ZARZĄDZANIE I FUNKCJE PREDYKCYJNEGO UTRZYMANIA RUCHU (PdM) W OGÓLNEJ STRATEGII UR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE I FUNKCJE PREDYKCYJNEGO UTRZYMANIA RUCHU (PdM) W OGÓLNEJ STRATEGII UR"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE I FUNKCJE PREDYKCYJNEGO UTRZYMANIA RUCHU (PdM) W OGÓLNEJ STRATEGII UR Andrzej Kulik Freelance Consultant Physical Asset Management Reliability and Maintenance Management Condition Monitoring Rotating Equipment SEMINARIUM Mechanika i utrzymanie ruchu 18 Kwiecień 2013 POZNAŃ

2

3 WPROWADZENIE PUNKT # 1 Maintenance jest biznesem Do tych którzy nie uważaja maintenance jako funkcji produkującej wartość, pytanie.jak wielka wartość byłaby wyprodukowana BEZ maintenance! PUNKT # 2 RELIABILITY jest esencją Optymalna NIEZAWODNOŚĆ jest zasadniczą podstawą dla: kontroli ryzyka, osiągniecia dostępności, wydajności i efektywnosci niezbędnych do osiągniecia założonych biznesowych rezultatów. MAINTENANCE - przydarza się gdy... NIEZAWODNOŚĆ...zawodzi

4 WPROWADZENIE Stałe niespodzianki Detekcja i korekcja defektu przed niespodzianką Nałożona dyscyplina procesu Eliminacja defektów, Eliminacja źródeł, Utrzymywanie przed niespodzianką minimalizacja niespodzianek bez niespodzianek PLANOWANE UR AWARYJNE UR PREWENCYJNE UR PREDYKCYJNE UR PROAKTYWNE UR UKIERUNKOWANE NA NIEZAWODNOŚĆ UR Napraw jak się zepsuje! Herosi nadgodzin - kosztowne - ryzykowne - niby strategiczne Harmonogram na podstawie czasu - redukcja awarii - kosztowne - może powodować uszkodzenia Zdeterminowane przez miarę potrzeb obiektu - bardziej efektywne - redukuje awarie - bezpiecznie redukuje PM - redukuje kapitał Przedoperacyjne akcje mające na celu eliminacje potencjalnych źródeł awarii - efektywne - minimalizujące awarie - redukujące prace UR Konstruowanie,materiał, zmiany komponentów w celu eliminacji źródeł awarii - najbardziej efektywne - eliminacja awarii - minimalizacja prac UR EWOLUCJA ZARZĄDZANIEM UTRZYMANIA RUCHU

5 WPROWADZENIE WORLD CLASS MAINTENANCE MANAGEMENT

6 WPROWADZENIE Physical Asset Management można podzielić na dwie funkcje: strategia i zarządzanie na poziomie Vice Prezydenta i wykonywanie zadań na poziomie businnes unit

7 WPROWADZENIE ANALOGIA - METODY LECZENIA I OCHRONY ZDROWIA A STRATEGIE UR Strategia UR Techniki stosowane Koszta hp/rok Analogia człowiek Proaktywne UR Monitorowanie i korekcja przyczyn źródłowych,np zanieczyszczenia olejowe $ 0.10 Kontrola cholesterolu i ciśnienia krwi połączona z odpowiednią dietą Predyktywne UR Monitorowani wibracji Analiza zanieczyszczeń $ 8 Detekcja choroby serca przy użyciu EKG lub ultrasoniczne badanie Prewencyjne UR Periodyczna wymiana komponentów $ 13 By-pass lub transplantacja Awaryjne UR DUŻY budżet UR $18 Atak serca lub zawał

8 WPROWADZENIE OBECNE I DOCELOWE PRACE UR

9 WPROWADZENIE BIC (best in class) K O S Z T CZAS SAUDI ARAMCO STRATEGICZNE IMPERATYWY

10 WPROWADZENIE Kategoria Maszyny wirujące Elektryczne urządzenia, instalacje Przesyłanie ciepła Statyczne urządzenia, instalacje Typ Pompy,silniki kompresory dmuchawy wentylatory turbiny Silniki, instalacje, transformatory Wymienniki kondensery Zbiorniki Rury Reaktory Widmo Predykcyjnego UR Rodzaj awarii Przedwczesne zużycie Zużycie środka smarującego Awaria izolacji Wyładowania koronowe Fouling Korozja Pęknięcia naprężeniowe Przyczyna awarii Działanie nadmiernych sił Nadmiar,niedobór, Nieodpowiedni środek, Temperatura i wilgoć Temperatura wilgotność Metoda Moisture splice Osadzające się nieczystości Chemiczna agresja,atak Zmęczenie materiału Sposób detekcji Analiza wibracyjna i olejowa Spektografia i Analiza ferrograficzna Czas/oporność test Termografia,analiza olejowa Ultrasoniczna Obliczanie przepływu ciepła Pomiary korozji i grubości Ultrasoniczna

11 FILOZOFIA PREDYKCYJNEGO UR Monitorowanie znaczy dokładne obserwowanie Diagnozowanie znaczy ustalenie stanu zdrowia Przewidywanie znaczy zamierzony lub przewidywany przyszły stan Degradacja znaczy pogorszenie ( relatywnie do możliwie najlepszego stanu) Maintenance w tym kontekście definicji znaczy powrót do normalnego zdrowia Przed awarią znaczy stan przed kompletną zdolnoscią funkcjonowania

12 FILOZOFIA PREDYKCYJNEGO UR Zatem, filozofią Predykcyjnego UR jest: Dokładne obserwowanie,ustalenie statusu zdrowia ( na bazie ciagłej lub okresowej), przewidzieć przyszły status bazując na wykrytych pogorszeniach i przywrócenie do normalnego stanu zdrowia przed kompletną utratą zdolności funkcjonowania.

13 FILOZOFIA PREDYKCYJNEGO UR Inne określenia dodane w celu zrozumienia PdM - Predyktywne Technologie - Predyktywne Metody analityczne - Monitorowanie i Testowanie - Instalowane czujniki i Analiza Parametrów - Testowanie wydajności ( ukryte awarie) - Testowanie wydajności operacyjnej - Badania Nieniszczące i Inspekcja - Inspekcja wizualna - Ponaprawcze testowanie i uzupełnienie

14 CELE PROGRAMU PdM Co jest motywacją twojego programu PdM? Cele programu sa wyrażeniem złożonych zamierzeń. Co zamierzasz osiągnąć wdrażając PdM? - Podniesienie świadomości i zmniejszenie niepewności - Maksymalne wykorzystanie komponentów w granicach ich życia - Uporządkowane zamówienia części wymienionych - Czasowe informacje o stanie zdrowia urzadzeń produkcyjnych - Zdolność przewidywania i niezwłocznego dzialania w przypadku pogarszającego się stanu urzadzeń w celu zapewnienia jakości produktu lub usługi - Z powodu wczesnego ostrzeżenia, zdolność do dokładnego zaplanowania i harmonogramu naprawy we właściwym czasie

15 CELE PROGRAMU PdM - Możność zastąpienia inwazyjnego periodycznego UR nieinwazyjnym monitorowaniem z następującymi rezultatami operacyjnymi: Mniej infant failures spowodowane intruzywnymi inspekcjami Mniej przerw produkcyjnych spowodowanych rozruchem i zatrzymaniem Mniej produkcyjnego materiału niszczonego podczas startów i zatrzymań Większe bezpieczenstwo służb UR i produkcji Redukcja ryzyka powstania następnych awarii - Więcej napraw skoncentrowanych, które są mniej kosztowne których rezultaty przejawiają się w: Niższe ogólne koszty UR Mniejsze wydatki na nadgodziny Większa dostepność (availability) urzadzeń produkcyjnych Mniejszy stres dla ludzi i maszyn - Możność sprawdzenia jakości napraw - Możność wczesnego wykrycia słabych stron konstruowania dając możliwość ulepszenia,dając rezultat w: - Dłuższy okres eksploatacji sprzętu produkcyjnego - Wyższa wydajność - Lepsza jakość produktu lub usługi

16 CELE PROGRAMU PdM Powinne byc $kupione na wartościach monetarnych Uniknięcie kosztów Zwrot inwestycji Żadne inne miary czy KPI są znaczące dla programu Personalne cele powinne być ustalone dla PdM: Szkolenie Certyfikacja

17 PROGRAM PdM Faza I Wstępne studiowanie nad estymacją korzyści Programu i obecne alternatywy dla PdM Programu Wybrać spośród prezentowanych alternatyw (lub połączonych) i ustalić strukturę Programu PdM (personel i organizacja) Zainicjować wdrożenie Programu PdM (początkowy zakup sprzętu,pomoc kontraktora/konsultanta, kursy szkoleniowe Faza II Nabyć sprzęt lub lub usługę outsorcingową i ustanowić PdM Program z wybraną początkowo.technologią Kontynuować szczegółowa analizę urządzeń produkcyjnych będących objętymi przez Program, ustalić priorytety i harmonogramy dla umieszczonych w Programie urządzeń Ustalić linie bazowe i stworzyć bazę danych. Interfejs PdM zebranych danych pomiarowych z CMMS Zacząć program szkoleń dla personelu Programu in-house i stopniowo włączać/szkolić personel zakładu w PdM Programie Zaprojektować granice procesu UR,wkład, wartości wyjściowe, komunikowanie się, feedback łącznik i relacje. Faza III Zainicjować dodatkowo wybrane technologie w zaplanowanych ramach czasowych lub kiedy technologiczny rozwój umożliwi ich zastosowanie Integracja nowych technologii z istniejącym Programem PdM Monitorować rozwój technologii dla potencjału PdM.

18 PROGRAM PdM ( in- house) Wdrożenie Master plan dla PdM programu Program organizacji PdM Oczekiwania i cele Benchmark i standardy programu Miary programu Raportowanie wymagania programu Audyt i przegląd programu Integracja Wielorakie technologie dostępne i stosowane Pełne i efektywne użycie predyktywnych metod analitycznych Szybka asymilacja, składowanie i wyszukiwanie danych Łatwy i efektywny pokaz danych z różnych technologii w celu porównania i analizy Predykcyjne stany są używane jako podstawa dla podjęcia akcji UR i są porównywalne z faktycznym stanem technicznym w celu doskonalenia akuratności analizy Elastyczność w zbieraniu danych, analizy, pokazywania i dokumentowania rezultatów

19 PdM PROGRAM - KOMUNIKOWANIE Trzy niezbędne elementy do pomyślnego PdM: - Efektywne komunikowanie wszystkich poziomów organizacji - Feedback-Informacje/opinie zwrotne - Follow-up (podążanie/uzupełnianie)

20 PdM PROGRAM - KOMUNIKOWANIE Raporty PdM są głównym czynnikiem komunikowania i muszą: - Zawierać własciwe informacje - Adresowane być do właściwych osób które zapoczątkują odpowiednie przedsięwzięcia/akcje - Nie być zbyt techniczne lub niewłaściwie zrozumiane Opóźniaja akcje w niektórych przypadkach Prowadzą do nierozważnych/przedwczesnych akcji Wprowadzają ryzyko zignorowania jako zbyt techniczne lub zbyt niewyraźne

21 PdM PROGRAM - KOMUNIKACJA Informacje zwrotne dostarczają opinii do zainicjonowania zmian w procedurach, metodach analitycznych i treści raportu. Korzyści dla analityka: - Ulepszenie sposobu raportowania - Docenienie możliwości jak i limitacji zastosowanych technologii - Nabycie doświadczenia i pewności siebie poprzez naukę tego co sprawdza się a co nie. Kontynuacja na podstawie rekomendacji analityka PdM - Informacja o ostatecznej decyzji odnośnie rekomendacji - Informacja o kompletnym procesie work order - Wymienione części jako rezultat rekomendacji analityka powinny byc dostępne do inspekcji/badania przez niego - Umożliwi to zweryfikowanie osądu/diagnozy

22 PROGRAM PdM REZULTATY,EFEKTYWNOŚĆ BIEGŁOŚĆ I UŻYWANIE PRECYZYJNEGO OSIOWANIA ORAZ WYWAŻANIA DEFINICJA PROGRAMU,ORGANIZACJA,PROCEDURY SZKOLENIE I CERTYFIKACJA KULTURA,WARTOŚCI,ŚWIADOMOŚĆ, WYDAJNOŚĆ ZAPEWNIENIE JAKOŚCI (QA) PRZYRZĄDÓW DO POMIARU WIBRACJI I OPROGRAMOWANIA STOSOWANIE PRAKTYK BHP EFEKTYWNOŚĆ RAPORTOWANIA, KOMUNIKOWANIA I KONTYNUACJI (FOLLOW-UP) ZASTOSOWANIE I EFEKTYWNOŚĆ WALK AROUND PROGRAMU ZASTOSOWANIE CIĄGŁEGO MONITOROWANIA I ZDALNYCH CZUJNIKÓW OPTYMALNE STOSOWANIE TECHNOLOGII ZAKRES,STOSOWANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PREDYKCYJNEGO MONITORINGU ŚREDNIO NAJLEPIEJ NAJGORZEJ EWALUACJA PROGRAMU PdM( WIBRACJE)

23 PCM KOMPETENCJE PERSONELU Poziom kompetencji Wyznaczone zadania i lokalizacja Główne funkcje i kwalifikacje Uwagi Poziom 1 UR produkcji w pojedynczej komórce organizacji Rutynowe zbieranie danych, analiza używając lokalny lub centralnej grupy PCM urządzenia i oprogramowania Zwiększenie zakresu prac, wymagania i kompetencje Będą wzrastać wraz z rozszerzeniem programu Poziom 2 UR produkcji w różnych komórkach organizacji. Wymagane uczestnictwo w różnych wyznaczonych zadaniach w centralnej grupie PCM jeżeli jest założona Jak wyżej ale z zaawansowanymi umiejętnościami zdobytymi poprzez doświadczenie i dodatkowe szkolenie (wyspecyfikowane dla kazdej technologii). Certyfikacja CM poziom 2 CM Specjalista lub w Centralnej Grupie CM dostarcza przypływ zdolności dla UR produkcji w miarę potrzeb Poziom 3 Kierownik Centralnej Grupy CM lub większej jednostki organizacji leader/coach Grupy CM Zaawansowane analizy, zastosowanie i integracja wszystkich technologii.tworzenie procedur.prowadzenie treningów włączając rozwój,koordynacje i prezentacje.zapewniać osiągnięcie certyfikacji na wszystkich poziomach. Dostarczać miejscową ekspertyzę dotyczącą technologii. Pomagać i wspierać nowe zastosowania, ulepszenia i integrację technologii

24 TRYBO-DIAGNOSTYKA I MONITORING

25 TRYBO-DIAGNOSTYKA I MONITORING TRYBOLOGIA A SYSTEM MECHANICZNY Parametry wejściowe Temperatura Obciążenie Szybkość Czas Materiały Geometria Środek smarowniczy Mechaniczny system Preparacja powierzchni Otoczenie Procedura operacyjna Dźwięk Zużycie Tarcie Wibracje Parametry wyjściowe

26 TRYBO DIAGNOSTYKA I MONITORING KOMPONENTY TRYBOLOGII Technologia Materiałów, włączając Inżynieria powierzchni: Mechaniczne systemy: Smarowanie i środki smarownicze: Inne, włączając Condition Monitoring Trybo-diagnostyka, Oprzyrządowania, Trybo-informacja,Dystrbucja(baza danych,raportowanie i inne) 40% 30% 20% 10%

27 TRYBO-DIAGNOSTYKA MONITORING Korelacja danych z uzupełniającymi technologiami Harmonogram prac UR Składowanie danych w komputerowej bazie danych w celu obserwowania trendu Wykonanie raportu dla managementu Identyfikacja maszyn krytycznych Ustalenie częstotliwości pobierania próbek,testów,limitów dla alarmów Szkolenie każdego związanego z programem Ustalenie bazowych danych Pobranie próbki Przedłużenie życia środka smarującego Elektroniczne pobieranie danych Sprawdzenie próbki pod względem stanu ogólnego Przedłużenie życia maszyny Redukcja zanieczyszczeń Wysłanie próbki do szczegółowej analizy/diagnozy Poprawa dostarczanych środków smarowniczych KOMPLETNY PROGRAM TRYBOLOGII

28 Condition Monitoring System (Poglądowy schemat dotyczący monitorowania łożysk tocznych) Asset Rejestr Krytyczność Maszyn Mierzone Punkty Rysunek Maszyn Częstotliwość Monitorowania Ustalenie widm Dane Łożysk MTTR MTBF Tworzenie ciągu maszyn Analiza awarii Harmonogram Ścieżki Punkty alarmowe Analiza/kalkulacja ryzyka Rekomendacja Naprawy Naprawa Kontrola Jakości naprawy Weryfikacja Alarmów System Zarządzania UR

29 PREDYKCYJNE METODY ANALITYCZNE I ROLA MENADŻERA PdM Predykcyjny Condition Monitoring (PCM) jest WAŻNĄ dyscypliną w świecie niezawodności I UR, zawierającą wiele umiejętności i możliwości. Manager musi jasno sprecyzować co jest wymagane od każdej funkcji pod jego kontrolą, kto jest odpowiedzialny i jakie powinny być relacje pomiędzy funkcjami.takie skupienie uwagi złagodzi większość zaistniałych frustracji, poprawi koordynację czasu i nieporozumienia pomiędzy technikami a kierownictwem. Manager PdM jest odpowiedzialny za: Zapewnienie wykorzystania maksymalnego potencjału wszystkich wdrożonych technologii Zapewnienia wiarygodnosci PdM programu pomimo: - Nie trafionych detekcji - Fałszywych wezwań i alarmów Nowoczesny sprzęt diagnostyczny kosztuje, jakość informacji diagnostycznych jest odpowiednia do dostępnych urządzeń. Redukując kapitał inwestycyjny dla PCM teraz oznacza więcej niespodziewanych awarii później. W większości programów PCM techniki analityczne i umiejętności są relatywnie płytkie. Specjaliści zdani są na samych siebie po szkoleniu w technologii za którą są odpowiedzialni.

30 PREDYKCYJNE METODY ANALITYCZNE I ROLA MANAGERA PdM Analiza trendów - może przynieść korzyść w postaci określenia limitów Rozpoznanie szablonów/form - charakterystyki Korelacje - trendy lub relatywne porównania - przypadek czasu dwóch lub więcej technologii - przypadek sekwencji dwóch lub więcej technologii Relatywne porównania - mogą być możliwe tylko w pewnych obszarach Testowanie limitów i zasięgów działania - przydatna przy testowaniu/kalibracji urządzeń monitorujących Analiza statystyczna - Statystycznie kontrolowany proces - Weibull Analysis - Weibayes Analysis

31 PRZYKŁAD UDANEGO PROGRAMU PdM Kluczowe punkty sukcesu Technicy rekrutowani z technicznych zawodów Technik który zbiera dane analizuje je Technicy mają przeznaczoną odpowiedzialność za specyficzne maszyny Technicy są szkoleni i wykonują wszystkie PDM technologie na przeznaczonych dla nich maszynach/urządzeniach Uwaga skupiona jest na znalezieniu problemu w podległych maszynach a nie na osiągnięciu poziomu eksperta w danej technologii Wszyscy technicy wykonują analizy w centralnym pomieszczeniu Każda detekcja jest zgłaszana jako wyjątkowa. Raport jest zapoczątkowany i rozdzielany przez danego technika Monitorowanie maszyn i urządzeń ile tylko możliwe Udokumentowana, pokazana i uzupełniana informacja dla każdej detekcji PdM nie jest czasowo-okresowym przedsięwzięciem

32 MONETARNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU PdM Show me the money!

33 MONETARNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU PdM Powinne być obliczane na bazie aktualnych rezultatów - benefit będzie przeważnie przewyższać oczekiwania Metody obliczania korzyści muszą być znane przez menadżerów programu PdM, championów,wspomaganych przez specjalistów PdM Mogą być zamaskowane przez pozornie przeciwne trendy spowodowane włączeniem nowych technologii dodanych do programu Uniknięcie kosztów jako rezultat wdrożenia PdM programu - Indywidualne przypadki po każdej detekcji/ trafieniu - Rocznie - Kumulatywnie,zbiorowo (preferowana metoda) Ogólny zwrot inwestycji (ROI) programu PdM - Rocznie - Kumulatywnie ( preferowana metoda)

34 MONETARNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU PdM (AKCEPTACJA I KONKLUZJA) Akceptacja właściciela,kadry zarządzającej, poparte przez finansistów na uzasadnione roszczenia - Starać się/próbować włączyć stracony czas produkcyjny, spowodowany nieplanowym remontem czy mniejszą wydajnoscią, gorszą jakoscią(tańszy,dyskontowany produkt mniejszy profit) ponieważ są to DUŻE cyfry - Muszą być wykazane różnice pomiędzy kosztami napraw starej strategii UR (bez PdM) a nową z (PdM) Monetarne wartości jako miary są jedynymi liczbami, ktore mają wplyw na zewnątrz działu UR w organizacji Są miarami które mogą być użyte najbardziej efektywnie w uzasadnieniach: - Ustanowienie programu - Ekspansja programu Technologie Personel - Unowocześnienie narzędzi PdM jeżeli będzie to wskazane

35 Rekomendacje służące do wzmocnienia wszystkich komponentów programu Predictive Condition Monitoring Program (PCM Princypia) Zasada PCM # 1 Zaangażowanie ze wsparciem liderów i managementu Zasada PCM # 2 Utrzymuj formalny, zapisany PCM Life Cycle Plan Zasada PCM # 3 Dążenie do szkolenia PCM i podążanie obranym kierunkiem Zasada PCM # 4 Ułatwianie i zachęcanie analityków bycia elastycznym w wykonywaniu obowiazków Zasada PCM # 5 Uwydatnianie PCM raportów i uzasadnienie programu Zasada PCM # 6 Dążenie i zobowiazanie do ciąglego ulepszania PCM zdolności i produkcyjności Zasada PCM # 7 Stwarzanie warunków i zachęcanie do wspólnego wspierania się analityków Zasada PCM # 8 Tworzenie synergistycznych zadań dla analityków dotyczących technologii i powiązanych z nimi obowiązków

36 Rekomendacje służące do wzmocnienia wszystkich komponentów programu Predictive Condition Monitoring Program (PCM Princypia) Zasada PCM # 9 Włączać PCM w procesie projektowania maszyn Zasada PCM # 10 Używać wielorakich technologii i systemów eksperckich w monitorowaniu maszyn Zasada PCM # 11 Angażowanie specjalistów PCM w procesie Root Cause Analysis Zasada PCM # 12 Rozwój i stosowanie procedur PCM Zasada PCM # 13 Wymagania edukacyjne i certyfikacja dla personelu PCM Zasada PCM # 14 Rozwój i stosowanie kryteriów do selekcji kandydatów PCM Zasada PCM # 15 Założenie muzeum komponentów,części i próbek usuniętych z produkcyjnego sprzętu z różnych przyczyn Zasada PCM # 16 Ustanowić cele dla programu PCM

37 KILKA RZECZY DO ZAPAMIĘTANIA Zastosowanie wymienionych pryncypialnych zasad z pewnością zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu programu Wielu spośród PCM musi edukować tych którzy nie są specjalistami PCM, efektem będzie ich wsparcie PCM i stosowanie przez nich nabytych zdolności Ostateczne uznanie następuje, kiedy personel spoza PCM,nie uznaje za kompletną naprawę bez sprawdzenia czy odbiór/test po naprawie był przeprowadzony przy użyciu technologii PCM, potwierdzenia ze stan jest OK i zdolny jest do pracy. Szkolić...szkolić...szkolić we wszystkich stosowanych technologiach - nie będziemy szkolić bo odejdą... a co będzie jak zostaną? Doświadczony Universal soldier jest bezcenny PCM sekcja powinna być standardową częścią treningu/szkolenia dla młodych techników i inżynierów. Powinno to ciągle wprowadzać nowe perspektywy w sekcji, podczas gdy opuszczający szkolenie będą szerzyć kulturę PCM w organizacji. Kontynuacja programu PCM zależy całkowicie od wnoszącej wkład realnej wartości którą potrafimy udowodnić!

38 KILKA RZECZY DO ZAPAMIĘTANIA Potencjał do wprowadzenia awarii P Techniki Predykcyjnego UR Ultrasonic Wibracje Termografia Urządzenia powiedzą nam że Mają problem,przed finalną awarią jeżeli słuchamy Analiza olejowa Słyszalne Narzędzia prewencyjnego i autonomicznego UR Strata OEE i koszty naprawy PLN x 10 Unikać pokusy: Używać PdM i PM procesów a potem optymalizować Run-to-failure filozofię Strata OEE i koszty naprawy PLN x 5 Powonienie Widoczne PLN x 1 Awaria Czas od P do F może być tygodnie,dni,godziny lub minuty Dużo czasu na znakomite Planowanie i harmonogram Nieplanowane i nieharmonogramowane prace R&M Mało lub brak czasu na należyte planowanie i harmonogram są 7 razy droższe jak prace planowane i harmonogramowane Stan techniczny (zdrowie) urządzeń i krzywa P-F F

INŻYNIERIA NIEZAWODNOŚCI DLA UTRZYMANIA RUCHU FROM DOWNTIME TO UPTIME IN NO TIME!

INŻYNIERIA NIEZAWODNOŚCI DLA UTRZYMANIA RUCHU FROM DOWNTIME TO UPTIME IN NO TIME! INŻYNIERIA NIEZAWODNOŚCI DLA UTRZYMANIA RUCHU FROM DOWNTIME TO UPTIME IN NO TIME! NIEZAWODNOŚĆ I UTRZYMANIE RUCHU 12 MAJ 2015 OLSZTYN ŚWIAT UR PUNKT # 1 MAINTENANCE jest biznesem Do tych którzy nie uważaja

Bardziej szczegółowo

MONITORING I DIAGNOSTYKA MASZYN I URZĄDZEŃ SPOSOBNOŚCI I WYZWANIA W CELU UTRZYMANIA NIEZAWODNOŚCI I EFEKTYWNEGO UR

MONITORING I DIAGNOSTYKA MASZYN I URZĄDZEŃ SPOSOBNOŚCI I WYZWANIA W CELU UTRZYMANIA NIEZAWODNOŚCI I EFEKTYWNEGO UR SPOSOBNOŚCI I WYZWANIA W CELU UTRZYMANIA NIEZAWODNOŚCI I EFEKTYWNEGO UR Andrzej Kulik Freelance Consultant SEMINARIUM Physical Asset Management Reliability and Maintenance Management Condition Monitoring

Bardziej szczegółowo

LEAN MAINTENANCE WARUNKIEM WSTĘPNYM DLA POMYŚLNEGO LEAN PRODUCENTA

LEAN MAINTENANCE WARUNKIEM WSTĘPNYM DLA POMYŚLNEGO LEAN PRODUCENTA WARUNKIEM WSTĘPNYM DLA POMYŚLNEGO LEAN PRODUCENTA Andrzej Kulik Freelance Consultant Physical Asset Management Reliability and Maintenance Management Condition Monitoring Rotating Equipment kulikaa@yahoo.co.uk

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola. Szkolenie Zespołu - Krok 4

Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola. Szkolenie Zespołu - Krok 4 Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola Szkolenie Zespołu - Krok 4 Solving Efeso 1999 rel. 2 2005/10/16 Różnica między krokami 1-2-3 a krokiem 4 Celem kroków 1 do 3 jest zabezpieczenie przed przyśpieszoną

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245

CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245 TPM CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245 wersja pełna www.progresja.com.pl DLACZEGO MUSIMY COŚ ZMIENIAĆ? 2/245 Podejmować ryzyko, czy się do niego przygotować? Czy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Lean Maintenance. Tomasz Kanikuła

Lean Maintenance. Tomasz Kanikuła Tomasz Kanikuła Plan wystąpnienia Wprowadzenie Ustanowienie priorytetów Klasyfikowanie kategorii uszkodzeń Strategia postępowania z częściami zamiennymi Podsumowanie Cel Efektywne wykorzystanie przestojów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

TPM kompleksowy system obsługi bezawaryjnej, w. którym uczestniczą wszyscy członkowie załogi. przedsiębiorstwa. Seiichi Nakajima

TPM kompleksowy system obsługi bezawaryjnej, w. którym uczestniczą wszyscy członkowie załogi. przedsiębiorstwa. Seiichi Nakajima C. Stieler 06-2016 TPM - Total Productive Maintenance W dosłownym tłumaczeniu: Totalne Utrzymanie Ruchu określane również jako Całkowite Produktywne Utrzymanie Maszyn lub Zarządzanie Parkiem Maszynowym,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Strategia utrzymania technicznego jako element budowania wartości Grupy Azoty SA

Strategia utrzymania technicznego jako element budowania wartości Grupy Azoty SA ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 477 482 Strategia utrzymania technicznego jako element budowania wartości Grupy Azoty SA Artur

Bardziej szczegółowo

I-Care TM. Profesjonalne audyty, specjalistyczne szkolenia, zaawansowana diagnostyka maszyn. Kompleksowe wsparcie działów utrzymania ruchu.

I-Care TM. Profesjonalne audyty, specjalistyczne szkolenia, zaawansowana diagnostyka maszyn. Kompleksowe wsparcie działów utrzymania ruchu. I-Care TM Profesjonalne audyty, specjalistyczne szkolenia, zaawansowana diagnostyka maszyn. Kompleksowe wsparcie działów utrzymania ruchu. I-Care Polska Sp. z o.o. ul. Igołomska 28 H 31-983 Kraków tel.:

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM Learning by Doing Maintenance Management System Reliability Centered Maintenance Autonomous Maintenance Preventive Maintenance Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A

Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A Grupa LOTOS S.A. Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A Jan Dampc Inspektor Dozoru / Dział Dozoru Technicznego 2 czerwca 2015r. Rafineria w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami projektu

Zarządzanie kosztami projektu Zarządzanie kosztami projektu Wprowadzenie do szacunku kosztów Tablica. Rodzaje, cechy i funkcje estymacji Rodzaj Charakterystyka Funkcja Dokładność Szacowanie przybliżone Szacowanie porównawcze Szacowanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ANDRZEJ OCIEPA EKOEKSPERT Sp. z o.o. III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014 Zakres projektu

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu:

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro System monitorowania parku maszynowego / maszyn przemysłowych do analizy biznesowej. Program Syenbi BI analizuje informacje, pokazując

Bardziej szczegółowo

Ocena wyposażenia i zrozumienie aktualnego jego stanu. Planowana Konserwacja Krok 1

Ocena wyposażenia i zrozumienie aktualnego jego stanu. Planowana Konserwacja Krok 1 Ocena wyposażenia i zrozumienie aktualnego jego stanu Planowana Konserwacja Krok 1 Solving Efeso 1999 rel. 4 2009/11/04 Celem kroku 1 jest ocena wyposażenia i zrozumienie aktualnego stanu Ocena maszyn

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN AGENDA 1. O NAS 2. IDEA ELMODIS 3. SYSTEM ELMODIS 4. KORZYŚCI ELMODIS 5. ZASTOSOWANIE ELMODIS 2 O NAS ELMODIS TO ZESPÓŁ INŻYNIERÓW I SPECJALISTÓW Z DŁUGOLETNIM

Bardziej szczegółowo

Miary jakości w Call Center

Miary jakości w Call Center OFERTA SZKOLENIOWA Miary jakości w Call Center TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11. MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.2013 Oferta Schneider Electric w zakresie konsultingu serwisowego. Audyt

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Volkswagen Poznań. 5. Ogólnopolska Konferencja Jakościowa Dostawców Motoryzacyjnych 2016

Volkswagen Poznań. 5. Ogólnopolska Konferencja Jakościowa Dostawców Motoryzacyjnych 2016 Volkswagen Poznań 5. Ogólnopolska Konferencja Jakościowa Dostawców Motoryzacyjnych 2016 Sławomir Wichniarz Krzysztof Rzepczyński Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Seite 2 Utrzymanie ruchu - fundamenty fabryki

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Inżynieria wymagań. Plan wykładu. Wstęp. Wstęp. Wstęp. Schemat procesu pozyskiwania wymagań

Wstęp. Inżynieria wymagań. Plan wykładu. Wstęp. Wstęp. Wstęp. Schemat procesu pozyskiwania wymagań Wstęp Inżynieria wymagań Schemat procesu pozyskiwania wymagań identyfikacja źródeł wymagań Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym pozyskiwanie pozyskiwanie pozyskiwanie Jarosław Francik marzec

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym rzemysław Popiołkiewicz Tarnowo Podgórne, marzec 2014 Zmiany sposobu działania firm w zakresie służb utrzymania ruchu (SUR). Istotne

Bardziej szczegółowo

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE Co to jest? RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

100% obsługi klienta

100% obsługi klienta 100% obsługi klienta 100% obsługi MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI WSPARCIE KLIENTA ZA MIANA M 2 Osiągnij więcej... DORADZTWO I SPECYFICZNE ROZWIĄZANIA Światowy rynek nigdy nie był bardziej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju pracownika. Opracowanie: Aneta Stosik

Plan rozwoju pracownika. Opracowanie: Aneta Stosik Plan rozwoju pracownika Opracowanie: Aneta Stosik Rozwój pracownika Zapoznanie z tworzeniem planów rozwoju pracowników oraz związanych z tym korzyści dla firmy i pracowników Plan rozwoju pracownika Jest

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Systemy diagnostyki maszyn

Systemy diagnostyki maszyn Systemy diagnostyki maszyn Zwiększenie wydajności pojedynczych maszyn i całych zespołów Produkty i serwis Profesjonalne Nieplanowany przestój powoduje obniżenie wydajności produkcji i generuje koszty.

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji

Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji Opracowanie: Aneta Stosik Planowanie kadr Jest procesem analizowania i ustalania potrzeb organizacji w tym zakresie dla przyjętego przedziału czasu.

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

System antyfraudowy w praktyce. marcin zastawa wiceprezes zarządu. Warszawa, października 2006r.

System antyfraudowy w praktyce. marcin zastawa wiceprezes zarządu. Warszawa, października 2006r. System antyfraudowy w praktyce marcin zastawa wiceprezes zarządu Warszawa, 20-21 października 2006r. agenda spotkania struktura systemu zarządzania w organizacji koncepcja systemu antyfraudowego wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Efektywne Utrzymanie Ruchu Efektywne Utrzymanie Ruchu AMS Suite: Asset Performance Management Wprowadzenie Jacek Stec Dyrektor Sprzedaży Emerson Process Management jacek.stec@emerson.com +48 723 680 824 Wyzwania dla menedżerów...

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Nie musisz kupować detektorów gazów masz do dyspozycji rozwiązania systemu inet Instrument Network

Nie musisz kupować detektorów gazów masz do dyspozycji rozwiązania systemu inet Instrument Network Nie musisz kupować detektorów gazów masz do dyspozycji rozwiązania systemu inet Instrument Network Wyobraź sobie miejsce pracy której jest bezpieczne, bardziej wydajne i nie generujące niespodziewanych

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Lean to Green. Proste podejście do Redukcji Kosztów Energii. Optymalne wykorzystanie ENERGII i MEDIÓW TECHNICZNYCH w produkcji Gdańsk, 17 Czerwca 2015

Lean to Green. Proste podejście do Redukcji Kosztów Energii. Optymalne wykorzystanie ENERGII i MEDIÓW TECHNICZNYCH w produkcji Gdańsk, 17 Czerwca 2015 Lean to Green Proste podejście do Redukcji Kosztów Energii Pascal Flatrès Industrial Best Practice Optymalne wykorzystanie ENERGII i MEDIÓW TECHNICZNYCH w produkcji Gdańsk, 17 Czerwca 2015 Standardowe

Bardziej szczegółowo

Testujemy dedykowanymi zasobami (ang. agile testers)

Testujemy dedykowanymi zasobami (ang. agile testers) Testujemy dedykowanymi zasobami (ang. agile testers) - wspólne standupy; - ten sam manager; - duży przepływ informacji; - po pewnym czasie zanika asertywność; - pojawia się tendencja do nie zgłaszania

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 UTRZYMANIE RUCHU OPTYMALIZACJA. Dr inż. Piotr Świtalski

Wykład 5 UTRZYMANIE RUCHU OPTYMALIZACJA. Dr inż. Piotr Świtalski Wykład 5 UTRZYMANIE RUCHU OPTYMALIZACJA Dr inż. Piotr Świtalski eksploatacja EKSPLOATACJA - użytkowanie maszyn i urządzeń od ich uruchomienia do zużycia zapamię tać Wymyślanie narzędzi i posługiwanie się

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing i 5S

Lean Manufacturing i 5S Lean Manufacturing i 5S Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/13/11108/23472 Cena netto 790,00 zł Cena brutto 790,00 zł Cena netto za godzinę 49,38 zł Cena brutto za godzinę 49,38 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Efektywny back-office. Warszawa, r.

Efektywny back-office. Warszawa, r. Efektywny back-office Warszawa, 06.09.2016 r. Dlaczego to trwa tyle czasu? Co się dzieje z moją sprawą? i dlaczego nic się nie dzieje Kolejny raz muszę robić te nudne sprawozdania, które są takie same

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem Klasyfikacja Edukacja. Maciej Iwanicki, Symantec Łukasz Zieliński, CompFort Meridian

Zarządzanie ryzykiem Klasyfikacja Edukacja. Maciej Iwanicki, Symantec Łukasz Zieliński, CompFort Meridian Zarządzanie ryzykiem Klasyfikacja Edukacja Maciej Iwanicki, Symantec Łukasz Zieliński, CompFort Meridian Organizacja obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego 5.4.

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce

Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce dr inŝ. Szczepan Moskwa Energetyka jądrowa we współczesnej elektroenergetyce Studium podyplomowe, Jaworzno 2009/2010 Bezpieczeństwo energetyczne Definiuje je

Bardziej szczegółowo

Program AZOTY PRO jako przykład zastosowania dobrych praktyk w procesach eksploatacji majątku produkcyjnego w Spółkach Grupy Azoty

Program AZOTY PRO jako przykład zastosowania dobrych praktyk w procesach eksploatacji majątku produkcyjnego w Spółkach Grupy Azoty Program AZOTY PRO jako przykład zastosowania dobrych praktyk w procesach eksploatacji majątku produkcyjnego w Spółkach Grupy Azoty 1 Dzięki programowi Azoty PRO zapewnimy stabilną przyszłość Azoty PRO

Bardziej szczegółowo

aintenance orkshop WAkademia Utrzymania Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu

aintenance orkshop WAkademia Utrzymania Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu A k a d e m i a Utrzymania Ruchu 2013 W aintenance orkshop WAkademia Utrzymania Ruchu WARSZTATY MANAGERSKIE DLA OSÓB ODPOWIADAJACYCH ZA SPRAWNE FUNKCJONOWANIE DZIAŁÓW TECHNICZNYCH, UTRZYMANIA RUCHU I PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Dobry Kierownik Testów

Szkolenie: Dobry Kierownik Testów Szkolenie: Dobry Kierownik Testów Nawet najlepsi testerzy nie będą pracować wydajnie jeśli ich zespołem nie będzie kierował odpowiednio do tego przygotowany lider. To właśnie na barkach menedżera spoczywa

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody podnoszenia efektywności operacyjnej

Nowoczesne metody podnoszenia efektywności operacyjnej 5 KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO 6 KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO 18-20 listopada, Warszawa Nowoczesne metody podnoszenia efektywności operacyjnej Arkadiusz Burnos Manager Operacyjny,

Bardziej szczegółowo

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Małgorzata Plechawska-Wójcik Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Laboratorium nr 8 Eksploatacja systemu wg ITIL Wstęp ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) metodyka zarządzania

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Wyszków, 2016r. Spis treści 1. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Urząd Dozoru Technicznego. RAMS Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej. Ryszard Sauk. Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów

Urząd Dozoru Technicznego. RAMS Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej. Ryszard Sauk. Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów Urząd Dozoru Technicznego RAMS Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej Ryszard Sauk Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów Plan Prezentacji Wstęp Pojęcia podstawowe Etapy RAMS Etapy projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami HR

Zarządzanie Projektami HR Zarządzanie Projektami HR KISS PM (Keep It Simple Smart) Prosty, zrozumiały i skuteczny sposób zarządzania projektami Jak zaplanować projekt? Jak zmotywować zespół? Jak doprowadzić go z sukcesem do końca?

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości 8 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości Piotr Lipiński, Kierownik Działu Systemów Jakości/QP Ożarów Mazowiecki Listopad 2016 Czego od nas

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing)

Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing) Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing) Testy niefunkcjonalne aplikacji to nieodłączna część pracy dobrego testera. Do tego typu testów zaliczamy między innymi taką właściwość systemu jak

Bardziej szczegółowo