ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA"

Transkrypt

1 Z ROWIE OM U R O A OPOWIEZI NA PYTANIA

2 Odpowiedzi Program Rozwoju Wyróżnionej Platyny (PRWP) PRWP 1. Czy w roku finansowym 2011/12 należy zakwalifikować się na poziom Wyróżnionej Platyny, aby zakwalifikować się do Programu Rozwoju Wyróżnionej Platyny (PRWP)? Nie, istnieje również opcja kwalifikacji do otrzymania PRWP przy użyciu 12 kolejnych miesięcy kwalifikowanych. Oznacza to, że jeśli nawet przeoczysz szansę kwalifikacji na poziom Wyróżnionej Platyny w roku finansowym 2011/12, możesz uzyskać poziom Platyny K 12 dzięki kolejnym 12 miesiącom kwalifikowanym i otrzymywać wypłaty w ramach PRWP. Przykładowo, jeżeli rozpoczniesz kwalifikacje w grudniu 2012 roku, 12 miesięcy kwalifikowanych możesz uzyskać w listopadzie 2013 roku, a następnie zacząć otrzymywać miesięczne wypłaty w ramach Programu Rozwoju Wyróżnionej Platyny od grudnia 2013 roku. PRWP 2. Jeśli jestem Wyróżnionym Platynowym Przedsiębiorcą w roku finansowym 2011/12, jednak nie zaliczam kwalifikacji każdego miesiąca w roku finansowym 2012/13, to czy uzyskam premię PRWP, jeśli osiągnę minimalny, wyznaczony poziom dochodów? Możesz uzyskiwać PRWP tak długo, jak tylko masz szansę na rekwalifikowanie się jako Wyróżniona Platyna i spełnienie wymagań kwalifikacyjnych (założonego WP kwalifikowanego i liczby grup kwalifikowanych oraz wymogu 600 Osobistego WP kwartalnie). Ponieważ minimalna ilość wymaganych miesięcy kwalifikowanych to 10, plus niezbędny Równoważnik Obrotów (RO definicja: patrz pytanie RO 2), tak więc aby osiągnąć status Wyróżnionej Platyny możesz ominąć maksymalnie dwie (2) kwalifikacje miesięczne w ciągu roku finansowego. Jeśli ominiesz trzy (3) lub więcej miesięcy, nie przysługuje Ci już wypłata PRWP. PRWP 3. Jeżeli kwalifikuję się jako Wyróżniona Platyna z 12 miesięcami kwalifikowanymi po kolei w czasie roku finansowego, jak mogę spełnić kryteria Osobistej WP? Jeżeli płatność ma się zacząć w trakcie trwania danego kwartału to musisz generować 200 Osobistej WP za miesiąc aż do początku kolejnego kwartału. Pierwszy kwartał: wrzesień, październik, listopad, drugi kwartał: grudzień, styczeń, luty, trzeci kwartał: marzec, kwiecień, maj, czwarty kwartał: czerwiec, lipiec, sierpień. Przykładowo, jeżeli ukończysz kwalifikację na program dzięki 12 kolejnym miesiącom kwalifikowanym w październiku 2012, wtedy potrzebujesz 200 Osobistej WP w listopadzie, a od grudnia 2012 w każdym kwartale musisz spełnić wymóg 600 Osobistej WP. PRWP 4. Jeśli kwalifikuję się do Programu na podstawie kolejnych 12 miesięcy kwalifikowanych, a następnie omijam jedną kwalifikację miesięczną, to czy wówczas mogę jeszcze zakwalifikować się do wypłaty PRWP? Po osiągnięciu 12 następujących po sobie miesięcy kwalifikowanych możesz ominąć dwa miesiące (2) i w dalszym ciągu otrzymywać wypłaty PRWP, ponieważ w dalszym ciągu jesteś w stanie zakończyć rok finansowy jako Wyróżniona Platyna pod warunkiem, że spełniasz kryteria dotyczące RO. Jeśli ominiesz jeszcze jeden miesiąc (trzeci), nie kwalifikujesz się do Programu. 1 U R O A OM Z ROWIE

3 PRWP 5. Jeżeli ominę więcej niż 2 kwalifikowane miesiące w ciągu roku finansowego, jak mogę ponownie zakwalifikować się do wypłat PRWP? Musisz albo osiągnąć kwalifikację kolejnych 12 miesięcy kwalifikowanych, albo ponownie zakwalifikować się na poziom Wyróżnionej Platyny w następnym roku finansowym oraz osiągnąć poziom wyznaczonych dochodów i spełnić wymóg 600 Osobistych WP kwartalnie. PRWP 6. Jestem PA o statusie Wyróżnionej Platyny i osiągam minimalny poziom WP kwalifikowanego i liczbę grup kwalifikowanych we wrześniu i październiku 2012 roku, ale nie osiągam wymaganych 600 Osobistych WP za kwartał. Czy otrzymam wypłatę PRWP? Jeśli nie osiągniesz 600 Osobistych WP w każdym kwartale roku finansowego (oraz oczywiście minimalnego miesięcznego WP kwalifikowanego i liczby grup kwalifikowanych), nie zakwalifikujesz się do wypłaty w PRWP. W takiej sytuacji wypłata PRWP zostaje wstrzymana od następnego kwartału do końca roku finansowego 2012/13. zansę na kwalifikację do Programu PRWP będziesz miał od następnego roku finansowego. PRWP 7. W roku finansowym 2011/12 osiągnąłem poziom zmaragdu. Czy mogę uczestniczyć w PRWP? Nie. Program ten przeznaczony jest jedynie dla osób zakwalifikowanych na poziom Wyróżnionej Platyny. Niemniej jednak, PA na poziomie zmaragdu i wyższym mogą otrzymywać nagrody za zwiększenie ilości grup K12 w ramach Programu Nagrody za dodatkową grupę K12. PRWP 8. Czy mogę wykorzystać Top-Up do osiągnięcia celów PRWP? Czy będzie oferowane jakieś inne wsparcie? Top-Up wspiera osiąganie kwalifikacji w ramach Planu przedaży i Marketingu Amway. Program Top-Up nie jest elementem Programu Motywacyjnego. PRWP 9. W roku finansowym 2011/12 byłem kwalifikowanym zmaragdem z 2 grupami lokalnymi w zwecji i 1 międzynarodową z ingapuru. Czy mogę uczestniczyć w PRWP? Tak, będziesz uczestniczyć w tym programie do czasu kiedy zwiększysz ilość grup lokalnych do 3 i zostaniesz Europejskim zmaragdem. PRWP 10.Jeśli zakwalifikuję się, jako Wyróżniona Platyna w czerwcu 2013 r. z 10 miesiącami kwalifikowanymi oraz ekwiwalentem obrotu wynoszącym WP to czy otrzymam miesięczne wypłaty w ramach FPG począwszy od lipca? Tak możesz otrzymać premię FPG bazującą na obrotach z lipca zakładając, że spełniłeś wszystkie inne warunki dotyczące wypłaty w ramach programu PRWP. PRWP 11. Które grupy liczone są do PRWP? Wliczamy tylko grupy krajowe (czyli rekomendowana osobiście lub zastępczo). 2 U R O A OM Z ROWIE

4 Program Nowych Liderów (PNL) nowi PA zakwalifikowani na poziom Złota, Platyny, Wyróżnionej Platyny, zmaragdu, iamentu i wyższy PNL 1. Jeżeli miałem jeden miesiąc kwalifikowany w grudniu 2011 roku, dwa we wrześniu i październiku 2012 roku, to czy otrzymam premię w ramach Programu Nowych Liderów dla nowego Złotego PA? Aby otrzymać premię w ramach Programu Nowych Liderów kwalifikujących się na poziom Złota, musisz mieć 3 miesiące kwalifikowane w roku finansowym 2012/13. Oznacza to, że musisz dodać jeszcze jeden miesiąc kwalifikowany np. listopad 2012 roku. PNL 2. W sierpniu 2008 roku osiągnąłem kwalifikację na poziom nowego Złotego PA, a w listopadzie 2009 roku na poziom nowego Platynowego PA. Czy mogę otrzymać jakąś premię PNL? Jeżeli tak, to którą? Kwalifikację na poziom Platyny osiągnąłeś w roku finansowym 2009/10 (rok bazowy PNL), możesz więc zacząć otrzymywać dostępną premię PNL dla PA na poziomie Wyróżnionej Platyny i wyższym w roku finansowym 2012/13, jeżeli zakwalifikujesz się na poziom Wyróżnionej Platyny w tym roku finansowym. PNL 3. Jeżeli po raz pierwszy zakwalifikowałem się na poziom Platyny w roku finansowym 2005/06 i od tamtej pory nie kwalifikowałem się ponownie, to czy jestem uprawniony do otrzymania premii w ramach Programu Nowych Liderów, jeżeli jestem powracającym Platynowym PA? Tak. Twoja ostatnia kwalifikacja na ten poziom musiała mieć miejsce w roku 2008/09 lub wcześniej. Wtedy otrzymasz premię w ramach Programu Nowych Liderów, jeżeli jesteś powracającym Platynowym PA. PNL 4. W roku finansowym 2008/09 zakwalifikowałem się na poziom zmaragdu i od tamtej pory nie byłem ponownie kwalifikowany. Czy mogę uczestniczyć w Programie PNL? Jeżeli tak, jaką premię PNL otrzymam? Tak. (patrz pyt. PNL 1). Otrzymasz premię w ramach Programu Nowych Liderów o wartości złotych dla nowych zmaragdowych PA. PNL 5. W roku finansowym 2008/09 kwalifikowałem się na poziom iamentu, a następnie straciłem tę kwalifikację (powróciłem na poziom zmaragdu) w roku finansowym 2009/ /11 i 2011/12. Czy otrzymam jakąś premię PNL, jeżeli w roku finansowym 2012/13 zakwalifikuję się ponownie na poziom iamentu? Tak, będziesz mógł otrzymać wypłatę w wysokości złotych, ponieważ jest to Twoja najwyższa kwalifikacja osiągnięta od roku bazowego. PNL 6. Jestem kwalifikowanym iamentem w roku finansowym 2009/10 i rekwalifikowaną Platyną w roku 2010/11 i ponownie w roku 2011/12. Jeżeli w roku finansowym 2012/13 zakwalifikuję się ponownie na poziom Platyny, czy otrzymam premię w ramach Programu Nowych Liderów? Nie, ponieważ rok finansowy 2009/10 jest rokiem bazowym PNL. Aby otrzymać PNL, musisz osiągnąć lub przekroczyć swoją podstawę, co w praktyce oznacza kwalifikację na poziom iamentu. Niemniej jednak, jeżeli w roku finansowym 2012/13 zakwalifikujesz się na poziom iamentu, będziesz mógł otrzymać wypłatę dla osób rekwalifikowanych o wartości złotych. Jeśli zakwalifikujesz się na status zmaragdu w roku 2012/13, będziesz mógł otrzymać wypłatę dla osób rekwalifikowanych - zł. PNL 7. Od roku bazowego zawsze utrzymywałem status zamaragdu, a w tym roku (2012/13) osiągnąłem status Wyróżnionego zmaragdu. Czy otrzymam premię za osiągnięcie tego nowego poziomu? Nie ma specjalnej premii za osiągnięcie statusu Wyróżnionego zmaragdu, ale otrzymasz premię zł netto za rekwalifikację na status zmaragdu. 3 U R O A OM Z ROWIE

5 PNL 8. Jestem kwalifikowanym iamentem w roku finansowym 2009/10 i rekwalifikowanym zmaragdem w roku 2010/11 i w roku 2011/12. Jeżeli w roku finansowym 2012/13 zakwalifikuję się na poziom Wyróżnionego iamentu, czy otrzymam wypłatę dla Nowych Liderów? Tak, ponieważ przekroczysz poziom podstawy za rok finansowy 2009/10. Otrzymasz premię w ramach Programu Nowych Liderów o wartości złotych dla PA kwalifikowanych po raz pierwszy na poziom iamentu lub wyższy. PNL 9. Jeżeli w grudniu 2012 roku po raz pierwszy kwalifikować się będę jako nowy Platynowy PA (z 2 miesiącami kwalifikowanymi w roku finansowym 2011/12 i czterema w roku finansowym 2012/13), to czy otrzymam premię w ramach Programu Nowych Liderów dla nowego PA o statusie Platyny? Aby otrzymać premię w ramach Programu Nowych Liderów kwalifikujących się na poziom Platyny, musisz mieć 6 miesięcy kwalifikowanych w roku finansowym. Oznacza to, że jeżeli w grudniu 2012 roku zakwalifikujesz się na poziom nowego PA o statusie Platyny, w roku finansowym 2012/13 będziesz musiał osiągnąć 2 dodatkowe miesiące kwalifikowane. PNL 10. W roku finansowym 2011/2012 zakwalifikowałem się na poziom zmaragdu. Jaką wypłatę PNL otrzymam, jeżeli zakwalifikuję się na poziom Wyróżnionej Platyny jedynie w roku finansowym 2012/13? Jeżeli stracisz kwalifikację z poziomu zmaragdu na poziom Wyróżnionej Platyny, nie otrzymasz wypłaty PNL. PNL 11. W roku finansowym 2011/2012 zakwalifikowałem się na poziom Wyróżnionego zmaragdu. Jaką wypłatę PNL otrzymam, jeżeli zakwalifikuję się na poziom nowego iamentowego PA w roku finansowym 2012/13? Otrzymasz premię w ramach Programu Nowych Liderów o wartości złotych dla PA kwalifikowanych po raz pierwszy na poziom iamentu lub wyższy. PNL 12. W roku finansowym 2010/11 zakwalifikowałem się na poziom iamentu z jedną grupą w Rosji i pozostałymi w Europie. Czy otrzymam wypłatę w ramach PNL, jeżeli ponownie zakwalifikuję się na poziom iamentu w ten sam sposób w roku finansowym 2012/13? Tak, grupy rosyjskie mogą zostać wykorzystane, aby zakwalifikować się do wypłaty PNL. W tym przypadku otrzymasz premię dla osób ponownie kwalifikowanych (po raz drugi) o wartości złotych dla iamentowych PA. PNL 13. W roku finansowym 2011/12 zostałem nowym zmaragdowym PA i otrzymałem premię w ramach Programu Nowych Liderów o wartości złotych dla nowych zmaragdów; w roku finansowym 2012/13 nie kwalifikuję się ponownie na poziom zmaragdu, przez co tracę wypłatę dla osób ponownie kwalifikowanych. Jaką wypłatę PNL otrzymam, jeżeli ponownie zakwalifikuję się na poziom zmaragdu w roku finansowym 2013/14? Otrzymasz premię dla osób ponownie kwalifikowanych (po raz drugi)o wartości złotych dla zmaragdowych PA. PNL 14. Jestem nowy iamentem yrektorskim za rok 2011/12 i rekwalifikuję się na poziom iamentu Wyróżnionego za rok finansowy 2012/13. Czy otrzymam nagrodę? Otrzymasz zł za rekwalifikowanie się na poziom Wyróżnionego iamentu za rok 2012/13. PNL 15. W roku finansowym 2012/13 kwalifikuję się na poziom iamentu yrektorskiego. Czy otrzymam premię w ramach Programu Nowych Liderów o wartości złotych dla PA na poziomie iamentu i wyższym? W przypadku, gdy jest to Twój najwyższy poziom kwalifikacji osiągnięty od roku finansowego 2008/2009, otrzymasz premię w ramach Programu Nowych Liderów o wartości złotych dla nowych PA na poziomie iamentu i wyższym. 4 U R O A OM Z ROWIE

6 PNL 16. W roku finansowym 2011/12 zdobyłem kwalifikację na poziom nowego iamentu i Wyróżnionego iamentu. Czy w tym przypadku otrzymam dwie premie w ramach Programu Nowych Liderów dla nowych PA na poziomie iamentu i wyższym? Tak. Jeżeli w ciągu jednego roku finansowego zakwalifikujesz się na dwa nowe poziomy, otrzymasz dwie premie w ramach Programu Nowych Liderów. W tym przypadku otrzymasz w sumie złotych ( złotych dla nowego iamentowego PA oraz złotych dla nowego PA na poziomie Wyróżnionego iamentu). PNL 17. W roku finansowym 2012/13 kwalifikuję się na poziom zmaragdu i Wyróżnionego zmaragdu. Czy otrzymam dwie premie PNL? Ze względu na fakt, że nie ma premii dla nowych PA za osiągnięcie poziomu Wyróżnionego zmaragdu, otrzymasz premię w ramach Programu Nowych Liderów o wartości złotych dla nowych PA na poziomie zmaragdu. PNL 18. Jeżeli rekwalifikuję się, jako zmaragd za luty 2013 i stanę się nowym iamentem za sierpień 2013 to jakie nagrody otrzymam? Otrzymasz złotych za rekwalifikację na status szmaragdowy po zatwierdzeniu Twojej rekwalifikacji (w marcu 2012). Płatność ta zostanie odjęta o zł, jakie przysługują Ci za uzyskanie statusu nowego iamentowego PA. tak, więc różnica, czyli złotych zostanie wypłacona po zatwierdzeniu Twojej iamentowej kwalifikacji. PNL 19. laczego PA kwalifikujący się na poziom Złota, Platyny i Wyróżnionej Platyny nie może otrzymać wypłaty dla osób ponownie kwalifikowanych (kwalifikacja po raz drugi)? Czy wypłata ta obowiązuje jedynie od poziomu zmaragdu? Tak, Premia za rekwalifikację (kwalifikacja po raz drugi) oraz Premia za utrzymanie kwalifikacji (kwalifikacja po raz trzeci i następny) jest przeznaczona jedynie dla PA o statusie zmaragdu i wyższym. PA o statusie Platyny, Wyróżnionej Platyny mogą otrzymywać nagrody w ramach Programu PRWP. 5 U R O A OM Z ROWIE

7 PNL 20. Istnieje wiele sposobów, aby otrzymać kwalifikację w latach następnych, czy mogę prosić o podanie kilku przykładów premii PNL? W poniższej tabeli przedstawiono kilka przykładów, w jaki sposób można otrzymać premie w ramach Programu NLR: ROK FINANOWY 2008/ / / / / / /15 OZIOM KWALIFIKACJI* WYPŁATA PREMII PNL** WP WP WP WP WP * =iament, =zmaragd, WP=Wyróżniona Platyna ** Kwoty podane są w PLN. PNL 21. Czy osoby kwalifikujące się do wypłaty PNL (zarówno do płatności po raz pierwszy, jak i za rekwalifikację oraz kolejną kwalifikację) muszą spełniać wymóg Osobistego WP? Osoby nabywające prawo do premii z tytułu osiągnięcia nowych kwalifikacji nie muszą spełniać wymogu Osobistego WP. Natomiast muszą go spełniać (Osobiste WP 600/ kwartał) Ci, którzy pragną otrzymać wypłatę za rekwalifikację lub utrzymanie statusu. 6 U R O A OM Z ROWIE

8 PNL 22. Czy mogę opuścić jakieś miesiące w związku z wymogiem 600 Osobistego WP kwartalnego? Nie, należy w każdym kwartale osiągnąć wynik minimum 600 Osobistego WP (kwartał pierwszy to wrzesień, październik, listopad, kwartał drugi to grudzień, styczeń, luty, kwartał trzeci to: marzec, kwiecień, maj, zaś czwarty kwartał to czerwiec, lipiec i sierpień). PNL 23. Byłem Wyróżnioną Platyną w roku finansowym 2006/7 i od tego czasu nie miałem kwalifikowanego miesiąca. Czy w roku 2012/13 mogę się zakwalifikować na wypłaty z tego programu za uzyskanie odznaki od Złotej do Wyróżnionej Platyny? Tak, bazą jest rok 2009/10. PNL 24. W roku 2011/12 bylem nowym zmaragdem i spodziewam się zostać nowym iamentem w roku 2012/13, ale i wrócić na status szmaragdowy w roku 2013/14. Jakie premie otrzymam? Jako nowy zmaragd otrzymasz zł netto za rok 2011/12, następnie zł netto za uzyskanie odznaki iamentowej w roku 2012/13, natomiast w roku 2013/14 dostaniesz zł za utrzymanie kwalifikacji szmaragdowej. Co prawda status szmaragdowy uzyskano 2 razy, ale we wzroście do iamentu zawarta była także kwota za rekwalifikację szmaragdową. Nagroda za nowa grupę K12 (NGK) NGK 1. W roku finansowym 2011/12 zakwalifikowałem się na poziom zmaragdu, w roku 2012/13 rekwalifikowałem sie oraz dodałem jedną krajową grupę K12. Jaka będzie suma moich premii w ramach europejskiego Programu Motywacyjnego w roku finansowym 2012/13? uma Twoich premii w ramach Programu Motywacyjnego w roku finansowym 2012/13 wyniesie złotych: Premia za rekwalifikację o wartości złotych dla ponownie kwalifikujących się zmaragdowych PA (w ramach Programu Nowych Liderów) oraz złotych za dodatkowe K12 w Programie Nagród za nową grupę K12. NGK 2. W lutym 2013 osiągnąłem po raz pierwszy status szmaragdowy, co więcej uzyskując 3 krajowe grupy K12 na koniec roku finansowego (wszystkie 3 grupy K6 wzrosły do K12). Jaką nagrodę w sumie dostanę? Otrzymasz 3 razy po złotych za nowe grupy K12 oraz złotch za uzyskanie statusu nowego szmaragda. Twoja nagroda wyniesie, więc w sumie złotych. NGK 3. Jeżeli w roku finansowym 2012/13 zakwalifikuję się na poziom nowego zmaragdu, czy otrzymam premię w ramach Programu? Czy muszę być kwalifikowanym zmaragdowym PA w poprzednim roku finansowym, aby brać udział w tym Programie? Jeżeli w roku finansowym 2012/13 kwalifikujesz się na poziom nowego zmaragdu, wyzwalając nową krajową grupę K12, będziesz uprawniony do otrzymania premii w wysokości złotych za dodanie grupy K12 w ramach Programu. Otrzymasz również premię w ramach Programu Nowych Liderów o wartości złotych dla nowych PA na poziomie zmaragdu. W roku finansowym 2012/13 w ramach Programu Motywacyjnego otrzymasz wypłatę o wartości złotych. NGK 4. W roku finansowym 2011/12 ponownie zakwalifikowałem się na poziom Wyróżnionej Platyny z jedną grupą K12. Czy w roku finansowym 2012/13 mogę uczestniczyć w Programie Nagród za nową grupę K12? Program ten przeznaczony jest dla PA na poziomie zmaragdu lub wyższym. Niemniej jednak, PA o statusie Wyróżnionej Platyny mogą otrzymywać nagrody w ramach Programu Rozwoju Wyróżnionej Platyny lub Programu Nowych Liderów za kwalifikację na poziom zmaragdu po raz pierwszy. NGK 5. Jaka jest moja podstawa dla wyliczeń wzrostu grup K12? Jako osoba posiadająca status zmaragdu lub wyższy musisz osiągnąć wzrost liczby grup K12 w stosunku do ilości grup K12 jakie posiadałeś w latach finansowych 2009/10 do roku 2011/12. 7 U R O A OM Z ROWIE

9 NGK 6. Jako kwalifikowany zmaragdowy PA, w jaki sposób mogę zdobyć premię za dodanie nowej grupy K12 w przypadku, gdy grupa ta jest sponsorowana międzynarodowo, a ja sponsoruję tę grupę zastępczo? A A otrzymuje złotych Jeżeli grupa jest rekomendowana międzynarodowo, ale PA rekomendujący międzynarodowo nie posiada statusu wielokrotnego biznesu, wtedy całość premii o wartości złotych wypłacona zostanie PA rekomendującemu zastępczo. B C Jeżeli grupa jest rekomendowana międzynarodowo i PA rekomendujący międzynarodowo rekomenduje swój biznes # 2 w tej grupie i jest to nowa grupa K12 zarówno dla PA rekomendującego międzynarodowo, jak i zastępczo, wtedy PA rekomendujący międzynarodowo i zastępczo dzielą się premią wartości złotych (każdy z nich otrzymuje po złotych). Jeżeli grupa jest rekomendowana międzynarodowo i PA rekomendujący międzynarodowo rekomenduje swój biznes # 2 w tej grupie, a grupa ta jest częścią biznesu PA rekomendującego zastępczo, ale będzie nową grupą K12 dla PA rekomendującego międzynarodowo, wtedy PA rekomendujący międzynarodowo otrzymuje całość premii o wartości złotych. A B#2 B A B#2 B C A otrzymuje złotych B otrzymuje złotych Brak grupy dla A B osiągnął WP kwalifikowanego B otrzymuje złotych C osiągnął WP NGK 7. Jestem zmaragdowym PA we Włoszech i posiadam międzynarodową, nową grupę K12 w Indiach. Czy otrzymam wypłatę w ramach powyższego Programu? Programem objęte są jedynie grupy w Europie i w Rosji, które są Twoim biznesem #2. Za grupę K12 rekomendowaną międzynarodowo nie otrzymasz wypłaty w ramach Programu. NGK 8. Mam jeden biznes w Ameryce Północnej (poziom zmaragdu) oraz kilka równoległych biznesów w Polsce. Mój polski biznes wzrasta do poziomu K12 powiększając w ten sposób liczbę moich grup K12 czy w tej sytuacji dostaję wypłatę w ramach programu Nagroda za nową grupę K12? Nie otrzymujesz wypłaty. Program dotyczy europejskich biznesów szmaragdowych uczestniczących w programie GIP w roku finansowym, 2011/12 które podwyższają liczbę swoich grup liczonych w programie NGK. 8 U R O A OM Z ROWIE

10 NGK 9. Jestem zmaragdowym PA z jedną grupą K12 i dwiema grupami K6. Jedna z grup K6 jest grupą rekomendowaną zastępczo (biznes # 2 innego PA z Europy); druga grupa to grupa krajowa. Jakiej wysokości premię mogę otrzymać w ramach Programu w przypadku, gdy obie grupy K6 staną się K12? Jeżeli nowa grupa K12 rekomendowana zastępczo to biznes # 2, który jest nowy dla Ciebie i PA rekomendującego ten biznes międzynarodowo, dostaniecie po połowie premii, czyli po złotych każdy z Was. Za nową lokalną grupę K12 otrzymasz złotych. W sumie otrzymasz złotych w ramach Programu dodawania grup K12. NGK 10. Co dzieje się w przypadku, gdy mam nową grupę K12 i jeszcze jedną grupę K12 rekwalifikowaną jedynie z 9 K miesiącami? Czy nową grupę uznaje się za wzrost? W porównaniu z latami bazowymi 2009/10 do 2011/12, całkowita liczba grup K12 musi wzrosnąć. W Twoim przypadku liczba ta jest stała, dlatego też nie otrzymasz nagrody w ramach Programu. NGK 11. Co się stanie w przypadku, gdy zbuduję grupę K10, ale mającą RO? Czy zostanie ona potraktowana jak nowa grupa K12? Tak. Wyróżniona Platyna liczy się tak samo jak grupa K12. Zauważ, że dzieki okresowi przejściowemu w roku finansowym 2011/12 można osiagnąć status K12 przy 10 lub 11 miesiącach kwalifikowanych i mając jedynie WP, ale pod warunkiem że poziom premii w miesiącach niekwalifikowanych wyniesie min.18%. NGK 12. Czy 1 punkt FAA wygeneruje grupa, która uzyska status Wyróżnionej Platyny w roku finansowym 2011/12 oparciu o RO? Tak, te grupy generują 1 punkt FAA. NGK 13. Co się stanie w przypadku, gdy przed osiągnięciem kwalifikacji zmaragdowej dodam kolejną grupę K12? Bazą do naliczenia jest najwyższa liczba grup K12 z lat 2009/10 do momentu osiągnięcia statusu zmaragdu. uper Premia iamentowa (P) Pytania i odpowiedzi dotyczące uper Premii iamentowej omówione zostały w specjalnym dokumencie dedykowanym temu tematowi, który to dokument znaleźć można na stronie Amway 9 U R O A OM Z ROWIE

11 Kwalifikacja na status Wyróżnionej Platyny z pomocą Równoważnika Obrotów (RO) RO 1. RO 2. Jak mogę zakwalifikować się na status Wyróżnionej Platyny? Możesz zakwalifikować się poprzez osiągnięcie 12 miesięcy kwalifikowanych w ciągu roku finansowego lub poprzez osiągnięcie w ciągu roku finansowego 10 albo 11 miesięcy kwalifikowanych plus Równoważnika Obrotów WP. Jakie są wymagania dla RO? W roku finansowym 2012/13 w ramach specjalnej nagrody można zakwalifikować się na poziom Wyróżnionej Platyny ze zmniejszonym RO. Pierwotny poziom RO, WP został zredukowany do poziomu WP. Oto wymagania dla zmniejszonego RO: WP rocznych obrotów 10 lub 11 kwalifikowanych miesięcy Poziom minimum 18% premii za osiągnięcia w miesiącach niekwalifikowanych. RO 3. RO 4. RO 5. Jak oblicza się wymagane WP Równoważnika Obrotów? o Równoważnika Obrotów wlicza się łączne obroty krajowe osób w dół linii rekomendacji (tzw. downline), włączając w to obroty każdego rebrnego, /Złotego i Platynowego Przedsiębiorcy, bez żadnych ograniczeń. Czy Równoważnik Obrotów liczony jest do Programu Motywacyjnego? Tak, zarówno, jeżeli chodzi o zdobycie poziomu Wyróżnionej Platyny jako jednego z warunków do kwalifikacji na L; jak też do osiągnięcia poziomu nowej Wyróżnionej Platyny w programie nowych nagród, jak i w przypadku wzrostu grup K12. Możesz wliczyć WP RO, aby osiągnąć poziom Wyróżnionej Platyny, ale musisz osiągnąć przynajmniej 18% poziomu kwalifikacji w miesiącach niekwalifikowanych. Czy mogę zakwalifikować się na status Wyróżnionej Platyny także w oparciu o RO? Tak można nadal używać RO bez jakiegokolwiek wymogu co do poziomu premii za osiągnięcia w miesięcach niekwalifikowanych. Oznacza to, że nie musi mieć 18% premii, jeśli spełniasz kryterium Ro to odznakę wyróżnionej Platyny otrzymasz. 10 U R O A OM Z ROWIE

12 eminarium zkoleniowe dla Liderów (L) - pecjalne kryteria kwalifikacji dla osób kwalifikujących się po raz pierwszy: L 1. Czy muszę spełnić wymóg Osobistej WP, aby zakwalifikować się na L po raz pierwszy? Tak, poza kwalifikacją na poziom Wyróżnionej Platyny musisz zdobyć 600 Osobistej WP w każdym kwartale roku finansowego (pierwszy kwartał: wrzesień, październik, listopad; drugi kwartał: grudzień, styczeń, luty; trzeci kwartał: marzec, kwiecień, maj; czwarty kwartał: czerwiec, lipiec, sierpień). L 2. Czy jako osoba kwalifikująca się po raz pierwszy na L muszę uzyskać co najmniej 11 wypłat premii w ramach PRWP? Nie. Nie ma wymogu zdobycia premii PRWP dla osób kwalifikujących się na L po raz pierwszy. L 3. Czy jako osoba kwalifikująca się po raz pierwszy na L mogę zakwalifikować się z 8 miesiącami kwalifikowanymi w roku finansowym? Nie, opcja ta jest już niedostępna. W roku finansowym 2012/13 musisz zakwalifikować się jako nowy PA o statusie Wyróżnionej Platyny i osiągnąć 600 Osobistej WP na kwartał przez cały rok finansowy. L 4. Czy jestem osobą kwalifikującą się po raz pierwszy na L, jeżeli zakwalifikowałem się na L jedynie raz w roku finansowym 2006/07? TAK, będziesz traktowany jako osoba kwalifikująca się na L po raz pierwszy, ponieważ Twoja pierwsza kwalifikacja miała miejsce 5 lat temu. L 5. Czy jestem osobą kwalifikującą się po raz pierwszy na L, jeżeli zakwalifikowałem się na L jedynie raz w roku finansowym 2007/08? NIE, ponieważ było to zaledwie 4 lata temu - w tym przypadku będziesz traktowany jako osoba kwalifikująca się na L po raz kolejny. L 6. Czy przy kwalifikacji pochodzącej z kilku biznesów/rynków muszę uzyskać Certyfikaty Platynowe na każdym rynku, na którym kwalifikuję się na L? Wystarczy uzyskać Certyfikat Platynowy na rynku ojczystym. Jeśli dopełnisz reszty kryteriów w przypadku reszty Twoich biznesów, wówczas przysługują Ci zaproszenia na L ze wszystkich rynków, na których one działają. 11 U R O A OM Z ROWIE

13 Kwalifikacje na L dla PA kwalifikujących się po raz drugi i kolejny L 7. Czy moja Osobista WP może spaść poniżej 600 WP w jakimś miesiącu? Musisz osiągnąć 600 Osobistej WP za każdy kwartał roku finansowego (pierwszy kwartał: wrzesień, październik, listopad; drugi kwartał: grudzień, styczeń, luty; trzeci kwartał: marzec, kwiecień, maj; czwarty kwartał: czerwiec, lipiec, sierpień). L 8. Czy mogę osiągnąć Osobistej WP w ciągu jednego kwartału, a potem Osobistej WP w trakcie następnego? Lub 2400 Osobistej WP w ciągu roku? Nie. Jedyną możliwością osiągnięcia poziomu wymaganych obrotów osobistych jest zebranie 600 Osobistej WP za każdy kwartał roku finansowego (szczegóły w pt. L 7). L 9. Czy zmaragdowi PA muszą spełnić wymóg 600 Osobistej WP? Tak. zmaragdowi PA muszą spełnić ten sam wymóg obrotów osobistych, co PA o statusie Wyróżnionej Platyny, dlatego też w każdym z kwartałów roku finansowego musisz zdobyć 600 Osobistej WP. L 10. W roku finansowym 2011/12 po raz drugi zakwalifikuję się na L (pierwszy raz zakwalifikowałem się w roku finansowym 2006/07). Czy muszę osiągnać przynajmniej jedenastokrotnie premię w ramach Programu Rozwoju Wyróżnionej Platyny? Tak, osoby kwalifikujące się po raz drugi i kolejny, które już wcześniej uczestniczyły w L (w roku finansowym 2006/07 lub później przynajmniej raz) muszą zakwalifikować się na poziom Wyróżnionej Platyny, osiągnąć 600 Osobistego WP za każdy kwartał roku finansowego i zdobyć przynajmniej jedenastokrotnie w ciągu roku finansowego premię w ramach Programu Rozwoju Wyróżnionej Platyny. Związane jest to z założeniami roku finansowego 2012/13, które dopuszczają jeden miesiąc bez wypłaty premii PRWP. L 11. Moja pierwsza kwalifilkacja na L miała miejsce w roku finansowym 2007/08, a później spadłem z poziomu Wyróżnionej Platyny. Jak mogę ponownie zakwalifikować się na seminarium w roku finansowym 2012/13? Należy uzyskać ponownie poziom Wyróźnionej Platyny na koniec roku finansowego 2012/13, osiągnąć 600 Osobistej WP każdym kwartale roku finansowego i osiągnąć jedno z kryteriów kwalifikacji do wypłaty premii PRWP (np kwalifikowanej WP bez grup kwalifikowanych w dole linii, lub mając 1 taką grupę potrzebujesz 5000 kwalifikowanej WP etc) przez przynajmniej 8 miesięcy w trakcie roku finansowego 2012/13. L 12. Byłam zaproszony/-a na seminarium dla Liderów, jako nowa Platyna w roku 2008/09 i nigdy nie uzyskałam statusu Wyróżnionej Platyny. Jak mogę zakwalifikować się na L 2012/13? Zobacz kryteria w odpowiedzi 11. L 13. W roku 2010/11 zakwalifikowałem sie na L dzięki 8 miesiącom kwalifikowanym, ale nie zakończyłem tego roku, jako Wyróżniona Platyna. Co muszę zrobić, aby zakwalifikować się na L 2012/13? Zobacz odpowiedź na pytanie U R O A OM Z ROWIE

14 L 14. Czy jest jakiś minimalny wymóg dla premii w ramach Programu Rozwoju Wyróżnionej Platyny? Nie. Co miesiąc możesz otrzymywać różne kwoty premii w ramach Programu Wyróżnionej Platyny. L 15. Czy jako zmaragdowy PA muszę otrzymać przynajmniej jedenastokrotność premii w ramach Programu Wyróżnionej Platyny, aby zakwalifikować się na L? Nie, kwalifikację na L zdobędziesz jedynie po osiągnięciu 600 WP w każdym kwartale roku finansowego. L 16. Jaki wpływ będą miały obroty z Top-Up na wyznaczony poziom obrotów osobistych? Niezależnie od tego, czy obroty pochodzą z Top-Up, czy nie, Amway będzie brał pod uwagę sumę obrotów osobistych na koniec miesiąca (lub na koniec kwartału). Przedsiębiorca Amway musi doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych obrotów. Na przykład, jeśli Przedsiębiorca Amway rozpoczyna kwartał z poziomu minus 300 Osobistej WP (w wyniku zastosowania procedury Top-Up), wówczas musi on osiągnąć 900 Osobistej WP lub więcej, aby wypełnić wyznaczony cel kwartalny tzn. 600 Osobistej WP. L 17. Czy przy kwalifikacjach pochodzących z kilku rynków wymaga się ode mnie osiągnięcia wymaganego poziomu osobistej WP na każdym z tych rynków? Jeżeli PA osiągnie wymagane osobiste WP na jednym rynku, otrzyma zaproszenie do wzięcia udziału w L z każdego rynku, na którym zakwalifikował się na poziom Wyróżnionej Platyny i osiągnął minimalny, docelowy dochód. L 18. Jeśli iament ma kilka biznesów w Europie, to czy kwalifikując się na L potrzebuje spełnić kryterium WP Osobistego w swoich innych biznesach, aby uzyskać wielokrotną kwalifikację na L? Czy wystarczające jest osiąganie wyznaczonych obrotów osobistych przez jego biznes diamentowy? Aby innym, niediamentowym biznesom przysługiwało zaproszenie na L, przynajmniej jeden z nich (może to być także diamentowy biznes # 1) powinien osiągnąć wymagany poziom WP Osobistego. L 19. Jeśli w kraju ojczystym jestem Wyróżnioną Platyną, czy mogę zsumować dochody oraz osobistą WP z moich kilku biznesów europejskich i w ten sposób zakwalifikować się na L z kraju ojczystego? Nie. Aby zakwalifikować się na L z danego kraju, należy w nim uzyskać kwalifikację Wyróżnionej Platyny oraz osiągnąć wymagany poziom dochodów. Jednak wystarczy uzyskać wymagany poziom osobistej WP w jednym kraju, aby uzyskać zaproszenia z wszystkich innych krajów, w których osiągnąłeś kwalifikację Wyróżnionej Platyny oraz spełniłeś kryterium WP osobistego. L 20. Czy wymóg WP musi być spełniony na tym samym rynku, co kwalifikacje do premii w ramach Programu Wyróżnionej Platyny i na poziom Wyróżnionej Platyny? Nie. Wymóg WP NIE musi być spełniony na tym samym rynku, co kwalifikacje do premii w ramach Programu Wyróżnionej Platyny i na poziom Wyróżnionej Platyny. Przykładowo, jeżeli dla PA jego rynkiem #1 jest Ukraina, a rynkiem #2 jest Rosja, PA ten WP może zdobyć na Ukrainie, ale spełnić kryterium dochodowe i kwalifikacji na status Wyróżnionej Platyny w Rosji - to uprawni go do uczestnictwa w L z rynku rosyjskiego. 13 U R O A OM Z ROWIE

15 L 21. Jeżeli PA w Austrii jest na poziomie 6% (lub poniżej 21%), ale posiada status Wyróżnionej Platyny w Niemczech i wygenerował wymagane WP kwalifikujące do udziału w L w roku finansowym 2012/13 w Austrii (ponieważ mieszka w Austrii i nie dokonuje zakupów w Niemczech), to czy może uczestniczyć w L z rynku niemieckiego ze względu na jego WP z Austrii? Tak, jest to możliwe nawet w kraju, w którym PA ma status niższy od rebrnego. Chcemy, aby PA byli również aktywni w roli konsumentów naszych produktów i nie ma znaczenia, na którym poziomie znajduje się ich biznes. Nieakceptowana jest sytuacja, w której obroty z jednego miesiąca pochodzą z rynku #1, a następnie generowane są przez inny biznes. L 22. Byłem zmaragdem w roku 2011/12 i nierekwalifikowałem się na ten status w roku 2012/13 (uzyskałam status Wyróżnionej Platyny). Jak mogę zakwalifikować się na L 2014? Możesz otrzymać zaproszenie o ile spełnisz wymagania programu PRWP minimum 11 razy w czasie roku finansowego (mimo, ze za te kwalifikacje nie uzyskasz wypłat). 14 U R O A OM Z ROWIE

16 Pytania ogólne Europejski Program Motywacyjny 2012/13 OGL 1. Czy w Europie są jakieś różnice w kwotach nagród objętych europejskim Programem Motywacyjnym? Tak, ponieważ kwoty nagród objętych europejskim Programem Motywacyjnym będą obliczane dla każdego rynku na podstawie wskaźnika rentowności (poziomy relacji WP/WO) na każdym rynku, a następnie przeliczane na walutę lokalną. OGL 2. Czym spowodowane jest regulowanie kwot nagród objętych europejskim Programem Motywacyjnym na podstawie wskaźnika rentowności? Na rynkach o większym wskaźniku rentowności PA muszą osiągnąć większe obroty docelowe, aby otrzymać kwalifikację. Przykładowo, w przyszłym roku finansowym w strefie euro (z wyłączeniem łowacji, łowenii i Irlandii) będzie wprowadzony wymóg uzyskania euro obrotów, aby zdobyć miesiąc kwalifikowany. Niemniej jednak, na rynkach ze skonsolidowaną linią rekomendacji, np. w Turcji, w celu zdobycia miesiąca kwalifikowanego trzeba będzie uzyskać euro obrotów, a w zwajcarii ponad euro obrotów, aby zdobyć miesiąc kwalifikowany. Z tego też względu, sprawiedliwą zasadą jest, aby PA w zwajcarii otrzymywali większą premię za nowe grupy i nowe kwalifikacje niż na rynku w strefie euro. W związku z tym również mniejsze premie na przeciętnym rynku ze skonsolidowaną linią rekomendacji są mniejsze niż na rynkach w Europie. OGL 3. Czy wypłaty oparte na wskaźniku rentowności to coś nowego w Amway? Nie. Wszystkie wypłaty w ramach Programu za wybitne osiągnięcia (FAA) są obliczane na podstawie różnic we wskaźnikach rentowności od początku istnienia Programu FAA. OGL 4. A premie w ramach Planu przedaży i Marketingu Amway? Również premie objęte Planem przedaży i Marketingu Amway wypłacane są na podstawie wskaźnika rentowności. Przykładowo, premia 4% dla Liderów na rynku w strefie euro (z wyłączeniem łowacji, łowenii i Irlandii) to 4% z euro, podczas gdy na rynku ze skonsolidowaną linią rekomendacji (np. w Turcji) jest to 4% z euro. 15 U R O A OM Z ROWIE

17 OGL 5. Czy będą jakieś różnice w kwotach płatności pomiędzy rynkami europejskimi? Rynki europejskie będą miały takie same kwoty pieniężne dla strefy euro (wyłączywszy Irlandię, łowację i łowenię). Na rynkach spoza strefy euro kwoty te zostaną podane w lokalnych walutach.. OGL 6. Czy w przyszłości kwoty objęte europejskim Programem Motywacyjnym będą również regulowane na podstawie zmian wskaźnika rentowności? W roku finansowym 2013/14 wszystkie płatności będą regulowane na podstawie zmian wskaźnika rentowności. OGL 7. W jaki sposób nagrody objęte europejskim Programem Motywacyjnym będą określane co roku? Nagrody będą określane według zmian wskaźnika rentowności oraz średnich kursów wymiany walut w stosunku do złotych w ciągu 12 miesięcy przed ogłoszeniem kwot. Umożliwi to PA na początku każdego roku finansowego dokładne poznanie kwot, które będzie można otrzymać w ramach Programu. REGION EUROPEJKI OGL 8. Jakie kraje Amway zalicza do regionu europejskiego? Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, kandynawia (ania, Finlandia, zwecja, Norwegia), łowacja, łowenia, zwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy oraz Wielka Brytania i Irlandia. Rosja wchodzi w skład Europy pod względem organizacyjnym, ale znajduje się poza nią z punktu widzenia programów promujących biznes. OGL 9. Na których rynkach funkcjonuje LR (konsolidowana Linia Rekomendacji), a na których PLR (Pojedyncza Linia Rekomendacji)? W Europie Wschodniej jako jeden rynek rozumiana jest LR obejmująca: Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę Łotwę, Węgry, Polskę, Rumunię, łowację, łowenię, Turcję i Ukrainę. W Europie Zachodniej traktuje się jako jeden rynek następujące grupy krajów objęte PLR: Niemcy i Francję; Holandię i Belgię; anię, Finlandię, Norwegię i zwecję; Portugalię i Hiszpanię. OGL 10. Czy rosyjskie grupy rekomendowane przez europejskich Przedsiębiorców Amway liczone są do wzmocnienia europejskiego Programu FAA oraz do Europejskich Kwalifikacji i Premii zmaragdowych/iamentowych? Grupy rosyjskie nie są liczone do wzmocnienia europejskiego Programu FAA, ale począwszy od września 2012 roku są liczone do Europejskich Kwalifikacji i Premii zmaragdowych/iamentowych. OGL 11. Czy Rozszerzenie Programu Nagród za Wybitne Osiągnięcia (czyli FAA) będzie częścią europejskiego Programu Motywacyjnego? FAA nie jest częścią europejskiego Programu Motywacyjnego. ą to dobre wieści dla PA, ponieważ Program Motywacyjny jest krótkoterminowy i podlega zmianom. FAA zostało wyeliminowane z tego Programu ze względu na swoją długoterminową naturę. FAA pozostanie specyficznym rozszerzeniem Programu nagród na rynku europejskim. 16 U R O A OM Z ROWIE

18 Plan przedaży i Marketingu Amway OGL 12. Czy osiągnę poziom 21% premii za osiągnięcia, jeśli będę miał rekomendowaną zastępczo grupę kwalifikowaną? Od 1 stycznia 2012 roku w całej Europie premia za osiągnięcia wynosi 21% na kwalifikowaną grupę rekomendowaną zastępczo. GEN 13. Jak określony jest rok finansowy? Tak, od 1 września do 31 sierpnia Przedsiębiorcy Amway kwalifikują się na rożne poziomy efektywności biznesowej i finansowej - stąd nazwa rok finansowy. OGL 14. Co to jest WP kwalifikowane? WP kwalifikowane to miesięczny obrót (Grupowe WP), które wlicza obrót osób z organizacji, także negatywny, ale nie wlicza obrotów od tych grup, w których są kwalifikowane grupy. WP kwalifikowane jest wyliczane poprzez dodanie obrotów z wszystkich niekwalifikowanych osób z dołu linii rekomendacji plus Twoich obrotów osobistych. 17 U R O A OM Z ROWIE

Kto pyta, nie błàdzi ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Europejski Program Motywacyjny WZROST 2013/14 CEL GŁÓWNY TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES URODA DOM

Kto pyta, nie błàdzi ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Europejski Program Motywacyjny WZROST 2013/14 CEL GŁÓWNY TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES URODA DOM WZROT Kto pyta, nie błàdzi OPOWIEZI OPOWIEZI Rozwoju Wyróżnionej Platyny (PRWP) WZROT PRWP 1. Czy w roku finansowym 2012/2013 należy zakwalifikować się na poziom Wyróżnionej Platyny, aby zakwalifikować

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PROGRAM MOTYWACYJNY 2012/2013

EUROPEJSKI PROGRAM MOTYWACYJNY 2012/2013 ZROWIE OM U ROA TWÓJ BIZNE EUROPEJKI PROGRAM MOTYWACYJNY 2012/2013 OKUMENT REFERENCYJNY Głównym celem... wzrost Europejski Program Motywacyjny 2012/2013 WPROWAZENIE Tematem przewodnim Europejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej Plan Marketingowy Twoja droga do sukcesu Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej 3 sposoby zarabiania z Kupujesz dla siebie, używasz produktów Betterware: oszczędzasz na Marży

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej Plan Marketingowy Twoja droga do sukcesu Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej 3 sposoby zarabiania z Kupujesz dla siebie, używasz produktów Betterware: oszczędzasz na Marży

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

P O S U K C E S. MERCEDESEM PO SUKCES edycja 2010. Start: 1 stycznia 2010 r.

P O S U K C E S. MERCEDESEM PO SUKCES edycja 2010. Start: 1 stycznia 2010 r. MERCEDESEM P O S U K C E S Program Motywacyjny dla Liderów (Złota Magnolia - Diamentowa Orchidea) MERCEDESEM PO SUKCES edycja 2010 Start: 1 stycznia 2010 r. Witaj w świecie Liderów FM GROUP! Od ogromnego

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

edycja 2011 Start: 1 stycznia 2011 r.

edycja 2011 Start: 1 stycznia 2011 r. Mercedesem po sukces edycja 2011 Start: 1 stycznia 2011 r. Witaj w świecie Liderów FM GROUP! Od ogromnego sukcesu dzielą Cię już tylko kroki! Nie musisz jednak tego dystansu pokonać pieszo wyjedź sukcesowi

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu Toruń, 7 stycznia 2014 r. Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu W grudniu uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (EUA) zyskały na wartości 11,26 proc.

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

MERCEDES DLA ZŁOTEJ MAGNOLII

MERCEDES DLA ZŁOTEJ MAGNOLII Mercedesem po sukces Program Motywacyjny dla Liderów od Złotej Magnolii do Diamentowej Orchidei Start: 1 stycznia 2014 Miesiąc bazowy: styczeń 2013 Sprawdź, do której grupy się kwalifikujesz i o jaki samochód

Bardziej szczegółowo

Start: 1 stycznia 2013 r. Miesiąc bazowy: styczeń 2012 r.

Start: 1 stycznia 2013 r. Miesiąc bazowy: styczeń 2012 r. PRZEDSTAWIONY MODEL JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZYKŁADOWY * Informacje o możliwości przystąpienia do Programu Motywacyjnego Mercedesem po sukces stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy.

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników zagranicznych:

Informacje dla pracowników zagranicznych: Informacje dla pracowników zagranicznych: Odliczenia dla osób dojeżdżających 2013 2 Informacje dla pracowników zagranicznych przebywających w Norwegii w związku z pracą i dojeżdżających do domu położonego

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

Moduł przewidziany jest dla nowych menedżerów, którzy właśnie osiągnęli pozycję LIDER.

Moduł przewidziany jest dla nowych menedżerów, którzy właśnie osiągnęli pozycję LIDER. I. Moduł Start Moduł przewidziany jest dla nowych menedżerów, którzy właśnie osiągnęli pozycję LIDER. Benefity: - Wirtualna książeczka Akuna Start, na którą składa się 5 czeków: 1.Dwa czeki uprawniające

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne

PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne Grudzień 2014 Wyjazdy Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa od 2-26 lutego 2015 r. Charakter praktyki Praktyka powinna być związana

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ

WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady wypłaty polskich emerytur, rent z tytułu niezdolności

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Start: 1 stycznia 2012 r. Miesiąc bazowy: styczeń 2009 r.

Start: 1 stycznia 2012 r. Miesiąc bazowy: styczeń 2009 r. P R Z E D S TAW I O N Y M O D E L J E S T T Y L K O I W Y Ł Ą C Z N I E P R Z Y K Ł A D O W Y Program Motywacyjny dla Liderów od Złotej Magnolii do Diamentowej Orchidei Start: 1 stycznia 2012 r. Miesiąc

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu Twoja droga do sukcesu Kategorie produktowe Naturalne produkty kategorii wellness / zdrowie / uroda Włoskie kosmeceutyki pielęgnacyjne oraz kosmetyki kolorowe Artykuły do domu oraz środki czystości 3 niezależne

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków trzeba rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy

Bardziej szczegółowo

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana była za granicą) Jan

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi

Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Norbert Jeziolowicz Związek Banków Polskich Gdańsk, 4.9.28 Liczba banków i placówek bankowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Zielona Góra, 30.06.2009 ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Wysokość miesięcznych stawek stypendialnych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM Imię i nazwisko PLAN ZADAŃ NA MIESIĄC styczeń 2015 1. Zorganizowanie imprez (podać planowany termin, miejsce, liczbę osób) 2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, treningów dla dzieci i młodzieży 3. Współpraca

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013 Prezentacja wyników za I półrocze 2013 1 Branża oświetleniowa spadki w I pół. roku Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0 14,6

Bardziej szczegółowo

Tekst i redakcja: Alina Wiśniewska-Skura Izabela Domagała Paweł T. Goławski

Tekst i redakcja: Alina Wiśniewska-Skura Izabela Domagała Paweł T. Goławski Tekst i redakcja: Alina Wiśniewska-Skura Izabela Domagała Paweł T. Goławski Informacje przygotowane i opracowane na podstawie danych z systemu rejestracji nazw domeny.pl Copyright by NASK wersja z dnia

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa czerwiec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy czerwiec 2013 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT www.e100.eu Е 100 oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z usługi E100 Netto. Już teraz nasi klienci mają możliwość otrzymywania faktur bez VAT i uzyskiwania zwrotu

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych technologie@mail.wz.uw.edu.pl Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Wydział

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Osoba niepełnosprawna w obliczu prawa Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech PRZYKŁADY Przykład 1 Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC. Finansowanie programu. Budżet

INTERREG IVC. Finansowanie programu. Budżet INTERREG IVC Finansowanie programu. Budżet Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostanie: Finansowanie partnerów System kontroli i

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17-18 czerwca 2013

Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Szkolenie dla Koordynatorów Wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Plan prezentacji Wstępne

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Na kolejnych slajdach prezentacji znajdą Państwo aktualności dotyczące firmy Amway i jej produktów do wykorzystania podczas spotkań z Państwa grupami:

Na kolejnych slajdach prezentacji znajdą Państwo aktualności dotyczące firmy Amway i jej produktów do wykorzystania podczas spotkań z Państwa grupami: LATO 2012 Na kolejnych slajdach prezentacji znajdą Państwo aktualności dotyczące firmy Amway i jej produktów do wykorzystania podczas spotkań z Państwa grupami: 1. Oficjalne otwarcie rynków bałtyckich

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2014/2015 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) 1. Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Rząd Polski uruchamia program Powrót, który ma pomóc Polakom pracującym za granicą w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Głównym elementem programu jest

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W POLSCE ORAZ KRAJJOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZA GRANICĄ W 2010 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. Autorzy: Przemysław Rodziewicz

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 Nazwa uczelni: Kod Erasmusa: Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 CZĘŚĆ OPISOWA A Zasady realizacji i zarządzanie funduszami programu Erasmus 1. Proszę podać

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec oszczędzania w Polsce i na świecie. Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Marzec

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO MARŻA BRUTTO Marża i narzut dotyczą tego ile właściciel sklepu zarabia na sprzedaży 1 sztuki pojedynczej pozycji. Marża brutto i zysk brutto odnoszą się do tego ile zarabia

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

1. Akcja specjalna prowadzona jest pod nazwą Zakłady sportowe, zwana dalej Akcją specjalną.

1. Akcja specjalna prowadzona jest pod nazwą Zakłady sportowe, zwana dalej Akcją specjalną. REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ ZAKŁADY SPORTOWE I. Postanowienia ogóle 1. Akcja specjalna prowadzona jest pod nazwą Zakłady sportowe, zwana dalej Akcją specjalną. 2. Organizatorem Akcji specjalnej jest firma

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, lipiec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy lipiec 2013 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja I edycji Branżowego Programu Promocji dla branży przemysłu kosmetycznego

Ewaluacja I edycji Branżowego Programu Promocji dla branży przemysłu kosmetycznego Ewaluacja I edycji Branżowego Programu Promocji dla branży przemysłu kosmetycznego SPC House of Media Warszawa, 26 listopada 2014 Informacje podstawowe Wykonawca: SPC House of Media sp. z o.o. sp. k. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S Trendy na rynku motoryzacyjnym Warszawa 2 luty 29 Agenda Producenci - Importerzy Finanse - Leasingi Ubezpieczenia 2/2/9 2 Producenci - Importerzy Producenci - Importerzy

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo