Programowalne środowisko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowalne środowisko"

Transkrypt

1 Programowalne środowisko

2

3 Programowalne środowisko Programowalne środowisko Przełamując ostatnią barierę wirtualizacji W ferworze związanym z cyfryzacją, analityką i przetwarzaniem w chmurze łatwo przeoczyć obecne postępy w dziedzinie infrastruktury i działalności operacyjnej. Całe środowisko operacyjne serwer, pamięć i sieć można dziś zwirtualizować oraz zautomatyzować. Centrum danych przyszłości daje możliwość nie tylko obniżania kosztów, ale również radykalnej poprawy tempa pracy i redukcji stopnia skomplikowania procesów udostępniania, rozlokowywania i utrzymywania zaplecza technologicznego. Programowalne środowisko może wynieść inwestycje infrastrukturalne z pozycji kosztownych operacji zaplecza do rangi cennych - z punktu widzenia konkurencyjności - pierwiastków różnicujących. Wirtualizacja to ważna tendencja, która utrzymuje się już od dekady i stanowi tło umożliwiające rozwój wielu nowych technologii. Pisaliśmy o niej już w naszym pierwszym raporcie opublikowanym sześć lat temu. 1 Do tej pory wirtualizacja przede wszystkim koncertowała się na warstwie informatycznej. Serwery były wyodrębniane z dedykowanych środowisk fizycznych i przenoszone do maszyn wirtualnych umożliwiając automatyczne udostępnianie (provisioning), optymalizację obciążenia oraz procesy zarządcze. Dzięki temu hipernadzorcy (z angl. hypervisors), czyli oprogramowanie, firmware czy też sprzęt kontrolujący zasoby wirtualne, mogą dziś zarządzać szeroką gamą komponentów wirtualnych i wzajemnie koordynować działania, aby osiągać przełomowo wysoką wydajność i skalowalność. Tymczasem inne ważne elementy składowe centrum danych pozostają w niszy. Aktywa sieciowe i pamięciowe generalnie nie poszły na przód, a w konsekwencji stają się dziś wąskim gardłem, które ogranicza potencjał automatyzacji infrastruktury i skalę dynamiczną. Nadszedł czas na programowalne środowisko. Postępy technologiczne umożliwiają teraz wirtualizację całego obszaru technologicznego w firmie warstwy komputerów i informatyki, sieci, pamięci oraz bezpieczeństwa. Potencjał? Oprócz oszczędności i poprawy wydajności, programowalne środowisko może stanowić bazę umożliwiającą uelastycznienie sposobów, zgodnie z którymi organizacje realizują usługi informatyczne. Fundamenty dla sieci Programowalna sieć komputerowa (softwaredefined networking, PSK) to jeden z fundamentów programowalnego środowiska. Podobnie jak przejście od maszyn fizycznych do wirtualnych w dziedzinie przetwarzania, PSK dodaje poziom abstrakcyjności do opartych na sprzęcie komputerowym połączeń ruterów, przełączy, zapór sieciowych i zabezpieczeń. Chociaż ciągle funkcjonuje sprzęt komunikacyjny, dzięki któremu odbywa się fizyczny ruch bitów, oprogramowanie steruje płaszczyzną danych, czyli ścieżką, jaką wędrują dane, a co więcej, również płaszczyzną kontroli, która kieruje przesyłam i zarządza odpowiednią konfiguracją sieci w celu 67

4 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT optymalizacji tej ścieżki. Warstwa fizycznej łączności staje się programowalna, co umożliwia managerom sieciowym a w niektórych sytuacjach nawet samym aplikacjom dynamiczne udostępnianie, rozlokowywanie oraz dostrajanie zasobów sieciowych w zależności od potrzeb systemowych. PSK pomaga również w zarządzaniu zmiennymi potrzebami w zakresie łączności i komunikacji coraz bardziej skomplikowanego zestawu aplikacji i urządzeń użytkownika końcowego. W tradycyjnych systemach struktura sieci jest zoptymalizowana dla potrzeb ustalonych wzorców, często w układzie hierarchicznym zakładającym przewidziany wolumen między dokładnie określonymi punktami końcowymi funkcjonującymi w ramach ograniczonej przepustowości. Takie parametry były do przyjęcia w początkowych stadiach przetwarzania rozproszonego i sieci. Dziś wiele organizacji musi zapewnić integrację w czasie rzeczywistym obejmującą wiele serwerów, usług, chmur i zbiorów danych, umożliwiać urządzeniom mobilnym na całym świecie inicjację żądań oraz musi przetwarzać ogromne i cały czas rosnące wolumeny danych wewnętrznych i pochodzących z zewnątrz, co może skutkować nagłymi skokami ruchu. PSK pomaga w zarządzaniu tym złożonym systemem wykorzystując mikro-segmentację, monitoring obciążenia pracą, programowalne przekazywanie i zautomatyzowaną konfigurację przełączy dla potrzeb dynamicznej optymalizacji i skalowania. Programowalne środowisko Sieć nie jest jedynym obszarem, który podlega obecnie przewartościowaniu. Software-defined storage (SDS), czyli pamięć masowa zdefiniowana przez oprogramowanie to logiczne macierze dyskowe, które mogą być dynamicznie definiowane, zarządzane, optymalizowane i udostępniane. W połączeniu z wirtualizacją warstwy komputerowej i sieciowej, można wyodrębniać i automatyzować całe środowiska operacyjne. Programowalne centrum danych (software-defined data center SDDC) także staje się rzeczywistością. Według raportu firmy Forrester, w roku 2017 statyczne serwery wirtualne, prywatne chmury i prywatne chmury zarządzane przez hosta łącznie będą obsługiwać 58% obciążenia, co stanowi więcej niż dwukrotność danych zainstalowanych bezpośrednio na serwerach fizycznych. 2 Korporacje powinny skoncentrować swoje wysiłki w zakresie programowalnego środowiska właśnie na tym polu. Jednak przy definiowaniu zakresu warto pamiętać, że programowalne centrum danych nie może i nie powinno obejmować wszystkich aktywów informatycznych. Aplikacje mogą być w dużym stopniu uzależnione od starszego sprzętu. Analogicznie, mogą też istnieć pewne zależności między platformami a usługami zewnętrznymi, które skomplikują procesy migracji; kompleksowe powiązania w ramach istniejących systemów również będą działać na szkodę wartości. Należy dokładnie przemyśleć które aktywa włączyć do zakresu programowalnego centrum danych, a które nie. Trzeba postarać się powiązać czynności podstawowej infrastruktury z szerszą strategią dotyczącą modernizacji aplikacji i modelu realizacji. Gdzie spodziewać się korzyści? Badanie przeprowadzone niedawno przez Computer Economics wykazało, że działalność i infrastruktura centrum danych średnio pochłania 18 procent wydatków na informatykę. 3 Zasadniczym celem, do jakiego dąży wiele programowalnych centrów danych jest obniżenie całkowitych kosztów TCO - pozyskania, instalowania, użytkowania, utrzymywania i w końcu pozbycia się aktywów poprzez redukcję ilości sprzętu komputerowego i ponowne rozlokowanie prac wspomagających. Oszczędności można osiągnąć dzięki wycofywaniu z użytkowania sprzętu (serwerów, szaf rack, dysków, ruterów i przełączy), ograniczaniu miejsca zajmowanego przez zaplecze infrastrukturalne centrów danych (obniżeniu wykorzystania energii elektrycznej, chłodzenia oraz potencjalnie kosztów zakładowych), a następnie zredukowaniu stałych kosztów utrzymania. Poza załatwieniem typowo operacyjnych problemów i obniżeniem kosztów, programowalne środowisko umożliwia także osiągnięcie dodatkowych korzyści. Nowe rozwiązania systemowe powinny stać się strategicznym fundamentem dla nowych inicjatyw związanych z przetwarzaniem w chmurze, analityką i cyfryzacją. Nawet bez zmian systemowych w zakresie konstrukcji i funkcjonowania systemu i tak poprawa powinna być odczuwalna dzięki szybszej gotowości środowiska, możliwości zapewnienia zaawansowanej skalowalności, oraz dzięki wyeliminowaniu ograniczeń energetycznych/ sieciowych, które wcześniej obniżały aspiracje zespołu. Wiodące departamenty informatyczne reformują się poprzez adaptację elastycznych metodologii promujących eksperymentalne podejście i opracowywanie prototypów, tworzenie porządku wokół architektury i projektu oraz uwzględnianie DevOps. 4 Takie wysiłki, jeżeli towarzyszą im rozwiązania typu PaaS - platforma w modelu usługowym (z angl. platform-as-a-service), stanowią silne podstawy do ponownego wykorzystania wspólnych usług i zasobów. Mogą również sprawić, że całościowe środowisko operacyjne będzie bardziej 68

5 Programowalne środowisko Programowalne oszczędności a Badanie przeprowadzone przez Deloitte w zakresie znormalizowanych danych pochodzących z analiz biznesowych programowalnego centrum danych (software-defined data center SDDC) wśród klientów z grupy Fortune 50 ujawniły, że przeniesienie spełniających odpowiednie kryteria systemów do SDDC może ograniczyć nakłady związane z tymi systemami o ok. 20 procent. Takie oszczędności da się osiągnąć wykorzystując obecnie dostępne technologie. Z czasem, w miarę pojawiania się nowych produktów i rozwoju narzędzi, oszczędności mogą rosnąć. Nie każdy system nadaje się do migracji; idealni kandydaci to takie systemy, które nie są ściśle zintegrowane ze starą infrastrukturą czy opracowanymi na zamówienie platformami. Infrastruktura Rozwój aplikacji Wsparcie produkcji Wartość w milionach USD MIĘKKIE TWARDE DŹWIGNIA 1 DŹWIGNIA 2 DŹWIGNIA 3 Profil firmy PRZYCHODY $25+ billion WYDATKI NA TECHNOLOGIE $5+ billion PRACOWNICY 150,000+ DŹWIGNIA 1 OPTYMALIZACJA INFRASTRUKTURY Korzyści skali, lepsze dostosowanie popytu i podaży w celu eliminacji i ograniczenia ilości mało wykorzystywanych aktywów, uproszczenie środowiska przez przeniesienie aktywów na standardowe platformy DŹWIGNIA 2 UPORZĄDKOWANIE PRACY W RAMACH INFRASTRUKTURY Automatyzacja zadań poprzez automatyzację i porządkowanie w celu ograniczenia prac wykonywanych manualnie, przekazywania, pomyłek oraz wąskich gardeł w ramach procesów ŁĄCZNE WYDATKI NA TECHNOLOGIĘ ŁĄCZNE WYDATKI NA SDDC OGRANICZENIE WYDATKÓW DZIĘKI SDDC OSZCZĘDNOŚCI SDDC: TYP B OSZCZĘDNOŚCI SDDC: DŹWIGNIA B DŹWIGNIA 3 AUTOMATYZACJA OPERACJI Automatyzacja operacji, w szczególności działań wspierających produkcję w celu zwiększenia wydajności i ograniczenia kosztów wsparcia. Źródło: a Deloitte Consulting LLP proprietary research. b Oszczędnosci Twarde to oszczędności bezpośrednie. Oszczędności Miękkie dot. zwiększonej produktywności i wydajności oraz przekierowania lub przegrupowania pracy lub zasobów. otwarte i dynamiczne, co jest niezwykle ważne zważywszy, że organizacje coraz częściej wprowadzają rozwiązania cyfrowe i inne innowacyjne programy, a także realizują możliwości w zakresie ekonomii API (technologii wymiany informacji o użytkownikach), marketingu wymiarowego, systemu inteligentnego otoczenia czy innych tendencji, o których mowa w tym raporcie. Od informatyki do zysku Osoby zajmujące kierownicze stanowiska oraz podejmujące decyzje biznesowe nie powinny lekceważyć zagadnień związanych z programowalnym środowiskiem w przekonaniu, że należą one do sfery taktyczno-technicznej. Infrastruktura to łańcuch dostaw i logistyczna sieć IT. Infrastruktura może ograniczać, może być kosztowna i skomplikowana albo jeśli zostanie właściwie uporządkowana i zaaranżowana może równie łatwo okazać się bronią strategiczną. SDDC pokazuje, jak pozbyć się stałych kosztów. Organizacje powinny rozważyć modernizację swoich centrów danych i obszarów operacyjnych jeśli nie z innego powodu, to choćby po to, aby zoptymalizować całkowite koszty TCO - pozyskania, instalowania, użytkowania, utrzymywania i w końcu pozbycia się aktywów. Powinny również realizować możliwości budowania podstaw dla swojej przyszłej działalności poprzez reformowanie i przebudowywanie sposobów rozwijania i utrzymywania technologii 69

6 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT oraz poprzez dostarczanie narzędzi w zakresie przełomowych rozwiązań cyfrowych, analitycznych, systemów opartych na przetwarzaniu w chmurze czy innych. Nie chodzi tylko o pracę w chmurze, ale raczej o usuwanie ograniczeń i tworzenie potencjału dla wzrostu. Prekursorzy firmy prawdopodobnie początkowo będą czerpać korzyści z poprawy efektywności. Jednak wkrótce potem powinni być w stanie wykorzystać swoje zwirtualizowane elastyczne narzędzia w celu przekształcenia metod, na bazie których funkcjonują (w ramach IT oraz - co ważniejsze - w swojej branży), angażują klientów, a być może także opracowują swoją zasadniczą ofertę produktową. 70

7 Programowalne środowisko Wnioski z pierwszej linii frontu Jak przyspieszyć nadejście jutra? Cisco Systems Inc. obecnie jest w trakcie opracowywania grupy produktów określanej jako Application Centric Infrastructure (ACI) i charakteryzującej się ścisłą integracją komponentów fizycznych i wirtualnych. Uzasadnieniem wprowadzenia tego rozwiązania jest przeniesienie programowalnego środowiska poza ramy sprzętu i infrastruktury do aplikacji i biznesowej działalności operacyjnej. Ponadto, zamiast wyodrębniania i automatyzacji elementów składowych sieci, ACI wprowadza zależności między komponentami komputerowymi i pamięciowymi, narzędziami, umowami gwarancji jakości świadczonych usług oraz usługami powiązanymi, takimi jak załadunek, zapory sieciowe czy regulacje dotyczące bezpieczeństwa. Jak twierdzi Ishmael Limkakeng, wiceprezes Cisco ds. sprzedaży: ACI daje możliwość oszczędności, pozwala na elastyczność, szybki rozwój i wdrażanie aplikacji biznesowych, które pozwolą zwiększyć wynik finansowy. Występując w charakterze swojego pierwszego klienta, Cisco obecnie jest w trakcie trzyletniego procesu wdrażania ACI w firmie. Dotąd zespoły informatyczne Cisco zbudowały infrastrukturę ACI w kilku centrach danych i rozpoczęły wieloletnią migrację portfela firmy składającego się z aplikacji produkcyjnych. 5 Dzięki zainstalowaniu ACI wewnętrznie Rebecca Jacoby, dyrektor ds. informatyki w Cisco, zamierza osiągnąć zyski produkcyjne poprzez uproszczenie procedur udostępniania, zarządzania i przemieszczania zasobów. U podstaw tej strategii leży innowacyjny model wewnętrznych procedur w ramach którego ustandaryzowano podejście do konfiguracji, użytkowania, ponownego użytkowania oraz uruchomiania firmowej sieci. Zespoły wdrożeniowe ACI zmierzają do ograniczenia ogólnych kosztów operacyjnych IT o 41 procent - oszczędności rzędu 58 procent są planowane w sferze udostępniania sieci (network provisioning) i 21 procent w zakresie funkcjonowania i zarządzania siecią. Ponadto, Cisco oczekuje czterokrotnego wzrostu przepustowości, co z kolei może prowadzić do oszczędności w zakresie nakładów kapitałowych o dwadzieścia pięć procent, czterdziestopięcioprocentowego spadku zużycia energii oraz ograniczenia zajmowanego miejsca o dziewiętnaście procent w stosunku do wartości sprzed wprowadzenia ACI. W ostatecznym rozrachunku, Cisco zamierza poprawić elastyczność wykorzystania powyższych zasobów w celu zwiększenia wydajności całej działalności firmy, a nie tylko wydajności w IT. Zaobserwowano już pewne pozytywne efekty w ramach prywatnej chmury CITEIS - wdrożenia rozwiązania architektonicznego VCE Vblock. Dodatkowo, implementacja ACI wiąże się z możliwością dwunastoprocentowej optymalizacji zasobów obliczeniowych oraz dwudziestoprocentowej poprawy zasobów pamięciowych. 6 Dzielenie się wiedzą dzięki PaaS 7 AmerisourceBergen s IntrinsiQ to wiodący dostawca oprogramowania opracowywanego dla potrzeb onkologii. Aplikacje IntrinsiQ wprowadzają automatyczne rozwiązania dotyczące niemal każdego aspektu tej dziedziny medycznej - począwszy od opcji terapeutycznych po przepisywanie leków. Oprogramowanie wdrożono już w ponad siedmiuset klinikach w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Fizyczne zainstalowanie oprogramowania jest bardzo ważne z punktu widzenia lekarzy (będących klientami firmy), jednak instalacja i utrzymanie programu w kilkuset lokalizacjach wiąże się ze znacznymi stałymi wydatkami ogólnymi. W celu ograniczenia obciążenia kosztami rozwoju oprogramowania i długoterminowymi kosztami utrzymania, IntrinsiQ zdecydowała się wprowadzić pojedynczą aplikację obsługującą wielu użytkowników. IntrinsiQ firma złożona z osiemdziesięciu osób, nie posiadała jednak doświadczenia w opracowywaniu oprogramowania dla potrzeb wielu użytkowników czy też w budowaniu podwalin aplikacji opartej na środowisku chmurowym. Co więcej, sytuacja wymagała, aby przenosząc system do chmury pokazać klientom, że standardy bezpieczeństwa danych dotyczących pacjentów nadal będą przystawać do surowych wymogów obowiązujących w sektorze. Aby zredukować koszty, poprawić innowacyjność i skrócić czas wprowadzania nowego systemu na rynek IntrinsiQ zaczęła współpracować z Apprendą - dostawcą systemu PaaS. Platforma Apprendy 71

8 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT zapewniła funkcje back-endu, w tym obsługę wielu użytkowników, udostępnianie (provisioning), wdrożenie oraz co pewnie najważniejsze bezpieczeństwo. IntrinsiQ nadal mogła koncentrować się na opracowywaniu aplikacji onkologicznych oraz włączaniu nowej oferty bazującej na chmurze prywatnej do swoich informatycznych modeli wsparcia i realizacji usług. Taki podział obowiązków doprowadził do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Firmowi specjaliści od aplikacji onkologicznych mogli efektywnie pracować skupiając się na funkcjonalności i wykorzystaniu narzędzi zarządczych dostępnych w ramach oprogramowania PaaS. Firma IntrinsiQ była w stanie skrócić czas wymagany do przygotowania modernizacji systemu i ograniczyć koszty: nowa aplikacja dla klienta oparta na przetwarzaniu w chmurze weszła na rynek 18 miesięcy wcześniej niż planowano. Ponadto, przeniesienie aplikacji do chmury sprawiło, że system IntrinsiQ stał się bardziej przystępny cenowo dla mniejszych szpitali onkologicznych, dzięki czemu wzrosła pula potencjalnych klientów firmy. Silne podstawy globalnych zakupów w sieci Dzięki ebay Inc. codziennie odbywają się miliony transakcji handlowych i płatniczych. ebay Marketplaces łączy ponad 155 milionów użytkowników na świecie, którzy jedynie w 2014 roku dokonali transakcji towarowych o wartości 83 miliardów dolarów. Jednocześnie tylko w zeszłym roku 162 milionów osób korzystających z PayPala zapłaciło w sumie ponad 228 miliardów dolarów. 8 Dla ebay Inc., ekonomia skali to konieczność, a nie wybór. Stanowi ona trzon wszystkich operacji firmy oraz zasadniczy element jej planów na przyszłość. W ciągu ostatniej dekady grupa ds. platformy i infrastruktury w ebay Inc. zdała sobie sprawę, że w miarę rozwoju firmy infrastruktura również musi się rozwijać. Zaplecze informatyczne firmy obejmowało setki tysięcy urządzeń i komponentów rozlokowanych w wielu centrach danych. Zespoły zajmujące się rozwojem produktów chciały, aby czas między powstaniem pomysłu a jego przedstawieniem klientowi liczył się w dniach, jednak przy wykorzystaniu tradycyjnych metod cały proces często ciągnął się miesiącami. Jednocześnie zakres działalności ebay Inc. poszerzył się i obok aukcji internetowych zaczął obejmować transakcje nieinternetowe, systemy płatnicze, transakcje przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych, czyli dziedziny, w których zasadnicze znaczenie ma niezawodność i efektywność. W związku z powyższym firma zdecydowała, że jej wyróżnikiem będzie świetna infrastruktura. W ślad ze tą decyzją zainwestowano w programowalne centrum danych (SDDC) celem pobudzenia działań innowacyjnych i efektywności w ramach całej działalności operacyjnej jednocześnie tworząc podwaliny dla przyszłego wzrostu. Firma uruchomiła system SDDC zaczynając od stworzenia prywatnej chmury. Pierwszą czynnością była standaryzacja. Ujednolicenie sieci, sprzętu komputerowego i procedur pomogło osiągnąć jednorodność infrastruktury, która umożliwiła stworzenie podstaw dla automatyzacji i efektywności. W przeszłości ebay Inc. dostarczała serwerów, pamięci i sprzętu sieciowego na żądanie, w sytuacji gdy dany zespół czy też projekt potrzebował infrastruktury. Rozwiązanie oparte na pracy w chmurze pozwoliło na rozdzielenie zasobów obliczeniowych, pamięciowych i sieciowych od cykli provisioning, a to z kolei umożliwiło lepszą współpracę z dostawcami dzięki uporządkowanym praktykom w ramach łańcucha dostaw oraz dało możliwość udostępniania zaplecza infrastrukturalnego na żądanie, dla potrzeb zespołów i projektów. Dziś inżynierowie ebay Inc. są w stanie zrealizować usługę wirtualnego hosta na rzecz klienta szybciej niż w ciągu minuty. Rejestracja, udostępnianie, konfiguracja i wdrożenie aplikacji poprzez łatwy w obsłudze portal również trwa niespełna dziesięć minut. Zespół ds. infrastruktury stosuje podejście całościowe do automatyzacji począwszy od momentu dostawy sprzętu komputerowego do centrum danych po programistę instalującego aplikację w klastrze maszyn wirtualnych. Automatyzacja działań integracyjnych, uruchamiania, okresu użytkowania infrastruktury, przetwarzania obrazów, przydzielania zasobów, prac naprawczych, systemów pomiarowych czy obciążeń zwrotnych stanowiła podstawę budowania efektywnej ekonomicznie infrastruktury na żądanie. 72

9 Programowalne środowisko Informatyka na żądanie była jednak tylko zaczątkiem strategii programowalnego centrum danych w ebay Inc. W następnej kolejności firma zajęła się funkcjami wyższego poziomu, takimi jak równoważenie obciążenia, usługi object storage i bazy danych w modelu usługowym (databases-asa-service), zarządzanie konfiguracjami i aplikacjami. Tworząc wachlarz wewnętrznych usług w zakresie przetwarzania w chmurze, firma mogła dodać programowalne możliwości i zautomatyzować większe cząstki swojej infrastruktury rozwoju oprogramowania. Obecnie zespół zajmujący się infrastrukturą dostarcza zespołom produktowym narzędzi uruchamianych przez oprogramowanie, które umożliwiają im bardziej kreatywną pracę. Oprócz zwiększenia elastyczności, programowalność także pomogła w przeforsowaniu możliwych do egzekwowania standardów. Począwszy od inżynierii sprzętowej (tworzenia prototypów osprzętu) przez obrazy systemu operacyjnego po konfigurację płaszczyzny kontroli, standaryzacja stała się zasadniczym elementem strategii skalowania ebay Inc. Firma odeszła od kultury rozwojowej, w której pracownicy proszą o specjalne rodzaje infrastruktury. Teraz specjaliści ebay Inc. uczą się jak tworzyć produkty w ramach standardowej infrastruktury, która sama w sobie zawiera wszystkie narzędzia, jakie są potrzebne do udostęppnienia, rozwoju, uruchomienia i monitoringu aplikacji, na wszystkich etapach rozwoju. Dział informatyki nadal co jakiś czas otrzymuje (i rozpatruje) specjalne wnioski, ale wykorzystanie technologii kontenerowych pomaga zająć się takimi nietypowymi przypadkami. Technologie te dają inżynierom wolną rękę i pole do podejmowania działań innowacyjnych na podobieństwo możliwości dostępnych w nowo założonych firmach, choć ich działania muszą mieścić się w ramach komponentów, które następnie łatwo wpasować do szerszego środowiska. Zamiarem ebay Inc. jest wprowadzenie programowalnej automatyzacji w każdym aspekcie swojej infrastruktury i działalności. Przykładowo, w sieci centrów operacyjnych korporacji stosuje się dziś zaawansowaną analitykę odnośnie 2 milionów danych metrycznych dostarczanych co sekundę przez infrastrukturę, telemetrię i platformy aplikacji. Kiedyś w firmowym centrum kontroli na siedmiu dużych ekranach wyświetlano 157 wykresów w ten sposób w czasie rzeczywistym można było zobaczyć skrupulatnie wyselekcjonowane dane i wskaźniki, które inżynierowie uznali za najważniejsze z punktu widzenia stabilności systemu. Dziś system bierze pod uwagę ponad 5 tysięcy scenariuszy, a te same siedem ekranów prezentuje wyłącznie sygnały, które odbiegają od ustalonej normy. W efekcie wykrywanie potencjalnych zagrożeń zostało znacznie uproszczone. Ponadto, dzięki programowalnym opcjom segmentacji, udostępniania i uruchamiania nowych urządzeń, przystąpienie do odpowiednich działań zajmuje dziś inżynierom mniej czasu niż kiedyś sam wybór ekranu do analizy. Na bazie inicjatywy SDDC firma może teraz skierować swoją energię na działania prewencyjne zamiast naprawczych inżynierowie mogą wreszcie całkowicie oddać się zasadniczej działalności ebay Inc. Infrastruktura nowej generacji W chwili rozpoczęcia swojej kariery w Acxiom, globalnej firmie specjalizującej się w tematyce danych, analityce i oprogramowaniu w modelu usługowym (SaaS) zlokalizowanej w Little Rock, Dennis Self, starszy wiceprezes i dyrektor ds. informatyki, wyznaczył sobie następujący cel: wprowadzić organizację do nowej rzeczywistości programowalnego środowiska: Kiedyś propagowaliśmy fizyczną, dedykowaną infrastrukturę, która wspierała bazy marketingowe dostarczane przez nas klientom. Z nadejściem technologii nowej generacji pojawiły się możliwości skrócenia czasu realizacji, zwiększenia poziomów utylizacji i ograniczenia całościowych nakładów wymaganych w celu implementacji i działalności operacyjnej - twierdzi Dennis Self. Na początku roku 2104 zespół Dennisa Selfa rozpoczął prace nad wirtualizacją infrastruktury, w tym środowiska sieciowego i informatycznego. Celem jest tu wypracowanie umiejętności nowej generacji w zakresie infrastruktury w modelu usługowym (infrastructure-as-a-service) i sieci w modelu usługowym (network-as-a-service), które umożliwią osiąganie oszczędności skali, poprawę szybkości realizacji i przyspieszenie ogólnej efektywności dzięki automatyzacji. Takie działania sprzyjają innowacyjności również na poziomie aplikacji. Specjaliści ds. rozwoju oprogramowania mogą szybko opracowywać nowe rozwiązania, aby pomóc klientom w korygowaniu i integracji danych wymaganych w celu uruchomienia strategii marketingowych i związanych z tym czynności. 73

10 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT Choć zostało jeszcze wiele do zrobienia, Acxiom czerpie korzyści ze zmian już dziś. Kwestie związane z udostępnianiem i konfiguracją (provisioning), którym kiedyś poświęcano całe dnie czy tygodnie, dziś są załatwiane w ciągu kilku godzin a czasem kilku minut umożliwia to zespołom szybkie uruchamianie nowych ofert produktowych czy projektów wewnętrznych. Dennis Self postrzega obecne wysiłki firmy w kategoriach przełomowych tendencji, które mają szansę przekształcić podejście biznesu do niezbędnej im infrastruktury, baz danych i oprogramowania. Wyobrażam sobie, że kiedyś w przyszłości infrastruktura będzie traktowana jak towar - kilka wyspecjalizowanych firm wyspecjalizuje się w oferowaniu infrastruktury na sprzedaż, po cenach rynkowych. W konsekwencji, działy informatyki w przedsiębiorstwach będą mogły skoncentrować się na bardziej strategicznych usługach i rozwiązaniach wspierających działalność i strategie biznesowe - twierdzi Dennis Self. 74

11 Programowalne środowisko Mój punkt widzenia Greg Lavender Dyrektor zarządzający, dział ds. architektury chmury i inżynierii infrastruktury Biuro dyrektora ds. technologii Citi Usługi informatyczne, które Citi świadczy na rzecz swoich klientów opierają się na tysiącach systemów wirtualnych i fizycznych rozlokowanych w różnych miejscach na świecie. Na bazie infrastruktury Citi wykonywane są prace w zakresie transakcji podlegających ścisłym regulacjom, zabezpieczeniom i wymogom. Ze względu na te wymagania, wydajność, skala i rzetelność mają zasadnicze znaczenie dla naszej działalności na świecie. Organizacje biznesowe również zlecają pionowi IT wspieranie działań innowacyjnych poprzez zaszczepianie elementów wizji i inżynierii informatycznej do usług, rozwiązań i oferty. Nasze inwestycje w zakresie programowalnych centrów danych wspomagają oba te obszary. Przy dwudziestu jeden globalnych centrach danych i systemowych architekturach, począwszy od systemów scale-up mainframes czy składowania danych po pamięci i serwery typu commodity server w technologii scale out, efektywna obsługa wszystkich skomplikowanych rozwiązań informatycznych ma kluczowe znaczenie dla naszych partnerów biznesowych. Kiedy kilka lat temu zautomatyzowaliśmy system udostępniania (provisioning), znaleźliśmy się wśród prekursorów wirtualizacji serwerów dziś zarządzamy tysiącami wirtualnych narzędzi w naszych centrach danych. Kolejnym krokiem była wirtualizacja sieci, którą przeprowadzaliśmy przenosząc się do dwupoziomowej sieci IP opartej na topologii spine-andleaf podobnej do tej, którą wprowadzili dostawcy usług w chmurze publicznej. Taka nowa fizyczna architektura sieciowa dała początek nakładkom w naszej programowalnej sieci wirtualnej oraz programowalnym pamięciom masowym. Ciągle utrzymujemy tradycyjne zasoby środowiska pamięciowego, ale wiele nowych usług lokujemy w nowej architekturze, na przykład usługi w zakresie dużych zbiorów danych, NoSQL i NewSQl, przetwarzania siatkowego, infrastruktury VDI (virtual desktop infrastructure) oraz usługi w ramach naszej prywatnej chmury. Obecnie koncentrujemy się na trzech zasadniczych celach na naszej drodze do stworzenia bezpiecznej globalnej prywatnej chmury. Pierwszy z tych celów wiąże się z realizacją usług na skalę chmury. W miarę odchodzenia od informatyki postrzeganej w kategoriach silosów przetwarzania, sieci i pamięci do modelu skalowanych wszerz usług w chmurze, rozwijamy umiejętności dla potrzeb kompleksowych systemów, które będą elastyczne i skalowane poziomo w ramach naszych centrów danych oraz potencjalnie (w niezbyt oddalonej przyszłości) dla potrzeb hybrydowych usług w chmurze. Drugi cel dotyczy osiągania prędkości wykonania charakterystycznej dla przetwarzania w chmurze dzięki przyspieszeniu provisioningu środowiskowego, przyspieszenia uruchamiania aktualizacji i nowych możliwości oraz dostarczaniu nowych rozwiązań wydajnościowych zespołom aplikacyjnym za pośrednictwem efektywnych i wysoce zautomatyzowanych procesów zarządczych dotyczących uruchamiania i okresów użytkowania. Dotychczas osiągnęliśmy wymierne wyniki, zarówno w zakresie uproszczenia sfery operacyjnej i utrzymania jak i pod względem pozytywnych opinii i zadowolenia naszych klientów. Ostatecznym celem jest osiągnięcie trwałych oszczędności w zakresie kosztów usług informatycznych. Bardziej dynamiczna standaryzacja, przekształcenie architektury i platformy w taki sposób, aby zredukować koszty infrastruktury i usług pomaga w obniżeniu długu technicznego jak również kosztów pracy IT. Jednocześnie zapotrzebowanie na usługi informatyczne rośnie z roku na rok, więc kontrola kosztów poprzez wprowadzanie bardziej elastycznych usług umożliwi rozwój działalności utrzymując zarazem koszty na akceptowalnym poziomie. Oferowana przez nas platforma w modelu usługowym - CitiCloud platform-as-a-service wykorzystująca nowe technologie, takie jak NoSQL/NewSQL, wielkie zbiory danych oraz inne rozwiązania technologiczne zapewniające szybkie wyniki, pomaga przyspieszyć realizację prac i skrócić czas wprowadzania na rynek. Łączenie w pakiety komponentów wysokiego poziomu i udostępnianie ich zespołom aplikacyjnym również przyspiesza proces adaptacji owych technologii. Ponadto, zważywszy, że nowe komponenty technologiczne muszą przystawać do surowych standardów w zakresie zgodności z przepisami, bezpieczeństwa i DevOp, oferowanie rozwiązań technologicznych w zestawach w ramach platformy w modelu usługowym daje większą gwarancję niezawodności i bezpieczeństwa. Wprowadzając infrastrukturę masową jako podstawę naszej programowalnej architektury udało nam się stopniowo coraz bardziej ograniczać koszty jednostkowe bez uszczerbku dla wiarygodności, dostępności i skali. Nadal spełniamy standardy przyjęte w zakresie odporności dzięki ścisłej kontroli i automatyzacji, a nasze tempo reagowania mierzone tym, jak szybko korzystamy z nowych okazji i uwzględniamy w naszej ofercie nowe możliwości - rośnie. Koncentracja pionu informatyki na powyższych trzech celach: skali, szybkości i racjonalnym gospodarowaniu środkami w chmurze pozwoliła nam sprostać naszemu dotąd największemu wyzwaniu: promowaniu modeli zachowania i zmian w kulturze organizacji, które odzwierciedlają postęp technologiczny. Jesteśmy przekonani, że nasze inwestycje w infrastrukturę programowalnego centrum danych nadal będą pierwiastkiem wyróżniającym - pionu IT, naszej działalności, naszych pracowników, naszych klientów korporacyjnych i indywidualnych. 75

12 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT Cyber implikacje Zawsze należy pamiętać o ryzyku związanym z przenoszeniem serwerów, pamięci, sieci i centrów danych do nowych platform. Nowe rozwiązania infrastrukturalne w coraz większym stopniu podlegają programowaniu, ich komponenty są zintegrowane i potencjalnie, firmy mogą uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem chmury. Tradycyjne mechanizmy zabezpieczające, środki prewencyjne i inicjatywy w zakresie zapewnienia zgodności z regulacjami od samego początku były poddawane pod wątpliwość, bo systemy technologiczne, odnośnie których się je stosuje, z założenia były opracowywane jako otwarte i niezabezpieczone platformy. Aby uzyskać efektywne programowalne rozwiązania technologiczne należy na nowo zdefiniować ich zasadnicze koncepcje, takie jak dostęp, logowanie i monitoring, kodowanie i zarządzanie aktywami, a jeśli to konieczne i jeśli koncepcje te mają ciągle być wykorzystywane trzeba dodatkowo je udoskonalić. Powstają nowe warstwy kompleksowości, nowe poziomy niestabilności i rosnące uzależnienie od aktywów, które mogą nie w pełni podlegać kontroli firmy. Profil ryzyka poszerza się w miarę, jak najważniejsza infrastruktura i poufne informacje są przekazywane nowym graczom. Choć programowalna infrastruktura wiąże się z ryzykiem, daje także możliwość uporania się z niektórymi uciążliwymi aczkolwiek ważnymi wyzwaniami związanymi z bieżącymi działaniami w zakresie bezpieczeństwa. Komponenty związane z bezpieczeństwem, które wchodzą w skład programowalnego rozwiązania technologicznego mogą różnić się od tych, które dziś Państwo znają, szczególnie, jeśli weźmie się pod uwagę federacyjny charakter odpowiedzialności, dostępu i nadzoru nad elementami wysoce zintegrowanego zestawu technologicznego. Istniejące obecnie narzędzia mogą wymagać aktualizacji - być może, trzeba będzie wprowadzić też nowe, skonstruowane specjalnie z myślą o aktywach wirtualnych lub urządzeniach wykorzystywanych do pracy w chmurze. Ład i mechanizmy kontroli w zakresie przestrzegania wewnętrznych regulacji prawdopodobnie również będą wymagać modernizacji. Należy ustalić strefy zaufania: wprowadzić porządek do zarządzania grupami elementów wirtualnych w celu zdefiniowania reguł i aktualizacji wirtualnych bloków, urządzeń i hipernadzorców. Zmiany wykraczające poza zakres mechanizmów kontroli mogą być automatycznie odrzucane a poszerzone rozwiązanie technologiczne może podlegać szczegółowemu monitoringowi w zakresie wykrywania incydentów i przestrzegania procedur. Równie ważne jest zaprojektowanie zrewitalizowanych elementów cyberbezpieczeństwa w taki sposób, aby odpowiadały one szerszemu zastosowaniu DevOp w czasie rzeczywistym. Przejście na programowalną infrastrukturę często nie wynika tylko z potrzeby ograniczenia kosztów czy zwiększenia efektywności; w wielu przypadkach to przygotowanie gruntu dla bardziej skutecznych i lepiej reagujących na potrzeby użytkownika kompetencji informatycznych, które pomogą uporać się z niektórymi z bardziej uporczywych problemów związanych z bezpieczeństwem. Należy odpowiednio opracować sposoby utrzymywania porządku, mechanizmy reguł i punkty kontrolne najlepiej jeśli odpowiednie zasoby już od samego początku zostałyby wtopione w nowe modele. Kwestie bezpieczeństwa i kontroli można włączyć przy opracowywaniu zautomatyzowanych metod budowania procesów zarządu, zarządzania konfiguracją, świadomości aktywów, rozlokowywania i automatyzacji systemu dzięki temu zarządzanie ryzykiem będzie mieć miejsce niemal na poziomie nieświadomym. Automatyzacja wymogów i fazy testowania również może zawierać elementy ochrony bezpieczeństwa i prywatności, tworząc w ten sposób podwaliny porządku dostosowane do strategii cyberbezpieczeństwa. Standardowe procedury postępowania, elementy bezpieczeństwa i punkty kontrolne również można wbudować do nowych wzorów środowiskowych na etapie ich definiowania. Wiodące organizacje decydują się na modernizację infrastruktury wymuszając jednocześnie daleko idącą standaryzację konfiguracji fizycznych i logicznych. Jasno określone, konsekwentnie wdrażane i ściśle przestrzegane standardy potencjalnie mogą okazać się dobrodziejstwem z perspektywy cyberbezpieczeństwa. Systemy operacyjne, aplikacje i usługi, które nie są dostosowane do regulacji i do których nikt nie wprowadził poprawek są pełne słabych punktów. Eliminacja różnic i proaktywne zabezpieczanie nowo określonych wzorców może ograniczyć potencjalne zagrożenia i dokładniej określić profil ryzyka danej firmy. 76

13 Programowalne środowisko Od czego zacząć? Potencjalny zakres oddziaływania inicjatyw z dziedziny programowalnego środowiska może zniechęcać każde centrum danych, serwer, urządzenie sieciowe czy stanowisko może znaleźć się w polu ich oddziaływania. Co więcej, ryzyko, jakie ze sobą niosą takie inicjatywy jest duże, zważywszy, że całe przedsiębiorstwo i jego działalność są uzależnione od restrukturyzacji zaplecza. Dla dopełnienia obrazu sytuacji warto dodać, że takie projekty mogą przynieść długofalowe korzyści biznesowe, jednak nie da się precyzyjnie określić ich bezpośredniego oddziaływania na wyniki finansowe z działalności firmy (zależnie od stosowanego modelu kosztów IT i zasad dotyczących obciążeń zwrotnych). Biorąc pod uwagę ogrom wysiłku i związane z tym koszty, czy warto walczyć o środki finansowe i uwzględnienie projektów z zakresu programowalnego środowiska na liście priorytetów? Jeśli tak, to od czego zacząć? Poniżej prezentujemy czego nauczyliśmy się od firm, które jako pierwsze podjęły inicjatywy w tym zakresie: Kreatywne finansowanie. Pracując z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów budżetowych wiele organizacji klasyfikuje wysiłki związane z utworzeniem SDDC jako nowe, jednorazowe inwestycje. Takie podejście nie wpływa na budżety jednostek operacyjnych czy poszczególne dziedziny działalności gospodarczej. Coraz częściej przedsiębiorstwa poszukują bardziej kreatywnych metod finansowania swoich inwestycji SDDC/SDI. Przykładowo, niektórzy dostawcy zgadzają się na pokrywanie kosztów początkowych osiągając zwrot z inwestycji dzięki zrealizowanym w czasie oszczędnościom. Inni z kolej chcą czerpać zyski długofalowo poszukując sposobów monetyzacji kolejnych elementów w ramach rozbudowy platformy. Wzory. Elastyczność programowalnego środowiska potencjalnie pozwala każdemu zespołowi skonfigurować własny zestaw komponentów wirtualnych, który będzie odpowiednio dopasowany do jego szczególnych potrzeb i sytuacji - może to negatywnie odbijać się na potencjale korzyści w zakresie efektywności. Z tego powodu przedsiębiorstwa już od pierwszego dnia powinny obowiązkowo wprowadzić standaryzację i narzucić swoim zespołom korzystanie z wzorcowych schematów. Ustalenie pewnego rytmu, modelu powszechności od samego początku zmniejszy poziom złożoności, pozwoli na ustalenie lepszych warunków w negocjacjach z dostawcami odnośnie komponentów bazowych (przy założeniu, że wzory będą nastawione na niezróżnicowane usługi) i pozwoli na wypracowanie standardowych procedur z zakresu bezpieczeństwa, kontroli i monitoringu, które można automatycznie wdrażać i realizować. Spotkajmy się na środku drogi. Niech organizacja infrastrukturalna pracuje na rzecz programowalnego centrum danych, dzięki odpowiednio sformułowanym śmiałym celom. Tymczasem trzeba porozmawiać z zespołami ds. rozwoju aplikacji i wspólnie ustalić jak najlepiej skonstruować nowe platformy i usługi infrastrukturalne. Będą potrzebne nowe standardy, wzory i nowe podejście; dzięki zwiększeniu świadomości, nowe aplikacje mogą być przystosowane i gotowe do użytku natychmiast po przygotowaniu środowisk. Nie wystarczy po prostu przenieść. Architektura i rozwój mają znaczenie. Oprócz wszystkich czynności związanych z migracją środowiska operacyjnego, aktywa funkcjonujące w sieci, w pamięci i na serwerach prawdopodobnie też będą wymagać poprawek. Bezpośrednie odnośniki do adresów sieciowych, struktur danych czy komponentów serwera należy przekierować do płyty bazowej. Narzędzia zarządzania wirtualizacją nie mogą dynamicznie skalować ani przejąć funkcji jednowątkowych, prymitywnych aplikacji. Należy pojedynczo przeanalizować istniejące zasoby, aby określić jakie aspekty techniczne trzeba wziąć pod uwagę w toku migracji. Potem trzeba zastanowić się nad potrzebami biznesowymi zarówno nad potencjalnymi korzyściami płynącymi z nowego otoczenia jak i długoterminową wartością nowego rozwiązania. Utowarowienie i otwarte rozwiązania technologiczne. Inteligentne mechanizmy kontroli i umiejętności zarządcze w warstwie oprogramowania mogą także umożliwić organizacjom odejście od dużych, kosztownych i wyposażonych w wiele funkcji elementów sprzętu komputerowego na rzecz tańszych, ustandaryzowanych serwerów rozmieszczonych w bardzo zbliżonych konfiguracjach. Ryzyko 77

14 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT awarii w niezależnym węźle można automatycznie wykryć, a urządzenie wycofać z eksploatacji i zastąpić innym z puli dostępnych zasobów. Takie możliwości spowodowały nagły wzrost ilości stosunkowo nowych graczy na rynku serwerów (np. firma Quanta sprzedała jeden z każdych siedmiu serwerów sprzedanych w roku 2013), a także tańszych produktów wytwarzanych przez dobrze znanych producentów osprzętu. Na fali tego zjawiska pojawiło się wiele standardów i wzorców wdrożeniowych, np. Open Compute Project, OpenStack, Open Rack czy Open Flow. Wyjdź poza centrum danych. Przedsiębiorstwa mogą czerpać wiele różnych korzyści łącząc inicjatywy z zakresu SDDC z szerszymi przekształceniami w ramach pionu IT. DevOp to dobry początek. Dzięki wprowadzeniu automatyki i integracji do zarządzania środowiskiem oraz udoskonaleniu podejść w zakresie zarządzania wymogami, budowania, konfiguracji zarządzania wersjami - oprócz swoich innych ważnych zadań - zespoły ds. współpracy rozwoju i operacji mogą sprostać potrzebom biznesowym w sposób bardziej spójny, a także promować tworzenie idei i ich realizację. Programowalne środowisko nie jest w pełni uzależnione od funkcji DevOps. Jednak razem mogą stworzyć solidną podstawę do zreformowania biznesu IT. 78

15 Programowalne środowisko Wniosek W dojrzałych organizacjach IT przeniesienie spełniających odpowiednie wymogi systemów do SDDC często skutkuje ograniczeniem wydatków o około 20 procent - dzięki temu zaoszczędzone środki można przeznaczyć na inne inicjatywy. 9 Takie zyski mogą być zaczątkiem inwestycji wymaganych w celu wypełnienia potencjału wirtualizacji, poprzez szybkie przeniesienie punktu nacisku z aktywów fizycznych na logiczne oraz obniżenie całkowitych kosztów TCO - pozyskania, instalowania, użytkowania, utrzymywania i w końcu pozbycia się aktywów. Przy zmniejszających się kosztach operacyjnych i wzmożonej efektywności firmy będą w stanie budować lepiej reagujące na potrzeby użytkownika piony informatyczne, które działają dynamicznie i potrafią usuwać ograniczenia i przeszkody w ramach istniejących procedur biznesowych. W efekcie można diametralnie przebudować fundament biznesu i IT. Autorzy Ranjit Bawa, Dyrektor, Deloitte Consulting LLP Rick Clark, Dyrektor, Deloitte Consulting LLP 79

16 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT Przypisy końcowe 1. Deloitte Consulting LLP, Depth Perception: A dozen technology trends shaping business and IT in 2010, 15 czerwca, 2010 r. 2. Dave Bartoletti, Strategic Benchmarks 2014: Server virtualization, Forrester Research Inc., 6 marca 2014 r. 3. Computer Economics, IT spending and staffing benchmarks 2014/2015, rozdział 2, czerwiec 2014 r. 4. Deloitte Consulting LLP, Tech Trends 2014: Inspiring disruption, rozdział 10, 6 lutego 2014 r, tech-trends-2014/, dostęp: 14 stycznia 2015 r. 5. Matthew Mardin, Cisco preparing its datacenters for the next generation of virtualization and hybrid cloud with its Application Centric Infrastructure, IDC, maj 2014 r. 6. Rob Wilson, Cisco asks, New applications are knocking is your data center open for business?, SDX Central, 17 października, 2014 r., https://www.sdncentral.com/companies/featured-video-cisco-opflex-data-center/2014/10/. 7. Stephanie Mann, At IntrinsiQ, private PaaS bolsters software for oncology clinicians, TechTarget, techtarget.com/feature/at-intrinsiq-private- PaaS-bolsters-software-for-oncology-clinicians; Appendra, AmerisourceBergen Speciality Group: Saving community oncology, amerisourcebergen-case-study/. 8. Wszystkie dane statystyczne dotyczą czwartego kwartału 2014 r. 9. Badanie autorskie Deloitte Consulting LLP, 2014 r. 80

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Wyzwanie biznesowe Wdrożenie Korzyści dla Klienta Wnioski o megatrendach

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny dział IT w chmurze

Nowoczesny dział IT w chmurze Nowoczesny dział IT w chmurze Czyli o tym, jak IT może się stać bohaterem biznesu Dariusz Nawojczyk, Maciej Kuźniar 28 lutego 2013 r. Warszawa 1 DLACZEGO CHMURA OBLICZENIOWA JEST REWOLUCJĄ? Punkt zwrotny.

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

EMC ViPR. Pamięć masowa zdefiniowana programowo

EMC ViPR. Pamięć masowa zdefiniowana programowo Pamięć masowa zdefiniowana programowo Software-Defined-Storage Prosta Wyodrębnia pamięć z macierzy fizycznej i umieszcza ją w pojedyńczej puli Centralizuje zarządzanie pamięcią w ramach wirtualnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną)

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) Powszechnie wiadomo, że technologia informatyczna ewoluuje. Ludzie wykorzystują technologię w większym stopniu niż dotychczas. A ponieważ nasi użytkownicy

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

IBM POWER8 dla SAP HANA

IBM POWER8 dla SAP HANA IBM POWER8 dla SAP HANA SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo Success Story Pierwsze wdrożenie w Polsce Dzięki współpracy firm itelligence, COMPAREX oraz IBM została zaprojektowana i zrealizowana

Bardziej szczegółowo

Cloud Transcoding Nowe Paradygmaty, Wysoka Dostępność i Wskaźniki ROI. Maj 2017

Cloud Transcoding Nowe Paradygmaty, Wysoka Dostępność i Wskaźniki ROI. Maj 2017 Transforming Video Delivery Cloud Transcoding Nowe Paradygmaty, Wysoka Dostępność i Wskaźniki ROI Maj 2017 Cel Prezentacji Podstawy wirtualizacji i technologii sieci definiowanej przez oprogramowanie (SDN,

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja sieci - VMware NSX

Wirtualizacja sieci - VMware NSX Wirtualizacja sieci - VMware NSX Maciej Kot Senior System Engineer mkot@vmware.com 2014 VMware Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Software-Defined Data Center a Usługi Sieciowe Software-Defined Data Center

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania MPTI

Model funkcjonowania MPTI Model funkcjonowania MPTI Your place to be małopolskie centrum nowej gospodarki platforma MPTI zróbmy to razem otwarte innowacje wg MPTI smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się tutaj ty wiesz

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa nowej generacji. Maciej Kuźniar 26 listopada 2015

Chmura obliczeniowa nowej generacji. Maciej Kuźniar 26 listopada 2015 Chmura obliczeniowa nowej generacji Maciej Kuźniar 26 listopada 2015 Czym jest chmura typu IaaS? Chmura to konkretne zasoby fizyczne w konkretnym centrum danych. Podłoga, zasilanie, szafy, switche, routery,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Zarządzanie kompetencjami pracowników Zarządzanie kompetencjami pracowników Kompetencje IT w dobie cyfryzacji i informatyzacji życia gospodarczego Baza wymaganych kompetencji i jej zmiana w czasie Kompetencje a stanowisko pracy Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Totally Integrated Automation dla Cyfrowych Przedsiębiorstw Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Na drodze do Cyfrowego Przedsiębiorstwa z firmą Siemens Internet stał się realną częścią rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 13 maja 2014 www.hyperone.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

Comparex It przyszłości już dziś.

Comparex It przyszłości już dziś. Comparex It przyszłości już dziś. Janusz Krzyczkowski www.pc-ware.com/group 1 Grupa PC-Ware Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu PC-WARE Group i działamy na rynku IT od ponad trzydziestu lat. 2 Grupa

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Maciej Rak PM (Innovative Technologies) Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji?

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Mariusz K.Kaczmarek 11 czerwca 2015 Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Nasza misja CompFort Meridian Polska dostarcza innowacyjne usługi i rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Ćwiczenia Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 1983 - początek działalności 1985 - sprzedaż komputerów

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

Atena.Insurance Platform

Atena.Insurance Platform Pełna obsługa procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń na życie Atena.Insurance Platform Life Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie budować i wdrażać zabezpieczenia do walki z wyłudzeniami?

Jak skutecznie budować i wdrażać zabezpieczenia do walki z wyłudzeniami? Jak skutecznie budować i wdrażać zabezpieczenia do walki z wyłudzeniami? Tomasz Imbiorowski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Bank Pocztowy SA Dariusz Wojtas, Head of Product Management, IMPAQ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Artur Binczewski, Bartosz Gajda, Wiktor Procyk, Robert Szuman Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Adam Grzech, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Chudzik Politechnika

Bardziej szczegółowo

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw.

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Single Sign On Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Jednocześnie systemy te przechowują coraz

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing

Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing Piotr Beńke Manager of STG Client Architects, STG Poland & Baltics 28 Maj 2012 Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing Agenda Gdzie zmierza IT trochę o liczbach Chmura definicja, atrybuty,

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

EMC ViPR Pamięć masowa definiowana programowo

EMC ViPR Pamięć masowa definiowana programowo EMC ViPR Pamięć masowa definiowana programowo Prawdziwa wirtualizacja Karol Boguniewicz, vspecialist, EMC Mirosław Kulka, Systems Engineer, EMC 1 Tradycyjne spojrzenie na Centrum Danych MESSAGING ERP/CRM

Bardziej szczegółowo