Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZA ROK 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZA ROK 2002"

Transkrypt

1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZA ROK 2002

2 1) NAZWA FUNDACJI: Fundacja Komunikacji Społecznej 2) SIEDZIBA: ul. Smocza 20 A m 50, Warszawa 3) DATA REJESTRACJI I NUMER KSIĘGI REJESTROWEJ: 12 marca 1999 rok, nr ) REGON: ) DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania): 1. Jarosław Dominik Bajdowski - ul. Sewastopolska 2 m 2, Warszawa 2. Karolina Kwaśnik - ul. Wiktorska 17 m 3, Warszawa 3. Paweł Michał Prochenko - ul. Dedala 8 m 25, Warszawa 4. Agata Marta Stafiej - ul. Smocza 20A m 50, Warszawa 6) CELE STATUTOWE FUNDACJI: Fundacja została powołana w celu promocji i rozwoju reklamy społecznej i marketingu społecznego w Polsce. Reklama społeczna to jedna z form komunikatu polegająca na uświadamianiu problemu społecznego i wezwania do określonego działania pro społecznego. 7) OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ: Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznie użytecznych, (czyli wpływanie na poprawę relacji społecznych i zapobieganie negatywnym postawom społecznym takim jak uzależnienia: alkoholizm, narkomania oraz przemoc, brak tolerancji, 2. prowadzenie seminariów, kursów i wykładów związanych z promocją i planowaniem kampanii społecznych, 3. przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie reklamy społecznej, 4. stworzenie archiwum informacji reklamy społecznej, 5. organizowanie badań skuteczności i efektywności reklamy społecznej i innych badań dotyczących postaw pro społecznych. 8) Konkretne rezultaty w realizacji celów społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania fundacji, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych w okresie sprawozdawczym. MERYTORYCZNY RAPRORT ROCZNY 2002 Misja Fundacji pozostaje taka sama jak w 1998 roku, w początkowej fazie rozwoju organizacji. Zaprosiliśmy do naszego zespołu wielu nowych członków i czujemy, ze musimy powrócić do wyjściowych założeń i wartości i zweryfikować je po 4 latach pracy. Niektóre definicje muszą zostać zaktualizowane, niektóre założenia skorygowane. Poza tym pojawiają się nowe kierunki rozwoju i dziedziny działania, warte rozważenia przez wszystkich, którzy są zaangażowani w tworzenie nowej, stabilnej, zinstytucjonalizowanej Fundacji Komunikacji Społecznej. Fundacja jest rozpoznawana i uznawana przez wiele organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw w Polsce, a także przez różne organizacje przedsiębiorców, takie jak Business Centre Club, Polska Konfederacja Pracodawców

3 Prywatnych, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych w Polsce, International Advertising Association Polish Chapter, Polskie Stowarzyszenie PR, Związek Firm PR. Liczba organizacji pragnących z nami współpracować rośnie. Dlatego potrzebujemy odpowiedniego systemu opracowywania strategii Fundacji. Skuteczny proces podejmowania decyzji oraz bardziej przejrzyste procedury muszą zostać wprowadzone w życie. Fundacja stanowczo broni swojej bezstronności, jak dotąd z powodzeniem. Nigdy nie wspierała nas żadna państwowa lub rządowa agencja, i pragniemy pozostać niezależni od politycznych wpływów. Nie jest to łatwym zadaniem, jeśli współpracuje się z polskimi mediami, które niestety pozostają politycznie stronnicze. Jedno z największych wyzwań związane jest z finansową niezależnością Fundacji. Sytuacja w Polsce jest trudna, jako że międzynarodowi darczyńcy zdecydowali się wspierać bardziej potrzebujące rejony świata. Sytuację w Polsce utrudniają też problemy związane z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. W dniu dzisiejszym według polskiego prawa organizacje pozarządowe nie mogą składać ofert w przetargach dotyczących usług ściśle związanych z ich dziedziną działalności. Instytucje posiadające budżet na finansowanie pewnych projektów nie mogą przekazać ich organizacjom pozarządowym, ponieważ uniemożliwiają to procedury - chociaż, jak już wspomniano, te projekty i usługi mogą należeć do dziedziny działalności fundacji i mogą być sposobem realizowania jej założeń statutowych. Z tych powodów wpływy Fundacji w roku 2002 były mniejsze niż oczekiwano, ale nie było to spowodowane nieumiejętnością zbierania funduszy. Duże możliwości stwarza umiejętność współpracy Fundacji z sektorem biznesu. Przedsiębiorstwa komercyjne są bardzo zainteresowane wspieraniem naszych programów, ponieważ stwarza do dla nich wiele możliwości budowania wizerunku i zarządzania pracownikami. Polski system podatkowy czyni jednak również tę współpracę bardzo skomplikowaną. Przedsiębiorcy nie są zainteresowani dawaniem darowizn lub sponsorowaniem takiego rodzaju działalności jak nasza. Chcą na to wydawać pieniądze z budżetu przeznaczonego na promocję lub public relations, a to znaczy, że potrzebują faktur, których nie możemy im wystawiać, ponieważ nie prowadzimy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Powoduje to wiele zamieszania i przeszkód w otrzymywaniu wsparcia finansowego dla naszej działalności od przedsiębiorstw komercyjnych. Dlatego nasz budżet jest o wiele mniejszy niż mógłby być, a firmy szukają innych sposobów wspierania projektów tego rodzaju, np. płacąc bezpośrednio osobom przy nich pracującym, bez przekazywania środków na konto Fundacji. W roku 2003 Fundacja będzie musiała stawić czoło temu problemowi i znaleźć jego rozwiązanie, aby zapewnić sobie możliwość sprawnego działania oraz zdobywania środków na finansowanie działalności ARCHIWUM REKLAMY SPOŁECZNEJ I MEDIÓW - ARS CIVITAS Misja: Misją programu jest stworzenie interaktywnej bazy danych, co umożliwi przedstawicielom wszystkich zainteresowanych sektorów uzupełnić swoją wiedzę i znaleźć potrzebne im informacje w dziedzinie reklamy społecznej, marketingu społecznego i mediów w celu tworzenie skutecznych kampanii społecznych. Cel: Celem programu ARS Civitas na lata jest uczynienie informacji o polskiej i międzynarodowej reklamie społecznej i marketingu społecznym dostępnymi dla co najmniej 1000 nowych użytkowników. Cele osiągnięte w 2002 roku: - stworzenie aktualizowanego na bieżąco zbioru klipów, publikacji, i nagrań dotyczących marketingu społecznego w Polsce - stworzenie systemu aktualizowania bazy danych - stworzenie systemu udostępniania bazy danych publiczności - transfer materiałów z bazy danych na system cyfrowy - trwa - rozszerzanie profilu bazy danych o współpracę międzynarodową - trwa - zbieranie funduszy na rozszerzenie profilu bazy danych - trwa Aby osiągnąć te cele w 2002 roku zespół Fundacji stworzył stronę internetową archiwum:

4 Fundacja Komunikacji Społecznej współpracuje z wolontariuszami z Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i ze Stowarzyszeniem Agencji Reklamowych SAR przy promocji i administrowaniu internetowego archiwum reklamy społecznej. ROZWÓJ PROGRAMU ARS CIVITAS W ROKU 2002 Jedna osoba koordynowała prace ARS Civitas w roku 2002, współpracując z licznymi wolontariuszami, którzy pomogli tworzyć i katalogować materiały zebrane w bazie danych ARS. Transfer zasobów i danych ARS na system cyfrowy. W rezultacie tegorocznej pracy została stworzona internetowa baza danych, dostępna bez żadnych opłat dla wszystkich zainteresowanych użytkowników sieci pod adresem Dwie firmy IT, TATANKA i DOBRESTRONY-GRUPA IIS, które wolontarystycznie współpracowały przy projekcie, ofiarowując Fundacji swoją wiedzę i umiejętności, stworzyły przeglądarkę internetową dla ARS Civitas. Archiwum jest cyfrową bazą danych, składającą się z kompletnych, standaryzowanych ankiet opisujących kampanie społeczne prowadzone w Polsce i wypełnianych przez naszych wolontariuszy lub przez samych inicjatorów kampanii. Każda ankieta zawiera informacje o założeniach kampanii, formach promocji, zaangażowanie mediów i metody badawcze. Użytkownicy bazy danych mogą przeglądać ankiety używając kategorii "według tematu". Jeśli interesują ich wszystkie antynarkotykowe kampanie społeczne, przeglądarka umożliwia im obejrzenie wszystkich znajdujących się w bazie danych ankiet opisujących tego rodzaju działania w Polsce. Wśród informacji o kampaniach są także materiały wizualne ilustrujące strategie komunikacyjne, np. plakaty, klipy telewizyjne, spoty dźwiękowe, itp. Status praw autorskich wszystkich znajdujących się bazie danych ARS Civitas materiałów jest jasny, przejrzysty i potwierdzony przez autorów. Celem projektu jest uczynienie bazy danych samo-aktualizującą się przeglądarką. Zespół ARS Civitas ma nadzieję, że agencje reklamowe i PR oraz organizacje pozarządowe inicjujące kampanie społeczne, będą w przyszłości skłonne same wypełniać ankiety, dostarczając w ten sposób nowych, aktualnych danych. Zespól ARS Civitas, którego pracę koordynuje Katarzyna Urbańska, Koordynator Programu ARS Civitas, stworzył osobny znak graficzny ARS Civitas, zgodny z logo Fundacji. Zespół przygotował również prezentacje dla organizacji pozarządowych agencji reklamowych i PR promującą internetową bazę danych i podkreślającą jej zalety i użyteczność dla wszystkich użytkowników. Wybrani wolontariusze zostali przeszkoleni, aby móc prowadzić prezentacje i promować ARS Civitas via Internet. Prezentacja i przeglądarka zostały poddane "ocenie wykonalności" dzięki serii spotkań z zaprzyjaźnionymi z Fundacją organizacjami i instytucjami. W rezultacie tych spotkań zdecydowaliśmy się podkreślać korzyści dla użytkowników bazy danych i przeglądarki, a także dla tych, który w przyszłości będą dostarczać nowych danych. Organizacje i instytucje uczestniczące w procesie aktualizacji ARS Civitas otrzymują tytuł Współtwórcy Archiwum. Mają też prawo używać logo ARS Civitas w swoich materiałach promocyjnych, które kładą nacisk na pro-społeczne działania firm. Osiągnięcia Współtwórców ARS Civitas w dziedzinie reklamy społecznej mogą też być prezentowane w magazynie BRIEF, jednym z najbardziej popularnych i prestiżowych miesięczników na temat reklamy społecznej w Polsce. Nowe wyzwania są teraz związane z transferem na system cyfrowy materiałów teoretycznych zebranych w Archiwum oraz wycinków prasowych dotyczących różnych kampanii społecznych. DALSZY ROZWÓJ PROGRAMU ARS CIVITAS

5 Program ARS Civitas dotyczy nie tylko internetu. Fundacja posiada bardzo dużą kolekcję kaset VHS i BETACAM z klipami reklamy społecznej z całego świata, posiadamy też materiały teoretyczne i wyniki monitoringu prasowego reklamy społecznej od 1999 roku. ARS Civitas oferuje więc trzy rodzaje materiałów: - wizualne - teoretyczne - monitoring prasowy kampanii reklamy społecznej Zasoby te są bardzo użyteczne dla studentów pragnących pisać różnego rodzaju prace na temat reklamy społecznej. Materiały te są także dostępne dla agencji reklamowych i PR oraz dla organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwijaniem własnych inicjatyw w dziedzinie reklamy społecznej lub marketingu społecznego. Dzięki naszym oddanym i cierpliwym wolontariuszom cały materiał został skatalogowany. Materiały pisemne są podzielone na dwa rodzaje kategorii według zawartości: - teoretyczne - podzielone dalej na następujące kategorie: reklama zewnętrzna reklama społeczna reklama społeczna w internecie public relations marketing społeczny i cause related marketing dobroczynność i filantropia festiwale i konkursy reklamy - monitoring reklamy społecznej: Wszystkie materiały w tej kategorii zostały opisane, skatalogowane i uporządkowane według następujących kategorii, ze względu na poruszany temat: antyalkoholowe antykoncepcja antynarkotykowe antynikotynowe bezrobocie dyskryminacja: ze względu na płeć ze względu na wiek ze względu na rasę (uchodźcy) edukacja ekologia: rośliny, lasy zwierzęta, zagrożone gatunki recykling, zanieczyszczenia HIV/AIDS hospicja antykorupcyjne osoby niepełnosprawne praw obywatelskie patriotyzm powodzie promocja kultury (np. Galeria Zewnętrzna AMS) prewencja: w ruchu drogowym w sporcie (np. kaski rowerowe) przemoc: domowa wśród młodzieży wolontariat zaniedbania społeczne: rodziny dzieci

6 zdrowie Inne: Kampanie na temat Unii Europejskiej Kampanie antywojenne i związane z akcjami przeciwko terroryzmowi Lista wszystkich materiałów została umieszczona na stronie internetowej FKS. W tym roku stworzyliśmy także dwie nowe kategorie i rozpoczęliśmy zbieranie materiałów z zakresu: - Kampanie na temat Unii Europejskiej - Kampanie antywojenne i związane z akcjami przeciwko terroryzmowi Dokładny opis zasad korzystania z zasobów ARS Civitas został opublikowany na stronie internetowej FKS a także na stronie ARS Civitas Materiały wizualne ARS Civitas także zostały skatalogowane. Wszystkie materiały zostały opisane i uporządkowane w taki sam sposób, jak wycinki prasowe. Dla kaset został stworzony osobny, prosty i przejrzysty system opisu, aby uczynić proces szukania materiałów prostszym i mniej czasochłonnym. Klipy telewizyjne i filmy video są dostępne w biurze Fundacji - stworzono specjalne miejsce do oglądania filmów. Wkrótce pełna lista materiałów i zasobów wizualnych ARS Civitas będzie dostępna na stronach internetowych Fundacji i ARS Civitas. Głównym wyzwaniem w roku 2003 będzie wdrożenie skutecznego systemu promocji bazy danych ARS Civitas, aby zapewnić możliwość ciągłej aktualizacji i dodawania nowych danych. Jako jeden ze sposobów dzielenia się informacjami zebranymi w bazie danych Ars Civitas Fundacja zaczęła co dwa tygodnie wydawać elektroniczny Newsletter dotyczący tematów związanych z marketingiem społecznym i reklamą społeczną. Newsletter jest obecnie rozsyłany do przeszło 500 adresatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora biznesu i specjalistów ds. komunikacji marketingowej. Wydanie w języku angielskim, będące wyborem tekstów z Newslettera polskiego, jest publikowane co miesiąc i rozsyłane do naszych anglojęzycznych przyjaciół i partnerów. Najbardziej popularne wydania Newslettera opisywały kampanię "dzień bez zakupów" ( buy nothing day") zorganizowany przez organizację Adbusters z Kanady oraz kampanię wizerunkową sektora organizacji pozarządowych z Jugosławii PROF 3 PROF3 jest programem opartym na partnerstwie i współpracy specjalistów z trzech sektorów, których integracja jest niezbędna przy tworzeniu skutecznych multimedialnych kampanii społecznych. Te trzy sektory to biznes, organizacje społeczne - pozarządowe lub finansowane albo dofinansowywane przez państwo - i sektor komunikacji marketingowej: media, agencje reklamowe i public relations. Program PROF3 koordynuje pacę tych grup i pomaga im w tworzeniu skutecznych medialnych kampanii społecznych. Cel: Celem programu PROF3 na lata jest organizacja co najmniej pięciu multimedialnych kampanii społecznych według trzech podanych poniżej zasad. Mają to być: kampanie mające na celu zmianę zachowań społecznych - nie poświęcone zbieraniu funduszy kampanie dotyczące problemów o skali przynajmniej ogólnopolskiej, a nie związane jedynie z jedną lokalną społecznością kampanie będące częścią strategii i/lub programów wdrażanych przez specjalistyczne organizacje pozarządowe, zaplanowanych na co najmniej trzy następne lata Kampanie mają być opracowywane przez grupy robocze składające się z przedstawicieli trzech sektorów będących grupą docelową programu PROF3. Kampaniom mają towarzyszyć projekty badawcze, monitorujące i ewaluacyjne.

7 W roku 2002 Fundacja Komunikacji Społecznej pracowała nad następującymi kampaniami: Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych - Czy politycy naprawdę chcą walczyć z korupcją? Po raz trzeci siły trzech organizacji walczących z korupcją w Polsce połączyły się, by zaatakować to zjawisko społeczne za pośrednictwem mediów. W 2001 roku w czasie weekendu majowego Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Transparency International Polska i Program Antykorupcyjny Fundacji im. Stefana Batorego, wspierane przez Fundację Komunikacji Społecznej, zebrały jednego dnia prawie podpisów popierających list do polityków. W liście tym Polacy prosili swych polityków, by dali im jasne i czytelne obietnice działań antykorupcyjnych po wyborach. Przy wsparciu mediów, takich jak np. Program Trzeci Polskiego Radia, i przedsiębiorstw komercyjnych jak agencja reklamowa OZON i BANCOM usługi telefoniczne, w 2002 roku koalicja zorganizowała konferencję prasową podczas której politycy - Lech Kaczyński (obecny prezydent Warszawy) i marszałek Sejmu Janusz Wojciechowski wyjaśniali publiczności politykę antykorupcyjną swoich partii. Konferencję wspierała kampania medialna, na którą składały się kontrowersyjny klip telewizyjny i plakaty z pytaniem: "Czy politycy naprawdę chcą walczyć z korupcją?". Plakaty zaprojektowane przez agencje reklamowe na konkurs antykorupcyjny Fundacji Komunikacji Społecznej, zostały użyte przez Centrum Edukacji Obywatelskiej jako materiały dodatkowe do scenariuszy lekcji na temat korupcji. Więcej informacji na stronie: Krajowe Centrum ds. AIDS - HIV nie wybiera - ty możesz! W ciągu roku 2002 Fundacja Komunikacji Społecznej była oficjalnym konsultantem strategii komunikacji dla Krajowego Centrum ds. AIDS. Rezultatem tej współpracy jest kampania skierowana do młodzieży i dwa etapy ogólnopolskiego badania zachowań i postaw wobec HIV/AIDS. Scenariusze badania były konsultowane w ramach programu Europejskiego Instytutu Marketingu Społecznego. Organizacje planują dalszą współpracę w ramach konsultacji, lecz także jako współautorzy międzynarodowego programu prowadzonego na granicy ukraińskobiałorusko-polskiej. Polska Zielona Sieć - Kupuj odpowiedzialnie - konsultacje W roku 2002 Fundacja Komunikacji Społecznej została zaproszona do konsultacji logo i tekstów dla nowej kampanii o ekologicznie i etycznie odpowiedzialnym kupowaniu, zainicjowanej przez Polską Zieloną Sieć. Po realizacji projektu, w 2003 roku, odbędą się warsztaty i wspólne planowanie strategiczne moderowane przez trenerów Fundacji dla liderów Zielonej Sieci. Przyjaciele nie pozwalają przyjaciołom prowadzić po pijanemu... - planowanie strategiczne sponsorowane przez PZU S.A. Fundacja Komunikacji Społecznej moderowała planowanie strategiczne oraz kreatywny briefing i debriefing dla kampanii "Przyjaciele nie pozwalają przyjaciołom prowadzić po pijanemu". Kampania, konsultowana z Komendą Główną Policji, została przygotowana przez dwie agencje reklamowe - Brain i Tuba. Pracę dwóch zespołów sponsorował PZU S.A., a wspierał informacjami z badań Instytut SMG/KRC. Projekt będzie kontynuowany. Być Rodzicem We współpracy z warszawską Akademią Sztuk Pięknych Fundacja rozpoczęła swój własny program, zatytułowany Być Rodzicem. Długoterminowym celem programu jest promocja zdrowej, pozbawionej przemocy komunikacji w rodzinie, jako sposobu na zapobieganie wielu społecznym patologiom i problemom, takim jak używanie narkotyków alkoholu, przemoc, itp. Studenci ASP zostali poproszeni o pomyślenie o opakowaniach produktów jako o medium dla kampanii skierowanej do ojców. Ich projekty mają zostać zastosowane podczas programu, do udziału w którym zostały zaproszone takie organizacje jak Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Rodzić Po Ludzku i Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stopklatka EUROPEJSKI INSTYTUT MARKETINGU SPOŁECZNEGO

8 Misja: Misją programu jest promocja profesjonalnego podejścia do użycia narzędzi komunikacji marketingowej w celu wspierania i rozwoju pro-społecznych inicjatyw w Polsce i za granicą. Program EIMS koncentruje się na wymianie doświadczeń i inspiracji między krajami Europy Wschodniej i Zachodniej. Program ma również odpowiadać za naukowe wsparcie dla kampanii realizowanych w ramach programu PROF3. W ramach programu Europejskiego Instytutu Marketingu Społecznego Fundacja Komunikacji Społecznej prowadzi następujące projekty: W maju 2002 Fundacja opublikowała pierwsza w Polsce książkę na temat reklamy społecznej. Publikacja zatytułowana "Propaganda dobrych serc" pod redakcja dr D. Maison, została wydana przez Agencję Wasilewski przy wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce, Instytutu SMG/KRC i TP S.A. Publikacja zawiera kilka rozdziałów praktycznych na temat przygotowania kampanii reklamy społecznej, teoretyczną analizę zjawiska marketingu społecznego, oraz wiele badań konkretnych przypadków polskich kampanii. Wielu ekspertów z dziedziny komunikacji marketingowej uczestniczyło w pisaniu książki, która zawiera wywiady z takimi osobami jak żona prezydenta Polski Jolanta Kwaśniewska, jeden z najbardziej szanowanych krytyków i specjalistów do spraw mediów Krzysztof Teodor Toeplitz, i najbardziej szanowany w Polsce specjalista w dziedzinie języka reklamy prof. Jerzy Bralczyk. W roku 2002 Instytut opisał przeszło 12 kampanii społecznych w swoim dziale Forum Marketingu Społecznego w magazynie komunikacji marketingowej "BRIEF". Instytut opracował również kilka scenariuszy badań i ankiet; współpracował w opracowywaniu testów dla grup docelowych dla kampanii "Przyjaciele nie pozwalają przyjaciołom prowadzić po pijanemu" oraz w opracowywaniu ogólnonarodowego badania o zachowaniach i postawach wobec AIDS dla Krajowego Centrum ds. AIDS. Instytut uczestniczył w projekcie badania postaw społecznych wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspieranym przez Philip Morris i prowadzonym przez CSR Polska. Następstwem projektu ma być planowana na rok 2003 książka na temat modelowych strategii marketingu społecznego stosowanego przez przedsiębiorstwa komercyjne w Polsce. Instytut rozpoczął również program pilotażowy warsztatów dla studentów "Negocjacyjny wykład o reklamie". Projekt uzyskał wsparcie Wyższej Szkoły Bankowości i Zarządzania w Krakowie. 9) Opis działalności gospodarczej jeżeli była prowadzona, ze wskazaniem jej formy - Fundacja Komunikacji Społecznej nie prowadzi działalności gospodarczej. 10) Teksty uchwał zarządu fundacji w roku ubiegłym zarząd Fundacji Komunikacji Społecznej nie ustanawiał żadnych uchwał 11) informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy); jeżeli prowadzono działalność gospodarczą - wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: Fundacja Komunikacji Społecznej nie prowadzi działalności gospodarczej, wszystkie środki pochodzą z: - roku poprzedniego: ,82 PLN - sponsorów komercyjnych: ,95 PLN Przychody z działalności statutowej RAZEM: ,77 PLN - przychody finansowe uzyskane z kwot ulokowanych na rachunku bankowym: 501,70 PLN - pozostałe przychody: 806,20 PLN PRZYCHODY RAZEM: 97145,67 PLN 12) Informacje o wysokości kwot przeznaczonych na: a) realizację celów statutowych fundacji: ,96 PLN

9 b) wydatki administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): - zużycie materiałów i energii: 7 324,25 PLN, - usługi obce: ,22 PLN, - wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia: ,20 PLN - amortyzacja: 7 552,30 PLN - pozostałe koszty: 302,91 PLN Koszty administracyjne RAZEM: ,88 PLN c) działalność gospodarczą Fundacja Komunikacji Społecznej nie prowadzi działalności gospodarczej, d) inne wydatki podatki i opłaty: 33,33 PLN 13) Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej Fundacja zatrudniała dwie osoby na podstawie umów o pracę, - Maria Moś specjalistka ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej - Ireneusz Stankiewicz specjalista do spraw analizy rynku Fundacja nie zatrudniała nikogo wyłącznie w działalności gospodarczej b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 7600 PLN wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, nagród, premii i innych świadczeń Fundacja Komunikacji Społecznej nie wypłacała c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłączanie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, - członkowie zarządu i innych organów Fundacji Komunikacji Społecznej nie otrzymywali wynagrodzeń, d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, nie było, z umów o dzieło: ,20PLN, e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek - Fundacja Komunikacji Społecznej nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych, f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku - Nie ma kwot ulokowanych na rachunkach bankowych, przychód z działalności statutowej w kwocie: ,77 PLN przelewany był na konto w III Oddziale BISE S.A., nr konta: , g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - Fundacja Komunikacji Społecznej nie nabyła żadnych akcji, obligacji, ani nie posiada udziałów w spółkach prawa handlowego, h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych no to nabycie - Fundacja Komunikacji Społecznej nie nabyła żadnych nieruchomości, i) nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000 zł (kwota ta uwzględnia denominację wynikającą z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego Dz. U. Nr 84, poz. 386) - Fundacja nabyła jako środek trwały komputer(laptop) Toshiba Satelite /VT4, No GSS181-0, nr ewidencyjny FKS/16/komp/8

10 o wartości 6098,78 PLN, (uchwała dot. inwentaryzacji w załączniku nr 1), j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: AKTYWA ,27 PLN w tym: rzeczowy majątek trwały 5 473,52 PLN, środki pieniężne ,79 PLN, ZOBOWIĄZANIA 4 392,08 PLN w tym: zobowiązania krótkoterminowe 4 392,08 PLN. 14) Dane przychodach uzyskanych przez fundację z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń. Fundacja Komunikacji Społecznej nie świadczy odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych. 15) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. Fundacja Komunikacji Społecznej nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 16) Informację o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. - kopia corocznej deklaracji CIT-8 (załącznik nr 2). W imieniu Zarządu Fundacji Komunikacji Społecznej: Paweł Prochenko Prezes Zarządu Agata Marta Stafiej Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pole Dialogu Siedziba i adres: Aktualny adres do korespondencji: Adres poczty elektronicznej 1 : Leżajska 2 lok. 2, 02-155 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 1. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Akademia Młodych Odkrywców Data wpisu do KRS: 27.11.2012 r. Siedziba: os. Bohaterów Września 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011-1/8 - Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA 58 87-100 TORUŃ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NEUCA DLA ZDROWIA ZA 2013 ROK Zarząd Fundacji Neuca dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu przedkłada poniżej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02. września 2014

Wrocław, 02. września 2014 Wrocław, 02. września 2014 Uchwała nr 2014/2 z dnia 02. września 2014 roku Zarządu Fundacji Rozwoju Projektów Programistycznych ProProgres o przyjęciu Sprawozdania z działalności Fundacji za okres od 07.06.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012 Kraków, 26.06.2013r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY za rok 2012 1. Dane Fundacji. Nazwa: Fundacja Instytut Architektury. Adres: ul. Bałuckiego 5B/6, 30-318 Kraków.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Fundacji Bank Mleka Kobiecego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Fundacji Bank Mleka Kobiecego za 2013 rok SPRAWOZDANIE Fundacji Bank Mleka Kobiecego za 2013 rok 1) Dane rejestracyjne fundacji: a) nazwa fundacji FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO b) siedziba fundacji WARSZAWA c) adres fundacji 04-937 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok Sporządzone w oparciu o treść art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 1. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 1 I. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 Nazwa fundacji: Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam Siedziba i jej adres: ul. 1 maja 3i, 81-807 Sopot Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014 I. Płock, dnia 9 lutego 2015 roku SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO 14 72-100 GOLENIÓW REGON 363020412 NIP 8561851308 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI THEOSIS ZA 2015 ROK GOLENIÓW, 08 LISTOPADA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZA ROK 2003

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZA ROK 2003 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZA ROK 2003 1)NAZWA FUNDACJI: Fundacja Komunikacji Społecznej 2)SIEDZIBA: ul. Smocza 20 A m 50, 01-034

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów KRS 000407341, data wpisu 4.01.2012 r. Regon: 18080644000000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012-1/9 - Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji: Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt Sfora Husky

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji: Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt Sfora Husky KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2013 ROK opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 21.11.2012r DO 31.12.2013r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Uniwersytetu Rolniczego. za rok 2008

Sprawozdanie z działalności Fundacji Uniwersytetu Rolniczego. za rok 2008 Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków tel: +48 12 6624294 fax: +48 12 6624291 e-mail: fundacjaraiar.krakow.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010 FUNDACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI POLISTREFA 30-348 KRAKÓW UL. PROF. BOBRZYŃSKIEGO 39A/28 REGON:121227750 NIP676-241-97-46 KRS 0000356036 Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2015

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2015 (01.01.2015 31.12.2015) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2013 (01.01.2013 31.12.2013) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 2/05 sprawozdania z działalności Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo

Ocena nr 2/05 sprawozdania z działalności Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 16 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 1. O Fundacji. 2. Działania w 2012 roku. 3. Działalność gospodarcza. 4. Uchwały Zarządu. 5. Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 sporządzone dnia 31 grudnia 2015 r. 1. Dane fundacji: Nazwa: Fundacja SMA Siedziba i adres: Ul. Przy Forcie 10/99, 02-495 Warszawa Adres poczty elektronicznej: fundacja@fsma.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2010.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2010. Zatwierdzone Uchwałą Rady Fundacji Nr 218 /211 z dnia 23.03.2011 r. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2010. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 W ramach realizacji obowiązku przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach zarząd Fundacji Na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne fundacja piaskowy smok Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności fundacji Piaskowy Smok z siedzibą w Katowicach za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31, sporządzane na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2014 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2014 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2014 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Fundacja Pomoc Chorym na Białaczkę Katedra i Klinika Hematologii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2012 1. DANE REJESTRACYJNE a) nazwa: Fundacja,,In Corpore b) siedziba: ul. Puchały 4, 40-750 Katowice c) adres do korespondencji: ul. Puchały 4,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Salemander z siedzibą we Wroclawiu, adres: ul. Legnicka 65 54-206 adres korespondencyjny: Ogrodowa 23 55-040 Bielany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok I. DANE FUNDACJI 1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ul. Staszica 14 76-200

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4911 Poz. 434 434 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 1. Stowarzyszenie Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej Ul. Hugona Kołłątaja 32/6 50-005 Wrocław Data rejestracji w KRS 23.11.2001

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 Krajowa Fundacja Oświatowa, zwana dalej FUNDACJĄ, z siedzibą w Warszawie ul. Łabiszyńska 25 w dniu 24 lipca 2003 r. została wpisana

Bardziej szczegółowo