RAPORT. Bezpieczeństwo w Internecie Polska 2004 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. Bezpieczeństwo w Internecie Polska 2004 r."

Transkrypt

1 RAPORT Bezpieczeństwo w Internecie Polska 2004 r. Dla Symantec Polska opracował Georg Grohs konsultant ds. informatyki Inceon 1

2 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Dane użytkowników i zachowania przy przeglądaniu stron WWW 5 3. Środki ochrony 9 4. Doznane ataki Konie trojańskie Robaki, włamania, skanowanie portów Porównanie sytuacji w Polsce w 2004 r. z wcześniejszymi badaniami Wnioski Statystyki zgromadzone w trakcie badań (dotyczące użytkowników) Statystyki ataków 28 2

3 1. Metoda przeprowadzenia badania 1076 polskich użytkowników zainstalowało na swoich komputerach próbną wersję oprogramowania Norton Internet Security. Przez prawie miesiąc użytkownicy ci przeglądali sieć WWW oraz korzystali z poczty elektronicznej, czatów i systemów P2P. W tym czasie byli chronieni programem Norton Internet Security, który rejestruje i blokuje operacje szkodliwe dla komputera z systemem operacyjnym Windows. Wszystkie zagrożenia, blokady i zdarzenia są rejestrowane w oddzielnych plikach dziennika. Najważniejsze pliki dziennika użyte do omawianego badania były następujące: Alarm: Norton Internet Security ostrzega o wrogim lub potencjalnie szkodliwym działaniu Przykład: :52:24,administrator,"Reguła ""Domyślne blokowanie konia trojańskiego Back Orifice 2000"" zablokowała (SERWER(xxx.xxx.xxx.xxx),Back-Orifice- 2000(54320)).","Reguła ""Domyślne blokowanie konia trojańskiego Back Orifice 2000"" zablokowała (SERWER(xxx.xxx.xxx.xxx),Back-Orifice-2000(54320)). Połączenie przychodzące TCP Adres lokalny,usługa SERWER (xxx.xxx.xxx.xxx),back-orifice- 2000(54320)) Adres zdalny,usługa (SERWER(xxx.xxx.xxx.xxx),1294) Nazwa procesu to ""N/A""" :52:21,administrator,"Reguła ""Domyślne blokowanie konia trojańskiego NetBus"" zablokowała (SERWER(xxx.xxx.xxx.xxx),NetBus-Pro(20034)).","Reguła ""Domyślne blokowanie konia trojańskiego NetBus"" zablokowała (SERWER(xxx.xxx.xxx.xxx),NetBus-Pro(20034)). Połączenie przychodzące TCP Adres lokalny,usługa (SERWER(xxx.xxx.xxx.xxx),NetBus-Pro(20034)) Adres zdalny,usługa (SERWER(xxx.xxx.xxx.xxx),1274) Nazwa procesu to ""N/A""" Zapora: NIS rejestruje ruch wszelkiego rodzaju, bada go i blokuje zagrożenia, a równocześnie umożliwia dostęp do Internetu tym programom, które mają ustawione uprawnienia dostępu (w pliku Zapora). Zapora korzysta z ustawień standardowych, ale umożliwia użytkownikom tworzenie dodatkowych reguł kontroli ruchu. Przykład: :48:28,Zawadzki,Komunikacja zablokowana przez funkcję blokowania nieużywanych portów.,"komunikacja zablokowana przez funkcję blokowania nieużywanych portów. Połączenie przychodzące TCP Adres zdalny,usługa lokalna to (mail.xxx.pl(xxx.xxx.xxx.xxx),113)" :20:38,Brak użytkownika,pakiet TCP inny niż SYN/inny niż ACK dla nieprawidłowego połączenia. Pakiet został pominięty.,"pakiet TCP inny niż SYN/inny niż ACK dla nieprawidłowego połączenia. Pakiet został pominięty. Źródłowy adres IP: xxx.xxx.xxx.xxx. Docelowy adres IP: RZ-HAP3GWE6665F(xxx.xxx.xxx.xxx). Źródłowy port TCP: https(443) Docelowy port TCP: 1090 Flagi: 0x " :12:39,Zawadzki,"Reguła ""Domyślne blokowanie EPMAP"" ukryła (xxx.xxx.xxx.xxx,dcom(135)).","reguła ""Domyślne blokowanie EPMAP"" ukryła (xxx.xxx.xxx.xxx,dcom(135)). Połączenie przychodzące TCP Adres lokalny,usługa (RZ- HAP3GWE6665F(xxx.xxx.xxx.xxx),dcom(135)) 3

4 Ponadto Norton Internet Security udostępnia opcje, np. blokowania reklam lub spamu. Użytkownik korzysta z tych opcjonalnych funkcji włączając lub wyłączając odpowiednie filtry. Po miesiącu użytkownicy przesłali swoje pliki dziennika oraz wypełnili krótki kwestionariusz. Dane te zostały przeanalizowane oddzielnie. 4

5 Dodatkowe informacje dotyczące statystyk i kwestionariusza Można zauważyć niewielkie rozbieżności pomiędzy całkowitą liczbą użytkowników a liczbą odpowiedzi w kwestionariuszu. Jest to spowodowane na przykład zainstalowaniem kilku systemów operacyjnych na jednym komputerze, co powoduje, że liczba zainstalowanych systemów operacyjnych przewyższa liczbę uczestników badania. Dla zapewnienia wiarygodności badania, wszystkie dane, gdzie występowała więcej niż jedna możliwość, były interpretowane ostrożnie. Dotyczy to również środków ochrony i ataków, np. gdy użytkownik miał zainstalowane inne wersje oprogramowania Norton Internet Security, Norton System Works lub Norton Antivirus. W przypadku przesłania różnych plików dziennika z wersji próbnej i wersji pełnej, wybierane były wartości mniejsze. Uczestników testu cechowało bardzo duże zróżnicowanie wiedzy informatycznej, zachowania przy przeglądaniu stron WWW oraz stosowanych technik. W celu skorelowania wyników, surowe dane zostały podzielone na grupy użytkowników. Surowe dane, w tym typy wirusów, ataków i środków ochrony, są podane na końcu niniejszego opracowania. 2. Dane użytkowników i zachowania przy przeglądaniu stron WWW Kobiety 136 Płeć Mężczyźni 940 Wiek powyżej poniżej

6 Punkty dostępu 1076 uczestników Praca 102 Uczelnia Kafejka intenetowa Koledzy, akademik, biblioteka Dom 954 Większość użytkowników korzysta z Internetu w domu. Jak wynika z przytoczonych danych, w większości są to ludzie młodzi, często używający sieci. Techniczne metody dostępu Szybkość połączenia Szerokopasmowe 194 Telefoniczne (modem) 882 Typ połączenia Radio LAN WLAN... Sieć osiedlowa SDI Tylko telefoniczne Stałe 6

7 Większość użytkowników korzysta z wolnych łączy dostępowych. Chociaż szybkość dostępu jest generalnie mała, spora grupa użytkowników ma stałe łącze z Internetem, np. za pośrednictwem sieci osiedlowych. Zachowania przy przeglądaniu stron WWW h Czas poświęcany na przeglądanie WWW (tygodniowo) h h h h Większość użytkowników poświęca na korzystanie z Internetu godzin tygodniowo. Prawie 150 użytkowników (ok. 17%) poświęca na korzystanie z Internetu ponad 40 godzin tygodniowo. Użytkownicy ci przeważnie mają stałe łącza. Korzystanie z sieci WWW Przeglądanie stron WWW Poczta elektroniczna 1076 uczestników Czat Nauka Zakupy Praca Gry 200 P2P Bankowość Prog (Można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź). 7

8 Prawie wszyscy użytkownicy używają przeglądarek i poczty elektronicznej. Często korzystają także z czatów (za pośrednictwem WWW lub systemów opatentowanych) oraz e-nauczania. Ok. 270 osób korzysta z sieci w celach zawodowych. Korzystanie z funkcji bankowych jest bardzo rzadkie. Ok. 20% użytkowników gra w Internecie, a ok. jednej trzeciej robi w nim zakupy, co wskazuje na rosnącą popularność tej ostatniej funkcji. Jak wynika z korelacji pomiędzy danymi surowymi dotyczącymi czasu przeglądania WWW a danymi dotyczącymi sposobu wykorzystania Internetu, użytkownicy korzystający z gier i P2P poświęcają dużo czasu na Internet. Wiedza informatyczna i używane systemy Poziom wiedzy informatycznej (wg własnej oceny) System operacyjny Profesjonalny 4,37% Początkujący 8,84 % Windows ME Brak odpowiedzi Średni 49,67% Windows Server, NT... Windows 9X Zaawansowany 37,12% Windows XP Większość użytkowników określa swój poziom wiedzy jako średni lub zaawansowany. Co jedenasty użytkownik uważa się za początkującego. Oprogramowanie systemowe jest przeważnie nowe. Najbardziej rozpowszechnionym systemem operacyjnym jest Windows XP. Starsze, oparte na technologii DOS wersje (Windows 9x i Windows ME) są nadal stosowane przez ok. 20% użytkowników. Tylko Windows XP udostępnia zintegrowane proste funkcje ochrony w postaci małej zapory. 8

9 3. Środki ochrony Ochrona antywirusowa 1076 uczestników Zapora Ochrona przed spamem Ochrona integralności danych Blokada dialerów Ochrona niespecyficzna Brak ochrony (Można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź). Większość użytkowników ma zainstalowane programy antywirusowe. Jest to odpowiednie rozwiązanie do ochrony statycznej, gdy każdy plik (przysyłany pocztą, dostarczany na nośniku CD itd.) może być sprawdzony względem aktualnych sygnatur wirusów. Ochrona przed atakami na oprogramowanie systemowe, niektórymi typami robaków, próbami włamań i skanowania portów wymaga użycia zapory. Jak widać na diagramie, zaporę stosuje ok. dwóch trzecich uczestników badania. Wyłania się stąd pesymistyczny wniosek, że ponad jedna trzecia użytkowników nie jest dostatecznie zabezpieczona, gdyż używa tylko rozwiązań antywirusowych lub nie stosuje żadnych zabezpieczeń. Oprogramowanie antyspamowe jest zalecane dla większości użytkowników. Powolny dostęp do Internetu i duża ilość spamu reklamowego jeszcze bardziej spowalniają korzystanie z systemu. Oprogramowanie zapewniające spójność danych blokuje ataki na pliki, które zabezpiecza. Ponieważ jednak nie blokuje wszystkich ataków na usługi systemowe, włamań, prób skanowania portów i niektórych wirusów, jest uznawane za niewystarczające, ale uzupełniające dla oprogramowania antywirusowego i zapór. Co dziewiąty użytkownik nie stosuje żadnych zabezpieczeń. Wynikające stąd stałe zagrożenie dotyczy nie tylko systemu takiego użytkownika, lecz także innych systemów, gdyż każdy niezabezpieczony system może być platformą zarażającą inne komputery. Dotyczy to szczególnie sieci osiedlowych bez profesjonalnej ochrony, gdzie jeden niezabezpieczony komputer może spowodować liczne szkody w innych komputerach. 9

10 Ocena ryzyka (1076 uczestników) Nie ma ryzyka 40 Ryzyko wysokie 363 Ryzyko istnieje, ale nie było poważnych zdarzeń 673 Użytkownicy zdają sobie sprawę z możliwych zagrożeń. Ok. jednej czwartej ocenia ryzyko jako wysokie. Większość uznaje, że ryzyko istnieje Ataki i szkody doznane przed rozpoczęciem badania ataki 498 brak ataków ataki z uszkodzeniem systemu 109 ataki z utratą danych o znaczeniu krytycznym (Można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź). Większość użytkowników doświadczyło już ataków za pośrednictwem Internetu. Biorąc pod uwagę główne zastosowania komputerów uczestniczących w badaniu użytkowników prywatnych (rozrywka, poczta elektroniczna, czaty), nawet awaria systemu nie powoduje dużych szkód ekonomicznych, ale wymaga sporej pracy przy jej naprawianiu. 10

11 Osoby używające komputera do pracy, w przypadku skutecznego ataku, nie tylko muszą ponownie zainstalować system, lecz także odtworzyć uszkodzone dane lub pogodzić się z ich bezpowrotną utratą. Używanie niezabezpieczonego komputera do pracy jest zdecydowanie niebezpieczne i nie jest godne polecenia. Używanie niezabezpieczonego komputera do celów rozrywkowych może przysporzyć uciążliwej dodatkowej pracy. Ok. jednej dziesiątej użytkowników doświadczyło całkowitej awarii systemu, a co dwudziesty użytkownik utracił ważne dane. Przechowywanie ważnych danych 600 dane prywatne 1076 uczestników hasła dane służbowe nie przechowuję ważnych danych (można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź) Większość użytkowników przechowuje w swoich systemach wrażliwe dane. Biorąc pod uwagę, że w ok. 10% systemów są przechowywane dane służbowe, 20% hasła i 50% ważne dane prywatne, wydaje się oczywiste, że skuteczna ochrona jest absolutnie konieczna w przypadku większości systemów. Na następnych stronach przedstawiono, z jakimi zagrożeniami może się spotkać niechroniony komputer. 11

12 5.Konie trojańskie i potencjalne szkody nimi spowodowane Ataki przy użyciu koni trojańskich typów + odmiany Netspy 23% Backdoor/Subseven 20% Netbus 13% Block Bla 1% Bladerunner 38% Liczba ataków końmi trojańskimi wskazuje, że Internet można uznać za bardzo zanieczyszczony. Zarejestrowano 57 typów koni trojańskich, nie licząc różnych ich odmian. Ofiarami ataku końmi trojańskimi padło 430 użytkowników, co oznacza, że prawdopodobieństwo takiego ataku wynosi 40%. Backdoor/Sub-Seven Najbardziej popularnym koniem trojańskim jest Backdoor/Sub-Seven. Przejmuje on kontrolę nad zainfekowanym systemem i powoduje w nim rozległe szkody. Ponieważ koń trojański obsługuje FTP, atakujący może w każdej chwili przesyłać w obu kierunkach dowolne pliki. Klient Sub-Seven może korzystać z komputera tak samo jak upoważniony użytkownik. Oprócz powyższych, i tak już groźnych możliwości, Sub-Seven może ponadto uruchamiać i zamykać programy, przerywać sesje online, a także manipulować używanymi aktualnie danymi, pobierać zrzuty ekranu i zmieniać jego zawartość (wyświetlać wyskakujące okienka, manipulować danymi bezpośrednio na ekranach aplikacji), podsłuchiwać sesje online, a nawet zdalnie modyfikować Rejestr Windows. Komputer zainfekowany przez Sub-Seven stwarza zagrożenia dla sieci. Ponieważ Sub- Seven potrafi wyszukiwać hasła i uzyskiwać uprawnienia dostępu do serwerów, wywołane przez niego szkody mogą znacznie wykraczać poza manipulacje czy usuwanie danych na komputerze lokalnym. 12

13 Tym niemniej ochrona przed koniem trojańskim Sub-Seven jest dość prosta. Jego możliwości, sposób infekowania oraz metody zapobiegania zagrożeniu są dobrze znane. Bladerunner Bladerunner to dość stary wirus oparty na technologiach DOS. Mimo to jest bardzo niebezpieczny. Mechanizmy, które nie wykonują pełnego skanowania, mogą go z łatwością przeoczyć. Dlatego klasyczne zagrożenia mogą się co pewien czas stawać znowu atrakcyjne i skuteczne. NetBus i Back Orifice Oba te konie trojańskie są dostępne jako komercyjne, nieszkodliwe rozwiązania do zdalnego zarządzania systemami, ale mogą także służyć jako destrukcyjne programy do włamywania się do systemów i przejmowania nad nimi kontroli. Ich możliwości są podobne do Sub-Seven. Mogą rejestrować wszystkie działania użytkownika w systemie, a także uruchamiać i zatrzymywać programy, a nawet zamykać system. Dzięki obsłudze FTP, NetBus i Back Orifice mogą przesyłać pliki w obu kierunkach. W połączeniu z możliwością uruchomienia dowolnego programu, stwarza to z jednej strony wszechstronne i łatwe w obsłudze narzędzie do zdalnego administrowania systemem, a z drugiej ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych. Oba konie trojańskie pojawiły się po raz pierwszy pod koniec lat 90. i były od tego czasu uaktualniane. Obecny poziom zagrożeń jest podobny do wersji poprzednich. Główna różnica polega na przystosowaniu do najnowszych systemów operacyjnych oraz łatwiejszej obsłudze od strony atakującego. Metody infekowania stosowane przez te konie trojańskie są dobrze znane i oba mogą być łatwo zablokowane. Deep Throat, Trans Scout i inne Te konie trojańskie nadal pojawiają się dość często, ale nie są powszechnie znane. Pod względem ogólnych możliwości przypominają wcześniej wymienione konie trojańskie. Pod względem możliwości wykorzystania do ataku są mniej wygodne dla hakera. W porównaniu z końmi trojańskimi Sub-Seven i NetBus stosowane są raczej rzadko. W przypadku mało rozpowszechnionych koni trojańskich występuje taki problem, że wielu użytkowników chroni się tylko przed typowymi zagrożeniami. Ponieważ nigdy nie wiadomo, gdzie, kiedy i jak nastąpi atak z użyciem tych koni trojańskich, ograniczenie ochrony do znanych wirusów może spowodować poważną lukę w zabezpieczeniach. Ponadto opracowywane są nowe konie trojańskie, które mogą wyrządzić szkody w systemach chronionych tylko przed klasycznymi końmi. Niektóre konie trojańskie występują w małej liczbie, co potwierdzają obserwacje CERT i producentów rozwiązań antywirusowych. Programy takie są mniej wygodne w użyciu w porównaniu z takimi jak Backdoor/Sub-Seven, Netbus czy Back Orifice. Tylko jeden koń trojański wystąpił bardzo licznie. Jest to Bladerunner, który zaatakował jednego użytkownika ponad 5800 razy w ciągu miesiąca, prawdopodobnie z kompletnie zainfekowanej sieci. Jest to przypadek wyjątkowy. 13

14 Netspy występuje bardzo licznie. Większość z tych zdarzeń traktuje się jako rzeczywiste ataki, chociaż można je łatwo pomylić z działaniem oprogramowania do obsługi faksu lub komunikacji. Różnorodność koni trojańskich

15 6. Inne zagrożenia Robaki Robaki stanowią bardzo poważne zagrożenie, a potencjalne szkody nimi spowodowane są coraz większe. Są to programy samopowielające się, które rozprzestrzeniają się przez Internet, powodując dodatkowe obciążenie sieci oraz szkody w zainfekowanych systemach. Współczesne robaki działają bez korzystania z klasycznych usług systemowych, takich jak programy pocztowe czy funkcje serwera. Zawierają własne wbudowane mechanizmy obsługi SMTP, które zostają zainstalowane na zainfekowanym systemie. Robak pobiera całą książkę adresową (najczęściej aplikacji MS Outlook) i rozsyła kopie samego siebie do wszystkich potencjalnych odbiorców. Wskutek tego wiadomość zawierająca robaka jest najczęściej traktowana jak wiadomość od godnego zaufania, znanego nadawcy. Destrukcyjne działanie współczesnych robaków niekiedy obejmuje przejęcie kontroli nad systemem, podobne jak w przypadku konia trojańskiego. Inne robaki powodują jedynie duże obciążenie sieci. W obu przypadkach robaki stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa komunikacji i stabilności systemów. Naprawa sieci zainfekowanej robakami jest trudna i wymaga przeważnie sprawdzenia, oczyszczenia i zabezpieczenia każdego systemu z osobna. Robaki bardzo szybko rozprzestrzeniają się na cały świat. Aby im zapobiec, wymagana jest szybka reakcja zapór i oprogramowania antywirusowego, co jest możliwe tylko wówczas, gdy charakterystyki robaka zostaną odpowiednio szybko zanalizowane i zablokowane przez dostawców zabezpieczeń. Zarejestrowano 4 typy robaków na ok. 50 prób ataku. Najpopularniejszym robakiem był Novarg, a na drugim miejscu Mydoom. Zostało zablokowane poważne zdarzenie ataku W32 SQL Expl na serwer. Skanowanie portów Każdy komputer podłączony do Internetu korzysta z różnych usług. W tym celu system udostępnia szereg portów, czyli dróg komunikacji i innych usług systemowych. Przy prawidłowym użyciu porty zapewniają łączność i udostępniają funkcje specjalne, takie jak czaty, gry, transfer plików czy usługi P2P. Otwarte porty stanowią zagrożenie, jeśli atakujący wykorzysta usługi systemowe i ich porty do destrukcyjnych celów. W zależności od zainstalowanego oprogramowania i konfiguracji systemu, skanowanie portów może być szkodliwe. 15

16 Zapora niezawodnie blokuje zdalne żądania dostępu do nieużywanych portów uniemożliwiając atakującemu np. wywołanie funkcji transferu plików. Zapora zamyka również luki w zabezpieczeniach systemów operacyjnych i aplikacji. W trakcie badania w pliku dziennika włamań zarejestrowano w sumie operacji skanowania portów. Prawdopodobieństwo ataku wykorzystującego skanowanie portów wynosi 23%, jak wynika z 245 operacji intensywnego skanowania portów zarejestrowanych w plikach dzienników. Włamania Wykorzystując skanowanie portów, luki w systemie i błędy w aplikacjach oraz obserwując ruch, włamywacz może próbować uzyskać dostęp do komputera. Jeśli dysponuje on odpowiednią wiedzą, może wyszukać w komputerze wszystkie możliwe luki. Próba włamania może być podjęta w sposób automatyczny lub ręcznie. Atak automatyczny polega na wykonaniu skryptu, który sprawdza szereg potencjalnych dróg włamania i jest przeprowadzany na systemy typowe. Próba włamania ręcznego jest uznawana za bardziej niebezpieczną, gdyż jeśli atakujący ma duże umiejętności, może dostosowywać metodę ataku do zastosowanych środków ochrony i kreatywnie wyszukiwać luki w zabezpieczeniach. Poważnym zagrożeniem jest np. przepełnienie bufora w module DCOM RPC Windows. Napastnik może uruchomić destrukcyjny kod z prawami użytkownika lokalnego przez zażądanie portu 135 i wysyłanie pewnych żądań aktywacji obiektów. Zdarzenie to wielokrotnie wystąpiło ponad 50 razy u poszczególnych użytkowników. Do skutecznej ochrony niezbędne są funkcje ogólnie poprawiające bezpieczeństwo systemów informatycznych, takie jak zapory i rozwiązania antywirusowe. Również maskowanie, funkcje alarmów oraz ogólne obserwowanie ruchu w znacznie utrudniają włamania. Ataki na systemy są tak zautomatyzowane, jak ataki końmi trojańskimi. Zainfekowane systemy lub napastnicy mogą losowo skanować możliwe adresy przy użyciu skryptów. Nie ogranicza się to do jednego dostawcy usług internetowych. Prawie każdy adres jest sprawdzany pod kątem luk lub zainstalowanych klientów koni trojańskich. W sumie miało miejsce ok zdarzeń związanych z włamaniami i atakami na usługi systemowe lub systemy operacyjne. Blokowanie ogólne Blokady reklam (drogi ruch), wadliwych pakietów TCP/UDP i błędnego / nieautoryzowanego dostępu innego oprogramowania zdarzyły się ok. milion razy. 16

17 Organizacja Skuteczna ochrona przed wirusami, włamaniami, skanowaniem portów i robakami zawsze łączy w sobie środki czysto techniczne i organizacyjne. Ochrona musi być łatwa w zarządzaniu. Przeciętny użytkownik nie jest w stanie ręcznie uaktualniać zabezpieczeń z wymaganą częstotliwością. Również dokładne zlokalizowanie źródła ataku na podstawie analizy plików dziennika przekracza możliwości większości użytkowników. Kto czyta pliki dzienników rozwiązań antywirusowych czy zapór? Na pewno nie typowy użytkownik korzystający z komputera do takich celów jak gry czy przeglądanie stron WWW. Od czasu do czasu dokładniejsze sprawdzenie i przeanalizowanie plików dziennika systemów ochrony daje cenne informacje o możliwych drogach ataku oraz zachowaniu systemu. Można w ten sposób diagnozować źródła ataków oraz problemy z siecią aż do poziomu protokołu i sprzętu. System utrzymywany ręcznie może poradzić sobie z narastającymi zagrożeniami tylko wtedy, gdy będzie stale uaktualniany. Z tego względu w przypadku większości użytkowników indywidualnych i biur domowych zalecane jest stosowanie rozwiązań automatycznie uaktualniających zabezpieczenia. Nie można zaatakować czegoś, czego się nie widzi. Bardzo trudno jest zaatakować komputer, który ukrywa adresy i dane identyfikujące system oraz odrzuca żądania identyfikacji systemu. W okresie testu NIS realizował funkcje maskowania, które znacznie utrudniały skuteczne zaatakowanie komputera. Ogólne ryzyko ataków: Ok. 75% Ryzyko udanego ataku bardzo wzrosło w 2001, 2002,

18 7. Sytuacja pod względem zagrożeń w porównaniu z wcześniejszymi badaniami i innymi krajami W latach 2001 i 2002 podobne badania zostały przeprowadzone w Niemczech, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii, Francji, Holandii i Belgii. Tegoroczne badanie w Polsce wykazało pewne zmiany w poziomie zagrożenia i w zachowaniach użytkowników. Ogromnie zwiększyło się zróżnicowanie możliwych zagrożeń. W odniesieniu do użytkowników dostępu szerokopasmowego, ataki nie tylko występują znacznie częściej, lecz są także bardziej wyrafinowane. Zagrożenie użytkowników dostępu telefonicznego również narasta, chociaż wskutek małej szybkości połączenia i stosowania dynamicznych adresów IP, ataki na ich systemy są mniej poważne niż na systemy z dostępem szerokopasmowym. Polscy użytkownicy są rekordzistami w Europie pod względem liczby ataków. O ile w 2001 r. pewien użytkownik w Szwecji doznał ok. 160 ataków końmi trojańskimi i prób skanowania portów, a w 2002r. użytkownik w Holandii odnotował ok. 300 takich ataków, w 2004 r. kilku użytkowników w Polsce z łatwością pobiło ten rekord, gdyż zostało zaatakowanych ponad 400 razy końmi trojańskimi i próbami skanowania portów. Absolutny rekord Europy pod względem liczby ataków końmi trojańskimi wynosi ponad 5900 w ciągu miesiąca. Od wielu lat najczęściej spotykanymi końmi trojańskimi są Backdoor/Subseven i Netbus. Ich zdolność do przejęcia pełnej kontroli nad zainfekowanym systemem idzie w parze z łatwością ich użycia przez atakującego. Nawet użytkownik bez profesjonalnego przygotowania potrafi pobrać wirus z serwisów prowadzonych przez hakerów, zainstalować go i rozprzestrzeniać we wrogich celach. Dostępne są także dyski CD z narzędziami dla hakerów, które umożliwiają średnio wykwalifikowanemu użytkownikowi stosowanie koni trojańskich i robaków oraz atakowanie systemów i skanowanie portów. Gate Crasher to program stosunkowo nowy, który stał się dość popularny. Również programy Transscout, Serve-Me i inne występują częściej niż poprzednio. Ogólnie biorąc, Internet staje się coraz bardziej zaśmiecony wrogimi działaniami. Rośnie liczba robaków i ataków na systemy operacyjne, rosną także potencjalne szkody. Szczególnie powszechne są bezpośrednie ataki na systemy MS Windows i przeglądarkę MS Internet Explorer. Użytkownicy w Polsce dość dobrze zdają sobie sprawę z możliwych zagrożeń spowodowanych niezabezpieczonymi komputerami oraz brakiem aktualnych zabezpieczeń oprogramowania systemowego i aplikacyjnego. W stosunku do poprzednich badań, świadomość znaczenia ochrony systemów informatycznych wzrosła. Tym niemniej, jeśli uwzględni się, że uczestnicy omawianego badania mają większą wiedzę informatyczną niż przeciętni użytkownicy, niebezpieczeństwo ataków wzrasta. Niebezpieczeństwo wzrosło zwłaszcza, jeśli skorelujemy zdarzenia z ich dotkliwością. 18

19 Polska: 23% miało skanowane porty Skandynawia: 24% miało skanowane porty intensywne skanowanie portów 23 % Skanowanie portów, Polska 2004 Skanowanie portów wszystkie kraje Zaobserwowano skanowanie portów użytkownika 24% nie zaobserwowano skanowania portów 77% Nie zaobserwowano skanowania portów 76% Ale: Przeciętna liczba operacji skanowania portów u użytkowników ze Skandynawii: 2,5, w tym nieszkodliwe skanowanie w trakcie czatów lub połączeń P2P. Średnia u polskich użytkowników wyniosła prawie 10 i były to tylko prawdziwe ataki zarejestrowane w pliku włamań! Struktura dostępu do Internetu w Polsce jest całkiem inna niż w Europie Zachodniej. W Europie Zachodniej sieci osiedlowe są rzadkością, natomiast bardziej popularny niż Polsce jest tam prywatny szybki dostęp do Internetu (np. DSL). Technologia DSL jest dostępna na większości obszaru krajów zachodnich i jej udział w rynku rośnie. Kraje skandynawskie, 2001 r. (podobne wartości uzyskano w latach w Belgii, Francji, Holandii i Niemczech): Szybkość połączenia (Finlandia) Szybkość połączenia (Szwecja) b.d. 4% ISDN 8% b.d. 4% Modem 34% Modem 36% Szerokopas mowe 52% Szerokopas mowe 62% Szybkość połączenia (Dania) Szerokopas mowe 41% b.d. 11% Modem 48 % 19

20 Polska, 2004 r. Polska, 2004 r.: dość nowoczesne systemy Kraje skandynawskie, 2001 r.: główny operacyjne system operacyjny: Windows 98 System operacyjny Jakiego systemu operacyjnego używasz? Windows ME Windows Server, NT... Mac OS 1% b.d. 7% Windows 95 4% Windows % Windows 9X Windows XP Windows ME 0% Windows 98 64% Szybkość połączenia (Norwegia) Szerokopas mowe30% b.d. 3% Modem 67% Szybkość połączenia Szerokopasmowe 194 Telefoniczne (modem) 882 Mimo, że systemy operacyjne używane w Polsce są dość nowe, niebezpieczeństwo ogólnie wzrosło, jak wskazuje bezpośrednie porównanie z badaniem przeprowadzonym w krajach skandynawskich w 2001 r 20

21 Przeciętna liczba ataków na użytkownika Liczba różnych rodzajów ataków Skandynawia: 6,16 Skandynawia: ok. 20 Polska: 49,16 Francja: ok. 35 Belgia/Holandia: ok. 60 Polska: ok. 100 Zazwyczaj w sieciach osiedlowych trudno jest kontrolować niebezpieczeństwo ataków. Administrator serwera musi mieć wysokie kwalifikacje i dysponować dobrymi zabezpieczeniami. Każdy podłączony użytkownik musi dbać o własną ochronę i stale uaktualniać nie tylko oprogramowanie systemowe, lecz, co ważniejsze, własne zabezpieczenia. W przeciwnym razie, lekkomyślny użytkownik może zakłócić działanie całej sieci, a nawet zniszczyć ją w wyniku wymiany zainfekowanych dysków CD, odbierania wirusów przez pocztę elektroniczną lub dopuszczenia robaków. Dobrze utrzymane i wyposażone sieci osiedlowe są dość bezpieczne, poziom kwalifikacji niektórych administratorów jest zaskakująco wysoki jak na nieprofesjonalistów. Wydaje się, że aktywność robaków w Polsce jest mniejsza niż w innych krajach europejskich. Odnotowano tylko 4 różne typy robaków na ok. 100 zdarzeń. Może to być spowodowane mniejszymi rozmiarami lokalnych infrastruktur informatycznych, a zwłaszcza mniejszym stopniem korzystania z domowych biur. Polska pozostawała więc w tym okresie stosunkowo bezpieczna, jeśli chodzi o ataki robaków. W dużych miastach, jak np. Warszawa, użytkownicy mają dostęp do połączeń szerokopasmowych, z których intensywnie korzystają. Duża gęstość zaludnienia, zwłaszcza w Holandii, Belgii, Francji (aglomeracja paryska), Szwecji (aglomeracja Sztokholmu) i pewnych częściach Niemiec, sprawia, że rozprzestrzenianie się tam robaków jest o wiele łatwiejsze i bardziej prawdopodobne niż aktualnie w Polsce. Przykład: Pewien uniwersytet, na którym studiuje ok. 9 tys. studentów i który ma 1500 komputerów, doznał rozległych infekcji oraz szybkiego rozprzestrzeniania się robaków na inne sieci z powodu ścisłego połączenia z innymi instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami prywatnymi. Kilka słabo zabezpieczonych komputerów spowodowało poważne problemy. 21

22 Polska będzie w równym stopniu podatna na robaki, gdy rozpowszechnią się tu większe sieci i wzrośnie intensywność komunikacji między użytkownikami z małych i domowych biur. Siedem milionów polskich użytkowników korzysta z Internetu najczęściej za pośrednictwem łączy telefonicznych lub powolnych łączy w pracy. W miarę rozwoju sieci kablowych w dużych miastach, a w przyszłości technologii DSL, należy oczekiwać rozpowszechnienia się dostępu szerokopasmowego. Całodzienne połączenie z siecią, praktykowane w przypadku usługi dostępu do Internetu za stałą opłatą miesięczną, zwiększa niebezpieczeństwo ataków. Utrzymywanie stałego adresu IP umożliwia bardziej ukierunkowane ataki. Funkcja zapory w systemie XP System Windows XP udostępnia funkcję prostej zapory. Nie zapewnia ona jednak skutecznej ochrony. Do bezpiecznego korzystania z Internetu niezbędna jest kontrola antywirusowa, kontrola komunikacji systemowej oraz kontrola pakietów na bardzo niskim poziomie w systemie. Szczególnie katastrofalne w skutkach są bezpośrednie ataki na oprogramowanie systemowe i przeglądarkę MS Internet Explorer, wykorzystujące lukę polegającą na przepełnieniu bufora, co umożliwia przejęcie kontroli i rozprzestrzenianie się wirusów. Zapora w systemie XP udostępnia podstawowy zestaw funkcji, słabszych niż funkcje zapór wyspecjalizowanych. Nawet przy jej regularnym uaktualnianiu, nie zapewni ona takiej ochrony jak oddzielne oprogramowanie. Utrzymywanie zapory XP na wysokim poziomie ochrony przeciążałoby systemy większości użytkowników. Przeciętny użytkownik nie potrafi czytać i analizować plików dziennika ani wyciągać należytych wniosków oraz dostrajać systemu. Oczywiście, system chroniony zaporą XP będzie bezpieczniejszy od systemu pozbawionego zabezpieczeń. Jednak dobrze zabezpieczony przy pomocy zapory i oprogramowania antywirusowego stary system Windows, nawet z serii 9x, będzie i tak bezpieczniejszy. 22

23 8. Wnioski Internet staje się coraz bardziej niebezpieczny. Tylko połączenie programu antywirusowego i zapory zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Absolutnie konieczne jest aktualizowanie oprogramowania systemowego i instalowanie programów korygujących. Należy stale aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. Zautomatyzowane mechanizmy aktualizacji gwarantują komfort i odpowiedni poziom bezpieczeństwa zarówno użytkownikom wykwalifikowanym, jak i pozostałym. Większość ataków przydarza się użytkownikom intensywnie korzystającym z Gadu- Gadu, gier, narzędzi do programowania oraz stałych połączeń z Internetem. Losowo działające ataki dotykają wszystkich użytkowników, niezależnie od tego, czy korzystają z połączeń szerokopasmowych czy telefonicznych. Sieci osiedlowe wymagają dobrych systemów zabezpieczeń i monitorowania we wspólnym punkcie dostępu do Internetu. Ponadto zalecane jest aby wszyscy klienci korzystali przynajmniej z programu antywirusowego i zapory. Biorąc pod uwagę typ i liczbę ataków, uniknięto prawdopodobnie ok poważnych awarii. Przez blokowanie reklam zablokowano dużą ilość bezsensownego ruchu. 23

24 9. Statystyki zgromadzone w trakcie badania Płeć Mężczyzna 940 Kobieta 136 Wiek Poniżej Powyżej Czas poświęcany na przeglądanie WWW (tygodniowo) Mniej niż 10 godz godz godz godz. 102 Powyżej 40 godz. 141 Szybkość połączenia Telefoniczne 882 Szerokopasmowe 194 Typ połączenia Telefoniczne 375 Stałe 315 Sieć osiedlowa 273 SDI 67 Radio 10 LAN 8 WLAN 7 ISDN 7 Łącze dedykowane 6 DSL/ADSL 5 GPRS 1 24

25 Statystyki zgromadzone w trakcie badania Dostęp Dom 954 Praca 102 Uczelnia 11 Kafejka internetowa 4 Znajomi 3 Akademik 3 Biblioteka 1 Uwaga: dwóch użytkowników odpowiedziało: dom i praca. System operacyjny Windows XP 726 Windows 9x 225 Windows Windows ME 16 Windows Windows NT 2 Brak odpowiedzi/ inne Uwaga: Niektórzy użytkownicy korzystają z więcej niż jednego systemu operacyjnego, np. Windows XP i Linux Aurox. 10 Doświadczone ataki / skutki Ataki 498 Brak ataków lub nie rozpoznane 461 Awaria systemu 109 Utrata ważnych danych 56 Uwaga: Niektórzy użytkownicy doznali więcej niż jednej szkody, np. awarii systemu i utraty danych. 25

26 Statystyki zgromadzone w trakcie badania Wykorzystanie sieci WWW 1031 poczta elektroniczna 1022 Czat 626 Nauka 496 Zakupy (w tym WWW) 327 Praca 273 Gry 204 P2P 11 Bankowość 6 Programowanie 3 Czy przechowujesz wrażliwe dane w komputerze? Tak 923 Nie 359 prywatne 550 hasła 268 służbowe 118 Uwaga: Niektórzy respondenci podali więcej niż jedną odpowiedź. Wiedza informatyczna Ocena ryzyka Średnia 534 Zaawansowana 399 Początkująca 95 Profesjonalna 47 Brak odpowiedzi 1 Wysokie ryzyko ataków 363 Ryzyko istnieje, ale nie było poważnych zdarzeń 673 Nie ma ryzyka 40 26

27 10. Statystyki ataków Lista i liczba koni trojańskich Back orifice, Backdoor/Sub Seven 3036 Bladerunner 5791 Block Bla 187 Bo-Facil 1 Code-Crafters 1 Coma 1 Deep Throat 99 DM Setup 3 Doly 4 Extreme 31 Evel FTP Ugly FTP 2 FC Infector 3 Filenail 2 FTP 99 CMP 21 Gate Crasher 68 Girlfriend 2 Gjammer 1 Hack A Tack 34 ICKiller 1 Indoctrination 2 inikiller 2 KeyLogger 1 Master Paradise 29 Netbus + Netbus Pro + Netbus Netcaptor 1 Netmonitor 6 Netspy 3454 Penetrator 1 Phinneas Phucker 10 Portal of Doom 69 Progenic 1 Proziack 4 Qaz 2 Rasmin 11 Rat 2 Remote Grab 50 Ripper 10 Robo Hack 1 Shock Rave 1 Senna Spy 1 Serv-Me 121 Shiva Burka 48 Silencer 1 Sokets de Troie 37 Spy 1 Spybot 2 Spy Sender 1 Stealth Spy 2 Striker 1 Thebat 1 The Thing 2 Transscout 72 Trin 00 DDOS 1 Twister 1 Ultor 3 Whack A Mole 2 Wincrash 10 Razem:

28 Bezpośrednie ataki na system lub usługi Bugbear Http Active Perl Overflow IIS Extension-Attack PHF CGI Invalid Source IP address Invaild Destination IP address Invalid ICMP Code Invalid TCP Source Port Invalid TCP Destination Port Invalid UDP Source Port Invalid UDP Destination Port MS RPC DCOM bufferoverflow SMB_WKSSVC_ALTCMPN_BO MS RPC Heap HTTP_ActivePerl_OverfNiski AltaVista_Traversal Raq_Apache_dot_htaccess TCP_Xmas_Scan Redundant_Slashes_In_URI Nimda_Propagation URL_Directory_Traversal IIS_CGI_Decode_Command_Exe cution MS_SQL_BlankPassword_Access MS SQL-S Całkowita liczba zdarzeń: ok

29 Robaki: Novarg Mydoom Blaster W32 SQL Exp. Blokady (wadliwe pakiety TCP/UDP, reklamy, błędne żądania ): Ponad milion! 29

SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY. Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r.

SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY. Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r. SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY Raport firmy Symantec na temat bezpieczeństwa w Internecie Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r. Dean Turner Redaktor Prowadzący dział Symantec

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KASPERSKY LAB. Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S F O R W I N D O W S W O R K S T A T I O N S 6. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ. Symantec Gateway Security z serii 5400

TREŚĆ. Symantec Gateway Security z serii 5400 Symantec Enterprise Security OPRACOWANIE TECHNICZNE Symantec Gateway Security z serii 5400 TREŚĆ Obecne na rynku rozwiązania konkurencyjne Wymagania wobec rozwiązania preferowanego Najważniejsze funkcje

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security 2009

Kaspersky Internet Security 2009 Kaspersky Internet Security 2009 Wszystko o produkcie Dokument do użytku publicznego (może być przekazywany klientom) Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Główne zalety produktu... 3 2.1 Przełomowe podejście do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych

Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych Christopher Leidigh White Paper 101 Streszczenie Liczba przypadków naruszenia zabezpieczeń rośnie co roku w alarmującym tempie. Coraz bardziej złożone są nie tylko

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Raport CERT Orange Polska. za rok 2014

Raport CERT Orange Polska. za rok 2014 Raport CERT Orange Polska za rok 2014 Spis treści Raport powstał we współpracy z Integrated Solutions, dostawcą nowoczesnych rozwiązań ze świata informatyki i telekomunikacji. 1. Dlaczego powstał raport

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Naruszenie integralności danych: przyczyny i metody rozwiązywania problemu

Naruszenie integralności danych: przyczyny i metody rozwiązywania problemu WHITE OPRACOWANIE PAPER: customize TECHNICZNE: NARUSZENIE INTEGRALNOŚCI DANYCH Naruszenie integralności danych: przyczyny i metody rozwiązywania problemu Pewność w globalnej sieci. Naruszenie integralności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja...5 2.1 Instalacja typowa...

Bardziej szczegółowo

OBRONA PRZED ATAKAMI TYPU ODMOWA USŁUGI (DoS)

OBRONA PRZED ATAKAMI TYPU ODMOWA USŁUGI (DoS) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁOWY ZAKŁAD INFORMATYKI WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław PRACA MAGISTERSKA OBRONA PRZED ATAKAMI TYPU ODMOWA USŁUGI (DoS) Marcin

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Michał Wróbel Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek Wydział

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S F O R W I N D O W S S E R V E R S 6. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tom I. Część I Komputer z zewnątrz i od środka... 15. Wstęp...9

Spis treści. Tom I. Część I Komputer z zewnątrz i od środka... 15. Wstęp...9 Spis treści Tom I Wstęp...9 Część I Komputer z zewnątrz i od środka... 15 Rozdział 1. Budowa i działanie komputera PC...17 Historia komputerów klasy PC... 17 Architektura von Neumanna... 19 Architektura

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Porty standardowe oraz związane z nimi usługi

Rozdział 4 Porty standardowe oraz związane z nimi usługi Rozdział 4 Porty standardowe oraz związane z nimi usługi Podejrzewam, że po przeczytaniu Rozdziału 1. oraz Rozdziału 3. zaczynasz myśleć, mówić, a może nawet zachowywać się jak haker. Najwyższy więc czas,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS Ściany Ogniowe Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS 1 STRESZCZENIE Globalny Internet wywołał prawdziwą rewolucję w sposobach prowadzenia biznesu, dostępu do informacji itp.

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy bezpieczeństwa sieciowego. Dariusz Chaładyniak

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy bezpieczeństwa sieciowego. Dariusz Chaładyniak Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy bezpieczeństwa sieciowego Dariusz Chaładyniak Podstawy bezpieczeństwa sieciowego Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Podstawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo