ROZWIĄZANIA PAKIETOWE. dla małych i średnich firm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWIĄZANIA PAKIETOWE. dla małych i średnich firm"

Transkrypt

1 ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm

2 Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu potencjału Państwa organizacji. Proponujemy między innymi: KOMPLEKSOWO optymalizację struktury i wydajności organizacji firmy renegocjacje umów z pracownikami, SZYBKO zmianę struktury zatrudnienia poprawę skuteczności sprzedaży poprawę efektywności pracy pracowników PROFESJONALNIE przygotowanie finansowe i organizacyjne do realizacji inwestycji oraz ewentualnych fuzji czy przejęć ODPOWIEDZIALNIE audyt i optymalizację podatkową renegocjacje umów z dostawcami oraz bankami oraz ewentualne inne działania, które w wyniku analiz okażą się konieczne. Co mogą Państwo uzyskać dzięki naszemu wsparciu? skracacie Państwo czas osiągniecia efektu zmiany w przedsiębiorstwie minimalizujecie koszty przeprowadzenia efektywnej zmiany w firmie unikacie Państwo prawie trafionych szkoleń oraz prawie odpowiadającego potrzebom doradztwa skracacie czas, jaki zewnętrzni doradcy muszą poświęcić na poznanie firmy, zanim będą w stanie przystąpić do efektywnych konsultacji

3 Kompleksowo i elastycznie W wyniku przeprowadzonej przez profesjonalnego konsultanta diagnozy Państwa firmy zaproponujemy Państwu dobór takich narzędzi, które w ramach wybranego pakietu zapewnią najwyższą efektywność działań. DIAGNOZA Indywidualna diagnoza strategiczna Indywidualna diagnoza operacyjna Proponujemy różne warianty współpracy od dostosowanego do potrzeb małych przedsiębiorstw pakietu START, przez PREMIUM dla dynamicznie rozwijających się firm, aż po pakiet PRO dla średnich przedsiębiorstw o wieloobszarowych działaniach. DOBÓR NARZĘDZI Zindywidualizowany dobór środków Zindywidualizowany dobór pakietu Wstępny dobór usług następuje po etapie diagnozy, przy czym rodzaj usług oraz ich zakres może być dowolnie zmieniany przez Klienta w trakcie 12 miesięcy trwania umowy. WDROŻENIE Pełen dostęp do usług od następnego dnia po uruchomieniu do pakietu indywidualna opieka konsultanta możliwość zmiany struktury pakietu w każdym momencie trwania umowy

4 Pakiet PROFESSIONAL Pakiet PRO Pakiet START 100 GODZIN DORADZTWA 10 DNI SZKOLEŃ +50 GODZIN DORADZTWA +5 DNI SZKOLEŃ 40 GODZIN OBSŁUGI PRAWNEJ +100 GODZIN DORADZTWA +10 DNI SZKOLEŃ 4400 zł miesięcznie 3400 zł miesięcznie 1900 zł miesięcznie

5 DORADZTWO Niezależnie od wybranego pakietu, zakres usług doradczych jest otwarty i limitowany jedynie liczbą dni roboczych przysługujących w ramach danego pakietu. Poniżej przedstawiamy przykłady naszych usług doradczych: Produkt Analizy rynkowe h Skrótowy opis Analiza trendów rynkowych Analiza makrootoczenia Analiza uwarunkowań ekonomicznych Analiza i określenie potencjalnych grup nabywców wraz z bazami danych klientów Analiza konkurencji, prognoza wartości rynku nabywców Wybory strategiczne h Zarządzanie sprzedażą h Poprawa ściągalności należności h Określenie wybranych działań strategicznych, Wskazanie celów i wskaźników strategii marketingowo sprzedażowej, Stworzenie optymalnego modelu biznesowego, Plan wdrożenia strategii i mechanizmów monitorowania Podejście do procesu sprzedażowego Prognozy sprzedaży Zarządzanie relacjami z klientami kluczowymi Kontrole wewnętrzne poszukiwanie okazji Negocjacje Opieka posprzedażowa i budowanie wartości dodanej w procesie sprzedaży Korespondencja z dłużnikiem Zawieranie ugód Monitoring płatności Sporządzanie raportów dla wierzyciela Ustalenie możliwości skutecznej egzekucji Sporządzenie raportu z uzyskanych danych Wybór kancelarii prawnej i komorniczej do prowadzenia sprawy

6 Optymalizacja procesów h Analiza procesów biznesowych Mapowanie procesów Modelowanie procesów biznesowych Optymalizacja procesów biznesowych Modyfikacja procesów biznesowych Wdrożenia systemów BPM wspierających procesy biznesowe Finansowanie działalności (działalność operacyjna i inwestycyjna) h Analiza potrzeb firmy Przygotowanie memorandum finansowego Propozycja docelowej, optymalnej struktury finansowania (np. lista banków) Finansowanie projektów Wsparcie klienta w negocjacjach z inwestorami, opracowanie informacji inwestorskiej Expansion capital (fundusze typu Mezzanine, Venture Capital / Private Equity) Wsparcie przy procesie wejście na rynek kapitałowy Analizy due dilligence (jako wstęp do M&A) h Analiza dostawców i odbiorców Analiza budżetów Analiza trendów Identyfikacja istotnych zmian w zakresie aktywów, pasywów, przychodów i kosztów Identyfikację zobowiązań pozabilansowych Ocena wpływu zawartych umów na sytuację finansową i majątkową Ocena prawidłowości rozliczeń podatkowych i wynikających z nich zagrożeń Opis istotnych zdarzeń, operacji i pozycji sprawozdania finansowego, w tym ryzyk i nieprawidłowości Opis istotnych ryzyk i nieprawidłowości podatkowych Opis zagrożeń wynikających z uregulowań umownych i korporacyjnych Kwantyfikacja ryzyk i ich wpływ na wartość podmiotu objętego due diligence

7 Analiza efektywności struktury zatrudnienia, zarządzanie kompetencjami h Analiza Analiza obecnego stanu zatrudnienia i/lub struktury organizacyjnej przy uwzględnieniu obecnych procesów biznesowych Analiza efektywności i kosztów systemu wynagrodzeń Analiza efektywności struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Analiza możliwości prawnych uelastycznienia zatrudnienia i/lub zmiany systemu wynagrodzeń Analiza stanu zatrudnienia w oparciu o akta pracownicze Analiza źródeł wewnętrznego prawa pracy determinującego możliwe do wprowadzenia zmiany Analiza ryzyk społecznych związanych z wprowadzaniem zmian Rekomendacje rozwiązań Konkretne i spójne rekomendacje rozwiązań przy zachowanych procesach biznesowych Klienta uwzględniające: koszty ich wdrożenia, oszczędności wynikające z ich wdrożenia oraz ryzyka prawne i społeczne wdrożenia każdego z rozwiązań wraz z propozycjami sposobów ich niwelowania Wsparcie zmian Przygotowanie organizacji do zmian zatrudnienia, redefinicja procesów, rekomendacje działań outsourcingowych Prawne wsparcie w przypadku restrukturyzacji zatrudnienia (np.: kryteria zwalniania, dokumentacji towarzysząca wypowiedzeniom umów o pracę, negocjacje z partnerem społecznym, porozumienia zmieniające, obsługa procesowa oraz kontakt z urzędem pracy i/lub inspekcją pracy) Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna wprowadzanych zmian - doradztwo Warsztaty dla menedżerów o komunikowaniu zwolnień i jak zarządzaniu zmianą

8 Analizy inwestycyjne, studia wykonalności, biznes plany h Doradztwo strategiczne h Biznesplany oraz studia finansowe i oceny wykonalności inwestycji opracowujemy w standardzie powszechnie akceptowanym przez krajowe i zagraniczne instytucje finansowe. Analiza finansowa przedsięwzięć obejmuje zawsze wszystkie kluczowe elementy, począwszy od prognozy przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności operacyjnej, programu nakładów inwestycyjnych, prognozy zapotrzebowania na kapitał obrotowy (zapasy, należności, zobowiązania) i kalkulacji obciążeń finansowych, aż do rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i bilansu inwestycji. Analiza wskaźnikowa - oceny prognozowanych wyników finansowych dokonujemy między innymi przez pryzmat analizy wskaźnikowej (wskaźniki rentowności, płynności finansowej, sprawności zarządzania majątkiem, finansowania działalności) oraz analizy progu rentowności. Analiza czynników ryzyka Etap I - Przeprowadzenie wnikliwej inwentaryzacji sytuacji wewnętrznej firmy. Identyfikacja kluczowych problemów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Etap II - Analiza otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa. Analizy trendów panujących w branży wraz z określeniem najbardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwoju tendencji w mikrootoczeniu posiadającym wpływ na przedsiębiorstwo. Analizy produktów, nabywców, dostawców oraz konkurenci przedsiębiorstwa. Etap III - Definicja strategii firmy. Na podstawie przeprowadzonych analiz określane są: misja, domena oraz przewaga strategiczna przedsiębiorstwa. Etap IV - Ocena opcji oraz określenie harmonogramu działań i mierników efektywności w BSC Przejście całego procesu strategicznego to efekt wspólnej pracy zespołu strategicznego w firmie (kluczowi menadżerowie) oraz konsultantów i analityków Akademii ASAP.

9 Zarządzanie ryzykiem h Planowanie działań marketingowych i metod ich wrażania h Opracowanie i wdrożenie jednolitej metody zarządzania ryzykiem dla projektów, które mają wchodzić w skład portfela projektów. Metodyka zarządzania ryzykiem będzie opracowana na podstawie: Obecnie stosowanych w Spółce zasadach zarządzania ryzykiem oraz wspierających ten proces narzędziach informatycznych. Metodyki zarządzania ryzykiem stosowanej przez Akademię ASAP w projektach wysokiego ryzyka. Wniosków z projektów zrealizowanych przez Akademię Wsparcie doświadczonego kierownika projektu w zarządzaniu ryzykiem w kluczowych projektach realizowanych przez Spółkę Budowanie strategii marki. Budowanie strategii komunikacji z otoczeniem. Działania wizerunkowe- PR. Budowanie strategicznego planu marketingowego. Budowanie operacyjnego planu marketingowego. Badania rynku. Badanie preferencji klientów. Badanie możliwości wprowadzenia nowych produktów na rynek. Systemy lojalnościowe. E-marketing tworzenie zawartości serwisów internetowych. Usługi finansowe rejestracja działalności gospodarczej / spółki osobowe/ kapitałowe doradztwo w zakresie sposobów pozyskiwania finansowania dla firmy wraz z kompletowaniem dokumentów i uzupełnianiem wniosków sporządzanie pism do wierzycieli i dłużników- uproszczona księgowość bez limitu dokumentów optymalizacja podatku dochodowego wraz z VAT audyt finansowy / księgowy dwa razy w roku podatkowym rozliczanie projektów dotacyjnych pełna windykacja należności (telefony, maile, wpisy do KRD i BIK, wezwania do zapłaty) - 3 kontrahentów w miesiącu Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej Obsługa wierzycieli Negocjacje z bankami i instytucjami finansującymi

10 SZKOLENIA Pełne, profesjonalne wsparcie w procesie analizy potrzeb Każde szkolenie skrojone na miarę zgodnie z oczekiwaniami i założonymi celami do osiągnięcia Jakość - najsurowsze pod względem efektywności kryteria doboru trenerów Podniesienie kompetencji i umiejętności Twoich pracowników Pełna elastyczność co do czasu i miejsca realizacji szkoleń Oszczędność czasu Klient nie będzie musiał przeszukiwać ofert z rynku, tylko dostanie skrojone na miarę propozycje szkoleń, specjalnie dla niego Możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji po zakończeniu każdego szkolenia z tre- Metodologia szkoleń: Szkolenia realizowane przez Akademię ASAP charakteryzują się doborem zróżnicowanych metod dydaktyczno treningowych w celu jak najlepszego przyswojenia wiedzy przez uczestników. W przewadze występują ćwiczenia, prace zespołowe, eksperymenty i case study. Metodologię realizacji szkoleń przeprowadzamy kompleksowo, wykorzystując i opierając się na następujących etapach współpracy:

11 ETAP I SZCZEGÓŁOWA ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Te działania realizowane są na etapie analizy potrzeb firmy oraz aktualizowane podczas trwania umowy. Analiza przeprowadzana jest na początku współpracy po podpisaniu umowy a czas jej wykonania nie jest wliczany do godzin doradztwa ETAP II PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA SZKOLENIA Na podstawie zatwierdzonego programu szkolenia, w ustalonym z Klientem miejscu i czasie przeprowadzamy szkolenia. Nasze szkolenia realizujemy zgodnie z następującą zasadą: 20% teorii 80 % praktyki ETAP III BADANIE EFEKTÓW SZKOLENIOWYCH Trójpoziomowa ewaluacja szkolenia polegająca na ocenie jakości szkolenia przez uczestników oraz sprawdzeniu nabyt przez uczestników wiedzy i umiejętności. Badając efekty szkolenia wykorzystujemy następujące narzędzia: Ankietę poszkoleniową, przeprowadzoną bezpośrednio na zakończenie szkolenia, badającą zadowolenie i poziom satysfakcji Uczestników szkolenia Test wiedzy sprawdzający stan wiedzy przed i po zakończeniu szkolenia Raport podsumowujący przygotowany na podstawie uwag, obserwacji trenera, ankiet poszkoleniowych i testów wiedzy, podsumowujący szkolenia i dający rekomendację dalszych działań ETAP IV KONSULTACJE POSZKOLENIOWE Po zakończeniu szkolenia i dokonaniu jego oceny, dostępny jest adres e mail przygotowany specjalnie dla Uczestników szkolenia, za pomocą którego mogą oni zadawać pytania, konsultować się z Trenerem i Koordynatorem Szkolenia. Czas trwania konsultacji: 2 miesiące od zakończenia szkolenia. ETAP V POGŁĘBIONA ANALIZA EFEKTÓW SZKOLENIA FOLLOW UP Przeprowadzona w terminie 2 miesięcy od zakończenia szkolenia wraz z przekazaniem wskazówek w zakresie dalszego rozwoju, kształcenia i planowania ścieżek kariery. Follow up zostanie przeprowadzony w ciągu dwóch miesięcy od momentu zakończenia szkolenia, w formie elektronicznej ankiety, która zostanie przygotowana przez Trenerów prowadzących szkolenia.

12 TEMATYKA SZKOLEŃ Tematyka Przykładowe szkolenia MARKETING Social Media Marketing Efektywny plan marketingowy Nowoczesne metody marketingowe Public relations kreowanie wizerunku firmy Wizerunek instytucji w mediach społecznościowych FINANSE Zarządzanie ryzykiem Analiza finansowa z arkuszem kalkulacyjnym Optymalizacja kosztów Finanse dla menedżerów niefinansistów Konsolidacja sprawozdań finansowych MS Excel w praktyce finansowej Tabele przestawne jako narzędzie analizy biznesowej PRAWO Aspekty prawne i praktyczne zawierania umów w obrocie gospodarczym Ochrona danych osobowych po nowelizacji ustawy Prawo dla nieprawników Prawo umów w języku angielskim Prawo umów w języku niemieckim UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE Emisja głosu jako fundament retoryki, profesjonalne wystąpienia Etykieta i protokół dyplomatyczny Inteligencja emocjonalna, efektywne budowanie relacji Kompetencje menadżera, strategia osiągnięć osobistych, kreatywność Profesjonalna Asystentka / Sekretarka Sztuka efektywnej komunikacji interpersonalnej Technika mapowania umysłu w kreatywnym rozwiązywaniu problemów Zarządzanie sobą w czasie, Zarządzanie stresem Perswazja i wpływ, zarządzanie zespołem, efektywne motywowanie i delegowanie zadań

13 GRAFIKA KOMPUTEROWA Adobe Illustrator - poziom podstawowy i zaawansowany Adobe Photoshop - poziom podstawowy KOMPUTEROWE (IT) Aplikacja biurowa według standarów ECDL Komputerowe wspomaganie pracy menedżera MS Access - poziom podstawowy i zaawansowany, tworzenie baz danych i aplikacji opartych na bazach danych, tworzenie aplikacji przy użyciu VBA MS Excel - automatyzacja pracy dzięki wykorzystaniu VBA, podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym, zaawansowane rozwiązania w arkuszach kalkulacyjnych, zewnętrzne źródła danych MS Outlook - organizacja czasu pracy i zarządzanie informacją MS Word - podstawy pracy z edytorem tekstów, tworzenie profesjonalnych dokumentów Wykorzystanie MS Office do pracy grupowej Wykorzystanie MS Visio w pracy analityka i kierownika projektu Zastosowanie Mind Managera do tworzenia dokumentów UNIA EUROPEJSKA Ewidencja księgowa i rozliczanie projektów unijnych Lista płac osób zatrudnionych w ramach projektów współfinansowanych z UE Praktyczne zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków PO IG Wydatki strukturalne i zasady sporządzania Rb - WS Perspektywa funduszy unijnych Studia Wykonalności w projektach unijnch Zasady przygotowanie projektów w nowej perspektywie

14 SPRZEDAŻ Budowanie relacji z klientami Efektywne zarządzanie zespołem handlowym Negocjacje handlowe Obsługa klienta Skuteczna prezentacja handlowa Skuteczne techniki sprzedaży z elementami obsługi trudnych klientów Techniki perswazji i wywierania wpływu w sprzedaży Zaawansowane techniki sprzedaży Zarządzanie zespołem handlowym na odległość ZARZĄDZANIE Zarządzanie w kryzysie Jak przygotować skuteczny biznes plan? Jak zarządzać zespołem? Skuteczne przywództwo Skuteczny lider w otoczeniu kryzysowym Zarządzanie wiekiem Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zespołem pracowników Zarządzanie zespołem sprzedaży Zarządzanie zmianą Zarządzanie zespołem pracowników ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Zarządzanie projektem z MS Project przy użyciu VBA, MS Project od A do Z Porównanie metodyk zarządzania projektami PRINCE2 oraz PMI Praktyczne zarządzanie projektami dla Kierowników Projektów Warsztat Zarządzania Ryzykiem w projektach (ujęcie jakościowe) Wprowadzenie do metodyki PRINCE2 Wprowadzenie do metodyki PMI Six Sigma - zarządzanie jakością Zarządzanie portfelem projektów Zarządzanie ryzykiem w projektach Zaprezentowane powyżej szkolenia to jedynie przykłady. Tematyka szkoleń wynikać będzie każdorazowo ze zdiagnozowanych potrzeb Klienta i będzie indywidualnie uzgadniana.

15 Procedura obsługi klienta W trosce o najwyższą jakość obsługi każdemu z naszych Klientów przydzielany jest indywidualny Opiekun. Opiekun pozostaje do dyspozycji Klienta, służy radą, pomocą oraz dzieli się doświadczeniem zdobytym zarówno w naszej firmie, jak i w kontakcie z innymi Klientami. Klienci Akademii wyposażeni są w możliwość zwrócenia się z każdą sprawą do swojego Opiekuna. Wreszcie, rolą Opiekuna Klienta jest zapewnienie indywidualizacji usługi dzięki dobrej znajomości Klienta jest on w stanie rozpoznać jego potrzeby, do których dopasowuje zakres poszczególnych usług oferowanych w ramach Pakietu. Od momentu zgłoszenia przez Klienta zapotrzebowania na daną usługę Opiekun ma 48 h na przygotowanie zindywidualizowanej propozycji. Opiekun wykorzystuje posiadaną wiedzę na temat Klienta na różnych etapach przygotowywania oferty np. dobierając określonych doradców bądź trenerów. Siłą produktu Akademii ASAP jest więc nie tylko znakomita jakość oferowanych usług, ale także ich dostosowanie do potrzeb i specyfiki Klienta. Proces przygotowania zindywidualizowanej usługi ilustruje poniższy schemat: KLIENT Kontakt mailowy bądź telefoniczny - w przypadku wiadomości elektronicznej reakcja nastąpi w czasie do 12 godzin OPIEKUN KLIENTA W ciągu 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania Opiekun Klienta przesyła propozycję kształtu usługi KLIENT Zaakceptowany przez klienta kształt usługi wraca do Opiekuna Klienta OPIEKUN KLIENTA Opiekun Klienta niezwłocznie koordynuje wdrożenie usługi w firmie Doradztwo, Szkolenia,

16 UMOWA O KORZYSTANIE Z PAKIETU USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH NA PODSTAWIE KARTY nr zawarta w dniu.. w. pomiędzy.. z siedzibą w..,,.., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w,. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem.., NIP:., REGON:., wysokość kapitału zakładowego zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, zwaną dalej Usługobiorcą, którą reprezentują: a Akademia ASAP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 61 lok. 100, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP: , REGON: , wysokość kapitału zakładowego , 00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, którą reprezentuje: Grzegorz Pośpieszczyk - Pełnomocnik Zarządu, zwaną dalej Usługodawcą o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY Celem niniejszej Umowy jest ustalenie warunków świadczenia przez Usługodawcę usług doradczych i szkoleniowych w zakresie określonym w wybranym przez Usługobiorcę Pakiecie w załączniku 1 - Opis Usług, zwane dalej Usługami. Usługi, udostępnione przez Usługodawcę w ramach ww. Pakietu, świadczone będą każdorazowo na indywidualne zamówienie Usługobiorcy, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie. 2 ZASADY REALIZACJI USŁUG Usługobiorca, przez przystąpienie do niniejszej Umowy, uzyskuje natychmiastowy dostęp do Usług wchodzących w zakres wybranego Pakietu, na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Korzystanie z Usług odbywać się będzie każdorazowo na podstawie odrębnych zamówień przesłanych do Usługodawcy przez Usługobiorcę zgodnie z trybem określonymi w Załączniku nr 2 Procedura obsługi Klienta. Osobą uprawnioną przez Usługobiorcę do zamawiania Usług jest: Pan(i)... Zmiana lub dodanie nowej osoby uprawnionej przez Usługobiorcę do zamawiania Usług skuteczna jest od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia Usługobiorcy o zmianie/dodaniu osoby i nie będzie traktowana jako zmiana niniejszej Umowy. Szczegółowy zakres Usług oferowanych w wybranym Pakiecie określa Załącznik nr 1 Opis Usług. Usługobiorca ma prawo do zmiany proporcji poszczególnych Usług wchodzących w zakres Pakietu, przy zachowaniu całkowitej ceny Pakietu. Zmiana udziału poszczególnych Usług wchodzących w skład danego Pakietu wymaga uprzedniego uzgodnienia pomiędzy Stronami i nie będzie traktowana jako zmiana niniejszej Umowy. Usługobiorca ma prawo do zmiany Pakietu w trakcie trwania Umowy z zastrzeżeniem, że zmiana nie może dotyczyć wyboru przez Usługobiorcę Pakietu przewidującego węższy zakres Usług, niż w pierwotnie wybranym Pakiecie. Zmiana Pakietu w trakcie trwania Umowy będzie traktowana jako zmiana niniejszej Umowy. Na skutek dokonania zmiany, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowa ulega wydłużeniu na 12 (słownie: dwanaście) miesięcy liczone od pierwszego dnia miesiąca następujące po miesiącu, w którym dokonano zmiany. Usługodawca jest uprawniony do wyboru wykwalifikowanych podwykonawców do wykonania Usług.

17 3 ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY Usługodawca będzie realizował Usługi z należytą starannością w sposób samodzielny lub przy pomocy podwykonawców, bez bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze strony Usługobiorcy. W zależności od wybranego przez Usługobiorcę Pakietu, Usługobiorca ma prawo do świadczenia przez Usługodawcę z usług doradczych i szkoleniowych w zakresach wskazanych w załączniku 1 Opis Usług. Usługodawca zobowiązuje się do informowania Usługobiorcy o poziomie wykorzystania poszczególnych Usług. W tym celu Usługodawca wraz z fakturą za każdy miesiąc obowiązywania niniejszej umowy będzie przesyłał rozliczenie Usług, w którym wyszczególni poziom wykorzystania każdej z Usług wchodzących w skład Pakietu. Usługodawca oświadcza, iż posiada wszelkie kwalifikacje i umiejętności niezbędne do świadczenia Usług wchodzących w skład Pakietu, o którym mowa w 1 powyżej. Usługodawca, w miarę swojej najlepszej wiedzy i możliwości, będzie informował Usługobiorcę o okolicznościach, które mogą skutkować niewykonaniem bądź opóźnieniem wykonania Usługi. 4 ZOBOWIĄZANIA USŁUGOBIORCY Usługobiorca zobowiązuje się do zapewnienia Usługodawcy dostępu do informacji i dokumentów aktualnych na dzień dostarczenia i poprawnych merytorycznie, niezbędnych do prawidłowego i należytego wykonywania Usług. Usługobiorca odpowiada za treść wszelkich dokumentów przygotowanych oraz przekazanych Usługodawcy, którymi Usługodawca będzie się posługiwał w celu realizacji Usług. Usługobiorca zapewni odpowiednią dostępność swojego personelu do współpracy z Usługodawcą w okresie realizacji Umowy, zapewniając ich zaangażowanie w stopniu umożliwiającym realizację zleconych Usługodawcy Usług, biorąc również pod uwagę konieczność realizacji normalnych obowiązków pracowniczych. Jeżeli Usługobiorca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu, co ma istotny wpływ na możliwość wykonania Usługi przez Usługodawcę, w szczególności w zakresie dotrzymania uzgodnionych terminów dostarczenia dokumentacji, Usługodawca ma prawo wezwać Usługobiorcę do wykonania takiego zobowiązania, określając zakres działań, których wymaga i wyznaczając odpowiedni termin, umożliwiający wykonanie takiego zobowiązania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Usługodawca może wstrzymać się od wykonywania Usługi do czasu wykonania przedmiotowych działań przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w części i w zakresie, w jakim będzie to spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich zobowiązań przez Usługobiorcę.

18 5 WYNAGRODZENIE Usługobiorca zapłaci Usługodawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości.. zł brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w 12 równych comiesięcznych transzach. Zapłata z tytułu realizacji umowy (wykorzystania Pakietu) nastąpi na podstawie wystawionych przez Usługodawcę faktur. Pierwsza faktura zostanie wystawiona w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta niniejsza Umowa. Płatność będzie dokonana przez Usługobiorcę przelewem na konto podane na fakturach w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich wystawienia przez Usługodawcę. Usługobiorca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i ma identyfikator NIP: oraz konto bankowe: i upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności Usługodawca obciąży Usługobiorcę ustawowymi odsetkami. Usługodawca ma prawo wstrzymać świadczenie Usług po uprzednim poinformowaniu Usługobiorcy, nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności, w przypadku zalegania przez Usługobiorcę z zapłatą powyżej 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty wymagalności zapłaty, po uprzednim dodatkowym i pisemnym wezwaniu Usługobiorcy do zapłaty zaległości z terminem 3-dniowym. Wstrzymanie świadczenia nie wydłuża okresu obowiązywania niniejszej umowy ani nie zwalnia Usługobiorcy z części opłaty. 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Usługodawca, jako administrator danych osobowych, może przetwarzać dane osobowe uzyskane w trakcie realizacji Usług wyłącznie w celu realizacji Usług wyłącznie w zakresie zgodnym z Umową. Usługodawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Usługodawca oświadcza, iż posiada środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

19 7 POUFNOŚĆ Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy, używać w dobrej wierze i tylko w sposób zgodny z treścią Umowy i w celu jej poprawnego wykonania wszelkie informacje dotyczące szczegółów Umowy, Stron niniejszej umowy, ich kontrahentów, prowadzonej działalności gospodarczej oraz jakiekolwiek inne dane, do których Strony uzyskały dostęp w trakcie realizacji Umowy. Obowiązek zachowania w poufności nie dotyczy informacji: uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Umowy, z wyjątkiem informacji, które Strona uzyskała w trakcie lub w związku z negocjacjami prowadzonymi przez Strony w celu zawarcia umowy; informacji uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich informacji, informacji, które są publicznie znane, informacji całkowicie niezależnie opracowanych przez drugą Stronę, których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, żądania odpowiednich władz lub organów lub których ujawnienie jest potrzebne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania cywilnego, karnego administracyjnego lub innego podobnego. Usługodawca zobowiązuje się powiadomić każdego pracownika, który jest związany z wykonaniem Usługi o obowiązku zachowania poufności. Strony są zobowiązane do zachowania poufności w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat od daty rozwiązania/ wygaśnięcia Umowy. 8 PRAWA AUTORSKIE Wszelkie materiały wykorzystane w celu realizacji w ramach Pakietu Usług o charakterze szkoleniowym stanowią własność Usługodawcy. Usługodawca zachowuje autorskie prawa majątkowe do materiałów wykorzystanych w celu realizacji Usług szkoleniowych dostarczonych w trakcie szkolenia. W przypadku pozostałych typów Usług wchodzących w skład Pakietu, gdy efektem końcowym Usługi będzie wytworzenie materiałów dedykowanych indywidualnie Usługobiorcy, które jednocześnie będą stanowiły utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U nr 24 poz. 83), z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, wówczas Usługodawca przenosi na Usługobiorcę autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą odbioru bez zastrzeżeń materiału dedykowanego wytworzonego w ramach niniejszej Umowy. Przeniesienie autorskich praw majątkowych zostaje dokonane na czas nieokreślony i jest nieograniczone terytorialnie. Usługodawca udziela Usługobiorcy zezwolenia na wprowadzanie zmian w przedmiocie Umowy (prawa zależne) w zakresie, w jakim nie będą naruszały osobistych praw autorskich Usługodawcy.

20 9 OBOWIĄZYWANIE UMOWY Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do końca 12 miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zawarcia niniejszej umowy. Strony nie mogą wypowiedzieć Umowy przed upływem pierwszych 3 miesięcy obowiązywania Umowy. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej. Po dokonaniu przez Stronę wypowiedzenia, Umowa przestaje obowiązywać z końcem trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie nastąpiło. Jeżeli żadna ze Stron nie wypowie niniejszej Umowy na piśmie w terminie 30 (trzydziestu) dni przed upływem 12 - miesięcznego okresu jej trwania, Umowę uważa się za zawartą na kolejne 12 (słownie: dwanaście) miesięcy. 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy, niezależnie od podstawy prawnej jej dochodzenia, ograniczona jest do strat rzeczywistych, maksymalnie do kwoty całkowitej wartości Umowy. Spory pomiędzy Stronami powinny mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego lub postępowania przed sądem polubownym. W sytuacji braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Usługodawcy. 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. W sprawach niniejszą Umową nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wszystkie zmiany treści Umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Strona nie jest upoważniona do przekazywania jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Wymienione w niniejszej Umowie Załączniki stanowią jej integralną część. W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy główną częścią Umowy, a jej załącznikami postanowienia głównej części Umowy mają pierwszeństwo. Załączniki do Umowy: Załącznik nr 1 Opis Usług. Załącznik nr 2 Procedura Obsługi Klienta Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. Każdy egzemplarz został parafowany i podpisany przez Strony. Usługodawca Usługobiorca

21 Akademia ASAP sp. z o.o. ul. Złota 61 lok Warszawa Tel.: FAX: o/wrocław Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Wrocław ASCO Business Centre Tel.:

22

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści:

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści: UMOWA Nr.*/ Wzór zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, z siedzibą ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. UMOWA zlecenie nr

Projekt umowy. UMOWA zlecenie nr Projekt umowy UMOWA zlecenie nr zawarta w dniu...2016 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze, Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: UMOWA /U/2012/DWZ/AZT Załącznik 6d zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015

Załącznik nr 2. Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015 Załącznik nr 2 Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015 zawarta w dniu września 2015 r. w Będzinie pomiędzy następującymi Stronami: Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Stefana

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH Zawarta w Warszawie dnia. 2010 roku pomiędzy: INSTYTUTEM WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH zawarta w Warszawie dnia. 2010 roku pomiędzy: INSTYTUTEM WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13. Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13. Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13 Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 Projekt współfinansowany ze U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030,

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRAWNA. Rozwiązanie pakietowe dla firm

OBSŁUGA PRAWNA. Rozwiązanie pakietowe dla firm OBSŁUGA PRAWNA Rozwiązanie pakietowe dla firm Pakiety obsługi prawnej Kompleksowa ochrona prawna w zamian za zryczałtowaną miesięczną opłatę ASAP24 oferuje rozwiązanie dostosowane do problemów prawnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting OFERTA doradztwo szkolenia konsulting Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A O D Z I E Ł O

U M O W A O D Z I E Ł O U M O W A O D Z I E Ł O Warszawa, dnia 2013 r. zawarta w dniu... roku pomiędzy Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Lewartowskiego 17, reprezentowaną przez Prorektora Andrzeja

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w Mielcu, w dniu r. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w Mielcu, w dniu r. pomiędzy: UMOWA zawarta w Mielcu, w dniu...03.2016 r. pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą w Mielcu, ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną pod numerem KRS 0000049617 do rejestru prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór 2.. NIP:. REGON:. wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS..

UMOWA wzór 2.. NIP:. REGON:. wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS.. UMOWA wzór na przygotowanie, organizację i obsługę dziesięciu jednodniowych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców/inwestorów/przedstawicieli JST z województwa lubelskiego w ramach zadania zapisanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / IWSZdr./20./PROG/ na udzielanie świadczeń i usług zdrowotnych w ramach realizacji profilaktycznego programu zdrowotnego

UMOWA Nr / IWSZdr./20./PROG/ na udzielanie świadczeń i usług zdrowotnych w ramach realizacji profilaktycznego programu zdrowotnego UMOWA Nr / IWSZdr./20./PROG/ na udzielanie świadczeń i usług zdrowotnych w ramach realizacji profilaktycznego programu zdrowotnego zawarta w Warszawie w dniu... 2013 r. pomiędzy:.., zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ

UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ Załącznik nr2 do Zapytania ofertowego Wzór umowy UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ zawarta w dniu.. w Przysusze pomiędzy: Powiatem Przysuskim/Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze z siedzibą

Bardziej szczegółowo

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera. UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dnia... w... pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr GK-O

U M O W A nr GK-O U M O W A nr GK-O.272.....2012 Załącznik nr 2 - wzór umowy Zawarta w dniu...2012 r. w Jeleniej Górze pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy dla części III

Istotne postanowienia umowy dla części III Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR..

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. zawarta w dniu. roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-24-10-470, REGON 431028631, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr.

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Załącznik nr 6 UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Zawarta w dniu r., pomiędzy: Lubelską Fundacją Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu października 2016 roku w, pomiędzy:... z siedzibą:..., ul.. NIP., reprezentowanym przez:

zawarta w dniu października 2016 roku w, pomiędzy:... z siedzibą:..., ul.. NIP., reprezentowanym przez: UMOWA O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA na opracowanie koncepcji prac B+R w formie kompleksowego studium dla maszyny do gięcia elementów skrzynki do nakładania zaprawy murarskiej i klejów do projektu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa 19, Regon 271806983, NIP 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie projektem zawarta w dniu... roku w... pomiędzy:

Umowa o zarządzanie projektem zawarta w dniu... roku w... pomiędzy: Umowa o zarządzanie projektem nr Umowa o zarządzanie projektem zawarta w dniu... roku w... pomiędzy: z siedzibą w., przy ul.., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór) Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w Częstochowie w dniu...... w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie art. 5 a ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2006 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH zawarta w Warszawie, dnia roku pomiędzy: z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A O D Z I E Ł O

U M O W A O D Z I E Ł O U M O W A O D Z I E Ł O Warszawa, dnia 2013 r. zawarta w dniu... roku pomiędzy Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Lewartowskiego 17, reprezentowaną przez Prorektora Andrzeja

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy nr /TEO/AUiPE/2012 Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów szkoleniowych/technicznych na potrzeby realizacji projektu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP , REGON reprezentowanym przez

Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP , REGON reprezentowanym przez UMOWA nr zawarta w dniu.... roku w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP 851-19-91-734, REGON 005433353 reprezentowanym przez Dyrektora Panią Martę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro U M O W A N r z dnia r. zawarta pomiędzy Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu przy Al.W.Witosa 26 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 14443

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU WZORNICZEGO - wzór. Zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwanym dalej: Zamawiającym a... NIP:, REGON:., nr KRS.

UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU WZORNICZEGO - wzór. Zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwanym dalej: Zamawiającym a... NIP:, REGON:., nr KRS. UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU WZORNICZEGO - wzór Zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwanym dalej: Zamawiającym a... NIP:, REGON:., nr KRS. reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą Zamawiający

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Komunalna 2 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl www.pwik.radzymin.pl Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy o dzieło

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy o dzieło Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy o dzieło Umowa o dzieło nr.. zawarta w dniu roku w Gdańsku, pomiędzy Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gościnnej 15,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /PROJEKT/

UMOWA Nr.. /PROJEKT/ UMOWA Nr.. /PROJEKT/ W dniu 2016 r. w Piaskach, pomiędzy: GMINĄ PIASKI, mającą swą siedzibę w Piaskach 63-820 Piaski, przy ul. 6 stycznia 1, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6961750389,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH Strona1 UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH zawarta w dniu... w..., pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul.... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w... Wydziale Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich

Umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich Umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: 1) BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo