rating funduszy inwestycyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rating funduszy inwestycyjnych"

Transkrypt

1 rating funduszy inwestycyjnych październik 2008 Kapitał ulokowany w funduszach akcji stopniał przeciętnie o ponad jedną piątą. Gorzej niż w poprzednich miesiącach radziły też sobie fundusze polskich obligacji w przeciwieństwie do funduszy obligacji nominowanych w dolarach, spośród których najlepszy dał zarobić blisko 20 proc. Słowo hekatomba w pierwotnym znaczeniu określało ofiarę w postaci 100 wołów składaną Zeusowi (z gr. hekaton sto; za Wikipedią). Jeśli jakiemukolwiek inwestorowi zależałoby na opisaniu zeszłego miesiąca jednym słowem, pasuje ono niestety jak ulał. Zwyczajowo hossa jest animizowana przez byka, zaś bessa przez niedźwiedzia. Gdy na giełdzie przeważają spadki, mówi się często, że niedźwiedzie są w natarciu, a byki w odwrocie. To co działo się na giełdach w październiku zwykłym odwrotem nazwać jest trudno. Zdecydowanie bardziej pasuje hekatomba, poległo bowiem bardzo wiele byków. Wszystkie podstawowe indeksy na warszawskiej giełdzie w październiku straciły na wartości mniej więcej jedną czwartą (szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela). Dla mierzącego koniunkturę na akcjach największych spółek wskaźnika WIG20, pod względem skali spadku był to trzeci najgorszy miesiąc w jego ponad 14-letniej historii, a dla indeksu szerokiego rynku WIG piąty. Tym samym, w trakcie trwającej już ponad rok bessy, nasza giełda straciła już przeszło 50 proc. Zmiany indeksów na GPW (na 31 października br.) Indeks 1M 3M 6M 12M YTD* WIG -24,01% -33,04% -39,18% -55,02% -48,97% WIG20-23,42% -33,67% -37,53% -52,91% -47,17% mwig40-27,91% -35,10% -49,52% -65,15% -59,69% swig80-22,72% -29,11% -44,90% -60,29% -54,07% *od początku bieżącego roku Sytuacja byłaby jeszcze gorsza, gdyby nie ostatni tydzień października, kiedy nastąpiło długo oczekiwane odreagowanie gwałtownych spadków (w pewnym rating funduszy inwestycyjnych open finance

2 momencie, licząc od końca września, strata WIG20 przekraczała 38 proc.!). Naturalną konsekwencją tak drastycznych spadków indeksów giełdowych, są adekwatne straty wartości jednostek uczestnictwa funduszy polskich akcji. Zaczęły one co prawda odrabiać straty wraz z powrotem optymizmu na warszawski parkiet, mimo to wyniki w skali miesiąca wyglądają mówiąc wprost fatalnie. Stopy zwrotu funduszy akcji w październiku najlepsi i najgorsi Idea Akcji FIO -12,74% QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUER- CUS Agresywny -16,02% BPH Akcji Sub BPH Parasolowy FIO -18,94% UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje -19,30% ING FIO Akcji -19,56% BENCHMARK* -21,56% ŚREDNIA -22,37% KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny -26,21% Arka BZ WBK Akcji FIO -26,35% Pioneer Akcji Polskich FIO -26,52% PKO/Credit Suisse Parasolowy - SFIO Subfundusz Akcji Plus -26,66% PKO/Credit Suisse Akcji - FIO -26,68% *90% zmiana WIG + 10% zmiana średniej rentowności 52-tyg. bonów skarbowych Średnia strata w tej kategorii wyniosła ponad 22 proc., a rozrzut wyników był spory, bo przeszło 10-proc. Widać po tym wyraźnie, jak różne jest zaangażowanie poszczególnych funduszy w akcje. Część zarządzających zachowała większą ostrożność i przygotowała portfele na gorsze czasy, schodząc z udziałem akcji w portfelach do najniższych, statutowo możliwych poziomów. Widać też wyraźnie przewagę funduszy małych i średnich nad dużymi. Największe straty przyniosły takie fundusze jak Arka, Pioneer czy PKO/Credit Suisse, których aktywa sięgają co najmniej miliarda złotych i więcej. Jak widać powolność gigantów, zwłaszcza w tak dynamicznych i obfitujących w wiele gwałtownych zmian czasach, działa zdecydowanie na niekorzyść inwestorów powierzających im swoje pieniądze. Stopy zwrotu funduszy akcji w ostatnim roku najlepsi i najgorsi Allianz FIO subfundusz Allianz Akcji -44,65% Idea Akcji FIO -45,81% SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Akcji -46,53% SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC- AKCJA -46,89% UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje -50,26% BENCHMARK* -48,89% ŚREDNIE -53,88% AIG FIO Akcji -57,80% PKO/Credit Suisse Akcji - FIO -59,32% KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny -59,66% Pioneer Akcji Polskich FIO -60,66% FORTIS FIO subfundusz FORTIS Akcji -64,43% *90% zmiana WIG + 10% zmiana średniej rentowności 52-tyg. bonów skarbowych W ujęciu rocznym średnia strata funduszy akcji na koniec października wyniosła prawie 54 proc. Najmniejsza strata sięgnęła 44 proc., a największa 64 proc. Bez wątpienia jest to najgorsze 12 miesięcy dla liczącego sobie już kilkanaście lat polskiego rynku funduszy. Choć pod koniec zeszłego miesiąca na giełdach lekko powiało optymizmem, to mimo to pytanie, czy to już koniec spadków, pozostaje na razie bez odpowiedzi. Co jakiś czas z pewnością będą nas dobiegały wieści o kłopotach kolejnych banków, jednak pakiety pomocowe, z jakimi wystąpiły rządy wielu państw, powinny te problemy łagodzić i w znacznym stopniu rozwiązywać. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że po fali paniki wywołanej informacjami o upadkach i przejęciach za grosze wielkich banków, które znalazły się w tarapatach, percepcja inwestorów zwyczajnie uległa osłabieniu, a próg odporności na negatywne informacje znacznie podwyższył się. W końcu, po takich wydarzeniach, jak wiele gorszego może rynek spotkać? Być może wszystkie te negatywne informacje są już zawarte w kilkudziesięcioprocentowych zniżkach kursów? Rozsądek, a przede wszystkim statystyka, podpowiadają, że dalsze, tak duże spadki są raczej mało prawdopodobne. Niestety wcale nie musi oznaczać to natychmiastowego powrotu na rynek dobrej koniunktury. Poniesione ostatnio straty dały się inwestorom mocno we znaki, skutecznie odstraszając ich od inwestowania. Z pewnością prędzej czy później na rynek powrócą. rating funduszy inwestycyjnych open finance

3 Z obecnej perspektywy nie wydaje się jednak, żeby można było oczekiwać gremialnego, hurraoptymistycznego powrotu. Należy raczej nastawić się, że ten proces będzie mocno rozłożony w czasie. Węgierski syndrom Październik także posiadaczom funduszy polskich obligacji nie przyniósł ukojenia. Po wakacyjnej hossie w tym segmencie rynku, przyszedł czas na zimny prysznic. Rentowności polskich papierów skarbowych w ubiegłym miesiącu znacząco wzrosły, a to spowodowało spory spadek wartości obligacji w portfelach funduszy. Obecnie, wraz z poprawą sytuacji na rynku akcji, także rynek długu odzyskuje stabilność, zachwianą z kolei przez zawirowania na rynku walutowym. Poważne kłopoty w jakich znalazły się Węgry, wywołały u globalnych inwestorów awersję do całego naszego regionu Europy Środkowowschodniej. Pozbywali się w związku z tym aktywów nominowanych w forintach, czeskich koronach, hrywnach czy złotych. W tym także obligacji polskiego rządu. Stopy zwrotu funduszy obligacji w październiku najlepsi i najgorsi BPH Obligacji 2 Sub BPH Parasolowy FIO 0,62% SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Obligacji -0,93% BPH Obligacji 1 Sub BPH Parasolowy FIO -1,00% Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Lokacyjny -1,15% SKARBIEC FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA -1,35% ŚREDNIA -3,42% Millennium FIO Subfundusz Papierów Dłużnych -3,53% AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Obligacji -4,50% AIG FIO Obligacji -4,99% SEB FIO Subfundusz SEB 5 Obligacji Skarbowych SEB FIO Subfundusz SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych -9,60% -25,63% Średnia strata funduszy polskich obligacji sięgnęła -3,42 proc. Znacznie zaniżają ją jednak dwa fundusze SEB 5 Obligacji Skarbowych i SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych. Pierwszy z nich stracił 9,6 proc., drugi zaś 25,6 proc. (sic!). Pisaliśmy już o tym w komentarzu do wrześniowego ratingu. Wtedy jednak strata nie przekraczała 10 proc. Przypomnijmy zatem, że fundusz SEB 2, działając w zgodzie ze swoim statutem, sporo aktywów zainwestował w obligacje korporacyjne spółek zależnych kapitałowo od rosyjskich koncernów. Gwałtowny spadek zaufania do rosyjskiego rynku spowodował przecenę tamtejszych aktywów, w tym obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa. To właśnie wywołało tak znaczny spadek wartości jednostki uczestnictwa tego funduszu. Choć Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła, że fundusz podejmował decyzje inwestycyjne zgodnie z zasadami i ograniczeniami jego polityki inwestycyjnej, to jednak zwraca uwagę jedna rzecz nazwa funduszu. Jednoznacznie informuje ona, że jest to fundusz inwestujący w obligacje i bony SKARBOWE. To ostatnie słowo wyraźnie wskazuje, że są to instrumenty dłużne, których emitentem jest skarb państwa. Nijak nie przystaje to jednak do rzeczywistości, w której fundusz inwestuje w papiery emitowane przez przedsiębiorstwa. Oczywiście nie ma prawnego znaczenia dla osób, które decyzje podejmują jedynie w oparciu o nazwę funduszu, bez zapoznania się ze szczegółami jego oferty, jednak nazwa ta może wprowadzić w błąd i uśpić czujność inwestorów. Stopy zwrotu funduszy obligacji w ostatnim roku najlepsi i najgorsi PKO/Credit Suisse Obligacji Długoterminowych - FIO 10,83% SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Obligacji 7,23% BPH Obligacji 2 Sub BPH Parasolowy FIO 6,38% BPH Obligacji 1 Sub BPH Parasolowy FIO 4,06% Arka BZ WBK Obligacji FIO 3,25% ŚREDNIA 0,21% AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Obligacji -1,55% Allianz FIO subfundusz Allianz Obligacji -1,72% AIG FIO Obligacji -2,03% SEB FIO Subfundusz SEB 5 Obligacji Skarbowych SEB FIO Subfundusz SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych -9,25% -28,46% Wydarzenia ostatniego miesiąca nie zmieniają naszego podejścia do funduszy obligacji. Cały czas jesteśmy przekonani, że w perspektywie najbliższego roku, dwóch lat ich zyski będą konkurencyjne wobec obecnej oferty lokat bankowych i mogą być o kilka punktów procentowych wyższe. Spodziewane spowolnienie gospodarcze, a także prognozy zakładające stopniowy spadek inflacji, powinny być istotnym argumentem przemawiającym za obniżaniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. W takiej sytuacji, na skutek spadających rentowności obligacji, będą rosły ich ceny, a wraz z nimi wartość jednostek uczestnictwa. rating funduszy inwestycyjnych open finance

4 Rodzynki w zakalcu Z powyższych słów można by wysnuć przypuszczenie, że w październiku na funduszach można było tylko stracić. Nie jest to do końca prawdą, choć faktycznie zdecydowana ich większość przyniosła inwestorom mniejsze lub większe straty. Do chlubnych wyjątków należą fundusze z rodziny Superfund, de facto jedyne dostępne polskim inwestorom fundusze hedgingowe. Ich podstawową zaletą jest to, że dzięki inwestycjom w instrumenty pochodne mogą zarabiać zarówno na wzrostach jak i na spadkach. Oczywiście pod warunkiem, że osoba zarządzającego bądź system, zgodnie z którym fundusz jest zarządzany, generuje właściwe sygnały do kupna bądź sprzedaży. Dla funduszy Superfund ostatnie miesiące są szczególnie udane najlepszy Superfund SFIO subfundusz C w samym tylko październiku dał zarobić 39 proc. Niezłymi zyskami dla polskiego inwestora mogą też pochwalić się fundusze przyjmujące wpłaty w złotych i inwestujące w aktywa nominowane w walutach obcych, a zwłaszcza w obligacje dolarowe. Najlepszy spośród nich Millennium FIO Subfundusz Dolarowa Lokata w ubiegłym miesiącu przyniósł inwestorom 19,4-proc. zarobek, co oczywiście w całości zawdzięcza przeszło 20-proc. umocnieniu się dolara wobec złotego. O metodologii ratingu W zestawieniu oceniamy fundusze utworzone na mocy polskiego prawa i zarządzane przez licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Oceniamy fundusze w pięciu podstawowych kategoriach (akcji, mieszane, stabilnego wzrostu, obligacji i rynku pieniężnego), w zależności od deklarowanych strategii inwestycyjnych. Wszystkie dotyczą funduszy inwestujących przede wszystkim w Polsce. W miarę upływu czasu i przybywania nowych funduszy, tych kategorii będzie przybywać. Pomijamy w ten sposób sporą część funduszy, które powstały w trakcie trzech ostatnich lat. Wiele z nich to bardzo wartościowe produkty, które być może kiedyś będą liderami tego rankingu. Oceniamy jednak wyniki w długim terminie, to znaczy w okresie co najmniej 3 lat. Żeby całkowicie nie pomijać młodziaków, te, które skończyły 12 miesięcy, umieszczamy na końcu tabel, posortowane według wysokości rocznych stóp zwrotu, wraz z informacją o dacie pierwszej wyceny. Każdy ze wspomnianych wyżej okresów 3, 5 i 7 lat oceniamy oddzielnie przez pryzmat trzech parametrów: tego najważniejszego, czyli oraz dwóch pozwalających określić relację pomiędzy osiągniętym zyskiem a związanym z nim ryzykiem wskaźnika Sharpe`a i odchylenia standardowego. Poszczególne parametry punktowaliśmy w skali od 1 do 5 w zależności od pozycji zajmowanej przez fundusz w danej kategorii. Każdemu z ocenianych parametrów przypisujemy inną wagę do wyniku końcowego zalicza się 60 proc. oceny za stopę zwrotu oraz 40 proc. oceny za stopień ryzyka (w przypadku funduszy pieniężnych oceniamy wyłącznie stopę zwrotu). W ten sposób otrzymujemy ostateczną punktację, która może przybierać wartości w zakresie od 1 do 5. Aby jeszcze uprościć jej odczytanie, przyznajemy funduszom gwiazdki (orchidee), w sposób następujący: najlepsze 15 proc. funduszy otrzymuje cztery, kolejne 25 proc. trzy, następne 30 proc. dwie, a najsłabsze 30 proc. jedną. Bernard Waszczyk analityk Open Finance Rating, czyli orchidee, otrzymują fundusze, które działają od co najmniej trzech lat (czyli od ostatnich pełnych 36 miesięcy). Jeśli fundusz ma wystarczająco długą historię, to punkty ratingowe liczymy za okresy: 3, 5 i 7 lat, a następnie obliczamy rating ostateczny, przypisując każdemu z okresów inną wagę. rating funduszy inwestycyjnych open finance

5 fundusze akcji Legg Mason Akcji FIO 4,70-50,44% 15,28% 58,77% 121,12% SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA 4,52-46,89% 0,50% 49,48% 127,10% Idea Akcji FIO 4,20-45,81% 9,51% - - UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje 3,74-50,70% -7,07% 42,99% 103,81% Arka BZ WBK Akcji FIO 3,56-55,80% -5,98% 62,97% 98,72% Allianz FIO subfundusz Allianz Akcji 3,40-44,65% -10,29% - - BPH Akcji Sub BPH Parasolowy FIO 3,32-51,96% -9,60% 38,15% 82,14% DWS Polska FIO Akcji Plus 3,10-54,94% -12,23% 29,82% 66,69% ING FIO Akcji 3,06-52,90% -14,41% 16,28% 76,53% AIG FIO Akcji 3,00-57,80% -11,98% - - PZU FIO Akcji KRAKOWIAK 2,90-52,77% -11,06% 18,77% 54,34% Commercial Union FIO subfundusz CU Polskich Akcji 2,88-56,22% -8,90% 34,76% - Millennium FIO Akcji 2,64-52,37% -14,02% 14,91% - SEB FIO Subfundusz SEB 3 Akcji 2,30-55,25% -19,04% 12,18% 54,70% DWS Polska FIO Akcji 1,96-53,19% -20,25% 7,06% 31,50% FORTIS FIO sunfundusz FORTIS Akcji 1,80-64,43% -23,37% - - PKO/Credit Suisse Akcji - FIO 1,74-59,32% -30,11% 2,37% 41,04% Pioneer Akcji Polskich FIO 1,14-60,66% -30,49% -6,92% 32,41% SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Akcji ,53% UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje ,26% Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji ,70% ING Parasol SFIO subfundusz Akcji Plus ,98% PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus ,14% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny ,17% AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji ,27% KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO ,29% KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny ,66% rating funduszy inwestycyjnych open finance

6 fundusze mieszane SKARBIEC FIO Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC- 4,34-30,55% -0,96% 24,69% 71,47% UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony 4,24-34,05% -1,10% 29,07% 69,84% Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 4,20-42,62% -2,39% 47,93% - Lukas FIO Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski 4,00-44,57% -1,63% - - SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej 4,00-32,72% -6,15% - - BPH FIO Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania 3,48-33,00% -3,09% 27,30% 50,73% SEB FIO Subfundusz SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu 3,06-39,65% -12,29% 12,99% 47,05% Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony 2,92-34,21% -9,18% 8,49% - ING FIO Zrównoważony 2,86-36,11% -8,85% 11,84% 50,45% PKO/Credit Suisse Zrównoważony FIO 2,76-34,19% -16,47% 9,37% 40,45% KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny 2,64-37,30% -14,94% 6,31% - DWS Polska FIO Zrównoważony 1,96-39,35% -8,44% 10,13% 24,72% Pioneer Zrównoważony FIO 1,20-42,43% -22,16% -5,07% 21,60% AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Aktywnej ,09% PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz ,71% AIG FIO Aktywnej Alokacji ,75% Allianz FIO subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji ,59% Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany ,96% Pioneer Aktywnej Alokacji FIO ,46% UniFundusze FIO subfundusz UniMaxZrównoważone ,42% Commercial Union FIO subfundusz CU Zrównoważony ,34% PZU FIO Zrównoważony ,60% ING Parasol SFIO subfundusz Zrównoważony Plus ,44% rating funduszy inwestycyjnych open finance

7 fundusze stabilnego wzrostu Commercial Union FIO subfundusz CU Ochrony Kapitału 5,00-14,64% 15,47% - - Idea Stabilnego Wzrostu FIO 4,80-14,63% 15,92% - - Legg Mason Senior SFIO 4,30-12,81% 12,60% 33,22% 64,75% Lukas FIO Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu 4,28-21,71% 7,95% 40,24% - SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-III FILAR 3,84-18,70% 5,68% 26,82% 69,45% ING FIO Stabilnego Wzrostu 3,30-23,14% -0,35% 19,60% 63,04% SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej 3,20-16,64% 2,44% - - BPH FIO Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu 3,00-22,33% -0,26% 21,28% - PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK 3,00-20,94% 1,78% 23,56% 51,14% KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny 2,92-22,75% -2,10% 20,59% - Commercial Union FIO subfundusz CU Stabilnego Inwestow- 2,80-24,14% 3,85% 26,78% - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 2,66-27,49% 1,34% 28,70% 56,22% DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego 2,56-22,50% -0,50% 19,54% 44,52% PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu FIO 2,50-25,59% -8,02% 11,35% 34,53% Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 2,40-20,92% -3,28% - - SEB FIO Subfundusz SEB 4 Stabilnego Wzrostu 2,36-23,12% 1,39% 13,65% 38,14% Allianz FIO subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu 2,20-27,64% -5,94% - - FORTIS FIO subfundusz FORTIS Stabilnego Wzrostu 2,20-25,24% -2,48% - - AIG FIO Stabilnego Wzrostu 2,00-29,40% -5,41% - - Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO 1,20-27,56% -10,94% 6,33% - UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost ,01% PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus ,05% ING Parasol SFIO subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus ,39% AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Stabilnego ,05% rating funduszy inwestycyjnych open finance

8 fundusze obligacji BPH Obligacji 2 Sub BPH Parasolowy FIO 4,70 6,38% 14,74% - - Arka BZ WBK Obligacji FIO 4,64 3,25% 14,23% 29,83% - Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Lokacyjny 4,00 2,01% 11,23% - - AIG FIO Obligacji 3,85-2,03% 9,60% - - UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje 3,78 0,85% 7,97% 22,00% 53,34% Pioneer Obligacji Plus FIO 3,75 1,48% 11,94% 27,25% 49,01% Commercial Union FIO subfundusz CU Obligacji 3,52 1,89% 8,93% 23,41% - PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ 3,47 1,81% 7,62% 22,68% 49,03% Pioneer Obligacji FIO 3,40 0,34% 8,80% 23,99% 43,62% BPH Obligacji 1 Sub BPH Parasolowy FIO 3,24 4,06% 10,71% 25,11% 40,42% KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych 3,15-0,05% 7,97% 23,53% - Millennium FIO SubfunduszPapierów Dłużnych 3,09 0,58% 6,85% 19,81% - Allianz FIO subfundusz Allianz Obligacji 3,00-1,72% 5,96% - - ING FIO Obligacji 3,00 1,60% 8,27% 19,82% 45,96% Idea Obligacji Skarbowych FIO 2,94-1,04% 5,21% 17,63% 46,83% Legg Mason Obligacji FIO 2,55-0,59% 5,77% 17,90% 38,54% DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych 2,40 0,83% 7,80% 16,99% 39,49% SKARBIEC FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych 2,37 1,41% 7,29% 14,17% 37,57% PKO/Credit Suisse Obligacji - FIO 1,66 0,06% 5,22% 13,08% 35,43% SEB FIO Subfundusz SEB 5 Obligacji Skarbowych 1,30-9,25% -4,30% 11,28% - SEB FIO Subfundusz SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych 1,00-28,46% -25,52% -17,08% 0,24% PKO/Credit Suisse Obligacji Długoterminowych - FIO ,83% SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Obligacji ,23% PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Papierów ,92% ING Parasol SFIO subfundusz Obligacji Plus ,66% Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Skarbowy ,80% KBC Portfel VIP Subfundusz Obligacyjny SFIO ,51% AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Obligacji ,55% rating funduszy inwestycyjnych open finance

9 fundusze rynku pieniężnego UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny 4,8 4,75% 12,81% 24,71% 48,79% DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus 4,5 4,88% 13,69% 25,21% 47,63% AIG FIO Pieniężny 4,0 4,20% 12,09% - - DWS Polska FIO Płynna Lokata 3,2 4,66% 12,62% 22,56% 43,30% SKARBIEC FIO Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA 3,2 4,93% 12,22% 22,70% 42,15% BPH FIO Parasolowy Subfundusz Skarbowy 3,0 4,30% 11,03% 21,84% - Commercial Union FIO subfundusz CU Depozyt Plus 3,0 3,84% 10,79% 22,12% - KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny 3,0 3,41% 10,62% 22,04% - SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-GOTÓWKOWY 3,0 4,99% 11,86% - - SKOK FIO Rynku Pieniężnego 3,0 3,81% 10,88% - - Legg Mason Pieniężny FIO 2,5 4,00% 11,40% 22,16% 40,82% ING FIO Gotówkowy 2,3 2,90% 9,80% 21,23% 40,68% Pioneer Pieniężny FIO 2,3 2,80% 9,92% 21,14% 41,38% Millennium FIO Subfundusz Pieniężny 2,0 2,99% 10,12% 20,39% - PKO/Credit Suisse Rynku Pieniężnego FIO 2,0 2,97% 10,06% - - PZU FIO Gotówkowy 2,0 2,59% 10,07% - - PKO/Credit Suisse Skarbowy FIO 1,2 2,81% 9,55% 18,98% 38,24% Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 1,0 0,74% 8,41% 19,27% - Allianz FIO subfundusz Allianz Pieniężny ,24% AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Pieniężny ,11% ING Parasol SFIO subfundusz Gotówkowy Plus ,68% Lukas FIO subfundusz Lukas Lokacyjny ,56% Zachęcamy do zadawania pytań dotyczących Ratingu funduszy inwestycyjnych Open Finance ; prosimy o wysłanie a na adres: Obliczenia Open Finance zostały dokonane na podstawie danych serwisu Analizy Online (wartości dzienne jednostek i indeksów). rating funduszy inwestycyjnych open finance

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych wrzesień 2008 Wrzesień upłynął pod dyktando złych wiadomości głównie ze Stanów Zjednoczonych, choć Europa też nie pozostawała daleko w tyle. Amerykański kryzys finansowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Przygotowania do wakacji chyba tym głównie zajmowali się w czerwcu inwestorzy na warszawskiej giełdzie, w większości pozbywając się akcji. Trudno się dziwić,

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych lipiec 2008 Klienci funduszy inwestycyjnych w przeważającej części powinni być zadowoleni podsumowując lipiec. Pierwsza połowa miesiąca co prawda tego nie zapowiadała i WIG

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 W maju pociechą dla inwestorów mogły być co najwyżej dwa długie weekendy, bo na giełdzie kolejny miesiąc wiało nudą. Widać rynek wciąż szuka ukojenia po traumatycznych

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych W takiej sytuacji trudno od funduszy akcji oczekiwać dużo lepszych wyników. Średnia stopa zwrotu w tej kategorii wyniosła -0,49 proc. i była nieco gorsza od naszego benchmarku

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych styczeń 2009

Rating funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 Rating Open Finance, 5 lutego 2008 r. Rating funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 W styczniu kolejny miesiąc z rzędu spore zyski osiągali posiadacze funduszy inwestujących w papiery nominowane w walutach,

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych (AKP). Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Po bardzo udanych październiku i listopadzie, końcówka roku przyniosła niewielkie osłabienie koniunktury

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009 kwietnia 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł.

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Na wybór funduszu akcyjnego wpływ mają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 17 lutego 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Większość z tych produktów wypracowała dodatnią stopę zwrotu, a tylko dwa zakończyły

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 lutego Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń ) W styczniowym u funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3letnim

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 kwietnia Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec ) W marcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno jak i ryzyko, nie zaszło zbyt

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Pierwszy wakacyjny miesiąc na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem spadków cen większości dostępnych instrumentów. Gdy spojrzymy na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Wrzesień był kolejnym miesiącem dobrej koniunktury dla polskich funduszy inwestycyjnych. Tym razem nieco łatwiej było stracić, bowiem ujemna

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich

Bardziej szczegółowo

Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek.

Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek. Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek. Dla inwestorów, którzy ulokowali pieniądze w funduszach inwestycyjnych miniony rok nie był zły. Co prawda

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Miesiąc na rynku funduszy Największy wpływ na marcowe wyniki funduszy wywarła sytuacja na rynkach akcji. Najwyższe zyski wypracowali zarządzający inwestujący

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Lipiec był bardzo dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Produkty akcyjne, które podczas korekty w maju i czerwcu straciły

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Miesiąc na rynku funduszy Nowy, 2004 rok rozpoczął się od wzrostów - w pierwszym miesiącu straty mogły przynieść inwestycje w jednostki zaledwie 9, spośród

Bardziej szczegółowo

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013?

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? 2012 roku przyniósł dobre stopy zwrotu: ponad 20 proc. dla funduszy polskich akcji i ponad 10 proc.

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 13 grudnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Dbając o najwyższą jakość dostarczanych na rynek informacji zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji formuły obliczeniowej wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Sierpień upłynął pod znakiem znacznie lepszej koniunktury na rynku kapitałowym niż pierwszy miesiąc wakacji. Spośród dostępnych w ramach oferty

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy kod warunków: FLIP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Fundusze 2w1 za czy przeciw?

Fundusze 2w1 za czy przeciw? Open Finance, 12.02.2009 r. Fundusze 2w1 za czy przeciw? Fundusze mieszane zrównoważone i stabilnego wzrostu są najczęściej wybieranym typem funduszy inwestycyjnych w naszym kraju. Alternatywą dla nich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Sytuacja na rynku Z perspektywy czasu, sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia na krajowym rynku kapitałowym prezentowała się bardzo dobrze. Mający na to wpływ

Bardziej szczegółowo

Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych

Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych Skrócony opis lekcji Na zajęciach uczniowie poznają działanie funduszy inwestycyjnych, różne typy funduszy inwestycyjnych oraz opłacalność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o funduszach obligacji?

Co warto wiedzieć o funduszach obligacji? Co warto wiedzieć o funduszach obligacji? Rola funduszy obligacji Materiał opracowany na podstawie danych wg stanu na koniec sierpnia 2011 roku Pod koniec sierpnia 2011 roku środki zgromadzone w funduszach

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Miesiąc na rynku funduszy Koniunktura na krajowym rynku finansowym nadal sprzyja inwestorom, którzy lokują oszczędności w tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2005 Podsumowanie miesiąca Ostatnie 3 miesiące roku to, po raz kolejny, świetny czas dla osób inwestujących swoje środki na rynku akcji. Stąd dość często widziana ostatnio

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku funduszy zrównoważonych

Analiza rynku funduszy zrównoważonych www.analizy.pl 29-01-2004 Tekst ukazał się 29 stycznia 2004 roku w dzienniku Rzeczpospolita w dodatku Moje Pieniądze Analiza rynku funduszy zrównoważonych Poprawa koniunktury giełdowej w ubiegłym roku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 336 307 502 542 001 489 1. Lokaty 336 300 043 541 966 311 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

RYNEK KAPITAŁOWY DZISIAJ ORAZ PERSPEKTYWY.

RYNEK KAPITAŁOWY DZISIAJ ORAZ PERSPEKTYWY. Mieczysław Mazur RYNEK KAPITAŁOWY DZISIAJ ORAZ PERSPEKTYWY. Najlepsze możliwości inwestycyjne (subiektywnie) Wszystko się zmienia Bessy zawsze są przejściowe. Podobnie hossy. Wzrost cen akcji zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z.

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z. Ranking funduszy inwestycyjnych d2005 Miesiąc na rynku funduszy Październikowa korekta na warszawskiej giełdzie nie zdołała znacząco pogorszyć nastrojów inwestorów, którzy po stosunkowo krótkim odpoczynku,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 lipca 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 202) W czerwcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio duŝe zmiany zaszły w grupie funduszy gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo