Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość. Tom V. Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość. Tom V. Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej"

Transkrypt

1 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Studia Gdańskie Wizje i rzeczywistość Tom V Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Gdańsk 2008

2 Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Przewodniczący prof. dr hab. Czesław Ciesielski Rektor prof. dr hab. Kanclerz mgr Wiktor Usik Prorektor ds. studenckich dr Waldemar Budziński Prorektor ds. kształcenia dr Michał Bank Dziekan Wydziału Pedagogiki dr Rita Grochocińska Dziekan Wydziału Politologii dr Adriana Frączek Dziekan Wydziału Studiów Europejskich dr Alicja Mikołajczyk Sekretarz Kolegium Redakcyjnego dr Ewa Baniecka Projekt okładki Jacek Tomaszewski Recenzenci naukowi tomu dr hab. Kazimierz Kossak-Główczewski prof. dr hab. prof. dr hab. Jerzy Przybylski prof. dr hab. Edward Breza prof. dr hab. Janusz Żurek Redaktor prowadzący Ewa Baniecka Copyright by Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Gdańsk 2008 ISSN Typografia Marek Rudowski Druk i oprawa TOTEM S.C. Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej ul. Biskupia 24 b Gdańsk tel./fax

3 Spis treści Słowo od Redakcji... 7 Mieczysław Jałowiecki delegat Rządu Polskiego w Gdańsku w latach Forma i sposób działalności konspiracyjnej Delegacji Rządu Polskiego w Gdańsku na tle nowego układu sił w Europie... 9 Jan Żebrowski Socjologiczne aspekty zawodu i pozycji społecznej droga do tożsamości wychowawców profesjonalnych Anna Panasiuk-Chodnicka, Bazyli Panasiuk Strategie rozwoju i kształtowania osobowości (próba rekonstrukcji technologii wychowania) Joanna Klimaszewska Człowiek wrażliwy moralnie, czyli jaki? Wojciech Drzeżdżon Młodzież szkół zawodowych a wartości (analiza badań) Robert Opora Praktyczne implikacje wynikające z badań nad odpornością psychiczną u dzieci i młodzieży Eliza Czerka Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej wobec kwestii wkraczania młodych ludzi w dorosłość Monika Mechlińska-Pauli Model kształcenia na odległość na przykładzie doświadczeń wybranych polskich i zagranicznych uczelni wyższych Marta Chmielewska Programy resocjalizacji realizowane w jednostkach penitencjarnych (na przykładzie programu dla przestępców drogowych z doświadczeń praktyka) Danuta Żebrowska Poznawcze i wychowawcze wartości baśni Hansa Christiana Andersena

4 Ewa Baniecka Gwara młodzieżowa jako odmiana współczesnej polszczyzny próba charakterystyki. 157 Państwo w kształtującym się ładzie informacyjnym Adriana Frączek Rola i status Polki w życiu rodzinnym i społecznym Szwecji Tomasz Sowiński Silne regiony czy rachityczne województwa? Uwagi nad dokończeniem reform administracyjnych Hanna Klimek Strategia rozwoju polskich portów morskich Alicja Mikołajczyk Sponsoring sportowy w europejskich klubach piłkarskich Sławomir Antkiewicz Fundusze wysokiego ryzyka w Polsce na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych Andrzej Grzebieniak Świadomość ubezpieczeniowa konsumenta jako warunek lojalności wobec zakładu ubezpieczeń MATERIAŁY Z DYSKUSJI PANELOWEJ PT. POLITYCZNE ZNACZENIE UDZIAŁU WOJSKA POLSKIEGO W MISJACH ZAGRANICZNYCH ONZ I NATO Historyczne i współczesne determinanty misji wojskowych Jerzy Przybylski Udział Polski w realizacji polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej Polityczne znaczenie udziału Wojska Polskiego w misjach zagranicznych ONZ i NATO Marceli Burdelski Misja polska w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei. Geneza struktura funkcje Radosław Tyślewicz Znaczenie działań ekonomicznych w osiąganiu celów misji stabilizacyjnych z udziałem sił zbrojnych przykład doświadczeń Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku Wystąpienia Marka J. Malinowskiego i Krzysztofa Komorowskiego KRONIKA Z żałobnej karty

5 Contents Editors note... 7 Mieczysław Jałowiecki a delegate to the Polish Governement in Gdańsk between Form and conspirational activity of Delegation of the Polish Government in Gdańsk against the background of the new balance of power in Europe... 9 Jan Żebrowski Sociological aspects of the tutor profession and social position achieving professional identity Anna Panasiuk-Chodnicka, Bazyli Panasiuk Strategies for personality development and shaping (Attempt at reconstruction of educational technology) Joanna Klimaszewska A man morally sensitive what does it mean? Wojciech Drzeżdżon Youngsters in vocational schools and their values (research analysis) Robert Opora Practical implications from research on psychological resilience in children and teenagers Eliza Czerka European Union countries social policies in respect to emerging adulthood Monika Mechlińska-Pauli Models of e-learning on the example of selected Polish and foreign universities Marta Chmielewska Resocialization programs at penitentiary facilities (on the example of program for road offenders from practical experience) Danuta Żebrowska Cognitive and educational values in Hans Christian Andersen s fables Ewa Baniecka Youth slang as a functional style of the contemporary Polish language an outline

6 The state in emerging information order Adriana Frączek The role and status of Polish women in family and social life in Sweden Tomasz Sowiński Strong regions or weak voivodships? Remarks on the Polish administrative reforms Hanna Klimek Polish seaports development strategy Alicja Mikołajczyk Sports sponsorship in the European football clubs Sławomir Antkiewicz Venture capital in Poland on the example of Polish National Investment Funds Andrzej Grzebieniak Consumer insurance awareness as a condition of loyalty towards an insurance company MATERIALS FROM THE PANEL DISCUSSION THE POLITICAL IMPORTANCE OF THE POLISH ARMY PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL UN MISSIONS Historical and present determinants of military missions Jerzy Przybylski Polish participation in the European Union safety policy Political significance of the Polish Army participation in foreign UN and NATO missions Marceli Burdelski The Polish mission in Neutral Nations Supervisory Commission in Korea. History structure - functions Radosław Tyślewicz The importance of economic activity in achieving the aims of the stabilization missions by military forces the example of the Polish Contingent in Iraq Speech by Marek J. Malinowski and Krzysztof Komorowski CHRONICLE Deceased professors

7 Słowo od Redakcji Tom zeszytów naukowych Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, który oddajemy do rąk Czytelnika, otwiera tekst profesora Zbigniewa Machalińskiego poświęcony postaci Mieczysława Jałowieckiego, delegata Rządu Polskiego w Gdańsku w latach Perspektywa historyczna oraz miejsce, z którym związany jest wnikliwy opis konspiracyjnej działalności delegata, czyli Gdańsk (na tle ówczesnego europejskiego układu sił), stanowią dobre uzasadnienie dla wyeksponowania tego właśnie artykułu, doskonale współgra on bowiem z wymową samego tytułu czasopisma: Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość. Rozprawa daje asumpt do rozmyślań także nad obecną sytuacją naszego regionu, nad jego pozycją polityczną czy gospodarczą na tle panującego dziś układu sił w Europie. Z satysfakcją należy odnotować rosnącą z roku na rok objętość naszego rocznika poszerza się krąg zagadnień w nim poruszanych, co świadczy o różnorodności obszarów stanowiących przedmiot naukowego zainteresowania osób publikujących, napotkać można analizy odznaczające się dużą skrupulatnością i dociekliwością badawczą, oparte na solidnym zasobie materiałów źródłowych i wiedzy teoretycznej. Zdecydowana większość artykułów wiąże się z dziedzinami wykładanymi na uczelni, a więc są jednocześnie cenną pomocą w nauczaniu akademickim. Odrębną, bardzo interesującą część stanowią materiały z politologicznej dyskusji panelowej na temat udziału Wojska Polskiego w misjach zagranicznych ONZ i NATO. Problematyka ta wydaje się w dzisiejszym świecie niezwykle aktualna. Czytelnikom życzymy owocnej lektury! 7

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 Studia Gdańskie, t. V, s. 326 344 Dydaktyka 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość. Tom VII. Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość. Tom VII. Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Studia Gdańskie Wizje i rzeczywistość Tom VII Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Gdańsk 2010 Komitet Naukowy Czasopisma Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA HUMANISTYCZNA

EDUKACJA HUMANISTYCZNA Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie EDUKACJA HUMANISTYCZNA Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej Nr 1 (26), 2012 Szczecin 2012 RADA PROGRAMOWA prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 2010/2011 Copyright by Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2011 RADA REDAKCYJNA Eugeniusz CZAPIEWSKI, Jarosław GRYZ, Bogdan KOSZEL, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (43) 2006

ZESZYTY NAUKOWE 3 (43) 2006 ZESZYTY NAUKOWE 3 (43) 2006 Warszawa 2006 RADA REDAKCYJNA prof. zw. dr hab. Zdzisław BOMBERA (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Michał GMYTRASIEWICZ prof. zw. dr hab. Zbigniew KRAWCZYK (z-ca przewodniczącego)

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (70) 2014

zeszyty naukowe 1 (70) 2014 zeszyty naukowe 1 (70) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena 1 strona:makieta 1 2011-04-11 15:04 Strona 1 Społeczna odpowiedzialność organizacji Metodyka, narzędzia, ocena 2 strona:makieta 1 2011-04-11 15:04 Strona 1 PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 380 Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu Redaktorzy naukowi Ewa Pancer-Cybulska

Bardziej szczegółowo

Wanda Dróżka Bożena Matyjas

Wanda Dróżka Bożena Matyjas Studia Pedagogiczne Pedagogical Studies Social, educational and artistic problems VOLUME 19 Contemporary problems of the teacher and educator Edited by Wanda Dróżka Bożena Matyjas Studia Pedagogiczne Problemy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA

EUROPEJSKI WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA 1 EUROPEJSKI WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA BEZPIECZEŃSTWO EDUKACJA GOSPODARKA OCHRONA ŚRODOWISKA POLITYKA PRAWO TECHNOLOGIE Piotr KWIATKIEWICZ Radosław SZCZERBOWSKI i inni redakcja

Bardziej szczegółowo

STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO

STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO Nr VI 2011 STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI WYDAWCA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI RADA PROGRAMOWA: Małgorzata Burchard-Dziubińska przewodnicząca,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH... 13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ... 15 BIETA M

RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH... 13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ... 15 BIETA M Spis treści RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH...13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ...15 ELŻBIETA MĄCZYŃSKA...17 WPROWADZENIE...17 AUTORZY I STRESZCZENIA REFERATÓW...19 PIOTR ADAMCZEWSKI...19

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

ustawiczna EDUKACJA 2(69)/2010 DOROSŁYCH Polish Journal of Continuing Education

ustawiczna EDUKACJA 2(69)/2010 DOROSŁYCH Polish Journal of Continuing Education EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH Polish Journal of Continuing Education 2(69)/2010 RADA PROGRAMOWA Programme Council Prof. Tadeusz Aleksander UJ (Poland); Peter Backfish EVBB (Germany); Prof. Henryk Bednarczyk

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 3 (69) 2013

zeszyty naukowe 3 (69) 2013 zeszyty naukowe 3 (69) 2013 warszawa 2013 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 2 (344) Wydanie okazjonalne 27 lutego 2012 roku Miejsce na logo sponsora Aktualne wiadomości na stronie

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 330 Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka etyka środowisko Redaktorzy naukowi Leszek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2010/2 I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SPIS TREŚCI 2010/2 I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY SPIS TREŚCI 2010/2 I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY Bogusław Pietrulewicz Przemiany procesu przygotowania pracowników do pracy doświadczenia zielonogórskie... 11 Elżbieta Perzycka Profesjonalizm nauczyciela w społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU im. Eugeniusza Kwiatkowskiego W GDYNI ZESZYTY NAUKOWE

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU im. Eugeniusza Kwiatkowskiego W GDYNI ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU im. Eugeniusza Kwiatkowskiego W GDYNI ZESZYTY NAUKOWE Gdynia 2005 ACADEMIC PUBLICATIONS No. 8 Gdynia 2005 Recenzent: dr hab. prof. AE Poznań Kazimierz Krzakiewicz

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KWARTALNIK WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA EKONOMIA I ZARZĄDZANIE Numer 4(6) 2014 ECONOMICS AND MANAGEMENT Quarterly Journal of the Faculty of Management Volume 6, Issue 4 Białystok 2014

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 305 Ekonomia Redaktorzy naukowi Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

NAUKA SZTUKA EDUKACJA. Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie

NAUKA SZTUKA EDUKACJA. Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie NAUKA SZTUKA EDUKACJA Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie NAUKA SZTUKA EDUKACJA Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym

Bardziej szczegółowo

Część I. Systemy informatyczne w dydaktyce

Część I. Systemy informatyczne w dydaktyce Spis treści Wstęp... 9 Iwona Chomiak-Orsa, Artur Rot, Najważniejsze wydarzenia z 15-letniej działalności Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej... 11 Iwona Chomiak-Orsa, Artur Rot, Aktywność konferencyjna

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA HUMANISTYCZNA

EDUKACJA HUMANISTYCZNA Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie EDUKACJA HUMANISTYCZNA Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej Nr 2 (31), 2014 Wersja drukowana jest wersją pierwotną Szczecin 2014

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (67) 2013

zeszyty naukowe 1 (67) 2013 zeszyty naukowe 1 (67) 2013 warszawa 2013 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI

PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI K W A R T A L N I K SZCZECIN 2013 ROCZNIK XXVIII (LVII) ZESZYT 3 VOL. 2 Komitet Redakcyjny Radosław Gaziński (redaktor naczelny), Eryk Krasucki (zastępca

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 19 (396) 20 maja 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo