Zakład Elektronki Specjalnej Marek Chromiński Szczecin, ul. Reduty Ordona 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Elektronki Specjalnej Marek Chromiński 71-202 Szczecin, ul. Reduty Ordona 25"

Transkrypt

1 Wykonawca: Nr projektu: Tom: REW.3.00 Zakład Elektronki Specjalnej Marek Chromiński Szczecin, ul. Reduty Ordona 25 Temat / obiekt / część : Budynek Filharmonii Szczecińskiej T F kom Adres inwestycji: Szczecin, ul. Małopolska Inwestor / Zamawiający : Gmina Miasto Szczecin Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 branża: NISKIE PR Ą DY SPECYFIKACJA TECHNICZNA Szczecin r. SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SWiN SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SKD SYSEM TELWIZJI DOZOROWEJ autor/ projektant : imię i nazwisko / nr uprawnień / specjalność : podpis : OPRACOWAŁ mgr inż. Marek Chromiński licencja PZT/II 9636 specjalność systemy zabezpieczeń technicznych SZCZECIN sierpień 2013r.

2 Spis Treści 1 WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania ST Zakres robót objętych ST Instalacja kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu - założenia Instalacja telewizji dozorowej - założenia System BMS Podstawowe określenia Ogólne wymagania dotyczące Robót MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów Odbiór materiałów na budowie Składowanie materiałów Instalacja systemu SKD i SWiN Centrala alarmowa oraz moduły rozszerzeń SWiN i SKD Czytnik kart zbliżeniowych Konsola szyfratora LCD dla 8 partycji Konsola szyfratora LCD dla 16 partycji Czujka ruchu PIR Czujnik kontaktronowy Elektrozaczep NO Elektrozaczep NO ewakuacyjny Przycisk wyjścia awaryjnego Zasilacz buforowy 5A Terminal ewakuacyjny System RCP - terminal wejścia/ wyjścia Administracja systemem SWiN i SKD Serwer Stacja robocza Monitor LCD System domofonowy System parkingowy terminal wjazdowy i wyjazdowy Sygnalizacja zajętości System parkingowy pobieranie opłat Kasa ręczna opcjonalny punkt pobierania opłat Instalacja systemu telewizji dozorowej TVD Kamera zewnętrzna szybkoobrotowa Kamera wewnętrzna szybkoobrotowa Kamera wewnętrzna szybkoobrotowa Kamera kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR Kamera wandaloodporna z oświetlaczem IR Kamera kopułkowa ze stałym obiektywem oraz oświetlaczem IR Kamera kopułkowa WDR Kamera kopułkowa Rejestrator Konsola sterowania z joystikiem Stacja robocza Monitor LCD Strona 2

3 Monitor LCD Monitor LCD Transformator BNC/ UTP Ochrona przeciwprzepięciowa Nadzór systemu SKD przez system SAP Moduł SAP wej/wyj Zasilanie systemów SKD, SWiN, TVD Okablowanie...18 SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Wymagania ogólne Trasowanie instalacji Przejścia przez ściany i stropy Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów Kucie bruzd Układanie kanałów kablowych Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów Sieci i instalacje siłowe wnętrzowe niskiego napięcia Instalacja gniazd wtyczkowych Instalacja sygnalizacja włamania i napadu SWiN i kontroli dostępu SKD Instalowanie wnętrzowych linii dozorowych i osprzętu Instalowanie elementów SWiN i SKD Instalacja telewizji dozorowej TVD Instalowanie elementów TVD Instalowanie okablowania Dostosowanie i uzupełnienie wykonanego okablowania Roboty montażowe Wykonanie instrukcji eksploatacyjnych i konserwacyjnych KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót Testy, badania, pomiary OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Dokumentacja Dokumentacja powykonawcza Protokół szkolenia Protokół odbioru PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne zasady podstawy płatności Cena jednostki obmiarowej PRZEPISY ZWIĄZANE Normy dla instalacji niskoprądowych Ustawy i rozporządzenia...27 Strona 3

4 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji zabezpieczeń technicznych SWiN, SKD i TVD w budynki Filharmonii Szczecińskiej w Szczecinie, ul. Małopolska. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia określają: ST oraz Projekty Wykonawcze instalacji niskoprądowych: PW zamienny - System monitoringu wizyjnego telewizji dozorowej TVD rew.3.00, PW zamienny - System sygnalizacji włamania i napadu SWiN oraz kontroli dostępu SKD rew.3.00,. PW suplement - Zasilanie systemów SWiN, SKD, TVD, powiazane z systemem SAP oraz BMS rew.1.00 PW inwentaryzacja - Systemy SWiN, SKD, TVD rew.3.00 PW załączniki dokumenty uzgodnień 1.3 Zakres robót objętych ST W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzi zainstalowanie i włączenie do ruchu: instalacja sygnalizacji włamania i napadu SWiN oraz systemu kontroli dostępu SKD obejmującego kontrolę dostępu do wybranych obszarów oraz system parkingowy, instalacja systemu telewizji dozorowej TVD, BMS instalacji zabezpieczeń technicznych W zakresie uzupełnienie i doprowadzenia do zgodności z projektem instalacji przewodowej oraz dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń SWiN, SKD, TVD Szczegółowe wyszczególnienie robót ujęte jest w Przedmiarze Robót. Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie z niniejszą specyfikacją ST. Podstawy wyceny podane w przedmiarze robót służą jedynie do opisu zakresu czynności objętych daną pozycją i nie są podstawą wyliczenia ilości nakładów na te roboty Instalacja kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu - założenia System SKD Projektowany system kontroli dostępu SKD zgodnie z założeniami będzie spełniał następujące zadania: ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń (pomieszczenia techniczne BMS, portier na parkingu, reżyserki), ograniczenie dostępu pomiędzy strefami (widzowie pracownicy) kontrolowanie dostępu na parking podziemny, nadzór pracy 2 dźwigów osobowych, System kontroli dostępu spełniać będzie rolę ochrony dziennej. Po godzinach pracy nad bezpieczeństwem budynku czuwać będzie system sygnalizacji włamania i napadu. Z systemem powinien współpracować system BMS, umożliwiający nadzór nad systemami SKD, SWiN, TVD, SAP. W ramach systemu kontroli dostępu wykonany będzie system parkingowy regulujący ruch w garażu podziemnym, wyposażony w: Terminal wjazdowy (wydawanie biletów, obsługa stałych uprawnień), Terminal wyjazdowy (sprawdzanie biletów, obsługa stałych uprawnień) Automat kasowy Strona 4

5 Szlabany Kasa ręczna Zewnętrzny sygnalizator zajętości miejsca na parkingu Dodatkowo w budynku funkcjonować będzie system RCP (rozliczania czasu pracy) wykorzystujący tę samą kartę dostępu System SWiN Ochrona systemem SWiN dotyczy wybranych pomieszczeń magazynowych i biurowych, pomieszczeń chronionych system kontroli dostępu oraz dróg komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe). System powinien być podzielony na dostateczną ilość niezależnych partycji, umożliwiając wygodny podział i możliwość zazbrajania częściowego pomieszczeń lub grupy pomieszczeń. Z systemem powinien współpracować system BMS, umożliwiający nadzór nad systemami SKD, SWiN, TVD, SAP. Dla wykrycia intruza przewidziano w budynku instalację: detektorów ruchu PIR w zabezpieczanych pomieszczeniach, czujników kontaktronowych w drzwiach do wybranych pomieszczeń, konsoli szyfratorów dla zazbrajania poszczególnych podsystemów w pomieszczeniu portierni oraz w strefie pomieszczeń administracyjnych, czytników kart zbliżeniowych systemu SKD z funkcją zazbrajania poszczególnych podsystemów, System będzie zorganizowany w 32 partycje. Synoptyka pracy systemu będzie oparta o możliwość podłączenia stacji roboczej z zainstalowanym programem monitorującym, komunikującej się z systemem łączem ethernet w ramach systemu BMS System domofonowy W celu umożliwienia wejścia osób nie posiadających stałego dostępu do przejść kontrolowanych systemem kontroli dostępu projektowany jest system domofonowy. System ten składać się będzie z urządzeń identycznej serii wzorniczej oraz identycznej technice szyny komunikacyjnej prostej w instalacji 2-przewodowej Instalacja telewizji dozorowej - założenia Projektowany system telewizji dozorowej zgodnie z założeniami będzie spełniał następujące zadania: Dozór wizyjny newralgicznych miejsc, Rejestracja wizji ze wszystkich kamer z możliwością dostępu do materiałów archiwalnych jak i bieżących za pośrednictwem sieci ethernet, Współpraca z systemem SKD i SWiN, pozwalająca na automatyczne pokazywanie obrazów z kamer w pobliżu których zidentyfikowano zagrożenie na stanowiska monitorowania w pomieszczeniu portierni i BMS, Ponieważ system będzie liczył kilkadziesiąt kamer fizycznie niemożliwe jest dozorowanie wszystkich na raz. Oznacza to konieczność aranżacji stanowiska dozorowego w ten sposób, aby osoba odpowiedzialna za ochronę miała zdefiniowane kilka podstawowych scenariuszy monitorowania budynku (nie więcej niż 16kamer), pozostałe obrazy pojawiały by się w przypadku wysterowania przez system SKD, SWiN lub SAP. W ramach stanowisk dozorowych zaprojektowano dwa typy wizualizacji: Z wykorzystaniem wyjścia analogowego rejestratorów w celu wyświetlania na stałe ustalonych obrazów na monitorach o dużej przekątnej w pomieszczeniu portiera w garażu (obserwacja 16 wybranych kamer, np. wizja z wnętrza garażu oraz wizja z kamer zewnętrznych) oraz w pomieszczeniu BMS na parterze (obserwacja 3x16 wybranych kamer, np. wizja z nadzoru wejść, wyjść oraz dróg komunikacyjnych wewnątrz obiektu oraz wizja z kamer zewnętrznych) Z wykorzystaniem stacji roboczych BMS z zainstalowanym oprogramowaniem CMS, pozwalających na elastyczny wybór obserwowanych miejsc (dostęp do wszystkich zainstalowanych w obiekcie kamer) wraz z możliwością wskazywania wymaganego źródła obrazu na mapach obiektu i prze- Strona 5

6 ciągania ich na wybrany monitor. Stacje te umożliwią również dla posiadacza odpowiednich uprawnień obserwacje materiału archiwalnego. Zgodnie z koncepcją ochrony przewidziano po jednej takiej stacji w portierni w garażu oraz w pomieszczeniu BMS. Każde stanowisko dozorowe wyposażone będzie w konsolę sterowania ruchomymi punktami kamerowymi wraz z klawiaturą umożliwiającą wykonywanie dodatkowych funkcji. sterowanie kamerami obrotowymi, zmianę podziałów ekranu na monitorach głównych, wybór kamer i umieszczanie ich na monitorze stacji roboczej, przeglądanie archiwum dowolnej kamery, z dowolnego rejestratora, System BMS Przewiduje się włączenie projektowanych systemów zabezpieczeń technicznych łącznie z systemie SAP oraz nadzoru klap odcinających w przewodach wentylacyjnych do obsługi przez system BMS. Założeniem podstawowym jest nawiązanie do wcześniej zaprojektowanych i realizowanych systemów SAP, BMS, wentylacji. W zakresie rozbudowy systemu zainstalowane będą dwie stacje klienckie wyposażone w dwa monitory oraz odpowiednie oprogramowanie i licencje 1.4 Podstawowe określenia Podstawowe określenie w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w wymaganiach ogólnych oraz z określeniami ujętymi w normach i przepisach odpowiednich dla branż teletechnicznych i elektrycznych. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót, ich jakość, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Prowadzenie robót w budownictwie wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach obowiązujących w zakresie budownictwa oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami utrzymującymi dane obiekty. Przed rozpoczęciem robót teletechnicznych i elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, gdzie będą prowadzone prace oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót przez wykonawcę do zleceniodawcy powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokołu. Koordynacja robót budowlano-montażowych powinna być prowadzona we wszystkich fazach budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót teletechnicznych i elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane towarzyszące robotom teletechnicznym. Strona 6

7 2 MATERIAŁY 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 ustawy z 07 lipca 1994r prawo budowlane oraz w rozporządzeniu ministra MSWiA z dn. 31 lipca 1998r w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Do wykonania robót należy stosować materiały i urządzenia zgodne z dokumentacją projektową lub równoważne, po uzgodnienia wzornictwa oraz sposobu montażu z nadzorem autorskim zespołu projektowego biura architektonicznego (Estudio Barozzi Veiga S.L., Calle Palencia 304 ent.2b Barcelona, Hiszpania) - część uzgodnień zawierają załączniki do projektu 2.2 Odbiór materiałów na budowie Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 2.3 Składowanie materiałów Wszystkie materiały elektryczne i teletechniczne należy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. 2.4 Instalacja systemu SKD i SWiN W budynku należy zainstalować: zintegrowany system sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu. System powinien objąć swym zasięgiem istotne z punku widzenia bezpieczeństwa pomieszczenia, charakteryzować się możliwością podziału, na co najmniej 32 niezależnych partycji oraz obsługę czytników kart zbliżeniowych, za pomocą, których istnieje możliwość zarówno sterowania dostępem (przy rozbrojonym systemie), jak również uzbrajania i rozbrajania zaprogramowanej partycji. System należy wykonać jako rozproszony (rozproszone ekspandery wejść, zasilacze). Przewiduje się uzyskanie dostępu do zazbrojonych partycji przy użyciu karty lub kodu dostępu. Instalacja domofonowa, System parkingowy (obsługujące karty stałe, dostęp płatny, bilety drukowane przez Internet), System RCP (obsługiwany tę sama kartą dostępu) Centrala alarmowa oraz moduły rozszerzeń SWiN i SKD Zintegrowany system alarmowy i kontroli dostępu dla maksymalnie 256 wejść i 64 drzwi, Strona 7

8 Rozbudowane funkcje kontroli dostępu pozwalające między innymi na stałe otwarcie drzwi oraz stałe zamknięcie drzwi po użyciu karty, niezależnie na innych drzwiach praca impulsowa, nadzór wind, Sterowanie zazbrajaniem i rozbrajaniem partycji równolegle z otwieraniem na stałe drzwi, Magistrala danych RS485 z ciągłym odpytywaniem, umożliwiająca podłączenie stacji zazbrajania i modułów akwizycji danych Programowane min 24 makroinstrukcje dla systemu oraz min 15 makroinstrukcji na każdy 4 wejściowy kontroler, 255 swobodnie programowalnych wyjść Wbudowany komunikator telefoniczny PSTN Linie dualne z monitorowaniem 4 stanów Programowanie, monitorowanie i obsługa za pomocą komputera PC bezpośrednio w obiekcie albo na odległość Zasilacze impulsowe w centrali i modułach rozszerzeń Czytnik kart zbliżeniowych Czytnik kart zbliżeniowych mogące pracować jako urządzenie zazbrajające (dołączane do magistrali systemowej centrali lub kontrolera) w standardzie Hi-Tag2. Czytnik ma własne menu programowania i może być konfigurowany z manipulatora centrali, może służyć do zazbrajania/ rozbrajania kartą grup alarmowych lub do otwierania drzwi. Dwie diody wskazujące stan zazbrojenia obszarów oraz otwarcie drzwi. próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga montaż we wnękach maskowanych płytą metapleksową w kolorze białym, [rozwiązanie zaakceptowane przez nadzór projektanta zał. 06 rys.a83.40] Konsola szyfratora LCD dla 8 partycji Konsola szyfratora LCD wyposażona w wyświetlacz LCD 2x16 znaków oraz 8 diod LED sygnalizujących stan zazbrojenia chronionych partycji Konsola szyfratora LCD dla 16 partycji Konsola szyfratora LCD wyposażona w wyświetlacz LCD 4x16 znaków oraz 16 diod LED sygnalizujących stan zazbrojenia chronionych partycji Czujka ruchu PIR optyka lustrzana z kurtynową charakterystyką automatyczna regulacja ostrości obrazu 7 kurtyn zasięg detekcji 10 m. z możliwością redukcji do 7 m. pobór prądu 4,5 ma, stan alarmu 10 ma mikroprocesorowa obróbka sygnału w systemie 4D kąt widzenia kurtyn- 86 stopni możliwość wyboru ch-ki przez instalatora (maskowanie niepożądanych obszarów detekcji) ochrona przed przeczołganiem algorytm "Bi-curtain" dla szczególnie trudnych warunków pracy sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Czujnik kontaktronowy czujnik magnetyczny osiowy w obudowie z tworzywa sztucznego biały / brązowy Strona 8

9 wyprowadzony przewód 4-żyłowy o długości 2m, średnica 8mm szczelina robocza min. 18mm pętla sabotażowa, akcesoria montażowe do stlowej ościeżnicy styki NC próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Elektrozaczep NO montaż w trakcie procesu produkcyjnego drzwi (wymagane uzgodnienia z producentem), Symetryczny (lewy/prawy) nacisk do 3500N zasilanie 12V dc / <0,32A NO - Stan bez zasilania otwarty współpraca z prostymi i kątowymi blachami zaczepowymi Elektrozaczep NO ewakuacyjny montaż w trakcie procesu produkcyjnego drzwi (wymagane uzgodnienia z producentem), Symetryczny (lewy/prawy) Zapadka promieniowa Siła trzymania do 2000N, odblokowanie przy nacisku równym sile trzymania Zasilanie 12V dc / <0,27A NO - Stan bez zasilania otwarty wyposażenie: czujnik stanu drzwi Przycisk wyjścia awaryjnego przycisk wyjścia awaryjnego w kolorze zielonym, montaż podtynkowy szkło powleczone folią z symbolem wyjścia awaryjnego, obciążalność styku 3A dwie pary styków NC/NO możliwość testowania bez tłuczenia szkła próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Zasilacz buforowy 5A zasilanie: 230Vac, 50Hz, 0,55A max. wyjście zasilania: 5A/13,8Vdc miejsce na akumulator: 40Ah/12V zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, UVP, tamper (otwarcie obudowy) funkcje dodatkowe: kontrola pracy, wyjścia techniczne (brak sieci, awaria), Terminal ewakuacyjny Obudowa podtynkowa Zasilanie 12V dc Strona 9

10 Przycisk ewakuacyjny, Zamek z kluczem euro dla odblokowania drzwi Wyjście przekaźnikowe sterowania blokadą elektromagnetyczną Wejście sterowania z systemu SAP Nadzór nad stanem czujników stanu drzwi Obsługa drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga System RCP - terminal wejścia/ wyjścia Dla zapewnienia kompatybilności z systemem SKD kontroler wyposażony zostanie w identyczny czytnik kart. Kontroler włączony zostanie w sieć ethernet i obsługiwany z oprogramowania RCP zainstalowanego w dziale księgowości. zasilanie: 12Vdc, pomiar czasu : zegar czasu rzeczywistego klawisze funkcyjne: wejście, wyjście, wyjście służbowe praca w sieci ethernet współpraca z oprogramowaniem kadrowo-księgowym, próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Administracja systemem SWiN i SKD Dla zapewnienia możliwości administrowania systemem SKD oraz SWiN jak również wizualizacji stanu systemu oraz powiązań z innymi systemami zabezpieczeń technicznych przewidziano pracę pod nadzorem systemu BMS spełniającego poniższe wymagania: wizualizacja, zarządzanie, administracja systemem SKD wizualizacja, zarządzanie, administracja systemem SWiN wizualizacja, zarządzanie, systemem SAP wizualizacja, systemem sterowania klap odcinających wizualizacja, zarządzanie, administracja systemem TVD automatyka powiązań pomiędzy zdarzeniami w systemach SKD, SWiN, SAP a podglądem wizyjnym tych zdarzeń, System BMS powinien mieć konfigurację: serwer z bazą SQL oraz robocza stacja kliencka. Z uwagi na warunki gwarancji włączenie do ruchu oraz zaprogramowanie dodatkowych systemów w istniejący system BMS należy wykonać w porozumieniu i pod nadzorem wykonawcy instalacji niskoprądowych Serwer Windows XP Professional/Enterprise/Ultimate SP3, Vista Business/Ultimate (32 bit), Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32 bit) or Windows server 2008R2, Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, dedykowana karta graficzna dwumonitorowa, 3GB RAM, 40 GB wolnej przestrzeni na dysku HDD, IP Ethernet, napęd CD/DVD, klawiatura, mysz, MS SQL Server 2008 R2 express edition, standard edition or enterprise edition (32 or 64 bit) Aplikacja BMS (server) Strona 10

11 Stacja robocza Intel Core2 Duo -2.4GHz dedykowana karta graficzna dwumonitorowa, 2GB RAM 1TB dysk HDD, IP Ethernet card, napęd CD/DVD, klawiatura, mysz Aplikacja BMS (client) Monitor LCD 24 monitor VGA 24, wejście DVI, HDMI przewód wizyjny min 15mb rozdzielczość 1920x1080 zasilanie 230V uchwyt ścienny VESA System domofonowy System domofonowy pracujący w oparciu o protokół wykorzystujący okablowanie 2 żyłowe, obsługujący wejście do budynku, wjazd/ wyjazd z parkingu, wejście administracyjne. próbka materiałowa bramofonów do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga System parkingowy terminal wjazdowy i wyjazdowy System będzie działał w oparciu o bilety wydawane przy wjeździe oraz będzie obsługiwał również bezstykowe karty stałego dostępu i bilety pochodzące z przedsprzedaży internetowej. system uaktywnia się, gdy pojazd najedzie na pierwszą pętlę indukcyjną, umożliwiając pobranie biletu z automatu. pojazd wjeżdżający - kierowca pojazdu rotacyjnego naciska przycisk w automacie. Po upływie pół sekundy otrzymuje kartę z zakodowaną elektronicznie datą i godziną wjazdu. pojazd opuszczający parking - kierowca pojazdu rotacyjnego wkłada do automatu wyjazdowego opłaconą w kasie samoobsługowej / ręcznej kartę parkingową. kierowca pojazdu abonamentowego wkłada lub zbliża do czytnika wcześniej zaprogramowaną kartę abonamentową. po wyjęciu karty z automatu lub odczytaniu danych z karty abonamentowej zostaje otwarty szlaban umożliwiając wjazd. Rogatka zamyka się automatycznie po przejechaniu pojazdu przez drugą pętlę indukcyjną. Czas otwarcia rogatki 1,5 sekundy. terminal powinien posiadać obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej, odporną na zmienne warunki atmosferyczne oraz posiadać termostat wewnętrzny kontrolujący ogrzewanie lub chłodzenie urządzenia Sygnalizacja zajętości Zaprojektowano rozwiązanie szczegółowe sygnalizatora zajętości, zespolonego z odpowiednimi znakami drogowymi informacyjnymi i zakazu [zał. 04 rys A68.30-A]. Zespół sygnalizatora składa się z: Strona 11

12 kolumna o wysokości 2.20m wykonana z rur ze stali nierdzewnej maskowana blacha stalową gr. 3mm malowaną proszkowo na czarno, kolumna wyposażona we wskaźnik świetlny zajętości garażu (wolny/ zajęty) kolumna wyposażona w znaki drogowe informacyjne i zakazu parking, dopuszczalna wysokość pojazdu, dopuszczalna prędkość poruszania dwie tablice informacyjne montowane nad wjazdem i wyjazdem wg zaakceptowanego wzoru System parkingowy pobieranie opłat W celu płynnej obsługi parkingu na obiekcie przewidziano automatyczną kasę parkingową. Po włożeniu pobranego na wjeździe biletu do kasy automatycznej, automat komunikuje się z serwerem, sprawdza datę i godzinę wjazdu i zgodnie z wcześniej zaprogramowaną taryfą opłat oblicza należność do zapłacenia. Informacja o wysokości opłaty ukazuje się na wyświetlaczu. Klient uiszcza opłatę za pomocą monet bądź banknotów. Automat wydaje resztę monetami. Po przyciśnięciu przycisku Dowód opłaty kierowca otrzymuje paragon z wyszczególnionym podatkiem VAT. Kierowca otrzymuje opłacony i odpowiednio przekodowany bilet parkingowy, z którym udaje się do pojazdu minut to czas przeznaczony na wyjazd (jest on tak wyliczony, aby kierowca miał wystarczająco dużo czasu na dojście do samochodu po dokonaniu płatności i wyjazd z parkingu), po upłynięciu tego czasu kierowca będzie musiał dopłacić za rozpoczętą godzinę według ustalonej taryfy Kasa ręczna opcjonalny punkt pobierania opłat. Kasa ręczna z założenia nie jest traktowana jako podstawowy punkt poboru opłat, awaryjnie musi jednak posiadać taką możliwość, oraz dodatkowo szereg funkcji pozwalających na sprawną pracę parkingu. Kasa ręczna musi posiadać funkcjonalność nie gorszą niż: przyjmowanie opłat w sytuacjach awaryjnych funkcję obsługi wjazdów pojazdów specjalnych (policja, straż, karetki) możliwość zarządzania abonamentami funkcję rozliczenia zagubionego biletu przez klienta. zarządzanie kartami abonamentowymi (sprzedaż, kontrola ważności, kodowanie, blokowanie np. w przypadku zagubienia kradzieży) raportowanie przychodów w skali wybranego dnia, tygodnia, miesiąca. potencjalnie możliwą obsługę płatności przy użyciu kart kredytowych Działanie systemu będzie nadzorować jednostka centralna umieszczona w Biurze Obsługi Parkingu. Jednostka musi zapewniać: nadzór nad pracą poszczególnych urządzeń, w tym graficzne informacje o statusie poszczególnych modułów systemu kontrolę ilości wjazdów pojazdów rotacyjnych kontrolę ilości wjazdów abonamentowych kontrolę ilości wjazdów pozostałych (np. awaryjnych) kontrolę bieżącego zapełnienia parkingu wyświetlanie informacji o zajętości parkingów na tablicach kontrolę kolejności zdarzeń tzw. anty pass back programowanie karencji czasu wyjazdu kontrolę wydanych kart możliwość zaprogramowania w czasie rzeczywistym, w zależności od potrzeb, wypełnienia parkingu, z podziałem na miejsca rotacyjne i abonamentowe dla danego dnia/tygodnia/okresu/godziny wprowadzanie różnych stawek taryfowych tworzenie statystyk i raportów ciągłą pracę systemu, także w trybie off-line Strona 12

13 należy uwzględnić podtrzymanie zasilania serwera kontrola nad stałą pracą systemu poprzez komunikaty przesyłane z urządzeń (np. stan monet, wyłamanie bariery) możliwość sterowania pracą urządzeń wchodzących w skład systemu z poziomu serwera (operacje typu, podniesienie szlabanu, opuszczenie szlabanu, otwarcie drzwi) 2.5 Instalacja systemu telewizji dozorowej TVD W celu wspomagania służb ochrony obiektu, dla obserwacji i dozoru newralgicznych miejsc należy zainstalować kamery w następujących miejscach: przejścia o ograniczonym dostępie drogi komunikacyjne wejścia do budynku parking podziemny System będzie składał się z rejestratorów zamontowanych w pomieszczeniu BMS w dedykowanej szafie 19 oraz kamer wewnętrznych i zewnętrznych. Projektowany jest system analogowy z torami transmisyjnymi opartymi o skrętkę FTP, tak, aby w każdej chwili była możliwość bezproblemowego instalowania kamer sieciowych. Kamery analogowe będą wyposażone w pasywne transformatory dopasowujące impedancję przewodu koncentrycznego 75Ώ do przewodu typu skrętka UTP. W dedykowanej szafie obok rejestratorów zamontowane będą panele 19 wyposażone w grupy 8 takich transformatorów. Użyte kamery, rejestratory oraz wykorzystywane protokoły transmisyjne powinny umożliwiać pełną integrację systemów TVD oraz SKD i SWiN, oraz systemu SAP będącego w trakcie realizacji Kamera zewnętrzna szybkoobrotowa Kamery zewnętrzne w obudowie zewnętrznej dla instalacji ścianach oraz na stropie w garażu przetwornik 1/4" CCD, rozdzielczość 540 linii, kolor; czułość 0,6 lux kolor zoom optyczny x27 (obiektyw mm) dla kamer w garażu, zoom optyczny x37 (obiektyw mm) dla kamer na zewnątrz 12x zoom cyfrowy, zasilanie 24VAC, pobór mocy 20W kamera, 25W grzałka, Zakres temperatur pracy:-40 C /.+60 C. Stopień ochrony IP66 próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Kamera wewnętrzna szybkoobrotowa Kamery wewnętrzne w obudowie do sufitów podwieszanych, przetwornik 1/4" CCD, rozdzielczość 540 linii, kolor; czułość 0,6 lux kolor zoom optyczny x27 (obiektyw mm), 12x zoom cyfrowy, zasilanie 24VAC, pobór mocy 20W, próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Strona 13

14 2.5.3 Kamera wewnętrzna szybkoobrotowa Kamery wewnętrzne w obudowie do sufitów podwieszanych, przetwornik 1/4" CCD, rozdzielczość 540 linii, kolor; czułość 0,7 lux kolor zoom optyczny x12 (obiektyw mm), 12x zoom cyfrowy, zasilanie 24VAC, pobór mocy 12W, próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Kamera kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR Kamery stacjonarne dozorujące garaże przetwornik 1/3" Super HAD, rozdzielczość 600 linii, kolor; 700 linii monochr., czułość 0,15 lux kolor (50IRE, F=1,2); 0,001 lux monochr (50IRE, F=1,2), oświetlacz IR (zasięg ok. 30m) zoom ręczny optyczny (obiektyw mm), funkcje BLC, HLC kompensacja tylnego oświetlenia, redukcja szumów, maskowanie prywatności, stabilizacja obrazu, AGC, sens-up, migawka od 1/50, OSD w języku polskim, zasilanie 12VDC / 24VAC, pobór mocy 8W Zakres temperatur pracy:-10 C /.+50 C. próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Kamera wandaloodporna z oświetlaczem IR Kamery stacjonarne dozorujące garaże przetwornik 1/3" Super HAD, rozdzielczość 600 linii, kolor; 700 linii monochr., czułość 0,15 lux kolor (50IRE, F=1,2); 0,001 lux monochr (50IRE, F=1,2), oświetlacz IR (zasięg ok. 50m) zoom ręczny optyczny (obiektyw mm), funkcje BLC, HLC kompensacja tylnego oświetlenia, redukcja szumów, stabilizacja obrazu, AGC, sens-up, migawka od 1/50, OSD w języku polskim, zasilanie 12VDC / 24VAC, pobór mocy 6,8W Zakres temperatur pracy:-10 C /.+50 C. próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Kamera kopułkowa ze stałym obiektywem oraz oświetlaczem IR Kamery dozorujące klatki schodowe przetwornik 1/3" Super HAD, Strona 14

15 rozdzielczość 600 linii, kolor; czułość 0,04 lux kolor (50IRE, F=1,2), oświetlacz IR (zasięg ok. 7m) obiektyw stały 3,6mm, funkcje BLC, HLC kompensacja tylnego oświetlenia, redukcja szumów, sens-up, migawka od 1/50, zasilanie 12VDC, pobór mocy 2,5W Zakres temperatur pracy:-10 C /.+50 C. próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Kamera kopułkowa WDR Kamery obserwujące ruch przy drzwiach wejściowych przetwornik 1/3" podwójnej gęstości, rozdzielczość 600 linii, kolor; 700 linii monochr., czułość 0,3 lux kolor (50IRE, F=1,2); 0,01 lux monochr (50IRE, F=1,2), zoom ręczny optyczny (obiektyw mm), funkcje WDR dynamika x128, BLC, HLC kompensacja tylnego oświetlenia, redukcja szumów, maskowanie prywatności, stabilizacja obrazu, AGC, sens-up, migawka od 1/50, OSD w języku polskim, zasilanie 12VDC, pobór mocy 3,5W Zakres temperatur pracy:-10 C /.+50 C. próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Kamera kopułkowa Kamery obserwujące ruch na korytarzach przetwornik 1/3" Super HAD, rozdzielczość 600 linii, kolor; 700 linii monochr., czułość 0,3 lux kolor (50IRE, F=1,2); 0,01 lux monochr (50IRE, F=1,2), zoom ręczny optyczny (obiektyw mm), funkcje BLC, HLC kompensacja tylnego oświetlenia, redukcja szumów, maskowanie prywatności, stabilizacja obrazu, AGC, sens-up, migawka od 1/50, OSD w języku polskim, zasilanie 12VDC, pobór mocy 3,5W Zakres temperatur pracy:-10 C /.+50 C próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Rejestrator Rozdzielczość 704 x 576 pikseli Standard kompresji wideo H.264 Monitor A: BNC i VGA - wyjście pełnoekranowe oraz z podziałem ekranu, Monitor B: MBC - wyjście pełnoekranowe oraz z podziałem ekranu, Dysk twardy: 6 dysków SATA z technologią SMART zwiększającą żywotność dysków dostawa 2TB Strona 15

16 Rozdzielczość rejestracji: 4 CIF (704 x 576) 100kl/s, 2 CIF, CIF oraz QCIF 400kl/s Pasmo: do 2 Mb/s na kanał, skalowalne Tryb ręczny, harmonogram, ruch i alarm Detekcja ruchu, sabotażu kamery oraz maskowanie stref prywatnych Użytkownicy: administrator, menedżer, operator oraz 13 dodatkowych Sieć Typ: 10/100 Base-T, Protokoły: TCP, IP, ARP, RARP, PPPoE, DHCP, SNMP Archiwizacja za pomocą wbudowanej nagrywarki CD/DVD, USB2.0 lub e-sata Zasilanie 230V /126W, Współpraca z aplikacją BMS, CMS Konsola sterowania z joystikiem sterowanie kamerami obrotowymi, zmianę podziałów ekranu na monitorach stacji operatorskiej, wybór kamer i umieszczanie ich na dowolnym monitorze, zasilanie 12vdc / 5W joystick 3-osiowy Stacja robocza Intel Core2 Duo -2.4GHz dedykowana karta graficzna dwumonitorowa, przyłącze monitora o długości min.15m 2GB RAM 1TB dysk HDD, IP Ethernet card, napęd CD/DVD, klawiatura USB, mysz USB Extender 2 portów USB (transmisja po kablu UTP do 50m) Aplikacja Alliance ATS8300 (klient), CMS (client) Monitor LCD 32 monitor 32, uchwyt ścienny wejście DVI, HDMI rozdzielczość 1366x768 zasilanie 230V Monitor LCD 24 monitor 24, uchwyt ścienny wejście DVI, HDMI, [zgodne z wyjściami kart graficznych] przewód wizyjny o długości min. 15m rozdzielczość 1920x1080 zasilanie 230V Monitor LCD 19 monitor 19, uchwyt ścienny wejście BNC rozdzielczość 1280x1024 zasilanie 230V Strona 16

17 Transformator BNC/ UTP Akceptowany poziom sygnału wejściowego video 0,5 2Vpp Szerokość pasma 10MHz Korekcja 0-9,5 db/7mhz Maksymalna długość kabla UTP 500m Zasilanie 12V DC zakres temperatur pracy:-20 C /.+50 C. współpraca z odbiornikiem wielokanałowym montowanym w szafie 19, płynne wzmocnienie sygnału płynna korekcja częstotliwościowa, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (dioda transil) Ochrona przeciwprzepięciowa Okablowanie kamer zewnętrznych zabezpieczyć ochronnikami przeciwprzepięciowymi montowanymi przy przepustach wejściowych do budynku. Dla instalacji zasilającego ochronniki: ochrona przed impulsem 8/20µs - 10kA napięcie pracy 48V zakres temperatur pracy:-40 C /.+80 C. Dla instalacji sterującego ochronniki : ochrona przed impulsem 8/20µs - 10kA ochrona przed impulsem 10/350µs - 2,5kA zakres pracy 100MHz pojemność <30pF zabezpieczenie żyły sygnałowej oraz ekranu zakres temperatur pracy:-40 C /.+80 C. 2.6 Nadzór systemu SKD przez system SAP W celu połączenia systemu SKD z systemem SAP należy istniejący system sygnalizacji pożaru wyposażyć w moduły wej/wyj nadzorujące indywidualnie każde przejście nadzorowane system SKD Moduł SAP wej/wyj Moduł pętlowy wyposażony w izolator zwarć w obudowie IP40, 4 wyjścia bezpotencjałowe NC/NO 4 wejścia nadzorowane, dwuparametryczne Zasilanie z pętli pożarowej pobór prądu < 0,3mA Stosowany w systemie SAP model [IO2034C] Z uwagi na warunki gwarancji montaż i włączenie do ruchu dodatkowych aparatów w istniejący system należy wykonać w porozumieniu i pod nadzorem wykonawcy instalacji niskoprądowych 2.7 Zasilanie systemów SKD, SWiN, TVD W celu zasilania zaprojektowanych systemów należy wydzielić niezależne obwody zasilania, korzystając z rezerwowej przestrzeni w rozdzielniach elektrycznych, montując dodatkowe wyłączniki nadpądowe oraz Strona 17

18 różnicowo prądowe. Montowany osprzęt powinien być tego samego typu (producent), jaki zastosowano w procesie prefabrykacji rozdzielnic. Z uwagi na warunki gwarancji montaż i włączenie do ruchu dodatkowych aparatów w istniejące rozdzielnie należy wykonać w porozumieniu i pod nadzorem wykonawcy instalacji elektrycznej 2.8 Okablowanie Kable powinny być atestowane lub posiadać dokumenty równoważne. Należy stosować kable wyłącznie o żyłach miedzianych o przekrojach żył co najmniej: dla torów wizji, sterowania i audio przewodem FTP4x2x0,5 dla sterowania kamer zewnętrznych przewodem FTPW 4x2x0,5 zasilanie kamer wewnętrznych przewodem YstYekwo 2x1,5, zasilanie kamer zewnętrznych przewodem YKY 4x1,5 dla komunikacji pomieszczeń dozoru z punktem dystrybucyjnym w serwerowni przewody 8x FTP 4x2x0,5. dla czujników przewodem YTKSY 3x2x0,5 lub UTP4x2x0,5 dla elementów wykonawczych systemu SKD przewodem YSTYekwf 6x2x0,75 oraz OMY2x1, dla czytników bezstykowych oraz szyny komunikacyjnej przewodem FTP 4x2x0,5 okablowanie systemu domofonowego przewodem UTP4x2x0,5 zasilanie urządzeń przewodem YDY3x2,5, SPRZĘT Wykonawca przystępując do wykonania instalacji teletechnicznych wnętrzowych winien się wykazać możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: samochód dostawczy do 0,9t, wiertarki, szlifierki kątowe, młoty ręczne elektropneumatyczne, rusztowania lekkie przesuwne, drabiny, lutownice, etektory okablowania podtynkowego, testery czujników dymu i temperatury, komputer przenośny dla programowania systemów sygnalizacyjnych, 3 TRANSPORT Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie mają niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcji, urządzeń niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót teletechnicznych i elektrycznych. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. Strona 18

19 4 WYKONANIE ROBÓT Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe. W szczególności: pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku dozoru, pracownicy zatrudnieni przy instalacji systemu SWiN, SKD, TVD powinni posiadać licencje pracowników zabezpieczeń technicznych co najmniej I stopnia, pracownicy opracowujący dokumentację powykonawczą systemów zabezpieczeń powinni posiadać licencje pracowników zabezpieczeń technicznych II stopnia, Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej wymagają pisemnej zgody projektanta. UWAGA: montaż wszystkich urządzeń, ich lokalizację oraz sposób montowania uzgadniać na bieżąco z architektem mającym nadzór autorski nad realizacją projektu Przed wejściem na plac budowy należy zapewnić: opracować technologię wykonywania prac uwzględniającą całkowity zakaz używania drabin na budowie dopuszczono wyłącznie atestowanie pomosty i rusztowania, posiadające aktualne świadectwa, budowane przez przeszkolonych i uprawnionych pracowników, opracowanie i zatwierdzenie dokumentu IBWR [instrukcja bezpiecznego wykonania robót], dostarczyć aktualne świadectwa badań lekarskich pracowników przewidzianych do wykonania zadania, 4.1 Wymagania ogólne Instalacje teletechniczne należy wykonać przewodami wielożyłowymi układanymi: w korytkach kablowych natynkowo powyżej sufitów podwieszanych, podtynkowo w rurach PCV W instalacjach niskoprądowych stosować wyłącznie kable i przewody z żyłami miedzianymi o średnicach i przekrojach co najmniej: 0,5 mm dla sygnalizacji włamania i napadu, 0,6 mm dla sygnałów wizyjnych, 1,5 mm dla zasilania kamer, Trasowanie instalacji Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych Przejścia przez ściany i stropy Przejścia kabli przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy należy wykonywać w rurach lub innych osłonach otaczających, rury należy uszczelnić. Przejścia kabli pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić materiałem o takiej odporności ogniowej jak ściana lub strop pomiędzy strefami pożarowymi. Przy skrzyżowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odległość w świetle pomiędzy nimi powinna wynosić, co najmniej 5 cm, Strona 19

20 4.1.3 Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. Używać wyłącznie kołków metalowych Kucie bruzd Celem doprowadzenia okablowania poziomego oraz pionowego do przycisków ROP, czytników, klawiatur, czujników kontaktronowych, detektorów ruchu należy wykonać poziome i pionowe bruzdy w ścianach w których należy ułożyć rurę sztywną lub giętką PCV, a w niej prowadzić instalację przewodową do montowanych aparatów Układanie kanałów kablowych Główne trasy instalacyjne prowadzić na korytarzach w stalowych kanałach instalacyjnych. Brakujące odcinki tras kablowych układać powyżej sufitu podwieszanego natynkowo, gdy brak sufitu podwieszanego układać instalację podtynkowo. Instalację dla kamer zewnętrznych oraz systemu parkingowego wykonać w rurze DVR Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być swobodnie ułożone i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przełączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest dostosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętka oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodów nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linki) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami Sieci i instalacje siłowe wnętrzowe niskiego napięcia Kable i przewody w osłonach należy układać bardzo starannie. Należy zapewnić takie wykonanie, aby przewody uszkodzone mogły być łatwo wymienione. Odległość w świetle pomiędzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna być mniejsza niż średnica zewnętrzna grubszego z sąsiadujących kabli lub niż dwukrotna średnica kabla jednożyłowego ułożonego w wiązce, składającej się z kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym, odległość pomiędzy warstwami kabli nie powinna być mniejsza niż 15cm. Najmniejsza dopuszczalna odległość kabli od rurociągów wentylacyjnych, wodociągowych i gazowych wynosi 20cm. Przejścia kabli przez wewnętrzna ściany pomieszczeń, przegrody, stropy należy wykonać w rurach lub innych osłonach otaczających, rury należy uszczelnić. Przejścia kabli pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić materiałem takiej odporności ogniowej jak ściana lub strop pomiędzy strefami pożarowymi. Przy skrzyżowaniach kabli z innymi kablami lub przewodami izolowanymi, odległość w świetle pomiędzy nimi powinna wynosić co najmniej 5cm Instalacja gniazd wtyczkowych Mocowanie puszek na ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe należy montować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w Strona 20

21 takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna 4.2 Instalacja sygnalizacja włamania i napadu SWiN i kontroli dostępu SKD Instalacja przewodowa zostanie wykonana w rurach instalacyjnych PCV oraz na kanałach instalacyjnych instalacji niskoprądowych. Moduły pakietów rozszerzeń lokalnych mocować w pomieszczeniach technicznych i na korytarzach w szachach technicznych. Zasilanie 230V centrali alarmowej oraz modułów rozszerzeń zostanie doprowadzone z oddzielnych obwodów z najbliższych rozdzielni elektrycznych z obwodów zasilania. Wszystkie przepusty przez ściany i stropy uszczelnić atestowanymi materiałami o odpowiedniej odporności ogniowej Instalowanie wnętrzowych linii dozorowych i osprzętu Warunki montażu linii dozorowych i osprzętu należy stosować według wymagań ogólnych podanych w pkt Przy określaniu maksymalnej długości linii dozorowej należy uwzględnić; dopuszczalną rezystancję linii, przekrój poprzeczny (średnicę) żyły kabla lub przewodu, obciążenie prądowe spowodowane zainstalowanymi urządzeniami, W instalacjach SKD i SWiN należy stosować wyłącznie kable i przewody z żyłami miedzianymi o minimalnej średnicy i przekroju przewodu: 0,5 mm parowane dla linii dozorowych (minimum 3 pary), 0,5 mm parowane dla linii domofonowych (4 pary), 0,5mm parowane w ekranie dla szyny komunikacyjnej (minimum 2 pary), 0,75mm w ekranie dla sterowania urządzeniami wykonawczymi (4 żyły), 1,5mm2 dla zasilania centrali i podcentral, zasilaczy, Dla każdej linii dozorowej prowadzić niezależny kabel z centrali lub z podcentali. Linie dozorowe równoważyć rezystorami 2xEOL montowanymi w czujnikach lub w puszkach montowanych obok czujników (dotyczy czujników kontaktronowych). Instalację osprzętu kontroli dostępu na drzwiach wykonać stosując puszki podtynkowe dla niezbędnych połączeń okablowania. Instalację pionową od urządzeń do torów instalacyjnych nad sufitem podwieszanym wykonać podtynkowo w rurach instalacyjnych PCV Instalowanie elementów SWiN i SKD Detektory ruchu należy instalować w miejscach przewidzianych w projekcie, dodatkowo na sposób montażu każdego urządzenia należy uzyskać akceptację nadzoru autorskiego Estudio Barozzi Veiga Przy montażu detektorów należy przestrzegać m. in. prawidłowego rozmieszczenia detektorów w stosunku do chronionych obiektów oraz przeszkód budowlano konstrukcyjnych, tak aby pole detekcji nie zostało przesłonięte. Powierzchnie dozorowane, wzajemne odległości detektorów, odległości od ścian oraz wysokość zawieszenia należy dobierać według instrukcji producenta. Centralę alarmową oraz podcentrale montować w miejscach trudnodostępnych dla osób postronnych, możliwie wysoko pod sufitami lub nad sufitami podwieszanymi. W przypadku instalacji podcentral powyżej sufitów podwieszanych zapewnić łatwy dostęp poprzez montaż klap rewizyjnych o powierzchni dostosowanej do wymiarów podcentral. Montaż centrali alarmowej oraz podcentral powinien odbywać się zgodnie z wymogami instrukcji fabrycznej. Strona 21

22 Konsole szyfratorów oraz czytniki kart zbliżeniowych należy instalować w miejscach widocznych i łatwo dostępnych na wysokościach od podłogi każdorazowo uzgodnionych w bezpośrednim sąsiedztwie obsługiwanych drzwi. Przyciski wyjścia awaryjnego montować na wysokościach od podłogi każdorazowo uzgodnionych, dodatkowo na sposób montażu każdego urządzenia należy uzyskać akceptację nadzoru autorskiego Estudio Barozzi Veiga Wszystkie elektrozaczepy zabezpieczyć diodami gaszącymi stany nieustalone. 4.3 Instalacja telewizji dozorowej TVD Instalowanie elementów TVD Lokalizację kamer przedstawiają rysunki projektu wykonawczego oraz załączniki uzgodnień, jednak przed montażem należy sprawdzić warunki obserwacji żądanych obszarów pod kątem nieprzewidzianych przeszkód i osłon dopuszcza się korekcję lokalizacji w przypadku niekorzystnych warunków obserwacji, dodatkowo na sposób montażu każdego urządzenia należy uzyskać akceptację nadzoru autorskiego Estudio Barozzi Veiga. Lokalizację monitorów w pomieszczeniu ochrony skorelować z docelową aranżacją pomieszczenia Instalowanie okablowania Warunki montażu okablowania wizyjnego oraz zasilania i osprzętu należy stosować według wymagań ogólnych podanych w pkt. 5.1 Przy określaniu maksymalnej długości toru wizyjnego należy uwzględnić; dopuszczalną rezystancję linii, przekrój poprzeczny (średnicę) żyły kabla lub przewodu, obciążenie prądowe spowodowane zainstalowanymi urządzeniami, W instalacjach TVD należy stosować wyłącznie kable i przewody z żyłami miedzianymi o minimalnej średnicy i przekroju przewodu: 0,6 mm dla sygnałów wizyjnych, 1,5mm dla zasilania kamer niskonapięciowych Dla każdej kamery prowadzić niezależny kabel zasilający z dedykowanej rozdzielni elektrycznej. 4.4 Dostosowanie i uzupełnienie wykonanego okablowania Z uwagi na zakończenie etapu okablowania systemów SWiN, SKD, TVD przed pojawieniem się zmian oraz dodatkowych uzgodnień, oraz z uwagi na trwający proces wykańczania prac budowlanych niezbędne jest wykonanie szeregu prac dodatkowych o podwyższonym stopniu trudności opisanych w opracowaniu [PW SWiN SKD TVD rew.3.00 inwentaryzacja], a w tym: Instalacja czujników kontaktronowych w osadzonych drzwiach, wymagająca przeniesienia wyprowadzonego okablowania we właściwe miejsca (najczęściej wykonanie ok. 1mb bruzd w gotowych i pomalowanych ścianach, oraz przywrócenie ich do stanu sprzed prac instalacyjnych), montaż puszek z opornikami EOL, powyżej sufitów w ramach dostępnych rewizji, lub wykonanie dodatkowych rewizji, Instalacja modułów nadzoru systemu KD przez system SAP, wymagająca doprowadzenia w wymagane miejsca pętli sterowniczych (przewód HTKSH ekw PH90 1x2x0,8) z zachowaniem warunków atestowanych zespołów kablowych łącznie ok. 250mb instalacji w warunkach braku dostępu przy zamkniętych sufitach G-K i szachach technicznych (konieczność demontażu i powtórnego montażu fragmentów sufitów i okładzin szachów wykonanych z podwójnych płyt G-K), ponadto włączenie w funkcjonujące pętle i zaprogramowanie dodatkowych elementów systemu SAP, Strona 22

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla Ilość egz. 4 Egz. Nr 4 Stadium: Branża: Projekt wykonawczy Telekomunikacyjna Temat: Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu Obiekt: Budynek Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej na terenie Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 KLASA 45.31 - ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU. - roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa placówki KRUS w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej oraz budowa miejsc postojowych i zjazdu z drogi powiatowej Obiekt : Budynek KRUS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WNĘTRZ KORYTARZY I HOLU WEJŚCIOWEGO URZĘDU GMINY ROZPRZA

PROJEKT WNĘTRZ KORYTARZY I HOLU WEJŚCIOWEGO URZĘDU GMINY ROZPRZA PROJEKT WNĘTRZ KORYTARZY I HOLU WEJŚCIOWEGO URZĘDU GMINY ROZPRZA Branża elektryczna INWESTOR: Urząd Gminy Rozprza PROJEKTOWAŁ: - styczeń 2009 r. - 1. Podstawa opracowania Dokumentację opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka 1/3/5

PROJEKT WYKONAWCZY. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka 1/3/5 Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY O b i e k t: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej A d r e s: Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5 Inwestor: Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

KODAK 8000 / C. Przygotowanie pomieszczenia do montażu

KODAK 8000 / C. Przygotowanie pomieszczenia do montażu KODAK 8000 / C Wersja Ethernet Przygotowanie pomieszczenia do montażu Szanowni Państwo, Niniejszy dokument przygotowaliśmy specjalnie po to, aby w maksymalnym stopniu pomóc Wam w przygotowaniu się do instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przeniesienie i remont szlabanu wjazdowego budynku Collegium Chemicum UAM SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE Adres Obiektu: ul. Grunwaldzka 6 60-780 Poznań Inwestor: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NR PROJEKTU: Projekt nr: 134 TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,...

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,... Przedmiar robót Nazwa i adres zamawiającego: Zakładu Stalowej Woli ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola Data opracowania przedmiaru robót: 2015-02-14 Nazwa obiektu lub robót: Zakładu Stalowej Woli ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. PODSTAWA OPRACOWANIA...1 II. ZAKRES OPRACOWANIA...2 III. OPIS SYSTEMU...3 1. Opis ogólny systemu telewizji dozorowej... 3 2. Wymagania użytkowe systemu... 4,5 3. Kryteria użytkowe

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 3 Rzut I piętra instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 4 Rzut II piętra instalacja CCTV - skala

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 30.08.2013 KRZYSZTOF KALERT 70-535 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1/4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. NR 2 Klasa: 45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE. CPV 45310000-3. INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr klasyfikacji robót CPV : 4531 0000-3 Temat : Remont instalacji oświetleniowej sal lekcyjnych nr 17, 18, 24, 36 i 38 Gimnazjum z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al Piastów PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 00- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 000- Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych gminnych - Zielona 53/2 - Grobla 14/8 - Śląska 9/8 - Przemysłowa 23/5 - Śląska 40/2 - Waryńskiego

Bardziej szczegółowo

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20)

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) Kamera wandaloodporna v-cam 430 M10754 wyposażona jest w bardzo dobry przetwornik 1/3" Super HAD CCD II, który charakteryzuje wysoka rozdzielczość 600

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie pożarowych systemów alarmowych ETA ul. Edisona 1, 80-172 Gdańsk PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych NAZWA INWESTYCJI : Urząd Miejski we Władysławowie

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny TurboHD, IP

Cennik detaliczny TurboHD, IP Grupa produktów Kod produktu Zdjęcie Opis PL Uwagi Cena katalogowa (MSRP) PLN DVR71 DS-7104HWI-SH Rejestrator DVR Hikvision, 4 wejścia wizyjne, 1 wejście audio, HDMI, VGA, BNC, 2 USB 2.0, 1 interfejs SATA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL.

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL. O Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 REWIZJA 1 TYTUŁ: OBIEKT: ADRES: INWESTOR: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG 80-952 GDAŃSK UL. WITA STWOSZA 55 UNIWERSYTET GDAŃSKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe bez baterii - inteligentny hotel GS-163

Zamki hotelowe bez baterii - inteligentny hotel GS-163 Zamki hotelowe bez baterii - inteligentny hotel - otwieranie drzwi kartą, odłączanie napięcia - sterowanie ogrzewaniem - programowanie z komputera recepcji - karty : Unique 125 khz Mifare 13,56 MHz - 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN. squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp.j. ul. Jana III Sobieskiego 1 85-060 Bydgoszcz tel: +48 525852221 fax: +48 525524996 web: www.squaretec.pl e-mail: biuro@squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Ełk: Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Bursy Szkolnej w Ełku, przy ul. Sikorskiego 5A Numer ogłoszenia: 302384-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV- 453-10000-3 ETAP II Przebudowa pomieszczeń toalet męskich wraz z umywalniami, toalet dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej NR 41 w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 www.alles24.com Cena netto Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 DS-7732NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Archiwum

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH 1.1 Mechaniczne wykucie bruzd o szer. do 30 mm dla przewodów o śr. do 10 mm w tynku, cegle, betonie m

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego (antywłamaniowego) w ramach zadania Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Samsung SRD-1670D Cena : 7.960,00 zł (netto) 9.790,80 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-07-2016

Bardziej szczegółowo

Przedmiary. Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD

Przedmiary. Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Przedmiary Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Obiekt: budynek biurowy, Gliwice, ul. Rybnicka 29 Inwestor: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Jednostka projektowania: APA Sp. z o.o. SSWiN KNR AL-01 0102-1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT 944-00-000 CPV: Budowa: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ OBSŁUGI KLIENTA NA PARTERZE POZNAŃSKIGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ Rodzaj robót: Instalacje teletechniczne Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Dom Pomocy Społecznej Obiekt : Pomieszczenia zlokalizowane na parterze DPS Adres : Poznań, ul. Bukowska 27/29 P R Z E D M I A R R O B Ó T A. Montaż rozdzielnic 1. KNNR 5 0405-10 1,000 szt. montaż

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Upr. bud. 5919/GD/94

Upr. bud. 5919/GD/94 PROJEKT TECHNICZNY Branża elektryczna INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont sali 360 Gmach Główny PG BRANŻA Elektryczna AUTOR PROJEKTU Waldemar Kazimierczak

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/ Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/ Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12 INWESTOR: Muzeum w Sosnowcu 41-205 Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15 JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Robert Rydz 25-362 KIELCE ul. Cedzyńska 20b tel. 509 439 779 fax 509 88 439 779 e-mail: boi. pracownia@gmail.com REGON 29831743; NIP 959-095-72-28 Konto

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, Kampinos

Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, Kampinos AGEL Agnieszka Stachura- Andrzejewska Sochaczew, Al.600-lecia 42a/7 Tytuł opracowania: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Inwestor: Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera D-Max DMC-20DVC Cena : 1.060,00 zł (netto) 1.303,80 zł (brutto) Producent : D-max Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCJA : ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ŁĄCZNIKA PODZIEMNEGO ORAZ BUDOWA NOWEGO ŁĄCZNIKA W SZPITALU POWIATOWYM W PUCKU LOKALIZACJA: ul. 1 maja

Bardziej szczegółowo

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie

Bardziej szczegółowo