Novell ZENworks Suite

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Novell ZENworks Suite"

Transkrypt

1 Broszura informacyjna ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT Novell ZENworks Suite Zunifikowane rozwiązanie do zarządzania zasobami IT, utrzymania zgodności z przepisami i zapewnienia bezpieczeństwa punktów końcowych Uwaga: omawiane w broszurze systemy tworzące zestaw ZENworks Suite: ZENworks Asset Management ZENworks Application Virtualization ZENworks Configuration Management ZENworks Endpoint Security Management ZENworks Full Disk Encryption ZENworks Patch Management (dodatkowa subskrypcja, specjalna cena) Novell Service Desk Incident Management są także dostępne oddzielnie w cenniku firmy Novell. Ponadto systemy ZENworks 11 Configuration Management oraz ZENworks 11 Endpoint Security Management można w Polsce nabyć w ramach promocyjnego zestawu Novell Open Workgroup Suite. Sprawdź:

2 t C o j e s t d l a C i e b i e w a ż n i e j s z e : u d o s t ę p n i e n i e p r a c o w n i k o m e l a s t y c z n e g o ś r o d o w i s k a p r a c y c z y r a c z e j w p e ł n i b e z p i e c z n e g o? Nie da się obecnie wyposażyć użytkowników tylko w jeden rodzaj urządzenia (np. konkretnym model laptopa czy tabletu), z tylko jednym systemem operacyjnym i najlepiej zamkniętym zestawem dostępnych do pracy aplikacji. W środowisku IT mamy więc całą gamę komputerów stacjonarnych, przenośnych, a do pracy są też ostatnio coraz częściej wykorzystywane smartfony i tablety. Co więcej, pracownicy nie chcą korzystać z tych urządzeń wyłącznie w firmie, w sieci chronionej firmowym firewallem. Domagają się zapewnienia im swobody pracy z każdego miejsca. W dobie konsumeryzacji do pracy zaczynają wykorzystywać te same urządzenia, z których korzystają prywatnie. Wszystko to stanowi nie lada wyzwanie dla działu IT. Z jednej strony w trosce o produktywność użytkowników jest on zmuszany do zapewnienia jak najbardziej elastycznego środowiska pracy, a z drugiej musi nadal dbać o bezpieczeństwo informacji, odpowiednie skonfigurowanie urządzeń, bieżące aktualizowanie systemów i aplikacji, wreszcie zabezpieczanie samej komunikacji i dostępu do danych. Odpowiedzią na te wyzwania jest rodzina produktów Novell ZENworks. Dzięki nim nie musimy zgadzać się na kompromisy pomiędzy elastycznością a bezpieczeństwem. Oprogramowanie ZENworks dostarcza tysiącom firm coraz większych możliwości sprawnego zarządzania konfiguracją urządzeń (serwerów, desktopów, notebooków, urządzeń naręcznych), zasobami IT, aktualizacjami i poprawkami oprogramowania a wszystko to z uwzględnieniem tożsamości użytkowników, funkcji pełnionej w organizacji i posiadanych uprawnień, a nawet miejsca przebywania. Najnowsza rodzina produktów Novell ZENworks 11 przenosi zarządzanie systemami na kolejny poziom, integrując wszystkie produkty w spójną platformę działającą w oparciu o reguły i polityki. Zapewnia ona ujednolicone zarządzanie szeroką gamą urządzeń z systemami Windows, Mac OS i Linux, a także pozwala łatwo rozszerzyć zautomatyzowane zarządzanie urządzeniami na środowiska fizyczne, wirtualne i środowiska typu cloud. Oznacza to, że przejście na ZENworks 11 czy to z wcześniejszej wersji ZENworks, czy z innych produktów do zarządzania systemami stwarza nowe, fascynujące możliwości zmniejszania złożoności informatyki, zwiększania produktywności użytkowników środowiska IT i lepszego dostosowania działania informatyki do celów biznesowych. Niniejszy dokument opisuje możliwości ZENworks Suite kompleksowego systemu do zarządzania stacjami roboczymi i serwerami, kontroli licencji, ochrony punktów końcowych, szyfrowania danych, wirtualizacji aplikacji, obejmującego ponadto system wspomagający pracę działu pomocy technicznej Novell Service Desk. Silne strony zestawu Novell ZENworks Suite ZENworks Suite obejmuje siedem połączonych i uzupełniających się modułów: Zarządzanie konfiguracją serwerów i punktów końcowych (ZENworks Configuration Management) Zarządzanie bezpieczeństwem punktów końcowych (ZENworks Endpoint Security Management) Inwentaryzacja i kontrola zasobów software'owo-sprzętowych (ZENworks Asset Management) Pielęgnacja oprogramowania i zarządzanie poprawkami (ZENworks Patch Management). Ochrona przez siłowymi atakami i kradzieżą danych za pomocą pełnego szyfrowania dysków (ZENworks Full Disk Encryption) Wirtualizacja aplikacji i strumieniowe przesyłanie (ZENworks Application Virtualization) Obsługa zgłoszeń serwisowych (Novell Service Desk Incident Management) str. 2

3 Najważniejsze nowe cechy ZENworks Suite to: Jedna, zunifikowana konsola do administrowania przez przeglądarkę oraz jeden agent dla systemów zarządzania konfiguracją, inwentaryzacją zasobów i licencji, poprawkami do oprogramowania oraz bezpieczeństwem punktów końcowych Zintegrowane zarządzanie w jednym środowisku systemami Windows, Mac oraz Linux, zarówno na serwerach, jak i komputerach użytkowników Administrowanie użytkownikami i urządzeniami w oparciu o informację o tożsamości (Identity-based Management), wykraczające poza zarządzanie fizycznymi urządzeniami, dzięki czemu użytkownicy są precyzyjnie wyposażani w potrzebne im do pracy narzędzia i aplikacje zgodnie ich rolą w organizacji, niezależnie od tego, z którego urządzenia w danej chwili korzystają Korzystanie z wiedzy o miejscu przebywania użytkownika (funkcjonalność wbudowana w systemy zarządzania konfiguracją, poprawkami i zasobami) w celu wykrywania, kiedy użytkownik znajduje się poza bezpieczną firmową siecią i dynamicznego przydzielania odpowiedniego zakresu dostępu do zasobów zgodnie z regułami i polityką bezpieczeństwa Ochrona przez siłowymi atakami i kradzieżą danych za pomocą pełnego szyfrowania dysków Zarządzanie poborem energii w oparciu o zdefiniowane reguły w celu odpowiedniego skonfigurowania ustawień w systemach Windows oraz wykonywania zadań związanych z zarządzaniem energią za pomocą technologii Intel vpro Wbudowany helpdesk zgłaszanie i rozwiązywanie problemów, śledzenie i zarządzanie zgłoszeniami przez lub wygodny portal. Ujednolicone zarządzanie IT w środowiskach heterogenicznych Novell ZENworks wykorzystuje opartą na tożsamości technologię zarządzania w heterogenicznym środowisku IT różnorodnymi punktami końcowymi. Jego główne elementy to zunifikowana konsola do administrowania (ZENworks Control Center), pojedynczy agent (ZENworks Adaptive Agent) instalowany w punktach końcowych oraz oprogramowanie serwerowe ZENworks. To nowe, bardziej zintegrowane podejście pozwala zrealizować trzy ważne cele: Po pierwsze, zapewnia kontrolę nad całością zarządzania punktami końcowymi, zasobami, aktualizacjami oraz bezpieczeństwem punktów końcowych z poziomu jednej konsoli i umożliwia tworzenie polityk ponad tradycyjnymi granicami Po drugie, konsoliduje szeroką gamę funkcji zarządzania konfiguracją, zasobami, aktualizacjami oraz bezpieczeństwem w ramach jednego agenta dla punktów końcowych, eliminując uciążliwość instalowania i aktualizowania wielu agentów dla różnych produktów ZENworks Po trzecie, rozszerza możliwości ZENworks w zakresie zarządzania konfiguracją, zasobami i aktualizacjami na punkty końcowe Windows, Mac i Linux, co pozwala zarządzać szeroką gamą urządzeń końcowych z poziomu tej samej konsoli. Obsługa różnych produktów z rodziny ZENworks przez tę samą, zintegrowaną konsolę oraz możliwość objęcia nią szerokiego spektrum platform punktów końcowych i urządzeń ma oczywisty wpływ na zmniejszenie złożoności informatyki, obniżenie kosztów i oszczędność czasu. Połączenie nowej, zintegrowanej platformy z unikalnym, opartym na politykach i tożsamości podejściem ZENworks do zarządzania urządzeniami daje w efekcie wyjątkowo zautomatyzowane, kompleksowe rozwiązanie. Większość produktów ZENworks, w tym ZENworks Configuration Management, ZENworks Patch Management, ZENworks Asset Management, ZENworks Endpoint Security Management i ZENworks Full Disk Encryption, stanowi część konsoli zarządzania ZENworks. Każdy z nich wzbogaca całe rozwiązanie o ważne możliwości. I każdy sam w sobie udostępnia imponującą listę nowych funkcji. str. 3

4 t Rys. 1. Zunifikowana konsola administracyjna ZENworks 11 łączy w jednym miejscu zarządzanie konfiguracją, zasobami, aktualizacjami i bezpieczeństwem punktów końcowych. N o v e l l Z E N w o r k s C o n f i g u r a t i o n M a n a g e m e n t Rodzina Novell ZENworks Suite rozpoczyna się od ZENworks Configuration Management, ulepszonej wersji popularnego i sprawdzonego wieloplatformowego rozwiązania Novella do zarządzania systemami i ich konfiguracją. Najnowsza wersja ZENworks Configuration Management automatyzuje i egzekwuje procesy zarządzania serwerami i komputerami użytkowników na przestrzeni pełnego cyklu eksploatacji urządzeń w środowiskach fizycznych, wirtualnych i środowiskach typu cloud. W przeciwieństwie do innych produktów, które skupiają się jedynie na urządzeniach fizycznych, uwzględnia ono najważniejsze zasoby firmy: użytkowników. Unikalne, oparte na tożsamości możliwości zarządzania oferowane przez ZENworks Configuration Management zapewniają produktywność pracowników, udostępniając im dokładnie te narzędzia, które są im potrzebne niezależnie od tego, z jakich korzystają urządzeń czy gdzie mają zamiar pracować. Rys 2. Zarządzanie systemami w oparciu o polityki wzbogacone o trzeci wymiar: łącząc informacje o użytkownikach, urządzeniach i miejscu przebywania (lokalizacji), Novell ZENworks zapewnia większe bezpieczeństwo oraz efektywność w zarządzaniu systemami. str. 4

5 Nowe możliwości zarządzania konfiguracją urządzeń ZENworks Configuration Management dysponuje nowymi możliwościami, które zapewniają mu większą inteligencję, elastyczność i skalowalność. Należą do nich: Świadomość lokalizacji zarówno dla systemów Windows, jak i Linux. Unikalna zdolność do wykorzystania informacji o miejscu przebywania w połączeniu z informacjami o użytkownikach i urządzeniach nadaje nowy wymiar opartemu na tożsamości podejściu do zarządzania. Dostępność informacji o lokalizacji pozwala tworzyć reguły czy polityki, które zwiększają bezpieczeństwo firmowych informacji, potrafią znaleźć najbliższe serwery w celu aktualizacji oprogramowania, czy sterować przepustowością łączy. Świadomość lokalizacji jest również dostępna w produktach ZENworks Asset Management i ZENworks Patch Management Funkcje zarządzania pakietami i zmianami polityk, gwarantujące wdrażanie zmian konfiguracji bezpośrednio w środowisku produkcyjnym wyłącznie po ich zatwierdzeniu. Umożliwia to łatwe tworzenie i testowanie efektów zmian konfiguracji bez zakłócania działania systemów i pracy przedsiębiorstwa Usprawnienia grup administracyjnych, umożliwiające wykorzystanie grup w katalogach Novell edirectory i Microsoft Active Directory jako grup administracyjnych ZENworks Configuration Management Obsługa 64-bitowej wirtualnej maszyny Javy (JVM) w środowisku 64-bitowego sprzętu i systemu operacyjnego, pozwalająca w pełni wykorzystać najnowszy sprzęt i tworzyć bardziej skalowalne rozwiązania Wymagania systemowe poziomu akcji, zapewniające większą elastyczność przy tworzeniu pakietów dla dostaw oprogramowania Mechanizm manualnego tworzenia i uzgadniania urządzeń, umożliwiający wstępne tworzenie urządzeń w systemie, a następnie dokonywanie uzgodnienia z uwzględnieniem numeru seryjnego, adresu MAC lub nazwy hosta. Możliwości zarządzania konfiguracją urządzeń z systemem Linux ZENworks Configuration Management zapewnia zintegrowane zarządzanie systemami Windows i Linux za pomocą tej samej konsoli. ZENworks Configuration Management udostępnia również szereg nowych i ulepszonych funkcji zarządzania urządzeniami linuksowymi, w tym: Wykrywanie urządzeń linuksowych za pomocą Secure Shell (SSH) Instalowanie adaptacyjnego agenta ZENworks Configuration Management na urządzeniach linuksowych za pomocą SSH, YaST, YUM lub przez kopiowanie pliku Pełne możliwości inwentaryzacji dla urządzeń linuksowych, obejmujące całość sprzętu i zainstalowane pakiety, śledzenie zmian na urządzeniach oraz możliwość mapowania zakupów do zainstalowanych pakietów Instalacje systemu operacyjnego Linux z pełną obsługą SUSE Linux Enterprise i Red Hat Enterprise Linux poprzez AutoYaST albo KickStart. ZENworks Configuration Management zapewnia również pełne wdrażanie systemu Linux na serwerach Dell PowerEdge, pełną obsługę zmiennych systemowych ZENworks w AutoYaST i Kickstart, a także usprawnione możliwości obsługi obrazów oprogramowania Linuksa na partycjach EXT3 i ReiserFS Zarządzanie pakietami i repozytoriami, umożliwiające graficzne konfigurowanie, kompletowanie i kontrolowanie repozytoriów aplikacji linuksowych i pakietów, z uwzględnieniem formatów YUM, Novell Updates (NU), Red Hat Network (RHN) i ZENworks Linux Management. ZENworks Configuration Management 11 umożliwia również łatwe wdrażanie pakietów i plików przy jednoczesnym wykonywaniu zadań konfiguracyjnych, centralne konfigurowanie zewnętrznych repozytoriów z uwzględnieniem zewnętrznych polityk oraz eksportowanie pakietów i grup pakietów do formatu YUM dla łatwego wykorzystania przez niezarządzane urządzenia linuksowe. ZENworks Configuration Management 11 wprowadza także mechanizm ZENworks Application Windows, który pozwala w pełni wykorzystać możliwości mechanizmu Novell Application Launcher (NAL) na komputerach osobistych z systemem Linux Możliwości zdalnego zarządzania, które umożliwiają scentralizowane korzystanie ze zintegrowanych klientów VNC i SSH z poziomu Novell ZENworks Control Center Polityki puppet, pozwalające wykorzystać możliwości zarządzania konfiguracją projektów puppet do konfigurowania urządzeń. str. 5

6 t Zintegrowane zarządzanie komputerami Mac ZENworks Configuration Management umożliwia objęcie komputerów Mac zarządzaniem za pomocą tych samych, dobrze znanych narzędzi, wykorzystywanych w środowiskach Windows i Linux; obejmuje to zdalne sterowanie, zautomatyzowane instalowanie i aktualizowanie oprogramowania oraz zarządzanie zasobami. Rozszerzone możliwości raportowania dzięki ZENworks Reporting Server Novell ZENworks rozwija możliwości raportowania, wykorzystując ulepszone usługi generowania raportów oparte na najnowszej wersji BusinessObjects Reporting Engine. Zapewnia też pełną obsługę platformy SUSE Linux Enterprise 11. Funkcje raportowania pozwalają gromadzić i analizować informacje z wielu różnych obszarów z wykorzystaniem gotowych raportów lub przez tworzenie raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Mogą one obejmować: Polityki bezpieczeństwa punktów końcowych gromadzenie szczegółowych informacji o zgodności z politykami bezpieczeństwa punktów końcowych Polityki zarządzania energią zbieranie informacji o politykach zasilania i możliwościach oszczędzania energii przez punkty końcowe Polityki abonamentów gromadzenie szczegółowych informacji o abonamentach repozytorium linuksowego i ich statusie. Nowe funkcje zarządzania energią Wobec coraz większego nacisku na oszczędność energii, zarówno ze względów finansowych, jak i w celu ochrony środowiska naturalnego, rośnie znaczenie zielonej informatyki (Green IT). Novell ZENworks Configuration Management 11 może znacznie ułatwić te działania dzięki nowym funkcjom zarządzania energią i raportowania. Pozwalają one tworzyć polityki konfigurujące ustawienia oszczędzania energii Windows i zarządzać zasilaniem z wykorzystaniem technologii Intel vpro. Rys. 3. Novell ZENworks Configuration Management pozwala w prosty sposób definiować i egzekwować polityki zarządzania energią, umożliwiające realizację celów ekologicznych firmy. str. 6

7 N o v e l l Z E N w o r k s P a t c h M a n a g e m e n t Novell ZENworks Patch Management wzbogaca zunifikowaną konsolę ZENworks o mechanizmy dokładnej, zautomatyzowanej oceny, monitorowania i obsługi aktualizacji, co umożliwia zarządzanie wszelkimi aktualizacjami dla systemów Linux, Mac OS i Windows z poziomu jednej konsoli. Dodatkowo ZENworks Patch Management zawiera szereg istotnych nowych funkcji i mechanizmów, w tym: Wieloplatformowe zarządzanie aktualizacjami, obejmujące obsługę pełnego spektrum systemów operacyjnych Windows, SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Desktop oraz Red Hat Enterprise Linux Wspomaganie zarządzania konfiguracją, umożliwiające szybkie określenie, które urządzenia w sieci wymagają instalacji określonych pakietów i zainicjowanie instalacji tych pakietów Zautomatyzowane powiadamianie pocztą elektroniczną o dostępności nowych aktualizacji Usprawnione mechanizmy raportowania, zapewniające lepszy obraz stanu aktualizacji i bezpieczeństwa sieci. Rys. 4. Zintegrowane, wieloplatformowe zarządzanie aktualizacjami. Novell ZENworks Patch Management umożliwia zarządzanie i instalowanie aktualizacji dla systemów Windows i Linux z poziomu tej samej konsoli. N o v e l l Z E N w o r k s E n d p o i n t S e c u r i t y M a n a g e m e n t 1 1 Podobnie jak ZENworks Patch Management, ZENworks Endpoint Security Management jest w pełni zintegrowanym elementem konsoli ZENworks. Do zarządzania konfiguracją i bezpieczeństwem punktu końcowego wykorzystywany jest ten sam agent. Podobnie jedna zunifikowana konsola służy do zarządzania wszystkimi politykami i funkcjami konfiguracji i bezpieczeństwa wszystkich punktów końcowych. Dzięki tej integracji ZENworks Endpoint Security Management może wykorzystywać funkcje świadomości lokalizacji platformy ZENworks przy egzekwowaniu polityk bezpieczeństwa punktów końcowych. ZENworks str. 7

8 t Endpoint Security Management obsługuje obecnie więcej urządzeń, więcej rodzajów polityk, parametrów bezpieczeństwa i funkcji raportowania niż kiedykolwiek wcześniej. Można tu wymienić: Obsługa 10 rodzajów polityk, w tym kontroli nad aplikacjami, sprzętu komunikacyjnego, szyfrowania danych, firewalli, przypisania lokalizacji, ustawień bezpieczeństwa, kontroli nad pamięciami masowymi, wymuszania VPN i bezpieczeństwa Wi-Fi Wymuszanie blokowania na poziomie sterowników w ramach polityk bezpieczeństwa punktów końcowych z możliwością definiowania precyzyjnych ustawień bezpieczeństwa dla każdego urządzenia Rozszerzone możliwości raportowania wykorzystujące mechanizm BusinessObjects, działające według gotowych szablonów lub łatwych do utworzenia, zindywidualizowanych raportów, dotyczących dowolnych polityk bezpieczeństwa punktów końcowych; obejmuje to także szereg nowych, przydatnych raportów dotyczących zarządzania energią i statusu abonamentów Ulepszone szyfrowanie, obejmujące obsługę definiowanych przez użytkownika dodatkowych haseł deszyfrujących, wiele definicji zaszyfrowanych lokalizacji ( safe harbor ) dla każdej z polityk, podfoldery dla szyfrowanych lokalizacji oraz nowe narzędzie deszyfrujące Usprawnienia dotyczące firewalla, pozwalające wyłączyć firewall Windows, modyfikować wpisy w Windows Security Center i zakresy IP. ZENworks Endpoint Security Management umożliwia teraz tworzenie białych list RSD w oparciu o opisy na liście preferowanych urządzeń. Rozszerzone możliwości bezpieczeństwa i kontroli W porównaniu z wcześniejszymi wersjami, ZENworks Endpoint Security Management oferuje pełniejszą kontrolę nad szerszą gamą urządzeń, sieci i informacji. Obejmuje to: Nowe funkcje zarządzania urządzeniami USB, pozwalające określić, z jakich urządzeń lub rodzajów urządzeń użytkownicy mają prawo korzystać Możliwości zarządzania pamięciami masowymi, dające pełną kontrolę nad dostępem do pamięci masowych i auto-odtwarzaniem nośników wymiennych Usprawnione zarządzanie Wi-Fi, umożliwiające ograniczenie dostępu do chronionych sieci i określonych punktów dostępowych Funkcje firewalla warstwy 2, dające pełną kontrolę nad całością ruchu przychodzącego i wychodzącego dla zarządzanych urządzeń Wymuszanie VPN, pozwalające wymusić użycie VPN w określonych lokalizacjach; ulepszona kontrola nad umożliwia blokowanie uruchamiania dowolnej aplikacji lub blokowanie jej dostępu do Internetu Nowe możliwości szyfrowania danych, pozwalające skonfigurować szyfrowanie nośników wymiennych Samoobrona klienta, zapobiegająca manipulacjom użytkowników przy zabezpieczeniach agenta ZENworks. N o v e l l Z E N w o r k s A s s e t M a n a g e m e n t Najnowsza wersja ZENworks Asset Management, zintegrowana z konsolą ZENworks, udostępnia możliwości zarządzania zasobami zarówno dla systemu Windows, jak i Linux. Pozwala to inwentaryzować i zarządzać wszystkimi urządzeniami Windows i inwentaryzować wszystkie urządzenia Linux za pomocą tej samej, zunifikowanej konsoli. ZENworks Asset Management oferuje także możliwości uzgadniania licencji, pozwalające tworzyć dokładne spisy i normalizować dane o licencjach w obrębie całego przedsiębiorstwa, dopasowywać wykryte w obrębie sieci produkty do zakupionych licencji, wskazywać relacje między nimi i konfrontować je z całością programu licencjonowania. str. 8

9 Z E N w o r k s F u l l D i s k E n c r y p t i o n Novell ZENworks Full Disk Encryption pozwala centralnie egzekwować politykę szyfrowania całych dysków twardych na wszystkich komputerach z systemami Windows XP, Vista i Windows 7 i 8. Do zarządzania szyfrowaniem wykorzystywana jest ta sama, centralna konsola webowa opracowana dla całej rodziny produktów ZENworks oraz ten sam adaptacyjny agent stosowany w celu zarządzania konfiguracją urządzeń, zainstalowanym na nich oprogramowaniem, uaktualnieniami, poprawkami i ustawieniami bezpieczeństwa. Ochrona przez siłowymi atakami i kradzieżą danych za pomocą pełnego szyfrowania dysków teraz stała się prosta w zarządzaniu nawet w przypadku stosowania mieszanych metod szyfrowania. ZENworks Full Disk Encryption znakomicie upraszcza wdrożenie pełnego szyfrowania dysków i zarządzanie nim, łącznie ze scentralizowanym zarządzaniem kluczami i obsługę zarówno sprzętowego, jak programowego pełnego szyfrowania dysków. System zapewnia pełne szyfrowanie dysków IDE oraz SATA. Do ochrony danych wykorzystany jest moduł szyfrowania FIPS (Federal Information Processing Standards) w sytuacji, gdy używane jest szyfrowanie sprzętowe Seagate, oraz moduł szyfrowania FIPS w przypadku korzystania z szyfrowania za pomocą oprogramowania. ZENworks Full Disk Encryption pozwala na wprowadzenie wymogu, aby użytkownicy uwierzytelniali się przed uruchomieniem (pre-boot) systemu albo za pomocą nazwy użytkownika i hasła, albo za pomocą karty Smartcard lub osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN). Można też zastosować mechanizm natychmiastowego blokowania dostępu do danych na każdym urządzeniu, które przestanie być w zasięgu serwera ZENworks. Z E N w o r k s A p p l i c a t i o n V i r t u a l i z a t i o n ZENworks Application Virtualization umożliwia szybkie przekształcanie aplikacji w przenośne, wirtualne aplikacje dostępne w postaci pojedynczego, kompletnego pliku wykonywalnego, który można rozpowszechniać i uruchamiać na dowolnym komputerze z systemem Windows (od XP po 7 i 8) bez konieczności ich instalowania w tradycyjny sposób. Do najważniejszych możliwości ZENworks Application Virtualization należą: Tworzenie pojedynczego pliku wykonywalnego wszystkie pliki, ustawienia, a także środowisko uruchomieniowe (tzw. runtime) oraz inne wymagane komponenty są spakowane do jednego pliku wykonywalnego (*.exe), który można uruchomić na dowolnym komputerze z systemem Windows. Wyeliminowanie problemów z nowymi wersjami systemów, jak Windows Windows 7 czy 8 ZENworks Application Virtualization eliminuje konieczność korzystania z uprawnień dostępu do zasobów, ogranicza liczbę pojawiających się komunikatów UAC i usuwa większość błędów związanych z kompatybilnością Integracja z systemem ZENworks Configuration Management a tym samym możliwość szybkiego i prostego zabezpieczenia zwirtualizowanych aplikacji oraz szybka, centralna dystrybucja do uprawnionych użytkowników lub ich grup zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej regułami Łatwa rejestracja aplikacji zastosowanie prostego w użyciu narzędzia do rejestracji zwirtualizowanych aplikacji wraz z systemem operacyjnym, co gwarantuje poprawne działanie skojarzonych z aplikacją plików oraz skrótów. Intuicyjne korzystanie z interfejsu użytkownika interfejs ZAV wspomaga szybkie tworzenie i dostosowywanie zwirtualizowanych aplikacji. Łatwa konfiguracja komponentów (one-click) pozwala na sprawne dodawanie środowisk uruchomieniowych (runtime), wymaganych komponentów czy przeglądarek do pliku wykonalnego ze zwirtualizowaną aplikacją. Przesyłanie strumieniowe aplikacji przeznaczonych dla platformy Windows. str. 9

10 t N o v e l l S e r v i c e D e s k. Oprogramowanie Novell Service Desk służy do sprawnej obsługi zgłoszeń serwisowych i obsługuje następujące procesy zgodne z najnowszą wersją ITIL (ITIL v.3): Zarządzanie Incydentem oraz funkcja Service Desk, Zarządzanie Konfiguracją, Zarządzanie Wiedzą, Zarządzanie Poziomem Usług w ramach SLA. Novell Service Desk zmniejsza koszty obsługi i wsparcia technicznego oraz poprawia jakość usług, usprawniająci automatyzując całe środowisko zarządzania usługami. Poprzez wykorzystywanie najlepszych praktyk, jakie zostały wypracowane w tej branży, Novell Service Desk umożliwia rozwiązywanie problemów, przesyłanie, śledzenie i zarządzanie zgłoszeniami poprzez pocztę , smartfon lub łatwy w obsłudze portal wsparcia technicznego. Novell Service Desk umożliwia: Szybkie i ekonomiczne wdrożenie kompleksowego, skalowalnego i elastycznego środowiska zarządzania usługami. Szybką integrację rozwiązania Novell Service Desk z używanymi w przedsiębiorstwie katalogami oraz rozwiązaniami z zakresu zarządzania zasobami i uwierzytelniania. Rozszerzenie, usprawnienie i automatyzację procesów zarządzania zdarzeniami, problemami i zmianami dzięki scentralizowanej bazie CMDB. Skrócenie czasu potrzebnego na rozwiązanie problemu i zmniejszenie frustracji dzięki możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów przez użytkowników. Przyjęcie i stosowanie najważniejszych procesów udzielania wsparcia i dostarczania usług zgodnie z metodyką ITIL (Information Technology Infrastructure Library), bez konieczności zatrudniania kosztownych konsultantów. J u ż d z i ś p r z e j d ź n a N o v e l l Z E N w o r k s S u i t e Novell ZENworks Suite zapewnia liczne korzyści, jak zwiększenie produktywności użytkowników końcowych przez zapewnienie im dostępu do zasobów niezbędnych do pracy, zmniejszenie kosztów dzięki integracji zarządzania dowolnymi platformami i urządzeniami bez względu na lokalizację, ograniczenie ryzyka dzięki opartym na tożsamości zabezpieczeniom obejmującym wszystkie punkty końcowe i lokalizacje, wreszcie dopasowanie działania informatyki do celów biznesowych poprzez strategiczne, zunifikowane, oparte na politykach podejście do zarządzania systemami. Więcej informacji o ZENworks Suite można znaleźć pod adresem Novell Sp. z o.o. ul. Postępu Warszawa tel , bezpłatna infolinia Novell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Novell, logo Novell, logo N, SUSE, ZENworks są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc. w USA i innych krajach. * Pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. str. 10

ZENworks Application Virtualization

ZENworks Application Virtualization Broszura informacyjna www.novell.pl ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT ZENworks Application Virtualization Sprawne i bezpieczne wdrażanie aplikacji ZENworks Application Virtualization eliminuje problemy zgodności

Bardziej szczegółowo

ZENworks 11SP3. Zarządzanie z jednej konsoli urządzeniami z systemami Windows, Linux i Mac OS

ZENworks 11SP3. Zarządzanie z jednej konsoli urządzeniami z systemami Windows, Linux i Mac OS ZENworks 11SP3 Zarządzanie z jednej konsoli urządzeniami z systemami Windows, Linux i Mac OS Julita Sobczyk Adam Jeż Novell BU Manager JSobczyk@novell.pl Starszy konsultant AJez@novell.pl Rodzina Novell

Bardziej szczegółowo

Novell Service Desk. Broszura informacyjna. Zarządzanie pomocą techniczną według dobrych praktyk ITIL. www.novell.pl

Novell Service Desk. Broszura informacyjna. Zarządzanie pomocą techniczną według dobrych praktyk ITIL. www.novell.pl Broszura informacyjna www.novell.pl ROZWIĄZANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH Novell Service Desk Zarządzanie pomocą techniczną według dobrych praktyk ITIL t Zw iększ skuteczność pomocy technicznej Novell

Bardziej szczegółowo

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych 2 3 Spis treści Zestawy oprogramowania ochronnego 7 Desktop

Bardziej szczegółowo

Jednolity system zarządzania sieciami LAN/WLAN upraszcza narzędzia i automatyzuje zarządzanie w całej infrastrukturze

Jednolity system zarządzania sieciami LAN/WLAN upraszcza narzędzia i automatyzuje zarządzanie w całej infrastrukturze Prospekt informacyjny Network Management Suite Aplikacje do wspólnego zarządzania sieciami WLAN/LAN zapewniające centralną widoczność i kontrolę. Z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Novell Open Enterprise Server w Twojej firmie Przewodnik aktualizacji (upgrade) ze starszych wersji NetWare

Novell Open Enterprise Server w Twojej firmie Przewodnik aktualizacji (upgrade) ze starszych wersji NetWare Novell Open Enterprise Server w Twojej firmie Przewodnik aktualizacji (upgrade) ze starszych wersji NetWare ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY www.novell.pl 2 Artykuł przeglądowy WPROWADZENIE Novell Open Enterprise Server

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie tożsamością i bezpieczeństwem

Zarządzanie tożsamością i bezpieczeństwem Broszura informacyjna www.novell.pl ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM Zarządzanie tożsamością i bezpieczeństwem Przegląd rozwiązań firmy Novell do integracji systemów, automatyzacji procesów i

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.5 Wersja dokumentacji: 1 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Porównanie konkurencyjnych rozwiązań przetwarzania w chmurze firm Microsoft i VMware. Wirtualizacja

Porównanie konkurencyjnych rozwiązań przetwarzania w chmurze firm Microsoft i VMware. Wirtualizacja Porównanie konkurencyjnych rozwiązań przetwarzania w chmurze firm Microsoft i VMware Wirtualizacja Wprowadzenie Organizacje rozważające korzystanie z przetwarzania w chmurze w celu usprawnienia działania

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 12

SUSE Linux Enterprise Server 12 Broszura informacyjna www.suse.pl SUSE Linux Enterprise Server 12 Zestawienie nowych funkcji i najważniejszych możliwości systemu S U S E L I N U X E N T E R P R I S E S E R V E R 1 2 w p r o w a d z e

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Symantec NetBackup 7. Platforma Symantec NetBackup: kompletna ochrona przedsiębiorstw działających w zinformatyzowanych środowiskach

Symantec NetBackup 7. Platforma Symantec NetBackup: kompletna ochrona przedsiębiorstw działających w zinformatyzowanych środowiskach Platforma Symantec NetBackup: kompletna ochrona przedsiębiorstw działających w zinformatyzowanych środowiskach Opis Platforma Symantec NetBackup ułatwia ochronę informacji dzięki automatyzacji zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SPIS TREŚCI SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE DESKTOP... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 4 Największa

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows Standard ochrony danych w systemach Windows Wprowadzenie Oprogramowanie Symantec Backup Exec 12.5 to rynkowy lider w dziedzinie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych (w zakresie od serwerów

Bardziej szczegółowo

Arkanet s.c. Produkty. McAfee Poradnik

Arkanet s.c. Produkty. McAfee Poradnik Produkty McAfee Poradnik sierpień 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE SIERPIEŃ 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE McAfee Poradnik sierpień 2006 W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych z dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Backup i storage. Szybkie odzyskiwanie danych historycznych opis rozwiązania str. 4. Jak stworzyć solidny system ochrony informacji? wdrożenie str.

Backup i storage. Szybkie odzyskiwanie danych historycznych opis rozwiązania str. 4. Jak stworzyć solidny system ochrony informacji? wdrożenie str. Szybkie odzyskiwanie danych historycznych opis rozwiązania str. 4 Jak stworzyć solidny system ochrony informacji? wdrożenie str. 8 Na bezpieczeństwie oszczędzaj z głową wdrożenie str. 19 Efektywne metody

Bardziej szczegółowo

F-Secure Business Suite

F-Secure Business Suite F-Secure Business Suite Produkt Business Suite to kompletne rozwiązanie zabezpieczające, które ułatwia administratorom IT scentralizowane zarządzanie. Łączy on w sobie niezrównaną ochronę i maksymalną

Bardziej szczegółowo

Maciej Kuczyński, APN Promise

Maciej Kuczyński, APN Promise 1. Prelegenci Maciej Kuczyński, APN Promise. W trakcie webinarium zaprezentujemy zagadnienia związane z zarządzaniem, które coraz mocniej wchodzą na rynek konsumencki oraz biznesowy. Tematem szóstego spotkania

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

IBM Global Technology Services. Razem. z nami. możesz więcej KATALOG USŁUG IT. wszystko co. potrzebujesz by odnieść sukces. www.ibm.

IBM Global Technology Services. Razem. z nami. możesz więcej KATALOG USŁUG IT. wszystko co. potrzebujesz by odnieść sukces. www.ibm. IBM Global Technology Services Razem z nami możesz więcej KATALOG USŁUG IT wszystko co potrzebujesz by odnieść sukces 1 O I N N O W A C Y J N O Ś C I Szanowni Państwo, Panuje opinia, że przyszłość należy

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo