WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamość, dnia 16 grudnia 2010r. Adm-I /10 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Sąd Okręgowy w Zamościu informuje, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego u zbiegu ulic: Wyszyńskiego, Zamoyskiego, Pawłówka w Zamościu wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści: PYTANIE 1 Prosimy o informację czy w związku z faktem wyposaŝenia budynku w system wentylacji mechanicznej konieczna jest w systemie oddymiania funkcja dodatkowego przewietrzania ręcznego i wynikające z tego zastosowanie przycisków przewietrzających i centralek pogodowych? W budynku Sądu Okręgowego i Rejonowego dla klatek schodowych występuje system wentylacji mechanicznej i dla części systemu wentylacji grawitacyjnej. Taki system jest zatwierdzony przez rzeczoznawców poŝarowych, opisany w punkcie opisu technicznego systemu SAP i nie moŝna go zmienić. PYTANIE 2 Prosimy o określenie prawidłowych ilości siłowników dla instalacji oddymiania, poniewaŝ ilości wynikające z rzutów, schematów i rysunków oraz przedmiarów są róŝne. Prosimy równieŝ o podanie przykładowych typów siłowników do klap poŝarowych i drzwi dymoszczelnych. Podane w przedmiarze nie mogą słuŝyć do napędu klap Do wyceny oferty prosimy przyjąć następujące ilości siłowników dla obsługi klap dymowych, drzwi i okien Sadu Okręgowego 17 szt. obsługa drzwi i okien + 9 siłowników do klap dymowych Sad Rejonowy 19 szt. obsługa drzwi i okien + 8 siłowników do klap dymowych Siłowniki do klap dymowych będą dostarczane wraz z klapami. 1

2 - Siłowniki do klap poŝarowych na kanałach wentylacyjnych są przewidziane w projekcie wentylacji. - Do drzwi dymoszczelnych naleŝy przewidzieć trzymacze elektromagnetyczne 24VDC dla Sądu Okręgowego 24 szt., a dla Sądu Rejonowego 23 szt. - Siłowniki (mechaniczne) do obsługi drzwi będą przewidziane w projektach architektonicznych i wyposaŝenia wnętrz. Sposób obsługi drzwi dymoszczelnych jest opisany w punkcie opisu technicznego. PYTANIE 3 Pytanie: Prosimy o sprecyzowanie wymaganych parametrów zasilaczy UPS. Zasilacze wynikające z dokumentacji występują w róŝnych opcjach, których opis techniczny w projekcie nie precyzuje. Pytanie: Z przesłanych opisów w dokumentach projektowych nie wynika jednoznacznie, jakie modele UPS-ów naleŝy zaproponować. Producent UPS-ów, które są w projekcie oferuje serię MPS w trzech róŝnych opcjach Wersje prostownika z filtrem: Sentry MPS LH: THDI < 5%, coscp > 0,9 Sentry MPS Plus: THDI < 5%, cos<p > 0,93 Sentry MPS Sinus: THDI < 3%, cos<p > 0,95 Poproszę o informację, która wersję miał na myśli projektant. NaleŜy zastosować UPS Sentry MPS Plus. PYTANIE 4 Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga pisemnej akceptacji projektanta dla alternatywnych central klimatyzacyjnych? Zgodnie z zapisami projektu Zamawiający wymaga pisemnej akceptacji projektanta dla alternatywnych central klimatyzacyjnych PYTANIE 5 Proszę o wyjaśnienie dotyczące zastosowania glikolu etylenowego jako czynnika zasilającego dla nagrzewnic i chłodnic w centralach klimatyzacyjnych. Czy naleŝy zastosować glikol 30% jak na zaproponowanych kartach katalogowych central czy 35% jak w opisie technicznym? Jako czynnik zasilający dla nagrzewnic i chłodnic naleŝy przyjąć wodny roztwór glikolu etylenowego 35%. PYTANIE 6 Czy Zamawiający wymaga wyceny 1 sztuki czerpni/ wyrzutni o obwodzie do 1600 mm poz. 25 w przedmiarze robót czy 10m sztuk zgodnie z zestawieniem elementów? 2

3 W przedmiarze robót w pozycji nr 25 (Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 1600 mm) naleŝy skorygować obmiar: jest: 1 sztuka, powinno być: 10 sztuk. PYTANIE 7 Czy Zamawiający wymaga wyceny 528 sztuk kratek wentylacyjnych o obwodzie do 2000 mm poz. 37 w przedmiarze robót czy 130 sztuk wg zestawienia elementów. W sporządzaniu oferty naleŝ uwzględnić sztuk elementów nawiewnych wentylacyjnych o obwodzie do 2000mm. PYTANIE 8 Czy Zamawiający wymaga wyceny 36 sztuk tłumików o średnicy do 200 mm poz. 15 przedmiaru robót czy 28 sztuk zgodnie z zestawieniem elementów? W sporządzaniu oferty naleŝy uwzględnić 36 sztuk tłumików - zgodnie z przedmiarem robót (poz. 15 przedmiaru) PYTANIE 9 W jakiej pozycji przedmiaru uwzględnić zawory wyrównawcze typ OVE - 22 szt.? Zawory wyrównawcze typ OVE w ilości 22 sztuki są ujęte w pozycji 41 przedmiaru. PYTANIE 10 Czy obróbka klap ppoŝ i cokołów dachowych naleŝy do wykonawców instalacji wentylacji? Wykonanie cokołów dachowych nie naleŝy do wykonawców instalacji wentylacji. Osadzenie podstaw dachowych na cokołach wraz z obróbką powinna zostać uwzględniona w sporządzeniu oferty przez wykonawcę instalacji wentylacji. Otwory pod wszystkie przejścia wentylacyjne (w tym równieŝ na klapy ppoŝ.) będą przygotowane podczas wznoszenia poszczególnych ścian i stropów. Wykonawca instalacji wentylacji w sporządzaniu oferty powinien uwzględnić obróbkę wszystkich klap ppoŝ. w zaleŝności od rodzaju zabudowy (rodzaj przegrody, odległość klapy od przegrody, konieczność zabudowy Conlitem itp.) PYTANIE 11 Czy konstrukcje wsporcze pod centrale klimatyzacyjne wchodzą w zakres wykonania instalacji wentylacji? 3

4 Konstrukcje wsporcze pod centrale klimatyzacyjne nie wchodzą w zakres wykonania instalacji wentylacji. PYTANIE 12 W jakiej pozycji przedmiaru naleŝy ująć: 1. Anemostaty OAN szt 2. Anemostaty OAN250 8szt 3. Nawiewniki szczelinowe VSD 50-2-DS 1050x szt 4. Nawiewniki szczelinowe VSD DS-M/1800x szt 5. Nawiewniki szczelinowe VSD 50-2-DS-M/1800x szt. 6. Anemostaty wirowe NS-8-R1Z-825/72 2szt 7. Anemostaty wirowe NS-8-R1Z szt 8. Anemostaty wirowe NS-8-R1Z szt 9. Anemostaty wirowe NS-8-R1Z szt 10. Anemostaty wirowe NS-8-R1Z szt 11. Anemostaty wirowe NS-8-R1Z szt 12. Nawiewniki wirowe NWC szt 13. Nawiewniki wirowe NWC szt 14. Nawiewniki ALDA-2N-317x317 8szt 15. Nawiewniki ALDA-2N-261 x261 1 szt 16. Nawiewniki sufitowe NSO/P szt 17. Nawiewniki NSO/P-160 4szt 18. Zawory wentylacyjne fi szt 19. Zawory wentylacyjne fi szt 20. Zawory wentylacyjne fi szt 21. Zawory wentylacyjne fi szt 22. Zawory wentylacyjne fi szt W przedmiarze uwzględnione zostało 2495 szt (poz. 38,39,40,41,42,43 przedmiaru) nawiewników i anemostatów natomiast z zestawienia elementów wychodzi Kratki, nawiewniki, anemostaty oraz zawory wentylacyjne zostały ujęte w pozycjach 36,37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Przedmiar i kosztorys został opracowany na bazie KNR 2-17, które nie zawierają wszystkich elementów lub robót instalacji wentylacji adekwatnych do dzisiejszych rozwiązań technicznych. W związku z tym niektóre elementy wentylacyjne, które nie mają odpowiedników w KNR zostały ujęte w pozycjach KNR przez analogię. Przedmiar i kosztorys branŝy wentylacji został przekazany do biura generalnego projektanta przed zakończeniem projektu aranŝacji wnętrz (stropów podwieszonych). Po jego zakończeniu wykonano ostateczną korektę projektu wentylacji-klimatyzacji, a przedmiaru juŝ nie. Z tego powodu nie ujęto w przedmiarze części elementów przepływowych pomiędzy przestrzenią stropu podwieszonego i klimatyzowanymi pomieszczeniami. W efekcie przedmiar w pozycji 37 naleŝy uzupełnić o 91szt nawiewników NSOP/P czyli obmiar poz. 37 powinien wynościć-619szt. Natomiast w 4

5 pozycji 41 obmiar naleŝy zwiększyć o 264szt do wartości 1636szt. Na brakujące 264 elementy wentylacyjne składają się: zawory przepływowe OVE160-24szt, zawory przepływowe OVE szt oraz zawory wentylacyjne d160 w ilości 218sztuk. PYTANIE 13 Str. 7/26 Tom 9 cz 3, pkt Opis rozwiązania Zamawiający umieścił zapis:...w wejściu głównym, na holu, zainstalowany zostanie (...) stojący monitor wielkoformatowy (waterfall) - przymocowany do podłogi.. Urządzenie to widnieje równieŝ w przedmiarze pkt.7a pozycja nr 4 i nr 16. Prosimy o uszczegółowienie zapisów dotyczących ww. stojącego monitora wielkoformatowego, w celu moŝliwości dostarczenia urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego. Stojący monitor wielkoformatowy wymagania techniczne: Monitor Typ ekranu LCD przekątna 46'' Panel dotykowy Wykonany w technologi umoŝliwiającej działanie przez szybę. Kontrast 3000:1 Kąt oglądania poziomo 178, pionowo 178 Czas reakcji 8 ms Jasność 450 cd/m 2 Liczba kolorów 16,7 mln. Rozdzielczość Inne Komputer Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty 1080x1920 Matryca LCD powinna być przystosowana przez producenta do pracy w orientacji pionowej. Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera i trwale oznaczona jego logo, wyposaŝona w 1 złącze PCI Express x16 niski profil, 1 wolne złącze PCI niski profil, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA, 1 złącze esata; Rekomendowany przez producenta procesora, min. Q45 lub równowaŝny Procesor klasy x86 dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2x 2,7 GHz 2 GB DDR3 1066MHz Min. 160 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache Zintegrowana, z moŝliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min. 256MB, np. Intel GMA 4500 lub równowaŝna Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (min. ADI 1984A) 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x esata, 1 x DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie moŝe być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Obudowa komputera Małogabarytowa typu small form factor, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym; Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaŝ kart rozszerzeń i napędów bez konieczności uŝycia narzędzi (wyklucza się uŝycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności uŝycia 5

6 System operacyjny Bezpieczeństwo narzędzi (wyklucza się uŝycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umoŝliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do załoŝenia kłódki) Zasilacz o mocy 235W i wydajności 88% W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, słuŝący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy słuŝący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać moŝliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy uŝyciu klucza sprzętowego. BIOS Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń MoŜliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz moŝliwość ustawienia następujących zaleŝności pomiędzy nimi: brak moŝliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać moŝliwość ustawienia zaleŝności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było moŝliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. MoŜliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. MoŜliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. MoŜliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. MoŜliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów 6

7 Dodatkowe oprogramowanie znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. MoŜliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umoŝliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a takŝe na grupie komputerów w tym samym czasie, Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez uŝytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI Windows Management Interface, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umoŝliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej. Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Vista Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zuŝywających energię moŝliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyŝej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 7

8 Wsparcie techniczne producenta Obudowa Wygląd, materiał Wymiary Funkcjonalność Zasilanie Certyfikaty Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Infokiosk wolnostojący o zwartej bryle. Boki wykonane z profili aluminiowych z zaokrągloną powierzchnią, na środku, wzdłuŝ profilu powinna się znajdować ozdobna szczelina o szerokości 4 mm. Przód jednolity z szyby hartowanej o grubości min. 6 mm, tył z blachy aluminiowej o grubości min. 3 mm malowanej proszkowo. Infokiosk powinien stać na podstawie z blachy o grubości 10 mm. Konstrukcja nośna, umieszczona wewnątrz infokiosku, powinna być wykonana z blachy stalowej zabezpieczonej galwanicznie przed korozją. Wymiary infokiosku powinny być nie większe niŝ: 775x1950x230 mm (szer. x wys. x głęb.), wymiary podstawy 900 x 450 mm 1) Przód wykonany z jednolitej tafli szklanej z moŝliwością umieszczenia dowolnego logo od wewnętrznej strony poniŝej monitora. 2) Wnęka na komputer powinna umoŝliwiać umieszczenie dowolnego komputera w obudowie SFF (Small Form Factor). 3) Dostęp do wnętrza obudowy powinny umoŝliwiać drzwi zamykane na zamek, umieszczone z tyłu infokiosku. Konstrukcja drzwi powinna umoŝliwiać dostęp do komputera poprzez ściągnięcie drzwi, nawet w przypadku, gdy infokiosk umieszczony jest tyłem do ściany w odległości nie większej jak 30 cm. 4) Wentylacja infokiosku powinna być wymuszona przez dwa wentylatory. 5) W podstawie infokiosku powinien znajdować się otwór umoŝliwiający doprowadzenie przewodów oraz otwory do przykręcenia infokiosku do podłoŝa. 6) Z tył infokiosku powinny znajdować się gniazda do podłączenia zasilania i sieci LAN, które opcjonalnie moŝna usunąć poprzez wymianę fragmentu obudowy. 7) Infokiosk wyposaŝony w głośnik strukturalny niewidoczny z zewnątrz, montowany do konstrukcji infokiosku. ~230V 50Hz; pobór mocy 400W max. Certyfikaty ISO9001 i ISO14001 dla producenta infokiosku PYTANIE 14 Przedmiar pkt.7a pozycja nr 9 MontaŜ i konfiguracja wokand infokiosku)" Pozycja ta widnieje w ilości 28 szt. Suma urządzeń typu wokanda, monitory wielkoformatowe i infokioski daje wynik 30 szt. W związku z powyŝszym, czy prawidłowa wartość przedmiaru pkt.7a pozycja nr 9, to 30 szt? Prawidłowa wartość przedmiaru pkt.7a pozycja nr 9 to 30 szt. 8

9 PYTANIE 15 Punkt 7.5 System wspomagania organizacji rozpraw Opis rozwiązania Prosimy o uszczegółowienie zapisów dotyczących ww. rozwiązania programowego, w celu moŝliwości dostarczenia aplikacji spełniającej wymagania Zamawiającego. System Wspomagania Organizacji Rozpraw wymagania techniczne zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Zamawiający dokonuje w tym zakresie stosownej zmiany SIWZ. PYTANIE 16 Str. 7/38 Tom 9 cz. 3 Specyfikacja serwera W pozycji Oprogramowanie systemowe", Zamawiający zamieścił zapis, Ŝe wymaga oprogramowania... Microsoft SQL Server Standard 2008, licencja na obydwa procesory + nośnik". Serwer aplikacji systemu SWOR korzysta tylko z jednego uŝytkownika, który łączy się z bazą serwera bazodanowego SQL. Licencja procesorowa SQL w serwerze dedykowanym dla systemu SWOR, nie jest więc konieczna. Czy w związku z powyŝszym, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu licencjonowania serwera SQL z procesorowego na licencjonowanie dostępowe CAL? Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu licencjonowania serwera SQL z procesorowego na licencjonowanie dostępowe CAL. PYTANIE 17 Czy Zamawiający wymaga wdroŝenia - instalacji i konfiguracji systemu automatycznego monitorowania połączeń fizycznych w czasie rzeczywistym czy tylko dostawy urządzeń? Zamawiający wymaga dostawy i uruchomienia (i konfiguracji) wszystkich zaprojektowanych systemów tj. zapewnienia ich 100% działania oraz pełnej funkcjonalności, zarówno od strony połączeń fizycznych jak i platformy programowej. PYTANIE 18 Prosimy o uzupełnienie Dokumentacji Projektowej o zestawienia listew montaŝowych Comax. Załączony wykaz rys jest nieedytowalny. Zestawienie elementów COMAX znajduje się na rysunku (prawy górny róg). 9

10 PYTANIE 19 Prosimy o wyjaśnienie rozbieŝności obmiaru świetlików systemowych Ecophone Coffer Light. Wg Projektu AranŜacji powierzchnia łączna świetlików równa jest ok. 672,96 m2, natomiast wg Przedmiaru Robót równa jest 413,76m2. Prosimy o sporządzenie zestawienia cofferów z określeniem gabarytów oraz ilości. Zestawienie cofferów Parter 360 x 240cm - 8 sztuk 480 x 360cm - 1 sztuk 360 x 600cm - 3 sztuki 360 x 360cm - 1 sztuka 480 x 720cm - 1 sztuka I piętro: 360 x 240cm - 7 sztuk 480 x 360cm - 2 sztuki 360 x 600cm - 1 sztuka II piętro: 360 x 240cm - 7 sztuk 360 x 480cm - 1 sztuka 360 x 600cm - 1 sztuka Pozostałe podświetlenia to listwa Orac Myline. Light Coffer występuje w firmie Ecophon. PYTANIE 20 W przedmiarach robót budowlanych występują drzwi o odporności ogniowej EI 60 (drewniane) i EI 60 dymoszczelne (drewniane) oraz drzwi z izolacją akustyczną w ilości 95 szt., natomiast na rys (wykaz ślusarki - drzwi wewnętrzne) jest ich łącznie 114 szt. Jaką ilość przyjąć do wyceny? Do wyceny przyjąć wg wykazu ślusarki szt. PYTANIE 21 Wg opisu do projektu wykonawczego projektu aranŝacji wnętrz w salach rozpraw kabiny kuloodporne posiadają okno zabezpieczone szybą P4. Nie jest to szyba kuloodporna. Szyby kuloodporne posiadają symbol BR 1, BR 2, BR 3 BR 4, BR 5, BR 6, BR 7. Proszę podać wymagany typ szyby jaki naleŝy przyjąć do wyceny. Jako wymagane naleŝy przyjąć szyby kuloodporne o symbolu BR4 10

11 PYTANIE 22 W dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego są dwie wersje rysunku o nr (wykaz ślusarki - drzwi zewnętrzne). Pierwsza zawiera drzwi: DZ1-3szt., DZ2-8szt., DZ3-9szt., DZ4-1szt., DZ5/EI 60-2szt.; druga wersja zestawia drzwi: DZ1-3szt., DZ2-8szt., DZ3-9szt., DZ-4-1szt., DZ5/EI 60-2szt. W przedmiarze natomiast, są ujęte tylko drzwi DZ5/EI 60-2szt. Czy pozostałe drzwi z rysunku nr są przedmiotem zamówienia? Jeśli tak, to którą wersję zestawienia przyjąć w kosztorysie ofertowym? Zestawienie ślusarki i stolarki z fasadami; zamawiający opublikował we wcześniejszych wyjaśnieniach treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. PYTANIE 23 W nawiązaniu do odpowiedzi Ad. 9 z dnia 15 listopada 2010r ( znak sprawy Adm-I /10) Zamawiający jako element wyposaŝenia przewiduje montaŝ blatów w sanitariatach. Prosimy o podanie materiału, kolorystyki, wymiarów (gr. płyty, dł., szer.) oraz ilości blatów. Kolorystyka i rodzaje materiałów naleŝy przyjąć wg dokumentacji projektowej AranŜacja wnętrz. PYTANIE 24 Zamawiający zamieścił na swej stronie przedmiary robót dla poszczególnych zakresów branŝowych; między innymi przedmiar INSTALACJE TELETECHNICZNE I NISKOPRĄDOWE, w którym zawarto tylko jeden rodzaj instalacji tj. System instalacji SAP, sterowania i monitorowania urządzeń przeciwpoŝarowego zabezpieczenia obiektu : a) Instalacje sygnalizacji poŝaru SĄD REJONOWY + SĄD b) Instalacje oddymiania SĄD REJONOWY + SĄD c) Centralizacja systemów SĄD REJONOWY + SĄD W materiałach przetargowych znajduje się równieŝ kosztorys ofertowy INSTALACJE TELETECHNICZNE I NISKOPRĄDOWE, który ujmuje: a) Video-domofony SĄD REJONOWY + SĄD b) System CCTV system telewizji dozorowej + System LPR SĄD REJONOWY + SĄD c) System BMS i AKPiA SĄD REJONOWY + SĄD d) System kontroli dostępu wybranych pomieszczeń i obszarów budynku SĄD REJONOWY + SĄD e) System nagłośnienia sal rozpraw SĄD REJONOWY + SĄD f) System SSWiN - system sygnalizacji włamania i napadu SĄD REJONOWY + SĄD g) System sieci strukturalnej i SWOR SĄD REJONOWY + SĄD h) Zestawienie sprzętu telekonferencja tylko SĄD 1 i) System tłumaczeń tylko SĄD 1 j) System napięcia gwarantowanego dla punktów dostępu komputerowych i telefonicznych SĄD REJONOWY + SĄD 11

12 k) Materiały instalacji okablowania strukturalnego pasywne SĄD REJONOWY + SĄD l) Centrala telefoniczna SĄD REJONOWY + SĄD m) Materiały instalacji okablowania strukturalnego aktywne SĄD REJONOWY + SĄD n) System instalacji SAP, sterowania i monitorowania urządzeń przeciwpoŝarowego zabezpieczenia obiektu SĄD REJONOWY + SĄD Instalacje sygnalizacji poŝaru Instalacje oddymiania Centralizacja systemów To samo zestawienie (w zakresie INSTALACJE TELETECHNICZNE I NISKOPRĄDOWE ) znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 12. W związku z powyŝszymi rozbieŝnościami w zestawieniach (przedmiar a kosztorys/załącznik nr 12), proszę o sprecyzowanie zakresu robót objętego niniejszym przetargiem. Zakres naleŝy przyjąć wg zestawienia INSTALACJE TELETECHNICZNE I NISKOPRĄDOWE które obejmuje: a) Video-domofony SĄD REJONOWY + SĄD b) System CCTV system telewizji dozorowej + System LPR SĄD REJONOWY + SĄD c) System BMS i AKPiA SĄD REJONOWY + SĄD d) System kontroli dostępu wybranych pomieszczeń i obszarów budynku SĄD REJONOWY + SĄD e) System nagłośnienia sal rozpraw SĄD REJONOWY + SĄD f) System SSWiN - system sygnalizacji włamania i napadu SĄD REJONOWY + SĄD g) System sieci strukturalnej i SWOR SĄD REJONOWY + SĄD h) Zestawienie sprzętu telekonferencja tylko SĄD 1 i) System tłumaczeń tylko SĄD 1 j) System napięcia gwarantowanego dla punktów dostępu komputerowych i telefonicznych SĄD REJONOWY + SĄD k) Materiały instalacji okablowania strukturalnego pasywne SĄD REJONOWY + SĄD l) Centrala telefoniczna SĄD REJONOWY + SĄD m) Materiały instalacji okablowania strukturalnego aktywne SĄD REJONOWY + SĄD n) System instalacji SAP, sterowania i monitorowania urządzeń przeciwpoŝarowego zabezpieczenia obiektu SĄD REJONOWY + SĄD Instalacje sygnalizacji poŝaru Instalacje oddymiania Centralizacja systemów 12

13 PYTANIE 25 Prosimy o podanie danych (parametry techniczne, marka referencyjna) niezbędnych do wyceny tablic elektronicznych przywołujących do stanowisk kas i punktów informacyjnych na korytarzu mocowanych do sufitu, oraz tablic elektronicznych nad poszczególnymi stanowiskami w pomieszczeniach obsługi interesantów - mocowanych do sufitu nad biurkami na sztywnych profilach dystansowych. Prosimy równieŝ o wskazanie jednoznacznego miejsca w kosztorysie, oraz w Zbiorczym Zestawieniu Kosztów, w którym naleŝy ująć w/w. tablice. Projekt przewiduje wykonanie według systemu Infokiosk IB-135, który znajduje się w projekcie AranŜacji wnętrz. PYTANIE 26 Prosimy o bliŝszą specyfikację opraw w podłodze LED 5068 HALL, określającą jednoznacznie o jakie oprawy chodzi oraz o podanie ich ilości. Oprawy w podłodze wg. dokumentacji projektowej; LED 5068, 500x500x4, 6W, 24VDC; ES-SYSTEM. PYTANIE 27 W tej samej odpowiedzi występują : węŝe świetlne 15 szt. czy dotyczy to HALL-u?, czy pomieszczeń Nr 1301 i 1290, i węŝe te są opisane poniŝej? jeŝeli dotyczy HALLu, to prosimy o podanie danych dla nich, w tym długości. W hallu zaprojektowano 2 węŝe świetlne w podłodze i 12 modułów 5068(2 komplety; lewy i prawy). Ponadto węŝe świetlne projektowane są w pomieszczeniach; nr szt. i w pomieszczeniu nr szt. w 4 grupach lokowane w naroŝach. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 1) dodaje załącznik nr 11ł do SIWZ - System Wspomagania Organizacji Rozpraw wymagania techniczne Załączniki: Załącznik nr 1 System Wspomagania Organizacji Rozpraw wymagania techniczne Treść niniejszych wyjaśnień przekazano wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wystąpili z pytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a takŝe zamieszczono na stronie Zamawiającego 13

Pakiet nr 3 Komputery I Producent: Model: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Oferowane parametry techniczne

Pakiet nr 3 Komputery I Producent: Model: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Oferowane parametry techniczne Pakiet nr 3 1. Komputery I Producent: Model: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Oferowane parametry techniczne Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zestaw komputerowy typu A 5 sztuk o następujących parametrach technicznych: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca)

Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca) Załącznik nr 2.0 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna 2. Chipset 3. Procesor 4. BIOS min.1 złącza PCI Express x16, min.1 złącze PCI Express x4 min.1 złącze

Bardziej szczegółowo

WSS5/EP/179/2009 PAKIET NR 1

WSS5/EP/179/2009 PAKIET NR 1 PAKIET NR 1 Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Oferowane parametry techniczne Producent: Model: Lp. Nazwa komponentu 1. Płyta główna przeznaczona do komputerów klasy desktop, wyposaŝona

Bardziej szczegółowo

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Siemiatycze, 08.05.2014 r. Wykonawcy Uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Nasz znak: Zm.271.5.2014 Pytanie 1: Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ: Komputer Stacjonarny typ I- 200 szt. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3A SIWZ. Pieczęć firmowa oferenta. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem Liczba sztuk 28. Oferowany model jednostki centralnej *

Załącznik nr 3A SIWZ. Pieczęć firmowa oferenta. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem Liczba sztuk 28. Oferowany model jednostki centralnej * OG -231-P-09/2008 Załącznik nr 3A SIWZ.. Pieczęć firmowa oferenta Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem Liczba sztuk 28 Oferowany model jednostki centralnej * Oferowany model monitora *. Producent*..

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO ZESTAWU KOMPUTEROWEGO

OPIS OFEROWANEGO ZESTAWU KOMPUTEROWEGO OPIS OFEROWANEGO ZESTAWU KOMPUTEROWEGO str. 21 DZIAŁAJĄC W IMIENIU I NA RZECZ:... oferujemy dostawę 360 zestawów komputerowych: komputer PC typ:..model:...producent:.. monitor LCD... typ:...model:.producent:.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Strona 2 z 46 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WSS5/EP/179/2009. PAKIET NR 1 Poz.1. Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Oferowane parametry techniczne

WSS5/EP/179/2009. PAKIET NR 1 Poz.1. Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Oferowane parametry techniczne PAKIET NR 1 Poz.1. Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Oferowane parametry techniczne Producent: Model: Lp. Nazwa komponentu 1. Płyta główna przeznaczona do komputerow klasy desktop, wyposaŝona

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki Starogard Gdański. Oferta. Znak sprawy: OR-I

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki Starogard Gdański. Oferta. Znak sprawy: OR-I Znak sprawy: OR-I.2601.6.2013 Załącznik nr 1 do siwz... (pełna nazwa Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy). (miejscowość, data) Nr NIP... Nr konta bankowego... Nr telefonu... Nr telefax lub adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Formularz wymaganych minimalnych warunków technicznych komputery stacjonarne 18 sztuk

Formularz wymaganych minimalnych warunków technicznych komputery stacjonarne 18 sztuk Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Znak sprawy: ZP-0822/05/MM/2011 Lp. Nazwa komponentu Załącznik nr 1 do projektu umowy / załącznik nr 1.1 do SIWZ Formularz wymaganych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Województwa Opolskiego w ramach Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014 Przedmiot zamówienia dla części I 1. Komputer (A) szt. 33 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe parametry techniczne

Szczegółowe parametry techniczne Szczegółowe parametry techniczne Pakiet nr 1 Specyfikacja jednostki centralnej 2 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy: (ZW/29/2014) Załącznik Nr 2 (do Zaproszenia do złożenia oferty Nr 2 do Umowy). / pieczęć firmowa Wykonawcy/ Sąd Rejonowy w Siedlcach ul. B-pa I. Świrskiego 17 08-110 Siedlce SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny

rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny 1. Komputer PC 27 szt. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Parametry oferowanego sprzętu Typ Komputer stacjonarny. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

1- Stacja robocza - 8 szt.

1- Stacja robocza - 8 szt. Nazwa Lp. komponent u 1 Płyta główna Specyfikacja techniczna 1- Stacja robocza - 8 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera lub

Bardziej szczegółowo

Komputer (producent, nazwa, typ).. Wymagane, minimalne parametry techniczne komputerów stacjonarnych

Komputer (producent, nazwa, typ).. Wymagane, minimalne parametry techniczne komputerów stacjonarnych Załącznik nr 1h do Formularza Ofertowego Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu wymagane podanie konkretnych parametrów i informacji na temat oferowanego sprzętu. Specyfikacja techniczna 62 zestawów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup komputera stacjonarnego, drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu pn.: Wsparcie na starcie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA AK.ZP.34310-21/2008 Załącznik nr 1 do SIWZ Pozycja 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zestaw komputerowy 2 sztuki o następujących parametrach technicznych: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry

Bardziej szczegółowo

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model L Nazwa p. 1 Stacja robocza Parametry Ilość Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / 9 szt. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 L.p. PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego Załącznik nr 7 do SIWZ Oferowane

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 16.11.2016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na ogłoszenie Jednostki Wojskowej 1440 w Toruniu do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor Specyfikacja techniczna zadanie nr 1 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP Załącznik nr 3 Komputer klasy PC desktop Parametr Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny typ I... 17 szt.

Komputer przenośny typ I... 17 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa laptopów i oprogramowania dla Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży ul. Sadowa 12. Komputer przenośny typ I... 17 szt. Lp. Parametr Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Cena jednostkowa netto. Cena jednostkowa brutto. Razem netto:... (słownie:... zł.) Razem brutto:... (słownie:... zł.

OFERTA CENOWA. Cena jednostkowa netto. Cena jednostkowa brutto. Razem netto:... (słownie:... zł.) Razem brutto:... (słownie:... zł. Załącznik nr 1.1... (pieczęć wykonawcy) Pakiet nr 1.1 Zestaw komputerowy z monitorem OFERTA CENOWA Lp. Nazwa Ilość Producent, model, typ Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Wartość netto Stawka

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Zestaw komputerowy mały PC2.01 Autor: DSI Data: 2014.09.01

Specyfikacja Zestaw komputerowy mały PC2.01 Autor: DSI Data: 2014.09.01 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

cenę brutto:...zł słownie :...

cenę brutto:...zł słownie :... Znak sprawy: OR.VI.343-2 /10 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r.

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY www.kz.rcre.opolskie.pl Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. Dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu

Bardziej szczegółowo

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Na poniższy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do części I SIWZ

Załącznik nr 4b do części I SIWZ Lp. Nazwa Komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena jedn. brutto Cena RAZEM a b c d e f g = e*f 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część I PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część I PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część I PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 Załącznik nr 3a do SIWZ znak sprawy: 58/DI/PN/2011 1. Zestaw komputerowy typ I: Komputer PC

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna, zawiadamia,

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna, zawiadamia, 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 23.05.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: POWANIA: D/158/2015

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 do SIWZ sprawa: Prez. BG 2317-11/13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów dla stacji roboczej administracja 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2.

Bardziej szczegółowo

W niniejszym dokumencie przedstawiono szczegółowe wymagania dla wszystkich elementów zakresu zadania:

W niniejszym dokumencie przedstawiono szczegółowe wymagania dla wszystkich elementów zakresu zadania: Zał. nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) W niniejszym dokumencie przedstawiono szczegółowe wymagania dla wszystkich elementów zakresu zadania:

Bardziej szczegółowo

Część I Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego 1. Zestawy komputerowe 5 szt.

Część I Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego 1. Zestawy komputerowe 5 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego 1. Zestawy komputerowe 5 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

1. Rozdz. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, pkt.3- SIWZ :

1. Rozdz. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, pkt.3- SIWZ : - strona 1 z 7 - Gdynia, dnia 8 października 2012 roku ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja: Zestaw komputerowy PC1.01 Autor: DSI Data:

Specyfikacja: Zestaw komputerowy PC1.01 Autor: DSI Data: Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna RAM Parametry pamieci masowej Wydajność grafiki Wyposażenie multimedialne Obudowa Zgodność systemami operacyjnymi standardami z i Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Układ prezentacji wirtualnej rzeczywistości (VR) do celów diagnostyki i rehabilitacji medycznej z użyciem posturografii

Układ prezentacji wirtualnej rzeczywistości (VR) do celów diagnostyki i rehabilitacji medycznej z użyciem posturografii ... Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) Układ prezentacji wirtualnej rzeczywistości (VR) do celów diagnostyki i rehabilitacji medycznej z użyciem posturografii

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny 30 szt. (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt. jednostka podstawowa + monitor)

Komputer stacjonarny 30 szt. (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt. jednostka podstawowa + monitor) Komputer stacjonarny 30 szt (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt jednostka podstawowa + monitor) Lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Typ Komputer stacjonarny 2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Komputer stacjonarny model wg opisu w części nr 1 (zestaw składający się m.in. z jednostki centralnej, klawiatury, myszy optycznej, spełniający

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax. (+48 22) 606 51 40 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3.2a Pakiet 2 Zestawy komputerowe *po zmianie odp.1

Załącznik 3.2a Pakiet 2 Zestawy komputerowe *po zmianie odp.1 Załącznik 3.2a Pakiet 2 Zestawy komputerowe *po zmianie odp.1 Zestawy komputerowe 90 sztuk NaleŜy dostarczyć 90 zestawów komputerowych. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów komponentu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa do siedziby MOPS Filia Łódź - Widzew sprzętu komputerowego w postaci: 1. Zestaw komputerowy z monitorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ DAT-2151-4/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby uŝytkowników tj.: Karkonoska Państwowa Szkoła WyŜsza w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Część 1. Wymagane minimalne parametry techniczne

Opis przedmiotu zamówienia Część 1. Wymagane minimalne parametry techniczne Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa komponentu Komputer stacjonarny Szt. 1 Typ Procesor Pamięć masowa Pamięć RAM Grafika Obsługa wideo Dźwięk Komunikacja Wymagania elektryczne System

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

1- Stacja robocza - 8 sztuk

1- Stacja robocza - 8 sztuk Nazwa Lp. komponent u 1 Płyta główna Specyfikacja techniczna 1- Stacja robocza - 8 sztuk Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera lub

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem i drukarką laserową kolorową liczba sztuk: 1

Zestawy komputerowe z monitorem i drukarką laserową kolorową liczba sztuk: 1 Zestawy komputerowe z monitorem i drukarką laserową kolorową liczba sztuk: 1 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W

Bardziej szczegółowo