Ambient computing Niech Internet rzeczy pracuje dla ciebie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ambient computing Niech Internet rzeczy pracuje dla ciebie"

Transkrypt

1 Niech Internet rzeczy pracuje dla ciebie

2

3 Ambient computing Niech Internet rzeczy pracuje dla ciebie Rozwój wbudowanych czujników i urządzeń połączonych: w domu, w przedsiębiorstwie i w ogóle na świecie daje ogromne możliwości. Jednak ich wykorzystanie w biznesie wymaga odpowiedniego ukierunkowania - celowego łączenia zaawansowanych technologicznie urządzeń, narzędzi analitycznych, systemów bezpieczeństwa, baz danych i platform integracyjnych w jeden spójny system. Ambient computing, czyli swoisty system inteligentnego otoczenia, to efekt zastosowania czujników, urządzeń, sztucznej inteligencji i innych czynników, które pozwalają na wykorzystanie Internetu rzeczy. Internet rzeczy (IR) wchodzi w fazę dojrzałości kończy się już niezgrabny etap młodzieńczy. Ponad 15 lat temu Kevin Ashton rzekomo ukuł ten termin w celu opisania możliwości, jakie posiadają maszyny i inne urządzenia, aby zastąpić ludzi w wykonywaniu zadań związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i interpretacją danych w sieci komputerowej. Nawet w najwcześniejszym okresie potencjał Internetu rzeczy był osadzony w kontekście biznesowym: Ashton użył tego sformułowania w trakcie prezentacji skierowanej do globalnej firmy konsumpcyjnej, która wprowadzała na rynek metodę przekształcenia łańcucha dostaw na bazie techniki radiowego przesyłu danych. 1 Warto wspomnieć, że idea Internetu rzeczy od lat istnieje w umysłach twórców science fiction począwszy od Star Trecka po Jetsonów. Przejdźmy do teraźniejszości. Jest rok Internet rzeczy, podobnie jak przetwarzanie w chmurze i wielkie zbiory danych, czeka na znaczące, sejsmiczne zmiany w świecie informatyki. Jednak zmiany te aby dzięki nim można było przełożyć potencjał IR na odpowiednie zastosowanie biznesowe wymagają prostych a jednocześnie angażujących scenariuszy. Organizacje badają możliwości wykorzystania Internetu rzeczy, ale niektóre z nich mają jedynie mgliste pojęcie o tym zjawisku. W celu zrealizowania potencjału IR należy umieć spojrzeć poza fizyczną naturę rzeczy, rolę sensorów, maszyn czy innych urządzeń jako sygnalizatorów i mechanizmów uruchamiających, bo choć niewątpliwie, są to ważne udoskonalenia, stanowią one tylko elementy całości układanki. Innowacyjność wynika bowiem z zestawienia tych elementów w taki sposób, aby można było osiągnąć coś cennego inaczej oglądać, rozumieć i reagować na otaczający je świat niezależnie lub na równi z ludzkimi odpowiednikami. Ambient computing, czyli swoisty system inteligentnego otoczenia, polega na fuzji silnego zaplecza złożonego z czujników oraz potencjalnie, mechanizmów uruchamiających z ekosystemem rzeczy, które mogą reagować na to, co dzieje się w biznesie będąc nie tylko statycznymi, z góry określonymi strumieniami pracy, skryptami kontrolnymi i procedurami operacyjnymi. Wymaga to możliwości w zakresie: integracji przepływu informacji pomiędzy różnymi rodzajami urządzeń, które zostały niezależnie wyprodukowane przez różnych producentów na świecie, na bazie zastrzeżonych danych i technologii, przeprowadzenia analiz i zarządzania obiektami fizycznymi i zdarzeniami niskiego poziomu w celu wykrywania sygnałów i przewidywania oddziaływania, 35

4 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT uporządkowania tych sygnałów i obiektów w celu wypełnienia zdarzeń złożonych oraz kompleksowych (end-to-end) procesów biznesowych, zabezpieczenia i monitorowania całego systemu urządzeń, łączności i wymiany informacji. System inteligentnego otoczenia istnieje, jeśli organizacja posiada wszystkie wyżej wskazane umiejętności i możliwości dzięki temu Internet rzeczy będzie wyniesiony ponad funkcje usprawniające czy gromadzenie informacji do rangi czynnika sprawczego, który wykorzystuje urządzenia i sygnalizatory, aby zrobić coś dla biznesu. W ten sposób akcent przesuwa się z atrakcyjności współpracujących ze sobą inteligentnych przedmiotów na procesy i przekształcenia modeli biznesowych. Co to za coś? Nacisk na stronę równania, na której znajdują się rzeczy jest naturalny. Produkcja, materiały i informatyka stale pracują na rzecz osiągania lepszych wyników przy mniejszych nakładach i niższych wymogach zasobowych. Postęp techniczny w zakresie czujników, przetwarzania i łączności pozwala na stosowanie inteligentnych systemów niemal wszędzie. Począwszy od silników odrzutowych po termostaty, od łatwych do połknięcia tabletek po wielkie piece, od sieci energetycznych po samojezdne wózki do przewożenia ciężkich przedmiotów zostało już bardzo niewiele barier do pokonania na drodze do inteligentnej współpracy maszyn z naszą pracą i życiem. Dane i usługi, jakie mogą nam zaoferować poszczególne rzeczy, tez ewoluują: stan wewnętrzny: tętno i powiadomienia dot. stanu zdrowia, potencjalnie również diagnostyka i dodatkowe raporty o stanie (np. poziom zużycia baterii, poziom wykorzystania pamięci/ procesora, siła sygnału, up-time, wersja oprogramowania/ platformy), lokalizacja: przekazywanie informacji na temat lokalizacji fizycznej za pośrednictwem GPS, GSM, pomiarów triangulacyjnych czy innych technik, cechy fizyczne: monitoring otoczenia wokół urządzenia, w tym wysokości nad poziomem morza, orientacji, temperatury, poziomu wilgotności, promieniowania, jakości powietrza, hałasu i wibracji, cechy funkcjonalne: inteligencja wyższego poziomu wbudowana w urządzenie używane do opisu procesów biznesowych lub cech pracy, usługi sterowania: możliwość zdalnego uruchamiania, zmiany lub wstrzymania czynności lub cech fizycznych urządzenia. Bardzo często włączenie inteligentnego systemu do nowego produktu jest konkurencyjną koniecznością. Rewolucja już dawno się rozpoczęła. Szacuje się, że w ramach linii produkcyjnych oraz w sieciach energetycznych, pojazdach, biurach, kontenerach czy w domach zamontowano już ok. 11 miliardów czujników. Jednak wiele z niech nie podłączono do żadnej sieci, nie wspominając o Internecie. 2 Wykorzystanie takich czujników to wyzwanie, podobnie jak decyzja które z 1,5 tryliona przedmiotów na świecie należy usieciowić i po co. 3 Celem nie powinien tu być Internet Wszechrzeczy, ale raczej Sieć Pewnych Rzeczy, które wyselekcjonowano nie przypadkiem i włączono do układu z rozmysłem. W różnych branżach i lokalizacjach możliwości nie brakuje - połączone i komunikujące się ze sobą miasta i społeczności, produkcja, sprzedaż detaliczna, opieka zdrowotna, ubezpieczenia ropa i gaz. Przekraczając granice rzeczy W szerszej pespektywie, system ambient computing powinien opierać się na świadomych, celowych wyborach. Analityka będzie mieć duże znaczenie w tym względzie przekształcanie danych w sygnały, a sygnałów w spostrzeżenia i wiedzę. Dla przykładu, zastanówmy się nad kwestiami związanymi z transportem. Wbudowanie czujników i mechanizmów kontrolnych do lokomotyw, wagonów kolejowych oraz na przestrzeni mil torów w ramach amerykańskich kolei klasy I to tylko zaczątek modernizacji. Wykraczając poza granice wbudowywania sensorów, firmy takie jak General Electric (GE) tworzą modele i narzędzia predyktywne dla potrzeb pociągów i placów magazynowych. Modele i narzędzia optymalizują tempo przejazdu biorąc pod uwagę wagę, prędkość, spalanie paliwa, ukształtowanie terenu i natężenie ruchu. Do korzyści należą: szybkie pociągi, odpowiednio skonfigurowane cykle konserwacji oraz możliwość usprawnienia i odpowiedniego podziału na i załadunku towarów. 4 Przykład firmy GE wskazuje na potrzebę współpracy i komunikacji między szeroką gamą urządzeń, 36

5 Od Internetu rzeczy do ambient computing, czyli systemu inteligentnego otoczenia: System koncentryczny. Internet rzeczy funkcjonuje dzięki czujnikom i mechanizmom uruchamiającym wbudowanym w urządzenia, które komunikują się fizycznie i funkcjonalnie ze swoim otoczeniem. Taka komunikacja leży u podstaw systemu ambient computing, który wykorzystuje środowisko dla potrzeb procesów biznesowych i wniosków. Czujniki i łączność Komponenty, które umożliwiają wbudowanie do przedmiotów inteligencji i możliwości komunikacji. Ekosystem urządzenia Nowe usieciowione i inteligentne urządzenia z różnych kategorii dzięki którym starsze przedmioty można włączyć do inteligentnej sieci. Usługi w ramach otoczenia Budowa systemu inteligentnego otoczenia i usług dzięki czujnikom i urządzeniom. Przypadki użycia a Reprezentatywne scenariusze branżowe wykorzystania ambient computing. CZUJNIKI temperatura, lokalizacja, dźwięk, ruch, światło, wibracje ciśnienie, napięcie elektryczne. URZĄDZENIA URUCHAMIAJĄCE zawory, przełącza, energia elektryczna, wbudowane mechanizmy kontrolne, alarmy, ustawienia w ramach urządzenia. KOMUNIKACJA: RFID, NFC, ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi, WiMax, cellular, 3G, LTE, satellite. TOWARY KONSUMPCYJE Smartfony, tablety, zegarki, okulary, zmywarki, pralki, termostaty. PRZEMYSŁOWE maszyny budowlane, sprzęt produkcyjny, sprzęt wydobywczy, silniki, systemy transmisyjne, magazyny, inteligentne domy, mikrosieci, systemy mobilne i transportowe, systemy HVAC. INTEGRACJA komunikaty, jakość usług, niezawodność. PORZĄDOWANIE kompleksowe przetwarzanie zdarzeń, mechanizmy reguł, zarządzanie i automatyka procesów. ANALITYKA monitoring anomalii i zgodności z podstawowymi wzorcami, wykrywanie sygnałów, modelowanie zaawansowane i predyktywne. BEZPIECZEŃSTWO kodowanie, zarządzanie uprawnieniami, potwierdzenie tożsamości użytkownika, niezaprzeczalność. PODSTAWOWE efektywność, ograniczenie kosztów, monitoring i dostrajanie, zarządzanie ryzykiem i wynikami. ZAAWANSOWANE innowacyjność, wzrost przychodów, spostrzeżenia biznesowe, podejmowanie decyzji, zaangażowanie klientów, optymalizacja produktów, przejście z transakcji do relacji i z towarów do wyników. LOGISTYKA Zarządzanie aktywami i zapasami, monitoring floty, optymalizacja tras. PRZEMYSŁ ZDROWOTNY Spersonalizowany proces leczenia, zdalna opieka nad pacjentem. MECHANIKA Bezpieczeństwo pracowników, zdalne wyszukiwanie potencjalnych zagrożeń, konserwacja prewencyjna. PRODUKCJA Usieciowiona flota maszynowa, automatyka. Źródło: a Deloitte Development LLC, The Internet of Things Ecosystem: Unlocking the business value of connected devices, 2014, dostęp: 7 stycznia

6 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT dostawców i graczy od partnerów po konkurentów, od klientów po obserwatorów i podmioty podobne (takie jak dostawcy usług telekomunikacyjnych czy przedstawiciele sektora telefonii komórkowej). Siła ambient computing po części wynika z prawa Metcalfe a, które mówi, że użyteczność sieci telekomunikacyjnej rośnie proporcjonalnie do kwadratu liczby urządzeń (użytkowników) do niej podłączonych. Wiele nawet bardziej zajmujących potencjalnych scenariuszy wykracza poza granice organizacyjne wymuszając współpracę ze stronami zewnętrznymi lub między departamentami firmy. Nieostre granice mogą rozbić sponsoring, rozproszyć zobowiązania inwestycyjne i przygasić ambicje. Mogą też prowadzić do izolacjonizmu i inkrementalizmu. Wszelkie wysiłki w takiej sytuacji są bowiem ograniczone, a granice te wyznacza bezpośrednia kontrola organizacji a nie szersze umiejętności analityczne, integracyjne i porządkowe, które będą wymagane jeśli organizacja chce podjąć działania w celu zaszczepienia idei ambient computing w swoim środowisku. Ekosystemy prawdopodobnie będą musiały się zmienić i promować standardy sektorowe, zachęcać do dzielenia się poprzez konsorcja; będą też musiały odejść od zastrzegania swoich praw na rzecz otwartych, opartych na standardzie produktach pochodzących od stron trzecich. Zjawisko ambient computing to coś więcej niż angażowanie bardziej zautomatyzowanych i pełniejszych metod gromadzenia informacji na temat realnych zachowań. Ambient computing wykorzystuje również dane historyczne i społecznościowe do wykrywania wzorców, przewidywania zachowań i stymulowania działań korygujących. Dyscyplina danych jest więc niezwykle ważna obejmuje ona zasadnicze metody zarządzania podstawowymi danymi umożliwiające ich przekazywanie i dostarczające strategii wykrywania i przechowywania strumienia nowych informacji pochodzących z usieciowionego środowiska. Przedmioty mogą dziennie generować terabajty danych, które trzeba następnie przetworzyć, aby mogły one stać się podstawą do podejmowania decyzji. Wyłaniają się niezależne wzory architektoniczne opierające się na różnych założeniach filozoficznych: wbudowanie inteligencji do urządzeń końcowych (każdego lub prawie każdego urządzenia), w sieci, wykorzystanie instytucji cloud brokera, lub inteligentne systemy umiejscowione w centralnym ośrodku przedsiębiorstwa. W różnych organizacjach mogą sprawdzać się różne rozwiązania - dokonując wyboru należy odwołać się do przypadków użycia i analizy oczekiwanych rezultatów. Jednak najważniejszy może okazać się ostatni element układanki: jak wykorzystać elementy zawierające wbudowaną inteligencję i informacje przez nie dostarczane. Po raz kolejny, są różne możliwości. W scentralizowanych organizacjach mechanizmy zarządzania procesami są wykorzystywane w celu automatyzacji układów czujnikowych, podejmowania decyzji i reagowania. Inną możliwością jest zdecentralizowana automatyka, w ramach której mechanizmy reguł są wbudowane do punktów końcowych, a poszczególne węzły samodzielnie podejmują działania. Jednak w wielu przypadkach system inteligentnego otoczenia (ambient computing) jest nowoczesną metodą aktywizacji superinteligencji (amplified intelligence) 5, w ramach której aplikacje lub wizualizacje dają ludziom podstawy do działania w sposób nowatorski. Być może, nadszedł czas maszyn czas rozprzężenia i odłączenia naszej świadomości świata od czysto ludzkich metod postrzegania niewolniczo uzależnionych rozmyślnej obserwacji i zapisu przebiegu zdarzeń. Jednak automatyzacja maszynowa przeciera szlaki. Rzeczywisty przełom, w wymiarze biznesowym i społecznym, nastąpi poprzez połączenie ze sobą danych, odpowiednich czujników, rzeczy i ludzi w taki sposób, aby poprawić jakość życia, inaczej wykonywać pracę i na nowo zdefiniować zasady konkurencji. 38

7 Wnioski z pierwszej linii frontu Od liczników po sieci ComEd, firma należąca do grupy Exelon, która dostarcza elektryczności 3,8 milionom odbiorców na północy stanu Illinois, 6 jest obecnie w toku wdrażania projektu inteligentnej sieci o wartości 2,6 miliarda USD. Celem projektu jest zmodernizowanie starzejącej się infrastruktury oraz instalacja inteligentnych liczników u wszystkich klientów do końca 2018 roku. 7 Projekt ma poprawić efektywność operacyjną, a także dostarczyć klientom informacji i narzędzi umożliwiających lepsze gospodarowanie kosztami i zarządzanie zużyciem energii. Nowe liczniki są wyposażone w zaawansowaną infrastrukturę pomiarową (advanced meter infrastructure AMI), dzięki czemu ograniczą możliwość nielegalnego poboru energii oraz zużycia energii bez aktywacji liczników, zredukują szacowaną ilość rachunków, zminimalizują straty energetyczne i zminimalizują potrzebę manualnego sprawdzania zapisów liczników. Będzie się to wiązać z wieloma korzyściami i usprawnieniami operacyjnymi. Przykładowo, w południowej części Chicago dzięki odczytom liczników z wykorzystaniem technologii AMI wzrosła ilość odczytanych urządzeń z 60 do 98 procent. W zeszłym roku Komisja Handlowa Illinois dała ComEd zielone światło na przyspieszenie programu instalacji inteligentnych liczników, co pozwoli na finalizację projektu na trzy lata przed terminem. 8 Dzięki wprowadzeniu inteligentnej sieci firmie ComEd łatwiej również będzie konserwować i utrzymywać całość infrastruktury. Możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym transformatorów, nadajników oraz liczników pomoże spółce bardziej skutecznie wykrywać, izolować i rozwiązywać problemy związane z konserwacją i utrzymaniem. Inne elementy składowe inteligentnej sieci poprawią komunikację między technikami, operatorami a nawet klientami. Analityka, usytuowana na warstwach integracji i przetwarzania zdarzeń, będzie stanowić integralną część platformy inteligentnego otoczenia spółki. Możliwości związane z bezpieczeństwem i zachowaniem prywatności pomogą chronić spółkę przed atakami na najważniejszą infrastrukturę zapewniając jej zdalny dostęp do poszczególnych liczników a także podgląd wykorzystania energii w danym gospodarstwie domowym czy też w jednostce komercyjnej. ComEd jest obecnie w trakcie opracowywania oferty usług, które dadzą klientom wzgląd do danych na temat ich zużycia energii (z wyszczególnieniem kosztów energii związanych z poszczególnymi urządzeniami). Usługi te będą miały na celu pomóc ludziom proaktywnie kontrolować własne zużycie energii, a także lepiej zarządzać swoimi zasobami w okresach najwyższego zużycia. Projekt wprowadzenia inteligentnej sieci postępuje, a kierownictwo ComEd nadal jest ukierunkowane strategicznie i wykazuje się elastycznością. Gdy pojawiają się nowe możliwości włączenia do systemu zaawansowanych rozwiązań technologicznych, kierownictwo odpowiednio przystosowuje program firmy. Przykładowo, gdy instalowano sieć punktów dostępu AMI, firma podjęła decyzję o umiejscowieniu sieci fizycznie wyżej, niż wymagały tego ówczesne warunki. Dlaczego? Bo dzięki temu otworzyła się potencjalna możliwość zmiany przeznaczenia lub ponownego wykorzystania istniejącej sieci rozproszonej odbiorców indywidualnych w przyszłości, kiedy pojawią się stosowne okoliczności. Rok później firma wprowadziła pilotażowy program oświetlenia ulicznego LED zasilanego z wykorzystaniem potencjału owej sieci rozproszonej. Zważywszy na szybki postęp technologiczny w dziedzinie ambient computing, zarząd ComEd nie zamyka sobie drogi rozwoju i stara się, aby inteligentna sieć pozostała jak najbardziej elastyczna być może, pozwoli to na wykorzystanie nowych rozwiązań, urządzeń i możliwości, które mogą pojawić się w przyszłości. Nie ma jak w domu, szczególnie jeśli to dom świadomy Specjaliści Nest Labs postrzegają wbudowane czujniki i łączność jako środki, a nie jako cele same w sobie. Wymarzyli sobie stworzenie świadomego domu ze szczególnym naciskiem na wygodę, bezpieczeństwo i oszczędność energii. Wiele produktów należących do szeroko rozumianego obszaru Internetu rzeczy koncentruje się wyłącznie na atrybutach technologicznych. Jednak Maxime Veron, dyrektor ds. marketingu produktów w Nest, bagatelizuje technologiczne aspekty oferty firmy stwierdzając: Sam fakt, że urządzenie jest podłączone do sieci nie oznacza, że jest to lepszy produkt. Dobrym przykładem będzie tu Nest Learning Thermostat termostat nowej generacji korzystający 39

8 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT z czujników wykrywających obecność człowieka, posiadający umiejętność zapamiętywania i uczenia się, używający analityki i przetwarzania w chmurze oraz usług sieciowych w celu poznania zwyczajów i planu dnia osób przebywających w pomieszczeniu i odpowiedniego dostosowania się do nich. Firma opracowuje produkty dla klientów, a jej nadrzędnym celem jest łatwość obsługi i eksploatacji tych produktów od momentu zainstalowania: termostat posiada szybkozłączki do instalacji elektrycznej, w podstawę urządzenia wbudowano poziomicę, a zestaw jest wyposażony w śrubokręt z wymiennymi końcówkami, co usprawnia proces montażu urządzenia. Działanie termostatu również przywodzi na myśl cechy charakterystyczne dla ambient computing, bo proces zapisu informacji z czujników, uczenie się zwyczajów i planu dnia osób przebywających w pomieszczeniu i automatyczne dostrajanie w dużej mierze odbywa się bez udziału użytkowników i w ogóle nie jest widoczne. Jak zauważa Maxime Veron: Intencją naszej firmy nie jest oddanie w ręce klienta urządzenia, które trzeba programować. Wizja Nest Labs wykracza poza ramy poszczególnych urządzeń i zmierza w stronę szerzej pojmowanych platform i usług. Firma uruchomiła program partnerski umożliwiający interakcję produktów firmowanych przez strony trzecie z produktami Nest. Zamierzeniem w tym względzie jest poznanie bardziej intuicyjnych sposobów uczenia się i reagowania na preferencje i zwyczaje poszczególnych użytkowników. Przykładowo, samochód może przesłać sygnał do termostatu Nest, aby rozpocząć chłodzenie w jakimś momencie w trakcie wieczornego powrotu użytkownika do domu. Dzięki temu po przyjeździe, temperatura w domu będzie optymalna, choć właściciel nie zmarnuje energii na całodzienne chłodzenie. Innym produktem Nest Labs jest Nest Protect - alarm przeciwpożarowy wykrywający obecność tlenku węgla, który może przesłać wiadomość do urządzenia mobilnego o wykryciu nieprawidłowości, wyłączyć piec grzewczy, jeśli wykryje obecność tlenku węgla (w przypadku, gdy klient posiada również termostat Nest) oraz podłączyć się do firmowej kamery Dropcam, która zachowa zapis wideo pokazujący co się działo w pomieszczeniu w chwili uruchomienia alarmu. Powyższe scenariusze obejmują nie tylko łączność i współdziałanie urządzeń, ale opierają się także na wyższych poziomach organizacji, uporządkowania i analityki, jak również zaawansowanych choć prostych rozwiązaniach dla klienta. W 2014 roku firma Net Labs została przejęta przez Google. Net Labs większość swoich rozwiązań technologicznych wypracowuje wewnętrznie bazując na założeniu, że stosowanie takich samych standardów i dyscypliny od początku do samego końca procesu produkcji a dotyczy to sprzętu, oprogramowania, wprowadzanych danych zewnętrznych, czujników, i opracowywania aplikacji - ostatecznie będzie skutkować stworzeniem lepszego produktu dla klienta, który będzie mógł zamieszkać w świadomym domu. Koniec z krążeniem po okolicy w poszukiwaniu miejsca parkingowego Zapewne niejeden z czytelników tego raportu doświadczył problemów z parkowaniem. Czasem tak trudno znaleźć miejsce w danej okolicy, że potem omijamy ją szerokim łukiem wybierając restauracje czy sklepy w innych rejonach. Jednocześnie, ze względu na to, że mandaty za nieprawidłowe parkowanie i opłaty za parkometry często stanowią poważne źródło przychodów jednostek odpowiedzialnych za publiczne parkowanie czy organizacji będących w posiadaniu parkingów, wszelkie okazje do rozwiązania problemów frustrujących posiadaczy aut, kwestii związanych z zanieczyszczeniem i utraconymi zyskami poprzez wprowadzenie lepszych przepisów parkingowych mogą być odkładane w czasie lub wręcz ignorowane. I tu wkracza Enter Streetline, Inc. - firma wywodząca się z okolic zatoki San Francisco, która specjalizuje się w likwidowaniu trudności związanych z kwestiami parkingowymi od podstaw, dzięki swoim rozproszonym technologiom sieciowym, danym w czasie rzeczywistym i platformie aplikacji parkingowych. Podejście stosowane przez Streetline ma trzy warstwy. Po pierwsze, umieszczając platformę w nowej lokalizacji Streetline instaluje czujniki, które wskazują, czy dane miejsce parkingowe jest zajęte czy wolne. Druga warstwa to pośrednia platforma komunikacyjna posiadająca zdolność uczenia się, która łączy dane historyczne i dane w czasie rzeczywistym pochodzące z czujników w celu określenia stopnia ważności zdarzenia parkingowego (rzeczywistego przyjazdu lub odjazdu) i aktualizuje obecny status każdego miejsca w części backend systemu. Narzędzie typu inference engine, czyli interpretator reguł logicznych, eliminuje fałszywe sygnały, takie jak śmiecie zostawione na miejscu parkingowym czy chwilowe zatrzymanie samochodu na miejscu. 40

9 Ostatnia warstwa to aplikacja zawierająca różnorodne narzędzia mobilne i sieciowe przekazujące na bieżąco (co do minuty) informacje o stanie miejsc parkingowych kierowcom, właścicielom pobliskich przedsiębiorstw, władzom miejskim oraz funkcjonariuszom służb parkingowych w okolicy ulokowania czujników. Aplikacja Streetline s Parker doprowadza kierowców do wolnych miejsc parkingowych, dzięki czemu skraca czas dojazdu, redukuje ilość przejechanych kilometrów oraz zmniejsza poziom frustracji. Dzięki współpracy z wiodącymi dostawcami usług płatności mobilnych, aplikacja Parker daje możliwość dokonywania opłat w parkometrach drogą elektroniczną, bez konieczności zaglądania do kieszeni w poszukiwaniu drobnych. Ponadto, kierowcy pojazdów mogą zdalnie płacić za dodatkowy czas, co umożliwia unikanie mandatów. ParkerMap umożliwia firmom tworzenie elektronicznych map z dostępnymi na danym obszarze miejscami parkingowymi, ze wskazaniem godzin i wysokości opłat. Korzystając z aplikacji ParkerData Availability miasta mogą publikować informacje na temat miejsc parkingowych w formie dynamicznych tablic informacyjnych rozmieszczonych w strategicznych miejscach w mieście. Razem takie różnorodne metody dają możliwość szybszego znalezienia miejsca do parkowania, co z kolei zwiększa rotację miejsc parkingowych w efekcie potencjalnie może wzrosnąć ruch pieszych oraz wyniki sprzedaży w lokalnych sklepach. Badania wykazały, że inteligentne systemy do parkowania lokalnie wspomagają biznes potwierdza to dwunastoprocentowy wzrost przychodów podatkowych związanych ze sprzedażą w jednym z miast, które zakupiło system Streetline. 9 Ponadto, miasta, uniwersytety i firmy posiadające parkingi w danej okolicy mogą uzyskać dostęp do informacji na temat utylizacji i tendencji, a także rekomendacji co do ulepszenia procedur parkingowych i cen. Organy ochrony porządku publicznego również posiadają dostęp do podobnych informacji, co pomaga funkcjonariuszom tych organów w zwiększeniu efektywności i wydajności nawet o 150 procent. 10 Produkty Streetline są stosowane w 40 miejscach na świecie. Obecnie, firma szuka sposobów zwiększenia tempa wcielania w życie swoich technologii poprzez nowe zastosowania, sponsoring oraz wprowadzenie interfejsu API za opłatą. Bada także możliwości wychwytywania nowych rodzajów danych, takich jak na przykład temperatura przygruntowa, poziom hałasu, jakość powietrza czy ciśnienie wody. Zaczęło się od chęci ułatwienia życia kierowcom na zatłoczonych ulicach San Francisco. Dziś pomysł szybko przeradza się w podstawę inteligentniejszych miast czy Internetu rzeczy na globalną skalę. Produkty na platformy Grupa Bosch co nieco wie na temat przełomowych technologii i ich potencjału w biznesie. Ta trzecia co do wielkości prywatna firma na świecie jest producentem szerokiej gamy artykułów, począwszy od dóbr konsumenckich a skończywszy na sprzęcie przemysłowym - produkuje między innymi sprzęt będący podwaliną ambient computing. Grupa Bosch w roku 2014 wytworzyła około miliarda czujników mikrosystemowych (MEMS). W uznaniu potencjału Internetu rzeczy Bosch chce wbudować do swoich produktów inteligencję i możliwości współpracy w ramach wszystkich swoich jednostek biznesowych, a jest ich ponad 350. W roku 2008 firma założyła jednostkę o nazwie Bosch Software Innovations (Bosch SI), której zdaniem jest wdrażanie rozwiązań z zakresu Internetu rzeczy i ambient computing dla potrzeb środowisk biznesowych: Próbujemy zaprząc nasze stutrzydziestoletnie doświadczenie do pracy na rzecz komunikacji i łączności - mówi Troy Foster, dyrektor ds. informatyki w Bosch SI w obu Amerykach. Bosch SI postrzega swoją misję z perspektywy oprogramowania dla przedsiębiorstwa. Nie zważając na ograniczenia narzucane przez urządzenie, firma podejmuje działania, aby uruchomić takie inteligentne procesy i ścieżki decyzyjne, które czerpią wartość z danych. W tym celu platforma Internetu rzeczy w Bosch SI składa się z czterech zasadniczych elementów oprogramowania: poziomu maszynowego, zarządzania procesami biznesowymi, zarządzania zasadami biznesowymi oraz narzędzia analitycznego. System IR został tak zaprojektowany, aby mógł pomieścić zwiększającą się ilość danych w miarę, jak czujniki stają się mniejsze i tańsze, co przyczynia się do ich upowszechnienia. Reguły można konfigurować - umożliwia to rozwój i wykorzystywanie praktycznych spostrzeżeń i zdobytej wiedzy. Przykładowo, Bosch SI obecnie pracuje nad rozwiązaniami ze sfery konserwacji prewencyjnej, które wykorzystują możliwości analityki predyktywnej, jakie niesie ze sobą Internet rzeczy w zakresie analizy systemu i danych dotyczących wydajności 41

10 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT pochodzących z czujników wbudowanych do sprzętu przemysłowego. Celem w tym względzie jest przewidywanie awarii sprzętowych i proaktywne wykonywanie prac konserwacyjnych. Koszty szybko się piętrzą gdy psuje się linia produkcyjna czy urządzenia górnicze w odległej lokalizacji, więc zapobieganie awariom sprzętu pozwala osiągnąć duże oszczędności. Inne przykłady to poprawa widoczności urządzeń zainstalowanych w terenie, zaczynając od sprzętu produkcyjnego po automaty do sprzedaży towarów. Bosch SI pomaga także producentom aut i ich dostawcom w doskonaleniu produktów. W związku z tym potrzebuje informacji na temat samochodów znajdujących się w użytkowaniu, aby lepiej zrozumieć jak działają ich elementy składowe na przykład skrzynia biegów (układ napędowy). Wcześniej tego typu dane można było zdobyć, gdy samochód oddawano do przeglądu. Dziś czujniki i narzędzia telematyczne mogą przekazywać dane bezpośrednio z samochodu do producenta. Wykorzystując podobne technologie Bosch pomaga firmom ubezpieczeniowym korzystać z modeli ochrony ubezpieczeniowej opartych na danych dot. użytkowania zamiast hipotetycznych obliczeń poziomu ryzyka. Oprócz ulepszania istniejących produktów i procesów czy wspomagania producentów w usprawnianiu ich pracy, Internet rzeczy pozwala na uruchamianie nowych modeli biznesowych: Rozważamy wiele różnych możliwości, między innymi inteligentne domy, mikro-sieci elektroenergetyczne, oraz ubezpieczenia samochodowe zależne od ich użytkowania mówi pan Foster. Wiele pomysłów i modeli, które kiedyś uważano za niewspółmiernie drogie czy nierealistyczne stało się dziś możliwe dzięki postępom Internetu rzeczy. 42

11 Mój punkt widzenia Dr Richard Soley, Prezes i Dyrektor Generalny, Object Management Group Dyrektor Zarządzający, Industrial Internet Consortium Jako kierownik Object Management Group, jednego z największych konsorcjów na świecie założonych w celu ustanowienia standardów technologicznych, często słyszę pytanie: kiedy powstaną standardy dotyczące Internetu rzeczy? 11 Zwykle moim rozmówcom chodzi o to, kiedy powstanie język ułatwiający współpracę różnym czujnikom, mechanizmom uruchamiającym i urządzeniom z nimi połączonym, które występują w takiej obfitości w naszych domach, zakładach pracy i w społecznościach. Przy opracowywaniu standardów dla Internetu rzeczy łatwo jest przekazywać bajty i urywki informacji między poszczególnymi przedmiotami istniejące dziś technologie i protokoły w dużej mierze opanowały już wszelkie związane z tym kwestie. Rzeczywiste trudności wiążą się raczej z semantyką uzgodnieniem ujednoliconego znaczenia i kontekstu przekazywanych informacji i zgłaszanych wniosków. W tym zakresie robimy postępy stopniowo - branża po branży, obszar procesowy za obszarem. Dobre wyniki odnotowaliśmy w ograniczonym zakresie stosowania odnośnie rzeczywistych problemów z ograniczoną ilością zaangażowanych czynników, gdzie wyniki są wymierne. Takie samo zasadnicze podejście pomoc przy koordynacji dla potrzeb graczy przemysłowych, integratorów systemów, nowo zawiązanych spółek, ośrodków naukowych i dostawców odnośnie konstruowania prototypowych podłoży testowych umożliwiających sprawdzenie jakie rozwiązania się sprawdzają a jakie nie stanowi podwalinę zasad funkcjonowania Industrial Internet Consortium (IIC) 12. Organizacja IIC doszła do wniosku, że ciekawsze scenariusze zazwyczaj obejmują środowisko graczy, którzy współdziałają w celu dokonania przełomu w modelach biznesowych. Dla przykładu przyjrzyjmy się samojezdnym samochodom, które same w sobie nie stanowią rozwiązań ze sfery Internetu rzeczy - to po prostu samodzielne i niezależne substytuty kierowców. Jednak kiedy takie samochody będą w stanie komunikować się ze sobą i z czujnikami drogowymi, kiedy będą korzystać z usług ambient computing typu analityka, porządkowanie i przetwarzanie zdarzeń celem dynamicznej optymalizacji tras i wzorów zachowania na drodze wtedy trafią na pierwszą stronę księgi dokonań Internetu rzeczy. Porozumiewanie się między samochodami samojezdnymi ma doniosłe konsekwencje nie tylko z punktu widzenia taksówkarzy i osób dojeżdżających, ale również z perspektywy logistyki i transportu towarowego. Proszę pomyśleć: około jedna trzecia wszystkich dziś wytwarzanych produktów żywnościowych ulega zepsuciu na drodze od producenta - rolnika na nasz stół. 13 Potencjalnie, można dużo zyskać dzięki integracji danych dotyczących harmonogramu żniw, poziomów zapasów w sklepach i zwyczajów konsumentów oraz na podstawie odpowiedniej analizy tych informacji celem lepszego dostosowania podaży do popytu. Przykład, który dla mnie jest najbardziej ekscytujący i przerażający zarazem dotyczy kosztów utrzymania. Internet rzeczy umożliwia ograniczenie a potencjalnie wręcz wyeliminowanie nieoczekiwanych kosztów związanych z utrzymaniem dzięki instalacji czujników i monitorowaniu wszystkich czynności pracującego urządzenia, niezależnie od tego, czy jest to silnik odrzutowy, sprzęt medyczny czy system dystrybucji. Zamiast reagować na awarie mechaniczne lub systemowe, inżynierowie mogą działać proaktywnie i likwidować usterki zanim zmienią się one w poważne uszkodzenia. Firmy mogłyby dzięki temu wdrażać systemy, w których nic się nie psuje. Wyobraźmy sobie jaki to może mieć wpływ na przemysł. Byłoby trzeba zrestrukturyzować modele biznesowe opierające się na cyklach wymiany/uzupełnień. Producenci części zamiennych i dostawcy usług naprawczych potencjalnie mogliby przestać istnieć w miarę, jak punkt nacisku w zakresie prac związanych z utrzymaniem przesuwałby się z przedmiotów do wyników. Lista wszystkich możliwych następstw w tym względzie jest oszałamiająca. Gdy osiągniemy poziom łączności na miarę przyszłości, kto będzie odpowiadał za poszczególne kroki w ramach łańcucha dostaw? Całościowa kontrola daje duże możliwości, ale rzadko można ją uzyskać. W miarę jak Internet rzeczy będzie ewoluować, myślę, że zacznie przypominać nowo zintegrowane łańcuchy dostaw, jakie pojawiły się w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku choć nikt nie był w stanie kontrolować łańcucha jako całości, w interesie każdego z uczestników było przekazywanie informacji i zabezpieczanie ich w sposób korzystny dla wszystkich ogniw. Firmom, które rozważają podejmowanie inwestycji w zakresie Internetu rzeczy dałbym następującą radę: nie zwlekajcie. Nawiążcie współpracę z innymi w celu zbudowania prototypów i wypracowania standardów. Bądźcie gotowi inicjatywy dotyczące Internetu rzeczy prawdopodobnie okażą się przełomowe. Na razie nie potrafimy określić dlaczego, ale wiemy jedno: nie stać nas na zlekceważenie zjawiska Internetu rzeczy. 43

12 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT Cyber implikacje Korzystanie z Internetu rzeczy wymaga kilku warstw logicznych i fizycznych, które będą ze sobą sprawnie współpracować. Czujniki, chipy komunikacyjne i sieci to tylko czubek góry lodowej. Dodatkowe usługi w zakresie ambient computing dokładają kolejne warstwy: integrację, organizację i porządek, analitykę, przetwarzanie zdarzeń i mechanizmy reguł. Ostatnia jest warstwa biznesowa procesy i ludzie, którzy wprowadzają w życie scenariusze biznesowe. Między poszczególnymi warstwami istnieją łączenia, a w każdym miejscu łączenia i w każdej warstwie występują zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa. Jednym z bardziej oczywistych zagrożeń jest występowanie dużej ilości potencjalnych miejsc szczególnie narażonych na ataki, często w przedmiotach, które wcześniej nie były podłączone do systemu i nie posiadały wbudowanej inteligencji. Przykładowo, maszyny, urządzenia, floty i pracownicy mogą być wyposażeni w różne czujniki i sygnalizatory, z których wszystkie są potencjalnie narażone na zagrożenia. Dyrektorzy ds. informatyki mogą podejmować działania mające na celu ochronę swoich aktywów przez odpowiednie rozważenie kwestii cyber-logistyki przed wprowadzeniem przedmiotów do środowiska informatycznego. Najlepiej gdyby procesy produkcyjne i dystrybucyjne były wyposażone w odpowiednie mechanizmy kontroli. Jeżeli nie będą, urządzenia zabezpieczające mogą wymagać działań modernizacyjnych, które są ryzykowne i potencjalnie zakłócające dla procesów pracy. Takie kroki zapobiegawcze może dodatkowo komplikować fakt, że fizyczny dostęp do urządzeń włączonych do Internetu rzeczy może okazać się trudny, co potencjalnie niesie ze sobą dodatkowe zagrożenia. Ponadto, aby zabezpieczyć się przed możliwością, że urządzenia zostaną zaatakowane i przeprogramowane, aby działały na niekorzyść organizacji czy jej grupy, liderzy IT powinni wykazać się szczególną ostrożnością, gdy scenariusze ambient computing przechodzą od wykrywania sygnałów do sterowania, bo to etap, na którym urządzenia automatycznie podejmują decyzje i działania w imieniu firmy. Szersze podejście do zabezpieczania środowiska ambient computing wymaga odejścia od zapewniania zgodności z przepisami na rzecz proaktywnego zarządzania ryzykiem. Stały pomiar, zestawianie czynności z podstawowym wzorcem oczekiwanych zachowań może pomóc w wykrywaniu nieprawidłowości dzięki temu, że umożliwia widoczność i kontrolę poszczególnych warstw i punktów ich łączenia. Przykładowo, aktywność i reakcje usieciowionego sprzętu budowlanego, takie jak lokalizacja, godziny pracy, średnia prędkość oraz rodzaj danych umieszczanych w raporcie można w pełni przewidzieć. Wykrywanie wszelkich zachowań, które stanowią odstępstwo od oczekiwanych norm może wywołać całą gamę różnych reakcji, począwszy od odnotowania potencjalnego problemu po przesłanie zdalnie sygnału dezaktywującego urządzenie (kill signal). Z czasem na pewno zostaną wypracowane odpowiednie standardy bezpieczeństwa, ale w najbliższym okresie można oczekiwać, że standardy w tym zakresie będą równie efektywne (czy raczej nieefektywne), co standardy w sieci. Być może, ostatecznie wyłonią się odpowiednie schematy postępowania w zakresie punktów interakcji między poszczególnymi warstwami na podobieństwo metod, jakimi posługują się sieci rozproszone w zakresie kontroli dostępu, monitorowania komponentów fizycznych i logicznych. Tymczasem nadal trudności dotyczące śledzenia, odpowiedzialności za dane oraz tworzenia danych pochodnych pozostają nierozwiązane. Od strony prawnej istnieje również wiele problematycznych kwestii związanych z odpowiedzialnością. Jeżeli na przykład samochód samojezdny weźmie udział w wypadku, kto ponosi odpowiedzialność? Producent? Programista? Człowiek, który obsługuje program? Zahamowanie postępu nie jest właściwym rozwiązaniem; prawdopodobnie potrzebna będzie pełna transparentność na czas, gdy firmy i organy regulacyjne będą tworzyć podstawy prawne dla bezpiecznego i ogólnie zaakceptowanego systemu inteligentnego otoczenia przyszłości. Ponadto, aby pomóc ludziom w lepszej współpracy z maszynami, a maszynom w lepszej współpracy z ludźmi najprawdopodobniej trzeba będzie szczegółowo zaprojektować i skonstruować środowiska oparte na informacjach zwrotnych. Jest duża szansa, że monitoring wydajności i niezawodności systemów inteligentnego otoczenia znajdzie się na liście bieżących wyzwań wymagających opracowania efektywniejszych interfejsów współpracy ludzi i maszyn, wdrożenia skuteczniejszych algorytmów automatyki oraz dostarczania pomocnych podstaw do podejmowania decyzji w celu doskonalenia wyników współpracy ludzi i maszyn, w taki sposób, aby wyniki te charakteryzowały się cechami hybrydowymi (technicznymi i ludzkimi) - stabilnością, czujnością, i odpornością. 44

13 Od czego zacząć? Jest mnóstwo przedstawicieli biznesu, których nie trzeba przekonywać o zaletach i możliwościach wynikających z ambient computing. W niedawno przeprowadzonym badaniu niemal 75% osób zajmujących kierownicze stanowiska stwierdziło, że inicjatywy w zakresie Internetu rzeczy już zostały podjęte. 14 Analitycy i firmy reprezentujące różne branże są bardzo optymistyczni. Według agencji Gartner, do roku 2020 baza przedmiotów w ramach Internetu rzeczy przekroczy 26 miliardów sztuk w skali świata. W związku z tym, bardzo niewielu organizacjom uda się uniknąć wytwarzania inteligentnych produktów czy też włączania inteligentnych przedmiotów do systemów korporacyjnych. 15 Inne prognozy szacują, że wpływy, ekonomiczne, jakie wywiera IR to wielkości rzędu 7,1 tryliona USD do roku , 15 trylinonów w ciągu kolejnych dwudziestu lat 17 i 14 trylionów do roku Jednak przejście od abstrakcyjnego potencjału do mierzalnych inwestycji to najpoważniejsza przeszkoda, która opóźnia postęp. Poniżej prezentujemy czego nauczyliśmy się od firm które jako pierwsze na swoim podwórku wprowadziły systemy inteligentnego otoczenia. Strzeż się pofragmentowania. Wprowadzony w firmie system inteligentnego otoczenia prawdopodobnie przekroczy granice organizacyjne. Przykładowo, sklep przyszłości może wymagać łączenia zadań ze sfery zarządzania, promocji i zbytu, magazynowania, centrum dystrybucji, sprzedaży internetowej i marketingu, które wymagają pozyskania zaangażowania finansowego i politycznego różnych organów decyzyjnych. Ze względu na to, że na rynku brakuje kompleksowych rozwiązań, każdy z silosów może zajmować się własną inicjatywą w najlepszym razie będzie to prowadzić do efektu przyrostowego, a w najgorszym do powielania zadań i ustalenia konkurujących ze sobą priorytetów. Nie zbaczaj z drogi. Ustalenie konkretnego efektu, do którego będziesz dążyć pomoże zdefiniować zakres poprzez wskazanie, które rzeczy należy rozważyć i jaki poziom automatyzacji, inteligencji i pośrednictwa będzie wymagany. Unikaj syndromu świecidełek biorąc pod uwagę, jak przełomowa i ekscytująca może wydawać się technologia, bardzo łatwo dać się skusić. Przede wszystkim Użytkownik. Nawet, jeżeli rozwiązanie jest w dużym stopniu zautomatyzowane, wizja, projekt, wdrożenie i plany w zakresie bieżącego utrzymania powinny uwzględniać łatwość obsługi i użyteczność. Należy stosować symulacje i mapy podróży w celu pokierowania całościowym procesem oraz w celu wskazania w jaki sposób urządzenie wyposażone w czujnik i inteligentny system będzie działać lub jaki będzie udział czynnika ludzkiego w zautomatyzowanych warstwach. Oczy szeroko otwarte. Usieciowienie rzeczy do tej pory znajdujących się poza siecią prawdopodobnie będzie prowadzić do wzrostu kosztów, wyzwań związanych z procesami biznesowymi i barier technicznych. Rozważ sposoby finansowania oraz potencjalne kierunki rozwoju w miarę przystosowywania i obejmowania zakresem sieci kolejnych urządzeń. Czy poszczególne organizacje będą musiały same dźwigać te ciężary, czy też będą go dzielić z innymi firmami z sektora czy ekosystemu albo spoza nich? Ponadto, czy można część inwestycji przerzucić na konsumenta? Choć potrzebne będą analizy biznesowe, nie powinny one wykraczać poza uzasadniony zakres kreatywności. Sieć. Nie zapominaj o tym, jak ważna jest współpraca przedmiotów, szczególnie jeśli chodzi o przedmioty znajdujące się poza stałymi obiektami. W badaniu Forrester Research położono akcent na przerost technologii sieciowych i protokołów, które definiują transmisje radiowe, w tym technologie komórkowe i-fi, Bluetooth LE, ZigBee, and Z-Wave. 19 W ramach planowania należy wprowadzić protokół IPv6 20, szczególnie biorąc pod uwagę, że adresy publiczne w ramach protokołu IPv4 20 są w dużej mierze już zajęte, a w ciągu następnych dziesięciu lat do obiegu wejdą miliardy urządzeń sterowanych przez internet. Bądź gotów na wprowadzenie standardów. Standardy umożliwiają tworzenie interoperacyjnych ekosystemów opartych na kulturze współpracy. Można oczekiwać, że standardy w zakresie interoperacyjności, komunikacji i bezpieczeństwa będą dalej się 45

14 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT rozwijać, a organizacje rządowe, przedsiębiorstwa i dostawcy technologii będą działać w celu rozwiązywania problemów, które z pewnością pojawią się w takim heterogenicznym środowisku. W ciągu ostatnich kilku lat utworzono wiele organów i grup roboczych w celu wyznaczania standardów, takich jak AllSeen Alliance, Industrial Internet Consortium, Open Interconnect Consortium czy Thread Group. 21 Możliwość odwołania się do zasadniczych standardów jest ważna, ale nie należy zwlekać z inwestycjami do ostatecznego sformułowania i akceptacji wszystkich standardów. Idź do przodu i pomóż wyznaczyć standardy, które wpływają na twoją działalność. Aktywizacja przedsiębiorstwa. Wiele organizacji ciągle zmaga się z problemami z wdrożeniem smartfonów i tabletów, z zabezpieczaniem, zarządzaniem, wykorzystywaniem i monitorowaniem nowych urządzeń w miejscu pracy. To wyzwanie zostało dodatkowo utrudnione wraz z nadejściem ambient computing. Rozważ możliwość podjęcia dodatkowych działań w celu zaopatrzenia firmy, wdrożenia wewnętrznych regulacji, monitorowania, utrzymywania oraz napraw różnych rodzajów urządzeń i rosnącego zbioru leżących u ich podstaw platform i systemów operacyjnych. 46

15 Wniosek Zjawiska ambient computing nie należy postrzegać jedynie w kategoriach naturalnego rozszerzenia działania urządzeń mobilnych i jego pierwotnego ukierunkowania na możliwości smartfonów, tabletów czy urządzeń do noszenia na ciele, choć niewątpliwie istnieją tu pewne podobieństwa. W przypadku urządzeń mobilnych rzeczywista wartość biznesowa miała swój początek w przełożeniu parametrów technicznych na nowy, inny sposób działania, albo też na robienie fundamentalnie nowych, innych rzeczy. Zważywszy, że fenomen ambient computing polega na usieciowieniu i wyposażaniu w inteligencję przedmiotów i tych elementów otoczenia, które wcześniej były ciemne, istnieje mniejsze ryzyko, że możliwości z tym związane będziemy postrzegać jedynie przez pryzmat obecnie istniejących procesów i problemów. Mimo to, szerokie możliwości i wpływ ekscytujących scenariuszy w branżach takich jak sprzedaż detaliczna, produkcja, opieka zdrowotna czy w sektorze publicznym sprawiają, że realizacja potencjału przyszłości może być trudna. Jednak nie niemożliwa. W zależności od scenariusza, korzyści ambient computing mogą dotyczyć efektywności, innowacyjności czy nawet relacji obniżenia kosztów do osiągania przychodów. Liderzy biznesu powinni podnieść rangę dyskusji z poziomu Internetu rzeczy do kwestii potęgi ambient computing poprzez wynalezienie konkretnego problemu biznesowego do analizy, dowiedzenie w sposób wymierny - jego istotności oraz położenie solidnych fundamentów w celu wykorzystania nowej ery maszynowej do dokonania rzeczywistego przełomu w biznesie. Autorzy Andy Daecher, Dyrektor, Deloitte Consulting LLP Tom Galizia, Dyrektor, Deloitte Consulting LLP 47

16 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT Przypisy końcowe 1. Kevin Ashton, That Internet of Things thing, RFID Journal, 22 czerwca, 2009, view?4986, data dostępu: 12 listopada, Karen A. Frenkel, 12 obstacles to the Internet of Things, CIO Insight, 30 lipca, 2014, slideshows/12-obstacles-to-the-internet-ofthings.html, data dostępu: 12 listopada, Cisco Systems, Inc., Embracing the Internet of Everything to capture your share of $14.4 trillion, 12 lutego, 2013, web/about/ac79/docs/innov/ioe_economy. pdf, data dostępu: 12 listopada, Jon Gertner, Behind GE s vision for the industrial Internet Of Things, Fast Company, 18 czerwca, 2014, fastcompany.com/ /can-jeffimmelt-really-make-the-world-1-better, data dostępu: 10 listopada, Deloitte University Press, Tech Trends 2015: The fusion of business and IT, 3 lutego, ComEd, Company profile: A company shaped by customers and employees, https://www.comed. com/about-us/company-information/pages/ default.aspx, data dostępu: 9 stycznia, ComEd, Smart grid program supports more than 2,800 jobs in 2013, artykuł prasowy, 3 kwietnia, 2014, https://www.comed.com/ newsroom/pages/newsroomreleases_ pdf, data dostępu: 9 stycznia, ComEd, ComEd receives approval to accelerate smart meter installation, benefits, artykuł prasowy, 3 kwietnia 2014, https://www.comed.com/newsroom/ Pages/newsroomreleases_ pdf, data dostępu: 9 stycznia, Streetline, Success Story: Ellicott City, Maryland, success-story-ellicott-city-maryland/, data dostępu: 13 stycznia, Streetline, Becoming a smart city, Whitepaper.pdf, data dostępu: 9 stycznia, Object Management Group (OMG), OMG and the IIOT, omg.org/hot-topics/iot-standards. htm, data dostępu: 9 stycznia, Industrial Internet Consortium, data dostępu: 9 stycznia, Food and Agricultural Organization of the United Nations, Mitigation of food wastage: Societal costs and benefits, 2014, data dostępu: 9 stycznia, Clint Witchalls, The Internet of Things business index, Economist, 29 października, 2013, analysis/internet-things-business-index, data dostępu: 12 listopada, Nick Jones, The Internet of Things will demand new application architectures, skills and tools, Gartner, Inc., 1 kwietnia, Jungah Lee, Samsung hunts for next hit with Internet push as phones fade Bloomberg, 17 listopada, 2014, com/news/ /samsung-huntsnext-hit-with-internet-push-as-phones-fade. html, data dostępu: 2 grudnia, General Electric (GE), Industrial Internet: Pushing the boundaries of minds and machines, 26 listopada, ge.com/docs/chapters/industrial_internet. pdf, data dostępu: 12 listopada, Including reduced costs, increased revenues, and changes in market share; Cisco Systems, Inc., Embracing the Internet of Everything to capture your share of $14.4 trillion. 19. Rowan Curran, Brief: Bringing interoperability to the Internet Of Things, Forrester Research, Inc., 24 lipca, Deloitte Consulting LLP, Tech Trends 2013: Elements of postdigital, 2013, rozdział Stephen Lawson, Why Internet of Things standards got more confusing in 2014, PCWorld, 24 grudnia, 2014, pcworld.com/article/ /iot-groups-arelike-an-orchestra-tuning-up-the-music-startsin-2016.html, data dostępu: 9 stycznia,

17 49

Renesans technologii bazowych

Renesans technologii bazowych Renesans technologii Renesans technologii Renesans technologii Rewitalizacja serca IT Organizacje ponoszą znaczne nakłady na systemy bazowe, zarówno w związku z ich budową jak i kupnem gotowych technologii.

Bardziej szczegółowo

Superinteligencja. Siła w rękach ludzi. Jak w Odysei kosmicznej: Otwórz drzwi śluzy, HAL

Superinteligencja. Siła w rękach ludzi. Jak w Odysei kosmicznej: Otwórz drzwi śluzy, HAL Superinteligencja Siła w rękach ludzi Rośnie poziom skomplikowania technik analitycznych, a firmy stosują systemy uczące się i modelowanie predyktywne do zarządzania coraz bardziej złożonymi i coraz większymi

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji Internetu rzeczy

Opis koncepcji Internetu rzeczy Spis treści Opis koncepcji Internetu rzeczy... 5 Obecny stan i przyszłe kierunki rozwoju... 9 Obszary zastosowań... 9 Technologie powiązane z IoT... 14 Infrastruktura... 16 Główne kierunki rozwoju... 19

Bardziej szczegółowo

CIO jako dyrektor ds. integracji

CIO jako dyrektor ds. integracji CIO jako dyrektor ds. integracji Nowa karta w historii IT Technologia zmienia istniejące modele biznesowe i daje początek nowym. Szybko zmienia się zatem także rola CIO w organizacji. Dyrektorzy IT coraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność. 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku.

Spis treści. Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność. 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku. Mobilność 1 Spis treści Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność Leszek Maśniak z Gartnera, w rozmowie z Robertem Jesionkiem 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku Strategie

Bardziej szczegółowo

Marketing wielowymiarowy

Marketing wielowymiarowy Marketing wielowymiarowy Marketing wielowymiarowy Marketing wielowymiarowy Nowe zasady w erze cyfrowej Ostatnie pięć lat to okres znaczącej ewolucji marketingu. Jej podstawą jest ewolucja klientów połączonych

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAGAZYN COMARCH ERP NR 1/2014 (21) ISSN 2082-1581 www.nz.comarch.pl BYOD PRACUJ ZDALNIE ERP 2.0 Ewolucja, która uwolni możliwości Twojej firmy BITCOIN GLOBALNA REWOLUCJA FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

Pracownik IT przyszłości

Pracownik IT przyszłości Pracownik IT przyszłości Pracownik IT przyszłości Pracownik IT przyszłości Nowa rasa Niedobór specjalistów z dziedzin nauk ścisłych to poważny problem w wielu branżach; w niektórych organizacjach braki

Bardziej szczegółowo

W numerze: e-pomorze. Młodzi o Pomorzu. Okno na świat. Analizy i porównania. Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3

W numerze: e-pomorze. Młodzi o Pomorzu. Okno na świat. Analizy i porównania. Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3 W numerze: Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3 e-pomorze Edwin Bendyk ICT wojna globalnych trendów 6 Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary Informatyzacja kierunek dla Polski 10 Dr inż. Olaf Gajl Bariery

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Siemens dla przemysłu

Siemens dla przemysłu Siemens dla przemysłu Nr 1 (2) 2015 Industry 4.0 Cyfrowa fabryka Symulator zamiast kosztownych szkoleń Wywiad z Dariuszem Germankiem z DF Automotive Siemens Szanowni Państwo! Koncepcja Industry 4.0 wprowadza

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ekoinnowacje Publikacja powstała w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

CYFROWA GOSPODARKA. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Diagnoza, prognozy, strategie reakcji

CYFROWA GOSPODARKA. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Diagnoza, prognozy, strategie reakcji CYFROWA GOSPODARKA Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej Diagnoza, prognozy, strategie reakcji CYFROWA GOSPODARKA KLUCZOWE TRENDY REWOLUCJI CYFROWEJ pod redakcją Dominika Batorskiego PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

THINK! CEO TALK ROZMOWA Z ANNĄ SIEŃKO O PIĘCIU INNOWACJACH, KTÓRE ZREWOLUCJONIZUJĄ ŚWIAT

THINK! CEO TALK ROZMOWA Z ANNĄ SIEŃKO O PIĘCIU INNOWACJACH, KTÓRE ZREWOLUCJONIZUJĄ ŚWIAT THINK! MAGAZYN DLA KLIENTÓW IBM POLSKA 2/2010 CEO TALK ROZMOWA Z ANNĄ SIEŃKO O PIĘCIU INNOWACJACH, KTÓRE ZREWOLUCJONIZUJĄ ŚWIAT IBM GLOBAL CFO STUDY 2010 DYREKTOR FINANSOWY KONTROLER CZY STRATEG? THINK!

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kupujemy. w branży medycznej. Odpowiedzialni za środowisko naturalne. certyfikowane produkty. Technologie przyszłości Comarch.

Dlaczego kupujemy. w branży medycznej. Odpowiedzialni za środowisko naturalne. certyfikowane produkty. Technologie przyszłości Comarch. Jakosc Magazyn 2/2014 ISSN 2299-6249 Technologie Technologie przyszłości Comarch w branży medycznej Bezpieczeństwo Dlaczego kupujemy certyfikowane produkty Środowisko Odpowiedzialni za środowisko naturalne

Bardziej szczegółowo