VRM Monitor. Pomoc online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VRM Monitor. Pomoc online"

Transkrypt

1 VRM Monitor pl Pomoc online

2

3 VRM Monitor Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Ogólne informacje o systemie 3 3 Getting started Uruchamianie programu VRM Monitor Uruchamianie programu Configuration Manager 4 4 Rejestry konfiguracji 4 5 Używane ikony 5 6 Usuwanie zadań 5 7 Interfejs użytkownika strona Przegląd strona Info strona Zadania strona Rejestry strona Eksport rejestru strona Eksport prędkości transmisji strona Przegląd strona Dane kamery strona Odtwórz ponownie strona Przegląd lokalizacji docelowych strona Lokalizacja docelowa strona Przegląd jednostek LUN strona LUN 12 1 Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych za instalację, konfigurację i użytkowanie programu VRM Monitor. 2 Ogólne informacje o systemie Program VRM Monitor służy do monitorowania stanu systemu VRM przy użyciu dowolnego komputera PC w sieci. VRM Monitor przekazuje informacje do systemu VRM i ma ograniczone opcje odtwarzania nagrań. Nie można skonfigurować systemu VRM za pomocą programu VRM Monitor. UWAGA! Do prawidłowego działania moduł potrzebuje przeglądarki Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej. Sprawdzić ustawienia zapory systemu Windows. Ustawienia domyślne mogą uniemożliwiać wyświetlanie podgląd obrazów na żywo. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Pomoc online DOC V

4 4 pl Getting started VRM Monitor UWAGA! Aby umożliwić odtwarzanie z poziomu modułu VRM Monitor, należy najpierw zainstalować pakiet Video SDK V. 4.4x. Funkcja odtwarzania nie współpracuje prawidłowo z pakietem Video SDK V. 5.x. 3 Getting started Configuration Manager to program służący do konfiguracji i dostosowania systemu VRM. Można go także instalować na innych komputerach mających dostęp sieciowy do komputera z uruchomionym serwerem VRM Server oraz do zarządzanych urządzeń. 3.1 Uruchamianie programu VRM Monitor 1. Otworzyć przeglądarkę Internet Explorer w komputerze PC, który ma dostęp przez sieć do komputera z serwerem VRM Server. 2. W polu adresu przeglądarki należy wpisać adres IP komputera z serwerem VRM Server i nacisnąć przycisk <ENTER>. W przypadku uruchamiania programu VRM Monitor w komputerze z serwerem VRM Server należy wprowadzić adres IP lokalnego hosta, a po nim numer portu, jeśli jest inny niż port 80: number>/ 3. Dostęp do usługi VRM Monitor mają tylko osoby uprawnione. Dlatego też użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się przy użyciu identyfikatora. Użytkownik nie może wyświetlić nagrań, jeżeli nie posiada odpowiednich uprawnień. UWAGA! Dane logowania należy traktować jako poufne. Hasło nie powinno być zapisane w przeglądarce. Funkcje opisane w następnych częściach są teraz dostępne. Po lewej stronie zostanie wyświetlony pasek nawigacyjny. Kliknąć odpowiednią pozycję. Informacje są wyświetlane po prawej stronie ekranu. 3.2 Uruchamianie programu Configuration Manager W celu uruchomienia programu: Kliknąć przycisk Start, wskazać kolejno Programy i Bosch Configuration Manager, a następnie kliknąć Configuration Manager. UWAGA! Jeśli z komputera, w którym działa usługa VRM Server, korzysta jednocześnie wiele programów Configuration Manager, konfiguracja VRM może być niespójna. Nie należy dopuścić do sytuacji, w której różne osoby jednocześnie dokonują zmian w konfiguracji. 4 Rejestry konfiguracji Okno główne > > karta Serwis > karta Zaawansowane 1. Zaznaczyć wszystkie żądane opcje rejestracji plików. 2. Kliknąć przycisk. Rejestry można eksportować w plikach zip, używając programu VRM Monitor. DOC V Pomoc online Bosch Sicherheitssysteme GmbH

5 VRM Monitor Używane ikony pl 5 5 Używane ikony Poniższa tabela zawiera zestawienie ikon używanych w programie VRM Monitor. Kliknięcie powoduje ponowne załadowanie obrazu z kamery. Komunikat rejestru informacji Komunikat rejestru błędu Komunikat rejestru ostrzeżenia Komunikat związany z konfiguracją Komunikat związany z licencją Komunikat związany z rejestrem Komunikat związany z kamerą / nadajnikiem Komunikat związany z pamięcią Komunikat związany z systemem 6 Usuwanie zadań Okno główne > System > Zadania Można usuwać pozycje z listy dostępnych zadań. 1. Kliknąć, aby zaznaczyć pozycję. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, kliknąć Wszystkie. 2. Kliknąć przycisk Usuń. Tematy pokrewne Punkt 7.3 strona Zadania, Strona 7 7 Interfejs użytkownika Niniejszy rozdział zawiera informacje o wszystkich oknach dostępnych w programie VRM Monitor. 7.1 strona Przegląd Ścieżka dostępu: wybrać kolejno System > Przegląd Zostanie wyświetlony przegląd stanu systemu VRM. System Czas Czas systemowy w komputerze z serwerem VRM Server. Czas działania VRM Czas od rozpoczęcia działania serwera VRM. Czas działania systemu Czas od rozpoczęcia pracy komputera. Całkowita prędkość transmisji Średnia ogólna szybkość transmisji w systemie. Obejmuje stan ruchu komunikatów odbieranych z narzutem protokołu. Prędkość transmisji danych Średnia szybkość transmisji danych w systemie. Zawiera odebrane obrazy, dźwięki i metadane. Średni czas przechowywania Średni czas zachowania nagrań (w dniach). Bosch Sicherheitssysteme GmbH Pomoc online DOC V

6 6 pl Interfejs użytkownika VRM Monitor Uwaga: Szybkość transmisji danych waha się, na przykład w związku ze zmianą trybu z dziennego na nocny lub ustawieniami harmonogramu. Z tego powodu zmienny jest też średni czas przechowywania. Wyświetlacz graficzny Przedstawia częstotliwość zapisu w okresie do 3 miesięcy. Pojemność Razem Łączna pojemność wszystkich jednostek LUN włącznie z zapasowymi, tylko do odczytu i jednostkami z danymi krótkotrwałymi. Gotowy Pojemność wszystkich standardowych jednostek LUN wraz z blokami chronionymi oraz blokami, w których nie przekroczono minimalnego czasu przechowywania. Zapasowe jednostki LUN, jednostki LUN z danymi tymczasowymi i jednostki LUN tylko do odczytu nie są uwzględniane. Dostępne Pojemność standardowych jednostek LUN, w których przekroczono minimalny czas przechowywania, łącznie z niechronionymi blokami i blokami, które nie są przydzielone do urządzeń. Chronione Używana pojemność ręcznie chronionych bloków. Informacje dotyczące wykrywania Stan Wstępne wykrywanie oznacza, że trwa proces skanowania w poszukiwaniu zmian, które nastąpiły w czasie, gdy program VRM nie działał. Działanie rozpoczyna się po zakończeniu sprawdzania. Pełne wykrycie początkowe oznacza, że proces początkowego skanowania nie może być uruchomiony z powodu braku danych. System podlega całościowemu skanowaniu, zanim będzie możliwe uruchomienie programu VRM. Pełne wykrycie oznacza, że proces skanowania został ukończony. Następuje uruchomienie pełnego sprawdzenia sprawności systemu. Część nagrań może być nieaktualna. Zakończono oznacza, że proces skanowania został pomyślnie ukończony i system zaczął działać. Pozostałe jednostki LUN Liczba jednostek LUN pozostałych do wykrycia. Jeżeli wykrywanie zostało pomyślnie ukończone, wyświetlane jest ---. Kamery Razem Liczba zarządzanych kamer. Offline Liczba kamer pracujących w trybie offline. Aktywne nagrania Średnia liczba nagrań. Nieaktywne Średnia liczba kamer, które są przygotowane do rejestrowania, ale nie do zapisywania w pamięci. LUNs Razem Liczba dostępnych dysków. Offline Liczba dysków pracujących w trybie offline. Tymczasowy Liczba dysków tymczasowych. Tylko do odczytu Liczba dysków tylko do odczytu. Kopia zapasowa Liczba dysków zapasowych. Balans obciążenia Limit miękki Przedstawia wartości skonfigurowane w programie Configuration Manager. Limit twardy Przedstawia wartości skonfigurowane w programie Configuration Manager. Prognoza przy maks. (7 dni) Oszacowanie szacowanego najgorszego scenariusza wykorzystania przepływowości i sesji iscsi w ciągu następnych 7 dni. Mb/s Przedstawia szacunkowe przepływności w okresie dużego natężenia ruchu i skonfigurowane przepływności dla limitu miękkiego i twardego. DOC V Pomoc online Bosch Sicherheitssysteme GmbH

7 VRM Monitor Interfejs użytkownika pl 7 Sesje iscsi Przedstawia szacunkową liczbę sesji iscsi w okresie dużego natężenia ruchu i skonfigurowaną liczbę sesji iscsi dla limitu miękkiego i twardego. Rejestr zdarzeń Wyświetla dowolne informacje z pliku rejestru, na przykład o zalogowanych użytkownikach. Można także wyświetlić informacje o błędach połączeń i awariach poszczególnych kamer oraz wszelkie inne informacje, o ile są rejestrowane. Aby wyfiltrować rejestr zdarzeń, wybrać pozycję na liście Filtr. 7.2 strona Info Ścieżka dostępu: wybrać kolejno System > Info Wyświetla informacje na temat wersji VRM Server i licencji użytkownika. Informacje dotyczące serwera Stan serwera Główny serwer oznacza, że komputer jest skonfigurowany jako główny serwer VRM Server i jest aktywny. Aktywny serwer awaryjny oznacza, że komputer jest skonfigurowany jako awaryjny serwer VRM Server i przejął zadania głównego serwera VRM Server. Pasywny serwer awaryjny oznacza, że komputer jest skonfigurowany jako awaryjny serwer VRM Server i jest gotowy do przejęcia zadań głównego serwera VRM Server, jeśli serwer VRM ulegnie awarii. Serwer awaryjny Adres IP podłączonego awaryjnego serwera VRM Server, jeśli jest skonfigurowany. Zapis Wyświetla informacje o typie instalacji tego serwera VRM Server. Główny serwer Adres IP głównego serwera VRM Server. Wyświetlane tylko, gdy ten serwer VRM Server jest awaryjnym serwerem VRM Server. Informacja o wersji Wersja Wyświetla aktualną wersję serwera VRM Server. Typ Zwykle Wydanie. Data wersji Data kompilacji programu VRM. Licencja Typ Wersja demonstracyjna, Pełna wersja, Wersja oprogramowania Bosch VMS (używana w systemie Bosch Video Management System), Wersja AIO (używana w urządzeniach VRM) Pozostało dni Dni pozostałe do wygaśnięcia licencji. --- oznacza, że licencja nigdy nie straci ważności. Licencjonowane kanały Liczba licencjonowanych kanałów kamer. Używane kanały Liczba kanałów, które są aktualnie dodane do programu VRM. Kod instalacji Skopiować wartość i wkleić ją w programie Bosch Security Systems Software License Manager (https://activation.boschsecurity.com), aby zarejestrować produkt. Użytkownik potrzebuje ponadto zakupionych kluczy aktywacyjnych. 7.3 strona Zadania Ścieżka dostępu: wybrać kolejno System > Zadania Zadania ANR Przedstawia przesyłane dane z kamery w trybie ANR. Zadania tworzenia kopii zapasowych Wyświetla zadania tworzenia kopii zapasowych, które zostały ręcznie uruchomione przez użytkownika w celu skopiowania nagrań z lokalnego urządzenia pamięci masowej lub z bezpośrednio podłączonego nośnika iscsi na zapasową jednostkę LUN. Zadania formatowania Przedstawia zadania formatowania w określonych jednostkach LUN. Zadania reorganizacji Wyświetla zadania, które wykonują automatyczne równoważenie obciążenia. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Pomoc online DOC V

8 8 pl Interfejs użytkownika VRM Monitor W celu uzyskania informacji o zadaniu należy kliknąć jego identyfikator (dotyczy tylko niektórych typów zadań). Wybrać pozycję i kliknąć Usuń, aby usunąć odpowiednie zadanie. W razie potrzeby wybrać kilka pozycji. 7.4 strona Rejestry Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Raportowanie > Rejestry. Wyświetla pliki rejestru serwera VRM Server. Kliknąć pozycję pliku rejestru, aby wyświetlić go w nowym oknie przeglądarki. W przypadku dużych plików wyświetlane jest okno pobierania. 7.5 strona Eksport rejestru Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Raportowanie > Eksport rejestru UWAGA! Zapisywanie plików rejestrów w archiwach skompresowanych w zależności od ich rozmiaru i używanego sprzętu może obciążać system. Podczas tej operacji system VRM może działać wolniej. W związku z tym należy ograniczyć liczbę plików archiwizowanych w formacie skompresowanym do niezbędnego minimum. Umożliwia eksport różnych plików rejestru serwera VRM Server. Rodzaje rejestrowania Pozwala wybrać rodzaje rejestrowanych danych do wyeksportowania. Przedział czasu Pozwala wprowadzić żądane dane. Eksportowane rejestry będą zawierać dane z podanego zakresu czasu. Eksportuj Kliknąć, aby utworzyć plik.zip z wybranymi plikami rejestru, na przykład w celu przesłania ich do pracowników działu pomocy technicznej. 7.6 strona Eksport prędkości transmisji Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Raportowanie > Eksport prędkości transmisji Umożliwia eksport różnych plików.csv z informacjami o szybkości transmisji wybranych kamer i lokalizacji docelowych. Uwaga: gdy serwer VRM Server jest wyłączony, szybkość transmisji wynosi 0. Dostępne są dane z ostatnich 3 miesięcy. Wyeksportowanie dużej ilości danych, czyli danych wielu kamer z długiego okresu, może zająć dużo czasu. Rozmiar wynikowego pliku CSV może być bardzo duży. Eksport prędkości transmisji (*.csv) Pozwala wybrać kamery i lokalizacje docelowe do eksportu rejestru szybkości transmisji. Kategoria raportu Pozwala wybrać typ raportu do wyeksportowania. Przedział czasu Pozwala wprowadzić żądane dane. Eksportowane rejestry będą zawierać dane z podanego zakresu czasu. Separator Pozwala określić separator, jaki ma być użyty w eksportowanym pliku CSV. Eksportuj Kliknąć, aby utworzyć plik CSV z wybranymi plikami rejestru, na przykład w celu przesłania ich do pracowników działu pomocy technicznej. 7.7 strona Przegląd Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Kamery > Przegląd Pokazuje przegląd wszystkich kamer alokowanych do systemu VRM. Kliknąć nazwę kolumny, aby posortować tabelę według tej kolumny. DOC V Pomoc online Bosch Sicherheitssysteme GmbH

9 VRM Monitor Interfejs użytkownika pl 9 Zostaną wyświetlone dane dotyczące kamery, w tym czas połączenia i prędkość zapisu. Częstotliwość zapisu przedstawiana jest w formie graficznej dla każdej kamery. UWAGA! Aby umożliwić odtwarzanie z poziomu modułu VRM Monitor, należy najpierw zainstalować pakiet Video SDK V. 4.4x. Funkcja odtwarzania nie współpracuje prawidłowo z pakietem Video SDK V. 5.x. Nr Kliknąć, aby wyświetlić zapisy tej kamery. Zalogowany użytkownik musi mieć odpowiednie uprawnienia. Ponadto musi być zainstalowany program MPEGAx 4.4x. Nazwa Kliknąć pozycję, aby wyświetlić stronę Dane kamery z informacjami na temat stanu i zrzut aktualnego obrazu tej kamery. Adres Kliknąć pozycję, aby wyświetlić stronę Dane kamery z informacjami na temat stanu i zrzut aktualnego obrazu tej kamery. Czas połączenia Czas, jaki upłynął od połączenia danej kamery z serwerem VRM Server. Zaznaczenie pozycji na czerwono oznacza nieplanowany przestój. Prędkość transmisji Przedstawia aktualną szybkość transmisji tej kamery. Historia Przedstawia schemat tej kamery wraz z jej zapisami w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Zielona linia wskazuje aktywny zapis, a czerwona ogólne błędy zapisu. 7.8 strona Dane kamery Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Kamery > Przegląd. Kliknąć wpis w kolumnie Nazwa lub Adres. Nazwa Nazwa kamery. Nazwa grupy Wyświetla nazwę grupy urządzeń skonfigurowaną w programie Configuration Manager (Alokator urządzeń). Adres Adres IP kamery. Czas działania Szacunkowy czas od ostatniego uruchomienia kamery. Czas połączenia Czas, jaki upłynął od połączenia danej kamery z serwerem VRM Server. Zaznaczenie pozycji na czerwono oznacza nieplanowany przestój. Całkowita prędkość transmisji Średnia ogólna szybkość transmisji kamery. Obejmuje stan ruchu komunikatów wysyłanych z narzutem protokołu. Prędkość transmisji danych Średnia szybkość transmisji danych kamery. Zawiera wysyłane obrazy, dźwięki i metadane. Prędkość transmisji wideo Średnia szybkość transmisji danych kamery. Zawiera wysłany obraz. Wyzwalanie zapisu Wyświetla adres IP wraz z docelowym identyfikatorem, identyfikatorem jednostki LUN oraz numerem bloku nagrywającej kamery. Następny blok Wyświetla adres IP wraz z docelowym identyfikatorem, identyfikatorem jednostki LUN i numerem bloku obowiązującym w przypadku kolejnego aktywnego bloku zapisu. Zapisane dane Wyświetla pamięć alokowaną przez kamerę. Min. czas przechowywania Wyświetla minimalny czas przechowywania skonfigurowany w Configuration Manager. Maks. czas przechowywania Wyświetla maksymalny czas przechowywania skonfigurowany w Configuration Manager. --- oznacza wartość nieskończoną. Rzeczywisty czas przechowywania Wyświetla czas przechowywania, który jest aktualnie ustawiony dla danej kamery. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Pomoc online DOC V

10 10 pl Interfejs użytkownika VRM Monitor Wykorzystanie jednostek LUN Wyświetla adresy IP z identyfikatorem lokalizacji docelowej oraz identyfikatorem jednostki LUN wykorzystywanych dysków wraz z ilością bloków wykorzystywanych do zapisu oraz ilością bloków, które są alokowane dla przyszłych zapisów. Kliknąć adres IP, aby wyświetlić stronę jednostki LUN. Wyświetlacz graficzny Przedstawia częstotliwość zapisu w okresie do 3 miesięcy. Rejestr zdarzeń Wyświetla błędy, ostrzeżenia, informacje oraz dane debugowania, o ile dla kamery włączono odpowiednią opcję. Aby wyfiltrować rejestr zdarzeń, wybrać pozycję na liście Filtr. 7.9 strona Odtwórz ponownie UWAGA! Aby umożliwić odtwarzanie z poziomu modułu VRM Monitor, należy najpierw zainstalować pakiet Video SDK V. 4.4x. Funkcja odtwarzania nie współpracuje prawidłowo z pakietem Video SDK V. 5.x. 1. Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Kamery > Odtwórz ponownie 2. Aby uruchomić odtwarzanie: Wybrać kamerę z listy Lista kamer, aby rozpocząć odtwarzanie. 1 Skala czasu Dostępne nagrania są oznaczone kolorem jasnoszarym. 2 Znacznik odtwarzania 3 Powiększenie Kliknąć, aby cyfrowo przybliżyć lub oddalić skalę czasu. 4 Tryb trick W trybie trick za pomocą myszy z kółkiem przewijania można przeglądać nagrania klatka po klatce. W tym celu należy umieścić kursor myszy na linii czasu i obrócić kółko przewijania na myszy. 5 Pauza/Odtwarzanie 6 Powrót do poprzedniej I-klatki 7 Jedna klatka do przodu 8 Szczegóły dotyczące aktualnej pozycji odtwarzania 9 Powrót do poprzedniego znacznika 10 Ustaw znacznik 11 Do przodu do następnego znacznika 7.10 strona Przegląd lokalizacji docelowych Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Dyski > Przegląd Zapewnia dostęp do informacji na temat wszystkich celów iscsi, które są wykorzystywane podczas zapisywania. DOC V Pomoc online Bosch Sicherheitssysteme GmbH

11 VRM Monitor Interfejs użytkownika pl 11 Kliknąć nazwę kolumny, aby posortować tabelę według tej kolumny. Adres Kliknąć pozycję, aby wyświetlić stronę Lokalizacja docelowa z informacjami na temat stanu i zrzut obrazu celu iscsi. Czas połączenia Czas, jaki upłynął od połączenia lokalizacji docelowej iscsi z serwerem VRM Server. Zaznaczenie pozycji na czerwono oznacza przestój. Razem Pojemność użytkowa VRM lokalizacji docelowej iscsi we wszystkich jednostkach LUN, wraz z zapasowymi, przeznaczonymi tylko do odczytu i jednostkami z danymi krótkotrwałymi. Dostępne Pojemność użytkowa VRM lokalizacji docelowej iscsi we wszystkich jednostkach LUN, w których przekroczono maksymalny czas przechowywania, łącznie z niechronionymi blokami i blokami, które nie posiadają przydzielonych urządzeń. Historia Przedstawia schemat lokalizacji docelowej iscsi wraz z przepływnością zapisu w ciągu ostatnich 3 miesięcy strona Lokalizacja docelowa Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Dyski > Przegląd. Kliknąć pozycję w kolumnie Adres na stronie Przegląd lokalizacji docelowych. Zapewnia dostęp do informacji na temat poszczególnych celów iscsi. Czas działania Szacunkowy czas od ostatniego rozpoczęcia celu iscsi. Czas połączenia Czas, jaki upłynął od połączenia lokalizacji docelowej iscsi z serwerem VRM Server. Zaznaczenie pozycji na czerwono oznacza przestój. Prędkość transmisji Średnia szybkość transmisji lokalizacji docelowej iscsi. Zawiera otrzymane obrazy, dźwięki, metadane i narzut protokołu iscsi. Aktywne połączenia Przedstawia liczbę sesji iscsi, które są wykorzystywane przy celu iscsi. Producent Przedstawia producenta urządzenia iscsi, które zawiera cel iscsi. Pojemność Razem Łączna pojemność celu iscsi, obejmująca wszystkie zapasowe i przeznaczone tylko do odczytu jednostki LUN oraz jednostki LUN z danymi krótkotrwałymi. Chronione Używana pojemność ręcznie chronionych bloków. Dostępne Pojemność celu iscsi, w którym przekroczono minimalny czas przechowywania, łącznie z niechronionymi blokami i blokami, które nie zostały przydzielone do urządzeń. Puste Pamięć, w której nigdy nie przechowywano żadnych danych. Historia Przedstawia schemat lokalizacji docelowej iscsi wraz z przepływnością zapisu w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Przegląd jednostek LUN Kliknąć, aby wyświetlić stronę Przegląd jednostek LUN. Rejestr zdarzeń Wyświetla błędy celu iscsi. Aby wyfiltrować rejestr zdarzeń, wybrać pozycję na liście Filtr strona Przegląd jednostek LUN Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Dyski > Przegląd. Kliknąć pozycję w kolumnie Adres na stronie Przegląd lokalizacji docelowych. W kolumnie Adres na stronie Przegląd lokalizacji docelowych kliknąć pozycję, a następnie kliknąć Przegląd jednostek LUN. Zapewnia dostęp do informacji na temat jednostek LUN przydzielonych w wybranych celach iscsi. Adres Kliknąć pozycję, aby wyświetlić stronę Lokalizacja docelowa z informacjami na temat stanu i zrzut obraz jednostki LUN. Typ Standard, Kopia zapasowa, Tylko do odczytu, Tymczasowy Bosch Sicherheitssysteme GmbH Pomoc online DOC V

12 12 pl Interfejs użytkownika VRM Monitor Razem Pojemność użytkowa VRM w jednostce LUN. Dostępne Pojemność użytkowa VRM w jednostce LUN, w której przekroczono minimalny czas przechowywania, łącznie z niechronionymi blokami i blokami, które nie zostały przydzielone do urządzeń. Historia Przedstawia schemat tej jednostki LUN wraz z jej zapisami w ciągu ostatnich 3 miesięcy strona LUN Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Dyski > Przegląd. Kliknąć pozycję w kolumnie Adres na stronie Przegląd lokalizacji docelowych. W kolumnie Adres na stronie Przegląd lokalizacji docelowych kliknąć pozycję, a następnie kliknąć Przegląd jednostek LUN. W kolumnie Adres na stronie Przegląd lokalizacji docelowych kliknąć pozycję, kliknąć Przegląd jednostek LUN, a następnie kliknąć pozycję w kolumnie Adres. Zapewnia dostęp do informacji na temat określonych jednostek LUN zlokalizowanych w wybranych celach iscsi. Czas działania Czas, jaki upłynął od ostatniego włączenia napędu iscsi zawierającego tę jednostkę LUN. Prędkość transmisji Średnia szybkość transmisji jednostki LUN. Zawiera otrzymane obrazy, dźwięki, metadane i narzut protokołu iscsi. Producent Przedstawia producenta urządzenia iscsi, które zawiera daną jednostkę LUN. Pojemność Razem Pojemność całkowita jednostki LUN. Chronione Używana pojemność ręcznie chronionych bloków. Dostępne Pojemność celu iscsi, w którym przekroczono minimalny czas przechowywania, łącznie z niechronionymi blokami i blokami, które nie zostały przydzielone do urządzeń. Puste Pamięć, w której nigdy nie przechowywano żadnych danych. Kamery Wszystkie nagrania Wyświetla całkowitą liczbę kamer zapisanych w jednostce LUN. Aktywne nagrania Wyświetla liczbę kamer zapisanych aktualnie w jednostce LUN. Historia Przedstawia schemat tej jednostki LUN wraz z jej zapisami w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Rejestr zdarzeń Wyświetla wszystkie rejestry jednostki LUN. Aby wyfiltrować rejestr zdarzeń, wybrać pozycję na liście Filtr. DOC V Pomoc online Bosch Sicherheitssysteme GmbH

13

14 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring Ring Grasbrunn Germany Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2011

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Version 1.0 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Ogólne informacje o systemie 4 3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

VRM Video Recording Manager Version Instrukcja obsługi

VRM Video Recording Manager Version Instrukcja obsługi VRM Video Recording Manager Version 2.21 pl Instrukcja obsługi VRM Video Recording Manager Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 5 2 Ogólne informacje o systemie 6 2.1 Funkcje aplikacji VRM 6 2.2 VRM Server

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Video Recording Manager

Video Recording Manager Video Recording Manager MVM-BVRM pl Software Manual Video Recording Manager Spis treści 3 Spis treści 1 Wstęp 5 2 Ogólne informacje o systemie 6 2.1 Funkcje aplikacji VRM 6 2.2 VRM Server 6 2.3 Configuration

Bardziej szczegółowo

Video Recording Manager 2.0. Przegląd systemu

Video Recording Manager 2.0. Przegląd systemu Video Recording Manager 2.0 Przegląd systemu 1 VRM 1.x Dostępne wersje 2 VRM v1 - QA4 VRM 1.0 Funkcjonalność VRM oferuje szeroki wachlarz możliwości zapisu strumieni wizyjnych z kamer IP i/lub enkoderów

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi Archive Player Divar Series pl Instrukcja obsługi Archive Player Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Obsługa 5 2.1 Uruchamianie programu 5 2.2 Opis okna głównego 6 2.3 Przycisk Otwórz 6 2.4 Widoki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja.

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. 1. Należy się zalogować do programu. Domyślnie użytkownik admin, hasło 123456. 2. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 1. Wprowadzenie: Seria kamer IP firmy DIGITUS Plug & View oferuje P2P, które umożliwiają uniknięcie skomplikowanych ustawień sieciowych wymaganych

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IP - pytania i odpowiedzi. JPEG (Mb/s) kl./s BASIC SUPER FINE BASIC SUPER FINE 5 0,46 1,45 1,02 2,5 12,5 1,17 3,6 2,53 6,32

Oprogramowanie IP - pytania i odpowiedzi. JPEG (Mb/s) kl./s BASIC SUPER FINE BASIC SUPER FINE 5 0,46 1,45 1,02 2,5 12,5 1,17 3,6 2,53 6,32 Oprogramowanie IP - pytania i odpowiedzi Ile kamer może pracować w sieci 100 Mb/s i 1 Gb/s? Liczba kamer mogących poprawnie pracować w sieci zależy od parametrów wysyłanego przez nie obrazu. Strumień danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA

1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA 1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA Instalacja oprogramowania do szkoleń przez Internet odbywa się wyłącznie przy pomocy przeglądarki internetowej Internet Explorer. Aby rozpocząć proces instalacji

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa i rejestracja progecad Professional

Instalacja sieciowa i rejestracja progecad Professional Instalacja sieciowa i rejestracja Professional 1 Treść 1 Treść... 1 2 Wstęp... 1 3 Jak rozpocząć?... 2 3.1 Instalacja serwera NLM dla... 2 3.2 Rejestracja serwera NLM dla... 2 3.3 Dodawanie i aktywacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo