WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamość, dnia 16 grudnia 2010r. Adm-I /10 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Sąd Okręgowy w Zamościu informuje, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego u zbiegu ulic: Wyszyńskiego, Zamoyskiego, Pawłówka w Zamościu wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści: PYTANIE 1 Prosimy o informację czy w związku z faktem wyposaŝenia budynku w system wentylacji mechanicznej konieczna jest w systemie oddymiania funkcja dodatkowego przewietrzania ręcznego i wynikające z tego zastosowanie przycisków przewietrzających i centralek pogodowych? W budynku Sądu Okręgowego i Rejonowego dla klatek schodowych występuje system wentylacji mechanicznej i dla części systemu wentylacji grawitacyjnej. Taki system jest zatwierdzony przez rzeczoznawców poŝarowych, opisany w punkcie opisu technicznego systemu SAP i nie moŝna go zmienić. PYTANIE 2 Prosimy o określenie prawidłowych ilości siłowników dla instalacji oddymiania, poniewaŝ ilości wynikające z rzutów, schematów i rysunków oraz przedmiarów są róŝne. Prosimy równieŝ o podanie przykładowych typów siłowników do klap poŝarowych i drzwi dymoszczelnych. Podane w przedmiarze nie mogą słuŝyć do napędu klap Do wyceny oferty prosimy przyjąć następujące ilości siłowników dla obsługi klap dymowych, drzwi i okien Sadu Okręgowego 17 szt. obsługa drzwi i okien + 9 siłowników do klap dymowych Sad Rejonowy 19 szt. obsługa drzwi i okien + 8 siłowników do klap dymowych Siłowniki do klap dymowych będą dostarczane wraz z klapami. 1

2 - Siłowniki do klap poŝarowych na kanałach wentylacyjnych są przewidziane w projekcie wentylacji. - Do drzwi dymoszczelnych naleŝy przewidzieć trzymacze elektromagnetyczne 24VDC dla Sądu Okręgowego 24 szt., a dla Sądu Rejonowego 23 szt. - Siłowniki (mechaniczne) do obsługi drzwi będą przewidziane w projektach architektonicznych i wyposaŝenia wnętrz. Sposób obsługi drzwi dymoszczelnych jest opisany w punkcie opisu technicznego. PYTANIE 3 Pytanie: Prosimy o sprecyzowanie wymaganych parametrów zasilaczy UPS. Zasilacze wynikające z dokumentacji występują w róŝnych opcjach, których opis techniczny w projekcie nie precyzuje. Pytanie: Z przesłanych opisów w dokumentach projektowych nie wynika jednoznacznie, jakie modele UPS-ów naleŝy zaproponować. Producent UPS-ów, które są w projekcie oferuje serię MPS w trzech róŝnych opcjach Wersje prostownika z filtrem: Sentry MPS LH: THDI < 5%, coscp > 0,9 Sentry MPS Plus: THDI < 5%, cos<p > 0,93 Sentry MPS Sinus: THDI < 3%, cos<p > 0,95 Poproszę o informację, która wersję miał na myśli projektant. NaleŜy zastosować UPS Sentry MPS Plus. PYTANIE 4 Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga pisemnej akceptacji projektanta dla alternatywnych central klimatyzacyjnych? Zgodnie z zapisami projektu Zamawiający wymaga pisemnej akceptacji projektanta dla alternatywnych central klimatyzacyjnych PYTANIE 5 Proszę o wyjaśnienie dotyczące zastosowania glikolu etylenowego jako czynnika zasilającego dla nagrzewnic i chłodnic w centralach klimatyzacyjnych. Czy naleŝy zastosować glikol 30% jak na zaproponowanych kartach katalogowych central czy 35% jak w opisie technicznym? Jako czynnik zasilający dla nagrzewnic i chłodnic naleŝy przyjąć wodny roztwór glikolu etylenowego 35%. PYTANIE 6 Czy Zamawiający wymaga wyceny 1 sztuki czerpni/ wyrzutni o obwodzie do 1600 mm poz. 25 w przedmiarze robót czy 10m sztuk zgodnie z zestawieniem elementów? 2

3 W przedmiarze robót w pozycji nr 25 (Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 1600 mm) naleŝy skorygować obmiar: jest: 1 sztuka, powinno być: 10 sztuk. PYTANIE 7 Czy Zamawiający wymaga wyceny 528 sztuk kratek wentylacyjnych o obwodzie do 2000 mm poz. 37 w przedmiarze robót czy 130 sztuk wg zestawienia elementów. W sporządzaniu oferty naleŝ uwzględnić sztuk elementów nawiewnych wentylacyjnych o obwodzie do 2000mm. PYTANIE 8 Czy Zamawiający wymaga wyceny 36 sztuk tłumików o średnicy do 200 mm poz. 15 przedmiaru robót czy 28 sztuk zgodnie z zestawieniem elementów? W sporządzaniu oferty naleŝy uwzględnić 36 sztuk tłumików - zgodnie z przedmiarem robót (poz. 15 przedmiaru) PYTANIE 9 W jakiej pozycji przedmiaru uwzględnić zawory wyrównawcze typ OVE - 22 szt.? Zawory wyrównawcze typ OVE w ilości 22 sztuki są ujęte w pozycji 41 przedmiaru. PYTANIE 10 Czy obróbka klap ppoŝ i cokołów dachowych naleŝy do wykonawców instalacji wentylacji? Wykonanie cokołów dachowych nie naleŝy do wykonawców instalacji wentylacji. Osadzenie podstaw dachowych na cokołach wraz z obróbką powinna zostać uwzględniona w sporządzeniu oferty przez wykonawcę instalacji wentylacji. Otwory pod wszystkie przejścia wentylacyjne (w tym równieŝ na klapy ppoŝ.) będą przygotowane podczas wznoszenia poszczególnych ścian i stropów. Wykonawca instalacji wentylacji w sporządzaniu oferty powinien uwzględnić obróbkę wszystkich klap ppoŝ. w zaleŝności od rodzaju zabudowy (rodzaj przegrody, odległość klapy od przegrody, konieczność zabudowy Conlitem itp.) PYTANIE 11 Czy konstrukcje wsporcze pod centrale klimatyzacyjne wchodzą w zakres wykonania instalacji wentylacji? 3

4 Konstrukcje wsporcze pod centrale klimatyzacyjne nie wchodzą w zakres wykonania instalacji wentylacji. PYTANIE 12 W jakiej pozycji przedmiaru naleŝy ująć: 1. Anemostaty OAN szt 2. Anemostaty OAN250 8szt 3. Nawiewniki szczelinowe VSD 50-2-DS 1050x szt 4. Nawiewniki szczelinowe VSD DS-M/1800x szt 5. Nawiewniki szczelinowe VSD 50-2-DS-M/1800x szt. 6. Anemostaty wirowe NS-8-R1Z-825/72 2szt 7. Anemostaty wirowe NS-8-R1Z szt 8. Anemostaty wirowe NS-8-R1Z szt 9. Anemostaty wirowe NS-8-R1Z szt 10. Anemostaty wirowe NS-8-R1Z szt 11. Anemostaty wirowe NS-8-R1Z szt 12. Nawiewniki wirowe NWC szt 13. Nawiewniki wirowe NWC szt 14. Nawiewniki ALDA-2N-317x317 8szt 15. Nawiewniki ALDA-2N-261 x261 1 szt 16. Nawiewniki sufitowe NSO/P szt 17. Nawiewniki NSO/P-160 4szt 18. Zawory wentylacyjne fi szt 19. Zawory wentylacyjne fi szt 20. Zawory wentylacyjne fi szt 21. Zawory wentylacyjne fi szt 22. Zawory wentylacyjne fi szt W przedmiarze uwzględnione zostało 2495 szt (poz. 38,39,40,41,42,43 przedmiaru) nawiewników i anemostatów natomiast z zestawienia elementów wychodzi Kratki, nawiewniki, anemostaty oraz zawory wentylacyjne zostały ujęte w pozycjach 36,37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Przedmiar i kosztorys został opracowany na bazie KNR 2-17, które nie zawierają wszystkich elementów lub robót instalacji wentylacji adekwatnych do dzisiejszych rozwiązań technicznych. W związku z tym niektóre elementy wentylacyjne, które nie mają odpowiedników w KNR zostały ujęte w pozycjach KNR przez analogię. Przedmiar i kosztorys branŝy wentylacji został przekazany do biura generalnego projektanta przed zakończeniem projektu aranŝacji wnętrz (stropów podwieszonych). Po jego zakończeniu wykonano ostateczną korektę projektu wentylacji-klimatyzacji, a przedmiaru juŝ nie. Z tego powodu nie ujęto w przedmiarze części elementów przepływowych pomiędzy przestrzenią stropu podwieszonego i klimatyzowanymi pomieszczeniami. W efekcie przedmiar w pozycji 37 naleŝy uzupełnić o 91szt nawiewników NSOP/P czyli obmiar poz. 37 powinien wynościć-619szt. Natomiast w 4

5 pozycji 41 obmiar naleŝy zwiększyć o 264szt do wartości 1636szt. Na brakujące 264 elementy wentylacyjne składają się: zawory przepływowe OVE160-24szt, zawory przepływowe OVE szt oraz zawory wentylacyjne d160 w ilości 218sztuk. PYTANIE 13 Str. 7/26 Tom 9 cz 3, pkt Opis rozwiązania Zamawiający umieścił zapis:...w wejściu głównym, na holu, zainstalowany zostanie (...) stojący monitor wielkoformatowy (waterfall) - przymocowany do podłogi.. Urządzenie to widnieje równieŝ w przedmiarze pkt.7a pozycja nr 4 i nr 16. Prosimy o uszczegółowienie zapisów dotyczących ww. stojącego monitora wielkoformatowego, w celu moŝliwości dostarczenia urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego. Stojący monitor wielkoformatowy wymagania techniczne: Monitor Typ ekranu LCD przekątna 46'' Panel dotykowy Wykonany w technologi umoŝliwiającej działanie przez szybę. Kontrast 3000:1 Kąt oglądania poziomo 178, pionowo 178 Czas reakcji 8 ms Jasność 450 cd/m 2 Liczba kolorów 16,7 mln. Rozdzielczość Inne Komputer Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty 1080x1920 Matryca LCD powinna być przystosowana przez producenta do pracy w orientacji pionowej. Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera i trwale oznaczona jego logo, wyposaŝona w 1 złącze PCI Express x16 niski profil, 1 wolne złącze PCI niski profil, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA, 1 złącze esata; Rekomendowany przez producenta procesora, min. Q45 lub równowaŝny Procesor klasy x86 dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2x 2,7 GHz 2 GB DDR3 1066MHz Min. 160 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache Zintegrowana, z moŝliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min. 256MB, np. Intel GMA 4500 lub równowaŝna Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (min. ADI 1984A) 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x esata, 1 x DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie moŝe być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Obudowa komputera Małogabarytowa typu small form factor, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym; Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaŝ kart rozszerzeń i napędów bez konieczności uŝycia narzędzi (wyklucza się uŝycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności uŝycia 5

6 System operacyjny Bezpieczeństwo narzędzi (wyklucza się uŝycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umoŝliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do załoŝenia kłódki) Zasilacz o mocy 235W i wydajności 88% W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, słuŝący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy słuŝący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać moŝliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy uŝyciu klucza sprzętowego. BIOS Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń MoŜliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz moŝliwość ustawienia następujących zaleŝności pomiędzy nimi: brak moŝliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać moŝliwość ustawienia zaleŝności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było moŝliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. MoŜliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. MoŜliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. MoŜliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. MoŜliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów 6

7 Dodatkowe oprogramowanie znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. MoŜliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umoŝliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a takŝe na grupie komputerów w tym samym czasie, Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez uŝytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI Windows Management Interface, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umoŝliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej. Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Vista Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zuŝywających energię moŝliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyŝej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 7

8 Wsparcie techniczne producenta Obudowa Wygląd, materiał Wymiary Funkcjonalność Zasilanie Certyfikaty Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Infokiosk wolnostojący o zwartej bryle. Boki wykonane z profili aluminiowych z zaokrągloną powierzchnią, na środku, wzdłuŝ profilu powinna się znajdować ozdobna szczelina o szerokości 4 mm. Przód jednolity z szyby hartowanej o grubości min. 6 mm, tył z blachy aluminiowej o grubości min. 3 mm malowanej proszkowo. Infokiosk powinien stać na podstawie z blachy o grubości 10 mm. Konstrukcja nośna, umieszczona wewnątrz infokiosku, powinna być wykonana z blachy stalowej zabezpieczonej galwanicznie przed korozją. Wymiary infokiosku powinny być nie większe niŝ: 775x1950x230 mm (szer. x wys. x głęb.), wymiary podstawy 900 x 450 mm 1) Przód wykonany z jednolitej tafli szklanej z moŝliwością umieszczenia dowolnego logo od wewnętrznej strony poniŝej monitora. 2) Wnęka na komputer powinna umoŝliwiać umieszczenie dowolnego komputera w obudowie SFF (Small Form Factor). 3) Dostęp do wnętrza obudowy powinny umoŝliwiać drzwi zamykane na zamek, umieszczone z tyłu infokiosku. Konstrukcja drzwi powinna umoŝliwiać dostęp do komputera poprzez ściągnięcie drzwi, nawet w przypadku, gdy infokiosk umieszczony jest tyłem do ściany w odległości nie większej jak 30 cm. 4) Wentylacja infokiosku powinna być wymuszona przez dwa wentylatory. 5) W podstawie infokiosku powinien znajdować się otwór umoŝliwiający doprowadzenie przewodów oraz otwory do przykręcenia infokiosku do podłoŝa. 6) Z tył infokiosku powinny znajdować się gniazda do podłączenia zasilania i sieci LAN, które opcjonalnie moŝna usunąć poprzez wymianę fragmentu obudowy. 7) Infokiosk wyposaŝony w głośnik strukturalny niewidoczny z zewnątrz, montowany do konstrukcji infokiosku. ~230V 50Hz; pobór mocy 400W max. Certyfikaty ISO9001 i ISO14001 dla producenta infokiosku PYTANIE 14 Przedmiar pkt.7a pozycja nr 9 MontaŜ i konfiguracja wokand infokiosku)" Pozycja ta widnieje w ilości 28 szt. Suma urządzeń typu wokanda, monitory wielkoformatowe i infokioski daje wynik 30 szt. W związku z powyŝszym, czy prawidłowa wartość przedmiaru pkt.7a pozycja nr 9, to 30 szt? Prawidłowa wartość przedmiaru pkt.7a pozycja nr 9 to 30 szt. 8

9 PYTANIE 15 Punkt 7.5 System wspomagania organizacji rozpraw Opis rozwiązania Prosimy o uszczegółowienie zapisów dotyczących ww. rozwiązania programowego, w celu moŝliwości dostarczenia aplikacji spełniającej wymagania Zamawiającego. System Wspomagania Organizacji Rozpraw wymagania techniczne zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Zamawiający dokonuje w tym zakresie stosownej zmiany SIWZ. PYTANIE 16 Str. 7/38 Tom 9 cz. 3 Specyfikacja serwera W pozycji Oprogramowanie systemowe", Zamawiający zamieścił zapis, Ŝe wymaga oprogramowania... Microsoft SQL Server Standard 2008, licencja na obydwa procesory + nośnik". Serwer aplikacji systemu SWOR korzysta tylko z jednego uŝytkownika, który łączy się z bazą serwera bazodanowego SQL. Licencja procesorowa SQL w serwerze dedykowanym dla systemu SWOR, nie jest więc konieczna. Czy w związku z powyŝszym, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu licencjonowania serwera SQL z procesorowego na licencjonowanie dostępowe CAL? Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu licencjonowania serwera SQL z procesorowego na licencjonowanie dostępowe CAL. PYTANIE 17 Czy Zamawiający wymaga wdroŝenia - instalacji i konfiguracji systemu automatycznego monitorowania połączeń fizycznych w czasie rzeczywistym czy tylko dostawy urządzeń? Zamawiający wymaga dostawy i uruchomienia (i konfiguracji) wszystkich zaprojektowanych systemów tj. zapewnienia ich 100% działania oraz pełnej funkcjonalności, zarówno od strony połączeń fizycznych jak i platformy programowej. PYTANIE 18 Prosimy o uzupełnienie Dokumentacji Projektowej o zestawienia listew montaŝowych Comax. Załączony wykaz rys jest nieedytowalny. Zestawienie elementów COMAX znajduje się na rysunku (prawy górny róg). 9

10 PYTANIE 19 Prosimy o wyjaśnienie rozbieŝności obmiaru świetlików systemowych Ecophone Coffer Light. Wg Projektu AranŜacji powierzchnia łączna świetlików równa jest ok. 672,96 m2, natomiast wg Przedmiaru Robót równa jest 413,76m2. Prosimy o sporządzenie zestawienia cofferów z określeniem gabarytów oraz ilości. Zestawienie cofferów Parter 360 x 240cm - 8 sztuk 480 x 360cm - 1 sztuk 360 x 600cm - 3 sztuki 360 x 360cm - 1 sztuka 480 x 720cm - 1 sztuka I piętro: 360 x 240cm - 7 sztuk 480 x 360cm - 2 sztuki 360 x 600cm - 1 sztuka II piętro: 360 x 240cm - 7 sztuk 360 x 480cm - 1 sztuka 360 x 600cm - 1 sztuka Pozostałe podświetlenia to listwa Orac Myline. Light Coffer występuje w firmie Ecophon. PYTANIE 20 W przedmiarach robót budowlanych występują drzwi o odporności ogniowej EI 60 (drewniane) i EI 60 dymoszczelne (drewniane) oraz drzwi z izolacją akustyczną w ilości 95 szt., natomiast na rys (wykaz ślusarki - drzwi wewnętrzne) jest ich łącznie 114 szt. Jaką ilość przyjąć do wyceny? Do wyceny przyjąć wg wykazu ślusarki szt. PYTANIE 21 Wg opisu do projektu wykonawczego projektu aranŝacji wnętrz w salach rozpraw kabiny kuloodporne posiadają okno zabezpieczone szybą P4. Nie jest to szyba kuloodporna. Szyby kuloodporne posiadają symbol BR 1, BR 2, BR 3 BR 4, BR 5, BR 6, BR 7. Proszę podać wymagany typ szyby jaki naleŝy przyjąć do wyceny. Jako wymagane naleŝy przyjąć szyby kuloodporne o symbolu BR4 10

11 PYTANIE 22 W dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego są dwie wersje rysunku o nr (wykaz ślusarki - drzwi zewnętrzne). Pierwsza zawiera drzwi: DZ1-3szt., DZ2-8szt., DZ3-9szt., DZ4-1szt., DZ5/EI 60-2szt.; druga wersja zestawia drzwi: DZ1-3szt., DZ2-8szt., DZ3-9szt., DZ-4-1szt., DZ5/EI 60-2szt. W przedmiarze natomiast, są ujęte tylko drzwi DZ5/EI 60-2szt. Czy pozostałe drzwi z rysunku nr są przedmiotem zamówienia? Jeśli tak, to którą wersję zestawienia przyjąć w kosztorysie ofertowym? Zestawienie ślusarki i stolarki z fasadami; zamawiający opublikował we wcześniejszych wyjaśnieniach treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. PYTANIE 23 W nawiązaniu do odpowiedzi Ad. 9 z dnia 15 listopada 2010r ( znak sprawy Adm-I /10) Zamawiający jako element wyposaŝenia przewiduje montaŝ blatów w sanitariatach. Prosimy o podanie materiału, kolorystyki, wymiarów (gr. płyty, dł., szer.) oraz ilości blatów. Kolorystyka i rodzaje materiałów naleŝy przyjąć wg dokumentacji projektowej AranŜacja wnętrz. PYTANIE 24 Zamawiający zamieścił na swej stronie przedmiary robót dla poszczególnych zakresów branŝowych; między innymi przedmiar INSTALACJE TELETECHNICZNE I NISKOPRĄDOWE, w którym zawarto tylko jeden rodzaj instalacji tj. System instalacji SAP, sterowania i monitorowania urządzeń przeciwpoŝarowego zabezpieczenia obiektu : a) Instalacje sygnalizacji poŝaru SĄD REJONOWY + SĄD b) Instalacje oddymiania SĄD REJONOWY + SĄD c) Centralizacja systemów SĄD REJONOWY + SĄD W materiałach przetargowych znajduje się równieŝ kosztorys ofertowy INSTALACJE TELETECHNICZNE I NISKOPRĄDOWE, który ujmuje: a) Video-domofony SĄD REJONOWY + SĄD b) System CCTV system telewizji dozorowej + System LPR SĄD REJONOWY + SĄD c) System BMS i AKPiA SĄD REJONOWY + SĄD d) System kontroli dostępu wybranych pomieszczeń i obszarów budynku SĄD REJONOWY + SĄD e) System nagłośnienia sal rozpraw SĄD REJONOWY + SĄD f) System SSWiN - system sygnalizacji włamania i napadu SĄD REJONOWY + SĄD g) System sieci strukturalnej i SWOR SĄD REJONOWY + SĄD h) Zestawienie sprzętu telekonferencja tylko SĄD 1 i) System tłumaczeń tylko SĄD 1 j) System napięcia gwarantowanego dla punktów dostępu komputerowych i telefonicznych SĄD REJONOWY + SĄD 11

12 k) Materiały instalacji okablowania strukturalnego pasywne SĄD REJONOWY + SĄD l) Centrala telefoniczna SĄD REJONOWY + SĄD m) Materiały instalacji okablowania strukturalnego aktywne SĄD REJONOWY + SĄD n) System instalacji SAP, sterowania i monitorowania urządzeń przeciwpoŝarowego zabezpieczenia obiektu SĄD REJONOWY + SĄD Instalacje sygnalizacji poŝaru Instalacje oddymiania Centralizacja systemów To samo zestawienie (w zakresie INSTALACJE TELETECHNICZNE I NISKOPRĄDOWE ) znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 12. W związku z powyŝszymi rozbieŝnościami w zestawieniach (przedmiar a kosztorys/załącznik nr 12), proszę o sprecyzowanie zakresu robót objętego niniejszym przetargiem. Zakres naleŝy przyjąć wg zestawienia INSTALACJE TELETECHNICZNE I NISKOPRĄDOWE które obejmuje: a) Video-domofony SĄD REJONOWY + SĄD b) System CCTV system telewizji dozorowej + System LPR SĄD REJONOWY + SĄD c) System BMS i AKPiA SĄD REJONOWY + SĄD d) System kontroli dostępu wybranych pomieszczeń i obszarów budynku SĄD REJONOWY + SĄD e) System nagłośnienia sal rozpraw SĄD REJONOWY + SĄD f) System SSWiN - system sygnalizacji włamania i napadu SĄD REJONOWY + SĄD g) System sieci strukturalnej i SWOR SĄD REJONOWY + SĄD h) Zestawienie sprzętu telekonferencja tylko SĄD 1 i) System tłumaczeń tylko SĄD 1 j) System napięcia gwarantowanego dla punktów dostępu komputerowych i telefonicznych SĄD REJONOWY + SĄD k) Materiały instalacji okablowania strukturalnego pasywne SĄD REJONOWY + SĄD l) Centrala telefoniczna SĄD REJONOWY + SĄD m) Materiały instalacji okablowania strukturalnego aktywne SĄD REJONOWY + SĄD n) System instalacji SAP, sterowania i monitorowania urządzeń przeciwpoŝarowego zabezpieczenia obiektu SĄD REJONOWY + SĄD Instalacje sygnalizacji poŝaru Instalacje oddymiania Centralizacja systemów 12

13 PYTANIE 25 Prosimy o podanie danych (parametry techniczne, marka referencyjna) niezbędnych do wyceny tablic elektronicznych przywołujących do stanowisk kas i punktów informacyjnych na korytarzu mocowanych do sufitu, oraz tablic elektronicznych nad poszczególnymi stanowiskami w pomieszczeniach obsługi interesantów - mocowanych do sufitu nad biurkami na sztywnych profilach dystansowych. Prosimy równieŝ o wskazanie jednoznacznego miejsca w kosztorysie, oraz w Zbiorczym Zestawieniu Kosztów, w którym naleŝy ująć w/w. tablice. Projekt przewiduje wykonanie według systemu Infokiosk IB-135, który znajduje się w projekcie AranŜacji wnętrz. PYTANIE 26 Prosimy o bliŝszą specyfikację opraw w podłodze LED 5068 HALL, określającą jednoznacznie o jakie oprawy chodzi oraz o podanie ich ilości. Oprawy w podłodze wg. dokumentacji projektowej; LED 5068, 500x500x4, 6W, 24VDC; ES-SYSTEM. PYTANIE 27 W tej samej odpowiedzi występują : węŝe świetlne 15 szt. czy dotyczy to HALL-u?, czy pomieszczeń Nr 1301 i 1290, i węŝe te są opisane poniŝej? jeŝeli dotyczy HALLu, to prosimy o podanie danych dla nich, w tym długości. W hallu zaprojektowano 2 węŝe świetlne w podłodze i 12 modułów 5068(2 komplety; lewy i prawy). Ponadto węŝe świetlne projektowane są w pomieszczeniach; nr szt. i w pomieszczeniu nr szt. w 4 grupach lokowane w naroŝach. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 1) dodaje załącznik nr 11ł do SIWZ - System Wspomagania Organizacji Rozpraw wymagania techniczne Załączniki: Załącznik nr 1 System Wspomagania Organizacji Rozpraw wymagania techniczne Treść niniejszych wyjaśnień przekazano wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wystąpili z pytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a takŝe zamieszczono na stronie Zamawiającego 13

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ DAT-2151-4/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby uŝytkowników tj.: Karkonoska Państwowa Szkoła WyŜsza w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min.

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. Komputer stacjonarny typ A 12 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Lublin, luty 2010. Spis treści

Lublin, luty 2010. Spis treści Specyfikacja techniczna urządzeń i oprogramowania niezbędnych do realizacji projektu pn. E-usługi publiczne źródłem wzrostu standardów obsługi mieszkańców gminy Józefów Lublin, luty 2010 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do miejsc wskazanych przez zamawiającego. 3. Zamawiający dokona

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK.2222 - /10

UMOWA Nr EZK.2222 - /10 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

5. Pamięć operacyjna 8GB (2x4096MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, 6. Parametry pamięci Min. 1TB SATA 7200 obr.

5. Pamięć operacyjna 8GB (2x4096MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, 6. Parametry pamięci Min. 1TB SATA 7200 obr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dostawa urządzeń komputerowych dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-VI/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DAT-2151-4/10 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby uŝytkowników tj.: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18. w godzinach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Poz. 1 Serwer bazodanowy szt. 4 Element składowy dostawy Parametry wymagane Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 4U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1440 Toruń, dnia 2008 r. Numer sprawy: 5/2008/26/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje o zamawiającym: 1.1 Zamawiającym jest: Nazwa: Jednostka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, lipiec 2015 r. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż kompletnego układu monitoringu pracy wyłącznika próżniowego

Bardziej szczegółowo

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model L Nazwa p. 1 Stacja robocza Parametry Ilość Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / 9 szt. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Techniczna OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ Część 1 Pełnomocnik Rektora ds. planowania strategicznego i zamówień publicznych Laptop 1 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu: 1. Komputer stacjonarny - 40 szt. Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. 77 4080513, tel./fax 77 4080553, www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie Ul. Floriańska 1 29-105 Krasocin biblioteka@krasocin.com.pl www.gbp.krasocin.com.pl SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do SIWZ TELEBIM ZEWNĘTRZNY

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SPRZĘTU. Szczegółowa specyfikacja sprzętowa:

SPECYFIKACJA SPRZĘTU. Szczegółowa specyfikacja sprzętowa: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ SPECYFIKACJA SPRZĘTU Rodzaj Urządzenia Ilość Wartość jednostkowa netto Wartość jednostkowa brutto Wartość netto Wartość brutto Serwer 1 Stacje robocze 14 Drukarka 2 Razem Szczegółowa

Bardziej szczegółowo