Józef Maroszek, Arkadiusz Studniarek. Podlaska wieś CHOJNOWO Szkic historyczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Józef Maroszek, Arkadiusz Studniarek. Podlaska wieś CHOJNOWO Szkic historyczny"

Transkrypt

1 Józef Maroszek, Arkadiusz Studniarek Podlaska wieś CHOJNOWO Szkic historyczny Białystok

2 Copyright by: Józef Maroszek, Arkadiusz Studniarek, 2007 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzciańskiej, 2007 r. Autorzy dr hab. prof. UwB Józef Maroszek mgr Arkadiusz Studniarek Autor części Chojnowo w 2007 roku i patron wydania Zdzisław Dąbrowski Fotografie Zdzisław Dąbrowski, Piotr Romanowski, Arkadiusz Studniarek, Tomasz Tuszyński, zbiory prywatne Redakcja Justyna Romanowska Korekta Ewa Rogucka Skład e-print Michał Żelezniakowicz Wydawca PRO100 Agencja Reklamowa na zlecenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzciańskiej Druk i oprawa PRO100 Agencja Reklamowa /LOGO/ ISBN:????? SPONSORZY WYDANIA: Virginia Hotchkiss USA Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MPO Sp. z o.o. w Białymstoku Obróbka Metali i Przetwarzania Tworzyw Sztucznych METALERG w Oławie PHU Adam Chwatko Stacja Kontroli Pojazdów w Trzciannem 2

3 3

4 4

5 Szanowni Państwo, Z największą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugą z publikacji poświęconych ziemi Trzciańskiej pierwszym tytułem w tym projekcie była monografia wsi Wyszowate. Zamysł cyklu książek pod wspólnym tytułem Podlaska wieś powstał z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzciańskiej, którego funkcję prezesa mam zaszczyt pełnić od 1998 r. Celem Towarzystwa jest kultywowanie tradycji naszej małej ojczyzny oraz odkrywanie i przybliżanie jej historii. Dzieje wsi Chojnowo to monografia, na którą składają się wyniki badań historycznych prof. Józefa Maroszka i Arkadiusza Studniarka, opisy aktualnego obrazu wsi i jej mieszkańców, a także dokumenty w postaci wspomnień i relacji obecnych i dawnych mieszkańców oraz członków rodzin chojnowskich. Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszej książki, służąc swoją wiedzą i zaangażowaniem. Jednakże mam prawo uważać, że temat podjęty w tym opracowaniu nie został należycie wyczerpany, stąd jesteśmy gotowi na drugie jej wydanie, poszerzone o informacje innych, chętnych do współpracy, mieszkańców Chojnowa i ich cenne uwagi. Autorzy monografii Podlaska wieś Chojnowo mają nadzieję, że wszyscy zainteresowani dziejami tej ziemi znajdą tu odpowiedzi na pytania o ich własną, najbliższą historię. 5

6 6

7 Chojnowo było jedną z piętnastu wsi szlacheckich historycznej parafii trzciańskiej. Należała do grupy wsi gniazdowo -szlacheckich, takich jak: Magnusze, Milewo, Wyszowate, Bajki. Graniczyło z leśnictwem goniądzkim, którego siedziba mieściła się w Trzciannem. Podlaska wieś Chojnowo miała swój odpowiednik na lewym brzegu rzeki Biebrzy. Nazwa jej przywędrowała spod Łomży, gdzie znajduje się wieś Chojny. W nieznanym czasie trzydzieści włók nad rzeką Ciemianką znalazło się w posiadaniu Jana Jeża z Pienic, który w 1429 r. sprzedał swoje dziedzictwo Ciemianka braciom Wodzisławowi, Szczepanowi i Borzymowi z Biernatów koło Pienic (w powiecie przasnyskim). Szczepan i Borzym poza tym dostali jeszcze włóki w Lodwigowlesie (powstała tam wieś Chojnowo). Od Szczepana zapewne poszli Chojnowscy. Historyk osadnictwa, Jerzy Wiśniewski, o tamtej łomżyńskiej wsi pisze, że Nową wieś, lokowaną chyba tylko na części nadania, nazwano Chojnowem na pamiątkę gniazda rodzinnego. Chojnowo wzmiankowane jest po raz pierwszy pod tą nazwą dopiero w 1443 r... Chojnowscy byli herbu Łada. 1 Król Jan Olbracht zwołał w 1497 r. pospolite ruszenie ziemi wiskiej, które to rycerstwo dołączył do wojsk Korony Polskiej i wyruszył z nimi na wojnę na Wołoszczyznę. Ośmiu ziemian wiskich okazało przy tym nieposłuszeństwo, wobec czego król skonfiskował ich majętności. W spisie uczestników wyprawy wołoskiej 1497 r. odnajdujemy Mikołaja syna Jakuba z Chojnowa i Stanisława Mroczka z Mroczek. Obu odnotowano również w drugim spisie chorych, starców, biednych, zmarłych w drodze na wojnę, z dodatkiem, że byli bartnikami października 1512 r. przed aktami wąsoskimi występowali szlachetni Jakub i jego syn Mikołaj z Chojnowa. 3 Dokument króla Aleksandra Jagiellończyka dla Macieja Potockiego, wójta goniądzkiego (z lat ) określał granice gruntów szlachty Kuleszów, Mroczków i Chojnowskich. 4 1 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w pow. Grajewskim, [w:] Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego t. I Warszawa 1975, s Spis rycerstwa powiatu Wizkiego i Wąsoskiego, które uczestniczyło w wyprawie wołoskiej 1497 r. wyd. I. T. Baranowski, Warszawa 1913, s. 21 i A. Wolff, Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI, Kraków 1937, nr 913, s Lietuvos Metrika. Knyga nr. 4 [224]. ( ). Teismµ bylµ knyga 4, Vilnius 1997, nr 390, s

8 20 stycznia 1501 r. na prośbę proboszcza, ks. Bartłomieja, Aleksander Jagiellończyk, wielki książę litewski, nadał kościołowi w Trzciannem prawo budowy sadzawki i młyna na Dobarzu, na rzece Wilamówce. 5 W 1783 r. pisano: Poświętnego granica zaczyna się od strugi, czyli strumienia, rozdzielającego grunt wójtostwa nowowiejskiego, a ciągnie się gościńcem do słupa murowanego z cegieł. Od tegoż słupa murowanego, nad tymże gościńcu leżącym do Goniądza, któren gościniec rozgranicza folwark kościoła trzciańskiego od gruntu królewskiego wsi Zubole, po lewej stronie tego gościńca sytuowanego. Ciągnie się tenże grunt, po prawej gościńca, do pól wsi szlacheckiej Chojnowa. Przy tej granicy znowu, od drogi goniądzkiej, powraca się nad tymi polami wsi Chojnowa granica w prawą stronę, do pól szlacheckich wsi Boguszek. I tam zaś wpiera kątem do gruntów szlacheckiej wsi Pisank. A od gruntu Pisańskiego, rzucając w lewą stronę grunt królewskiej wsi Zucielca, obraca się grunt plebański w prawo, z lasami, łąkami i ciągnie się kołem do pomienionego strumienia, grunt wójtostwa nowowiejskiego z plebańskim dzielącego. W 1782 r. pleban trzciański rozpoczął przed sądami ziemskimi tykocińskimi proces ze szlachtą z Chojnowa o sporne granice swego beneficjum. W 1783 r. zanotował on, że kościół trzciański ma staw na Dobarzu, w leśnictwie goniądzkim, o milę od plebanii, zarosły... Nad tym stawem ma lasu czarnego na staj kilkanaście. Którego lasu staj kilkoro JM panowie Chojnowscy sobie przywłaszczają, z któremi przez rządcę teraźniejszego w sądach ziemskich tykockich 1782 proces rozpoczęty, ale nieskończony... Na wyż wyrażonym stawie na Dobarzu będącym jest młyn z funduszem, do kościoła trzciańskiego nadany, odległy o milę ode plebanii. Z którego młynu i przy nim będącego pola, ogrodu, łąki, oprócz mliwa plebańskiego, płaci młynarz arendy corocznie po zł pol W 1829 r. w inwentarzu kościoła trzciańskiego wspominano, że do kościoła parafialnego i plebanów należał też od niepamiętnych czasów na korzyść ich własną drewniany młyn wodny, o jednym kole, położony w uroczysku Dobarz. Przy młynie był folusz do spilśniania sukna, o dwóch stępach i dodatkowym kole wodnym, a dzierżawił go szlachcic Gabriel Janczewski. W sąsiedztwie znajdowały się mało pożyteczne grunty tej osady młynarskiej i łąka zwana Kalinowy Grąd. Inwentarz ten też opisywał granice dawnej osady kościelnej na Dobarzu: Począwszy od granicy szlachty Chojnowskiej, na południe granica 5 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej, wyd. ks. J. Fijałek, W. Semkowicz, t. 1, Kraków 1939, s Archiwum Archidiecezjalne Białystok, Opisanie kościoła i probostwa trzciańskiego 1783 r. 8

9 idzie do uroczyszcza Rutki zwanego. Od uroczyszcza Rutki zwraca się na zachód słońca, do uroczyszcza Kalinowy Grąd zwanego, rozdzielają grunta kościelne od zaroślów i łąk starościńskich, zwraca się granica i idzie prosto nad drogą Wilamowską do uroczyska Brzozowe Bagna zwanego. Od Brzozowego bagna zwraca się i idzie koło lasu i zarośli szlachty Wilamowskiej pomijając trybę, przypiera do uroczyska Pietrzela zwanego. Stamtąd idzie i kończy się u granicy szlachty Chojnowskiej. Kościelny funduszowy las dobarski określono jako znaczny. 7 W 1784 r. w opisie parafii trzciańskiej pleban odnotował, że przy gościńcu wiodącym z Bajek do Goniądza przez Trzcianne znajdują się dwie stare, murowane z cegieł kolumny. Pierwsza z nich ustawiona była przy gościńcu z Trzciannego do Tykocina: droga do Tykocina razem trakt publiczny warszawski, począwszy od kościoła parafialnego, trzciańskiego, gdzie wyjeżdżając z brodku na pagórek, o kilkaset kroków kolumna z cegieł wymurowana i nadrujnowana, przy samej drodze po lewej ręce, od której drogi rozłączające się: w lewo do wsi nazwanej Bayki, a prawą do wsi Nowa Wieś. Druga kolumna znajdowała się przy gościńcu z Trzciannego do Goniądza: droga do Goniądza, (gdzie jest kościół parafialny graniczący), między północą i wschodem letnim, począwszy od kościoła trzciańskiego, gdzie wyjeżdżając na pole otwarte o kilkadziesiąt kroków, kolumna z cegieł wymurowana po lewej stronie, tuż przy drodze, przy której drogi rozchodzące się, w lewą do wsi Choynowa, w prawo do wioski Boguszek, w prawą kręto do Knyszyna, Kalinówki i Pisank, wsi szlacheckiej. 8 Od 1504 r. właściciele gruntów w Chojnowie obowiązani byli dostarczać dziesięcinę plebanowi trzciańskiemu: z każdej włóki po 1 kopie żyta i owsa z pół jarzynnych. W 1529 r. szlachta goniądzka ponowiła sprawę swego poddaństwa przed sądem królewskim. 19 X tego roku zapadł wyrok, wyzwalający spod jurysdykcji i ucisku Radziwiłłów, przywracając wolność tym, którzy wywiedli swe szlachectwo, przywracając im przywileje i wolności, służące innej szlachcie Wielkiego Księstwa Litewskiego: cała szlachta goniądzka, którzykolwiek albo przywileje przodków naszych mają albo mieli, ale im je odebrano, albo szlachectwa swego przed nami według rozkazania naszego dowiodą przy pospolitym przywileju ziemskim, a przy tej sposobności 7 Centralne Archiwum Historyczne (dalej cyt. CAH) Wilno, f. 694, op. 1, nr Biblioteka Narodowa Kijów, f. 1, nr 6009, s ; Opisy parafii dekanatu augustowskiego z roku 1784, opr. W. Wernerowa, Studia Podlaskie, t. IV, Białystok 1993, s ; Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku. Dekanat knyszyński i dekanat augustowski, op. W. Wernerowa, Warszawa 1996, s

10 i wolności, przy której inna szlachta, poddani nasi są, zostawiamy i od mocy i rozkazania panów wojewodziców uwalniamy teraz i na potem... Dokument królewski wymieniał szlachtę goniądzką i rajgrodzką, a wśród nich Chojnowskich. 9 Jeszcze w 1536 r. Stamko Tomkowicz i Marcin Mikołajewicz Chojnowscy zaświadczali w procesie z Radziwiłłami lutego 1543 r. sąd podkomorski ziemi bielskiej dokonał rozgraniczenia dóbr szlacheckich Chojnowo od dóbr Kamionka, należących do Mikołaja Mroczka. W rozgraniczeniu wzięli udział właściciele gruntów w Chojnowie: stary Marcin Chojnowski, Bartłomiej, Stanisław, Marcin synowie niegdyś Wawrzyńca Chojnowskiego, Augustyn, Stanisław, Maciej, Trojan synowie niegdyś Aleksego Chojnowskiego, Mateusz i Abraham synowie niegdyś Aleksego Chojnowskiego, Jan i Stanisław synowie niegdyś Józefa Bajki, Wojciech Milewski, Stanisław Żołnierz Wiszowaty, wielu innych współwłaścicieli z Chojnowa. Ustalono, że narożny węgieł graniczny znajduje się zaznaczony na sośnie, w miejscu, gdzie dobiegała granica wsi Boguszki, rubież ciągnęła aż do łąki zwanej Warchołowo, skąd kierowała się do sadzawki plebana trzciańskiego, ks. Macieja. Na Warchołowie spotykały się granice dóbr Chojnowo, Kamionka (Mroczki) i kościelnej osady młyńskiej na Dobarzu stycznia 1545 Aleksy syn Mikołaja Mroczka z Kamionki, w imieniu swego ojca okazał wypis z ksiąg podkomorskich bielskich Constitutus personaliter nobilis Alexius, filius nobilis Nikolaii Mroczek de Camionka, praefati patris sui nomine exibuit rescripta 4 ex Libro 9 W. Semkowicz, Wywody szlachectwa w Polsce w XIV -XVII w., Rocznik Towarzystwa Heraldycznego, t. III, Lwów 1913, s Archeografičeskij sbornik dokumentov otnosiaščichsja k istorii severo -zapadnoj RusiiIzdavaemyi pri upravlenii Vilenskago Učebnago okruga, t. I, Vilna 1867, nr 18, s Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej cyt. AGAD) Warszawa, Kapicjana, nr 32, s

11 Succamerariali Campestri istius districtus Bielscensis sigillato sigillo vice succamerarii in actu contenti bene noterio granitierum factarum in circum bonorum praefatorum Camionka cum colleteralibus vicinis, videlicet: Choynowo, Wilamowo, Boguszewskie, petens sibi eos in Librum Terrestrem ingrossari. Que sunt per Judicium admissa. Quarum tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis: Actum in loco differentiarum bona Camionka ex una et Choynowo ex altera partibus. Feria tertia proxima post Dominicam Oculi anno Domini Millesimo Quingentessimo Quadragesimo Tertio [27 II 1543]. Prraesentibus nobilibus: Mathiae Wyloch, Venceslao Milewski ministerialibus terrestribus Bielscensis et aliis quam plurimus fide dignis. Generosus Stanislaus Gąsowski vice succamerarius Terrestio Bielscensis inter bona haereditaria nobilium Nicolai Mroczek de Camionka ex una et Martini antiqui, Bartolomaei, Stanislai, Martini olim Laurentii, Augustini, Stanislai, Mathiae, Trojani olim Alexii, Matthaei, Abrhae olim Alexii, Joannis Stanislai olim Josephi Bayka, Alberti Milewski, Stanisław Żołnierz Wiszowaty et eorum aliarum comparticipium de Chojane ex altera partibus. In granicie et pariete dividente bona eorum ab imanem de unanimi consense ac compromisso mediante concordia factae tales granities innovando, scopulos de terra errexit et alia signa granitialia in aboribus exciendo instar crucis fecit. Incipiens primum ab angulo Boguszewski ad pinum et abinde procederis ad grond habendo bona Kamionka a dextra et Choynowo a sinistra partibus, usque ad campum dictum Varcholowa, et per campum istim usque ad piscinam plebani Trzcieński. Ibidem easdem granities concludendo. Quas quidem granities easdem ambae partes taliter factas, et constitusa surminisenent se tenere invidabiliter perpetuis temporibus. Sub vadio: 100 marcarum pro fisco Regiae Maiestatis et totidem parti, et Officio Succammmerali 40 marcarum, Judicio Terrestri 3 marcarum. Item 2 a piscina plebani Trzciński: Actum in loco differentiarum dividentium bona haereditaria Camianka ab una, a piscina plebani Trzcieński ex altera partibus. 11

12 Feria tertia proxima post Dominicam Oculi anno Domini Millesismo Quigentesimo Quadragessimo Tertio [27 II 1543]. Praesentibus quibus supra. Generosus Stanislai Gąsowski vice succamerarius terresti Bielscensis inter bona Kamionka nobilis Nicolai Mroczek de ibidem ex una et bona sanctuarii ecclesiae in Trzciane seu alias piscinam honorabilis domini Mathiae plebani ad presens moderni ex altera partibus, de unanimi consensu, et voluntate mediante concordia factis granitiem antiquam dividens bona eorum praedicta renovavit. Incipiens ab angulari scopulo stante in parte bonorum Camionka penes campum Warcholowo dividente bona Choynowo ex una, et terram praedictam sanctuarii ecclesiae parochialis in Trzciane ex altera partibus procedendo ab fluviollem Camionka antiquo limite, habendi bona ipsa seu terram Sanctuarii a sinistra et per transendo eundum fluviollum Camienka in transversum retro. Ab inde tramite et limite antiquo usque ad Biele Rudzyńskie et angulum Wilamowski. Ibidem concludendo easdem granities scopulos de terra errexit et alia signa granitialia in arboribus excidit. Quas quidem granities modo praemisso factas et scopulos ipsse ambae partes summiserunt se perpetuis temporibus invilabiliter tenere. Sub vadio 100 marcarum pro fisco Regni Maiestatis et totidem parti et Officicio Succamerariali 40 et Juditio Terrestrium [30] marcarum. Item 3 a Wilamowo: Actum in loco differentiarum dividentium: bona haereditaria Camionka ex una et Wilamowo ex altera partibus. Feria tertia proxima post dominicam Oculi anno Domini Millesimo Quingentesimo Quadragesimo Tertio. Praesentibus quibus supra[27 II 1543]. Generosus Stanislaus Gąsowski vicesuccamerarius terrestris Bielscensis granitiem antiquam dividentem bona haereditaria Camionka nobilis Nicolai Mroczek haeredisde ibidem ex una et Wilamowo nobilium Joannis, Jacobi olim Andreae similiter haeredum de ibidem ex altera partibus, de unanimi consensu et voluntate, ac compromisso earundem partium mediante concordia factis, renovavit. Incipiens a scopulo angulari stante in parte bonorum Camionka in loco dicto Rudzieńskie Biele dividente bona sanctuarii ecclesiae parochialis in Trzcianne ex una et Wilamowo ex altera partibus. Et abinde proceden 12

13 do sylva per borram signis antiquis granitialibus ad formarum pyrus habendo bona Camionka a dextra et Wilamowo a sinistra partibus, et abinde procedendo a formato limite antiquo usque ad scopulum angularum bonorum Kulesze pariter penes viam quae ducit de Boguszki ad Dobarz. Ibidem easdem granities concluderum, ubi scopulo de terra erexit et alia signa granitialia in arboribus quercinis fereximmis ac alminis instar crucis exidit, et fecit. Quas quidem granities modo praemisso factas et innovatas ipsae amba partes perpetuis temporibus summiserum se firmiter et imviolabiliter tenere. Sub vadio 100 marcarum pro fisco Regiae Maiestatis et totidem parti et Officio Succamerariali 40 marcam et Judicio Terrestium [3] marcarum. Item 4 a pratis Boguszkich et Mylewskich. Actum in loco differentiarum inter bona dividentium haereditaria Camionka ex una et Boguszki praetaque Milewskich ex altera partibus. Feria tertia proxima post Dominicam Oculi anno Domini Millesimo Quingentessimo Quadragesimo Tertio [27 II 1543]. Praesentibus quibus supra: Generosus Stanislaus Gąsowski vice succamerarius terrestris Bielscensis inter certum fundum pratorum consistentium post Dobary circa fluvium Biebrza et supra lacum Biale et Krzywe nobilis Mroczek de Kamionka et Jacobi, Petri de Boguszki ex una ac Stanislai, Marci olim Macarii cum filiastris Albert, Nicolai olim Jacobi, Venceslai ministerialis, Pauli, Jacobi olim Alexii de Mylewo ex altera partibus, eorum antiquis usus et ingressus juxta consvetudinem juris Lithvanies granitiem antiquam perpetue dividentem omnia eorum prata, pastit, scopulis et aliis signis metalibus obsignavit ordine tali: Incipiens primum a fluvio Biebrza habendo ipsam fundum pratorum distus Mroczek et Boguszkow a dextra et Mylewskich a sinistra partibus et inde procedento ad rubetum et per medium rubeti recto trnnite eundo ad lacum Ossowo dictum et per medium illius ad Grąd Jemiolny et abinde ad acien [?] borrae seu nemoris dicti Dobary. Ibidem dictis granities concludendo. I qua tali granitie seu limite scopulos de terra errexit et in arboribus quercinis et alninis instar crucis. Qua quidem granities modo praemisso factas ipsae ambae partes perpetuis temporibus inter se firmiter et inviolabiliter tenore et observare summisserunt. 13

14 Sub vadio centum marcarum pro fisco Regiae Maiestatis et totidem parti easdem tenendi et Officio Succameriali quatuordecem marcarum et Juditio Terrestri trium Marcarum. Extractum ex Libro Campestri Succameriali Terrae Bielscensi. Ex Actis Terrestris Terrae Bielscensi Surazensi rescriptum. W 1569 r. szlacheccy właściciele gruntów we wsi Chojnowie złożyli przysięgę na wierność królowi polskiemu i Koronie Polskiej. W wykazie zaprzysiężonych spotykamy m.in. Cherubina syna Piotra, który w swoim imieniu i imieniu braci rodzonej Rosłana i Jakuba złożył tę przysięgę. 12 Wraz z unią lubelską 1569 r. i inkorporacją Podlasia do Korony Polskiej (w tym Trzciannego) ostatecznie zarzucono prawa litewskie, które przysługiwały władcy, jego urzędnikom i poddanym, m.in. do korzystania z lasów szlacheckich. Odtąd prawa gruntowe posiadała wyłącznie szlachta. Inwentarz włości goniądzkiej z 1571 r. wymienił wieś Chojnowo szlachta z dwunastoma włókami gruntów (ok. 198 ha). W 1576 r. lustratorzy dóbr królewskich stwierdzili, że ziemianie KJM, jako: pan [Jakub] Sieklicki, Choynowsczy, Kulesze, Kramkowscy, Mroczkowie, panowie Wylanowsczy, w imionach swych, gdzie przedtym bartnicy KJM drzewo bartne chodzili, skoro po przyłączeniu Podlasza do Korony, poczęli im tego bronić i do tego czasu bronią, a sami stąd pożytek mają. A tak my tę sprawę odesłali do łaski KJM, w czem nauki potrzbują, jaki się ma pan leśniczy [goniądzki] zachować. 13 W 1580 r. z Chojnowa zapłacono podatek z dziesięciu włók szlacheckich i jednej włóki osiadłej (chłopskiej), z odrębnych szlacheckich działów własnościowych: Macieja Wilamowskiego jedna włóka szlachecka, na której gospodarował jego brat Jan, właściciel sąsiedniego majątku ziemskiego Wilamówki, Wawrzyńca Chojnowskiego syna już nieżyjącego Augustyna osiem włók szlacheckich, Jana Karasiewicza, który w Chojnowie posiadał jednego zagrodnika rolnego, Lenarta Baykowskiego włóka szlachecka, 12 Akta unji Polski z Litwą , wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932, s Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1576, wyd. J. Topolski, J. Wiśniewski, Warszawa 1959, s

15 Andrzeja Mroczka trzy czwarte włóki osiadłej i jednego zagrodnika rolnego 14, Rosłana Mroczka jedna czwarta włóki osiadłej, na której gospodarował jego brat Andrzej. 15 W 1591 r. w rejestrze podatku poborowego nie wyodrębniono osobno wsi Chojnowo, ale z leżących tam gruntów płacono w jednym miejscu Boguszki, Chojnowo i Mroczki włók osiadłych cztery, od ogrodników dziesięciu, po 3 grosze, a w innym miejscu: Chojnowo, Kołodzież, Milewo i Pisanki, z włók szlacheckich trzydziestu, włók osiadłych dwóch, ogrodników dziesięciu, po 2 grosze. 16 Ciekawe, że w popisach szlachty, która stawiła się na popisy pospolitego ruszenia w 1528, 1565 i 1567 r. zgłaszający nie podali, że stawili się z Chojnowa. Trudno wytłumaczyć tę kwestię, ale niewątpliwie łączy się z faktem, że właściciele gruntów w Chojnowie swoje wojenne obowiązki odprawiali w poczcie Radziwiłłów właścicieli dóbr goniądzkich. W 1571 r., gdy dobra goniądzkie przyłączono już do dóbr własnych króla Zygmunta Augusta, stwierdzono we wsi Chojnowie, ziemianie Chojnowscy, Mroczkowie i Bajkowie trzymający włók 12, stawiają na wojnę 1 konia, ze zbrojnym jeźdźcem. 17 W 1629 r. podatek opłacili z Chojnowa: Wojciech niegdyś Stanisława, Jakub, Wojciech, Paweł, Adam, Jan z inszemi cześnikami z domów na włókach 6½ czerwca 1674 r. należny podatek pogłównego opłacili z Chojnowa: pan Jakub Chojnowski z żoną, pan Wojciech Chojnowski z żoną, syn, córka, parobek, kucharka osób sześć, pan Paweł Pisanka z żoną, pan Marcin Pisanka z żoną i brat, pan Wojciech Chojnowski z małżonką, (u tegoż parobek, kucharka, osób chłopskich dziewięć), Zofia Pawłowiczowa z synem, pani Iwicka (u niej parobek i dzieweczka), pan Józef Chojnowski z żoną osób dwie, Mateusz Milewski z żoną (i parobek), pan Aleksander Szorc z żoną, synów dwóch, kucharka (u tegoż kucharka i chłopskich osób siedem), Piotr Szadkowski z żoną, pan Jerzy Milewski z żoną, Marcin Mordesz z żoną Syn Piotra. 15 A. Jabłonowski, Podlasie Warszawa 1908, cz. 1, s Tamże, cz. 1, s Tamże, cz. 2, s Archiwum Państwowe Białystok, Księga grodzka brańska AGAD Warszawa, ASK, dz. I, nr 70, k. 885v i

16 W 1633 r. pleban trzciański odbierał dziesięcinę po 4 grosze z włóki, m.in. ze wsi Choinowo, zgodnie z wyrokiem króla Zygmunta III czerwca 1674 r. należny podatek pogłównego opłacili z Chojnowa: pan Jakub Chojnowski z żoną, pan Wojciech Chojnowski z żoną, synem, córką, parobkiem i kucharką, pan Paweł Pisanka z żoną, pan Marcin Pisanka z żoną i bratem, pan Wojciech Chojnowski z małżonką, parobkiem, kucharką i sześcioma osobami chłopskimi, Zofia Pawłowiczowa z synem, pani Iwicka z parobkiem i dzieweczką, pan Józef Chojnowski z żoną, Mateusz Milewski z żoną i parobkiem, pan Aleksander Szorc z żoną, dwoma synami, kucharką i siedmioma osobami chłopskimi, Piotr Szadkowski z żoną, pan Jerzy Milewski z żoną, 21 Marcin Mordesz z żoną. W Centralnym Archiwum Historycznym w Grodnie w zespole archiwalnym Grodzieński Komitet Gubernialny do Rozpatrzenia i Ułożenia Inwentarzy Majątków Ziemskich zachowały się dwa inwentarze dwóch majątków ziemskich z Chojnowa. 22 Pierwszy z inwentarzy dotyczył majątku Wiktora Chojnowskiego, syna Mateusza, położonego w Chojnowie, a spisanego w 1844 r. Obejmował on sześć dziesięcin (6,6 ha) siedliska dworskiego, sześćdziesiąt siedem dziesięcin (73,7 ha) gruntów ornych, dziesięć dziesięcin (11 ha) łąk, czternaście dziesięcin (15,4 ha) oraz trzydzieści dziesięcin (33 ha) lasów. Łącznie majątek Wiktora Chojnowskiego w Chojnowie liczył sto dwadzieścia siedem dziesięcin (140 ha), przy czym do folwarku pańskiego należało dziewięćdziesiąt jeden dziesięcin (101,1 ha). Tylko folwark dysponował lasa- 20 Biblioteka Uniwersytecka Wilno, f. 57, B 54, nr 40, k AGAD Warszawa, ASK, dz. I, nr 70, k. 885v i CAH Grodno, f. 96, op. 1, nr 74 i

17 mi i pastwiskami. Chłopi pańszczyźniani uprawiali pozostałe trzydzieści sześć dziesięcin (39,6 ha), z czego trzy dziesięciny zajęte były pod chłopskie siedliska, sześć dziesięcin stanowiły chłopskie łąki, a dwadzieścia siedem dziesięcin było chłopskimi. Chłopi posiadali trzy domy mieszkalne, trzy chlewy i trzy stodoły, a chłopski inwentarz żywy obejmował dwa konie i sześć wołów. Każdy z pańszczyźnianych chłopów odbywał tygodniowo dwa dni pańszczyzny sprzężajnej i dwa dni pańszczyzny pieszej. Łącznie w roku chłopi z Chojnowa mieli obowiązek przepracować rocznie sto cztery dni własnym sprzężajem i kolejne sto cztery dni pańszczyzny pieszej. 23 W 1847 r. sporządzony został inny inwentarz, majątku drobnoszlacheckiego z Chojnowa. Gospodarstwo będące własnością Józefa Chojnowskiego obejmowało jedynie pięć dziesięcin (5,5) ha, z czego siedlisko zajmowało jedną drugą dziesięciny (0,55 ha), łąki jedną i jedną drugą dziesięciny (1,65 ha) łąk i trzy dziesięciny (3,3 ha) ziemi ornej. W obejściu znajdował się dom mieszkalny dworek, jeden spichlerz, jeden chlew, jedna stodoła. Również w stosunku do tego gospodarstwa swoje obowiązki odrobkowe mieli chłopi pańszczyźniani z Chojnowa. 24 W 1886 r. w świetle danych Grodzieńskiego Gubernialnego Komitetu Statystycznego w Chojnowie znajdowały się trzy typy własności: grunty należące do okolicy drobnoszlacheckiej (97 ha), grunty majątku ziemskiego Chojnowo (118 ha) 25 grunty chłopskie (40 ha). Nazwa osady Właściciel Orne i siedzib Wieś chłopska Choinowo Majątek ziemski Choinowo Okolica szlachecka Choinowo Mroczkowskie Towarzystwo Włościańskie Konstanty Chojnowski Różni właściciele Łąk i pastwisk Las Nieużytki Razem 1 35 ½ CAH Grodno, f. 96, op. 1, nr CAH Grodno, f. 96, op. 1, nr P. Dikov, Spisok zemlevldenii v Grodnenskoj gubernii, Grodna 1890, s

18 W obrębie gruntów wsi Chojnowo znajdowały się również grunty należące do majątku ziemskiego Mroczki. 22 czerwca 1674 r. właścicielem jego był Aleksander Mroczek. Do niego należały też własności na Boguszkach, gdzie mieszkał poddany Jakub Dzięcioł z żoną, a na Chojnowie poddany Marcin Szesko z żoną. Prócz Aleksandra Mroczka były w Mroczkach inne dworki, m.in. pana Jerzego Mroczka (z żoną), a należeli do niego zagrodnik w Chojnowie z żoną i bratem; 26 pana Stanisława Mroczka, (gdzie mieszkała jego żona, parobek, kucharka, Grzegorz Puc z siostrą, ogrodnik Mateusz Lech z komornicą a także poddany Marcin Kusy z żoną); pana Grzegorza Mroczka (mieszkał z żoną i córką); pana Jerzego Mroczka (z żoną, a należeli do niego ogrodnik w Chojnowie z żoną i bratem); pana Jana Wojnickiego (gdzie mieszkał z żoną, dziewką); Jana Matuszyk Mroczka (miał ogrodnika Jakuba Mikutę, mieszkającego z żoną i bratem); pana Jakuba Mroczka (pasierba pana Wojnickiego, z żoną); Jana Mroczka (pasierba pana Wojnickiego, z żoną); pana Kazimierza Gołębiewskiego (z żoną); pani Maciejowej Mroczkowej, wdowy; panny Teresy Mroczkówny; pana Stefana Mroczka (z żoną i parobkiem Gasparem). W 1846 r. właścicielem majątku Mroczki był Antoni Haraburda, syn Stefana, właściciel Mroczek, Kulesz Kosówki i Bajek. Po śmierci Antoniego Haraburdy, 20 I 1884 r., wyrok sądowy nakazał wprowadzenie we władanie jego syna, Henryka Haraburdy. 19 I 1886 r. wprowadzony go we władanie dóbr: Mroczki, Wiszowate, Kulesze Kosówka vel Zaleszczyzna, łąki koło Kramkówki Wielkiej w uroczysku Mikile. 27 Henryka Haraburdę wspominał Zygmunt Gloger: W jednym miejscu, na bezludnym brzegu, stała wśród bujnego sitowia uwiązana u pala na łańcuchu zamkniętym kłódką, porządnie pomalowana na biało i niebiesko czyjaś łódka. Wioślarze objaśnili, że to łódka pana Haraburdy, właściciela Mroczek, posiadającego rozległe łąki nad Biebrzą. 28 W 1911 r. Henryk Haraburda zmarł, a jego spadkobiercą został syn rotmistrz Stefan Haraburda. 29 W 1914 r. doszło do ponownego rozdrobnienia dóbr ziemskich pomiędzy wdowę Konstancję, córki: Marię z Haraburdów Szumkowską, Jadwigę, Julię z Haraburdów Radziewiczową, Wandę i Irenę oraz synów: Stefana, Henryka, Wandalina i Jana, Antoni 6/70 i wdowa po nim Maria 1/ AGAD Warszawa, ASK, dz. I, nr 70, k. 896v, 897v, 935v 27 AP Białystok, Starszy Notariusz Grodzieński, nr 83, k Z. Gloger, Dolinami rzek. Biebrza, 29 AP Białystok, Starszy Notariusz Grodzieński, nr 75, k

19 W 1909 r. działało Chojnowskie Towarzystwo Włościańskie, którego członkami było dwudziestu gospodarzy ze wsi Chojnowa, Pisanek, Czekołd, Masi, Wyszowatych i Magnusz. Wśród nich mieszkańcami Chojnowa byli: Konstanty Grochowski, s. Józefa, Antoni Chojnowski, s. Adama, Józef Dąbrowski, s. Stanisława, Wincenty Babiński, s. Franciszka, Aleksander Milewski, s. Jana, Franciszek Szorc, s. Piotra, Antoni Chojnowski, s. Adama, Adam Pruszyński. Uregulowali oni wówczas należności z tytułu pięćdziesięciu pięciu i jednej dziesiątej dziesięcin (ok. 60 ha) ziemi dworskiej właścicielce majątku Nowa Wieś Marii Gonczarowej, córki Aleksandra. Akt notarialny oparty był o plan gruntów sporządzony w 1908 r., a ziemia nabywana graniczyła przez drogę z gruntami majątku Nowa Wieś VIII 1911 r. pięćdziesiąt osób chłopów i mieszczan ze wsi Chojnowo, należącej do włości przytulańskiej nabyli z państwowych lasów piętnaście dziesięcin 830 sążni² (17 ha), położonych w szesnastym kwartale twz. Dobarskiej Daczy. 31 Okręgowy Urząd Ziemski Białostocki podał do publicznej wiadomości 15 X 1928 r.: Ustalić obszar scalenia gruntów jednostek administracyjnych wsi Chojnowo, Boguszki, Milewo i Pisanki, gm. Trzcianne, pow. białostockiego, w skład którego wejdą: grunty nadziałowe wpisane do akt nadawczych o obszarze ok. 87,84 ha, drobnoszlacheckie niehipotekowane o obszarze 419,5 ha, oraz dokupione poleśne, o obszarze około 30,5 ha, wsi Chojnowo, grunty drobnoszlacheckie, niehipotekowane o obszarze około 153 ha, wsi Boguszki, grunty drobnoszlacheckie niehipotekowane o obszarze ok. 163,65 ha, objęte księgą hipoteczną majątku Okrągłe lit. B, o obszarze około 50 ha i dokupione ze wsi Dzieżki o obszarze około 20 ha, wsi Pisanki. 30 AP Białystok, Starszy Notariusz Grodzieński, nr 107, k AP Białystok, Starszy Notariusz grodzieński, nr 115, k

20 Ogółem 1204 ha, położone w jednym dziale w granicach następujących: z zachodu lasy państwowe, łąki wsi Krzeczkowo i Żodzie, z północy lasy państwowe, grunty majątku i wsi Mroczki, wsi Kulesze Kosówka i wsi Masie, ze wschodu grunty wsi Nowosiółki, wsi Wojszki, wsi Kołodzież i wsi Niewiarowo oraz od południa grunty rozparcelowane folwarku Okrągłe i wsi Zucielec i Zubole. 32 Kiedy 31 I 1926 r. prowadzono prace komasacyjne w Wiszowatych, pracownicy Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Białymstoku zapisali: Włościanie wsi Chojnowo w przedmiocie podziału wspólnego pastwiska zawarli polubowny układ, zaś szlachta tej wsi oświadczyła, że żadnych praw do wspólnego pastwiska położonego we wsi Wiszowate nie rości i nawet nie wie, że takowe istnieją. Natomiast oświadczyła, że posiadają w ograniczeniu wsi Chojnowo wspólne pastwisko, z którego wyłącznie korzystają tylko włościanie i szlachta wsi Chojnowo żadnych umów w tym przedmiocie podpisywać nie chce i protokołu nie podpisze. 33 Wydział Hipoteczny przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, Sekcji Ziemskiej, obwieścił, że nieruchomość powstała ze scalenia wsi Chojnowo, gmina Trzcianne, pow. białostockiego, wywołana została do pierwiastkowej regulacji hipotecznej na dzień 27 grudnia 1938 r. Nieruchomość o powierzchni 7 ha 2143 m² pozostawała w posiadaniu: Józefa Śleszyńskiego, Piotra Pruszyńskiego, Władysława Pruszyńskiego, Antoniego s. Jana Pruszyńskiego i innych. 34 Wydział Hipoteczny przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, Sekcji Ziemskiej, obwieścił, że nieruchomość powstała ze scalenia wsi Chojnowo, gmina Trzcianne, pow. białostockiego, wywołana została do pierwiastkowej regulacji hipotecznej: Władysława Pruszyńskiego 6 ha 7604 m², Antoniego Chojnowskiego 7 ha 8411 m², Spadkobierców Franciszka Chojnowskiego w jednej drugiej, a Piotra Milewskiego, s. Antoniego w jednej drugiej częściach Białostocki Dziennik Wojewódzki, nr 9 z 15 V 1929, s AP Białystok, Powiatowy Urząd Ziemski Białostocki, nr Białostocki Dziennik Wojewódzki, nr 19 z 1 X 1938, s Białostocki Dziennik Wojewódzki, nr 25 z 31 XII 1938, s

21 Wzgórze Szubiennica Nazwę wzgórza Szubiennica, przy drodze z Trzciannego do Chojnowa łączono z wydarzeniami r. Nie tylko miejscowa tradycja historyczna, ale również represje popowstaniowe świadczą o uczestnictwie mieszkańców obszarów między Narwią a Biebrzą w tym zrywie narodowym. Mieszkańcy wsi Chojnowo w 1910 r. 1. Leon Bajkowski lat 43, żona Urszula lat 43, syn Bolesław lat 15, Antoni lat 8, córka Stefania lat 16, Kazimiera lat Józef Chojnowski lat 53, żona Anna lat 62, córka Wiktorya lat 18, zięć Mieczysław Śleszyński lat 36, żona Józefa lat 35, syn Bolesław lat 8, córka Anna lat 11, Bronisława lat 8, Marjanna lat Adam Prószyński lat 46, żona Antonina lat 38, syn Szymon lat 16, Paweł lat 14, Piotr lat 6, córka Stefania lat 12, Antonina lat 9, Walerja lat Antoni Prószyński lat 42, żona Aleksandra lat 23, córka Marjanna lat 2, siostra Marjanna lat Jakub Prószyński lat 42, żona Józefa lat 39, syn Franciszek lat 7, Jan lat 4, Władysław lat 1, córka Albertyna lat Wojciech Chojnowski lat 63, żona Marjanna lat 46, syn Aleksander lat 19, Józef lat 14, Franciszek lat 5, córka Anna lat 2, Marjanna lat Antoni Chojnowski lat 39, żona Michalina lat 23, syn Józef lat 1, córka Marjanna lat 5, Anna lat 2, brat żony Józef Mońko. 21

22 8. Antoni Tołczyk lat 45, żona Marjanna lat 39, syn Aleksander lat 19, Władysław lat 17, Jan lat 9, córka Stefania lat Adolfa Janowa Chojnowska lat 24, córka Romualda, siostra męża Marjanna lat Wincenty Chojnowski lat 60, żona Emilia lat 53, córka Franciszka lat 13, zięć Stanisław Chrzanowski lat 39, żona Marjanna lat 26, syn Walerian lat 2, Czesław lat 1, córka Aleksandra lat Jan Chojnowski lat 61, żona Weronika lat 55, zięć Józef Polkowski lat 32, żona Jadwiga lat 32, syn Aleksander Stypułkowski lat 6, córka Wanda Stypułkowska lat Antoni Chojnowski lat 43, żona Józefa lat 34, syn Henryk lat 8, Czesław lat 2, Józef lat 1, córka Kornelia lat 11, Filomena lat Wilhelm Chojnowski lat 83, żona Franciszka lat 39, jej córka Stanisława lat Wojciech Szydłowski lat 36, żona Karolina lat 44, syn Stefan lat 17, Jan lat 10, Bolesław lat Marjanna Chojnowska (wdowa) lat 53, syn Bolesław lat 24, Antoni lat 18, córka Weronika lat Mateusz Borawski lat 66, żona Wiktorja lat 53, syn Józef lat 22, Mieczysław lat 8, Władysław Osiecki lat 21, Stanisław Osiecki lat 17, 17. Andrzej Borawski lat 36, żona Anna lat 33, córka Dorota lat Kazimierz Chojnowski lat 31, żona Franciszka lat 20, syn Bolesław lat 1, Piotr Chojnowski lat 33, żona Emilia lat 28, syn Franciszek lat 9, córka Leokadia lat 6, matka Jadwiga lat Jan Mroczek lat 53, żona Anna lat 48, syn Józef lat 18, Franciszek lat 15, Zygmunt lat 4, córka Wincenta lat 20, Kornelia lat Władysław Hermanowski lat 26, żona Marjanna lat 21, matka Anna Maria lat 53, syn Konstanty lat 20, córka Donata lat Antoni Borawski lat 41, żona Olimpia lat 33, syn Bronisław lat 10, Bolesław lat 10, córka Anna lat 12.siostrzenica Marjanna Gromadzka lat Antoni Bajkowski lat 36, żona Kazimiera lat 29, syn Józef lat 8, Władysław lat 2, córka Aleksandra lat 6, Helena lat 4, matka Rozalia lat 52, córka Marjanna lat Piotr Milewski lat 42, żona Emilia lat 33, córka Wiktorya lat 13, Bronisława lat 8. 22

23 24. Franciszek Chojnowski lat 40, żona Marjanna lat 40, syn Antoni lat 4, Mieczysław lat 2, córka Katarzyna lat 13, Marjanna lat 7, Helena lat 6, ojciec Jan Chojnowski lat Ludwik Kozikowski lat 60, żona Anna lat Jan Miniewicz lat 33, żona Michalina lat 28, syn Aleksander lat 6, córka Anna lat 4, matka Marjanna lat 73, syn Józef lat Michał Borawski lat 24, żona Marjanna lat 22, siostra Anna lat Andrzej Borawski lat 53, żona Katarzyna lat 49, syn Kazimierz lat 10, córka Wiktorya lat 7, Marjanna lat 6, Michalina lat 2, syn Józef Borawski lat 30, żona Janina. 29. Wojciech Rutkowski lat 49, żona Paulina lat 43, syn Stanisław lat 16, córka Konstantyna lat 13, Feliksa lat 10, Weronika lat Kazimierz Chojnowski lat 53, żona Aleksandra lat Antoni Chojnowski lat 53, żona Marjanna lat 43, córka Kazimiera lat 19, Stefania lat Aleksandra Chojnowska lat 43, syn Józef lat 11, córka Anna lat 16, Adolfa lat Antoni Chojnowski lat 43, żona Aleksandra lat 34, syn Konstanty lat 2, córka Emilia lat 19, Bronisława lat 11, Genowefa lat 13, Gabryela lat 8, Zofia lat 6, matka Michalina lat 83, Konstanty Grochowski lat 48, żona Kamelia lat 34, syn Mieczysław lat 12, Bronisław lat 11, Stefan lat 9, Edward lat 4, córka Katarzyna. 34. Konstanty Chojnowski lat 36, żona Emilia lat 36, syn Władysław lat 11, Józef lat 7, córka Bronisława lat 8, Marjanna lat Franciszek Grochowski lat 64, żona Rozalia lat 55, córka Aleksandra lat Wincenty Dąbrowski lat 61, żona Paulina lat 59, syn Albin lat 16, córka Wiktorya lat 13, syn Aleksander lat 28, żona Józefa lat Jan Dąbrowski lat 54, żona Józefa lat 45, syn Antoni lat 8, córka Adolfa lat Paweł Grochowski lat 76, syn Wincenty Grochowski lat 48, żona Emilia lat 39, córka Stefania lat 17, Wiktorya lat 13, Bronisława lat 10, Aleksandra lat 7, Marjanna lat 8, Kamilia lat Jan Grochowski lat 36, żona Marjanna lat 27, syn Antoni lat 1, córka Jadwiga lat Aleksander Mońko lat 63, żona Józefa lat 53, syn Konstanty lat 15, córka Bronisława lat Aleksandra Babińska lat 66, córka Emilia Mońko lat

24 42. Jan Pisanko lat 53, żona Julianna lat 34, syn Józef lat 16, Bolesław lat 7, Ksawery lat 8, Michał lat 2, córka Anna lat 18, Filomena lat Antoni Pisanko lat 34, żona Marjanna lat 34, syn Salwian lat 7, Leopold lat 4, córka Donata lat 12, Marjanna lat 10, Wiktorya lat 5, Zofia lat Piotr Szesko lat 28, żona Zofia lat 25, syn Henryk, siostry: Anna lat 16, Stefania lat 14, Zuzanna lat Antoni Szeszko lat 28, żona Emilia lat 23, syn Józef lat 3, córka Zofia lat 1, matka Marjanna lat Franciszek Kuczyński lat 53, żona Wiktorya lat 52, córka Jadwiga Ciszewska lat 24, syn Antoni Ciszewski lat Stanisław Dąbrowski lat 66, Józef Gęślicki lat 73, 48. Ignacy Znosko lat 57, żona Julianna lat 47, syn Aleksander Dąbrowski lat 21, córka Wincenta Dąbrowska lat 13, Anna Dąbrowska lat 16, Teofila Znosko lat Józef Dąbrowski lat 53, żona Teresa lat 43, syn Antoni lat 20, Bolesław lat 15, Kazimierz lat Stanisław Szorc lat 35, żona Anna lat 29, córka Marjanna lat 8, Helena lat Józef Szorc lat 52, syn Ksawery lat 17, Kazimierz lat 15, Władysław lat 10, córka Leokadia lat 13, Marjanna lat 8, brat Wincenty lat Jan Bujno lat 78, synowa Wiktorya żona Antoniego Bujno lat 43, syn Józef lat 10, Edward lat 4, córka Wiktorya lat 14, Anna lat Antoni Chojnowski lat 53, żona Stefania lat 43, syn antoni lat 15, Wacław lat 8, córka Helena lat 19, brat Konstanty Chojnowski lat 44, żona Marjanna lat 41, córka Bronisława lat 14, Emilia lat 13, Kamilia lat 9, Aleksandra Jan Chrzanowski lat 39, żona Jadwiga lat 29, syn Stanisław lat 7, córka Bronisława lat 5, Marjanna 5, matka Franciszka lat 73, Zuzanna Babińska lat Antoni Magnuszewski lat 48, żona Aleksandra lat 31, syn Józef lat 6, Michał lat Franciszek Szorc (wdowiec) lat 55, syn Michał lat 21, córka Bronisława lat 17, Stanisława lat 12, ojciec Piotr lat Aleksander Milewski lat 29, żona Franciszka lat 33, syn Antoni lat 9, córka Marjanna lat 11, Helena lat 1, brat Józef lat

25 58. Wincenty Babiński lat 43, żona Aleksandra 34, syn Konstanty lat 10, Franciszek lat 7, córka Anna lat 12, Marjanna lat 4 (zmarła). 59. Kazimierz Gęślicki lat 83, żona Katarzyna lat Wiktor Znosko lat 40, żona Feliksa lat 28, córka Eleonora lat 19, Zofia lat 6, Natalia lat 4, Marjanna lat I wojna światowa Do wybuchu I wojny mieszkańcy Chojnowa nie mieli styczności z wojskami carskimi. Wojsko stacjonowało w pobliskim Trzciannem. Żołnierze rozlokowani byli po kilku w prywatnych domach, natomiast właściciele domów byli obowiązani utrzymać stacjonujących żołnierzy. W momencie wybuchu wojny żołnierze opuścili Trzcianne. Działania wojenne szczęśliwie ominęły miasteczko. Najbliższy odcinek frontu znajdował się nad rzeką Biebrzą w okolicach Goniądza i Osowca. 6 sierpnia Niemcy oblegający twierdzę Osowiec użyli gazów bojowych. 37 Bezpośrednio z Chojnowa w działaniach wojennych udział wzięli: Józef Dąbrowski, który służył przez 9 lat w Moskwie, a następnie w Siedlcach, Mieczysław Grochowski służył w Kijowie (bardzo dobry strzelec), Bronisław Grochowski także służył w Kijowie. Jednak w pamięci mieszkańców zachowało się nazwisko niejakiego Babińskiego, który odsłużył w wojsku carskim dwadzieścia pięć i następnie powrócił do wioski. Zdążył się jeszcze ożenić i doczekać jednego syna Archiwum Parafialne w Trzciannem. Spis parafian z 1910 r. 37 H. Modzelewski, Ciekawe dzieje Osowca jako wsi i miasta, Osowieckim Szlakiem, nr 6 (27), 1996, s Relacja ustna H. Dąbrowskiego z Chojnowa. 25

26 Organizacja Strzelec Za założyciela organizacji Strzelec w Chojnowie należy uznać Władysława Chojnowskiego, późniejszego członka ruchu oporu, partyzanta o pseudonimie Kret. Organizacja została zawiązana w 1937 r. Przez cały okres swej działalności należało do niej około dwudziestu młodych mieszkańców wioski. Spotkania członków organizacji odbywały się dwa razy w tygodniu. W każdą niedzielę było strzelanie na Białych Górach (wzniesienia w okolicy Chojnowa). Strzelano z polskich karabinów jednostrzałowych nazywanych Flowerami. Natomiast raz na kwartał w lasach pod wsią Wiszowate odbywało się strzelanie z francuskich karabinków ośmiostrzałowych Lebel, nadzorowane przez wojskowych z jednostki wojskowej w Osowcu. Drugie spotkanie miało miejsce wieczorem w środku tygodnia, a poświęcone było doskonaleniu musztry, przepisom regulaminu wojskowego, topografii, wymarszom itp. Członków Strzelca wyróżniały czapki maciejówki, kompletnego umundurowania nie posiadali. Organizacja zajmowała się też organizowaniem zabaw, z których dochód przeznaczano na opłacenie orkiestry, wynajem sali oraz własne potrzeby. Dwa razy do roku odbywały się wyjątkowo huczne zabawy na św. Pawła w czerwcu i raz w zimie w karnawale. Do tańca przygrywała orkiestra wojskowa z jednostki w Osowcu. Bawiono się w świetlicy wynajmowanej u Władysława Szeszko. W czasie mobilizacji sierpniowej 1939 r. wszyscy chłopcy z Chojnowa stawili się na wezwanie do Knyszyna, gdzie uzyskali potwierdzenia zdolności do służby wojskowej. Jednak żaden z nich nie został wcielony do wojska, gdyż jak się okazało, brakowało broni, którą miano przydzielić poborowym. Do organizacji w Chojnowie należeli m.in.: wspominany już Władysław Chojnowski, Czesław Dąbrowski, Henryk Dąbrowski, Henryk Grochowski, Antoni Grochowski, Józef Chojnowski, Henryk Szorc, Kazimierz Szorc, Alfons Dąbrowski (po wojnie wyemigrował do Australii), Wandalin Tołczyk, Stanisław Chojnowski, Antoni Bajkowski, Stefan Po- 26

27 siński, Bolesław Chojnowski (zastępca komendanta), Henryk Szeszko syn Piotra, Henryk Szeszko syn Antoniego, Antoni Fajkowski, Zygmunt Pisanko. Chociaż Strzelec w Chojnowie funkcjonował tylko przez dwa lata, przynależność do niego nie była czasem straconym, gdyż młodzi przeszkoleni ludzie wykorzystali później swoje umiejętności w tworzącym się ruchu oporu. Komasacja lasów Program komasacji lasów sporządził w 1932 r. inżynier K. Krzyżanowski z Białegostoku. Las skomasowany wsi Chojnowo, położony w gminie Trzcianne, w powiecie białostockim stanowił własność gospodarczą tejże wsi i dwóch różniczan. Ogólna powierzchnia lasu zgodnie z rejestrem pomiarowym i szkicem sporządzonym w 1931 r. przez mierniczego przysięgłego B. Mecha wynosiła 91,9877 ha i składała się ze stu czterech parceli stanowiących indywidualną własność poszczególnych gospodarzy. Przed scaleniem powierzchnia leśna składała się z wąskich i długich działek, częściowo znajdujących się w szachownicy. Według projektu scaleniowego parcele te weszły w całości lub częściowo w skład nowych scalonych już gospodarstw. Przy ustalaniu warunków, na zasadzie których przeszły one we władanie nowych właścicieli gospodarstw, zaszła potrzeba wyrębu drzew starych na parcelach podlegającym scaleniu, zgodnie z pismem Starosty Powiatowego w Białymstoku z dn. 10 XI 1930 r. Nr XI186/1 oraz z dn. 05 X 1931 r. Nr XXIV-242. Program ten przewidywał wycięcie drzew o pierśnicy ponad 20 cm w ogólnej liczbie cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy sztuki, co umożliwiło scalenie omawianych gruntów leśnych i nie przyniosło dla lasu większej szkody. Drzewa wytypowane do wyrębu zostały wycechowane i ponumerowane. Po dokonaniu zamierzonego przerębu, wszelkie inne dalsze użytkowanie (wyręb) lasu mogły być przeprowadzone na podstawie nowego 27

28 programu gospodarczego, sporządzonego dla każdego scalonego gospodarstwa oddzielnie, albo dla całego lasu w razie gdyby właściciele gospodarstw zgodzili się na stworzenie spółki leśnej. Zalesienie wszystkich halizn, płaskowin i luk spowodowanych przerębem winno było nastąpić drogą sztuczną przez zasadzenie jednolitej sosny pospolitej. Dla umożliwienia odnowienia lasu oraz ochrony nowych zalesień wzbroniony był wypas bydła na wszelkich haliznach, płazowinach i w miejscach gdzie programem niniejszym przewiduje się przerąb i zalesienia oraz w zagajnikach, które nie osiągnęły trzymetrowej wysokości i dostatecznego zwarcia. Rada uczestników scalania składała się z następujących osób: Salwina Pisanko, Stanisław Rutkowski, Aleksander Dąbrowski, Ksawery Szorc, Józef Pisanko. 39 Komasacja gruntów 29 XI 1926 r. Komisarz Ziemski Urzędu Powiatowego w Białymstoku powierzył Stefanowi Kosko, referentowi Ministerstwa Reformy Rolnej, przeprowadzenie sprawy scalenia gruntów wsi Chojnowo. 40 Na skutek zgłoszonego przez gospodarzy wsi Chojnowo wniosku o scalenie gruntów w dniu 16 II 1928 r. przybył do wsi Komisarz Ziemski w celu zbadania na miejscu faktycznego stanu rzeczy. Tego samego dnia Komisarz Ziemski Jan Blok przygotował prowizoryczną listę przyszłych uczestników scalania wsi Chojnowo: 1. Wiktor Znosko syn Ambrożego 3 ha 2. Wincenty Babiński syn Franciszka 4 ha 3. Kazimierz Chojnowski syn Stanisława 5,5 ha 4. Aleksander Milewski syn Jana 6 ha 39 AP Białystok, Powiatowy Urząd Ziemski w Białymstoku, nr 35 Program gospodarczy na las skomasowany wsi Chojnowo gm. Trzcianne, 1932 r. 40 AP Białystok, Powiatowy Urząd Ziemski , nr 134 wieś Chojnowo gm. Trzcianne. 28

29 5. Antoni Milewski syn Aleksandra 6 ha 6. Michał Szorc syn Franciszka 15 ha 7. Jan Chrzanowski syn Tadeusza 4 ha 8. Antoni Magnuszewski syn Bernarda 6 ha 9. Antoni Chojnowski syn Adama 7 ha 10. Konstanty Chojnowski syn Adama 7 ha 11. Edward Bujno syn Antoniego 8 ha 12. Józef Szorc syn Franciszka 17,5 ha 13. Stanisław Szorc syn Franciszka 17 ha 14. Antoni Dąbrowski syn Józefa 4 ha 15. Aleksander Dąbrowski syn Marianny 4 ha 16. Antonina Kukla z Dąbrowskich 4 ha 17. Grochowski syn Pawła 6 ha 18. Jan Grochowski syn Pawła 6 ha 19. Aleksander Dąbrowski syn Wincentego 8 ha 20. Józef Grochowski syn Jana 3 ha 21. Antoni Dąbrowski syn Jana 3 ha 22. Piotr Szeszko syn Jana 7,28 ha 23. Antoni Szeszko syn Jana 7,28 ha 24. Bronisława Bajkowska z Szeszków 8,28 ha 25. Andrzej Bajkowski syn Stanisława 8,28 ha 26. Albin Hermanowski syn Jana 10 ha 27. Wanda Hermanowska ze Stypułkowskich 10 ha 28. Józef Pisanko syn Jana 12 ha 29. Salwin Pisanko syn Antoniego 12 ha 30. Julia Chojnowska z Kulikowskich 1 ha 31. Józef Chojnowski syn Wincentego 2 ha 32. Antoni Chojnowski syn Wincentego 3 ha 33. Antoni Chojnowski syn Adama 1 ha 34. Mieczysław Grochowski syn Konstantego 4 ha 35. Wojciech Rutkowski syn Seweryna 3 ha 36. Andrzej Borawski syn Mateusza 4,25 ha 37. Józef Borawski syn Andrzeja 1 ha 38. Michał Borawski syn Antoniego 3,75 ha 39. Jan Miniewicz syn Konstantego 4 ha 29

30 40. Franciszek Chojnowski syn Jana 4 ha 41. Piotr Milewski syn Antoniego 4,25 ha 42. Antoni Bajkowski syn Stanisława 7 ha 43. Bolesław Bajkowski syn Stanisława 1 ha 44. Antoni Baczewski syn Kajetana 6 ha 45. Władysław Hermanowski syn Władysława 20 ha 46. Wiktoria Ostrowska z Chojnowskich 10 ha 47. Piotr Chojnowski syn Stanisława 4 ha 48. Andrzej Borawski syn Mateusza 1,25 ha 49. Wiktoria Borawska córka Mateusza 1,25 ha 50. Bolesław Chojnowski syn Wojciecha 7,25 ha 51. Henryk Chojnowski syn Antoniego 30 ha 52. Jan Chojnowski syn Wilhelma 30 ha 53. Bolesław Szydłowski syn Wojciecha 0,5 ha 54. Jadwiga Polkowska z Chojnowskich 14 ha 55. Stanisław Chrzanowski syn Tadeusza 14 ha 56. Antoni Tołczyk syn Jana 6 ha 57. Antoni Chojnowski syn Wawrzyńca 6 ha 58. Michalina Chojnowska z Motków 6 ha 59. Franciszek Chojnowski syn Wojciecha 2 ha 60. Antoni Pruszyński syn Jana 4 ha 61. Antonina Pruszyńska (wdowa) 3 ha 62. Jakub Pruszyński syn Jana 2,5 ha 63. Ignacy Znosko syn Stanisława 2 ha 64. Władysław Chojnowski syn Seweryna 0,5 ha 65. Władysław Sleszyński syn Karola 6 ha 66. Jan Chojnowski syn Mieczysława 12 ha 67. Jan Tołczyk syn Antoniego 3 ha 68. Anna Bajkowska z Bujnów 1 ha 69. Bronisława Baczewska z Dworakowskich 0,5 ha 70. Józef Jabłonowski syn Jana 0,5 ha 71. Bronisława Chojnowska ze Sleszyńskich 1 ha 72. Józef Chojnowski syn Wojciecha 0,5 ha 73. Józef Ciborowski syn Andrzeja 3 ha 30

REJESTR PODATKU POGŁÓWNEGO Z ROKU 1663 Na podstawie Archiwum Główne Akt Dawnych- ASK I 70 Prezentuję tu wybrane fragmenty ze spisu podatku pogłównego

REJESTR PODATKU POGŁÓWNEGO Z ROKU 1663 Na podstawie Archiwum Główne Akt Dawnych- ASK I 70 Prezentuję tu wybrane fragmenty ze spisu podatku pogłównego REJESTR PODATKU POGŁÓWNEGO Z ROKU 1663 Na podstawie Archiwum Główne Akt Dawnych- ASK I 70 Prezentuję tu wybrane fragmenty ze spisu podatku pogłównego przeprowadzonego w roku 1663. Zamieszczam informacje

Bardziej szczegółowo

Techmański Piotr Anna Ciesielczuk, zapis 2, str, 51 [ , Piotr Techm. Lat 22, Anna Ciesielczuk lat 19]

Techmański Piotr Anna Ciesielczuk, zapis 2, str, 51 [ , Piotr Techm. Lat 22, Anna Ciesielczuk lat 19] KZ 546 1876 KZ 546 1876 KZ 547 1877 KZ 547 1877 KZ 548 1878 KZ 548 1878 KZ 549 1879 KZ 550 1880 KZ 551 1881 Techmańska Franciszka, zapis 64, str. 34 [urodzona 29.09.1877, ojciec Piotr Techm. lat 24, matka

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r.

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r. PONIEDZIAŁEK Wielkanocny 17.04.2017 r. 7.3o + Bernadeta i Bronisław, Rodzice z obojga stron, Henryk, Jan, Marian 7.3o + Stanisława (k) i Stanisław, Janusz, Grzegorz i Martin Woźniakowscy 9.oo + Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Materiały Robocze Stanisław Czachorowski, Olsztyn. Parafia Sobowo lata Archiwum Państwowe w Płocku Spisał: Marek Czachorowski

Materiały Robocze Stanisław Czachorowski, Olsztyn. Parafia Sobowo lata Archiwum Państwowe w Płocku Spisał: Marek Czachorowski Parafia Sobowo lata 1838-1855 Archiwum Państwowe w Płocku Spisał: Marek Czachorowski Akt zejść nr 6 Maryan Czachorowski zmarł 06/18.01.1838r. w Ruszkowie żył 1 miesiąc Ojciec Wincenty Matka Julianna Akt

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1938 1

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1938 1 Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1938 1 Zdjęcie 1 Rok 1938, 26 stycznia. Od lewej stoją Weronika Ciszewska 1, Feliks Wójciuk (z pola), Zofia Surma (ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka, autor Zakład Fotograficzno-

Bardziej szczegółowo

Materiały Robocze Stanisław Czachorowski, Olsztyn

Materiały Robocze Stanisław Czachorowski, Olsztyn Parafia Mochowo lata 1821-1861 Archiwum Państwowe w Płocku Spisał: Stanisław Czachorowski z Czachorowa Akt urodzin nr 1 04.07.1821, urodził się Józef syn Felicjana Czachorowskiego i Katarzyny z Sulkowskich

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyszukiwania w indeksach ksiąg parafialnych i USC. Znaleziono: 74 wyników w indeksie urodzonych (również w uwagach*)

Wyniki wyszukiwania w indeksach ksiąg parafialnych i USC. Znaleziono: 74 wyników w indeksie urodzonych (również w uwagach*) Portal Nawigacja Nasze Forum Pomocnik Artykuły Pobierz wzór Pomoc w FSI Kontakt z administratorem bazy Cookies 26 Marzec 2013 Wyniki wyszukiwania Wyniki wyszukiwania w indeksach ksiąg parafialnych i USC

Bardziej szczegółowo

Chojnowo w 2007 roku Chojnowo nr nr 1

Chojnowo w 2007 roku Chojnowo nr nr 1 Chojnowo w 2007 roku Chojnowo nr nr 1 Dom rodziny Magnuszwskich. W chwili obecnej głową rodu jest Henryk Magnuszewski, syn Wacława i Genowefy. Jego żoną jest Bożena z domu Stypułkowska. Wraz z państwem

Bardziej szczegółowo

WYPIS Z KSIĄG METRYKALNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W WASYLKOWCACH, DEKANAT CZORTKÓW DIECEZJI LWOWSKIEJ KSIĘGA URODZEŃ

WYPIS Z KSIĄG METRYKALNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W WASYLKOWCACH, DEKANAT CZORTKÓW DIECEZJI LWOWSKIEJ KSIĘGA URODZEŃ WYPIS Z KSIĄG METRYKALNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W WASYLKOWCACH, DEKANAT CZORTKÓW DIECEZJI LWOWSKIEJ KSIĘGA URODZEŃ Lp Nr aktu Data urodzenia 1 116 22.10.1809 2 01.05.1809 3 116 10.05.1813 4 177 05.12.1817

Bardziej szczegółowo

18 października niedziela 7.30. Ks. Heliodor. : + Józef Wojsz greg. 7.30

18 października niedziela 7.30. Ks. Heliodor. : + Józef Wojsz greg. 7.30 18 października niedziela 7.30 Ks. Heliodor : + Józef Wojsz greg. 7.30 Dziękcz. z pr. o Boże bł. dla Daniela Zaczka w 18 ur., oraz op. MB dla Iwony i Jana w 20 r. ślubu i p 7.30 + Kazimierz Szabłowski

Bardziej szczegółowo

Wyniki uzyskane przez uczestników stopnia wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Wyniki uzyskane przez uczestników stopnia wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Białystok, 20.02.2017 r. Lp. Wyniki uzyskane przez uczestników stopnia wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Dane ucznia Imię/imiona Nazwisko Klasa Nazwa szkoły 1 Gabriel Auchimik VI 2 Michał

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 0009 Anna Kołaczyk. Liczba kart, dokumentów, stron, fotografii, map, etc.

Zespół nr 0009 Anna Kołaczyk. Liczba kart, dokumentów, stron, fotografii, map, etc. Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Milanówku Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku ul. Spacerowa 4 05-822 Milanówek Zespół nr 0009 Anna Kołaczyk Lp. Numer zespołu (wg formatu: archiwum / zespół /

Bardziej szczegółowo

Piotr z Gumowa [Gumowski] (k. XIV w ) - wójt tykociński

Piotr z Gumowa [Gumowski] (k. XIV w ) - wójt tykociński Piotr z Gumowa [Gumowski] (k. XIV w. - 1459) - wójt tykociński Urodził się przypuszczalnie w końcu XIV w. Pochodził ze szlachty osiadłej w Gumowie, najprawdopodobniej w powiecie łomżyńskim, parafii lubotyńskiej.

Bardziej szczegółowo

Zygmunta Lucjana. Lucyn

Zygmunta Lucjana. Lucyn Zamieszkiwali w majàtku odziedziczonym po ojcu, Fortunacie Edwardzie Jaworowskim we wsi o nazwie dzisiejszej Warzyn Skóry dawniej Nu ynek lub Warzynek,. Liczy on 102 hektary ziemi ornej oraz 10 hektarów

Bardziej szczegółowo

Intencje mszalne we wrześniu 2014

Intencje mszalne we wrześniu 2014 01 Niedziela XIV w ciągu roku + Genowefa Dziechciowska (19 miesięcy po śmierci) 9:00 + Sykstus Krauze (22 rocz. śm.) 9:00 Dziękczynno-błagalna w dniu 32. rocznicy ślubu Jadwigi i Kazimierza Pytlińskich

Bardziej szczegółowo

Znaczenie digitalizacji i udostępniania zasobów archiwalnych w Internecie dla rozwoju nowych inicjatyw społecznych. Piotr Skałecki, Maciej Głowiak

Znaczenie digitalizacji i udostępniania zasobów archiwalnych w Internecie dla rozwoju nowych inicjatyw społecznych. Piotr Skałecki, Maciej Głowiak Znaczenie digitalizacji i udostępniania zasobów archiwalnych w Internecie dla rozwoju nowych inicjatyw społecznych Piotr Skałecki, Maciej Głowiak Współczesne tendencje w zakresie metodyki archiwalnej Digitalizowanie

Bardziej szczegółowo

Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932

Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932 Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932 Jan Draheim urodził się 21 czerwca 1873 r. w Kamionku jako jedno z siedmiorga dzieci Szczepana i Pelagii (z Krugerów) Draheimów. Dnia 16 kwietnia 1884 r.,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Jasionka. WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. Opis nieruchomości: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona jako działki nr nr 240/2 o pow. 0,30 ha ( RIVa- 0,17 ha, RIVb- 0,12 ha,

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIE pkt 4.18 Potomkowie Pawła (c.1850) ze Strzembowa. (Na podstawie aktów metrykalnych parafii Grodziec i Radzikowo)

UZUPEŁNIENIE pkt 4.18 Potomkowie Pawła (c.1850) ze Strzembowa. (Na podstawie aktów metrykalnych parafii Grodziec i Radzikowo) UZUPEŁNIENIE pkt 4.18 Potomkowie Pawła (c.1850) ze Strzembowa (Na podstawie aktów metrykalnych parafii Grodziec i Radzikowo) W metrykach osiemnastowiecznych wpisywano zamiennie nazwisko Żółtowski i Żółtowiak.

Bardziej szczegółowo

GN.AS /08 Brzesko, r. POSTANOWIENIE. P o s t a n a w i a m

GN.AS /08 Brzesko, r. POSTANOWIENIE. P o s t a n a w i a m GN.AS.6017-1202072-0001-1/08 Brzesko, 30.10.2008 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: DzU

Bardziej szczegółowo

Family Group Record. 9. Liber Natorum, Copulatorum, Mort. pro Laszki Murowane 1741-79 [rit. lac.], AGAD W-a, z.437, sygn.49 (Stara Sól), 90.

Family Group Record. 9. Liber Natorum, Copulatorum, Mort. pro Laszki Murowane 1741-79 [rit. lac.], AGAD W-a, z.437, sygn.49 (Stara Sól), 90. Konstanty LEWICKI 1..1722..1747 Laszki Murowane mieszczanin Aft..1776 Occu-2 Descr -3-4 Res 's father 1 M 2 M 3 M 4 M 5 F 's mother 5.02.1747 Laszki Murowane Marianna KILAROWICZ 5..1747 Laszki Murowane

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego (stopień wojewódzki r.) Dane ucznia

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego (stopień wojewódzki r.) Dane ucznia Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego (stopień wojewódzki 02.03.2017r.) Dane ucznia Liczba Lp. Nazwa szkoły uzyskanych Imię (imiona) Nazwisko Klasa punktów 1 Iga Adamiak II 46 2 Magdalena Alifier

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTY GRUNTOWE - WSPÓLNOTA OKRĘGLICE W KUROWIE

WSPÓLNOTY GRUNTOWE - WSPÓLNOTA OKRĘGLICE W KUROWIE WSPÓLNOTY GRUNTOWE - WSPÓLNOTA OKRĘGLICE W KUROWIE Charakter terenów zurbanizowanych zmieniał się przez wieki naszych dziejów w Polsce. Inny był w czasach gospodarki pańszczyźnianej, a zupełnie inny po

Bardziej szczegółowo

dom u/ Nazwisko Imię rodzaj parceli

dom u/ Nazwisko Imię rodzaj parceli nr parceli nr dom u/ Nazwisko Imię rodzaj parceli sposób użytkowania niwa nr domu areał (w morgach) areał (w sążniach) 1 budowlane Bór 117 Chrobak Michał dom i budynek gospodarczy 128 2 budowlane Bór 119

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016 Ogłoszenia Parafialne XI Niedziela zwykła 12.06.2016 8.00 Msza święta Za + rodziców Władysława i Genowefę Sokalskich, zmarłą mamę Genowefę Talacha, zmarłego brata, bratową, szwagra oraz dziadków z obu

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca, zdjęcia z lat: 1920-1928

Historia Grabowca, zdjęcia z lat: 1920-1928 1 Zdjęcie 1 Lata 20-te XX wieku (zdjęcie do przesunięcia do innego okresu). Uczniowie ze szkolnego koła z nauczycielem (zdjęcie z kroniki szkoły). Zdjęcie 2 Lata 20-te XX wieku (po 1922 roku a przed 1936

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z weryfikacji prac konkursowych ze stopnia szkolnego/ Konkursu...Wojewódzkiego z Plastyki...Gimnazjum...

PROTOKÓŁ. z weryfikacji prac konkursowych ze stopnia szkolnego/ Konkursu...Wojewódzkiego z Plastyki...Gimnazjum... ... (Pieczęć szkoły) załącznik nr 11... (Miejscowość, data) Wojewódzki Konkurs z Plastyki (Nazwa konkursu) PROTOKÓŁ z weryfikacji prac konkursowych ze stopnia szkolnego/ Konkursu...Wojewódzkiego z Plastyki...Gimnazjum...

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Potomkowie (Descendants of)

Potomkowie (Descendants of) 1. Konstanty LEWICKI (b...1722;d.aft..1776) sp: Marianna KILAROWICZ (b...0001;m.5.02.1747) 2. Stanislaw (Kostka) LEWICKI (b.21.11.1747-laszki Murowane) sp: Katarzyna ŻARNOWSKA (b...0001;m.6.02.1774) 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Imiona nadawane dzieciom urodzonym w 2014 roku w podziale na województwo urodzenia i płeć

Imiona nadawane dzieciom urodzonym w 2014 roku w podziale na województwo urodzenia i płeć Imiona nadawane dzieciom urodzonym w 2014 roku w podziale na województwo urodzenia i płeć woj. dolnośląskie HANNA 653 JAKUB 642 LENA 635 ANTONI 556 JULIA 627 FILIP 512 ZUZANNA 622 KACPER 451 MAJA 589 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Nr działki przed podziałem

OBWIESZCZENIE. Nr działki przed podziałem WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 roku WIŚ-III.747.3.9.2013.BG1 OBWIESZCZENIE Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły. Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku Białystok

Nazwa szkoły. Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku Białystok (Pieczęć szkoły) WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI (Nazwa konkursu) PROTOKÓŁ z weryfikacji prac konkursowych ze stopnia rejonowego Konkursu z Plastyki - Gimnazjum zweryfikowano 60 prac ze stopnia rejonowego,

Bardziej szczegółowo

o001 Jan Nadolicki o002 Anna Augustowska o003 Dominika Polkowicka o004 Sebastian Augustowski o005 Kornel Augustowski o006 Grzegorz Katowicki

o001 Jan Nadolicki o002 Anna Augustowska o003 Dominika Polkowicka o004 Sebastian Augustowski o005 Kornel Augustowski o006 Grzegorz Katowicki o001 Jan Nadolicki o002 Anna Augustowska o003 Dominika Polkowicka o004 Sebastian Augustowski o005 Kornel Augustowski o006 Grzegorz Katowicki o007 Adam Augustowski o008 Andrzej Piotrkowski o009 Tomasz Augustowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

POSTANOWIENIE. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt I CSK 162/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 grudnia 2011 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dzieci Jana i Cecylii Czachorowskich z Czachorowa

Dzieci Jana i Cecylii Czachorowskich z Czachorowa Dzieci Jana i Cecylii Czachorowskich z Czachorowa Cecylia-Marianna z Czachorowskich Ostrowska (córka Jana i Cecylii z Czachorowa) Mąż Jan Ostrowski Akt urodzenia 1920 wrzesień urodził się Roman Ostrowski,

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kobylinie z dnia 02 listopada 2010 r.

Uchwała Nr 18/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kobylinie z dnia 02 listopada 2010 r. Uchwała Nr 18/2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 18 ust. 1, 1a, 2 i (2a) ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

SO Białystok, Komunikat

SO Białystok, Komunikat SO. 5563.6. 2016 Białystok, 20.12.2016 Komunikat dotyczący wyników z II etapu (rejonowego) Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1951 1

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1951 1 Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1951 1 Zdjęcie 1 Rok 1951. Uczniowie 1 klasy V z nauczycielami (zdjęcie ze zbiorów Anny i Mirosława Gąska). W trzeci rzędzie stoją/siedzą od lewej: n, n, n, n, małe dziecko,

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E G4 GEODEZJA 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 e-mail: biuro@g4geodezja.pl Kraków, dnia 15.04.2015r. Z A W I A D O M I E N I E

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

DWORY W MAJĄTKACH RUDA WOŁOSKA I POLESIE W POWIECIE TOMA- SZÓW LUBELSKI

DWORY W MAJĄTKACH RUDA WOŁOSKA I POLESIE W POWIECIE TOMA- SZÓW LUBELSKI Zofia Kozłowska DWORY W MAJĄTKACH RUDA WOŁOSKA I POLESIE W POWIECIE TOMA- SZÓW LUBELSKI Marianna z Dąbrowskich i Teofil Bujalscy w pierwszej połowie XIX w. byli właścicielami Rudy Wołoskiej (Rutka, Ruda

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2015 r. Poz. 1276

Warszawa, dnia 1 września 2015 r. Poz. 1276 Warszawa, dnia 1 września 2015 r. Poz. 1276 USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych Art. 1. W ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot

Bardziej szczegółowo

Kwatera II Rzędy od 1-10

Kwatera II Rzędy od 1-10 1 wolny II 1 1 pojedyńczy 2 Mikołajczak Franciszek 1985 II 1 2 pojedyńczy prolongata do 2022 roku 3 Koncewicz Stanisław 2005 II 1 3 pojedyńczy głębinowy 4 wolny II 1 4 pojedyńczy 5 Budój Agnieszka 1943

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1957 1

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1957 1 Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1957 1 Zdjęcie 1 Rok 1957, 6 lipca. Pamiątka I Komunii Świętej (zdjęcie ze zbiorów Mirosława Bednarczyka oraz z kroniki parafialnej, autor Leon Sokołowski). W środku

Bardziej szczegółowo

3. SOKOŁOWSKI Kamil, lat 23, zam. Mońki zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7

3. SOKOŁOWSKI Kamil, lat 23, zam. Mońki zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mońkach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Mońkach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Informacja. 1. Przedmiotem przetargu nieograniczonego była sprzedaż działek budowlanych położonych:

Informacja. 1. Przedmiotem przetargu nieograniczonego była sprzedaż działek budowlanych położonych: Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową produkcyjno-usługową we wsi Jeżowe, Groble, Cholewiana Góra i Krzywdy oraz przetargu ograniczonego na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1778/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1778/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1778/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 09.07.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie nr V Ns 191/10

Obwieszczenie nr V Ns 191/10 Poznań, dnia 17.11.2010r. Obwieszczenie nr V Ns 191/10 Przewodniczący SSR Michał Tasarek, Wydział V Cywilny Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w sprawie z wniosku Kompanii Piwowarskiej

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Klucz do ćwiczeń 117. Dzień dobry! Co słychać? 6. Przepraszam, gdzie jest hotel? 16. Co lubisz jeść? Co lubisz pić?

Spis treści. Klucz do ćwiczeń 117. Dzień dobry! Co słychać? 6. Przepraszam, gdzie jest hotel? 16. Co lubisz jeść? Co lubisz pić? Spis treści lekcja 0 lekcja 1 lekcja 2 lekcja 3 lekcja 4 lekcja 5 lekcja 6 lekcja 7 lekcja 8 lekcja 9 lekcja 10 lekcja 11 lekcja 12 lekcja 13 lekcja 14 lekcja 15 lekcja 16 lekcja 17 lekcja 18 lekcja 19

Bardziej szczegółowo

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW. sporządzono dnia: :52:47 według stanu na dzień: :52:47

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW. sporządzono dnia: :52:47 według stanu na dzień: :52:47 Nr jednostki rejestrowej: G1 Obręb ewidencyjny: Nr 0013, Kłosy sporządzono 08:52:47 według stanu na dzień: 11.10.2016 08:52:47 KW SL1L/00028368/2 Osoby: 2 zarząd SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1946 1

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1946 1 Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1946 1 Zdjęcie 1 Rok 1946, 1 stycznia. Pierwsze po wojnie jasełka (zdjęcie ze zbiorów Mariana Hawryluka). Od lewej stoją: n, Stanisław Zawalski, n, n, Marian Hawryluk,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI Białystok, 14.01.2014 PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI PRAC STOPNIA REJONOWEGO Komisja weryfikująca w składzie: 1. Ewa Onoszko 2. Mariola Konopko 3. Joanna Koszel ZWERYFIKOWANO 72 PRACE

Bardziej szczegółowo

PRO MEMORIAM GAZETKA RODZINNA DLA BLISKICH I DALEKICH KREWNYCH PO MIECZU I PO KĄDZIELI

PRO MEMORIAM GAZETKA RODZINNA DLA BLISKICH I DALEKICH KREWNYCH PO MIECZU I PO KĄDZIELI Nr 20 MAJ 2015 PRO MEMORIAM GAZETKA RODZINNA DLA BLISKICH I DALEKICH KREWNYCH PO MIECZU I PO KĄDZIELI KALENDARIUM 1 maja 1992 Urodził się Piotr Czapla 1 maja 1874 Urodziła się Zofia Kapral c. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

SO Białystok, Komunikat

SO Białystok, Komunikat SO. 5563.6. 2016 Białystok, 28.12.2016 Komunikat dotyczący ostatecznych wyników z II etapu (rejonowego) Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864.

Bardziej szczegółowo

REJESTR PODATKU POGŁÓWNEGO Z ROKU 1674 Na podstawie Archiwum Główne Akt Dawnych- ASK I 70 Prezentuję tu wybrane fragmenty ze spisu podatku pogłównego

REJESTR PODATKU POGŁÓWNEGO Z ROKU 1674 Na podstawie Archiwum Główne Akt Dawnych- ASK I 70 Prezentuję tu wybrane fragmenty ze spisu podatku pogłównego REJESTR PODATKU POGŁÓWNEGO Z ROKU 1674 Na podstawie Archiwum Główne Akt Dawnych- ASK I 70 Prezentuję tu wybrane fragmenty ze spisu podatku pogłównego przeprowadzonego w roku 1674. Zamieszczam informacje

Bardziej szczegółowo

7.30 w int. Ewy i Zygmunta w 40 rocz. ślubu z podz. za wszelkie łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodziny

7.30 w int. Ewy i Zygmunta w 40 rocz. ślubu z podz. za wszelkie łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodziny 26 kwietnia 4 Niedziela Wielkanocna 6.00 w int. parafian 7.30 w int. Ewy i Zygmunta w 40 rocz. ślubu z podz. za wszelkie łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodziny 9.00 w int. Teresy i Stanisława

Bardziej szczegółowo

SO Białystok, dnia r

SO Białystok, dnia r SO.5562.10.2016 Białystok, dnia 20.12.2016r Komunikat z etapu międzyszkolnego X edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej

Bardziej szczegółowo

Gawrony. 1.1. Dawne nazwy wsi.

Gawrony. 1.1. Dawne nazwy wsi. Gawrony 1.1. Dawne nazwy wsi. Gaffarum 1499 r., Gaffarn 1511 r., Gafern 1550 r., Gaffron 1555 r., Groß Gabern 1670 r., Groß Gafren 1679 r., Groß Gaffron- 1687/88 r., Gafffron i Groß Gaffron 1787 r., 1818

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg)

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

WYCIĄG. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art. 168 1ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z weryfikacji prac konkursowych ze stopnia rejonowego * Konkursu z Plastyki

PROTOKÓŁ. z weryfikacji prac konkursowych ze stopnia rejonowego * Konkursu z Plastyki załącznik nr 11..., 17.01.2013 (Pieczęć szkoły) (Miejscowość, data) WÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI (Nazwa konkursu) Komisja Ewa Onoszko Agnieszka Blank Dżanetta Murawska Agnieszka Jezierska PROTOKÓŁ z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie Sygn. akt V CSK 10/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 grudnia 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marta Romańska SSA Roman Dziczek w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Suma punktów test ekspercki online

Suma punktów test ekspercki online I edycja Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie rok szkolny 2015/2016 wyniki eliminacji okręgowych 1 Mateusz Marzec Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Bł. Maksymiliana

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Ilustracja 41. Dowód osobisty. Ilustracja 42

Ilustracja 41. Dowód osobisty. Ilustracja 42 Rozdział 3 Mierniczy Przysięgły W półtora miesiąca po zwolnieniu z Wojska, Leopold Kleofas Paszkowski zatrudnił się w Okręgowym Urzędzie Ziemskim w Łucku, jako starszy geometra. Angaż Leopolda Kleofasa

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

INTENCJE MSZALNE

INTENCJE MSZALNE INTENCJE MSZALNE 27.03. - 2.04.2016 NIEDZIELA, 27.03. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 6 00 1) W intencji żyjących i ++ Parafian 2) Za ++ rodziców: Janinę i Ignacego 3) Za + mamę Janinę DYŻEWSKĄ

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 HISTORIA SŁOTWIN Słotwiny powstały na przełomie XIV i XV wieku. Pierwsze pisane wzmianki pochodzą z 141 roku, gdzie zapisano wieś pod

Załącznik 1 HISTORIA SŁOTWIN Słotwiny powstały na przełomie XIV i XV wieku. Pierwsze pisane wzmianki pochodzą z 141 roku, gdzie zapisano wieś pod Załącznik 1 HISTORIA SŁOTWIN Słotwiny powstały na przełomie XIV i XV wieku. Pierwsze pisane wzmianki pochodzą z 141 roku, gdzie zapisano wieś pod nazwą Sloczecz. Żył w tym czasie rycerz Stanisław ze Słotwin.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DF-Fn-III.310.1.2012 Data 2012-02-21 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Na którym z podmiotów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 33/2016 data dodania 2016-10-25 spółka Selvita Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. Zarząd Selvita S.A. z

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU

WYBORY DO RADY POWIATU WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 1 2 1 5 0 5 Nr obwodu głosowania * * * 2 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Zespół Szkół, Naprawa 378, 34-240 Jordanów Gmina gm. Jordanów Powiat

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 7 Liczba mandatów: * 5 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Panią Urszulą Pędziwilk i Panem Pawłem Ciechanowskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis mieszkańców Otoli z przełomu roku 1790/91

Spis mieszkańców Otoli z przełomu roku 1790/91 Spis mieszkańców Otoli z przełomu roku 1790/91 Numer chałupy Imię Nazwisko 1 - Folwark Wawrzyniec Duda Anna Duda Wojciech Duda 2 Antoni Szczerba Szczerba 3 Jędrzej Tkaczyk Agnieszka Tkaczyk Kazimierz Tkaczyk

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 1. Proszę podać w jakich przypadkach, w jakim trybie i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 2. Proszę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1955 1

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1955 1 Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1955 1 Zdjęcie 1 Rok 1955. Pamiątka I Komunii Świętej (zdjęcie ze zbiorów Teodozji Pawłowskiej). W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: n, n, n, n. n. Gabriela Boczkowska,.

Bardziej szczegółowo

Księga Chrztów Cywilnych zawierająca w sobie akta urodzenia Żychlina i Małżeństw z Parafii Żychlin Powiatu Orłowskiego Zrobiona na r. 1816.

Księga Chrztów Cywilnych zawierająca w sobie akta urodzenia Żychlina i Małżeństw z Parafii Żychlin Powiatu Orłowskiego Zrobiona na r. 1816. 1820 r. Księga Chrztów Cywilnych zawierająca w sobie akta urodzenia Żychlina i Małżeństw z Parafii Żychlin Powiatu Orłowskiego Zrobiona na r. 1816. Kościół parafialny w Żychlinie rycina z połowy XIX wieku.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Monarchia polska w XIV-XV wieku

Monarchia polska w XIV-XV wieku Monarchia polska w XIV-XV wieku 1. Zmiany w administracji polskiej w XIII w. Rozwój immunitetów, kolonizacja na prawie niemieckim, zmiana struktur stanowych wymusił zmiany w systemie władzy Urzędy dworskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 389/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 18 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 389/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 18 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 389/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Żeliszów - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo