Co nowego w ITIL u? Jarosław Łagowski IBM Polska. e mail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co nowego w ITIL u? Jarosław Łagowski IBM Polska. e mail: Jaroslaw.Lagowski@pl.ibm.com"

Transkrypt

1 XVII Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2011 Co nowego w ITIL u? Jarosław Łagowski IBM Polska e mail: Abstrakt. Na przełomie Lipca i Sierpnia 2011 zaprezentowana zastała oficjalnie, długo oczekiwana aktualizacja ITIL v3 (Information Technology Infrastructure Library). Nowa wersja powstała, między innymi, w wyniku lawiny zastrzeżeń ze strony praktyków i szkoleniowców ITIL, odnośnie spójności i przejrzystości wersji 3 opublikowanej w roku Aktualizacja nie zmienia podstawowych założeń, ale wprowadza szereg poprawek usuwających błędy i niespójności oraz uwzględnia zmiany, jakie zaszły w praktykach Service Management u od roku Ten artykuł zawiera przegląd wprowadzonych zmian w ITIL v na poziomie ogólnym oraz, w odniesieniu do każdej z pięciu podstawowych publikacji.

2

3 Co nowego w ITIL u? Wprowadzenie 1.1. Co to jest ITIL. Krótka historia Filozofia ITIL (IT Infrastructure Library) opiera się na dostarczaniu i zarządzaniu usługami IT poprzez procesy. Szkielet ITIL określa procesy zarządzające, ich wejście/wyjście oraz powiązania i zakres odpowiedzialności. Cele procesów, a zarazem trzy główne punkty filozofii ITIL to: 1. Dostarczanie usług IT (nie systemów) zorientowanych biznesowo, 2. Długoterminowa redukcja kosztów, 3. Stała kontrola w celu poprawy jakości usług. ITIL został opracowany pierwotnie, jako zestaw 40 publikacji zbierających best-practice w zakresie zarządzania usługami IT, pod koniec lat 80tych w Wielkiej Brytanii przez rządową agendę Office of Government Commerce. OGC pozostając właścicielem ITILa, we współpracy z niezależną organizacją IT Service Management Forum, przygotowało w roku wersję 2 ITILa, aktualizując i konsolidując wiedzę z zakresu Service Management w formie 7 podręczników. Kolejne prace aktualizacyjne zakończone zostały w czerwcu roku Ich owocem była zmiana podejścia (ukierunkowanie na cykl życia usługi zamiast na obszary) opisana w 5 podstawowych książkach, wzbogaconych publikacjami uzupełniającymi. Aktualnie, ITIL pozostaje własnością Cabinet Office UK, który uprawnił firmę APM Group Ltd do utrzymania i rozwoju ITIL Zmiany 2011 Rys. 1 ITIL v3 Po dwóch latach od publikacji wersji 3, we Wrześniu 2009 została podjęta decyzja i przyjęte wytyczne do zmian we wszystkich pięciu podstawowych tomach ITIL (http://www.best-managementpractice.com/gempdf/itil_mandate_for_change_0909.pdf). W Lutym 2010, zatwierdzono zakres i plan przygotowania zmian. Potrzeba zmian została spowodowana między innymi lawiną zastrzeżeń, co do czytelności poszczególnych publikacji jak i spójności, zarówno w ramach pojedynczej publikacji jak i pomiędzy wszystkimi pięcioma tomami ITIL. Dodatkowymi bodźcami do zmian były wyniki wewnętrznych przeglądów, oraz zmiany, jakie zaszły w otoczeniu Usług IT (trzeba zaznaczyć, że prace nad wersją 3 rozpoczęły się w roku 2004). Celem opracowanych zmian jest: poprawienie błędów,

4 54 Jarosław Łagowski usunięcie niespójności, poprawa czytelności, poprawa struktury dla wszystkich pięciu tomów ITIL wersji 3. Publikacja ITIL z 29 Lipca 2011 nie jest nową wersją, a jedynie aktualizacją. Oficjalnie, nowe publikacje ITIL są oznaczone dopiskiem 2011 Edition, więc można powiedzieć, że mamy do czynienia z ITIL v Ponieważ nie zmienia się podstawowa koncepcja, oparta na cyklu życia Usługi IT, to aktualizacja 2011 nie będzie miała żadnego negatywnego skutku na aktualne, czy toczące się wdrożenia rozwiązań opartych na ITIL v3. 2. Zmiany ogólne Zaktualizowane publikacje ITIL mają ujednoliconą strukturę w celu uspójnienia i ułatwienia poruszania się w ramach całej serii. Treść publikacji, również została w niektórych miejscach zmieniona tak, aby poprawić czytelność i wyjaśnić powiązania pomiędzy fazami cyklu życia Usługi IT (czyli, również pomiędzy poszczególnymi tomami). Bardzo ważne było ujednolicenie terminologii pomiędzy publikacjami. Przed aktualizacją, mimo iż ITIL bazuje na precyzyjności pojęć, niektóre terminy były inaczej interpretowane w różnych publikacjach. Na przykład ujednolicono zbiór Ról i przypisanych do nich aktywności. Poniższa tabela zawiera rejestr najważniejszych zmian wprowadzonych w ITIL v Edition na poziomie ogólnym. Tabela 1. ITIL Zmiany ogólne Rozdział 1 (we wszystkich tomach) Rozdział 2 (we wszystkich tomach) Rozdział 6 (we wszystkich tomach) Powiązania pomiędzy fazami, produkty wejściowe i wyjściowe Rozdział 1 zawierający wprowadzenie do ITIL a i przegląd publikacji w ramach cyklu życia Usługi IT, został zmieniony i uspójniony we wszystkich tomach. Dodano opis relacji pomiędzy publikacjami ITIL a oraz innymi obszarami best-practice Rozdział 2 zawierający wprowadzenie do praktyk Service Management u, został zmieniony i uspójniony we wszystkich tomach. W porównaniu z wersją sprzed zmian, zawartość jest uproszczona i bardziej czytelna. Rozdział 6 w każdym tomie zawiera, dedykowany dla opisywanej fazy cyklu życia Usługi IT, opis podziału odpowiedzialności i ról. Dodatkowo, zawiera teraz uspójniony pomiędzy tomami opis ról ogólnych i ich odpowiedzialności. W rozdziale 3, w każdym tomie dodano nową tabelę prezentującą produkty wejściowe i wyjściowe dla fazy opisywanej w danym tomie. Produkty wejściowe i wyjściowe w tej tabeli pokazane są w kontekście innych faz. Dla każdej fazy, która nie jest opisana w danym tomie, prezentowany jest jeden wiersz w tabeli. Wiersz jest podzielony na dwie kolumny. Jedna kolumna przedstawia produkty wejściowe dla fazy opisywanej w danym tomie, produkowane przez fazę prezentowaną w danym wierszu tabeli. Druga kolumna przedstawia produkty wyjściowe fazy opisywanej w danym tomie, które przyjmowane są na wejściu przez fazę prezentowaną w danym wierszu tabeli. Przykład dla Service Strategy jest pokazany na rysunku nr 2. Każdy tom został wzbogacony o przykłady produktów wejściowych/wyjściowych wymienianych pomiędzy fazami.

5 Co nowego w ITIL u? 55 Nowy dodatek Related Do każdej z pięciu publikacji został dołączony dodatek opisujący powiązania ITIL z innymi standardami, szablonami, czy metodykami. Na przy- Guidance kład opisane są powiązania, czy relacje ITIL z COBIT, Zarządzaniem Ryzykiem, ISO/IEC 2000 czy Six Sigma. Spis treści tego załącznika jest pokazany na rysunku nr 3. Role Ujednolicono zbiór Ról w ramach wszystkich publikacji, jednoznacznie i spójnie przypisując aktywności do Ról. Struktury Organizacyjne Po zmianach, jest wyraźnie zaznaczone, że opisywane struktury organizacyjne mają charakter przykładowy a nie normatywny Struktura Procesu Nareszcie uspójniono opis procesów w ramach serii. W tej chwili, każdy proces ma opisane te same parametry, w jednolity sposób (na przykład: założenia, cele i zakres działania, wejścia/wyjścia, KPIs, CSFs itp.) Product Manager Wszystkie wystąpienia Product Manager zostały zastąpione przez Service Owner. Wielkie litery Nadmierne i niespójne wykorzystywanie wyrazów zaczynających się od wielkiej litery zostało usunięte. W mojej opinii, przesadzono w drugą stronę. W tej chwili, nazwy procesów, ról, faz i innych kluczowych elementów są pisane małymi literami. Daje to taki efekt, że nie zawsze jesteśmy pewni, czy dane słowo jest użyte w znaczeniu potocznym, czy itilowym. Rys. 2 Przykład tabeli wejść/wyjść dla Service Strategy ITIL v3 Rys. 3 Nowy dodatek: Related Guidance

6 56 Jarosław Łagowski 3. Zmiany dla ITIL Service Strategy Ogólne przesłanie Service Strategy nie zostało zmienione, natomiast zadbano o lepszą czytelność i jasność publikacji. Dodano więcej praktycznych przykładów wyjaśniających prezentowane koncepcje. Został zdefiniowany nowy proces: Strategy Management for IT Services. Proces ma na celu przygotowanie i utrzymanie strategii dla IT i biznesu. Jednocześnie, załączono oddzielne opisy dla strategii IT i strategii biznesu. Proces Financial Management for IT Services został rozbudowany, aby lepiej oddać rzeczywisty zakres dla tego procesu. Dodatkowo: Business Realationship Management i Demand Management zostały jednoznacznie określone jako procesy i adekwatnie opisane. Poniższa tabela zawiera rejestr najważniejszych zmian wprowadzonych w ITIL v Edition w publikacji dla fazy Service Strategy. Tabela 2. ITIL Zmiany dla ITIL Service Strategy Procesy Service Strategy Nareszcie, jasno nazwano i wyliczono procesy dla tej fazy: Strategy Management for IT Services Service Portfolio Management Financial Management for IT Services Deman Management Business Realationship Management Strategia biznesu i strategia IT zano natomiast ich powiązania. Po zmianach, te dwa pojęcia są rozróżnione i oddzielnie opisane. Wska- Przygotowanie, ocena i Zamieszczone zostały dokładniejsze wskazówki jak przygotować, ocenić realizacja strategii i realizować strategię. Załączone zostały praktyczne przykłady. Generacja wartości Dołączono dodatkowe wyjaśnienia, jak Usługa dodaje i wytwarza wartości. Podane zostało rozróżnienie pomiędzy wartością dodaną a realizowaną. Nowa tabela prezentuje przykłady dla utility i warranty. Odbiorcy (Customers) Podano lepsze wyjaśnienie, czym się różnią pojęcia Customers, Users, Consumers. Wskazano jak odróżniać Odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych. Środki Odbiorcy i Środki Usługi diagramów prezentujących powiązania pomiędzy środkami Odbiorcy, Poprawiono definicje Customer Assets i Service Assets. Dodano klika środkami Usługi, wynikiem (dochodem) oraz Zarządzaniem Usługami Strategy Management Nowy proces, który ma na celu przygotowanie i utrzymanie strategii dla for IT Services IT i biznesu Financial Management for IT Services Business Realationship Management Proces został rozbudowany. A właściwie, przywrócono elementy opisane w ITIL v2 a pominięte w publikacji z roku Chodzi tutaj o accounting, budgeting i charging. Teraz, ten element jest potraktowany i opisany jako proces. Wyjaśniono różnice w relacjach względem Dostawców (Providers) Typ I, II i III Governance Nareszcie wyjaśniono dokładnie pojęcie governance. Dodano wyjaśnienie różnic i powiązań pomiędzy governance i management. Cloud Computing Cały, specjalny dodatek powstał, aby pokazać, jak IT Service Management od strony strategicznej powinien uwzględnić podejście Cloud Computing. Typy wdrożenia Service Dodano omówienie różnych sposobów wdrażania Service Management u Management u Organizacja Dodano omówienie logicznych struktur organizacyjnych istotnych dla Service Management u wspierając to dodatkowymi diagramami.

7 Co nowego w ITIL u? Zmiany dla ITIL Service Design W tej publikacji, zostało poprawionych wiele opisów w celu poprawienia czytelności i jasności. Najbardziej widoczną zmianą jest natomiast dodanie nowego procesu: Design Coordination. Dzięki temu procesowi, wyjaśniony jest generalny przepływ aktywności i zarządzanie w całej fazie Design. Inne, znaczące poprawki dotyczą lepszej redakcji pięciu aspektów Service Design, Portfela Usług i terminologii odnośnie różnych widoków Katalogu Usług. Poniższa tabela zawiera rejestr najważniejszych zmian wprowadzonych w ITIL v Edition w publikacji dla fazy Service Design. Pięć aspektów Service Design Tabela 3. ITIL Zmiany dla ITIL Service Design Poprawiono czytelność i spójność w opisie i odniesieniach do pięciu aspektów SD. Przejście Usługi z pipeline do Katalogu i do Strategy i Service Design z roku 2007 były niejasne i niespójne. Teraz Opisy przejść pomiędzy różnymi wersjami Usługi w publikacjach Service stanu wycofana opisane są punkty przejścia i reguły zarządzające. Design Coordination Ten proces został dodany, aby wyjaśnić przepływ aktywności dla całej fazy Design. Terminologia dla Katalogu Usług Język dotyczący Katalogu Usług został zrewidowany, tak aby uwzględnić różne spojrzenia (widoki) na Katalog: z punktu widzenia Odbiorcy, czy też z punktu widzenia IT. 5. Zmiany dla ITIL Service Transition Struktura, zawartość i relacje pomiędzy Configuration Management System (CMS) i Service Knowledge Management System (SKMS) została lepiej opisana. Nowa treść dotyczy sposobu postępowania z propozycją Zmiany. Proces ewaluacji (Evaluation) zmienił nazwę na Change Evaluation, jednocześnie zmienił swój zakres i cel aby lepiej pokazać jak powinien być użyty do ewaluacji propozycji Zmiany. Opis procesu Service Asset and Configuration Management został wzbogacony o szczegółową sekcję na temat Asset Management u. Dodatkowo, poprawiono opis integracji i przepływu pomiędzy procesami: Change Management, Change Evalutaion, Release and Deployment Management. Poniższa tabela zawiera rejestr najważniejszych zmian wprowadzonych w ITIL v Edition w publikacji dla fazy Service Transition. Tabela 4. ITIL Zmiany dla ITIL Service Transition Change Management Opisy na diagramie przepływu i podtytuły w tekście zostały uspójnione Model procesu Change Po zmianach, ujednolicono używanie pojęć change process model Management i change model. Wcześniej, w niektórych miejscach te pojęcia były vs. używane błędnie. Change process model oznacza model procesu Change Model Change Management. Change model oznacza umówiony sposób postępowania dla określonego rodzaju zmian. Change Proposal Koncept Propozycji Zmiany został opisany, ze wskazówkami, kiedy i w jaki sposób powinien być użyty.

8 58 Jarosław Łagowski Configuration Record, Wiele osób było zdezorientowanych niejasnym opisem i rozróżnieniem Configuration Item, pomiędzy rekordem w Bazie Konfiguracji i CI em jako takim. Podobnie CMS, SKMS było z pojęciami CMS i SKMS. Opisy wprowadzone w roku 2007 były czytelne, głównie dla tych, którzy pamiętali je z ITIL v2. Teraz poprawiono odpowiednie fragmenty publikacji. Evaluation Proces zmienił nazwę na Change Evalutaion. Zakres i cel procesu został doprecyzowany, uwzględniając obsługę Propozycji Zmiany. Release and Deployment Niektóre sekcje zostały przeorganizowane. Zmienił się również diagram Management procesu tak, aby zachować spójność z opisem. Service Asset and Configuration Dodano wyjaśnienia odnośnie Asset Management u Management 6. Zmiany dla ITIL Service Operation Dla wszystkich procesów z tej fazy zostały poprawione diagramy procesów. Doprecyzowane zostały pojęcia kluczowe dla tej fazy, takie jak: Service Request, Request Models czy Proactive Service Management. Publikacja została wzbogacona o opis, w jaki sposób Zdarzenie (Event) jest filtrowane i przetwarzane zgodnie z ustalonymi regułami, aby dostarczyć znaczącą informację. Wyjaśniono zależności pomiędzy aktywnościami Application Management i Application Develoment. Inne ulepszenia obejmują rozszerzenie sekcji dotyczącej technik analizy problemów, procedur dla incident matching i sposobów eskalacji incydentów do Problem Management u. Poszerzono sekcję związaną z zarządzaniem budynkami i innymi obiektami fizycznymi. Poniższa tabela zawiera rejestr najważniejszych zmian wprowadzonych w ITIL v Edition w publikacji dla fazy Service Operation. Tabela 5. ITIL Zmiany dla ITIL Service Operation Service Request Ulepszono koncept Service Request u. Dodano przykłady. Podkreślono związek pomiędzy Request em, Request Model em i Zmianą Standardową. Request Model Koncept został rozwinięty. Wyjaśniono, jak każde Żądanie powinno być powiązane z Request Model em, który dokumentuje kroki, role i odpowiedzialności potrzebne do wypełnienia Żądania. Filtrowanie i korelacja Publikacja została wzbogacona o opis, w jaki sposób Zdarzenie (Event) Zdarzeń jest filtrowane i przetwarzane zgodnie z ustalonymi regułami, aby dostarczyć znaczącą informację Normal Service Operation Klarowna definicja została zredagowana i dodana do słownika Incident Matching Dodano procedurę opisująca jak inicjalnie dopasowywać symptomy incydentu do znanych błędów przed rozpoczęciem eskalacji. Przepływ dla procesu Zupełnie nowy diagram przepływu dla procesu RF zawierający punkty Request Fullfilment decyzyjne i wejścia w ścieżkę eskalacji. Techniki analizy problemów Zarządzanie Mainframe em i Serwerem Proactive Problem Management Sekcja została poszerzona o kolejne techniki szukania przyczyny źródłowej. Dodano sposób wyboru najlepszej techniki w zależności od rodzaju problemu. Ujednolicono aktywności zarządzania Mainframe m i Serwerem. Różnice mogą tkwić w realizacji poszczególnych aktywności, ale przepływ i wyniki są w swojej istocie takie same. Koncepcja i aktywności dla proaktywnej części Problem Management u została dodana.

9 Co nowego w ITIL u? 59 Application Management vs. Application Development Wyjaśniono różnice pomiędzy tymi dwoma funkcjami. Dodano diagram w celu wyjaśnienia przepływu i zależności. Facilities Management Znacznie rozbudowano dodatek na temat zarządzania fizycznymi obiektami niezbędnymi dla dostarczenia Usługi. 7. Zmiany dla ITIL Continual Service Improvement Uściślono relacje pomiędzy Seven-step Improvement Process, cyklem Deminga (Plan-Do- Check-Act) i procesem Knowledge Management. Continual Service Improvement Model (CSI Model) został przemianowany na CSI Approach. Wprowadzono nowe pojęcie: CSI Register jako centralny rejestr wszystkich inicjatyw udoskonalenia w ramach organizacji. Service Measurement i Service Reporting straciły status procesów. W tej chwili, w fazie CSI jest tylko jeden proces: Seven-step Improvement Process, klarownie wpisany w cykl Deminga (rysunek 4). Poniższa tabela zawiera rejestr najważniejszych zmian wprowadzonych w ITIL v Edition w publikacji dla fazy Continual Service Improvement. Tabela 6. ITIL Zmiany dla ITIL Continual Service Improvement Wprowadzenie CIS Register CSI Register jest miejscem, gdzie mają być rejestrowane wszystkie zauważone możliwości udoskonaleń. Każda możliwość udoskonalenia powinna zostać zakwalifikowana, jako małe, średnie lub duże przedsięwzięcie. Charakterystyka możliwości udoskonalenia powinna wskazywać na potrzebne czas i zasoby do wprowadzenia udoskonalenia oraz potencjalne korzyści. Pozwoli to przygotować klarowną listę możliwych inicjatyw z nadanymi im priorytetami. Pełen opis CSI Register jest podany w rozdziale 3, a przykład w dodatku A. Service Measurement i Tym razem mamy do czynienia z degradacją. Autorzy stwierdzili (słusznie), że aktywności mierzenia i raportowania są czymś zwykłym dla Service Reporting wszystkich procesów, więc Service Measurement i Service Reporting przestały być traktowane, jako oddzielne procesy. Dlatego też, te tematy są ujęte w rozdziałach 3 i 5, zamiast, jak do tej pory w 4. CSI Approach Autorzy skonstatowali, że nazwanie konceptu Continual Service Improvement modelem, jest na wyrost. Zamiast usunąć go zupełnie, nazwali to podejściem CIS (CSI Approach). Więc mamy nadal, zarówno Sevenstep Improvement Process, jak i podejście CSI oraz wskazanie na cykl Deminga jako pierwowzór sposobu szukania ulepszeń.

10 60 Jarosław Łagowski Rys. 4 Proces 7SI wpisany w cykl Deminga 8. Słownik Równocześnie z publikacją 29 Lipca 2011, nowej wersji biblioteki ITIL, udostępniono zgodny z tą wersją słownik na stronie: Wprowadzono 55 nowych pojęć, a około 30 usunięto. Niektóre zostały zmienione mniej, lub bardziej znacząco, zgodnie ze zmianami w głównych publikacjach. Bazową wersją jest słownik w języku angielskim, który obecnie zawiera ponad 90 stron. Kolejne tłumaczenia narodowe pojawiają się w miarę postępu prac. 9. Szkolenia i certyfikacje Wszelkie uzyskane certyfikacje z ITIL v3 zachowują ważność. Nowe wytyczne, co do materiałów szkoleniowych i egzaminów są już dostępne. Natomiast wdrożenie nowych programów szkoleniowych i egzaminów jest zależne od firm akredytowanych do prowadzenia takiej działalności. W okresie przejściowym, kandydaci, którzy odbyli szkolenia na podstawie wersji ITIL z roku 2007, będą mogli zdawać egzaminy zgodne z tą wersją. Organizacje upoważnione do prowadzenia egzaminów i upoważniające inne podmioty do prowadzenia oficjalnych szkoleń przygotowujących do egzaminów ITIL można znaleźć pod adresem: Organizacje upoważnione do prowadzenia oficjalnych szkoleń ITIL można sprawdzić pod adresem: 10. Podsumowanie Filozofia ITIL cały czas się zmienia, ponieważ nie jest wymyślona, a oparta na best practice. W tej chwili mamy do czynienia z wersją Edition szablonu procesów ITIL. Daje się zaobserwować sprzężenie zwrotne: teoria ITIL przenikając do życia codziennego usług IT jest stosowana w praktyce (mniej lub bardziej ortodoksyjnie), kolejne wersje ITIL czerpią z doświadczeń codziennego dostarczania usług IT. Prędzej czy później należy spodziewać się kolejnych poprawek do ITIL v3 lub wręcz wersji 4.

11 Co nowego w ITIL u? 61 Bibliografia źródła ITL v Edition Service Lifecycle books

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3 wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Plan prezentacji Krótka definicja ITIL i kilka pojęć Umowy i kontrakty SLA, OLA, UC Podstawowe publikacje

Bardziej szczegółowo

ITIL v3 Cykl życia usług IT

ITIL v3 Cykl życia usług IT XIV Konferencja PLOUG Szczyrk Październik 2008 ITIL v3 Cykl życia usług IT Jarosław Łagowski IBM Polska e mail: Jaroslaw.Lagowski@pl.ibm.com Abstrakt. Początki ITIL (IT Infrastructure Library) sięgają

Bardziej szczegółowo

Informacje kontrolne dokumentu

Informacje kontrolne dokumentu Informacje kontrolne dokumentu Szczegóły dokumentu Nazwa dokumentu Cel dokumentu Numer wersji dokumentu 4.1 Status dokumentu Właściciel dokumentu Przygotowany przez Szczegółowy program nauczania do kursu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku Prince2 : skuteczne zarządzanie projektami / OGC ; [tł. i oprac. wersji polskiej zespół red. Iwona Semik-Żbikowska et al.]. wyd. 2, pol. Londyn, cop. 2010 Spis treści Spis rysunków Spis tabel Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Małgorzata Plechawska-Wójcik Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Laboratorium nr 8 Eksploatacja systemu wg ITIL Wstęp ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) metodyka zarządzania

Bardziej szczegółowo

Egzamin ITIL Foundation

Egzamin ITIL Foundation Egzamin ITIL Foundation Przykładowy arkusz egzaminacyjny A, wersja 5.1 Test wielokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) Instrukcja 1. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie 40 pytań.

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku z wykorzystaniem systemu ADONIS Krok po kroku BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

CompFort Meridian Nowe kierunki, nowe wyzwania. Dariusz Bocheńczak, CompFort Meridian

CompFort Meridian Nowe kierunki, nowe wyzwania. Dariusz Bocheńczak, CompFort Meridian CompFort Meridian Nowe kierunki, nowe wyzwania Dariusz Bocheńczak, CompFort Meridian Od 1-go do 10-go Forum BMC Agenda rok 2002 Monitoring i optymalizacja systemów IT jako nowość SLM i IdM Agenda rok 2011

Bardziej szczegółowo

ITIL Foundation. Szkolenie akredytowane

ITIL Foundation. Szkolenie akredytowane ITIL Foundation Szkolenie akredytowane ITIL to zbiór najlepszych praktyk, a także usystematyzowane, sprawdzone i powszechnie stosowane przez liczne firmy, organizacje i instytucje na całym świecie podejście

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Information Technology Infrastructure Library jako przykład upowszechniania dobrych praktyk w zarządzaniu

Information Technology Infrastructure Library jako przykład upowszechniania dobrych praktyk w zarządzaniu Information Technology Infrastructure Library jako przykład upowszechniania dobrych praktyk w zarządzaniu mgr Michał Góralski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Strategii i Metod Zarządzania

Bardziej szczegółowo

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Tomasz SOBESTIAŃCZYK ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Zarys treści: Ta publikacja opisuje normę ISO/IEC 20000 jej zalety oraz słabości w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Agile Project Management i ITIL Jak je łączyć aby najlepiej wykorzystać zalety obydwu standardów?

Agile Project Management i ITIL Jak je łączyć aby najlepiej wykorzystać zalety obydwu standardów? www.apmg-international.com APMG-International Webinar Agile Project Management i ITIL Jak je łączyć aby najlepiej wykorzystać zalety obydwu standardów? Czwartek 20 czerwca 2013 / 14:00 CEST (Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL947S Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji Information Security Risk Management and Business Continuity Dni: 2 Opis:

Bardziej szczegółowo

Kiedy IT staje się biznesem - opcja for Service Provider platformy Tivoli's Process Automation Engine

Kiedy IT staje się biznesem - opcja for Service Provider platformy Tivoli's Process Automation Engine Kiedy IT staje się biznesem - opcja for Service Provider platformy Tivoli's Process Automation Engine Gerard Lipiec 2010 IBM Corporation Agenda Perspektywa biznesowa Usługi IT Model biznesowy Service Provider

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy

ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy Jarosław Łagowski IBM Polska e mail: j.lagowski@pl.ibm.com Streszczenie Początki ITIL (IT Infrastructure

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA

AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA Potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji potwierdzonego uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów jest coraz silniej odczuwana zarówno przez organizacje szkolące swoich pracowników,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych (RODO)

Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych (RODO) Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych (RODO) Normy ISO 31000, ISO 27001, ISO 27018 i inne Waldemar Gełzakowski Copyright 2016 BSI. All rights reserved. Tak było Na dokumentację,

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Szanowni Państwo, Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to dwie uznane ścieżki szkoleniowe dla testerów ISTQB oraz ISEB. Dostarczamy pełny zakres

Bardziej szczegółowo

System antyfraudowy w praktyce. marcin zastawa wiceprezes zarządu. Warszawa, października 2006r.

System antyfraudowy w praktyce. marcin zastawa wiceprezes zarządu. Warszawa, października 2006r. System antyfraudowy w praktyce marcin zastawa wiceprezes zarządu Warszawa, 20-21 października 2006r. agenda spotkania struktura systemu zarządzania w organizacji koncepcja systemu antyfraudowego wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy organizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji dokumenty podstawowe

Podstawy organizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji dokumenty podstawowe Podstawy organizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji dokumenty podstawowe Autor Anna Papierowska Praca magisterska wykonana pod opieką dr inż. Dariusza Chaładyniaka mgr inż. Michała Wieteski

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYBRANYCH PODEJŚĆ DO ZARZĄDZANIA IT W ORGANIZACJACH

PRZEGLĄD WYBRANYCH PODEJŚĆ DO ZARZĄDZANIA IT W ORGANIZACJACH PRZEGLĄD WYBRANYCH PODEJŚĆ DO ZARZĄDZANIA IT W ORGANIZACJACH Andrzej SOBCZAK Streszczenie: W pracy przedstawiono wybrane podejścia do zarządzania IT, spotykane obecnie w organizacjach zarówno w firmach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania Szanowni Państwo, Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to dwie uznane ścieżki szkoleniowe dla testerów ISTQB oraz ISEB. Dostarczamy pełny zakres

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

osobowe pracowników laboratorium SecLab EMAG w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, konsultantów, stażystów oraz inne osoby i instytucje mające dostęp

osobowe pracowników laboratorium SecLab EMAG w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, konsultantów, stażystów oraz inne osoby i instytucje mające dostęp Bezpieczeństwo danych projektowych w środowisku według ISO/IEC 27001 oraz ciągłość procesów wytwarzania i utrzymania w środowisku według BS 25999 warsztaty z wykorzystaniem specjalistycznego narzędzia

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektów IT w AGH

Koordynacja projektów IT w AGH Koordynacja projektów IT w AGH 24.11.2016 Zbigniew Kąkol Maciej Zygmunt Plan 1. Strategia IT w AGH 2. Model bramkowy 3. Zadania koordynator IT 4. Docelowy model zarządzania IT Inicjatywy Rozwiązania Zadowolenie

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2012/2013

Katalog szkoleń 2012/2013 Katalog szkoleń 2012/2013 Informacje organizacyjne Przedstawiamy Państwu nowy Katalog Szkoleń organizowanych przez Centrum Szkoleń IT CULTURE w Warszawie na ul. Pańskiej 98/52, VII piętro. Proponujemy

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Terminy szkolenia 23-25 wrzesień 2015r., Warszawa - Akademia Szybkiej Nauki 7-9 październik 2015r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu. Opis funkcjonalności systemu Conectro Conectro jest systemem CRM nowej generacji, do którego można podłączyć dowolną centralę IP PBX lub usługi każdego dostawcy telefonii VoIP na ryku. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Tomkiewicz Bydgoszcz, 26 października 2009 r.

Krzysztof Tomkiewicz Bydgoszcz, 26 października 2009 r. Usługi IT jak skutecznie z nich korzystać? Krzysztof Tomkiewicz Bydgoszcz, 26 października 2009 r. AGENDA I II III IV Model usługowy funkcjonowania IT Przykład podejścia usługowego Najlepsze praktyki w

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 KONFERENCJA Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 ORGANIZATORZY SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI SPONSORZY KONFERENCJI Data: 27-28 listopada 2007 r. Adres: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

ITIL jako narzędzie komunikacji IT z biznesem

ITIL jako narzędzie komunikacji IT z biznesem ITIL jako narzędzie komunikacji IT z biznesem Janusz Wardak Education Business Developer Hewlett-Packard Polska 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject

Bardziej szczegółowo

Organizacja informacji

Organizacja informacji Organizacja informacji 64 CZYTANIE ARTYKUŁU Z GAZETY To zadanie ma nauczyć jak: wybierać tematy i rozpoznawać słowa kluczowe; analizować tekst, aby go zrozumieć i pamiętać; przygotowywać sprawozdanie;

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012. Krzysztof Grybionko

Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012. Krzysztof Grybionko 2012 Opis zasobów oraz inwestycji odtworzeniowych niezbędnych dla kontynuacji świadczenia e-usługi. Koszty stałe i zmienne w okresie trwałości - kalkulacja. Krzysztof Grybionko Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 KONFERENCJA Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 ORGANIZATORZY SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI SPONSORZY KONFERENCJI Data: 27-28 listopada 2007 r. Adres: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów BPM vs. Content Management Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Cel prezentacji Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na istotne różnice pomiędzy tym co nazywamy: zarzadzaniem dokumentami,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji 2012 Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji Niniejszy przewodnik dostarcza praktycznych informacji związanych z wdrożeniem metodyki zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Globalne podejście do transformacji organizacji z wykorzystaniem IT. Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Globalne podejście do transformacji organizacji z wykorzystaniem IT. Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej SGH z wykorzystaniem IT Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Kilka słów o prowadzącym Dr hab. Andrzej Sobczak Profesor w Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH Blisko 10

Bardziej szczegółowo

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 TÜV Rheinland Polska Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 Podsumowanie zmian www.tuv.pl Aktualizacja normy ISO 9001:2015 Publikacja nowej wersji normy ISO 9001:2015 jest oczekiwana we wrześniu 2015

Bardziej szczegółowo

BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011

BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011 BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011 Grupa BOC Profil firmy BOC Założona w 1995 roku Wywodzi się z grupy BPMS Uniwersytetu Wiedeńskiego Obecnie ponad 150 pracowników w 7 krajach europejskich

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Akademia menedżerów IT

Akademia menedżerów IT Akademia menedżerów IT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8729/24634 Cena netto 4 300,00 zł Cena brutto 4 300,00 zł Cena netto za godzinę 21,50 zł Cena brutto za godzinę 21,50 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe Przygotowanie do Egzaminu CISMP

Kompleksowe Przygotowanie do Egzaminu CISMP Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL949S Kompleksowe Przygotowanie do Egzaminu CISMP Certificate in Information Security Management Principals Dni: 5 Opis: Ten akredytowany cykl kursów zawiera 3 dniowy kurs

Bardziej szczegółowo

Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Marek

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Outsourcing procesów. dr Arkadiusz Wargin CTPartners S.A. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Outsourcing procesów. dr Arkadiusz Wargin CTPartners S.A. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Outsourcing procesów dr Arkadiusz Wargin CTPartners S.A. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 Agenda Firma przez pryzmat architektury korporacyjnej Outsourcing główne etapy Etap przygotowania

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju systemów obiegu dokumentów: Enterprise Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Kierunki rozwoju systemów obiegu dokumentów: Enterprise Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Kierunki rozwoju systemów obiegu dokumentów: Enterprise Content Management Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Cel prezentacji Coraz częściej można się spotkać w firmach z potrzebą

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Marcin Naliwajko Z-ca dyrektora Departamentu Technologii Dominik Lisowski Starszy Architekt Systemów IT Grupy EFL WebSphere Message Broker 2008 r. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty implementacji biblioteki dobrych praktyk ITIL w sektorze publicznym

Praktyczne aspekty implementacji biblioteki dobrych praktyk ITIL w sektorze publicznym Praktyczne aspekty implementacji biblioteki dobrych praktyk ITIL w sektorze publicznym http://www.itil.org/ Adam Mizerski adam@mizerski.net.pl 507-071-401 Adam Mizerski: Audytor, biegły sądowy, rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1064 Organizacja i Zarządzanie, z. 45 2009 TOMASZ SOBESTIAŃCZYK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej STANDARDY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie projektami informatycznymi Czym się będziemy zajmować?

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI

ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI GRZEGORZ KULISZ Bydgoszcz, 1 kwietnia 2011 r. 1. ISO/IEC 20000 o co w tym wszystkim chodzi 2. Droga do certyfikacji 3. W czym możemy pomóc? 4. A jeżeli

Bardziej szczegółowo

ŚcieŜki Certyfikacji Testera. Karol Mioduszewski - CORRSE

ŚcieŜki Certyfikacji Testera. Karol Mioduszewski - CORRSE ŚcieŜki Certyfikacji Testera Karol Mioduszewski - CORRSE Kierunki rozwoju W dół, w górę czy w bok? Rozwój w dół Specjalizacja Zagłębianie się w wybrany wycinek wiedzy, np. testy wydajnościowe lub konkretne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Spis treści Słownik pojęć... 1 Wprowadzenie... 2 Kroki zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Wprowadzenia do książki Biznesplan w 10 krokach

Kluczowy fragment Wprowadzenia do książki Biznesplan w 10 krokach Biznesplan 1 jest dokumentem, w którym powinna być zawarta projekcja celów podmiotu oraz realizowanego przez niego, sposobów ich osiągania oraz przewidywanych rezultatów podjętych działań [Skrzypek 2012].

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi system BITIS itsm

Zarządzanie usługami informatycznymi system BITIS itsm usługami informatycznymi system BITIS itsm dr inż. Janusz Dorożyński główny specjalista, pełnomocnik zarządu janusz.dorozynski@zeto.bydgoszcz.pl ZETO Bydgoszcz SA 45 lat aktywności na polskim rynku informatycznym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach. Spotkanie 3 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting)

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach. Spotkanie 3 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 3 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) zbigniew.misiak@gmail.com Czym się będziemy zajmować? Podsumowanie spotkania 2 Co będzie na spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to uznana ścieżka szkoleniowa ISTQB dla testerów.

Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to uznana ścieżka szkoleniowa ISTQB dla testerów. Szanowni Państwo Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to uznana ścieżka szkoleniowa ISTQB dla testerów. Dostarczamy pełny zakres usług w procesie odpowiedniego przygotowania uczestników do egzaminów. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych www.ascen.pl 1 Agenda O firmie Zarządzanie jakością danych Aplikacje mobilne i ich rola w zarządzaniu jakością danych 2 O firmie Data

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Radomska-Zalas*

Aleksandra Radomska-Zalas* ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 878 studia INFORMATICA NR 38 2015 DOI: 10.18276/si.2015.38-09 Aleksandra Radomska-Zalas* Standardy zarządzania ami informatycznymi Streszczenie Usługi informatyczne

Bardziej szczegółowo

I. O P I S S Z K O L E N I A

I. O P I S S Z K O L E N I A Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki I. O P I S S Z K O L E N I A Tytuł szkolenia Metodyka

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dziś i jutro Security InsideOut

Bezpieczeństwo dziś i jutro Security InsideOut Bezpieczeństwo dziś i jutro Security InsideOut Radosław Kaczorek, CISSP, CISA, CIA Partner Zarządzający w IMMUSEC Sp. z o.o. Radosław Oracle Security Kaczorek, Summit CISSP, 2011 CISA, Warszawa CIA Oracle

Bardziej szczegółowo

System Center 2012 Katalog usług IT dla organizacji w oparciu o System Center Service Manager typowe wyzwania przy wdrożeniach

System Center 2012 Katalog usług IT dla organizacji w oparciu o System Center Service Manager typowe wyzwania przy wdrożeniach System Center 2012 Katalog usług IT dla organizacji w oparciu o System Center Service Manager typowe wyzwania przy wdrożeniach Marcin Kowalczyk, Architekt systemów IT APN Promise S.A. Agenda SCSM Jak to

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 16.08.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2010/WL-SI w sprawie zakupu oprogramowania zgodnego z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze w KSI: WND-POKL.03.03.04-00-010/10 pt.: "Wirtualne

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C24S PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 3 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście

Bardziej szczegółowo

Agile Project Management

Agile Project Management Charles G. Cobb, pmp Zrozumieć Agile Project Management Równowaga kontroli i elastyczności przekład: Witold Sikorski APN Promise Warszawa 2012 Spis treści Wstęp...vii Kto powinien przeczytać tę książkę?...

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Perspektywa 2. Procedury w służbie HR

Perspektywa 2. Procedury w służbie HR Perspektywa 2 Procedury w służbie HR Procedury w służbie HR Procedura: Słownik języka polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN: «określone reguły postępowania w jakiejś sprawie, zwykle o charakterze urzędowym

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Karta Systemu Jakości. wersja 1.0

Karta Systemu Jakości. wersja 1.0 Karta Systemu Jakości wersja 1.0 Spis treści: 1 Wstęp.... 3 2 Oświadczenie o jakości.... 3 3 Cele dotyczące jakości.... 3 4 Własność i odpowiedzialność.... 4 5 Budowa Systemu Jakości.... 4 6 Kategorie

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. Kod szkolenia Nazwa szkolenia Czas trwania. QC370 ALM Quality Center Scripting 11.x 2

KATALOG SZKOLEŃ. Kod szkolenia Nazwa szkolenia Czas trwania. QC370 ALM Quality Center Scripting 11.x 2 Oprogramowanie HP KATALOG SZKOLEŃ Application Lifecycle Management ALM Development Management - QC QC370 ALM Quality Center Scripting 11.x 2 ALM920 Application Lifecycle Management 11.5 Delta 2 ALM120

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego?

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? FinMan Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? Projekt FinMan - Financial Management for EU Adult Education Providers realizowany przez Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo