Regulamin konkursu dla konsumentów Smak Kabanosów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu dla konsumentów Smak Kabanosów"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu dla konsumentów Smak Kabanosów I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs dla konsumentów prowadzony jest pod nazwą Smak Kabanosów, a w dalszej części regulaminu dla jego oznaczenia przyjmuje się określenie konkurs. 2. Organizatorem konkursu jest Spółka Sławskie Zakłady Przetwórstwa Mięsa i Drobiu Balcerzak i Spółka Sp. z o.o. z siedzibą we Wróblewie 38, Sława Organizator. 3. Na zlecenie Organizatora czynności techniczne związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konkursu podejmuje w imieniu Organizatora Agencja Reklamowa Zero, 2 z siedzibą w Poznaniu. Adresem do korespondencji Organizatora w zakresie wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w organizowanym konkursie jest adres następujący: Wygraj Smakiem, Poznań 2, skrytka pocztowa 144, Konkurs prowadzony jest w celu wypromowania kabanosów drobiowych produkowanych przez Organizatora kabanosów. 5. Konkurs obejmuje swym zakresem cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Konkurs trwa od dnia 9 listopada 2005 roku do dnia 23 grudnia 2005 roku i przeprowadzany będzie w 3 etapach, tj. od r. do r., od r. do r. oraz od r. do r. 7. Nadzór nad przebiegiem konkursu oraz jego rozstrzygnięcie należy do powołanej przez Organizatora Komisji składającej się z Jego przedstawicieli w osobach: a) Haralda Leinsa, b) Arkadiusza Popiela, c) Marcina Łaguniaka.

2 8. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora. 9. Wszelką korespondencję związaną z konkursem należy opatrzyć dopiskiem Konkurs Smak Kabanosów. II. Warunki uczestnictwa w konkursie 1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która w okresie trwania konkursu dokona skutecznego zgłoszenia, tj. spełni łącznie następujące warunki: zakupi jedno opakowanie kabanosów, wytnie z tego opakowania etykietę produktową, dołączy potwierdzenie zakupu kabanosów drobiowych (paragon), opisze w pięciu słowach smak kabanosów, wyśle na adres Organizatora etykietę produktową, opis smaku kabanosów oraz swoje dane adresowe. 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora bezpośrednio zaangażowani w jej organizację i przebieg oraz pracownicy innych podmiotów, którym zlecono czynności z zakresu jej organizacji i prowadzenia, jak również członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. III. Nagrody konkursowe 1. Nagrodami w konkursie są: 1 samochód osobowy marki Peugeot 206 SW, model X-LINE, o wartości ,00_zł brutto samochód, 30 kuchenek mikrofalowych marki Panasonic, każda o wartości 366,00_zł brutto kuchenka mikrofalowa, 500 desek do krojenia z logo Balcerzak i Spółka, każda o wartości 12,20_ zł brutto, - deska do krojenia.

3 2. Nagrody nie mogą być zamieniane na inne nagrody o charakterze rzeczowym lub na ich pieniężny ekwiwalent oraz mogą nieznacznie różnić się od tych, które zostały przedstawione w materiałach promocyjnych lub reklamowych, rozpowszechnianych w związku z organizacją konkursu. IV. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wydanie nagród 1. Rozstrzygnięcie konkursu polegało będzie na wyłonieniu autorów najlepszych opisów smaku kabanosów, w oparciu o następujące kryteria: - pomysłowość i oryginalność, - trafność w opisie produktu, - poprawność językowa. Każde z kryteriów wskazanych powyżej punktowane będzie w skali od 1-10 punktów; maksymalna nota dla opisu smaku kabanosów wynosić będzie 30 punktów. 2. W trakcie trwania konkursu, po zakończeniu każdego z jego etapów, tj. w terminach do r., r. oraz r. przyznawane będą nagrody w postaci kuchenki mikrofalowej dla autorów 10 najlepszych (najwyżej punktowanych) opisów smaku kabanosów. W rozstrzygnięciu danego etapu będą brały wszystkie zgłoszenia, których dokonano w czasie trwania tego etapu. 3. Po zakończeniu konkursu, tj. w terminie r., spośród wszystkich 30 zwycięskich zgłoszeń, których autorzy zostali uprzednio uhonorowani nagrodą w postaci kuchenki mikrofalowej, zostanie wybrane zgłoszenie najlepsze (punktowane najwyżej spośród wszystkich 30 zgłoszeń), którego autor otrzyma samochód osobowy. 4. Niezależnie od postanowień zawartych w powyższych ustępach, każdy uczestnik, który jako jeden z pierwszych 500 uczestników dokona skutecznego zgłoszenia otrzyma deskę do krojenia o kolejności zgłoszeń decydowała będzie data i godzina uwidoczniona na stemplu pocztowym. 5. Każdemu z uczestników konkursu: - mogą zostać przyznane dwie, a nawet trzy nagrody różnego rodzaju (deska do krojenia i kuchenka mikrofalowa lub deska do krojenia, kuchenka mikrofalowa oraz samochód osobowy).

4 6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane przez Organizatora na Jego stronie internetowej nie później niż do dnia 1 stycznia 2006 roku. 7. Nagrody w postaci desek do krojenia oraz kuchenek mikrofalowych zostaną dostarczone zwycięzcom za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej na adres podany w zgłoszeniu. 8. Nagroda w postaci samochodu pozostawiona zostanie do odbioru w siedzibie Organizatora w terminie do dnia , o czym zwycięzca zostanie poinformowany listem poleconym. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim nagroda w postaci samochodu osobowego przepada. V. Odpowiedzialność Organizatora konkursu 1. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości związane z działaniem poczty, w tym za niedoręczenie, opóźnienie w doręczeniu, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki oraz za błędy w danych adresowych przekazywanych przez uczestników konkursu. 2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby nagrody rzeczowe były wolne od wad. Jednakże, w przypadku ich wystąpienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów przeznaczonych na nagrody rzeczowe, a wszelkie roszczenia z tego tytułu można kierować wyłącznie do ich producentów. 3. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia konkursu. 4. Reklamacja powinna być uzasadniona ze wskazaniem jej podstawy faktycznej i prawnej oraz ze szczegółowym opisem przedstawianych zarzutów popartych środkami dowodowymi. 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję nadzorującą przebieg konkursu w ciągu 14 dni od daty ich wpływu. Decyzja Komisji jest decyzją ostateczną. VI. Podatek od nagród Nagrody w konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu X-Brand

Regulamin konkursu X-Brand Regulamin konkursu X-Brand 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu X-Brand jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwana dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Zwariowany powrót do szkoły ; 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Pulmoll nagrody na okrągło, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci STOKROTKA prowadzonym

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Namaluj swoją najwspanialszą wakacyjną przygodę

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Namaluj swoją najwspanialszą wakacyjną przygodę 1. Organizator i czas trwania konkursu REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Namaluj swoją najwspanialszą wakacyjną przygodę 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo