rating funduszy inwestycyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rating funduszy inwestycyjnych"

Transkrypt

1 rating funduszy inwestycyjnych październik 2008 Kapitał ulokowany w funduszach akcji stopniał przeciętnie o ponad jedną piątą. Gorzej niż w poprzednich miesiącach radziły też sobie fundusze polskich obligacji w przeciwieństwie do funduszy obligacji nominowanych w dolarach, spośród których najlepszy dał zarobić blisko 20 proc. Słowo hekatomba w pierwotnym znaczeniu określało ofiarę w postaci 100 wołów składaną Zeusowi (z gr. hekaton sto; za Wikipedią). Jeśli jakiemukolwiek inwestorowi zależałoby na opisaniu zeszłego miesiąca jednym słowem, pasuje ono niestety jak ulał. Zwyczajowo hossa jest animizowana przez byka, zaś bessa przez niedźwiedzia. Gdy na giełdzie przeważają spadki, mówi się często, że niedźwiedzie są w natarciu, a byki w odwrocie. To co działo się na giełdach w październiku zwykłym odwrotem nazwać jest trudno. Zdecydowanie bardziej pasuje hekatomba, poległo bowiem bardzo wiele byków. Wszystkie podstawowe indeksy na warszawskiej giełdzie w październiku straciły na wartości mniej więcej jedną czwartą (szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela). Dla mierzącego koniunkturę na akcjach największych spółek wskaźnika WIG20, pod względem skali spadku był to trzeci najgorszy miesiąc w jego ponad 14-letniej historii, a dla indeksu szerokiego rynku WIG piąty. Tym samym, w trakcie trwającej już ponad rok bessy, nasza giełda straciła już przeszło 50 proc. Zmiany indeksów na GPW (na 31 października br.) Indeks 1M 3M 6M 12M YTD* WIG -24,01% -33,04% -39,18% -55,02% -48,97% WIG20-23,42% -33,67% -37,53% -52,91% -47,17% mwig40-27,91% -35,10% -49,52% -65,15% -59,69% swig80-22,72% -29,11% -44,90% -60,29% -54,07% *od początku bieżącego roku Sytuacja byłaby jeszcze gorsza, gdyby nie ostatni tydzień października, kiedy nastąpiło długo oczekiwane odreagowanie gwałtownych spadków (w pewnym rating funduszy inwestycyjnych open finance

2 momencie, licząc od końca września, strata WIG20 przekraczała 38 proc.!). Naturalną konsekwencją tak drastycznych spadków indeksów giełdowych, są adekwatne straty wartości jednostek uczestnictwa funduszy polskich akcji. Zaczęły one co prawda odrabiać straty wraz z powrotem optymizmu na warszawski parkiet, mimo to wyniki w skali miesiąca wyglądają mówiąc wprost fatalnie. Stopy zwrotu funduszy akcji w październiku najlepsi i najgorsi Idea Akcji FIO -12,74% QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUER- CUS Agresywny -16,02% BPH Akcji Sub BPH Parasolowy FIO -18,94% UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje -19,30% ING FIO Akcji -19,56% BENCHMARK* -21,56% ŚREDNIA -22,37% KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny -26,21% Arka BZ WBK Akcji FIO -26,35% Pioneer Akcji Polskich FIO -26,52% PKO/Credit Suisse Parasolowy - SFIO Subfundusz Akcji Plus -26,66% PKO/Credit Suisse Akcji - FIO -26,68% *90% zmiana WIG + 10% zmiana średniej rentowności 52-tyg. bonów skarbowych Średnia strata w tej kategorii wyniosła ponad 22 proc., a rozrzut wyników był spory, bo przeszło 10-proc. Widać po tym wyraźnie, jak różne jest zaangażowanie poszczególnych funduszy w akcje. Część zarządzających zachowała większą ostrożność i przygotowała portfele na gorsze czasy, schodząc z udziałem akcji w portfelach do najniższych, statutowo możliwych poziomów. Widać też wyraźnie przewagę funduszy małych i średnich nad dużymi. Największe straty przyniosły takie fundusze jak Arka, Pioneer czy PKO/Credit Suisse, których aktywa sięgają co najmniej miliarda złotych i więcej. Jak widać powolność gigantów, zwłaszcza w tak dynamicznych i obfitujących w wiele gwałtownych zmian czasach, działa zdecydowanie na niekorzyść inwestorów powierzających im swoje pieniądze. Stopy zwrotu funduszy akcji w ostatnim roku najlepsi i najgorsi Allianz FIO subfundusz Allianz Akcji -44,65% Idea Akcji FIO -45,81% SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Akcji -46,53% SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC- AKCJA -46,89% UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje -50,26% BENCHMARK* -48,89% ŚREDNIE -53,88% AIG FIO Akcji -57,80% PKO/Credit Suisse Akcji - FIO -59,32% KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny -59,66% Pioneer Akcji Polskich FIO -60,66% FORTIS FIO subfundusz FORTIS Akcji -64,43% *90% zmiana WIG + 10% zmiana średniej rentowności 52-tyg. bonów skarbowych W ujęciu rocznym średnia strata funduszy akcji na koniec października wyniosła prawie 54 proc. Najmniejsza strata sięgnęła 44 proc., a największa 64 proc. Bez wątpienia jest to najgorsze 12 miesięcy dla liczącego sobie już kilkanaście lat polskiego rynku funduszy. Choć pod koniec zeszłego miesiąca na giełdach lekko powiało optymizmem, to mimo to pytanie, czy to już koniec spadków, pozostaje na razie bez odpowiedzi. Co jakiś czas z pewnością będą nas dobiegały wieści o kłopotach kolejnych banków, jednak pakiety pomocowe, z jakimi wystąpiły rządy wielu państw, powinny te problemy łagodzić i w znacznym stopniu rozwiązywać. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że po fali paniki wywołanej informacjami o upadkach i przejęciach za grosze wielkich banków, które znalazły się w tarapatach, percepcja inwestorów zwyczajnie uległa osłabieniu, a próg odporności na negatywne informacje znacznie podwyższył się. W końcu, po takich wydarzeniach, jak wiele gorszego może rynek spotkać? Być może wszystkie te negatywne informacje są już zawarte w kilkudziesięcioprocentowych zniżkach kursów? Rozsądek, a przede wszystkim statystyka, podpowiadają, że dalsze, tak duże spadki są raczej mało prawdopodobne. Niestety wcale nie musi oznaczać to natychmiastowego powrotu na rynek dobrej koniunktury. Poniesione ostatnio straty dały się inwestorom mocno we znaki, skutecznie odstraszając ich od inwestowania. Z pewnością prędzej czy później na rynek powrócą. rating funduszy inwestycyjnych open finance

3 Z obecnej perspektywy nie wydaje się jednak, żeby można było oczekiwać gremialnego, hurraoptymistycznego powrotu. Należy raczej nastawić się, że ten proces będzie mocno rozłożony w czasie. Węgierski syndrom Październik także posiadaczom funduszy polskich obligacji nie przyniósł ukojenia. Po wakacyjnej hossie w tym segmencie rynku, przyszedł czas na zimny prysznic. Rentowności polskich papierów skarbowych w ubiegłym miesiącu znacząco wzrosły, a to spowodowało spory spadek wartości obligacji w portfelach funduszy. Obecnie, wraz z poprawą sytuacji na rynku akcji, także rynek długu odzyskuje stabilność, zachwianą z kolei przez zawirowania na rynku walutowym. Poważne kłopoty w jakich znalazły się Węgry, wywołały u globalnych inwestorów awersję do całego naszego regionu Europy Środkowowschodniej. Pozbywali się w związku z tym aktywów nominowanych w forintach, czeskich koronach, hrywnach czy złotych. W tym także obligacji polskiego rządu. Stopy zwrotu funduszy obligacji w październiku najlepsi i najgorsi BPH Obligacji 2 Sub BPH Parasolowy FIO 0,62% SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Obligacji -0,93% BPH Obligacji 1 Sub BPH Parasolowy FIO -1,00% Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Lokacyjny -1,15% SKARBIEC FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA -1,35% ŚREDNIA -3,42% Millennium FIO Subfundusz Papierów Dłużnych -3,53% AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Obligacji -4,50% AIG FIO Obligacji -4,99% SEB FIO Subfundusz SEB 5 Obligacji Skarbowych SEB FIO Subfundusz SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych -9,60% -25,63% Średnia strata funduszy polskich obligacji sięgnęła -3,42 proc. Znacznie zaniżają ją jednak dwa fundusze SEB 5 Obligacji Skarbowych i SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych. Pierwszy z nich stracił 9,6 proc., drugi zaś 25,6 proc. (sic!). Pisaliśmy już o tym w komentarzu do wrześniowego ratingu. Wtedy jednak strata nie przekraczała 10 proc. Przypomnijmy zatem, że fundusz SEB 2, działając w zgodzie ze swoim statutem, sporo aktywów zainwestował w obligacje korporacyjne spółek zależnych kapitałowo od rosyjskich koncernów. Gwałtowny spadek zaufania do rosyjskiego rynku spowodował przecenę tamtejszych aktywów, w tym obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa. To właśnie wywołało tak znaczny spadek wartości jednostki uczestnictwa tego funduszu. Choć Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła, że fundusz podejmował decyzje inwestycyjne zgodnie z zasadami i ograniczeniami jego polityki inwestycyjnej, to jednak zwraca uwagę jedna rzecz nazwa funduszu. Jednoznacznie informuje ona, że jest to fundusz inwestujący w obligacje i bony SKARBOWE. To ostatnie słowo wyraźnie wskazuje, że są to instrumenty dłużne, których emitentem jest skarb państwa. Nijak nie przystaje to jednak do rzeczywistości, w której fundusz inwestuje w papiery emitowane przez przedsiębiorstwa. Oczywiście nie ma prawnego znaczenia dla osób, które decyzje podejmują jedynie w oparciu o nazwę funduszu, bez zapoznania się ze szczegółami jego oferty, jednak nazwa ta może wprowadzić w błąd i uśpić czujność inwestorów. Stopy zwrotu funduszy obligacji w ostatnim roku najlepsi i najgorsi PKO/Credit Suisse Obligacji Długoterminowych - FIO 10,83% SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Obligacji 7,23% BPH Obligacji 2 Sub BPH Parasolowy FIO 6,38% BPH Obligacji 1 Sub BPH Parasolowy FIO 4,06% Arka BZ WBK Obligacji FIO 3,25% ŚREDNIA 0,21% AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Obligacji -1,55% Allianz FIO subfundusz Allianz Obligacji -1,72% AIG FIO Obligacji -2,03% SEB FIO Subfundusz SEB 5 Obligacji Skarbowych SEB FIO Subfundusz SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych -9,25% -28,46% Wydarzenia ostatniego miesiąca nie zmieniają naszego podejścia do funduszy obligacji. Cały czas jesteśmy przekonani, że w perspektywie najbliższego roku, dwóch lat ich zyski będą konkurencyjne wobec obecnej oferty lokat bankowych i mogą być o kilka punktów procentowych wyższe. Spodziewane spowolnienie gospodarcze, a także prognozy zakładające stopniowy spadek inflacji, powinny być istotnym argumentem przemawiającym za obniżaniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. W takiej sytuacji, na skutek spadających rentowności obligacji, będą rosły ich ceny, a wraz z nimi wartość jednostek uczestnictwa. rating funduszy inwestycyjnych open finance

4 Rodzynki w zakalcu Z powyższych słów można by wysnuć przypuszczenie, że w październiku na funduszach można było tylko stracić. Nie jest to do końca prawdą, choć faktycznie zdecydowana ich większość przyniosła inwestorom mniejsze lub większe straty. Do chlubnych wyjątków należą fundusze z rodziny Superfund, de facto jedyne dostępne polskim inwestorom fundusze hedgingowe. Ich podstawową zaletą jest to, że dzięki inwestycjom w instrumenty pochodne mogą zarabiać zarówno na wzrostach jak i na spadkach. Oczywiście pod warunkiem, że osoba zarządzającego bądź system, zgodnie z którym fundusz jest zarządzany, generuje właściwe sygnały do kupna bądź sprzedaży. Dla funduszy Superfund ostatnie miesiące są szczególnie udane najlepszy Superfund SFIO subfundusz C w samym tylko październiku dał zarobić 39 proc. Niezłymi zyskami dla polskiego inwestora mogą też pochwalić się fundusze przyjmujące wpłaty w złotych i inwestujące w aktywa nominowane w walutach obcych, a zwłaszcza w obligacje dolarowe. Najlepszy spośród nich Millennium FIO Subfundusz Dolarowa Lokata w ubiegłym miesiącu przyniósł inwestorom 19,4-proc. zarobek, co oczywiście w całości zawdzięcza przeszło 20-proc. umocnieniu się dolara wobec złotego. O metodologii ratingu W zestawieniu oceniamy fundusze utworzone na mocy polskiego prawa i zarządzane przez licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Oceniamy fundusze w pięciu podstawowych kategoriach (akcji, mieszane, stabilnego wzrostu, obligacji i rynku pieniężnego), w zależności od deklarowanych strategii inwestycyjnych. Wszystkie dotyczą funduszy inwestujących przede wszystkim w Polsce. W miarę upływu czasu i przybywania nowych funduszy, tych kategorii będzie przybywać. Pomijamy w ten sposób sporą część funduszy, które powstały w trakcie trzech ostatnich lat. Wiele z nich to bardzo wartościowe produkty, które być może kiedyś będą liderami tego rankingu. Oceniamy jednak wyniki w długim terminie, to znaczy w okresie co najmniej 3 lat. Żeby całkowicie nie pomijać młodziaków, te, które skończyły 12 miesięcy, umieszczamy na końcu tabel, posortowane według wysokości rocznych stóp zwrotu, wraz z informacją o dacie pierwszej wyceny. Każdy ze wspomnianych wyżej okresów 3, 5 i 7 lat oceniamy oddzielnie przez pryzmat trzech parametrów: tego najważniejszego, czyli oraz dwóch pozwalających określić relację pomiędzy osiągniętym zyskiem a związanym z nim ryzykiem wskaźnika Sharpe`a i odchylenia standardowego. Poszczególne parametry punktowaliśmy w skali od 1 do 5 w zależności od pozycji zajmowanej przez fundusz w danej kategorii. Każdemu z ocenianych parametrów przypisujemy inną wagę do wyniku końcowego zalicza się 60 proc. oceny za stopę zwrotu oraz 40 proc. oceny za stopień ryzyka (w przypadku funduszy pieniężnych oceniamy wyłącznie stopę zwrotu). W ten sposób otrzymujemy ostateczną punktację, która może przybierać wartości w zakresie od 1 do 5. Aby jeszcze uprościć jej odczytanie, przyznajemy funduszom gwiazdki (orchidee), w sposób następujący: najlepsze 15 proc. funduszy otrzymuje cztery, kolejne 25 proc. trzy, następne 30 proc. dwie, a najsłabsze 30 proc. jedną. Bernard Waszczyk analityk Open Finance Rating, czyli orchidee, otrzymują fundusze, które działają od co najmniej trzech lat (czyli od ostatnich pełnych 36 miesięcy). Jeśli fundusz ma wystarczająco długą historię, to punkty ratingowe liczymy za okresy: 3, 5 i 7 lat, a następnie obliczamy rating ostateczny, przypisując każdemu z okresów inną wagę. rating funduszy inwestycyjnych open finance

5 fundusze akcji Legg Mason Akcji FIO 4,70-50,44% 15,28% 58,77% 121,12% SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA 4,52-46,89% 0,50% 49,48% 127,10% Idea Akcji FIO 4,20-45,81% 9,51% - - UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje 3,74-50,70% -7,07% 42,99% 103,81% Arka BZ WBK Akcji FIO 3,56-55,80% -5,98% 62,97% 98,72% Allianz FIO subfundusz Allianz Akcji 3,40-44,65% -10,29% - - BPH Akcji Sub BPH Parasolowy FIO 3,32-51,96% -9,60% 38,15% 82,14% DWS Polska FIO Akcji Plus 3,10-54,94% -12,23% 29,82% 66,69% ING FIO Akcji 3,06-52,90% -14,41% 16,28% 76,53% AIG FIO Akcji 3,00-57,80% -11,98% - - PZU FIO Akcji KRAKOWIAK 2,90-52,77% -11,06% 18,77% 54,34% Commercial Union FIO subfundusz CU Polskich Akcji 2,88-56,22% -8,90% 34,76% - Millennium FIO Akcji 2,64-52,37% -14,02% 14,91% - SEB FIO Subfundusz SEB 3 Akcji 2,30-55,25% -19,04% 12,18% 54,70% DWS Polska FIO Akcji 1,96-53,19% -20,25% 7,06% 31,50% FORTIS FIO sunfundusz FORTIS Akcji 1,80-64,43% -23,37% - - PKO/Credit Suisse Akcji - FIO 1,74-59,32% -30,11% 2,37% 41,04% Pioneer Akcji Polskich FIO 1,14-60,66% -30,49% -6,92% 32,41% SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Akcji ,53% UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje ,26% Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji ,70% ING Parasol SFIO subfundusz Akcji Plus ,98% PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus ,14% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny ,17% AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji ,27% KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO ,29% KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny ,66% rating funduszy inwestycyjnych open finance

6 fundusze mieszane SKARBIEC FIO Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC- 4,34-30,55% -0,96% 24,69% 71,47% UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony 4,24-34,05% -1,10% 29,07% 69,84% Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 4,20-42,62% -2,39% 47,93% - Lukas FIO Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski 4,00-44,57% -1,63% - - SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej 4,00-32,72% -6,15% - - BPH FIO Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania 3,48-33,00% -3,09% 27,30% 50,73% SEB FIO Subfundusz SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu 3,06-39,65% -12,29% 12,99% 47,05% Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony 2,92-34,21% -9,18% 8,49% - ING FIO Zrównoważony 2,86-36,11% -8,85% 11,84% 50,45% PKO/Credit Suisse Zrównoważony FIO 2,76-34,19% -16,47% 9,37% 40,45% KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny 2,64-37,30% -14,94% 6,31% - DWS Polska FIO Zrównoważony 1,96-39,35% -8,44% 10,13% 24,72% Pioneer Zrównoważony FIO 1,20-42,43% -22,16% -5,07% 21,60% AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Aktywnej ,09% PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz ,71% AIG FIO Aktywnej Alokacji ,75% Allianz FIO subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji ,59% Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany ,96% Pioneer Aktywnej Alokacji FIO ,46% UniFundusze FIO subfundusz UniMaxZrównoważone ,42% Commercial Union FIO subfundusz CU Zrównoważony ,34% PZU FIO Zrównoważony ,60% ING Parasol SFIO subfundusz Zrównoważony Plus ,44% rating funduszy inwestycyjnych open finance

7 fundusze stabilnego wzrostu Commercial Union FIO subfundusz CU Ochrony Kapitału 5,00-14,64% 15,47% - - Idea Stabilnego Wzrostu FIO 4,80-14,63% 15,92% - - Legg Mason Senior SFIO 4,30-12,81% 12,60% 33,22% 64,75% Lukas FIO Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu 4,28-21,71% 7,95% 40,24% - SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-III FILAR 3,84-18,70% 5,68% 26,82% 69,45% ING FIO Stabilnego Wzrostu 3,30-23,14% -0,35% 19,60% 63,04% SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej 3,20-16,64% 2,44% - - BPH FIO Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu 3,00-22,33% -0,26% 21,28% - PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK 3,00-20,94% 1,78% 23,56% 51,14% KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny 2,92-22,75% -2,10% 20,59% - Commercial Union FIO subfundusz CU Stabilnego Inwestow- 2,80-24,14% 3,85% 26,78% - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 2,66-27,49% 1,34% 28,70% 56,22% DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego 2,56-22,50% -0,50% 19,54% 44,52% PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu FIO 2,50-25,59% -8,02% 11,35% 34,53% Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 2,40-20,92% -3,28% - - SEB FIO Subfundusz SEB 4 Stabilnego Wzrostu 2,36-23,12% 1,39% 13,65% 38,14% Allianz FIO subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu 2,20-27,64% -5,94% - - FORTIS FIO subfundusz FORTIS Stabilnego Wzrostu 2,20-25,24% -2,48% - - AIG FIO Stabilnego Wzrostu 2,00-29,40% -5,41% - - Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO 1,20-27,56% -10,94% 6,33% - UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost ,01% PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus ,05% ING Parasol SFIO subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus ,39% AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Stabilnego ,05% rating funduszy inwestycyjnych open finance

8 fundusze obligacji BPH Obligacji 2 Sub BPH Parasolowy FIO 4,70 6,38% 14,74% - - Arka BZ WBK Obligacji FIO 4,64 3,25% 14,23% 29,83% - Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Lokacyjny 4,00 2,01% 11,23% - - AIG FIO Obligacji 3,85-2,03% 9,60% - - UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje 3,78 0,85% 7,97% 22,00% 53,34% Pioneer Obligacji Plus FIO 3,75 1,48% 11,94% 27,25% 49,01% Commercial Union FIO subfundusz CU Obligacji 3,52 1,89% 8,93% 23,41% - PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ 3,47 1,81% 7,62% 22,68% 49,03% Pioneer Obligacji FIO 3,40 0,34% 8,80% 23,99% 43,62% BPH Obligacji 1 Sub BPH Parasolowy FIO 3,24 4,06% 10,71% 25,11% 40,42% KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych 3,15-0,05% 7,97% 23,53% - Millennium FIO SubfunduszPapierów Dłużnych 3,09 0,58% 6,85% 19,81% - Allianz FIO subfundusz Allianz Obligacji 3,00-1,72% 5,96% - - ING FIO Obligacji 3,00 1,60% 8,27% 19,82% 45,96% Idea Obligacji Skarbowych FIO 2,94-1,04% 5,21% 17,63% 46,83% Legg Mason Obligacji FIO 2,55-0,59% 5,77% 17,90% 38,54% DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych 2,40 0,83% 7,80% 16,99% 39,49% SKARBIEC FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych 2,37 1,41% 7,29% 14,17% 37,57% PKO/Credit Suisse Obligacji - FIO 1,66 0,06% 5,22% 13,08% 35,43% SEB FIO Subfundusz SEB 5 Obligacji Skarbowych 1,30-9,25% -4,30% 11,28% - SEB FIO Subfundusz SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych 1,00-28,46% -25,52% -17,08% 0,24% PKO/Credit Suisse Obligacji Długoterminowych - FIO ,83% SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Obligacji ,23% PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Papierów ,92% ING Parasol SFIO subfundusz Obligacji Plus ,66% Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Skarbowy ,80% KBC Portfel VIP Subfundusz Obligacyjny SFIO ,51% AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Obligacji ,55% rating funduszy inwestycyjnych open finance

9 fundusze rynku pieniężnego UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny 4,8 4,75% 12,81% 24,71% 48,79% DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus 4,5 4,88% 13,69% 25,21% 47,63% AIG FIO Pieniężny 4,0 4,20% 12,09% - - DWS Polska FIO Płynna Lokata 3,2 4,66% 12,62% 22,56% 43,30% SKARBIEC FIO Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA 3,2 4,93% 12,22% 22,70% 42,15% BPH FIO Parasolowy Subfundusz Skarbowy 3,0 4,30% 11,03% 21,84% - Commercial Union FIO subfundusz CU Depozyt Plus 3,0 3,84% 10,79% 22,12% - KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny 3,0 3,41% 10,62% 22,04% - SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-GOTÓWKOWY 3,0 4,99% 11,86% - - SKOK FIO Rynku Pieniężnego 3,0 3,81% 10,88% - - Legg Mason Pieniężny FIO 2,5 4,00% 11,40% 22,16% 40,82% ING FIO Gotówkowy 2,3 2,90% 9,80% 21,23% 40,68% Pioneer Pieniężny FIO 2,3 2,80% 9,92% 21,14% 41,38% Millennium FIO Subfundusz Pieniężny 2,0 2,99% 10,12% 20,39% - PKO/Credit Suisse Rynku Pieniężnego FIO 2,0 2,97% 10,06% - - PZU FIO Gotówkowy 2,0 2,59% 10,07% - - PKO/Credit Suisse Skarbowy FIO 1,2 2,81% 9,55% 18,98% 38,24% Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 1,0 0,74% 8,41% 19,27% - Allianz FIO subfundusz Allianz Pieniężny ,24% AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Pieniężny ,11% ING Parasol SFIO subfundusz Gotówkowy Plus ,68% Lukas FIO subfundusz Lukas Lokacyjny ,56% Zachęcamy do zadawania pytań dotyczących Ratingu funduszy inwestycyjnych Open Finance ; prosimy o wysłanie a na adres: Obliczenia Open Finance zostały dokonane na podstawie danych serwisu Analizy Online (wartości dzienne jednostek i indeksów). rating funduszy inwestycyjnych open finance

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 W maju pociechą dla inwestorów mogły być co najwyżej dwa długie weekendy, bo na giełdzie kolejny miesiąc wiało nudą. Widać rynek wciąż szuka ukojenia po traumatycznych

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Minął rok 2008 PODSUMOWANIE ANALITYKÓW OPEN FINANCE SA

Minął rok 2008 PODSUMOWANIE ANALITYKÓW OPEN FINANCE SA Minął rok 2008 PODSUMOWANIE ANALITYKÓW OPEN FINANCE SA Odchodzący do historii rok zapisze się w niej wielkimi literami, pełen bezprecedensowych wydarzeń, bankructw, cięć stóp, strat inwestujących w fundusze

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1

SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1 SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1 Dynamiczny rozwój rynku funduszy inwestycyjnych to zarówno skutek jak i przyczyna między innymi działań podmiotów prowadzących na nim działalność.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Kupujący nie dają za wygraną

Kupujący nie dają za wygraną o FUNDUSZE INWESTYCYJNE RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2012 Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Kacper Kędzior Robert Kaczmarek Dane na dzień: 29 lutego 2012 Kategorie funduszy Aktywa Zmiana (%) (w mld zł)

Bardziej szczegółowo

PORTFELE BOSSAFUND. NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE - na platformie Bossafund.pl. Wynik Portfeli BossaFund ALERT BOSSAFUND BAROMETR RYNKU

PORTFELE BOSSAFUND. NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE - na platformie Bossafund.pl. Wynik Portfeli BossaFund ALERT BOSSAFUND BAROMETR RYNKU WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ RYNKOWYCH DM BOŚ S.A. Wydanie: Październik 2014 r., data publikacji: 14 listopada 2014 Opracował: Michał Pietrzyca, Analityk, m.pietrzyca@bossa.pl PORTFELE BOSSAFUND 7,00% 5,00%

Bardziej szczegółowo

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien 2010 Magazyn Funduszowa Cafe to przegląd aktualności rynku funduszy inwestycyjnych, przykłady strategii, ciekawostki

Bardziej szczegółowo

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI Trafność prognoz* 3,5

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI Trafność prognoz* 3,5 Miesięcznik Inwestora, listopad 2006 r. Wybierz sekcję tematyczną: Sonda Expandera Fundusze Inwestycyjne Obligacje Giełda Debiuty giełdowe Lokaty bankowe Nieruchomości Złoto i monety Sztuka Gość Miesięcznika

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w trudnych czasach. Jak uniknąć strat?

Inwestowanie w trudnych czasach. Jak uniknąć strat? Inwestowanie w trudnych czasach Jak uniknąć strat? Załamanie na GPW i światowych giełdach spowodowało, że podejmowanie decyzji inwestycyjnych stało się bardzo trudne nie ma dziś prostej recepty na to,

Bardziej szczegółowo

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz*

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz* Miesięcznik Inwestora, styczeń 2007 r. Wybierz sekcję tematyczną: Sonda Expandera Fundusze Inwestycyjne Obligacje Giełda Debiuty giełdowe Lokaty bankowe Nieruchomości Złoto i monety Sztuka Gość Miesięcznika

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła o 6,2 proc. (r/r) wobec oczekiwanych 8,6 proc. Deficyt na rachunku obrotów

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015 Warszawa, dnia 07.08.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Opublikowane w poprzednim miesiącu dane makroekonomiczne nie zmieniają ogólnego obrazu polskiej

Bardziej szczegółowo

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 9 lutego 2015 roku www.eitfi.pl Agenda I. EQUES Investment TFI SA II. EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty III. EQUES Akcji

Bardziej szczegółowo

Komentarz analityczny Novo

Komentarz analityczny Novo Rosja oraz Grecja straszą rynki Sytuacja gospodarcza powiew optymizmu dla europejskiej gospodarki Świat Ostateczny szacunek amerykańskiego PKB wskazuje na to, że gospodarka USA w trzecim kwartale rozwijała

Bardziej szczegółowo

Warto. Moje Fundusze. Moje Fundusze. inwestować. długoterminowo. biuletyn inwestora

Warto. Moje Fundusze. Moje Fundusze. inwestować. długoterminowo. biuletyn inwestora Moje Fundusze Nr 2 (3) 2008 Moje Fundusze KWARTALNIK promocyjno-informacyjny biuletyn inwestora Szanowni Państwo! Zbliża się połowa roku 2008, nadchodzą wakacje. Wraz z życzeniami udanego urlopu z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum oszczędzania. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum oszczędzania. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 189 (2059) Vademecum oszczędzania A Dział I Rachunki bankowe Oszczędzanie na rzecz inwestycji Dziś nie trzeba mieć tylko jednego konta bankowego, aby jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Przegląd wydarzeń na rynku funduszy

Przegląd wydarzeń na rynku funduszy Przegląd wydarzeń na rynku funduszy Nr 18 sierpień 2015 Ekonomia Dane makroekonomiczne z ostatniego miesiąca wspierają wyrażaną w ostatnich miesiącach tezę o stopniowym i umiarkowanym przyspieszeniu ożywienia

Bardziej szczegółowo

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 3 / 2010 (3) Pazdziernik

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 3 / 2010 (3) Pazdziernik FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 3 / 2010 (3) Pazdziernik 2010 Magazyn Funduszowa Cafe to przegląd aktualności rynku funduszy inwestycyjnych, przykłady strategii, ciekawostki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE WARSZAWA 2007 CELEM PRZEDMIOTOWEGO RAPORTU JEST PRZESTAWIENIE OGÓLNYCH INFORMACJI NA TEMAT POLSKIEGO RYNKU FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

"Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych"

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych "Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych" W dobie globalnego spowolnienia gospodarczego kwestia oszczędzania pojawia się znowu w centrum uwagi

Bardziej szczegółowo

Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna

Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna Biuletyn Informacyjny Prestige nr 5 (18) wrzesień październik 2010 r. Temat miesiąca Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna Patrząc na ostatnie miesiące, można powiedzieć, że polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 7 marca 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 7 marca 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 7 marca 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Liczba miejsc pracy w lutym spadła w USA o 63 tys. (oczekiwano wzrostu o 17 tys.). ECB, Bank Anglii i Bank Japonii

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 49/2014 06.01.2014 r.

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 49/2014 06.01.2014 r. Komentarz rynkowy Przełom roku to zwyczajowo czas podsumowań, oceny tego, co było, analizy sukcesów i niepowodzeń oraz wyciągania wniosków. Zwykle przemyślenia takie kończą się snuciem prognoz i planów

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny Wydarzenia Wiedza Edukacja Kwiecień 2013 PIONEER Czas na dywidendę Rosnące znaczenie spółek dywidendowych Solidne fundamenty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Wszyscy patrzą na Chiny Gdzie zmierza

Bardziej szczegółowo

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013?

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? 2012 roku przyniósł dobre stopy zwrotu: ponad 20 proc. dla funduszy polskich akcji i ponad 10 proc.

Bardziej szczegółowo