor ds. finansów i rozwoju, dr hab. Jacek izerka, prof. nadzw. UP, dziekan Wydziału konomii, dr hab. Waldemar zternasty, prof. nadzw. UP, dziekan Wydziału nformatyki i Gospodarki lektronicznej, prof. dr hab. mil Panek, prof. zw. UP, dziekan Wydziału Gospodarki iędzynarodowej, prof. dr hab. omasz ynarzewski, prof. zw. UP, dziekan Wydziału owaroznawstwa, dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. nadzw. UP, dziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. Henryk Sobolewski, prof. nadzw. UP, oraz mgr enata Stefaniak, kwestor. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. aciej Żukowski, prof. zw. UP, został powołany w skład Governing ouncil podczas inauguracyjnego posiedzenia uropejskiego Stowarzyszenia nnowacji w zakresie nergii dnawialnej uropean Sustainable nergy nnovation lliance (S), które odbyło w dniach listopada 2009 roku w Grazu. Dziewięćdziesięciolecie kademickiego Związku Sportowego w Poznaniu stało się doskonałą okazja do spotkania środowiska akademickiego Poznania podczas oficjalnych uroczystości w uli Uniwersytetu im. dama ickiewicza w Poznaniu. Jednym z punktów obchodów jubileuszu był 6

7 wielki mecz siatkówki pomiędzy władzami i profesorami dwóch uczelni UP i U w sali sportowej UP, przy ul. Dożynkowej 9. Wynikiem 3:0 zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu. Żabka Polska S.. inauguruje program stypendialny W iędzynarodowym Dniu Studenta 17 listopada 2009 roku w siedzibie firmy Żabka Polska S.. sześcioro studentów Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu zostało uhonorowanych stypendium menedżerskim w wysokości 12 tys. złotych. rganizatorami programu stypendiów są firma Żabka Polska S.. oraz Uniwersytet konomiczny w Poznaniu. Uruchomiony w 2009 roku program stypendialny ma wspierać ambitnych i kreatywnych studentów w ich dalszym rozwoju zawodowym. Przyszli menedżerowie musieli wykazać się nie tylko imponującymi wynikami w nauce, ale także potwierdzić swoje predyspozycje do zarządzania. Stypendia dla najzdolniejszych wręczyli Jacek Spychała, menedżer ds. public relations Żabka Polska S.. oraz J ektor Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. arian Goryia, prof. zw. UP. Wśród nagrodzonych stypendystów Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu znaleźli się laureaci prestiżowych konkursów z zakresu zarządzania, ekonomii oraz współczesnego biznesu. Stypendyści aktyw- 7

8 nie współpracują w kołach naukowych oraz organizacjach studenckich. Wielu z nich stale wyjeżdża na międzynarodowe konferencje naukowe, zarządza projektami, reprezentuje Uniwersytet konomiczny podczas kongresów i zjazdów studenckich. Laureatami stypendiów zostali: Hanna ybarczyk Wydział Zarządzania, Katarzyna ntoniak Wydział konomii, Justyna wsianowska Wydział konomii, Łukasz Żemło Wydział Zarządzania, gnieszka Jeleniewska Wydział Zarządzania, Wojciech isztak Wydział Zarządzania. Stypendium menedżerskie skierowane jest do studentów Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, którzy wykazują się dobrymi wynikami w nauce i wiążą swoją karierę ze stanowiskiem menedżera. Stypendium organizowane jest w ramach współpracy firmy Żabka Polska S.. z Klubem Partnera U w Poznaniu, którego jest członkiem od początku 2009 roku. Klub Partnera U w Poznaniu skupia wiodące przedsiębiorstwa i instytucje, istotne z punktu widzenia gospodarki Wielkopolski i kraju. Spółka Żabka Polska planuje kontynuować program stypendialny w następnych latach. Projekt: owoczesne techniki analityczne w podnoszeniu jakości kształcenia na studiach ekonomicznych zaowocował kolejnymi wykładami, tym razem w formule wykładów otwartych. W ramach kursu owe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich zastosowania w procesie kształcenia akademickiego 18 listopada 2009 roku prof. dr hab. aciej Żukowski, prof. zw. UP wygłosił wykład pt. Zatrudnienie i polityka społeczna w warunkach postępującej integracji gospodarczej w U, a prof. dr hab. arek atajczak, prof. zw. UP, wykład pt. konomia w dobie kryzysu: między antyekonomizmem a ekonomicznym triumfalizmem. ektor, prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP, 10 listopada 2009 roku wydał Komunikat nr 9/2009 w sprawie porozumienia między Związkami Zawodowymi działającymi na Uczelni a ektorem Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu zawartego w dniu 10 listopada 2009 roku do- 8

9 tyczącego podziału dodatkowej dotacji stacjonarnej z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu od października 2009 roku. Uniwersytet konomiczny w Poznaniu przygotowuje się do generalnego remontu sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni, łącznie z całkowitą wymianą wystroju wnętrza. emont będzie możliwy dzięki chojności Penta nvestment, właściciela sieci sklepów ŻBK. Po zakończeniu prac sala zostanie przeznaczona do organizacji ważnych uroczystości na osób. Uczelnia uzyskała już zgodę konserwatora zabytków, który musiał zaakceptować nawet najdrobniejszy szczegół wystroju ałej uli. Praca magisterska Pawła Kalinowskiego pt. Pozyskiwanie kapitału przez ŚP za pośrednictwem rynku ewonnect i funduszy P/V, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, prof. zw. UP, wypromowana na Wydziale konomii Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, zdobyła nagrodę arodowego Banku Polskiego dla najlepszej pracy dotyczącej polskiej bankowości i finansów w edycji konkursu eraz Polska Promocja na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski. W dniu 30 listopada 2009 roku w sali 236 J ektor prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP, spotkał się z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi, którzy otrzymali awanse stanowiskowe oraz podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w ramach tzw. akcji podwyżkowej. W okolicznościowym spotkaniu, które odbyło się w obecności władz Związków Zawodowych funkcjonujących na Uczelni, uczestniczyli także prorektorzy, kanclerz oraz kwestor.

10 W U S K Z UWS W PZU KZ KFJ, S, WKŁD Prorektor ds. finansów i rozwoju, dr hab. Jacek izerka, prof. nadzw. UP, 17 listopada 2009 roku otworzył V gólnopolską Konferencją Zawodową pn. achunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, zorganizowaną przez egionalny ddział Krajowej zby Biegłych ewidentów w Poznaniu, Katedrę achunkowości oraz Studenckie Koło aukowe achunkowości Konto. Konferencja odbyła się na terenie iędzynarodowych argów Poznańskich. Dnia 18 listopada 2009 roku na Uczelni odbyły się obchody XX-lecia istnienia organizacji rasmu Student etwork. rganizacji, która swoje początki wiąże z malowniczym holenderskim miastem Utrecht. becnie ponad 300 sekcji lokalnych z 32 krajów tworzy i kreuje nowe projekty, inicjatywy, przede wszystkim jednak swoim działaniem pomaga olbrzymiej liczbie stypendystów programu rasmus. Podczas spotkania można było się dowiedzieć, jak wygląda rasmus od kuchni, dlaczego erasmusowcy wybrali Polskę oraz co daje im wymiana w ramach Programu rasmus. W ramach projektu Unii uropejskiej uropejskiego Funduszu Społecznego, 20 listopada 2009 roku, w murach Uczelni odbyła się debata pn. Wyzwa- 10

11 nia dla regionalnego systemu innowacji w Wielkopolsce w latach elem debaty była wymiana doświadczeń na temat współczesnych wyzwań dla gospodarki Wielkopolski oraz pożądanych instrumentów wzrostu i konkurencyjności. Podczas spotkań warsztatowych i panelowych podjęto dyskusję o problemach rozwoju Wielkopolski oraz propozycjach umożliwiających osiągnięcie przez Wielkopolskę statusu bardziej konkurencyjnego regionu Polski. brady otworzył J ektor, prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP. Konferencja FL BSG Studium Praktycznej auki Języków bcych zorganizowało w dniach listopada 2009 roku międzynarodową konferencję FL (he nternational ssociation of eachers of nglish as a Foreign Language) BSG (Business nglish Special nterest Group). Jest to najważniejsza międzynarodowa, doroczna konferencja dotycząca nauczania języka biznesu. FL jest organizacją, która powstała w 1967 roku w Wielkiej Brytanii i zrzesza około 3,5 tys. członków ze 100 krajów. W stowarzyszeniu działa wiele grup zainteresowań, które wydają publikacje i organizują konferencje. BSG zrzesza nauczycieli języka angielskiego specjalizujących się w nauczaniu języka biznesu. Konferencje BSG organizowane są od 1988 roku. egoroczna konferencja, której gospodarzem był UP, była pierwszą konferencją przeprowadzoną na terenie Polski. elem konferencji było zaznajomienie nauczycieli języka angielskiego z nowymi trendami w nauczaniu języka biznesu. 11

12 ektor, prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP, 21 listopada 2009 roku zainaugurował Podyplomowe Studia zorganizowane wspólnie z entrum ozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach projektu 1.45 Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych, współfinansowanego ze środków uropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki. Uroczystość, w której uczestniczył także prorektor ds. finansów i rozwoju, dr hab. Jacek izerka, prof. nadzw. UP, odbyła się w Sali Zielonej iędzynarodowych argów Poznańskich. W dniach listopada 2009 roku he State University of anagement w oskwie, jeden z długoletnich partnerów zagranicznych Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, obchodził jubileusz 90-lecia istnienia. W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział: J ektor, prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP, oraz prodziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. nadzw. UP. Uczelnia 26 listopada 2009 roku gościła uczestników ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Polityka pieniężna w dobie kryzysu, zorganizowanej przez Katedrę eorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej z okazji 10-lecia Katedry i jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, prof. nadzw. UP. Patronat nad konferencją objął J ektor prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP. elem konferencji były rozważania nad polityką pieniężną i jej instrumentami w dobie kryzysu gospodarki światowej. Dyskutowano także nad działaniami instytucji kształtujących politykę pieniężną, które mogą wpłynąć na neutralizację następstw kryzysu oraz jego oddziaływanie na podmioty gospodarcze w Polsce. W trakcie konferencji referaty wygłosili: prof. zw. dr hab. Witold Koziński, wiceprezes BP, Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Dariusz Filar, członek ady Polityki Pieniężnej, Uniwersytet Gdański; prof. dr hab. Zbigniew Polański, Szkoła Główna Handlowa; prof. dr hab. yszard Kokoszczyński, nstytut konomiczny BP, Uniwersytet Warszawski. 12

13 Konferencję otworzył prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. aciej Żukowski, prof. zw. UP. Ponadto w konferencji władze rektorskie reprezentował także prorektor ds. edukacji i studentów, dr hab. Piotr Banaszyk, prof. nadzw. UP. Zapowiedzi Katedra Strategii arketingowych Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu zaprasza do udziału w pierwszej konferencji naukowej, pt. Komunikacja rynkowa, ewolucja wyzwania szanse. Konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniu kwietnia 2010 roku. ntencją organizatorów jest zaprezentowanie wybranych zagadnień związanych z szeroko rozumianą komunikacją rynkową zarówno w ujęciu ogólnym (przemyślenia dotyczące teoretycznych podstaw komunikacji rynkowej, wyniki prowadzonych badań empirycznych), jak i szczegółowych, praktycznych aspektów związanych z tym zagadnieniem. hcielibyśmy, aby konferencja była forum wymiany myśli i poglądów osób związanych z różnymi dyscyplinami naukowymi (ekonomią, nauką o zarządzaniu, psychologią, socjologią), a także praktyków (przedstawicieli firm, agencji reklamowych itp.). Zakładamy, że będzie to pierwsze spotkanie skoncentrowane na tej problematyce, które może być impulsem do dalszych badań i wymiany poglądów. prof. dr hab. Bogna Pilarczyk, prof. zw. UP kierownik Katedry Strategii arketingowych

14 W U S K Z UWS W PZU KZ Z DZŁLŚ KD Doktor hab. aciej Szymczak, prof. nadzw. UP, prodziekan Wydziału Gospodarki iędzynarodowej został zaproszony do składu Kapituły Konkursu nnowacyjne ozwiązania dla Logistyki 2009 : rozstrzygnięcie programu badawczego perator Logistyczny oku 2009 oraz konkursu nnowacyjne ozwiązania dla Logistyki 2009 nastąpi w grudniu 2009 roku, podczas uroczystej gali w Hotelu Victoria w Warszawie. 14 Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności iędzynarodowej 12 listopada 2009 Profesor dr hab. arian Gorynia wziął udział w posiedzeniu nstytutu auk konomicznych Polskiej kademii auk w Warszawie. 18 listopada 2009 Doktor adeusz Kowalski na spotkaniu Scandinavian-Polish hamber of ommerce wygłosił referat pt. How does Poland face crisis challenges? urrent situation and economic prospects. 25 listopada 2009 Doktor adeusz Kowalski wygłosił referat pt. ransformacja gospodarcza w Polsce i innych krajach uropy środkowej. naliza porównawcza podczas konferencji XX lat Polskiej ransformacji zorganizowanej przez WSB w Poznaniu. 26 listopada 2009 roku Doktor adeusz Kowalski, prof. nadzw. UP, wygłosił referat akroekonomiczne uwarunkowania kryzysu dpowiedzialność i wyzwania wobec banków centralnych podczas konferencji pn. Polityka pieniężna w dobie Kryzysu (z okazji X-lecia istnienia Katedry eorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu).

15 Katedra echnologii nformacyjnych 5 listopada 2009 Doktor Krzysztof Walczak uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Zadaniowego ds. ceny Wniosków składanych do isw w ramach Programu peracyjnego nnowacyjna Gospodarka listopada 2009 Profesor Wojciech ellary wziął udział w międzynarodowej konferencji he 3rd nternational onference on heory and Practice of lectronic Governance GV 2009, która odbyła się w Bogocie (Kolumbia); prof. ellary pełnił funkcję dvisory ommittee ember, ponadto podczas konferencji wygłosił tutorial zatytułowany e-conomy pplications of lectronic Governance listopada 2009 Profesor Wojciech ellary, na zaproszenie inisterstwa Spraw Wewnętrznych i dministracji, uczestniczył jako członek delegacji polskiej w V edycji unijnej konferencji ministerialnej pt. eaming up for the e-union, organizowanej w tym roku przez Prezydencję Szwedzką i Komisję uropejską. Konferencja odbyła się w almoe (Szwecja). Konferencja była poświecona zagadnieniom elektronicznej administracji i jej wpływowi na konkurencyjność i zrównoważony rozwój europejskiej gospodarki. 24 listopada 2009 Doktor Wojciech Wiza i dr Jacek hmielewski uczestniczyli w Warszawie w V edycji seminarium z cyklu owoczesne muzea i galerie. egoroczna edycja odbywała się pod hasłem lektroniczne instrumenty projektowania i organizacji ekspozycji muzealnych. Doktor Wiza wygłosił wykład dla uczestników seminarium pt. arzędzia informatyczne do tworzenia wirtualnych ekspozycji muzealnych, a dr hmielewski wykład pt. worzenie multimedialnych, mobilnych przewodników po ekspozycji. 24 listopada 2009 Profesor Wojciech ellary uczestniczył jako recenzent w obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Sławomira Zielińskiego pt. rchitecture of a Framework for Dynamic, Semantic Based Deployment of verlay etworks in Peer-to-Peer nvironments. brona odbyła się w kademii Górniczo- 15

16 -Hutniczej w Krakowie, na Wydziale lektrotechniki, utomatyki, nformatyki i lektroniki. 25 listopada 2009 Profesor Wojciech ellary uczestniczył w konferencji waluacyjnej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, która odbyła się w Warszawie 25 listopada 2009 roku. rganizatorem konferencji było inisterstwo Spraw Wewnętrznych i dministracji. 30 listopada 2009 Profesor Wojciech ellary wygłosił wykład inauguracyjny pt. nternet na wsi konieczność a nie luksus dla uczestników konferencji echnologie Promocja edia ozwój, która odbyła się w Gostyniu. Konferencję zorganizowało Starostwo Powiatu Gostyńskiego, przy współudziale Fundacji Gościnna Wielkopolska.

17 W U S K Z UWS W PZU KZ Z DZŁLŚ SUDÓW iezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, w ramach projektu KPS, 6 listopada 2009 roku zorganizowało dla wszystkich starostów pierwszego roku szkolenia pomocne w zorientowaniu się w ogromie spraw, do których wykonywania obliguje ich sprawowanie funkcji starosty. Podczas szkolenia można się było dowiedzieć, co, gdzie i jak załatwić na Uczelni, co ciekawego i ważnego można znaleźć w regulaminie, jak efektywnie zarządzać swoim czasem, jak umiejętnie zarządzać swoją grupą, jak skutecznie negocjować zarówno z grupą, jak i pracownikami Uczelni itp. W dniach listopada na Uniwersytecie konomicznym w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pt. nnowacje od teorii do praktyki od pomysłu do sukcesu, zorganizowana przez Studenckie Koło aukowe Gospodarki Przestrzennej. Patronat nad konferencją objęli: J ektor, prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Leszek Wojtasiak, zastępca prezydenta Poznania omasz J. Kayser, uropejski ok Kreatywności i nnowacji 2009, Poznański Park aukowo-echnologiczny i Poznański kademicki nkubator Przedsiębiorczości oraz Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych. Podczas obrad dyskutowano nad rolą innowacji we współczesnej gospodarce (globalnej i lokalnej) i w przedsiębiorstwie. mawiano również źródła finansowania działalności innowacyjnej, zarządzanie innowacjami oraz szanse i bariery rozwoju sektorów innowacyjnych w regionach. Studenckie Koło aukowe nwestycji Kapitałowych PF zorganizowało 26 listopada 2009 roku wykład otwarty Derywaty kredytowe, 17

18 czyli skąd wziął się kryzys, który poprowadził Jerzy ikorowski, zarządzający Superfund F. owe władze Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu! W dniach listopada 2009 roku wybrano nowe władze Parlamentu Studenckiego UP na kadencję 2009/2010. Przewodniczącym został Bartosz Byczkiewicz (student roku studiów magisterskich na Wydziale konomii). Wiceprzewodniczącymi zostali Paweł Putra (student roku studiów magisterskich na Wydziale Gospodarki iędzynarodowej) oraz Wiktor alaga (student roku studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania).

19 W U S K Z UWS W PZU KZ ZJĘ W W cyklu Zajęć otwartych z praktykami biznesu w murach Uniwersytetu przedstawiciele świata nauki, polityki i biznesu wygłosili następujące wykłady: 18 listopada 2009 Jak prawidłowo kalkulować i rozliczać koszty na produkty i klientów przedsiębiorstwa? ctivty Based anagement (B/) nna nders, specjalista ds. rozwoju sprzedaży. Zatrudnienie i polityka społeczna w warunkach postępującej integracji gospodarczej w U prof. aciej Żukowski, UP. konomia w dobie kryzysu: między antyekonomizmem a ekonomicznym triumfalizmem prof. arek atajczak, UP. 23 listopada 2009 czy ty już wiesz jak wejść na giełdę? Konrad Śniatała, prezes Zarządu firmy S.. 25 listopada 2009 Wyzwania logistyczne w nowoczesnej dystrybucji Bartosz Brzoza, dyrektor logistyki clane, Grupa urocash. 30 X 2009 P przyszłość zarządzania projektami, czyli jak kończyć projekty na czas oraz bez przekraczania budżetu. etodologia Łańcucha Krytycznego jako przyszłość zarządzania projektami dr lex Klarman, prezes Goldratt nstitute, zrael. 19

20 W U S K Z UWS W PZU KZ ZWÓJ KD UKW J ektor prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP, na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2009 roku, wręczył prof. dr hab. Wiesławie Przybylskiej-Kapuścińskiej mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego UP. WDZŁ K W dniu 19 listopada 2009 roku, w sali 103 w Gmachu Głównym Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr nety Pisarskiej na temat: ransfer efektów szkolenia kadry kierowniczej i jego organizacyjne uwarunkowania Promotorem rozprawy była dr hab. ldona ndrzejczak, prof. nadzw. UP. ecenzje przygotowali: dr hab. Bogusława Urbaniak, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, oraz prof. dr hab. Józef rczyk, prof. zw. Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu. W dniu 27 listopada 2009 roku, w sali 103 w Gmachu Głównym Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Liliany Gabrieli owak na temat: Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników polskiego przemysłu maszynowego w warunkach przekształceń własnościowych (w latach ) 20

21 Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw. UP. ecenzje przygotowali: prof. dr hab. Zofia Dach z Uniwersytetu konomicznego w Krakowie oraz prof. dr hab. Henryk Januszek, prof. zw. Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu. WDZŁ WZWSW W dniu 27 listopada 2009 roku, w sali 418 w Gmachu Głównym Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny alinowskiej na temat: ktywność przeciwutleniająca ekstraktów roślinnych stosowanych w emulsjach kosmetycznych Promotorem rozprawy był dr hab. Henryk Szymusiak, prof. nadzw. UP. ecenzje przygotowali: dr hab. arian Sułek, prof. nadzw. Politechniki adomskiej oraz prof. dr hab. inż. yszard Zieliński, prof. zw. Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu. WDZŁ ZZĄDZ W dniu 18 listopada 2009 roku, w sali 103 w Gmachu Głównym Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr agdaleny Bartczak na temat: Determinanty zachowań młodych konsumentów na rynku odzieży Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Henryk ruk, prof. zw. UP. ecenzje przygotowali: prof. dr hab. nna lejniczuk-erta z kademii Leona Kożmińskiego w Warszawie oraz dr hab. wa Jerzyk z Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu. W dniu 24 lis topada 2009 roku, w sali 103 w Gmachu Głównym Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 21

22 mgra Bartosza Deszczyńskiego na temat: ustomer elationship anagement w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem Promotorem rozprawy był dr hab. Piotr Banaszyk, prof. nadzw. UP. ecenzje przygotowali: dr hab. ndrzej Kaleta z Uniwersytetu konomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Janusz Stróżyna z kademii konomicznej w Katowicach oraz prof. dr hab. Bogna Pilarczyk, prof. zw. Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu. W dniu 24 listopada 2009 roku, w sali 236 w Gmachu Głównym Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Grali na temat: Przemiany własnościowe i przestrzenne budownictwa mieszkaniowego w okresie transformacji w Polsce Promotorem rozprawy był prof. zw. dr hab. Bohdan Gruchman, prof. zw. UP. ecenzje przygotowali: dr hab. Wojciech Kosiedowski, prof. nadzw. Uniwersytetu im. ikołaja Kopernika w oruniu, oraz dr hab. Henryk Januszek, prof. nadzw. Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu.

23 W U S K Z UWS W PZU KZ S BSLW enteret 9 listopada 2009 roku powołał rkadiusza Sugiera do pełnienia funkcji prezesa zarządu. rkadiusz Sugier ukończył kademię konomiczną w Poznaniu.

24 W U S K Z UWS W PZU KZ WSPÓŁ Z ZGĄ Uniwersytet konomiczny w Poznaniu 3 grudnia 2009 roku gościł uczestników seminarium ktywny naukowiec w uropie. auki społeczno-ekonomiczne i Żywność w 7. Programie amowym U. Sprofilowane na potrzeby pracowników naukowych UP spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Lokalnego Punktu Kontaktowego Programów amowych U przy Uniwersytecie konomicznym w Poznaniu, działającego w ramach Działu ds. Badań aukowych i Współpracy z Zagranicą. Podczas seminarium zaprezentowano działalność Lokalnego Punktu Kontaktowego P U przy UP oraz ofertę 7. Programu amowego U w zakresie zgodnym z tematem spotkania rodzaje grantów, zasady udziału, warunki oraz procedury aplikacji o środki. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem poznańskiego środowiska naukowego (w tym pracowników UP), biorący w nim udział mogli uzyskać wyczerpujące informacje dotyczące uczestnictwa w 7. Programie amowym U oraz pomocy, jakiej mogą oczekiwać ze strony Lokalnego Punktu Kontaktowego. mię, nazwisko, katedra/jednostka organizacyjna 24 Wyjazdy pracowników Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Kraj, miasto, uczelnia, organizator konferencji, spotkania ermin el wyjazdu Dr ariusz Szuster urcja, stambuł rganizator: Udział w V nternational Logistics & Supply Katedra Logistyki ildiz echnical University, hain ongress iędzynarodowej Department of ndustrial ngineering ytuł referatu: utsourcing and offshoring in manufacturing compa- nies

25 Dr hab. inż. Jacek Łuczak Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania Prof. dr hab. inż. Wojciech ellary, prof. zw. UP Katedra echnologii nformacyjnych Dr inż. lina atuszak- -Flejszman Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania Dr gnieszka Skuza Katedra arketingu Produktu Dr agdalena Florek Katedra Handlu i arketingu gr omana ZiÓŁkowska Dział ds. Badań aukowych i Współpracy z Zagranicą Prof. dr hab. aciej Żukowski, prof. zw. UP Katedra Pracy i Polityki Społecznej Finlandia, ulu rganizator: ulu pplied Science University Finlandia, ulu rganizator: ulu pplied Science University zechy, Karlowe Wary rganizator: Hanns-artin Schleyer Foundation Kolumbia, Bogota rganizator: United ations University rlandia, Galway rganizator: airns Graduate School of Business and Public Policy, ational University of reland US, hicago rganizator: orthwestern University and Kellogg School of anagement iemcy, Hannover Universität Hannower Wygłoszenie wykładów w ulu pplied Science University w ramach programu rasmus Udział w: he 3rd nternational onference on heory and Practice of lectronic Governance GV ytuł referatu: e-conomy pplications of lectronic Governance Wygłoszenie wykładów w ulu pplied Science University w ramach programu rasmus Kontynuacja współpracy związanej z projektami badawczymi oraz wygłoszenie wykładu: anagement in ransformation the case of Poland dbycie konsultacji (z wykorzystaniem metody eksperckiej) w związku z przygotowywaniem rozprawy habilitacyjnej Wizyta monitoringowa w Universität Hannover w ramach programu rasmus Udział w seminarium na temat wpływu kryzysu na systemy emerytalne w państwach uropy Środkowej i Wschodniej 25

26 gr nna FlotyŃska Katedra Finansów Przedsiębiorstw Dr aciej Pietrzykowski Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności iędzynarodowej Dr hab. leksandra GaweŁ Katedra ikroekonomii Prof. dr hab. aria SŁawiŃska, prof. zw. UP Katedra Handlu i arketingu iemcy, Frankfurt der Biblioteka Uniwersytetu uropejskiego Viadrina iemcy, Poczdam rganizator: Uniwersytet w Poczdamie zrael, ishon Lezion rganizator: he ollege of anagement zrael, ishon Lezion rganizator: he ollege of anagement Wystąpienie na seminarium doktorskim na Uniwersytecie w Poczdamie, realizacja pracy doktorskiej we współpracy UP i Uniwersytetu w Poczdamie Udział w konferencji: ntrepreneurship without Borders oraz aktywności site visit w ramach projektu Fostering ntrepreneurship in Higher ducation programu PUS. ytuł referatu: he role of local government in fostering innovativeness through supporting the development of clusters (współautor: dr Barbara Jankowska) Udział w konferencji: ntrepreneurship without Borders oraz aktywności site visit w ramach projektu Fostering ntrepreneurship in Higher ducation programu PUS. ytuł referatu: ntrepreneurship and labour market Wizyta w Bibliotece Uniwersytetu uropejskiego Viadrina w celu zebrania literatury do badań własnych. 26

27 Francja, Paryż Uniwersytet Paris Dauphine, DS Francuska gencja ozwoju Burkina Faso, Wagadugu Universite de uagadougou Francuska gencja ozwoju w Wagadugu gr Katarzyna ndrzejczak Katedra Prawa Gospodarczego Prof. dr hab. inż. Wojciech ellary, prof. zw. UP Katedra echnologii nformacyjnych Prof. dr hab. Grzegorz GoŁembski, prof. zw. UP Katedra urystyki Dr hab. gnieszka iezgoda, prof. nadzw. UP Katedra urystyki Dr Piotr ZmyŚlony Katedra urystyki ustria, Graz rganizator: Graz University of echnology Szwecja, almö rganizator: Szwedzka Prezydencja U i Komisja uropejska w almö Prof. dr hab. aciej Żukowski, prof. zw. UP prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą ustria, nnsbruck rganizator: Uniwersytet w nnsbrucku (Zentrum für ourismus und Dienstleistungswirtschaft) ustria, nnsbruck rganizator: Uniwersytet w nnsbrucku (Zentrum für ourismus und Dienstleistungswirtschaft) ustria, nnsbruck rganizator: Uniwersytet w nnsbrucku (Zentrum für ourismus und Dienstleistungswirtschaft) Uzupełnienie badań literaturowych oraz konsultacje z przedstawicielami środowiska naukowego oraz agencji pomocowych w związku z finalizowaniem pracy doktorskiej Udział w spotkaniu inauguracyjnym uropean Sustainable nergy nnovation lliance (S) Udział w konferencji i dyskusji panelowej eaming up for the e-union ; wyjazd w składzie oficjalnej delegacji polskiej ealizacja wspólnego tematu badawczego w ramach programu wykonawczego do umowy międzyrządowej, przedstawienie rezultatów przeprowadzonych badań ealizacja wspólnego tematu badawczego w ramach programu wykonawczego do umowy międzyrządowej, przedstawienie rezultatów przeprowadzonych badań ealizacja wspólnego tematu badawczego w ramach programu wykonawczego do umowy międzyrządowej, przedstawienie rezultatów przeprowadzonych badań 27

28 Dr Piotr ichoń Katedra Pracy i Polityki Społecznej Prof. dr hab. arian Gorynia, prof. zw. UP rektor UP Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. nadzw. UP Katedra eorii rganizacji i Zarządzania gr onika zernicka Dział ds. Badań aukowych i Współpracy z Zagranicą gr Katarzyna Grandyberg Dział ds Badań aukowych i Współpracy z Zagranicą Dr aciej ieślukowski Katedra Finansów Publicznych Brazylia, Foz de guacu osja, oskwa, rganizator: he State University of anagement oscow osja, oskwa, rganizator: he State University of anagement oscow Hiszpania, eneryfa, rganizator: Universidad La Laguna Hiszpania, eneryfa, rganizator: Universidad La Laguna Bułgaria, Varna, rganizator: Uniwersytet konomiczny w Varnie Udział w 5 th nternational onference on Gross ational Happiness. ytuł referatu: ime as a barrier to happiness growth bchody jubileuszu 90-lecia he State University of anagement oscow bchody jubileuszu 90-lecia he State University of anagement oscow Prezentacja UP, spotkania z koordynatorami programów międzynarodowych i studentami zainteresowanymi przyjazdem na UP w ramach programu rasmus Prezentacja UP, spotkania z koordynatorami programów międzynarodowych i studentami zainteresowanymi przyjazdem na UP w ramach programu rasmus Przeprowadzenie wykładu: Public Finance of the uropean Union. Wykład realizowany w ramach programu rasmus 28

29 Przyjazdy gości zagranicznych do Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu mię, nazwisko Kraj, miasto, uczelnia, ermin el przyjazdu wen asteal Prof. Grahame Wright Dr osista Bateson Dr itel von aur Wielka Brytania, Londyn rganizator: prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, prof. zw. UP, Katedra urystyki Szkocja, Dundee University of bertay Dundee rganizator: Dział ds. Badań aukowych i Współpracy z Zagranicą Szkocja, Dundee University of bertay Dundee rganizator: Dział ds. Badań aukowych i Współpracy z Zagranicą iemcy University of Duisburg-ssen, nstitute for omputer Science and Business nformation Systems (B) rganizator: dr hab. inż. Witold bramowicz, prof. nadzw. UP Prowadzenie wykładów w języku angielskim dla studentów Wydziału Gospodarki iędzynarodowej i Wydziału konomii ozmowy dotyczące współpracy pomiędzy uczelniami i rozszerzonej oferty skierowanej do studentów UP ozmowy dotyczące współpracy pomiędzy uczelniami i rozszerzonej oferty skierowanej do studentów UP mówienie zagadnień związanych z udziałem UP w programie S LK oraz seminarium katedralne etodyka przygotowania prac habilitacyjnych w krajach niemieckojęzycznych oraz regulacje prawne w tym zakresie

30 W U S K Z UWS W PZU KZ UWŁ SU Uchwała nr 31 (2009/2010) z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie powołania do składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów następujących przedstawicieli studentów na rok akademicki 2009/2010: amary Ćwiklińskiej, Łukasza Hyży, Pauliny Sadowskiej, arcina Szubińskiego, Pauliny Wyszyńskiej. Uchwała nr 32 (2009/2010) z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie powołania do składu dwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów następujących przedstawicieli studentów na rok akademicki 2009/2010: nny Bilskiej, ichała Karczewskiego, wy ączko, ichała Paćko, Bernarda Sidora. Uchwała nr 33 (2009/2010) z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia na Wydziale konomii w ramach kierunku konomia, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych stopnia, specjalności: ekonomia globalna i menedżerska od roku akademickiego 2010/ Uchwała nr 34 (2009/2010) z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zgody na zawarcie przez rektora prof. dr. hab. ariana Gorynię, prof. zw. UP, porozumienia o współpracy w dziedzinie certyfikacji

31 poziomów znajomości języka rosyjskiego jako języka obcego pomiędzy Uniwersytetem konomicznym w Poznaniu a Państwowym nstytutem Języka osyjskiego im..s. Puszkina w oskwie na lata Uchwała 35 (2009/2010) z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie prof. natolijowi azarakiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu konomicznego w Krakowie

32 W U S K Z UWS W PZU KZ WDWW d 5 do 8 listopada 2009 roku już trzynasty raz Kraków gościł uczestników argów Książki. W tej największej krajowej imprezie targowej branży wydawniczej wzięło udział 479 wystawców. Stoisko Wydawnictwa UP było umieszczone w sektorze wydawców akademickich. argi cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. W ciągu czterech dni odwiedziło je ponad 25 tys. osób. Wydawnictwo wzięło także udział w V argach Książki konomicznej, zorganizowanych w dniach 19 i 20 listopada 2009 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zaprezentowało tam swój najnowszy dorobek edytorski. ferta wydawnicza Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno pracowników, jak i studentów SGH. W konkursie na najlepszą publikację ekonomiczną roku akademickiego 2008/2009 w kategorii echnologie nformacyjne otrzymała wyróżnienie książka Witolda bramowicza, Filtrowanie informacji. akładem Wydawnictwa UP ukazały się w ostatnim miesiącu następujące pozycje: rnold Bernaciak, graniczenia antropogenicznych obciążeń środowiska jako czynnik trwałego i zrównoważonego rozwoju 32 wa ałuszyńska (red.), owe państwa członkowskie Unii uropejskiej. Gospodarka, regiony, lobbing, Doświadczenia pierwszych lat

33 arian atłoka (red.), Quantitative in conomics, Zeszyty aukowe nr 122 Kazimierz Zimniewicz (red.), nstrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie nowe kierunki, Zeszyty aukowe nr 129 Jadwiga ajchrzak, adeusz endel, etodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, wyd. 5 zm. i rozszerz. S S P G D L W S D K K S S S S S S S S K S S S S K P K P K S S S S D D D D D D D D D D D D D K P K P K K P K P P K P K K K K K K P K K P P K P S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D K K K K K P K P K P K P K K K P K P P K P K P P K K K P P K K P K P P K P K S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S P P P P P GS G S S K H G G P P P G G G GS GS G GS G GS GS GS GS G GS S G G GS G G GS G G GS GS G G GS GS G GS G GS GS G GS GS S S SK S S S S S S S S S S S S S S S SK P P P P P P P P G G G G G G GS GS G G GS GS GS G G GS GS GS GS G G G G G G GS S GS G G GS GS G S G S G G G S G S GS G GS GS GS G G GS GS G GS G GS GS G S G G S S S S S S S K S SK SK SK S S SK S S S S K S S S S S K SK K S K H D P P P P D W L H P W P W D D D P D D D D P P P D P D D D D L L L W W W W L W W W W L W L L L W L W H D D D P P D D D P D D D D D D D D D W W W W W W L W W L W W W W W L L W W L W W W W W L L W L L W L W W W W L L H H H H Jadwiga ajchrzak adeusz endel

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Uruchomiona nowa wydziałowa strona internetowa uwzględnia nową formułę zamieszczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ARF EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH I Edycja, III Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność:

Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność: Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność: Kształtowanie menedżera Kompetencje menedżerskie wiedza doświadczenie umiejętności praktyki PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2004/2005

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2004/2005 Kalendarium wydarzeń rok akademicki 2004/2005 Piąty rok działalności 2004/2005 Październik 2004 uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego W roku akademickim 2004/2005 studia na pierwszym roku rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Przewodnicząca: Katarzyna Regulska Sekretarz: Magdalena Musiela Skarbnik:

Bardziej szczegółowo

Nowe kierunki w ofercie UwB

Nowe kierunki w ofercie UwB Nowe kierunki w ofercie UwB Logistyka oraz filozofia i etyka na studiach I stopnia, a także kryminologia II stopnia to kolejne nowości w ofercie Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2015/2016 zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw.

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. Otwarcie Konferencji 09.00 09.30 Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG Przypomnienie celów i metodyki

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ΕARF EKONOMICZNA A ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH O studiach Celem

Bardziej szczegółowo

Zasoby Ludzkie w Organizacji. Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Zasoby Ludzkie w Organizacji. Katedra Pracy i Polityki Społecznej Zasoby Ludzkie w Organizacji Zasoby Ludzkie w Organizacji Kreatywność Pasja Współpraca Jakość Potrzeby posiada wiedzę i umiejętności przydatne nie tylko w pracy zawodowej, ale także w życiu pozazawodowym

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Logistyka biznesu

Studia II stopnia Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Logistyka biznesu Studia II stopnia Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Logistyka biznesu 26.06.2017 Zarządzanie Logistyka Biznesu Spis treści Dlaczego Logistyka Biznesu? Co oferujemy? Systemy informatyczne Co po studiach?

Bardziej szczegółowo

Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna

Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna Kraków, 2005 r. 1 Sprawozdanie z działalności w roku 2004 Sapere Auso Małopolskiej Fundacji Stypendialnej W roku 2004 Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej.? profesjonalna kadra Pracownicy Instytutu Polityki Społecznej to wykwalifikowana kadra i uznani naukowcy (z wielu dziedzin, bo nasze studia mają

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu na stypendia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG

Bardziej szczegółowo

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan 1 Struktura Kolegium Gospodarki Światowej SGH Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, ich celem jest działalność badawcza

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Kamil Pabijan Prezes Zarządu KNMF

Kamil Pabijan Prezes Zarządu KNMF Kamil Pabijan Prezes Zarządu KNMF AGENDA KIM JEST KNMF TROCHĘ HISTORII DZIAŁALNOŚĆ INNE PODSUMOWANIE Koło Naukowe Modelowanie Finansowego to grupa ludzi zainteresowana szeroko rozumianą tematyką matematyki

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie. Edycja IV rok akademicki 2015/2016

ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie. Edycja IV rok akademicki 2015/2016 ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie Edycja IV rok akademicki 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jednostka prowadząca studia: Obszar wiedzy: Dziedzina nauki: Dyscyplina naukowa: Nadawany tytuł: Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR na lata 2013-2017 Rzeszów, maj 2013 Strategię Rozwoju Wydziału Sztuki na lata 2013-2017 pod kierunkiem Dziekana dr. hab. prof. UR J. J. Kierskiego przygotowała Komisja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 03.07.2016 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 23.06.2016 roku

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016. Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016. Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013 Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016 Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013 Skład Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016: 1. Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Wydział Humanistyczny Kierunek: Studia Podyplomowe DYPLOMACJA SAMORZĄDOWA Typ: studia podyplomowe Informacje o kierunku Szczegółowych informacji na temat studiów udziela: 1. mgr Kamila Szatkowska email:

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 186/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 186/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r. Uchwała nr 186/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: regulaminu przyznawania nagrody im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego za najlepszą pracę magisterską

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA UCZELNI STRATEGIĄ JAKOŚCI. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą

STRATEGIA UCZELNI STRATEGIĄ JAKOŚCI. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą STRATEGIA UCZELNI STRATEGIĄ JAKOŚCI Katarzyna Szczepańska-Woszczyna Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą kszczepanska@wsb.edu.pl STRATEGICZNE OBSZARY ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Lubelskiej w

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy Jubileusz 95-lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego Patronat Honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego Prezydent Miasta Radomia Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy ekonomiczne (np. podatki). Z kolei zarządzanie (a dokładniej nauki

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI MAREK ROCKI Pan Marek Rocki, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa, dalej SGH ) gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii w zakresie ekonometrii, w 98 r. uzyskał

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROJEKTU. "Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska" wtorek - 25 czerwca 2013

PROGRAM PROJEKTU. Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska wtorek - 25 czerwca 2013 PROGRAM PROJEKTU "Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska" 18:00 18:00 22:00 wtorek - 25 czerwca 2013 Warszawa - Hotel Gromada "Dom Chłopa" - Plac Powstańców Warszawy 2 Zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2014 Rektora UMCS REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Rozdział I. Zakres działania Ogrodu Botanicznego 1 1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 SPIS TREŚCI LP Spis Strona I Harmonogram spraw dydaktycznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdaoskiej w kadencji 2012-2016. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 27

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo