Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce (koordynator klastra) Klaster usługowy Grono Targowe Kielce (członkowie założyciele)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce (koordynator klastra) Klaster usługowy Grono Targowe Kielce (członkowie założyciele)"

Transkrypt

1

2

3 Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce (koordynator klastra) Klaster usługowy Grono Targowe Kielce (członkowie założyciele) Działalność wystawiennicza Exbud Skanska S.A. Targi Kielce Sp. z o.o. Zakład Budowy Wystaw Targowych BJS-Junior Zakład Budowy Wystaw Targowych BJS Hugo Polska Sp. z o.o. Budomax Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe Firma Usługowa Dariusz Kopacz Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. Osrodek Rekreacji i Hipoterapii Maag Doradztwo biznesowe BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka S.J. Instytut Innowacji i Biznesu Magdalena Gołdzińska EPRD Sp. z o.o. Tadeusz Pęczek EPRD Fama-Bruk Sp. z o.o. Manager PHU Pawelec Artur Rynkowa Agencja Świętokrzyska Artur Pawelec Transport Usługi Budowlane i Transportowe Forma Wojciech Borowiecki PHUP Euro-Gaz Świętokrzyskie Zrzeszenie Transportu i Usług w Kielcach Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Handlowe Transser Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach Turystyka Redlich-Michalska Alina Abex Biuro Turystyczne Kozłowski Paweł Centrum Sportowo-Rekreacyjne Stadion Kozłowski Paweł Telegraf S.C. PHU Biuro Podróży Ster Adam Janik Działalność szkoleniowa Biuro Rachunkowe Inter Kodex Inter Koda Sp. z o.o. Ośrodek Kształcenia Wielozawodowego Alfa Kokoszka J., Kokoszka D. S.J. Fitas-Bębacz Beata Aktiv Szkoła Języków Obcych Stowarzyszenie Intergracja i Rozwój Polbrit Seka S.A. Promocja i reklama Litvin Junior Advertising Agencja Reklamowa Trast Pol Sp. z o.o. Agencja Promocyjno-Reklamowa Cover Mediateka Salvo Michał Chwaliński Hotele Przedsiębiorstwo Turystyczne Łysogóry Sp. z o.o. Dybała Marcin Hotel Kameralny Pensjonat Uzdrowiskowy Solanna D&J Technology Poland Sp. z o.o. Gastronomia Hotel-Restauracja-Bar Pod Jaskółką Przedsiębiorstwo Gastronomiczne Połaniecki Cater Kielce PUH Aglo Piekarnia Pod Telegrafem IT PCet PUH Molenda Mariusz IT & Business Support FHU Contact O/K 3F8 Computers Poligrafia Zaklad Poligraficzny Czesław Wojciechowski Kuman-Art A-Z D. Mróz, L. Kumański S.J. Wydawnictwo Agencja Wydawnicza Akwarela Plus Tokarska Anna Color Press HW Sp. z o.o. Pro-fil Powszechny Ruch Oświatowy Sp. z o.o. 3

4 W jedności siła Klaster Grono Targowe Kielce Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce jest jedynym klastrem targowym na świecie, zrzesza blisko 60 członków z regionu świętokrzyskiego między innymi przedstawicieli branży hotelarskiej, restauracyjnej, kongresowej i promocyjnej. Podstawowym celem tej organizacji jest współpraca i wzrost konkurencyjności podmiotów świadczących usługi okołotargowe, wzmacnianie powiązań między lokalnymi firmami, reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych firm oraz rozwój regionu świętokrzyskiego. Działalność Targów Kielce znacząco wpływa na rozwój gospodarczy regionu świętokrzyskiego. Miasto Kielce przy dużym zaangażowaniu prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego wykorzystało taką sytuację, podejmując działania zmierzające do wzmocnienia powiązań pomiędzy podmiotami kooperującymi w ramach zidentyfikowanego klastra. W taki sposób powstała Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce, która jest innowacyjną siecią współpracy, dającą możliwości wspólnych przedsięwzięć, jak też i indywidualnych zamierzeń inwestycyjnych w regionie. Członkowie izby mają coraz większą świadomość, iż działając w klastrze, ich korzyści gospodarcze i konkurencyjność wzrastają. Dzieje się tak za sprawą poszerzenia skali i zakresu świadczonych przez nich usług, wspólne wprowadzanie na rynek nowych produktów, czy zapewnienie większej stabilizacji gospodarczej wyjaśnia Tadeusz Pęczek, prezes Grona Targowego Kielce. Ponadto działanie w sformalizowanym klastrze targowo-kongresowo-usługowym daje możliwość ubiegania się o środki unijne. Ludzka kreatywność jest największym zasobem. Richard Florida Klastry lokalne skupiska powiązanych horyzontalnie lub wertykalnie firm, działających w pokrewnych sektorach, wraz z innymi instytucjami wobec nich komplementarnymi. Źródło: Rozwój gospodarki i zatrudnienia na szczeblu lokalnym. Klastry gospodarcze: promocja przedsiębiorczości w Europie Środkowej i Wschodniej. Dokument OECD 4

5 W Polsce funkcjonuje ponad 30 klastrów gospodarczych, tyle, ile jest znaczących organizacji o podobnym profilu na świecie. Klaster obejmuje instytucje, stowarzyszenia i organizacje powiązane biznesowo głównie z sektora usług wystawienniczych, poligraficznych, hotelarskich, gastronomicznych, transportowych oraz szkoleniowych, a także działających w sferze kultury, sportu i promocji. Jego ważne uzupełnienie będą stanowiły podmioty z otoczenia biznesu, takie jak banki czy firmy doradztwa biznesowego, stanowiąc jego część składową lub też będą mogły działać w silnym związku, poprzez odpowiednie umowy czy porozumienia wyjaśnia prezes Tadeusz Pęczek. Utworzenie kieleckiego klastra usługowego Grono Targowe Kielce zostało poprzedzone wnikliwą analizą uwarunkowań lokalnych i regionalnych w oparciu o dokumenty strategiczne miasta i regionu, co pozwoliło na zidentyfikowanie mocnych stron miasta i regionu, będących szansą jego dalszego rozwoju, jak też słabych punktów, które stanowią istotną barierę w rozwoju wielu branż gospodarki Miasta Kielce i jego okolic. Tadeusz Pęczek prezes Grona Targowego Kielce: Każdy przedsiębiorca, który chce zabierać głos na forum publicznym, powinien ściśle współpracować z branżą, w jakiej się specjalizuje, jak również z innymi podmiotami, przydatnymi w funkcjonowaniu jego firmy. Należąc do Izby Gospodarczej Grono Targowe Kielce, będzie mu dużo łatwiej. 5

6 Bożena Hetman wiceprezes Grona Targowego Kielce: Grono Targowe Kielce powstało na kanwie współpracy Targów Kielce z różnymi instytucjami usługowymi, jak chociażby hotele, korporacje taksówkowe, czy restauracje. Wystarczy wspomnieć, że jeszcze dziesięć lat temu kielecki ośrodek targowy miał podpisane 12 umów ze świętokrzyskimi hotelami, obecnie tych umów jest już 49. Chcemy, aby to współdziałanie przeniosło się także na inne dziedziny dla dobra przedsiębiorstw, wystawców i regionu. Nie od dziś bowiem wiadomo, że gra zespołowa przynosi najlepsze efekty. Gra zespołowa Cele, działalność, zadania GTK Działalność badawcza, kreowanie innowacji i pozyskiwanie nowych technologii oraz reprezentowanie wspólnych interesów to jedne z najważniejszych obszarów działania w ramach klastra Grono Targowe Kielce. W jego budowaniu ważną rolę odgrywają więc jednostki badawczo-rozwojowe. Do klastrowych priorytetów zalicza się także kształcenie kadr dla biznesu. Dlatego istotna jest w tej organizacji działalność uczelni i szkół, których zadaniem jest dostosowanie oferty do potrzeb przedsiębiorców, między innymi poprzez przygotowywanie szkoleń, podnoszących kwalifikacje pracowników, jak również prowadzenie specjalistycznych projektów dla kadry zarządzającej. Choć nauka nie ma ojczyzny, uczony ją posiada. Louis Pasteur Celem powstania pierwszego na świecie klastra targowego jest podniesienie znaczenia skupionych w nim podmiotów, reprezentowanie ich wspólnych interesów, upowszechnienie zasad etyki oraz pomoc tym przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów prawnych i ekonomicznych. Zrzeszenie organizować będzie także szereg szkoleń oraz promować firmy wchodzące w skład Grona Targowego Kielce. Członkowie klastra wzajemnie wspierają swój rozwój. W niedalekiej przyszłości zapewnią niezbędną obsługę Targów Kielce najdynamiczniej rozwijającego się ośrodka targowego w Polsce. Firmy, należące do Grona, są bowiem przedstawicielami branż stymulujących dynamikę rozwoju ośrodka wystawienniczego. Klaster opracował strategię rozwoju, tak aby wypracować wspólne zyski i pozyskać inwestorów zagranicznych, którzy zaangażują się we współpracę biznesową z kieleckimi firmami. GTK obecnie realizuje już dwa projekty finansowane ze środków unijnych. Pierwszy to Rozwój sieci współpracy i wymiany innowacji w klastrze Grono Targowe Kielce, drugi to Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał ośrodka targowego.

7 Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą Henry Ford foto: Wia-Tirol/sxc.hu W ciągu 17 lat istnienia Targi Kielce awansowały z pozycji debiutanta do roli jednego z dwóch największych w kraju i liczącego się gracza wśród organizatorów wystaw na arenie międzynarodowej. Są najdynamiczniej rozwijającym się polskim ośrodkiem wystawienniczym. D o Targów Kielce, które w ubiegłym roku wynajęły 153 tysiące metrów kwadratowych powierzchni ponad 5,5 tysiącom wystawców, organizując blisko 60 wystaw, na które przybyło 155 tysięcy zwiedzających i gości z 56 krajów należy obecnie 22 procent krajowego rynku wystawienniczego. To niemal połowa tego, co należy do targów poznańskich organizatora, mającego ponad 80-letnią tradycję w tej branży wyjaśnia prezes zarządu Targów Kielce Andrzej Mochoń. Zderzenie z takim graczem nie było łatwe, a jednak doprowadziliśmy do sytuacji, w której na rynku liczą się Kielce i Poznań. Kolejni bowiem na liście organizatorzy zagospodarowali średnio po około 3 procent targowego tortu. Pozycja drugiego w kraju i jednego z kilku największych organizatorów targów w Europie Środkowo-Wschodniej, kilkunastoprocentowa dynamika wzrostu rocznych przychodów i zysków. Tak wygląda najkrótszy bilans dotychczasowych osiągnięć Targów Kielce w siedemnastym roku działalności spółki. Aż trudno uwierzyć, że na początku lat 90. targi w Kielcach startowały praktycznie od zera, zaczynając działalność w zdewastowanych halach poprzemysłowych i bez żadnego doświadczenia. Trafne decyzje Wspinaczka Ulubiona dyscyplina Targów Kielce Strzałem w dziesiątkę okazała się za to pierwsza wystawa gospodarcza, zorganizowana w obiektach Targów Kielce Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Impreza, przełamująca dotychczasowe tabu ścisłej tajemnicy, związanego z wyposażeniem wojska i służb mundurowych, wzbudziła ogromne zainteresowanie krajowych i zagranicznych środowisk wojskowych, naukowych i przemysłowych. Rekordowe, jak na debiutującą wystawę, było też zainteresowanie mediów, co od razu przełożyło się na wypromowanie marki Kielc jako nowego ośrodka targowego. Promocja okazała się na tyle skuteczna, że po kilku latach wzmianka o MSPO znalazła się nawet w polskiej Encyklopedii Powszechnej pod hasłem Kielce. Kolejnym udanym posunięciem TK było nastawienie się na organizację wystaw specjalistycznych, poświęconych dużemu przemysłowi. Dziś taki styl działania wydaje się oczywisty, ale nie w czasach, 7

8 CENTREX (International Exhibition Statistics Union) powstał w 1997 roku w celu monitorowania danych, dotyczących wystaw oraz dbałości o uczciwe ich podawanie. Wszelkie dane, dotyczące targów, które są sygnowane przez CENTREX, przed opublikowaniem muszą przejść proces niezależnej weryfikacji. Ta organizacja zrzeszająca europejskie ośrodki targowe czuwa nad tym, aby dane deklarowane przez jej członków sporządzane były zgodnie z ogólnie przyjętą metodologią, zgodną z założeniami krajów zachodnich. Karoly Nagy doradca w CENTREX: Targi Kielce można swobodnie podsumować określeniem historia sukcesu. Rozwój tej firmy jest naprawdę spektakularny. Za jego źródło z pewnością można uznać duże zaangażowanie, kreatywność, wyczucie rynku i wysiłek. Te działania przekładają się w sposób wymierny na ugruntowanie pozycji godnego zaufania i szacunku partnera w skali rynku międzynarodowego. Targi Kielce przystąpiły do CENTREX-u w roku 2000, będąc wówczas firmą prawie nieznaną, nawet w krajach Europy Środkowej. Obecnie kilka imprez wystawienniczych, organizowanych przez Targi Kielce mają rangę wiodących nie tylko w Polsce, ale w Europie. Coraz więcej ludzi orientuje się, gdzie położone są Kielce, i że jest to miejsce, które warto odwiedzić, bowiem w obszarze przedsiębiorczości i budowania partnerstwa rynkowego ma wiele do zaoferowania. Możliwość bezpośredniego śledzenia tak imponującego rozwoju jest autentyczną przyjemnością. Mnie pozostaje teraz tylko życzyć dalszych takich sukcesów. 50 Udział największych organizatorów w rynku imprez targowych w Polsce w procentach wg wielkości powierzchni sprzedanej w 2008 r. TARGI KIELCE 22 3,7 3 2,7 18,6 Miedzynarodowe Targi Poznańskie Targi Kielce Targi w Krakowie MT Polska Murator Expo Pozostali 8

9 Rok Liczba imprez Wynajęta powierzchnia Liczba wystawców Powierzchnia wystawiennicza gdy w Polsce działało kilkudziesięciu organizatorów targów, a najmodniejsze były wystawy wielobranżowe. Już po kilku latach okazało się, że ogromna większość firm targowych nie sprostała wymaganiom rynku; wśród dziesięciu największych znalazły się za to Targi Kielce. Wtedy wydawało się to szczytem możliwości spółki. Dziś firma jest wiodącym graczem krajowego rynku. Sukces Targów Kielce ma używając języka inwestorów giełdowych mocne podstawy fundamentalne. Już teraz jesteśmy najszybciej rozwijającym się ośrodkiem targowym w kraju mówi prezes Andrzej Mochoń. Targi Kielce są zaliczane do grona dziesięciu największych TARGI KIELCE m m m m 2 organizatorów wystaw gospodarczych w naszej części Europy. Zlokalizowani w 200-tysięcznym mieście sprzedajemy więcej powierzchni wystawowej niż na przykład PVA Letnany w stolicy Czech i tyle samo, co targi Incheba w stolicy Słowacji. Kieleckie imprezy wystawiennicze są miejscem spotkań przedsiębiorców ze świata, którzy przyjeżdżają między innymi na tak popularne wystawy, jak AUTOSTRADA-POLSKA jedyną tego typu w Europie, targi przetwórstwa tworzyw sztucznych PLASTPOL najbardziej międzynarodowe targi w kraju, czy AGROTECH najchętniej odwiedzane targi rolnicze oraz SACROEXPO największe targi sakralne w Europie. Kielecki organizator wystaw ma swoich przedstawicieli między innymi w Chinach, Rosji, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Francji, USA, Kanadzie, Pakistanie, Indiach, Afryce Południowej, Portugalii, Belgii, Turcji, a nawet w Jordanii i Iranie. Kielecki ośrodek wystawienniczy ma na swoim koncie szereg nagród, między innymi: Gazele Biznesu nagrodę przyznawaną przez Puls Biznesu, Świętokrzyskie Nagrody Jakości oraz cztery Diamenty do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Osiem kieleckich imprez zdobyło Medal Europejski dla Usług. Także przynależność Targów Kielce do międzynarodowych organizacji targowych UFI i CENTREX potwierdza ich wiarygodność jako partnera w biznesie. UFI Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego zrzeszające wiodących organizatorów targów na świecie. Członkostwo w UFI jest potwierdzeniem najwyższej jakości świadczonych usług. 9

10 W czołówce beneficjentów, którzy już rozpoczynają realizację projektów w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej znalazły się Targi Kielce. Dzięki środkom z Unii Europejskiej (...) umocnią swoją pozycję międzynarodowego ośrodka wystawienniczo-kongresowego, a województwo świętokrzyskie wzmocni swoją pozycję konkurencyjną na rynku twierdzi wiceminister Rozwoju Regionalnego Krzysztof Hetman. Umowa z kieleckim ośrodkiem wystawienniczym jest pierwszą spośród sześciu innych projektów przygotowanych w ramach tego samego programu. Także wartość tego projektu jest najwyższa, opiewa na kwotę ,09 PLN netto (wkład własny Targów Kielce ,09 PLN netto). Uroczystość podpisania umowy. Od lewej: wiceprezes Targów Kielce Bożena Staniak, zastępca Prezesa PARP Dariusz Szewczyk, prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń. Miliony dla Targów Kielce Pierwsza wielka kasa z Programu Rozwój Polski Wschodniej na inwestycje Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego inni nie wiedzą. Arystoteles Onassis Dariusz Szewczyk wiceprezes Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Targi Kielce to lider wśród projektów, biorąc pod uwagę poziom i rekordowe tempo przygotowania. Sprawdzaliśmy ten projekt w zaledwie sześć tygodni, zazwyczaj trwa to około trzech miesięcy i nie pod względem merytorycznym, bo przygotowany był doskonale, ale pod względem jego przyszłego rozliczenia. Życzylibyśmy sobie, aby wszystkie projekty były tak właśnie przygotowane. Projekt Targów Kielce pod nazwą Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego w ramach Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oceniany był wśród sześciu innych instytucji, między innymi z Olsztyna, Sandomierza i Lublina. Jego profesjonalne przygotowanie zadecydowało o tym, iż umowa na realizację podpisana została jako pierwsza. To milowy krok w rozwoju Targów Kielce przyznaje prezes zarządu spółki Andrzej Mochoń. Realizację inwestycji rozpoczynamy natychmiast, jeszcze w czerwcu rozstrzygniemy przetarg na wybór firmy wykonawczej i ruszają prace, których efektem będzie nowa hala wystawiennicza o powierzchni 6 tysięcy metrów kwadratowych i wysokości 12 metrów, o futurystycznej bryle i nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Zaraz po tym przystępujemy do budowy parkingu wielopoziomowego na blisko 400 samochodów i Centrum Kongresowego na 1000 miejsc oraz do budowy bramy wejściowej z systemem bramek i kołowrotków zintegrowanych z elektronicznym systemem ewidencji, rejestracji i obsługi wystawców i zwiedzających wylicza prezes Andrzej Mochoń. 10

11 Andrzej Mochoń prezes zarządu Targów Kielce: Nasze przedsięwzięcie niewątpliwie pociągnie za sobą inne inwestycje konieczne do wykonania w regionie świętokrzyskim, ale przede wszystkim pozytywnie wpłynie na zmianę wizerunku poprzemysłowej części Kielc. Architektoniczna harmonia Realizowany jest nowoczesny projekt rozbudowy Targów Kielce Nowoczesność, atrakcyjność, oryginalność, innowacyjność, harmonia, wygoda użytkowania charakteryzują projekt, dotyczący modernizacji i rozbudowy Targów Kielce. Umowa na jego wykonanie została podpisana, już w lipcu rozpoczyna się pierwszy z jego trzech etapów, a już w 2014 roku Targi Kielce zmienią się nie do poznania. Obecnie Kielecki ośrodek targowy funkcjonuje w byłych magazynach z lat 70., nie do końca spełniających współczesne wymagania zarówno funkcjonalne, jak i technologiczne. Zmieni to realizacja projektu Targów Kielce pod nazwą Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego. Przedsięwzięcie kieleckiego organizatora targów niewątpliwie pociągnie za sobą inne inwestycje konieczne do wykonania w regionie świętokrzyskim, ale przede wszystkim pozytywnie wpłynie na zmianę wizerunku poprzemysłowej części Kielc. Projekt realizowany jest poprzez budowę hali G, Centrum Kongresowego, garażu, wieży widokowej oraz bramy wjazdowej. Hala G Jednokondygnacyjna Hala G, główny element identyfikacyjny Targów Kielce, stanowi otwartą wielofunkcyjną przestrzeń ekspozycyjną. Jej spiralny kształt symbolizuje dynamikę targów i jest spójny Rozwiązania zastosowane w Centrum Kongresowym umożliwiają wykorzystanie obiektu do organizacji targów, konferencji, szkoleń a nawet koncertów. 11

12 Nie ma żadnego usprawiedliwienia, by nie stać się wielkim... Tom Peters Parking wielopoziomowy z częścią usługową. z ich misją, polegającą na wysokiej jakości usług, przepływu informacji, wymianie idei, koncepcji oraz nawiązywaniu nowych kontaktów. Komunikację między poziomem 0 z antresolami zapewniają ruchome schody oraz winda. Hala o konstrukcji bezsłupowej jest charakterystyczna dla nowoczesnych ośrodków wystawienniczych z kompletnym zapleczem, umożliwiającym organizację towarzyszących targom wystaw, kongresów, konferencji, seminariów czy koncertów. Centrum Kongresowe Centrum Kongresowe, zamykające kompleks targowy z częścią biurową, zaprojektowane zostało na tysiąc miejsc. Rozwiązania funkcjonalne głównej sali na 550 miejsc, czterech mniejszych na 92 miejsca oraz hali poprzez zastosowanie rozsuwanych ścian, rozkładanych widowni oraz sceny umożliwiają wykorzystanie obiektu do organizacji targów, konferencji, szkoleń a nawet koncertów. Wysokość Centrum jest zróżnicowana cztery kondygnacje oraz wieża widokowa z salą bankietową. 12

13 Hala G widok od strony zachodniej. Wieża widokowa, wzorem innych ośrodków targowych na świecie, stanowi punkt identyfikacji widoczny z obwodnicy Kielc. Na jej szczycie umieszczona jest czerwona kula, stanowiąca element targowego logo. Lokalizacja wieży jest wynikiem analiz widokowych i została zaprojektowana tak, aby z tarasu i sali bankietowej widoczne było centrum Kielc, Góry Świętokrzyskie, wzgórze Karczówka z klasztorem i dalej ruiny zamku w Chęcinach. Poza tymi atutami jest jeszcze jeden, bardzo ważny wieża pełni rolę masztu, oświetlającego otwarte tereny ekspozycyjne. W podpiwniczeniu Centrum Konferencyjnego znajdą się magazyny oraz miejsca parkingowe. Parking piętrowy z częścią usługową W parterowej części nowego sześciokondygnacyjnego garażu, na blisko 400 miejsc parkingowych, zaprojektowano centrum gastronomiczno-usługowe. Również tutaj wystawcy i zwiedzający będą mogli nie tylko zaparkować samochody i smacznie zjeść, ale również skorzystać z usług spedycyjnych czy bankowo-pocztowych. Brama wejściowa Ważnym elementem projektu jest przebudowa bramy wjazdowej do Targów Kielce, będącej dotychczas wizytówką kieleckiego organizatora wystaw. Znajdzie się tutaj budynek z systemem kas i stanowisk obsługi wystawców i zwiedzających, systemem bramek i kołowrotków zintegrowanych z elektronicznym systemem ewidencji, rejestracji i obsługi wystawców i zwiedzających. Jednokondygnacyjna Hala G, główny element identyfikacyjny Targów Kielce, stanowi otwartą wielofunkcyjną przestrzeń ekspozycyjną. 13

14 Inwestycje w Świętokrzyskie Unijne fundusze przyspieszają rozwój regionu Jeśli poprawimy dostępność komunikacyjną województwa, a takie mamy założenia na najbliższe lata, to biorąc pod uwagę wszystkie posiadane przez nasz region atuty, Świętokrzyskie będzie naprawdę znakomitym miejscem do prowadzenia biznesu uważa Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego....czekając na idealny moment, możesz nigdy nie rozpocząć dzieła. Zaczynaj już! Zaczynaj tam, gdzie jesteś i jako ten, kim jesteś Jackson Brown, Jr Atutem regionu jest jego centralne położenie, blisko dużych aglomeracji miejskich: Warszawy, Łodzi, Krakowa czy Śląska i niższe niż w sąsiednich regionach koszty pracy oraz bogate zasoby surowców mineralnych, wykorzystywanych głównie na potrzeby budownictwa. Biorąc pod uwagę niewielką odległość od granic ze Słowacją i Ukrainą, województwo świętokrzyskie jest potencjalnie znakomitym terenem inwestycyjnym. Swoją szansę dostrzegły tu przedsiębiorstwa produkujące materiały budowlane, szkło, papier, również te związane z przemysłem metalowym oraz spożywczym. Bardzo aktywnie rozwija się również branża turystyczna województwo świętokrzyskie oferuje interesującą i zróżnicowaną ofertę agroturystyki i turystyki uzdrowiskowej. Z kolei stolica województwa, Kielce, to nowoczesny ośrodek targowy. W ciągu ostatnich kilku lat w regionie zrealizowano wiele inwestycji, które zmieniają oblicze ziemi świętokrzyskiej powstały nowe drogi, wodociągi i systemy kanalizacji. Zmodernizowane zostały obiekty ochrony zdrowia, kultury, powstały nowe obiekty sportowe czy rekreacyjne. Większość z tych inwestycji udało się zrealizować dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Pierwszy okres unijnego finansowania już za nami. Przed nami kolejna szansa w postaci Regionalnego Programu Operacyjnego na lata I prawie 726 milionów euro do wydania. Te pieniądze mają stać się swoistym kołem zamachowym, dzięki któremu możliwe będzie zniwelowanie różnic między naszym województwem a lepiej rozwiniętymi regionami kraju. Szansa na to wydaje się naprawdę duża, zwłaszcza jeśli do pieniędzy z RPO dołoży się te, które nasz region ma do dyspozycji w ramach realizowanego w 5 województwach Polski Wschodniej programu Rozwój Polski Wschodniej. A jako region mamy z tego programu do dyspozycji około 358 milionów euro informuje marszałek Jarubas. Unijne fundusze przyspieszają rozwój W ramach pierwszej transzy unijnej pomocy, w latach , województwo otrzymało 130 mln euro. Doświadczenia z tego pierwszego okresu naszej obecności w Unii Europejskiej pokazują, że potrafimy wykorzystać unijne wsparcie podkreśla marszałek województwa Adam Jarubas. Dzięki pierwszym unijnym funduszom zrealizowanych zostało ponad 360 projektów inwestycyjnych. 14

15 Centrum inwestorom pomoże Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego: Pieniądze unijne mają stać się swoistym kołem zamachowym, dzięki któremu możliwe będzie zniwelowanie różnic między naszym województwem a lepiej rozwiniętymi regionami kraju. Fundusze te przeznaczone zostaną m.in. na modernizację dróg w regionie, rozbudowę Targów Kielce, wzmocnienie kieleckich uczelni wyższych, ale także na projekt budowy Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim. W centrum działać będzie również inkubator przedsiębiorczości. Chcemy w ten sposób zachęcać młode wykształcone osoby a Kielce to dziś ośrodek akademicki, w którym kształci się 60 tysięcy studentów do zakładania własnych firm podkreśla marszałek Adam Jarubas. Z punktu widzenia potencjalnego inwestora, to również bardzo ważna informacja. Pokazuje ona, że jako region oferujemy nie tylko tereny inwestycyjne, ale także łatwy dostęp do wykwalifikowanej kadry. Kolejną zachętą dla potencjalnych inwestorów jest już istniejąca w naszym województwie Specjalna Strefa Ekonomiczna w Starachowicach. W planach jest tworzenie kolejnych obszarów aktywności gospodarczej. Część samorządów przygotowała oferty, dotyczące już posiadanych uzbrojonych terenów inwestycyjnych, inne takie tereny szykują pozyskując na ten cel m.in. fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego. W Urzędzie Marszałkowskim we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych stworzone zostało Świętokrzyskie Centrum Obsługi Inwestora oferujące wszelką pomoc firmom zainteresowanym lokowaniem biznesu w naszym województwie. Przedsiębiorcy, działający na terenie województwa świętokrzyskiego, mogą ubiegać się o dofinansowanie swojego biznesu również w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. I chętnie z tych możliwości korzystają. Na pierwszy konkurs, związany z bezpośrednim wsparciem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, właściciele firm zgłosili w sumie 343 wnioski. Prawie 80 otrzymało dofinansowanie, w sumie ok. 76 milionów złotych. Przedsiębiorcy zadeklarowali utworzenie ponad 600 nowych miejsc pracy. W drugim konkursie przedsiębiorcy złożyli 393 wnioski o dotacje, deklarując chęć stworzenia prawie 2 tysięcy nowych miejsc pracy. W ramach całego Regionalnego Programu Operacyjnego na wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarezerwowanych jest w sumie 79,8 mln euro. Chcemy te pieniądze jak najszybciej uruchamiać. Wychodzimy z założenia, że fundusze unijne, między innymi poprzez dotacje na innowacyjne rozwiązania w firmach, są najlepszym orężem w walce z kryzysem uważa marszałek województwa. Jako jeden z warunków skutecznego pozyskiwania inwestorów i rozwijania się przedsiębiorczości w regionie, marszałek Adam Jarubas wskazuje konieczność poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, która obecnie wskazywana jest jako element ograniczający rozwój województwa. Stąd nacisk na rozbudowę i modernizację sieci komunikacyjnej, zarówno drogowej, jak i kolejowej. Do ważnych planów inwestycyjnych w regionie należy modernizacja trasy z Warszawy do Krakowa, tak by osiągnęła ona parametry drogi ekspresowej i modernizacja drogi nr 74 z Piotrkowa Trybunalskiego przez Kielce do Rzeszowa. Równie ważna jest budowa dwóch nowych mostów na Wiśle w Połańcu i w Nowym Korczynie co pozwoli na otwarcie województwa na południowy-wschód. 15

16

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(10)/2012 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RAPORT WYWIAD WSPARCIE BIZNESU QUIZ ROZWÓJ KADR FOTORELACJA CO NOWEGO W PROJEKTACH PROMOCJA PO RPW WYDARZENIA...31 CIEKAWOSTKI...

SPIS TREŚCI RAPORT WYWIAD WSPARCIE BIZNESU QUIZ ROZWÓJ KADR FOTORELACJA CO NOWEGO W PROJEKTACH PROMOCJA PO RPW WYDARZENIA...31 CIEKAWOSTKI... SPIS TREŚCI RAPORT Inwestuj w Polsce Wschodniej..........3 Polska Wschodnia dla biznesu...........7 WYWIAD Jesteśmy na półmetku.................10 Odkryj jak to blisko!.................20 WSPARCIE BIZNESU

Bardziej szczegółowo

w rozwój Krok po kroku www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Eksport nie tylko dla wielkich Kosmopolici z Podkarpacia

w rozwój Krok po kroku www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Eksport nie tylko dla wielkich Kosmopolici z Podkarpacia www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 3(11)/2012 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 Krok

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEMAT RAPORTU Dogonić resztę Polski...3 Co dalej, Polsko Wschodnia?...7. WYWIAD Wschód możliwości...9 Pośrednicząc w sukcesie...

SPIS TREŚCI. TEMAT RAPORTU Dogonić resztę Polski...3 Co dalej, Polsko Wschodnia?...7. WYWIAD Wschód możliwości...9 Pośrednicząc w sukcesie... Nr 1/2009 SPIS TREŚCI TEMAT RAPORTU Dogonić resztę Polski................3 Co dalej, Polsko Wschodnia?............7 WYWIAD Wschód możliwości...................9 Pośrednicząc w sukcesie..............21

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 Strategia promocji miasta KIELCE na lata 2006 2010 przygotowana n a zlecenie Urzędu M i asta Kielce Poznań 2005 SPIS TREŚCI: Wstęp... 4 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa. CWK - o obiekcie. Nowe autobusy. Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu. Budżet na 2014 rok

Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa. CWK - o obiekcie. Nowe autobusy. Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu. Budżet na 2014 rok Elektroniczny Biuletyn Urzęd Miasta Opola Nr 1. kwiecień 2014 r. Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa CWK - o obiekcie Nowe autobusy Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu Budżet na 2014 rok SŁOWO

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020. skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw WYCIĄG Z DOKUMENTU

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020. skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw WYCIĄG Z DOKUMENTU Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw WYCIĄG Z DOKUMENTU Sierpień 2013 Wprowadzenie Program wspierania przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Autor Raportu RAPORT PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Szanowni Państwo, Innowacyjność, czyli podejście nowatorskie w gospodarce, to w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. w Polsce. Fundusze na rozwój przedsiębiorczości Patenty, e-biznes, B2B Jak wdrażaliśmy fundusze w 2011 roku?

Fundusze Europejskie. w Polsce. Fundusze na rozwój przedsiębiorczości Patenty, e-biznes, B2B Jak wdrażaliśmy fundusze w 2011 roku? Fundusze Europejskie Biuletyn Informacyjny nr 25 marzec 2012 w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fundusze na rozwój przedsiębiorczości Patenty, e-biznes, B2B Jak

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Prezesa Zarządu. 7 powodów do dumy: największe osiągnięcia Spółki w 2009 roku. Szanowni Państwo,

Słowo wstępne Prezesa Zarządu. 7 powodów do dumy: największe osiągnięcia Spółki w 2009 roku. Szanowni Państwo, Raport roczny 2009 Kapitał, informacja, innowacyjność, promocja jest wiele składników budujących mocną pozycję firmy na rynku. I co najmniej tyle samo odpowiedzi na pytanie o to, jak osiągnąć sukces w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt

w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 1/2010 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 RPO

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

TCM Zarządzanie centrum miasta

TCM Zarządzanie centrum miasta 1/2006 (5) styczeń-marzec ISSN 1732-8624 Usprawnić system Rozmowa z Władysławem Ortylem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego TCM Zarządzanie centrum miasta Projekty Gminna Sieć Komputerowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Nr 4 (6) wrzesień 2010 www.rpowp.wrotapodlasia.pl Przyjemny powrót do szkoły nowa hala w Białaszewie Znajdź projekt RPOWP na Google

Bardziej szczegółowo

Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym

Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Człowiek - najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Model transferu

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo