Instrukcja obsługi PNQX1947ZA DC0409DQ0. Cyfrowy Telefon Bezsznurowy. Model KX-TG1381PD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi PNQX1947ZA DC0409DQ0. Cyfrowy Telefon Bezsznurowy. Model KX-TG1381PD"

Transkrypt

1 TG1381PD(pd-pd).book Page 1 Thursday, April 16, :48 PM Instrukcja obsługi Cyfrowy Telefon Bezsznurowy Model KX-TG1381PD Spis treści Wprowadzenie...2 Przygotowanie...5 Uzyskiwanie i odbieranie połączeń...10 Książka telefoniczna...11 Ustawienia telefonu...13 Identyfikacja abonenta wywołującego...17 Przydatne informacje...18 Urządzenie jest kompatybilne z usługą identyfikacji abonenta wywołującego. Należy zwrócić się do operatora/firmy telekomunikacyjnej zprośbą o uruchomienie usługi. Identyfikacja abonenta wywołującego realizowana jest w systemie FSK. Akumulatory należy ładować przez około 7 godzin przed rozpoczęciem użytkowania telefonu. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia oraz o zachowanie jej na przyszłość. PNQX1947ZA DC0409DQ0

2 TG1381PD(pd-pd).book Page 2 Thursday, April 16, :48 PM Wprowadzenie Wprowadzenie Informacje o produkcie Dziękujemy za zakup bezprzewodowego telefonu cyfrowego Panasonic. Informacje ogólne L To urządzenie jest przeznaczone do użytku w analogowej sieci telefonicznej w Polsce. L W razie problemów należy w pierwszej kolejności skontaktować się zdostawcą sprzętu. Deklaracja zgodności: L Panasonic Communications Co., Ltd. oświadcza, że niniejszy sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odnośnymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC w sprawie radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (R&TTE). Deklaracje zgodności produktów Panasonic opisanych w niniejszej instrukcji można pobrać ze strony: Kontakt z upoważnionym przedstawicielem: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Wyposażenie załączone w zestawie Nr Element wyposażenia/nr. art. Ilość 1 Zasilacz sieciowy bazy/pqlv207ce 1 2 Przewód linii telefonicznej 1 3 Ładowalne akumulatory *1 2 4 Pokrywa słuchawki *2 1 *1 Informacje o akumulatorach na wymianę zamieszczono na str. 2. *2 Pokrywa słuchawki jest zamontowana na słuchawce Informacje o akumulatorach na wymianę: L Wymieniając akumulatory, używaj tylko akumulatorów niklowo-wodorkowych (Ni-MH). Do tego modelu potrzebne są 2 akumulatory typu AAA (R03) do słuchawki. W celu zapewnienia optymalnego działania zaleca się używanie akumulatorów marki Panasonic (model P03P lub HHR-4MRE). L Nowe akumulatory mogą mieć inną pojemność niż akumulatory załączone wzestawie. 2

3 TG1381PD(pd-pd).book Page 3 Thursday, April 16, :48 PM Wprowadzenie Ważne informacje Zalecenia ogólne L Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego do urządzenia, wymienionego na str. 2. L Zasilacza sieciowego nie należy podłączać do innego gniazda zasilającego niż standardowe gniazdo V. L Wykonywanie połączeń z tego urządzenia jest niemożliwe w następujących sytuacjach: akumulatory w przenośnej słuchawce wymagają naładowania lub są niesprawne. wystąpiła awaria zasilania. włączona jest funkcja blokady klawiatury. włączona jest funkcja blokady połączeń (można wybierać tylko numery telefonów zaprogramowane w urządzeniu jako numery alarmowe). L Bazy, ładowarki i słuchawki nie wolno otwierać w innym celu niż wymiana akumulatorów. L Osoby korzystające z osobistych urządzeń medycznych np. rozruszników serca, aparatów słuchowych itp., przed rozpoczęciem użytkowania tego telefonu powinny skonsultować taki zamiar z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. (Upewnij się, że wykorzystywane urządzenie medyczne jest odpowiednio zabezpieczone przed wpływem fal radiowych o częstotliwości 1,88 GHz do 1,90 GHz i mocy maksymalnej 250 mw.) Urządzenia nie należy używać w placówkach opieki zdrowotnej, w miejscach, gdzie jest to wyraźnie zabronione. Szpitale i placówki opieki zdrowotnej mogą korzystać ze sprzętu wrażliwego na działanie zewnętrznych źródeł fal radiowych. L Należy uważać, aby nie upuścić żadnych przedmiotów ani nie rozlać żadnych płynów na urządzenie. Urządzenia nie należy wystawiać na nadmierne zadymienie, kurz, drgania ani wstrząsy mechaniczne. L Baza współpracuje tylko ze słuchawką załączoną w zestawie. Używanie i rejestracja innych słuchawek nie są możliwe. Środowisko L Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody. L Urządzenia nie należy ustawiać wpobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki itp. Nie należy go również umieszczać w pomieszczeniach o temperaturze niższej niż 0 C lub wyższej niż 40 C. Ostrzeżenie: L Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. L Jeśli z urządzenia zacznie wydostawać się dym, dziwny zapach lub nietypowe dźwięki, należy odłączyć zasilacz/przewód zasilający z gniazda. Taki stan może spowodować pożar lub porażenie prądem. Po upewnieniu się, że dym przestał wydobywać się zurządzenia, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym. L Należy uważać, aby nie rozlać żadnych płynów (detergentów, środków czyszczących itp.) na wtyk przewodu telefonicznego ani nie dopuścić do jego zamoczenia w jakikolwiek inny sposób. Może to spowodować pożar. Jeżeli wtyk przewodu telefonicznego ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast odłączyć go z gniazda linii telefonicznej i przestać używać. L Urządzenia nie należy umieszczać ani używać wpobliżu sprzętu sterowanego automatycznie, np. drzwi automatycznych i alarmów przeciwpożarowych. Fale radiowe emitowane przez urządzenie mogą zakłócić działanie tego typu sprzętu, prowadząc do wypadków. L Należy regularnie usuwać kurz itp. zanieczyszczenia z wtyku zasilacza, odłączając go od gniazda energetycznego i wycierając suchą ściereczką. Nagromadzony kurz w połączeniu z wilgocią itp. może spowodować zwiększenie rezystancji styku elektrycznego co może stać się przyczyną pożaru. L Przewodu zasilającego/wtyczki nie wolno uszkadzać. Może to spowodować zwarcie, porażenie prądem i/lub pożar. L Wtyczki przewodu zasilającego/linii telefonicznej nie należy dotykać mokrymi rękami. L Podstawowym sposobem wyłączania urządzenia jest odłączenie zasilacza sieciowego. Z tego powodu należy zadbać o umieszczenie urządzenia w pobliżu 3

4 TG1381PD(pd-pd).book Page 4 Thursday, April 16, :48 PM Wprowadzenie łatwo dostępnego gniazda zasilającego. Ostrzeżenia dotyczące akumulatorów L Zalecamy używanie akumulatorów wymienionych na str. 2. UŻYWAJ WYŁĄCZNIE akumulatorów Ni-MH rozmiar AAA (R03). L Nie otwieraj ani nie przecinaj akumulatorów. L Nie wolno wrzucać akumulatorów do ognia, ponieważ grozi to wybuchem. Należy sprawdzić lokalne zalecenia odnośnie likwidacji zużytych materiałów izastosować się do nich. L Nie wolno otwierać ani uszkadzać akumulatorów. Uwolniony elektrolit z akumulatorów powoduje korozję imoże być przyczyną oparzeń lub uszkodzenia oczu i skóry. Elektrolit może być toksyczny, jeżeli dostanie się do przewodu pokarmowego. L Należy ostrożnie obchodzić się z akumulatorami. Nie należy dopuścić do kontaktu akumulatorów z materiałami przewodzącymi prąd, takimi jak pierścionki, bransolety i klucze. Akumulatory lub materiały przewodzące mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia. L Należy używać wyłącznie akumulatorów dołączonych do tego urządzenia lub wskazanych w specyfikacji i ładować je zgodnie ze wskazówkami i ograniczeniami przedstawionymi w niniejszej instrukcji. L Do ładowania akumulatorów należy używać wyłącznie kompatybilnej bazy (lub ładowarki). Nie należy samodzielnie próbować rozkręcać bazy (ani ładowarki). Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować wyciek elektrolitu lub wybuch akumulatorów. Uwaga dotycząca utylizacji, przekazywania lub zwrotu urządzenia L W urządzeniu mogą być zapisane prywatne/poufne informacje. W celu ochrony prywatności/poufności tych danych zaleca się wykasowanie z pamięci urządzenia informacji takich jak książka telefoniczna i lista abonentów wywołujących przed jego utylizacją, przekazaniem lub zwrotem. Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i pozbywaniu się zużytych urządzeń, baterii i akumulatorów Niniejsze symbole (1, 2, 3) umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów z innymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów oraz baterii i akumulatorów, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw 2002/96/WE i 2006/66/WE. Prawidłowe pozbywanie się w/w produktów oraz baterii i akumulatorów pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz stan środowiska naturalnego, który towarzyszy niewłaściwej gospodarce odpadami. Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych produktów oraz baterii iakumulatorów można otrzymać od władz lokalnych, miejscowego przedsiębiorstwa oczyszczania lub w punkcie sprzedaży, w którym użytkownik nabył przedmiotowe towary. Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego. Dotyczy użytkowników biznesowych działających na terenie Unii Europejskiej Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą, który 4

5 TG1381PD(pd-pd).book Page 5 Thursday, April 16, :48 PM udzieli dalszych informacji. Informacje o pozbywaniu się w/w urządzeń w państwach trzecich Niniejsze symbole (1, 2, 3) obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Chcąc pozbyć się w/w urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się zwładzami lokalnymi lub sprzedawcą wsprawie właściwego sposobu wyrzucania tego rodzaju przedmiotów. Dotyczy symbolu baterii/akumulatorów Ten symbol (2) może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego (3). W takim przypadku spełnia on wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego. Przygotowanie Podłączenia Baza Przygotowanie W razie potrzeby bazę można zamontować na ścianie. L Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza sieciowego Panasonic PQLV207CE. L Używaj wyłącznie dołączonego przewodu telefonicznego. W przypadku używania innego przewodu telefonicznego urządzenie może nie działać prawidłowo. 30 mm Wkręty (Nie załączone w zestawie) Haczyki (prąd zmienny V, 50 Hz) Do gniazda linii telefonicznej Uwaga: L Nigdy nie należy zakładać instalacji telefonicznej podczas burzy. L Zasilacza nie należy podłączać do gniazda zasilającego zamontowanego na suficie, ponieważ ciężar zasilacza może spowodować jego rozłączenie. 5

6 TG1381PD(pd-pd).book Page 6 Thursday, April 16, :48 PM Przygotowanie Podczas awarii zasilania Urządzenie nie będzie działać w razie awarii zasilania. Jeśli masz taką możliwość, zalecamy podłączenie telefonu sznurowego (bez zasilacza sieciowego) do tej samej linii telefonicznej lub do tego samego gniazda linii telefonicznej. Umieszczenie bazy Aby zapewnić maksymalny zasięg i działanie bez zakłóceń, zalecane jest następujące umieszczenie bazy: z dala od urządzeń elektrycznych, takich jak telewizory, radia, komputery i inne telefony. w łatwo dostępnym miejscu, wysoko i centralnie. Instalacja akumulatorów Ważne: L Używaj wyłącznie akumulatorów dołączonych w zestawie (Nr art. HHR- 55AAAB). L Wkładając akumulatory: Wytrzyj końce akumulatorów (S, T) suchą ściereczką. Unikaj dotykania końców akumulatorów (S, T) lub styków urządzenia. Zwróć uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (S, T). L Jeśli słuchawka nie włącza się automatycznie po włożeniu akumulatorów, naciśnij i przytrzymaj {ih} przez około 1 sekundę lub połóż słuchawkę na bazie. Włóż akumulatory, wsuwając najpierw biegun ujemny (T). Zamknij pokrywę słuchawki. Włączanie i wyłączanie zasilania Włączanie zasilania Naciśnij przycisk {ih} na około 1 sekundę. Wyłączanie zasilania Naciśnij przycisk {ih} na około 2 sekundy. Ładowanie akumulatorów Przed rozpoczęciem użytkowania umieść słuchawkę na bazie na około 7 godzin. Stopień naładowania akumulatorów Ikona akumulatorów 5 6 Średni 7 Stopień naładowania akumulatorów W pełni naładowane L Gdy miga: W pełni naładowane. Niski L Jeśli ikona miga: trzeba naładować akumulatory. 6

7 TG1381PD(pd-pd).book Page 7 Thursday, April 16, :48 PM Przygotowanie Wydajność akumulatorów Ni-MH marki Panasonic (akumulatory załączone w zestawie) Wskaźniki kontrolne i przyciski Obsługa Ciągłe użytkowanie Czas pracy maks. 17 godzin Słuchawka Nie używany (tryb gotowości) maks. 150 godzin Uwaga: L Normalnym zjawiskiem jest, że akumulatory nie osiągają pełnej wydajności po pierwszym naładowaniu. Dopiero po kilku cyklach ładowania/rozładowania (w trakcie używania) akumulatory osiągają maksymalną wydajność. L Faktyczna wydajność akumulatorów zależy od kombinacji czasu, kiedy słuchawka jest używana i kiedy nie jest używana (tryb gotowości). L Nawet po pełnym naładowaniu słuchawki można ją pozostawić na bazie bez jakichkolwiek niekorzystnych skutków dla akumulatorów. L Stopień naładowania akumulatorów może nie być wyświetlany poprawnie po ich wymianie. W takim wypadku należy umieścić słuchawkę na bazie na co najmniej 7 godzin. A B C D E F G H N I J K L M A B C D E F G H I J K L M N Wkładka słuchawkowa Wyświetlacz {k} (książka telefoniczna) {C} (rozmowa) Przycisk nawigacyjny ({e}/{v}/{>}/{<})? (głośność: {e}/{v}) {R} (powtórne wybieranie numeru/pauza) {R} (Ponowne przywołanie/ funkcja Flash) Mikrofon {j/ok} (menu/ok) {ih} (zakończ/wyłącz) {C} (usuń) {INT} Aby zakończyć przywołanie Styki ładowania Głośnik dzwonka 7

8 TG1381PD(pd-pd).book Page 8 Thursday, April 16, :48 PM Przygotowanie Baza Element Znaczenie A A B Styki ładowania {x} (lokalizator) Włączona jest blokada połączeń. (str. 14) Włączona jest funkcja połączenia bezpośredniego. (str. 14) Włączona jest blokada klawiatury. (str. 10) B Dzwonek jest wyłączony. (str. 13) Wyświetlane po naciśnięciu przycisku {#}. Wyświetlacz Elementy na wyświetlaczu słuchawki Element w x k C l Znaczenie W zasięgu bazy L Gdy miga: Poza zasięgiem, słuchawka nie jest zarejestrowana w bazie lub brak zasilania bazy Przywoływanie lub łączenie się z bazą Wykonano lub odebrano połączenie Książka telefoniczna Tryb programowania 5 Stopień naładowania akumulatorów 0 Odebrano nową wiadomość głosową. *1 (str. 17) Jeśli dla wyświetlacza w trybie gotowości wybrano ustawienie NUMER BAZY (str. 13), a aktualna baza ma numer 1, na wyświetlaczu będzie widoczne -1-. Jeśli dla wyświetlacza w trybie gotowości wybrano ustawienie NUMER SLUCH (str. 13), a aktualna słuchawka ma numer 1, na wyświetlaczu będzie widoczne [1]. 4 nowe wywołania W przypadku odebrania nowych wywołań na wyświetlaczu pokazana zostanie liczba nowych wywołań. *1 Tylko w przypadku korzystania z usługi poczty głosowej 8

9 TG1381PD(pd-pd).book Page 9 Thursday, April 16, :48 PM Przygotowanie Symbole używane w instrukcji obsługi Symbol {j/ok} i {v}/{e}: Znaczenie Naciśnij {j/ok}. Przejdź do następnej operacji. Naciśnij {v} lub {e}, aby wybrać tekst podany w cudzysłowie. Na przykład: {v}/{e}: WYLACZONY Język komunikatów wyświetlacza 2 {v}/{e}: USTAW SLUCH i {>} 3 {v}/{e}: OPC WYSWIETL i {>} 4 {v}/{e}: WYBIERZ JEZ i {>} 5 {v}/{e}: Wybierz odpowiedni język. i {>} i {ih} Uwaga: L Jeśli omyłkowo wybierzesz język, którego nie znasz: {ih} i {j/ok} i {v} i {>} i {v} 3 razy i {>} i {v} 2 razy i {>} i {v}/{e}: Wybierz odpowiedni język. i {>} i {ih} Tryb wybierania Jeżeli nie udaje się uzyskać połączenia, zmień ustawienie sposobu wybierania numerów. Ustawienie fabryczne to Wybieranie tonowe. 1 (Wybieranie tonowe): Funkcja służąca do wybierania tonowego. 2 (Wybieranie impulsowe): Funkcja służąca do wybierania impulsowego. 2 {v}/{e}: USTAW BAZY i {>} i {3} 3 Wpisz kod PIN bazy (ustawienie fabryczne: 0000 ). i {1} L W razie zapomnienia kodu PIN patrz str Wybierz odpowiednie ustawienie, naciskając przycisk {1} dla wybierania tonowego lub {2} dla wybierania impulsowego. 5 {>} i {ih} Data i godzina 2 {v}/{e}: USTAW BAZY i {>} i {*} 3 Wpisz aktualną godzinę i minuty (zegar 24-godzinny). L W razie pomyłki naciśnij przycisk {C}. Cyfry są usuwane od prawej strony. 4 {>} L Usłyszysz sygnał. 5 {>} i {*} 2 razy 6 Wpisz bieżący dzień, miesiąc i rok. L W razie pomyłki naciśnij przycisk {C}. Cyfry są usuwane od prawej strony. 7 {>} i {ih} 9

10 TG1381PD(pd-pd).book Page 10 Thursday, April 16, :48 PM Uzyskiwanie i odbieranie połączeń Uzyskiwanie i odbieranie połączeń Uzyskiwanie połączeń 1 Wybierz numer telefonu. i {C} 2 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk {ih} lub odłóż słuchawkę na bazę. Odbieranie połączeń 1 Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk {C}. L Połączenie można także odebrać, naciskając dowolny przycisk od {0} do {9}, {*} lub {#}. (Dowolny przycisk związany z funkcją rozmowy) 2 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk {ih} lub odłóż słuchawkę na bazę. Lokalizator słuchawki 1 Naciśnij przycisk {x} na bazie. 2 Aby zakończyć przywołanie, naciśnij przycisk {x} na bazie albo przycisk {C} lub {INT} na słuchawce. Regulacja głośności słuchawki Naciskaj przycisk {e} lub {v} podczas rozmowy. Pauza (w przypadku korzystania z centrali abonenckiej i w połączeniach zamiejscowych) Czasem przy wybieraniu numeru w połączeniach zamiejscowych lub podczas używania centrali abonenckiej wymagane jest wstawienie pauzy. Jednokrotne naciśnięcie przycisku {R} powoduje wstawienie pauzy o długości 3 sekund. Aby wstawić dłuższą pauzę, naciśnij przycisk {R} kilkakrotnie. Ponowne wybieranie (ponowne wybieranie/zachowywanie/ edytowanie przed oddzwonieniem/kasowanie numeru) 1 {R} i {v}/{e}: Wybierz wymagany numer telefonu. 2 Ponowne wybieranie numeru: {C} Zachowywanie: {>} i {v}/{e}: ZAPISZ DO KS i {>} i {j/ok} i Wpisz nazwisko (maks. 9 znaków; str. 11). i {j/ok} Edytowanie numeru przed oddzwonieniem: {>} i {v}/{e}: EDYT DO POL i {>} i Popraw numer. i {C} Kasowanie: {>} i {v}/{e}: SKASUJ / KASUJ WSZYST i {>} i {v}/{e}: TAK i {>} i {ih} Blokada klawiatury Słuchawkę można zablokować, aby uniemożliwić wykonywanie połączeń i wprowadzanie ustawień. Po włączeniu blokady klawiatury będzie można nadal odbierać połączenia przychodzące, ale wszystkie pozostałe funkcje zostaną zablokowane. Aby włączyć lub wyłączyć blokadę klawiatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk {j/ok} przez około 2 sekundy. Uwaga: L Do czasu wyłączenia blokady klawiatury niemożliwe są także połączenia z numerami alarmowymi. Ponowne przywołanie/funkcja Flash Przycisk {R} umożliwia dostęp do określonych funkcji centrali, takich jak transfer połączenia wewnętrznego albo do opcjonalnych usług telefonicznych. 10

11 TG1381PD(pd-pd).book Page 11 Thursday, April 16, :48 PM Książka telefoniczna W przypadku korzystania z usługi połączenia oczekującego lub identyfikacji rozmowy oczekującej Aby móc korzystać z funkcji połączenia oczekującego, należy zwrócić się do dostawcy usług/operatora o uruchomienie tej usługi. Ta funkcja umożliwia odbieranie połączeń w trakcie rozmowy. Jeśli podczas rozmowy nadejdzie inne wywołanie usłyszysz sygnał połączenia oczekującego. Jeśli korzystasz z usługi identyfikacji abonenta wywołującego i identyfikacji rozmowy oczekującej, po sygnale połączenia oczekującego na wyświetlaczu słuchawki pojawi się informacja o drugim abonencie wywołującym. 1 Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij przycisk {R}. 2 Aby przełączać się między rozmówcami, naciśnij przycisk {R}. Uwaga: L Szczegółowe informacje na temat tej usługi i jej dostępności można uzyskać u swojego dostawcy usług/operatora. Tymczasowe wybieranie tonowe (przy wybieraniu impulsowym) Kiedy wymagany jest dostęp do usług wybieranych tonowo (np. teleserwisu bankowego), można chwilowo przełączyć tryb wybierania na tonowy. 1 Uzyskaj połączenie. 2 Kiedy zostaniesz poproszony o wpisanie swojego kodu lub numeru PIN, naciśnij przycisk {*}, a następnie odpowiednie przyciski na klawiaturze. L Po rozłączeniu się tryb wybierania przełączy się z powrotem na wybieranie impulsowe. Książka telefoniczna Rejestrowanie wpisów w książce telefonicznej Książka telefoniczna umożliwia wykonywanie połączeń bez potrzeby ręcznego wybierania numeru. Można w niej zarejestrować 50 nazwisk i numerów telefonów. 2 razy 2 Wpisz numer telefonu (maks. 24 cyfry). i {j/ok} 3 Wpisz nazwisko (maks. 9 znaków). i {j/ok} 4 {ih} Uwaga: L Jeśli odebrano informacje o abonencie wywołującym i dany numer telefonu jest zarejestrowany w książce telefonicznej urządzenia, wyświetlone zostanie zapisane nazwisko. Tablica znaków Przyciski Litery Przyciski Litery {1} # [ ] *, / 1 {6} M N O 6 {2} A B C 2 {7} P Q R S 7 {3} D E F 3 {8} T U V 8 {4} G H I 4 {9} W X Y Z 9 {5} J K L 5 {0} (Spacja) 0 Uwaga: L Aby wpisać inny znak przyporządkowany temu samemu przyciskowi, naciśnij najpierw {>}, aby przesunąć kursor na następną pozycję, a następnie naciśnij odpowiedni przycisk. Edycja/poprawianie błędów 1 Naciśnij przycisk {<} lub {>}, aby przesunąć kursor na prawo od cyfry lub litery, którą chcesz zmienić. 2 {C} i Wpisz właściwą cyfrę/literę. 11

12 TG1381PD(pd-pd).book Page 12 Thursday, April 16, :48 PM Książka telefoniczna Uzyskiwanie połączeń/edytowanie/kasowanie 1 {k} i {v}/{e}: Wybierz wymagany wpis. 2 Uzyskiwanie połączeń: {C} Edytowanie: {>} i {v}/{e}: EDYTUJ i {>} i Popraw numer telefonu. i {j/ok} i Popraw nazwisko. i {j/ok} Kasowanie: {>} i {v}/{e}: SKASUJ i {>} i {v}/{e}: TAK i {>} i {ih} Przyciski wybierania jednoprzyciskowego Programowanie jednoprzyciskowego wybierania wpisów z książki telefonicznej Przyciski od {1} do {9} można zaprogramować jako przyciski wybierania jednoprzyciskowego, co umożliwia wybieranie numeru z książki telefonicznej za jednym naciśnięciem przycisku. 1 {k} i {v}/{e}: Wybierz wymagany wpis. i {j/ok} 2 {v}/{e}: UST NA SKROT i {>} 3 {v}/{e}: Wybierz odpowiedni przycisk. i {>} L Jeśli dany przycisk jest już zaprogramowany do wybierania jednoprzyciskowego, wyświetlony numer będzie migał. 4 {v}/{e}: TAK i {>} i {ih} Uzyskiwanie połączeń/anulowanie zaprogramowanego wybierania jednoprzyciskowego 1 Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk wybierania jednoprzyciskowego (od {1} do {9}). 2 Uzyskiwanie połączeń: {C} Anulowanie zaprogramowanego wybierania jednoprzyciskowego: {>} 2 razy i {v}/{e}: TAK i {>} i {ih} 12

13 TG1381PD(pd-pd).book Page 13 Thursday, April 16, :48 PM Ustawienia telefonu Ustawienia telefonu Lista ustawień słuchawki Dostosowanie ustawień słuchawki (procedura ogólna): 2 Naciśnij {v} lub {e}, aby wybrać USTAW SLUCH. i {>} 3 Naciśnij {v} lub {e}, aby wybrać wymagany element w menu ustawień słuchawki. i {>} 4 Naciśnij {v} lub {e}, aby wybrać wymagany element w podmenu. i {>} 5 Naciśnij {v} lub {e}, aby wybrać wymagane ustawienie. i {>} L Procedura może być nieco inna w zależności od programowanej funkcji. L Aby zakończyć, naciśnij przycisk {ih}. Uwaga: L W poniższej tabeli symbol < > oznacza ustawienia fabryczne. Menu Podmenu Strona ALARM - CZAS USTAW BUDZIK 13 ALARM WL/WYL <WYLACZONY> OPCJA-DZWON GLOSN DZW <poziom 6> TYP DZW ZEWN *1 <DZWONEK 1> TYP DZW WEWN <DZWONEK 1> TYP PAGINGU <DZWONEK 1> ALARM <DZWONEK 1> OPCJA - TON TON WL/WYL <WLACZONY> ROZM OCZEK <WLACZONY> ALARM-ZAKRES <WYLACZONY> ALARM-BATER <WLACZONY> Menu Podmenu Strona OPC WYSWIETL GOTOW WYSW <ZEGAR> *1 Po wybraniu melodii dzwonka dla połączeń zewnętrznych, dzwonek będzie odtwarzany do zakończenia melodii, nawet jeśli inna osoba odbierze połączenie, używając innego telefonu podłączonego do tej samej linii. Aby słuchawka przestała dzwonić w tym samym czasie, wybierz melodię numer 1. *2 Funkcja odbioru automatycznego umożliwia odbieranie połączeń przez podniesienie słuchawki z bazy. Nie ma potrzeby naciskania przycisku {C}. Jeśli korzystasz z usługi identyfikacji abonenta wywołującego i chcesz widzieć informacje o abonencie wywołującym po podniesieniu słuchawki z bazy lub ładowarki w celu odebrania połączenia, wyłącz tę funkcję. Alarm WYSW ROZMOWY <CZAS ROZMOWY> WYBIERZ JEZ <POLSKI> 9 OPC WYWOLAN BLOK WYWOLAN <WYLACZONY> 14 NR ROZM BEZP 14 BEZP WL/WYL <WYLACZONY> OPCJA - INNE ZMIEN PIN SL <0000> 15 ROZM AUTOMAT *2 <WYLACZONY> KASUJ SLUCH 15 Alarm będzie dzwonił przez 3 minuty o zaprogramowanej porze. Ważne: L Wcześniej należy zaprogramować datę i godzinę (str. 9). 2 {v}/{e}: USTAW SLUCH i {>} 3 {v}/{e}: ALARM - CZAS i {>} 13

14 TG1381PD(pd-pd).book Page 14 Thursday, April 16, :48 PM Ustawienia telefonu 4 {v}/{e}: USTAW BUDZIK i {>} 5 Wpisz wymaganą godzinę i minuty (zegar 24-godzinny). i {>} 6 {v}/{e}: Wybierz wymagane ustawienie. i {>} i {ih} Uwaga: L Po włączeniu tej funkcji można uzyskiwać połączenie tylko z numerem bezpośredniego połączenia. Blokada połączeń Funkcja blokady połączeń blokuje możliwość wykonywania połączeń zewnętrznych. Po włączeniu blokady połączeń można łączyć się tylko z numerami alarmowymi. Programowanie numerów alarmowych opisano na str {v}/{e}: USTAW SLUCH i {>} 3 {v}/{e}: OPC WYWOLAN i {>} 4 {v}/{e}: BLOK WYWOLAN i {>} 5 Wpisz kod PIN słuchawki (ustawienie fabryczne: 0000 ). L W razie zapomnienia kodu PIN patrz str {v}/{e}: Wybierz wymagane ustawienie. i {>} i {ih} Połączenie bezpośrednie Funkcja połączenia bezpośredniego umożliwia wybieranie wcześniej zaprogramowanego numeru telefonu przez naciśnięcie przycisku {C}. Nie ma potrzeby wybierania numeru. 2 {v}/{e}: USTAW SLUCH i {>} 3 {v}/{e}: OPC WYWOLAN i {>} 4 {v}/{e}: NR ROZM BEZP i {>} 5 Wpisz numer telefonu (maks. 24 cyfry). i {j/ok} 2 razy 6 {v}/{e}: WLACZONY i {>} i {ih} 14

15 TG1381PD(pd-pd).book Page 15 Thursday, April 16, :48 PM Ustawienia telefonu Zmiana kodu PIN słuchawki Ze względów bezpieczeństwa do zmiany niektórych ustawień wymagane jest wpisanie kodu PIN słuchawki. Jeśli zmienisz kod PIN, zapisz nowy kod, ponieważ urządzenie nie podaje informacji o kodzie PIN. 2 {v}/{e}: USTAW SLUCH i {>} 3 {v}/{e}: OPCJA - INNE i {>} 4 {v}/{e}: ZMIEN PIN SL i {>} 5 Wprowadź aktualny 4-cyfrowy kod PIN słuchawki. L W razie zapomnienia kodu PIN patrz str Wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN słuchawki. 7 Wprowadź ponownie nowy 4-cyfrowy kod PIN słuchawki. i {ih} Resetowanie słuchawki 2 {v}/{e}: USTAW SLUCH i {>} 3 {v}/{e}: KASUJ SLUCH i {>} 4 Wpisz kod PIN słuchawki (ustawienie fabryczne: 0000 ). L W razie zapomnienia kodu PIN patrz str {v}/{e}: TAK i {>} i {ih} Lista ustawień bazy Dostosowanie ustawień bazy (procedura ogólna): 2 Naciśnij {v} lub {e}, aby wybrać USTAW BAZY. i {>} L Został wyświetlony komunikat WPISZ POLEC. 3 Wpisz odpowiedni kod umieszczony w poniższej tabeli, następnie wykonaj polecenia zamieszczone w kolumnie Funkcja. L Aby zakończyć, naciśnij przycisk {ih}. Nr kodu Funkcja (ustawienie fabryczne) {0} Przywracanie fabrycznych ustawień bazy. *1 Wpisz kod PIN bazy (ustawienie fabryczne: 0000 ). *2 i {>} {3} Tryb wybierania (tonowo): str. 9 {5} Zmiana kodu PIN bazy ( 0000 ). *3 Wprowadź aktualny 4-cyfrowy kod PIN bazy. *2 Wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN bazy. Wprowadź ponownie nowy 4-cyfrowy kod PIN bazy. 15

16 TG1381PD(pd-pd).book Page 16 Thursday, April 16, :48 PM Ustawienia telefonu Nr kodu Funkcja (ustawienie fabryczne) {6} Restrykcje połączeń *4 Ustawianie restrykcji połączeń Wpisz kod PIN bazy (ustawienie fabryczne: 0000 ). *2 i Wpisz żądany numer słuchawki, naciskając odpowiedni klawisz numeryczny. L Wybrany numer słuchawki będzie migał na wyświetlaczu. {>} Wpisz numer telefonu, który ma być zablokowany (maks. 8 cyfr). L Aby wybrać inne miejsce w pamięci, naciśnij przycisk {>} i wpisz numer. {>} Włączanie i wyłączanie restrykcji połączeń Wpisz kod PIN bazy (ustawienie fabryczne: 0000 ). *2 L Wyświetlony zostanie numer słuchawki. Jeśli numer miga, restrykcje połączeń są włączone; jeśli numer nie miga, restrykcje są wyłączone. Wpisz żądany numer słuchawki, naciskając odpowiedni klawisz numeryczny w celu włączenia lub wyłączenia tej funkcji. i {>} 2 razy Numer alarmowy ( 999, 998, 997 ) *5 Wpisz kod PIN bazy (ustawienie fabryczne: 0000 ). *2 i {*} Zachowywanie: Wpisz numer alarmowy (maks. 8 cyfr). L Aby wybrać inne miejsce w pamięci, naciśnij przycisk {>} iwpisz numer. {>} Edytowanie: Naciśnij przycisk {>}, aby wyświetlić wymagany numer. i {C} i Wpisz nowy numer alarmowy. i {>} Nr kodu Funkcja (ustawienie fabryczne) {*} Data i godzina: str. 9 *1 Nie zostaną zresetowane tylko ustawione numery alarmowe. *2 W razie zapomnienia kodu PIN patrz str. 20. *3 Jeśli zmienisz kod PIN, zapisz nowy kod, ponieważ urządzenie nie podaje informacji o kodzie PIN. *4 Funkcja restrykcji połączeń blokuje możliwość wybierania określonych numerów telefonów ze słuchawki. W każdej słuchawce można zaprogramować 10 zablokowanych numerów (miejsca 0 9 w pamięci). *5 Funkcja numerów alarmowych umożliwia zaprogramowanie numerów, które będzie można wybierać mimo włączenia blokady połączeń. Można zaprogramować 4 numery alarmowe (miejsca 1 4 w pamięci). 16

17 TG1381PD(pd-pd).book Page 17 Thursday, April 16, :48 PM Identyfikacja abonenta wywołującego Identyfikacja abonenta wywołującego Usługa identyfikacji abonenta wywołującego Ważne: L Niniejsze urządzenie jest kompatybilne z usługą identyfikacji abonenta wywołującego. Aby móc korzystać z funkcji identyfikacji abonenta wywołującego, należy uruchomić tę usługę. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług/operatora. Funkcje identyfikacji abonenta wywołującego Informacje na wyświetlaczu L W przypadku odebrania nowych wywołań na wyświetlaczu pokazana zostanie liczba nowych wywołań. Na przykład: Odebrano 4 nowe wywołania. Zachowywanie/edytowanie/kasowanie 1 {v}/{e}: Wybierz wymagany wpis. i {>} 2 Zachowywanie: {v}/{e}: ZAPISZ DO KS i {>} i {j/ok} i Wpisz nazwisko (maks. 9 znaków; str. 11). i {j/ok} i {ih} Edytowanie: {v}/{e}: EDYT DO POL i {>} i Naciśnij {<} lub {>}, aby przesunąć kursor na prawo od cyfry, którą chcesz zmienić. i Popraw numer telefonu. i {C} Kasowanie: {v}/{e}: SKASUJ / KASUJ WSZYST i {>} i {v}/{e}: TAK i {>} i {ih} Usługa poczty głosowej L Numery telefonów ostatnich 50 abonentów wywołujących są zapisywane na liście abonentów wywołujących. Na przykład: *1 Oznacza, że dane tego połączenia były już przeglądane lub że oddzwoniono pod dany numer. Aby oddzwonić, naciśnij przycisk {C}. L Jeżeli urządzenie nie może odebrać informacji o abonencie wywołującym, na wyświetlaczu pojawią się następujące komunikaty: POZA OBSZAR : Abonent dzwoni z miejsca, gdzie nie ma możliwości identyfikacji abonentów wywołujących. ROZMOWA PRYW : Abonent ma włączony zakaz identyfikacji. *1 Poczta głosowa to usługa automatycznego odbioru połączeń oferowana przez dostawcę usług/operatora. Po uruchomieniu usługi poczty głosowej, system poczty głosowej dostawcy usług/operatora odbiera połączenia, których użytkownik nie jest w stanie sam odebrać lub kiedy linia jest zajęta. Wiadomości są nagrywane przez dostawcę usług/operatora, a nie przez telefon użytkownika. Jeżeli nagrana została nowa wiadomość, na wyświetlaczu słuchawki widoczna jest ikona 0, zależnie od dostawcy usług/operatora. Szczegółowe informacje na temat tej usługi można uzyskać u dostawcy usług/operatora. Ważne: L Jeśli po odsłuchaniu wszystkich nowych wiadomości ikona 0 nadal jest widoczna na wyświetlaczu, wyłącz ją, naciskając i przytrzymując przycisk {<} przez 1 sekundę. 17

18 TG1381PD(pd-pd).book Page 18 Thursday, April 16, :48 PM Przydatne informacje Przydatne informacje Rozwiązywanie problemów Jeśli mimo zastosowania się do zaleceń zawartych w tym rozdziale nie udało się rozwiązać problemu, odłącz zasilacz sieciowy bazy i wyłącz słuchawkę, anastępnie ponownie podłącz zasilacz i włącz słuchawkę. Problem Ikona w miga. Nie można uzyskiwać ani odbierać połączeń. Przyczyna/rozwiązanie L Słuchawka znajduje się zbyt daleko od bazy. Podejdź bliżej. L Zasilacz sieciowy bazy nie jest podłączony. Sprawdź podłączenie (str. 5). L Słuchawka lub baza znajdują się w miejscu, gdzie występują silne zakłócenia elektryczne. Zmień położenie bazy i korzystaj ze słuchawki z dala od źródeł zakłóceń. L Rejestracja słuchawki w bazie została anulowana. Zarejestruj słuchawkę wbazie (str. 19). L Zasilacz sieciowy bazy lub przewód linii telefonicznej nie są podłączone. Sprawdź podłączenie. L Włączona jest funkcja blokady połączeń. Wyłącz ją (str. 14). L Wybrano numer objęty restrykcjami (str. 16). L Włączona jest funkcja blokady klawiatury. Wyłącz ją (str. 10). L Ustawiono niewłaściwy tryb wybierania numerów. Zmień ustawienie (str. 9). Problem Urządzenie nie dzwoni. Wyświetlacz słuchawki jest wygaszony. Słuchawka nie daje się włączyć. Omyłkowo zmieniono język wyświetlacza na język nieznany użytkownikowi. Po naciśnięciu przycisku {C} słychać sygnał zajętości. Słychać szumy, wtrącenia izanikanie dźwięku. Akumulatory zostały w pełni naładowane, ale ikona 7 nadal miga. Przyczyna/rozwiązanie L Dzwonek jest wyłączony. Ustaw odpowiednio głośność dzwonka (str. 13). L Słuchawka nie jest włączona. Włącz zasilanie (str. 6). L Sprawdź, czy akumulatory są włożone prawidłowo (str. 6). L Naładuj akumulatory do pełna (str. 6). L Zmień język komunikatów wyświetlacza (str. 9). L Słuchawka znajduje się zbyt daleko od bazy. Podejdź bliżej i spróbuj ponownie. L Słuchawka lub baza znajdują się w miejscu, gdzie występują silne zakłócenia elektryczne. Zmień położenie bazy i korzystaj ze słuchawki z dala od źródeł zakłóceń. L Podejdź bliżej bazy. L Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, zalecamy podłączenie filtra DSL/ADSL między bazą a gniazdem linii telefonicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usługi DSL/ADSL. L Wyczyść styki ładowania i naładuj akumulatory ponownie (str. 6). L Wymień akumulatory na nowe (str. 6). 18

19 TG1381PD(pd-pd).book Page 19 Thursday, April 16, :48 PM Problem Akumulatory zostały w pełni naładowane, ale wydają się działać krócej. Dane o abonencie wywołującym nie są wyświetlane. Informacje o abonencie wywołującym są wyświetlane z opóźnieniem. Nie pamiętam kodu PIN. Przyczyna/rozwiązanie L Wyczyść końce akumulatorów (S, T) i styki urządzenia suchą ściereczką, po czym naładuj akumulatory ponownie. L Należy wykupić abonament na usługę identyfikacji abonenta wywołującego. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług/operatora. L Jeśli urządzenie jest podłączone do innego sprzętu telefonicznego, odłącz je i podłącz bezpośrednio do gniazda ściennego. L Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, zalecamy podłączenie filtra DSL/ADSL między bazą a gniazdem linii telefonicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usługi DSL/ADSL. L Inny sprzęt telefoniczny powoduje zakłócenia. Odłącz inny sprzęt i spróbuj ponownie. L Zależnie od dostawcy usług/operatora urządzenie może wyświetlać informacje o abonencie wywołującym dopiero po 2 dzwonkach albo później. L Podejdź bliżej bazy. L Zmień kod PIN w sposób opisany na stronie str. 20. Zalanie Problem Do słuchawki/bazy przedostał się jakiś płyn lub wilgoć w innej postaci. Przyczyna/rozwiązanie Przydatne informacje L Odłącz zasilacz sieciowy i przewód linii telefonicznej od bazy. Wyjmij akumulatory ze słuchawki i odczekaj przynajmniej 3 dni. Kiedy słuchawka/baza całkowicie wyschną, podłącz ponownie zasilacz sieciowy i przewód linii telefonicznej. Włóż akumulatory i naładuj je do pełna przed użytkowaniem. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, skontaktuj się znajbliższym serwisem Panasonic. Ostrzeżenie: L Aby uniknąć trwałych uszkodzeń, nie próbuj suszyć urządzenia w kuchence mikrofalowej. Rejestrowanie słuchawki w bazie 2 {v}/{e}: USTAW SLUCH i {>} 3 {v}/{e}: REJESTRACJA i {>} 4 {v}/{e}: REJESTRUJ SL i {>} 5 Naciskaj przycisk {x} przez około 5 sekund. L Pozostałą część procedury należy zakończyć wciągu 4 minut. 6 {v}/{e}: Wybierz numer bazy. i {>} 7 Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat PIN BAZY. i Wpisz kod PIN bazy (ustawienie fabryczne: 0000 ). i {>} L W razie zapomnienia kodu PIN patrz str. 20. L Po pomyślnym zarejestrowaniu słuchawki ikona w na wyświetlaczu przestanie migać. L Jeśli ikona w nadal miga, powtórz procedurę od punktu 1. 19

20 TG1381PD(pd-pd).book Page 20 Thursday, April 16, :48 PM Przydatne informacje Zmiana kodu PIN słuchawki 2 {v}/{e}: USTAW SLUCH i {>} 3 {v}/{e}: OPCJA - INNE i {>} 4 {v}/{e}: ZMIEN PIN SL i {>} 5 {*}{7}{0}{0}{0} 6 Wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN słuchawki. 7 Wprowadź ponownie nowy 4-cyfrowy kod PIN słuchawki. 8 {ih} Zmiana kodu PIN bazy 2 {v}/{e}: USTAW BAZY i {>} 3 {5} 4 {*}{7}{0}{0}{0} 5 Wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN bazy. 6 Wprowadź ponownie nowy 4-cyfrowy kod PIN bazy. 7 {ih} Specyfikacja Standard: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: cyfrowy rozszerzony standard telefonii bezprzewodowej) Ilość kanałów: 120 kanałów dupleksowych Zakres częstotliwości: 1,88 GHz do 1,90 GHz Procedura dupleksowa: TDMA (Time Division Multiple Access: dostęp wielokrotny z podziałem czasu) Odstęp pomiędzy nośnymi: khz Szybkość transmisji: kbit/s Modulacja: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying: kluczowanie częstotliwości z gaussowskim kształtowaniem impulsów) Moc nadajnika RF: Ok. 10 mw (średnia moc na kanał) Kodowanie sygnału mowy: ADPCM 32 kbit/s Zródło zasilania: prąd zmienny V, 50 Hz Pobór energii: Baza: Stan gotowości: ok. 2,1 W Maksymalnie: ok. 5,8 W Warunki pracy: 0 C 40 C, 20% 80% względnej wilgotności powietrza (suche pomieszczenie) Wymiary: Baza: Ok. 103 mm 104 mm 58 mm Słuchawka: Ok. 148 mm 50 mm 33 mm Ciężar: Baza: Ok. 120 g Słuchawka: Ok. 120 g 20

21 TG1381PD(pd-pd).book Page 21 Thursday, April 16, :48 PM Uwaga: L Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. L Ilustracje zamieszczone w tej instrukcji mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Przydatne informacje 21

22 TG1381PD(pd-pd).book Page 22 Thursday, April 16, :48 PM Przydatne informacje Deklaracja zgodności 22

23 TG1381PD(pd-pd).book Page 23 Thursday, April 16, :48 PM Notatki 23

24 TG1381PD(pd-pd).book Page 24 Thursday, April 16, :48 PM Informacje do zachowania na przyszłość Zalecamy zanotowanie sobie następujących informacji na wypadek ewentualnych napraw w okresie gwarancyjnym. Nr seryjny (umieszczony na spodzie bazy) Nazwa i adres sprzedawcy Data zakupu Dołącz tutaj swój dowód zakupu. Infolinia tel.: Produkt firmy Panasonic. Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic. Zachowaj dowód zakupu. Warunki gwarancji i informacje o produkcie są dostępne na stronie lub pod numerem infolinii Dystrybucja w Polsce: Al. Krakowska 4/6, Warszawa Tel.: (22) Fax: (22) Prawa autorskie: Właścicielem praw autorskich niniejszego materiału jest Panasonic Communications Co., Ltd. Kopiowanie jest dozwolone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kopiowanie w jakimkolwiek innym celu, w całości lub we fragmentach, jest zabronione bez pisemnej zgody Panasonic Communications Co., Ltd. Panasonic Communications Co., Ltd , 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka , Japan

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi Podłączenia Baza Kliknięcie Używaj wyłącznie dołączonego przewodu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi TG7200_7220PD(pd_pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, June 26, 2007 8:04 PM Podłączanie Cyfrowy Telefon Bezsznurowy Model KX-TG7200PD/KX-TG7202PD Cyfrowy Telefon Bezsznurowy z Automatem Zgłoszeniowym Model KX-TG7220PD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy Telefon Bezsznurowy

Instrukcja obsługi. Cyfrowy Telefon Bezsznurowy Instrukcja obsługi KX-TG1100 Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu akumulatory należy ładować przez około 7 godzin. Cyfrowy Telefon Bezsznurowy Model KX-TG1100PD KX-TG1102PD Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Telefon DECT Panasonic KX- TG6461 Instrukcja obsługi Nr produktu: 93480 Przewodnik użytkownika Połączenia Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza Panasonic. Mocno wciśnij wtyk. Dobrze Stacja bazowa Klik

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi CD180

Skrócona instrukcja obsługi CD180 Skrócona instrukcja obsługi CD180 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Używaj tylko zasilacza wymienionego w danych technicznych. Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami. W przypadku użycia niewłaściwego

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. 1 Connect 2 Przygotowywanie do pracy 3 Korzystaj z. CD191 CD196

Skrócona instrukcja obsługi. 1 Connect 2 Przygotowywanie do pracy 3 Korzystaj z.  CD191 CD196 Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na www.philips.com/welcome CD191 CD196 Skrócona instrukcja obsługi 1 Connect 2 Przygotowywanie do pracy 3 Korzystaj z Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. 1 Connect 2 Przygotowywanie do pracy 3 Korzystaj z. CD190 CD195

Skrócona instrukcja obsługi. 1 Connect 2 Przygotowywanie do pracy 3 Korzystaj z.  CD190 CD195 Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na www.philips.com/welcome CD190 CD195 Skrócona instrukcja obsługi 1 Connect 2 Przygotowywanie do pracy 3 Korzystaj z Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy Telefon Bezsznurowy

Instrukcja obsługi Cyfrowy Telefon Bezsznurowy TG1611_1711PD(pd-pd).book Page 1 Monday, February 21, 2011 9:53 AM Instrukcja obsługi Cyfrowy Telefon Bezsznurowy Model KX-TG1611PD KX-TG1711PD Na ilustracji pokazano model KX-TG1611. Na ilustracji pokazano

Bardziej szczegółowo

Witamy. Pierwsze kroki. Podłączenie. Instalacja. Użytkowanie

Witamy. Pierwsze kroki. Podłączenie. Instalacja. Użytkowanie Cyfrowy telefon bezprzewodowy SE 140 Cyfrowy telefon bezprzewodowy z automatem zgłoszeniowym SE 145 Witamy Pierwsze kroki 1 2 3 Podłączenie Instalacja Użytkowanie Zawartość opakowania Słuchawka SE140/SE145

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj rozdział Pierwsze kroki na str. 9.

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj rozdział Pierwsze kroki na str. 9. TG2511-2512PD(pd-pd).book Page 1 Thursday, January 28, 2010 1:23 PM Instrukcja obsługi Cyfrowy Telefon Bezsznurowy Model KX-TG2511PD KX-TG2512PD Na ilustracji pokazano model KX-TG2511. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome M550 M555 Krótka instrukcja obsługi Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie Sieć elektryczna

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

TELE-DOMOFON BEZPRZEWODOWY. Instrukcja Obsługi. Importer:

TELE-DOMOFON BEZPRZEWODOWY. Instrukcja Obsługi. Importer: TELE-DOMOFON BEZPRZEWODOWY Instrukcja Obsługi Kowalski Importer: Firma Wena Al. Jerozolimskie 311 05-816 Reguły / k. Warszawy tel.: 22 8174008; 22 8370286 e-mail: wena@wena.biz www.wena.biz UWAGI Przed

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi CD170/CD175

Skrócona instrukcja obsługi CD170/CD175 Skrócona instrukcja obsługi CD170/CD175 Zawartość opakowania Słuchawka * Stacja bazowa (CD175) Stacja bazowa (CD170) Ładowarka * Zasilacz * Przewód telefoniczny ** Instrukcja obsługi Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat produktu 9 Instalacja DO PEŁNA przycisk + na 8 sekund niebieska i czerwona będzie pulsować na zmianę aktywuj poszukaj

Informacje na temat produktu 9 Instalacja DO PEŁNA przycisk + na 8 sekund niebieska i czerwona będzie pulsować na zmianę aktywuj poszukaj Informacje na temat produktu 1 Złącze ładowania 2 Przycisk + 3 Przycisk - 4 Kontrolka funkcji (niebieska) 5 Kontrolka baterii (czerwona) 6 Wkładka słuchawkowa 7 Mikrofon 8 Zaczep na ucho 9 Kontrolka ładowania

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj rozdział Pierwsze kroki na str. 10.

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj rozdział Pierwsze kroki na str. 10. TG6511-6521PD(pd-pd).book Page 1 Monday, April 5, 2010 9:51 AM Instrukcja obsługi Cyfrowy Telefon Bezsznurowy Model KX-TG6511PD KX-TG6512PD Cyfrowy Telefon Bezsznurowy z Automatem Zgłoszeniowym Model KX-TG6521PD

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący PY-BT02

Zestaw głośnomówiący  PY-BT02 Zestaw głośnomówiący PY-BT02 Wymiana baterii 1 Głośnik 2 Przycisk wielofunkcyjny 3 Poziom dźwięku + 4 Poziom dźwięku 5 Mikrofon 6 Wyciszenie 7 Gniazdo mini USB 5 pin 8 Uchwyt Ładowarka Instalacja w samochodzie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome SE350 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa LUB Tylna klapka

Bardziej szczegółowo

7 Natężenie dźwięku - 8 Głośnik 9 Wyłącznik 10 Uchwyt do mikrofonu (z obustronną taśmą przylepcową ) 11 Mikrofon 12 Wtyk mikrofonu

7 Natężenie dźwięku - 8 Głośnik 9 Wyłącznik 10 Uchwyt do mikrofonu (z obustronną taśmą przylepcową ) 11 Mikrofon 12 Wtyk mikrofonu Informacje na temat produktu Zestaw samochodowy Mikrofon Krótki mikrofon 1 Wtyk 12 V 2 Złącze mikrofonu 3 Przycisk połączenia 4 Kontrolka funkcji (niebieski/czerwony) 5 Przycisk telefoniczny 6 Natężenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy Telefon Bezsznurowy

Instrukcja obsługi. Cyfrowy Telefon Bezsznurowy TG1100_1102PD(pd-pd).book Page 1 Tuesday, June 24, 2008 6:57 PM Instrukcja obsługi KX-TG1100 Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu akumulatory należy ładować przez około 7 godzin. Cyfrowy Telefon Bezsznurowy

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj rozdział Pierwsze kroki na str. 11.

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj rozdział Pierwsze kroki na str. 11. Instrukcja obsługi Cyfrowy Telefon Bezsznurowy Model KX-TG6811PD KX-TG6812PD KX-TG6881PD Cyfrowy Telefon Bezsznurowy z Automatem Zgłoszeniowym Model KX-TG6821PD Na ilustracji pokazano model KX-TG6811.

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome D200 D205 Krótka instrukcja obsługi Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie Sieć elektryczna

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Słuchawki Bluetooth Model: K432E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Słuchawki Bluetooth Model: K432E INSTRUKCJA OBSŁUGI Słuchawki Bluetooth Model: K432E INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapoznaj się z instrukcją przed pierwszym skorzystaniu ze słuchawek, w celu uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń oraz uzyskania jak najlepszych rezultatów.

Bardziej szczegółowo

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest prawidłowo ułożony w ładowarce. 2. Podczas ładowania na

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Model KX PRS110E z serii Premium Design

Model KX PRS110E z serii Premium Design Telefony Telefony premium Model KXPRS110E z serii Premium Design Dane ogólne Kolor W (biały) Słuchawki (liczba) 1 Częstotliwość 1,9 GHz Zakres częstotliwości 1,88 GHz 1,90 GHz Liczba kanałów 120 kanałów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów GEN-128B, GEN-B4, GEN-B4C 1. Elementy systemu MODEL GEN-128B KAL-B4 KAL-B4C OPIS Baza z klawiaturą Odbiornik powiadomienia Ładowarka ZASILANIE 12 V, 800

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

APARAT TELEFONICZNY SKYWAY B

APARAT TELEFONICZNY SKYWAY B APARAT TELEFONICZNY SKYWAY B (wersja +) Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI. FUNKCJE APARATU.... OPIS ELEMENTÓW ORAZ KLAWISZY FUNKCYJNYCH... 3. PODŁĄCZENIE APARATU... 3 4. USTAWIANIE ODPOWIEDNIEGO TRYBU WYBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 759788 Stoper TFA 38.2029, zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie

Bardziej szczegółowo

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth. BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth.  BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH YANOSIK VOICE BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH Instrukcja obsługi Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth www.yanosik.pl 1. Opis produktu 1. Przycisk zasilania 3. Słuchawka 2. Gniazdo ładowania 4. Regulacja

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Mebby Voice 2

Niania elektroniczna Mebby Voice 2 1 Gratulujemy!! Niania elektroniczna Dokonałeś właśnie zakupu elektronicznej niani wysokiej jakości. Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcje. Nie wyrzucaj instrukcji do kosz może się przydać później.

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SŁUCHAWKI PRZEWODOWE DOUSZNE Z MIKROFONEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI SŁUCHAWKI PRZEWODOWE DOUSZNE Z MIKROFONEM INSTRUKCJA OBSŁUGI SŁUCHAWKI PRZEWODOWE DOUSZNE Z MIKROFONEM Dziękujemy za wybranie produktów firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami produktu. Bez uprzedniej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! LJ-270

Instrukcja obsługi. Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! LJ-270 R Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! LJ-270 Spis treści LJ- 270 Spis treści I. Wiadomości wstępne... 2 Funkcje aparatu... 2 Opis przycisków i elementów

Bardziej szczegółowo

Telefon z dużymi przyciskami Audio-Line Bigtel 49 Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu Strona 1 z 20

Telefon z dużymi przyciskami Audio-Line Bigtel 49 Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu Strona 1 z 20 Telefon z dużymi przyciskami Audio-Line Bigtel 49 Plus Instrukcja obsługi Nr produktu 923341 Strona 1 z 20 Uruchamianie telefonu Podłączanie telefonu Należy podłączyć telefon tak, jak przedstawiono na

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi bagażowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora. Urządzenie powinno

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000

Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000 Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000 Poznań 2014 Zawartość opakowania: RCV-3000 Bluetooth GPS Logger x 1 Bateria x 1 Przewód Mini USB x 1 Podręcznik szybkiej instalacji x 1 Karta gwarancyjna x 1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Polski SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI

Polski SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1 ŚRODOWISKO NATURALNE I BEZPIECZEŃSTWO...3 2 PRZYGOTOWANIE TELEFONU DO PRACY...4 INSTALOWANIE TELEFONU DECT 221 / 225... 4 ŁADOWANIE SŁUCHAWKI... 4 KONFIGUROWANIE TELEFONU DECT 221 / 225...

Bardziej szczegółowo

Radio FM przenośne Muse M-050 R

Radio FM przenośne Muse M-050 R INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM przenośne Muse M-050 R Produkt nr: 393841 Strona 1 z 7 LOKALIZACJA I OPIS KONTROLERÓW Strona 2 z 7 1. Wskaźnik 2. Regulator pasma 3. Wyboru pasma FM / MW 4. Gniazdo AUX IN 5.

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/support D630 D635 Krótka instrukcja obsługi Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie Sieć elektryczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA SKRÓCONA HIGROMETR Z FUNKCJĄ TERMOMETRU I ZEGARA MM-777 HIGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA SKRÓCONA HIGROMETR Z FUNKCJĄ TERMOMETRU I ZEGARA MM-777 HIGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA SKRÓCONA HIGROMETR Z FUNKCJĄ TERMOMETRU I ZEGARA MM-777 HIGO SPIS TREŚCI: 1. Właściwości:... 3 2. Nawilżanie powietrza... 4 3. Specyfikacja techniczna... 4 4. Opis urządzenia....

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy telefon bezprzewodowy z automatem zgłoszeniowym. Model KX-TCD420PD R INT. Telefon kompatybilny z usługą identyfikacji abonenta wywołującego

Cyfrowy telefon bezprzewodowy z automatem zgłoszeniowym. Model KX-TCD420PD R INT. Telefon kompatybilny z usługą identyfikacji abonenta wywołującego 420PD_Pd_01.fm Page 1 Wednesday, June 18, 2003 4:17 PM Cyfrowy telefon bezprzewodowy z automatem zgłoszeniowym Spis treści Przygotowanie Przed pierwszym użyciem... 2 Ważne informacje... 3 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Seria Motorola D1110. Cyfrowy, bezprzewodowy telefon z automatyczną sekretarką. Ostrzeżenie

Seria Motorola D1110. Cyfrowy, bezprzewodowy telefon z automatyczną sekretarką. Ostrzeżenie Seria Motorola D1110 Cyfrowy, bezprzewodowy telefon z automatyczną sekretarką Ostrzeżenie Używaj tylko baterii akumulatorowych. Przed użyciem ładuj telefon przez 24 godziny. Witamy... w świecie Twojego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR WT70 ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR Instrukcja obsługi 1 z 6 Wyświetlacz ( rys.1 ) Panel sterowania ( rys.2 ) 2 z 6 1. Wstęp Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego termometru na grilla. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome D210 D215 Krótka instrukcja obsługi Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie Sieć elektryczna

Bardziej szczegółowo

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup słuchawek w opasce z mikrofonem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! LJ-210

Instrukcja obsługi. Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! LJ-210 R Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! Spis treści LJ- 210 Spis treści I. Wiadomości wstępne... 2 Funkcje aparatu... 2 Opis elementów funkcyjnych aparatu...

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

SENIOR PHONE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik PDF do pobrania: http://akai-atd.com/ Spis treści Przyciski... 4 Pierwsze kroki...6 Włączanie..... 8 Ładowanie...9 Połączenia alarmowe...11 Połączenia... 13 Latarka...15

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

APARAT TELEFONICZNY DECT D11 INSTRUKCJA OBSŁUGI

APARAT TELEFONICZNY DECT D11 INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT TELEFONICZNY DECT D11 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści Opis słuchawki 3 Wyświetlacz LCD 4 Klawisze funkcyjne i wskaźniki bazy słuchawki 5 Instalacja 5 Ładowanie baterii 6 Wskaźnik poziomu baterii

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Telefaks na zwykły papier ze słuchawką DECT Model KX-FC258PD Przed uruchomieniem urządzenia prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją użytkowania oraz o zachowanie jej na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Allegro_CID.book Page 1 Friday, July 11, 2008 12:09 PM. Motorola seria D200 Cyfrowy telefon bezprzewodowy

Allegro_CID.book Page 1 Friday, July 11, 2008 12:09 PM. Motorola seria D200 Cyfrowy telefon bezprzewodowy Allegro_CID.book Page 1 Friday, July 11, 2008 12:09 PM Motorola seria D200 Cyfrowy telefon bezprzewodowy Allegro_CID.book Page 2 Friday, July 11, 2008 12:09 PM Witamy Przedstawiamy cyfrowy telefon bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1 Dziękujemy za wybranie produktów firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami produktu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/support D130 D135 Krótka instrukcja obsługi Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie Sieć elektryczna

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu 000558090 Strona 1 z 7 Główne elementy sterowania i części radia Strona 2 z 7 Obsługa Włączanie/wyłączanie zasilania i ustawienie głośności

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Bluetooth w futrzanych nausznikach. Prosimy o przeczytanie

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo