Przegląd Prawny. luty 2015r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd Prawny. luty 2015r."

Transkrypt

1 Przegląd Prawny luty 2015r. W ramach Pakietu Przedsiębiorca możecie Państwo korzystać z indywidualnych porad prawnych, udzielanych przez specjalistów naszego partnera Availo Prawo Direct. Stale analizujemy potrzeby naszych Klientów i doszliśmy do wniosku, że przydatnym dopełnieniem naszych usług będzie Przegląd Prawny. Co miesiąc przedstawimy w nim najważniejsze zmiany w prawie, przypomnimy o ważnych datach dla Przedsiębiorców oraz omówimy kilka typowych problemów prawnych, z którymi mamy do czynienia prowadząc działalność gospodarczą. Mam nadzieję, że nowa usługa spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem. Z wyrazami szacunku, Robert Kalisiewicz Prezes Zarządu

2 Spis treści Kalendarz Przedsiębiorcy... 3 Doradca podatkowy radzi... 7 Zmiany w przepisach podatkowych w 2015 r Prawnik radzi Usługi Prawo Direct w Pakiecie Przedsiębiorca

3 Kalendarz Przedsiębiorcy 1.02 Nowela ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy przewiduje rządowe wsparcie dla firm dotkniętych rosyjskim embargiem. Z nowych rozwiązań będzie można skorzystać do 31 grudnia 2016 roku. Resort poinformował, że o dofinansowanie mogą ubiegać się firmy, specjalizujące się handlem, przetwórstwem lub transportem. Próg, przy którym będzie można starać się o wsparcie to 15- procentowy spadek obrotów w trzech miesiącach po 6 sierpnia 2014 r. w porównaniu z takim samym okres rok wcześnie. Wniosek o pomoc ma być kierowany do starostwa. Pieniądze w kwocie 500 mln zł, mają pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Fundusz ten ma pomóc firmom wypłacać pracownikom część wynagrodzeń przy przestoju lub po skróceniu ich czasu pracy. Również pieniądze będzie można otrzymać na opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne pracowników jak i dofinansowanie szkoleń dla pracowników. Do dnia 1 lutego 2015 roku, Banki mają czas na wprowadzenie rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących bezpieczeństwa transakcji internetowych. Chodzi między innymi o to, żeby inicjowane płatności internetowe, jak również dostęp do ważnych danych płatniczych były chronione silnym uwierzytelnieniem klienta. Do tej pory płacą kartą za zakupy w Internecie należało podać jej numer, datę ważności a także trzy ostatnie cyfry kodu znajdujące się na rewersie. Tymczasem taki sposób autoryzacji nie spełnia wymogów, które nałożyła Komisja Nadzoru Finansowego. Zdecydowanie bezpieczniejszym zabezpieczeniem jest System 3D Secure. System ten jest używany m.in. przez Verified by Visa jak i MasterCard SecureCode. System ten gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa dla transakcji w Internecie poprzez uwierzytelnienie kupującego jak i sprzedawcy. 3

4 3D Secure wprowadza prosty i skuteczny mechanizm weryfikacji użytkownika karty poprzez np. generowanie dodatkowego hasła, służącego do dokonania jednorazowej transakcji w Internecie, zapobiegając tym samym transakcjom oszukańczym. Z dniem 1 lutego 2015 roku wchodzi w życie zmiana zarządzenia w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki 2.02 Złożenie zeznania za 2014 rok przez przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (wyjątkowo w tym roku termin się przesuwa z końca stycznia na 2 lutego). W tym samym czasie trzeba przekazać do urzędu m.in. PIT-11, PIT-8C, czy też IFT-1 w wersji papierowej Wejście w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego Wpłata podatku zryczałtowanego z karty podatkowej, za miesiące styczeń listopad Wejście w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw Wpłata składek ZUS za miesiąc poprzedni przez przedsiębiorców, rozliczających składki tylko za siebie. 4

5 13.02 Zmiana ustawy o rolnictwie ekologicznym Wpłata I raty podatku od środków transportowych Przekazanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz opłacenie składek ZUS za miesiąc poprzedni, dla przedsiębiorców, którzy opłacają składki nie tylko za siebie. Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za poprzedni miesiąc, jeżeli jest składana w wersji papierowej Zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników Zawiadomienie o uproszczonej formie opłacania zaliczek lub rezygnacji z niej Wpłata podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych, za miesiące styczeń listopad Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, liniowy lub obliczony na zasadach ogólnych, za miesiąc poprzedni Wpłata zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 od wynagrodzeń pracowników, za miesiąc poprzedni Wydruk zapisów księgi podatkowej prowadzonej komputerowo, za miesiąc poprzedni Złożenie deklaracji VAT-7 oraz wpłata podatku VAT, za miesiąc poprzedni Złożenie miesięcznej informacji podsumowującej VAT-UE, za miesiąc poprzedni, jeżeli jest składana w wersji elektronicznej 5

6 Wpłata zaliczki na podatek VAT dla pierwszego i drugiego miesiąca kwartału, dla podatników rozliczających się deklaracją VAT-7D Przekazanie podatnikowi (pracownikowi) i urzędowi skarbowemu informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 Zmiana się Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2013 r. (sygn. akt SK 19/09 art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 848, 1101, 1342 i 1529), jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji. W związku z tym traci moc obowiązywaniu. Artykuł ten mówi, że za zobowiązanie z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok podatkowy, którego dotyczy decyzja 6

7 Doradca podatkowy radzi Czy wynajmując pokoje na doby musimy zarejestrować działalność gospodarczą? Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych zawarcie umowy najmu powinno zawsze być rozpatrywane przy uwzględnieniu definicji działalności gospodarczej, określonej w wyżej powołanym art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że jeżeli z analizy konkretnego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że zawarcie umowy najmu odbywa się w warunkach określonych w powołanym przepisie, to przychód z tego rodzaju umowy kwalifikuje się do źródła przychodów działalność gospodarcza. Bowiem w takiej sytuacji należy uznać, że umowa najmu została zawarta w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W związku z powyższym dla celów podatku dochodowego kluczowe znaczenie ma analiza w konkretnym stanie faktycznym, czy działalność prowadzona jest w warunkach określonych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli zatem osoba fizyczna zawiera umowy najmu we własnym imieniu bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły, za wynagrodzeniem, to należy uznać, że umowy te zawierane są w ramach działalności gospodarczej, a przychód z nich uzyskiwany kwalifikuje się do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast jeżeli umowy najmu mają charakter incydentalny (a nie ciągły), to uzasadniona jest kwalifikacja przychodów z takiego rodzaju umów do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 8,5%. 7

8 W jednej z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia r., sygn. ILPB1/ /14-2/AA temat ten został obszernie uzasadniony przez podatnika. Organ podatkowy w tej indywidualnej interpretacji podatkowej potwierdził, iż stanowisko podatnika jest prawidłowe tzn. wynajmując pokoje w domu jednorodzinnym można opodatkować tak otrzymany dochód stawką ryczałtu 8,5%. Co z przysługującą należnością, jeśli kontrahent złożył wniosek o ogłoszenie upadłości? Problem z korektą podatku vat. Przedsiębiorcy od zawsze musieli być znawcami wszelakiej problematyki prawnej i z należytą starannością podchodzić do oferowanych przez siebie usług czy też dbać o wysoką jakość sprzedawanych towarów. Co jednak w sytuacji, gdy ze swej strony przedsiębiorca dopełnił wszelkich obowiązków nałożonych prawem i zwykłą uczciwością, zaś nasz partner w biznesie okazał się odmiennych zasad, co w konsekwencji doprowadziło go do upadłości. Co w takiej sytuacji z należną przedsiębiorcy zapłatą? Jak prawnie i skutecznie dochodzić swojej należności czy tez zminimalizować skutki nieuczciwości kontrahenta? Dokonana od 1 stycznia 2013r. zmiana przepisów regulujących ulgę na złe długi w połączeniu z przepisami prawa upadłościowego powoduje, iż przedsiębiorca taki finansuje niejako nierzetelność swojego kontrahenta. Nierzetelność i nieuczciwość kontrahenta rozumiana tutaj jako celowe działanie innego przedsiębiorcy, który będąc już w stanie niewypłacalności nie dokonuje w odpowiednim terminie nie składa wniosku o ogłoszenie upadłości, w dalszym ciągu prowadzi działalność zamawiając towary i usługi, nie reguluje swoich zobowiązań, a jednocześnie w sposób sprzeczny z prawem dokonuje uszczupleń w majątku spółki przenosząc je chociażby na inne powiązane podmioty. 8

9 Obecnie takie sytuacje wcale nie są wcale rzadkie, co w połączeniu z regulacjami prawnymi stawia innego przedsiębiorcę w trudnej sytuacji. Problemem dodatkowo jest fakt, iż w większości należna przedsiębiorcy zapłata za wykonane usługi czy też sprzedane towary, w przypadku ogłoszenia upadłości kontrahenta będą zaliczone do IV kategorii zaspokojenia. Oznacza to tyle dla firmy, że należny podatek vat zapłacono, zapłaty za wykonaną pracę nie otrzymano, a odzyskanie tej wierzytelności od syndyka może być mało prawdopodobne, z uwagi na zaszeregowaną przez przepisy prawa upadłościowego kategorię. Ulga na złe długi - zmiana od 1 stycznia 2013r. nie pozwalająca na korektę podatku vat w przypadku upadłości kontrahenta Od 1 stycznia 2013 r. na podstawie art. 11 pkt 8 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U r. poz. 1342) dokonano zmiany art. 89a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT. W przepisie tym, obok wymogu, by na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1, wierzyciel i dłużnik byli podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, wprowadzono warunek, aby dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Z uzasadnienia projektu wskazanej nowelizacji wynika, że celem zabezpieczenia interesów budżetu państwa konieczne jest wprowadzenie dodatkowego warunku dokonania korekty. Zgodnie z art. 89 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług-dzu. Z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm. (dalej: ustawa vat) Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności z kolei uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. 9

10 Przepis ust. 1 art. 89 a ustawy Vat stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki: 1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; 2) --- 3) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1: a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; 4) --- 5) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona; Obostrzenie dla przedsiębiorców pojawiło się więc takie, iż aktualnie aby skorygować podatek vat nasz kontrahent nie może znajdować się w upadłości w momencie korygowania należności (poprzedni zapis zobowiązywał jedynie aby na dzień dostawy towaru lub wykonania usługi kontrahent nie był w upadłości). Z literalnego brzmienia cytowanej ustawy wynika, że podatnik nie może skorzystać z uprawnienia skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona w sytuacji, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Na marginesie warto dodać, iż ten sam dłużnik -pomimo, że jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji- powinien skorygować odliczony podatek naliczony z niezapłaconych faktur VAT. Do tej pory linia interpretacyjna Ministra Finansów oraz sądów administracyjnych to potwierdzała, 10

11 jedno z odmiennych orzeczeń zapadło we Wrocławiu w dniu 28 lutego 2014r., sygn, I SA/Wr 2070/13. Spór dotyczy obowiązku syndyka do skorygowania z automatu podatku vat naliczonego, co z kolei powoduje, iż skorygowaną należność organy podatkowe traktują jako koszt postępowania upadłościowego, a nie jako odpowiednią kategorię. WSA podkreślił, że skoro podatnik nie ma możliwości skorygowania podstawy opodatkowania (podatku należnego) z uwagi na postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne swojego dłużnika to w takich okolicznościach nie zachodzi ryzyko utraty wpływów podatkowych i nie jest konieczna tym samym korekta podatku naliczonego. Cytowane orzeczenie w końcu wyeksponowało fundamentalną zasadę neutralności podatku i może stanowić istotny przełom dla praktyki syndyków. Jest to o tyle istotne w omawianym kontekście, iż dotychczasowa interpretacja przepisów przez organy podatkowe powodowała zmniejszenie szans na odzyskania dochodzonej przez przedsiębiorcę -wierzyciela w toku postępowania upadłościowego swojej wierzytelności. Również w orzeczeniach europejskich zwrócono uwagę, że organ podatkowy nie może pobrać z tytułu VAT kwoty wyższej niż pobrana przez podatnika (m.in. wyrok TSUE: z dnia 24 października 1996r. w sprawie C-317/94, Elida Gibbs Ltd przeciwko Commissioners of Customs and Excise, Zb. Orz. 1996, s. I-5339, pkt 24). Przyjęte rozwiązanie w art. 89 a i art.89 b ustawy Vat powoduje zatem brak symetryczności praw i obowiązków po stronie sprzedawcy i kupującego, która na gruncie VAT powinna mieć w danej sytuacji miejsce, na co wskazuje dodatkowo korelacja terminu w jakich można dokonać rzeczonych korekt 150 dni od dnia upływu terminu płatności wierzytelności (należności) określonego w umowie lub na fakturze. Status upadłościowy kontrahenta- praktyka Jak wspomniano w poprzedniej części warunkiem dokonania korekty należnego podatku vat jest przesłanka, aby dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. 11

12 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. -Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003r. Nr 60 poz. 535 z późn. zm.) wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, które jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Z kolei art. 52 ustawy- Prawo upadłościowe i naprawcze wskazuje, iż data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości. Oznacza to tyle na gruncie niniejszej sprawy, iż dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego od dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości przez sąd w jednym z dwóch trybów: upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego lub upadłość z możliwością zawarcia układu. Pozbawienie możliwościowi korekty w takim przypadku daje natomiast przedsiębiorcy- wierzycielowi prawo do dochodzenia swojej zapłaty w kwocie brutto. W takim przypadku przedsiębiorca powinien dopilnować terminu na zgłoszenie swoich wierzytelności do listy wierzytelności. Wierzyciel - przedsiębiorca nie jest jednak pozbawiony innych instrumentów prawnych zabezpieczających jego interesy. Wskazać należy na odpowiedzialność przedsiębiorcy, który w ustawowym terminie nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości. Wobec osoby, która będąc do tego zobowiązana, ze swojej winy na czas nie złożyła wniosku o upadłość, może zostać orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek (art Prawa upadłościowego i naprawczego). Dodatkowo w przypadku spółek- jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania (art. 299 Kodeksu spółek handlowych). Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę wierzycieli również powinna dyscyplinować terminowe regulowane zobowiązań (art. 300 Kodeksu karnego). 12

13 Zmiany w przepisach podatkowych w 2015 r. 1. Ulgi na dzieci Rodzice posiadający co najmniej trójkę dzieci będą mogli odliczyć więcej pieniędzy od podatku. Ulgi będą wyższe o 20 %. Co ważne, rodzice będą mogli z nich skorzystać już w rozliczeniu za 2014 r. Rodziny wielodzietne będą także krócej czekać na zwrot podatku - ze standardowych 3 miesięcy, termin zostanie skrócony do 30 dni. Wysokość ulg: - pierwsze i drugie dziecko po 1112,04 zł (bez zmian) - trzecie dziecko 2000,04 zł (wzrost z 1668,12 zł) - czwarte i kolejne dziecko 2700 zł (wzrost z 2224,08) 2. Tańsze sprowadzenie samochodu Dzięki nowelizacja ustawy o VAT, uchylony został obowiązek uzyskiwania zaświadczenia z urzędu skarbowego do rejestracji pojazdów z państw UE. To oznacza zniesienie konieczności ubiegania się o wydanie takiego zaświadczenia lub braku takiego obowiązku (druk VAT-25). Wystawienie tego zaświadczenia to koszt 160 zł. 3. Obowiązkowa kasa fiskalna Ok. 70 tys. podmiotów będzie musiało prowadzić działalność gospodarczą przy pomocy kas fiskalnych. Będą to: właściciele warsztatów naprawy pojazdów, zakładów wulkanizacji i wymiany opon, stacji badań i przeglądów technicznych pojazdów, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, firm gastronomicznych i cateringowych, lekarze i dentyści świadczący usługi prywatnie oraz doradcy podatkowi i prawnicy udzielający porad prawnych (oprócz notariuszy). Zmiany wejdą w życie od 1 marca 2015 r proc. zniżka na paliwo Od 1 lipca 2015 r. firmy, które posiadają samochody osobowe wykorzystywane do celów prywatnych i służbowych, będą mogły odliczyć 50 proc. VAT od paliwa. 13

14 Niestety, nie będzie jednak już możliwe odliczanie połowy VAT przy naprawach, zakupie części i przeglądach. 5. Nowelizacja ustawy o Służbie Celnej Nowelizacja ustawy o Służbie Celnej zakłada wprowadzenie jednego okienka rozliczeniowego dla należności podatkowych i celnych. 6. Ryczałt na auto służbowe używane prywatnie Zmiana dotycząca rozliczania podatku od użytkowania przez pracowników służbowych samochodów do celów prywatnych. Wprowadzony został ryczałt kwotowy dodatkowego przychodu pracownika. W zależności od pojemności silnika samochodu, pracownik będzie musiał doliczyć kwotę 250 zł, gdy pojemność silnika nie przekracza 1,6 l lub 400 zł, jeśli przekracza. Gdy weźmiemy pod uwagę 18 % stawkę PIT, da to 45 zł lub 72 zł miesięcznie. Jeśli jednak auto będzie używane tylko przez część miesiąca, przychód będzie równy iloczynowi 1/30 kwoty bazowej, przez liczbę dni, w ciągu których samochód był używany. 7. VAT od usług elektronicznych Przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, będą odprowadzali podatek z tytułu świadczenia tych usług w kraju członkowskim Unii Europejskiej, w którym mieszka konsument przedsiębiorstwa. Oznacza to, że dana firma będzie musiała rejestrować VAT w każdym kraju, w którym ma klienta. 8. Mniejsze koszty za rejestrację VAT Dzięki zniesieniu obowiązku potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego przedsiębiorcy do celów VAT przez organy podatkowe, ograniczone zostaną koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej dla tych, którzy nie potrzebują tego dokumentu. Jest to również oszczędność 170 zł. 9. Zaliczki rejestrowane kasą fiskalną Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej przewiduje ułatwienie rozliczeń podatkowych, w przypadku gdy przyjmowane są zaliczki rejestrowane za pośrednictwem kasy fiskalnej. 14

15 Prawnik radzi Czym się różni umowa o dzieło od umowy zlecenie? Przedsiębiorcy często mylą umowę zlecenie z umową o dzieło. Często te umowy traktowane są zamiennie, podczas gdy zgodnie z kodeksem cywilnym mają odmienną kwalifikację prawną. Poniżej opisano podstawowe różnice, jakie cechują obie umowy. Sposób wykonywania umowy Podstawową różnicą jest sposób wykonania umowy. W umowie o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do osiągnięcia konkretnego rezultatu. Sposób wykonania dzieła jest zależny od woli wykonującego zamówienie. Badając prawidłowość wykonania umowy o dzieło należy patrzeć jedynie na to, czy został osiągnięty właściwy efekt końcowy. Przy umowie zlecenie często zapomina się, że zleceniobiorca może zostać zobowiązany jedynie do starannego wykonywania czynności prawnych (w przypadku zlecenia osobie wykonywania czynności faktycznych należy zawrzeć umowę o świadczenie usług), a nie do osiągnięcia określonego rezultatu (wykonywanie czynności nie musi prowadzić do konkretnego rezultatu). Prawidłowość wykonania umowy zlecenia bada się patrząc przez pryzmat tego, czy zleceniobiorca dochował należytej staranności przy wykonywaniu czynności. Osobiste wykonanie umowy Kolejną różnicą jest fakt, iż w umowie o dzieło przyjmujący zamówienie nie ma obowiązku osobistego wykonywania dzieła, chyba że takie zastrzeżenie zostanie zawarte w umowie. Odmiennie jest w umowie zleceniu, gdzie osobiste wykonywanie umowy jest zasadą. Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia innej osobie, ale tylko gdy wynika to: z umowy, ze zwyczaju 15

16 albo gdy zleceniobiorca jest zmuszony do tego przez szczególne okoliczności (w ostatnim przypadku powinien o tym fakcie zawiadomić dającego zlecenie). Odpłatność Kolejnym aspektem jest odpłatność. Umowa o dzieło jest odpłatna. Zamawiający jest zobowiązany uiścić wynagrodzenie w chwili wydania dzieła w wysokości odpowiadającej jego wartości, chyba że umowa stanowi inny termin. Z kolei umowa zlecenie może być nieodpłatna. Jednakże brak wynagrodzenia musi wynikać z umowy lub okoliczności danej czynności (czyli tego, że zazwyczaj za czynność tego rodzaju nie pobiera się wynagrodzenia- tu stosunki między stronami umowy mogą mieć znaczenie). Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz chorobowe Również w kwestii ubezpieczeń występują różnice. Zawarcie umowy o dzieło nie rodzi obowiązku opłacania składek za ubezpieczenie społeczne (emerytalne oraz rentowe), zdrowotne oraz chorobowe. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowę zawiera się z własnym pracodawcą (przyjmujący zamówienie jest wówczas traktowany tak jak pracownik). W przypadku umowy zlecenie jeżeli jest ona jedynym tytułem ubezpieczenia, ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne jest obowiązkowe, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. W przypadku gdy strona umowy zlecenie jest już zatrudniona na umowę o pracę i dodatkowo podpisuje z tym samym pracodawcą umowę zlecenie ubezpieczenie i zdrowotne jest odprowadzane od zsumowanego przychodu z obu tych źródeł. Natomiast jeżeli zleceniobiorca jest równocześnie zatrudniony na umowę o pracę u innego pracodawcy i otrzymuję co najmniej minimalne wynagrodzenie, wówczas z tytułu umowy zlecenie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu. Podsumowanie Warto pamiętać, że zgodnie z art kodeksu cywilnego w umowach należy badać raczej ich cel i zgodny zamiar stron, aniżeli opierać się na ich dosłownym brzmienie. Oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danej umowy znaczenia nie ma nazwa ani tytuł umowy, tylko jej zasadnicze postanowienia. 16

17 W przypadku umowy zlecenie należy również pamiętać, że nieprawidłowe sformułowanie tej umowy może spowodować nawiązanie stosunku pracy, który pociągnie za sobą podwyższenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej po stronie pracodawcy. Dlatego warto takie umowy przygotowywać uważnie, nie bojąc się skorzystać także z profesjonalnej pomocy. Kiedy darowizna jest zwolniona od podatku? Ustawa o podatku od spadku i darowizn nakłada na obdarowanego obowiązek zapłaty podatku. Jednakże, prawo dopuszcza od tego liczne zwolnienia. Kwoty wolne od podatku Po pierwsze kwoty pieniężne do pewnej wysokości wolne są od opodatkowania. W zależności od stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego, inny jest limit kwoty zwolnionej z podatku. Ustawa o podatku od spadku i darowizn wyróżnia trzy grupy podatkowe: Grupa I: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa; Grupa II: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki); Grupa III: pozostali nabywcy. Dla każdej grupy istnieje oddzielny limit kwoty wolnej od podatku przy darowiźnie: 9637 zł dla osób należących do I grupy podatkowej, 7276 zł dla osób należących do II grupy podatkowej, 4902 zł dla osób należących do III grupy podatkowej 17

18 Trzeba pamiętać, że przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku sumuje się wartość rynkową otrzymanej darowizny z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych nieodpłatnie przez obdarowanego od tej samej osoby (np. tytułem darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności) w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie bezpłatne przysporzenie od tej samej osoby. Opodatkowaniu podlega nabycie majątku o wartości ponad kwotę wolną od podatku. Należy to zgłosić we właściwym organie podatkowym. Niezgłoszenie pociąga za sobą nałożenie wysokiego podatku w wypadku wykrycia przez organ podatkowy faktu ukrywania darowizny. Zwolnienia przy kwocie przewyższającej kwotę wolną od podatku Jeżeli darowizna dokonywana jest na rzecz małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma oraz macochy, obdarowany może skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od darowizn jeżeli: w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia darowizny musi zgłosić nabyte rzeczy lub prawa majątkowe (na formularzu SD -Z2) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, Jeżeli przedmiotem darowizny są środki pieniężne obdarowany musi dodatkowo: udokumentować ich otrzymanie dowodem: przekazania na rachunek bankowy nabywcy, jego rachunek bankowy prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową albo przekazem pocztowym. Należy pamiętać, że jeżeli przedmiot darowizny nie zostanie zgłoszony w ciągu 6 miesięcy lub obdarowany nie udokumentuje otrzymania środków pieniężnych w powyższy sposób, wówczas nabycie darowizny będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 18

19 Usługi Prawo Direct Pragniemy przypomnieć, że ramach abonamentu Pakiet Przedsiębiorca mają Państwo możliwość skorzystania z usług PRAWO DIRECT świadczonych przez naszego partnera spółkę Availo. Liczba porad w roku uzależniona jest od wybranego i opłaconego przez Państwa Pakietu. 1. Aby skorzystać z usługi należy zadzwonić na numer infolinii: (w dni robocze w godz. od 8.00 do ) 2. W celu identyfikacji i ustalenia zakresu uprawnień będą Państwo poproszeni o podanie danych umożliwiających weryfikację, w szczególności numeru karty, który został Państwu przekazany drogą elektroniczną przy uruchamianiu dostępu do usługi. 3. Po pozytywnej identyfikacji pracownik Call Center ustali z Państwem zakres tematyczny porady prawnej. 4. Następnie zostaną Państwo połączeni z Prawnikiem, specjalizującym się w wybranej dziedzinie prawa. Availo Prawo Direct jest jedyną w Polsce firma prawniczą oferującą usługi prawne Mecenas Direct oraz Prawnik Direct. Spółka została uhonorowana nagrodą Jakość roku 2013 w kategorii Innowacje. Jest to jedyna firma prawnicza, która zdobyła to prestiżowe wyróżnienie. Serwis jest zdobywcą Webstara za rok 2013 w kategorii Usługi profesjonalne. Availo proponuje unikalne rozwiązanie na naszym rynku. Jako pierwsi przenieśli model pre-paid legal plan od kilku lat powszechnie stosowany przez m.in. Amerykanów. W Stanach Zjednoczonych ok. 115 mln osób, posiada różnego rodzaju formy abonamentów prawnych. W Europie takie rozwiązania prawne stosowane są we Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Danii. tel (godz. 9:00-17:00) Lionbiznes.net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Warszawie (00-867) przy Al. Jana Pawła II 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ; Regon , NIP ; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym złotych. 19

Przegląd Prawny. marzec 2015r.

Przegląd Prawny. marzec 2015r. Przegląd Prawny marzec 2015r. Cieszę się, że nasza nowa usługa - Przegląd Prawny - spotkała się z Państwa życzliwym przyjęciem. W drugim numerze Przeglądu znajdą Państwo informacje o najważniejszych zmianach

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E Listopad-Grudzień 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E M A G A Z Y N K L I E N T Ó W E C D D P Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, a także wielu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej Podatek dochodowy od osób fizycznych Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej - 2010 Spis treści Stosowane skróty i określenia. 5 1. Zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Jak uniknąć podatku umowy z rodziną Kupno, sprzedaż Pożyczka, użyczenie Darowizna, spadek Odpowiedzi Krajowej Informacji Podatkowej na pytania podatników Adres

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych Stan prawny na 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych... 4 1.1 Czym jest ryczałt?... 4 1.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNE PYTANIA I ODPOWIEDZI. PODPOWIADA BIURO RACHUNKOWE BEST CONCEPT

PRZYDATNE PYTANIA I ODPOWIEDZI. PODPOWIADA BIURO RACHUNKOWE BEST CONCEPT Zadzwoń: (+48) 500 124 144! PRZYDATNE PYTANIA I ODPOWIEDZI. PODPOWIADA BIURO RACHUNKOWE BEST CONCEPT 1. Chciałbym rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce i nie wiem, jakie formy opodatkowania w Polsce

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING

Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING nr 100, styczeń 201412 issn 1895-2852 Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING w numerze m.in.: OBOWIĄZKI PODATKOWE PRZY WYPŁACIE DYWIDENDY Obowiązki przy wypłacie dywidendy spoczywają

Bardziej szczegółowo

Tax & Fiscal Alert. Informacje Księgowe

Tax & Fiscal Alert. Informacje Księgowe Tax & Fiscal Alert August 2013 Informacje Księgowe Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie rocznych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych jednostek Nowa Dyrektywa Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

TEMAT na czasie. Problemy podatkowe spadkobierców w pytaniach i odpowiedziach. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013.

TEMAT na czasie. Problemy podatkowe spadkobierców w pytaniach i odpowiedziach. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013 dodatek nr 14 TEMAT na czasie Grzegorz Ziółkowski doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki Rachunkowość i podatki Vademecum Biur Rachunkowych styczeń 2015 / 1 w numerze: Aktualności Podatki Księgi i ewidencje ZUS przedsiębiorcy Pracownicy Działalność gospodarcza Kontakty z urzędem Organizacja

Bardziej szczegółowo

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3 PODSTAWOWY SŁOWNIK Witamy w naszym podstawowym słowniku. Postaramy się w nim nakreślić podstawowe pojęcia, bez których trudno Państwu będzie poruszać się po naszej książce przychodów i rozchodów. Alfabetycznie

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 1 3 1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1 Cel szkolenia: KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE Gabriela Brzezińska Poznanie podstawowych zasad księgowości związanych z rozliczaniem prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Gdynia, 2014-02-13

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo