Polish Retail Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku handlowym w Polsce // Wiosna 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polish Retail Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku handlowym w Polsce // Wiosna 2014"

Transkrypt

1 Polish Retail Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku handlowym w Polsce // Wiosna 2014

2 // Introduction / Wstęp With a variety of retail formats and an everwidening range of retailers operating across the country, the retail market in Poland has transformed significantly over the past twenty years. Both landlords and retailers have been constantly upgrading their offer to meet growing expectations and customers needs and sophistication. We at DTZ are closely monitoring these changes at a local level and within the context of global retail trends. Bearing in mind the still growing potential in the retail sector, and benefiting from extensive expertise in this field, DTZ has been involved in all aspects of the retail property business, including concept development support, tenant-mix advice and feasibility studies at the initial development phase and project management, letting, valuation, property management services during and after the implementation phase as well as investment advisory. As for existing assets, we have demonstrated a solid knowledge and track record in retail asset management, working closely with clients on their repositioning strategies and delivering refurbishment and redevelopment advisory services. DTZ has attracted top retail professionals who are best placed to achieve the highest quality service for our clients. Knowing exactly the local conditions, combined with global know-how DTZ is able anticipate future trends and developments, allowing us to develop solutions that deliver competitive advantages. We believe that our capacity to bring our retail clients and partners a set of complex services and solutions, shared under one roof, makes a positive difference. We have developed the present guide with the same philosophy, to make the difference and support you in taking the optimum, wellthought business decisions. We hope you enjoy reading our Polish Retail Guide. W związku z różnorodnością rynku powierzchni handlowych oraz wciąż rosnącym zasięgiem sieci handlowych działających na terenie naszego kraju, rynek ten podlega nieustannym zmianom. Zarówno właściciele powierzchni handlowych, jak i najemcy stale poszukują nowych rozwiązań, aby uatrakcyjnić swoją ofertę i spełnić rosnące oczekiwania klientów. Jako DTZ uważnie analizujemy zmiany zachodzące na krajowym rynku w kontekście globalnych trendów obserwowanych w sektorze handlowym. Posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie w każdym aspekcie związanym z nieruchomościami handlowymi, dzięki czemu DTZ jest partnerem naszych Klientów w każdej fazie inwestycji od doradztwa przy opracowywaniu optymalnej koncepcji, poprzez doradztwo w zakresie doboru najemców, sporządzanie studiów wykonalności, usługi związane z komercjalizacją powierzchni handlowych, wyceną, zarządzaniem centrami handlowymi oraz sprzedażą nieruchomości. DTZ posiada także rozległe doświadczenie i wiedzę z zakresu asset management. Doradzamy właścicielom obiektów handlowych, jak zwiększyć ich wartość poprzez repozycjonowanie centrów handlowych, czy też doradztwo z zakresu rozbudowy i przebudowy tych obiektów. Nad rozwiązaniami opracowywanymi na potrzeby klientów DTZ, pracują najlepsi specjaliści na rynku, którzy doskonale znając lokalne uwarunkowania wykorzystują globalne know-how, aby przewidzieć przyszłe trendy i kierunki rozwoju rynku. Pozwala to na opracowywania rozwiązań skutecznie budujących przewagi konkurencyjne danego obiektu. Niniejszy przewodnik stworzyliśmy w tym samym celu by dostarczyć Państwu użyteczne narzędzie umożliwiające podjęcie słusznej decyzji, która przełoży się na rynkowy sukces. Życzymy udanej lektury przewodnika po rynku polskich centrów handlowych. Renata Kusznierska Head of Retail Agency CEE 2 Polish Retail Guide

3 // Introduction / Wstęp Dear Reader, We are pleased to present the new addition of the publication that is gaining on popularity each year. This guide is a perfect tool for all market players, which allows them to get the wide picture of the retail market in Poland. The guide includes: statistics on the major cities including earnings and purchasing power figures information on shopping centre provision, including number of existing and planned schemes as well as total modern retail stock operating in the city information on vacancy rates and prime rents a list of the five largest schemes in operation in each city a map locating all shopping centres, retail parks and factory outlets The retail market in Poland is gaining on maturity, not only in terms of the dynamic supply growth but also the diversifying retail offer. The retail expansion continues in medium and small cities while the competition is strengthening in larger agglomeration. We can also expect the natural market evolution in top 5 cities towards the development of high street retailing. The presented publication focuses on the specific but also significant segment of the market, which is the traditional shopping centres format in the largest cities. We encourage you to familiarize with the wide variety of DTZ publications. Drogi Czytelniku, Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą edycję publikacji, która z każdym rokiem zyskuje na popularności. Niniejszy przewodnik jest doskonałym narzędziem dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości i przedstawia szerokie spektrum rynku nowoczesnych powierzchni handlowych w Polsce. Przewodnik zawiera między innymi: statystyki dotyczące wynagrodzenia i siły nabywczej w największych miastach, dane dotyczące rynku centrów handlowych tj. liczbę zarówno istniejących, jak i planowanych obiektów, jak również statystki całkowitej nowoczesnej powierzchni handlowej, informację o stopach pustostanów w mieście i czynszach za najlepsze lokale, listę pięciu największych centrów handlowych w każdym z analizowanych miast, mapę centrów handlowych oraz innych obiektów handlowych. Rynek powierzchni handlowej w Polsce staje się coraz bardziej dojrzały nie tylko pod względem wzrostu podaży, ale także dywersyfikacji oferty handlowej. Obserwujemy kontynuację rozwoju rynku nowoczesnych powierzchni handlowych w średnich i mniejszych ośrodkach miejskich, jak również umacniającą się konkurencję w największych aglomeracjach. Ponadto, w przypadku pięciu największych miast możemy spodziewać się naturalnego rozwoju handlu na głównych ulicach handlowych. Prezentowana publikacja skupia się na specyficznym, ale jednocześnie najbardziej popularnym segmencie rynku tradycyjnych centrach handlowych w największych miastach. Zachęcamy do zapoznania się z szeroką gamą publikacji DTZ. Kamila Wykrota Head of Consulting & Research Polish Retail Guide 3

4 // Table of content / Spis treści Aglomeracja Śląska Aglomeracja Trójm Trójmiejska ój a Białystok Bydgoszcz czz Częstoch howa ho Kielce Kraków ków ków Lubli Lub Lu ublin Łódź Łódź Poznań P ozn Radom Szczecin Toruń To Warsza Warszawa Warsz Wrocła Wrocław Wrocł DTZ contacts 42 Dane kontaktowe DTZ DTZ a UGL Company Key statistics / Statystyki Leading property management team / Zespół zarządzania nieruchomościami We are involved in 31 shopping centres out of which we manage 19. Świadczymy usługi dla 31 centrów handlowych z czego zarządzamy Polish Retail Guide Leading property management team: more than 725,000 sq m under management out of which retail space: 495,000 sq m GLA. Zespół zarządzania nieruchomościami: ponad 750,000 m kw. zarządzanej powierzchni z czego powierzchnia handlowa wynosi 495,000 m kw. GLA. Leading Valuation Team / Zespół wycen Strong Retail Agency / Agencja powierzchni handlowych Leading Valuation Team: total retail GLA valued over the last 12 months: sq m. 300,000 sq m currently under offer. Zespół wycen: GLA handlowe wycenione przez ostatnie 12 miesięcy: m kw. Agencja powierzchni handlowych: 300,000 m kw. obecnej w ofercie. Top projects / Główne projekty Key clients / Główni klienci Three of the main projects that we manage are: Złote Tarasy (66,200 sq m), CH Ferio Konin (31,200 sq m) and Galeria Solna (30,500 sq m). Key clients: CBRE Global Investors, Unibail-Rodamco, Resolution Property, Rockspring AC 1. Trzy główne projekty, którymi zarządzamy: Złote Tarasy (66,200 m kw.), CH Ferio Konin (31,200 m kw.) i Galeria Solna (30,500 m kw.) Główni klienci: CBRE Global Investors, Unibail-Rodamco, Resolution Property, Rockspring AC 1.

5 // Polish Retail Guide Definitions» Shopping Centre a modern retail scheme with over 5,000 sq m of GLA, more than 10 shops, with central management.» Other modern retail stock modern retail schemes with over 5,000 sq m of GLA representing other than shopping centre retail formats i.e. retail park, factory outlet, retail warehouse.» Prime Rent the highest rent for the most attractive, 100 sq m unit leased by fashion operators, paid in the best, existing shopping centres.» GfK Purchasing Power total value of goods and services purchased by the population of a given region within one year. Definicje» Centrum handlowe nowoczesny obiekt handlowy o powierzchni najmu brutto wynoszącej ponad m kw., posiadający minimum 10 lokali handlowych, centralnie zarządzany.» Inna nowoczesna powierzchnia handlowa nowoczesna powierzchnia handlowa (powyżej m kw. powierzchni najmu brutto) obejmująca inne niż centra handlowe formaty handlowe, np. parki handlowe, centra wyprzedażowe, magazyny handlowe.» Czynsze w najlepszych centrach handlowych najwyższy czynsz za najbardziej atrakcyjny lokal handlowy o powierzchni 100 m kw. płacony przez najemcę z sektora mody w najlepszych centrach handlowych.» Siła nabywcza GfK całkowita wartość produktów i usług nabytych w ciągu roku przez mieszkańców danego regionu. Pasaż Grunwaldzki, Wrocław / Echo Investment Polish Retail Guide 5

6 // Polish Retail Guide Economy Sytuacja ekonomiczna» After two years of relatively strong growth the Polish economy has decelerated in After gradual acceleration in Q the GDP growth was estimated at 2.7%. This resulted mainly from the positive impact of the consumer demand and net exports. In the whole 2013 the GDP growth in Poland is expected to reach 1.6%, which will be a worse result than recorded in 2012 (1.9%) but still higher compared to majority of European countries.» A stronger pace of growth is forecast for 2014 and 2015 (2.8% and 3.1% respectively), partly due to a more robust Eurozone economy as a consequence of increased export and less fiscal tightening.» Good economic results in the previous years were mainly an effect of strong internal demand; the Polish economy is much less dependent on external markets than other countries within the region.» Over the course of 2013, PAIiIZ (Polish Information and Foreign Investment Agency) supported 53 inward investment projects with a total value of EUR 0.9 bn. It represents a slight drop in comparison to the previous year, which can be explained by a lower capital intensity of service sector (BPO & ICT), which dominated the investments in 2013.» The pace of further development in the Polish economy will mainly depend on external factors and the overall condition of the Eurozone. However, the scale of any slowdown in construction activity and other internal factors will also be crucial elements. Figure 1 / Wykres 1 GfK purchasing power in city / agglomeration, 2012 Siła nabywcza GfK dla miasta / aglomeracji, 2012» Po dwóch latach stosunkowo silnego wzrostu, w 2013 polska gospodarka wyhamowała Wciągu 2013r. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce stopniowo przyspieszało i w IV kw. 2013r. wyniosło o 2,7%. Na tempo wzrostu gospodarczego pozytywny wpływ miał popyt konsumpcyjny oraz eksport netto. Oczekuje się, że w całym 2013 wzrost PKB wyniesie 1,6%, co daje gorszy wynik niż w 2012r. (1,9%), ale nadal wyższy w porównaniu do innych krajów europejskich.» Silniejsze tempo wzrostu jest prognozowane dla 2014 i 2015 (wyniesie odpowiednio 2,8 %, 3,1%), m.in. ze względu na umacniającą się gospodarkę strefy euro w następstwie wzrostu eksportu i bardziej liberalnej polityki fiskalnej.» Dobre wyniki gospodarcze w ostatnich latach były głównie efektem silnego popytu wewnętrznego. W odróżnieniu od innych krajów w regionie Polska jest mniej zależna od sytuacji na rynkach zagranicznych.» W ciągu 2013 roku PAIiIZ (Polska Agencja informacji i Inwestycji Zagranicznych) wsparła 53 projekty inwestycyjne o łącznej wartości 0,9 mld euro. Tym samych odnotowany został niewielki spadek w porównaniu do poprzedniego roku, który wynikał z mniejszej kapitałochłonności sektora usług (BPO & ICT), który zdominował projekty inwestycyjne w 2013r.» Dalsze tempo rozwoju polskiej gospodarki będzie zależało głównie od czynników zewnętrznych i ogólnej sytuacji w strefie euro. Jednak duży wpływ na przyszły wzrost gospodarczy będą miały także skala spowolnienia w budownictwie oraz inne czynniki wewnętrzne. Warszawa* l sk* Trójmiasto* Kraków* ód * Wroc aw* Pozna * Szczecin* Bydgoszcz Lublin Bia ystok Radom Cz stochowa Toru Kielce *agglomera on / aglomeracja 6 Polish Retail Guide PLN million Source: GfK / DTZ Research

7 // Polish Retail Guide Economy» In 2013 retail sales measured in constant prices grew by 1.6% compared with Whereas in H the dynamics indicators fluctuated around 0-1.5%, in the Q strong improvement was visible (4.2%). Taking into account recovering labour market as well as improving consumer optimism, DTZ expects that the retail sales growth is likely to accelerate further during 2014» The highest spending potential has been recorded in the 15 largest cities and agglomerations. According to GfK research institute the total value of spending power in the 15 largest cities/ agglomerations exceeds 906 billion PLN annually which constitutes 40% of total Polish spending power. The Warsaw and Śląsk agglomerations are the most affluent regions and therefore primary target markets for retailers. Sytuacja ekonomiczna» W 2013 roku sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrosła o 1,6% w porównaniu do roku ubiegłego (4,2%). O ile w pierwszym półroczu dynamika wskaźnika oscylowała wokół 0-1,5%, to w IV kw. 2013r. odnotowano wyraźny jej wzrost. Biorąc pod uwagę poprawę na rynku pracy, jak również wzrost optymizmu konsumentów, DTZ przewiduje, że sprzedaż detaliczna w 2014 roku będzie nadal wzrastać. sq m» Największy potencjał wydatków gospodarstw domowych zarejestrowano w 15 największych miastach i aglomeracjach w kraju. Według GFK całkowita wartość siły nabywczej w 15 największych miastach/aglomeracjach przekracza 906 miliardów złotych rocznie, co stanowi 40% ogólnej siły nabywczej w Polsce. Najbardziej zamożne są aglomeracje warszawska i śląska, dlatego są to główne rynki docelowe dla sieci handlowych. Galeria Katowicka, Katowice Polish Retail Guide 7

8 // Polish Retail Guide Shopping Centre provision Rynek centrów handlowych» The total supply of modern retail stock (defined as retail schemes exceeding 5,000 sq m GLA delivered after 1990) in Poland totalled 12.2 m sq m at the end of Shopping centres are dominating the Polish market and total supply amounts to 9.1 m sq m.» New shopping centre stock completed in 2013 amounted to almost 700,000 sq m, representing an 28% increase comparing to year It comprised of 29 new projects and 13 extensions of shopping centres. Among recently delivered schemes there were 14 shopping centres, 9 retail parks, 5 retail warehouses and factory outlet. Over 38% of new projects did not exceed 10,000 sq m GLA. This represents a reverse of recent trend investors focus on small-scale retail projects that was replaced by openings of large format schemes in major agglomerations with projects like Galeria Bronowice, Centrum Riviera, Galeria Katowicka, Poznań City Centre.» The retail market is currently experiencing strong levels of development activity that are expected to last until 2015 by when all publicly announced projects will be built. The annual supply of projects in the next few years is expected to amount to 600, ,000 sq m per annum. Such an extensive pipeline demonstrates that developers confidence is still present on the Polish market. Figure 2 / Wykres 2 Shopping centre market share of city / agglomeration Udział w rynku centrów handlowych» Na koniec 2013 roku całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej (określanej jako projekty handlowe o powierzchni najmu brutto powyżej m kw. oddane do użytkowania po roku 1990) w Polsce przekroczyła 12,2 mln m kw. Rynek jest zdominowany przez centra handlowe, których łączna powierzchnia wynosi 9,1 mln m kw.» W 2013 oddano do użytkowania m kw. nowej powierzchni handlowej, co stanowi 28-procentowy wzrost w porównaniu do 2012 roku. Na dostarczoną powierzchnię złożyło się 29 nowych projektów oraz rozbudowy 13 istniejących centrów handlowych. Wśród nowych projektów debiutujących na rynku znalazło się 14 centrów handlowych, 9 parki handlowe, 5 wolnostojących magazynów handlowych i centrum wyprzedażowe. Powierzchnia ponad 38% zrealizowanych obiektów nie przekroczyła 10,000 m kw. GLA. To wskazuje na odwrócenie popularnego w ostatnich latach trendu dotyczącego zainteresowania inwestorów małymi projektami handlowymi na rzecz otwarć wielkoskalowych formatów tj. Galeria Bronowice, Centrum Riviera, Galeria Katowicka, Poznań City Centre w głównych aglomeracjach.» Obecnie na rynku handlowym w Polsce obserwowany jest wysoki poziom aktywności deweloperskiej, który może się utrzymać do roku 2015, kiedy powstaną wszystkie publicznie ogłaszane projekty. Roczna podaż dostarczanej powierzchni w ciągu najbliższych kilku lat ma wynieść do m kw. rocznie. Tak wysoki poziom planowanej powierzchni świadczy o utrzymującym się zainteresowaniu deweloperów polskim rynkiem. 8% 16% Aglomeracja l ska* Aglomeracja Trójmiejska* Bia ystok 19% Bydgoszcz Cz stochowa 10% Kielce Kraków* 2% 4% 2% 9% 8% 3% 9% 3% 3% 2% 3% Lublin ód * Pozna * Radom Szczecin* Toru Warszawa* Wroc aw* 8 Polish Retail Guide Source: DTZ Research

9 // Polish Retail Guide Shopping Centre provision Rynek centrów handlowych» The average shopping centre density for analysed 15 cities equals 532 sq m per thousand inhabitants. Purchasing power per one inhabitant in Poland amounts to PLN 23,750, whilst the average level of Purchasing Power Index in the analysed cities equates to 124%.» Warsaw is the largest, most developed and the strongest market among the analysed cities where stock currently exceeds 1.14 million sq m. However taking into account its density and the purchasing power of its inhabitants, the Warsaw agglomeration remains one of the most attractive shopping centre markets in Poland.» Wrocław and Tricity are stable markets which have above average shopping centre provision and above average purchasing power. Whilst the existing provision will benefit from strong purchasing power, these cities are displaying signs of market saturation which could potentially restrict the profitability of future developments.» Cities like Kielce, Częstochowa and Toruń are relatively stagnant markets; saturated with shopping centre space and record lower than average purchasing power, which will also potentially limit the future development of new schemes.» Śląsk and Szczecin are emerging markets offering potential in the longer term. They are still under-supplied in terms of shopping centre provision, but record lower than average purchasing power per one inhabitant which will reduce its growth potential in the short term. Figure 3 / Wykres 3 Shopping centre market development state Poziom rozwoju rynku centrów handlowych» Średnie nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową dla 15 analizowanych miast osiągnęło poziom 532 m kw. na tysiąc mieszkańców. Siła nabywcza na jednego mieszkańca wynosi PLN, podczas gdy indeks siły nabywczej w badanych miastach ukształtował się napoziomie 124%.» Warszawa z podażą nowoczesnej powierzchni handlowej na poziomie ponad 1,14 milionów m kw. jest największym, najbardziej rozwiniętym i najsilniejszym rynkiem handlowym wśród badanych miast. Biorąc pod uwagę gęstość i siłę nabywczą mieszkańców aglomeracji warszawskiej jest to nadal jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków handlowych w Polsce.» Wrocław i Trójmiasto to stabilne rynki, które charakteryzują się ponad przeciętną podażą powierzchni handlowej oraz wyższa od średniej siłą nabywczą na jednego mieszkańca. Mimo korzystnej dla istniejących obiektów silnej siły nabywczej, w opisywanych miastach widać oznaki nasycenia rynku, co może ograniczyć ich rozwój w przyszłości.» Miasta takie jak Kielce, Częstochowa czy Toruń przeżywają okres stagnacji. Są to rynki nasycone nowoczesną powierzchnią handlową oraz charakteryzujące się niższą od przeciętnej siłą nabywczą, co może skutkować ograniczeniem nowej podaży w kolejnych latach.» Śląsk i Szczecin to rynki rozwijające się z potencjałem wzrostu w dłuższym terminie. Są to nadal rynki nienasycone, jednak znacząco niższa od średniej siła nabywcza na jednego mieszkańca wyraźnie hamuje ich potencjał w krótkim terminie. GfK Purchasing power index/ Indeks Si y nabywczej GfK (%) Warszawa* 130 Wroc aw* Aglomeracja Trójmiejska* Szczeci * ód * Kraków* Bia stok Radom Tor B dgoszcz Poz a * Aglomeracja l ska* 100 L bli Cz stochowa *agglomera o / aglomeracja sqm /'000 / m kw./tys. mieszka ców Source: GfK / DTZ Research Polish Retail Guide 9

10 // Polish Retail Guide // Shopping centre statistics in Polish cities summary Wskaźniki rynku centrów handlowych w polskich miastach podsumowanie City / Agglomeration Miasto / Aglomeracja Population in city 000 (*in agglommeration) Liczba mieszkańców w tys. w mieście (*aglomeracji) Total SC floorspace (sq m) Podaż centrów handlowych (m kw.) Total SCs per 000 population Podaż CH na tysiąc mieszkańców Number of SC and extensions in pipeline ( ) Liczba planowanych CH i rozbudów ( ) Aglomeracja Śląska* Aglomeracja Trójmiejska* Białystok Bydgoszcz Częstochowa Kielce Kraków* Lublin Łódź* Poznań* Radom Szczecin* Toruń Warszawa* Wrocław* Total 15 cities / agglomerations* 15 miast / aglomeracji* Poland / Polska Polish Retail Guide Source: DTZ Research

11 the Overview of 15 markets / Przegląd 15 rynków Polish Retail Guide 11

12 Aglomeracja Śląska, śląskie // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne» Population, the city of Katowice 2013 Liczba mieszkańców w Katowicach, 2013» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013» Age structure*, males 18-64, females (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012» Unemployment rate** (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia** (%), grudzień 2013» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012» GfK Purchasing Power Index** (%) **city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK** (%) **miasto/aglomeracja Aglomeracja Śląska Poland Polska ,8 63,9 5,4 13, , , // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)» Total modern retail stock density in agglomeration (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)» Total shopping centre stock density in agglomeration (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) sq m /m kw shopping centers / centra handlowe % *Katowicki subregion, **the city of Katowice / *Podregion katowicki, **miasto Katowice other modern stock / pozosta a nowoczesna powierzchnia handlowa Aglomeracja Śląska f 2015f 12 Polish Retail Guide (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research

13 Aglomeracja Śląska, śląskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja Address Adres GLA Powierzchnia Shop units Liczba sklepów Year of opening Rok otwarcia Owner Właściciel 1 Silesia City Center Katowice Chorzowska / 2011 Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Cinama City, Saturn, Van Graff, H&M, C&A, Cubus, Armani, Deni Cler, Burrberry, Almi Decor 2 M1 Czeladź Czeladź Będzińska / 2008 Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, H&M, TK Maxx, Reserved, SMYK, Sephora 3 Galeria Katowicka Katowice 3-go Maja Major tenants / Główni najemcy: Stokrotka, RTV Euro AGD, Peek & Cloppenburg, C&A, Zara, Reserved 4 Plutonowego M1 Zabrze Zabrze Szkubacza 1 Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Jysk, Media Markt, TK Maxx, Reserved, Empik / 2010 / Trzy Stawy Katowice Pułaskiego Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV Euro AGD, KappAhl, Carry, H&M, Reserved, SMYK, Empik Immofinanz Group Apollo Rida / Axa REIM DEKA Immobilien Apollo Rida / Axa REIM Union Investment Tarnow wskie Góry A1 Bytom Silesia City Center, Katowice Galeria Katowicka, Katowice 4 Zabrze Siemianowice Śląskie 2 Dąbrowa Górnicza Gliwice A1 Chorzó rzów Sosnowiec A4 Ruda Śląska 1 Kato atowice 3 Knurów 5 Mysłowice Jaw worzno Mikołów Europa Centralna, Gliwice Galeria Zabrze, Zabrze Legend / Legenda Other SC Retail Parks / Parki handlowe Factory Outlets Pipeline SC Polish Retail Guide 13

14 Aglomeracja Trójmiejska, pomorskie // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne» Population, the city of Gdańsk 2013 Liczba mieszkańców w Gdańsku, 2013» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013» Age structure*, males 18-64, females (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012» GfK Purchasing Power Index** (%) **city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK** (%) **miasto/aglomeracja Aglomeracja Trójmiejska Poland Polska ,4 63,9 6,5 13, , , // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)» Total modern retail stock density in agglomeration (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)» Total shopping centre stock density in agglomeration (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji (m kw. na 1000 mieszkańców)» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) sq m /m kw shopping centers / centra handlowe % *Trójmiejski subregion, **the city of Gdańsk / *Podregion trójmiejski, **miasto Gdańsk other modern stock / pozosta a nowoczesna powierzchnia handlowa Aglomeracja Trójmiejska f 2015f 14 Polish Retail Guide Source: DTZ Research

15 Aglomeracja Trójmiejska, pomorskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja Address Adres GLA Powierzchnia Shop units Liczba sklepów Year of opening Rok otwarcia Owner Właściciel 1 Kazimierza Centrum Riviera Gdynia / 2013 Mayland Górskiego 2 Major tenants / Główni najemcy: Real, Saturn, Helios, TK Maxx, Van Graaf, Intersport, Reserved, Zara / 1999 / 2010 Auchan Gdańsk Gdańsk Szczęśliwa Immochan / 2012 Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Jysk, Decathlon, Toys R Us, Carry, Camaieu, Sephora 3 Morski Park Handlowy Gdańsk Przywidzka / 2012 Liebrecht & Wood Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Agata Meble, OBI, Jula 4 Galeria Bałtycka Gdańsk Grunwaldzka Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Saturn, Empik, H&M, New Yorker, Zara, Peek&Cloppenburg, Carry, Almi Decor 5 Auchan Port Rumia Rumia Grunwaldzka Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, RTV Euro AGD, Carry, C&A, H&M, New Yorker, SMYK, Empik 2007 / 2008 / 2012 ECE Projektmanagement Immochan 5 Gdy dynia 1 Galeria Bałtycka, Gdańsk Sopotot S6 4 Galeria Metropolia, Gdańsk Auchan, Gdańsk Legend / Legenda Other SC Retail Parks / Parki handlowe Factory Outlets Pipeline SC 2 3 Gda ńsk Polish Retail Guide 15

16 Białystok, podlaskie // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne» Population, the city of Białystok 2013 Liczba mieszkańców w Białymstoku, 2013» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013» Age structure*, males 18-64, females (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012» GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%) // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)» Total modern retail stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)» Total shopping centre stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) Białystok Poland Polska ,6 63,9 13,7 13, , % *Białostocki subregion / *Podregion białostocki Białystok sq m /m kw shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta a nowoczesna powierzchnia handlowa f 2015f 16 Polish Retail Guide (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research

17 Białystok, podlaskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja Address Adres GLA Powierzchnia Shop units Liczba sklepów Year of opening Rok otwarcia Owner Właściciel 1 Atrium Biała Białystok Miłosza Atrium RE Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Helios, H&M, Smyk, Carry, New Yorker, Delta Sport, Sephora 2 Alfa Centrum Białystok Świętojańska JWK Invest Major tenants / Główni najemcy: Bomi, Helios, H&M, Zara, RTV Euro AGD, Max Mara, Versace, Trussardi, Marella, Deni Cler 3 Auchan Produkcyjna Białystok Produkcyjna / 2002 Immochan Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, RTV Euro AGD, Carry, CCC, ProSport, Deichmann 4 Auchan Hetmańska Białystok Hetmańska Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, SMYK, Douglas, Empik, Etam 2008 / 2011 / 2012 Immochan 5 Zielone Wzgórze Białystok Wrocławska Carrefour Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, Komfort, Reserved, Takko, Deichmann 3 4 Alfa Centrum 5 Białystok 2 1 Galeria Jagiellońska Atrium Biała Legend / Legenda Other SC Pipeline SC Polish Retail Guide 17

18 Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne» Population, the city of Bydgoszcz 2013 Liczba mieszkańców w Bydgoszczy, 2013» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013» Age structure*, males 18-64, females (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012» GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%) Bydgoszcz Poland Polska ,5 63,9 8,8 13, , , // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)» Total modern retail stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)» Total shopping centre stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) % *Bydgosko-toruński subregion / *Podregion bydgosko-toruński Bydgoszcz sq m /m kw shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta a nowoczesna powierzchnia handlowa f 2015f 18 Polish Retail Guide (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research

19 Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja Address Adres GLA Powierzchnia Shop units Liczba sklepów Year of opening Rok otwarcia Owner Właściciel 1 Focus Mall Bydgoszcz Jagiellońska 39/ Major tenants / Główni najemcy: Alma, Media Markt, Cinema City, Zara, H&M, Empik, Mothercare, SMYK / 2002 / Auchan Bydgoszcz Bydgoszcz Rejewskiego Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, RTV Euro AGD, CCC, Deichmann, Marionnaud 3 Centrum Handlowe Rondo Bydgoszcz Kruszwicka Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV EURO AGD, CCC, Rossmann, Go Sport, Reserved, Cubus, AmRest, Sephora, Bijou Brigitte, Carry 4 Galeria Pomorska Bydgoszcz Fordońska Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, H&M, Carry, Smyk, Empik, Reserved, Douglas Aviva Investors Immochan GE Capital Real Estate Resolution Property 5 Tesco Extra Bydgoszcz Toruńska Tesco Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Black Red White, CCC 2 Centrum Handlowe Rondo By dgoszcz S5 Galeria Pomorska Galeria Pomorska Legend / Legenda Other SC Retail Parks / Parki handlowe Pipeline SC Polish Retail Guide 19

20 Częstochowa, śląskie // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne» Population, the city of Częstochowa 2013 Liczba mieszkańców w Częstochowie, 2013» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013» Age structure*, males 18-64, females (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012» GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%) Częstochowa Poland Polska ,7 63,9 13,5 13, , , // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)» Total modern retail stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)» Total shopping centre stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) % *Częstochowski subregion / *Podregion częstochowski Częstochowa sq m /m kw shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta a nowoczesna powierzchnia handlowa f 2015f 20 Polish Retail Guide (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research

21 Częstochowa, śląskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja Address Adres GLA Powierzchnia Shop units Liczba sklepów Year of opening Rok otwarcia Owner Właściciel 1 Galeria Jurajska Częstochowa Aleja Wojska Polskiego GTC Major tenants / Główni najemcy: Alma, Cinema City, RTV Euro AGD, Peek&Cloppenburg, Mega Avans, Zara, C&A, H&M, Intersport, Empik 2 Auchan Częstochowa Częstochowa Poczesna, Krakowska / 2007 / 2009 Immochan Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, New Yorker, H&M, Carry, Reserved, Go Sport, Bata, Deichmann 3 M1 Częstochowa Częstochowa Kisielewskiego 8/ Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Praktiker, Martes Sport, Reserved 4 Tesco Extra Częstochowa Drogowców Tesco Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Mix Electronics, CCC Apollo Rida /Axa REIM 3 4 Galeria Jurajska 1 Częstochowa Galeria Jurajska 2 Polish Retail Guide 21

22 Kielce, świętokrzyskie // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne» Population, the city of Kielce 2013 Liczba mieszkańców w Kielcach, 2013» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013» Age structure*, males 18-64, females (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012» GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%) // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)» Total modern retail stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)» Total shopping centre stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) Kielce Poland Polska ,7 63,9 11,1 13, , , % *Kielecki subregion / *Podregion kielecki Kielce sq m /m kw shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta a nowoczesna powierzchnia handlowa f 2015f 22 Polish Retail Guide (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research

23 Kielce, świętokrzyskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja Address Adres GLA Powierzchnia Shop units Liczba sklepów Year of opening Rok otwarcia Owner Właściciel 1 Galeria Echo Kielce Świętokrzyska / 2011 Echo Investment Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Helios, H&M, C&A, Zara, TK Max, Answear, Dekorada 2 Galeria Radomska Kielce Radomska 20C / 2008 Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, Jysk, Komfort, Mega Dziecko, Deichmann 3 Centrum Korona Kielce Warszawska Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Multikino, Pure Fitness, Royal Collection, Reserved, Carry, Zara, SuperPharm, Empik Apollo Rida / Axa REIM Apollo Rida Libra Project 4 Pasaż Świętokrzyski Kielce Massalskiego Catalyst Capital Major tenants / Główni najemcy: E.Leclerc, RTV Euro AGD, Rossmann, CCC, Vero Moda Galeria Echo / Echo Investment Galeria Korona Galeria Korona Polish Retail Guide 23

24 Kraków, małopolskie // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne» Population, the city of Kraków 2013 Liczba mieszkańców w Krakowie, 2013» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013» Age structure, males 18-64, females (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012» GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)» Total modern retail stock density in agglomeration (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)» Total shopping centre stock density in agglomeration (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) Kraków Poland Polska ,1 63,9 5,9 13, , , % Kraków sq m /m kw shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta a nowoczesna powierzchnia handlowa f 2015f 24 Polish Retail Guide (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research

25 Kraków, małopolskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja Address Adres GLA Powierzchnia Shop units Liczba sklepów Year of opening Rok otwarcia Owner Właściciel 1 Bonarka City Centre Kraków Kamieńskiego TriGranit/ Immoeast Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Cinema City, Peek & Cloppenburg, Avanti, H&M, Zara, New Yorker, Empik, Reserved, KappAhl, C&A, Carry, Smyk, TK Maxx 2 Galeria Bronowice Kraków Conrada Immochan Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Saturn, H&M, Carry, Reserved, Deichmann, SMYK, Empik, Intersport 3 Park Handlowy Zakopianka Kraków Zakopiańska / 2004 Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Castorama, Cinema City, Decathlon, Abra, Komfort, RTV Euro AGD, Intersport, House, Smyk 4 Galeria Krakowska Kraków Pawia Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Saturn, New Yorker, C&A, Zara, Peek&Cloppenburg, H&M, Reserved, Humanic, Carry, Intersport, Almi Decor, Smyk, Empik 5 M1 Kraków Kraków Al. Pokoju / 2011 Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Market, H&M, New Yorker, Go Sport, TK Maxx Charter Hall Retail REIT ECE Projektmanagement Apollo Rida / Axa REIM 2 A4 4 5 Kraków Galeria Krakowska Bonarka City Centre 1 3 A4 Park Handlowy Zakopianka Galeria Bronowice Legend / Legenda Other SC Retail Parks / Parki handlowe Factory Outlets Pipeline SC Polish Retail Guide 25

26 Lublin, lubelskie // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne» Population, the city of Lublin 2013 Liczba mieszkańców w Lublinie, 2013» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013» Age structure*, males 18-64, females (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012» GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%) // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)» Total modern retail stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)» Total shopping centre stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) sq m /m kw shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta a nowoczesna powierzchnia handlowa Lublin Poland Polska ,3 63,9 10,1 13, , , % *Lubelski subregion / *Podregion lubelski Lublin f 2015f 26 Polish Retail Guide (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research

27 Lublin, lubelskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja Address Adres GLA Powierzchnia Shop units Liczba sklepów Year of opening Rok otwarcia Owner Właściciel 1 Spółdzielczości Galeria Olimp Lublin Pracy 34 Major tenants / Główni najemcy: Aldik, Media Expert, Multikino, Toys R Us, KappAhl, Empik, Go Sport, Reserved, Max Mara, Multikino 2000 / 2005 / 2009 / 2013 Transhurt 2 Lublin Plaza Lublin Lipowa Klepierre Major tenants / Główni najemcy: Delima, Reserved, Monnari, Wallis, Boss, Mexx, Smyk, Esprit, Empik, Sephora 3 Tesco Extra Lublin Orkana Tesco Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, RTV Euro AGD, Deichmann 4 Galeria Zana Lublin Zana / 2006 E. Leclerc Major tenants / Główni najemcy: E. Leclerc, RTV Euro AGD, Ambra 5 Real Lublin Chodźki Major tenants / Główni najemcy: Real, Deichmann Apollo Rida / Axa REIM Galeria Olimp 3 4 Lublin Galeria Olimp Legend / Legenda Other SC Retail Parks / Parki handlowe Pipeline SC Polish Retail Guide 27

Polish Retail Guide March 2013. Przewodnik po rynku handlowym w Polsce Marzec 2013

Polish Retail Guide March 2013. Przewodnik po rynku handlowym w Polsce Marzec 2013 Polish Retail Guide March 2013 Przewodnik po rynku handlowym w Polsce Marzec 2013 // Introduction / Wstęp With a variety of retail formats and a wide (and still widening) range of retailers operating across

Bardziej szczegółowo

Retail Guide Poland Shopping Centres

Retail Guide Poland Shopping Centres Retail Guide Poland Shopping Centres October 2012 Przewodnik Centra Handlowe w Polsce Październik 2012 // Introduction / Wstęp With a variety of retail formats and a wide (and still widening) range of

Bardziej szczegółowo

NASZE PORTFOLIO Dział Powierzchni Handlowych. OUR PORTFOLIO Retail Services

NASZE PORTFOLIO Dział Powierzchni Handlowych. OUR PORTFOLIO Retail Services NASZE PORTFOLIO Dział Powierzchni Handlowych OUR PORTFOLIO Retail Services Zespół ds. nieruchomości handlowych świadczy usługi na rzecz inwestorów, najemców i wynajmujących nieruchomości handloworozrywkowe

Bardziej szczegółowo

OUR PORTFOLIO Retail Services

OUR PORTFOLIO Retail Services OUR PORTFOLIO Retail Services Our Retail Team provides services for retail and leisure occupiers, landlords and investors, and markets retail properties on a local and global basis. We are a one-stop-shop

Bardziej szczegółowo

NASZE PORTFOLIO Dział Powierzchni Handlowych Sprawdź wersję polską. OUR PORTFOLIO Retail Services Click for English

NASZE PORTFOLIO Dział Powierzchni Handlowych Sprawdź wersję polską. OUR PORTFOLIO Retail Services Click for English NASZE PORTFOLIO Dział Powierzchni Handlowych Sprawdź wersję polską OUR PORTFOLIO Retail Services Click for English NASZE PORTFOLIO Dział Powierzchni Handlowych Zespół ds. nieruchomości handlowych świadczy

Bardziej szczegółowo

Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO. Obiekty handlowe, biurowe, mieszkalne

Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO. Obiekty handlowe, biurowe, mieszkalne Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Obiekty handlowe, biurowe, mieszkalne DEKRA SE Witamy w DEKRA DEKRA to światowy lider usług dla branży budowlanej,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki Nazwa salonu Miasto Adres Kod pocztowy W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 Telefon 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK Czeladź M1 Czeladź ul. Będzińska 80 41-250

Bardziej szczegółowo

Market Overview 2013

Market Overview 2013 Market Overview 2013 Economic overview (2013) GDP, Inflation Unemployment 10% 20% 9% 18% 8% 16% 7% 14% 6% 12% 5% 10% 4% 8% 3% 6% 2% 4% 1% 2% 0% 0% GDP (%, left axis) Inflation (%, left axis) Unemployment

Bardziej szczegółowo

Polish Commercial Property Markets 2012

Polish Commercial Property Markets 2012 Polish Commercial Property Markets 2012 Breakfast Seminar 27 November 2012 savills.pl Agenda 1 Economy 2 Investment 3 Office Warsaw 4 Office regional cities 5 Retail Economy: Poland still a green island

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE

MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE Eurobuild CEE: POLSKI RYNEK BIUROWY 12.10.2016 RYNEK BIUROWY 2 KW. 2016 Warszawa PODAŻ (MKW.) 4,9 mln 3,7 mln 10 mln W BUDOWIE (MKW.)

Bardziej szczegółowo

Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu

Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu L/P Miasto Nazwa Galerii/CENTRUM HANDLOWEGO 1 BIAŁA PODLASKA RYWAL 2 BIAŁYSTOK GALERIA BIAŁA 3 BIAŁYSTOK ALFA 4 BIAŁYSTOK Auchan

Bardziej szczegółowo

SALONY W.KRUK. Kod pocztowy. Katowice CH Silesia ul. Chorzowska pn.-nd. 10:00-21:00 Otwarty

SALONY W.KRUK. Kod pocztowy. Katowice CH Silesia ul. Chorzowska pn.-nd. 10:00-21:00 Otwarty SALONY W.KRUK Miasto Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon Godziny otwarcia Niedz. i święta Wałbrzych CH Victoria ul. 1 Maja 64 58-300 783-782-612 Warszawa CH King Cross Praga ul. Jubilerska 1/3

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski w 2013 r.

Gospodarka Polski w 2013 r. Przegląd Rynku 2013 Gospodarka Polski w 2013 r. PKB, Inflacja 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Bezrobocie 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Według szacunków analityków głównych instytucji bankowych, produkt

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

PRCH Research NEWS. Warszawa, październik 2013

PRCH Research NEWS. Warszawa, październik 2013 PRCH Research NEWS Warszawa, październik 2013 SPIS TREŚCI 1. Indeksy odwiedzalności w polskich centrach handlowych 2. Inne wskaźniki dotyczące sektora handlowego w Polsce 3. Indeks Obrotów PRCH (PRCH Turnover

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

TRANSACTION RESEARCH RETAIL MARKET IN POLAND.

TRANSACTION RESEARCH RETAIL MARKET IN POLAND. TRANSACTION RESEARCH RETAIL MARKET IN POLAND. FOCUS ON 8 AGGLOMERATIONS H 05 TRANSACTION CONSULTING VALUATION PROPERTY MANAGEMENT INVESTMENT MANAGEMENT Contents Foreword... Macroeconomic Snapshot... Retail

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata Styczeń 2015 HISTORIA FIRMY CBRE CB Richard Ellis łączy się z Insignia/ESG i staje się największą na świecie firmą na rynku nieruchomości komercyjnych CB Richard Ellis debiutuje na liście Fortune 1000,

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon godziny otwarcia Nd i święta W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Rynek centrów handlowych w miastach średniej wielkości

Rynek centrów handlowych w miastach średniej wielkości Rynek centrów handlowych w miastach średniej wielkości I kw. 29 W pierwszej kolejności centra handlowe powstawały w dużych ośrodkach miejskich w Polsce Niższa siła nabywcza mieszkańców średnich miast w

Bardziej szczegółowo

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw 28 DTZ a UGL company opracowanie raportu report development Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie Best place for an office building? Warsaw Biorąc pod uwagę Warszawę i osiem najbardziej rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Challenging times for retail market. Czas wyzwań na rynku powierzchni handlowych

Challenging times for retail market. Czas wyzwań na rynku powierzchni handlowych 215 CBRE opracowanie raportu report development Czas wyzwań na rynku powierzchni handlowych Challenging times for retail market Polski rynek centrów handlowych rozpoczyna trzecią dekadę ciągłego i szybkiego

Bardziej szczegółowo

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM.

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM. POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU Gdańsk 60 KM Elbląg Kaliningrad 111 KM Olsztyn 100 KM ROSJA Elbląg położony jest: w północnej Polsce 60 km od Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Liczy się know-how. Know-how matters. Analiza stopy pustostanów w obiektach handlowych. An analysis of vacancy rate in retail schemes

Liczy się know-how. Know-how matters. Analiza stopy pustostanów w obiektach handlowych. An analysis of vacancy rate in retail schemes Liczy się know-how Analiza stopy pustostanów w obiektach handlowych Know-how matters An analysis of vacancy rate in retail schemes Metodologia *Monitoring poziomu powierzchni niewynajętej obejmuje nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych II poł. 2014 09 lutego 2015 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 4 Stopa pustostanów i czynsze 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy w regionach Polski. I połowa 2011

Rynek biurowy w regionach Polski. I połowa 2011 Rynek biurowy w regionach Polski I połowa 211 Główne regionalne rynki biurowe w Polsce Zasoby biurowe: 23.5 m 2 Zasoby biurowe: 216. m 2 Zasoby biurowe: 32. m 2 Zasoby biurowe: 217.9 m 2 Zasoby biurowe:

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Okęcie. Wolny Obszar Celny, Terminal II

Lotnisko Okęcie. Wolny Obszar Celny, Terminal II Nazwa salonu Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon W.KRUK Poznań ul.paderewskiego ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK Czeladź M1 CH M1 ul. Będzińska 80 41-250

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

regionalne rynki biurowe Knight Frank

regionalne rynki biurowe Knight Frank IV kw. 213 raport regionalne rynki biurowe Podaż TRENDY Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na sześciu największych rynkach regionalnych wzrosły do ok. 2,42 mln m2, co dla porównania stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 15% A MOśE 30%. Zrób sobie prezent na Dzień Dziecka

REGULAMIN PROMOCJI 15% A MOśE 30%. Zrób sobie prezent na Dzień Dziecka REGULAMIN PROMOCJI 15% A MOśE 30%. Zrób sobie prezent na Dzień Dziecka Organizator Organizatorem promocji jest Marketing Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą 31-871 Kraków, oś. Dywizjonu 303, pawilon

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE

RYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE RYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE Podsumowanie 2016 roku PODSUMOWANIE RYNKU W 2016 roku rynek biurowy w ośmiu głównych miastach regionalnych Polski rozwijał się dynamicznie, zarówno po stronie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Industrial market in Poland: Q1 to Q3 2011

Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Industrial market in Poland: Q1 to Q3 2011 310 raport rynek magazynowy Jones Lang LaSalle opracowanie raportu report development Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Pozytywne trendy obserwowane na rynku magazynowym w Polsce od końca 2010

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r.

Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r. Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r. Adresy sklepów HEGO`s Lp. Miasto Galeria handlowa Adres Warszawa 1 C.H. Arkadia Al. Jana Pawła II 82 Kraków 2 Galeria

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 2015 / II KW. 2015

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 2015 / II KW. 2015 KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 / II KW. Opolska Business Park, Echo Investment Kraków remains the largest and one of the most dynamically developing regional office markets in Poland. In H1, positive

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wskaźnik nowoczesnej powierzchni obiektów handlowych na 1000 mieszkaoców w drugiej połowie 2010r.

Informacja prasowa. Wskaźnik nowoczesnej powierzchni obiektów handlowych na 1000 mieszkaoców w drugiej połowie 2010r. Warszawa, 01 września 2011 r. Informacja prasowa Spotkanie Klubu Prasowego przy PRCH i prezentacja najnowszego raportu za okres 1 połowy roku 2011r. opracowanego przez grupę czołowych ekspertów branży

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680 Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji: Warto płacić kartą PKO Banku Polskiego w sklepach Vistula i Wólczanka oraz w sklepie internetowym www. vistula.pl oraz www.wolczanka.pl. Zestawienie Sklepów Vistula

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

Polish Office Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku biurowym w Polsce // Wiosna 2014

Polish Office Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku biurowym w Polsce // Wiosna 2014 Polish Office Guide // Spring Przewodnik po rynku biurowym w Polsce // Wiosna // Introduction / Wstęp The real estate market is currently moving to the next stage of the economic cycle in which the tenant

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy biżuteria zegarki biżuteria zegarki

Kod pocztowy biżuteria zegarki biżuteria zegarki Nazwa salonu Adres Kod pocztowy Telefon Godziny otwarcia Nd W.KRUK Poznań ul.paderewskiego ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki pn.-pt. 11:00-19:00, so. 11:00-15:00 W.KRUK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz

Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz (zwana dalej Akcją ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski November 2005 Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski Leading Cities Headlines By the end of 2007 the Polish retail market will grow by another 1.3 mio sq m. Over 70% of modern shopping centre

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016 Walter Herz Nieruchomości komercyjne O POLSCE Warsaw, 12/09/2016 Agenda 1. Polska w liczbach- podstawowe informacje 2. Polska w liczbach- ekonomia 3. Polska w liczbach- populacja 4. Dlaczego Polska 5.

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC

Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC Regionalny rynek biurowy, 4 kw. 216 Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC 3,9 miliona mkw. 1, 586.6 mkw. 385. mkw. Obraz 1. Budynki ukończone

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0 CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 CH M1 Czeladź 1 1 1 0 1 CH Manhattan Gdańsk 1 0 0 0 0 CH Forum Gliwice

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Grupa Rynku Nieruchomości Ernst & Young Śniadanie prasowe - Warszawa, 9 maja 2012r. Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Wprowadzenie Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat!

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat! Kontakt: Aleksandra Lewko Rzecznik Prasowy Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. tel.: (22) 486 56 16, kom.: 504 074 218 Aleksandra.Lewko@InfoMonitor.pl Warszawa, 08 stycznia 2014 r. W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA STARA CEGIELNIA KNURÓW, ULICA 1 MAJA 74

OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA STARA CEGIELNIA KNURÓW, ULICA 1 MAJA 74 OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA STARA CEGIELNIA KNURÓW, ULICA 1 MAJA 74 DOŁĄCZ DO NASZYCH NAJEMCÓW! e-mail: biuro@dlinvest.pl tel.: +48 32 253 00 95 LOKALIZACJA Knurów wchodzi w skład Konurbacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

Po roku rekordów, 2016 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym

Po roku rekordów, 2016 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym Warszawski Rynek Biurowy, 4. kwartał 215 r. Po roku rekordów, 216 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym 4,68 mln mkw. 12,3% 833.2 mkw. 289.75 mkw. Obraz 1. Wybrane nowe budynki biurowe w Warszawie *Strzałki

Bardziej szczegółowo

Cushman & Wakefield Retail Projects. Powierzchnie Handlowe W Polsce. In Poland

Cushman & Wakefield Retail Projects. Powierzchnie Handlowe W Polsce. In Poland Cushman & Wakefield Retail Projects Powierzchnie Handlowe W Polsce Retail Space In Poland Ladies and Gentlemen, Cushman & Wakefield is the world's largest privately owned commercial real estate services

Bardziej szczegółowo

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT 2013 Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL Research & Consultancy The Research & Consultancy department at Colliers International undertakes research and advisory

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Klubu Konesera i Almi Decor

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Klubu Konesera i Almi Decor REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Klubu Konesera i Almi Decor 1. Organizatorem promocji pod nazwą: Promocja Klubu Konesera i Almi Decor ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Pierwszy kwartał 2011 na rynku magazynowym potwierdza tendencje zaobserwowane pod koniec 2010 roku. Czynsze najmu rosną w większości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej W.Kruk i Raiffeisen Bank Polska S.A. 18.01.2013 28.02.2013r.

Regulamin Akcji Promocyjnej W.Kruk i Raiffeisen Bank Polska S.A. 18.01.2013 28.02.2013r. Regulamin Akcji Promocyjnej W.Kruk i Raiffeisen Bank Polska S.A. 18.01.2013 28.02.2013r. 1. Organizatorami Akcji Promocyjnej (zwanej dalej Akcją) są: Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo