HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS"

Transkrypt

1 HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT GRUDZIEŃ 2011 r. 1

2 Spis treści WAŻNE INFORMACJE...4 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA SPÓŁKI PROFIL I TYPOWE KATEGORIE INWESTORÓW INFORMACJE O KLASACH TYTUŁÓW UCZESTNICTWA OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE RYZYKA PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 14 CZĘŚĆ 2 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SPÓŁCE PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH CECH SPÓŁKI TYTUŁY UCZESTNICTWA SPOSÓB ZAKUPU TYTUŁÓW UCZESTNICTWA SPOSÓB SPRZEDAŻY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA TRANSAKCJE WYMIANY WALUT SPOSÓB KONWERSJI POMIĘDZY SUBFUNDUSZAMI LUB KLASAMI ZAWIESZENIE OBLICZANIA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO ORAZ EMISJI, PRZYDZIAŁU, KONWERSJI, UMORZENIA I WYKUPU TYTUŁÓW UCZESTNICTWA CENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA I PUBLIKACJA CEN ORAZ NAV DYWIDENDY OBCIĄŻENIA I WYDATKI 27 (1) Wyjaśnienie planu opłat (2) Opłata za zarządzanie (3) Opłaty za wyniki (4) Wydatki operacyjne, administracyjne i wydatki na usługi / Opłaty z tytułu hedgingu w Walucie operacji 29 (5) Spółek zależnych (6) Inne obciążenia SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCA I DORADZTWO INWESTYCYJNE DEPOZYTARIUSZ ORAZ AGENT PŁATNOŚCI ADMINISTRACJA 31 (1) Agent administracyjny (2) Rejestrator i Agent transferowy (3) Agent domicylu DYSTRYBUCJA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA 31 (1) Przedstawiciel i Dystrybutor w Hongkongu (2) Przedstawiciel w Wielkiej Brytanii (3) Przedstawiciel i Dystrybutor w Singapurze ZGROMADZENIA I RAPORTY DOSTĘPNOŚĆ DOKUMENTÓW KONFLIKTY INTERESÓW OPODATKOWANIE 33 (1) Opodatkowanie Spółki (2) Opodatkowanie Uczestników LIKWIDACJA SPÓŁKI / ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA SUBFUNDUSZU 37 (1) Likwidacja Spółki i połączenie subfunduszy

3 (2) Zakończenie działania i połączenie Subfunduszy CZĘŚĆ 3 INFORMACJA O SUBFUNDUSZACH CZĘŚĆ 3 INFORMACJA O SUBFUNDUSZACH SPIS DOSTĘPNYCH SUBFUNDUSZY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SUBFUNDUSZU UWAGI DOTYCZĄCE RYZYKA ZWIĄZANEGO Z KONKRETNYMI SUBFUNDUSZAMI. 103 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1 GLOSARIUSZ 108 ZAŁĄCZNIK 2 OGÓLNE OGRANICZENIA INWESTYCJI 111 ZAŁĄCZNIK 3 OGRANICZENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA TECHNIK I INSTRUMENTÓW 115 ZAŁĄCZNIK 4 OGRANICZENIA DODATKOWE 117 ZAŁĄCZNIK 5 DANE KONTAKTOWE 118 3

4 WAŻNE INFORMACJE HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS jest spółką inwestycyjną ( Société d'investissement à Capital Variable ) zarejestrowaną w Wielkim Księstwie Luksemburga i spełnia warunki, umożliwiające zakwalifikowanie jej jako przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS - ang. Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) z zastosowaniem postanowień Części I Ustawy z roku Żaden broker, sprzedawca ani inna osoba nie została upoważniona do przekazywania informacji czy składania oświadczeń związanych z przedstawioną tutaj ofertą, a niezawartych w tym Prospekcie i dokumentach, do których Prospekt się odwołuje, zaś jeżeli takie informacje czy oświadczenia zostaną ujawnione, nie należy ich traktować jakby były przekazane lub złożone na mocy upoważnienia ze strony Spółki. Dostarczenie Prospektu (bez względu na to, czy dołączono do niego jakiekolwiek raporty) ani emisja Tytułów uczestnictwa w żadnych okolicznościach nie pozwala na domniemanie, że stan Spółki nie zmienił się od dnia datowania niniejszego dokumentu. Niniejszy Prospekt nie stanowi oferty ani wezwania na obszarach obowiązywania systemu prawnego, w którym złożenie takiej oferty czy wezwania nie jest zgodne z prawem, czy też, jeśli osoba składająca taką ofertę, czy wezwanie nie posiada zdolności prawnej do takiego działania, ani jeśli prawo nie dopuszcza składania takiej oferty czy wezwania konkretnej osobie. Spółka posiada w Wielkiej Brytanii status programu zbiorowego inwestowania zgodnie z Ustawą o rynkach i usługach finansowych z 2000 r. ( Ustawa ). Jednostki uczestnictwa nie były, nie są i nie będą oferowane lub sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ani na obszarze terytoriów należących do tego państwa oraz terytoriów podlegających jurysdykcji Stanów Zjednoczonych czy na rzecz podmiotów amerykańskich, z wyłączeniem transakcji, które nie są sprzeczne z prawem o obrocie papierami wartościowymi w Stanach Zjednoczonych. Statut pozwala na nałożenie pewnych ograniczeń na sprzedaż i transfer Tytułów uczestnictwa osobom objętym ograniczeniem, zaś Zarząd spółki zdecydował, że podmioty amerykańskie będą osobami objętymi ograniczeniem. Podmioty amerykańskie zdefiniowane są w następujący sposób: Termin Podmiot amerykański lub Podmiot USA oznacza obywatela lub rezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, spółkę założoną lub działająca zgodnie z prawem dowolnego stanu, terytorium lub terytorium podległego Stanów Zjednoczonych, firmę założoną lub działająca zgodnie z prawem dowolnego stanu, terytorium lub terytorium podległego Stanów Zjednoczonych lub innego rodzaju majątek powierniczy bądź trust, z wyjątkiem tych, których dochód ze źródeł spoza Stanów Zjednoczonych nie jest wliczany do dochodów brutto w celu naliczenia płaconego w Stanach Zjednoczonych podatku dochodowego. Jeśli uczestnik stanie się "Podmiotem amerykańskim", a Spółce stanie się to wiadome, Tytuły uczestnictwa będące własnością takiej osoby mogą podlegać obowiązkowemu wykupowi przez Spółkę. Dystrybucja niniejszego Prospektu i oferta Tytułów uczestnictwa może zostać ograniczona na obszarze wybranych jurysdykcji. Na wszelkich osobach posiadających niniejszy Prospekt oraz na osobach pragnących złożyć wniosek o nabycie Tytułów uczestnictwa spoczywa odpowiedzialność samodzielnego zdobycia informacji na temat wszelkich obowiązujących ustaw i przepisów na obszarze działania odpowiednich jurysdykcji oraz ich przestrzegania. Osoby rozważające złożenie wniosku o nabycie Tytułów uczestnictwa winny same zapoznać się z odpowiednimi wymogami prawnymi oraz z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymiany walut i podatków w świetle prawa kraju właściwego ze względu na ich obywatelstwo, miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu. Dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów dla wszystkich Klas wszystkich subfunduszy ( Dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów ), ostatni opublikowany raport roczny Spółki oraz dowolne raporty półroczne Spółki są dostępne w siedzibie Spółki i będą przesłane inwestorom na ich żądanie. Raporty takie będą uważane za część niniejszego Prospektu. Dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie Przed subskrypcją Tytułów uczestnictwa dowolnej Klasy oraz w zakresie wymaganym przez lokalne przepisy prawa i regulacje każdy inwestor powinien przejrzeć Dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów. Dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów w szczególności dostarczają informacji o wcześniejszych wynikach, o syntetycznym wskaźniku ryzyka i zwrotu oraz o opłatach. Inwestorzy mogą pobrać Dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów z wyżej wspomnianej strony internetowej lub uzyskać je w formie papierowej lub na dowolnym innym trwałym nośniku ustalonym przez Spółkę zarządzającą lub pośrednika oraz inwestora. Oświadczenia złożone w niniejszym Prospekcie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zaznaczono inaczej, opierają się na obowiązujących aktualnie w Luksemburgu przepisach i zasadach postępowania i mogą ulec zmianie. Zarząd spółki oraz Spółka Zarządzająca przyjmują pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji zawartych w niniejszym dokumencie i, po należytym zbadaniu sytuacji, potwierdzają, że zgodnie z ich wiedzą, nie istnieją żadne inne fakty, których nieujawnienie lub zatajenie mogłoby spowodować błędną interpretację informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Spółka i pewna ilość subfunduszy uzyskały licencję Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych ( SFC, ang.: Securities and Futures Commission) w Hongkongu. Licencja SFC nie stanowi rekomendacji ani poparcia dla planu, ani nie świadczy o rynkowej wartości planu czy jego wynikach. Nie oznacza ona, że Spółka jest odpowiednim narzędziem inwestycyjnym dla wszelkich inwestorów, ani nie poświadcza ona, że odpowiada ona potrzebom konkretnego inwestora czy klasy inwestorów. Inwestorzy w Hongkongu winni zapoznać się z odrębnym Memorandum wyjaśniającym spółki, które można otrzymać od Przedstawiciela HSBC w Hongkongu, Main Building, 1 Queen's Road Central, Hongkong. 4

5 W razie jakichkolwiek wątpliwości na temat zawartości niniejszego Prospektu należy skonsultować się z maklerem, doradcą bankowym, prawnikiem, księgowym lub innym doradcą finansowym. Należy pamiętać, iż cena Tytułów uczestnictwa oraz uzyskany z nich dochód może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, a inwestorzy, w razie umorzenia Tytułów uczestnictwa, mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Spółka Zarządzająca może podjąć decyzję o wprowadzeniu dowolnie wybranych Klas tytułów uczestnictwa na Giełdę w Luksemburgu. Przez cały czas, gdy na Giełdzie w Luksemburgu będą notowane Tytuły uczestnictwa dowolnego subfunduszu, Fundusz będzie wypełniał zobowiązania nałożone przez Giełdę w Luksemburgu w odniesieniu do tych Tytułów uczestnictwa. Informuje się Uczestników, że dane osobowe oraz informacje podane w formularzu zapisu, jak również szczegółowe informacje na temat posiadanych przez nich tytułów będą przechowywane w formie elektronicznej i przetwarzane zgodnie z postanowieniami luksemburskiej Ustawy z dnia 2 sierpnia 2002 o ochronie danych. Uczestnik akceptuje to, że Spółka zarządzająca, odgrywająca rolę podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych, upoważnia HSBC Group jako podmiot zarządzający oraz dystrybutorów będących jednocześnie podmiotami członkowskimi HSBC Group do dostępu do danych dotyczących jego osoby w celach związanych z obsługą klienta oraz promocją produktów Spółki lub wszelkich innych produktów HSBC Group oraz do ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z 2 sierpnia 2002 r. Subskrybując lub nabywając tytuły uczestnictwa, Uczestnik wyraża ponadto zgodę na nagrywanie swoich rozmów telefonicznych ze Spółką zarządzającą, dowolną spółką HSBC Group lub Rejestratorem i Agentem transferowym oraz na przetwarzanie tych nagrań zgodnie z przepisami ustawy z 2 sierpnia 2002 r. Ponadto informuje się inwestorów, że ich dane osobowe będą przechowywane w Rejestrze Uczestników prowadzonym przez Rejestratora i Agenta transferowego w okresie obowiązywania umowy, na mocy której Spółka zarządzająca wyznaczyła Rejestratora i Agenta transferowego. Ten ostatni będzie więc przetwarzał dane osobowe odnoszące się do inwestorów, działając jako podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Spółki zarządzającej, odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z 2 sierpnia 2002 r., inwestorzy mają prawo w dowolnym czasie zażądać informacji na temat swych danych osobowych oraz poprawiać je. Zarząd Spółki i Spółka zarządzająca zwracają uwagę inwestorów na fakt, iż inwestorzy będą w stanie w pełni korzystać ze swoich praw z tytułu inwestycji bezpośrednio wobec Spółki, szczególnie prawa do uczestniczenia w walnych zgromadzeniach posiadaczy tytułów uczestnictwa jedynie wówczas, gdy inwestor zarejestrował się pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem bądź nazwą w Rejestrze Uczestników Spółki prowadzonym przez Rejestratora i Agenta transferowego. W przypadku gdy inwestor inwestuje w Spółkę przez pośrednika inwestującego w Spółkę w swoim własnym imieniu, ale na rzecz inwestora, może nie być zawsze możliwe, aby inwestor skorzystał z niektórych praw posiadacza Tytułów uczestnictwa bezpośrednio wobec Spółki. Inwestorzy powinni zasięgnąć porady u sprzedawcy lub pośrednika na temat swoich praw w Spółce. 5

6 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Spółka oferuje inwestorom w ramach jednego narzędzia inwestycyjnego możliwość wyboru inwestycji w jeden lub większą liczbę subfunduszy (zwanych subfunduszami ), w odniesieniu do których tworzone są oddzielne portfele inwestycyjne, różniące się między sobą między innymi konkretną polityką inwestycyjną i celami inwestycyjnymi oraz walutą nominalną (zwaną Walutą podstawową ). W ramach każdego subfunduszu mogą być oferowane jednostki uczestnictwa różnych Klas, różniących się między sobą konkretnymi cechami, jak opisano to w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszu. Zgodnie z artykułem 181 (5) ustawy z 2010 r. aktywa subfunduszu dostępne są wyłącznie w celu zaspokojenia praw Uczestników odnośnie do danego subfunduszu oraz praw wierzycieli, których roszczenia powstały w związku z utworzeniem, działaniem lub likwidacją danego subfunduszu. W niniejszym prospekcie oraz w raportach używane są skrótowe nazwy subfunduszy. Należy je odczytywać poprzedzone pierwszą częścią nazwy HSBC Global Investment Funds" Cele i polityka inwestycyjna Spółki Spółka stara się dostarczyć szeroką gamę subfunduszy w celu rozproszenia ryzyka inwestycyjnego i spełnienia oczekiwań inwestorów, oczekujących dochodu, zachowania kapitału i wzrostu. Realizując cele inwestycyjne Spółki, Zarząd nieustannie dąży do utrzymania odpowiedniego poziomu płynności aktywów subfunduszy, tak, aby umorzenie Tytułów uczestnictwa w normalnych okolicznościach mogło być dokonane bez zwłoki na żądanie uczestników. Choć Zarząd dokłada wszelkich wysiłków, aby zrealizować cele inwestycyjne, nie może on zagwarantować, w jakim stopniu te cele zostaną osiągnięte. Wartość Tytułów uczestnictwa i wynikający z nich dochód może równie dobrze zmniejszać się, jak i wzrastać, a inwestorzy mogą nie odzyskać wartości początkowej inwestycji. Wahania kursów wymiany walut mogą również spowodować wzrost lub spadek wartości Tytułów uczestnictwa. Zarząd spółki może w dowolnym czasie, w ramach zmian do niniejszego Prospektu, wprowadzać dodatkowe subfundusze, których polityka i cele inwestycyjne mogą różnić się od wymienionych w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszu, jednakże wyłącznie w oparciu o status Spółki jako UCITS Profil i typowe kategorie inwestorów W celu określenia konkretnego subfunduszu dopasowanego do potrzeb inwestora zaleca się skonsultowanie decyzji z maklerem, doradcą bankowym, prawnikiem, księgowym, pracownikiem banku lub innym doradcą finansowym. Doradcy inwestycyjni określili następujące pięć kategorii opisujących horyzont inwestycyjny inwestora, prawdopodobną dochodowość i oczekiwany poziom zmienności subfunduszu: Stable (stabilna), Core (podstawowa). Core Plus (podstawowa plus), Dynamic (dynamiczna), Unconstrained (swobodna). Kategoria Kategoria (stabilna) Kategoria (podstawowa) Stable Core Kategoria Core Plus (podstawowa plus) Kategoria Dynamic (dynamiczna) Kategoria ograniczeń bez Definicja Subfundusze kategorii Stable (stabilna) dopasowane są do potrzeb inwestorów z krótko- lub maksymalnie średniookresowym horyzontem czasowym inwestowania. Subfundusze te mogą być podstawowym narzędziem inwestycyjnym gdy oczekuje się niewielkiego ryzyka utraty kapitału oraz regularnego i stabilnego poziomu dochodowości. Subfundusze kategorii Core (podstawowa) dopasowane są do potrzeb inwestorów z średnio- lub długookresowym horyzontem czasowym inwestowania. Subfundusze te mogą być podstawowym narzędziem inwestycyjnym, w którym występuje zaangażowanie w rynki papierów o stałym dochodzie, zgodnie z polityką inwestycyjną konkretnego subfunduszu, ale gdzie inwestycje lokowane są przede wszystkim w obligacje o ratingu Investment Grade na rynkach o umiarkowanej zmienności. Subfundusze kategorii Core Plus (podstawowa plus) dopasowane są do potrzeb inwestorów z średniolub długookresowym horyzontem czasowym inwestowania. Subfundusze te mogą być uzupełniającym narzędziem inwestycyjnym w stosunku do funduszy kategorii Core, w których większa część aktywów może być lokowana w papiery udziałowe lub podobne lub też obligacje o ratingu niższym niż Investment Grade na rynkach, na których może występować umiarkowana zmienność. Subfundusze kategorii Dynamic (dynamiczna) dopasowane są do potrzeb inwestorów z długookresowym horyzontem czasowym inwestowania. Subfundusze te umożliwiają bardziej doświadczonym inwestorom dodatkowe zaangażowanie w ramach portfela, gdzie duża część aktywów może być lokowana na rynkach wschodzących oraz w papierach o niższej kapitalizacji, co może ograniczyć płynność i zwiększyć zmienność dochodowości. Subfundusze kategorii Unconstrained (swobodna) dopasowane są do potrzeb wytrawnych inwestorów. Subfundusze te umożliwiają inwestorom dodatkowe zaangażowanie w różne klasy aktywnie alokowanych aktywów, co osiągane jest głównie przy pomocy finansowych instrumentów pochodnych. Te subfundusze mogą inwestować w aktywa, które mogą ograniczyć płynność i zwiększyć zmienność dochodowości. Opisy i dopasowanie do potrzeb inwestorów zdefiniowane powyżej dla poszczególnych kategorii należy traktować jako orientacyjne. Nie stanowią one wskazania na temat możliwej dochodowości. Należy ich używać wyłącznie w celu porównania z innymi subfunduszami 6

7 Spółki. dla poszczególnych subfunduszy omówiono w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszu. 7

8 1.3. Informacje o Klasach tytułów uczestnictwa Spółka Zarządzająca może podjąć decyzję o utworzeniu różnych Klas Tytułów uczestnictwa w jednym lub wielu subfunduszach. Szczegółowa charakterystyka takich Klas tytułów uczestnictwa oferowanych przez jeden lub więcej niż jeden Subfundusz będzie każdorazowo ustalana indywidualnie. (1) Spis Klas Tytułów uczestnictwa Zgodnie ze stanem na dzień wydania niniejszego Prospektu Spółka oferuje następujące Klasy Tytułów uczestnictwa: Kompletną i aktualną listę Klas Tytułów uczestnictwa można otrzymać w siedzibie Spółki lub Spółki Zarządzającej. Minimalna inwestycja początkowa Klasa Opis Minimalna wartość inwestycji Klasa A Tytuły uczestnictwa klasy A są dostępne dla wszystkich inwestorów. USD Klasa E Tytuły uczestnictwa klasy E są dostępne w określonych krajach, w zależności od USD akceptacji właściwej instytucji nadzorującej, u określonych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa Klasy E wymagać będą rocznych opłat za zarządzanie tytułami, identycznych jak w przypadku Tytułów uczestnictwa Klasy A powiększonych o 0,3% do 0,5% wartości aktywów netto Tytułów uczestnictwa Klasy E w skali rocznej, które mogą być wnoszone na rzecz właściwych dystrybutorów w określonych krajach. Klasa I Tytuły uczestnictwa Klasy I dostępne są za pośrednictwem konkretnych USD dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Klasa J* Tytuły uczestnictwa Klasy J są dostępne wyłącznie dla funduszy inwestujących w USD fundusze, zarządzanych przez Grupę HSBC. Klasa L* Tytuły uczestnictwa Klasy L dostępne są za pośrednictwem konkretnych USD dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora, pod warunkiem, że są oni inwestorami instytucjonalnymi w rozumieniu artykułu 174 Ustawy z roku Klasa M* Tytuły uczestnictwa klasy M są dostępne dla wszystkich inwestorów. USD Klasa P Subskrypcja Tytułów uczestnictwa Klasy P możliwa jest na obszarze pewnych USD jurysdykcji lub za pośrednictwem pewnych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Klasa R* Tytuły uczestnictwa klasy R są dostępne w określonych krajach, w zależności od USD akceptacji właściwej instytucji nadzorującej, u określonych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa klasy R wymagać będą rocznych opłat za zarządzanie, identycznych jak w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy M powiększonych o 0,3% do 0,5% wartości aktywów netto Tytułów uczestnictwa klasy R w skali rocznej, która to kwota może stanowić zobowiązania wobec właściwych dystrybutorów w określonych krajach. Klasa S** Tytuły uczestnictwa Klasy S dostępne są na obszarze pewnych jurysdykcji lub za USD pośrednictwem konkretnych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora, pod warunkiem, że są oni inwestorami instytucjonalnymi w rozumieniu artykułu 174 Ustawy z roku Klasa W Tytuły uczestnictwa Klasy W dostępne są za pośrednictwem konkretnych dystrybutorów, będących jednocześnie członkami lub podmiotami powiązanymi Grupy HSBC, wybranymi przez Dystrybutora, pod warunkiem, że inwestorzy są inwestorami instytucjonalnymi w rozumieniu artykułu 174 Ustawy z roku Z Tytułami uczestnictwa Klasy W nie będą związane żadne wydatki operacyjne, administracyjne ani wydatki na usługi. Wszelkie opłaty i obciążenia przypisane do tej klasy będą ponoszone bezpośrednio przez członków lub podmioty powiązane Grupy HSBC. USD Klasa X Klasa Y KLASA YP* Klasa Z Tytuły uczestnictwa Klasy X dostępne są za pośrednictwem konkretnych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora, pod warunkiem, że inwestorzy są inwestorami instytucjonalnymi w rozumieniu artykułu 174 Ustawy z roku 2010 i należą do jednej z poniższych kategorii: spółki lub pracownicze fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, zarejestrowane organizacje charytatywne, fundusze zarządzane przez podmiot wchodzący w skład HSBC Group lub takie, w których usługi doradcze świadczy taki podmiot oraz inni inwestorzy instytucjonalni zgodnie z ustaleniami Zarządu. Tytuły uczestnictwa klasy Y dostępne są na obszarze pewnych jurysdykcji, za pośrednictwem konkretnych dystrybutorów wskazanych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa Klasy YP dostępne są na obszarze pewnych jurysdykcji, za pośrednictwem konkretnych dystrybutorów wskazanych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa klasy Z dostępne są dla inwestorów, którzy zawarli umowę o zarządzaniu dyskrecjonalnym z podmiotem należącym do Grupy HSBC, oraz dla USD O ile nie stwierdzono inaczej w Części 3.2 Szczegółowe informacje o subfunduszu. USD USD USD

9 Klasa ZP* inwestorów dokonujących subskrypcji za pośrednictwem dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora, pod warunkiem, że inwestorzy są inwestorami instytucjonalnymi w rozumieniu artykułu 174 Ustawy z roku Tytuły uczestnictwa Klasy ZP dostępne są dla inwestorów, którzy zawarli umowę o zarządzaniu dyskrecjonalnym z podmiotem należącym do Grupy HSBC oraz dla inwestorów dokonujących subskrypcji za pośrednictwem dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora, pod warunkiem, że inwestorzy są inwestorami instytucjonalnymi w rozumieniu artykułu 174 Ustawy z roku USD * Kolejne klasy J, L, M, R, YP i ZP w danym subfunduszu są ponumerowane 1, 2, 3 i oznaczane są odpowiednio J1, J2, J3, ( ), L1, L2, L3 ( ), M1, M2, M3 ( ), R1, R2, R3, ( ), YP1, YP2, YP3 ( ) oraz ZP1, ZP2, ZP3 ( ) (dalsze informacje - patrz Część Obciążenia i wydatki ). ** Kolejne klasy Tytułów uczestnictwa S będą emitowane w różnych subfunduszach i zostaną oznaczone numerami 1, 2, 3 itd. oraz odpowiednio symbolami S1, S2, S3 itd. odpowiednio dla Tytułów uczestnictwa klasy S emitowanych w pierwszym z subfunduszy, dla Tytułów uczestnictwa klasy S emitowanych w drugim z subfunduszy, dla Tytułów uczestnictwa klasy S emitowanych w trzecim z subfunduszy, zgodnie z informacjami przedstawionymi na temat odpowiednich subfunduszy (patrz Część 3.2 Szczegółowe informacje o subfunduszu. Tytuły uczestnictwa z prawem do dywidendy oznaczone są literą D po nazwie subfunduszu i klasy (np. Klasa AD), z wyjątkiem Tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy wypłacanej miesięcznie, oznaczonych literą M po nazwie subfunduszu i klasy (np. Klasa AM). Niezależnie od treści zapisów w powyżej zamieszczonej tabeli, Tytuły uczestnictwa z prawem do dywidendy wypłacanej miesięcznie są dostępne jedynie w wybranych krajach, w zależności od akceptacji właściwej instytucji nadzorującej, za pośrednictwem określonych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Wpływy z emisji wszystkich Tytułów uczestnictwa w Subfunduszu są inwestowane w jeden wspólny portfel inwestycji. Wszystkie Tytuły uczestnictwa tej samej Klasy mają jednakowe prawa i przywileje. Każdy Tytuł uczestnictwa jest, w razie emisji, uprawniony do równego uczestnictwa w aktywach danej Klasy subfunduszu, z którym jest związany w razie upłynnienia i dywidend lub innych dystrybucji, w sposób określony dla każdego Subfunduszu. Tytuły uczestnictwa nie posiadają preferencji ani prawa pierwokupu a każda pełna jednostka uprawnia do jednego głosu na zgromadzeniu uczestników. Inwestorzy nabywający dowolną Klasę tytułów uczestnictwa za pośrednictwem Dystrybutora winni wziąć po uwagę, że będą musieli spełnić normalne wymagania dystrybutora związane z otworzeniem rachunku. Jeśli w wyniku umorzenia lub konwersji pakiet Tytułów danej Klasy subfunduszu okaże się mniejszy niż minimalna kwota określona przez Zarząd spółki dla każdej z Klas, Zarząd spółki może uznać, że Uczestnik zażądał konwersji lub umorzenia wszystkich swoich Tytułów z tej Klasy. Powyższa zasada nie ma zastosowania, jeżeli wartość pozycji danego inwestora spadnie poniżej minimalnego progu z powodu zmian na rynku, mających wpływ na wartość portfela. Przy nabywaniu Tytułów uczestnictwa klas E, I, J, L, P, R, S, W, X, Y, YP, Z i ZP oraz Tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy wypłacanej miesięcznie obowiązują pewne ograniczenia. Osoby składające wniosek o zakup Tytułów uczestnictwa po raz pierwszy winny skontaktować się z lokalnym dystrybutorem HSBC przed wysłaniem formularza zapisu na te Klasy tytułów uczestnictwa. Spółka może dowolnie podejmować decyzję o zmniejszeniu lub zniesieniu minimalnej kwoty inwestycji początkowej. Nie są nałożone ograniczenia co do minimalnej wielkości kolejnych inwestycji. Wszystkie wartości z zasady będą wyliczane w taki sposób, by odnosiły się do ekwiwalentnych kwot w innych walutach. Niektórzy dystrybutorzy mogą wprowadzić ograniczenia, jeżeli chodzi o minimalną wartość inwestycji początkowej, kolejnych inwestycji oraz sumy zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u dystrybutorów. (2) Oznaczenie Klasy tytułów uczestnictwa W ramach każdej Klasy tytułów uczestnictwa subfunduszu Spółka będzie miała prawo utworzyć różne subklasy, różniące się zasadami dystrybucji (Tytuły uczestnictwa z akumulacją kapitału (C), z prawem do dywidendy (D) oraz z prawem do dywidendy wypłacanej miesięcznie (M)), walutą referencyjną, wykorzystaniem hedgingu (H) lub innymi kryteriami ustalonymi przez Zarząd spółki. Różne Klasy oferowane w związku z każdym subfunduszem opisane są w odpowiedniej tabeli w Części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszu. (2.1) Klasy tytułów uczestnictwa wykorzystujące hedging walutowy W subfunduszach wyemitowane mogą zostać osobne klasy Tytuły uczestnictwa zabezpieczone za pomocą hedgingu walutowego (oznaczone przyrostkiem H oraz walutą zabezpieczenia hedgingowego Waluty podstawowej lub walutą zabezpieczenia hedgingowego waluty, w jaką przede wszystkim inwestowane są aktywa subfunduszu). Te Klasy tytułów uczestnictwa wykorzystujące hedging walutowy będą nosić nazwę: ACHEUR lub ACHGBP dla Klas tytułów uczestnictwa z akumulacją kapitału zabezpieczonych w euro lub funcie szterlingu). Zapisy i umorzenia będą przyjmowane wyłącznie w walucie Klasy Tytułów uczestnictwa z walutowym zabezpieczeniem hedgingowym. W odniesieniu do wszelkich Klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych hedgingiem wyemitowanych po 1 grudnia 2008 r., Agent administracyjny jest uprawniony do otrzymania zwrotu wszelkich opłat z tytułu prowadzenia walutowej polityki hedgingowej, którymi to opłatami zostanie obciążona odpowiednia Klasa tytułów uczestnictwa z walutowym zabezpieczeniem hedgingowym. Opłaty te ponosi się dodatkowo oprócz opłat z tytułu kosztów operacyjnych, administracyjnych i obsługi, o których mowa w punkcie (4) Wydatki operacyjne, administracyjne i wydatki na usługi / Opłaty z tytułu hedgingu w Walucie operacji. 9

10 Wszelkie zyski lub straty z tytułu hedgingu walutowego są również naliczane dla odpowiedniej Klasy tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem hedgingowym. Klasy tytułów uczestnictwa z walutowym zabezpieczeniem hedgingowym będą zabezpieczane bez względu na to, czy waluta docelowa będzie zyskiwać, czy tracić na wartości. Nie można zagwarantować osiągnięcia celów zabezpieczenia przy pomocy hedgingu. Spis aktualnie dostępnych Klas tytułów uczestnictwa zabezpieczanych hedgingiem walutowym można uzyskać w siedzibie Spółki oraz od dystrybutorów. (2.2) Waluty referencyjne Klas tytułów uczestnictwa Spółka Zarządzająca może podjąć decyzję o emisji w Subfunduszu Klas tytułów uczestnictwa o innej walucie referencyjnej (walucie nominalnej), czyli walucie, w której obliczana jest Wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa. Z zasady emitowane Tytuły uczestnictwa mogą mieć następujące waluty referencyjne: euro, dolar hongkoński, funt szterling ( Waluty referencyjne klasy tytułów uczestnictwa ). Klasy tytułów uczestnictwa o innej Walucie referencyjnej klasy tytułów uczestnictwa mogą zostać udostępnione po złożeniu w Spółce odpowiedniego wniosku. Waluta referencyjna klasy tytułów uczestnictwa oznaczana jest standardowym międzynarodowym literowym oznaczeniem waluty dodanym na końcu, np. ACEUR oznacza klasę tytułów uczestnictwa z akumulacją kapitału denominowaną w euro. Zapisy i umorzenia będą przyjmowane wyłącznie w walucie będącej Walutą referencyjną klasy tytułów uczestnictwa. Gdy Klasy tytułów uczestnictwa emitowane są w Walutach referencyjnych klasy tytułów uczestnictwa różnych od Waluty podstawowej danego Subfunduszu, portfel utrzymuje ekspozycję na waluty inwestycji podstawowych. Dla tych Klas tytułów uczestnictwa nie stosuje się zabezpieczenia hedgingiem, chyba że określono to inaczej w Części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszu. 10

11 (2.3) Waluty operacji Oprócz Waluty referencyjnej klasy tytułów uczestnictwa oraz waluty zabezpieczanej w Klasach tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem hedgingowym tytuły uczestnictwa mogą być dostępne również w Walucie podstawowej odpowiedniego subfunduszu oraz w następujących walutach operacji ( Waluty operacji ): euro, funt brytyjski, dolar hongkoński, dolar singapurski i dolar amerykański. Dolar australijski, dolar kanadyjski, jen japoński, złoty polski i frank szwajcarski mogą być dostępnymi Walutami operacji dla pewnych Klas lub przy transakcjach za pośrednictwem wybranych dystrybutorów i/lub w wybranych krajach. Inne waluty również mogą być wyznaczone jako Waluty operacji po złożeniu w Spółce odpowiedniego wniosku. Gdy klasy tytułów uczestnictwa są emitowane wyłącznie w różnych Walutach operacji, portfel instrumentów bazowych charakteryzuje się ekspozycją na waluty instrumentów bazowych. Dla tych Klas tytułów uczestnictwa nie stosuje się zabezpieczenia hedgingiem, chyba że określono to inaczej w Części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszu Ogólne uwagi dotyczące ryzyka Inwestycja w dowolny subfundusz wiąże się z pewnym ryzykiem, obejmującym między innymi czynniki opisane poniżej. Potencjalni inwestorzy winni zapoznać się z całym Prospektem oraz odpowiednim Dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestora, a także winni skonsultować się ze swoim doradcą prawnym, podatkowym lub finansowym przed podjęciem decyzji o inwestycji w którykolwiek z nich. Nie można mieć pewności, że subfundusze Spółki osiągną cele inwestycyjne, zaś wyników z przeszłości nie należy traktować jako wskazówki co do wyników przyszłych. Na inwestycję mogą mieć wpływ również zmiany w przepisach dotyczących wymiany walut, prawie podatkowym, podatkach pobieranych u źródła oraz polityce gospodarczej czy monetarnej. Poszczególne czynniki ryzyka przedstawiono w części 3.3. Uwagi dotyczące ryzyka związanego z konkretnymi subfunduszami". (1) Ryzyko rynkowe Wartość inwestycji i dochód z niej może zarówno spaść, jak i wzrosnąć i istnieje możliwość, że inwestor nie odzyska kwoty początkowo zainwestowanej w Spółkę. W szczególności na wartość inwestycji mogą mieć wpływ takie nieprzewidywalne czynniki jak wydarzenia międzynarodowe, polityczne i gospodarcze oraz zmiany w polityce rządów. (2) Rynki wschodzące Z powodu szczególnego ryzyka związanego z lokowaniem inwestycji na Rynkach wschodzących subfundusze inwestujące w tego rodzaju papiery należy uznać za spekulacyjne. Inwestorom takich subfunduszy zaleca się uwzględnienie szczególnego ryzyka wynikającego z inwestycji w papiery rynków wschodzących. Gospodarki Rynków wschodzących zwykle są w dużym stopniu uzależnione od międzynarodowej wymiany handlowej i w związku z tym niekorzystny wpływ na nie mają i mogą w dalszym ciągu mieć bariery handlowe, ograniczenia w wymianie walut, interwencje na rynku walutowym i inne protekcjonistyczne działania narzucone bądź wynegocjowane przez kraje, z którymi prowadzą handel. Na gospodarki te mają i mogą mieć w przyszłości niekorzystny wpływ warunki gospodarcze w krajach, z którymi prowadzą one handel. Prowizje maklerskie, usługi depozytariusza i inne usługi związane z inwestycjami na Rynkach wschodzących są zwykle droższe niż te związane z inwestycjami na rynkach bardziej rozwiniętych. Brak odpowiedniego systemu usług depozytowych na niektórych rynkach może uniemożliwiać inwestycje w danym kraju lub może zmuszać subfundusz do zaakceptowania większego ryzyka związanego z inwestycjami na danym rynku, choć Depozytariusz dołoży starań, by zminimalizować to ryzyko poprzez wyznaczenie korespondentów będących wiarygodnymi instytucjami międzynarodowymi cieszącymi się dobrą reputacją. Ponadto na takich rynkach stosowane są różne procedury rozliczania transakcji. Na pewnych rynkach zdarzało się, że rozliczenia nie były w stanie nadążyć za dużym wolumenem transakcji, co powodowało utrudnienia w przeprowadzaniu takich transakcji. Niemożność dokonania przez subfundusz planowanego zakupu papierów wartościowych z powodu problemów z rozliczeniem transakcji może spowodować utratę atrakcyjnych okazji inwestycyjnych. Niemożność zbycia papierów wartościowych z portfela z powodu problemów z rozliczeniem może skutkować stratami subfunduszu spowodowanymi późniejszym spadkiem wartości waloru lub, jeśli subfundusz zawarł kontrakt, na mocy którego był zobowiązany sprzedać papier, może skutkować potencjalną odpowiedzialnością wobec nabywcy. Istnieje również ryzyko pojawienia się nagłych problemów na jednym lub większej liczbie rozwijających się rynków, w wyniku których obrót papierami wartościowymi może zostać wstrzymany lub znacząco ograniczony, i może nie udać się w krótkim czasie spieniężyć papierów należących do subfunduszu. Inwestorzy winni być świadomi, że zmiany klimatu politycznego na Rynkach wschodzących mogą skutkować znaczną zmianą podejścia do opodatkowania inwestorów zagranicznych. Zmiany takie mogą pociągać za sobą zmiany w prawie, interpretacji prawa, zmiany zasad przyznawania inwestorom zagranicznym zwolnień podatkowych czy też w stosowaniu międzynarodowych umów dotyczących podatków. Skutki takich zmian mogą być retrospektywne i mogą one (jeśli wystąpią) niekorzystnie wpłynąć na dochodowość inwestycji Uczestnika subfunduszu dotkniętego w taki sposób. Inwestorzy wybierający subfundusze Rynków wschodzących winni być świadomi ryzyka związanego z inwestycjami w rosyjskie papiery udziałowe. W Rosji rynki nie zawsze są regulowane, a w obecnym czasie liczba brokerów i uczestników tych rynków jest relatywnie mała, co w połączeniu z polityczną i ekonomiczną niepewnością może tymczasowo skutkować brakiem płynności na rynkach papierów udziałowych przy wysokiej zmienności cen. Dlatego odpowiednie subfundusze będą inwestować nie więcej niż 10% wartości aktywów netto bezpośrednio w rosyjskie papiery udziałowe (chyba że obrót nimi jest prowadzony na Giełdzie Papierów Wartościowych RTS, Moskiewskiej Międzybankowej Giełdzie Walutowej, oraz na innych regulowanych rynkach w Rosji, które dodatkowo są uznawane za regulowane przez organ nadzorczy w Luksemburgu), będą natomiast lokować środki w amerykańskie, europejskie i globalne kwity depozytowe, oznaczane odpowiednio ADR, EDR i GDR, gdzie instrumentem podstawowym są papiery wartościowe emitowane przez spółki z siedzibą w Federacji Rosyjskiej, natomiast obrót nimi prowadzony jest na Rynkach regulowanych poza Rosją, głównie w USA i Europie. Inwestując w rynki ADR, EDR i GDR subfundusz spodziewa się zmniejszenia ryzyka rozliczeniowego związanego z polityką inwestycyjną, chociaż w dalszym ciągu występują inne ryzyka, np. ryzyko walutowe. Lokaty subfunduszy rozproszone są pomiędzy wieloma branżami, jednak w rynkach krajów BRIC znaczny udział mają spółki sektorów 11

12 związanych z zasobami naturalnymi. Oznacza to, że inwestycje subfunduszy mogą być względnie skoncentrowane w tych sektorach i wyniki subfunduszu mogą być wrażliwe na zmianę sytuacji w tych sektorach gospodarki. Zagrożenia związane z koncentracją sektorową przedstawione są poniżej. Podczas wyboru spółek, w które subfundusz będzie inwestował, zwykle oceniane są takie czynniki jak sytuacja finansowa spółki, jej pozycja konkurencyjna, rentowność, perspektywy rozwoju i jakość zarządzania. (3) Ryzyko stóp procentowych Subfundusz inwestujący w obligacje i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie może stracić na wartości w przypadku zmiany stóp procentowych. Ogólnie ceny papierów dłużnych wzrastają przy spadku stóp procentowych, a spadają przy wzroście stóp procentowych. Długoterminowe papiery dłużne są zwykle bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych. (4) Ryzyko kredytowe Subfundusz inwestujący w obligacje i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie ponosi ryzyko, że emitent nie będzie w stanie dokonać płatności wynikających z wyemitowanych papierów. Niekorzystna zmiana sytuacji finansowej emitenta może spowodować obniżenie ratingu kredytowego jakości papieru, co spowoduje jego większą zmienność. Obniżenie ratingu kredytowego papieru wartościowego może mieć również wpływ na jego płynność, sprawiając, że będzie trudniej go sprzedać. Subfundusze inwestujące w papiery dłużne niższej jakości są w większym stopniu narażone na tego typu problemy i ich wartość może charakteryzować się większą zmiennością. (5) Ryzyko walutowe Ponieważ aktywa subfunduszu mogą być denominowane w walutach innych niż Waluta podstawowa, korzystny lub niekorzystny wpływ na subfundusz mogą mieć przepisy dotyczące wymiany walut lub zmiana kursu wymiany pomiędzy Walutą podstawową a innymi walutami. Zmiany kursów walut mogą wpłynąć na wartość Tytułów uczestnictwa subfunduszu, wysokość dywidend, naliczonych odsetek oraz wysokość zrealizowanych zysków lub strat. Na kursy wymiany walut mają wpływ: podaż i popyt na rynkach walutowych, międzynarodowy bilans płatności, interwencje rządowe, spekulacje i inne czynniki ekonomiczne i polityczne. Jeżeli waluta, w której denominowany jest papier wartościowy, zyska na wartości w stosunku do Waluty podstawowej, wartość papieru wzrośnie. I odwrotnie, Spadek kursu wymiany danej waluty ma niekorzystny wpływ na wartość papieru. Subfundusz może zaangażować się w transakcje walutowe w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym (hedging), jednak nie ma gwarancji, że takie zabezpieczenie będzie skuteczne. Taka strategia może również zmniejszyć zyski subfunduszu będące pochodną wyników papieru wartościowego, jeżeli waluta nominalna papierów znajdujących się w posiadaniu subfunduszu umocni się w stosunku do Waluty podstawowej. W przypadku klas zabezpieczonych przy pomocy hedgingu (denominowanych w walucie innej niż Waluta podstawowa), ryzyko to występuje w sposób systematyczny. (6) Ryzyko dotyczące Kontrahenta Spółka w imieniu Subfunduszu może przystąpić do transakcji na rynkach pozagiełdowych, co sprawi, że na wyniki Subfunduszu może wpływać wysokość kredytu jego kontrahentów i ich możliwości spełnienia warunków takich kontraktów. Na przykład, Spółka w imieniu Subfunduszu może zawrzeć umowy odkupienia, kontrakty typu forward, opcje i umowy typu swap lub może skorzystać z innych technik pochodnych, z których każda naraża Subfundusz na ryzyko, że kontrahent może nie wywiązać się ze swoich zobowiązań do działania zgodnie z danym kontraktem. W przypadku bankructwa lub upadłości kontrahenta Subfundusz może doświadczyć opóźnień w likwidacji pozycji i znacznych strat, łącznie ze spadkami wartości swoich inwestycji w okresie, w którym Spółka stara się wyegzekwować swoje prawa, niemożnością zrealizowania zysków ze swoich inwestycji w takim okresie, a także opłatami i kosztami poniesionymi w związku z egzekwowaniem swoich praw. Istnieje również możliwość, że powyższe umowy i techniki pochodne są wypowiedziane z powodu, na przykład, bankructwa, następującej nielegalności albo zmiany w prawie podatkowym lub księgowym powiązanym z nimi w czasie, z którego pochodzi umowa. W takich okolicznościach inwestorzy mogą nie być w stanie pokryć żadnych poniesionych strat. Kontrakty pochodne takie jak kontrakty typu swap zawarte przez Spółkę w imieniu Subfunduszu za radą Doradcy inwestycyjnego wiążą się z ryzykiem kredytowym, które może skutkować stratą całości inwestycji Subfunduszu, ponieważ Subfundusz może być w pełni zależny od zdolności kredytowej poszczególnych Zatwierdzonych kontrahentów, przy czym taka ekspozycja będzie zabezpieczona (kolateralizacja). (7) Ryzyko związane z państwowymi papierami dłużnymi Niektóre kraje rozwijające się i niektóre kraje rozwinięte są szczególnie zadłużone w bankach komercyjnych oraz wobec innych państw. Inwestycja w obligacje dłużne ( Państwowe papiery dłużne ) emitowane lub gwarantowane przez rządy lub agendy rządowe takich krajów ( podmioty państwowe ) wiąże się z wysokim ryzykiem. Podmiot państwowy kontrolujący płatności wynikające z Państwowych papierów dłużnych może nie być w stanie lub może nie mieć zamiaru spłacić rat kapitałowych lub odsetek w chwili ich wymagalności zgodnie z warunkami ogłoszonymi podczas emisji. Na wolę lub zdolność podmiotu państwowego do terminowej spłaty raty kapitałowej i odsetek mogą mieć wpływ, między innymi, takie czynniki jak jego przepływy pieniężne, wielkość rezerw walutowych, dostępność wystarczającej ilości środków walutowych w dniu zapadalności, względna wartość kosztów obsługi długu w odniesieniu do wielkości gospodarki, polityka podmiotu państwowego w stosunku do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz ograniczenia polityczne, którym dany podmiot państwowy może podlegać. Działania Podmiotów państwowych mogą również być uzależnione od wpłat pochodzących od rządów innych krajów, organizacji międzynarodowych i innych podmiotów zagranicznych, mających zmniejszyć zaległe raty kapitałowe i odsetkowe zadłużenia. Wspomniane rządy, organizacje i inne podmioty mogą uzależniać dokonanie wspomnianych wpłat od wprowadzenia przez podmiot państwowy reform gospodarczych lub osiągnięcia pewnych wyników ekonomicznych oraz od terminowej spłaty takich zobowiązań wierzyciela. Brak wdrożenia reform, osiągnięcia wyników ekonomicznych lub terminowej spłaty raty kapitałowej lub odsetek może skutkować wycofaniem zadeklarowanego wsparcia podmiotu państwowego pożyczką, co może jeszcze bardziej zmniejszyć zdolność lub wolę dłużnika do terminowej obsługi długu. W wyniku tego podmiot państwowy może zaprzestać terminowego regulowania zobowiązań wynikających z Państwowych papierów dłużnych. Właściciele Państwowych papierów dłużnych, w tym subfundusz, mogą 12

13 zostać postawieni przed koniecznością restrukturyzacji takiego zadłużenia i przyznania dalszych pożyczek takiemu podmiotowi państwowemu. Nie istnieje procedura upadłościowa, na mocy której można odzyskać w całości lub częściowo należności, wynikające z Państwowych papierów dłużnych, których terminowej obsługi zaprzestał podmiot państwowy. (8) Papiery dłużne o ratingu nieinwestycyjnym (Non-Investment Grade) Ryzyko kredytowe jest większe w przypadku inwestycji w papiery wartościowe o stałej stopie dochodu o ratingu niższym niż Investment Grade lub papiery wartościowe o porównywalnej jakości, niż w przypadku papierów wartościowych o ratingu Investment Grade. Są one objęte ryzykiem niezrealizowania wypłaty zysku lub kapitału w dacie wymagalności. W związku z tym ryzyko zwłoki jest większe. Kwoty, które mogą zostać odzyskane po terminie, mogą być niższe lub równe zeru, a subfundusz może ponieść dodatkowe wydatki w przypadku próby rekompensaty strat w drodze postępowania upadłościowego lub postępowania o podobnym charakterze. Rynek dla takich papierów wartościowych może charakteryzować się mniejszą aktywnością, tym samym utrudniając sprzedaż tych papierów wartościowych. Wycena wartości opisywanych papierów wartościowych sprawia większą trudność, a w zatem cena subfunduszu jest wystawiona na większe wahania. (9) Zmienność Cena finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się bardzo dużą zmiennością. Dzieje się tak, ponieważ niewielka zmiana ceny bazowego papieru wartościowego, indeksu, stopy procentowej czy kursu waluty może powodować znaczne zmiany ceny finansowego instrumentu pochodnego. Inwestycja w finansowe instrumenty pochodne może skutkować stratami przewyższającymi ulokowaną kwotę. (10) Kontrakty futures i opcje Pod pewnymi warunkami Spółka może stosować opcje lub kontrakty typu futures na akcje, indeksy i stopy procentowe, zgodnie z opisem z Rozdziału 3.2. Szczegóły Subfunduszu i Załącznik 3 Ograniczenia w stosowaniu technik i instrumentów" do celów inwestycji, hedgingu i wydajnego zarządzania portfolio. W razie potrzeby Spółka może również stosować zabezpieczenie (hedging) przed ryzykiem rynkowym i walutowym, wykorzystując kontrakty futures, opcje i walutowe kontrakty forward. Kontrakty futures wiążą się z wysokim stopniem ryzyka. Wartość początkowej inwestycji jest niewielka w stosunku do wartości kontraktu futures, tak więc transakcja jest lewarowana, czyli występuje efekt dźwigni. Stosunkowo niewielka zmiana sytuacji na rynku może mieć znacznie większy wpływ, który może być korzystny lub niekorzystny dla inwestora. Złożenie pewnych zleceń mających na celu ograniczenie strat do pewnej kwoty może nie być skuteczne, gdyż warunki rynkowe mogą sprawić, iż takie zlecenia nie będą możliwe do zrealizowania. Transakcje opcjami również wiążą się z wysokim stopniem ryzyka. Sprzedaż opcji generalnie wiąże się ze znacznie większym ryzykiem niż zakup opcji. Choć premia sprzedającego jest niezmienna, sprzedający może ponieść stratę znacznie większą od tej kwoty. Sprzedający narażony jest również na ryzyko wykonania opcji przez nabywcę, w wyniku czego sprzedający będzie zmuszony albo rozliczyć opcję w gotówce, albo nabyć i dostarczyć instrument bazowy. Jeżeli opcja ma pokrycie, gdyż sprzedający przyjął odpowiednią pozycję w instrumencie bazowym lub nabył kontrakt futures, ryzyko to można zredukować. (11) Swapy na zwłokę w spłacie kredytu Obrót swapami na zwłokę w spłacie kredytu może odbywać się inaczej niż dłużnymi papierami wartościowymi podmiotu referencyjnego. W niekorzystnych warunkach rynkowych, podstawa (różnica pomiędzy spreadem obligacji a spreadem swapów na zwłokę w spłacie kredytu) może charakteryzować się znacznie większą zmiennością. (12) Pozagiełdowe transakcje finansowymi instrumentami pochodnymi Ogólnie rzecz biorąc, rynek pozagiełdowy (na którym zwykle prowadzi się obrót walutami, kontraktami forward i spot, opcjami, swapami na zwłokę w spłacie kredytu, swapami całkowitego dochodu i pewnymi opcjami na waluty) charakteryzuje się znacznie mniej restrykcyjnymi przepisami i słabszym nadzorem niż transakcje za pośrednictwem zorganizowanego rynku giełdowego. Ponadto wiele zabezpieczeń, z których korzystają uczestnicy zorganizowanych rynków, takich jak gwarancja prawidłowego działania podmiotu dokonującego rozliczeń, może nie być dostępnych w przypadku pozagiełdowych transakcji finansowymi instrumentami pochodnymi. Dlatego też subfundusz zawierający transakcje na rynku pozagiełdowym ponosi ryzyko, że kontrahent transakcji nie wykona swoich zobowiązań wynikających z jej zawarcia i że subfundusz poniesie straty. Spółka będzie zawierała transakcje jedynie z kontrahentami, którzy jej zdaniem są wiarygodni i może redukować narażenie na ryzyko związane z takimi transakcjami, otrzymując akredytywy czy zabezpieczenia od pewnych kontrahentów. Jednak bez względu na środki podejmowane przez Spółkę w celu redukcji ryzyka związanego z niewywiązaniem się kontrahenta transakcji ze zobowiązań, nie można mieć pewności, że druga strona terminowo wywiąże się ze zobowiązań i że subfundusz nie poniesie strat. Partnerzy, z którymi Spółka przeprowadza transakcje, mogą w dowolnym czasie wycofać się z rynku lub zaprzestać kwotowania cen pewnych instrumentów. W takim przypadku Spółka może nie być w stanie zawrzeć transakcji walutowej, swapu na zwłokę w spłacie kredytu czy swapu całkowitego dochodu, albo zawrzeć transakcji przeciwstawnej do otwartej pozycji, co może niekorzystnie wpłynąć na jej wyniki. Ponadto w przeciwieństwie do instrumentów pozostających w obrocie na rynku giełdowym, kontrakty forward, spot oraz opcje walutowe nie dają Doradcy inwestycyjnemu możliwości zabezpieczenia zobowiązań Spółki przez transakcję przeciwną równą co do wartości. Z tego powodu będąc stroną kontraktów forward, spot lub opcji, Spółka musi liczyć się z koniecznością wykonania zobowiązań wynikających z owych kontraktów i musi być do tego zdolna. (13) Użyczanie papierów wartościowych i transakcje odkupu Stosowanie technik i instrumentów określonych w Załączniku 3 Ograniczenia w zakresie stosowania technik i instrumentów wiąże się z pewnym ryzykiem i nie daje pewności, że zamierzony cel zostanie osiągnięty. 13

14 W odniesieniu do transakcji odkupu, inwestorzy winni w szczególności zwrócić uwagę na fakt, że (a) w przypadku niepowodzenia podmiotu, w którym ulokowane zostały środki subfunduszu, istnieje ryzyko, że otrzymane zabezpieczenie może przynieść mniejszy zysk niż zainwestowane środki np. ze względu na niewłaściwą wycenę zabezpieczenia, niekorzystne ruchy rynku, pogorszenie oceny zdolności kredytowej emitentów zabezpieczenia lub brak płynności rynku, na którym obracane jest zabezpieczenie; że (b) czynniki takie jak (i) blokowanie środków w transakcjach o zbyt dużym woluminie lub zbyt długim czasie trwania, (ii) opóźnienia w odzyskaniu zainwestowanych środków, (iii) trudności w realizacji zabezpieczenia, mogą ograniczyć zdolność subfunduszu do realizacji żądań umorzenia, nabywania papierów wartościowych lub, ogólniej, reinwestycji kapitału oraz że (c) transakcje odkupu, w zależności od przypadku, mogą narazić subfundusz na podobne ryzyko jak w przypadku instrumentów pochodnych opcji lub kontraktów terminowych forward, których ryzyko zostało opisane w innym miejscu w Prospekcie. W odniesieniu do transakcji użyczenia, inwestorzy winni w szczególności zwrócić uwagę na fakt, że (a) w przypadku gdy podmiot pożyczający papiery wartościowe od subfunduszu nie jest w stanie ich zwrócić, istnieje ryzyko, że otrzymane zabezpieczenie może przynieść mniejszy zysk niż użyczone papiery wartościowe np. ze względu na niewłaściwą wycenę zabezpieczenia, niekorzystne ruchy rynku, pogorszenie oceny zdolności kredytowej emitentów zabezpieczenia lub brak płynności rynku, na którym obracane jest zabezpieczenie; że (b) w przypadku reinwestycji zabezpieczenia gotówkowego, zabezpieczenie takie może przynieść mniejszy zysk niż kwota zwrotu zabezpieczenia oraz że (c) opóźnienia w zwrocie użyczonych papierów wartościowych mogą ograniczyć zdolność subfunduszu do realizacji zobowiązań w zakresie sprzedaży papierów wartościowych lub wypłaty należności wynikających z żądań umorzenia. (14) Ryzyko związane z płynnością Subfundusz jest narażony na ryzyko, że określona inwestycja lub pozycja nie będzie mogła w łatwy sposób zostać skorygowana lub skompensowana ze względu na niewystarczającą głębokość rynku lub zakłócenia na nim panujące. Może to mieć wpływ na możliwości umorzenia środków w subfunduszu przez posiadacza Tytułów uczestnictwa, a także na wartość subfunduszu. Choć subfundusz będzie inwestował głównie w płynne papiery wartościowe, w których posiadacze tytułów uczestnictwa są uprawnieni do złożenia zlecenia umorzenia swoich udziałów w rozsądnych ramach czasowych, mogą zaistnieć wyjątkowe okoliczności, w których płynność takich papierów wartościowych nie będzie możliwa do zagwarantowania. Brak płynności może mieć określony wpływ na subfundusz oraz wartość jego inwestycji. (15) Ryzyko związane z opłatą za wyniki Spółka Zarządzająca uprawniona jest do opłaty za wyniki w odniesieniu do pewnych Klas tytułów uczestnictwa w pewnych subfunduszach. Wycena subfunduszu może obejmować zyski zarówno zrealizowane, jak i niezrealizowane, zaś opłata za wyniki może zostać naliczona od zysków niezrealizowanych, które w przyszłości mogą nie zostać zrealizowane. Ze względu na to, w jaki sposób obliczana jest opłata za wyniki (prosimy o przeczytanie Rozdziału Obciążenia i wydatki ), uczestnik może zostać obciążony opłatą za wyniki, nawet jeżeli ostatecznie nie zostanie osiągnięty dodatni wynik. (16) Opodatkowanie Inwestorzy powinni w szczególności być świadomi, że (i) na pewnych rynkach środki pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych, z dywidend lub z innych źródeł mogą obecnie lub w przyszłości być podstawą do naliczenia podatku, opłat skarbowych, opłat celnych lub innych danin publicznych obowiązujących na tych rynkach, w tym podatku pobieranego u źródła, oraz (ii) inwestycje subfunduszu mogą być obciążone szczególnymi podatkami lub opłatami nałożonymi przez władze na niektórych rynkach. Prawo podatkowe i praktyka jego stosowania w niektórych krajach, gdzie subfundusz inwestuje lub może inwestować w przyszłości, nie są jasno ustanowione. Dlatego istnieje możliwość, że aktualna interpretacja prawa oraz rozumienie sposobów jego stosowania w praktyce mogą ulec zmianie, lub też, że prawo zostanie zmienione ze skutkiem wstecznym. Dlatego w takich krajach fundusz może zostać obciążony dodatkowym opodatkowaniem, którego nie można się było spodziewać w chwili emisji niniejszego Prospektu ani w chwili otwierania inwestycji, jej wyceny czy zbycia. Przykładowo rząd Brazylii wprowadził Podatek od transakcji finansowych ( IOF ) od wszelkich wpływów kapitałowych z zagranicy począwszy od 20 października Obciążenie IOF w wysokości 2% dotyczy wszelkich transakcji wymiany walut na walutę brazylijską, to jest reala brazylijskiego, dla wszystkich klas aktywów. W październiku 2010 podatek IOF naliczany od inwestycji został zwiększony z 2% do 6% dla inwestycji w brazylijskie krajowe papiery wartościowe o stałym dochodzie i pewne inne kategorie inwestycji, w tym skrypty dłużne i fundusze inwestycyjne z domicylem w Brazylii. Uczestnicy powinni wziąć pod uwagę fakt, że inwestycje w subfundusze inwestujące w Brazylii mogą podlegać korekcie wyceny zgodnie z Częścią 2,8 (2) Korekta wyceny, tak aby uwzględniać wartość oczekiwanego podatku IOF Proces zarządzania ryzykiem Spółka Zarządzająca w imieniu Spółki będzie korzystać z procesu zarządzania ryzykiem, który umożliwi doradcom inwestycyjnym odpowiedniego subfunduszu monitorowanie i mierzenie w dowolnym momencie ryzyka pozycji i ich udziału w ogólnym profilu ryzyka każdego subfunduszu. odpowiedniego subfunduszu w miarę potrzeby zastosuje procedury dokładnej i niezależnej oceny wartości pozagiełdowych instrumentów pochodnych. Na żądanie inwestora Doradca Inwestycyjny przedstawi Spółce Zarządzającej dodatkowe informacje odnoszące się do ograniczeń ilościowych stosowanych przy zarządzaniu ryzykiem każdego subfunduszu, do metod wybranych w tym celu oraz do ewolucji ryzyka i rentowności podstawowych kategorii instrumentów w ostatnim czasie. Podsumowując: 14

15 (1) Odpowiedzialność zespołu zarządzania ryzykiem Doradcy inwestycyjnego Spółka Zarządzająca, odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem w Spółce, delegowała bieżące działania na zespół zarządzania ryzykiem odpowiedniego Doradcy inwestycyjnego. Jest on odpowiedzialny za wdrożenie procedur kontroli ryzyka w zarządzanych subfunduszach. Zespół będzie współpracował z zespołem inwestycyjnym Doradcy inwestycyjnego w celu określenia wartości granicznych, mających na celu dopasowanie działań do profilu ryzyka oraz strategii subfunduszu. Spółka Zarządzająca będzie nadzorować te funkcje zarządzania ryzykiem i będzie otrzymywała odpowiednie raporty. Gdy, w imieniu subfunduszu, będzie dokonywał inwestycji w różne rodzaje aktywów zgodnie z celem inwestycyjnym, będzie postępował zgodnie z mechanizmami kontroli ryzyka i zarządzania ryzykiem, opisanymi w procedurze zarządzania ryzykiem Spółki. (2) Metoda zaangażowania i metoda VaR Niektóre subfundusze mogą posiadać proste i ograniczone pozycje w finansowych instrumentach pochodnych, ale mogą zawierać transakcje na finansowe instrumenty pochodne dla celów inwestycyjnych poza technikami hedgingu i skutecznym zarządzaniem portfelem, w szczególności, aby uzyskać ekspozycję na rynki finansowe, jeśli zdaniem odpowiedniego Doradcy inwestycyjnego zakup finansowych instrumentów pochodnych jest skuteczniejszy od odpowiednich zabezpieczeń fizycznych. Subfundusze te będą stosować metodę zaangażowania. Metoda zaangażowania obliczana jest zwykle poprzez przekształcenie kontraktu pochodnego na odpowiednią pozycję w aktywach bazowych wbudowanych w ten instrument pochodny, na podstawie wartości rynkowej aktywów bazowych. Nabywane i zbywane finansowe instrumenty pochodne mogą być kompensowane zgodnie z wytycznymi CESR 10/788, aby zmniejszyć globalną ekspozycję. Oprócz tych zasad kompensowania i po zastosowaniu zasad hedgingu nie jest dozwolone posiadanie negatywnego zaangażowania w finansowe instrumenty pochodne w celu ograniczenia całkowitej ekspozycji, a wobec tego wynik ekspozycji na ryzyko będzie zawsze liczbą dodatnią lub będzie wynosić zero. Pozostałe subfundusze do pomiaru ryzyka rynkowego stosują metodę VaR. Globalnej miary ryzyka można dokonać za pomocą wartości VaR względnej lub bezwzględnej w odniesieniu do strategii inwestycyjnych subfunduszu oraz adekwatności benchmarku. Metoda bezwzględnej wartości VaR Metoda z użyciem bezwzględnej wartości VaR jest na ogół odpowiednia w przypadku braku możliwego do określenia portfela odniesienia lub benchmarku, na przykład w odniesieniu do subfunduszy o bezwzględnej stopie zwrotu. W metodzie bezwzględnej wartości VaR wartość VaR subfunduszu wyliczana jest jako procent wartości aktywów netto odpowiedniego subfunduszu, która nie może przekroczyć bezwzględnego limitu 20%, jak określa CSSF. Metoda względnej wartości VaR Metoda względnej wartości VaR jest stosowana w odniesieniu do subfunduszy, dla których określony jest spójny portfel odniesienia lub benchmark odzwierciedlający strategię inwestycyjną realizowaną przez dany subfundusz. Względna wartość VaR subfunduszu wyrażona jest jako wielokrotność wartości VaR benchmarku lub portfela odniesienia. Względna wartość VaR jest ograniczona maksymalnie do podwójnej wartości VaR dla porównywanego benchmarku. Metodologia zarządzania ryzykiem dla każdego subfunduszu, a w przypadku wykorzystania wartości VaR, oczekiwanego poziomu dźwigni finansowej, wykorzystana metoda (tzn. metoda bezwzględnej lub względnej wartości VaR), a także portfel odniesienia lub benchmark zastosowany do wyrażenia względnej wartości VaR (o ile dotyczy) zostaną określone w Części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszu. (3) Systemy monitorowania ryzyka Do monitorowania rożnych obszarów ryzyka, w tym ryzyka kontrahenta, ryzyka rynkowego, ryzyka płynności, ryzyka koncentracji i ryzyka operacyjnego, wykorzystywane są odpowiednie narzędzia i systemy. (4) Procedura zatwierdzenie kontrahenta W celu wyboru i zatwierdzenia kontrahentów oraz w celu monitoringu zaangażowania w transakcje z różnymi kontrahentami stale stosowane są odpowiednie procedury. (5) Raportowanie naruszenia warunków inwestowania W przypadku jakiegokolwiek naruszenia warunków inwestowania wszczynana jest procedura przekazania problemu na wyższy poziom kompetencji na poziom Spółki Zarządzającej w celu zawiadomienia odpowiednich stron tak, aby można było podjąć właściwe działania. Zespół ds. zgodności Doradcy inwestycyjnego przekaże raport o naruszeniu warunków inwestowania w celu zapoznania się. 15

16 CZĘŚĆ 2 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2.1. Podsumowanie najważniejszych cech Spółki Struktura prawna: Data założenia Spółki: 21 listopada 1986 r. Numer rejestru: Otwarta spółka inwestycyjna z wieloma subfunduszami, zarejestrowana w Luksemburgu jako société anonyme spełniająca warunki uznania za Société d'investissement à Capital Variable. Każdy subfundusz odpowiada wydzielonej części aktywów i zobowiązań. Spółka została założona na czas nieokreślony i spełnia wymagania pozwalające zakwalifikować ją jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe zgodnie z Częścią I Ustawy z roku 2010 wprowadzającej do prawodawstwa Luksemburga Dyrektywę 2009/65/EWG. B w Registre de Commerce et des Sociétés Luksemburga. Statut Opublikowany w gazecie Mémorial dnia 17 grudnia Ostatnia zmiana zostanie opublikowana 16 stycznia 2012 r. w gazecie Mémorial. Dywidendy: Opodatkowanie: Cele inwestycyjne: Publikacja NAV: Wartość aktywów netto: Zakup, konwersja i umorzenie: (czas zakończenia przyjmowania zleceń) Obecne prowizje z tytułu sprzedaży: Waluta podstawowa: Koniec roku obrachunkowego: W przypadku Tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy Zarząd spółki spodziewa się zalecać dystrybucję części rocznego dochodu z inwestycji netto każdego subfunduszu. Płatny w Luksemburgu podatek w wysokości 0,05% rocznie, płatny kwartalnie od subfunduszy Equity, Bond i Other, oraz w wysokości 0,01% od subfunduszy Reserve oraz wszystkich Tytułów uczestnictwa Klasy J, L, S, W, X, Z i ZP (szczegółowe informacje - patrz Część 2,18). Opodatkowanie"). Spółka oferuje możliwość inwestycji w oddzielne, profesjonalnie zarządzane pakiety międzynarodowych papierów wartościowych, różniących się obszarem geograficznym oraz walutami, pozwalające inwestorowi na rozproszenie ryzyka inwestycyjnego, jak również na wybór ukierunkowania na dochód, zachowanie kapitału lub wzrost. Szczegółowe informacje można uzyskać u dystrybutorów lub w siedzibie Spółki. Powszechnie dostępne w różnych publikacjach (szczegółowe informacje - patrz Część 2,8 "Ceny Tytułów uczestnictwa i publikacja cen oraz NAV"). Obliczanie wartości ma miejsce w każdym Dniu transakcyjnym, chyba że Część 3 "Informacje dotyczące subfunduszy" w odniesieniu do danego subfunduszu stanowi inaczej. Hongkong 16:00 czasu Hongkongu w dniu roboczym w Hongkongu; Zlecenia otrzymane w Hongkongu w dniu, który nie jest dniem roboczym w Hongkongu zostaną przetworzone w następnym dniu roboczym w Hongkongu. Jersey 17:00 czasu Jersey w dniu roboczym na Jersey poprzedzającym dzień transakcyjny. Polska 10:00 czasu polskiego w dniu roboczym w Polsce. Reszta świata 10:00 czasu w Luksemburgu w dniu transakcyjnym. O ile w Części 3 Informacje dotyczące subfunduszy w odniesieniu do danego subfunduszu nie określono inaczej. Do 5,54% Wartości aktywów netto na tytuł uczestnictwa USD 2.2. Tytuły uczestnictwa 31 marca (1) Imienne Tytuły uczestnictwa Posiadanie imiennych tytułów uczestnictwa jest udokumentowane wpisem do rejestru udziałowców Spółki utrzymywanym przez Rejestratora i Agenta Transferowego i potwierdzeniem własności. Potwierdzenie własności zostanie przesłane do Uczestników (lub pierwszej osoby, w przypadku Uczestników łącznych) lub jego/jej przedstawiciela, zgodnie z zaleceniami, na ryzyko Uczestnika, w ciągu 21 dni od otrzymania od Rejestratora i Agenta transferowego właściwie wypełnionego Formularza zapisu lub potwierdzenia rejestracji, pod warunkiem otrzymania przez Firmę odpowiednich funduszy do tego czasu. (2) Potwierdzenie tytułów uczestnictwa Imienne Tytuły uczestnictwa z potwierdzeniem własności (normalnie w postaci elektronicznej) wystawionym przez Rejestratora i Agenta transferowego mają tę zaletę, że można dokonać ich konwersji lub umorzenia przy pomocy wyłącznie pisemnego polecenia wysłanego do Rejestratora i Agenta transferowego. Do wszystkich posiadaczy imiennych tytułów uczestnictwa dwa razy do roku wysyłany jest 16

17 wyciąg potwierdzający ilość i wartość należących do nich Imiennych Tytułów uczestnictwa w każdym subfunduszu. (3) Tytuł uczestnictwa na okaziciela Spółka nie emituje Tytułów uczestnictwa na okaziciela. (4) Uwagi ogólne Na walnych zgromadzeniach, każdy Uczestnik ma prawo do jednego głosu za każdy pełen tytuł uczestnictwa, którego jest właścicielem. Na życzenie uczestników, Spółka może rejestrować Imienne tytuły uczestnictwa łącznie, w imieniu nie więcej niż czterech uczestników. W takiej sytuacji, prawa przypisane do takiej jednostki uczestnictwa muszą być wykonywane łącznie przez wszystkie strony, w których imieniu dany tytuł jest zarejestrowany, o ile Uczestnicy nie wyznaczą na piśmie jednej lub kilku osób do wykonywania rzeczonych praw. Spółka może zażądać, aby taki przedstawiciel był wyznaczony przez wszystkich współposiadaczy łącznie. Tytuły uczestnictwa nie posiadają preferencji ani prawa pierwokupu i są one w pełni zbywalne, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. Zarząd spółki może wprowadzić ograniczenia, dotyczące Tytułów uczestnictwa lub Klas (wyłączając ograniczenia dotyczące transferów, ale włączając wymaganie, by Tytuły uczestnictwa były emitowane wyłącznie w formie imiennej) (ale nie musi to koniecznie oznaczać wszystkich Klas w ramach jednego subfunduszu), oraz w razie potrzeby wymusić transfer Tytułów uczestnictwa, który zdaniem Zarządu spółki jest niezbędny, by zagwarantować, że Tytuły uczestnictwa nie będą nabywane ani przetrzymywane przez lub w imieniu (i) dowolnej osoby łamiącej prawo lub wymagania jakichkolwiek władz państwa, rządu lub organu nadzorczego, lub (ii) dowolnej osoby znajdującej się w okolicznościach, które w opinii Zarządu spółki mogłyby skutkować ponoszeniem przez Spółkę zobowiązań podatkowych lub doznania dowolnych innych niekorzystnych konsekwencji pieniężnych, których w przeciwnym wypadku Spółka mogłaby nie ponieść ani nie doświadczyć, w tym wymaganie zgłoszenia zgodnie z prawem o papierach wartościowych, inwestycjach lub podobnym prawem lub wymaganiami dowolnego kraju albo organu nadzorczego. W takiej sytuacji, Zarząd spółki może zażądać od Uczestników przekazania informacji, jakie uzna za niezbędne w celu ustalenia, czy dana osoba jest faktycznym właścicielem Tytułów uczestnictwa, w których posiadaniu się znajduje. Prawa przypisane do Tytułów uczestnictwa, dotyczące jakiejkolwiek Klasy (z zastrzeżeniem warunków emisji) mogą zostać zmienione wyłącznie na podstawie postanowienia przyjętego na osobnym walnym zgromadzeniu posiadaczy Tytułów uczestnictwa danej Klasy, przy większości dwóch trzecich oddanych głosów. Postanowienia Statutu dotyczące Walnych Zgromadzeń mają zastosowanie mutatis mutandis do każdego oddzielnego walnego zgromadzenia posiadaczy Tytułów uczestnictwa Klasy lub subfunduszu, za wyjątkiem zapisu, że kworum stanowią posiadacze co najmniej połowy emitowanych Tytułów uczestnictwa danej Klasy lub subfunduszu, lub na odroczonym Zgromadzeniu, każda osoba będąca w posiadaniu Tytułów uczestnictwa przedmiotowej Klasy lub subfunduszu (lub w każdym z powyższych przypadków, pełnomocnicy takich osób). Dwie lub kilka Klas lub subfunduszy może być traktowanych jako pojedyncza Klasa lub subfundusz, jeżeli takich Klas lub subfunduszy w jednakowym stopniu dotyczą propozycje wymagające zatwierdzenia przez posiadaczy Tytułów uczestnictwa osobnych Klas lub subfunduszy Sposób zakupu Tytułów uczestnictwa (1) Zapis Inwestorzy nabywający Tytuły uczestnictwa po raz pierwszy winni wypełnić Formularz zapisu. Kolejne zakupy Tytułów uczestnictwa można zlecać drogą listową, faksową lub, po wcześniejszym ustaleniu, telefoniczną, przy czym ten ostatni sposób może wymagać potwierdzenia na piśmie. Zlecenia zakupu Tytułów uczestnictwa dowolnego subfunduszu zgłoszone Spółce bezpośrednio u Rejestratora i Agenta transferowego lub za pośrednictwem dystrybutora przed właściwym, określonym powyżej czasem zakończenia przyjmowania zleceń na dany dzień transakcyjny, o ile zostaną przyjęte, będą w normalnych warunkach zrealizowane w danym dniu transakcyjnym, chyba że poniżej określono to inaczej. (2) Czas zakończenia przyjmowania zleceń w miejscu składania zleceń O ile w Części 3 Informacje dotyczące subfunduszy w odniesieniu do danego subfunduszu nie określono inaczej, czasy zakończenia przyjmowania zleceń przedstawiają się następująco: Miejsce zlecenia Hongkong Jersey Polska Reszta świata złożenia Czas zakończenia przyjmowania zleceń 16:00 czasu Hongkongu w dniu roboczym w Hongkongu; Zlecenia otrzymane w Hongkongu w dniu, który nie jest dniem roboczym w Hongkongu zostaną przetworzone w następnym dniu roboczym w Hongkongu. 17:00 czasu Jersey w dniu roboczym na Jersey poprzedzającym dzień transakcyjny. 10:00 czasu polskiego w dniu roboczym w Polsce. 10:00 czasu Luksemburga w Dniu transakcyjnym Zlecenia otrzymane po wyżej podanym czasie zakończenia przyjmowania zleceń normalnie zostaną zrealizowane w następnym Dniu transakcyjnym. Uczestnicy winni normalnie odczekać do czterech dni roboczych przed dalszą konwersją lub umorzeniem Tytułów uczestnictwa, licząc od dnia nabycia czy subskrypcji. Inwestorzy i uczestnicy składający zlecenia za pośrednictwem dystrybutorów (łącznie z dystrybutorami oferującymi usługi powiernicze) będą mieli prawo do prowadzenia transakcji do powyżej określonego czasu zakończenia zbierania zleceń. Dystrybutorzy i powiernicy 17

18 będą przekazywać zamówienia zbiorcze do Spółki bez nieuzasadnionej zwłoki zgodnie z okresowo podpisywanymi porozumieniami z Zarządem. (3) Akceptacja Spółka zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zlecenia zakupu w całości bądź w części. W razie odrzucenia zlecenia środki związane ze zleceniem lub ich saldo zostaną zwrócone na ryzyko zleceniodawcy i bez odsetek w ciągu pięciu Dni roboczych od odrzucenia na koszt zleceniodawcy. (4) Regulacje zapobiegające praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej W związku z obowiązującymi w Luksemburgu Ustawami z 19 lutego 1973 (ze zmianami) w sprawie zwalczania uzależnienia od środków odurzających, z 5 kwietnia 1993 (ze zmianami) w sprawie sektora finansowego oraz z 12 listopada 2004 (ze zmianami) o zwalczaniu prania brudnych pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej oraz z przepisami wykonawczymi organu nadzorczego Luksemburga, na podmioty zawodowo działające w sektorze finansowym nałożono zobowiązania mające na celu przeciwdziałanie wykorzystaniu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, takich jak Spółka, do prania brudnych pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej. W wyniku tego zobowiązania, agent rejestrowy w Luksemburgu prowadzący działalność zbiorowego inwestowania powinien jako główne założenie przyjąć obowiązek identyfikacji nabywającego jednostki uczestnictwa, zgodnie z prawem obowiązującym w Luksemburgu. Rejestrator może zatem zażądać od osoby zapisującej się przedstawienia dokumentów, które uzna za niezbędne do dokonania takiej weryfikacji. W razie opóźnienia w dostarczeniu lub niedostarczenia wymaganych dokumentów, wniosek o nabycie (oraz, gdy jest to wymagane o umorzenie) tytułów uczestnictwa nie zostanie zrealizowany. Ani przedsięwzięcie zbiorowego inwestowania, ani rejestrator nie odpowiadają za opóźnienie wykonania czy niewykonanie zlecenia, jeżeli przyczyną było niedostarczenie dokumentów przez wnioskującego lub dostarczenie przez niego dokumentów niekompletnych. Uczestnicy mogą zostać zobowiązani do dostarczenia dodatkowych lub uaktualnionych dokumentów potwierdzających tożsamość w dowolnym momencie w razie przeprowadzania procedury weryfikacji klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wniosek aplikacyjny winien zostać wypełniony przez każdego nowego inwestora. Wykaz dokumentów identyfikacyjnych, które winien dostarczyć każdy z inwestorów, zostanie opracowany w oparciu o wymagania AML & KYC określone w okólniku CSSF 08/387 w brzmieniu aktualnym oraz w oparciu o Wytyczne AML & KYC dla Rejestratora i Agenta transferowego. Wymagania te mogą zostać zmodyfikowane w dowolnym czasie w razie zmiany przepisów w Luksemburgu. Przed akceptacją zlecenia inwestorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie dodatkowego dowodu tożsamości w celu weryfikacji tożsamości. W przypadku odmowy Inwestora co do przekazania tych dokumentów wniosek nie zostanie przyjęty. Przed uruchomieniem procedury umorzenia, Rejestrator i Agent Transferowy zażądają oryginałów lub potwierdzonych kopii dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów obowiązujących w Luksemburgu. (5) Rozliczenie W środkach pieniężnych Zapłata może być wykonana czekiem, przelewem bankowym lub przelewem elektronicznym, po uwzględnieniu wszelkich kosztów bankowych, na rachunek odpowiedniego banku korespondenta. Winna być opatrzona nazwiskiem lub nazwą zleceniodawcy i nazwą subfunduszu, na który wpłacane są pieniądze. Dane odpowiednich banków korespondentów znajdują się na formularzu zapisu, można je również uzyskać od dystrybutora. Nie należy wpłacać żadnych środków przedstawicielowi handlowemu, zaś w Hongkongu żadnemu pośrednikowi, który nie posiada uprawnień na prowadzenie działalności regulowanej Typu I (obrót papierami wartościowymi) zgodnie z obowiązującym w Hongkongu Rozporządzeniem o Papierach Wartościowych i Kontraktach Futures ("SFO" - ang. Securities and Futures Ordinance) lub nie jest instytucją finansową zarejestrowaną zgodnie z SFO jako prowadząca taką działalność. W naturze Zarząd spółki może według własnego uznania podjąć decyzję o przyjęciu papierów wartościowych w rozliczeniu subskrypcji, pod warunkiem że będzie to zgodne z polityką inwestycyjną i ograniczeniami dotyczącymi danego subfunduszu. Takie papiery wartościowe zostaną, zgodnie z prawem Luksemburga i wymaganiami rejestratora, poddane niezależnej wycenie poprzez sporządzenie przez Audytora Spółki w Luksemburgu specjalnego raportu. Dodatkowe koszty wynikające z subskrypcji w naturze zostaną w całości poniesione przez danego subskrybenta. (6) Waluty rozliczenia Opłaty za zapisy na tytuły Klasy z oznaczoną Walutą referencyjną klasy tytułów uczestnictwa lub Klasy z walutowym zabezpieczeniem hedgingowym mogą być dokonywane wyłącznie w walucie będącej odpowiednią Walutą referencyjną klasy tytułów uczestnictwa lub walutą docelową zabezpieczenia hedgingowego. Opłaty za zapisy na tytuły innych Klas mogą być dokonywane w Walucie podstawowej subfunduszu lub gdy dostępne są niektóre Waluty operacji w takiej Walucie Operacji. Każda z walut, w których można dokonywać opłat za zapisy będzie w dalszej części niniejszego dokumentu nazywana Walutą rozliczenia. Wyłączywszy Klasy Tytułów uczestnictwa mające wyznaczoną Walutę referencyjną klasy tytułów uczestnictwa oraz Klasy z walutowym zabezpieczeniem hedgingowym oraz przypadki, gdy inwestor zgłasza żądanie dokonania opłaty za zapisy w walucie innej niż Waluta podstawowa danego subfunduszu lub tam gdzie to dostępne, Waluta operacji, niezbędne transakcje wymiany pomiędzy daną walutą a Walutą podstawową zostaną zorganizowane przez dystrybutora, Rejestratora i Agenta Transferowego na koszt inwestora w oparciu o 18

19 kurs wymiany obowiązujący w Dniu transakcyjnym. (7) Przydział Tytułów uczestnictwa Tytuły uczestnictwa są wstępnie rezerwowane, ale nie są przydzielane do chwili otrzymania środków przez Spółkę lub na jej zlecenie. O ile w Części 3 Informacje dotyczące subfunduszy w odniesieniu do danego subfunduszu nie określono inaczej, Spółka lub wskazany przez nią bank, muszą otrzymać rozliczone środki w Walucie rozliczenia nie później niż w podanych poniżej terminach. Subfundusz Equity, Bond, Reserve i Other Termin otrzymania środków Cztery Dni robocze od złożenia wniosku, chyba że czwarty Dzień roboczy jest dniem, w którym banki w głównym centrum finansowym dla Waluty rozliczenia nie prowadzą działalności. W takim przypadku terminem wpłaty środków będzie pierwszy kolejny Dzień roboczy, kiedy banki w głównym centrum finansowym dla Waluty rozliczenia prowadzą normalną działalność, chyba że inaczej zapisano w Części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszu w odniesieniu do tego subfunduszu. Jeżeli osoba składająca wniosek nie dokona terminowego rozliczenia, wniosek może wygasnąć i zostać anulowany na koszt osoby składającej wniosek lub pośrednika finansowego działającego w jej imieniu. Jeżeli osoba składająca wniosek nie dokona wpłaty ceny wynikającej z zapisu, Tytuły uczestnictwa nie zostaną wydane takiej osobie. Niedokonanie terminowej wpłaty może skutkować podjęciem przez Spółkę lub Spółkę Zarządzającą działań prawnych przeciwko osobie składającej wniosek lub jej pośrednikowi finansowemu lub też potrąceniem kosztów i strat poniesionych przez Spółkę lub Spółkę Zarządzającą z ewentualnych wcześniejszych inwestycji osoby składającej wniosek. Środki należne osobie składającej wniosek mogą zostać pomniejszone o ewentualne koszty i straty poniesione przez Spółkę lub Spółkę Zarządzającą w wyniku nieuregulowania należności wynikających z zapisów w powyżej określonym terminie. Inwestorom zaleca się zapoznanie się z warunkami dotyczącymi zapisów, szczegółowo opisanymi w Formularzu zapisu. (8) Potwierdzenia transakcji Potwierdzenie transakcji, oraz potwierdzenie rejestracji dla osób, które nie wypełniły formularza zapisu, wysyłane są do inwestorów po przydzieleniu tytułów uczestnictwa. Potwierdzenia rejestracji muszą być prawidłowo wypełnione i niezwłocznie zwrócone do Rejestratora i Agenta transferowego lub dystrybutorów. Uczestnikom przydzielany jest osobisty numer rachunku zgodnie z informacją podaną na potwierdzeniu transakcji, na który należy się powoływać przy wszelkiej dalszej korespondencji. (9) Forma Tytułów uczestnictwa Tytuły uczestnictwa są emitowane wyłącznie w postaci zapisów w rejestrze, przy czym do subskrybenta wysyłane jest jedynie potwierdzenie nabycia tytułów uczestnictwa. Dla Imiennych tytułów uczestnictwa (w postaci zapisów w rejestrze) w razie potrzeby przydzielane będą ułamkowe części Tytułów uczestnictwa. Imienne tytuły uczestnictwa mogą być przekazane na platformy Clearstream lub Euroclear. (10) Nabycie Tytułów uczestnictwa w Wielkiej Brytanii Potencjalnych nabywców w Wielkiej Brytanii informuje się, że jeśli na podstawie niniejszego Prospektu dokonają zawarcia umowy nabycia Tytułów uczestnictwa lub po zawarciu takiej umowy złożą dyspozycję konwersji takich Tytułów na Tytuły uczestnictwa innego subfunduszu, będą oni pozbawieni prawa (zapewnionego w rozumieniu Części 15 Nowych Zasad Prowadzenia Działalności brytyjskiego Urzędu Regulacji Rynku Finansowego z ewentualnymi późniejszymi poprawkami) do anulowania zapisu potwierdzonego akceptacją przyjęcia przez Spółkę lub w imieniu Spółki zlecenia dotyczącego tytułów uczestnictwa, chyba że zostanie tak zalecone przez doradcę inwestycyjnego. W razie inwestycji bezpośredniej lub w razie zamieszkania poza granicami Wielkiej Brytanii, prawo anulowania nie obowiązuje. Jeśli zlecenie zostanie złożone bezpośrednio, Spółka założy, że zleceniodawca nie zasięgnął porady, chyba że informacja o zasięgnięciu porady zostanie przekazana w chwili zlecania inwestycji. Jeżeli inwestor ma prawo do anulowania umowy, zostanie o tym prawie poinformowany i będzie miał 14 dni od otrzymania informacji o prawie do anulowania na wykonanie tego prawa. W razie anulowania inwestycji w tym okresie Spółka spienięży inwestycję i odeśle uzyskane środki, uwzględniając obciążenia początkowe. Jeżeli jednak wartość Tytułów uczestnictwa spadnie od chwili zakupu, inwestor nie otrzyma zwrotu całej zapłaconej ceny. Ponadto potencjalni inwestorzy z Wielkiej Brytanii winni zważyć, że inwestycja w niniejszy program nie jest objęta zapisami Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z roku 2000 ( Ustawy") chroniącej inwestorów. Spółka zarządzająca nie jest osobą upoważnioną w rozumieniu Ustawy i dlatego inwestorzy nie są chronieni przez Program Rekompensat dla Inwestorów. Spółka uzyskała jednak certyfikat programu UCITS, wystawiony przez Organ Nadzorujący w Luksemburgu i uzyskała certyfikat Urzędu Regulacji Rynku Finansowego jako programu zbiorowego inwestowania w Wielkiej Brytanii zgodny z Częścią 264 Ustawy Sposób sprzedaży Tytułów uczestnictwa (1) Zlecenie Zlecenie umorzenia należy przekazać Spółce albo bezpośrednio na ręce Rejestratora i Agenta transferowego albo za pośrednictwem dystrybutorów. Zlecenia umorzenia można przekazać drogą listową, faksową lub po wcześniejszym ustaleniu drogą telefoniczną, przy czym ten ostatni sposób może wymagać potwierdzenia na piśmie. Zlecenie musi zawierać nazwisko lub nazwę i numer osobistego rachunku uczestnika (uczestników), ilość Tytułów uczestnictwa, które mają być odsprzedane lub wartość waluty do wypłaty w odniesieniu do poszczególnych subfunduszy oraz ewentualne specjalne polecenia dotyczące wysyłki środków pochodzących z umorzenia. 19

20 Prawidłowe zlecenia umorzenia Tytułów uczestnictwa dowolnego subfunduszu otrzymane przed odpowiednim Czasem zakończenia przyjmowania zleceń zdefiniowanym w Części 2.3. Sposób zakupu tytułów uczestnictwa, akapit (1) zatytułowany Zapisy, w normalnych warunkach zostaną zrealizowane w danym Dniu transakcyjnym. Prawidłowe zlecenia otrzymane po czasie zakończenia przyjmowania zleceń zostaną zrealizowane w następnym dniu transakcyjnym. Wszelkie zlecenia z brakującymi dokumentami zostaną zrealizowane po otrzymaniu odpowiednich dokumentów, w odpowiednim dniu transakcyjnym, po uwzględnieniu czasu zakończenia przyjmowania zleceń. Mieszkańcy Hongkongu winni zapoznać się z Częścią Dystrybucja Tytułów Uczestnictwa" akapit (1) zatytułowaną "Przedstawiciel i Dystrybutor w Hongkongu" oraz z załączonymi dokumentami dotyczącymi Hongkongu, gdzie przedstawiono szczegółowo sposób postępowania, którego muszą przestrzegać. (2) Rozliczenie W środkach pieniężnych Jeżeli zapisy w Części 3 Informacje dotyczące subfunduszy w odniesieniu do danego subfunduszu stanowią inaczej, środki pochodzące z umorzenia zostaną wypłacone w Walucie rozliczenia nie później niż w terminach przedstawionych poniżej. Subfundusz Equity, Bond, Reserve i Other Termin wypłaty środków pochodzących z umorzenia Cztery Dni robocze od złożenia wniosku, chyba że czwarty Dzień roboczy jest dniem, w którym banki w głównym centrum finansowym dla Waluty rozliczenia nie prowadzą działalności. W takim przypadku terminem płatności z tytułu umorzenia będzie pierwszy kolejny Dzień roboczy, kiedy banki w głównym centrum finansowym dla Waluty rozliczenia prowadzą normalną działalność, chyba że inaczej zapisano w Części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszu w odniesieniu do tego subfunduszu. Jeśli płatność, na zlecenie Uczestnika, zostanie dokonana przelewem telegraficznym, wszelkie koszty z tym związane będą stanowiły zobowiązanie Uczestnika. Płatność funduszy uzyskanych z umorzenia przeprowadzana jest na ryzyko Uczestnika. 20

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale zakładowym zarejestrowany w Luksemburgu PROSPEKT INFORMACYJNY LIPIEC 2012 r. 1 Spis treści WAŻNE INFORMACJE...4 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2017_GI_06_v.01

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2017_GI_06_v.01 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych kod: 2017_GI_06_v.01 Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 3 Strategia inwestycyjna Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Mgr Barbara Matuszyńska, Tłumacz przysięgły Os. Tysiąclecia 36/17, 31-610 Kraków Tel./Fax (+48 12) 647 2476; e-mail: basiam@kr.onet.pl Tłumaczenie uwierzytelnione z języka angielskiego HSBC GLOBAL INVESTMENT

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Chiny i Indie USD ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rosja EUR Poniższe zmiany statutów

Bardziej szczegółowo

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD GOLDEN edition to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Lipiec 2006 Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony lipiec 2006 Istotna informacja Skrócony prospekt zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 W dniu 31 lipca 2013 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta. Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r.

Informacja dla Klienta. Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r. Informacja dla Klienta Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r. 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu Fundusz działa pod nazwą Allianz

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. art. 12 ust. 2 i 3 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

29.01.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

29.01.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 29.01.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010)

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) PKO Parasolowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki Funduszu.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki Funduszu. PKOBP/Regulamin_UFK/01-2016/D REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie

Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie Załącznik nr 3 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul Bielańskiej 12,

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO Informacja dla Klienta Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu. Fundusz działa pod nazwą Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku 01.12.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo