Stan prawny na dzień 3 marzec 2015 r. STW DRIFT CHALLENGE MISTRZOSTWA POLSKI PUCHAR POLSKI 2015 REGULAMIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan prawny na dzień 3 marzec 2015 r. STW DRIFT CHALLENGE MISTRZOSTWA POLSKI PUCHAR POLSKI 2015 REGULAMIN"

Transkrypt

1 Stan prawny na dzień 3 marzec 2015 r. STW DRIFT CHALLENGE MISTRZOSTWA POLSKI PUCHAR POLSKI 2015 REGULAMIN

2 REGULAMIN RAMOWY STW DC 2015 Art. 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. STW DC (zwane dalej STW DC) są własnością STW Center Sp. z o.o. (zwanej dalej STW ) STW DC (zwane dalej STW DC) są zawodami otwartymi. Warunkiem, udziału zawodnika w STW DC jest przesłanie obowiązującego zgłoszenia oraz spełnienie wymogów niniejszego Regulaminu Ramowego Regulamin STW DC (zwany dalej Regulaminem) jest dokumentem określającym zasady rozgrywek i uczestnictwa w zawodach driftingowych Zawody i inne imprezy (np. treningi) organizowane przez STW winne być przeprowadzane zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu W zawodach driftingowych organizowanych na torach zamkniętych nie obowiązują przepisy Prawo o Ruchu Drogowym. Art. 2. ORGANIZATOR 2.1. Organizatorem STW DC jest STW Organizator ma prawo zlecać organizowanie poszczególnych rund i/lub całego cyklu rozgrywek innym podmiotom Organizator zawodów jest odpowiedzialny za przeprowadzenie ich zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Art. 3. WŁADZE I KIEROWNICTWO ZAWODÓW 3.1. Władzę zawodów stanowi Zespół Sędziów Driftingowych (ZSD). Należy do niego: a) odbiór trasy przed zawodami, b) zatwierdzenie listy startowej i wyników, c) nakładanie kar na kierowców, do wykluczenia włącznie, d) rozpatrywanie odwołań i protestów, e) podejmowanie innych decyzji mających wpływ na wyniki i przebieg zawodów Podstawowy skład Zespołu Sędziów Driftingowych stanowią minimum 2 osoby. Ponadto ZSD może powołać Sędziów Pomocniczych. Skład ZSD zatwierdza STW. Członkowie Zarządu STW mogą zawsze uczestniczyć w posiedzeniach ZSD jako doradcy bez prawa głosu przy głosowaniu Kierownictwo zawodów stanowią: a) Dyrektor Zawodów b) Asystent Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 2

3 c) Kierownik Trasy i jej zabezpieczenia d) Kierownik Badania Kontrolnego e) Osoba odpowiedzialna za kontakty z zawodnikami Organizator może wyznaczyć i podać do wiadomości publicznej także inne osoby funkcyjne. Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję wymienioną w punktach 3.2 i 3.3 powyżej z zastrzeżeniem, że powinien być zapewniony sprawny i bezpieczny przebieg zawodów Osoby wymienione w punktach 3.2 i 3.3 są powoływane przez STW. Art. 4. OFICJALNE DOKUMENTY ZAWODÓW 4.1. Zezwolenie na organizację zawodów (jeżeli jest wymagane) i ubezpieczenie OC organizatora Regulamin Uzupełniający Zawodów i Komunikaty Lista zgłoszeń, opublikowana na 12 godziny przed zawodami Protokół badania kontrolnego samochodów Lista startowa, czyli lista kierowców dopuszczonych do oficjalnego treningu po badaniu kontrolnym Wyniki przejazdów eliminacyjnych Wyniki przejazdów finałowych. Art. 5. ZEZWOLENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UBEZPIECZENIA, PRAWA DO WIZERUNKU 5.1. Na organizację zawodów na drodze publicznej organizator musi uzyskać stosowne zezwolenie od właściwego terenowego organu administracji Oprócz zezwolenia organizator musi posiadać pisemną zgodę właściciela terenu, na którym odbywają się zawody, jeżeli teren ten nie jest we władaniu organizatora Organizator jest odpowiedzialny za ubezpieczenie zawodów w zakresie OC na cały czas ich trwania. Podobnie w zakresie NW ubezpieczenie muszą posiadać wszystkie osoby funkcyjne Każdy z uczestników zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za zranienie lub uszkodzenie własności w stosunku do zawodników, kierowców, pomocników i osób trzecich. Każdy zawodnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za swoje ubezpieczenie i musi posiadać ubezpieczenie w zakresie NW (zalecane jest AC z ryzykiem sportowym) Podpisując zgłoszenie do zawodów każdy zawodnik zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań mogących wyniknąć w związku z wypadkami, które mogą się przytrafić zawodnikom lub ich pomocnikom podczas treningu lub zawodów albo podczas przejazdu z miejsca parkowania na trasę i z powrotem. Zrzeczenie stosuje się do STW, organizatora, różnych osób urzędowych oraz innych zawodników lub ich pomocników i mechaników. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 3

4 5.6. Podpisując zgłoszenie do zawodów każdy zawodnik wyraża zgodę na utrwalenie i eksploatację swojego wizerunków i podobizn oraz zamieszczenie ich we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych (w tym wydawnictwach poligraficznych i Internecie). Oświadcza również, że zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunków i podobizn na następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie we wszelkich technikach/systemach/rodzajach zapisu na wszelkich nośnikach zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośnikach światłoczułych, drukarskich itp. i przepisywanie utrwaleń zapisów na inną technikę/system/rodzaj zapisu/nośnik, w tym nośniki zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośniki światłoczułe w nieograniczonej ilości nośników; b. wytwarzanie jakąkolwiek techniką kopii wizerunków i podobizn, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c. zwielokrotnianie zapisów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy na wszelkich nośnikach, wszelkimi technikami, w tym techniką zapisu magnetycznego, światłoczułego, drukarskiego, reprograficznego, cyfrowego; d. wprowadzanie do obrotu, e. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, f. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunków i podobizn i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), g. wymiana nośników, na których utrwalono wizerunki i podobizny oraz wprowadzanie zapisów wizerunków i podobizn do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz udostępnianie ich zapisów (plików) użytkownikom (korzystającym z) takich sieci na całym świecie w tym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w miejscu i czasie przez nich Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 4

5 h. wybranych w tym w systemie VOD, udostępniania przez witryny www i portale internetowe, P2P i inne protokoły udostępniania i/lub wymiany plików; i. wielokrotne nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej, także stereofonicznie, przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity, w tym także w ramach tzw. platform cyfrowych na całym świecie, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji (w tym także nadawanie w sieci Internetu we wszelkich formułach - on demand, pay per view, swobodnie dostępnej dla korzystających z sieci Internetu itp., rozpowszechniania w zamkniętych obiektach, statkach, samolotach itp.); j. reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp. k. wprowadzanie do obrotu nośników z zapisem wizerunku i podobizny (wszelkiego rodzaju, w tym VCD, DVD, kasety video, plików cyfrowych itd.) i jego fragmentów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, zezwalanie na zasadzie wyłączności na nadawanie, w tym na rozpowszechnianie w sieciach kablowych i platformach cyfrowych oraz w sieciach telekomunikacyjnych i w sieciach powszechnie dostępnych w rodzaju Internetu; l. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci multimedialnej i sieci telefonicznej; m. wydanie i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu lub formatu, bez ograniczeń liczby nakładów, wydań oraz egz. z opisem i wykorzystaniem dla mat. prasowych oraz w wydawnictwach w języku polskim lub innych wersjach językowych; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także prawo do powielania w inny sposób; n. wykorzystanie w utworach multimedialnych; o. wykorzystanie na stronach internetowych, p. udostępnianie w technologii wideo-na-żądanie i pay-per-view, wykorzystanie na urządzeniach przenośnych, w sieciach telefonii komórkowej, sieciach Internetowych, publikacjach prasowych oraz w ramach działań i materiałów promocyjnych, reklamowych lub marketingowych; q. publiczne udostępnianie wizerunku i podobizny w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 5

6 r. opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian z zachowaniem praw osoby, która je wykonała; s. rozpowszechnianie przez osoby trzecie w sposób publiczny lub niepubliczny; t. wykorzystanie wizerunku i podobizny do celów promocyjnych i reklamy STW oraz innych podmiotów, jeśli STW uzna to za stosowne, u. komercyjne wykorzystanie wizerunku i podobizny w ramach Internetu v. wykorzystanie wizerunku i podobizny w innych dziełach/utworach i przy okazji jakichkolwiek działań Zamawiającego lub podmiotów przez niego wskazanych; w. publiczne wyświetlanie i odtwarzanie Art. 6. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ZAWODÓW 6.1. Każdy Regulamin Uzupełniający zawodów musi być zgodny z powyższym Regulaminem. Dotyczy to również komunikatów wydawanych na zawodach Regulamin zawodów winien zawierać co najmniej: - klauzulę na czyje polecenie są organizowane, - określenie charakteru zawodów i ich nazwę, - miejsce i termin, - terminarz czasowy i lokalizację poszczególnych czynności zawodów Wszystkie zmiany, jak również dodatkowe ustalenia, winny zostać podane do wiadomości uczestników tak szybko, jak tylko jest to możliwe, w formie numerowanych i datowanych komunikatów, które należy traktować jako integralną część Regulaminu Zawodów. Obowiązek utrzymania kontaktu z Biurem Zawodów spada na zawodników, zatem wystarczającym jest wywieszenie komunikatu na oficjalnej tablicy informacyjnej. Jeżeli jest ona umieszczona w innym miejscu niż Biuro Zawodów i Park Maszyn musi być to podane w Regulaminie. Art. 7. ZGŁOSZENIA 7.1. Do udziału w STW DC będą dopuszczeni zawodnicy, którzy wypełnią i podpiszą zgłoszenie do zawodów, dokonają wpłaty wpisowego w wysokości ustalonej przez STW, oraz: a) posiadają ważne prawo jazdy kategorii B lub otrzymają specjalne zaproszenie organizatora, b) jednym z warunków dopuszczenia do zawodów jest wysłanie w terminie na adres podany przez organizatora zgłoszenia do zawodów. Zgłoszenie może być przesłane pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem oraz poprzez specjalny formularz ze strony internetowej STW (www.stwdrift.pl) i jest ważne wyłącznie z potwierdzeniem wpłaty wpisowego (plik pdf, skan, kserokopia), Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 6

7 c) jeżeli zawodnik zgłasza rezerwowy samochód z tym samym numerem startowym, konieczne jest wypełnienie drugiego zgłoszenia i wniesienie opłaty w wysokości połowy obowiązującego wpisowego Zgłoszenie do zawodów powinno zawierać: a) imię, nazwisko i adres zawodnika, nr i nazwa licencji jeżeli taką posiada) b) dane techniczne samochodu: marka, model, pojemność skokowa silnika (doładowanie tak/nie), nazwa producenta silnika (jeśli jest inna niż producenta nadwozia), szacunkowa moc silnika c) klauzulę o znajomości i podporządkowaniu się obowiązującym regulaminom, d) numer startowy (w przypadku posiadania), e) nazwę teamu (w przypadku reprezentowania jakiegoś teamu), f) datę, podpis zawodnika 7.3. Zgłoszenie spełniające wymogi pkt i 7.2. nie może być przez organizatora odrzucone, natomiast nie spełniające tych wymogów może być odrzucone lub przyjęte, ale pod warunkiem opłacenia 50% wpisowego. O nie przyjęciu zgłoszenia zawodnik musi być skutecznie powiadomiony przed zawodami. Organizator może w Regulaminie Uzupełniającym ustalić dodatkowe warunki zgłoszenia się kierowców Termin wysłania zgłoszeń wraz z wpisowym upływa z końcem dziesiątego dnia przed dniem badania kontrolnego. Dla przyjęcia zgłoszenia decydująca jest data stempla pocztowego, dane czasowe dostarczonego a, formularza ze strony internetowej STW lub wiadomości faksowej. Termin zamknięcia list startowych upływa na 5 dni przed terminem badania kontrolnego Po terminie zamknięcia listy zgłoszeń możliwa jest zmiana samochodu. Jeżeli zmiana ta następuje po badaniu kontrolnym w grę może wchodzić tylko samochód, który takie badania przeszedł. Zmiana samochodu może nastąpić tylko do momentu wjazdu do strefy startowej Najpóźniej 12 godz. przed badaniem kontrolnym organizator opublikuje pełną listę przyjętych zgłoszeń Poprzez fakt podpisania zgłoszenia zawodnik potwierdza znajomość i podporządkowanie się Regulaminom, rezygnując z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od organizatora i STW na drodze sądowej lub innej niż ustalona przepisami sportowymi Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenie liczby zawodników dla danej rundy. W takim przypadku Organizator poinformuje o ograniczeniach przed daną rundą w osobnym komunikacie a o przyjęciu na listę startową decydować będzie kolejność zgłoszeń Każdy zawodnik, który chce otrzymać Fakturę VAT z tytułu opłaty wpisowego powinien podać dane do faktury. Po spełnieniu tego warunku, zawodnik otrzyma fakturę VAT w Biurze Zawodów, drogą elektroniczną lub pocztą Zgłoszenie jest zawarciem umowy cywilnoprawnej z organizatorem. Art. 8. LICENCJA STW. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 7

8 8.1. Licencję STW DC automatycznie otrzymują zawodnicy, którzy zajęli 5 pierwszych miejsce w klasyfikacji generalnej STW DC Posiadacz licencji STW DC ma prawo do udziału w każdej eliminacji Driftingowych Mistrzostw Polski. Licencja STW C ważna jest przez cały sezon W przypadku rażącego naruszenia regulaminu zawodów, niesportowego zachowania oraz w innych uzasadnionych przypadkach, Władze STW mogą zdecydować o cofnięciu licencji. Art. 9. NUMERY STARTOWE - REKLAMA 9.1. Zawodnicy otrzymują w numery przydzielone przez organizatora., 9.2. Numery startowe (same cyfry) muszą zostać umieszczone na obu tylnych, bocznych szybach jak najbliżej słupka "B" a) Jeżeli samochód nie jest fabrycznie wyposażony w tylne boczne szyby, numery startowe muszą zostać umieszczone na wysokości przednich bocznych szyb jak najbliżej słupka B Organizator ma prawo zobowiązać zawodników do umieszczenia na samochodach reklamy dodatkowej organizatora. a) STW zastrzega sobie prawo do umieszczenia reklam dodatkowych organizatora na samochodach zawodników w następujących miejscach na: górnym pasie przedniej szyby, górnym pasie tylnej szyby, całej powierzchni obu przednich błotników oraz w miejscu przedniej i tylnej tablicy rejestracyjnej. b) pojazd ma obowiązek posiadania naklejki ważnego badania kontrolnego BK. c) W przypadku organizowania zawodów z innymi ligami schemat oklejenia może ulec zmianie. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 8

9 9.4. Samochody biorące udział w oficjalnych treningach, eliminacjach do zawodów i przejazdach parami muszą mieć umieszczone reklamy dodatkowe organizatora, pod groźbą dyskwalifikacji Samochody biorące udział w zawodach nie mogą posiadać jakichkolwiek innych oznaczeń poza oficjalnymi oznaczeniami opisanymi w niniejszym Regulaminie. W szczególności nie mogą posiadać: a) numerów startowych, blend oraz reklam obowiązkowych i dodatkowych STW DC z lat poprzednich b) numerów startowych, blend oraz reklam obowiązkowych i dodatkowych z innych zawodów polskich oraz zagranicznych Niedopuszczalne oznaczenia opisane w punkcie 9.5. muszą zostać trwale usunięte przed Badaniem Kontrolnym, pod groźbą niedopuszczenia do Badania Kontrolnego. Art. 10. BADANIA KONTROLNE SAMOCHODÓW Badania kontrolnego dokonuje Kierownik Badania Kontrolnego, który weryfikuje spełnienie przez samochód wymogów przepisów bezpieczeństwa Badanie kontrolne odbędzie się w miejscu i czasie podanym przez organizatora. Ponadto Kierownik Badania Kontrolnego ma prawo i obowiązek dokonywać oględzin samochodów w Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 9

10 10.3. każdym miejscu i czasie zawodów. Badanie połączone z rozbiórką z urzędu lub wskutek protestu przeprowadza się wyłącznie po zakończeniu zawodów Samochód musi odpowiadać przepisom technicznym i bezpieczeństwa w każdym czasie trwania zawodów tzn. począwszy od BK do rozdania nagród. Niezgodność z przepisami technicznymi powoduje: podczas badania kontrolnego przed zawodami niedopuszczenie do zawodów po badaniu kontrolnym wniosek do władz zawodów (ZSD) o nałożenie kary za odstępstwa techniczne do wykluczenia włącznie Samochód do badania kontrolnego przed zawodami musi być przedstawiony w stanie gotowym do zawodów włącznie z obowiązkowymi elementami ubioru kierowcy W przypadku zarządzonej rozbiórki samochodu, na zawodniku i jego serwisie ciąży obowiązek okazania BK żądanej części. Nie poddanie samochodu zarządzonemu badaniu powoduje wykluczenie kierowcy za odstępstwa techniczne Samochód, który uległ kolizji w trakcie zawodów, może brać udział w dalszej części zawodów wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika BK. Obowiązek zgłoszenia spoczywa na zawodniku Od decyzji Kierownika BK przysługuje zawodnikowi odwołanie do władz zawodów natychmiast po jej zakomunikowaniu. ZSD na skutek odwołania zawodnika od decyzji BK może zarządzić ponowne rozpatrzenie sprawy przez Kierownika BK lub jego decyzję podtrzymać Zawodnik, który ukończył przejazdy eliminacyjne, ma prawo w ciągu 15 min. od ogłoszenia wyników złożyć protest na jednego ze swych konkurentów, jeżeli uważa, iż samochód konkurenta nie odpowiada przepisom technicznym Zawodnik, który ukończył przejazdy w parach, ma prawo w ciągu 5 min. od ogłoszenia wyników złożyć protest na swojego konkurenta z danej pary, jeżeli uważa, iż samochód konkurenta nie odpowiada przepisom technicznym Jeżeli badanie kontrolne odbywa się wcześniej niż w dniu treningu, organizator uwzględni w programie zawodów dodatkowe BK w dniu treningów. Organizator może podzielić czas przeznaczony na badanie kontrolne na harmonogram badania samochodów z określonymi (od do) numerami startowymi. Może także nakładać kary na kierowców, którzy nie podstawią samochodu w wyznaczonym czasie na badanie, jednak nie może odmówić badania samochodu jeżeli został on przedstawiony do BK w czasie jego trwania. Poza tym czasem władze zawodów w przypadku, gdy spóźnienie spowodowane zostało siłą wyższą, mogą wyznaczyć dodatkowy termin badania kontrolnego. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 10

11 Art. 11. PRZEBIEG ZAWODÓW Kierowcy biorący udział w zawodach parkują pojazdy na specjalnie do tego celu wydzielonym parkingu Parku Maszyn Zawody składają się z trzech etapów rozgrywek: a) przejazdów kwalifikacyjnych b) przejazdów parami (Finał C, Finał B) c) przejazdów finałowych parami (Top16) Decyzją Dyrektora Zawodów etap przejazdów parami może zostać pominięty, wtedy przejazdy finałowe parami, następują bezpośrednio po przejazdach kwalifikacyjnych. W takim wypadku organizator może rozszerzyć etap przejazdów finałowych parami do Top32. Decyzja taka wydana będzie w formie komunikatu nie później niż w momencie ogłaszania wyników przejazdów kwalifikacyjnych Za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt powyżej (Top32), w czasie każdego może jednocześnie maksymalnie 16 samochodów. Dla dwóch pierwszych etapów rozgrywek podział na grupy po 16 zawodników dokonywany będzie według następujących zasad: a) podczas przejazdów kwalifikacyjnych, zawodnicy podzieleni zostaną na grupy A, B, C itd. według kolejności numerów startowych. Przed Badaniem Kontrolnym zawodnik ma obowiązek naklejenia na przedniej szybie, po prawej stronie tuż pod blendą organizatora litery z oznaczeniem grupy, do której został przydzielony. Po przejazdach kwalifikacyjnych zawodnik ma obowiązek usunięcia tego oznaczenia, b) podczas przejazdów parami pierwszą grupę tzw. Finał C będą stanowili zawodnicy, którzy w przejazdach kwalifikacyjnych zajęli miejsca od 44 do 29. Drugą grupę tzw. Finał B stanowić będą zawodnicy, którzy w przejazdach kwalifikacyjnych zajęli miejsca od 28 do 15, c) zawodnicy, którzy w przejazdach kwalifikacyjnych zajęli miejsca od 14 do 1 automatycznie kwalifikują się do przejazdów finałowych parami (Top16), d) w przypadku rezygnacji z etapu przejazdu parami, zawodnicy którzy w przejazdach kwalifikacyjnych zajęli miejsca 1-16 (Top16) lub 1-32 (Top32) automatycznie kwalifikują się do przejazdów finałowych parami Podział na grupy ustalony w Art jest bezwzględnie obwiązujący, nie ma możliwości samowolnej zmiany grupy pod groźbą dyskwalifikacji. W wyjątkowych wypadkach przed przejazdami kwalifikacyjnymi, Dyrektor Zawodów na prośbę zawodnika może zdecydować o przesunięciu go do innej grupy niż wynika z Art W przypadku przejazdów kwalifikacyjnych warunkiem zmiany grupy przez zawodnika jest znalezienie zawodnika z innej grupy, który zgodzi się zająć jego miejsce w grupie, do której został przydzielony zgodnie z Art Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 11

12 Prośba o zamianę grupy wraz ze spełnieniem warunków z Art musi zostać zgłoszona Dyrektorowi Zawodów najpóźniej 20 minut przed planowanym startem pierwszej grupy zawodników do danego etapu rozgrywek Etapy przejazdów kwalifikacyjnych oraz przejazdów parami zostaną podzielone na odrębne Sesje Kwalifikacyjne dla każdej grupy. W osobnym komunikacie wydanym w dniu rozpoczęcia zawodów opublikowany zostanie szczegółowy harmonogram czasowy Sesji Kwalifikacyjnych W czasie przejazdów kwalifikacyjnych oraz przejazdów parami zawodnik może znajdować się na torze tylko i wyłącznie w czasie Sesji Kwalifikacyjnej przeznaczonej dla swojej grupy O godzinie podanej w harmonogramie czasowym Sesji Kwalifikacyjnej wjazd na tor zostaje otwarty dla zawodników z danej grupy. Mają oni obowiązek ustawienia się w kolejce przed strefą startową W czasie przejazdów kwalifikacyjnych o kolejności ustawiania się decyduje kolejność wjeżdżania na tor W czasie przejazdów parami i przejazdów finałowych parami kolejność ustawiania się przed strefą startową jest ustalona zgodnie z Art Przedmiotem współzawodnictwa jest pokonanie wyznaczonego zespołu zakrętów w sposób najwyżej oceniony przez Zespół Sędziów Driftingowych. Podczas zawodów pomiar czasu nie jest prowadzony Zespół Sędziów Driftingowych może powołać dodatkowych Sędziów Faktów, wedle własnego uznania Podczas przejazdów kwalifikacyjnych zawodnicy startują pojedynczo. W czasie tych przejazdów podstawowymi kryteriami oceny dokonywanej przez ZSD są: prędkość, kąt wychylenia, linia przejazdu oraz styl przejazdu. Obowiązkiem ZSD w czasie odprawy jest szczegółowe przedstawienie kryteriów oceniania przejazdów na danej trasie zawodów Podczas przejazdów parami i przejazdów finałowych parami zawodnicy startują po dwóch. Przy ocenie tych przejazdów oprócz tych samych kryteriów, co w przejazdach kwalifikacyjnych bardzo istotnym elementem jest również odległość w jakiej obydwa samochody znajdują się od siebie. Szczegółowe omówienie zasad oceny przejazdów parami jest obowiązkiem ZSD podczas odprawy/odpraw Sygnał do startu daje Sędzia Startowy za pomocą flag i/lub sygnalizatorów świetlnych. Nie stosowanie się do sygnałów wydawanych przez Sędziego Startowego grozi karami z dyskwalifikacją włącznie Sesja Kwalifikacyjna w czasie przejazdów kwalifikacyjnych podzielona jest na minimum 3 serie przejazdów, z których każdy oceniany jest przez ZSD Pierwszy zawodnik, który pojawi się w strefie startowej jest Zawodnikiem Prowadzącym daną Sesję Kwalifikacyjną. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 12

13 W przypadku gdy Zawodnik Prowadzący zjedzie z toru podczas Sesji Kwalifikacyjnej automatycznie zawodnik jadący bezpośrednio po nim staje się nowym Zawodnikiem Prowadzącym. Zasada ta obowiązuje za każdym razem kiedy Zawodnik Prowadzący zjedzie z toru Za każdym razem pojawienie się Zawodnika Prowadzącego w strefie startowej wyznacza kolejną serie przejazdów Każdy z zawodników, który znajdzie się w strefie startowej za Zawodnikiem Prowadzącym rozpoczyna tę samą serię przejazdów, którą rozpoczął Zawodnik Prowadzący, niezależnie od tego ile przejazdów wykonał wcześniej Kiedy Zawodnik Prowadzący rozpocznie ostatnią serię przejazdów wszyscy zawodnicy jadący po nim mają prawo jeszcze tylko do jednego przejazdu, niezależnie od liczby przejazdów, którą wykonali wcześniej Seria przejazdów kończy się gdy: a) wszyscy zawodnicy znajdujący się na torze przejechali daną serię przejazdów, wyznaczoną przez Zawodnika Prowadzącego, b) Żaden z zawodników nie pojawił się w strefie startowej w ciągu 120 sekund, liczonych od opuszczenia jej przez poprzedniego zawodnika Podczas przejazdów kwalifikacyjnych zawodnik ma prawo zjechać z toru do Parku Maszyn w dowolnym momencie oraz dowolną liczbę razy bez konieczności powiadamiania obsługi toru Zawodnik ma bezwzględny obowiązek ustawienia się zawsze na końcu kolejki samochodów oczekujących na wjazd do strefy startowej niezależnie od tego czy dojeżdża do niej po zakończeniu przejazdu ocenianego czy też wjeżdża na tor z Parku Maszyn lub strefy serwisowej Podczas przejazdów kwalifikacyjnych w kolejce przed strefą startową samochody muszą ustawiać się pojedynczo Zależnie od specyfiki obiektu, na którym odbywają się zawody przed strefą startową może być wyznaczone miejsce na jedną lub dwie kolejki zawodników. Informacja na temat ustawienia przed strefą startową, wraz ze schematem ustawiania się podana będzie na odprawie przed przejazdami kwalifikacyjnymi Ocena ZSD liczona jako średnia z dwóch najlepszych przejazdów podczas Sesji Kwalifikacyjnej decyduje o kolejności zajmowanych miejsc w przejazdach kwalifikacyjnych. a) W przypadku równej średniej ilości punktów zdobytych przez zawodników, o kolejności decyduje wyższy wynik jednostkowy liczony od góry odpowiednio pierwszy lub kolejny. b) W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez zawodników we wszystkich przejazdach kwalifikacyjnych, o kolejności decyduje wyższy numer startowy Najlepszych 44 zawodników z przejazdów kwalifikacyjnych zostaje dopuszczonych do przejazdów parami. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 13

14 Rozstawienie par zależy od miejsca zajętego w przejazdach kwalifikacyjnych. Dokonuje się go według następującego schematu: Podczas rozgrywek w parach na każdym etapie zawodów, każda para zawodników, startujących do pierwszego przejazdu na danym etapie rozgrywek wykonuje dwa przejazdy punktowane. W dwóch (punktowanych) przejazdach każdy kierowca raz goni, a raz ucieka. ZSD może zdecydować o przyznaniu przejazdów rozgrzewkowych na poszczególnych etapach rozgrywek przy czym informacja taka musi zostać przekazana zawodnikom najpóźniej na briefingu poprzedzającym rozgrywki w parach O kolejności ustawienia zawodników w parze decyduje miejsce w kwalifikacjach pierwszy w strefę ocenianą przez ZSD wjeżdża zawodnik wyżej rozstawiony. Przejazd treningowy odbywa się w tej samej kolejności co pierwszy przejazd punktowany. ZSD ma obowiązek poinformować zawodników, po której stronie strefy startowej będzie ustawiany zawodnik wyżej rozstawiony Po starcie do przejazdu parami, podczas jazdy na wyznaczonym odcinku formującym zawodnicy muszą jechać obok siebie w tempie wyznaczanym przez zawodnika, który w Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 14

15 danym przejeździe pierwszy wjedzie w strefę ocenianą. Szczegółowe wytyczne dotyczące przejazdu na odcinku formującym oraz wjazdu w strefę ocenianą zostaną każdorazowo przekazane przez ZSD podczas briefingu bezpośrednio poprzedzającego rozgrywki w parach Podczas przejazdów treningowych, pod rygorem wykluczenia z zawodów, zawodnik jadący pierwszy ma obowiązek driftowania. Jeśli obaj zawodnicy są co do tego zgodni mogą zrezygnować z przejazdu treningowego, o czym bezwzględnie muszą poinformować Sędziego Startowego Zależnie od konfiguracji obiektu, na którym odbywają się zawody, jednocześnie mogą być oceniane maksymalnie dwie pary. W takim przypadku zawodnicy z poszczególnych par pokonują trasę zawodów według następującego schematu: para A przejazd treningowy, para B przejazd treningowy, para A 1. przejazd oceniany, para B 1. przejazd oceniany, para A 2. przejazd oceniany, para B 2. przejazd oceniany W przypadku gdy zawodnik, w którejś z par zgłosi awarię lub ulegnie wypadkowi, druga z par kontynuuje swoje przejazdy najszybciej jak jest to możliwie Na każdym etapie rozgrywek w parach kolejna para zawodników ma obowiązek wjechania do strefy startowej w ciągu 120 sekund od opuszczenia jej przez poprzedzających ich zawodników W przypadku gdy oceniana jest jednocześnie tylko jedna para, a więc trzy lub dwa kolejne przejazdy tej samej pary zawodników następują bezpośrednio po sobie, odliczanie czasu 120 sekund na wjechanie do strefy startowej rozpoczyna się w momencie przekroczenia linii mety (końca strefy oceniania) przez zawodnika goniącego Gdy któryś z zawodników nie pojawi się w strefie startowej w wyznaczonym czasie automatycznie jego oponent z pary uznany zostaje zwycięzcą danego pojedynku i przechodzi do dalszego etapu rozgrywek W przypadku gdy w wyznaczonym czasie żaden z dwóch zawodników nie pojawi się w strefie startowej, do dalszego etapu rozgrywek przechodzi zawodnik, który zdobył więcej punktów w przejazdach kwalifikacyjnych W przypadku incydentu na torze i komunikatu trasa zamknięta, odliczanie czasu, który pozostał na wjechanie do strefy startowej zostaje zatrzymane. Po ponownym otwarciu trasy odliczane rozpoczyna się od nowa Na każdym etapie rozgrywek w parach, każdy z zawodników w danej parze ma prawo jeden raz zgłosić potrzebę 5 minutowej przerwy technicznej. Prawo to przysługuje każdemu zawodnikowi w każdej parze na kolejnych etapach rozgrywek Zgłoszenia potrzeby przerwy technicznej zawodnik dokonuje u Kierownika Trasy. Od momentu zgłoszenia rozpoczyna się odliczanie czasu 5 minut. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 15

16 Po upływie 5 minut, rozpoczyna się odliczanie 120 sekund na wjechanie do strefy startowej, w tym czasie zawodnik powinien wyjechać z Parku Maszyn lub strefy serwisowej, tak aby wjechać do strefy startowej w wymaganym czasie Gdy zawodnik dokona naprawy w czasie krótszym niż 5 minut odliczanie czasu na wjechanie do strefy startowej rozpoczyna się w momencie wyjechania danego zawodnika ze strefy serwisowej na torze lub w momencie wjechania na tor z Parku Maszyn W przypadku stwierdzenia przez Kierownika Trasy, że dany zawodnik nadużywa przysługującego mu prawa do przerwy technicznej lub też wykorzystuje je jako element strategii Kierownik Trasy ma prawo odmówić możliwości skorzystania z przerwy technicznej. Fakt ten zgłaszany jest do Dyrektora Zawodów, który może nałożyć dodatkową karę na zawodnika nadużywającego prawa do przerwy technicznej Przeciwnik w parze, zawodnika który zgłosił potrzebę 5 minutowej przerwy technicznej, powinien w tym czasie pozostawać w strefie serwisowej na torze. Może w tym czasie dokonywać drobnych napraw i regulacji, nie wolno mu jednak zjechać z toru do Parku Maszyn minutowa przerwa techniczna dotyczy każdej sytuacji związanej z samochodem zawodnika, na przykład: zmiana kół, potrzeba chłodzenia silnika, regulacja geometrii, uzupełnianie paliwa, naprawa po kolizji itp W czasie 5 minutowej przerwy technicznej samochód musi pozostawać w strefie serwisowej na torze lub zjechać do Parku Maszyn, trasą wyznaczoną przez Organizatora. Zabronione jest wykorzystywanie przerwy technicznej na wykonywanie jazd testowych po trasie zawodów. W przypadku gdy zjazd do Parku Maszyn możliwy jest wyłącznie po trasie zawodów, zawodnika obowiązuje bezwzględny zakaz driftowania pod groźbą kary W sytuacji gdy ZSD zarządzi dogrywkę, to tylko przed jej rozegraniem na prośbę zawodnika Kierownik Trasy może ogłosić dodatkową 5 minutową przerwę przeznaczoną tylko i wyłącznie na zmianę kół lub chłodzenie auta. Nie będzie ona traktowana jak przerwa techniczna opisana w Art W przypadku konieczności naprawy auta po kolizji, której sprawcą zgodnie z decyzją ZSD nie był dany zawodnik, ma on prawo do ubiegania się u Kierownika Trasy o wyznaczenie mu dodatkowego czasu potrzebnego na naprawę auta. Czas ten nie będzie traktowany jak przerwa techniczna opisana w Art O wyniku przejazdów w parach decyduje Zespół Sędziów Driftingowych. Wynik ustalany jest i podawany do wiadomości zawodników po zakończeniu każdego pojedynku składającego się z dwóch przejazdów. a) o zwycięstwie w parze decydują wyniki dwóch przejazdów ocenianych. Dopuszczalny jest wynik remisowy, Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 16

17 b) w przypadku remisu w parze powtarzane są dwa przejazdy punktowane, bez przejazdu treningowego. Kolejność ustawienia zawodników w przejazdach powtarzanych jest taka sama jak określa Art Dopuszczalne jest maksymalnie trzykrotne powtórzenie przejazdów danej pary zawodników. O ilości przejazdów powtarzanych decyduje ZSD dla danych zawodów. W przypadku gdy przejazdy powtórkowe nie przyniosą rozstrzygnięcia, zwycięzcą zostaje zawodnik, który zajął wyższe miejsce w przejazdach kwalifikacyjnych, c) zawodnik, który w wyniku decyzji ZSD zwycięży w danej parze (w przejazdach zasadniczych lub przejazdach powtórkowych) przechodzi do dalszego etapu rozgrywek Zwycięzcą zawodów zostaje zawodnik, który zgodnie z zamieszczonym w Art schematem etapów rozgrywek zwyciężył w finałowym przejeździe Top16 a) 2. miejsce zajmuje zawodnik, który przegrał w finałowym przejeździe Top16, b) 3. miejsce zajmuje zawodnik, który zwyciężył w dodatkowym pojedynku o 3. Miejsce, c) 4. miejsce zajmuje zawodnik, który przegrał w dodatkowym pojedynku o 3. Miejsce, d) miejsca od 5 do 8 zostają przyznane zawodnikom, którzy dostali się do Top 8, a nie przeszli do Top 4, na podstawie miejsc zajętych w przejazdach kwalifikacyjnych, e) miejsca od 9 do 16 zostają przyznane zawodnikom, którzy dostali się do Top 16, a nie przeszli do Top 8, na podstawie miejsc zajętych w przejazdach kwalifikacyjnych, f) miejsca od 17 do 32 zostają przyznane zawodnikom, startującym w Finale B lub Top 32, którzy nie przeszli do Top 16, na podstawie miejsc zajętych w przejazdach kwalifikacyjnych Zawodnicy, którzy zostali sklasyfikowani otrzymują w zależności od miejsca zajętego w kwalifikacjach i miejsca zajętego w przejazdach parami punkty do klasyfikacji rocznej zgodnie z Regulaminem Szczegółowym na dany rok. ART. 12. NAPRAWY Dokonywanie napraw samochodów biorących udział w zawodach dopuszczalne jest wyłącznie w Parku Maszyn oraz specjalnie wyznaczonej strefie serwisowej, która znajduje się w obrębie strefy przedstartowej Oprócz kierowców, osób oficjalnych oraz uprawnionych przedstawicieli mediów w strefie przedstartowej przebywać mogą wyłącznie mechanicy W czasie przejazdów kwalifikacyjnych w strefie serwisowej dopuszcza się dokonywania jedynie drobnych napraw i regulacji. Wymiana kół oraz tankowanie paliwa są zabronione W czasie przejazdów parami w strefie serwisowej dopuszcza się dokonywania drobnych napraw i regulacji oraz wymiany kół i tankowania paliwa. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 17

18 12.5. Wszelkie narzędzia, zapasowe koła oraz kanistry z paliwem muszą być dostarczone do strefy serwisowej przed rozpoczęciem przejazdów Zabroniona jest wymiana kół oraz tankowanie paliwa pomiędzy poszczególnymi przejazdami jednej pary. Art.13. OBOWIĄZKI KIEROWCY W CZASIE ZAWODÓW Zawodnik ma obowiązek punktualnego stawienia się i uczestnictwa we wszystkich odprawach zawodników odbywających się w trakcie zawodów, zarówno tych podanych w harmonogramie, jak i ogłoszonych w dodatkowych komunikatach. a) Wobec zawodników niestawiających się na odprawy zawodników zastosowane będą kary zgodne z Art. 14 niniejszego Regulaminu Kierowca podczas jazdy po torze musi mieć założony i zapięty kask oraz zapięte pasy bezpieczeństwa. Musi też być ubrany w kombinezon, buty oraz rękawice zgodne z Regulaminem Technicznym STW DC Zawodnik ma prawo do wjechania do strefy startowej tylko i wyłącznie w pełnej gotowości do rozpoczęcia przejazdu, tzn. musi mieć założony i zapięty kask oraz zapięte pasy bezpieczeństwa Podczas zawodów w pojeździe nie mogą przebywać pasażerowie Każdy pojazd biorący udział w zawodach może być prowadzony tylko przez jednego kierowcę. a) Samochód, w którym zawodnik stawia się po raz pierwszy w strefie startowej przed każdym etapem rozgrywek (tj. przejazdy kwalifikacyjne, przejazdy parami oraz przejazdy finałowe parami) jest jego samochodem podstawowym na danym etapie rozgrywek. Obowiązuje bezwzględny zakaz zmiany samochodu w czasie trwania poszczególnych etapów zawodów. b) Dopuszcza się użycie samochodu zastępczego (uprzednio zgłoszonego i poddanego Badaniu Kontrolnemu zgodnie z Art. 10 lub wypożyczonego od innego zawodnika zgodnie z pkt. c poniżej) tylko i wyłącznie w następującym przypadkach: - podczas kwalifikacji, w przypadku awarii technicznej, której zawodnik nie może usunąć do końca trwania kwalifikacji pod warunkiem, że zawodnik będzie kontynuował rywalizację tym samochodem do końca zawodów. Ocena awarii pozostaje w gestii ZSD i Kierownika Badania Technicznego. W uzasadnionych przypadkach, ZSD może zezwolić zawodnikowi który wykonał przejazd kwalifikacyjny samochodem zastępczym, kontynuowanie zawodów samochodem podstawowym po usunięciu awarii. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 18

19 - w czasie przejazdów parami podstawowy samochód zawodnika uległ kolizji nie z jego winy lub awarii, a kolizja/awaria ta uniemożliwia kontynuowanie zawodów samochodem podstawowym, pod warunkiem że zawodnik będzie kontynuował rywalizację tym samochodem do końca zawodów. Ocena przyczyn kolizji/awarii pozostaje wyłącznie w gestii ZSD. c) Samochód zastępczy może być samochodem wypożyczonym od innego zawodnika, który nie uczestniczy w danym etapie rozgrywek lub został już wyeliminowany we wcześniejszych przejazdach parami Kierowca jest zobowiązany stosować się w trakcie treningu i zawodów do poleceń sędziów, a w szczególności reagować na pokazywane flagi i znaki sygnalizatorów świetlnych pod rygorem kar do wykluczenia włącznie Samochód, z którego w czasie treningu lub zawodów wycieka olej lub inna substancja, musi natychmiast zjechać na pobocze toru. Zabronione jest kontynuowanie jazdy w celu dojechania do Parku Maszyn lub strefy serwisowej Każdy samochód, który w czasie trwania zawodów lub treningów, zatrzymał się na trasie zawodów musi być z niej usunięty przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Kierowca zobowiązany jest podporządkować się poleceniom służb organizatora (zwłaszcza ma obowiązek przejścia w miejsce bezpieczne) Zgodnie z Art samochód musi odpowiadać przepisom technicznym i bezpieczeństwa w każdym czasie trwania zawodów, a w szczególności podczas przejazdów treningowych, kwalifikacyjnych oraz parami bezwzględnie musi posiadać przedni i tylny zderzak oraz maskę. a) W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zawodnika zgłoszony do Dyrektora Zawodów, może on być zwolniony z obowiązku posiadania w samochodzie zderzaka przedniego, zderzaka tylnego lub maski w czasie przejazdów treningowych i/lub eliminacyjnych Zawodnik ma obowiązek zgłoszenia się po odbiór nagród i tytułów. Art. 14. KARY Kary nakładane przez Dyrektora Zawodów i/lub ZSD: Kary klasyfikacyjne a) niedopuszczenie do startu b) wykluczenie z zawodów Kary pieniężne i ich wysokość: a) Tak zwane palenie gumy w miejscu, palenie gumy i drift w Parku Maszyn, drift na trasie podczas zjazdu na przerwę techniczną, niestosowanie się do wymogów bezpieczeństwa i Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 19

20 zaleceń Organizatora, ZSD i obsługi toru 1000 PLN oraz pokrycie kosztów ewentualnych szkód, b) przekroczenie szybkości na dojeździe do parkingu lub strefy startowej (dot. treningu i warm up) 300 PLN, c) próba startu przed wydaniem polecenia przez sędziego startowego 200 PLN, d) absencja lub spóźnienie na odprawę zawodników PLN, e) absencja lub spóźnienie na ceremonię wręczenia nagród PLN, f) obecność innych osób niż członkowie ekipy technicznej w strefie startowej PLN, g) niesportowe zachowanie zawodnika lub członka jego ekipy kara nakładana przez h) ZSD Wykroczenia karane aż do wykluczenia włącznie: a) niestawienie się na badanie kontrolne, b) jazda samochodem w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy obowiązującego na danym torze, c) zachowanie zidentyfikowane przez ZSD jako niesportowe zachowanie celem uzyskania przewagi podczas przejazdów w parach, w szczególności nadmierne przyspieszanie lub zbyt wolna jazda na odcinku formującym i. W przypadku pomiaru prędkości, ZSD może określić minimalną prędkość zawodnika prowadzącego jako 90% prędkości osiąganej w przejazdach kwalifikacyjnych. Zawodnik, który podczas przejazdu prowadzącego w parach osiągnie mniej niż 90% prędkości osiąganej w kwalifikacjach, otrzyma 0 punktów za taki przejazd Zastosowanie kar i wykroczeń zawartych w punktach i nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Kierownictwo zawodów upoważnione jest do nakładania tych kar bez konieczności przestrzegania jakichkolwiek specjalnych procedur. Kara nałożona przez Dyrektora Zawodów może być rozpatrywana przez ZSD jeżeli wpłynie złożony zgodnie z przepisami protest. Kierownictwo Zawodów zobowiązane jest niezwłocznie poinformować ZSD o ewentualnych nałożonych karach Kary nakładane przez Zespół Sędziów Driftingowych ZSD nie jest w żaden sposób związany decyzją podjętą przez Kierownictwo Zawodów i ma prawo zmieniać wysokość kary także na niekorzyść osoby, której to dotyczy. ZSD ma prawo zastosować także wyższe lub dodatkowe kary za wszystkie wykroczenia omówione w pkt , oraz nakładać następujące kary dodatkowe: a) upomnienie, b) kara pieniężna do PLN, c) niedopuszczenie do startu, d) wykluczenie z udziału w zawodach, e) wykluczenie z klasyfikacji zawodów i wniosek do STW o wyciągnięcie dalszych konsekwencji. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 20

21 Wszystkie te kary mogą być kumulowane. Kary nałożone przez ZSD nie wykluczają możliwości nałożenia dodatkowych kar przez STW. Od kar nałożonych przez ZSD zawodnik ma prawo odwołać się do STW Kary nakładane przez STW STW ma prawo oprócz kar nałożonych przez ZSD nakładać poniższe kary na zawodników, osoby oficjalne, organizatorów, a także na wszelkie inne osoby podlegające jurysdykcji Regulaminu STW DC: a) cofnięcie punktów mistrzowskich b) kara pieniężna do PLN c) dyskwalifikacja d) zawieszenie i dyskwalifikacja e) zakaz występowania jako osoba oficjalna czasowo lub stale f) zakaz sponsorowania i/lub organizowania zawodów STW DC czasowo lub stale. Wszystkie powyższe kary mogą być kumulowane. Od kar nałożonych przez STW nie istnieje możliwość odwołania się. Uczestnicy imprez sportu samochodowego są zobowiązani zachowywać się w sposób godny sportowca i zgodnie z regułami. Muszą też zachowywać się lojalnie wobec PFD, STW, organizatorów i osób oficjalnych i powstrzymywać się od wszelkich zachowań godzących w interesy sportu samochodowego. Zawodnicy są odpowiedzialni za wszelkie zachowania zarówno swoje jak i wszystkich członków zespołu. Kary nałożone przez ZSD i STW muszą być adekwatne do okoliczności danego przypadku. Każde naruszenie niniejszych przepisów, jak również przepisów sportowych może pociągnąć za sobą nałożenie kary Przykłady wykroczeń szczególnie kwalifikujących się do nałożenia kar przez ZSD i STW : Poniższe zestawienie elementów wykroczeń nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Wymieniono tu tylko najważniejsze wykroczenia wraz z możliwymi karami: a) nie uczestniczenie w obowiązkowej odprawie kierowców: kara pieniężna, b) udział lub próba udziału w zawodach przez nieuprawnionych kierowców: kara pieniężna lub zawieszenie (STW ), kara pieniężna lub wykluczenie (ZSD). W mniej drastycznych przypadkach: ostrzeżenie, c) udział lub próba udziału niezgodnego z przepisami pojazdu lub będącego w kolizji z przepisami dotyczącymi reklamy: kara pieniężna, wykluczenie lub zawieszenie (ZSD, STW ), d) spowodowanie kolizji lub wypadku: ostrzeżenie, kara pieniężna, wykluczenie (ZSD), cofnięcie punktów mistrzowskich, aż do zawieszenia włącznie, dyskwalifikacja (STW ), e) niezgodne z przepisami zachowanie kierowcy: ostrzeżenie, kara pieniężna, wykluczenie (Kierownictwo Zawodów, ZSD, STW ), f) nieprzestrzeganie sygnałów flagowych: ostrzeżenie, aż do zawieszenia włącznie (Kierownictwo Zawodów, ZSD, STW ), Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 21

22 g) nieprzestrzeganie wskazówek organizatora lub osób oficjalnych: ostrzeżenie, aż do zawieszenia włącznie (ZSD, STW ), h) kwestionowanie decyzji ZSD: ostrzeżenie aż do dyskwalifikacji włącznie (ZSD, STW ), i) odmowa udostępnienia samochodu dla celów badania technicznego: wykluczenie (ZSD), zawieszenie (STW ), j) niesportowe zachowanie: ostrzeżenie aż do dyskwalifikacji włącznie (ZSD, STW ). Art. 15. FLAGI Flagi używane na linii startu: a) Flaga zielona używana jest do dawania znaku do rozpoczęcia przejazdu. Sygnał startu przekazywany jest poprzez opuszczenie flagi. b) Flaga czerwona powinna być pokazywana przez wymachiwanie na linii startu, gdy zapadła decyzja o zatrzymaniu treningu lub zawodów. Równocześnie w każdym punkcie obserwacyjnym (PO) wokół toru powinna być także pokazywana czerwona flaga przez wymachiwanie. Flaga może być używana przez Dyrektora Zawodów lub jego przedstawiciela do zamknięcia trasy Flagi sygnalizacyjne w punktach obserwacyjnych. a) Flaga czerwona pokazywana jest przez wymachiwanie, wyłącznie na podstawie decyzji Dyrektora Zawodów, gdy zachodzi konieczność przerwania treningu lub zawodów. Wszyscy kierowcy znajdujący się na torze muszą natychmiast zwolnić i udać się do parku maszyn (lub miejsca wskazanego przez sędziów), muszą być gotowi do zatrzymania się w razie konieczności. Wyprzedzanie jest zabronione. b) Flaga żółta jest to sygnał niebezpieczeństwa i powinna być pokazywana kierowcom z następującymi znaczeniami: bezwarunkowo zaprzestań driftu, zwolnij, nie wyprzedzaj, bądź gotów do zmiany kierunku jazdy lub zatrzymania się. Tor jest całkowicie lub częściowo zablokowany ; Flaga żółta powinna być pokazywane tylko w PO znajdującym się bezpośrednio przed miejscem niebezpiecznym. W niektórych przypadkach Dyrektor Zawodów może nakazać by były one pokazywane więcej niż w jednym PO znajdującym się w górę od miejsca danego incydentu Flagi stosowane przez sędziów faktów w punktach kontrolnych (tzw. clipping point ach). a) Flaga pomarańczowa podniesienie tej flagi oznacza, że obrys samochodu znalazł się dalej niż 1,5 m do punktu kontrolnego lub strefy kontrolnej. b) Flaga pomarańczowa trzymana nieruchomo równolegle do płaszczyzny toru oznacza, że obrys samochodu znalazł się dalej niż 1 m, ale bliżej niż 1,5 m do punktu kontrolnego lub strefy kontrolnej. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 22

23 W szczególnych przypadkach odległości 1,5 m oraz 1 m mogą zostać zamienione na inne. O takiej decyzji ZSD ma obowiązek poinformować zawodników podczas odprawy zawodników poprzedzającej wprowadzenie zmiany. Art. 16. WYNIKI KLASYFIKACJA Organizator poda na tablicy informacyjnej wyniki, które jeżeli nie wpłyną w ciągu 30 minut żadne protesty ani wyjaśnienia stają się oficjalne. W przypadku zmiany wyników, należy je ponownie wywiesić na okres 30 minut Po zakończeniu sezonu ustala się klasyfikację końcową wg zasad ujętych w Regulaminie Szczegółowym Tytuły oraz zasady ich przyznawania w danym sezonie określa Regulamin Szczegółowy na dany rok. Art. 17. PROTESTY Każdy zawodnik po ogłoszeniu wyników przejazdów eliminacyjnych ma prawo do złożenia dowolnej liczby protestów dotyczących naruszenia niniejszego Regulaminu Protesty dotyczące przebiegu przejazdów kwalifikacyjnych muszą być składane w ciągu 30 minut od ogłoszenia wyników Protesty dotyczące przebiegu przejazdów parami muszą być składane w ciągu 5 minut od ogłoszenia wyników Wszystkie protesty powinny być zgłaszane pisemnie lub ustnie Dyrektorowi Zawodów. Zgłoszenie protestu jest jednoznaczne z obowiązkiem uiszczenie opłaty za złożenie protestu w przypadku jego odrzucenia. a) W przypadku powstania obowiązku wniesienia opłaty za protest, należy ją wnieść niezwłocznie w Biurze Zawodów, pod rygorem dodatkowych kar przewidzianych Regulaminem Opłata od protestu wynosi: W przypadkach określonych w pkt , i jednokrotne wpisowe. W przypadku i trzykrotne wpisowe jeżeli protest dotyczy ściśle określonego zespołu samochodu (silnik, układ hamulcowy, napędowy, kierowniczy, nadwozie, itd.) i pięciokrotne wpisowe jeżeli protest dotyczy całego samochodu W przypadku uznania słuszności protestu, opłata nie jest pobierana (pkt , i 17.3.). Przy proteście technicznym (pkt i 10.9.) opłata nie jest pobierana jeżeli protest był słuszny. Jeżeli był niesłuszny opłatę wypłaca się kierowcy oprotestowanemu po potrąceniu kosztów badania technicznego. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 23

STW DRIFT CHALLENGE PUCHAR POLSKI 2014 REGULAMIN

STW DRIFT CHALLENGE PUCHAR POLSKI 2014 REGULAMIN Stan prawny na dzień 21 kwietnia r. STW DRIFT CHALLENGE REGULAMIN REGULAMIN RAMOWY STW Drift Challenge Art. 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. STW Drift Challenge (zwane dalej STW DC) są własnością STW Center Sp.

Bardziej szczegółowo

Toruń, listopada 2013r. R E G U L A M I N Driftingowego Pucharu Niepodległości 2013 & Pucharu Drift Magazynu. Regulamin szczegółowy

Toruń, listopada 2013r. R E G U L A M I N Driftingowego Pucharu Niepodległości 2013 & Pucharu Drift Magazynu. Regulamin szczegółowy Toruń, 10-11. listopada 2013r. R E G U L A M I N Driftingowego Pucharu Niepodległości 2013 & Pucharu Drift Magazynu Regulamin szczegółowy 1. Organizator 1.1. Organizatorem zawodów pn. Driftingowy Puchar

Bardziej szczegółowo

DRIFTINGOWE MISTRZOSTWA POLSKI

DRIFTINGOWE MISTRZOSTWA POLSKI Stan prawny na dzień 01 styczeń 2016 r. DRIFTINGOWE MISTRZOSTWA POLSKI Polska Federacja Driftingu Sezon 2016 REGULAMIN REGULAMIN RAMOWY Driftingowych Mistrzostw Polski 2016 Art. 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Drift Masters Grand Prix 2016

Drift Masters Grand Prix 2016 Drift Masters Grand Prix 2016 REGULAMIN Drift Masters Grand Prix 2016 ART. 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Drift Masters Grand Prix 2016 (zwane dalej DMGP) są cyklem zawodów driftingowych, który jest własnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 1. Uczestnicy. www.paks.ak.szczecin.pl W Pucharze AUTO KLUB SZCZECIN kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator, władze i kierownictwo

Bardziej szczegółowo

DRIFTINGOWY PUCHAR BAŁTYKU REGULAMIN SEZON 2015

DRIFTINGOWY PUCHAR BAŁTYKU REGULAMIN SEZON 2015 DRIFTINGOWY PUCHAR BAŁTYKU REGULAMIN SEZON 2015 www.motopark.pl Strona 1 Art. 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Driftingowy Puchar Bałtyku (zwanym dalej DPB 2015) jest własnością Ośrodka Sportów Motorowych MotoPark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry.

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry. REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY 2017 1. Charakterystyka gry 1.1. Gra RAJD MARZANNY 2017, zwany dalej GRĄ zabawą dla kierowców pojazdów mechanicznych otwartą dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL

REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL 1. USTALENIA OGÓLNE REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL 1.1.Puchar BMW cup PL jest inicjatywą społeczną zawodników PZM zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kierowców BMW cup PL. Powstał w celu rozwijania i popularyzacji

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1. Miejsce i terminy imprez Impreza odbędzie się w ODTJ WROCŁAW przy ul. Rakietowej 39 we Wrocławiu oraz w innych lokalizacjach np. Osła 1 J

Bardziej szczegółowo

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 09.09.2017 r. Radom Realizacja zadania finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Drift Masters Grand Prix 2017

Drift Masters Grand Prix 2017 Drift Masters Grand Prix 2017 REGULAMIN Drift Masters Grand Prix 2017 ART. 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.Drift Masters Grand Prix 2017 (zwane dalej DMGP) jest cyklem zawodów driftingowych, organizowanym przez właściciela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu Załącznik nr 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Logo Automobilklubu Nazwa Rajdu Organizator: Nazwa Automobilklubu adres tel./fax. e-mail: www. -1- REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Runda Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 09.07.2016 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013 Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013 1. Uczestnicy. www.paks.ak.szczecin.pl W Pucharze AUTO KLUB SZCZECIN kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność ze świadomością istnienia ryzyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl REGULAMIN RAMOWY OSA Rally CUP 2010 Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl 2 OSA Rally Cup 2010 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY 2 2 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice REGULAMIN Rallysprint Sułkowice Sułkowice 28.05.2011r. II RUNDA PUCHARU Motosport Myślenice WSTĘP Impreza sportowa, nie biorąca udziału w punktacji do licencji rajdowych. Zaliczająca się do cyklu zawodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki AUTOMOBILKLUB CZĘSTOCHOWSKI KOMISJA SPORTOWA Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki 17 listopada 2012r. Tor w Wyrazowie WSTĘP Nocny Wyścig Samochodowy Memoriał Rafała Stodółki zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 ORGANIZATOR: Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB 94-002 Łódź ul. Sprinterów 7 m 40 www.motosportklub.pl biuro@motosportklub.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

* Powyższe godziny mogą ulec zmianie, uzależnione jest to od liczby startujących zawodników

* Powyższe godziny mogą ulec zmianie, uzależnione jest to od liczby startujących zawodników I. WSTĘP Time Attack jest imprezą towarzyską mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców amatorów i umiejętności bezpiecznego kierowania samochodu z elementami wzajemnej rywalizacji. Impreza jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r.

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. 1. Ustalenia wstępne 1.1 Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w KJS Polskiego Związku Motorowego (w skrócie MOL KJS) organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego REGULAMIN RAMOWY SPAM 2016

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego REGULAMIN RAMOWY SPAM 2016 REGULAMIN RAMOWY SPAM 2016 1 Spis treści 1. Ustalenia ogólne 2. Wpisowe, zgłoszenia, reklama 3. Pojazdy dopuszczone do startu, podział na klasy, kolejność startu 4. Władze imprezy 5. Klasyfikacja w rundach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń I. ZAWODY I ORGANIZATOR 1. Zawody stanowią 4. i 5. Rundę Rallycross Cup 2013 2. Niniejsze zawody organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 1. Organizator i kierownictwo imprezy: Organizatorami zawodów jest: Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. Władze zawodów stanowi ZSS oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2012 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2011 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa -1- WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u

I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u 3 CZERWCA 2012r. Organizator: Automobilklub Opolski ul. Wrocławska 102 45 837 Opole WSTĘP I Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. RUNDA

YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. RUNDA YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. RUNDA WSTĘP Youngtimer Party - Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym

Bardziej szczegółowo

Informacje podstawowe imprezy Drift Competition. służby porządkowe (Straż Miejska, Policja)

Informacje podstawowe imprezy Drift Competition. służby porządkowe (Straż Miejska, Policja) Informacje podstawowe imprezy Drift Competition 1. W czasie trwania imprezy będzie działał punkt medyczny 2. Miejsca niebezpieczne będą zabezpieczone przez właściwe służby porządkowe (Straż Miejska, Policja)

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator: Automobilklub Doliny Sanu WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2013 JACHRANKA 08.11.2013 Turystyczno Nawigacyjne Mistrzostwa Polski 1 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami następujących przepisów: - Regulaminem

Bardziej szczegółowo

IV runda Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2011

IV runda Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2011 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV RALLYSPRINT SMS IV runda Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2011 4.09.2011 Stargard WSTĘP IV RALLYSPRINT SMS 2011 zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Ramowym Samochodowych

Bardziej szczegółowo

STALOWA WOLA r.

STALOWA WOLA r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2012 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA STALOWA WOLA 11.03.2012r. 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów.

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.2 Każda eliminacja składa się z dwóch wyścigów dla każdej

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 2-3 wrzesień 2016 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający. 1 Rajd Parkowy

Regulamin uzupełniający. 1 Rajd Parkowy Regulamin uzupełniający 1 Rajd Parkowy II Runda Otwartych Rajdowych Mistrzostw Torunia Sezonu 2015 1 RAJD PARKOWY MODELI RC W SKALI 1:10 29 marca 2015 roku Toruń Wstęp 1 Rajd Parkowy Modeli RC w skali

Bardziej szczegółowo

Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków. w Narciarstwie Alpejskim. 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2014 r.

Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków. w Narciarstwie Alpejskim. 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2014 r. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW Warszawa, listopad 2014 r. Strona 1 z 6 Spis treści 1. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint. Św. Krzysztof. 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie

REGULAMIN. Rally Sprint. Św. Krzysztof. 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie REGULAMIN Rally Sprint Św. Krzysztof 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie Data: 14.07.2013 Miejsce: Legionowo/Warszawa Impreza jest przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Bydgoski

Automobilklub Bydgoski Automobilklub Bydgoski Bydgoski Mistrz Kierownicy 2015/2016 REGULAMIN RAMOWY Bydgoszcz 2015 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: - niniejszego regulaminu - regulaminu uzupełniającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r.

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego Związku Motorowego, jest Automobilklub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP TEREN TORU WYŚCIGÓW KONYCH WARSZAWA SŁUŻEWIEC ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB POLSKI Warszawa Luty 2012 WSTĘP 4 TURBO MOTUL CUP zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego

Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego 1. Ustalenia ogólne 1.1. Imprezy samochodowe z cyklu Grudziądzki Mistrz Kierownicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wiosenny Super Sprint Mikołajki 09.04.2011 WSTĘP PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń 17.03.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeń 07.04.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny 09.04.2011

Bardziej szczegółowo

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne Wstęp Rajd Kobiet Babski Rajd Gdynia 2014 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: o o o Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Ustawy prawo o ruchu drogowym niniejszego Regulaminu uzupełniającego.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A M O W Y

R E G U L A M I N R A M O W Y R E G U L A M I N R A M O W Y 2 0 1 7 SAMOCHODOWE KRYTERIUM TORU "KIELCE" "SUPER OES" 1. ORGANIZATOR I WŁADZE KRYTERIUM Organizatorem kryterium jest Automobilklub Kielecki z siedzibą przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Tajemnica Westerplatte

Regulamin Konkursu Tajemnica Westerplatte Regulamin Konkursu Tajemnica Westerplatte 1 Postanowienia ogólne 1. TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy

Bardziej szczegółowo

STALOWA WOLA r.

STALOWA WOLA r. REGULAMIN IMPREZY STALOWA WOLA 05.03.2017r. Organizator Automobilklub Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 28a 37-450 Stalowa Wola 1 PROGRAM IMPREZY Zamknięcie listy zgłoszeń 05.03.2017 godz. 10.30 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2013 Regulamin Uzupełniający

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2013 Regulamin Uzupełniający YOUNGTIMER PARTY 2013 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. RUNDA WSTĘP Youngtimer Party - Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Auto Sport Klub Przemyśl

Auto Sport Klub Przemyśl Przemyska Przeprawa V Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 04.10.2015 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGÓW RÓWNOLEGŁYCH 1/8 mili AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO 2015

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGÓW RÓWNOLEGŁYCH 1/8 mili AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO 2015 REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGÓW RÓWNOLEGŁYCH 1/8 mili AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO 2015 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Regulamin wyścigów równoległych (zwany dalej Regulaminem) jest dokumentem określającym zasady rozgrywek

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM TERENOWYM (KJST) CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 02 wrzesień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY Szuter Cup Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą Kraków

REGULAMIN RAMOWY Szuter Cup Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą Kraków REGULAMIN RAMOWY Szuter Cup 2016 Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą 8 30-864 Kraków Szuter Cup 2016 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

Bardziej szczegółowo

SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 2 stycznia 2017 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem SuperOes WOŚP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2016 15 maja 2016 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SPRINT RALLY

REGULAMIN I SPRINT RALLY Klub MOTOSPORT Myślenice ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice, NIP: 681-202-38-10 REGON 121187648 tel. 606 757 359 e-mail: zarząd@mmotosport.pl www.mmotosport.pl REGULAMIN I SPRINT RALLY o Puchar Burmistrza

Bardziej szczegółowo

STAR-OES I runda REGULAMIN KONKURSU

STAR-OES I runda REGULAMIN KONKURSU SAMOCHODOWY KONKURS SPORTOWEJ JAZDY SZYBKOŚCIOWO SPRAWNOŚCIOWEJ STAR-OES I runda STARACHOWICE 2016 REGULAMIN KONKURSU 1. CEL IMPREZY podnoszenie umiejętności jazdy i sprawności kierowania pojazdem, w warunkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin ramowy Samochodowych Mistrzostw Tychów 2017

Regulamin ramowy Samochodowych Mistrzostw Tychów 2017 Regulamin ramowy Samochodowych Mistrzostw Tychów 2017 Automobilklub Ziemi Tyskiej www.azt.tychy.pl 1. Ustalenia Ogólne Samochodowe Mistrzostwa Tychów 2017 nazywane dalej SMT 2017 są własnością Automobilklubu

Bardziej szczegółowo

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 801. 1. W rozgrywkach biorą udział drużyny polskich klubów, które posiadają ważne licencje PZM, otrzymaną na podstawie regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. II edycji Rajdu o Puchar Katedry Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej. Oleśnica 19 luty 2017 r. Wydział Mechaniczny

REGULAMIN. II edycji Rajdu o Puchar Katedry Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej. Oleśnica 19 luty 2017 r. Wydział Mechaniczny Wydział Mechaniczny REGULAMIN II edycji Rajdu o Puchar Katedry Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej www.skntp13.pwr.edu.pl Oleśnica 19 luty 2017 r. ul. Braci Gierymskich 164 51-640 Wrocław budynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2015 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem

Bardziej szczegółowo

Regulamin pierwszej edycji amatorskich Rodzinnych mistrzostw sprawności kajakowej. Gminy Brochów

Regulamin pierwszej edycji amatorskich Rodzinnych mistrzostw sprawności kajakowej. Gminy Brochów Regulamin pierwszej edycji amatorskich Rodzinnych mistrzostw sprawności kajakowej Organizator: MOTO PRZYSTAŃ WOPR SOCHACZEW URZĄD GMINY BROCHÓW Gminy Brochów Rozdział 1. Zasady i przebieg 1 Regulamin Rodzinnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Super OS WALENTYNKI 2016 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Walentynki 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno 14.02.2016 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI RAWSKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ

REGULAMIN III EDYCJI RAWSKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ REGULAMIN III EDYCJI RAWSKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ 1. CEL IMPREZY Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wychowanie dzieci i młodzieży przez aktywne uczestnictwo imprezach sportowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTÓW TRAKTOR SHOW 2016

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTÓW TRAKTOR SHOW 2016 REGULAMIN KONKURSU ZŁOTÓW TRAKTOR SHOW 2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Miejsce i termin imprezy. 1.1 11 czerwca 2016r. na terenie Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Złotowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 10 stycznia 2016 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem Super Oes WOŚP

Bardziej szczegółowo

BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 -

BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 - BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 - Program zawodów: 29.09.2014 PONIEDZIAŁEK Otwarcie Listy Zgłoszeń 17.10.2014 PIĄTEK Zakończenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2014" 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej Jeździe Samochodowej Super OeS 2014" zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 1. Organizator Klub Motorowy Cross Ekoklinkier ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin tel./fax: 81 534 65 80, 722 080 088 info@zawodymx.pl www.zawodymx.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów

Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów Rozdział 1 System rozgrywek Art. 871. W rozgrywkach Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów biorą udział kluby, które w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015 1. Organizator Klub Motorowy Cross ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin tel./fax: 81 534 65 80, 605832870 info@zawodymx.eu www.zawodymx.eu

Bardziej szczegółowo

I P A P Y R Z O W I C E S E R V O P E R A M I K E C O N S Z Z F S G KARTINGOWE DŁUGODYSTANSOWE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH REGULAMIN

I P A P Y R Z O W I C E S E R V O P E R A M I K E C O N S Z Z F S G KARTINGOWE DŁUGODYSTANSOWE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH REGULAMIN KARTINGOWE DŁUGODYSTANSOWE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH REGULAMIN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Długodystansowe Drużynowe Mistrzostwa Służb Mundurowych są amatorskimi zawodami kartingowymi, rozgrywanymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r.

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r. Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Przemyska Przeprawa II Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 26.06.2016 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLYSPRINT WRZOSY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLYSPRINT WRZOSY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLYSPRINT WRZOSY IV runda Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 16.09.2012 Stargard Szczeciński WSTĘP RALLYSPRINT WRZOSY 2012 zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu Wydział Mechaniczny REGULAMIN IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej www.skntp13.pwr.edu.pl ul. Braci Gierymskich 164 51-640 Wrocław 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową

REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO

REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO Magurskie Testy Magura Małastowska 2013 REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO Magura, dn. 1 czerwiec 2013 r. Magurskie Testy Magura Małastowska 2013 WSTĘP Testy dla zawodników posiadających licencję sportową, przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

9. Warunkiem wystartowania w Rajdzie jest zaliczenie badania technicznego.

9. Warunkiem wystartowania w Rajdzie jest zaliczenie badania technicznego. I. Informacje ogólne 1. Organizatorem imprezy są Przeworska Grupa Rajdowa i Off Road Team Rzeszów 2. Rajd jest imprezą o charakterze rekreacyjno-sportowym przeznaczoną dla użytkowników samochodów terenowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała sierpnia 2017 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4.

REGULAMIN. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała sierpnia 2017 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała 2017 12 sierpnia 2017 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Sylwestrowy 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Warszawa 09 01 2016 Organizator: Automobilklub Rzemieślnik Ul. Żytnia 46 01-198 Warszawa SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2015. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2015. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W regatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licencję sportową PZŻ, aktualne ubezpieczenie OC i będący członkami PSKO, spełniający

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie Regulamin uczestnictwa w konferencjach 1. Zasady Ogólne 1. Definicje. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie b) Organizator Magma Rafał Krzycki, ul. Górczewska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU KMO

REGULAMIN PORTALU KMO REGULAMIN PORTALU KMO I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin,(zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego programu Klub Młodego Odkrywcy, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2015"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2015 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2015" 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej Jeździe Samochodowej Super OeS 2015" zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII, VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII, VIII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII, VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII, VIII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII, VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII, VIII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY 1. Organizator: KLUB MOTOROWY WISŁA ul. Toruńska 14 86-200 CHEŁMNO 56/ 686 04 52 607 309 033 kmwislachelmno@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskich zawodów kajakowych w sprincie jedynek.,,przystań kajakowa IBIZA 2012 w Siedlęcinie. Rozdział 1

Regulamin amatorskich zawodów kajakowych w sprincie jedynek.,,przystań kajakowa IBIZA 2012 w Siedlęcinie. Rozdział 1 Regulamin amatorskich zawodów kajakowych w sprincie jedynek,,przystań kajakowa IBIZA 2012 w Siedlęcinie Rozdział 1 1 Regulamin,,Amatorskich zawodów kajakowych w sprincie jedynek, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 Rally School

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 Rally School REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 Rally School Legionowo 06.04.2013 WSTĘP Rally School jest imprezą mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców amatorów, i umiejętności bezpiecznego kierowania samochodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY PLENEROWEJ

REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY PLENEROWEJ 1. Zasady ogólne 1. Niniejszy regulamin obowiązuje przy realizacji edukacyjnej gry plenerowej Obrońcy źródeł (zwanej dalej Grą), która zostanie rozegrana dnia 20 września 2013 r. 2. Wszystkie osoby biorące

Bardziej szczegółowo

BIEGI COLOR PARK RUN 2015

BIEGI COLOR PARK RUN 2015 BIEGI COLOR PARK RUN 2015 ORGANIZATOR Organizatorem biegu: COLOR PARK RUN jest: Stowarzyszenie Biegam Po Górach z siedzibą w Nowym Targu zwanego dalej biegiem. Kontakt: colorparkrun@gmail.com, tel. 608-065-615

Bardziej szczegółowo

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej. 23.06.2012 r. Zgorzelec

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej. 23.06.2012 r. Zgorzelec A U TOMOBILKLUB Z A G Ł Ę B TUROSZOWSKIE IE AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej XVII edycja NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2012 23.06.2012 r. Zgorzelec Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Żagań, 25/26 kwietnia 2015r.

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Żagań, 25/26 kwietnia 2015r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY Żagań, 25/26 kwietnia 2015r. 1. Organizator Klub Stowarzyszenie Grupa 4x4 Adres klubu 33-300 Nowy Sącz, ul. Flisaków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS Stan prawny na dzień 5 marca 2015 REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS 2015 Polski Związek Motorowy www.rzeszow.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1. Nadzór nad przebiegiem Mistrzostw Okręgu

Bardziej szczegółowo

II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI

II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 631. 1. W Indywidualnych Mistrzostwach Polskich (IMP) oraz w Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostwach

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający III RUNDA MISTRZOSTW POLSKI, III RUNDA PUCHARU POLSKI SUPERENDURO Buczek r.

Regulamin uzupełniający III RUNDA MISTRZOSTW POLSKI, III RUNDA PUCHARU POLSKI SUPERENDURO Buczek r. Regulamin uzupełniający III RUNDA MISTRZOSTW POLSKI, III RUNDA PUCHARU POLSKI SUPERENDURO Buczek 27-28.06.2015 r. 1. ORGANIZATOR Klub: Łódzki Klub Motorowy Adres: 94-103 Łódź ul. Elektronowa 8A Tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Regulamin castingu Dzieciaki w akcji

Regulamin castingu Dzieciaki w akcji Regulamin castingu Dzieciaki w akcji 1 Postanowienia ogólne 1. TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo