Twoja instrukcja użytkownika APPLE KEYNOTE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika APPLE KEYNOTE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3673699"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: nie ponosi odpowiedzialnoci za bldy w druku i inne. Apple 1 Infinite Loop Cupertino, CA Apple, logo Apple, Aperture, AppleWorks, ColorSync, Exposé, Finder, GarageBand, ibook, idvd, ilife, iphoto, ipod, itunes, iwork, Keynote, Mac, MacBook, MacBook Air, Mac OS, Numbers, Pages, PowerBook, QuickTime, Safari oraz Spotlight s znakami towarowymi Apple Inc., zastrzeonymi w USA i innych krajach. Apple Remote Desktop oraz iweb s znakami towarowymi Apple Inc. App Store oraz MobileMe s znakami uslugi firmy Apple Inc. Adobe i Acrobat to znaki towarowe lub zastrzeone w USA i innych krajach znaki towarowe Adobe Systems Incorporated. Inne nazwy firm i produktów wspomniane w tym dokumencie s znakami towarowymi ich wlacicieli. Pojawiaj si one tylko w celu informacyjnym i nie stanowi adnego zalecenia ani rekomendacji. Apple nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za dzialanie i skutki uycia tych produktów. PL /2010 Spis treci Wstp: Zapraszamy do Keynote '09 Rozdzial 1: Narzdzia Keynote i sposoby ich uywania Motywy i slajdy wzorcowe Okno programu Keynote Przyblianie i oddalanie Zmiana widoku Widok nawigatora Widok konspektu Widok stykówek Przechodzenie do okrelonego slajdu Pasek narzdzi Pasek formatu Okno Inspektora Przegldarka multimediów Okno wyboru koloru Okno czcionek Skróty klawiszowe i menu kontekstowe Okno ostrzee Rozdzial 2: Tworzenie, otwieranie i zachowywanie dokumentu Keynote Tworzenie nowego dokumentu lub otwieranie istniejcego Tworzenie nowego dokumentu programu Keynote Importowanie pokazu slajdów Otwieranie istniejcego dokumentu Keynote Zachowywanie dokumentów Zachowanie dokumentu Zachowanie kopii dokumentu Automatyczne zachowywanie kopii bezpieczestwa dokumentu Zachowanie dokumentu jako motywu Zachowywanie slów wyszukiwania wraz z dokumentem Cofanie zmian Ochrona dokumentu haslem Zamknicie dokumentu bez koczenia pracy Keynote Rozdzial 3: Tworzenie slajdów i zarzdzanie nimi Dodawanie, usuwanie i porzdkowanie slajdów Dodawanie slajdów Kopiowanie, wycinanie i wklejanie obiektów i slajdów Grupowanie slajdów Usuwanie slajdów Pomijanie slajdów Zmiana kolejnoci slajdów Dodawanie numerów slajdów Par slów o zmianie motywu, wzorca lub makiety slajdu Zmiana motywu slajdu Zastosowanie nowego wzorca do slajdu Dostosowywanie wlasnej makiety slajdu Dokonywanie tej samej zmiany na wielu slajdach Komentowanie slajdów Rozdzial 4: Praca z tekstem Zaznaczanie tekstu Usuwanie, kopiowanie i wklejanie tekstu Formatowanie wielkoci i wygldu tekstu Pogrubianie, pochylanie i podkrelanie tekstu Dodawanie cienia do tekstu Przekrelanie tekstu Tworzenie obrysowanego tekstu Zmiana wielkoci tekstu Automatyczne zmniejszanie tekstu Stosowanie indeksu dolnego lub indeksu górnego Zmiana kapitalizacji tekstu Zmiana czcionek Zmiana koloru tekstu Korzystanie z zaawansowanych funkcji typograficznych Wprowadzanie znaków specjalnych i symboli Korzystanie z inteligentnych cudzyslowów Dodawanie znaków diakrytycznych Wywietlanie ukladu klawiatury dla rónych jzyków Wstawianie twardej spacji Korygowanie wygladzania czcionek Formatowanie punktorów tekstowych i numerowania Par slów o dodawaniu swobodnych pól tekstowych i umieszczaniu tekstu w ksztaltach Dodawanie swobodnego pola tekstowego 4 Spis treci Umieszczanie tekstu wewntrz ksztaltu Ustalanie wyrównania tekstu i odstpów Wyrównywanie tekstu w poziomie Wyrównywanie tekstu w pionie Korygowanie marginesów w polach tekstowych Ustawianie odstpów midzy wierszami tekstu Ustawianie odstpu nad lub pod akapitem Korygowanie odstpów midzy znakami Wyrównywanie tekstu za pomoc tabulatorów i wci akapitów Przedstawianie tekstu w lamach Sprawdzanie poprawnoci tekstu na slajdach Sprawdzanie pisowni Praca z podpowiedziami pisowni Automatyczne zastpowanie tekstu Znajdowanie i zastpowanie tekstu Rozdzial 5: Praca z ksztaltami, grafik i innymi obiektami Importowanie obrazków Automatyczne zmniejszanie obrazków, aby pasowaly do slajdów Zastpowanie obiektów graficznych z motywu wlasnymi obrazkami Maskowanie (przycinanie) obrazków Zmniejszanie wielkoci plików z obrazkami Usuwanie tla lub niepotrzebnych fragmentów obrazka Zmiana jasnoci, kontrastu i innych ustawie obrazka Par slów o tworzeniu ksztaltów Dodawanie gotowego ksztaltu Dodawanie wlasnego ksztaltu Umoliwianie edycji ksztaltów Dodawanie, usuwanie i przesuwanie punktów edycji w ksztalcie Zmiana ksztaltu krzywej Zmiana konturu prostego segmentu Przeksztalcanie punktów wyostrzonych na wygladzone (i odwrotnie) Edycja zaokrglonego prostokta Edycja strzalek pojedynczych i podwójnych Edycja dymków komiksowych Edycja gwiazdy Edycja wielokta Manipulowanie obiektami, ukladanie obiektów i zmiana ich wygldu Zaznaczanie wielu obiektów Kopiowanie lub powielanie obiektów Usuwanie obiektów Przenoszenie obiektów i ukladanie ich na obszarze slajdu Przesuwanie obiektów do góry i na dól (na warstwach) Spis treci 5 89 Szybkie wyrównywanie obiektów wzgldem siebie 90 Korzystanie z linii pomocniczych wyrównywania i odstpów 91 Tworzenie wlasnych linii pomocniczych 92 Korzystanie z linii siatki wzorca 92 Umieszczanie obiektów poprzez podawanie wspólrzdnych x i y 93 Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów 94 Lczenie obiektów lini prost 94 Blokowanie i odblokowywanie obiektów 95 Modyfikowanie rozmiarów, orientacji, konturów i innych cech obiektów 95 Zmiana rozmiaru obiektów 95 Odwracanie i obracanie obiektów 96 Zmiana stylu ramek 97 Dodawanie ramek do obiektów 98 Dodawanie cieni 99 Dodawanie odbicia 99 Zmiana poziomu krycia 100 Wypelnianie obiektów kolorem lub obrazkiem 100 Wypelnienie obiektu jednolitym kolorem 100 Wypelnianie obiektu przeplywem barwnym (gradientem) 102 Wypelnianie obiektu obrazem 104 Kopiowanie stylu obiektu do innego obiektu 104 Praca z MathType Rozdzial 6: Dodawanie dwiku i filmów Typy dwików i filmów, które mona odtwarza w Keynote Par slów o dodawaniu dwików do pokazu slajdów Dodawanie dwiku do pojedynczego slajdu Dodawanie cieki dwikowej do pokazu slajdów Nagrywanie narracji Ponowne nagrywanie narracji w nagranym pokazie Usuwanie narracji z nagranego pokazu slajdów Umieszczanie filmu na slajdzie Dodawanie ramki obrazka wokól filmu Korygowanie ustawie odtwarzania Zmniejszanie wielkoci plików multimedialnych Rozdzial 7: Wykorzystanie ruchu w pokazach slajdów Dodawanie przej pomidzy slajdami Porady dotyczce tworzenia efektu,,magicznego przejcia" Porady dotyczce tworzenia efektów tekstowych Porady dotyczce tworzenia efektów obiektów Par slów o animowaniu obiektów slajdu Przesuwanie obiektów na slajd i ze slajdu za pomoc animacji 6 Spis treci Par slów o poruszaniu obiektów na slajdach (animacjach akcji) Przesuwanie obiektu po slajdzie Animowanie zanikania, obracania, powikszania lub zmniejszania obiektów Animowanie serii obrazków na slajdzie (inteligentne animacje) Zmiana kolejnoci animacji obiektów Automatyzacja animacji obiektów Par slów o animowaniu wypunktowanego tekstu, tabel i wykresów Tworzenie animacji tekstu Tworzenie animacji tabeli Tworzenie animacji wykresu Mieszanie animacji tekstu, tabel i wykresów Tworzenie animacji z filmami Kopiowanie lub usuwanie animacji obiektów 133 Rozdzial 8: Uywanie hiperlczy w prezentacji 133 Par slów o hiperlczach 133 Przeksztalcanie obiektu w hiperlcze 134 Otwieranie witryny w przegldarce internetowej podczas trwania prezentacji 135 Otwieranie nowej, zaadresowanej wiadomoci 136 Przechodzenie do okrelonego slajdu 136 Dodawanie do pokazu slajdów przycisku,,zakocz pokaz" 136 Otwieranie innego pokazu slajdów Keynote podczas prezentacji 137 Tworzenie prezentacji opartych na hiperlczach 137 Podkrelanie tekstu hiperlcza 139 Rozdzial 9: Tworzenie wykresów na podstawie danych 139 Par slów o wykresach 142 Dodawanie nowego wykresu i wprowadzanie danych 143 Zmiana typu wykresu na inny 144 Edycja danych w istniejcym wykresie 145 Uaktualnianie wykresu skopiowanego z dokumentu Numbers 145 Formatowanie wykresów 146 Umieszczanie i formatowanie tytulu i legendy wykresu 146 Zmiana rozmiaru wykresu i jego obracanie 147 Formatowanie osi wykresu 150 Formatowanie elementów serii danych na wykresie 152 Pokazywanie slupków bldu na wykresach 153 Pokazywanie linii trendu na wykresach 154 Formatowanie tekstu w tytulach, etykietach i legendach wykresów 155 Dostosowywanie wygldu wykresów kolowych 155 Zmiana kolorów i tekstur na wykresie kolowym 156 Pokazywanie etykiet na wykresie kolowym 157 Oddzielanie poszczególnych klinów od reszty wykresu kolowego Spis treci Dodawanie cieni do wykresów kolowych i klinów Obracanie wykresów kolowych 2D Ustawianie cieni, odstpów i nazw serii na wykresach paskowych i slupkowych Dostosowywanie symboli punktów danych i linii na wykresach liniowych Pokazywanie symboli punktów danych na wykresach powierzchniowych Uywanie wykresów punktowych Formatowanie wykresów,,2

3 osie y" i mieszanych Korygowanie ustawie sceny wykresów 3D Rozdzial 10: Korzystanie z tabel Dodawanie tabeli Dodawanie wierszy do tabeli Dodawanie kolumn do tabeli Usuwanie wierszy i kolumn z tabeli Zmiana rozmiaru tabeli Zmiana wielkoci wierszy i kolumn w tabeli Wpisywanie zawartoci do komórek tabeli Zaznaczanie komórek tabel i przemieszczanie si midzy nimi Automatyczne wypelnianie komórek tabeli Edycja zawartoci komórek tabeli Dostosowywanie wygldu i makiety tabeli Przemienne kolory wierszy w tabeli Dodawanie wierszy lub kolumn naglówka tabeli Dodawanie wierszy stopki do tabeli Lczenie komórek tabeli ze sob Dzielenie komórek tabeli Zaznaczanie i przenoszenie krawdzi komórek Formatowanie obramowania komórek tabeli Wypelnianie komórek kolorem lub obrazkiem Sortowanie i przetwarzanie danych za pomoc tabel Praca z liczbami w komórkach tabeli Sortowanie danych w komórkach tabel Korzystanie z formatu warunkowego do nadzoru zawartoci komórek Formatowanie wywietlanych wartoci w komórkach tabel Stosowanie formatu automatycznego w komórkach tabeli Stosowanie formatu liczbowego w komórkach tabeli Stosowanie formatu walutowego w komórkach tabeli Stosowanie formatu procentowego w komórkach tabeli Stosowanie formatu daty i czasu w komórkach tabeli Stosowanie formatu czasu trwania w komórkach tabeli Stosowanie formatu ulamkowego w komórkach tabeli Stosowanie formatu systemu liczbowego w komórkach tabeli Stosowanie formatu naukowego w komórkach tabeli 8 Spis treci Stosowanie formatu tekstowego w komórkach tabeli Korzystanie z wlasnych formatów wywietlania wartoci w komórkach tabeli Utworzenie wlasnego formatu liczbowego Definiowanie czci calkowitej we wlascute;dla informacji: Wstp 11 Zapraszamy do Keynote '09 Internetowe samouczki wideo Internetowe samouczki wideo, dostpne na www.

4 apple.com/pl/iwork/tutorials/ keynote pokazuj sposoby wykonywania najczstszych zada w Keynote. Po pierwszym otwarciu Keynote, na ekranie pojawi si komunikat z lczem do tych internetowych samouczków. Mona je take otworzy w dowolnej chwili, otwierajc Keynote i wybierajc Pomoc > Samouczki wideo. Pomoc ekranowa W pomocy ekranowej Keynote mona znale szczególowe instrukcje dotyczce wykonywania poszczególnych zada. Chcc z niej skorzysta, wystarczy otworzy Keynote i wybra Pomoc > Pomoc Keynote. Pierwsza strona pomocy zawiera take lcza prowadzce do przydatnych witryn internetowych. Formuly i funkcje iwork -- pomoc Pomoc dotyczca formul i funkcji iwork zawiera dokladne instrukcje opisujce sposób tworzenia formul i funkcji oraz korzystania z nich w prezentacjach. Mona j otworzy z menu,,pomoc" w dowolnym programie iwork. Wystarczy otworzy Keynote, Numbers lub Pages, po czym wybra Pomoc >,,Formuly i funkcje iwork -- pomoc". Witryna iwork Najnowsze informacje dotyczce iwork znajdziesz na stronie Witryna wsparcia Informacje dotyczce rozwizywania problemów znajdziesz na stronie com/pl/support/keynote. Dymki pomocy Keynote udostpnia dymki pomocy, opisujce w skrócie wikszo obiektów na ekranie. Jeeli chcesz zobaczy dymek pomocy, umie nieruchomo wskanik myszy nad danym obiektem. 12 Wstp Zapraszamy do Keynote '09 Narzdzia Keynote i sposoby ich uywania 1 Poznawanie okien z narzdzi uywanych do tworzenia pokazów slajdów w Keynote. Kady tworzony pokaz slajdów stanowi samodzielny dokument programu Keynote. Filmy, dwiki i inne pliki multimedialne dodane do pokazu slajdów mog by zachowane jako cz dokumentu, co pozwoli na latwe przenoszenie prezentacji z jednego komputera na inny. Motywy i slajdy wzorcowe Po pierwszym otwarciu Keynote (poprzez kliknicie raz w jego ikon w Docku lub dwa razy w jego ikon w Finderze), otwarta zostanie paleta motywów, zawierajca dostpne motywy, zaprojektowane przez Apple, których mona uy w swoim pokazie slajdów. 13 Kady motyw sklada si z rodziny slajdów wzorcowych, zawierajcych elementy tworzce spójny projekt dziki dobranym czcionkom, tlom, teksturom, stylom tabel, kolorom wykresów itd. Tworzenie dokumentu Keynote rozpoczyna si od wybrania jednego z dostpnych motywów. Dziki temu, gdy do dokumentu dodane zostanie np. nowe pole tekstowe, ksztalt lub wykres, jego wygld i styl bdzie od razu dopasowany do reszty pokazu. Slajdy wzorcowe zawieraj róne makiety tekstu i obrazków, dostosowane wygldem do swoich motywów. Gdy chcesz utworzy slajd z okrelonymi elementami (np. tytulem i podtytulem, wypunktowan list lub zdjciem), wybierasz slajd wzorcowy, który najbardziej odpowiada wygldem temu, co chcesz uzyska. Na slajdach wzorcowych znajduj si zastpcze pola tekstowe i obrazki, które podczas tworzenia pokazu slajdów mona zastpi wlasnymi tekstami i zdjciami. Tekst zastpczy. Obiekt zastpczy multimediów -- dla filmów, obrazków itp. Obiekty zastpcze multimediów zawieraj zdjcia, które mona zastpi wlasnymi zdjciami, plikami PDF lub filmami. Przecignij do obiektu zastpczego wlasny obrazek, aby zostal on automatycznie dopasowany, umieszczony na slajdzie i otoczony ramk. Pliki multimedialne mona umieszcza w dowolnym miejscu slajdu, nie tylko w obiektach zastpczych, ale w takiej sytuacji nie odziedzicz one atrybutów (wielkoci, ramki itd.) obiektu zastpczego. Jeeli chcesz dowiedzie si wicej, zobacz,,zastpowanie obiektów graficznych z motywu wlasnymi obrazkami" na stronie Rozdzial 1 Narzdzia Keynote i sposoby ich uywania Tekst zastpczy pojawia si w polach tekstowych tytulu i czci glównej na kadym nowym slajdzie, z informacj,,kliknij dwa razy, aby zmieni" Jego wygld pokazuje,. jak wyglda bdzie wlasny tekst, wprowadzony w danym polu tekstowym. Punktory widoczne w zastpczym polu tekstowym czci glównej slajdu pozostan takie same po wprowadzeniu wlasnego tekstu. Jeeli chcesz dowiedzie si wicej, zobacz,,formatowanie wielkoci i wygldu tekstu" na stronie 47. Podczas tworzenia pokazu slajdów mona dodawa take inne elementy: tabele, pola tekstowe, ksztalty i inne obiekty. Wikszo motywów zawiera nastpujce slajdy wzorcowe: Slajd wzorcowy Tytul i podtytul Tytul i punktory Tytul i punktory - 2 lamy Punktory Zalecane uycie Slajd tytulowy lub tytul sekcji w prezentacji Zawarto Zawarto, która ma znajdowa si obok siebie Strony z zawartoci wymagajc wypunktowania; pole tekstowe wypelnia caly slajd Makiety graficzne Strona tytulowa lub tytul sekcji w prezentacji Zdjcie uloone poziomo, z tytulem poniej Zdjcie uloone pionowo, z tytulem i podtytulem po lewej Strona tytulowa pokazu lub sekcji z tekstem i zdjciem Slajdy z wypunktowanym tekstem po lewej stronie i grafik po prawej (lub odwrotnie) Pusty Tytul -- góra lub rodek Zdjcie -- poziomo Zdjcie -- pionowo Tytul, punktory i zdjcie Tytul i punktory - lewy lub prawy Rozdzial 1 Narzdzia Keynote i sposoby ich uywania 15 Okno programu Keynote Okno Keynote mona dostosowa do wlasnych potrzeb podczas pracy nad pokazem slajdów. Wikszo widocznych w nim elementów mona ukry lub pokaza. Obszar slajdu Twórz slajdy, wpisujc tekst oraz dodajc obiekty i multimedia. Pasek narzdzi Moesz go dostosowa, umieszczajc w nim najczciej uywane narzdzia Nawigator slajdów Tutaj wida przegld prezentacji. Mog by to miniaturki poszczególnych slajdów lub tekstowy konspekt. To menu pozwala zmieni wielko miniaturek. Pole notatek prezentera Tutaj moesz doda notatki o poszczególnych slajdach, pomocne podczas prezentacji -- niewidoczne dla publicznoci. Oto sposoby pokazywania i ukrywania poszczególnych elementów w oknie: m Widoczny na górze okna pasek narzdzi daje szybki dostp do narzdzi potrzebnych podczas tworzenia pokazu slajdów. Do chowania i pokazywania paska narzdzi slu polecenia Widok >,,Poka pasek narzdzi" oraz Widok >,,Ukryj pasek narzdzi" Zobacz,,Pasek narzdzi" na stronie 20,. jeeli chcesz dowiedzie si wicej o tym pasku. m Nawigator slajdów, czyli panel po lewej stronie okna zawiera podgld pokazu slajdów. Mona zobaczy w nim miniaturki poszczególnych slajdów lub tekstowy konspekt. Jeeli chcesz pokaza nawigatora slajdów, wybierz Widok > Nawigator albo Widok > Konspekt. Jeeli chcesz ukry nawigatora slajdów, wybierz Widok > Tylko slajd. Zobacz,,Zmiana widoku" na stronie 17, aby dowiedzie si wicej o nawigatorze slajdów. m W polu notatek prezentera mona umieszcza wlasne notatki dotyczce poszczególnych slajdów. Notatki te mog by przydatne podczas prezentacji. Nie bd one widoczne dla publicznoci. 16 Rozdzial 1 Narzdzia Keynote i sposoby ich uywania Jeeli chcesz pokaza lub ukry notatki prezentera, wybierz Widok > Poka notatki prezentera lub Widok > Ukryj notatki prezentera Zobacz,,Dodawanie notatek prezentera" na stronie 209, aby dowiedzie si wicej o korzystaniu z notatek prezentera.

5 m Pasek formatu daje szybki dostp do narzdzi formatowania, pozwalajcych na dostosowanie wygldu tekstu, tabel, wykresów i innych obiektów. Narzdzia widoczne w tym pasku zmieniaj si, w zalenoci od tego, jaki obiekt zaznaczony jest na obszarze slajdu. Jeeli chcesz pokaza lub ukry pasek formatu, wybierz Widok > Poka pasek formatu lub Widok > Ukryj pasek formatu. Zobacz,,Pasek formatu" na stronie 22, aby dowiedzie si wicej o pasku formatu. Przyblianie i oddalanie Widok obszaru roboczego slajdu mona powikszy (przybliy) lub zmniejszy (oddali). Oto sposoby przybliania i oddalania: m Wybierz Widok > Zoom > stopie przyblienia. m Wybierz stopie przyblienia z menu zoom, dostpnego w lewym dolnym rogu obszaru roboczego. Zmiana widoku Keynote udostpnia kilka sposobów wywietlania, zarzdzania i porzdkowania slajdów w dokumencie Keynote: widok nawigatora, widok konspektu i widok stykówek. Mona take wybra wywietlanie tylko pojedynczego pola slajdu. Jak przelcza widoki? m Kliknij w,,widok" w pasku narzdzi i wybierz opcj (lub wybierz Widok > Nawigator / Konspekt / Stykówka / Tylko slajd. Rozdzial 1 Narzdzia Keynote i sposoby ich uywania 17 Widok nawigatora Widok nawigatora pokazuje miniaturki kadego slajdu. Jest on szczególnie uyteczny w przypadku pokazów zawierajcych du liczb obrazków, tabel i innych obiektów. W tym widoku mona zobaczy podgld poszczególnych slajdów, ale tekst na miniaturkach moe by zbyt maly, aby go odczyta. Tu moesz zobaczy podgld grafiki na wszystkich slajdach. Wcicia pozwalaj na porzdkowanie slajdów w grupach. Aby doda wcicie, zaznacz slajdy i przecignij je lub nacinij klawisz Tab. Kliknij w trójkt rozwijania, aby ukry lub pokaza skladniki grupy slajdów. Moesz zmieni wielko miniaturek slajdów. Przecignij ten uchwyt w dól, aby zobaczy slajdy wzorcowe. Zaznaczony tutaj slajd to ten, nad którym wlanie pracujesz. W nawigatorze mona przesuwa slajdy, aby zmieni ich kolejno i uporzdkowa pokaz. Oto sposoby pracy w widoku nawigatora: m Jeeli chcesz wlczy widok nawigatora, kliknij w,,widok" w pasku narzdzi i wybierz,,nawigator" Moesz te wybra Widok > Nawigator.. m Jeeli chcesz zmieni kolejno slajdów, przecignij je. m Jeeli chcesz pokaza lub ukry grupy slajdów (slajdy przesunite na licie w bok wraz z ich slajdami nadrzdnymi), kliknij w trójkt rozwijania obok slajdu. m Jeeli chcesz zmniejszy lub powikszy miniaturki, kliknij w przycisk w lewym dolnym rogu okna i wybierz ich rozmiar. m Jeeli chcesz powieli jeden lub kilka ssiednich slajdów, zaznacz je i wybierz Edycja > Powiel. Kopie umieszczane s za zaznaczonymi slajdami. m Jeeli chcesz skopiowa i wklei jeden lub kilka ssiednich slajdów, zaznacz je, wybierz Edycja > Kopiuj, zaznacz slajd, po którym chcesz wklei kopie, po czym wybierz Edycja > Wklej. 18 Rozdzial 1 Narzdzia Keynote i sposoby ich uywania m Jeeli chcesz pokaza slajdy wzorcowe (przydatne, gdy tworzysz wlasne slajdy wzorcowe lub motywy), przecignij uchwyt w prawej górnej czci nawigatora slajdów lub kliknij w,,widok" w pasku narzdzi i wybierz,,poka slajdy wzorcowe" Szczególowe. instrukcje znajdziesz w rozdziale,,projektowanie slajdów wzorcowych i motywów" na stronie 239. Widok konspektu Widok konspektu jest szczególnie przydatny do przegldania prezentacji tekstowych. Wywietla on tytuly i punkty wszystkich slajdów w pokazie. Tytuly te i punkty s zgromadzone na czytelnej licie w panelu nawigatora slajdów. Widok konspektu zapewnia latwy sposób porzdkowania i zmiany kolejnoci punktów podczas przygotowywania prezentacji. Kolejne punkty mona dodawa do istniejcego tekstu bezporednio w nawigatorze slajdów. Mona take przeciga punktory z jednego slajdu do innego lub na wyszy bd niszy poziom na tym samym slajdzie. Widok konspektu pokazuje tekst tytulów i punktorów. Mona je edytowa bezporednio w widoku konspektu. Przecigaj punktory w lewo i w prawo, aby przesun je na inny poziom konspektu. Moesz take przeciga je pomidzy slajdami. Kliknij dwa razy w ikon slajdu, aby ukry jego punktory w widoku konspektu. Oto sposoby pracy w widoku konspektu: m Jeeli chcesz wlczy widok konspektu, kliknij w,,widok" w pasku narzdzi i wybierz,,konspekt" Moesz te wybra Widok > Konspekt.. m Jeeli chcesz zmieni czcionk uywan w widoku konspektu, wybierz Keynote > Preferencje, kliknij w,,ogólne" i wybierz czcionk i jej wielko z menu,,czcionka konspektu". m Jeeli chcesz wydrukowa konspekt, wybierz Plik > Drukuj. W oknie drukowania wybierz,,keynote" z menu,,kopie i strony" po czym zaznacz,,konspekt",. Rozdzial 1 Narzdzia Keynote i sposoby ich uywania 19 Widok stykówek Jeeli pokaz zawiera wiele slajdów, mona wywietli wiele miniaturek jednoczenie, uywajc widoku stykówek. W widoku tym mona latwo zmienia kolejno slajdów, przecigajc je w inne miejsca. Oto sposoby pracy w widoku stykówek: m Jeeli chcesz pokaza widok stykówek, kliknij w,,widok" w pasku narzdzi i wybierz,,stykówki" Moesz take wybra Widok > Stykówki.. m Jeeli chcesz zmniejszy lub powikszy miniaturki, kliknij w przycisk w lewym dolnym rogu okna i wybierz ich rozmiar. m Jeeli chcesz edytowa slajd lub powróci do poprzedniego widoku (nawigatora lub konspektu), kliknij dwa razy w slajd. W widoku stykówek mona dodawa, usuwa, powiela i pomija slajdy, a take zmienia ich kolejno, tak samo, jak w widoku nawigatora lub konspektu. Przechodzenie do okrelonego slajdu Podczas pracy z dokumentem mona latwo przej do dowolnego slajdu. Oto sposoby przechodzenia do okrelonego slajdu: m W widoku nawigatora lub konspektu wystarczy klikn w miniaturk w nawigatorze slajdów, aby przej do danego slajdu. m Wybierz Slajd > Przejd do, po czym wybierz jedn z opcji przejcia do nastpnego slajdu, poprzedniego slajdu, pierwszego slajdu lub ostatniego slajdu. Pasek narzdzi Pasek narzdzi Keynote daje szybki dostp do wielu czynnoci, wykonywanych podczas pracy z programem Keynote. Przyciski paska narzdzi mona dodawa, usuwa i zmienia ich kolejno, dostosowujc w ten sposób zestaw podrcznych narzdzi do wlasnych potrzeb. 20 Rozdzial 1 Narzdzia Keynote i sposoby ich uywania Poniej pokazany jest domylny zestaw przycisków paska narzdzi. Dodawanie wolnego pola tekstowego, ksztaltu, tabeli lub wykresu. Dodawanie slajdów. Udostpnianie dokumentu na witrynie iwork.com. Otwiera okno inspektora, Grupowanie z narzdziami obiektów formatowania ze sob. i projektowania. Otwiera okno wyboru i porzdkowania czcionek Odtwarzanie pokazu slajdów. Wybór nowego widoku, motywu lub wzorca. Dodanie do slajdu komentarza z recenzj. Kadrowanie lub usuwanie czci zdjcia. Umieszczanie obiektów nad lub pod sob nawzajem.

6 Otwiera przegldark multimediów. Jak dostosowa pasek narzdzi? 1 Wybierz Widok > Dostosuj pasek narzdzi. Moesz take klikn w pasek narzdzi z wcinitym klawiszem Control i wybra z menu kontekstowego polecenie,,dostosuj pasek narzdzi". 2 Dokonaj odpowiednich zmian w pasku narzdzi. Jeeli chcesz doda now rzecz, przecignij jej ikon do paska narzdzi u góry okna. Jeeli chcesz usun rzecz, przecignij j z paska poza jego obrb. Jeeli chcesz przywróci domylny uklad paska, przecignij do niego domylny zestaw narzdzi. Jeeli chcesz powikszy ikony paska narzdzi, wylcz opcj,,uyj malej wielkoci". Jeeli chcesz pokaza tylko ikony lub tylko nazwy, wybierz opcj z menu,,poka". Jeeli chcesz zmieni kolejno rzeczy w pasku narzdzi, przecignij je w inne miejsca. 3 Gdy skoczysz, kliknij w,,gotowe". Oto sposoby dostosowywania paska narzdzi bez wybierania Widok > Dostosuj pasek narzdzi: Â Jeeli chcesz usun pozycj, przytrzymaj klawisz Command i przecignij j poza obszar paska narzdzi. Moesz równie klikn w t pozycj, trzymajc wcinity klawisz Control, po czym wybra polecenie,,usu rzecz" z menu kontekstowego. Â Jeeli chcesz przesun pozycj w pasku narzdzi, przytrzymaj klawisz Command i przecignij j w inne miejsce paska. Gdy przytrzymasz wskanik nad przyciskiem, po chwili pojawi si jego opis. Rozdzial 1 Narzdzia Keynote i sposoby ich uywania 21 Pasek formatu Za pomoc paska formatu mona szybko zmienia wygld tekstu, tabel, wykresów i innych elementów w dokumencie. Zawarto paska formatu zaley od tego, co jest w danej chwili zaznaczone. Gdy wskanik myszy zostanie przytrzymany przez chwil nieruchomo nad przyciskiem w pasku formatu, po chwili pojawi si dymek pomocy z opisem wskazanego przycisku. Jak pokaza lub ukry pasek formatu? m Wybierz Widok >,,Poka pasek formatu" lub Widok >,,Ukryj pasek formatu". Oto wygld paska formatu po zaznaczeniu ksztaltu: Zmiana czcionki, jej stylu, wielkoci i koloru. Wybór odstpów midzy wierszami oraz liczby lamów. Dodawanie koloru tla do pól tekstowych i ksztaltów. Wyrównanie zaznaczonego tekstu. Formatowanie obrysu pól tekstowych i ksztaltów. Zmiana krycia i cienia pól tekstowych. Oto wygld paska formatu po zaznaczeniu tabeli: Zmiana liczby wierszy i kolumn. Wypelnianie tla komórki kolorem. Formatowanie tekstu w komórkach tabeli. Wyrównywanie tekstu w komórkach tabeli. Formatowanie krawdzi komórek. Obsluga naglówków i stopek. 22 Rozdzial 1 Narzdzia Keynote i sposoby ich uywania Okno Inspektora Wikszo elementów pokazu slajdów moe by dostosowana i sformatowana za pomoc Inspektorów Keynote. Kady z Inspektorów posiada opcje dotyczce innego aspektu. Na przyklad Inspektor dokumentów zawiera ustawienia dotyczce calego pokazu slajdów. Kliknij w jeden z tych przycisków, aby wywietli innego inspektora. Moliwo otwarcia kilku okien Inspektora na raz moe ulatwi prac nad dokumentem. Przykladowo, po otwarciu Inspektora grafik i Inspektora tekstu, uzyskuje si jednoczesny dostp do wszystkich opcji zwizanych z formatowaniem grafiki i tekstu. Oto sposoby otwierania okien Inspektora: m Jeeli chcesz otworzy pojedyncze okno Inspektora, gdy adne nie jest otwarte, kliknij w,,inspektor" w pasku narzdzi. m Jeeli chcesz otworzy kolejne okno Inspektora, wybierz Widok > Nowy Inspektor. Gdy otwarte zostanie okno Inspektora, mona klikn w jeden z przycisków u góry tego okna, aby pokaza odpowiednie opcje. Przykladowo, kliknicie w drugi przycisk od lewej pokae Inspektora slajdów. Po przytrzymaniu wskanika nad przyciskami i innymi narzdziami w panelach Inspektora, obok pojawi si opis danej rzeczy. Rozdzial 1 Narzdzia Keynote i sposoby ich uywania 23 Przegldarka multimediów Przegldarka multimediów pozwala na latwy dostp do zdj z biblioteki iphoto, plików dwikowych z biblioteki itunes i filmów z katalogu,,filmy" Rzeczy. z przegldarki multimediów mona przeciga bezporednio do slajdu lub do odpowiednich pól w oknie Inspektora. Kliknij w jeden z tych przycisków, aby zobaczy pliki w swojej bibliotece itunes, iphoto, Aperture lub w katalogu Filmy. Przecignij plik do dokumentu. Moesz poszuka pliku. Jeeli nie uywasz iphoto ani Aperture do przechowywania zdj, nie korzystasz z itunes do przechowywania muzyki i nie trzymasz filmów w katalogu,,filmy" moesz, rcznie doda inne katalogu do przegldarki multimediów, dziki czemu bdzie moliwy dostp do znajdujcych si w nich materialów za jej pomoc. Jak otworzy przegldark multimediów? m Kliknij w,,multimedia" w pasku narzdzi lub wybierz Widok > Poka przegldark multimediów. Oto sposoby dodawania nowych katalogów do przegldarki multimediów: m Jeeli chcesz doda katalog z plikami dwikowymi, kliknij w,,dwik" w oknie przegldarki multimediów, po czym przecignij do niego katalog z Findera. m Jeeli chcesz doda katalog ze zdjciami, kliknij w,,zdjcia" w oknie przegldarki multimediów, po czym przecignij do niego katalog z Findera. m Jeeli chcesz doda katalog z filmami, kliknij w,,filmy" w oknie przegldarki multimediów, po czym przecignij do niego katalog z Findera. 24 Rozdzial 1 Narzdzia Keynote i sposoby ich uywania Okno wyboru koloru Okno kolorów pozwala na wybór koloru obiektu. Te przyciski daj dostp do rónych metod wyboru koloru. Kliknij w t ikon, a nastpnie w dowolny element na ekranie, aby uy jego koloru. Kliknij, aby wybra kolor. W tym polu pojawia si kolor zaznaczony na kole. Jeeli s tu dwa kolory, oznacza to, e zwikszona zostala przezroczysto. Uyj tego suwaka, aby zwikszy lub zmniejszy jasno calego kola barw. Przecignij suwak zaczernienia w lewo, aby zwikszy przezroczysto koloru. Moesz tu przeciga kolory z pola koloru, aby zachowa je w podrcznej palecie. Wyboru koloru mona dokona za pomoc kola barw, widocznego w oknie wyboru koloru. Zaznaczony w nim kolor pojawi si w polu koloru w górnej czci okna. Kolor ten mona zachowa w palecie, aby latwiej go póniej znale. W celu zastosowania wybranego koloru w obiekcie na stronie, naley kolor ten umieci w odpowiednim polu koloru, znajdujcym si w panelu Inspektora. Mona zaznaczy pole koloru w panelu Inspektora, po czym klikn w kolor. Mona take przecign kolor z palety lub pola koloru do okna Inspektora. Jak wybra kolor? 1 Otwórz okno kolorów, klikajc w,,kolory" w pasku narzdzi lub w pole koloru w jednym z Inspektorów. 2 Kliknij w dowolnym miejscu kola z kolorami. Zaznaczony w ten sposób kolor pojawi si w polu koloru w górnej czci okna. 3 Jeeli chcesz rozjani lub przyciemni wybrany kolor, uyj suwaka widocznego po prawej stronie okna wyboru koloru. 4 Jeeli chcesz, aby kolor byl bardziej przeroczysty, przecignij suwak zaczernienia w lewo lub wpisz warto procentow w polu tekstowym znajdujcym si obok niego.

7 5 Jeeli chcesz uy palety kolorów, odslo j, przecigajc uchwyt na dole okna wyboru koloru (po rodku). Moesz zachowa kolor w palecie, przecigajc go z pola koloru do dowolnego z pól palety. Jeeli chcesz usun kolor z palety, przecignij puste pole do pola z kolorem, który chcesz usun. Rozdzial 1 Narzdzia Keynote i sposoby ich uywania 25 6 Jeeli chcesz dopasowa kolor do innego obiektu widocznego na ekranie, kliknij w ikon wyszukiwania (symbol szkla powikszajcego), widoczn obok pola koloru. Nastpnie kliknij w obiekt na ekranie, którego kolor chcesz uy. Wybrany w ten sposób kolor pojawi si w polu koloru. Zaznacz obiekt w dokumencie, którego kolor chcesz zmieni, po czym przecignij kolor z pola koloru do tego obiektu. Okno czcionek Za pomoc okna czcionek mona wybiera kroje i wielkoci czcionek oraz inne opcje formatowania, np. cienie i przekrelanie tekstu. Narzdzia znajdujce si w tym oknie pozwalaj take na porzdkowanie swoich ulubionych i czsto uywanych czcionek, co pozwoli zapewni szybki do nich dostp w razie potrzeby. Podgld wybranego kroju czcionki. Aby si pojawil, niezbdne moe okaza si wybranie polecenia,,poka podgld" z menu czynnosci. Te przyciski pozwalaj uzyska interesujce efekty tekstowe. Moesz doda cie do tekstu i zmieni jego parametry, uywajc narzdzi krycia, rozmycia i przesunicia. Wybierz wielko czcionki. Menu czynnoci. Moesz znale czcionk, wpisujc tutaj jej nazw. Zaznacz krój czcionki, którego chcesz uy. Sposoby otwierania okna czcionek: m Kliknij w,,czcionki" w pasku narzdzi lub wybierz Format > Czcionka > Poka czcionki. m Kliknij w,,czcionki" w pasku narzdziowym. Jak zmieni czcionk zaznaczonego tekstu? m Wpisz w polu wyszukiwania nazw czcionki, której chcesz uy, po czym zaznacz j na licie rodzin. m Zaznacz nazw kroju czcionki, który chcesz uy (np. pogrubiony, kursywa itd.) m Wpisz lub zaznacz liczb odpowiadajc wielkoci czcionki, której chcesz uy. Oto sposoby formatowania tekstu za pomoc narzdzi z okna czcionek: m Menu podkrelania tekstu (pierwszy przycisk od lewej) pozwala wybra styl podkrelenia, np. pojedyncze lub podwójne. m Menu przekrelania tekstu (drugi przycisk od lewej) pozwala wybra styl przekrelenia, np. pojedyncze lub podwójne. 26 Rozdzial 1 Narzdzia Keynote i sposoby ich uywania m Menu koloru tekstu (trzeci przycisk od lewej) pozwala zmieni kolor tekstu. m Menu koloru dokumentu (czwarty przycisk od lewej) pozwala ustali kolor tla akapitu. m Pity przycisk od lewej pozwala doda cie do zaznaczonego tekstu. m Narzdzia zaczernienia, rozmycia, przesunicia i kta cienia pozwalaj ustali wygld cienia. Jeeli nie wida przycisków efektów tekstu, wybierz,,poka efekty" z menu czynnoci, dostpnego w lewym dolnym rogu okna czcionek. Jak uporzdkowa czcionki w oknie czcionek? 1 Kliknij w przycisk Dodaj (+), widoczny w lewym dolnym rogu okna, aby doda nowy zestaw czcionek. 2 Zaznacz fragment tekstu i sformatuj go, wybierajc rodzin, krój i wielko czcionki. 3 Przecignij nazw z listy rodzin do listy zestawów, gdzie chcesz zapamita dan czcionk. Jeeli zamierzasz czsto zmienia czcionki, pozostaw okno czcionek otwarte. Zmie wielko okna czcionek, przecigajc je za prawy dolny róg, tak aby widoczne pozostaly tylko rodziny i kroje czcionek w wybranym zestawie. Skróty klawiszowe i menu kontekstowe Wiele polece z menu Keynote i innych zada mona wykona za pomoc odpowiednich skrótów klawiszowych. Jeeli chcesz zobaczy peln list skrótów klawiszowych, otwórz Keynote i wybierz z menu Pomoc > Skróty klawiszowe. Wiele obiektów w oknie Keynote ma wlasne menu kontekstowe, zawierajce polecenia dotyczce danego obiektu. Menu kontekstowe przydaj si zwlaszcza podczas pracy z tabelami i wykresami. Rozdzial 1 Narzdzia Keynote i sposoby ich uywania 27 Jak otworzy menu kontekstowe? m Wcinij i przytrzymaj klawisz Control podczas klikania w obiekt. Polecenia znajdujce si w menu kontekstowym zalene s od kliknitego obiektu. Ten obrazek pokazuje opcje dostpne w menu kontekstowym rozwijanym po klikniciu w obszar slajdu. Okno ostrzee Podczas importowania dokumentu do Keynote lub eksportowania dokumentu Keynote w innym formacie, niektóre elementy mog nie zosta przeniesione w spodziewany sposób. W oknie ostrzee dokumentu znajduje si lista problemów napotkanych podczas importu. Ostrzeenia mog pojawi si take w innych sytuacjach, np. podczas zachowywania dokumentu w formacie wczeniejszej wersji programu. Gdy napotkane zostan problemy, na ekranie pojawi si okno dialogowe z prob o ich przejrzenie. Jeeli zrezygnujesz wówczas z przejrzenia problemów, moesz zawsze póniej otworzy okno ostrzee, wybierajc z menu Widok > Poka ostrzeenia dokumentu. Gdy pojawi si ostrzeenie o brakujcej czcionce, moesz zaznaczy je i klikn w,,zastp czcionk" aby wybra czcionk zastpcz., Mona skopiowa ostrzeenia i wklei je do dokumentu tekstowego. Mog one si przyda podczas rozwizywania ewentualnych problemów. 28 Rozdzial 1 Narzdzia Keynote i sposoby ich uywania Tworzenie, otwieranie i zachowywanie dokumentu Keynote 2 Poznaj podstawy pracy z dokumentami Keynote: otwieranie, importowanie, edycj, zachowywanie, wykonywanie kopii i ochron dokumentów haslem. W tym rozdziale omówione s sposoby szybkiego zachowywania prezentacji podczas pracy i ochrony dokumentów haslem. Keynote pozwala na otwieranie prezentacji utworzonych w programach PowerPoint i AppleWorks, dziki czemu latwo mona kontynuowa prac nad projektami rozpocztymi w innych programach lub wspólpracowa z osobami korzystajcymi z innych programów. Jeeli chcesz si dowiedzie, jak zachowa dokument Keynote w formacie programu PowerPoint (lub innym), zobacz,,eksportowanie pokazu slajdów w innych formatach" na stronie 225. Tworzenie nowego dokumentu lub otwieranie istniejcego Kady tworzony pokaz slajdów stanowi samodzielny dokument programu Keynote. Istnieje kilka sposobów rozpoczcia pracy z Keynote:  Utworzenie nowego dokumentu Keynote.  Zaimportowanie dokumentu utworzonego w programie PowerPoint lub AppleWorks  Otworzenie istniejcego dokumentu Keynote Tworzenie nowego dokumentu programu Keynote Jak utworzy nowy dokument Keynote? 1 Jeeli Keynote nie jest jeszcze otwarty, zrób to klikajc w jego ikon w Docku lub klikajc dwukrotnie w jego ikon w Finderze. Jeeli Keynote jest ju otwarty, wybierz Plik > Nowy lub nacinij Command-N. 2 Zaznacz motyw w palecie motywów. 29 Jeeli chcesz zobaczy podgld innych slajdów danego motywu, przesu powoli wskanik myszy nad miniaturk motywu. Podczas przesuwania wskanika miniaturka bdzie si zmienia, pokazujc przykladowe slajdy z wykresami, tabelami i tekstem. Moe ulatwi to wybór motywu. Po wybraniu motywu i rozpoczciu pracy moesz w dowolnej chwili zmieni motyw, a take uy wielu rónych motywów w tym samym dokumencie (zobacz,,zmiana motywu slajdu" na stronie 41).

8 3 Jeeli wiesz, w jakim rozmiarze chcesz przygotowa prezentacj, najlepiej bdzie wybra go od razu, przed rozpoczciem pracy, uywajc do tego celu menu,,wymiary slajdu". Zobacz,,Ustawianie wielkoci slajdu" na stronie 210, aby dowiedzie si wicej o wybieraniu najlepszych wymiarów slajdów. Jeeli nie masz pewnoci co do wymiarów, moesz przyj domylny wybór i dokona jego zmiany póniej. Keynote dostosuje rozmiar zawartoci slajdów do wybranych wymiarów. 4 Kliknij w przycisk,,wybierz". Wskazówka: Mona tak skonfigurowa program Keynote, aby uywal on zawsze tego samego motywu przy tworzeniu nowego dokumentu. W tym celu naley wybra Keynote > Preferencje, klikn w,,ogólne" zaznaczy pole wyboru,,uyj motywu",, a nastpnie wybra odpowiedni motyw. Kliknicie w,,wybierz" potwierdza wybór. Importowanie pokazu slajdów Istniejcy pokaz slajdów utworzony w programie Microsoft PowerPoint lub AppleWorks mona zaimportowa do Keynote i kontynuowa nad nim prac. W miar moliwoci Keynote stara si zachowa oryginalny tekst, kolory i wygld importowanego dokumentu. Oto sposoby zaimportowania dokumentu programu PowerPoint lub AppleWorks: m W programie Keynote wybierz polecenie Plik > Otwórz. W oknie dialogowym,,otwórz" znajd i zaznacz dokument, który chcesz zaimportowa, po czym kliknij w,,otwórz". m Przecignij ikon dokumentu programu PowerPoint lub AppleWorks z Findera do ikony programu Keynote. Otwieranie istniejcego dokumentu Keynote Istnieje kilka sposobów otwierania dokumentów utworzonych za pomoc Keynote. Oto sposoby otwierania dokumentów Keynote: m Jeeli chcesz otworzy dokument Keynote z Findera, kliknij dwa razy w ikon tego dokumentu lub przecignij j do ikony programu Keynote. m Jeeli chcesz otworzy dokument podczas pracy w Keynote, wybierz z menu Plik > Otwórz, zaznacz dokument, po czym kliknij w,,otwórz". 30 Rozdzial 2 Tworzenie, otwieranie i zachowywanie dokumentu Keynote m Jeeli chcesz otworzy dokument z palety motywów, kliknij w,,otwórz istniejcy plik", wska dokument, który chcesz otworzy, po czym kliknij w,,otwórz". m Jeeli chcesz otworzy jeden z kilku ostatnio uywanych dokumentów, wybierz Plik >,,Otwórz ostatnie" i kliknij w nazw dokumentu w podmenu. Moesz take klikn w,,otwórz ostatnie" w palecie motywów, po czym wybra dokument z rozwinitego wówczas menu. m Jeeli dokument zabezpieczony jest haslem, kliknij dwa razy w jego ikon, wprowad haslo i kliknij w OK. Jeeli pojawi si komunikat o braku czcionki lub pliku, nadal mona otworzy dokument i korzysta z niego. Keynote zastpi brakujce czcionki takimi, które s dostpne w systemie. W celu przywrócenia brakujcych w dokumencie czcionek, naley zakoczy prac Keynote i doda pliki czcionek do katalogu Fonts. Wicej informacji na ten temat mona znale w pomocy Macintosha. Chcc przywróci brakujce filmy i dwiki, trzeba doda je do dokumentu ponownie. W celu uniknicia tego problemu mona zachowa pliki multimedialne wraz z dokumentem. Zobacz,,Zachowanie dokumentu" na stronie 31. Uwaga: Dokumenty utworzone w iwork '08 trzeba zachowa w formacie iwork '08, jeeli moliwo otwierania ich w tej wersji programu ma zosta utrzymana. Zobacz,,Zachowywanie prezentacji w formacie iwork '08" na stronie 225. Zachowywanie dokumentów Grafika oraz dane wykresu zachowane s wewntrz dokumentu Keynote, mona je zatem wywietli poprawnie, gdy dokument otwarty zostanie na innym komputerze. Czcionki uyte w dokumencie nie s jednak do niego dolczane. Jeeli dokument programu Keynote ma zosta przeniesiony na inny komputer, naley upewni si, e wszystkie uyte w nim czcionki s równie zainstalowane w katalogu,,fonts" na komputerze docelowym. Domylnie pliki dwikowe oraz filmowe s zachowywane z dokumentami Keynote, lecz mona to ustawienie zmieni. Jeeli pliki multimedialne nie zostan zachowane w dokumencie, trzeba bdzie przenie je osobno, aby móc oglda dokument na drugim komputerze. Zachowanie dokumentu Podczas pracy warto czsto zachowywa dokument. Po zachowaniu dokumentu po raz pierwszy wystarczy naciska Command-S, aby szybko zachowa go podczas pracy (w tym samym miejscu i z tymi samymi ustawieniami). Jak zachowa dokument po raz pierwszy? 1 Wybierz Plik > Zachowaj lub wcinij Command-S. 2 Wpisz nazw dokumentu w polu,,zachowaj jako". Rozdzial 2 Tworzenie, otwieranie i zachowywanie dokumentu Keynote 31 3 Rozwi menu,,gdzie" i wybierz katalog, w którym chcesz zachowa dokument. Jeeli w menu,,gdzie" nie wida katalogu, w którym chcesz zachowa swój pokaz slajdów, kliknij w trójkt rozwijania po prawej stronie pola,,zachowaj jako" i wska odpowiedni katalog. Jeeli nie wida menu,,gdzie" przejd do miejsca, w którym chcesz zachowa dokument., 4 Jeeli chcesz, aby funkcja szybkiego podgldu (Quick Look) w Mac OS X 10.5 lub nowszym wywietlala podgld dokumentu, zaznacz,,dolcz podgld do dokumentu". 5 Jeeli chcesz, aby mona bylo otworzy dokument za pomoc Keynote '08 lub PowerPoint, zaznacz,,zachowaj kopi jako" i wybierz odpowiedni format. 6 Jeeli zachowywany dokument ma by otwierany na innym komputerze, kliknij w,,opcje zaawansowane" i ustal, jakie elementy maj by skopiowane do pliku dokumentu. Kopiuj dwiki i wideo do dokumentu: Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje zachowanie plików dwikowych i filmowych wraz z dokumentem, dziki czemu po przeniesieniu dokumentu do innego komputera nadal bdzie mona odtwarza te pliki. Moesz wylczy t opcj, aby wynikowy plik dokumentu byl mniejszy, spowoduje to jednak brak moliwoci odtwarzania plików multimedialnych z dokumentu, gdy otwarty on zostanie na innym komputerze. Zobacz,,Zmniejszanie wielkoci plików multimedialnych" na stronie 111, aby dowiedzie si wicej o zmniejszaniu wielkoci dokumentu zawierajcego filmy i dwiki. Jeeli chcesz zmniejszy wielko dokumentu zawierajcego zmniejszone obrazki, zobacz,,zmniejszanie wielkoci plików z obrazkami" na stronie 77. Kopiuj obrazki motywu do dokumentu: Jeeli pozostawisz t opcj wylczon, wygld dokumentu moe si róni, gdy zostanie on otwarty na komputerze, na którym nie ma zainstalowanego tego samego motywu, jaki uyty zostal do utworzenia danego dokumentu (np. jeeli dokument powstal na bazie wlasnego motywu). 7 Kliknij w przycisk Zachowaj. Jeeli dokument zostal utworzony za pomoc wczeniejszej wersji Keynote, pojawi si pytanie, czy chcesz zachowa ten dokument w tym samym formacie. Dokumenty Keynote mona zachowywa tylko na komputerach i serwerach uywajcych systemu Mac OS X. Keynote nie jest zgodny z komputerami korzystajcymi z systemu Mac OS 9 ani serwerami Windows z dodatkiem Services for Macintosh. Chcc udostpni dokument innym osobom, które nie maj programu Keynote, naley wyeksportowa go w formacie zrozumialym dla innego programu.

9 Wicej informacji o eksportowaniu dokumentu w innych formatach (m. in. QuickTime, PowerPoint, PDF i Flash) --,,Udostpnianie prezentacji na innych platformach" na stronie Rozdzial 2 Tworzenie, otwieranie i zachowywanie dokumentu Keynote Zachowanie kopii dokumentu W celu utworzenia kopii dokumentu (np. w celu archiwizacji lub pozostawienia kilku wersji), wystarczy zachowa go pod now nazw lub w innym miejscu. Mona take wlczy automatyczne zachowywanie kopii zapasowej -- informacje, jak to zrobi, znajduj si w,,automatyczne zachowywanie kopii bezpieczestwa dokumentu" na stronie 33. Jak zachowa kopi dokumentu? m Wybierz Plik >,,Zachowaj jako" po czym podaj now nazw lub wska inne miejsce., Utworzona zostanie kopia dokumentu, noszca now nazw lub znajdujca si w nowym miejscu. Utworzenie kopii dokumentu w powyszy sposób spowoduje zamknicie oryginalu. Dokument, który pozostanie otwarty, to nowo utworzona kopia. Chcc pracowa z poprzedni wersj, naley wybra Plik >,,Otwórz ostatnie" po czym klikn, w poprzedni wersj dokumentu w podmenu. Automatyczne zachowywanie kopii bezpieczestwa dokumentu Za kadym razem, gdy dokument jest zachowywany, Keynote moe wykonywa jego kopi zapasow. Pozwoli to na latwy powrót do poprzedniej wersji dokumentu, jeeli dokonane zmiany oka si by niepotrzebne. Oto sposoby wykonania kopii zapasowej: m Jeeli chcesz, aby kopia zapasowa wykonywana byla automatycznie, wybierz Keynote > Preferencje, kliknij w,,ogólne" po czym zaznacz,,zachowujc archiwizuj poprzedni, wersj". Gdy nastpnym razem zachowasz dokument, automatycznie zostanie utworzona jego kopia, w tym samym miejscu, co oryginal, o nazwie rozpoczynajcej si od,,kopia zapasowa" Kopia zapasowa obejmuje tylko jedn, ostatnio zachowan wersj. dokumentu. Za kadym razem, gdy zachowasz dokument, poprzednia kopia zapasowa zostanie zastpiona now. Zachowanie dokumentu jako motywu Mona zmieni motyw i zachowa go, tak aby dostpny byl w palecie motywów. Jak zachowa dokument jako motyw? m Wybierz Plik > Zachowaj motyw. Zobacz,,Projektowanie slajdów wzorcowych i motywów" na stronie 239, aby dowiedzie si wicej o projektowaniu wlasnych motywów i slajdów wzorcowych. Rozdzial 2 Tworzenie, otwieranie i zachowywanie dokumentu Keynote 33 Zachowywanie slów wyszukiwania wraz z dokumentem Dokumenty Keynote mona oznacza nazwiskiem autora, slowami kluczowymi lub innymi komentarzami, pomagajcymi w póniejszym odnalezieniu ich na komputerze. Przykladowo, na komputerach z systemem Mac OS X bdzie mona znale tak oznaczony dokument, uywajc wyszukiwarki Spotlight. Jak zachowa informacje o dokumencie? 1 Kliknij w,,inspektor" w pasku narzdziowym, a nastpnie kliknij w przycisk Inspektora dokumentów. 2 Kliknij w Spotlight. 3 Wpisz informacje w poszczególnych polach. Chcc znale prezentacje za pomoc Spotlight, wystarczy klikn w ikon Spotlight w prawym górnym rogu ekranu (oznaczon ikon szkla powikszajcego) i wpisa poszukiwane slowa. Cofanie zmian Mona cofn wszystkie lub niektóre zmiany dokonane w dokumencie od momentu jego otwarcia lub zachowania. Moesz odwola zmiany w nastpujcy sposób: m Jeeli chcesz cofn ostatnio wprowadzon zmian, wybierz Edycja > Cofnij lub nacinij Command-Z. m Jeeli chcesz cofn wiele wprowadzonych zmian, wielokrotnie wybierz Edycja > Cofnij lub wielokrotnie nacinij Command-Z. Moesz w ten sposób cofn wszelkie zmiany dokonane od otwarcia dokumentu lub przywrócenia ostatnio zachowanej wersji. m Jeeli chcesz cofn jedn lub wicej operacji Edycja > Cofnij, wybierz Edycja > Przywró lub nacinij Shift-Command-Z. m Jeeli chcesz cofn wszystkie zmiany dokonane od ostatniego zachowania dokumentu, wybierz Plik >,,Przywró do zachowanego" po czym kliknij w,,przywró",. Jak przywróci ostatnio zachowan wersj dokumentu? m Wybierz Plik >,,Przywró do zachowanego" Spowoduje to cofnicie wszelkich zmian. w otwartym dokumencie. Ochrona dokumentu haslem Mona ograniczy dostp innych osób do dokumentu Keynote, chronic go haslem. Kady, kto otrzyma taki dokument bdzie musial poda haslo dostpu, aby otworzy go w celu przegldania lub edycji. Usunicie zabezpieczenia haslem albo zmiana tego hasla równie bdzie wymaga jego wczeniejszego podania. 34 Rozdzial 2 Tworzenie, otwieranie i zachowywanie dokumentu Keynote Innym sposobem wykorzystania hasla jest zablokowanie moliwoci zakoczenia prezentacji. Po wlczeniu takiej blokady wylczenie pokazu slajdów bdzie wymagalo podania nazwy i hasla administratora komputera. Jak doda lub zmieni haslo w dokumencie Keynote? 1 Kliknij w,,inspektor" w pasku narzdzi, a nastpnie kliknij w przycisk Inspektora dokumentów. 2 Kliknij w,,dokument" w Inspektorze dokumentów. 3 Zaznacz pole wyboru,,wymagaj hasla do otwarcia". Jeeli chcesz zmieni istniejce haslo, kliknij w,,zmie haslo" po czym wpisz biece, haslo dokumentu. 4 W polu,,haslo" wpisz haslo, którego chcesz uy. Hasla mog sklada si z praktycznie dowolnej kombinacji liczb i wielkich lub malych liter, a take niektórych znaków specjalnych. Najbezpieczniej jest wybra haslo zloone z rónych liter, cyfr i innych znaków. Jeeli chcesz uzyska pomoc przy wymylaniu trudnego do odgadnicia hasla, kliknij w przycisk z ikon klucza, znajdujcy si obok pola hasla. Spowoduje to otwarcie Asystenta hasel, pomagajcego w wyborze hasla. Menu,,Typ" pozwala na wybór ustalenie charakterystyki hasla. Haslo zaproponowane przez Asystenta hasel pojawia si w polu,,sugestia" Jego sila. (,,silne" haslo to takie, które trudno zlama) wskazywana jest przez dlugo i kolor paska,,jako" Jeeli chcesz uy zaproponowanego hasla, zaznacz je, skopiuj i wklej. do pola,,haslo". Jeeli nie chcesz uywa zaproponowanego hasla, moesz wybra inne z menu,,sugestia" zwikszy jego dlugo za pomoc suwaka lub wpisa wlasne haslo., 5 Wprowad to samo haslo w polu,,potwierd". 6 Jeli chcesz, wprowad podpowied do hasla, która pomoe je zapamita. Podpowied do hasla pojawi si po trzykrotnej nieudanej próbie otwarcia zabezpieczonego dokumentu. 7 Kliknij w,,ustaw haslo". 8 Nacinij Command-S, aby zachowa prezentacj. Jak wlczy wymaganie hasla w celu zakoczenia prezentacji? m Zaznacz pole wyboru,,wymagaj hasla do zakoczenia" Znajduje si ono w panelu.,,dokument" w Inspektorze dokumentów. Nastpnie nacinij klawisze Command-S, aby zachowa prezentacj. Rozdzial 2 Tworzenie, otwieranie i zachowywanie dokumentu Keynote 35 Zatrzymanie prezentacji wymagajcej wprowadzenia hasla moliwe bdzie dopiero po podaniu nazwy i hasla administratora komputera. Jeeli chcesz dowiedzie si wicej o zatrzymywaniu prezentacji, zobacz,,zatrzymywanie prezentacji" na stronie 219. Gdy prezentacja odtwarzana jest na innym komputerze, do jej zatrzymania wymagane bdzie podanie nazwy i hasla administratora komputera, na którym jest ona odtwarzana.

Numbers 09 Podręcznik użytkownika

Numbers 09 Podręcznik użytkownika Numbers 09 Podręcznik użytkownika KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawo autorskie zabrania kopiowania (w całości lub w części) tej instrukcji bez pisemnego zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859646

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859646 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla F-SECURE ONLINE BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG DELPHI B3410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON STYLUS PRO 4800 http://pl.yourpdfguides.com/dref/559389

Twoja instrukcja użytkownika EPSON STYLUS PRO 4800 http://pl.yourpdfguides.com/dref/559389 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EPSON STYLUS PRO 4800. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych

Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS Moduł 1. Podstawy technik informatycznych Od studenta wymagana jest wiedza i zrozumienie podstawowych zagadnie z zakresu technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DM1-2050EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo