Bilans handlowy Bilans płatniczy Kurs walutowy Podstawy wymiany handlowej Przewaga absolutna i komparatywna Cło i subwencje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bilans handlowy Bilans płatniczy Kurs walutowy Podstawy wymiany handlowej Przewaga absolutna i komparatywna Cło i subwencje"

Transkrypt

1 Bilans handlowy Bilans płatniczy Kurs walutowy Podstawy wymiany handlowej Przewaga absolutna i komparatywna Cło i subwencje

2

3 Będziemy badać gospodarkę otwartą, czyli taką która dopuszcza export i import dóbr, usług, inwestycji i kapitału. Import Gospodarka otwarta Export

4 Przyjmujemy, że gospodarka jest mała, jeżeli nie ma ona realnego wpływu na poziom cen światowych, a udział produkcji w produkcji światowej jest nieduży. Gospodarka mała Gospodarka średnia Maroko Polska USA Słowenia Austria Chiny Litwa Czechy EU Gospodarka duża

5

6 Wcześniej rozpatrywaliśmy gospodarkę zamkniętą. Teraz konsumpcję, wydatki rządowe i inwestycje krajowe oznaczmy jako Cd konsumpcja krajowych dóbr i usług Id inwestycje w krajowe dobra Gd rządowe zakupy krajowych dóbr i usług Ex export krajowych dóbr i usług

7 Podział produktu krajowego Y C d I d G d EX Czyli część produkcji przeznaczona zostaje na export (gdy EX>0)

8

9 Wartość exportu (milion USD) Świat EU (bez exportu wewnętrznego) Udział w exporcie światowym Chiny ,40% USA ,11% Niemcy ,07% Japonia ,51% Polska ,03%

10 Gospodarka jest otwarta, więc istnieje możliwość importu: Cf konsumpcja zagranicznych dóbr i usług If inwestycje w zagraniczne dobra Gf wydatki rządowe w zagraniczne dobra i usługi. Import to łączna wartość zakupionych, zagranicznych dóbr i usług IM C f I f G f

11 Całkowite wydatki do suma wydatków krajowych i zagranicznych: C I I G C d G d I d C f G f f

12 Wracając do równania podziału dochodu otrzymujemy: Stąd: EX G G I I C C Y f f f NX G I C IM EX G I C G I C EX G I C Y f f f

13 Tak więc Y C I G NX Gdzie NX EX IM Export netto (mierzy jaka jest różnica między poziomem exportu i importu). Dlatego nazywany jest często bilansem handlowym.

14 W zależności od poziomu exportu i importu wyróżniamy : Ujemne saldo handlowe (EX<IM) Dodatnie saldo handlowe (EX>IM) Saldo zbilansowane (EX=IM)

15 National Institute of Economic and Social Research, London, UK

16 National Institute of Economic and Social Research, London, UK

17

18 Polska importuje: maszyny rolnicze, samochody ciężarowe i samochody osobowe, deficytowe surowce mineralne (przede wszystkim kopaliny-gaz ziemny i ropa naftowa oraz surowce metalurgiczne), produkty wysoko rozwiniętych technologii (komputery, telefony, lekarstwa i kosmetyki), przede wszystkim produkty przemysłu chemicznego oraz produkty przemysłu elektromaszynowego.

19 Polska eksportuje: surowce mineralne takie jak węgiel kamienny, srebro, rudy cynku i ołowiu, wyroby przemysłu chemicznego, wyroby metalurgiczne, maszyny m.in. części do samolotów, helikoptery, produkty przemysłu farmaceutycznego artykuły żywnościowe owoce, warzywa, przetwory i produkty mleczarskie, zboża samochody produkowane na terenie Polski przez zachodnie koncerny samochodowe, wyroby meblarskie, drewno statki.

20

21

22

23

24 To samo równanie można zapisać w inny sposób: NX Y C G I Export netto to różnica między produkcją a wydatkami. Jeżeli wydatki są mniejsze niż produkcja, wtedy export netto jest dodatni (nadwyżkę produkcji eksportujemy). Jeżeli wydatki są większe niż produkcja, wtedy export netto jest ujemny (niedobór dóbr importujemy).

25 Wiemy, że oszczędności to: S Stąd: NX Y C G I S S PR PU N Y T C T G Y T C T G Y C G NX S I Czyli export netto to różnica między oszczędnościami a całkowitymi inwestycjami (zarówno krajowymi jak i zagranicznymi). W tym uproszczonym modelu można nazwać je bilansem płatniczym.

26 Usystematyzowane zestawienie wszystkich transakcji zawieranych pomiędzy mieszkańcami danego kraju i zagranicą. Bilans obrotów bieżących: zapis płatności z tytułu przepływu dóbr i usług oraz pozostałych transakcji bieżących (odsetki, dochody majątkowe, przekazy transferowe) pomiędzy danym krajem a zagranicą. Bilans obrotów kapitałowych: rejestruje przepływ pieniądza, który przemieszczany między krajami ma przynieść dochód BP NX ( Y, YZ, ) CF( i iz )

27 Dodatnie saldo Saldo zbilansowane Ujemne saldo Export>Import Export=Import Export<Import NX>0 NX=0 NX<0 Y>C+I+G Y=C+I+G Y<C+I+G S>I S=I S<I Odpływ kapitału Przypływ kapitału

28 Stopy procentowe

29 Niewielkie państwa nie mają wpływu na poziom tzw. światowej stopy procentowej r*. Gdy założymy swobodny przepływ kapitału, to okaże się, że krajowa i światowa stopa procentowa muszą być sobie równe: r r *

30 Gdy r>r* to inwestorzy zaczną pożyczać pieniądze za granicą, co doprowadzi do spadku krajowej stopy procentowej, Gdy r<r*, wtedy zagraniczni inwestorzy zaciągają kredyty w kraju i krajowa stopa procentowa rośnie. W obu przypadkach dochodzi do zrównania krajowej i zagranicznej stopy procentowej.

31 Zauważmy, że: Stopy procentowe wpływają na poziom inwestycji Inwestycje wpływają na poziom wydatków i oszczędności netto w gospodarce Saldo handlowe to różnica między oszczędnościami a inwestycjami (produktem krajowym a wydatkami).

32 Załóżmy, że poziom produkcji zadany jest przez poziom zatrudnienia i kapitału i jest egzogeniczny. Konsumpcja jest funkcją dochodu netto Y f K, L C C Y T

33 Inwestycje są funkcją stopy procentowej r=r* Export netto to: I I r NX Y C G I( r) S I( r)

34 W przypadku małej gospodarki otwartej, stopa procentowa zależy od poziomu światowych inwestycji i oszczędności i tylko w znikomym stopniu wpływa na nią krajowy rynek finansowy (wpływ ten można pominąć). Dlatego też przyjmujemy, że stopa procentowa jest egzogeniczna, zadana przez rynki światowe.

35 Skoro stopa procentowa jest egzogeniczna, co równoważy rynek dóbr i rynek finansowy? Jest to handel międzynarodowy, a w szczególności bilans handlowy. NX Y C G I( r*) S I( r*)

36 Realna stopa procentowa 10 9 S r* NX I(r) Ilość

37 Bilans handlowy ma kilka interpretacji: Na rynku dóbr i usług: różnica między produkcją a łącznymi wydatkami; łączy się z przepływem towarów Na rynku finansowym: różnica między oszczędnościami i inwestycjami; łączy się z odpływem kapitału oszczędności, których nie pożyczą krajowi inwestorzy są pożyczane za granicę.

38 Jaki będzie poziom exportu netto w gospodarce: Y C I G NX Y 5000 G 1000 T 1000 C 250 0,75(Y - T) I r r 5

39 Dochód netto to Y T Poziom konsumpcji C , i inwestycji I

40 Oszczędności prywatne S P Y T C Oszczędności publiczne S G T G Całkowite oszczędności S S P S G 750

41 Równowaga na rynku dóbr Y C I Równowaga na rynku finansowym Export netto G NX S I NX NX NX 0 NX

42 Realna stopa procentowa S r* NX I(r) Ilość

43 Jak na export netto wpłynie wzrost wydatków publicznych do G=1250? Intuicja: w wyniku wzrostu G, wzrosną łączne wydatki. Jeżeli poziom produkcji pozostanie bez zmian, to wzrost ten zostanie zaspokojony przez wzrost importu. Zmaleje więc export netto. O ile? O tyle o ile wzrosną wydatki (250).

44 Wzrost wydatków, przy stałych podatkach nie wpływa ani na dochód netto, ani na poziom konsumpcji i inwestycji. Te pozostaną bez zmian. Co się zmieni? Wydatki publiczne G Oszczędności publiczne: T-G Oszczędności całkowite: (Y-T-C)+(T-G)

45 Równowaga na rynku dóbr NX NX 250 W gospodarce mamy do czynienia z deficytem handlowym. Export netto spadł o NX

46 Realna stopa procentowa 25 S r* -NX I(r) Ilość

47 Co się stanie, gdy rząd obetnie podatki, ale nie zmniejszy wydatków? 1. Spadek podatków T spowoduje wzrost deficytu budżetowego T-G 2. Zmaleją oszczędności publiczne, a więc spadnie również poziom całkowitych oszczędności 3. Przy stałym poziomie inwestycji, zmaleje export netto NX=S-I

48 W latach 80-tych prezydent Reagan obciął podatki nie zmniejszając jednocześnie wydatków. W efekcie wzrósł deficyt i spadły oszczędności. Przy wysokim poziomie inwestycji spowodowało to spadek exportu netto.

49 Kursy walutowe

50 Rynek międzynarodowy, na którym jedna waluta krajowa może być wymieniana na inną. Cena, po której wymieniane są te dwie waluty to: kurs walutowy (wymienny).

51 Kurs walutowy to cena jednej waluty wyrażona w innej walucie. Kurs walutowy to relacja wymienna dwóch walut umożliwiająca ostatecznie porównywanie cen krajowych z zagranicznymi. Podając kurs wymiany, mamy do czynienia z dwoma walutami: walutą bazową i kwotowaną: Są dwie szkoły zapisywania walut względem siebie: USD/PLN USD waluta kwotowana a PLN bazowa (liczba jednostek waluty obcej płaconej za jednostkę waluty krajowej) PLN/USD PLN waluta kwotowana, a USD bazowa, czyli ile wart jest dolar w złotówkach (liczba jednostek waluty krajowej płaconych za jednostkę waluty obcej)

52 Nominalny kurs walutowy to relatywna cena pieniędzy np. wartość 1 USD wyrażona w złotówkach (relacja wymienna dwóch walut): Przykładowe kursy walut (maj 2013) Waluta kupno sprzedaż 1 EUR 4,1690 4, USD 3,2209 3, CHF 3,3308 3, GBP 4,8723 4,8963 Chcąc kupić 100 USD trzeba zapłacić 324,10 zł. Chcąc sprzedać 100 USD, dostaniemy 322,09 zł.

53

54

55 Przy ofercie kupna: 4,1690PLN/EUR Sprzedając 1000 euro dostaniemy: 4,1690PLN 1EUR 1000EUR 4169,0PLN Przy ofercie sprzedaży: 4,1880 PLN/EUR: Kupując 1000 euro, musimy zapłacić: 4,1880PLN 1EUR 1000EUR 4188,0PLN

56 Jak przeliczamy wartości walut. Jeżeli 1EUR=4,1614 Zł, to ile warta jest 1 Zł? 1ZŁ 1 4,1614 0,2404 EUR EUR

57 Chcemy kupić za granicą samochód, który kosztuje 3000EUR. Ile wart jest ten samochód w złotówkach? P 4, EUR 12484, 2PLN Przedsiębiorstwo chce sprzedać produkty o wartości 5000 Zł. Ile są one warte w EUR? P 0, ZŁ 1201, 5PLN

58 Kurs walutowy [ /zł] S Krzywa S przedstawia podaż złotówek oferowaną przez mieszkańców Polski, którzy chcą kupić dobra lub aktywa z krajów ze strefy euro e0 Kurs równowagi wynosi e0. Np. 0,2421 EUR/PLN (1 =0,2404 PLN) Q0 D Liczba złotówek Krzywa D przedstawia zapotrzebowanie obywateli ze strefy Euro na złotówki, pragnących kupić polskie dobra lub aktywa. Popyt na złotówki wzrasta ze spadkiem kursu złotego wyrażonego w euro.

59 Kurs walutowy [ /zł] S Krzywa D przesuwa się do położenia D na skutek: - Wzrostu popytu w strefie euro na polskie towary lub aktywa - Wzrostu liczby turystów z krajów ze strefy euro w Polsce e e0 Następuje aprecjacja złotówki względem euro. e D D D Krzywa D przesuwa się do położenia D na skutek: - Spadku popytu w strefie euro na polskie towary lub aktywa - Spadku liczby turystów z krajów ze strefy euro w Polsce Q Q0 Q Liczba złotówek Następuje deprecjacja złotówki względem euro.

60 Kurs walutowy [ /zł] S S Krzywa S przesuwa się do położenia S na skutek: - Spadku popytu w Polsce na towary lub aktywa ze strefy euro - Spadku liczby turystów z Polski, wyjeżdzających do krajów ze strefy euro. e e0 S Następuje aprecjacja złotówki względem euro. e D Krzywa S przesuwa się do położenia S na skutek: - Wzrostu popytu w Polsce na towary lub aktywa ze strefy euro - Wzrostu liczby turystów z Polski wyjeżdzających do krajów ze strefy euro. - Wzrostu stopy procentowej w krajach strefy euro (na skutek odpływu kapitału z Polski) Q Q0 Q Liczba złotówek Następuje deprecjacja złotówki względem euro.

61 Deprecjacja waluty oznacza spadek jej wartości (tzn. można za nią kupić mniej walut obcych). W Polsce w latach złoty tracił na wartości. Aprecjacja waluty oznacza wzrost jej wartości (można kupić za nią więcej walut obcych). W latach złotówka umocniła się względem dolara.

62 kurs 3000 EUR 5000 PLN [PLN/EUR] Wartość w PLN Wartość w EUR 4, , , , , , , , , Wartość towaru w EURO Wartość towaru w EURO 4,0890 4,1090 4,1290 4,1490 4,1690 4,1710 4,1730 4,1750 4,1770 4,1790 Kus walutowy PLN/EUR Kurs bazowy to: 1EUR 4, 1690PLN Wartość auta w PLN wartość auta w PLN 4,08904,10904,1290 4,14904,1690 4,1710 4,1730 4,1750 4,1770 4,1790 Kus walutowy PLN/EUR Przy tak zapisanych kursach walutowych: Spadek kursu oznacza: aprecjację PLN względem EUR, czyli wzrost siły nabywczej złotówki. Wzrost kursu oznacza: deprecjację PLN, czyli spadek siły nabywczej złotówki w stosunku do euro.

63 Kurs płynny kurs waluty ustala rynek (popyt i podaż): Szoki popytowe i podażowe powodują zmiany kursu, które przywracają równowagę rynkową. Kurs stały (sztywny) kurs waluty krajowej ustala państwo: Po szoku następuje interwencja banku centralnego, który broni oficjalnego kursu sprzedając lub kupując pieniądz krajowy Dochodzi wtedy do zmian wielkości podaż pieniądza krajowego i rezerw dewizowych banku centralnego.

64 Kurs walutowy [ /zł] e e0 E0 E A S D Jeśli rośnie popyt na złotówki z krajów ze strefy euro (krzywa D ), to jest nadwyżka popytu nad podażą o odcinek E0A. Na skutek presji na wzrost kursu złotego, NBP dostarczy na rynek brakującą ilość złotówek i zaspokoi zwiększony popyt. Dodatkowe złotówki bank sprzedaje za odpowiednią ilość euro. Tym samym zwiększają się rezerwy dewizowe. Q0 D Liczba złotówek Następuje rewaluacja złotówki względem euro: jednorazowe zwiększenie międzynarodowej wartości (siły nabywczej) waluty krajowej.

65 Kurs walutowy [ /zł] e e0 e B E E0 E A S D Jeśli spada popyt na polskie towary w krajach ze strefy euro (krzywa D ), to jest nadwyżka podaży złotówek na odcinku BE0. W wyniku presji na obniżkę kursu złotego, NBP skupuje nadwyżkę złotówek zamian za odpowiednie ilości euro. W efekcie zmniejsza się podaż złotego oraz rezerwy dewizowe. Q0 D D Liczba złotówek Następuje dewaluacja złotówki względem euro: jednorazowe zmniejszenie międzynarodowej wartości waluty krajowej.

66 Do 1989r. kurs był ustalany arbitralnie przez urzędników. Od 1990r. wprowadzono stały kurs walutowy 9500zł/USD, który miał zahamować inflacje. W 1991r. złotówkę znowu zdewaluowano o ok. 17% i uzależniono jej kurs od kursów innych wiodących marek: $ (45%), DEM( 35%), (10%), FRF i CHF (po 5%). Od końca 1991r. wprowadzono pełzającą dewaluację: comiesięczna dewaluacja złotego w stosunku do koszyka walut o 1,8% (poziom dewaluacji wielokrotnie zmieniano w zależności od sytuacji gospodarczej).

67 W 1995r. rozpoczęto upłynnianie kursu złotego (obok centralnego kursu NBP pojawił się kurs fixingu określany przez banki komercyjne). W 1999r. z NBP zdjęto obowiązek handlu walutami z bankami komercyjnymi po kursie fixingowym. Zmieniono także koszyk walut w oparciu o który ustalano centralny kurs: 55% euro i 45% $. W kwietniu 2000r. nastąpiło całkowite upłynnienie kursu złotego i koniec pełzającej dewaluacji.

68 Realny kurs walutowy to relatywna cena dóbr w dwóch krajach. Stosunek wymiany dóbr zależy od: Ceny dóbr w walutach lokalnych Nominalnego kursu wymiany. Np. 1 kg jabłek kosztuje w Polsce 3zł (przy kursie 1 euro = 4,16PLN), a w Niemczech 1 EUR. Relatywna cena jabłek to: cena krajowa cena zagraniczna (3PLN 1EUR) / 1EUR 4,16PLN 0,721

69 Relatywna cena to: 0,721 Co oznacza, że przy takiej relacji cen i kursu, 1 kg jabłek w Polsce odpowiada 0,721 kg jabłek w Niemczech. Realny kurs wymiany to: realny kurs nominalny kurs cena krajowa cena zagraniczna

70 Realny kurs walutowy: e P P d f Jeżeli realny kurs walutowy jest: <1 krajowe dobra są tańsze niż zagraniczne >1 krajowe dobra są droższe od zagranicznych =1 ceny dóbr krajowych i zagranicznych są porównywalne.

71 Co się dzieje, gdy realny kurs jest niski, <1 1. Dobra krajowe są relatywnie tanie (tańsze niż zagraniczne) 2. Konsumenci krajowi będą wybierać produkty krajowe, więc import będzie niski 3. Również konsumenci zagraniczni będą chcieli kupować krajowe produkty, więc export będzie wysoki 4. RAZEM: wysoki export netto

72 Co się dzieje, gdy realny kurs jest wysoki, >1 1. Dobra krajowe są relatywnie drogie (droższe niż zagraniczne) 2. Konsumenci krajowi będą wybierać produkty zagraniczne, więc import będzie wysoki 3. Konsumenci zagraniczni nie będą chcieli kupować produktów krajowych, więc export będzie niski 4. RAZEM: niski export netto

73 Realny kurs walutowy Niski Wysoki Konsumpcja dóbr krajowych Wysoka Niska Relacja cen dóbr krajowych i zagranicznych Ceny krajowe < ceny zagraniczne Ceny krajowe >ceny zagraniczne Import Niski Wysoki Export Wysoki Niski Export netto NX Wysoki Niski

74 Istnieje negatywna korelacja między realnym kursem wymiany a exportem netto: NX NX Realny kurs wymiany jest malejącą funkcją exportu netto.

75 ε 1 NX(ε) 0 NX

76 Realny kurs walutowy jest funkcją exportu netto. Z kolei NX zależy od różnicy między oszczędnościami i inwestycjami. Skoro stopa procentowa jest zadana przez rynki zagraniczne, to: NX NX S I( r*) NX ( )

77 Jaki będzie poziom exportu netto i realny kurs walutowy w gospodarce: Y C I G NX Y 5000 G 1000 T 1000 C 250 0,75(Y - T) I r NX r 5

78 C 3250 S S S PR PU N I NX S I Przy realnym kursie walutowym = 1, ceny krajowe i zagraniczne są porównywalne. NX=

79 ε Przy realnym kursie walutowym = 1, ceny krajowe i zagraniczne są porównywalne. NX=0 1 NX(ε) 0 NX

80 Dla G=1250: Przy realnym kursie walutowym = 1,5: ceny krajowe są wyższe niż zagraniczne. NX<0 Import większy niż eksport. C S S S N PR PU 500 I NX S I ,5 750

81 S-I(r*) ε Przy realnym kursie walutowym = 1,5: ceny krajowe są wyższe niż zagraniczne. NX<0 Import większy niż eksport. 1,5 NX(ε) NX

82 Dla r*=15: Przy realnym kursie walutowym = 0,5<1: ceny krajowe są niższe niż zagraniczne. NX>0 Eksport większy niż import. C S S S N PR PU 500 I NX S I ,5 750

83 ε S-I(r*) Przy realnym kursie walutowym = 0,5<1: ceny krajowe są niższe niż zagraniczne. NX>0 Eksport większy niż import. 0,5 NX(ε) NX

84 Export netto można interpretować jako odpływ kapitału netto. Mierzy on popyt netto na krajową walutę za granicą: Jeżeli NX>0 to popyt netto na krajowy kapitał (walutę) za granicą jest dodatni, czyli więcej jest kupujących niż sprzedających. Jeżeli NX<0 to popyt netto jest ujemny, czyli więcej jest sprzedających niż kupujących. Z drugiej strony NX=S-I to podaż krajowej waluty netto. W punkcie równowagi popyt=podaż

85 Co się stanie, gdy rząd zwiększy wydatki, pozostawiając podatki bez zmian? 1. Zwiększy się deficyt budżetowy i zmniejszą oszczędności publiczne 2. Spadną całkowite oszczędności: S 3. Zmniejszy się różnica między oszczędnościami i inwestycjami: S-I 4. Wzrośnie realny kurs wymiany 5. Export stanie się mniej opłacalny i spadnie export netto.

86 ε NX2=S2-I(r*) NX1=S1-I(r*) 0,5 1,5 NX(ε) NX

87 Co się stanie, jeżeli pozostałe kraje zwiększą deficyt budżetowy i obniżą poziom oszczędności? 1. Międzynarodowa stopa procentowa jest zależy od poziomu oszczędności. W wyniku zmian r* wzrośnie. 2. Wzrost stopy procentowej spowoduje spadek inwestycji krajowych I(r*) 3. Wzrośnie export netto S-I i tym samym spadnie realny kurs wymiany.

88 ε NX1=S-I1(r*) NX2=S-I2(r*) 0,5 1,5 NX(ε) NX

89 Kurs walutowy rośnie Spadek konkurencyjności towarów krajowych Zwiększenie importu Spadek NX Kurs walutowy maleje Wzrost konkurencyjności towarów krajowych Wzrost eksportu Wzrost NX

90 Nominalny kurs wymiany Pf e P d Zależy od realnego kursu wymiany i relacji cen. % e % % P f % P d % f d

91 Zmiana nominalnego kursu wymiany % e % f d Nominalny kurs wymiany zależy od inflacji za granicą (πf) i w kraju (πd), a w szczególności od różnicy między poziomem inflacji za granicą i w kraju.

92 Nominalny kurs wymiany złotówki na USD: 1. Rósł w okresie, gdy inflacja w kraju była wyższa niż w USA 2. Spadł, gdy inflacja w kraju był niższa niż w USA.

93 Ekonomiczne podaż walut obcych na krajowym rynku popyt na waluty obce różnice stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku obcym i krajowym stopień reglamentacji waluty polityka walutowa stan gospodarki kraju oraz jego partnerów gospodarczych Polityczne sytuacja międzynarodowa napięcia polityczne Psychologiczne związane z oczekiwaniami dotyczącymi przyszłego stanu gospodarki

94 Przewaga komparatywna i absolutna

95 Kraj wytwarza i eksportuje produkty o dużym nasyceniu tymi czynnikami produkcji, w które jest on względnie obficie wyposażony. Różnice kosztów produkcji między krajami wynikają z różnic w poziomie techniki, wyposażeniu w czynniki produkcji. Handel wewnątrzgałęziowy wynika z: korzyści skali i zróżnicowania popytu konsumentów. Międzynarodowa specjalizacja wynika też z korzyści ze skali produkcji.

96 Kraje specjalizują się w produkcji i eksporcie tych dóbr, w których mają przewagę komparatywną (koszty produkcji są tańsze niż w innych krajach) Źródłem korzyści z wymiany są różnice kosztów alternatywnych. Dla każdego kraju warunkiem koniecznym równowagi w wymianie handlowej z zagranicą i na rynku walutowym jest istnienie przynajmniej jednej gałęzi wykazującej przewagę komparatywną.

97 towar Polska Niemcy X 6 2 Y 2 1 Zakładamy: rynek konkurencji doskonałej, ceny = kosztom krańcowym = kosztom przeciętnym Koszty ograniczone do robocizny mierzonej ilością roboczogodzin na jednostkę produktu. Niemcy mają przewagę absolutną w produkcji obu dóbr (produkcja X i Y w Niemczech wymaga mniejszego nakładu pracy) Koszt alternatywny produkcji Y w Polsce Y= 3X i w Niemczech Y=2X (w ujęciu względnym wydajność pracy przy produkcji Y jest większa w Niemczech niż w Polsce). Polacy powinni się specjalizować w produkcji X, a Niemcy w Y. Przy korzystnej wymianie handlowej cena powinna być w przedziale 2<P<3 Dla P=2,5 X/Y: niech Niemcy przesuną 5 pracowników z produkcji X do Y: 5*1=5Y dodatkowo, kosztem 5*2=10X. Y jest wymienialne na X po cenie 2,5 X/Y, to za 5 Y Niemcy dostaną 5*2,5=12,5X. Łączny zysk z wymiany: 12,5X-10X=2,5X Z kolei jeśli Polacy przesuną 5 pracowników z produkcji Y do X, to: 5*6=30X dodatkowo, kosztem 5*2=10Y. Sprzedając 30x do Niemiec, dostaną: 30/2,5=12Y. Łączny zysk: 12Y-10Y=2Y

98 towar Jednostkowy nakład pracy Polska Koszt alternatywny Jednostkowy nakład pracy Niemcy Koszt alternatywny X 30 6Y 60 1oY Y 5 1/6X 6 1/10X Polska ma przewagę absolutną w produkcji X i Y. Przewagę komparatywną Polska ma w produkcji X (30/60=1/2=3/6), a Niemcy w Y (5/6). Stąd Niemcy powinni się specjalizować w produkcji Y a Polska w X. Potwierdzają to koszty alternatywne: dla X w Polsce mniejsze niż w Y (6Y<10Y) a dla Y niższe w Niemczech niż w Polsce (1/10X<1/6X). Korzyści z wymiany: niech Niemcy zrezygnują z produkcji 6X, wówczas mogą wyprodukować dodatkowe 60Y (=6*10Y). Z kolei w Polsce wyprodukowanie 6X oznacza rezygnację z 36Y (=6*6Y). Dzięki specjalizacji i wymianie międzynarodowej gospodarka zyskuje netto 60Y-36Y=24Y przy niezmniejszonej produkcji X.

99 Polityka celna Subwencje eksportowe

100 Polityka oddziaływania przez rząd na wymianę międzynarodową za pomocą: Podatków Subsydiów Bezpośredniego ograniczania importu i eksportu.

101 Stawka celna jest ustalana jako odsetek wartości celnej towaru Wprowadzenie cła oznacza, że importer musi zapłacić na rzecz państwa sumę ustaloną jako cześć ceny światowej tego dobra.

102 P S Przed wprowadzeniem cła: cena światowa: P1 popyt krajowy (D): Q4 podaż krajowa (S): Q1 import: Q4-Q1 P2 P1 A B C D E F D Po wprowadzeniem cła: cena światowa: P2=P1(1+h) popyt krajowy (D): Q3 podaż krajowa (S): Q2 import: Q3-Q2 Q1 Q2 Q3 Q4

103 P S P2 P1 A B C E D F Zwiększone wydatki konsumentów: P1P2DE, z czego: Dochody budżetowe z tytułu cła (opłaty celne): pole BCDE Renta ekonomiczna, dodatkowe zyski przedsiębiorstw: pole P1P2AB Koszt społeczny wprowadzenia cła: pole trójkątów ABC i DEF. D Q1 Q2 Q3 Q4

104 Ograniczenie nadmiernego importu Wpływy budżetowe Obronność kraju Ochrona nowych gałęzi Ograniczenie konsumpcji artykułów luksusowych Konflikty z konkurentami zagranicznymi Niskie koszty robocizny za granicą. W większości wypadków więcej korzyści dla społeczeństwa W większości wypadków więcej korzyści dla społeczeństwa byłoby z subsydiowania produkcji krajowej niż z wprowadzenia cła

105 Ograniczenia ilościowe (kontyngenty lub kwoty importowe) Bariery pozataryfowe (np. przedłużenie odprawy granicznej importowanych towarów) Subwencje eksportowe.

106 P P2 P1 B A Q2 C Q1 E Q3 S D F D Q4 W warunkach wolnego handlu: cena światowa: P1 popyt krajowy (D): Q1 podaż krajowa (S): Q3 eksport: Q3-Q1 Po wprowadzeniu subwencji: cena światowa: P2 popyt krajowy (D): Q2 podaż krajowa (S): Q4 eksport: Q4-Q2 Trójkąt ABC: koszt społeczny z ograniczenia konsumpcji Trójkąt DEF: koszt społeczny z produkcji o kosztach krańcowych przewyższających cenę światową.

107 Wspólna polityka celna UE oparta jest na unii celnej, która polega na: eliminacji wszystkich opłat celnych i innych barier w obrotach handlowych pomiędzy członkami unii, na ustaleniu wspólnej (identycznej dla wszystkich członków unii) taryfy celnej oraz zasad celnych w stosunkach między państwami członkowskimi unii a krajami trzecimi. W imporcie z krajów spoza UE obowiązuje jednolita taryfa celna, tzw. Wspólna Taryfa Celna - TARIC.

108

109 Rynek walutowy znajduje się w równowadze, kiedy popyt na walutę krajową równy jest jej podaży. Nadwyżka popytu stwarza presję na wzrost wartości (siły nabywczej) waluty, czyli wzrost kursu walutowego (aprecjacja). Nadwyżka podaży jest źródłem presji na spadek siły nabywczej waluty krajowej deprecjacja. O wielkości eksportu netto decydują: produkcja za granicą, produkcja w kraju i realny kurs walutowy. Do narzędzi polityki handlowej należą m.in. opłaty celne, subsydia eksportowe czy kontyngenty.

110 Wskaźnik zatrudnienia to: a) Procentowy udział aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie pracujących b) Procentowy udział ogólnej liczby ludności w liczbie pracujących c) Procentowy udział liczby pracujących w liczbie aktywnych zawodowo d) Procentowy udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym.

111 Mnożnik inwestycyjny wskazuje: a) Stosunek przyrostu dochodu narodowego do przyrostu inwestycji autonomicznych b) Stosunek przyrostu inwestycji autonomicznych do przyrostu dochodu narodowego c) Jak się zmienia wartość globalnych inwestycji d) Jaki jest wpływ inwestycji na poziom konsumpcji.

112 Jeżeli bank centralny utrzymuje realną podaż pieniądza na stałym poziomie, to wraz ze wzrostem dochodu narodowego: a) Obniży się spekulacyjny popyt na pieniądz oraz stopa procentowa równoważąca rynek pieniądza b) Wzrośnie transakcyjny popyt na pieniądz oraz stopa procentowa równoważąca rynek pieniądza c) Wzrośnie spekulacyjny popyt na pieniądz a stopa procentowa równoważąca rynek pieniądza obniży się d) Obniży się transakcyjny popyt na pieniądz a stopa procentowa równoważąca rynek pieniądza wzrośnie.

113 Zjawisko polegające na spadku przeciętnego poziomu cen w gospodarce to: a) denominacja b) deprecjacja c) dewaluacja d) deflacja.

114 W fazie spadkowej cyklu najczęściej obserwujemy: a) wzrost stopy inflacji b) Wzrost stopy zmian poziomu produkcji c) Wzrost poziomu oszczędności d) Wzrost stopy bezrobocia. Efekt tłumienia jest skutkiem: a) Restrykcyjnej polityki monetarnej b) Ekspansywnej polityki monetarnej c) Restrykcyjnej polityki fiskalnej d) Ekspansywnej polityki fiskalnej.

115

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne BILANS PŁATNICZY Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne 2. Dary i przekazy jednostronne dla otrzymane z zagranicy. zagranicy.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/37 Plan wykładu: Model klasyczny małej gospodarki otwartej Przepływy dóbr

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 2017 Kursy i rynki walutowe - synteza Rodzaje notowań 2 Pośrednie liczba jednostek pieniądza zagranicznego przypadającego na jednostkę pieniądza krajowego 0,257 PLN/EUR

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Model ISLM w gospodarce otwartej Fundamentalne równania modelu: IS: Y = C(Y d ) + I(r) + G + NX(Y,Y*,q)

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej

Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej Jeżeli do modelu klasycznego poznanego w ramach makro 2 wprowadzimy założenie o możliwości wymiany międzynarodowej, to sumę wydatków w gospodarce danego kraju

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model klasyczny a keynesowski W prostym modelu klasycznym zakładamy, że produkt zależy jedynie od nakładów czynników produkcji i funkcji produkcji. Nie wpływają na niego wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy

Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Przyczyny wymiany handlowej. Free trade is

Bardziej szczegółowo

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych.

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych. Notatka model ISLM Model IS-LM ilustruje równowagę w gospodarce będącą efektem jednoczesnej równowagi na rynku dóbr i usług, a także rynku pieniądza. Jest to matematyczna interpretacja teorii Keynesa.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/26 Plan wykładu: Prosty model keynesowski

Bardziej szczegółowo

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Konsumpcja, inwestycje Utrzymujemy założenie o stałości cen w gospodarce. Stopa procentowa wiąże ze

Bardziej szczegółowo

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny.

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. Uzasadnienie: wysoka stopa procentowa zmniejsza popyt

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 11 Wstęp do ekonomii międzynarodowej Gabriela Grotkowska. Agenda Kartkówka Czym gospodarka otwarta różni się od zamkniętej? Pomiar otwarcia gospodarki Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki konomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse miedzynarodowe Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Gabriela Grotkowska Plan wykładu 16 Kurs

Bardziej szczegółowo

pieniężnej. Jak wpłynie to na: krzywą LM... krajową stopę procentową... kurs walutowy... realny kurs walutowy ( przyjmij e ) ... K eksport netto...

pieniężnej. Jak wpłynie to na: krzywą LM... krajową stopę procentową... kurs walutowy... realny kurs walutowy ( przyjmij e ) ... K eksport netto... ZADANIA, TY I 1. Rozważmy model gospodarki otwartej (IS-LM i B), z płynnym kursem walutowym, gdy (nachylenie LM > nachylenie B). aństwo decyduje się na prowadzenie ekspansywnej polityki krzywą LM krajową

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy,

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW arytet siły nabywczej () arytet siły nabywczej jest wyprowadzany w oparciu o prawo jednej ceny. rawo jednej ceny zakładając,

Bardziej szczegółowo

Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski

Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski WYKŁAD 12 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSODARCZYCH, CE UW Copyright 2006 earson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Zagraniczna polityka handlowa Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Podstawowe definicje Zagraniczna polityka gospodarcza oddziaływanie państwa na stosunki wymiany

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym.

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym. Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym. Substytucja walutowa Makroekonomia Gospodarki Otwartej II dr Dagmara Mycielska 2014/2015 c by Dagmara Mycielska Wprowadzenie Definicja Substytucja walutowa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki dr Iwona Pawlas Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 maja 2011 r. 1 Handel międzynarodowy/ handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I Ćwiczenia

Makroekonomia I Ćwiczenia Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Bilans płatniczy i rynek walutowy, Karol Strzeliński 1 Autarkia a gospodarka otwarta rynek dóbr finalnych I Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych C

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe

Zadania powtórzeniowe Zadanie 1. Jakie argumenty przemawiają na rzecz twierdzenia o niedoskonałości PKB (i pochodnych), jako mierników poziomu życia mieszkańców? Zadanie 2. PNB Zasiedmiogórogrodu w cenach rynkowych wynosi 400

Bardziej szczegółowo

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia. Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW

Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia. Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW Struktura wykładu Dlaczego istnieje handel międzynarodowy? Funkcja produkcji i możliwości produkcyjne gospodarki;

Bardziej szczegółowo

11. Emisja bonów skarbowych oznacza pożyczkę zaciągniętą przez: a) gospodarstwo domowe b) bank komercyjny c) sektor publiczny d) firmę prywatną

11. Emisja bonów skarbowych oznacza pożyczkę zaciągniętą przez: a) gospodarstwo domowe b) bank komercyjny c) sektor publiczny d) firmę prywatną Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Baza monetarna to: a) łączna ilość banknotów i bilonu, znajdujących się w obiegu

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska Makroekonomia dla MSEMen Gabriela Grotkowska Plan wykładu 5 Model Keynesa: wprowadzenie i założenia Wydatki zagregowane i równowaga w modelu Mnożnik i jego interpretacja Warunek równowagi graficznie i

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA Wpływ polityki stabilizacyjnej na przedsiębiorstwa ZAŁOŻENIA: 1. Mała gospodarka, analizowana w dwóch wariantach: Gospodarka zamknięta, Gospodarka otwarta.

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Wykład 10 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 10 Kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Kurs walutowy w krótkim

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynki makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 9: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 9: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Makroekonomia gospodarki otwartej Temat 9: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie Interwencje banku centralnego Wpływ na podaż pieniądza

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski Dr Łukasz Goczek Uniwersytet Warszawski Co to jest długi okres? Prawo jednej ceny i parytet siły nabywczej (PPP) Długookresowy model monetarny Zależność stóp procentowych w długim okresie Wady modeli długookresowych

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Model Keynesa: wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1. Modele graficzne

Makroekonomia 1. Modele graficzne Makroekonomia 1 Modele graficzne Obieg okrężny $ Gospodarstwa domowe $ $ $ $ $ Rynek zasobów $ Rynek finansowy $ $ Rząd $ $ $ $ $ $ $ Rynek dóbr i usług $ Firmy $ Model AD - AS Popyt zagregowany (AD) Popyt

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia W modelu klasycznym wielkość PKB jest określana przez stronę podażową. Mamy 2 czynniki

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych dr Leszek Wincenciak WNUW 2/30 Plan wykładu: Kurs walutowy i stopy procentowe Kursy walutowe i dochody z aktywów Rynek pieniężny i rynek walutowy fektywność

Bardziej szczegółowo

Temat 5 Kurs walutowy Parytet stóp procentowych i parytet siły nabywczej

Temat 5 Kurs walutowy Parytet stóp procentowych i parytet siły nabywczej Temat 5 Kurs walutowy Parytet stóp procentowych i parytet siły nabywczej dr Leszek Wincenciak WNE UW 2/42 Plan wykładu: Kurs walutowy i rynek walutowy definicje Kurs walutowy i stopy procentowe Kursy walutowe

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Inwestycje (I) Konsumpcja (C)

Inwestycje (I) Konsumpcja (C) Determinanty dochodu narodowego Zadanie 1 Wypełnij podaną tabelę, wiedząc, że wydatki konsumpcyjne stanowią 80% dochody narodowego, inwestycje są wielkością autonomiczną i wynoszą 1.000. Produkcja i dochód

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I... Imię i nazwisko, nr albumu Egzamin składa się z dwóch części. W pierwszej części składającej się z 20 zamkniętych pytań testowych należy wybrać jedną z pięciu podanych

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce)

Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce) Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce) 1. Wprowadzenie Teoria parytetu siły nabywczej (purchaising power

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Bilans płatniczy

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Bilans płatniczy MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 2016 Bilans płatniczy Czynniki wpływające na inflację 2 mgr Tomasz Rosiak Analiza otoczenia Podstawowe zależności ekonomiczne 3 mgr Tomasz Rosiak Analiza otoczenia Struktura

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Ujęcie popytowe Według Keynesa, dosyć częstą sytuacją w gospodarce rynkowej jest niepełne wykorzystanie czynników produkcji. W związku z tym produkcja

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa integracja MSG

Międzynarodowa integracja MSG Międzynarodowa integracja MSG Kryteria wyodrębniania ugrupowań integracyjnych kryteria polityczne kryteria ekonomiczne Prawidłowości rozwoju ugrupowań integracyjnych Zmniejszanie się różnic w poziomie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 07.03.2008r

Makroekonomia 07.03.2008r Makroekonomia 07.03.2008r CREATED BY HooB Czynniki określające poziom konsumpcji i oszczędności Dochody dyspozycyjne gospodarstw domowych dzielą się na konsumpcję oraz oszczędności. Konsumpcja synonim

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków

T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków Szoki makroekonomiczne. to nieoczekiwane zdarzenia zakłócające przewidywalny przebieg zmian produktu, bezrobocia i stopy procentowej Szoki popytowe (oddziałujące

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk konomicznych UW Warunek arbitrażu Arbitraż jest możliwy jedynie w przypadku występowania różnic w cenie identycznych lub podobnych dóbr

Bardziej szczegółowo

Przepływy kapitału krótkoterminowego

Przepływy kapitału krótkoterminowego Wykład 6 Przepływy kapitału krótkoterminowego Plan wykładu 1. Fakty 2. Determinanty przepływów 3. Reakcja na duży napływ kapitału 1 1. Fakty 1/5 Napływ kapitału do gospodarek wschodzących (mld USD) 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania do egzaminu z Makroekonomii 1 17 stycznia 2011 r.

Przykładowe zadania do egzaminu z Makroekonomii 1 17 stycznia 2011 r. Przykładowe zadania do egzaminu z Makroekonomii 1 17 stycznia 2011 r. Część I 1. W 2005 roku w pewnym roku nominalny PKB wyniósł 160 mld dolarów USA. Rok później wyniósł 180 mld. Deflator PKB wyniósł 115.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia. Blok VIII Handel i finanse międzynarodowe. Zagadnienia podstawowe

Makroekonomia. Blok VIII Handel i finanse międzynarodowe. Zagadnienia podstawowe Makroekonomia Blok VIII Handel i finanse międzynarodowe. Zagadnienia podstawowe Międzynarodowy podział pracy (od autarkii do pełnego otwarcia) Powiązania międzynarodowe przepływy realne + przepływ informacji

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model ISLM Rozwinięcie podejścia Keynesowskiego zaproponowane przez Hicksa w 1937 roku W modelu ISLM wprowadzamy do modelu stopę procentową, którą jest teraz zmienną endogeniczną

Bardziej szczegółowo

Model Davida Ricardo

Model Davida Ricardo Model Davida Ricardo mgr eszek incenciak 15 lutego 2005 r. 1 Założenia modelu Analiza w modelu Ricardo opiera się na następujących założeniach: istnieje doskonała konkurencja na rynku dóbr i rynku pracy;

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania na egzamin ustny

Przykładowe pytania na egzamin ustny Przykładowe pytania na egzamin ustny 1. Mnożnikowe mechanizmy wzrostu gospodarczego 2. Popytowe i podażowe czynniki wzrostu gospodarczego 3. Ekstensywne i intensywne czynniki wzrostu gospodarczego 4. Cykl

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki. Tomasz Poskrobko

Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki. Tomasz Poskrobko Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki Tomasz Poskrobko Produkt krajowy brutto (PKB) wartość rynkową wszystkich finalnych dóbr i usług produkowanych w kraju w danym okresie PKB od strony popytowej

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW Leszek Wincenciak.

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW Leszek Wincenciak. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW Leszek Wincenciak Model AA DD 1. Strona popytowa, krzywa DD First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1.1. Determinanty popytu konsumpcyjnego

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 5: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 5: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska Makroekonomia gospodarki otwartej Temat 5: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Gabriela Grotkowska Plan zajęć Kurs walutowy w krótkim okresie - parytet stóp procentowych Dochodowość

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

Stanowi sumaryczne i uporządkowane zestawienie wszystkich transakcji, które rezydenci danego kraju zawarli z nierezydentami w określonym czasie.

Stanowi sumaryczne i uporządkowane zestawienie wszystkich transakcji, które rezydenci danego kraju zawarli z nierezydentami w określonym czasie. BILANS PŁATNICZY BILANS PŁATNICZY Stanowi sumaryczne i uporządkowane zestawienie wszystkich transakcji, które rezydenci danego kraju zawarli z nierezydentami w określonym czasie. strumień transakcji rok/kwartał

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku

Temat Rynek i funkcje rynku Temat Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Horyzont czasu w makroekonomii Długi okres Ceny są elastyczne i

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne:

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne: DEFINICJE WZROST GOSPODARCZY ROZWÓJ GOSPODARCZY 1. Wzrost gospodarczy zmiany ilościowe: powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości makroekonomicznych takich jak czy konsumpcja, inwestycje

Bardziej szczegółowo

Mgr Małgorzata Kłobuszewska Ćwiczenia z makroekonomii 1

Mgr Małgorzata Kłobuszewska Ćwiczenia z makroekonomii 1 Gospodarka otwarta i bilans płatniczy 1 Gospodarka otwarta to taka gospodarka, która uczestniczy w handlu międzynarodowym (handlu dobrami i kapitałem). Jej przeciwieństwem jest gospodarka zamknięta, czyli

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Kursy walutowe wprowadzenie

Kursy walutowe wprowadzenie Kursy walutowe wprowadzenie Krzysztof Radojewski Koło Naukowe Zarządzania Finansami http://knmanager.ae.wroc.pl e-mail: knmanager@ae.wroc.pl Spis treści podstawowe pojęcia, ewolucja międzynarodowego systemu

Bardziej szczegółowo

Produkcja i kurs walutowy w krótkim okresie. Model AA DD. Skrypt

Produkcja i kurs walutowy w krótkim okresie. Model AA DD. Skrypt Produkcja i kurs walutowy w krótkim okresie. Model AA DD. Skrypt mgr Leszek Wincenciak 5 maja 004 r. Wstęp Aby przeanalizować w jaki sposób wyznaczana jest produkcja w krótkim okresie przy sztywnych cenach,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 7 Równowaga na rynku walutowym podejście elastycznościowe, warunek Marshalla-Lernera

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 7 Równowaga na rynku walutowym podejście elastycznościowe, warunek Marshalla-Lernera Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 7 Równowaga na rynku walutowym podejście elastycznościowe, warunek Marshalla-Lernera Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/27 Plan wykładu: Warunek

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 8

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 8 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ćwiczenia 8 Wprowadzenie do części finansowej: Przypomnienie SNA, Bilans Płatniczy Tomasz Gajderowicz Agenda Eksperyment badawczy Mierniki wartości Dochodu Produktu

Bardziej szczegółowo

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku).

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Zadanie 1 Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Składniki PKB Wielkość (mld) Wydatki konsumpcyjne (C ) 300 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy. Wykład 10: Polityka handlowa część 2 (instrumenty pozataryfowe) Gabriela Grotkowska

Handel międzynarodowy. Wykład 10: Polityka handlowa część 2 (instrumenty pozataryfowe) Gabriela Grotkowska Handel międzynarodowy Wykład 10: Polityka handlowa część 2 (instrumenty pozataryfowe) Gabriela Grotkowska Pral wykładu 10 Ograniczenia ilościowe Ekwiwalentność cła i ograniczenia ilościowego Cło i kwota

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

STOPA ZWROTU NIEUBEZPIECZONY PARYTET STÓP PROCENTOWYCH

STOPA ZWROTU NIEUBEZPIECZONY PARYTET STÓP PROCENTOWYCH STOPA ZWROTU 1 Stopy zwrotu z aktywów denominowanych w złotówkach i walucie zagranicznej mówią nam jak ich wartości zmieniają się w ciągu pewnego okresu czasu. Inną informacją, której potrzebujemy by móc

Bardziej szczegółowo