Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)"

Transkrypt

1 Instrukcja numer SPD3/11_07/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja serwera bazdanych MySQL (PD3) Zadanie 1 Instalacja Serwera bazy danych MySQL Serwer MySQL jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych darmowych serwerów baz danych. Znajduje swoje szerokie zastosowanie jako serwer obsługujący serwisy internetowe. Jego popularność spowodowana jest duża szybkością działania, stabilnością pracy a przede wszystkim prostotą obsługi w porównaniu do analogicznych rozwiązań komercyjnych. Na serwerze SBS pracuje serwer baz danych MS SQL, ale ze względów poznawczych warto zainstalować również serwer MySQL. Poniższa instrukcja opisuje proces instalacji i wstępnej bezpiecznej konfiguracji serwera MySQL. Nie porusza ona kwestii zaawansowanego administrowania bazą danych MySQL. Polecenie 1 Instalacja serwera MySQL 1. Z płyty otrzymanej od prowadzącego uruchom program instalacyjny serwera MySQL mysql\baza\setup.exe 2. W oknie MySQL Server 4.1 Setup Wizard wybierz przycisk Next 3. W oknie MySQL Server 4.1 Setup Wizard Setup Type wybierz opcję Complete 4. W oknie MySQL Server 4.1 Setup Wizard Setup Type wybierz przycisk Next 5. W oknie MySQL Server 4.1 Setup Wizard Ready to Install The Program wybierz przycisk Install 6. W oknie MySQL Server 4.1 Setup Wizard MySQL.com Sign-Up wybierz opcję Skip Sign-Up 7. W oknie MySQL Server 4.1 Setup Wizard MySQL.com Sign-Up wybierz przycisk Next 8. W oknie MySQL Server 4.1 Setup Wizard Wizard Complete upewnij się, że zaznaczona jest opcja Configure the MySQL Server Now 9. W oknie MySQL Server 4.1 Setup Wizard Wizard Complete wybierz przycisk Finish 10. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard wybierz przycisk Next 11. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard - Please select a configuration type wybierz opcję Standard Configuration 12. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard - Please select a configuration type wybierz przycisk Next 13. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Please set the Windows options upewnij się, że zaznaczone są opcje: Install As Windows Service oraz Lauch the MySQL Server automatically by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_07/z [v. 1.2] Strona 1/11

2 14. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Please set the Windows options upewnij się, że nie jest zaznaczona opcja Include Bin Directory in Windows PATH 15. Upewnij się ponownie, że nie jest zaznaczona opcja Include Bin Directory in Windows PATH Dlaczego ważne jest aby nie została zaznaczona opcja: Include Bin Directory in Windows PATH 16. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Please set the Windows options wybierz przycisk Next 17. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Please set the security options upewnij się, że zaznaczono opcję: Modify Security Settings 18. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Please set the security options upewnij się, że zaznaczono opcję: Root may only connect from localhost 19. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Please set the security options upewnij się, że nie zaznaczono opcji Create An Anonymous Account Dlaczego ważne jest zaznaczenie opcji: Root may only connect from localhost oraz nie zaznaczenie opcji Create An Anonymous Account? 20. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Please set the security options w polu New root password: wprowadź hasło superużytkownika bazy: zxcvbnm W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Please set the security options w polu Confirm: potwierdź hasło superużytkownika bazy wpisując: zxcvbnm W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Please set the security options wybierz przycisk Next by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_07/z [v. 1.2] Strona 2/11

3 23. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Ready to execute wybierz przycisk Execute 24. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Processing Configuration wybierz przycisk Finish Serwer Bazy Danych MySQL został zainstalowany Polecenie 2 Testowanie poprawności instalacji bazy danych MySQL 1. Wybierz z menu Start Wszystkie Programy MySQL MySQL Server 4.1 MySQL Command Line Client 2. W oknie MySQL Command Line Client wprowadź hasło superużytkownika bazy: zxcvbnm W oknie MySQL Command Line Client obok znacznika zachęty mysql> wprowadź polecenie wyświetlające istniejące w systemie bazy danych: show databases; (zwróć uwagę na średnik na końcu linii) i wciśnij klawisz Enter 4. Jeśli na ekranie widzisz: oznacza to że serwer MySQL działa poprawnie. 5. W oknie MySQL Command Line Client obok znacznika zachęty mysql> wprowadź polecenie odłączające użytkownika od bazy danych: quit następnie wciśnij klawisz Enter Dlaczego ważne jest wprowadzenie indywidualnego, trudnego do odgadnięcia hasła dostępu dla super użytkownika? by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_07/z [v. 1.2] Strona 3/11

4 Zadanie 2 Instalacja i konfiguracja narzędzi wspomagających administratora w zarządzaniu bazami danych Zarządzanie bazą danych z poziomu wiersza poleceń jest kłopotliwe, dlatego warto zainstalować narzędzia, które pozwolą administrować bazami danych za pomocą interfejsu graficznego. Polecenie 1 Instalacja programu MySQL Administrator pozwalającemu na realizację podstawowych zadań administracyjnych dla bazy danych MySQL 1. Z płyty otrzymanej od prowadzącego uruchom instalator programu MySQL Administrator mysql\administrator\mysql-administrator win.msi 2. W oknie MySQL Administrator 1.1 Setup Wizard wybierz przycisk Next 3. W oknie MySQL Administrator 1.1 Setup Wizard License Agreement wybierz opcję I accept the terms in the license agreement 4. W oknie MySQL Administrator 1.1 Setup Wizard License Agreement wybierz przycisk Next 5. W oknie MySQL Administrator 1.1 Setup Wizard Destination Folder wybierz przycisk Next 6. W oknie MySQL Administrator 1.1 Setup Wizard Setup Type wybierz opcję Complete 7. W oknie MySQL Administrator 1.1 Setup Wizard Setup Type wybierz przycisk Next 8. W oknie MySQL Administrator 1.1 Setup Wizard Ready to Install the Program wybierz przycisk Install 9. W oknie MySQL Administrator 1.1 Setup Wizard Wizard Completed wybierz przycisk Finish Instalacja programu zakończona Polecenie 2 Instalacja programu MySQL Querry Browser pozwalającego na edycję w trybie graficznym kwerend SQL. Jest on szczególnie przydatny osobom nieznającym składni SQL. 1. Z płyty otrzymanej od prowadzącego uruchom instalator programu MySQL Querry Browser mysql\query\mysql-query-browser win.msi 2. W oknie MySQL Querry Browser 1.1 Setup Wizard wybierz przycisk Next 3. W oknie MySQL Query Browser 1.1 Setup Wizard License Agreement wybierz opcję I accept the terms in the license agreement 4. W oknie MySQL Querry Browser 1.1 Setup Wizard License Agreement wybierz przycisk Next 5. W oknie MySQL Query Browser 1.1 Setup Wizard Destination Folder wybierz przycisk Next 6. W oknie MySQL Querry Browser 1.1 Setup Wizard Setup Type wybierz opcję Complete 7. W oknie MySQL Querry Browser 1.1 Setup Wizard Setup Type wybierz przycisk Next 8. W oknie MySQL Querry Browser 1.1 Setup Wizard Ready to Install the Program wybierz przycisk Install by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_07/z [v. 1.2] Strona 4/11

5 9. W oknie MySQL Querry Browser 1.1 Setup Wizard Wizard Completed wybierz przycisk Finish Instalacja programu zakończona Polecenie 3 Konfiguracja połączenia z bazą danych w programie MySQL Administrator 1. Będąc zalogowanym na konsoli serwera jako administrator wybierz z menu Start Wszytkie Programy MySQL MySQL System Tray Monitor 2. W obszarze powiadomień na w prawej dolnej części ekranu powinieneś zobaczyć: Ikona MySQL Tray Monitor 3. Wybierz prawym przyciskiem myszy MySQL Tray Monitor znajdujący się w obszarze powiadomień 4. Z menu kontekstowego wybierz MySQL Administrator 5. W oknie MySQL Administrator wybierz opcję przycisk oznaczony (porównaj z poniższym rysunkiem) 6. W oknie Options wybierz przycisk Add new Connection 7. W oknie Options w zakładce Connections Parameters w polu Connection wpisz nazwę połączenia: localhost 8. W oknie Options w zakładce Connections Parameters w polu Username wprowadź nazwę superużytkownika bazy: root 9. W oknie Options w zakładce Connections Parameters pole Password pozostaw puste. 10. W oknie Options w zakładce Connections Parameters w polu Hostname wprowadź: localhost by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_07/z [v. 1.2] Strona 5/11

6 Co oznacza wpis localhost 11. Upewnij się, że w oknie Options w zakładce Connections Parameters w polu Port wpisane jest Upewnij się, że w oknie Options w zakładce Connections Parameters z listy Type wybrana jest opcja MySQL 13. W oknie Options wybierz przycisk Apply Połączenie zostało dodane 14. W oknie Options wybierz przycisk Close 15. W oknie MySQL Administrator z listy Stored connection wybierz dodane wcześniej połączenie localhost 16. W oknie MySQL Administrator w polu password wpisz hasło superużytkownika bazy: zxcvbnm123 Uwaga!!! W czasie kursu nie zmieniaj ustalonego hasła będą z niego korzystać wszyscy członkowie twojego zespołu, więc gdybyś go zmienił, uniemożliwiłbyś im wykonywanie dalszych poleceń. 17. W oknie MySQL Administrator wybierz przycisk OK 18. Jeśli widzisz okno zbliżone do zamieszczonego na poniższym rysunku, to udało ci się poprawnie zdefiniować połączenie z bazą danych. 19. Po sprawdzeniu okno MySQL Administrator można zamknąć. Rysunek 1 Wygląd okna MySQL Administrator po prawidłowej konfiguracji połączenia z bazą by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_07/z [v. 1.2] Strona 6/11

7 Polecenie 4 Sprawdzenie poprawności instalacji programu MySQL Querry Browser 1. Wybierz prawym przyciskiem myszy MySQL Tray Monitor znajdujący się w obszarze powiadomień Ikona MySQL Tray Monitor 2. Z menu kontekstowego wybierz MySQL Query Browser 3. W oknie MySQL Query Browser z listy Stored connection wybierz dodane wcześniej połączenie localhost 4. W oknie MySQL Query Browser w polu password wpisz hasło superużytkownika bazy: zxcvbnm W oknie MySQL Query Browser w polu Schema wpisz nazwę Test (jest to nazwa bazy danych z którą chcesz nawiązać połączenie) Co należy wpisywać w polu schema? 6. W oknie MySQL Query Browser wybierz przycisk OK 7. Jeśli widzisz okno zbliżone do zamieszczonego na poniższym rysunku, to udało ci się poprawnie zdefiniować połączenie z bazą danych. 8. Po sprawdzeniu okno MySQL Query Browser można zamknąć. Rysunek 2 Widok okna MySQL Query po prawidłowym nawiązaniu połaczenia by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_07/z [v. 1.2] Strona 7/11

8 by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_07/z [v. 1.2] Strona 8/11

9 Zadanie 3 Konfiguracja poinstalacyjna serwera bazy danych MySQL Po instalacji baza danych powinna, komunikować się z użytkownikiem w jego ojczystym języku, oraz powinna mieć możliwość komunikowania się ze starymi wersjami programów klienckich. Polecenie 1 Zmiana strony kodowej i języka komunikatów o błędach 1. Wybierz prawym przyciskiem myszy MySQL Tray Monitor znajdujący się w obszarze powiadomień (zasobniku systemowym) 2. Z menu kontekstowego wybierz MySQL Administrator 3. W oknie MySQL Administrator z listy Strored connection wybierz dodane wcześniej połączenie localhost 4. W oknie MySQL Administrator w polu password wpisz hasło superużytkownika bazy: zxcvbnm W oknie MySQL Administrator wybierz przycisk OK 6. W oknie MySQL Administrator w lewym oknie wybierz Startup Variables 7. W oknie MySQL Administrator w prawym oknie przejdź do zakładki Advanced 8. W oknie MySQL Administrator w zakładce Advanced obok pola Language kliknij ikonę z narysowanym notatnikiem (porównaj z poniższym rysunkiem) 9. W oknie MySQL Administrator w zakładce Advanced w polu Language wpisz: Polish 10. W oknie MySQL Administrator w zakładce Advanced wybierz przycisk Apply Changes 11. Można zamknąć okno MySQL Administrator Polecenie 2 W nowej wersji bazy zmieniono algorytm szyfrowania haseł. Może to spowodować problem z komunikacją pomiędzy nową wersją bazy a starymi programami klienckimi. Dopóki programy klienckie (phpmyadmin) nie będą obsługiwały nowego algorytmu szyfrowania haseł należy zmienić ustawienia bazy tak, aby obsługiwała stary system szyfrowania haseł. 1. Wybierz prawym przyciskiem myszy MySQL Tray Monitor znajdujący się w obszarze powiadomień 2. Z menu kontekstowego wybierz MySQL Administrator 3. W oknie MySQL Administrator z listy Strored connection wybierz dodane wcześniej połączenie localhost 4. W oknie MySQL Administrator w polu password wpisz hasło superużytkownika bazy: zxcvbnm W oknie MySQL Administrator wybierz przycisk OK by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_07/z [v. 1.2] Strona 9/11

10 6. W oknie MySQL Administrator w lewym oknie wybierz Startup Variables 7. W oknie MySQL Administrator w prawym oknie przejdź do zakładki Security 8. W oknie MySQL Administrator w zakładce Security zaznacz opcję Use old passwords 9. W oknie MySQL Administrator w zakładce Security wybierz przycisk Apply Changes 10. Można zamknąć okno MySQL Administrator Polecenie 3 Zmiana hasła superużytkownika bazy tak by było ono zgodne ze starym algorytmem szyfrowania haseł 1. Wybierz z menu Start Wszystkie Programy MySQL MySQL Server 4.1 MySQL Command Line Client 2. W oknie MySQL Command Line Client wprowadź hasło superużytkownika bazy: zxcvbnm W oknie MySQL Command Line Client obok znaku zachęty mysql> wprowadź polecenie zmieniające hasło użytkownika na hasło zapisane starym algorytmem szyfrowania: set password for = old_password('zxcvbnm123'); (zwróć uwagę na średnik na końcu linii i znaki spacji) i naciśnij Enter. 4. Jeśli widzisz na ekranie wpis: Querry, OK. 0 rows affected Udało się zakończyłeś konfigurację bazy MySQL 5. W oknie MySQL Command Line Client obok znaku zachęty mysql> wprowadź polecenie odłączające użytkownika od bazy danych: quit następnie wciśnij klawisz Enter Polecenie 4 Ponowne uruchomienie serwera MySQL w celu zastosowania wprowadzonych zmian 1. Wybierz prawym przyciskiem myszy MySQL Tray Monitor znajdujący się w obszarze powiadomień 2. Z menu kontekstowego wybierz Shutdown Instance 3. Wybierz prawym przyciskiem myszy MySQL Tray Monitor znajdujący się w obszarze powiadomień 4. Z menu kontekstowego wybierz Start Instance Instalacja i konfiguracja bazy MySQL została zakończona pomyślnie. by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_07/z [v. 1.2] Strona 10/11

11 Wskazówka Aktualną wersję serwera bazy danych MySQL można pobrać ze strony: Aktualną wersję programu MySQL Administrator można pobrać ze strony: Aktualną wersję programy MySQL Querry Browserr można pobrać ze strony: Na stronie możesz znaleźć odnośniki do dokumentacji bazy danych MySQL oraz narzędzi administracyjnych Podręcznik do starszej wersji bazy w języku polskim możesz znaleźć pod adresem: by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_07/z [v. 1.2] Strona 11/11

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/11_06/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Instalacja obsługi języka PHP na serwerze SBS2003 Język skryptowy PHP

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania

Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania Informacje o dokumencie Data dokumentu: 02-2014 Autor: Kamil Gromadzki (RETEK) Wersja dokumentu: 1.1 Wersja systemu: 1.1 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/15_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Podsłuch w sieci (PD3) Wstęp Niniejsza instrukcja ma na celu zasygnalizowanie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/18_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) ISA - konfiguracja serwera SBS2003 w celu umożliwienia autodetekcji

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Nr ćwiczenia: 1 Praca z bazą danych MySQL wersja 2.0 Temat: Cel ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl MPU Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 1)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 1) 84 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 1) Wstęp W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu pracy, niezawodności

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/17_01/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Wprowadzenie Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) Hosting - obsługa zarejestrowanej w serwisie DNS domeny

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Vantage CNM Scentralizowany System Zarządzania

Vantage CNM Scentralizowany System Zarządzania Vantage CNM Scentralizowany System Zarządzania Skrócona instrukcja obsługi Version 1.00 Edition 1 11/2006 Copyright 2006. All rights reserved. Informacje ogólne Vantage CNM to obsługiwane przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 (aktualizacja 7 sierpnia 2013) Abstrakt W poradniku opisano pełen zakres czynności do wykonania w przypadku instalacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Definiowanie reguł dostępowych (D2) Zadanie 4a Definiowanie dostępu

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl BHP Pomocnik Instrukcja obsługi 0.85 KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl Instrukcja obsługi BHP Pomocnik 2/64 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Specyfikacja Techniczna Oferowanego Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_04/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Automatyczne zakładanie kont (D1) Zadanie 1 Zakładanie 40 kont dla nowej grupy

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service SZRBD SQL Server 2012 jest dostępny w darmowej wersji jako Express Edition. W niniejszym materiale zostanie omówiony proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here}

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here} Warsztat Windows Server 2008 HEROES happen {here} Spis treści Laboratorium Initial Configuration Tasks...1 Laboratorium Role i funkcje...2 Laboratorium Active Directory...3 Laboratorium Serwer CORE...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Wersja polska LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Ważne! Program instalacyjny (Setup Wizard) znajduje się na płycie CD-ROM Sweex. Ta procedura instalacji pokazuje krok po kroku sposób

Bardziej szczegółowo

3101. SUSE Linux Enterprise 11 podstawy systemu. Zeszyt ćwiczeń.

3101. SUSE Linux Enterprise 11 podstawy systemu. Zeszyt ćwiczeń. 1 Spis treści 1.Wprowadzenie do SUSE Linux Enterprise 11...5 1.1.Ćwiczenie 1-1: Pięć podstawowych zadań w SLED 11...5 a)zadanie 1: Zmiana tapety...5 b)zadanie 2: Zmiana rozdzielczości ekranu...5 c)zadanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo