ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA"

Transkrypt

1 Z ROWIE OM U R O A OPOWIEZI NA PYTANIA

2 Odpowiedzi Program Rozwoju Wyróżnionej Platyny (PRWP) PRWP 1. Czy w roku finansowym 2011/12 należy zakwalifikować się na poziom Wyróżnionej Platyny, aby zakwalifikować się do Programu Rozwoju Wyróżnionej Platyny (PRWP)? Nie, istnieje również opcja kwalifikacji do otrzymania PRWP przy użyciu 12 kolejnych miesięcy kwalifikowanych. Oznacza to, że jeśli nawet przeoczysz szansę kwalifikacji na poziom Wyróżnionej Platyny w roku finansowym 2011/12, możesz uzyskać poziom Platyny K 12 dzięki kolejnym 12 miesiącom kwalifikowanym i otrzymywać wypłaty w ramach PRWP. Przykładowo, jeżeli rozpoczniesz kwalifikacje w grudniu 2012 roku, 12 miesięcy kwalifikowanych możesz uzyskać w listopadzie 2013 roku, a następnie zacząć otrzymywać miesięczne wypłaty w ramach Programu Rozwoju Wyróżnionej Platyny od grudnia 2013 roku. PRWP 2. Jeśli jestem Wyróżnionym Platynowym Przedsiębiorcą w roku finansowym 2011/12, jednak nie zaliczam kwalifikacji każdego miesiąca w roku finansowym 2012/13, to czy uzyskam premię PRWP, jeśli osiągnę minimalny, wyznaczony poziom dochodów? Możesz uzyskiwać PRWP tak długo, jak tylko masz szansę na rekwalifikowanie się jako Wyróżniona Platyna i spełnienie wymagań kwalifikacyjnych (założonego WP kwalifikowanego i liczby grup kwalifikowanych oraz wymogu 600 Osobistego WP kwartalnie). Ponieważ minimalna ilość wymaganych miesięcy kwalifikowanych to 10, plus niezbędny Równoważnik Obrotów (RO definicja: patrz pytanie RO 2), tak więc aby osiągnąć status Wyróżnionej Platyny możesz ominąć maksymalnie dwie (2) kwalifikacje miesięczne w ciągu roku finansowego. Jeśli ominiesz trzy (3) lub więcej miesięcy, nie przysługuje Ci już wypłata PRWP. PRWP 3. Jeżeli kwalifikuję się jako Wyróżniona Platyna z 12 miesięcami kwalifikowanymi po kolei w czasie roku finansowego, jak mogę spełnić kryteria Osobistej WP? Jeżeli płatność ma się zacząć w trakcie trwania danego kwartału to musisz generować 200 Osobistej WP za miesiąc aż do początku kolejnego kwartału. Pierwszy kwartał: wrzesień, październik, listopad, drugi kwartał: grudzień, styczeń, luty, trzeci kwartał: marzec, kwiecień, maj, czwarty kwartał: czerwiec, lipiec, sierpień. Przykładowo, jeżeli ukończysz kwalifikację na program dzięki 12 kolejnym miesiącom kwalifikowanym w październiku 2012, wtedy potrzebujesz 200 Osobistej WP w listopadzie, a od grudnia 2012 w każdym kwartale musisz spełnić wymóg 600 Osobistej WP. PRWP 4. Jeśli kwalifikuję się do Programu na podstawie kolejnych 12 miesięcy kwalifikowanych, a następnie omijam jedną kwalifikację miesięczną, to czy wówczas mogę jeszcze zakwalifikować się do wypłaty PRWP? Po osiągnięciu 12 następujących po sobie miesięcy kwalifikowanych możesz ominąć dwa miesiące (2) i w dalszym ciągu otrzymywać wypłaty PRWP, ponieważ w dalszym ciągu jesteś w stanie zakończyć rok finansowy jako Wyróżniona Platyna pod warunkiem, że spełniasz kryteria dotyczące RO. Jeśli ominiesz jeszcze jeden miesiąc (trzeci), nie kwalifikujesz się do Programu. 1 U R O A OM Z ROWIE

3 PRWP 5. Jeżeli ominę więcej niż 2 kwalifikowane miesiące w ciągu roku finansowego, jak mogę ponownie zakwalifikować się do wypłat PRWP? Musisz albo osiągnąć kwalifikację kolejnych 12 miesięcy kwalifikowanych, albo ponownie zakwalifikować się na poziom Wyróżnionej Platyny w następnym roku finansowym oraz osiągnąć poziom wyznaczonych dochodów i spełnić wymóg 600 Osobistych WP kwartalnie. PRWP 6. Jestem PA o statusie Wyróżnionej Platyny i osiągam minimalny poziom WP kwalifikowanego i liczbę grup kwalifikowanych we wrześniu i październiku 2012 roku, ale nie osiągam wymaganych 600 Osobistych WP za kwartał. Czy otrzymam wypłatę PRWP? Jeśli nie osiągniesz 600 Osobistych WP w każdym kwartale roku finansowego (oraz oczywiście minimalnego miesięcznego WP kwalifikowanego i liczby grup kwalifikowanych), nie zakwalifikujesz się do wypłaty w PRWP. W takiej sytuacji wypłata PRWP zostaje wstrzymana od następnego kwartału do końca roku finansowego 2012/13. zansę na kwalifikację do Programu PRWP będziesz miał od następnego roku finansowego. PRWP 7. W roku finansowym 2011/12 osiągnąłem poziom zmaragdu. Czy mogę uczestniczyć w PRWP? Nie. Program ten przeznaczony jest jedynie dla osób zakwalifikowanych na poziom Wyróżnionej Platyny. Niemniej jednak, PA na poziomie zmaragdu i wyższym mogą otrzymywać nagrody za zwiększenie ilości grup K12 w ramach Programu Nagrody za dodatkową grupę K12. PRWP 8. Czy mogę wykorzystać Top-Up do osiągnięcia celów PRWP? Czy będzie oferowane jakieś inne wsparcie? Top-Up wspiera osiąganie kwalifikacji w ramach Planu przedaży i Marketingu Amway. Program Top-Up nie jest elementem Programu Motywacyjnego. PRWP 9. W roku finansowym 2011/12 byłem kwalifikowanym zmaragdem z 2 grupami lokalnymi w zwecji i 1 międzynarodową z ingapuru. Czy mogę uczestniczyć w PRWP? Tak, będziesz uczestniczyć w tym programie do czasu kiedy zwiększysz ilość grup lokalnych do 3 i zostaniesz Europejskim zmaragdem. PRWP 10.Jeśli zakwalifikuję się, jako Wyróżniona Platyna w czerwcu 2013 r. z 10 miesiącami kwalifikowanymi oraz ekwiwalentem obrotu wynoszącym WP to czy otrzymam miesięczne wypłaty w ramach FPG począwszy od lipca? Tak możesz otrzymać premię FPG bazującą na obrotach z lipca zakładając, że spełniłeś wszystkie inne warunki dotyczące wypłaty w ramach programu PRWP. PRWP 11. Które grupy liczone są do PRWP? Wliczamy tylko grupy krajowe (czyli rekomendowana osobiście lub zastępczo). 2 U R O A OM Z ROWIE

4 Program Nowych Liderów (PNL) nowi PA zakwalifikowani na poziom Złota, Platyny, Wyróżnionej Platyny, zmaragdu, iamentu i wyższy PNL 1. Jeżeli miałem jeden miesiąc kwalifikowany w grudniu 2011 roku, dwa we wrześniu i październiku 2012 roku, to czy otrzymam premię w ramach Programu Nowych Liderów dla nowego Złotego PA? Aby otrzymać premię w ramach Programu Nowych Liderów kwalifikujących się na poziom Złota, musisz mieć 3 miesiące kwalifikowane w roku finansowym 2012/13. Oznacza to, że musisz dodać jeszcze jeden miesiąc kwalifikowany np. listopad 2012 roku. PNL 2. W sierpniu 2008 roku osiągnąłem kwalifikację na poziom nowego Złotego PA, a w listopadzie 2009 roku na poziom nowego Platynowego PA. Czy mogę otrzymać jakąś premię PNL? Jeżeli tak, to którą? Kwalifikację na poziom Platyny osiągnąłeś w roku finansowym 2009/10 (rok bazowy PNL), możesz więc zacząć otrzymywać dostępną premię PNL dla PA na poziomie Wyróżnionej Platyny i wyższym w roku finansowym 2012/13, jeżeli zakwalifikujesz się na poziom Wyróżnionej Platyny w tym roku finansowym. PNL 3. Jeżeli po raz pierwszy zakwalifikowałem się na poziom Platyny w roku finansowym 2005/06 i od tamtej pory nie kwalifikowałem się ponownie, to czy jestem uprawniony do otrzymania premii w ramach Programu Nowych Liderów, jeżeli jestem powracającym Platynowym PA? Tak. Twoja ostatnia kwalifikacja na ten poziom musiała mieć miejsce w roku 2008/09 lub wcześniej. Wtedy otrzymasz premię w ramach Programu Nowych Liderów, jeżeli jesteś powracającym Platynowym PA. PNL 4. W roku finansowym 2008/09 zakwalifikowałem się na poziom zmaragdu i od tamtej pory nie byłem ponownie kwalifikowany. Czy mogę uczestniczyć w Programie PNL? Jeżeli tak, jaką premię PNL otrzymam? Tak. (patrz pyt. PNL 1). Otrzymasz premię w ramach Programu Nowych Liderów o wartości złotych dla nowych zmaragdowych PA. PNL 5. W roku finansowym 2008/09 kwalifikowałem się na poziom iamentu, a następnie straciłem tę kwalifikację (powróciłem na poziom zmaragdu) w roku finansowym 2009/ /11 i 2011/12. Czy otrzymam jakąś premię PNL, jeżeli w roku finansowym 2012/13 zakwalifikuję się ponownie na poziom iamentu? Tak, będziesz mógł otrzymać wypłatę w wysokości złotych, ponieważ jest to Twoja najwyższa kwalifikacja osiągnięta od roku bazowego. PNL 6. Jestem kwalifikowanym iamentem w roku finansowym 2009/10 i rekwalifikowaną Platyną w roku 2010/11 i ponownie w roku 2011/12. Jeżeli w roku finansowym 2012/13 zakwalifikuję się ponownie na poziom Platyny, czy otrzymam premię w ramach Programu Nowych Liderów? Nie, ponieważ rok finansowy 2009/10 jest rokiem bazowym PNL. Aby otrzymać PNL, musisz osiągnąć lub przekroczyć swoją podstawę, co w praktyce oznacza kwalifikację na poziom iamentu. Niemniej jednak, jeżeli w roku finansowym 2012/13 zakwalifikujesz się na poziom iamentu, będziesz mógł otrzymać wypłatę dla osób rekwalifikowanych o wartości złotych. Jeśli zakwalifikujesz się na status zmaragdu w roku 2012/13, będziesz mógł otrzymać wypłatę dla osób rekwalifikowanych - zł. PNL 7. Od roku bazowego zawsze utrzymywałem status zamaragdu, a w tym roku (2012/13) osiągnąłem status Wyróżnionego zmaragdu. Czy otrzymam premię za osiągnięcie tego nowego poziomu? Nie ma specjalnej premii za osiągnięcie statusu Wyróżnionego zmaragdu, ale otrzymasz premię zł netto za rekwalifikację na status zmaragdu. 3 U R O A OM Z ROWIE

5 PNL 8. Jestem kwalifikowanym iamentem w roku finansowym 2009/10 i rekwalifikowanym zmaragdem w roku 2010/11 i w roku 2011/12. Jeżeli w roku finansowym 2012/13 zakwalifikuję się na poziom Wyróżnionego iamentu, czy otrzymam wypłatę dla Nowych Liderów? Tak, ponieważ przekroczysz poziom podstawy za rok finansowy 2009/10. Otrzymasz premię w ramach Programu Nowych Liderów o wartości złotych dla PA kwalifikowanych po raz pierwszy na poziom iamentu lub wyższy. PNL 9. Jeżeli w grudniu 2012 roku po raz pierwszy kwalifikować się będę jako nowy Platynowy PA (z 2 miesiącami kwalifikowanymi w roku finansowym 2011/12 i czterema w roku finansowym 2012/13), to czy otrzymam premię w ramach Programu Nowych Liderów dla nowego PA o statusie Platyny? Aby otrzymać premię w ramach Programu Nowych Liderów kwalifikujących się na poziom Platyny, musisz mieć 6 miesięcy kwalifikowanych w roku finansowym. Oznacza to, że jeżeli w grudniu 2012 roku zakwalifikujesz się na poziom nowego PA o statusie Platyny, w roku finansowym 2012/13 będziesz musiał osiągnąć 2 dodatkowe miesiące kwalifikowane. PNL 10. W roku finansowym 2011/2012 zakwalifikowałem się na poziom zmaragdu. Jaką wypłatę PNL otrzymam, jeżeli zakwalifikuję się na poziom Wyróżnionej Platyny jedynie w roku finansowym 2012/13? Jeżeli stracisz kwalifikację z poziomu zmaragdu na poziom Wyróżnionej Platyny, nie otrzymasz wypłaty PNL. PNL 11. W roku finansowym 2011/2012 zakwalifikowałem się na poziom Wyróżnionego zmaragdu. Jaką wypłatę PNL otrzymam, jeżeli zakwalifikuję się na poziom nowego iamentowego PA w roku finansowym 2012/13? Otrzymasz premię w ramach Programu Nowych Liderów o wartości złotych dla PA kwalifikowanych po raz pierwszy na poziom iamentu lub wyższy. PNL 12. W roku finansowym 2010/11 zakwalifikowałem się na poziom iamentu z jedną grupą w Rosji i pozostałymi w Europie. Czy otrzymam wypłatę w ramach PNL, jeżeli ponownie zakwalifikuję się na poziom iamentu w ten sam sposób w roku finansowym 2012/13? Tak, grupy rosyjskie mogą zostać wykorzystane, aby zakwalifikować się do wypłaty PNL. W tym przypadku otrzymasz premię dla osób ponownie kwalifikowanych (po raz drugi) o wartości złotych dla iamentowych PA. PNL 13. W roku finansowym 2011/12 zostałem nowym zmaragdowym PA i otrzymałem premię w ramach Programu Nowych Liderów o wartości złotych dla nowych zmaragdów; w roku finansowym 2012/13 nie kwalifikuję się ponownie na poziom zmaragdu, przez co tracę wypłatę dla osób ponownie kwalifikowanych. Jaką wypłatę PNL otrzymam, jeżeli ponownie zakwalifikuję się na poziom zmaragdu w roku finansowym 2013/14? Otrzymasz premię dla osób ponownie kwalifikowanych (po raz drugi)o wartości złotych dla zmaragdowych PA. PNL 14. Jestem nowy iamentem yrektorskim za rok 2011/12 i rekwalifikuję się na poziom iamentu Wyróżnionego za rok finansowy 2012/13. Czy otrzymam nagrodę? Otrzymasz zł za rekwalifikowanie się na poziom Wyróżnionego iamentu za rok 2012/13. PNL 15. W roku finansowym 2012/13 kwalifikuję się na poziom iamentu yrektorskiego. Czy otrzymam premię w ramach Programu Nowych Liderów o wartości złotych dla PA na poziomie iamentu i wyższym? W przypadku, gdy jest to Twój najwyższy poziom kwalifikacji osiągnięty od roku finansowego 2008/2009, otrzymasz premię w ramach Programu Nowych Liderów o wartości złotych dla nowych PA na poziomie iamentu i wyższym. 4 U R O A OM Z ROWIE

6 PNL 16. W roku finansowym 2011/12 zdobyłem kwalifikację na poziom nowego iamentu i Wyróżnionego iamentu. Czy w tym przypadku otrzymam dwie premie w ramach Programu Nowych Liderów dla nowych PA na poziomie iamentu i wyższym? Tak. Jeżeli w ciągu jednego roku finansowego zakwalifikujesz się na dwa nowe poziomy, otrzymasz dwie premie w ramach Programu Nowych Liderów. W tym przypadku otrzymasz w sumie złotych ( złotych dla nowego iamentowego PA oraz złotych dla nowego PA na poziomie Wyróżnionego iamentu). PNL 17. W roku finansowym 2012/13 kwalifikuję się na poziom zmaragdu i Wyróżnionego zmaragdu. Czy otrzymam dwie premie PNL? Ze względu na fakt, że nie ma premii dla nowych PA za osiągnięcie poziomu Wyróżnionego zmaragdu, otrzymasz premię w ramach Programu Nowych Liderów o wartości złotych dla nowych PA na poziomie zmaragdu. PNL 18. Jeżeli rekwalifikuję się, jako zmaragd za luty 2013 i stanę się nowym iamentem za sierpień 2013 to jakie nagrody otrzymam? Otrzymasz złotych za rekwalifikację na status szmaragdowy po zatwierdzeniu Twojej rekwalifikacji (w marcu 2012). Płatność ta zostanie odjęta o zł, jakie przysługują Ci za uzyskanie statusu nowego iamentowego PA. tak, więc różnica, czyli złotych zostanie wypłacona po zatwierdzeniu Twojej iamentowej kwalifikacji. PNL 19. laczego PA kwalifikujący się na poziom Złota, Platyny i Wyróżnionej Platyny nie może otrzymać wypłaty dla osób ponownie kwalifikowanych (kwalifikacja po raz drugi)? Czy wypłata ta obowiązuje jedynie od poziomu zmaragdu? Tak, Premia za rekwalifikację (kwalifikacja po raz drugi) oraz Premia za utrzymanie kwalifikacji (kwalifikacja po raz trzeci i następny) jest przeznaczona jedynie dla PA o statusie zmaragdu i wyższym. PA o statusie Platyny, Wyróżnionej Platyny mogą otrzymywać nagrody w ramach Programu PRWP. 5 U R O A OM Z ROWIE

7 PNL 20. Istnieje wiele sposobów, aby otrzymać kwalifikację w latach następnych, czy mogę prosić o podanie kilku przykładów premii PNL? W poniższej tabeli przedstawiono kilka przykładów, w jaki sposób można otrzymać premie w ramach Programu NLR: ROK FINANOWY 2008/ / / / / / /15 OZIOM KWALIFIKACJI* WYPŁATA PREMII PNL** WP WP WP WP WP * =iament, =zmaragd, WP=Wyróżniona Platyna ** Kwoty podane są w PLN. PNL 21. Czy osoby kwalifikujące się do wypłaty PNL (zarówno do płatności po raz pierwszy, jak i za rekwalifikację oraz kolejną kwalifikację) muszą spełniać wymóg Osobistego WP? Osoby nabywające prawo do premii z tytułu osiągnięcia nowych kwalifikacji nie muszą spełniać wymogu Osobistego WP. Natomiast muszą go spełniać (Osobiste WP 600/ kwartał) Ci, którzy pragną otrzymać wypłatę za rekwalifikację lub utrzymanie statusu. 6 U R O A OM Z ROWIE

8 PNL 22. Czy mogę opuścić jakieś miesiące w związku z wymogiem 600 Osobistego WP kwartalnego? Nie, należy w każdym kwartale osiągnąć wynik minimum 600 Osobistego WP (kwartał pierwszy to wrzesień, październik, listopad, kwartał drugi to grudzień, styczeń, luty, kwartał trzeci to: marzec, kwiecień, maj, zaś czwarty kwartał to czerwiec, lipiec i sierpień). PNL 23. Byłem Wyróżnioną Platyną w roku finansowym 2006/7 i od tego czasu nie miałem kwalifikowanego miesiąca. Czy w roku 2012/13 mogę się zakwalifikować na wypłaty z tego programu za uzyskanie odznaki od Złotej do Wyróżnionej Platyny? Tak, bazą jest rok 2009/10. PNL 24. W roku 2011/12 bylem nowym zmaragdem i spodziewam się zostać nowym iamentem w roku 2012/13, ale i wrócić na status szmaragdowy w roku 2013/14. Jakie premie otrzymam? Jako nowy zmaragd otrzymasz zł netto za rok 2011/12, następnie zł netto za uzyskanie odznaki iamentowej w roku 2012/13, natomiast w roku 2013/14 dostaniesz zł za utrzymanie kwalifikacji szmaragdowej. Co prawda status szmaragdowy uzyskano 2 razy, ale we wzroście do iamentu zawarta była także kwota za rekwalifikację szmaragdową. Nagroda za nowa grupę K12 (NGK) NGK 1. W roku finansowym 2011/12 zakwalifikowałem się na poziom zmaragdu, w roku 2012/13 rekwalifikowałem sie oraz dodałem jedną krajową grupę K12. Jaka będzie suma moich premii w ramach europejskiego Programu Motywacyjnego w roku finansowym 2012/13? uma Twoich premii w ramach Programu Motywacyjnego w roku finansowym 2012/13 wyniesie złotych: Premia za rekwalifikację o wartości złotych dla ponownie kwalifikujących się zmaragdowych PA (w ramach Programu Nowych Liderów) oraz złotych za dodatkowe K12 w Programie Nagród za nową grupę K12. NGK 2. W lutym 2013 osiągnąłem po raz pierwszy status szmaragdowy, co więcej uzyskując 3 krajowe grupy K12 na koniec roku finansowego (wszystkie 3 grupy K6 wzrosły do K12). Jaką nagrodę w sumie dostanę? Otrzymasz 3 razy po złotych za nowe grupy K12 oraz złotch za uzyskanie statusu nowego szmaragda. Twoja nagroda wyniesie, więc w sumie złotych. NGK 3. Jeżeli w roku finansowym 2012/13 zakwalifikuję się na poziom nowego zmaragdu, czy otrzymam premię w ramach Programu? Czy muszę być kwalifikowanym zmaragdowym PA w poprzednim roku finansowym, aby brać udział w tym Programie? Jeżeli w roku finansowym 2012/13 kwalifikujesz się na poziom nowego zmaragdu, wyzwalając nową krajową grupę K12, będziesz uprawniony do otrzymania premii w wysokości złotych za dodanie grupy K12 w ramach Programu. Otrzymasz również premię w ramach Programu Nowych Liderów o wartości złotych dla nowych PA na poziomie zmaragdu. W roku finansowym 2012/13 w ramach Programu Motywacyjnego otrzymasz wypłatę o wartości złotych. NGK 4. W roku finansowym 2011/12 ponownie zakwalifikowałem się na poziom Wyróżnionej Platyny z jedną grupą K12. Czy w roku finansowym 2012/13 mogę uczestniczyć w Programie Nagród za nową grupę K12? Program ten przeznaczony jest dla PA na poziomie zmaragdu lub wyższym. Niemniej jednak, PA o statusie Wyróżnionej Platyny mogą otrzymywać nagrody w ramach Programu Rozwoju Wyróżnionej Platyny lub Programu Nowych Liderów za kwalifikację na poziom zmaragdu po raz pierwszy. NGK 5. Jaka jest moja podstawa dla wyliczeń wzrostu grup K12? Jako osoba posiadająca status zmaragdu lub wyższy musisz osiągnąć wzrost liczby grup K12 w stosunku do ilości grup K12 jakie posiadałeś w latach finansowych 2009/10 do roku 2011/12. 7 U R O A OM Z ROWIE

9 NGK 6. Jako kwalifikowany zmaragdowy PA, w jaki sposób mogę zdobyć premię za dodanie nowej grupy K12 w przypadku, gdy grupa ta jest sponsorowana międzynarodowo, a ja sponsoruję tę grupę zastępczo? A A otrzymuje złotych Jeżeli grupa jest rekomendowana międzynarodowo, ale PA rekomendujący międzynarodowo nie posiada statusu wielokrotnego biznesu, wtedy całość premii o wartości złotych wypłacona zostanie PA rekomendującemu zastępczo. B C Jeżeli grupa jest rekomendowana międzynarodowo i PA rekomendujący międzynarodowo rekomenduje swój biznes # 2 w tej grupie i jest to nowa grupa K12 zarówno dla PA rekomendującego międzynarodowo, jak i zastępczo, wtedy PA rekomendujący międzynarodowo i zastępczo dzielą się premią wartości złotych (każdy z nich otrzymuje po złotych). Jeżeli grupa jest rekomendowana międzynarodowo i PA rekomendujący międzynarodowo rekomenduje swój biznes # 2 w tej grupie, a grupa ta jest częścią biznesu PA rekomendującego zastępczo, ale będzie nową grupą K12 dla PA rekomendującego międzynarodowo, wtedy PA rekomendujący międzynarodowo otrzymuje całość premii o wartości złotych. A B#2 B A B#2 B C A otrzymuje złotych B otrzymuje złotych Brak grupy dla A B osiągnął WP kwalifikowanego B otrzymuje złotych C osiągnął WP NGK 7. Jestem zmaragdowym PA we Włoszech i posiadam międzynarodową, nową grupę K12 w Indiach. Czy otrzymam wypłatę w ramach powyższego Programu? Programem objęte są jedynie grupy w Europie i w Rosji, które są Twoim biznesem #2. Za grupę K12 rekomendowaną międzynarodowo nie otrzymasz wypłaty w ramach Programu. NGK 8. Mam jeden biznes w Ameryce Północnej (poziom zmaragdu) oraz kilka równoległych biznesów w Polsce. Mój polski biznes wzrasta do poziomu K12 powiększając w ten sposób liczbę moich grup K12 czy w tej sytuacji dostaję wypłatę w ramach programu Nagroda za nową grupę K12? Nie otrzymujesz wypłaty. Program dotyczy europejskich biznesów szmaragdowych uczestniczących w programie GIP w roku finansowym, 2011/12 które podwyższają liczbę swoich grup liczonych w programie NGK. 8 U R O A OM Z ROWIE

10 NGK 9. Jestem zmaragdowym PA z jedną grupą K12 i dwiema grupami K6. Jedna z grup K6 jest grupą rekomendowaną zastępczo (biznes # 2 innego PA z Europy); druga grupa to grupa krajowa. Jakiej wysokości premię mogę otrzymać w ramach Programu w przypadku, gdy obie grupy K6 staną się K12? Jeżeli nowa grupa K12 rekomendowana zastępczo to biznes # 2, który jest nowy dla Ciebie i PA rekomendującego ten biznes międzynarodowo, dostaniecie po połowie premii, czyli po złotych każdy z Was. Za nową lokalną grupę K12 otrzymasz złotych. W sumie otrzymasz złotych w ramach Programu dodawania grup K12. NGK 10. Co dzieje się w przypadku, gdy mam nową grupę K12 i jeszcze jedną grupę K12 rekwalifikowaną jedynie z 9 K miesiącami? Czy nową grupę uznaje się za wzrost? W porównaniu z latami bazowymi 2009/10 do 2011/12, całkowita liczba grup K12 musi wzrosnąć. W Twoim przypadku liczba ta jest stała, dlatego też nie otrzymasz nagrody w ramach Programu. NGK 11. Co się stanie w przypadku, gdy zbuduję grupę K10, ale mającą RO? Czy zostanie ona potraktowana jak nowa grupa K12? Tak. Wyróżniona Platyna liczy się tak samo jak grupa K12. Zauważ, że dzieki okresowi przejściowemu w roku finansowym 2011/12 można osiagnąć status K12 przy 10 lub 11 miesiącach kwalifikowanych i mając jedynie WP, ale pod warunkiem że poziom premii w miesiącach niekwalifikowanych wyniesie min.18%. NGK 12. Czy 1 punkt FAA wygeneruje grupa, która uzyska status Wyróżnionej Platyny w roku finansowym 2011/12 oparciu o RO? Tak, te grupy generują 1 punkt FAA. NGK 13. Co się stanie w przypadku, gdy przed osiągnięciem kwalifikacji zmaragdowej dodam kolejną grupę K12? Bazą do naliczenia jest najwyższa liczba grup K12 z lat 2009/10 do momentu osiągnięcia statusu zmaragdu. uper Premia iamentowa (P) Pytania i odpowiedzi dotyczące uper Premii iamentowej omówione zostały w specjalnym dokumencie dedykowanym temu tematowi, który to dokument znaleźć można na stronie Amway 9 U R O A OM Z ROWIE

11 Kwalifikacja na status Wyróżnionej Platyny z pomocą Równoważnika Obrotów (RO) RO 1. RO 2. Jak mogę zakwalifikować się na status Wyróżnionej Platyny? Możesz zakwalifikować się poprzez osiągnięcie 12 miesięcy kwalifikowanych w ciągu roku finansowego lub poprzez osiągnięcie w ciągu roku finansowego 10 albo 11 miesięcy kwalifikowanych plus Równoważnika Obrotów WP. Jakie są wymagania dla RO? W roku finansowym 2012/13 w ramach specjalnej nagrody można zakwalifikować się na poziom Wyróżnionej Platyny ze zmniejszonym RO. Pierwotny poziom RO, WP został zredukowany do poziomu WP. Oto wymagania dla zmniejszonego RO: WP rocznych obrotów 10 lub 11 kwalifikowanych miesięcy Poziom minimum 18% premii za osiągnięcia w miesiącach niekwalifikowanych. RO 3. RO 4. RO 5. Jak oblicza się wymagane WP Równoważnika Obrotów? o Równoważnika Obrotów wlicza się łączne obroty krajowe osób w dół linii rekomendacji (tzw. downline), włączając w to obroty każdego rebrnego, /Złotego i Platynowego Przedsiębiorcy, bez żadnych ograniczeń. Czy Równoważnik Obrotów liczony jest do Programu Motywacyjnego? Tak, zarówno, jeżeli chodzi o zdobycie poziomu Wyróżnionej Platyny jako jednego z warunków do kwalifikacji na L; jak też do osiągnięcia poziomu nowej Wyróżnionej Platyny w programie nowych nagród, jak i w przypadku wzrostu grup K12. Możesz wliczyć WP RO, aby osiągnąć poziom Wyróżnionej Platyny, ale musisz osiągnąć przynajmniej 18% poziomu kwalifikacji w miesiącach niekwalifikowanych. Czy mogę zakwalifikować się na status Wyróżnionej Platyny także w oparciu o RO? Tak można nadal używać RO bez jakiegokolwiek wymogu co do poziomu premii za osiągnięcia w miesięcach niekwalifikowanych. Oznacza to, że nie musi mieć 18% premii, jeśli spełniasz kryterium Ro to odznakę wyróżnionej Platyny otrzymasz. 10 U R O A OM Z ROWIE

12 eminarium zkoleniowe dla Liderów (L) - pecjalne kryteria kwalifikacji dla osób kwalifikujących się po raz pierwszy: L 1. Czy muszę spełnić wymóg Osobistej WP, aby zakwalifikować się na L po raz pierwszy? Tak, poza kwalifikacją na poziom Wyróżnionej Platyny musisz zdobyć 600 Osobistej WP w każdym kwartale roku finansowego (pierwszy kwartał: wrzesień, październik, listopad; drugi kwartał: grudzień, styczeń, luty; trzeci kwartał: marzec, kwiecień, maj; czwarty kwartał: czerwiec, lipiec, sierpień). L 2. Czy jako osoba kwalifikująca się po raz pierwszy na L muszę uzyskać co najmniej 11 wypłat premii w ramach PRWP? Nie. Nie ma wymogu zdobycia premii PRWP dla osób kwalifikujących się na L po raz pierwszy. L 3. Czy jako osoba kwalifikująca się po raz pierwszy na L mogę zakwalifikować się z 8 miesiącami kwalifikowanymi w roku finansowym? Nie, opcja ta jest już niedostępna. W roku finansowym 2012/13 musisz zakwalifikować się jako nowy PA o statusie Wyróżnionej Platyny i osiągnąć 600 Osobistej WP na kwartał przez cały rok finansowy. L 4. Czy jestem osobą kwalifikującą się po raz pierwszy na L, jeżeli zakwalifikowałem się na L jedynie raz w roku finansowym 2006/07? TAK, będziesz traktowany jako osoba kwalifikująca się na L po raz pierwszy, ponieważ Twoja pierwsza kwalifikacja miała miejsce 5 lat temu. L 5. Czy jestem osobą kwalifikującą się po raz pierwszy na L, jeżeli zakwalifikowałem się na L jedynie raz w roku finansowym 2007/08? NIE, ponieważ było to zaledwie 4 lata temu - w tym przypadku będziesz traktowany jako osoba kwalifikująca się na L po raz kolejny. L 6. Czy przy kwalifikacji pochodzącej z kilku biznesów/rynków muszę uzyskać Certyfikaty Platynowe na każdym rynku, na którym kwalifikuję się na L? Wystarczy uzyskać Certyfikat Platynowy na rynku ojczystym. Jeśli dopełnisz reszty kryteriów w przypadku reszty Twoich biznesów, wówczas przysługują Ci zaproszenia na L ze wszystkich rynków, na których one działają. 11 U R O A OM Z ROWIE

13 Kwalifikacje na L dla PA kwalifikujących się po raz drugi i kolejny L 7. Czy moja Osobista WP może spaść poniżej 600 WP w jakimś miesiącu? Musisz osiągnąć 600 Osobistej WP za każdy kwartał roku finansowego (pierwszy kwartał: wrzesień, październik, listopad; drugi kwartał: grudzień, styczeń, luty; trzeci kwartał: marzec, kwiecień, maj; czwarty kwartał: czerwiec, lipiec, sierpień). L 8. Czy mogę osiągnąć Osobistej WP w ciągu jednego kwartału, a potem Osobistej WP w trakcie następnego? Lub 2400 Osobistej WP w ciągu roku? Nie. Jedyną możliwością osiągnięcia poziomu wymaganych obrotów osobistych jest zebranie 600 Osobistej WP za każdy kwartał roku finansowego (szczegóły w pt. L 7). L 9. Czy zmaragdowi PA muszą spełnić wymóg 600 Osobistej WP? Tak. zmaragdowi PA muszą spełnić ten sam wymóg obrotów osobistych, co PA o statusie Wyróżnionej Platyny, dlatego też w każdym z kwartałów roku finansowego musisz zdobyć 600 Osobistej WP. L 10. W roku finansowym 2011/12 po raz drugi zakwalifikuję się na L (pierwszy raz zakwalifikowałem się w roku finansowym 2006/07). Czy muszę osiągnać przynajmniej jedenastokrotnie premię w ramach Programu Rozwoju Wyróżnionej Platyny? Tak, osoby kwalifikujące się po raz drugi i kolejny, które już wcześniej uczestniczyły w L (w roku finansowym 2006/07 lub później przynajmniej raz) muszą zakwalifikować się na poziom Wyróżnionej Platyny, osiągnąć 600 Osobistego WP za każdy kwartał roku finansowego i zdobyć przynajmniej jedenastokrotnie w ciągu roku finansowego premię w ramach Programu Rozwoju Wyróżnionej Platyny. Związane jest to z założeniami roku finansowego 2012/13, które dopuszczają jeden miesiąc bez wypłaty premii PRWP. L 11. Moja pierwsza kwalifilkacja na L miała miejsce w roku finansowym 2007/08, a później spadłem z poziomu Wyróżnionej Platyny. Jak mogę ponownie zakwalifikować się na seminarium w roku finansowym 2012/13? Należy uzyskać ponownie poziom Wyróźnionej Platyny na koniec roku finansowego 2012/13, osiągnąć 600 Osobistej WP każdym kwartale roku finansowego i osiągnąć jedno z kryteriów kwalifikacji do wypłaty premii PRWP (np kwalifikowanej WP bez grup kwalifikowanych w dole linii, lub mając 1 taką grupę potrzebujesz 5000 kwalifikowanej WP etc) przez przynajmniej 8 miesięcy w trakcie roku finansowego 2012/13. L 12. Byłam zaproszony/-a na seminarium dla Liderów, jako nowa Platyna w roku 2008/09 i nigdy nie uzyskałam statusu Wyróżnionej Platyny. Jak mogę zakwalifikować się na L 2012/13? Zobacz kryteria w odpowiedzi 11. L 13. W roku 2010/11 zakwalifikowałem sie na L dzięki 8 miesiącom kwalifikowanym, ale nie zakończyłem tego roku, jako Wyróżniona Platyna. Co muszę zrobić, aby zakwalifikować się na L 2012/13? Zobacz odpowiedź na pytanie U R O A OM Z ROWIE

14 L 14. Czy jest jakiś minimalny wymóg dla premii w ramach Programu Rozwoju Wyróżnionej Platyny? Nie. Co miesiąc możesz otrzymywać różne kwoty premii w ramach Programu Wyróżnionej Platyny. L 15. Czy jako zmaragdowy PA muszę otrzymać przynajmniej jedenastokrotność premii w ramach Programu Wyróżnionej Platyny, aby zakwalifikować się na L? Nie, kwalifikację na L zdobędziesz jedynie po osiągnięciu 600 WP w każdym kwartale roku finansowego. L 16. Jaki wpływ będą miały obroty z Top-Up na wyznaczony poziom obrotów osobistych? Niezależnie od tego, czy obroty pochodzą z Top-Up, czy nie, Amway będzie brał pod uwagę sumę obrotów osobistych na koniec miesiąca (lub na koniec kwartału). Przedsiębiorca Amway musi doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych obrotów. Na przykład, jeśli Przedsiębiorca Amway rozpoczyna kwartał z poziomu minus 300 Osobistej WP (w wyniku zastosowania procedury Top-Up), wówczas musi on osiągnąć 900 Osobistej WP lub więcej, aby wypełnić wyznaczony cel kwartalny tzn. 600 Osobistej WP. L 17. Czy przy kwalifikacjach pochodzących z kilku rynków wymaga się ode mnie osiągnięcia wymaganego poziomu osobistej WP na każdym z tych rynków? Jeżeli PA osiągnie wymagane osobiste WP na jednym rynku, otrzyma zaproszenie do wzięcia udziału w L z każdego rynku, na którym zakwalifikował się na poziom Wyróżnionej Platyny i osiągnął minimalny, docelowy dochód. L 18. Jeśli iament ma kilka biznesów w Europie, to czy kwalifikując się na L potrzebuje spełnić kryterium WP Osobistego w swoich innych biznesach, aby uzyskać wielokrotną kwalifikację na L? Czy wystarczające jest osiąganie wyznaczonych obrotów osobistych przez jego biznes diamentowy? Aby innym, niediamentowym biznesom przysługiwało zaproszenie na L, przynajmniej jeden z nich (może to być także diamentowy biznes # 1) powinien osiągnąć wymagany poziom WP Osobistego. L 19. Jeśli w kraju ojczystym jestem Wyróżnioną Platyną, czy mogę zsumować dochody oraz osobistą WP z moich kilku biznesów europejskich i w ten sposób zakwalifikować się na L z kraju ojczystego? Nie. Aby zakwalifikować się na L z danego kraju, należy w nim uzyskać kwalifikację Wyróżnionej Platyny oraz osiągnąć wymagany poziom dochodów. Jednak wystarczy uzyskać wymagany poziom osobistej WP w jednym kraju, aby uzyskać zaproszenia z wszystkich innych krajów, w których osiągnąłeś kwalifikację Wyróżnionej Platyny oraz spełniłeś kryterium WP osobistego. L 20. Czy wymóg WP musi być spełniony na tym samym rynku, co kwalifikacje do premii w ramach Programu Wyróżnionej Platyny i na poziom Wyróżnionej Platyny? Nie. Wymóg WP NIE musi być spełniony na tym samym rynku, co kwalifikacje do premii w ramach Programu Wyróżnionej Platyny i na poziom Wyróżnionej Platyny. Przykładowo, jeżeli dla PA jego rynkiem #1 jest Ukraina, a rynkiem #2 jest Rosja, PA ten WP może zdobyć na Ukrainie, ale spełnić kryterium dochodowe i kwalifikacji na status Wyróżnionej Platyny w Rosji - to uprawni go do uczestnictwa w L z rynku rosyjskiego. 13 U R O A OM Z ROWIE

15 L 21. Jeżeli PA w Austrii jest na poziomie 6% (lub poniżej 21%), ale posiada status Wyróżnionej Platyny w Niemczech i wygenerował wymagane WP kwalifikujące do udziału w L w roku finansowym 2012/13 w Austrii (ponieważ mieszka w Austrii i nie dokonuje zakupów w Niemczech), to czy może uczestniczyć w L z rynku niemieckiego ze względu na jego WP z Austrii? Tak, jest to możliwe nawet w kraju, w którym PA ma status niższy od rebrnego. Chcemy, aby PA byli również aktywni w roli konsumentów naszych produktów i nie ma znaczenia, na którym poziomie znajduje się ich biznes. Nieakceptowana jest sytuacja, w której obroty z jednego miesiąca pochodzą z rynku #1, a następnie generowane są przez inny biznes. L 22. Byłem zmaragdem w roku 2011/12 i nierekwalifikowałem się na ten status w roku 2012/13 (uzyskałam status Wyróżnionej Platyny). Jak mogę zakwalifikować się na L 2014? Możesz otrzymać zaproszenie o ile spełnisz wymagania programu PRWP minimum 11 razy w czasie roku finansowego (mimo, ze za te kwalifikacje nie uzyskasz wypłat). 14 U R O A OM Z ROWIE

16 Pytania ogólne Europejski Program Motywacyjny 2012/13 OGL 1. Czy w Europie są jakieś różnice w kwotach nagród objętych europejskim Programem Motywacyjnym? Tak, ponieważ kwoty nagród objętych europejskim Programem Motywacyjnym będą obliczane dla każdego rynku na podstawie wskaźnika rentowności (poziomy relacji WP/WO) na każdym rynku, a następnie przeliczane na walutę lokalną. OGL 2. Czym spowodowane jest regulowanie kwot nagród objętych europejskim Programem Motywacyjnym na podstawie wskaźnika rentowności? Na rynkach o większym wskaźniku rentowności PA muszą osiągnąć większe obroty docelowe, aby otrzymać kwalifikację. Przykładowo, w przyszłym roku finansowym w strefie euro (z wyłączeniem łowacji, łowenii i Irlandii) będzie wprowadzony wymóg uzyskania euro obrotów, aby zdobyć miesiąc kwalifikowany. Niemniej jednak, na rynkach ze skonsolidowaną linią rekomendacji, np. w Turcji, w celu zdobycia miesiąca kwalifikowanego trzeba będzie uzyskać euro obrotów, a w zwajcarii ponad euro obrotów, aby zdobyć miesiąc kwalifikowany. Z tego też względu, sprawiedliwą zasadą jest, aby PA w zwajcarii otrzymywali większą premię za nowe grupy i nowe kwalifikacje niż na rynku w strefie euro. W związku z tym również mniejsze premie na przeciętnym rynku ze skonsolidowaną linią rekomendacji są mniejsze niż na rynkach w Europie. OGL 3. Czy wypłaty oparte na wskaźniku rentowności to coś nowego w Amway? Nie. Wszystkie wypłaty w ramach Programu za wybitne osiągnięcia (FAA) są obliczane na podstawie różnic we wskaźnikach rentowności od początku istnienia Programu FAA. OGL 4. A premie w ramach Planu przedaży i Marketingu Amway? Również premie objęte Planem przedaży i Marketingu Amway wypłacane są na podstawie wskaźnika rentowności. Przykładowo, premia 4% dla Liderów na rynku w strefie euro (z wyłączeniem łowacji, łowenii i Irlandii) to 4% z euro, podczas gdy na rynku ze skonsolidowaną linią rekomendacji (np. w Turcji) jest to 4% z euro. 15 U R O A OM Z ROWIE

17 OGL 5. Czy będą jakieś różnice w kwotach płatności pomiędzy rynkami europejskimi? Rynki europejskie będą miały takie same kwoty pieniężne dla strefy euro (wyłączywszy Irlandię, łowację i łowenię). Na rynkach spoza strefy euro kwoty te zostaną podane w lokalnych walutach.. OGL 6. Czy w przyszłości kwoty objęte europejskim Programem Motywacyjnym będą również regulowane na podstawie zmian wskaźnika rentowności? W roku finansowym 2013/14 wszystkie płatności będą regulowane na podstawie zmian wskaźnika rentowności. OGL 7. W jaki sposób nagrody objęte europejskim Programem Motywacyjnym będą określane co roku? Nagrody będą określane według zmian wskaźnika rentowności oraz średnich kursów wymiany walut w stosunku do złotych w ciągu 12 miesięcy przed ogłoszeniem kwot. Umożliwi to PA na początku każdego roku finansowego dokładne poznanie kwot, które będzie można otrzymać w ramach Programu. REGION EUROPEJKI OGL 8. Jakie kraje Amway zalicza do regionu europejskiego? Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, kandynawia (ania, Finlandia, zwecja, Norwegia), łowacja, łowenia, zwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy oraz Wielka Brytania i Irlandia. Rosja wchodzi w skład Europy pod względem organizacyjnym, ale znajduje się poza nią z punktu widzenia programów promujących biznes. OGL 9. Na których rynkach funkcjonuje LR (konsolidowana Linia Rekomendacji), a na których PLR (Pojedyncza Linia Rekomendacji)? W Europie Wschodniej jako jeden rynek rozumiana jest LR obejmująca: Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę Łotwę, Węgry, Polskę, Rumunię, łowację, łowenię, Turcję i Ukrainę. W Europie Zachodniej traktuje się jako jeden rynek następujące grupy krajów objęte PLR: Niemcy i Francję; Holandię i Belgię; anię, Finlandię, Norwegię i zwecję; Portugalię i Hiszpanię. OGL 10. Czy rosyjskie grupy rekomendowane przez europejskich Przedsiębiorców Amway liczone są do wzmocnienia europejskiego Programu FAA oraz do Europejskich Kwalifikacji i Premii zmaragdowych/iamentowych? Grupy rosyjskie nie są liczone do wzmocnienia europejskiego Programu FAA, ale począwszy od września 2012 roku są liczone do Europejskich Kwalifikacji i Premii zmaragdowych/iamentowych. OGL 11. Czy Rozszerzenie Programu Nagród za Wybitne Osiągnięcia (czyli FAA) będzie częścią europejskiego Programu Motywacyjnego? FAA nie jest częścią europejskiego Programu Motywacyjnego. ą to dobre wieści dla PA, ponieważ Program Motywacyjny jest krótkoterminowy i podlega zmianom. FAA zostało wyeliminowane z tego Programu ze względu na swoją długoterminową naturę. FAA pozostanie specyficznym rozszerzeniem Programu nagród na rynku europejskim. 16 U R O A OM Z ROWIE

18 Plan przedaży i Marketingu Amway OGL 12. Czy osiągnę poziom 21% premii za osiągnięcia, jeśli będę miał rekomendowaną zastępczo grupę kwalifikowaną? Od 1 stycznia 2012 roku w całej Europie premia za osiągnięcia wynosi 21% na kwalifikowaną grupę rekomendowaną zastępczo. GEN 13. Jak określony jest rok finansowy? Tak, od 1 września do 31 sierpnia Przedsiębiorcy Amway kwalifikują się na rożne poziomy efektywności biznesowej i finansowej - stąd nazwa rok finansowy. OGL 14. Co to jest WP kwalifikowane? WP kwalifikowane to miesięczny obrót (Grupowe WP), które wlicza obrót osób z organizacji, także negatywny, ale nie wlicza obrotów od tych grup, w których są kwalifikowane grupy. WP kwalifikowane jest wyliczane poprzez dodanie obrotów z wszystkich niekwalifikowanych osób z dołu linii rekomendacji plus Twoich obrotów osobistych. 17 U R O A OM Z ROWIE