Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZA ROK 2002

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZA ROK 2002"

Transkrypt

1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZA ROK 2002

2 1) NAZWA FUNDACJI: Fundacja Komunikacji Społecznej 2) SIEDZIBA: ul. Smocza 20 A m 50, Warszawa 3) DATA REJESTRACJI I NUMER KSIĘGI REJESTROWEJ: 12 marca 1999 rok, nr ) REGON: ) DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania): 1. Jarosław Dominik Bajdowski - ul. Sewastopolska 2 m 2, Warszawa 2. Karolina Kwaśnik - ul. Wiktorska 17 m 3, Warszawa 3. Paweł Michał Prochenko - ul. Dedala 8 m 25, Warszawa 4. Agata Marta Stafiej - ul. Smocza 20A m 50, Warszawa 6) CELE STATUTOWE FUNDACJI: Fundacja została powołana w celu promocji i rozwoju reklamy społecznej i marketingu społecznego w Polsce. Reklama społeczna to jedna z form komunikatu polegająca na uświadamianiu problemu społecznego i wezwania do określonego działania pro społecznego. 7) OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ: Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznie użytecznych, (czyli wpływanie na poprawę relacji społecznych i zapobieganie negatywnym postawom społecznym takim jak uzależnienia: alkoholizm, narkomania oraz przemoc, brak tolerancji, 2. prowadzenie seminariów, kursów i wykładów związanych z promocją i planowaniem kampanii społecznych, 3. przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie reklamy społecznej, 4. stworzenie archiwum informacji reklamy społecznej, 5. organizowanie badań skuteczności i efektywności reklamy społecznej i innych badań dotyczących postaw pro społecznych. 8) Konkretne rezultaty w realizacji celów społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania fundacji, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych w okresie sprawozdawczym. MERYTORYCZNY RAPRORT ROCZNY 2002 Misja Fundacji pozostaje taka sama jak w 1998 roku, w początkowej fazie rozwoju organizacji. Zaprosiliśmy do naszego zespołu wielu nowych członków i czujemy, ze musimy powrócić do wyjściowych założeń i wartości i zweryfikować je po 4 latach pracy. Niektóre definicje muszą zostać zaktualizowane, niektóre założenia skorygowane. Poza tym pojawiają się nowe kierunki rozwoju i dziedziny działania, warte rozważenia przez wszystkich, którzy są zaangażowani w tworzenie nowej, stabilnej, zinstytucjonalizowanej Fundacji Komunikacji Społecznej. Fundacja jest rozpoznawana i uznawana przez wiele organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw w Polsce, a także przez różne organizacje przedsiębiorców, takie jak Business Centre Club, Polska Konfederacja Pracodawców

3 Prywatnych, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych w Polsce, International Advertising Association Polish Chapter, Polskie Stowarzyszenie PR, Związek Firm PR. Liczba organizacji pragnących z nami współpracować rośnie. Dlatego potrzebujemy odpowiedniego systemu opracowywania strategii Fundacji. Skuteczny proces podejmowania decyzji oraz bardziej przejrzyste procedury muszą zostać wprowadzone w życie. Fundacja stanowczo broni swojej bezstronności, jak dotąd z powodzeniem. Nigdy nie wspierała nas żadna państwowa lub rządowa agencja, i pragniemy pozostać niezależni od politycznych wpływów. Nie jest to łatwym zadaniem, jeśli współpracuje się z polskimi mediami, które niestety pozostają politycznie stronnicze. Jedno z największych wyzwań związane jest z finansową niezależnością Fundacji. Sytuacja w Polsce jest trudna, jako że międzynarodowi darczyńcy zdecydowali się wspierać bardziej potrzebujące rejony świata. Sytuację w Polsce utrudniają też problemy związane z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. W dniu dzisiejszym według polskiego prawa organizacje pozarządowe nie mogą składać ofert w przetargach dotyczących usług ściśle związanych z ich dziedziną działalności. Instytucje posiadające budżet na finansowanie pewnych projektów nie mogą przekazać ich organizacjom pozarządowym, ponieważ uniemożliwiają to procedury - chociaż, jak już wspomniano, te projekty i usługi mogą należeć do dziedziny działalności fundacji i mogą być sposobem realizowania jej założeń statutowych. Z tych powodów wpływy Fundacji w roku 2002 były mniejsze niż oczekiwano, ale nie było to spowodowane nieumiejętnością zbierania funduszy. Duże możliwości stwarza umiejętność współpracy Fundacji z sektorem biznesu. Przedsiębiorstwa komercyjne są bardzo zainteresowane wspieraniem naszych programów, ponieważ stwarza do dla nich wiele możliwości budowania wizerunku i zarządzania pracownikami. Polski system podatkowy czyni jednak również tę współpracę bardzo skomplikowaną. Przedsiębiorcy nie są zainteresowani dawaniem darowizn lub sponsorowaniem takiego rodzaju działalności jak nasza. Chcą na to wydawać pieniądze z budżetu przeznaczonego na promocję lub public relations, a to znaczy, że potrzebują faktur, których nie możemy im wystawiać, ponieważ nie prowadzimy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Powoduje to wiele zamieszania i przeszkód w otrzymywaniu wsparcia finansowego dla naszej działalności od przedsiębiorstw komercyjnych. Dlatego nasz budżet jest o wiele mniejszy niż mógłby być, a firmy szukają innych sposobów wspierania projektów tego rodzaju, np. płacąc bezpośrednio osobom przy nich pracującym, bez przekazywania środków na konto Fundacji. W roku 2003 Fundacja będzie musiała stawić czoło temu problemowi i znaleźć jego rozwiązanie, aby zapewnić sobie możliwość sprawnego działania oraz zdobywania środków na finansowanie działalności ARCHIWUM REKLAMY SPOŁECZNEJ I MEDIÓW - ARS CIVITAS Misja: Misją programu jest stworzenie interaktywnej bazy danych, co umożliwi przedstawicielom wszystkich zainteresowanych sektorów uzupełnić swoją wiedzę i znaleźć potrzebne im informacje w dziedzinie reklamy społecznej, marketingu społecznego i mediów w celu tworzenie skutecznych kampanii społecznych. Cel: Celem programu ARS Civitas na lata jest uczynienie informacji o polskiej i międzynarodowej reklamie społecznej i marketingu społecznym dostępnymi dla co najmniej 1000 nowych użytkowników. Cele osiągnięte w 2002 roku: - stworzenie aktualizowanego na bieżąco zbioru klipów, publikacji, i nagrań dotyczących marketingu społecznego w Polsce - stworzenie systemu aktualizowania bazy danych - stworzenie systemu udostępniania bazy danych publiczności - transfer materiałów z bazy danych na system cyfrowy - trwa - rozszerzanie profilu bazy danych o współpracę międzynarodową - trwa - zbieranie funduszy na rozszerzenie profilu bazy danych - trwa Aby osiągnąć te cele w 2002 roku zespół Fundacji stworzył stronę internetową archiwum:

4 Fundacja Komunikacji Społecznej współpracuje z wolontariuszami z Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i ze Stowarzyszeniem Agencji Reklamowych SAR przy promocji i administrowaniu internetowego archiwum reklamy społecznej. ROZWÓJ PROGRAMU ARS CIVITAS W ROKU 2002 Jedna osoba koordynowała prace ARS Civitas w roku 2002, współpracując z licznymi wolontariuszami, którzy pomogli tworzyć i katalogować materiały zebrane w bazie danych ARS. Transfer zasobów i danych ARS na system cyfrowy. W rezultacie tegorocznej pracy została stworzona internetowa baza danych, dostępna bez żadnych opłat dla wszystkich zainteresowanych użytkowników sieci pod adresem Dwie firmy IT, TATANKA i DOBRESTRONY-GRUPA IIS, które wolontarystycznie współpracowały przy projekcie, ofiarowując Fundacji swoją wiedzę i umiejętności, stworzyły przeglądarkę internetową dla ARS Civitas. Archiwum jest cyfrową bazą danych, składającą się z kompletnych, standaryzowanych ankiet opisujących kampanie społeczne prowadzone w Polsce i wypełnianych przez naszych wolontariuszy lub przez samych inicjatorów kampanii. Każda ankieta zawiera informacje o założeniach kampanii, formach promocji, zaangażowanie mediów i metody badawcze. Użytkownicy bazy danych mogą przeglądać ankiety używając kategorii "według tematu". Jeśli interesują ich wszystkie antynarkotykowe kampanie społeczne, przeglądarka umożliwia im obejrzenie wszystkich znajdujących się w bazie danych ankiet opisujących tego rodzaju działania w Polsce. Wśród informacji o kampaniach są także materiały wizualne ilustrujące strategie komunikacyjne, np. plakaty, klipy telewizyjne, spoty dźwiękowe, itp. Status praw autorskich wszystkich znajdujących się bazie danych ARS Civitas materiałów jest jasny, przejrzysty i potwierdzony przez autorów. Celem projektu jest uczynienie bazy danych samo-aktualizującą się przeglądarką. Zespół ARS Civitas ma nadzieję, że agencje reklamowe i PR oraz organizacje pozarządowe inicjujące kampanie społeczne, będą w przyszłości skłonne same wypełniać ankiety, dostarczając w ten sposób nowych, aktualnych danych. Zespól ARS Civitas, którego pracę koordynuje Katarzyna Urbańska, Koordynator Programu ARS Civitas, stworzył osobny znak graficzny ARS Civitas, zgodny z logo Fundacji. Zespół przygotował również prezentacje dla organizacji pozarządowych agencji reklamowych i PR promującą internetową bazę danych i podkreślającą jej zalety i użyteczność dla wszystkich użytkowników. Wybrani wolontariusze zostali przeszkoleni, aby móc prowadzić prezentacje i promować ARS Civitas via Internet. Prezentacja i przeglądarka zostały poddane "ocenie wykonalności" dzięki serii spotkań z zaprzyjaźnionymi z Fundacją organizacjami i instytucjami. W rezultacie tych spotkań zdecydowaliśmy się podkreślać korzyści dla użytkowników bazy danych i przeglądarki, a także dla tych, który w przyszłości będą dostarczać nowych danych. Organizacje i instytucje uczestniczące w procesie aktualizacji ARS Civitas otrzymują tytuł Współtwórcy Archiwum. Mają też prawo używać logo ARS Civitas w swoich materiałach promocyjnych, które kładą nacisk na pro-społeczne działania firm. Osiągnięcia Współtwórców ARS Civitas w dziedzinie reklamy społecznej mogą też być prezentowane w magazynie BRIEF, jednym z najbardziej popularnych i prestiżowych miesięczników na temat reklamy społecznej w Polsce. Nowe wyzwania są teraz związane z transferem na system cyfrowy materiałów teoretycznych zebranych w Archiwum oraz wycinków prasowych dotyczących różnych kampanii społecznych. DALSZY ROZWÓJ PROGRAMU ARS CIVITAS

5 Program ARS Civitas dotyczy nie tylko internetu. Fundacja posiada bardzo dużą kolekcję kaset VHS i BETACAM z klipami reklamy społecznej z całego świata, posiadamy też materiały teoretyczne i wyniki monitoringu prasowego reklamy społecznej od 1999 roku. ARS Civitas oferuje więc trzy rodzaje materiałów: - wizualne - teoretyczne - monitoring prasowy kampanii reklamy społecznej Zasoby te są bardzo użyteczne dla studentów pragnących pisać różnego rodzaju prace na temat reklamy społecznej. Materiały te są także dostępne dla agencji reklamowych i PR oraz dla organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwijaniem własnych inicjatyw w dziedzinie reklamy społecznej lub marketingu społecznego. Dzięki naszym oddanym i cierpliwym wolontariuszom cały materiał został skatalogowany. Materiały pisemne są podzielone na dwa rodzaje kategorii według zawartości: - teoretyczne - podzielone dalej na następujące kategorie: reklama zewnętrzna reklama społeczna reklama społeczna w internecie public relations marketing społeczny i cause related marketing dobroczynność i filantropia festiwale i konkursy reklamy - monitoring reklamy społecznej: Wszystkie materiały w tej kategorii zostały opisane, skatalogowane i uporządkowane według następujących kategorii, ze względu na poruszany temat: antyalkoholowe antykoncepcja antynarkotykowe antynikotynowe bezrobocie dyskryminacja: ze względu na płeć ze względu na wiek ze względu na rasę (uchodźcy) edukacja ekologia: rośliny, lasy zwierzęta, zagrożone gatunki recykling, zanieczyszczenia HIV/AIDS hospicja antykorupcyjne osoby niepełnosprawne praw obywatelskie patriotyzm powodzie promocja kultury (np. Galeria Zewnętrzna AMS) prewencja: w ruchu drogowym w sporcie (np. kaski rowerowe) przemoc: domowa wśród młodzieży wolontariat zaniedbania społeczne: rodziny dzieci

6 zdrowie Inne: Kampanie na temat Unii Europejskiej Kampanie antywojenne i związane z akcjami przeciwko terroryzmowi Lista wszystkich materiałów została umieszczona na stronie internetowej FKS. W tym roku stworzyliśmy także dwie nowe kategorie i rozpoczęliśmy zbieranie materiałów z zakresu: - Kampanie na temat Unii Europejskiej - Kampanie antywojenne i związane z akcjami przeciwko terroryzmowi Dokładny opis zasad korzystania z zasobów ARS Civitas został opublikowany na stronie internetowej FKS a także na stronie ARS Civitas Materiały wizualne ARS Civitas także zostały skatalogowane. Wszystkie materiały zostały opisane i uporządkowane w taki sam sposób, jak wycinki prasowe. Dla kaset został stworzony osobny, prosty i przejrzysty system opisu, aby uczynić proces szukania materiałów prostszym i mniej czasochłonnym. Klipy telewizyjne i filmy video są dostępne w biurze Fundacji - stworzono specjalne miejsce do oglądania filmów. Wkrótce pełna lista materiałów i zasobów wizualnych ARS Civitas będzie dostępna na stronach internetowych Fundacji i ARS Civitas. Głównym wyzwaniem w roku 2003 będzie wdrożenie skutecznego systemu promocji bazy danych ARS Civitas, aby zapewnić możliwość ciągłej aktualizacji i dodawania nowych danych. Jako jeden ze sposobów dzielenia się informacjami zebranymi w bazie danych Ars Civitas Fundacja zaczęła co dwa tygodnie wydawać elektroniczny Newsletter dotyczący tematów związanych z marketingiem społecznym i reklamą społeczną. Newsletter jest obecnie rozsyłany do przeszło 500 adresatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora biznesu i specjalistów ds. komunikacji marketingowej. Wydanie w języku angielskim, będące wyborem tekstów z Newslettera polskiego, jest publikowane co miesiąc i rozsyłane do naszych anglojęzycznych przyjaciół i partnerów. Najbardziej popularne wydania Newslettera opisywały kampanię "dzień bez zakupów" ( buy nothing day") zorganizowany przez organizację Adbusters z Kanady oraz kampanię wizerunkową sektora organizacji pozarządowych z Jugosławii PROF 3 PROF3 jest programem opartym na partnerstwie i współpracy specjalistów z trzech sektorów, których integracja jest niezbędna przy tworzeniu skutecznych multimedialnych kampanii społecznych. Te trzy sektory to biznes, organizacje społeczne - pozarządowe lub finansowane albo dofinansowywane przez państwo - i sektor komunikacji marketingowej: media, agencje reklamowe i public relations. Program PROF3 koordynuje pacę tych grup i pomaga im w tworzeniu skutecznych medialnych kampanii społecznych. Cel: Celem programu PROF3 na lata jest organizacja co najmniej pięciu multimedialnych kampanii społecznych według trzech podanych poniżej zasad. Mają to być: kampanie mające na celu zmianę zachowań społecznych - nie poświęcone zbieraniu funduszy kampanie dotyczące problemów o skali przynajmniej ogólnopolskiej, a nie związane jedynie z jedną lokalną społecznością kampanie będące częścią strategii i/lub programów wdrażanych przez specjalistyczne organizacje pozarządowe, zaplanowanych na co najmniej trzy następne lata Kampanie mają być opracowywane przez grupy robocze składające się z przedstawicieli trzech sektorów będących grupą docelową programu PROF3. Kampaniom mają towarzyszyć projekty badawcze, monitorujące i ewaluacyjne.

7 W roku 2002 Fundacja Komunikacji Społecznej pracowała nad następującymi kampaniami: Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych - Czy politycy naprawdę chcą walczyć z korupcją? Po raz trzeci siły trzech organizacji walczących z korupcją w Polsce połączyły się, by zaatakować to zjawisko społeczne za pośrednictwem mediów. W 2001 roku w czasie weekendu majowego Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Transparency International Polska i Program Antykorupcyjny Fundacji im. Stefana Batorego, wspierane przez Fundację Komunikacji Społecznej, zebrały jednego dnia prawie podpisów popierających list do polityków. W liście tym Polacy prosili swych polityków, by dali im jasne i czytelne obietnice działań antykorupcyjnych po wyborach. Przy wsparciu mediów, takich jak np. Program Trzeci Polskiego Radia, i przedsiębiorstw komercyjnych jak agencja reklamowa OZON i BANCOM usługi telefoniczne, w 2002 roku koalicja zorganizowała konferencję prasową podczas której politycy - Lech Kaczyński (obecny prezydent Warszawy) i marszałek Sejmu Janusz Wojciechowski wyjaśniali publiczności politykę antykorupcyjną swoich partii. Konferencję wspierała kampania medialna, na którą składały się kontrowersyjny klip telewizyjny i plakaty z pytaniem: "Czy politycy naprawdę chcą walczyć z korupcją?". Plakaty zaprojektowane przez agencje reklamowe na konkurs antykorupcyjny Fundacji Komunikacji Społecznej, zostały użyte przez Centrum Edukacji Obywatelskiej jako materiały dodatkowe do scenariuszy lekcji na temat korupcji. Więcej informacji na stronie: Krajowe Centrum ds. AIDS - HIV nie wybiera - ty możesz! W ciągu roku 2002 Fundacja Komunikacji Społecznej była oficjalnym konsultantem strategii komunikacji dla Krajowego Centrum ds. AIDS. Rezultatem tej współpracy jest kampania skierowana do młodzieży i dwa etapy ogólnopolskiego badania zachowań i postaw wobec HIV/AIDS. Scenariusze badania były konsultowane w ramach programu Europejskiego Instytutu Marketingu Społecznego. Organizacje planują dalszą współpracę w ramach konsultacji, lecz także jako współautorzy międzynarodowego programu prowadzonego na granicy ukraińskobiałorusko-polskiej. Polska Zielona Sieć - Kupuj odpowiedzialnie - konsultacje W roku 2002 Fundacja Komunikacji Społecznej została zaproszona do konsultacji logo i tekstów dla nowej kampanii o ekologicznie i etycznie odpowiedzialnym kupowaniu, zainicjowanej przez Polską Zieloną Sieć. Po realizacji projektu, w 2003 roku, odbędą się warsztaty i wspólne planowanie strategiczne moderowane przez trenerów Fundacji dla liderów Zielonej Sieci. Przyjaciele nie pozwalają przyjaciołom prowadzić po pijanemu... - planowanie strategiczne sponsorowane przez PZU S.A. Fundacja Komunikacji Społecznej moderowała planowanie strategiczne oraz kreatywny briefing i debriefing dla kampanii "Przyjaciele nie pozwalają przyjaciołom prowadzić po pijanemu". Kampania, konsultowana z Komendą Główną Policji, została przygotowana przez dwie agencje reklamowe - Brain i Tuba. Pracę dwóch zespołów sponsorował PZU S.A., a wspierał informacjami z badań Instytut SMG/KRC. Projekt będzie kontynuowany. Być Rodzicem We współpracy z warszawską Akademią Sztuk Pięknych Fundacja rozpoczęła swój własny program, zatytułowany Być Rodzicem. Długoterminowym celem programu jest promocja zdrowej, pozbawionej przemocy komunikacji w rodzinie, jako sposobu na zapobieganie wielu społecznym patologiom i problemom, takim jak używanie narkotyków alkoholu, przemoc, itp. Studenci ASP zostali poproszeni o pomyślenie o opakowaniach produktów jako o medium dla kampanii skierowanej do ojców. Ich projekty mają zostać zastosowane podczas programu, do udziału w którym zostały zaproszone takie organizacje jak Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Rodzić Po Ludzku i Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stopklatka EUROPEJSKI INSTYTUT MARKETINGU SPOŁECZNEGO

8 Misja: Misją programu jest promocja profesjonalnego podejścia do użycia narzędzi komunikacji marketingowej w celu wspierania i rozwoju pro-społecznych inicjatyw w Polsce i za granicą. Program EIMS koncentruje się na wymianie doświadczeń i inspiracji między krajami Europy Wschodniej i Zachodniej. Program ma również odpowiadać za naukowe wsparcie dla kampanii realizowanych w ramach programu PROF3. W ramach programu Europejskiego Instytutu Marketingu Społecznego Fundacja Komunikacji Społecznej prowadzi następujące projekty: W maju 2002 Fundacja opublikowała pierwsza w Polsce książkę na temat reklamy społecznej. Publikacja zatytułowana "Propaganda dobrych serc" pod redakcja dr D. Maison, została wydana przez Agencję Wasilewski przy wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce, Instytutu SMG/KRC i TP S.A. Publikacja zawiera kilka rozdziałów praktycznych na temat przygotowania kampanii reklamy społecznej, teoretyczną analizę zjawiska marketingu społecznego, oraz wiele badań konkretnych przypadków polskich kampanii. Wielu ekspertów z dziedziny komunikacji marketingowej uczestniczyło w pisaniu książki, która zawiera wywiady z takimi osobami jak żona prezydenta Polski Jolanta Kwaśniewska, jeden z najbardziej szanowanych krytyków i specjalistów do spraw mediów Krzysztof Teodor Toeplitz, i najbardziej szanowany w Polsce specjalista w dziedzinie języka reklamy prof. Jerzy Bralczyk. W roku 2002 Instytut opisał przeszło 12 kampanii społecznych w swoim dziale Forum Marketingu Społecznego w magazynie komunikacji marketingowej "BRIEF". Instytut opracował również kilka scenariuszy badań i ankiet; współpracował w opracowywaniu testów dla grup docelowych dla kampanii "Przyjaciele nie pozwalają przyjaciołom prowadzić po pijanemu" oraz w opracowywaniu ogólnonarodowego badania o zachowaniach i postawach wobec AIDS dla Krajowego Centrum ds. AIDS. Instytut uczestniczył w projekcie badania postaw społecznych wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspieranym przez Philip Morris i prowadzonym przez CSR Polska. Następstwem projektu ma być planowana na rok 2003 książka na temat modelowych strategii marketingu społecznego stosowanego przez przedsiębiorstwa komercyjne w Polsce. Instytut rozpoczął również program pilotażowy warsztatów dla studentów "Negocjacyjny wykład o reklamie". Projekt uzyskał wsparcie Wyższej Szkoły Bankowości i Zarządzania w Krakowie. 9) Opis działalności gospodarczej jeżeli była prowadzona, ze wskazaniem jej formy - Fundacja Komunikacji Społecznej nie prowadzi działalności gospodarczej. 10) Teksty uchwał zarządu fundacji w roku ubiegłym zarząd Fundacji Komunikacji Społecznej nie ustanawiał żadnych uchwał 11) informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy); jeżeli prowadzono działalność gospodarczą - wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: Fundacja Komunikacji Społecznej nie prowadzi działalności gospodarczej, wszystkie środki pochodzą z: - roku poprzedniego: ,82 PLN - sponsorów komercyjnych: ,95 PLN Przychody z działalności statutowej RAZEM: ,77 PLN - przychody finansowe uzyskane z kwot ulokowanych na rachunku bankowym: 501,70 PLN - pozostałe przychody: 806,20 PLN PRZYCHODY RAZEM: 97145,67 PLN 12) Informacje o wysokości kwot przeznaczonych na: a) realizację celów statutowych fundacji: ,96 PLN

9 b) wydatki administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): - zużycie materiałów i energii: 7 324,25 PLN, - usługi obce: ,22 PLN, - wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia: ,20 PLN - amortyzacja: 7 552,30 PLN - pozostałe koszty: 302,91 PLN Koszty administracyjne RAZEM: ,88 PLN c) działalność gospodarczą Fundacja Komunikacji Społecznej nie prowadzi działalności gospodarczej, d) inne wydatki podatki i opłaty: 33,33 PLN 13) Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej Fundacja zatrudniała dwie osoby na podstawie umów o pracę, - Maria Moś specjalistka ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej - Ireneusz Stankiewicz specjalista do spraw analizy rynku Fundacja nie zatrudniała nikogo wyłącznie w działalności gospodarczej b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 7600 PLN wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, nagród, premii i innych świadczeń Fundacja Komunikacji Społecznej nie wypłacała c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłączanie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, - członkowie zarządu i innych organów Fundacji Komunikacji Społecznej nie otrzymywali wynagrodzeń, d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, nie było, z umów o dzieło: ,20PLN, e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek - Fundacja Komunikacji Społecznej nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych, f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku - Nie ma kwot ulokowanych na rachunkach bankowych, przychód z działalności statutowej w kwocie: ,77 PLN przelewany był na konto w III Oddziale BISE S.A., nr konta: , g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - Fundacja Komunikacji Społecznej nie nabyła żadnych akcji, obligacji, ani nie posiada udziałów w spółkach prawa handlowego, h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych no to nabycie - Fundacja Komunikacji Społecznej nie nabyła żadnych nieruchomości, i) nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000 zł (kwota ta uwzględnia denominację wynikającą z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego Dz. U. Nr 84, poz. 386) - Fundacja nabyła jako środek trwały komputer(laptop) Toshiba Satelite /VT4, No GSS181-0, nr ewidencyjny FKS/16/komp/8

10 o wartości 6098,78 PLN, (uchwała dot. inwentaryzacji w załączniku nr 1), j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: AKTYWA ,27 PLN w tym: rzeczowy majątek trwały 5 473,52 PLN, środki pieniężne ,79 PLN, ZOBOWIĄZANIA 4 392,08 PLN w tym: zobowiązania krótkoterminowe 4 392,08 PLN. 14) Dane przychodach uzyskanych przez fundację z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń. Fundacja Komunikacji Społecznej nie świadczy odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych. 15) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. Fundacja Komunikacji Społecznej nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 16) Informację o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. - kopia corocznej deklaracji CIT-8 (załącznik nr 2). W imieniu Zarządu Fundacji Komunikacji Społecznej: Paweł Prochenko Prezes Zarządu Agata Marta Stafiej Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania):

DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania): SPRAWOZDANIE ROCZNE - 2004 NAZWA FUNDACJI Fundacja Komunikacji Społecznej SIEDZIBA ul. Francuska 34/4, 03-905 Warszawa DATA REJESTRACJI I NUMER KSIĘGI REJESTROWEJ 12 marca 1999 rok, nr 5654 REGON 014952729

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Lokalnych Centrów Wolontariatu (LCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój wolontariatu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

moduł 4 Finanse w organizacji pozarządowej

moduł 4 Finanse w organizacji pozarządowej moduł 4 Finanse w organizacji pozarządowej Finanse w organizacji pozarządowej WSTĘP (7) Spis rzeczy TEORIA Paweł Łukasiak, Agata Stafiej-Bartosik METODA K3 A PLANOWANIE STRATEGII POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Gramy o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012 Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Spis treści List Prezesa Zarządu Fundacji LOTTO Milion Marzeń... 5 I. Słowem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁ ALNOŚ CI STOWARZYSZENIA Internetowy Klub Bliź niaka ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁ ALNOŚ CI STOWARZYSZENIA Internetowy Klub Bliź niaka ZA ROK 2005 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁ ALNOŚ CI STOWARZYSZENIA Internetowy Klub Bliź niaka ZA ROK 2005 I. Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz

Bardziej szczegółowo

Magiczna. pozarządówka. Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych

Magiczna. pozarządówka. Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych Magiczna pozarządówka Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych Konkordia to ruch społeczny, który działa na rzecz poprawy jakości działania fundacji i stowarzyszeń w Polsce oraz dąży

Bardziej szczegółowo

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Punkt widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników pod redakcją Witolda Klausa i Aleksandry Winiarskiej Warszawa 2011 Redakcja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ ul. Świeradowska 43 lok. 668, 02-662 Warszawa Numer KRS: 0000257224 Identyfikator REGON 521-33-93-003 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Ekonomia Społeczna w Małopolsce Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce Numer 2, styczeń 2011 r. W numerze Od Redakcji Słowo wstępne ( 2 ) Aktualności Seminaria poświęcone budowaniu lokalnych partnerstw międzysektorowych na rzecz ekonomii

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA SPIS TREŚCI Słowo wstępne Wojciecha Rzepki 3 CSR w średniej firmie - list Stefana Schwarza 4 O firmie 5 Świadczone usługi 5 Struktura organizacji 6 Nagrody

Bardziej szczegółowo

Siedziba: 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 30. Adres działalności/korespondencyjny: 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 23/25 lok.

Siedziba: 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 30. Adres działalności/korespondencyjny: 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 23/25 lok. SPRAWOZDANIE z działalności Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne za 2009 rok (sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego) 1) DANE PODSTAWOWE: Nazwa: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Marketing i komunikacja w biznesie Aleksandra Chmiel Nr albumu: 13517 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ORGANIZACJACH NON-PROFIT Praca magisterska Praca napisana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Stowarzyszenie Klon/Jawor Stowarzyszenie Klon/Jawor Raport roczny 2014 klon/jawor ngo.pl bazy badania wydawnictwa moja polis Dane organizacyjne nazwa: Stowarzyszenie Klon/Jawor siedziba: Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 data wpisu do

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wybranych państw strefy euro w procesie wdrażania nowej waluty

Doświadczenia wybranych państw strefy euro w procesie wdrażania nowej waluty Beata Kmiecik Doświadczenia wybranych państw strefy euro w procesie wdrażania nowej waluty Praca dyplomowa Promotor: dr Zbigniew Binek Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenia Klon/Jawor

Raport roczny. Stowarzyszenia Klon/Jawor Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 III p. 00-031 Warszawa tel. (0-22) 828-91-28 fax 828-91-29 e-mail: klon@klon.org.pl www.klon.org.pl Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl Raport roczny

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo