wykład niestacjonarne IV 7 18 ćwiczenia lab. niestacjonarne IV 7 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wykład niestacjonarne IV 7 18 ćwiczenia lab. niestacjonarne IV 7 18"

Transkrypt

1 1. Przedmiot: Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu spożywczego: przemysł piekarniczo-cukierniczy 2. Wymagania wstępne: 3. Typ studiów: stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 4. Forma: wykład i ćwiczenia laboratoryjne wykład stacjonarne IV 7 30 ćwiczenia lab. stacjonarne IV wykład niestacjonarne IV 7 18 ćwiczenia lab. niestacjonarne IV Prowadzący: Wykład: dr hab. inż. Katarzyna Szołtysek [studia stacjonarne i niestacjonarne] Ćwiczenia: dr inż. Eliza Grzesiak mgr inż. Małgorzata Kosiorowska mgr inż. Szymon Dziuba wiadomości: zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu czynników określających przydatność technologiczną podstawowego surowca przemysłu piekarsko-cukierniczego: mąki, współczesnych technik przetwarzania surowca, omówienie struktury asortymentowej znajdujących się na rynku produktów piekarskich, dokonanie ich charakterystyki, przedstawienie technologii podstawowych rodzajów pieczywa oraz wybranych produktów ciastkarskich i cukierniczych; umiejętności: zdobycie doświadczenia w rozpoznawaniu i charakterystyce podstawowych surowców i produktów branży piekarsko-cukierniczej, zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych oznaczeń, wybór optymalnych metod oznaczeń jak również opanowania technik wprowadzania obowiązujących systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Zakres tematyczny wykładów: Charakterystyka podstawowego surowca przemysłu piekarsko-cukierniczego (mąki), jej cechy określające przydatność technologiczną oraz cechy jakościowe i metody ich oceny według norm. Charakterystyka wyrobów piekarskich według norm oraz EKD. Przegląd podstawowych technologii przemysłu piekarskiego (pieczywo pszenne, mieszane, żytnie, specjalne). Konieczność i sposoby wzbogacania mąki jako surowca dla przemysłu piekarskiego. Przegląd asortymentu wyrobów. Przegląd wybranych produktów przemysłu cukierniczego w podziale na grupy (czekolada wyroby wschodnie, karmelki, ciastka). Zagadnienia dotyczące problematyki systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów omawianych branż (piekarskiej i cukierniczej). Struktura funkcjonalna procesów produkcji wyrobów (procesy i operacje technologiczne, magazynowanie. Zakres tematyczny ćwiczeń laboratoryjnych: Określenie cech organoleptycznych mąki jak również jej cech z punktu widzenia przydatności technologicznej (ilość glutenu i jego jakość (rozpływalność, gluten index, elastyczność glutenu, liczba glutenowa), kwasowość mąki, ilość zanieczyszczeń fizykochemicznych w mące, granulacja mąki. Określenie cech pieczywa: badania organoleptyczne i badania fizykochemiczne w szczególności zaś objętość, wilgotność, kwasowość zawartość soli, zawartość tłuszczu, zawartość cukrów, ocena punktowa pieczywa i jego klasyfikacja. Wykład: prezentacja w programie MS Office PowerPoint, Ćwiczenia laboratoryjne: forma tradycyjna z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego. 9. Słowa kluczowe: pieczywo, surowce, technologia wypieku, fermentacja ciast. 10. Literatura podstawowa: [1] Piekarstwo i ciastkarstwo, Red.: Z. Ambroziak: WNT, Warszawa [2] Produkcja piekarstwo-ciastkarska. cz.1. WSiP PWE Warszawa [3] Małecka M., B. Pachołek, Ocena jakości wybranych produktów spożywczych i wody. Wyd. AE Poznań [4] Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Wyd. AE Kraków [] Ćwiczenia laboratoryjne z technologii przemysłu spożywczego. Red.: J. Ziobrowski, Wyd. AE Wrocław Literatura uzupełniająca: [1] Jankowski S., Surowce mączne i kaszowe. WNT Warszawa [2] Przegląd Piekarski i Cukierniczy miesięcznik, wyd. SIGMA NOT. [3] Cukiernictwo i Piekarstwo, ELAMED miesięcznik. 12. Sposób zaliczenia: Wykład zalicza się na podstawie wyniku kolokwium (obowiązuje na nim materiał z wykładu). Ćwiczenia zalicza się na podstawie ocen z odpowiedzi i sprawozdań, przy czym warunkiem koniecznym zaliczenia jest wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i oddanie wszystkich sprawozdań. Wrocław, r.

2 9. Przedmiot: Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu spożywczego: przemysł cukrowniczy 10. Wymagania wstępne: brak 11. Typ studiów: stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 12. Forma: wykład i ćwiczenia laboratoryjne wykład stacjonarne IV 7 30 ćwiczenia lab. stacjonarne IV wykład niestacjonarne IV 7 18 ćwiczenia lab. niestacjonarne IV Prowadzący: Wykład: dr inż. Jerzy Kwaśnik [studia stacjonarne] Ćwiczenia: dr inż. Eliza Grzesiak dr inż. Jerzy Kwaśnik dr inż. Wiesław Ładoński mgr inż. Małgorzata Kosiorowska wiadomości: zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu czynników określających przydatność technologiczną surowca, współczesnych technik przetwarzania, podstawowych problemów z zakresu gospodarki odpadami i ściekami w cukrownictwie; umiejętności: przygotowanie prób, wybór metod oznaczeń oraz podstawowych metod optymalizacji procesów i operacji. Zakres tematyczny wykładów: Charakterystyka buraka cukrowego z punktu widzenia wartości i przydatności technologicznej. Główne produkty otrzymywane z buraków cukrowych, ich cechy funkcjonalne, użytkowe i handlowe. Jakość głównych produktów otrzymywanych z przerobu buraków. Charakterystyka technik wytwarzania stosowanych w przetwórstwie buraka cukrowego. Cele realizowane w procesie produkcji cukru białego. Struktura funkcjonalna procesów produkcji wyrobów z buraka cukrowego (procesy i operacje technologiczne, magazynowanie wyrobów, system kontroli jakości, schematy produkcyjne). Zakres tematyczny ćwiczeń laboratoryjnych: Charakterystyka jakościowa i ocena przydatności technologicznej buraków cukrowych. Określenie wartości technologicznej korzenia buraka (własności fizyczne i chemiczne oraz własności buraków w masie). Ocena jakości produktów otrzymywanych z przerobu buraków. Oznaczanie podstawowych parametrów cukru i melasy. Badanie wpływu parametrów operacji na jakość i wydajność cukru. Określenie uciążliwości ścieków powstających w procesie produkcji. Wykład: forma tradycyjna z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego, Ćwiczenia laboratoryjne: forma tradycyjna z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego. 9. Słowa kluczowe: burak cukrowy, technologia produkcji cukru. 10. Literatura podstawowa [1] Ćwiczenia laboratoryjne z technologii przemysłu spożywczego. Praca zbiorowa pod red. J. Ziobrowskiego, Wyd. AE Wrocław, Wrocław [2] Krełowska-Kułas M.: Badanie jakości produktów spożywczych. PWE Warszawa [3] Krupiczka R., Merta H.: Optymalizacja procesowa. Skrypt nr Gliwice: Wyd. PŚl [4] Ładoński W., T. Gospodarek: Podstawowe metody analityczne produktów żywnościowych. Warszawa: PWN [] Nikiel S.: Cukrownictwo. Warszawa: WSZP [6] Technologia przemysłu spożywczego. Red. J. Ziobrowski. T.1 i 2. Wyd. 2 poprawione. Wrocław: Wyd. AE Literatura uzupełniająca [4] Przemysł Spożywczy miesięcznik. [] Cukrownictwo miesięcznik. 12. Sposób zaliczenia: Wykład zalicza się na podstawie wyniku kolokwium (obowiązuje na nim materiał z wykładu). Ćwiczenia zalicza się na podstawie ocen z odpowiedzi i sprawozdań, przy czym warunkiem koniecznym zaliczenia jest wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i oddanie wszystkich sprawozdań. Wrocław, r.

3 14. Przedmiot: Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu spożywczego: przemysł zbożowo-młynarski 1. Wymagania wstępne: 16. Typ studiów: stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 17. Forma: wykład i ćwiczenia laboratoryjne wykład stacjonarne IV 7 30 ćwiczenia lab. stacjonarne IV wykład niestacjonarne IV 7 18 ćwiczenia lab. niestacjonarne IV Prowadzący: Wykład: dr inż. Jerzy Kwaśnik [studia stacjonarne] Ćwiczenia: dr inż. Eliza Grzesiak dr inż. Jerzy Kwaśnik dr inż. Wiesław Ładoński mgr inż. Małgorzata Kosiorowska 19. Cel dydaktyczny przedmiotu: wiadomości: zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu czynników określających przydatność technologiczną surowców, współczesnych technik przetwarzania, podstawowych problemów z zakresu gospodarki odpadami i ściekami w przetwórstwie umiejętności: przygotowanie prób, wybór metod oznaczeń oraz podstawowych metod optymalizacji procesów i operacji. 20. Zakres tematyczny przedmiotu: Zakres tematyczny wykładów: Charakterystyka głównych zbóż z punktu widzenia ich wartości żywieniowej i przydatności technologicznej. Podstawowe wyroby otrzymywane ze zbóż, ich cechy funkcjonalne, użytkowe i handlowe. Jakość podstawowych produktów otrzymywanych z przerobu surowców zbożowych. Charakterystyka technik wytwarzania stosowanych w przetwórstwie surowców zbożowych. Cele realizowane w procesie produkcji mąki, kasz, płatków, wyrobów ekstrudowanych. Struktura funkcjonalna procesów produkcji wyrobów (procesy i operacje technologiczne, magazynowanie wyrobów, system kontroli jakości, schematy produkcyjne). Zakres tematyczny ćwiczeń laboratoryjnych: Charakterystyka jakościowa i ocena przydatności technologicznej surowców stosowanych w przetwórstwie zbożowym. Określenie wartości technologicznej ziarna (własności fizyczne ziarna i własności ziarna w masie). Ocena jakości produktów otrzymywanych z przetwórstwa surowców mącznych i kaszowych. Oznaczanie podstawowych parametrów. Badanie wpływu parametrów operacji na jakość i wydajność półproduktów w przerobie surowców zbożowych. Określenie uciążliwości zanieczyszczeń powstających w procesie produkcji. 21. Metody dydaktyczne: Wykład: forma tradycyjna z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego, Ćwiczenia laboratoryjne: forma tradycyjna z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego. 22. Słowa kluczowe: zboża, technologia przemiału zbóż, mąki i kasze. 23. Literatura podstawowa [6] Krełowska-Kułas M.: Badanie jakości produktów spożywczych. PWE Warszawa [7] Jurga R.: Przetwórstwo zbóż. (cz. 1, 2) WSziP Warszawa [8] Jankowski S.: Zarys technologii młynarstwa i kaszarstwa. WTN Warszawa [9] Lewicki P.: Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. PWN Warszawa [10] Ćwiczenia laboratoryjne z technologii przemysłu spożywczego. Praca zbiorowa pod red. J. Ziobrowskiego, Wyd. AE Wrocław, Wrocław Literatura uzupełniająca [6] Jankowski S.: Surowce mączne i kaszowe. WNT Warszawa [7] Przegląd Zbożowo-Młynarski miesięcznik. 12. Sposób zaliczenia: Wykład zalicza się na podstawie wyniku kolokwium (obowiązuje na nim materiał z wykładu). Ćwiczenia zalicza się na podstawie ocen z odpowiedzi i sprawozdań, przy czym warunkiem koniecznym zaliczenia jest wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i oddanie wszystkich sprawozdań. Wrocław, r.

4 1. Przedmiot: Wybrane Zagadnienia z Technologii Przemysłu Spożywczego Przemysł Mleczarski 2. Wymagania wstępne: brak 3. Typ studiów: Stacjonarne studia I stopnia 4. Forma: Wykład i ćwiczenia laboratoryjne Wykład Stacjonarne IV 7 30 Ćwiczenia laboratoryjne Stacjonarne IV Prowadzący: Wykład: dr hab. inż. Janina Wołoszyn, prof. UE Ćwiczenia laboratoryjne: dr inż. Andrzej Okruszek dr inż. Agnieszka Orkusz mgr inż. Gabriela Haraf a) wiadomości: podstawowa wiedza dotycząca nowych procesów, technik produkcyjnych i technologii w zakładach mleczarskich. b) umiejętności: opanowanie metod oceny podstawowych wyróżników jakościowych mleka i produktów mleczarskich. Wybrane procesy wytwarzania w przemyśle mleczarskim. Możliwości przerobu produktów ubocznych. Dodatki w mleczarstwie. Nowe procesy i techniki produkcyjne w przemyśle mleczarskim. Mleko kozie i owcze i możliwości przerobu. Podstawowe obliczenia w mleczarstwie, oznaczenia ilościowe i jakościowe mleka i jego przetworów. Wykład prezentacja w programie MS Office Power Point Ćwiczenia laboratoryjne forma tradycyjna (z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego) 9. Słowa kluczowe: Mleko, procesy, technologia, jakość, przetwórstwo 10. Literatura podstawowa: Ziajka S. [red.]: Mleczarstwo 1, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn Ziajka S. [red.]: Mleczarstwo Zagadnienia wybrane, T. II, Wyd. ART, Olsztyn Jurczyk, M. J.: Mleko produkcja, badania, przerób, Wyd. SGGW, Warszawa Bednarski W., Reps A. [red.]: Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa, Pijanowski, E.: Zarys Chemii i technologii mleka, PWRiL, Warszawa, Ziobrowski J. [red.]: Ćwiczenia laboratoryjne z technologii przemysłu spożywczego: Instrukcje do ćwiczeń, Skrypty AE, wyd. II, T. 1 i 2, Wrocław, Literatura uzupełniająca: Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A.: Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, Przegląd Mleczarski 12. Sposób zaliczenia i wymagania egzaminacyjne: Wykład obecność na zajęciach, pisemna praca z tematyki wykładowej. Ćwiczenia laboratoryjne wykonanie i zaliczenie na ocenę pozytywną tematów ćwiczeniowych w ilości określonej regulaminem laboratorium.

5 13. Przedmiot: Wybrane Zagadnienia z Technologii Przemysłu Spożywczego Przemysł Mięsny i Jajczarsko-Drobiarski 14. Wymagania wstępne: brak 1. Typ studiów: Stacjonarne studia I stopnia 16. Forma: Wykład i ćwiczenia laboratoryjne Wykład Stacjonarne IV 7 30 Ćwiczenia laboratoryjne Stacjonarne IV Prowadzący: Wykład: dr inż. Andrzej Okruszek Ćwiczenia laboratoryjne: dr inż. Andrzej Okruszek; mgr inż. Gabriela Haraf 18. Cel dydaktyczny przedmiotu: a) wiadomości: podstawowa wiedza z zakresu przetwórstwa i zagospodarowania surowca jajczarskiego oraz mięsa dużych zwierząt rzeźnych i drobiu. b) umiejętności: dobór właściwych metod utrwalania surowców i produktów w przemyśle mięsnym i jajczarsko-drobiarskim oraz operacji technologicznych do wytworzenia określonej grupy wyrobów mięsnych i jajczarsko-drobiarskich. 19. Zakres tematyczny przedmiotu: Wykład: Właściwości funkcjonalne mięsa; wpływ parametrów procesów produkcyjnych na właściwości funkcjonalne mięsa, modyfikacja właściwości funkcjonalnych mięsa. Linia rozbioru tusz na elementy kulinarne i przerobowe z uwzględnieniem automatyzacji procesów. Technologia przetwarzania ubocznych artykułów poubojowych. Surowce pomocnicze i materiały uzupełniające stosowane w przetwórstwie mięsa, drobiu i jaj. Opakowania, dodatki funkcjonalne, zamienniki białka i tłuszczu. Czynniki wpływające na jakość mięsa. Wybrane aktualne zagadnienia przetwarzania mięsa: wpływ wysokich ciśnień na mięso i jego składniki, fizyczne metody teksturowania mięsa itd. Przetwarzanie jaj. Automatyczne linie produkcyjne pozyskiwania i przetwarzania mięsa. Przykłady zarządzania wychładzaniem mięsa w celu eliminacji wady PSE, zarządzanie kruchością mięsa. Aktualne zagadnienia dotyczące jakości przetworów mięsnych i jaj. Laboratorium: Rozbiór tuszek drobiowych na elementy kulinarne; oznaczanie właściwości chemicznych, fizykochemicznych i funkcjonalnych surowca mięsnego; produkcja wyrobu drobnorozdrobnionego; produkcja wyrobu restrukturyzowanego; produkcja wyrobu zapiekanego; ocena jakości wyprodukowanych wyrobów; określenie wybranych substancji obcych w mięsie lub jajach za pomocą testów. 20. Metody dydaktyczne: Wykład prezentacja w programie MS Office PowerPoint Ćwiczenia laboratoryjne forma tradycyjna (z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego i technik komputerowych) 21. Słowa kluczowe: Mięso, drób, jaja, technologia produkcji, jakość, przetwórstwo 22. Literatura podstawowa: Grabowski T., Kijowski J. [red.]: Mięso i przetwory drobiowe Technologia, higiena, jakość. WNT, Warszawa Gruda Z., Podstolski J.: Zamrażanie żywności. WNT, Warszawa Trziszka T. [red.]: Jajczarstwo Nauka Technologia Praktyka. Wyd. AR, Wrocław Jankiewicz L., Słowiński M.: Technologia produkcji wędlin. Tom 1 Polskie Wydawnictwo Fachowe, Warszawa Pikul J. [red.]: Ocena technologiczna jaj i przetworów z jaj. Wyd. AR, Poznań Pikul J. [red.]: Ocena technologiczna surowców i produktów przemysłu drobiarskiego. Wyd. AR Poznań, Literatura uzupełniająca: Olszewski A.: Technologia przetwórstwa mięsa. WNT, Warszawa Czerniawski B., Michniewicz J. [red.]: Opakowania żywności. Wyd. Agro Food Technology, Czeladź Krełowska-Kułas M.: Badanie jakości produktów spożywczych. PWE, Warszawa Sposób zaliczenia i wymagania egzaminacyjne: Wykład zalicza się na podstawie wyniku zaliczenia (obowiązuje na nim materiał z wykładu). Ćwiczenia laboratoryjne zalicza się na podstawie ocen ze sprawozdań, przy czym warunkiem koniecznym zaliczenia jest wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i oddanie wszystkich sprawozdań.

6 1. Przedmiot: Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu spożywczegoprzetwórstwa owoców i warzyw 2. Wymagania wstępne: Brak 3. Typ studiów: Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 4. Forma: Wykład i ćwiczenia laboratoryjne wykład stacjonarne 30 ćwiczenia lab. stacjonarne 30 IV 7 wykład niestacjonarne 18 ćwiczenia lab. niestacjonarne 18. Prowadzący: Wykład: dr inż. Barbara Garncarek; Katedra Inżynierii Bioprocesowej, pokój 203 bud. H Ćwiczenia lab.: dr inż. Barbara Garncarek dr hab. Maria Trzcińska, prof. UE; Katedra Inżynierii Bioprocesowej, pokój 301 bud. H Zdobycie wiedzy z zakresu składu i wartości odżywczej owoców i warzyw, współczesnych technik ich utrwalania oraz przetwarzania, podstawowych problemów gospodarki odpadami i ściekami; opanowanie umiejętności przygotowania prób, wyboru metod oraz wykonywania oznaczeń dotyczących jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. Wykład: charakterystyka surowców w przetwórstwie owocowo-warzywnym i metody ich przetwarzania; znaczenie, organizacja i rozwój przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce i na świecie; jakość głównych produktów otrzymywanych z przerobu owoców i warzyw (standardy, normy jakościowe i inne istotne cechy jakościowe nie objęte normalizacją jak np. produkty specjalnego przeznaczenia); wybrane zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony środowiska w branży owocowo-warzywnej. Ćwiczenia laboratoryjne: analiza jakości i przydatności technologicznej surowców oraz wybranych produktów z przetwórstwa owoców i warzyw; optymalizacja wybranych operacji i procesów jednostkowych w przerobie owoców i warzyw. Wykład: forma tradycyjna wspomagana rzutnikiem pisma Ćwiczenia laboratoryjne: forma tradycyjna z wykorzystaniem technik komputerowych 9. Słowa kluczowe: Procesy, techniki, jakość, owoce, warzywa, technologia. 10. Literatura podstawowa: - Handbook of Fruits and Fruit Processing, edited by: Hui Y.H., Barta J. [et al.], Blackwell Publishing, Ames, Iowa, 2006, - Jarczyk A., Berdowski J.B.: Przetwórstwo owoców i warzyw Cz. 1 i 2, WSP Warszawa 1999, - Oszmiański J.: Technologia i analiza produktów z owoców i warzyw, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław, 2002, - Processing Fruits: Science and Technology; Vol. 1 i 2;Edited by Somogyi L.P., Barrett D.M., Hui Y.H.:, Technomic Publishing Company, Inc., Lancaster, Pensylvania, USA 1996, - Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A.: Ogólna technologia żywności, WNT Warszawa 1996, - Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, miesięcznik, wydawnictwo SIGMA-NOT 11. Sposób zaliczenia i wymagania: Zaliczenie na ocenę. Ocena ostateczna jest średnią ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładu. Ćwiczenia zalicza się na podstawie ocen uzyskanych ze wszystkich oznaczeń przewidzianych harmonogramem oraz ustnych odpowiedzi. Warunkiem uzyskania zaliczenia wykładu są pozytywne oceny z prac pisemnych.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu spożywczego - p. mięsny i jajczarsko-drobiarski Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: cukrowniczy. Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu

Sylabus przedmiotu: cukrowniczy. Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu spożywczego - p. zbożowo-młynarski i cukrowniczy Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. owoców i warzyw, surowych i przetworzonych.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. owoców i warzyw, surowych i przetworzonych. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu spożywczego - przetwórstwo owocow i Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Katedra Technologii i Oceny Jakości Produktów Roślinnych. Prof. dr hab. Jan Oszmiański, dr inż. Tomasz Cebulak, mgr inż.

SYLABUS. Katedra Technologii i Oceny Jakości Produktów Roślinnych. Prof. dr hab. Jan Oszmiański, dr inż. Tomasz Cebulak, mgr inż. SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo zbożowe 1.1. Asortyment przetwórstwa zbożowego 1.2. Surowce

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo mięsne 1.1. Mięso jako surowiec do przetwórstwa 1.2. Ubój zwierząt

Bardziej szczegółowo

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych SPIS TREŚCI Wprowadzenie 11 I. Jakość żywności, systemy zarządzania jakością i klasyfikacja żywności 13 1. Wstęp 13 2. Określenia jakości 14 3. Systemy zapewniające prawidłową jakość produktów spożywczych

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Bardziej szczegółowo

1 TŻ technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

1 TŻ technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 1 TŻ technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Procesy technologiczne w produkcji potraw. Cele i zadania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Procesy technologiczne w produkcji potraw. Cele i

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2 Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek SPIS TREŚCI Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o produktach spożywczych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Surowców Pochodzenia Zwierzęcego Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu spożywczego - p. mleczarski Wszystkie specjalności Data wydruku: 3.01.016 Dla rocznika: 015/016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: II stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: HG, ORT i ZM Semestr: 6 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Biologiczno-Rolniczy. Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

SYLABUS. Biologiczno-Rolniczy. Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Nazwa modułu Technologia żywności i towaroznawstwo r.a cykl

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Nazwa modułu Technologia żywności i towaroznawstwo r.a cykl YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Nazwa modułu Technologia żywności i towaroznawstwo r.a. 2017-18 cykl 2016-2019 Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów obowiązkowy Nauk o

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wiadomości wstępne 9

SPIS TREŚCI. Wiadomości wstępne 9 Wiadomości wstępne 9 Rozdział 1. Zapewnianie bezpieczeństwa żywności 11 1.1. Prawo żywnościowe 12 1.2. Normalizacja i normy 18 1.3. Systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 20 1.3.1. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 016/017 Kierunek studiów: Dietetyka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 13 I. Mąka, kasze, ryż, makarony 15 1. Wstęp 15 2. Mąka 16 2.1. Przemiał ziarna zbożowego 16 2.2. Mąki chlebowe i niechlebowe 17 2.2.1. Mąki chlebowe 17 2.2.2. Mąki niechlebowe

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 5 Moduł (typ) przedmiotów: przedmiot kierunkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 3 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

W zawodzie technik technologii żywności wyodrębnia się dwie kwalifikacje:

W zawodzie technik technologii żywności wyodrębnia się dwie kwalifikacje: TECHNIKUM technik technologii żywności to propozycja dla tych uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym. Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan studiów stacjonarnych kierunek: Bezpieczeństwo i produkcja żywności, moduł wybieralny: Bezpieczeństwo produkcji żywności

Szczegółowy plan studiów stacjonarnych kierunek: Bezpieczeństwo i produkcja żywności, moduł wybieralny: Bezpieczeństwo produkcji żywności Szczegółowy plan studiów stacjonarnych kierunek: Bezpieczeństwo i produkcja żywności, moduł wybieralny: Bezpieczeństwo produkcji żywności Rok studiów i Semestr I/I I/II Symbol przedmiotu Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-07:45

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-07:45 Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 29.11.2017 07:00-07:45

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu spożywczego - p. fermentacyjny Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Specialization technology - project

Specialization technology - project Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: BIO2.8_IIS Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna - projekt ECTS 2 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski: Kierunek studiów: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Technologia produkcji potraw

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Technologia produkcji potraw WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i rekreacja Hotelarstwo i Gastronomia Stacjonarny / niestacjonarny II/I stopnia Nazwa przedmiotu Wymiar godzinowy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZECHOWALNICTWO PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO. Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

SYLABUS PRZECHOWALNICTWO PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO. Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* - Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej przedmiot Kierunek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI

WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA STUDIA II STOPNIA Studia stacjonarne technologia specjalizacje: Biotechnologia Technologia mleczarska Technologia mięsa Technologia produktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR V TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA. sem. I. sem. II Technologie informacyjne

PLAN STUDIÓW NR V TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA. sem. I. sem. II Technologie informacyjne STUDIA PIERSZEGO STOPNIA (,-letnie) I II godzin tygodniowo (semestr I - VI po tygodni, sem VII skrócony do tygodni) A.. PRZEDMIOTY OGÓLNE Przedmiot humanistyczno-ekonomiczno-społeczno-prawny. Organizacja,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu: Mikrobiologia żywności i fizjologia żywienia (2BT_29)

Sylabus modułu: Mikrobiologia żywności i fizjologia żywienia (2BT_29) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Mikrobiologia żywności i fizjologia żywienia (2BT_29) 1. Informacje ogólne koordynator modułu

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: W: Dodatki do żywności Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. Klasa 1 kucharz. L. p. Zakres treści. Moduł - dział -temat

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. Klasa 1 kucharz. L. p. Zakres treści. Moduł - dział -temat TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa 1 kucharz Moduł - dział -temat Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym Cele i zadania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Materiały formierskie Zarządzanie i inżynieria produkcji Moulding materials Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Analysis of food

KARTA KURSU. Analysis of food KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Analiza żywności Analysis of food Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Apolonia Sieprawska Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem wykładów jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA. TECHNIK TECHNOLOGll ZYWNOSCI 321 [09] Zatwierdzam

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA. TECHNIK TECHNOLOGll ZYWNOSCI 321 [09] Zatwierdzam Ministerstwo Edukacji Narodowej,. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TECHNOLOGll ZYWNOSCI 321 [09] Zatwierdzam Warszawa 2009 Autorzy: mgr inż. Ewa Jedlińska mgr inż. Lucyna Kubicka dr inż. Zuzanna Szmyt mgr inż.

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Tendencje rozwoju systemów produkcyjnych Kod przedmiotu: ZZMU_D._54_ Rok studiów: Semestr:

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW (zarządzenie Nr 31 a ZUT z dnia 26.09.2014 r.) Nr albumu Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Studia: I /II * Rok studiów..ii... Semestr studiów...4...studia stacjonarne/niestacjonarne* Adres

Bardziej szczegółowo

Program zajęć: Przedmiot Ocena surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego Kierunek: Rolnictwo (studia stacjonarne)sem.iv Wykładowca: dr inż.

Program zajęć: Przedmiot Ocena surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego Kierunek: Rolnictwo (studia stacjonarne)sem.iv Wykładowca: dr inż. Program zajęć: Przedmiot Ocena surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego Kierunek: Rolnictwo (studia stacjonarne)sem.iv Konsultacje: środa 11.30-13.00 TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin 1. Mięso zwierząt rzeźnych.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Zagrożenia zdrowotne żywności Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: II stopień 1-2/1-4 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS

Przedmiot: Zagrożenia zdrowotne żywności Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: II stopień 1-2/1-4 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Przedmiot: Zagrożenia zdrowotne żywności Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: II stopień 1-2/1-4 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Liczba godzin/semestr 60/32 Wykłady: 60/32 Ćwiczenia: Laboratoria:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Technologia żywności i towaroznawstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE Informatyka w przemyśle spożywczym Teoria mechanizmów i maszyn Inżynieria procesowa Urządzenia przemysłu spożywczego Eksploatacja w przemyśle spożywczym Linie

Bardziej szczegółowo

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia stacjonarne II stopnia realizacja od roku akad. 2017/2018

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia stacjonarne II stopnia realizacja od roku akad. 2017/2018 specjalność: Żywność pochodzenia roślinnego 2 Przedmiot ogólnouczelniany Z 2 3 Język obcy - 60 60 E 2 2 6 Enzymologia/ Analityka żywności I 15 15 45 E 4 14 Nowe technologie w przetwórstwie zbóż i węglowodanów

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Zarządzanie jakością i Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Przechowalnictwo żywności Kod

Bardziej szczegółowo

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia niestacjonarne II stopnia realizacja od roku akad. 2017/2018

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia niestacjonarne II stopnia realizacja od roku akad. 2017/2018 specjalność: Żywność pochodzenia roślinnego 14 Nowe technologie w przetwórstwie zbóż i węglowodanów 18 27 18 27 45 E 5 15 Analityka żywności pochodzenia roślinnego 9 18 9 18 27 E 3 16 Metodologia badań

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Powtórzenie wiadomości z klasy I 2-3 Przyprawy roślinne

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski CM. Po zakończeniu zajęć student: w zakresie wiedzy:

Wydział Lekarski CM. Po zakończeniu zajęć student: w zakresie wiedzy: Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Badanie jakości surowców rolniczych R.C15. studia pierwszego stopnia. stacjonarna, niestacjonarna

KARTA PRZEDMIOTU. Badanie jakości surowców rolniczych R.C15. studia pierwszego stopnia. stacjonarna, niestacjonarna KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Nazwa modułu: Analiza i ocena jakości żywności cykl: 2015/2018 r.a.

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Nazwa modułu: Analiza i ocena jakości żywności cykl: 2015/2018 r.a. Załącznik Nr do Uchwały Nr S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Nazwa modułu: Analiza i ocena jakości żywności cykl: 2015/2018 r.a.: 2017/2018 Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek

Bardziej szczegółowo

Program. Termin realizacji: 15-16.12.2014r, 25-26.03.2015r, 30-31. 03. 2015r, 14-15.05.2015r

Program. Termin realizacji: 15-16.12.2014r, 25-26.03.2015r, 30-31. 03. 2015r, 14-15.05.2015r Program Nazwa formy edukacyjnej: Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboża, owoce, mięso i mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej Termin

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie napojów i potraw

Sporządzanie napojów i potraw Sporządzanie napojów i potraw REFORMA 2012 TOWAROZNAWSTWO I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI Anna Kmiołek Kwalifikacja T.6.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH KUCHARZ Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Miejskie Przedszkole nr 7 Zielona Góra, 15 marca 2013 r. 65-409 Zielona Góra ul. Moniuszki 33 Sprawa Nr MP7-230-1-12 Zielona Góra: dostawa żywności do Miejskiego Przedszkola nr 7 w Zielonej Górze przy

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp I. TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW. 1. Półprodukty owocowe i warzywne Marta Mitek Wprowadzenie

Zawartość. Wstęp I. TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW. 1. Półprodukty owocowe i warzywne Marta Mitek Wprowadzenie Zawartość 141116 Wstęp I. TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW 1. Półprodukty owocowe i warzywne Marta Mitek 1.1. Wprowadzenie 1.2. Technologia produkcji pulp 1.3. Technologia produkcji wsadów owocowych

Bardziej szczegółowo

Marcin Ryfa, Gr.4, PST. Wartość wypiekowa mąki żytniej

Marcin Ryfa, Gr.4, PST. Wartość wypiekowa mąki żytniej Marcin Ryfa, Gr.4, PST Wartość wypiekowa mąki żytniej Wartość wypiekowa mąki jest to wskaźnik określający odchylenie od ustalonego wzorca. Na pojęcie wartość wypiekowa mąki żytniej składa się: zdolność

Bardziej szczegółowo

Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Przedmiot: Pracownia gastronomiczna. Klasa: I TŻ

Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Przedmiot: Pracownia gastronomiczna. Klasa: I TŻ Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (kształcenie w zawodzie) Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja i jakość produktów spożywczych *

Standaryzacja i jakość produktów spożywczych * PWSZ w Sulechowie Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu: Standaryzacja

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 504492-2012r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 504492-2012r. Zielona Góra: Dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 17 Chatka Puchatka w Zielonej Górze, ul. dr Pieniężnego 22 i realizowanego przez przedszkole ze środków Unii Europejskiej projektu Ene

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Procesy produkcyjne Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Przedmiot: Metalurgia i technologie odlewnicze Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: IM 1 N 0 6-0_0 Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-12:45

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-12:45 Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 26.10.2017 12:00-12:45

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Moduł II Receptury piekarskie i ich stosowanie

Moduł II Receptury piekarskie i ich stosowanie Moduł II Receptury piekarskie i ich stosowanie Wprowadzenie 1. Rodzaje norm oraz cel ich stosowania w zakładach produkcyjnych 2. Budowa, znaczenie i zastosowanie receptur 3. Definicja i obliczanie wydajności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 394/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. ZAKRES, ROZWÓJ I ZNACZENIE CHEMII ŻYWNOŚCI 11

SPIS TREŚCI 1. ZAKRES, ROZWÓJ I ZNACZENIE CHEMII ŻYWNOŚCI 11 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9 1. ZAKRES, ROZWÓJ I ZNACZENIE CHEMII ŻYWNOŚCI 11 1.1. Zakres chemii żywności 11 1.2. Zarys rozwoju 12 1.2.1. Początki wiedzy o żywności 12 1.2.2. Zaczątki chemii żywności 13 1.2.3.

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia ogólna - opis przedmiotu

Biotechnologia ogólna - opis przedmiotu Biotechnologia ogólna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Biotechnologia ogólna Kod przedmiotu 13.4-WB-BTP-BtOg-W-S14_pNadGen6WWJU Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii

SYLABUS. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy Biotechnologii Środowiskowej Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników 2015/2016 dla klasy III

Wykaz podręczników 2015/2016 dla klasy III Wykaz podręczników 2015/2016 dla klasy III lp. Przedmiot Szkoła Podręcznik 1 Język polski LO Chemperek D., Kalbarczyk A., Trześniowski D. - Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka. Literatura współczesna

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Analiza mobilna skażeń Inżynieria ochrony środowiska Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i rekreacja Obsługa Ruchu Turystycznego, Hotelarstwo i Gastronomia, Hotelarstwo i gastronomia, Zarządzanie i marketing

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

* potrafi samodzielnie zaplanować wyposażenie pracowni tak aby była ona funkcjonalna i spelniała wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne

* potrafi samodzielnie zaplanować wyposażenie pracowni tak aby była ona funkcjonalna i spelniała wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Zawód i symbol cyfrowy zawodu: [ 343 404 ] Technik żywienia i usług gastronomicznych klasa : II OCENA NAZWA DZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Śląsku w kontekście popytu i podaŝy Ŝywności. Krystyna Szybiga, dr inŝ.

Śląsku w kontekście popytu i podaŝy Ŝywności. Krystyna Szybiga, dr inŝ. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Procesy przemian w przetwórstwie surowców rolnych na Dolnym Śląsku w kontekście popytu i podaŝy Ŝywności Tadeusz Trziszka, prof. dr hab. Krystyna Szybiga, dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM.

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM. IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle Kod przedmiotu 13.9-WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM Wydział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE NR 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy pzp

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE NR 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy pzp Miejskie Przedszkole Nr 7 ul. Moniuszki 33 65-409 Zielona Góra Zielona Góra, 5 marca 2013 r Sprawa Nr MP7/230/1/2012 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE NR 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane w1/w2 - opis przedmiotu

Materiały budowlane w1/w2 - opis przedmiotu Materiały budowlane w1/w2 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Materiały budowlane w1/w2 Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Mat budw1/w2-s16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICTWO Casting. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

ODLEWNICTWO Casting. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów: studia I stopnia ODLEWNICTWO Casting forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 27.07.2016 r. Organy administracji publicznej zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Wędliniarz; symbol 751107 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Moduł 3 Strona 1 2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji

Bardziej szczegółowo

Nauka o materiałach II - opis przedmiotu

Nauka o materiałach II - opis przedmiotu Nauka o materiałach II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Nauka o materiałach II Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-31_15W_pNadGen0INE8 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: TOWAR JAKO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 24.08.2016 r. Organy administracji publicznej zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Fosfor w żywności i żywieniu

Fosfor w żywności i żywieniu Wydział Nauk o Żywności SGGW Fosfor w żywności i żywieniu Prof. dr hab. Mirosław Słowiński Zakład Technologii Mięsa Wydział Nauk o Żywności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-37_14

Bardziej szczegółowo