Charakterystyka systemu ELMEG ICT46/ICT88

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka systemu ELMEG ICT46/ICT88"

Transkrypt

1 J. Wydrych, B. Odrzywołek, M. Wydrych KRAKÓW ul. Bieanowska 36a Biuro Handlowe ul. Romanowicza 17. Tel Fax Charakterystyka systemu ELMEG ICT46/ICT88 Przyszłociowe, elastyczne, rozbudowywalne: centralki ICT stanowi doskonałe rozwizanie telekomunikacyjne dla małych i rednich firm. S to produkty o najwyszej jakoci i jednoczenie konkurencyjne cenowo do rozwiza innych producentów. Nowoczesny 32-bitowy procesor elmeg Kolibri zapewnia platformie ICT wysok wydajno obsługi w przypadku maksymalnej rozbudowy centralki o dodatkowe porty. Kolibri stanowi doskonał baz do opracowywania nowych funkcji i modułów. Wbudowane aplikacje głosowe Jedn z najwikszych zalet centralek ICT s wbudowane funkcje obsługi aplikacji głosowych. W ICT mona skonfigurowa do 8 takich aplikacji. W przypadku ICT46 do realizacji tej funkcji potrzebna jest dodatkowa pami w postaci popularnej karty SMC (Smart Media Card). Modele ICT88/880 posiadaj ju w standardzie 256kb pamici do dyspozycji dla aplikacji głosowych, któr mona rozszerza przez wspomnian kart SMC. Konstruktorzy centralek ICT zaprojektowali nastpujce aplikacje głosowe: Muzyka dla połcze zawieszonych (MoH): systemy ICT oferuj moliwo wyboru odtwarzanej muzyki w czasie zawieszenia połczenia. Kady uytkownik wewntrzny moe zosta w tym zakresie skonfigurowany indywidualnie. Obok dwóch melodii standardowo zapisanych w centralce, moliwe jest zaimportowanie do systemu dodatkowych plików dwikowych w popularnym formacie WAV. Zapowied głosowa przed odebraniem połczenia: Systemy ICT wyposaone s w zintegrowan kolejk połcze w kombinacji z funkcj "zapowiedzi głosowej przed odebraniem połczenia" oraz "zapowiedzi głosowej w przypadku zajtoci". W kolejce moe zosta umieszczonych równoczenie do 8 dzwonicych abonentów, którym odtwarzane mog by róne zapowiedzi, w zalenoci od wybranego wczeniej numeru. Moliwe jest take dalsze automatyczne przekierowanie połczenia po upłyniciu zdefiniowanego wczeniej czasu. Zapowied budzenia: W hotelach lub domach gocinnych mona ustawia indywidualne terminy budzenia dla konkretnych numerów wewntrznych. Dla połcze tych istnieje moliwo ustawienia innych zapowiedzi budzenia np. w innych jzykach. Skrzynka informacyjna: na okrelone okazje mona zaprogramowa specjalne zapowiedzi np. po godzinach pracy, podczas przerwy obiadowej czy w przypadku naszej nieobecnoci. Zapowiedzi te mog by odtwarzane kadej dzwonicej osobie i mog zawiera informacje o godzinach otwarcia biura, adresach kontaktowych itp.

2 Zapowied sensora: Woda w piwnicy? Awaria systemu ogrzewania? Centralka moe Ci głosowo poinformowa o zdarzeniach rozpoznanych przez podłczone do niej sensory. Odpowiednie zawiadomienie moe zosta skierowane na Twoj komórk lub do innych odpowiedzialnych osób. W bardzo prosty sposób mona do centralki podłczy wejcia sygnałów (sensory). Do tego celu uywa si odpowiednio skonfigurowanych portów analogowych (jeden port to jeden sensor), które działaj na zasadzie rozpoznawania zwarcia pomidzy dwoma własnymi stykami (instalacja 2-yłowa). Ustawi mona do 10 zapowiedzi sensora z indywidualnymi zapowiedziami głosowymi. Kontynuacja połczenia po zapowiedzi głosowej: Profesjonalna obsługa jak w Call-Center! Uywajc systemów elmeg ICT moesz mie nagran specjaln zapowied powitaln dla dzwonicego abonenta (mona t funkcj zwiza z numerem 0800 lub podobnym systemem informacyjnym) która zaoferuje mu dalsze opcje dzwonienia np: "... W celu połczenia z działem handlowym, wybierz 5. W celu uzyskania pomocy technicznej, wybierz 8..." itp. Jeeli abonent dzwonicy nie wybierze adnego numeru, zostanie automatycznie połczony z operatorem lub innym zaprogramowanym numerem wewntrznym centralki. Interaktywny system informacji klienta: Przez połczenie funkcji "Kontynuacja połczenia po zapowiedzi głosowej" z systemem poczty głosowej elmeg VMS350, mona udostpnia klientom do 10 rónych, wybieralnych komunikatów bd zapowiedzi (np. oferty last-minute w biurze podróy) Kada zapowied lub skrzynka głosowa moe pracowa take w trybie nagrywania wiadomoci (przykładowo obsługa klientów z awaryjn automatyczn sekretark w konkretnych sytuacjach np. w czasie chwilowego opuszczenia stanowiska pracy). Modularna rozbudowa (porty ISDN lub analogowe) ICT46 - rozbudowa do maksymalnie 26 portów* ICT88 - rozbudowa do maksymalnie: 40 portów lub 70** portów Muzyka MoH, zapowied budzenia, zapowied przed odebraniem, kolejka połcze Wejcia sygnałowe (sensory) z obsług powiadamiania tekstowego UUS lub głosowego Perfekcyjna współpraca z komfortowymi telefonami systemowymi elmeg Telefony systemowe ISDN serii CS oferuj najwyszy poziom w zakresie komfortu obsługi i wykorzystania zalet systemu telekomunikacyjnego. Aktualnie centralki net / DSL / ICT udostpniaj funkcje typowo systemowe na telefonach elmeg CS290, elmeg CS300, elmeg CS310 i elmeg CS410. Programowalne klawisze funkcyjne telefonów systemowych zaopatrzone s w diody sygnalizacyjne, które informuj o aktualnym stanie danej funkcji np. o zajtoci konkretnego uytkownika lub konkretnej linii miejskiej. Wród kilkunastu funkcji systemowych wymieni mona m.in. funkcje sekretarsko/dyrektorskie, interkom, komunikat, monitorowanie linii, przełczanie trybów dzie/noc, logowanie i wylogowywanie z zespołu itp. Do centralek modularnych z serii ICT oferowany jest take bezprzewodowy system DECT400 z słuchawkami elmeg DECT obsługujcymi funkcje systemowe z poziomu menu.

3 Systemy net / ICT przygotowane s do obsługi procedur wysyłania i odbierania komunikatów tekstowych w standardzie zarówno UUS jak i SMS. Ten ostatni standard (w Polsce nie jest jeszcze oferowany) umoliwia przesyłanie SMS'ów pomidzy telefonami analogowymi, ISDN i GSM. W nowej ofercie sprztowej telefony CS290 oraz CS410 dostpne bd take w wersji dla podłczania do 2-yłowego styku Up0 (CS290-U, CS410-U). Cechy i właciwoci uytkowe Obsługa telefonii systemowej przy wykorzystaniu telefonów elmeg CS290, CS400xt, CS410 i DECT 400 Obsługa telefonii systemowej przez VoIP/VoVPN przy wykorzystaniu telefonów elmeg IP-S290 oraz elmeg IP-S410 (3 kwartał 2005) Obsługa CTI (telefonia komputerowa) poprzez zgodno z Microsoft TAPI. Zdalna konfiguracja i zdalne uaktualnianie nowego oprogramowania firmware. Rodzaje podłcze Obsługa dostpów point-to-point (DDI) lub point-to-multipoint (MSN) take w trybie mieszanym. Obsługa niestandardowych numerów MSN w ramach wizki DDI (np. starych numerów analogowych) Funkcje systemowe / funkcje zespołowe Funkcje Szef/Sekretarka dla telefonów elmeg CS; zespoły uytkowników z dedykowanym numerem wewntrznym; obsługa trybów dziennych i nocnych; logowanie i wylogowywanie uytkownika z zespołu; funkcja interkomu i komunikatu;... Szybkie wybieranie numerów Wewntrzna ksika telefoniczna na około 1000 pozycji wywietlana na telefonach stacjonarnych elmeg. Wygodna edycja przy uyciu oprogramowania elmeg WIN-tools. Oddzwanianie / ponowne wybieranie numeru Automatyczne oddzwanianie przy zajtym lub nieosigalnym rozmówcy wewntrznym. Automatyczne oddzwanianie w przypadku zajtoci abonenta zewntrznego (CCBS). Automatyczne ponowne wybieranie numeru przy wykorzystaniu telefonów elmeg. Dostp do linii / autoryzacja Globalny kod dostpu do linii miejskiej (mona ustawi cyfr od 0 do 9). Moliwo ustawienia automatycznego dostp do linii miejskiej dla kadego uytkownika wewntrznego. 6 poziomów autoryzacji dostpu do linii miejskich (midzynarodowe, krajowe, lokalne, regiony, ograniczenia wybierania numerów, brak dostpu) konfigurowalnych dla kadego uytkownika. Moliwo ograniczenia wybierania tylko do numerów z ksiki telefonicznej centralki. Wizki linii miejskich W centralkach ICT moliwe jest zdefiniowanie do 8 rónych wizek linii miejskich. Kady uytkownik wewntrzny moe by przydzielony do jednej

4 lub wielu wizek. Mog by one dla danego uytkownika zablokowane lub mog by ustawione jako preferowane. Wybór wizki przez któr chcemy zadzwoni na zewntrz moe odbywa si automatycznie lub rcznie. Tryby dzie/noc Dystrybucje połcze w ramach zespołów i domofonów mog by sterowane w trybie dzie/noc przez 2 tygodniowe kalendarze. Konfiguracja Wygodne konfigurowanie za pomoc komputera PC przez interfejs szeregowy, USB lub S 0. Dostp do konfiguracji chroniony wielostopniowym systemem uprawnie (serwis, administrator, uytkownik). Moliwa zdalna konfiguracja przez sie ISDN. Właciwoci terminali analogowych / sensory Prezentacja numerów CLIP dla kadego portu analogowego. Programowalna długo sygnału FLASH dla kadego urzdzenia analogowego. Przesyłanie informacji o opłacie (12/16 khz). Porty analogowe centralki mog by wykorzystywane jako sensory tzn. mog rozpoznawa proste "zwarcie" styków i podejmowa zaprogramowane wczeniej czynnoci np. informowanie o zdarzeniu wybranych uytkowników Informacja o opłatach Moliwo ustanawiania limitu opłat dla kadego uytkownika. Zapamitywanie informacji o połczeniach i póniejsze drukowanie na drukarce lub przesyłanie do komputera PC. Istnieje moliwo dopisywania do kadego połczenia przychodzcego i wychodzcego dowolnego numeru projektu. Pozwala to na póniejsze rozliczenie połcze w ramach konkretnych zada np. połcze od i do klientów na temat konkretnej usługi firmy. Obsługa domofonów (moduł opcjonalny) Jeden moduł obsługuje domofon z trzema dzwonkami. Wywołanie z domofonu przekazywane jest do maksymalnie 8 wewntrznych lub 1 zewntrznego odbiorcy (ustawiane dla kadego dzwonka osobno). Zewntrzne przekazywanie wywoła z domofonu moe by rónicowane w trybie dzie/noc (funkcja "apteka"). Funkcje hotelowe Mona ustawi maks. 2 telefony systemowe jako telefony recepcyjne. Funkcje meldowania i wymeldowywania goci, funkcje budzika i rozliczania opłat za połczenia.

5 Dane techniczne centralek i modułów Wymiary: ICT46/88/880: 360x280x85mm ICT880 z ICT880xt: 820x280x85mm Zakres pracy: ICT46/88/880: 5-40 ºC ICT880rack: 5-50 ºC Waga: ICT46/88/880: około 2,8 kg ICT880 z ICT880xt: 5,6 kg Zuycie prdu ICT46/88: maks. 50VA Interfejs ISDN S0: DSS1; zasilanie około 40V; szyna pasywna krótka do m; szyna rozszerzona do 450m, szyna punkt-punkt do 600m; do 8 urzdze ISDN w tym do 4 bez własnego zasilania Interfejs ISDN Up0: Zasilanie systemowe 2W; długo kabla do konwertera do 1000m przy przekroju yły 0,6mm Interfejs analogowy: Zasilanie symetryczne 25mA przy 600ohm; długo instalacji do 1km przy yle 0,4mm i do 2km przy yle o przekroju 0,6mm; wybieranie tonowe DTMF (długo znaku >40ms i <100ms, długo przerwy > 80ms, detekcja flash ustawialna od 100 do 1000ms, napicie dzwonienia Ueff ~ 32V, czstotliwo dzwonienia 25/50Hz +/- 8% do wyboru) lub dekadowe (impulsowe) Interfejs AUDIO dla muzyki MoH: Poziom maks. +10dBm; impedancja wejciowa 10kOhm; przez kondensator; maks. napicie na wejciu 1,7Veff - chwilowe 2,4VAC Moduł domofonu: Styk głonika >8ohm i około 2W; mikrofon dynamiczny lub elektretowy z wbudowanym przedwzmacniaczem; klawisz dzwonka bezpotencjałowy; wytrzymało styków 24V~/3A lub 24V~/1A Moduł kontaktów: Styki sensorów (6 sztuk): - reaguj na przerwanie obwodu lub zwarcie - kade dwa styki sensora tworz obwód w który musi by włczony rezystor 4,7KOhm - długo obwodu sensora maks. 100m dla yły 0,6mm Styki aktorów (3 sztuki): - maks. 24V~/1A - kady aktor zabezpieczony jest układem RC (100 nf, 220 Ohm) co naley uwzgldni przy przepuszczaniu przez styk sygnałów audio 36 miesicy gwarancji na centralki ICT

HiPath 1220. Opis produktu V 1.1

HiPath 1220. Opis produktu V 1.1 HiPath 1220 Opis produktu V 1.1 Spis treci 1. Profil produktu...3 2. Charakterystyka...4 2.1 Konfiguracja systemu HiPath 1220 V1.0... 4 2.2 Moduły rozbudowy... 5 2.3 Funkcje systemowe... 7 2.4 Telefony,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna MICRA

Centrala telefoniczna MICRA Centrala telefoniczna MICRA Abonencka cyfrowa centrala telefoniczna z VoIP Micra jest uzupełnieniem rodziny doskonale przyjętych przez rynek central Sigma i Optima. Rozwiązania zarezerwowane do tej pory

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98

Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98 Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98 e-mail: handlowy@intelix.pl http://www.intelix.pl 1. O firmie Firma Intelix-Eurotelix sp.

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna OPTIMA

Centrala telefoniczna OPTIMA Centrala telefoniczna OPTIMA Platan OPTIMA jest nowoczesną cyfrową centralą abonencką z opcją IP adresowaną do firm i instytucji, liczących od kilkudziesięciu do ponad stu użytkowników. Charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

SLICAN katalog produktów. Slican katalog produktów 2013. Stan na 2013-10-30

SLICAN katalog produktów. Slican katalog produktów 2013. Stan na 2013-10-30 Slican katalog produktów 2013 Stan na 2013-10-30 1 IP PBX Slican MAC-6400 Serwer telekomunikacyjny MAC-6400 jest wysokiej klasy hybrydową centralą IP, która sprawdzi się zarówno dla grupy 100 abonentów,

Bardziej szczegółowo

Serwery Slican serii MAC-6400

Serwery Slican serii MAC-6400 Katalog produktów 2013 Serwery Slican serii MAC-6400 Serwery Slican serii MAC-6400 Serwer telekomunikacyjny MAC-6400 jest wysokiej klasy hybrydową centralą IP, która sprawdzi się zarówno dla grupy 100

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów 2014. Stan na 2014-12-17

Katalog Produktów 2014. Stan na 2014-12-17 Katalog Produktów 2014 Spis treści IP PBX 3 Slican MAC-6400 3 Slican IPL-256 5 Slican IPM-032 7 Slican IPU-14 9 Slican IPS-08 11 Slican ITS-0106, 0206, 0286 13 ZESTAWIENIE 15 Programowanie i administrowanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET N300 IP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954719

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET N300 IP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954719 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SIEMENS GIGASET N300 IP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100 OPIS SYSTEMU NEC Philips jest wiodcym dostawc kompleksowych rozwiza komunikacyjnych dla organizacji wszystkich typów i rozmiarów. Zawizana w 2006 spóka joint venture poczonych firm NEC Corporation i Royal

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

MAC-6400 Wydanie 1.02

MAC-6400 Wydanie 1.02 Instrukcja obsługi Cyfrowej Centrali Telefonicznej MAC-6400 Wydanie 1.02 Usługi w centrali SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO. Targi Kielce. Kielce, 25-672, ulica Zakładowa 1

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO. Targi Kielce. Kielce, 25-672, ulica Zakładowa 1 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 60, fax 041 346 05 66 Nr projektu Data Faza Egz. Nr 2 marzec 2009 projekt wykonawczy 2 PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO Targi Kielce

Bardziej szczegółowo

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne -

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SPIS TRECI Informacje ogólne na temat SafeWord Premier Access Cel opracowania... PremierAccess wprowadzenie... Rozwizanie AAA... Replikacja i odporno na awarie...

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER. Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA. ver. 1.04.01

PBX SERVER. Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA. ver. 1.04.01 PBX SERVER Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej objaśnienie uprzednio Uwaga (znak umieszczony

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA DELTA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA DELTA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA DELTA INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 2.20.xx Niniejsza instrukcja (bądź jej zaktualizowana wersja) znajduje się również na płycie CD z oprogramowaniem dołączonym do centrali. W

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2004 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

SOPHO IPC 500. Kompletne rozwiązanie komunikacyjne IP-PBX dla małych i średnich organizacji.

SOPHO IPC 500. Kompletne rozwiązanie komunikacyjne IP-PBX dla małych i średnich organizacji. SOPHO IPC 500 Kompletne rozwiązanie komunikacyjne IP-PBX dla małych i średnich organizacji. 2 Spis treści 1 Opis systemu... 3 1.1 Architektura systemu... 3 1.2 Wyposażenie peryferyjne.... 4 1.3 Aparaty

Bardziej szczegółowo

Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4

Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4 Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax (0-41) 274-86-52

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Dowolność połączeń. PBX Server Libra

Dowolność połączeń. PBX Server Libra Dowolność połączeń PBX Server Libra Libra Dowolność połączeń PBX Server Libra jako centrum systemu teleinformatycznego PBX Server Libra to najnow szej generacji produkt firmy Platan, wykorzystujący technologię

Bardziej szczegółowo