KX-PRX110PD. Instrukcja obsługi. Elegancki telefon z ekranem dotykowym. Model. Dziękujemy za zakupienie produktu marki Panasonic.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KX-PRX110PD. Instrukcja obsługi. Elegancki telefon z ekranem dotykowym. Model. Dziękujemy za zakupienie produktu marki Panasonic."

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Elegancki telefon z ekranem dotykowym Model KX-PRX110PD Dziękujemy za zakupienie produktu marki Panasonic. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem oraz o zachowanie go na przyszłość. Aby zapewnić właściwe działanie urządzenia, najpierw należy zmienić ustawienia regionalne, wskazując nazwę kraju użytkowania produktu (str. 35).

2 Spis treści Wprowadzenie Informacje dotyczące wyposażenia...3 Informacje ogólne...4 Ważne informacje Bezpieczeństwo użytkownika...6 Zasady bezpieczeństwa...8 Zapewnienie optymalnego działania...8 Informacje dodatkowe...9 Licencja użytkownika końcowego...10 Informacja dotycząca oprogramowania Open Source...10 Ograniczenie odpowiedzialności...11 Dane techniczne...11 Pierwsze kroki Przygotowanie bazy...12 Przygotowanie ładowarki...12 Przygotowanie słuchawki...13 Informacje na temat zasilania i ładowania...15 Prezentacja systemu telefonicznego...16 Włączanie i wyłączanie słuchawki...17 Kreator konfiguracji...18 Ekran główny...19 Status i powiadomienia...20 Aplikacja Poł. stacj Funkcje telefonu Wykonywanie połączeń...22 Korzystanie z innych funkcji podczas połączenia...23 Odbieranie połączeń...24 Korzystanie z list połączeń...25 Funkcje książki telefonicznej Dodawanie kontaktów...28 Łączenie z kontaktami...28 Zarządzanie kontaktami...29 Szybkie wybieranie...29 Inne funkcje i ustawienia Dzwonki i ustawienia dźwięku...30 Tryb nocny...31 Odbiór automatyczny...31 Blokowanie połączeń przychodzących (blokowanie rozmówców)...31 Blokowanie połączeń wychodzących (restrykcje połączeń) Tryb ECO...33 Kody konwersji numerów telefonów...33 Pierwszy dzwonek...34 Czas ponownego przywołania/czas Flash...34 Kod PIN bazy...34 Ustawienia wybierania tonowego/ impulsowego...34 Ustawienie regionalne...35 Język wyświetlacza...35 Data i czas...35 Ustawienia Wi-Fi...36 Konto Google...36 Obsługa identyfikacji abonenta wywołującego...37 Poczta głosowa...37 Rozbudowa systemu telefonicznego Dodawanie słuchawek...38 Funkcje interkomu...39 Dodawanie baz...40 Dodawanie stacji retransmisyjnej DECT...41 Używanie lokalizatorów kluczy...41 Informacje dodatkowe Opis ustawień telefonu...44 Dołączone aplikacje...46 Ikony stanu...48 Ikony powiadomień...49 Ustawienia panelu sterowania...50 Rozwiązywanie problemów...51 Aktualizacja oprogramowania...54 Montaż ścienny...55 Deklaracja zgodności...56 Indeks Indeks...57

3 Wprowadzenie Informacje dotyczące wyposażenia Wyposażenie załączone w zestawie Nr Element wyposażenia/nr art. Ilość A Zasilacz sieciowy bazy/pnlv226ce 1 B Zasilacz sieciowy AC ładowarki//pnlv226cek 1 C Przewód linii telefonicznej 1 D Akumulator *1 1 E Pokrywa słuchawki *2 1 F Ładowarka 1 *1 Informacje o akumulatorach na wymianę zamieszczono na str. 3. *2 Pokrywa słuchawki jest zamontowana na słuchawce. A B C D E F Wyposażenie dodatkowe/elementy wymienne Informacje handlowe można uzyskać u najbliższego sprzedawcy sprzętu Panasonic. Elementy wyposażenia Akumulator Model Zestaw słuchawkowy RP-TCM120 *1 Stacja retransmisyjna DECT KX-PRA10EX R Akumulator litowo-jonowy (Li-Ion) KX-A405 Lokalizator kluczy KX-TGA20FX *2 *1 Dostępność zestawu słuchawkowego w swoim regionie można sprawdzić, kontaktując się z firmą Panasonic lub autoryzowanym działem sprzedaży wymienionym na tylnej okładce. *2 W systemie telefonicznym można zarejestrować maksymalnie 4 opcjonalne lokalizatory kluczy. Rejestrując lokalizator kluczy w bazie i przyczepiając go do przedmiotu, którego często nie możemy zlokalizować, takiego jak klucze do domu lub kluczyki do samochodu, można go odnaleźć za pomocą słuchawki. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić następującą stronę internetową: 3

4 Wprowadzenie Rozbudowa systemu telefonicznego Opcjonalna słuchawka dodatkowa: KX-PRXA10FX System telefoniczny można rozszerzyć rejestrując w jednej bazie dodatkowe opcjonalne słuchawki (maks. 6 słuchawek w systemie). R Opcjonalne słuchawki mogą różnić się kolorem od dostarczonych w tym zestawie. Informacje ogólne R To urządzenie jest przeznaczone do użytku w analogowej sieci telefonicznej w Polsce i na Węgrzech. R W razie problemów należy w pierwszej kolejności skontaktować się z dostawcą sprzętu. Deklaracja zgodności: R Panasonic System Networks Co., Ltd. oświadcza, że niniejszy sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odnośnymi przepisami dyrektywy 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (R&TTE). Deklaracje zgodności produktów Panasonic opisanych w niniejszej instrukcji można pobrać ze strony: Kontakt z upoważnionym przedstawicielem: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany 4

5 Informacje do zachowania na przyszłość Zalecamy zanotowanie sobie następujących informacji na wypadek ewentualnych napraw w okresie gwarancyjnym. Nr seryjny Data zakupu (umieszczony z tyłu bazy) Nazwa i adres sprzedawcy Wprowadzenie Dołącz tutaj swój dowód zakupu. Znaki towarowe R Google, Android, Gmail, Mapy Google i Google Play są znakami towarowymi Google Inc. R Znak towarowy i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie wykorzystanie takich znaków przez firmę Panasonic Corporation jest objęte licencją. R Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem Wi-Fi Alliance. R Logo microsdhc jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. R Wszystkie inne znaki towarowe i znaki fabryczne wymienione w niniejszej Instrukcji są własnością odnośnych producentów. Uwaga R Termin aplikacje jest używany w tym dokumencie w kontekście programów instalowanych w słuchawce. R Słuchawka obsługuje karty pamięci microsd i microsdhc. Termin karta microsd jest używany w tym dokumencie jako ogólne określenie wszystkich obsługiwanych kart. R Ilustracje i zrzuty ekranowe przedstawione w tym dokumencie mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistego produktu. R Sufiks w numerach modeli wymienionych w tym dokumencie jest pomijany. R Informacje w tym dokumencie mogą być zmieniane bez uprzedzenia. 5

6 Ważne informacje Bezpieczeństwo użytkownika Aby uniknąć poważnych urazów i zagrożenia życia lub szkód materialnych, przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać ten rozdział w celu zapewnienia właściwego i bezpiecznego funkcjonowania produktu. OSTRZEŻENIE Zasilanie R Korzystaj tylko ze źródła zasilania oznaczonego na urządzeniu. R Nie przeciążaj gniazd zasilających ani przedłużaczy. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. R Starannie włącz wtyk zasilacza sieciowego/ przewodu zasilającego do gniazda energetycznego. Niedbałe/niepewne włączenie zasilacza może spowodować porażenie prądem i/lub nadmierne nagrzewanie się sprzętu, grożące pożarem. R Należy regularnie usuwać kurz itp. zanieczyszczenia z wtyku zasilacza, odłączając go od gniazda energetycznego i wycierając suchą ściereczką. Nagromadzony kurz w połączeniu z wilgocią itp. może spowodować zwiększenie rezystancji styku elektrycznego co może stać się przyczyną pożaru. R Jeśli z urządzenia zacznie wydostawać się dym, dziwny zapach lub nietypowe dźwięki, należy odłączyć zasilacz/przewód zasilający z gniazda. Taki stan może spowodować pożar lub porażenie prądem. Po upewnieniu się, że dym przestał wydobywać się z urządzenia, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym. R Jeśli obudowa produktu pękła i widać wnętrze urządzenia, odłącz je od zasilania i nigdy nie dotykaj jego wnętrza. R Nigdy nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękami. Grozi to porażeniem prądem. R Zasilacz AC powinien być używany tylko w pomieszczeniach. Instalacja R Produkt nie jest wodoodporny. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj produktu na działanie deszczu lub wilgoci. R Urządzenia nie należy umieszczać ani używać w pobliżu sprzętu sterowanego automatycznie, np. drzwi automatycznych i alarmów przeciwpożarowych. Fale radiowe emitowane przez urządzenie mogą zakłócić działanie tego typu sprzętu, prowadząc do wypadków. R Przewód linii telefonicznej lub zasilacza sieciowego nie powinien być zbytnio naciągnięty, zagięty lub umieszczony pod ciężkimi przedmiotami. R Wszystkie elementy wyposażenia, w tym kartę microsd, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec połknięciu tych elementów. Bezpieczeństwo obsługi R Przed czyszczeniem odłącz zasilanie urządzenia. Do czyszczenia nie używaj płynów ani środków w aerozolu. R Nie demontuj produktu. R Należy uważać, aby nie rozlać żadnych płynów (detergentów, środków czyszczących itp.) na wtyk przewodu telefonicznego ani nie dopuścić do jego zamoczenia w jakikolwiek inny sposób. Może to spowodować pożar. Jeżeli wtyk przewodu telefonicznego ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast odłączyć go z gniazda linii telefonicznej i przestać używać. R Nie zostawiaj produktu w pobliżu źródeł ciepła (takich jak grzejniki, kuchenki itp.), w bezpośrednim świetle słonecznym lub w samochodzie w upalnym słońcu. Nie zostawiaj go w pomieszczeniach, w których panuje temperatura poniżej 0 C lub powyżej 40 C. R Korzystanie ze słuchawki przy dużej głośności może spowodować utratę słuchu. R Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, należy unikać długich okresów słuchania z ustawionym wysokim poziomem głośności. R Nie wolno używać tego produktu na stacjach benzynowych. Należy przestrzegać przepisów dotyczących użytkowania sprzętu radiowego w magazynach paliwowych, zakładach chemicznych lub w miejscach, gdzie prowadzone są prace strzałowe. 6

7 Ważne informacje R Aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego działania, nie należy modyfikować karty microsd ani dotykać jej złoconych styków. R W czasie jazdy samochodem należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego w danym regionie w zakresie użytkowania tego produktu. R Sygnały RF mogą wpływać na systemy elektroniczne w pojazdach silnikowych (takie jak układy wtrysku paliwa, systemy poduszek powietrznych itp.), które zostały niewłaściwie zainstalowane lub są nieodpowiednio ekranowane. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z producentem pojazdu lub jego wyposażenia. R Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy zaczekać na instrukcje personelu pokładowego dotyczące korzystania z urządzeń elektronicznych, a następnie przełączyć urządzenie na tryb samolotowy. Używanie tego produktu w samolocie może być niebezpieczne dla funkcjonowania samolotu, może zakłócać komunikację bezprzewodową, a także może być niezgodne z prawem. R Opisywany produkt potrafi generować jasne błyskające światło, które może być przyczyną napadów lub omdleń. R Aby zapobiec poważnemu uszkodzeniu produktu, chroń go przed silnymi uderzeniami i postępuj z nim delikatnie. R Ekran jest wykonany ze szkła. Szkło może pęknąć, jeśli produkt zostanie upuszczony na twardą powierzchnię lub silnie uderzony. R Nie należy dopuszczać do przedłużonego kontaktu skóry z produktem. Długotrwałe narażenie skóry na ciepło wytwarzane przez używany produkt lub zasilacz sieciowy AC może spowodować oparzenia niskotemperaturowe. R Choć produkt posiada funkcję GPS, nie może być używany jako urządzenie nawigacyjne dla samolotu, pojazdów lub osób, ani jako precyzyjne urządzenie miernicze. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty wynikające z używania funkcji GPS do tych celów albo z niedokładnych wskazań lub informacji w wyniku działania czynników zewnętrznych, takich jak usterka, błąd operatora lub awaria zasilania (w tym brak akumulatora). Medyczne R Osoby korzystające z osobistych urządzeń medycznych np. rozruszników serca, aparatów słuchowych itp., przed rozpoczęciem użytkowania tego telefonu powinny skonsultować taki zamiar z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. Funkcje DECT działają w paśmie 1,88 GHz i 1,90 GHz przy szczytowej mocy nadajnika 250 mw. Funkcje Wi-Fi działają w paśmie 2,4 GHz i 2,4835 GHz przy szczytowej mocy nadajnika 80 mw. R Wyłączaj produkt w placówkach opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym regionie. Szpitale i placówki opieki zdrowotnej mogą korzystać ze sprzętu wrażliwego na działanie zewnętrznych źródeł fal radiowych. UWAGA Instalacja i położenie R Nigdy nie zakładaj instalacji telefonicznej podczas burzy. R Nie instaluj gniazd telefonicznych w miejscach wilgotnych, chyba że są to gniazda specjalnie przystosowane do tego celu. R Nie dotykaj przewodów ani końcówek telefonicznych pozbawionych izolacji zanim nie zostaną wyłączone z sieci. R Zachowaj ostrożność podczas instalacji i modyfikacji linii telefonicznej. R Podstawowym sposobem wyłączania urządzenia jest odłączenie zasilacza sieciowego. Z tego powodu należy zadbać o umieszczenie urządzenia w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilającego. R Wykonywanie połączeń z tego urządzenia jest niemożliwe w następujących sytuacjach: akumulator słuchawki wymaga naładowania lub nie działa; wystąpiła awaria zasilania. Akumulatory R Używaj wyłącznie akumulatora przeznaczonego dla tego urządzenia. R Akumulatora nie należy otwierać ani uszkadzać. Uwolniony elektrolit z akumulatora powoduje 7

8 Ważne informacje korozję i może być przyczyną oparzeń lub uszkodzenia oczu i skóry. Elektrolit jest toksyczny i może spowodować obrażenia, jeśli dostanie się do przewodu pokarmowego. R Należy ostrożnie obchodzić się z akumulatorem. Materiały przewodzące jak pierścionki, bransolety czy klucze należy trzymać z dala od akumulatora, w przeciwnym razie zwarcie może spowodować przegrzanie akumulatora i/lub materiału przewodzącego i doprowadzić do poparzeń. R Akumulator należy ładować zgodnie ze wskazówkami i ograniczeniami przedstawionymi w niniejszej instrukcji. R Do ładowania akumulatora wolno używać wyłącznie kompatybilnej ładowarki. Nie wolno modyfikować ładowarki. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować wyciek elektrolitu lub wybuch akumulatora. R Akumulator należy chronić przed wstrząsami mechanicznymi. R Akumulator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. R Akumulator należy przechowywać w czystym i suchym miejscu. R Jeśli styki akumulatora ulegną zabrudzeniu, należy je czyścić czystą suchą szmatką. R Nie należy stale ładować akumulatora przez dłuższy okres czasu. R Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć z niego akumulator. Zasady bezpieczeństwa Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub urazów, korzystając z produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.: 1. Nie używaj produktu w pobliżu wody, np. wanny, umywalki, zlewu lub pralki, w wilgotnych piwnicach ani w pobliżu basenu. 2. Unikaj korzystania z telefonu (poza bezprzewodowymi) podczas burzy. Istnieje zawsze ryzyko porażenia prądem na skutek wyładowań atmosferycznych. 3. Nie korzystaj z telefonu, aby zgłosić nieszczelność instalacji gazowej, jeżeli znajdujesz się w pobliżu źródła nieszczelności. 4. Używaj wyłącznie przewodu zasilającego i akumulatorów opisanych w instrukcji. Nie wrzucaj akumulatorów do ognia. Grozi to wybuchem. Sprawdź, czy istnieją lokalne zalecenia odnośnie utylizacji tego typu odpadów i zastosuj się do nich. ZACHOWAJ TE ZALECENIA Zapewnienie optymalnego działania Miejsce instalacji bazy/zapobieganie zakłóceniom Baza i inne kompatybilne urządzenia Panasonic komunikują się za pośrednictwem fal radiowych. R Aby zapewnić maksymalny zasięg i działanie bez zakłóceń, zalecane jest następujące umieszczenie bazy: w łatwo dostępnym miejscu, wysoko i centralnie, bez przeszkód pomiędzy słuchawką a bazą, wewnątrz budynków. z dala od urządzeń elektrycznych, takich jak telewizory, radia, komputery, urządzenia bezprzewodowe i inne telefony. z dala od nadajników radiowych, takich jak zewnętrzne anteny i maszty telefonii komórkowej (unikaj umieszczania bazy we wnęce okiennej lub przy oknie). R Zasięg i jakość głosu zależy od warunków otoczenia. R Jeśli w miejscu ustawienia bazy odbiór nie jest zadowalający, przenieś bazę w inne miejsce, aby zapewnić lepszy odbiór. Środowisko R Umieść produkt z dala od urządzeń generujących zakłócenia elektryczne, takich jak lampy fluorescencyjne i silniki. R Produkt należy chronić przed nadmiernym zadymieniem, kurzem, wilgocią, wysoką temperaturą i wibracjami. R Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu. R Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego. R Maksymalny zasięg może ulec zmniejszeniu w przypadku korzystania z urządzenia w następujących miejscach: w pobliżu wzgórz, 8

9 Ważne informacje tuneli, linii metra, metalowych obiektów, takich jak druciane płoty itp. R Używanie tego produktu w pobliżu urządzeń elektrycznych może powodować zakłócenia. Przenieś go z dala od innych urządzeń elektrycznych. Rutynowa konserwacja R Wytrzyj zewnętrzną część produktu miękką wilgotną ściereczką. R Nie wolno stosować benzyny, rozpuszczalnika ani żadnego proszku do szorowania. Informacje dodatkowe UWAGA: Wymiana akumulatora na akumulator niewłaściwego rodzaju powoduje zagrożenie wybuchem. Zużyte akumulatory należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacja dotycząca pobierania oprogramowania i aktualizowania systemu operacyjnego R W wyniku aktualizacji systemu operacyjnego produktu, funkcje i procedury obsługowe produktu mogą zostać zmienione, a pewne aplikacje mogą przestać działać. R Przed pobraniem lub instalacją oprogramowania na tym produkcie należy sprawdzić bezpieczeństwo i zabezpieczenia oprogramowania. Instalacja złośliwego oprogramowania lub wirusów może spowodować nieprawidłowe działanie oraz ujawnienie prywatnych informacji przechowywanych w tym produkcie, albo może spowodować nadmierną głośność dźwięku. Uwaga dotycząca utylizacji, przekazywania lub zwrotu urządzenia R W urządzeniu mogą być zapisane prywatne/ poufne informacje. W celu ochrony prywatności/ poufności tych danych zaleca się wykasowanie z pamięci urządzenia informacji takich jak książka telefoniczna i lista abonentów wywołujących przed jego utylizacją, przekazaniem lub zwrotem. Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i pozbywaniu się zużytych urządzeń, baterii i akumulatorów Niniejsze symbole (A, B, C) umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów z innymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów oraz baterii i akumulatorów, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw 2002/96/WE i 2006/66/ WE. Prawidłowe pozbywanie się w/w produktów oraz baterii i akumulatorów pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz stan środowiska naturalnego, który towarzyszy niewłaściwej gospodarce odpadami. Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych produktów oraz baterii i akumulatorów można otrzymać od władz lokalnych, miejscowego przedsiębiorstwa oczyszczania lub w punkcie sprzedaży, w którym użytkownik nabył przedmiotowe towary. Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego. Dotyczy użytkowników biznesowych działających na terenie Unii Europejskiej Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą, który udzieli dalszych informacji. 9

10 Ważne informacje Informacje o pozbywaniu się w/w urządzeń w państwach trzecich Niniejsze symbole (A, B, C) obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Chcąc pozbyć się w/w urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w sprawie właściwego sposobu wyrzucania tego rodzaju przedmiotów. Dotyczy symbolu baterii/akumulatorów Ten symbol (B) może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego (C). W takim przypadku spełnia on wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego. Licencja użytkownika końcowego Umowa prawna między użytkownikiem i firmą Panasonic System Networks Co., Ltd. ( Panasonic ) dotycząca oprogramowania zainstalowanego w telefonie klasy premium o nowoczesnym wzornictwie z ekranem dotykowym firmy Panasonic lub oprogramowania, które można pobrać przy użyciu tego telefonu. Prosimy uważnie przeczytać wszystkie warunki niniejszej umowy przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu. Używanie niniejszego produktu jest równoznaczne z akceptacją tych warunków. Prawa autorskie: Oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi oraz postanowieniami umów międzynarodowych, a także wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami. Użytkownik potwierdza, że otrzymuje jedynie ograniczoną licencję na użytkowanie oprogramowania i związanej z nim dokumentacji, oraz że nie otrzymuje żadnego tytułu, własności ani innych praw dotyczących oprogramowania i związanej z nim dokumentacji, które pozostają własnością firmy Panasonic lub jej licencjodawcy. Licencja: 1. Użytkownik może używać oprogramowania zainstalowanego w tym produkcie i/lub oferowanego przez ten produkt. 2. Użytkownik może trwale przekazać swoje prawa wynikające z tej umowy licencyjnej pod warunkiem, że przekaże niniejszą umowę, wszystkie kopie oprogramowania, całą związaną z nim dokumentację oraz telefon klasy premium o nowoczesnym wzornictwie z ekranem dotykowym firmy Panasonic, a odbiorca zaakceptuje warunki niniejszej umowy. Ograniczenia: Użytkownikowi nie wolno odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani deasemblować oprogramowania poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez obowiązujące prawo. Użytkownikowi nie wolno używać, kopiować, modyfikować, zmieniać, wynajmować, dzierżawić ani przekazywać oprogramowania, związanej z nim dokumentacji ani żadnych ich kopii, w całości lub w części poza przypadkami wyraźnie określonymi w tej umowie. Użytkownikowi nie wolno eksportować oprogramowania z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących amerykańskich lub zagranicznych praw i przepisów eksportowych. Informacja dotycząca oprogramowania Open Source Części tego produktu wykorzystują oprogramowanie Open Source dostarczone w oparciu o odpowiednie warunki licencji GPL i/lub LGPL Fundacji Wolnego Oprogramowania oraz inne warunki. Prosimy przeczytać wszystkie informacje dotyczące licencji i uwagi dotyczące praw autorskich, związane z oprogramowaniem Open Source wykorzystywanym przez ten produkt. Informacje te są dostępne na następującej stronie internetowej: W okresie co najmniej trzech (3) lat od dostarczenia tego produktu firma Panasonic System Networks Co., Ltd. przekaże wszystkim stronom trzecim, które skontaktują się z nią za pomocą poniższych danych kontaktowych, kompletną, czytelną dla urządzeń kopię danego kodu źródłowego oraz uwagi dotyczące praw autorskich objęte licencją GPL i LGPL, za opłatą w wysokości nieprzekraczającej kosztów fizycznej dystrybucji kodu źródłowego. Należy pamiętać, że oprogramowanie na licencji GPL i LGPL nie podlega gwarancji. 10

11 Ważne informacje Ograniczenie odpowiedzialności Firma Panasonic System Networks Co., Ltd. ( Panasonic ) nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub inne szkody przypadkowe lub wynikowe, powstałe w wyniku używania tego produktu. Opisywany produkt może pobierać, przechowywać, przekazywać i odbierać dodatkowe treści, takie jak aplikacje, dzwonki, informacje kontaktowe i pliki multimedialne. Wykorzystanie takich treści może być ograniczone lub zabronione przez prawa stron trzecich, w tym m.in. przez ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów o prawach autorskich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dodatkowe treści, które pobiera lub przekazuje z tego produktu; firma Panasonic nie odpowiada za takie treści ani ich wykorzystanie. Przed wykorzystaniem takich treści użytkownik ma obowiązek sprawdzić, czy zamierzone użycie jest odpowiednio licencjonowane lub dozwolone w inny sposób. Firma Panasonic nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości żadnych dodatkowych treści ani żadnych innych treści stron trzecich. W żadnym razie firma Panasonic nie odpowiada za nieprawidłowe użycie dodatkowych treści lub innych treści stron trzecich przez ten produkt lub jego użytkownika. Niniejszy dokument i cała dokumentacja związana z produktem mogą dotyczyć usług i aplikacji oferowanych przez strony trzecie. Użycie takich usług lub programów może wymagać oddzielnej rejestracji u zewnętrznego dostawcy i może podlegać dodatkowym warunkom użytkowania. W przypadku aplikacji dostępnych na zewnętrznej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem prosimy wcześniej przeczytać warunki korzystania ze strony internetowej oraz odpowiednią politykę prywatności. R GAP (Generic Access Profile: ogólny profil dostępu) R Wi-Fi: IEEE b/g/n R Bluetooth: wersja 3.0, klasa 2 R USB: wersja 2.0 Zakres częstotliwości R DECT: 1,88 GHz do 1,90 GHz R Wi-Fi: 2,4 GHz do 2,4835 GHz Moc nadajnika RF R DECT: ok. 10 mw (średnia moc na kanał) R Wi-Fi: 80 mw (szczytowa moc nadajnika) System operacyjny słuchawki R Android 4.0, Ice Cream Sandwich Sprzęt R Wyświetlacz: kolorowy 3,5-calowy TFT (HVGA: pikseli), pojemnościowy ekran dotykowy R Aparat z przodu: 0,3 M R Karta pamięci: microsd, microsdhc do 32 GB (brak w zestawie) Akumulatory R Litowo-jonowy (Li-Ion) 3,7 V/1 450 mah Czas rozmowy R Połączenia stacjonarne: do 10 godzin Czas w stanie gotowości R Do 220 godzin Źródło zasilania R prąd zmienny V, 50/60 Hz Pobór mocy bazy R Stan gotowości: ok. 0,4 W R Maksymalnie: ok. 0,8 W Pobór mocy ładowarki R Stan gotowości: ok. 0,1 W R Maksymalnie: ok. 4,0 W Warunki obsługi R 0 C 40 C, 20 % 80 % względnej wilgotności powietrza (suche pomieszczenie) Warunki ładowania R 5 C 40 C Dane techniczne Łączność R DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: cyfrowy rozszerzony standard telefonii bezprzewodowej) 11

12 Pierwsze kroki Przygotowanie bazy A B Mocno wsuń wtyczkę zasilacza sieciowego AC w bazę. Zamocuj przewód, owijając go wokół zaczepu. D C D E Podłącz zasilacz sieciowy AC do gniazda zasilania. Wsuń przewód linii telefonicznej w bazę i gniazdo linii telefonicznej, aż usłyszysz kliknięcie. Tylko użytkownicy usługi DSL/ADSL: Podłącz filtr DSL/ADSL (brak w zestawie). E D C Uwaga: R Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza sieciowego PNLV226CE firmy Panasonic. R Używaj wyłącznie dołączonego przewodu telefonicznego. A B Przygotowanie ładowarki A B Uwaga: Wsuń wtyczkę zasilacza sieciowego AC do urządzenia, aż usłyszysz kliknięcie. Podłącz zasilacz sieciowy AC do gniazda zasilania. R Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza sieciowego AC PNLV226CEK firmy Panasonic. A B 12

13 Pierwsze kroki Przygotowanie słuchawki Wkładanie karty microsd i akumulatora Karta microsd (brak w zestawie) pozwala rozszerzyć możliwości przechowywania danych w słuchawce. Ważne: R Przed wyjęciem akumulatora należy upewnić się, że słuchawka została wyłączona. R Aby uniknąć utraty danych lub nieprawidłowego działania, złocone styki karty microsd należy chronić przed uszkodzeniem, nieostrożnym obchodzeniem się oraz zwarciem. 1 Zdejmij pokrywę słuchawki. 2 Otwórz pokrywę karty microsd, przesuwając ją w stronę bliższego boku słuchawki (A) i unosząc (B). B A 3 Wsuń kartę microsd złoconymi stykami skierowanym w dół, zamknij pokrywę karty microsd (A), a następnie ostrożnie przesuń ją w stronę drugiego boku słuchawki (B). A B 4 Włóż akumulator (A) i umieść go w słuchawce (B). B A 13

14 Pierwsze kroki 5 Zamocuj pokrywę. Ładowanie słuchawki Słuchawkę należy ładować przez około 5 godzin przed pierwszym użyciem. Kontrolka ładowania (A) świeci się podczas ładowania słuchawki i gaśnie po jej całkowitym naładowaniu. Ważne: R Jeśli słuchawka zostanie umieszczona w ładowarce w trakcie rozmowy przez telefon, połączenie nie zostanie przerwane. A A lub Umieść słuchawkę w ładowarce. Podłącz przewód USB (nie jest częścią zestawu) bezpośrednio do słuchawki. Ikona naładowania akumulatora Po włączeniu ekranu ikona akumulatora w prawym górnym rogu ekranu wskazuje naładowanie akumulatora, zgodnie z poniższym opisem. Bardzo niskie Pełne naładowanie Uwaga: R Podczas ładowania słuchawki wewnątrz ikony naładowania akumulatora jest wyświetlany symbol. 14

15 Pierwsze kroki R Można także sprawdzić wartość procentową pozostałego naładowania akumulatora. Na ekranie głównym stuknij [Ustawienia systemu] [Bateria]. Informacje na temat zasilania i ładowania Podłączenie zasilacza sieciowego AC R Zasilacz sieciowy AC musi być stale podłączony do urządzenia. (Nagrzewanie się zasilacza podczas użytkowania jest normalnym zjawiskiem.) R Zasilacz sieciowy należy podłączyć do umieszczonego pionowo lub zamontowanego w podłodze gniazda zasilającego. Zasilacza nie należy podłączać do gniazda zasilającego zamontowanego na suficie, ponieważ ciężar zasilacza może spowodować jego rozłączenie. Awaria zasilania R Urządzenie nie będzie działać w razie awarii zasilania. Jeśli masz taką możliwość, zalecamy podłączenie telefonu sznurowego (bez zasilacza sieciowego) do tej samej linii telefonicznej lub do tego samego gniazda linii telefonicznej. Użytkowanie i wymiana akumulatora R Używaj wyłącznie dostarczonego akumulatora. W przypadku wymiany używaj wyłącznie akumulatorów firmy Panasonic wymienionych na str. 3. R W przypadku, gdy akumulator jest niemal całkowicie zużyty, może dojść do jego napęcznienia. Zależy to od warunków stosowania i nie stanowi problemu. Ładowanie akumulatorów R Nagrzewanie się słuchawki podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem. R Raz na miesiąc wyczyść styki słuchawki, bazy i ładowarki miękką, suchą ściereczką. Przed czyszczeniem urządzenia, odłącz je od gniazda zasilającego i linii telefonicznej. Jeśli urządzenie jest zatłuszczone, zakurzone lub narażone na wysoką wilgotność, należy czyścić je częściej. Oszczędzanie energii akumulatora R Czas używania słuchawki, zanim trzeba będzie naładować akumulator, zależy od sposobu jej używania. Poniższe wskazówki pomagają oszczędzać energię akumulatora. Wyłączaj ekran, kiedy nie używasz słuchawki (str. 17). Użyj panelu sterowania (str. 20), aby wyłączyć funkcje Wi-Fi, GPS i Bluetooth słuchawki. Kiedy jesteś poza domem, użyj panelu sterowania (str. 20), aby wyłączyć połączenie DECT słuchawki z bazą. Pamiętaj, że jeśli po powrocie do domu nie włączysz połączenia ponownie, wykonywanie i odbieranie połączeń za pomocą słuchawki nie będzie możliwe. 15

16 Pierwsze kroki Prezentacja systemu telefonicznego Opis słuchawki A B C D E F G H I J K A Gniazdo słuchawki nagłownej B Przycisk zasilania C Kontrolka ładowania D Przycisk głośności ( i ) E Ekran dotykowy F Gniazdo Micro USB G Aparat z przodu H Wkładka słuchawkowa I Przycisk (menu) J Przycisk ekranu głównego K Przycisk (wstecz) L Mikrofon L M N Głośnik Styki ładowania M N Przycisk ekranu głównego Naciskając przycisk ekranu głównego w każdej chwili można wyświetlić ekran główny. 16

17 Przyciski nawigacyjne Przycisk (menu): Wyświetla listę opcji dostępnych na bieżącym ekranie. Przycisk (wstecz): Powraca do poprzedniego ekranu lub zamyka bieżące okno dialogowe, menu, klawiaturę ekranową itp. Uwaga: R Przyciski i są wyświetlane na większości ekranów. Znajdują się one w dolnej części słuchawki obok przycisku ekranu głównego i jeśli nie są używane, po pewnym czasie znikają. Aby wyświetlić przyciski i po ich zniknięciu, wystarczy dotknąć słuchawkę w miejscu, w którym zwykle są one wyświetlane. Opis bazy Pierwsze kroki A Przycisk M N (lokalizator) Naciśnięcie tego przycisku sprawi, że słuchawki zarejestrowane w bazie zaczną dzwonić. To przydatna funkcja, kiedy chcemy zlokalizować słuchawkę. A Włączanie i wyłączanie słuchawki Aby włączyć słuchawkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w jej górnej części. Jeśli pojawi się ekran blokady, odblokuj go (str. 17). Aby wyłączyć słuchawkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w jej górnej części, po czym stuknij [Wyłącz] [OK]. Uwaga: R Przy pierwszym włączeniu słuchawki zostanie wyświetlony kreator konfiguracji (str. 18). Włączanie i wyłączanie ekranu Możesz wyłączyć ekran, aby oszczędzać energię akumulatora i zapobiec wykonywaniu przypadkowych operacji. Kiedy ekran jest wyłączony, nadal możesz odbierać połączenia, wiadomości itp. Wszystkie aplikacje, które były uruchomione przed wyłączeniem ekranu nadal działają. Aby włączyć lub wyłączyć ekran, naciśnij przycisk zasilania w górnej części słuchawki. Możesz także włączyć ekran, naciskając przycisk ekranu głównego. Odblokowanie ekranu Po włączeniu ekranu może pojawić się ekran blokady. Ekran ten zapobiega przypadkowym stuknięciom słuchawki i jej niezamierzonemu użyciu. Kiedy pojawi się domyślny ekran blokady, możesz go odblokować, przeciągając ikonę blokady w stronę ikony odblokowania lub w stronę ikony żądanego działania. 17

18 Pierwsze kroki Kreator konfiguracji Przy pierwszym włączeniu słuchawki kreator konfiguracji poprosi o skonfigurowanie poniższych ustawień. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie i skonfiguruj odpowiednio poszczególne elementy. 1 Wybierz język. 2 Skonfiguruj ustawienia daty i godziny. 3 Wybierz odpowiednie ustawienie automatycznej regulacji czasu. R Wybierając [Wykorzystaj czas z sieci], potrzebne jest połączenie internetowe aby telefon mógł automatycznie ustawić datę i godzinę. 4 Dodaj lub utwórz konto Google. 5 Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi (wyświetlane tylko, jeśli skonfigurowano konto Google). Uwaga: R Niezależnie od ustawienia języka wyświetlacza, niektóre elementy mogą być wyświetlane w języku angielskim. Konfigurowanie konta Google Konfiguracja słuchawki w celu synchronizacji z posiadanym kontem Google to prosty sposób na synchronizację kontaktów i innych informacji między różnymi urządzeniami, takimi jak komputery czy smartfony, oraz słuchawką posiadanego systemu telefonicznego. Można na przykład za pomocą komputera dodać kontakty do konta Google, a następnie skonfigurować słuchawkę w celu synchronizacji z kontem Google. Kontakty zostaną automatycznie pobrane na słuchawkę. Kreator konfiguracji poprosi o dodanie informacji o istniejącym koncie Google do słuchawki lub o utworzenie nowego konta. Możesz pominąć ten krok, jeśli chcesz. Aby skonfigurować ustawienia konta Google później, zobacz str. 36. Uwaga: R Aby skonfigurować konto Google, wymagane jest połączenie z Internetem. Decydując się na używanie lub utworzenie konta Google w czasie działania kreatora konfiguracji, należy wprowadzić informacje Wi-Fi, aby słuchawka mogła połączyć się z Internetem. Ustawienia Wi-Fi Jeśli masz router bezprzewodowy i połączenie z Internetem, możesz skonfigurować słuchawkę, aby łączyła się z siecią Wi-Fi i miała dostęp do Internetu w celu jej synchronizacji z kontem Google, wykorzystując aplikację [Internet] do przeglądania stron internetowych itp. Jeśli kreator konfiguracji poprosi o wprowadzenie informacji Wi-Fi, wykonaj poniższe czynności. Aby skonfigurować te ustawienia później, zobacz str Wybierz sieć Wi-Fi. R Jeśli żądana sieć Wi-Fi nie jest wyświetlana, może być konieczne wpisanie nazwy sieci (nazywanej także identyfikatorem SSID ) ręcznie. Więcej informacji zawiera str Wpisz hasło, jeśli łączysz się z bezpieczną siecią Wi-Fi. 3 Stuknij [Połącz]. 18

19 Pierwsze kroki Ekran główny Ekran główny to ekran wyjściowy, z którego można uruchamiać aplikacje, takie jak telefon, aparat i przeglądarka internetowa, a także sprawdzać widżety. Jest on dostępny w każdej chwili po naciśnięciu przycisku ekranu głównego. Ekran główny można dostosować do własnych potrzeb, dowolnie dodając, przenosząc i usuwając elementy. Przeglądanie ekranu głównego Ekran główny zawiera wiele stron z ikonami aplikacji i widżetami. Przesuń ekran w lewo i w prawo, aby wyświetlić inne strony. Aby otworzyć aplikację, stuknij jej ikonę. Przenoszenie elementu na ekranie głównym 1 Stuknij i przytrzymaj element. 2 Przeciągnij element w nową lokalizację. R Możesz przenieść element na inną stronę, przeciągając go do lewej lub prawej krawędzi ekranu. Używanie listy aplikacji Lista aplikacji umożliwia dostęp do wszystkich aplikacji i widżetów przechowywanych w słuchawce. Możesz wyświetlić listę aplikacji, stukając na ekranie głównym. Podobnie jak ekran główny, lista aplikacji także zawiera wiele stron, które można wyświetlać, przesuwając ekran w lewo lub w prawo. Aby umieścić element z listy aplikacji na ekranie głównym, wykonaj poniższe czynności. 1 Przejdź na stronę ekranu głównego, gdzie chcesz umieścić aplikację lub widżet, po czym stuknij. 2 Przejdź na stronę listy aplikacji, która zawiera żądany element. 3 Stuknij i przytrzymaj element. R Zostanie wyświetlony ekran główny. 4 Przeciągnij element i upuść go na ekranie głównym. Usuwanie elementu z ekranu głównego 1 Stuknij i przytrzymaj element. 2 Przeciągnij element i upuść go na [Usuń] w górnej części ekranu. 19

20 Pierwsze kroki Status i powiadomienia Pasek stanu Podczas korzystania z większości aplikacji pasek stanu jest wyświetlany w górnej części ekranu słuchawki. Pasek wyświetla godzinę i zawiera ikony oraz inne wskaźniki, które informują o stanie akumulatora słuchawki, sile sygnału sieciowego i wybranych funkcjach słuchawki. Listę często używanych ikon stanu i ich znaczenie zawiera str. 48. Panel powiadomień Panel powiadomień zawiera szczegółowe informacje na temat przychodzących wiadomości , nieodebranych połączeń, zdarzeń w kalendarzu itp. Aby wyświetlić panel powiadomień, wystarczy przesunąć palcem z góry do dołu ekranu. Aby zamknąć panel powiadomień, przesuń palcem z dołu do góry ekranu. Po wyświetleniu panelu powiadomień możesz stuknąć powiadomienie i otworzyć odpowiednią aplikację. Niektóre powiadomienia można usuwać, przesuwając je w lewo lub w prawo. Listę często używanych powiadomień i ich znaczenie zawiera str. 49. Panel sterowania Panel sterowania jest wyświetlany w górnej części panelu powiadomień i umożliwia szybką zmianę ustawień określonych funkcji bez przechodzenia do innego ekranu. Wystarczy stuknąć ikony funkcji, które są wyświetlane w panelu sterowania, aby przełączać dostępne ustawienia. Można wyświetlić więcej ustawień, przesuwając panel sterowania w lewo lub w prawo. Listę ustawień dostępnych w panelu sterowania zawiera str. 50. Aplikacja Poł. stacj. Aplikacja [Poł. stacj.] jest wyświetlana domyślnie na ekranie głównym słuchawki i umożliwia dostęp do często używanych funkcji systemu telefonicznego. 20

21 Pierwsze kroki Umożliwia wykonywanie połączeń wewnętrznych (interkomowych) Umożliwia zmianę określonych funkcji systemu telefonicznego Umożliwia dostęp do listy połączeń bazy Umożliwia używanie funkcji lokalizatora kluczy bazy Uruchamianie aplikacji [Poł. stacj.] Stuknij [Poł. stacj.] na ekranie głównym lub na liście aplikacji. 21

22 Funkcje telefonu Wykonywanie połączeń Aplikacja [Telefon] służy do wykonywania i odbierania połączeń, przeglądania list połączeń, a także korzystania z usług oferowanych przez dostawców usług telefonicznych. Aplikacja [Telefon] zawiera następujące zakładki: Ważne: Służy do ręcznego wybierania numeru, wykonywania połączeń wewnętrznych itp. Służy do przeglądania listy połączeń (str. 25). Służy do szybkiego wyszukiwania osób zapisanych w kontaktach (str. 28). R Kiedy słuchawka jest połączona z bazą, na pasku stanu jest wyświetlana ikona lub. Jeśli nie jest wyświetlana żadna z tych ikon, słuchawka nie może wykonywać ani odbierać połączeń. R Jeśli słuchawka zostanie umieszczona w ładowarce w trakcie rozmowy przez telefon, połączenie nie zostanie przerwane. Wybieranie ręczne 1 Stuknij [Telefon] na ekranie głównym lub na liście aplikacji. 2 Wybierz zakładkę w górnej części ekranu. 3 Wprowadź numer telefonu, po czym stuknij w dolnej części ekranu. R Aby skasować numer, stuknij. R Aby wstawić pauzę w wybieraniu, stuknij i przytrzymaj. 4 Po zakończeniu stuknij, aby zakończyć połączenie. Wyszukiwanie podczas ręcznego wybierania W trakcie wprowadzania cyfr z klawiatury słuchawka wyszukuje elementy na liście połączeń i w książce telefonicznej słuchawki, które odpowiadają wprowadzonym cyfrom. Możesz wyświetlić pasujące elementy, stukając, a następnie możesz połączyć się z daną osobą, stukając obok niej. Połączenie z kontaktem Możesz dodawać kontakty do słuchawki ręcznie (zobacz str. 28) lub synchronizując słuchawkę z kontem Google (zobacz str. 36). 1 Stuknij [Telefon] na ekranie głównym lub na liście aplikacji. 2 Wybierz zakładkę w górnej części ekranu. 3 Stuknij żądany kontakt. 4 Po zakończeniu stuknij, aby zakończyć połączenie. Dodawanie numeru telefonu do kontaktów podczas wybierania 1 Po ręcznym wybraniu numeru stuknij. 22

23 Funkcje telefonu 2 Aby dodać numer do istniejącego kontaktu: Stuknij żądany kontakt. Aby dodać numer do nowego kontaktu: Stuknij [UTWÓRZ NOWY KONTAKT]. 3 Jeśli pojawi się monit, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby ustalić, gdzie kontakt zostanie zapisany. R Kontakty mogą być zapisywane w pamięci słuchawki lub synchronizowane z kontem Google. R Stuknij [Dodaj nowe konto] (jeśli jest wyświetlane), jeśli chcesz zarejestrować konto Google w słuchawce. Możesz także zarejestrować konto później (str. 36). 4 Odpowiednio wprowadź lub edytuj informacje i stuknij [GOTOWE]. Korzystanie z innych funkcji podczas połączenia System głośnomówiący Stuknij, aby włączyć system głośnomówiący podczas połączenia. Stuknij ponownie, aby powrócić do rozmowy przez słuchawkę. Głośność słuchawki lub głośnika Naciskaj wielokrotnie przycisk zwiększania ( ) i zmniejszania ( ) głośności podczas połączenia. Wyłączenie mikrofonu Stuknij Stuknij podczas połączenia w celu wyciszenia mikrofonu słuchawki, aby rozmówca nie mógł Cię słyszeć. ponownie, aby wyłączyć wyciszenie. Zawieszenie rozmowy Stuknij podczas połączenia, aby je zawiesić - ani Ty ani rozmówca nie będziecie się nawzajem słyszeć. Stuknij ponownie, aby powrócić do rozmowy. R Jeśli połączenie będzie zawieszone przez 9 minut, w słuchawce uruchomi się alarm. Jeśli połączenie pozostanie zawieszone, alarm włączy się ponownie po 30 sekundach (tj. po 9 minutach i 30 sekundach zawieszenia). Jeśli połączenie nadal będzie zawieszone, po kolejnych 30 sekundach zostanie rozłączone (tj. po 10 minutach zawieszenia). Ponowne przywołanie/funkcja Flash Stuknij, aby użyć funkcji połączenia oczekującego i odebrać drugie połączenie lub przełączać między połączeniami (str. 25). W razie potrzeby można zmienić czas ponownego przywołania/funkcji Flash (str. 34). Chwilowe włączenie wybierania tonowego (przy wybieraniu tarczowym/impulsowym) Naciśnij przycisk, aby przełączyć się na wybieranie tonowe, a następnie wybierz numer. Aktywacja ekranu podczas połączenia Czujnik zbliżeniowy słuchawki wykrywa, kiedy podnosisz telefon do ucha i automatycznie wyłącza ekran. Ma to na celu nie tylko oszczędzanie energii akumulatora, ale zapobiega także wykonywaniu 23

24 Funkcje telefonu przypadkowych operacji na ekranie w czasie rozmowy. Po odsunięciu słuchawki od ucha ekran włącza się ponownie. Możesz także wyłączać i włączać ekran ręcznie podczas połączenia, naciskając przycisk zasilania w górnej części słuchawki. Uwaga: R Jeśli wyłączysz ekran podczas połączenia, połączenie będzie kontynuowane. Klawiatura Stuknij podczas połączenia, jeśli chcesz wprowadzać numery, na przykład w trakcie nawigacji po głosowym systemie menu centrum obsługi telefonicznej. Stuknij, aby ukryć klawiaturę. Odbieranie połączeń Odbieranie połączeń 1 Podczas odbierania połączenia stuknij ikonę i przeciągnij ją na. 2 Aby zakończyć połączenie stuknij. Odrzucanie połączeń Podczas odbierania połączenia stuknij ikonę i przeciągnij ją na. Słuchawka przestanie dzwonić. Głośność dzwonka Naciskaj wielokrotnie przycisk zwiększania ( ) i zmniejszania ( ) głośności, aby ustawić głośność dzwonka. Kiedy słuchawka dzwoni, naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności, aby tymczasowo wyłączyć dzwonek. Szybka zmiana dzwonka i ustawień dźwięku 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w górnej części słuchawki. 2 Wybierz żądany profil dźwięku. Wybiera profil dźwięku [Cichy]. Dzwonek jest wyłączony. Wybiera profil dźwięku [Ogólne]. Zostają użyte niestandardowy dzwonek i ustawienia dźwięku (str. 30). Uwaga: R Szczegółowe informacje na temat dzwonków i ustawień dźwięku: str

25 Odbieranie drugiego połączenia (połączenie oczekujące) Funkcje telefonu Jeśli otrzymasz drugie połączenie, kiedy właśnie rozmawiasz przez telefon, słuchawka poinformuje o tym za pomocą sygnału połączenia oczekującego. Jeśli została także odebrana informacja o abonencie wywołującym, możesz ją zobaczyć na ekranie i odebrać drugie połączenie, jeśli zechcesz. Ważne: R Aby móc odbierać drugie połączenie, konieczne może być wykupienie usługi połączenia oczekującego u dostawcy usług telefonicznych. Informacje na temat tej funkcji można uzyskać u dostawcy usług telefonicznych. 1 Kiedy usłyszysz sygnał połączenia oczekującego, stuknij. 2 Aby przełączać się między rozmówcami, ponownie stuknij. Korzystanie z list połączeń Słuchawka i baza rejestrują połączenia, umożliwiając sprawdzenie rejestru połączeń. Poniższe symbole wskazują poszczególne typy połączeń zapisywanych na listach połączeń. Ważne: R Rejestrowanie nieodebranych i odebranych połączeń wymaga usługi identyfikacji abonenta wywołującego (str. 37). Lista połączeń Ikona Znaczenie Lista połączeń (niebieski) Połączenie nieodebrane słuchawki *1 Połączenie odebrane Lista połączeń bazy (zielony) (czerwony) (niebieski) Połączenie wychodzące Połączenie nieodebrane Połączenie odebrane lub połączenie nieodebrane, które zostało potwierdzone *1 Lista połączeń słuchawki może rejestrować tylko te połączenia, które zostaną odebrane, kiedy słuchawka będzie połączona z bazą. Sprawdzanie połączeń nieodebranych W przypadku połączenia nieodebranego na pasku stanu i na panelu powiadomień będzie wyświetlana ikona. Aby wyświetlić połączenie nieodebrane, otwórz panel powiadomień (str. 20) i stuknij powiadomienie o nieodebranym połączeniu. Korzystanie z listy połączeń słuchawki Wykonywanie połączeń z listy połączeń słuchawki 1 Stuknij [Telefon] na ekranie głównym lub na liście aplikacji. 2 Wybierz zakładkę w górnej części ekranu. 25

26 Funkcje telefonu 3 Wybierz typ połączeń, które chcesz wyświetlić, stukając żądaną zakładkę. 4 Stuknij obok numeru telefonu lub osoby, do której chcesz zadzwonić. 5 Po zakończeniu stuknij, aby zakończyć połączenie. Dodawanie informacji z listy połączeń słuchawki do kontaktów 1 Stuknij [Telefon] na ekranie głównym lub na liście aplikacji. 2 Wybierz zakładkę w górnej części ekranu. 3 Wybierz typ połączeń, które chcesz wyświetlić, stukając żądaną zakładkę. 4 Stuknij żądaną nazwę lub numer telefonu, a następnie stuknij [Dodaj do kontaktów]. R [Dodaj do kontaktów] nie pojawi się, jeśli wybrany wpis na liście połączeń został już dodany do kontaktów. 5 Aby dodać numer do istniejącego kontaktu: Stuknij żądany kontakt. Aby dodać numer do nowego kontaktu: Stuknij [UTWÓRZ NOWY KONTAKT]. 6 Jeśli pojawi się monit, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby ustalić, gdzie kontakt zostanie zapisany. R Kontakty mogą być zapisywane w pamięci słuchawki lub synchronizowane z kontem Google. R Stuknij [Dodaj nowe konto] (jeśli jest wyświetlane), jeśli chcesz zarejestrować konto Google w słuchawce. Możesz także zarejestrować konto później (str. 36). 7 Odpowiednio wprowadź lub edytuj informacje i stuknij [GOTOWE]. Kasowanie listy połączeń słuchawki 1 Stuknij [Telefon] na ekranie głównym lub na liście aplikacji. 2 Wybierz zakładkę w górnej części ekranu. 3 Wybierz typ połączeń, które chcesz wyświetlić, stukając żądaną zakładkę. 4 Stuknij [Usuń]. 5 Wybierz żądane wpisy. R Stuknij, aby wybrać wszystkie wpisy. Stuknij, aby anulować wybranie wszystkich wpisów. 6 Stuknij [OK]. Korzystanie z listy połączeń bazy Wykonywanie połączeń z listy połączeń bazy 1 Stuknij [Poł. stacj.] na ekranie głównym lub na liście aplikacji. 2 Stuknij [Lista rejestru połączeń]. R Słuchawka łączy się z bazą. 3 Stuknij obok numeru telefonu lub osoby, do której chcesz zadzwonić. 4 Po zakończeniu stuknij, aby zakończyć połączenie. 26

27 Funkcje telefonu Kasowanie listy połączeń bazy 1 Stuknij [Poł. stacj.] na ekranie głównym lub na liście aplikacji. 2 Stuknij [Lista rejestru połączeń]. R Słuchawka łączy się z bazą. 3 Aby skasować informację o jednym połączeniu: Wybierz żądane połączenie i stuknij [Usuń z rejestru połączeń]. Aby skasować informacje o wszystkich połączeniach: Stuknij [Usuń wszystkie połączenia] [OK]. 27

28 Funkcje książki telefonicznej Dodawanie kontaktów Aplikacja [Osoby] służy do zapisywania wszystkich informacji kontaktowych w słuchawce. Wpisy (nazywane także kontaktami ) zawierają informacje o Twoich przyjaciołach, rodzinie i znajomych z pracy, takie jak adresy, numery telefonów i adresy . Uwaga: R Jeśli masz konto Google i połączenie z Internetem, możesz automatycznie synchronizować kontakty ze słuchawką (str. 36). Ręczne dodawanie kontaktów 1 Stuknij [Osoby] na ekranie głównym lub na liście aplikacji. 2 Stuknij. 3 Jeśli pojawi się monit, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby ustalić, gdzie kontakt zostanie zapisany. R Kontakty mogą być zapisywane w pamięci słuchawki lub synchronizowane z kontem Google. R Stuknij [Dodaj nowe konto] (jeśli jest wyświetlane), jeśli chcesz zarejestrować konto Google w słuchawce. Możesz także zarejestrować konto później (str. 36). 4 Wprowadź odpowiednie informacje. R Aby dodać obraz, stuknij ikonę obrazu. R Aby cofnąć wprowadzone zmiany, stuknij [Odrzuć] [OK]. Pamiętaj, że jeśli stukniesz, zmiany zostaną zapisane. R Aby dodać nowe informacje kontaktowe do istniejącego kontaktu, stuknij [Połącz]. 5 Stuknij [GOTOWE]. Uwaga: R Jeśli zapisujesz krajowe i/lub międzynarodowe numery telefonów w kontaktach, używając symbolu + i numeru kierunkowego kraju, zapisz kody konwersji numerów telefonicznych w bazie, aby numery telefonów były wybierane prawidłowo (str. 33). Dodawanie siebie do kontaktów 1 Stuknij [Osoby] na ekranie głównym lub na liście aplikacji. 2 Stuknij [Konfiguruj profil]. R Jeśli opcja [Konfiguruj profil] nie jest wyświetlana, stuknij treść wyświetlaną pod [JA], a następnie stuknij [Edytuj]. 3 Wprowadź odpowiednie informacje. 4 Stuknij [GOTOWE]. Łączenie z kontaktami Wyszukiwanie kontaktu 1 Stuknij [Osoby] na ekranie głównym lub na liście aplikacji. 28

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi Podłączenia Baza Kliknięcie Używaj wyłącznie dołączonego przewodu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-PRX110PD http://pl.yourpdfguides.com/dref/5434673

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-PRX110PD http://pl.yourpdfguides.com/dref/5434673 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PANASONIC KX- PRX110PD. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-PRX150PD http://pl.yourpdfguides.com/dref/5434680

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-PRX150PD http://pl.yourpdfguides.com/dref/5434680 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PANASONIC KX- PRX150PD. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Olive_QS_SL.book Page 1 Tuesday, September 24, :52 AM Krótka instrukcja

Olive_QS_SL.book Page 1 Tuesday, September 24, :52 AM Krótka instrukcja Krótka instrukcja UWAGA: Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Konfigurowanie tabletu 1 2 3 Po naładowaniu baterii naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund, aż pojawi

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi TG7200_7220PD(pd_pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, June 26, 2007 8:04 PM Podłączanie Cyfrowy Telefon Bezsznurowy Model KX-TG7200PD/KX-TG7202PD Cyfrowy Telefon Bezsznurowy z Automatem Zgłoszeniowym Model KX-TG7220PD

Bardziej szczegółowo

JABRA SPEAK 810. Instrukcja obsługi. jabra.com/speak810

JABRA SPEAK 810. Instrukcja obsługi. jabra.com/speak810 Instrukcja obsługi jabra.com/speak810 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Model KX PRS110E z serii Premium Design

Model KX PRS110E z serii Premium Design Telefony Telefony premium Model KXPRS110E z serii Premium Design Dane ogólne Kolor W (biały) Słuchawki (liczba) 1 Częstotliwość 1,9 GHz Zakres częstotliwości 1,88 GHz 1,90 GHz Liczba kanałów 120 kanałów

Bardziej szczegółowo

SENIOR PHONE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik PDF do pobrania: http://akai-atd.com/ Spis treści Przyciski... 4 Pierwsze kroki...6 Włączanie..... 8 Ładowanie...9 Połączenia alarmowe...11 Połączenia... 13 Latarka...15

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup słuchawek w opasce z mikrofonem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest prawidłowo ułożony w ładowarce. 2. Podczas ładowania na

Bardziej szczegółowo

JABRA BOOST. Instrukcja Obsługi. jabra.com/boost

JABRA BOOST. Instrukcja Obsługi. jabra.com/boost Instrukcja Obsługi jabra.com/boost 2014 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

JABRA stealth. Instrukcja obsługi. jabra.com/stealth

JABRA stealth. Instrukcja obsługi. jabra.com/stealth JABRA stealth Instrukcja obsługi jabra.com/stealth 2014 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte

Bardziej szczegółowo

Model KX PRW110E z serii Premium Design

Model KX PRW110E z serii Premium Design Telefony Telefony premium Model KXPRW110E z serii Premium Design Dane ogólne Kolor W (biały) Słuchawki (liczba) 1 Częstotliwość 1,9 GHz Zakres częstotliwości 1,88 GHz 1,90 GHz Liczba kanałów 120 kanałów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi CD180

Skrócona instrukcja obsługi CD180 Skrócona instrukcja obsługi CD180 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Używaj tylko zasilacza wymienionego w danych technicznych. Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami. W przypadku użycia niewłaściwego

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowano na podstawie: CEL-FS-CHRGR Multi-bay Charger Instruction Manual 810366Z Rev 4.0 2006 Vitec Group Communications www.clearcom.com

Bardziej szczegółowo

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB Nr produktu 000372738 Strona 1 z 5 Uwaga: Przeczytaj przed użyciem: - Globalny system pozycji (GPS) jest uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat produktu 9 Instalacja DO PEŁNA przycisk + na 8 sekund niebieska i czerwona będzie pulsować na zmianę aktywuj poszukaj

Informacje na temat produktu 9 Instalacja DO PEŁNA przycisk + na 8 sekund niebieska i czerwona będzie pulsować na zmianę aktywuj poszukaj Informacje na temat produktu 1 Złącze ładowania 2 Przycisk + 3 Przycisk - 4 Kontrolka funkcji (niebieska) 5 Kontrolka baterii (czerwona) 6 Wkładka słuchawkowa 7 Mikrofon 8 Zaczep na ucho 9 Kontrolka ładowania

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący PY-BT02

Zestaw głośnomówiący  PY-BT02 Zestaw głośnomówiący PY-BT02 Wymiana baterii 1 Głośnik 2 Przycisk wielofunkcyjny 3 Poziom dźwięku + 4 Poziom dźwięku 5 Mikrofon 6 Wyciszenie 7 Gniazdo mini USB 5 pin 8 Uchwyt Ładowarka Instalacja w samochodzie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

JABRA STEALTH UC. Instrukcja obsługi. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Instrukcja obsługi. jabra.com/stealthuc Instrukcja obsługi jabra.com/stealthuc 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

KX-PRX150PD. Instrukcja obsługi. Elegancki telefon z ekranem dotykowym. Model. Dziękujemy za zakupienie produktu marki Panasonic.

KX-PRX150PD. Instrukcja obsługi. Elegancki telefon z ekranem dotykowym. Model. Dziękujemy za zakupienie produktu marki Panasonic. Instrukcja obsługi Elegancki telefon z ekranem dotykowym Model KX-PRX150PD Dziękujemy za zakupienie produktu marki Panasonic. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem oraz o zachowanie go na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Telefon DECT Panasonic KX- TG6461 Instrukcja obsługi Nr produktu: 93480 Przewodnik użytkownika Połączenia Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza Panasonic. Mocno wciśnij wtyk. Dobrze Stacja bazowa Klik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi

Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi PL Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi CECH-ZDC1E Środki ostrożności Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w celu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

7 Natężenie dźwięku - 8 Głośnik 9 Wyłącznik 10 Uchwyt do mikrofonu (z obustronną taśmą przylepcową ) 11 Mikrofon 12 Wtyk mikrofonu

7 Natężenie dźwięku - 8 Głośnik 9 Wyłącznik 10 Uchwyt do mikrofonu (z obustronną taśmą przylepcową ) 11 Mikrofon 12 Wtyk mikrofonu Informacje na temat produktu Zestaw samochodowy Mikrofon Krótki mikrofon 1 Wtyk 12 V 2 Złącze mikrofonu 3 Przycisk połączenia 4 Kontrolka funkcji (niebieski/czerwony) 5 Przycisk telefoniczny 6 Natężenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Model KX PRX110E z serii Premium Design

Model KX PRX110E z serii Premium Design Telefony Telefony premium Model KXPRX110E z serii Premium Design Dane ogólne Kolor W (biały) Słuchawki (liczba) 1 Częstotliwość 1,9 GHz Zakres częstotliwości 1,88 GHz 1,90 GHz Liczba kanałów 120 kanałów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Witamy. Pierwsze kroki. Podłączenie. Instalacja. Użytkowanie

Witamy. Pierwsze kroki. Podłączenie. Instalacja. Użytkowanie Cyfrowy telefon bezprzewodowy SE 140 Cyfrowy telefon bezprzewodowy z automatem zgłoszeniowym SE 145 Witamy Pierwsze kroki 1 2 3 Podłączenie Instalacja Użytkowanie Zawartość opakowania Słuchawka SE140/SE145

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth

Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lusterka wstecznego z funkcją Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

JABRA solemate mini. Instrukcja obsługi. jabra.com/solemate

JABRA solemate mini. Instrukcja obsługi. jabra.com/solemate JABRA solemate mini Instrukcja obsługi jabra.com/solemate 2013 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Mini odbiornik DVB-T adtv-400

Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini odbiornika DVB-T. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

JABRA STORM. Instrukcja obsługi. jabra.com/storm

JABRA STORM. Instrukcja obsługi. jabra.com/storm Instrukcja obsługi jabra.com/storm 2014 GN A/S / GN Netcom US, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte

Bardziej szczegółowo

JABRA EVOLVE 80. Podręcznik użytkownika. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Podręcznik użytkownika. jabra.com/evolve80 Podręcznik użytkownika jabra.com/evolve80 2014 GN A/S / GN Netcom US, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1 Dziękujemy za wybranie produktów firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami produktu.

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ZGPAX S8

Instrukcja obsługi ZGPAX S8 Instrukcja obsługi ZGPAX S8 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej akcesoriów, które znajdują się w otrzymanym zestawie

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Zawartość pakietu. Widok telefonu. Skrócona instrukcja obsługi PL-1. Port mikro-usb. Gniazdo słuchawek. Słuchawka. Aparat przedni

Zawartość pakietu. Widok telefonu. Skrócona instrukcja obsługi PL-1. Port mikro-usb. Gniazdo słuchawek. Słuchawka. Aparat przedni Zawartość pakietu MultiPhone Prestigio Akumulator Ładowarka podróżna Skrócona instrukcja obsługi Widok telefonu Aparat przedni Słuchawki Kabel USB Kolorowe tylne obudowy Słuchawka Gniazdo słuchawek Aparat

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Bluetooth w futrzanych nausznikach. Prosimy o przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Jabra. Speak 710. Podręcznik użytkownika

Jabra. Speak 710. Podręcznik użytkownika Jabra Speak 710 Podręcznik użytkownika 2017 GN Audio A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej Spis treści I. Uzupełnienie danych technicznych Geosat 5 BLU I.I Dane techniczne I.II Zawartość opakowania I.III

Bardziej szczegółowo

Jabra SPEAK 450 dla Cisco

Jabra SPEAK 450 dla Cisco Jabra SPEAK 450 dla Cisco INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Witamy...2 Informacje ogólne o zestawie JABRA Speak 450 dla Cisco...3 POŁĄCZENIA...5 używanie zestawu...7 POMOC...8 Dane techniczne:...9 1 Witamy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Instrukcja obsługi jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe

Bardziej szczegółowo

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L Instrukcja obsługi jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo