ROZWIĄZANIA PAKIETOWE. dla małych i średnich firm

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWIĄZANIA PAKIETOWE. dla małych i średnich firm"

Transkrypt

1 ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm

2 Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu potencjału Państwa organizacji. Proponujemy między innymi: KOMPLEKSOWO optymalizację struktury i wydajności organizacji firmy renegocjacje umów z pracownikami, SZYBKO zmianę struktury zatrudnienia poprawę skuteczności sprzedaży poprawę efektywności pracy pracowników PROFESJONALNIE przygotowanie finansowe i organizacyjne do realizacji inwestycji oraz ewentualnych fuzji czy przejęć ODPOWIEDZIALNIE audyt i optymalizację podatkową renegocjacje umów z dostawcami oraz bankami oraz ewentualne inne działania, które w wyniku analiz okażą się konieczne. Co mogą Państwo uzyskać dzięki naszemu wsparciu? skracacie Państwo czas osiągniecia efektu zmiany w przedsiębiorstwie minimalizujecie koszty przeprowadzenia efektywnej zmiany w firmie unikacie Państwo prawie trafionych szkoleń oraz prawie odpowiadającego potrzebom doradztwa skracacie czas, jaki zewnętrzni doradcy muszą poświęcić na poznanie firmy, zanim będą w stanie przystąpić do efektywnych konsultacji

3 Kompleksowo i elastycznie W wyniku przeprowadzonej przez profesjonalnego konsultanta diagnozy Państwa firmy zaproponujemy Państwu dobór takich narzędzi, które w ramach wybranego pakietu zapewnią najwyższą efektywność działań. DIAGNOZA Indywidualna diagnoza strategiczna Indywidualna diagnoza operacyjna Proponujemy różne warianty współpracy od dostosowanego do potrzeb małych przedsiębiorstw pakietu START, przez PREMIUM dla dynamicznie rozwijających się firm, aż po pakiet PRO dla średnich przedsiębiorstw o wieloobszarowych działaniach. DOBÓR NARZĘDZI Zindywidualizowany dobór środków Zindywidualizowany dobór pakietu Wstępny dobór usług następuje po etapie diagnozy, przy czym rodzaj usług oraz ich zakres może być dowolnie zmieniany przez Klienta w trakcie 12 miesięcy trwania umowy. WDROŻENIE Pełen dostęp do usług od następnego dnia po uruchomieniu do pakietu indywidualna opieka konsultanta możliwość zmiany struktury pakietu w każdym momencie trwania umowy

4 Pakiet PROFESSIONAL Pakiet PRO Pakiet START 100 GODZIN DORADZTWA 10 DNI SZKOLEŃ +50 GODZIN DORADZTWA +5 DNI SZKOLEŃ 40 GODZIN OBSŁUGI PRAWNEJ +100 GODZIN DORADZTWA +10 DNI SZKOLEŃ 4400 zł miesięcznie 3400 zł miesięcznie 1900 zł miesięcznie

5 DORADZTWO Niezależnie od wybranego pakietu, zakres usług doradczych jest otwarty i limitowany jedynie liczbą dni roboczych przysługujących w ramach danego pakietu. Poniżej przedstawiamy przykłady naszych usług doradczych: Produkt Analizy rynkowe h Skrótowy opis Analiza trendów rynkowych Analiza makrootoczenia Analiza uwarunkowań ekonomicznych Analiza i określenie potencjalnych grup nabywców wraz z bazami danych klientów Analiza konkurencji, prognoza wartości rynku nabywców Wybory strategiczne h Zarządzanie sprzedażą h Poprawa ściągalności należności h Określenie wybranych działań strategicznych, Wskazanie celów i wskaźników strategii marketingowo sprzedażowej, Stworzenie optymalnego modelu biznesowego, Plan wdrożenia strategii i mechanizmów monitorowania Podejście do procesu sprzedażowego Prognozy sprzedaży Zarządzanie relacjami z klientami kluczowymi Kontrole wewnętrzne poszukiwanie okazji Negocjacje Opieka posprzedażowa i budowanie wartości dodanej w procesie sprzedaży Korespondencja z dłużnikiem Zawieranie ugód Monitoring płatności Sporządzanie raportów dla wierzyciela Ustalenie możliwości skutecznej egzekucji Sporządzenie raportu z uzyskanych danych Wybór kancelarii prawnej i komorniczej do prowadzenia sprawy

6 Optymalizacja procesów h Analiza procesów biznesowych Mapowanie procesów Modelowanie procesów biznesowych Optymalizacja procesów biznesowych Modyfikacja procesów biznesowych Wdrożenia systemów BPM wspierających procesy biznesowe Finansowanie działalności (działalność operacyjna i inwestycyjna) h Analiza potrzeb firmy Przygotowanie memorandum finansowego Propozycja docelowej, optymalnej struktury finansowania (np. lista banków) Finansowanie projektów Wsparcie klienta w negocjacjach z inwestorami, opracowanie informacji inwestorskiej Expansion capital (fundusze typu Mezzanine, Venture Capital / Private Equity) Wsparcie przy procesie wejście na rynek kapitałowy Analizy due dilligence (jako wstęp do M&A) h Analiza dostawców i odbiorców Analiza budżetów Analiza trendów Identyfikacja istotnych zmian w zakresie aktywów, pasywów, przychodów i kosztów Identyfikację zobowiązań pozabilansowych Ocena wpływu zawartych umów na sytuację finansową i majątkową Ocena prawidłowości rozliczeń podatkowych i wynikających z nich zagrożeń Opis istotnych zdarzeń, operacji i pozycji sprawozdania finansowego, w tym ryzyk i nieprawidłowości Opis istotnych ryzyk i nieprawidłowości podatkowych Opis zagrożeń wynikających z uregulowań umownych i korporacyjnych Kwantyfikacja ryzyk i ich wpływ na wartość podmiotu objętego due diligence

7 Analiza efektywności struktury zatrudnienia, zarządzanie kompetencjami h Analiza Analiza obecnego stanu zatrudnienia i/lub struktury organizacyjnej przy uwzględnieniu obecnych procesów biznesowych Analiza efektywności i kosztów systemu wynagrodzeń Analiza efektywności struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Analiza możliwości prawnych uelastycznienia zatrudnienia i/lub zmiany systemu wynagrodzeń Analiza stanu zatrudnienia w oparciu o akta pracownicze Analiza źródeł wewnętrznego prawa pracy determinującego możliwe do wprowadzenia zmiany Analiza ryzyk społecznych związanych z wprowadzaniem zmian Rekomendacje rozwiązań Konkretne i spójne rekomendacje rozwiązań przy zachowanych procesach biznesowych Klienta uwzględniające: koszty ich wdrożenia, oszczędności wynikające z ich wdrożenia oraz ryzyka prawne i społeczne wdrożenia każdego z rozwiązań wraz z propozycjami sposobów ich niwelowania Wsparcie zmian Przygotowanie organizacji do zmian zatrudnienia, redefinicja procesów, rekomendacje działań outsourcingowych Prawne wsparcie w przypadku restrukturyzacji zatrudnienia (np.: kryteria zwalniania, dokumentacji towarzysząca wypowiedzeniom umów o pracę, negocjacje z partnerem społecznym, porozumienia zmieniające, obsługa procesowa oraz kontakt z urzędem pracy i/lub inspekcją pracy) Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna wprowadzanych zmian - doradztwo Warsztaty dla menedżerów o komunikowaniu zwolnień i jak zarządzaniu zmianą

8 Analizy inwestycyjne, studia wykonalności, biznes plany h Doradztwo strategiczne h Biznesplany oraz studia finansowe i oceny wykonalności inwestycji opracowujemy w standardzie powszechnie akceptowanym przez krajowe i zagraniczne instytucje finansowe. Analiza finansowa przedsięwzięć obejmuje zawsze wszystkie kluczowe elementy, począwszy od prognozy przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności operacyjnej, programu nakładów inwestycyjnych, prognozy zapotrzebowania na kapitał obrotowy (zapasy, należności, zobowiązania) i kalkulacji obciążeń finansowych, aż do rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i bilansu inwestycji. Analiza wskaźnikowa - oceny prognozowanych wyników finansowych dokonujemy między innymi przez pryzmat analizy wskaźnikowej (wskaźniki rentowności, płynności finansowej, sprawności zarządzania majątkiem, finansowania działalności) oraz analizy progu rentowności. Analiza czynników ryzyka Etap I - Przeprowadzenie wnikliwej inwentaryzacji sytuacji wewnętrznej firmy. Identyfikacja kluczowych problemów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Etap II - Analiza otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa. Analizy trendów panujących w branży wraz z określeniem najbardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwoju tendencji w mikrootoczeniu posiadającym wpływ na przedsiębiorstwo. Analizy produktów, nabywców, dostawców oraz konkurenci przedsiębiorstwa. Etap III - Definicja strategii firmy. Na podstawie przeprowadzonych analiz określane są: misja, domena oraz przewaga strategiczna przedsiębiorstwa. Etap IV - Ocena opcji oraz określenie harmonogramu działań i mierników efektywności w BSC Przejście całego procesu strategicznego to efekt wspólnej pracy zespołu strategicznego w firmie (kluczowi menadżerowie) oraz konsultantów i analityków Akademii ASAP.

9 Zarządzanie ryzykiem h Planowanie działań marketingowych i metod ich wrażania h Opracowanie i wdrożenie jednolitej metody zarządzania ryzykiem dla projektów, które mają wchodzić w skład portfela projektów. Metodyka zarządzania ryzykiem będzie opracowana na podstawie: Obecnie stosowanych w Spółce zasadach zarządzania ryzykiem oraz wspierających ten proces narzędziach informatycznych. Metodyki zarządzania ryzykiem stosowanej przez Akademię ASAP w projektach wysokiego ryzyka. Wniosków z projektów zrealizowanych przez Akademię Wsparcie doświadczonego kierownika projektu w zarządzaniu ryzykiem w kluczowych projektach realizowanych przez Spółkę Budowanie strategii marki. Budowanie strategii komunikacji z otoczeniem. Działania wizerunkowe- PR. Budowanie strategicznego planu marketingowego. Budowanie operacyjnego planu marketingowego. Badania rynku. Badanie preferencji klientów. Badanie możliwości wprowadzenia nowych produktów na rynek. Systemy lojalnościowe. E-marketing tworzenie zawartości serwisów internetowych. Usługi finansowe rejestracja działalności gospodarczej / spółki osobowe/ kapitałowe doradztwo w zakresie sposobów pozyskiwania finansowania dla firmy wraz z kompletowaniem dokumentów i uzupełnianiem wniosków sporządzanie pism do wierzycieli i dłużników- uproszczona księgowość bez limitu dokumentów optymalizacja podatku dochodowego wraz z VAT audyt finansowy / księgowy dwa razy w roku podatkowym rozliczanie projektów dotacyjnych pełna windykacja należności (telefony, maile, wpisy do KRD i BIK, wezwania do zapłaty) - 3 kontrahentów w miesiącu Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej Obsługa wierzycieli Negocjacje z bankami i instytucjami finansującymi

10 SZKOLENIA Pełne, profesjonalne wsparcie w procesie analizy potrzeb Każde szkolenie skrojone na miarę zgodnie z oczekiwaniami i założonymi celami do osiągnięcia Jakość - najsurowsze pod względem efektywności kryteria doboru trenerów Podniesienie kompetencji i umiejętności Twoich pracowników Pełna elastyczność co do czasu i miejsca realizacji szkoleń Oszczędność czasu Klient nie będzie musiał przeszukiwać ofert z rynku, tylko dostanie skrojone na miarę propozycje szkoleń, specjalnie dla niego Możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji po zakończeniu każdego szkolenia z tre- Metodologia szkoleń: Szkolenia realizowane przez Akademię ASAP charakteryzują się doborem zróżnicowanych metod dydaktyczno treningowych w celu jak najlepszego przyswojenia wiedzy przez uczestników. W przewadze występują ćwiczenia, prace zespołowe, eksperymenty i case study. Metodologię realizacji szkoleń przeprowadzamy kompleksowo, wykorzystując i opierając się na następujących etapach współpracy:

11 ETAP I SZCZEGÓŁOWA ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Te działania realizowane są na etapie analizy potrzeb firmy oraz aktualizowane podczas trwania umowy. Analiza przeprowadzana jest na początku współpracy po podpisaniu umowy a czas jej wykonania nie jest wliczany do godzin doradztwa ETAP II PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA SZKOLENIA Na podstawie zatwierdzonego programu szkolenia, w ustalonym z Klientem miejscu i czasie przeprowadzamy szkolenia. Nasze szkolenia realizujemy zgodnie z następującą zasadą: 20% teorii 80 % praktyki ETAP III BADANIE EFEKTÓW SZKOLENIOWYCH Trójpoziomowa ewaluacja szkolenia polegająca na ocenie jakości szkolenia przez uczestników oraz sprawdzeniu nabyt przez uczestników wiedzy i umiejętności. Badając efekty szkolenia wykorzystujemy następujące narzędzia: Ankietę poszkoleniową, przeprowadzoną bezpośrednio na zakończenie szkolenia, badającą zadowolenie i poziom satysfakcji Uczestników szkolenia Test wiedzy sprawdzający stan wiedzy przed i po zakończeniu szkolenia Raport podsumowujący przygotowany na podstawie uwag, obserwacji trenera, ankiet poszkoleniowych i testów wiedzy, podsumowujący szkolenia i dający rekomendację dalszych działań ETAP IV KONSULTACJE POSZKOLENIOWE Po zakończeniu szkolenia i dokonaniu jego oceny, dostępny jest adres e mail przygotowany specjalnie dla Uczestników szkolenia, za pomocą którego mogą oni zadawać pytania, konsultować się z Trenerem i Koordynatorem Szkolenia. Czas trwania konsultacji: 2 miesiące od zakończenia szkolenia. ETAP V POGŁĘBIONA ANALIZA EFEKTÓW SZKOLENIA FOLLOW UP Przeprowadzona w terminie 2 miesięcy od zakończenia szkolenia wraz z przekazaniem wskazówek w zakresie dalszego rozwoju, kształcenia i planowania ścieżek kariery. Follow up zostanie przeprowadzony w ciągu dwóch miesięcy od momentu zakończenia szkolenia, w formie elektronicznej ankiety, która zostanie przygotowana przez Trenerów prowadzących szkolenia.

12 TEMATYKA SZKOLEŃ Tematyka Przykładowe szkolenia MARKETING Social Media Marketing Efektywny plan marketingowy Nowoczesne metody marketingowe Public relations kreowanie wizerunku firmy Wizerunek instytucji w mediach społecznościowych FINANSE Zarządzanie ryzykiem Analiza finansowa z arkuszem kalkulacyjnym Optymalizacja kosztów Finanse dla menedżerów niefinansistów Konsolidacja sprawozdań finansowych MS Excel w praktyce finansowej Tabele przestawne jako narzędzie analizy biznesowej PRAWO Aspekty prawne i praktyczne zawierania umów w obrocie gospodarczym Ochrona danych osobowych po nowelizacji ustawy Prawo dla nieprawników Prawo umów w języku angielskim Prawo umów w języku niemieckim UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE Emisja głosu jako fundament retoryki, profesjonalne wystąpienia Etykieta i protokół dyplomatyczny Inteligencja emocjonalna, efektywne budowanie relacji Kompetencje menadżera, strategia osiągnięć osobistych, kreatywność Profesjonalna Asystentka / Sekretarka Sztuka efektywnej komunikacji interpersonalnej Technika mapowania umysłu w kreatywnym rozwiązywaniu problemów Zarządzanie sobą w czasie, Zarządzanie stresem Perswazja i wpływ, zarządzanie zespołem, efektywne motywowanie i delegowanie zadań

13 GRAFIKA KOMPUTEROWA Adobe Illustrator - poziom podstawowy i zaawansowany Adobe Photoshop - poziom podstawowy KOMPUTEROWE (IT) Aplikacja biurowa według standarów ECDL Komputerowe wspomaganie pracy menedżera MS Access - poziom podstawowy i zaawansowany, tworzenie baz danych i aplikacji opartych na bazach danych, tworzenie aplikacji przy użyciu VBA MS Excel - automatyzacja pracy dzięki wykorzystaniu VBA, podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym, zaawansowane rozwiązania w arkuszach kalkulacyjnych, zewnętrzne źródła danych MS Outlook - organizacja czasu pracy i zarządzanie informacją MS Word - podstawy pracy z edytorem tekstów, tworzenie profesjonalnych dokumentów Wykorzystanie MS Office do pracy grupowej Wykorzystanie MS Visio w pracy analityka i kierownika projektu Zastosowanie Mind Managera do tworzenia dokumentów UNIA EUROPEJSKA Ewidencja księgowa i rozliczanie projektów unijnych Lista płac osób zatrudnionych w ramach projektów współfinansowanych z UE Praktyczne zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków PO IG Wydatki strukturalne i zasady sporządzania Rb - WS Perspektywa funduszy unijnych Studia Wykonalności w projektach unijnch Zasady przygotowanie projektów w nowej perspektywie

14 SPRZEDAŻ Budowanie relacji z klientami Efektywne zarządzanie zespołem handlowym Negocjacje handlowe Obsługa klienta Skuteczna prezentacja handlowa Skuteczne techniki sprzedaży z elementami obsługi trudnych klientów Techniki perswazji i wywierania wpływu w sprzedaży Zaawansowane techniki sprzedaży Zarządzanie zespołem handlowym na odległość ZARZĄDZANIE Zarządzanie w kryzysie Jak przygotować skuteczny biznes plan? Jak zarządzać zespołem? Skuteczne przywództwo Skuteczny lider w otoczeniu kryzysowym Zarządzanie wiekiem Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zespołem pracowników Zarządzanie zespołem sprzedaży Zarządzanie zmianą Zarządzanie zespołem pracowników ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Zarządzanie projektem z MS Project przy użyciu VBA, MS Project od A do Z Porównanie metodyk zarządzania projektami PRINCE2 oraz PMI Praktyczne zarządzanie projektami dla Kierowników Projektów Warsztat Zarządzania Ryzykiem w projektach (ujęcie jakościowe) Wprowadzenie do metodyki PRINCE2 Wprowadzenie do metodyki PMI Six Sigma - zarządzanie jakością Zarządzanie portfelem projektów Zarządzanie ryzykiem w projektach Zaprezentowane powyżej szkolenia to jedynie przykłady. Tematyka szkoleń wynikać będzie każdorazowo ze zdiagnozowanych potrzeb Klienta i będzie indywidualnie uzgadniana.

15 Procedura obsługi klienta W trosce o najwyższą jakość obsługi każdemu z naszych Klientów przydzielany jest indywidualny Opiekun. Opiekun pozostaje do dyspozycji Klienta, służy radą, pomocą oraz dzieli się doświadczeniem zdobytym zarówno w naszej firmie, jak i w kontakcie z innymi Klientami. Klienci Akademii wyposażeni są w możliwość zwrócenia się z każdą sprawą do swojego Opiekuna. Wreszcie, rolą Opiekuna Klienta jest zapewnienie indywidualizacji usługi dzięki dobrej znajomości Klienta jest on w stanie rozpoznać jego potrzeby, do których dopasowuje zakres poszczególnych usług oferowanych w ramach Pakietu. Od momentu zgłoszenia przez Klienta zapotrzebowania na daną usługę Opiekun ma 48 h na przygotowanie zindywidualizowanej propozycji. Opiekun wykorzystuje posiadaną wiedzę na temat Klienta na różnych etapach przygotowywania oferty np. dobierając określonych doradców bądź trenerów. Siłą produktu Akademii ASAP jest więc nie tylko znakomita jakość oferowanych usług, ale także ich dostosowanie do potrzeb i specyfiki Klienta. Proces przygotowania zindywidualizowanej usługi ilustruje poniższy schemat: KLIENT Kontakt mailowy bądź telefoniczny - w przypadku wiadomości elektronicznej reakcja nastąpi w czasie do 12 godzin OPIEKUN KLIENTA W ciągu 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania Opiekun Klienta przesyła propozycję kształtu usługi KLIENT Zaakceptowany przez klienta kształt usługi wraca do Opiekuna Klienta OPIEKUN KLIENTA Opiekun Klienta niezwłocznie koordynuje wdrożenie usługi w firmie Doradztwo, Szkolenia,

16 UMOWA O KORZYSTANIE Z PAKIETU USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH NA PODSTAWIE KARTY nr zawarta w dniu.. w. pomiędzy.. z siedzibą w..,,.., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w,. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem.., NIP:., REGON:., wysokość kapitału zakładowego zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, zwaną dalej Usługobiorcą, którą reprezentują: a Akademia ASAP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 61 lok. 100, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP: , REGON: , wysokość kapitału zakładowego , 00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, którą reprezentuje: Grzegorz Pośpieszczyk - Pełnomocnik Zarządu, zwaną dalej Usługodawcą o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY Celem niniejszej Umowy jest ustalenie warunków świadczenia przez Usługodawcę usług doradczych i szkoleniowych w zakresie określonym w wybranym przez Usługobiorcę Pakiecie w załączniku 1 - Opis Usług, zwane dalej Usługami. Usługi, udostępnione przez Usługodawcę w ramach ww. Pakietu, świadczone będą każdorazowo na indywidualne zamówienie Usługobiorcy, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie. 2 ZASADY REALIZACJI USŁUG Usługobiorca, przez przystąpienie do niniejszej Umowy, uzyskuje natychmiastowy dostęp do Usług wchodzących w zakres wybranego Pakietu, na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Korzystanie z Usług odbywać się będzie każdorazowo na podstawie odrębnych zamówień przesłanych do Usługodawcy przez Usługobiorcę zgodnie z trybem określonymi w Załączniku nr 2 Procedura obsługi Klienta. Osobą uprawnioną przez Usługobiorcę do zamawiania Usług jest: Pan(i)... Zmiana lub dodanie nowej osoby uprawnionej przez Usługobiorcę do zamawiania Usług skuteczna jest od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia Usługobiorcy o zmianie/dodaniu osoby i nie będzie traktowana jako zmiana niniejszej Umowy. Szczegółowy zakres Usług oferowanych w wybranym Pakiecie określa Załącznik nr 1 Opis Usług. Usługobiorca ma prawo do zmiany proporcji poszczególnych Usług wchodzących w zakres Pakietu, przy zachowaniu całkowitej ceny Pakietu. Zmiana udziału poszczególnych Usług wchodzących w skład danego Pakietu wymaga uprzedniego uzgodnienia pomiędzy Stronami i nie będzie traktowana jako zmiana niniejszej Umowy. Usługobiorca ma prawo do zmiany Pakietu w trakcie trwania Umowy z zastrzeżeniem, że zmiana nie może dotyczyć wyboru przez Usługobiorcę Pakietu przewidującego węższy zakres Usług, niż w pierwotnie wybranym Pakiecie. Zmiana Pakietu w trakcie trwania Umowy będzie traktowana jako zmiana niniejszej Umowy. Na skutek dokonania zmiany, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowa ulega wydłużeniu na 12 (słownie: dwanaście) miesięcy liczone od pierwszego dnia miesiąca następujące po miesiącu, w którym dokonano zmiany. Usługodawca jest uprawniony do wyboru wykwalifikowanych podwykonawców do wykonania Usług.

17 3 ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY Usługodawca będzie realizował Usługi z należytą starannością w sposób samodzielny lub przy pomocy podwykonawców, bez bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze strony Usługobiorcy. W zależności od wybranego przez Usługobiorcę Pakietu, Usługobiorca ma prawo do świadczenia przez Usługodawcę z usług doradczych i szkoleniowych w zakresach wskazanych w załączniku 1 Opis Usług. Usługodawca zobowiązuje się do informowania Usługobiorcy o poziomie wykorzystania poszczególnych Usług. W tym celu Usługodawca wraz z fakturą za każdy miesiąc obowiązywania niniejszej umowy będzie przesyłał rozliczenie Usług, w którym wyszczególni poziom wykorzystania każdej z Usług wchodzących w skład Pakietu. Usługodawca oświadcza, iż posiada wszelkie kwalifikacje i umiejętności niezbędne do świadczenia Usług wchodzących w skład Pakietu, o którym mowa w 1 powyżej. Usługodawca, w miarę swojej najlepszej wiedzy i możliwości, będzie informował Usługobiorcę o okolicznościach, które mogą skutkować niewykonaniem bądź opóźnieniem wykonania Usługi. 4 ZOBOWIĄZANIA USŁUGOBIORCY Usługobiorca zobowiązuje się do zapewnienia Usługodawcy dostępu do informacji i dokumentów aktualnych na dzień dostarczenia i poprawnych merytorycznie, niezbędnych do prawidłowego i należytego wykonywania Usług. Usługobiorca odpowiada za treść wszelkich dokumentów przygotowanych oraz przekazanych Usługodawcy, którymi Usługodawca będzie się posługiwał w celu realizacji Usług. Usługobiorca zapewni odpowiednią dostępność swojego personelu do współpracy z Usługodawcą w okresie realizacji Umowy, zapewniając ich zaangażowanie w stopniu umożliwiającym realizację zleconych Usługodawcy Usług, biorąc również pod uwagę konieczność realizacji normalnych obowiązków pracowniczych. Jeżeli Usługobiorca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu, co ma istotny wpływ na możliwość wykonania Usługi przez Usługodawcę, w szczególności w zakresie dotrzymania uzgodnionych terminów dostarczenia dokumentacji, Usługodawca ma prawo wezwać Usługobiorcę do wykonania takiego zobowiązania, określając zakres działań, których wymaga i wyznaczając odpowiedni termin, umożliwiający wykonanie takiego zobowiązania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Usługodawca może wstrzymać się od wykonywania Usługi do czasu wykonania przedmiotowych działań przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w części i w zakresie, w jakim będzie to spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich zobowiązań przez Usługobiorcę.

18 5 WYNAGRODZENIE Usługobiorca zapłaci Usługodawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości.. zł brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w 12 równych comiesięcznych transzach. Zapłata z tytułu realizacji umowy (wykorzystania Pakietu) nastąpi na podstawie wystawionych przez Usługodawcę faktur. Pierwsza faktura zostanie wystawiona w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta niniejsza Umowa. Płatność będzie dokonana przez Usługobiorcę przelewem na konto podane na fakturach w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich wystawienia przez Usługodawcę. Usługobiorca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i ma identyfikator NIP: oraz konto bankowe: i upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności Usługodawca obciąży Usługobiorcę ustawowymi odsetkami. Usługodawca ma prawo wstrzymać świadczenie Usług po uprzednim poinformowaniu Usługobiorcy, nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności, w przypadku zalegania przez Usługobiorcę z zapłatą powyżej 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty wymagalności zapłaty, po uprzednim dodatkowym i pisemnym wezwaniu Usługobiorcy do zapłaty zaległości z terminem 3-dniowym. Wstrzymanie świadczenia nie wydłuża okresu obowiązywania niniejszej umowy ani nie zwalnia Usługobiorcy z części opłaty. 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Usługodawca, jako administrator danych osobowych, może przetwarzać dane osobowe uzyskane w trakcie realizacji Usług wyłącznie w celu realizacji Usług wyłącznie w zakresie zgodnym z Umową. Usługodawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Usługodawca oświadcza, iż posiada środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

19 7 POUFNOŚĆ Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy, używać w dobrej wierze i tylko w sposób zgodny z treścią Umowy i w celu jej poprawnego wykonania wszelkie informacje dotyczące szczegółów Umowy, Stron niniejszej umowy, ich kontrahentów, prowadzonej działalności gospodarczej oraz jakiekolwiek inne dane, do których Strony uzyskały dostęp w trakcie realizacji Umowy. Obowiązek zachowania w poufności nie dotyczy informacji: uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Umowy, z wyjątkiem informacji, które Strona uzyskała w trakcie lub w związku z negocjacjami prowadzonymi przez Strony w celu zawarcia umowy; informacji uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich informacji, informacji, które są publicznie znane, informacji całkowicie niezależnie opracowanych przez drugą Stronę, których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, żądania odpowiednich władz lub organów lub których ujawnienie jest potrzebne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania cywilnego, karnego administracyjnego lub innego podobnego. Usługodawca zobowiązuje się powiadomić każdego pracownika, który jest związany z wykonaniem Usługi o obowiązku zachowania poufności. Strony są zobowiązane do zachowania poufności w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat od daty rozwiązania/ wygaśnięcia Umowy. 8 PRAWA AUTORSKIE Wszelkie materiały wykorzystane w celu realizacji w ramach Pakietu Usług o charakterze szkoleniowym stanowią własność Usługodawcy. Usługodawca zachowuje autorskie prawa majątkowe do materiałów wykorzystanych w celu realizacji Usług szkoleniowych dostarczonych w trakcie szkolenia. W przypadku pozostałych typów Usług wchodzących w skład Pakietu, gdy efektem końcowym Usługi będzie wytworzenie materiałów dedykowanych indywidualnie Usługobiorcy, które jednocześnie będą stanowiły utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U nr 24 poz. 83), z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, wówczas Usługodawca przenosi na Usługobiorcę autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą odbioru bez zastrzeżeń materiału dedykowanego wytworzonego w ramach niniejszej Umowy. Przeniesienie autorskich praw majątkowych zostaje dokonane na czas nieokreślony i jest nieograniczone terytorialnie. Usługodawca udziela Usługobiorcy zezwolenia na wprowadzanie zmian w przedmiocie Umowy (prawa zależne) w zakresie, w jakim nie będą naruszały osobistych praw autorskich Usługodawcy.

20 9 OBOWIĄZYWANIE UMOWY Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do końca 12 miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zawarcia niniejszej umowy. Strony nie mogą wypowiedzieć Umowy przed upływem pierwszych 3 miesięcy obowiązywania Umowy. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej. Po dokonaniu przez Stronę wypowiedzenia, Umowa przestaje obowiązywać z końcem trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie nastąpiło. Jeżeli żadna ze Stron nie wypowie niniejszej Umowy na piśmie w terminie 30 (trzydziestu) dni przed upływem 12 - miesięcznego okresu jej trwania, Umowę uważa się za zawartą na kolejne 12 (słownie: dwanaście) miesięcy. 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy, niezależnie od podstawy prawnej jej dochodzenia, ograniczona jest do strat rzeczywistych, maksymalnie do kwoty całkowitej wartości Umowy. Spory pomiędzy Stronami powinny mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego lub postępowania przed sądem polubownym. W sytuacji braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Usługodawcy. 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. W sprawach niniejszą Umową nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wszystkie zmiany treści Umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Strona nie jest upoważniona do przekazywania jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Wymienione w niniejszej Umowie Załączniki stanowią jej integralną część. W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy główną częścią Umowy, a jej załącznikami postanowienia głównej części Umowy mają pierwszeństwo. Załączniki do Umowy: Załącznik nr 1 Opis Usług. Załącznik nr 2 Procedura Obsługi Klienta Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. Każdy egzemplarz został parafowany i podpisany przez Strony. Usługodawca Usługobiorca

21 Akademia ASAP sp. z o.o. ul. Złota 61 lok Warszawa Tel.: FAX: o/wrocław Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Wrocław ASCO Business Centre Tel.:

22

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting OFERTA doradztwo szkolenia konsulting Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / /12. Dnia roku w Warszawie:

UMOWA NR / /12. Dnia roku w Warszawie: UMOWA NR / /12 Dnia roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. (wzór) .., zwanym/ą dalej Wykonawcą,

UMOWA nr. (wzór) .., zwanym/ą dalej Wykonawcą, Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA nr. (wzór) zawarta w dniu 2014 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-922), przy ulicy Wawelskiej 52/54,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. . z siedzibą w. ( - ) przy ul.., posiadającym numer NIP... oraz numer REGON.. 1 [Przedmiot i cel umowy]

UMOWA. . z siedzibą w. ( - ) przy ul.., posiadającym numer NIP... oraz numer REGON.. 1 [Przedmiot i cel umowy] Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego UMOWA 1 zawarta w dniu r. w Lublinie, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dostarczenie wymaganej dokumentacji szkolenia: do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego szkolenia.

Dostarczenie wymaganej dokumentacji szkolenia: do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego szkolenia. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z OBSZARU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z obszaru ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD Szczecin, 29.09.2014 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD w związku z rozszerzającym się zakresem działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (zwana również PFP, Zamawiający lub

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego VALUE BASED ADVISORS SPÓŁKA Z O.O. Siedziba: ul. Połabian 35, 52-339 Wrocław Biuro: ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE W imieniu Value Based Advisors Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR

Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR Wzór Umowy - PROJEKT Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR Świadczenie usług serwisowych SAP Enterprise Support (ES) dla systemów

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo