PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W RADOMIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W RADOMIU"

Transkrypt

1 WSTĘP W latach Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu, była koordynatorem projektu Comeniusa pt. Zdrowe dziecko szczęśliwe dzieciństwo, który został zrealizowany wspólnie ze szkołami z Cypru i ze Szwecji. Projekt był finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu Uczenie się przez całe życie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół. Projekt służył wymianie doświadczeo i poznawaniu warunków życia rówieśników z innych krajów, związanych ze zdrowym stylem życia poprzez: kulturę fizyczną, zdrowe odżywianie, higienę osobistą, turystykę i rekreację. Realizując projekt wspólnie z naszymi partnerami: - promowaliśmy dyscypliny sportowe, korzystnie wpływające na właściwy rozwój uczniów; - wdrażaliśmy do stosowania zdrowych nawyków w różnorodnych formach rekreacji i turystyki szkolnej i pozaszkolnej; - opracowywaliśmy zasady zdrowego żywienia, z uwzględnieniem tradycji kulinarnych krajów szkół partnerskich. Jednym z produktów koocowych naszej dwuletniej współpracy jest właśnie ta międzynarodowa książka kucharska, zawierająca przepisy zdrowych i najbardziej lubianych posiłków dla dzieci. 3

2 INTRODUCTION From 2008 to 2010 Public Primary School No. 34 in Radom, was a Comenius Project coordinator Healthy child happy childhood which was carried out together with schools from Cyprus and from Sweden. The project was financed by the Foundation of the Development of an educational system - National Agency of the Program -learning through the entire life Comenius -Partner Projects of Schools. Through the project we could exchange our experiences and know the living conditions of peers from other countries, associated with a healthy lifestyle through: the physical culture, healthy eating, the personal hygiene, the tourism and the recreation. During carrying out a project together with our partners: - we promoted sports, which are appropriate for students development ; - we implemented for applying healthy habits in different forms of the recreation and in the school and outside school tourism; - we drew principles of healthy eating, including the tradition of culinary from countries of partner schools. One of our final products of 2-year-cooperation is this international cookbook which includes the recipes of favourite and healthy dishes for children. 4

3 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W RADOMIU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu, jest szkołą uprzejmości i tolerancji. Uczy się w niej 930 uczniów w 34 oddziałach, radę pedagogiczną tworzy 72 nauczycieli. Dysponujemy: 23 salami lekcyjnymi, dwoma pracowniami komputerowymi, salami do zajęd wyrównawczych, dwoma dużymi salami gimnastycznymi, nowoczesnym boiskiem, salą do zajęd gimnastyki korekcyjnej. W szkole znajduje się również świetlica, w której dzieci odrabiają lekcje i mają szereg zajęd integracyjnych, biblioteka, a także duża jadalnia wraz z kuchnią. Zapewniamy opiekę psychologa, pedagoga, logopedy oraz pielęgniarki szkolnej. W naszej szkole realizowanych jest dużo programów innowacyjnych. Dzieci mogą rozwijad swoje zainteresowania uczestnicząc w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych humanistycznych, językowych, matematycznych, przyrodniczych, artystycznych, sportowych. Dyrektorem szkoły jest Pani mgr Danuta Kuźmiuk. 5

4 PUBLIC PRIMARY SCHOOL No. 34 IN RADOM Public primary school No. 34 in Radom, is a school of the politeness and the tolerance. There are 930 pupils in 34 classes, and 72 teachers in the teachers board. We have at our disposal: 23 classrooms, two computer rooms, a compensatory classroom, two big gyms, a modern playground, a room for classes of physiotherapy exercises. A day room, in which children are doing its homework and have integration classes is also located at school, a library, as well as a big canteen with the kitchen. We provide with the care of the psychologist, the pedagogical teacher, the speech therapist and the school nurse. At our school many innovative programs are carried out. Children can develop their interests participating in different extracurricular classes humanistic, linguistic, mathematical, natural, artistic, sports. The Headmistress of the school is Mrs Danuta Kuźmiuk. 6

5 SZKOŁA PODSTAWOWA KOKKINOTRIMITHIA Szkoła Podstawowa Kokkinotrimithia znajduje się na południowy zachód od Nikozji, 23 kilometry od centrum miasta. Została wybudowana w 1994 roku. Znajduje się w niej 8 klas, sala komputerowa, sala do techniki, sala do odrabiania lekcji, biblioteka, pokój nauczycielski, pokój dyrekcji oraz sala do publicznych wystąpieo. W szkole uczy się 146 uczniów, natomiast pracowników, wliczając w to Panią Dyrektor, jest 10. W czasie trwania obecnego roku szkolnego szkoła bierze udział w europejskim programie Uczenie się przez całe życie oraz w projekcie ekologicznym dotyczącym ochrony morza. Β ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΣΡΙΜΙΘΙΑ Σο Βϋ Δθμοτικό χολείο Κοκκινοτριμικιάσ βρίςκεται ςτα νοτιοδυτικά τθσ Λευκωςίασ, 23 χιλ. από το κζντρο τθσ πόλθσ. Σο ςχολείο χτίςτθκε το 1994 και αποτελείται από το γραφείο του διευκυντι, το γραφείο των δαςκάλων, 8 αίκουςεσ διδαςκαλίασ, βιβλιοκικθ, το κζατρο και ειδικζσ αίκουςεσ Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν, χεδιαςμοφ και Σεχνολογίασ και Οικιακισ Οικονομίασ. το ςχολείο φοιτοφν 146 παιδιά και εργάηονται 10 δάςκαλοι. Κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά το ςχολείο ςυμμετζχει ςτο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάκθςθσ» και ςε Οικολογικό Πρόγραμμα με κζμα τθν προςταςία τθσ κάλαςςασ. 7

6 KOKKINOTRIMITHIA B PRIMARY SCHOOL The Kokkinotrimithia B Primary School is located in the southwest of Nicosia, 23 kilometers from the town centre. It was built in 1994 and it consists of eight classrooms, a computer classroom, a classroom for Design and Technology, a classroom for Housekeeping lessons, a library, a teachers class, the Head s office and a Social Performances class. In the school there are 146 registered students and the staff consists of 10 teachers and the Head teacher. During the current academic year, the school participates in the European Program «Lifelong Learning» and in an Ecologic Program for the protection of the sea. 8

7 SANDVIKSSKOLAN KARLSKOGA SZWECJA Sandviksskolan liczy 13 klas. Uczy się w niej 330 uczniów w wieku od 6 do 12 lat. Kładzie ona nacisk na rekreację na świeżym powietrzu, która jest naturalną częścią pracy. Szkoła skupia się również na matematyce, jest wyposażona w nowoczesne pracownie matematyczne. W Sandviksskolan istnieje specjalna klasa przygotowawcza dla nowo przybyłych uczniów z innych krajów. Szkoła zapewnia między lekcjami wszystkim dzieciom pełnowartościowy posiłek. Sandviksskolan posiada świetlice pozalekcyjne otwarte dla uczniów zarówno przed jak i po lekcjach. Świetlice te oferują szereg zajęd rekreacyjnych oraz wspierają rozwój dzieci. Kierowanie szkołą należy do pani dyrektor Margarity Birgersson. SANDVIKSSKOLA KARLSKOGA SVERIGE Sandviksskolan har 13 klasser med 330 elever mellan 6 och 12 år. Skolan satsar på friluftsliv, vilket ska vara en naturlig del i det ordinarie skolarbetet. Skolan satsar också på matematik. Skolan har utrustats med en matematikverkstad. På Sandviksskolan finns en förberedelseklass för nyanlända elever. Skolan serverar skollunch till alla elever. Det finns också möjlighet att köpa frukost på skolan. Sandviksskolan har flera fritidshem, som är öppna före och efter skoldagen. Fritidshemmens uppgift är att komplettera skolan och erbjuda en meningsfull fritid samt stöd i elevens utveckling. Sandviksskolans ledning består av rektor Margareta Birgersson. 9

8 SANDVIKSSKOLA KARLSKOGA SWEDEN Sandviksskolan has 13 classes with 330 students aged 6 to 12 years. The school focuses on outdoor recreation, which should be a natural part of the regular school work. The school is also focusing on mathematics. The school is equipped with a mathematics workshop.at Sandviksskolan is a preparatory class for newly arrived students. School serves school lunches to all students. It is also possible to buy breakfast at school. Sandviksskolan has after-school center, which is open before and after school hours. After-school center has the task to be a supplement to the school and offer a meaningful leisure and support of development. The leadership consists of headmistress Margareta Birgersson. 10

9

10

11 Kurczak w jarzynach Składniki: filety z kurczaka - 2,3 pojedyncze, 3 strąki papryki - najlepiej 1 czerwona, 1 zielona, 1 żółta, ale mogą byd jednokolorowe, 1 seler naciowy, 1 mały seler korzeniowy, 3 cebule, 3 marchewki, 1 pietruszka, mąka pszenna, sól, pieprz, papryka w proszku, vegeta, ew. zioła, 3 łyżki oleju. Jak przyrządzid: Cebulę pokroid drobno, podsmażyd na oleju. Dodad pokrojone w kosteczkę : marchewkę, pietruszkę, papryki. Dusid pod przykrywką na małym ogniu. Po 15 min. dolad szklankę wody, dusid dalej. Po następnych 15 min. dodad seler naciowy pokrojony w kostkę i seler korzeniowy, starty na tarce o dużych oczkach. Umyd filety, pokroid w kostkę (2x2 cm) i na talerzu posypad solą, pieprzem, vegetą, papryką w proszku, ziołami. Wymieszad dobrze i odstawid. Spróbowad warzywa - jeśli są miękkie - dolad jeszcze trochę wody. Przyprawid solą, pieprzem, vegetą. Kurczakowe kawałki posypad mąką, trochę w niej obtoczyd i wrzucad na warzywa. Mieszając pogotowad na małym ogniu 10 min. Można dodad maggi, łyżeczkę koncentratu pomidorowego. 13

12 Chicken in vegetables Ingredients: - chicken breasts 2 or 3 single, - 3 peppers best to use 1 red, 1 green, 1 yellow, but can be the same colour too - 1 celery ( leaves) - 1 small celery, - 3 onions, - 3 carrots, - 1 parsley, - wheat flour, - salt, pepper, powdered pepper, vegeta, or herbs, - 3 spoonfuls of oil. How to prepare? Chop onions finely, then fry on oil. Add carrots, parsley, peppers all cut into small cubes. Simmer under the pot lid on the small fire. After 15 minutes pour a glass of water, simmer longer. After next 15 minutes add the leaves of celery and the celery, all grated. Clean fillets, cut into cubes (2 x of 2 cm) and on the plate sprinkle with salt, pepper, vegeta, powdered pepper and herbs. Mix well and put away. Taste the vegetables if they are soft - pour a bit of water. Flavour with salt, pepper, vegeta. Sprinkle chicken pieces with flour, coat a little in it and put into vegetables. Mixing up, simmer on the small fire for 10 minutes. It is possible to add some soup spice and teaspoonful of a tomato paste. 14

13 Naleśniki z serem i sezonowymi owocami Ciasto: - 25 dkg mąki - 3 jajka - szklanka mleka - szklanka wody - 75 gram masła, oleju - cukier, sól Nadzienie: - ser biały około 40 dag. - cukier waniliowy - 25 dkg owoców np. maliny, truskawki, jagody Sposób przygotowania: Przesianą mąkę wsypad do wysokiego pojemnika. Dodad jajka, odrobinę soli, płaską łyżeczkę cukru oraz mleko. Razem dobrze zmiksowad. Zmiksowaną masę rozrobid z wodą, przykrytą pozostawid na 15 minut. Na lekko natłuszczoną patelnię wylewad niewielkim czerpakiem ciasta naleśnikowe rozprowadzając je równomiernie. Smażyd po obu stronach, aż naleśnik obeschnie. Naleśniki układad na wypukłym naczyniu (odwrócony talerz). Serek biały wymieszad z cukrem waniliowym oraz owocami. Nadziewad naleśniki masą, zwijając je w ruloniki. Układamy na blaszce i wkładamy do średnio nagrzanego piekarnika na około 10minut. Można je nasmarowad masełkiem, wtedy pięknie się zrumienią. Całośd polad bitą śmietaną lub czekoladą. 15

14 Pancakes with cheese and seasonal fruit Pie: - 25 dkg of the flour - 3 eggs - glass of the milk - glass of water - 75 dkg of butter or oil - sugar, salt Filling: - white cheese - about 40 dag. - vanilla sugar - 25 dkg of fruit e.g. raspberries, strawberries, berries Way of preparing: Put the sieved flour into the high container. Add eggs, a bit of salt, a teaspoon of sugar and milk. Mix all ingredients using a blender. Pour water into mixed mass, stir it, and leave for 15 minutes under cover. On the slightly greased frying pan pour it out evenly. Fry on both sides, as long as the pancake is dry. Put pancakes on the convex dish (plate turned upside-down). Mix white cheese with vanilla sugar and fruit. Stuff pancakes with mass, rolling them up into rolls. Put on the metal plate and then to the oven of average heat for about 10 minutes. They can be greased with butter, then they will be nice brown. Can be poured with the whipped cream or the chocolate. 16

15 Rogaliki z sera Składniki: Ciasto: Nadzienie: 1 kg mąki, 0,5 kg sera białego, 2 kostki margaryny, 4 łyżki cukru, 3 jajka, 1 jajko, 1 szklanka mleka, 1 cukier waniliowy, 10 dkg drożdży, 1 budyo waniliowy. 4 łyżki cukru, 1 płaska łyżeczka soli. Sposób wykonania: Drożdże rozpuścid w mleku, dodad cukier i lekko podgrzad. Do miski wsypad mąkę, dodad margarynę, wbid jajka, wsypad sól i wlad rozczyn drożdżowy. Wyrabiad ciasto aż zacznie odstawad od ręki i miski (około 15 min). Odstawid do wyrośnięcia (aż podwoi objętośd). Ser wyrobid na talerzu widelcem ze wszystkimi składnikami. Gdy ciasto wyrośnie brad z miski po małej ilości ciasta na stolnicę i bez podsypywania mąki rozwałkowad cienkie ciasto takie jak na pierogi i zawijad rogale. Wstawid do nagrzanego piekarnika do temp. 180 C piec 15 minut. Rogaliki polad lukrem tj. 3/4 szklanki cukru pudru 2 łyżki rumu, sok z cytryny, 2 łyżki wody utrzed z tego gęstą masę. Lukrem smarowad gorące rogaliki. 17

16 Crescent rolls of cheese Ingredients: Pie: 1 kg of flour, 500 g of margarine, 3 eggs, 1 glass of milk, 10 dkg of yeast, 4 spoonfuls of sugar, 1 teaspoon of salt Filling: 0.5 kg of white cheese, 4 spoonfuls of sugar, 1 egg, 1 vanilla sugar, 1 vanilla milk pudding Way of preparing: Dissolve yeast in the milk, add sugar and heat slightly. Put the flour into the bowl, add margarine, crack eggs, put the salt and pour yeast with milk. Make pastry as long as it starts coming off from your hand and bowl (about 15 minutes). Leave it until it grows double. Mix cheese with all ingredients on the plate ( using the fork ). When the cake grows, take small portions of it to the pastry board and without adding the flour, roll the thin cake up (like for the dumplings ) and wrap crescent shaped buns up. Put to the hot oven for temp. 180 degrees C and bake for 15 minutes. Put icing on crescent rolls i.e. 3 / 4 glass of icing sugar, 2 spoonfuls of the rum, lemon juice, 2 spoonfuls of water stir with the mass. Spread icing on hot crescent rolls. 18

17 Tradycyjna sałatka jarzynowa z majonezem Składniki: 3 ugotowane marchewki 2 ugotowane pietruszki 1 mały ugotowany seler 3-4 ogórki kiszone lub konserwowe 1 cebula 2 jajka na twardo 1 jabłko 1 puszka groszku konserwowego lub 1 puszka kukurydzy ew. 1-2 ugotowane w mundurkach ziemniaki Sos: 1 słoik majonezu sól i pieprz do smaku trochę kwaśnej śmietany ząbek czosnku sok z cytryny Sposób przygotowania: Pokrój w równą kostkę marchewki, pietruszki i seler, wymieszaj w misce. Dodaj posiekane ogórki, posiekaną i sparzoną wrzątkiem cebulę, starte na grubej tarce jabłko, pokrojone jajka (moja mama dodawała do sałatki jarzynowej ścięte białka - żółtka zużywała do robienia domowego majonezu), obrane i pokrojone w kosteczkę ziemniaki oraz osączony groszek z puszki. Połącz składniki sosu, polej sałatkę jarzynową i dokładnie, ale delikatnie wymieszaj. Odstaw sałatkę jarzynową na całą noc w chłodne miejsce, aby składniki się przegryzły. 19

18 Traditional vegetable salad with mayonnaise Ingredients: 3 cooked carrots 2 cooked parsleys 1 small cooked celery 2-4 dill pickles or tinned cucumber 1 onion 2 hard-boiled eggs 1 apple 1 can of the tinned peas or 1 can of the sweet corn or 1-2 cooked potatoes Sauce: 1 jar of mayonnaise salt and pepper little of the sour cream clove of garlic lemon juice The way of preparing: Cut the carrots, parsleys and the celery into cubes, mix in the bowl. Add: cucumbers chopped up, then onion scalded out and chopped up, grated apple, eggs cut up, potatoes peeled and cut up into cubes and drained peas. Mix ingredients of the sauce, pour the vegetable salad and gently mix. Put the vegetable salad back on the entire night into the cool place so that ingredients blend. 20

19 Pulpeciki w sosie pomidorowym Pulpeciki: 250 g mielonej wieprzowiny 250 mielonej wołowiny 1 jajko 2 łyżki świeżo startego parmezanu 1 starty ząbek czosnku pieprz i sól do smaku Sos pomidorowy: 1 cebula 2 ząbki czosnku 1 łyżka masła 1 łyżka oliwy 700 g przecieru pomidorowego szczypta cukru sól i pieprz 100 ml pełnotłustego mleka Sposób wykonania: Składniki na pulpeciki wymieszaj w dużej misce i ulep kulki wielkości orzecha włoskiego lub troszkę większe. Ułóż na tacy lub półmisku, przykryj folią i wstaw na pół godziny do lodówki. Cebulę i czosnek zmiksuj. Do garnka o grubym dnie wlej oliwę, dodaj masło i zmiksowaną mieszankę. Smaż na małym ogniu, mieszając, aż cebula i czosnek zeszklą się, ale nie zbrązowieją. Dodaj przecier, 1,5 szkl. zimnej wody, cukier, sól i pieprz i zagotuj sos. W tym momencie sos jest dośd rzadki, ale później zgęstnieje. Dodaj mleko i pulpeciki (po jednym). Nie mieszaj dopóki mięso nie zmieni koloru z różowego na brązowy. Gotuj częściowo przykryte przez 20 minut. Ponownie dopraw sos, jeżeli trzeba. 21

20 Meatballs in tomato sauce Meatballs: 250 g of minced pork 250 g of minced beef 1 egg 2 spoonful of the Parmesan freshly grated 1 clove of garlic (grated ) some pepper and salt Tomato sauce: 1 onion 2 cloves of garlic 1 spoonful of butter 1 spoonful of oil 700 g of the tomato paste a bit of sugar salt and pepper 100 ml of the whole milk Way of preparing: Mix all ingredients for meatballs in the big bowl and form balls of the size of the walnut or a bit bigger. Put on the tray, cover with the foil and put in the refrigerator for half an hour. Mix onion and the garlic with blender. To thick bottom pot pour oil,, add butter and mixed ingredients. Fry on the small fire, stiring up, as long as onion and the garlic glaze, but they don t turn brown. Add the mash, 1.5 glass of cold water, sugar, salt and pepper and boil the sauce. In this moment the sauce is quite thin, but later it will thicken. Add the milk and meatballs (one by one ). Don't stir until the meat changes the colour from pink to brown. Cook partly covered for 20 minutes. Spice the sauce, if it is necessary. 22

21 Πιλάφι με πουργοφρι Τλικά: 2 κουταλιζσ ελαιόλαδο 1/4 ποτθριοφ φιδζ 1 κουταλιά κρεμμφδι ψιλοκομμζνο 1 ποτιρι νερό 1/4 ποτθριοφ χυμό ντομάτασ 1/4 κουταλάκι αλάτι 1/2 ποτιρι πουργοφρι ειρά εργαςίασ: 1. Βάλε ςτθν κατςαρόλα το λάδι, το κρεμμφδι και το φιδζ. 2. Βάλε τα ςτθ φωτιά και ανακάτεψε για 2-3 λεπτά. 3. Πρόςκεςε το νερό, το χυμό ντομάτασ και το αλάτι. 4. Άφθςζ τα να κοχλάςουν. 5. Πρόςκεςε το πουργοφρι. Ανακάτεψε με ξφλινο κουτάλι μια δυο φορζσ. 6. Χαμιλωςε τθ φωτιά, ςκζπαςε τθν κατςαρόλα και άφθςζ το να απορροφιςει το νερό του. 7. Κατζβαςζ το από τθ φωτιά και ςκζπαςε το με κακαρι πετςζτα. Άφθςζ το για 5-10 λεπτά. 8. Βάλε το ςε φόρμα και μετά ξεφόρμαρζ το ςε πιάτο. τόλιςε με ελιζσ και μαϊντανό. 23

22 Pilafi with pourgouri Ingredients: 2 spoonfuls olive oil 1/4 glass of vermicelli 1 spoonful onion cut in small pieces 1 glass of water 1/4 glass of tomato juice 1/4 teaspoon salt 1/2 glass pourgouri (pieces of wheat) 1. Put in the saucepan the oil, the onion and the vermicelli. 2. Put it on the fire and stir for 2-3 minutes. 3. Add the water, the tomato juice and the salt. 4. Left them boil. 5. Add the pourgouri. Stir with wooden spoon two times. 6. Lower the fire, cover the saucepan and left to absorb his water. 7. Take from the fire and cover with a clean towel. Leave for 5-10 minutes. 8. Put it in a form and afterwards take out and put it in a dish. Preen with olives and parsley. 24

23 Φακζσ Τλικά: 1/2 ποτιρι φακζσ 2 ποτιρια νερό (1 για βράςιμο και 1 για ψιςιμο) 3 κουταλιζσ ρφηι γλαςζ ι καρολίνα 1/2 κουταλάκι αλάτι 2 κουταλιζσ κρεμμφδι ψιλοκομμζνο 3 κουταλιζσ ελαιόλαδο 2 κουταλιζσ λεμόνι ειρά εργαςίασ: 1. Κακάριςε και πλφνε τισ φακζσ. 2. Ρίξε τεσ ςε κατςαρόλα, πρόςκεςε ζνα ποτιρι νερό και βάλε τεσ ςτθ φωτιά για 5 λεπτά περίπου. 3. οφρωςζ τεσ και πρόςκεςε το άλλο ποτιρι νερό. 4. Κακάριςε, πλφνε και ςτράγγιςε το ρφηι. Ρίξε το ςτισ φακζσ, ανακάτεψε και άφθςζ τα να ψθκοφν. Πρόςκεςε το αλάτι. 5. Σθγάνιςε ελαφρά το κρεμμφδι με το λάδι. Πρόςκεςζ το ςτισ φακζσ. 6. Ρίξε το λεμόνι, ανακάτεψε και ςκζπαςε με πετςζτα για 10 λεπτά. 7. ζρβιρε με φρζςκα λαχανικά, ελιζσ ι γιαοφρτι. 25

24 Lentils Ingredients: 1/2 glass of lentils 2 glasses of water (1 for boiling and 1 for baking) 3 spoonfuls of rice 1/2 teaspoon salt 2 spoonfuls onion cut in small pieces 3 spoonfuls olive oil 3 spoonfuls lemon 1. Clean and wash the lentils. 2. Throw them in a saucepan, add a glass of water and put them in fire for 5 minutes. 3. Strain them and add the other glass of water. 4. Clean, wash and strain the rice. Throw it in the lentils, mix and left them to be cooked. Add the salt. 5. Fry light the onion with the oil. Added in the lentils. 6. Throw the lemon, mix and cover with a towel for 10 minutes. 7. Serve them with fresh vegetables, olives or yoghurt. 26

25 Ελιόπιτεσ Τλικά: 1 κιλό αλεφρι 4 κουταλάκια Β.Ρ. 2 φλιτηάνια αεριοφχα πορτοκαλάδα 2 φλιτηάνια λάδι (μιςό ςπορζλαιο και μιςό ελαιόλαδο) ελιζσ χωρίσ κουκοφτςι χοντροκομμζνεσ 1 δζςμθ κόλιαντρο ψιλοκομμζνο 1 κρεμμφδι ψιλοκομμζνο λίγο δυόςμο αλάτι ειρά εργαςίασ: 1. Ανάμειξε το αλεφρι με το Β.Ρ., το αλάτι, το λάδι και τθν πορτοκαλάδα και ηφμωςε να γίνει μια αφράτθ ηφμθ. 2. Άφθςε τθ ηφμθ ςκεπαςμζνθ για περίπου μια ϊρα. 3. Άνοιξε τθ ηφμθ ςε μικρζσ πίτεσ. 4. Ζνωςε τισ κομμζνεσ ελιζσ με το δυόςμο και το κρεμμφδι. 5. Βάλε λίγεσ ελιζσ ςε κάκε πίττα και τφλιξζ τεσ. Δϊςε τουσ ςχιμα μιςοφζγγαρου. 6. Βάλε τεσ ςτο ταψί και ψιςε τεσ ςε μζτριο φοφρνο, για λεπτά μζχρι να ροδοκοκκινίςουν. 27

26 Olive Pies Ingredients: 1 Kg self-raising flour 4 teaspoons Baking Powder 2 glasses fresh orange juice 2 glasses oil 2 1/2-3 glasses black olives, rinsed, stoned and chopped 1 small onion, coarsely grated 1 bunch coriander cut in small pieces dried or fresh mint salt 1. To make the dough, mix the flour with baking powder, oil, salt and orange juice as needed to make a fluffy dough. 2. You leave the dough covert for about an hour. 3. Roll out the dough into oval sheets in the size you prefer. 4. To make the filling, mix the olives with mint and onion. 5. Place some filling on each sheet and spread over the whole surface using a spoon. Roll these sheets from their wide side. 6. Bake in a preheated moderate oven for minutes or until golden brown. 28

27 Αφζλια Υλικά: Χοιρινό κρζασ κομμζνο ςε κομμάτια Κόκκινο κραςί ξθρό Κόλιανδρο ξθρό Αλάτι και πιπζρι Από το προθγοφμενο βράδυ τοποκζτθςε το κρζασ ςτο κραςί. Σθν επομζνθ μζρα τςιγάριςζ το ςε καλαμποκζλαιο να ροδοκοκκινίςει. Αφαίρεςε το λάδι και άφθςε λίγο. Πρόςκεςε το κραςί, το αλατοπίπερο και τον ξθρό κόλιανδρο τον οποίο κτφπθςεσ ςτο γουδί να ςπάςει. Ψιςε το φαγθτό ςε χαμθλι φωτιά. Όταν το κρζασ ψθκεί δυνάμωςε τθ φωτιά να μείνει με λίγο κραςί. Σο φαγθτό αυτό ςερβίρεται με πλιγοφρι, ςαλάτα και γιαοφρτι. 29

28 Afelia Ingredients: Pork meat cut in pieces Red dry wine Dry coriander Salt and pepper From the previous evening place the meat in the wine. The next day saute in popcorn oil until it becomes brown. Remove the oil and leave a little bit. Add the wine, salt and pepper and dry coriander which you had bitten to break. Cook the food in low fire. When the meat is cooked you strengthen the fire and cook until it remains with little wine. This food is served with pourgouri, salad and yoghurt. 30

29 Χαλβάσ από ςιμιγδάλι Τλικά 1 φλιτηάνι λάδι 2 φλιτηάνια ςιμιγδάλι αμφγδαλα αλεςμζνα 2 φλιτηάνια ηάχαρθ λίγθ κανζλα και γαρίφαλο 4 φλιτηάνια νερό Εκτζλεςη 1. Βάλε το λάδι να βράςει ςε μια κατςαρόλα. Καβοφρδιςε τα αλεςμζνα αμφγδαλα. Ρίξε και το ςιμιγδάλι και ανακάτεψε καλά. Πρόςκεςε αν κζλεισ λίγθ κανζλα. 2. Βράςε το νερό με τθ ηάχαρθ μζχρι να γίνει ςιρόπι. 3. Ανακάτεψε το ςιρόπι με το ςιμιγδάλι πάνω ςτθ φωτιά μζχρι να πιξει και τοποκζτθςζ το ςε μια φόρμα. Παςπάλιςε με κανζλα. 31

30 Chalvas from cemolina Ingredients: 1 cup oil 2 cups of semolina ground almonds 2 cups of sugar cinnamon and carnation 4 cups of water 1. Burn the oil in a saucepan. Fry the almonds until they become brown. Then throw the semolina and mix well. Add if you want some cinnamon. 2. Boil the water with the sugar until they become syrup. 3. Mix the syrup with the semolina on the fire until it becomes sticky and you place it in a form. Then you put it in a plate and powder with cinnamon. 32

31 Pepparkakor 1,5dl. Socker 1,5dl. Sirap 1tsk. Ingefära 3tsk. Kanel 1tsk. Nejlikor 1tsk. Kardemumma 1,5hg. Smör 2tsk. Bikarbonat 1 ägg 8,5dl. Vetemjöl Blanda socker, sirap och kryddor i en gryta och koka upp under omrörning. Tag sedan grytan från spisen och rör i smör och bikarbonat och sist ägget när det svalnat något. Blanda i vetemjölet men spara lite till utbakningen. Grädda kakorna i 200 grader. Lycka till!!! 33

32 Gingerbread 1.5 dl. Sugar 1.5 dl. Syrup 1tsk. Ginger 3tsk. Cinnamon 1tsk. Carnations 1tsk. Cardamom 1.5 hg. Butter 2tsk. Bicarbonate 1 egg 8.5 dl. Wheat flour Mix sugar, syrup and spices in a saucepan and bring to a boil while stirring. Then take the pot from the heat and stir in butter and baking soda, and finally the egg when it has cooled slightly. Mix in flour, but save some for utbakningen. Bake cookies at 200 degrees. Good luck! 34

33 Saffransbröd 1,5 liter vetemjöl 50gr. Jäst 1gr. Saffran 150gr. Margarin 1 ägg 5dl. Mjölk 1,5dl. Socker Dela sönder jästen i en skål. Smält fettet i en gryta, tillsätt mjölken och värm till 37 grader. Rör ut jästen med lite av degspadet. Tillsätt resten av degspadet, och de övriga ingredienserna. Spara lite mjöl till utbakning. Arbeta ihop till en smidig deg. Jäs degen under en handduk. Baka ut degen till bullar, låt dem jäsa i 30 minuter. Pensla med uppvispat ägg. Grädda i 225 grader ca minuter. Låt brödet kallna under en handduk. Lycka till!!!!!! 35

34 Saffron bread 1.5 liters of wheat flour 50gr. Yeast 1gr. Saffron 150gr. Margarine 1 egg 5dl. Milk 1.5 dl. Sugar Share broken yeast in a bowl. Melt the fat in a saucepan, add milk and heat to 37 degrees. Stir the yeast with a bit of milk. Add the remaining milk, and the other ingredients. Save a little flour for baking. Knead into a smooth dough. Jas dough in a towel. Bake the dough into buns, let them rise for 30 minutes. Brush with beaten egg. Bake at 225 degrees approx minutes. Let bread cool in a towel. Good luck!!!!!! 36

35 Slottsstek 6 portioner kg fransyska msk smör 1 1/2 tsk salt krm mald svartpeppar gula lökar morötter vit- eller svartpepparkorn lagerblad ansjovisfiléer msk vinäger msk sirap 2-3 dl vatten Gör så här 1. Bryn köttet runt om i smöret. Lägg över det i en gryta. Krydda med salt och peppar. Skala lök och morötter och skär i bitar. Lägg lök, morötter, pepparkorn, lagerblad och ansjovis runt steken. Tillsätt vinäger och sirap. Späd med vattnet i omgångar och efterstek under lock på svag värme ca 1 1/2 timme. Ta upp steken. 2. Skär steken i tunna skivor. 3. Sila såsen och smaka av den med salt och peppar. Späd med grädde och buljong till lagom såskonsistens. En tsk gelé är ett bra tips att avrunda smaken med. 4. Servera med kokt potatis, inlagd gurka och grönsaker. 37

36 Palace Steak 6 servings 1 kg rump-steak piece 2 tbsp butter 1 1/2 teaspoon salt 1 pinch of minced black pepper 2 yellow onions 3 carrots 5 white or black peppercorns 1 bay leaves 6 anchovy fillets 1 tbsp vinegar 1 tblsp syrup 2-3 cups water Do this 1. Brown the meat around the butter. Add over it in a pot. Season with salt and pepper. Peel the onions and carrots and cut into pieces. Add onions, carrots, peppercorns, bay leaves and anchovies around the roast. Add the vinegar and syrup. Dilute with water on tap and after frying with the lid on low heat for about 1 1/2 hours. Remove the roast. 2. Cut steak into thin slices. 3. Strain sauce and season it with salt and pepper. Dilute with cream and broth to a comfortable sause texture. A teaspoon of jelly is a good tip to round taste with. 4. Serve with boiled potatoes, pickles and vegetables. 38

37 Sillröra 20 personer Ingredienser: 6 hårdkokta ägg 5 dl creme fraiche 2 dl majonnäs 2 burkar sill 1 dl hackad gräslök 1 formfranska Börja med att hacka äggen. Rör ner creme fraiche och majonnäsen. Tillsätt den hackade sillen och gräslöken. Skär av kanterna på brödet. Ta en klick av röran och lägg på varje bröd. Gott att rosta brödet. 39

38 Herring Mixture 20 people Ingredients: 6 hard boiled eggs 5 dl creme fraiche 2 dl mayonnaise 2 cans of herring 1 dl chopped chives A French form Start by chopping the eggs. Stir in sour cream and mayonnaise. Add the chopped herring and chives. Cut the edges of the bread. Take a dollop of the mixture and place on each bread. Happy to toast the bread. 40

39 Kaviarröra 20 personer Ingredienser: 6 hårdkokta ägg 5 dl creme fraiche 2 dl majonnäs 1 tub kaviar 1 dl hackad gräslök 1 form franska Börja med att hacka äggen. Rör ner creme fraiche och majonnäs. Tillsätt kaviaren och den hackade gräslöken. Skär kanterna av brödet. Ta en klick av röran och lägg på varje bröd. Gott att rosta brödet. 41

40 Caviar Mixture 20 people Ingredients: 6 hard boiled eggs 5 dl creme fraiche 2 dl mayonnaise 1 tube of caviar 1 dl chopped chives A French form Start by chopping the eggs. Stir in sour cream and mayonnaise. Add the caviar and chopped chives. Cut the edges of the bread. Take a dollop of the mixture and place on each bread. Happy to toast the bread. 42

DIETETYCZNE PRZEPISY angielsko-polskie

DIETETYCZNE PRZEPISY angielsko-polskie DIETETYCZNE PRZEPISY angielsko-polskie Dietary chicken nuggets Ingredients: One medium-sized chicken fillet - 200g 1 cup buttermilk 1.5% cup of whole-grain wheat flakes 3 tablespoons plain flour 3 tablespoons

Bardziej szczegółowo

Basic Biscuit recipe. Podstawowy przepis Biscuit. Ingredients. Urządzenia:-

Basic Biscuit recipe. Podstawowy przepis Biscuit. Ingredients. Urządzenia:- 225g Plain Flour. 75g Icing Sugar. 125gMargarine. Basic Biscuit recipe. Podstawowy przepis Biscuit. 225g mąki pszennej. 75g cukru pudru. 125gMargarine. Additional ingredients to flavour and decorate your

Bardziej szczegółowo

Przepisy z czerwoną palmą

Przepisy z czerwoną palmą Przepisy z czerwoną palmą Dorota D.K. Kornas 1. ŚLEDZIE Z OLEJEM Z CZERWONEJ PALMY 10min 2-4 płaty słonych śledzi -3 nieduże cebule -½ szklanki bio oleju z czerwonej palmy Ölmühle Solling Śledzie należy

Bardziej szczegółowo

SAŁATKA WARZYWNA: SKŁADNIKI:

SAŁATKA WARZYWNA: SKŁADNIKI: Książka kucharska SAŁATKA WARZYWNA: SKŁADNIKI: 2 duże ziemniaki 4 duże marchewki 2 duże pietruszki 1 średni seler 1 puszka groszku 1 puszka kukurydzy 2 średnie cebule 4 ogórki kiszone majonez sól i pieprz

Bardziej szczegółowo

Dziś w numerze: WAKACYJNA KSIĄŻKA KUCHARSKA

Dziś w numerze: WAKACYJNA KSIĄŻKA KUCHARSKA Dziś w numerze: WAKACYJNA KSIĄŻKA KUCHARSKA -jajka (trzy) -cukier (pół szklanki) -mąka (pół szklanki) -cytryna (pół) Babeczki cytrynowe Składniki są, pieczemy! Oddziel żółtka od białek i ubij białka z

Bardziej szczegółowo

BiOoaza ŻYWNOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATEM JAKOŚCI ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO CERTIFIED ECOLOGICAL FARMING FOOD PRODUCTS

BiOoaza ŻYWNOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATEM JAKOŚCI ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO CERTIFIED ECOLOGICAL FARMING FOOD PRODUCTS BiOoaza BiOoaza ŻYWNOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATEM JAKOŚCI ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO CERTIFIED ECOLOGICAL FARMING FOOD PRODUCTS 2 BULION WARZYWNY BEZ DROŻDŻY INSTANT VEGETABLE BROTH WITHOUT YEAST EXTRACT

Bardziej szczegółowo

Rozsmakuj się w WARS ie Have a taste for WARS

Rozsmakuj się w WARS ie Have a taste for WARS Rozsmakuj się w WARS ie Have a taste for WARS Naturalne/Natural Składniki kupujemy tylko od sprawdzonych dostawców We buy ingredients from proven suppliers only Świeże/Fresh Dania są przygotowywane tuż

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI W KUCHNI I W RESTAURACJI

JĘZYK ANGIELSKI W KUCHNI I W RESTAURACJI Zespół Szkół nr 7 ul. Browarowa 1a 43-100 Tychy e mail: zs7tychy@wp.pl telefon: (032) 227-36-32 JĘZYK ANGIELSKI W KUCHNI I W RESTAURACJI dyrektor szkoły: mgr inż. Joanna Żebrowska autorzy pomysłu: mgr

Bardziej szczegółowo

Ciasto zwykłe. Składniki. -2 jajka. -20dkg mąki. -1/4 l wody. -1/4 l mleka. - szczypta soli. -2 łyżki oliwy. Wykonanie

Ciasto zwykłe. Składniki. -2 jajka. -20dkg mąki. -1/4 l wody. -1/4 l mleka. - szczypta soli. -2 łyżki oliwy. Wykonanie -6- Ciasto zwykłe -2 jajka -20dkg mąki -1/4 l wody -1/4 l mleka - szczypta soli -2 łyżki oliwy - Do miski wybić jajka, wlać wodę i mleko, sól, zmiksować. - Dodawać porcjami mąkę cały czas miksować - Dodać

Bardziej szczegółowo

Składniki: Chipsy z marchewki: 1 mała marchewka odrobina oleju. Przygotowanie: Piersi kurczaka myjemy, osuszamy i kroimy w kostkę.

Składniki: Chipsy z marchewki: 1 mała marchewka odrobina oleju. Przygotowanie: Piersi kurczaka myjemy, osuszamy i kroimy w kostkę. Pyszne, aromatyczne i lekko słodkie curry z kurczakiem, czerwoną soczewicą, pomidorami, melonem i chipsami z marchewki. Gotowe curry podałam w wydrążonym melonie, którego część użyłam do przygotowania

Bardziej szczegółowo

SAŁATKA OWOCOWA SEROWE KORECZKI. Czas wykonania: około 15 min. Składniki (liczba porcji 8): ok.40 dag mozzarelli (małe kuleczki) 20 dag rokpola

SAŁATKA OWOCOWA SEROWE KORECZKI. Czas wykonania: około 15 min. Składniki (liczba porcji 8): ok.40 dag mozzarelli (małe kuleczki) 20 dag rokpola SAŁATKA OWOCOWA Czas wykonania: około 7 min. 2 średnie mandarynki 3 plastry ananasa 1 średni banan 2 łyżki niesłodzonego soku pomarańczowego 1 łyżeczka soku z cytryny szczypta cynamonu szczypta goździków

Bardziej szczegółowo

THE POLISH CUISINE COOKERY BOOK

THE POLISH CUISINE COOKERY BOOK THE DEMOCRATIC VALUES AND LINGUISTIC DIVERSITY COMENIUS PROJECT THE POLISH CUISINE COOKERY BOOK ZESPOL SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NO 1 IN ZAMOSC, POLAND 1 CONTENTS www.ekonomikzamosc.pl Page 1. The Prologue:

Bardziej szczegółowo

Jabłko Papryka Arbuz

Jabłko Papryka Arbuz Twój sklep 9 Klikaj na artykuły, aby poznać ciekawe przepisy Klikaj na artykuły, aby poznać ciekawe przepisy 3 20 4 6 20 /kg Jabłko Papryka Arbuz 2 z ł/kg 3 5 Pomarańcza Gruszka Cebula 3 21 8 Wiśnia Cytryna

Bardziej szczegółowo

13. INGREDIENTS FOR THE RECIPE

13. INGREDIENTS FOR THE RECIPE 13. INGREDIENTS FOR THE RECIPE SKŁADNIKI DO PRZEPISU How long does it take to prepare? Fair enough. What ingredients do we need? Apart from fish and garlic of course! a tablespoon of oil, eggs and flour.

Bardziej szczegółowo

Karta Menu Polka Żelazowa Wola

Karta Menu Polka Żelazowa Wola Karta Menu Polka Żelazowa Wola W ziemiańskim Dworze gdzie mieści się restauracja spełnią się Państwa marzenia o muzyce, kompozycji i smaku Kosz pieczywa podawany z pastą z makreli i masłem 5,00 /Basket

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z przysposobienia do pracy

Scenariusz zajęć z przysposobienia do pracy Scenariusz zajęć z przysposobienia do pracy 1. Prowadzący: Magdalena Baranowska 2. Temat zajęć: Zupa pomidorowa z makaronem, udka faszerowane i sałatka jarzynowa. 3. Metody pracy: - słowna (instruktaż

Bardziej szczegółowo

Ananas z kurczakiem. Sałatka śniadaniowa. sałatki. 80 g ryżu 2 piersi z kurczaka 0,5 puszki ananasa pokrojonego w kostkę. sól, pieprz 800 ml wody

Ananas z kurczakiem. Sałatka śniadaniowa. sałatki. 80 g ryżu 2 piersi z kurczaka 0,5 puszki ananasa pokrojonego w kostkę. sól, pieprz 800 ml wody sałatki Ananas z kurczakiem 80 g ryżu 2 piersi z kurczaka 0,5 puszki ananasa pokrojonego w kostkę 1 ł curry 5 Ł majonezu (przepis str. 45) sól, pieprz 800 ml wody Kurczaka skropić sokiem z cytryny, wstawić

Bardziej szczegółowo

Teoretyczna budowa systemu eksperckiego doradzającego w wyborze potraw (książka kucharska)

Teoretyczna budowa systemu eksperckiego doradzającego w wyborze potraw (książka kucharska) Dawid Twardowski Informatyka, IV rok, VII sem, TOK B Numer albumu: 647 Teoretyczna budowa systemu eksperckiego doradzającego w wyborze potraw (książka kucharska) Wrocław 2010 Definicja System ekspertowy

Bardziej szczegółowo

Menu 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 6/15/15 11:16 AM 6/15/15 11:16 AM

Menu 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 6/15/15 11:16 AM 6/15/15 11:16 AM Menu 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 Koktajl bananowy z miętą i Milupa lp-drinkiem Składniki: banan 70 g Milupa lp-drink 3 miarki (15 g) woda 200 ml miód 5 g cynamon (szczypta) Przepis na 1 porję PHE: 47,5

Bardziej szczegółowo

Ze składników zagnieść ciasto. Pozostawić pod przykryciem przez 3 godziny. Następnie rozwałkować i dalej przetwarzać.

Ze składników zagnieść ciasto. Pozostawić pod przykryciem przez 3 godziny. Następnie rozwałkować i dalej przetwarzać. PRZEPIS PODSTAWOWY NA CIASTO Ciasto na pasztecik 1,5 kg mąki 15 g soli 250 g masła lub smalcu 3/8 l wody Ze składników zagnieść ciasto. Pozostawić pod przykryciem przez 3 godziny. Następnie rozwałkować

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYCHÓD Nowicka sp. j. n Hetmańska 91, 60-218 Poznań, Poland n the Międzychód Plant n Gen. Sikorskiego 22, 64-400 Międzychód, Poland n

MIĘDZYCHÓD Nowicka sp. j. n Hetmańska 91, 60-218 Poznań, Poland n the Międzychód Plant n Gen. Sikorskiego 22, 64-400 Międzychód, Poland n n n n Międzychód is a city in the Wielkopolska [Greater Poland] Province, surrounded by nature reserves, known as Land of 100 Lakes and the clean environment. This is also the name of the 110 year old

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE PRZEPISY. Na dno maszyny wlej mleko, wrzuć jaja i masło. Potem wsyp mąkę, sól, cukier (można dodać odrobinę

SPRAWDZONE PRZEPISY. Na dno maszyny wlej mleko, wrzuć jaja i masło. Potem wsyp mąkę, sól, cukier (można dodać odrobinę SPRAWDZONE PRZEPISY Ciasto drożdżowe (w maszynce) 8g drożdży suszonych 0,5 kg mąki 3 łyżki cukru 1/4 kostki masła (kostka 250 g) 250 ml mleka 1/2 łyżeczki soli 2 jaja Opcjonalnie: rodzynki, suszona żurawina

Bardziej szczegółowo

40 g ketchupu (przepis str. 71) pieprz

40 g ketchupu (przepis str. 71) pieprz Ananas z kurczakiem 80 g ryżu 2 piersi z kurczaka 0,5 puszki ananasa pokrojonego w kostkę 1 ł curry sok z 0,5 cytryny 5 Ł majonezu (przepis str. 71), pieprz 800 ml wody Kurczaka skropić sokiem z cytryny,

Bardziej szczegółowo

Karta menu Polka Żelazowa Wola

Karta menu Polka Żelazowa Wola Karta menu Polka Żelazowa Wola 2010 Karta Menu Polka Żelazowa Wola W ziemiańskim Dworze gdzie mieści się restauracja spełnią się Państwa marzenia o muzyce, kompozycji i smaku Kosz pieczywa podawany z pastą

Bardziej szczegółowo

Frozen baked goods catalogue

Frozen baked goods catalogue Frozen baked goods catalogue MW Janczewscy Company was founded in 1991 by Mariola and Waldemar Janczewski, and today it is one of the most competitive confectionery companies in Poland. Our products are

Bardziej szczegółowo

Moje marzenie to kucharzenie lepiej ci radzę nie zadzieraj z kucharzem

Moje marzenie to kucharzenie lepiej ci radzę nie zadzieraj z kucharzem Moje marzenie to kucharzenie lepiej ci radzę nie zadzieraj z kucharzem Naleśnik proste danie mączne smażone na patelni. Nie wiadomo dokładnie, gdzie po raz pierwszy zaczęto przyrządzać naleśniki; prawdopodobnie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka angielskiego zrealizowany w ramach programu Trzymaj Formę

Scenariusz lekcji języka angielskiego zrealizowany w ramach programu Trzymaj Formę Scenariusz lekcji języka angielskiego zrealizowany w ramach programu Trzymaj Formę DATA KLASA POZIOM LICZBA UCZNIÓW TEMAT I-III Kontynuacja nauki Zdrowe życie. Zdrowe jedzenie Healty living. Healty food

Bardziej szczegółowo

Normy energetyczne dla dzieci:

Normy energetyczne dla dzieci: Normy energetyczne dla dzieci: Grupa wiekowa Dzieci 1-3 lat Dzieci 4-6 lat Kcal/dobę 1000kcal 1400kcal Posiłek Energia dzieci 1-3 lat Energia dzieci 4-6 lat śniadanie 25-30% kalorii 250-300kcal 350-420kcal

Bardziej szczegółowo

Świeże na talerze. z Julitą Strzałkowską. www.fitandeasy.pl. wrzacakuchnia.pl

Świeże na talerze. z Julitą Strzałkowską. www.fitandeasy.pl. wrzacakuchnia.pl Świeże na talerze z Julitą Strzałkowską wrzacakuchnia.pl www.fitandeasy.pl Ananasowe szaszłyki z indyka z puree jarmużowo-groszkowym Porcje: 4 Szaszłyki 50 dkg piersi z indyka 120 ml soku ananasowego,

Bardziej szczegółowo

Posmaruj placek trzema łyżkami keczupu, ułóż na nim plastry szynki, a także cebulę wymieszaną z pomidorami i paprykę. Posyp oregano i żółtym serem.

Posmaruj placek trzema łyżkami keczupu, ułóż na nim plastry szynki, a także cebulę wymieszaną z pomidorami i paprykę. Posyp oregano i żółtym serem. Pizza 45 dag mąki 4 dag drożdży 2 łyżki oleju sól wierzch: 25 dag mięsistych pomidorów 15 dag wędzonej szynki cebula 15 dag żółtego sera (np. cheddara lub goudy) po kawałku papryki żółtej i czerwonej keczup

Bardziej szczegółowo

1 ł cukru 20 g oliwy 100 g ugotowanych wystudzonych ziemniaków

1 ł cukru 20 g oliwy 100 g ugotowanych wystudzonych ziemniaków Bułki 220 g wody 50 g otrębów pszennych 3 Ł oliwy 1 białko mak, sezam pestki słonecznika, dyni Do naczynia miksującego wlać wodę, dodać drożdże, cukier, mąkę, otręby, sól, oliwę. Ciasto wyłożyć do miseczki

Bardziej szczegółowo

Definicja smaku WARZYWA KONSERWOWE

Definicja smaku WARZYWA KONSERWOWE Definicja smaku WARZYWA KONSERWOWE BÓB KONSERWOWY / Broad bean 400 ml Kod EAN: 5 900 919 004 586 FASOLA CZERWONA / Red kidney beans Kod EAN: 5 900 919 001 943 KUKURYDZA KONSERWOWA / Sweetcorn 212 ml Kod

Bardziej szczegółowo

Menu restauracji - Kraków - ul. Sławkowska 17

Menu restauracji - Kraków - ul. Sławkowska 17 Menu restauracji - Kraków - ul. Sławkowska 17 Nazwa Ilość/waga Cena DANIA BAROWE / DISHES FROM THE BAR Pierogi z kapustą i mięsem pieczone / roasted pierogi filled with meat and cabbage 400g 15,50zł Pierogi

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIE. pełnoziarnisty tost z mozarellą i polędwicą

ŚNIADANIE. pełnoziarnisty tost z mozarellą i polędwicą ŚNIADANIE pełnoziarnisty tost z mozarellą i polędwicą 4 kromki pełnoziarnistego chleba 2 plastry sera mozarella 2 plastry polędwicy drobiowej 4 plastry pomidora Liść sałaty Bazylia Na kromce pełnoziarnistego

Bardziej szczegółowo

What is a vegan? Three reasons to become vegan

What is a vegan? Three reasons to become vegan What is a vegan? Veganism is a lifestyle, which is about avoiding any actions that harm animals. A vegan does not use any animal products, such as meat, fish, milk or eggs in their diet, or leather, fur

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji opartej na korelacji międzyprzedmiotowej : godziny wychowawczej, języka angielskiego i języka polskiego.

Scenariusz lekcji opartej na korelacji międzyprzedmiotowej : godziny wychowawczej, języka angielskiego i języka polskiego. Scenariusz lekcji opartej na korelacji międzyprzedmiotowej : godziny wychowawczej, języka angielskiego i języka polskiego. Temat : Greckie wesele. Cel ogólny: Zapoznanie z podstawowymi zasadami savoir

Bardziej szczegółowo

Wszystko w jednym Sandwich Tort

Wszystko w jednym Sandwich Tort Wszystko w jednym Sandwich Tort Składniki (Dla "tort 6) 100g SR Mąka. 100 g margaryny (zimnej). Cukier 100g. 2 eggs. 1-2 łyżki wody (w razie potrzeby). Smaki są optional- np kawy, czekolady, cytryną lub

Bardziej szczegółowo

ZIEMNIACZANY ZAWRÓT GŁOWY Prezentacja potraw w Gminie Stare Miasto przepisy

ZIEMNIACZANY ZAWRÓT GŁOWY Prezentacja potraw w Gminie Stare Miasto przepisy Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto Przedstawia ZIEMNIACZANY ZAWRÓT GŁOWY Prezentacja potraw w Gminie Stare Miasto przepisy Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

RIVER PARK NAD SKAWĄ Zator, ul. Parkowa 8, tel. 033 841 22 61, 0601 587 222 www.riverpark.com.pl ; kontakt@riverpark.com.pl

RIVER PARK NAD SKAWĄ Zator, ul. Parkowa 8, tel. 033 841 22 61, 0601 587 222 www.riverpark.com.pl ; kontakt@riverpark.com.pl RIVER PARK NAD SKAWĄ Zator, ul. Parkowa 8, tel. 033 841 22 61, 0601 587 222 www.riverpark.com.pl ; kontakt@riverpark.com.pl Uprzejmie informujemy, iż czas oczekiwania na realizację Państwa zamówienia wynosi

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Październik Dla 4-latka

Wrzesień Październik Dla 4-latka Wrzesień Październik Dla 4-latka Osłuchujemy się z językiem angielskim Przedstawiamy się: What s your name? Jak masz na imię? My name is - Mam na imię I m - Jestem Nice to meet you! Miło cię poznać! Witamy

Bardziej szczegółowo

Barszcz białostocki. Opis przygotowania:

Barszcz białostocki. Opis przygotowania: Barszcz białostocki 2 duże winne jabłka 1 buraki średniej wielkości 3 szklanek bulionu wołowego łyżka masła łyżka mąki 1/3 szklanki śmietany listek laurowy goździk cukier Opis przygotowania: Obrane i umyte

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Sałatka Filipa. Sałatka z łososiem. Sałatka z kurczakiem

Sałatka Filipa. Sałatka z łososiem. Sałatka z kurczakiem Sałatka z kurczakiem 1 pierś z kurczaka ( podwójna)-ugotowaną w wodzie z Wegetą i pokrojona w kostkę. 4 selery naciowe ( surowe, drobno pokrojone). puszka kukurydzy, majonez, pieprz, sól Składniki wymieszać.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Andrzej Walczak, Sławomir Kuś Opiekun: Ewa Tokarczyk. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka 34-730 Mszana Dolna

Wykonanie: Andrzej Walczak, Sławomir Kuś Opiekun: Ewa Tokarczyk. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka 34-730 Mszana Dolna Wykonanie: Andrzej Walczak, Sławomir Kuś Opiekun: Ewa Tokarczyk Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka 34-730 Mszana Dolna Trout fillet stuffed with salmon mousse (4 servings) 1 whole, fresh

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne polskie dania XXL - Traditional Polish XXL dishes

Tradycyjne polskie dania XXL - Traditional Polish XXL dishes Domowe pierogi podawane z dodatkiem do wyboru: okrasą, masełkiem lub kwaśną śmietaną Homemade dumplings, served with one of the following toppings: gravy, butter or sour cream 1. Pierogi z mięsem 19,90

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Wodę zagotować, dodać masło, chwilę pogotować

Wodę zagotować, dodać masło, chwilę pogotować Wodę zagotować, dodać masło, chwilę pogotować razem, a następnie dodać mąkę i chwilę zaparzyć na ogniu. Wystudzić i dodać naraz wszystkie jajka. Porcjować za pomocą worka kulinarnego. Piec w temperaturze

Bardziej szczegółowo

PRZYSTAWKI I SAŁATKI

PRZYSTAWKI I SAŁATKI PRZYSTAWKI I SAŁATKI STARTERS & SALADS Łosoś wędzony na śmietanie 200g 14,00 zł z ziemniaczanymi plackami Smoked salmon on potato pancakes with sour cream Roladki grillowanego bakłażana z musem serowym

Bardziej szczegółowo

Opracowała dr n. med. Lucyna Ostrowska

Opracowała dr n. med. Lucyna Ostrowska DIETA 15 Opracowała dr n. med. Lucyna Ostrowska Dieta 15 jest dietą odchudzającą do zastosowania u większości osób planujących redukcję masy ciała. Może być stosowana przez dłuższy okres czasu. Jest dietą

Bardziej szczegółowo

sok z 0,5 cytryny 500 g oliwy

sok z 0,5 cytryny 500 g oliwy Albion s majonez 1 jajko 2 ł musztardy sarepskiej 1 ł kurkumy 500 g oliwy Założyć motylek, do naczynia miksującego wbić całe jajko, dodać musztardę, pieprz, cukier, sól, kurkumę. Zamknąć otwór w pokrywie.

Bardziej szczegółowo

May 2010 Steamplicity Lunch & Supper Menu Menu Steamplicity na lunch i kolację

May 2010 Steamplicity Lunch & Supper Menu Menu Steamplicity na lunch i kolację May 2010 Steamplicity Lunch & Supper Menu Menu Steamplicity na lunch i kolację Here is information on the dietary suitability of dishes on this menu: Poniżej znajdują się informacje na temat przydatności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM RUCHU OBROOCÓW POKOJU UL. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO 20 50-337 WROCŁAW. Jadłospis wiosna. Obowiązuje od 01 kwietnia do 31 maja

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM RUCHU OBROOCÓW POKOJU UL. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO 20 50-337 WROCŁAW. Jadłospis wiosna. Obowiązuje od 01 kwietnia do 31 maja SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM RUCHU OBROOCÓW POKOJU UL. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO 20 50-337 WROCŁAW Jadłospis wiosna Obowiązuje od 01 kwietnia do 31 maja Szkoła została zgłoszona do udziału w projekcie Szkoła w

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie. Składniki. Sernik w paski

Przygotowanie. Składniki. Sernik w paski Sernik w paski Składniki Czas przygotowania: ok. 15 minut, bez czasu chłodzenia I Czas pieczenia: ok. 85 minut 12 sztuk I 1 porcja: 12 g białka, 19 g tłuszczu, 22 g węglowodanów, 1316 kj, 314 kcal I Łatwy

Bardziej szczegółowo

Kanapka z rostbefem / Roast beef sandwich 1 szt. / 1 pc. Jajecznica z 3 jaj na maśle / Three scrambled eggs with butter 150 g

Kanapka z rostbefem / Roast beef sandwich 1 szt. / 1 pc. Jajecznica z 3 jaj na maśle / Three scrambled eggs with butter 150 g Menu Śniadania / Breakfast Kanapki / Sandwiches Jajecznica z 3 jaj na maśle / Three scrambled eggs with butter 150 g Kanapka z rostbefem / Roast beef sandwich 1 szt. / 1 pc. jajecznica z 3 jaj, masło,

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. O e-booku. Copyright. Owsianka. Jaglanka inaczej. Placuszki gryczane. Kaszka jaglana z malinami. Placuszki serowe.

Table of Contents. O e-booku. Copyright. Owsianka. Jaglanka inaczej. Placuszki gryczane. Kaszka jaglana z malinami. Placuszki serowe. Table of Contents O e-booku Copyright Owsianka Jaglanka inaczej Placuszki gryczane Kaszka jaglana z malinami Placuszki serowe Omlet bananowy Placuszki owsiane Malinowa wariacja na temat jaglanki Ciasto

Bardziej szczegółowo

Pięć dni. z kuchnią Pięciu Przemian. www.wkuchnipieciuprzemian.pl PRZEPISY I ZDJĘCIA: ANNA CZELEJ

Pięć dni. z kuchnią Pięciu Przemian. www.wkuchnipieciuprzemian.pl PRZEPISY I ZDJĘCIA: ANNA CZELEJ Pięć dni z kuchnią Pięciu Przemian www.wkuchnipieciuprzemian.pl PRZEPISY I ZDJĘCIA: ANNA CZELEJ Menu poniedziałek Śniadanie: Pasta z jajek i pomidorów Obiad: Zupa krem z marchewki i melona kolacja: Sałatka

Bardziej szczegółowo

Zdrowo jeść by rosnąć w siłę

Zdrowo jeść by rosnąć w siłę Projekt Fundacji dzieciom Zdrowo jeść by rosnąć w siłę Książka kucharska opracowana przez podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie Spis treści Ogniskowej Książki Kucharskiej 1. Kolorowa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Miło nam gościć Państwa w Restauracji HOTELU 500

Szanowni Państwo! Miło nam gościć Państwa w Restauracji HOTELU 500 Szanowni Państwo! Miło nam gościć Państwa w Restauracji HOTELU 500 Życząc prawdziwego relaksu oraz udanych negocjacji biznesowych w miłej atmosferze komfortu i dyskrecji polecamy wyśmienite potrawy naszej

Bardziej szczegółowo

Organic Bistro Pestka zaprasza na dania przygotowane z ekologicznych i regionalnych produktów wolnych od środków ochrony roślin, sztucznych nawozów,

Organic Bistro Pestka zaprasza na dania przygotowane z ekologicznych i regionalnych produktów wolnych od środków ochrony roślin, sztucznych nawozów, Organic Bistro Pestka zaprasza na dania przygotowane z ekologicznych i regionalnych produktów wolnych od środków ochrony roślin, sztucznych nawozów, antybiotyków, genetycznych modyfikacji, z produktów

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KULINARNE PRZEPISY

ZAJĘCIA KULINARNE PRZEPISY ZAJĘCIA KULINARNE PRZEPISY 1. Desery z owoców Sałatka owocowa Owoce sezonowe do wyboru zależnie od upodobań: jabłka, gruszki, śliwki, banany,kiwi, brzoskwinie świeże lub z puszki, winogrona, kawałek arbuza,

Bardziej szczegółowo

Kotlety z cukinii i sos czosnkowy

Kotlety z cukinii i sos czosnkowy Kotlety z cukinii i sos czosnkowy 1 średniej wielkości cukinia 200 g zielonej fasolki szparagowej 1 jajko 4 łyżki mąki 3/4 szklanki mleka 200 g bułki tartej 200 g serka twarogowego naturalnego 1 ząbek

Bardziej szczegółowo

COŚ DOBREGO DLA KAŻDEGO

COŚ DOBREGO DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO DLA KAŻDEGO Jeśli przyszedłeś ze szkoły i nie masz lekcji, jest Ci nudno sięgnij - po książkę kulinarną i zabaw się w małego kucharza i po prostu upiecz coś, ugotuj - użyj swojej wyobraźni.

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Restauracja Byczy Grill Al. 29 Listopada 63 31-425 Kraków Tel. 535-671-189

Restauracja Byczy Grill Al. 29 Listopada 63 31-425 Kraków Tel. 535-671-189 Restauracja Byczy Grill Al. 29 Listopada 63 31-425 Kraków Tel. 535-671-189 CHRUPIĄCE KUBŁY 1. KUBEŁ STRIPS 10 23ZŁ ( 10 soczystych filecików w chrupiącej panierce) 2. KUBEŁ STRIPS 15 33ZŁ ( 15 soczystych

Bardziej szczegółowo

ŃSKIEJ. Barszcz czerwony z uszkami. Zupy, Zupy, Zupy... -przeprowadzić obróbkę wstępną warzyw, Buraki czerwone 1kg

ŃSKIEJ. Barszcz czerwony z uszkami. Zupy, Zupy, Zupy... -przeprowadzić obróbkę wstępną warzyw, Buraki czerwone 1kg 1 ŃSKIEJ Zupy, Zupy, Zupy... Barszcz czerwony z uszkami Buraki czerwone 1kg Włoszczyzna 1 op. Czosnek 2 ząbki Przyprawy (ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, sól, majeranek, kwasek cytrynowy lub ocet

Bardziej szczegółowo

Panasonic Marketing Europe GmbH. Produkty zawarte w niniejszych materiałach informacyjnych podlegają bieżącym innowacjom i mogą nieco różnić się pod

Panasonic Marketing Europe GmbH. Produkty zawarte w niniejszych materiałach informacyjnych podlegają bieżącym innowacjom i mogą nieco różnić się pod Panasonic Marketing Europe GmbH. Produkty zawarte w niniejszych materiałach informacyjnych podlegają bieżącym innowacjom i mogą nieco różnić się pod względem parametrów lub wyglądu. Niniejsze materiały

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Spis Treści Spis Treści... 1 Postne Czasteczka... 3 Babka Migdałowa... 4 Biała Kiełbasa Pieczona ze Śliwką... 5 Babka Marmurkowa...

Spis Treści Spis Treści... 1 Postne Czasteczka... 3 Babka Migdałowa... 4 Biała Kiełbasa Pieczona ze Śliwką... 5 Babka Marmurkowa... Spis Treści Spis Treści... 1 Postne Czasteczka... 3 Babka Migdałowa... 4 Biała Kiełbasa Pieczona ze Śliwką... 5 Babka Marmurkowa... 6 Łatwy Mazurek... 7 Koszyczek Wielkanocny Drożdżowy... 8 Mazurek Cygański...

Bardziej szczegółowo

BREAKFASTS STARTERS 15 ZŁ

BREAKFASTS STARTERS 15 ZŁ BREAKFASTS DIETARY BREAKFAST Omelette from oatflakes with fresh fruit, Natural yoghurt with dried fruit and almond flakes, Home-made wholemeal bread, butter VEGETARIAN BREAKFAST Poche egg with fresh spinach

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

MENU RESTAURACJI HOTELU GÓRSKO

MENU RESTAURACJI HOTELU GÓRSKO MENU RESTAURACJI HOTELU GÓRSKO Organizujemy: bankiety imprezy okolicznościowe komunie kameralne przyjęcia weselne catering oraz obiady na wynos We organize: banquets small wedding first communion all sorts

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki POKAZ KULINARNY POTRAW Z RYB 1 Nauczyd człowieka jadad ryby- to zapewni mu zdrowie na całe życie ( stare chińskie przysłowie)

Bardziej szczegółowo

przekąski/starters Półgęsek wędzony, podany na grzance z owocami sezonowymi - 26PLN smoked duck breast, served on toast with seasonal fruit

przekąski/starters Półgęsek wędzony, podany na grzance z owocami sezonowymi - 26PLN smoked duck breast, served on toast with seasonal fruit przekąski/starters Półgęsek wędzony, podany na grzance z owocami sezonowymi - 26PLN smoked duck breast, served on toast with seasonal fruit Śledź na pieczonym ziemniaku - 12PLN Traditional herring in oil

Bardziej szczegółowo

WEGAŃSKI SUGAR DETOX

WEGAŃSKI SUGAR DETOX WEGAŃSKI SUGAR DETOX 1. Lista ta powstała, ponieważ po obejrzeniu listy produktów dozwolonych wpadłam w panikę, że nie będę miała co jeść na śniadanie. Bo jak nie płatki, jak nie kanapki, jak nie jaja,

Bardziej szczegółowo

Witamy W Restauracji Hotelu Rycerski

Witamy W Restauracji Hotelu Rycerski Witamy W Restauracji Hotelu Rycerski Gdzie tradycje kulinarne przeplatają się z pasją właścicieli do poszukiwania nie powtarzalnych doznań smakowych. Szukamy, łączymy, smakujemy... ku zadowoleniu Naszych

Bardziej szczegółowo

Hotel Czerniewski *** Menu

Hotel Czerniewski *** Menu Szef kuchni Andrzej Leszczuk poleca The Chef Andrzej Leszczuk recommends (150g) (160g) (130g) (5szt) Przystawki Appetizers Róża z wędzonego łososia na listkach rukoli z sosem jogurtowo szczypiorkowym i

Bardziej szczegółowo

Przystawki Appetizers

Przystawki Appetizers Przystawki Appetizers Wędzone plastry gęsi z musem z pieczonego buraka i gruszkowym chutney Smoked slices of goose with baked beetroot mousse and pear's chutney 22 PLN Carpaccio z polędwicy wołowej, kapary,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Dla nadciśnieniowców dieta DASH.

Dla nadciśnieniowców dieta DASH. Dla nadciśnieniowców dieta DASH. DZIEŃ 1 1 szklanka niskotłuszczowego mleka z: ¾ szklanki otrębów żytnich i 1 średnim pokrojonym bananem 1 kromka pieczywa pełnoziarnistego posmarowanego 1 łyżeczką margaryny

Bardziej szczegółowo

GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY

GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 3-LATKÓW PAŹDZIERNIK zapoznają się z językiem angielski, osłuchują

Bardziej szczegółowo

Do miski przesiać oba rodzaje mąki, dodać wodę, Receptury. Mirosław Łęczycki. Chleb razowy z suszoną żurawiną. Przygotowanie

Do miski przesiać oba rodzaje mąki, dodać wodę, Receptury. Mirosław Łęczycki. Chleb razowy z suszoną żurawiną. Przygotowanie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mirosław Łęczycki Receptury Chleb razowy z suszoną żurawiną 300 g mąki żytniej razowej 150 g mąki pszennej

Bardziej szczegółowo

Getting to know Scotland better

Getting to know Scotland better Getting to know Scotland better Have you ever wanted to visit Scotland? Do you know anything about this country? This is an evergreen land, covered with hills, lochs and valleys. It s in the north of the

Bardziej szczegółowo

Zakąska gorąca : Ruloniki rybne z wodorostami i krewetkami w sosie grzybowo migdałowym

Zakąska gorąca : Ruloniki rybne z wodorostami i krewetkami w sosie grzybowo migdałowym ZESTAW KONKURSOWY przygotowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Strzelcach Opolskich Zakąska gorąca : Ruloniki rybne z wodorostami i krewetkami w sosie grzybowo

Bardziej szczegółowo

MENU DLA PIWOSZY / SPECIALITIES FOR BEER DRINKERS

MENU DLA PIWOSZY / SPECIALITIES FOR BEER DRINKERS MENU DLA PIWOSZY / SPECIALITIES FOR BEER DRINKERS Lolly pop Pikantne skrzydełka smażone w głębokim tłuszczu Spicy chicken wings fried in a deep fats Żeberka z chilli / Chilli ribs Żeberka wieprzowe smażone

Bardziej szczegółowo

Przekąski / Starters

Przekąski / Starters Przekąski / Starters 100 g śledź w oleju 7.50 zł herring in the oil 100 g śledź w śmietanie 7.50 zł herring in cream 100 g borowiki marynowane 15.00 zł marinated boletus 100 g rydze marynowane 15.00 zł

Bardziej szczegółowo

SOUPS / ZUPY SALADS / SAŁATKI. 1. DAL SHORBA... 15 zł Freshly boiled Indian lentils with mix vegetables Zupa z soczewicy z mieszanką warzyw

SOUPS / ZUPY SALADS / SAŁATKI. 1. DAL SHORBA... 15 zł Freshly boiled Indian lentils with mix vegetables Zupa z soczewicy z mieszanką warzyw Restaurant Menu SOUPS / ZUPY 1. DAL SHORBA... 15 zł Freshly boiled Indian lentils with mix vegetables Zupa z soczewicy z mieszanką warzyw 2. SPINACH AND MUSHROOM SOUP... 15 zł Freshly cooked mushroom and

Bardziej szczegółowo

MENU. Caprese pomidory przekładane mozzarellą z bazyliowym pesto 150 g Caprese salad - sliced tomato layered with mozzarella and pesto sauce

MENU. Caprese pomidory przekładane mozzarellą z bazyliowym pesto 150 g Caprese salad - sliced tomato layered with mozzarella and pesto sauce Przystawki / Appetizers MENU Bruschetta 120 g z pomidorami i mozzarellą Crispy croutons with tomato and mozzarella ze szpinakiem i serem feta Crispy croutons with spinach and feta cheese Caprese pomidory

Bardziej szczegółowo

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych DIETA 1200 kcal Dzień I * miarach I śniadanie 290 Musli z rodzynkami i orzechami 2 łyżki 30 g 112 Mleko 0.5 % tłuszczu 1 szklanka 250 ml 97 Grejpfrut 1 szt., średni 350 g 81 II śniadanie 251 Chleb żytni

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 4

Scenariusz zajęć nr 4 Autor scenariusza: Barbara Lentowczyk Blok tematyczny: Jesień w polu w sadzie i ogrodzie Scenariusz zajęć nr 4 I. Tytuł scenariusza: Warzywa to zdrowie. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne III. Edukacje

Bardziej szczegółowo

Przystawki / Starters

Przystawki / Starters Drodzy Goście Witamy serdecznie w restauracji i hotelu Pelikan. Zapraszamy do spróbowania dań i trunków z naszego nowego menu. Stworzyliśmy je tak aby każdy znalazł coś pysznego dla siebie. Wszystkie nasze

Bardziej szczegółowo

POD KOMINEM. Restauracja Pod Kominem, to idealne miejsce na spotkanie z przyjaciółmi, rodziną, firmą.

POD KOMINEM. Restauracja Pod Kominem, to idealne miejsce na spotkanie z przyjaciółmi, rodziną, firmą. POD KOMINEM Restauracja Pod Kominem, to idealne miejsce na spotkanie z przyjaciółmi, rodziną, firmą. Z przyjemnością zorganizujemy dla Państwa wesele, chrzciny, komunię dzieci i wnuków, ślub cywilny, zaręczyny

Bardziej szczegółowo

BREAD MAKER USER'S MANUAL

BREAD MAKER USER'S MANUAL BREAD MAKER USER'S MANUAL EN Before first use, please read all instructions contained in this user manual carefully, even if you are already familiar with using similar products. Only use this product

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Zupy. Przygotowanie wywaru z warzyw. wywaru wynosi 50 100 g, a w przypadku wywaru z owoców 100 200 g owoców.

Zupy. Przygotowanie wywaru z warzyw. wywaru wynosi 50 100 g, a w przypadku wywaru z owoców 100 200 g owoców. Zupy Zupy stanowią część składową głównych posiłków, obiadów, kolacji, a niekiedy śniadań. Mogą być smacznymi, pożywnymi, a nawet wykwintnymi posiłkami jednodaniowymi. Zupy pobudzają łaknienie, dostarczają

Bardziej szczegółowo

KUCHENNE REWOLUCJE PROJEKT EDUKACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO INTEGRACYJNEGO NR 38 W OPOLU ROK SZKOLNY 2013/2014

KUCHENNE REWOLUCJE PROJEKT EDUKACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO INTEGRACYJNEGO NR 38 W OPOLU ROK SZKOLNY 2013/2014 KUCHENNE REWOLUCJE PROJEKT EDUKACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO INTEGRACYJNEGO NR 38 W OPOLU ROK SZKOLNY 2013/2014 Opracowała Agnieszka Janicka, nauczyciel PPI 38 Cele projektu: 1. Wyrabianie prawidłowych

Bardziej szczegółowo