PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W RADOMIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W RADOMIU"

Transkrypt

1 WSTĘP W latach Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu, była koordynatorem projektu Comeniusa pt. Zdrowe dziecko szczęśliwe dzieciństwo, który został zrealizowany wspólnie ze szkołami z Cypru i ze Szwecji. Projekt był finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu Uczenie się przez całe życie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół. Projekt służył wymianie doświadczeo i poznawaniu warunków życia rówieśników z innych krajów, związanych ze zdrowym stylem życia poprzez: kulturę fizyczną, zdrowe odżywianie, higienę osobistą, turystykę i rekreację. Realizując projekt wspólnie z naszymi partnerami: - promowaliśmy dyscypliny sportowe, korzystnie wpływające na właściwy rozwój uczniów; - wdrażaliśmy do stosowania zdrowych nawyków w różnorodnych formach rekreacji i turystyki szkolnej i pozaszkolnej; - opracowywaliśmy zasady zdrowego żywienia, z uwzględnieniem tradycji kulinarnych krajów szkół partnerskich. Jednym z produktów koocowych naszej dwuletniej współpracy jest właśnie ta międzynarodowa książka kucharska, zawierająca przepisy zdrowych i najbardziej lubianych posiłków dla dzieci. 3

2 INTRODUCTION From 2008 to 2010 Public Primary School No. 34 in Radom, was a Comenius Project coordinator Healthy child happy childhood which was carried out together with schools from Cyprus and from Sweden. The project was financed by the Foundation of the Development of an educational system - National Agency of the Program -learning through the entire life Comenius -Partner Projects of Schools. Through the project we could exchange our experiences and know the living conditions of peers from other countries, associated with a healthy lifestyle through: the physical culture, healthy eating, the personal hygiene, the tourism and the recreation. During carrying out a project together with our partners: - we promoted sports, which are appropriate for students development ; - we implemented for applying healthy habits in different forms of the recreation and in the school and outside school tourism; - we drew principles of healthy eating, including the tradition of culinary from countries of partner schools. One of our final products of 2-year-cooperation is this international cookbook which includes the recipes of favourite and healthy dishes for children. 4

3 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W RADOMIU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu, jest szkołą uprzejmości i tolerancji. Uczy się w niej 930 uczniów w 34 oddziałach, radę pedagogiczną tworzy 72 nauczycieli. Dysponujemy: 23 salami lekcyjnymi, dwoma pracowniami komputerowymi, salami do zajęd wyrównawczych, dwoma dużymi salami gimnastycznymi, nowoczesnym boiskiem, salą do zajęd gimnastyki korekcyjnej. W szkole znajduje się również świetlica, w której dzieci odrabiają lekcje i mają szereg zajęd integracyjnych, biblioteka, a także duża jadalnia wraz z kuchnią. Zapewniamy opiekę psychologa, pedagoga, logopedy oraz pielęgniarki szkolnej. W naszej szkole realizowanych jest dużo programów innowacyjnych. Dzieci mogą rozwijad swoje zainteresowania uczestnicząc w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych humanistycznych, językowych, matematycznych, przyrodniczych, artystycznych, sportowych. Dyrektorem szkoły jest Pani mgr Danuta Kuźmiuk. 5

4 PUBLIC PRIMARY SCHOOL No. 34 IN RADOM Public primary school No. 34 in Radom, is a school of the politeness and the tolerance. There are 930 pupils in 34 classes, and 72 teachers in the teachers board. We have at our disposal: 23 classrooms, two computer rooms, a compensatory classroom, two big gyms, a modern playground, a room for classes of physiotherapy exercises. A day room, in which children are doing its homework and have integration classes is also located at school, a library, as well as a big canteen with the kitchen. We provide with the care of the psychologist, the pedagogical teacher, the speech therapist and the school nurse. At our school many innovative programs are carried out. Children can develop their interests participating in different extracurricular classes humanistic, linguistic, mathematical, natural, artistic, sports. The Headmistress of the school is Mrs Danuta Kuźmiuk. 6

5 SZKOŁA PODSTAWOWA KOKKINOTRIMITHIA Szkoła Podstawowa Kokkinotrimithia znajduje się na południowy zachód od Nikozji, 23 kilometry od centrum miasta. Została wybudowana w 1994 roku. Znajduje się w niej 8 klas, sala komputerowa, sala do techniki, sala do odrabiania lekcji, biblioteka, pokój nauczycielski, pokój dyrekcji oraz sala do publicznych wystąpieo. W szkole uczy się 146 uczniów, natomiast pracowników, wliczając w to Panią Dyrektor, jest 10. W czasie trwania obecnego roku szkolnego szkoła bierze udział w europejskim programie Uczenie się przez całe życie oraz w projekcie ekologicznym dotyczącym ochrony morza. Β ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΣΡΙΜΙΘΙΑ Σο Βϋ Δθμοτικό χολείο Κοκκινοτριμικιάσ βρίςκεται ςτα νοτιοδυτικά τθσ Λευκωςίασ, 23 χιλ. από το κζντρο τθσ πόλθσ. Σο ςχολείο χτίςτθκε το 1994 και αποτελείται από το γραφείο του διευκυντι, το γραφείο των δαςκάλων, 8 αίκουςεσ διδαςκαλίασ, βιβλιοκικθ, το κζατρο και ειδικζσ αίκουςεσ Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν, χεδιαςμοφ και Σεχνολογίασ και Οικιακισ Οικονομίασ. το ςχολείο φοιτοφν 146 παιδιά και εργάηονται 10 δάςκαλοι. Κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά το ςχολείο ςυμμετζχει ςτο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάκθςθσ» και ςε Οικολογικό Πρόγραμμα με κζμα τθν προςταςία τθσ κάλαςςασ. 7

6 KOKKINOTRIMITHIA B PRIMARY SCHOOL The Kokkinotrimithia B Primary School is located in the southwest of Nicosia, 23 kilometers from the town centre. It was built in 1994 and it consists of eight classrooms, a computer classroom, a classroom for Design and Technology, a classroom for Housekeeping lessons, a library, a teachers class, the Head s office and a Social Performances class. In the school there are 146 registered students and the staff consists of 10 teachers and the Head teacher. During the current academic year, the school participates in the European Program «Lifelong Learning» and in an Ecologic Program for the protection of the sea. 8

7 SANDVIKSSKOLAN KARLSKOGA SZWECJA Sandviksskolan liczy 13 klas. Uczy się w niej 330 uczniów w wieku od 6 do 12 lat. Kładzie ona nacisk na rekreację na świeżym powietrzu, która jest naturalną częścią pracy. Szkoła skupia się również na matematyce, jest wyposażona w nowoczesne pracownie matematyczne. W Sandviksskolan istnieje specjalna klasa przygotowawcza dla nowo przybyłych uczniów z innych krajów. Szkoła zapewnia między lekcjami wszystkim dzieciom pełnowartościowy posiłek. Sandviksskolan posiada świetlice pozalekcyjne otwarte dla uczniów zarówno przed jak i po lekcjach. Świetlice te oferują szereg zajęd rekreacyjnych oraz wspierają rozwój dzieci. Kierowanie szkołą należy do pani dyrektor Margarity Birgersson. SANDVIKSSKOLA KARLSKOGA SVERIGE Sandviksskolan har 13 klasser med 330 elever mellan 6 och 12 år. Skolan satsar på friluftsliv, vilket ska vara en naturlig del i det ordinarie skolarbetet. Skolan satsar också på matematik. Skolan har utrustats med en matematikverkstad. På Sandviksskolan finns en förberedelseklass för nyanlända elever. Skolan serverar skollunch till alla elever. Det finns också möjlighet att köpa frukost på skolan. Sandviksskolan har flera fritidshem, som är öppna före och efter skoldagen. Fritidshemmens uppgift är att komplettera skolan och erbjuda en meningsfull fritid samt stöd i elevens utveckling. Sandviksskolans ledning består av rektor Margareta Birgersson. 9

8 SANDVIKSSKOLA KARLSKOGA SWEDEN Sandviksskolan has 13 classes with 330 students aged 6 to 12 years. The school focuses on outdoor recreation, which should be a natural part of the regular school work. The school is also focusing on mathematics. The school is equipped with a mathematics workshop.at Sandviksskolan is a preparatory class for newly arrived students. School serves school lunches to all students. It is also possible to buy breakfast at school. Sandviksskolan has after-school center, which is open before and after school hours. After-school center has the task to be a supplement to the school and offer a meaningful leisure and support of development. The leadership consists of headmistress Margareta Birgersson. 10

9

10

11 Kurczak w jarzynach Składniki: filety z kurczaka - 2,3 pojedyncze, 3 strąki papryki - najlepiej 1 czerwona, 1 zielona, 1 żółta, ale mogą byd jednokolorowe, 1 seler naciowy, 1 mały seler korzeniowy, 3 cebule, 3 marchewki, 1 pietruszka, mąka pszenna, sól, pieprz, papryka w proszku, vegeta, ew. zioła, 3 łyżki oleju. Jak przyrządzid: Cebulę pokroid drobno, podsmażyd na oleju. Dodad pokrojone w kosteczkę : marchewkę, pietruszkę, papryki. Dusid pod przykrywką na małym ogniu. Po 15 min. dolad szklankę wody, dusid dalej. Po następnych 15 min. dodad seler naciowy pokrojony w kostkę i seler korzeniowy, starty na tarce o dużych oczkach. Umyd filety, pokroid w kostkę (2x2 cm) i na talerzu posypad solą, pieprzem, vegetą, papryką w proszku, ziołami. Wymieszad dobrze i odstawid. Spróbowad warzywa - jeśli są miękkie - dolad jeszcze trochę wody. Przyprawid solą, pieprzem, vegetą. Kurczakowe kawałki posypad mąką, trochę w niej obtoczyd i wrzucad na warzywa. Mieszając pogotowad na małym ogniu 10 min. Można dodad maggi, łyżeczkę koncentratu pomidorowego. 13

12 Chicken in vegetables Ingredients: - chicken breasts 2 or 3 single, - 3 peppers best to use 1 red, 1 green, 1 yellow, but can be the same colour too - 1 celery ( leaves) - 1 small celery, - 3 onions, - 3 carrots, - 1 parsley, - wheat flour, - salt, pepper, powdered pepper, vegeta, or herbs, - 3 spoonfuls of oil. How to prepare? Chop onions finely, then fry on oil. Add carrots, parsley, peppers all cut into small cubes. Simmer under the pot lid on the small fire. After 15 minutes pour a glass of water, simmer longer. After next 15 minutes add the leaves of celery and the celery, all grated. Clean fillets, cut into cubes (2 x of 2 cm) and on the plate sprinkle with salt, pepper, vegeta, powdered pepper and herbs. Mix well and put away. Taste the vegetables if they are soft - pour a bit of water. Flavour with salt, pepper, vegeta. Sprinkle chicken pieces with flour, coat a little in it and put into vegetables. Mixing up, simmer on the small fire for 10 minutes. It is possible to add some soup spice and teaspoonful of a tomato paste. 14

13 Naleśniki z serem i sezonowymi owocami Ciasto: - 25 dkg mąki - 3 jajka - szklanka mleka - szklanka wody - 75 gram masła, oleju - cukier, sól Nadzienie: - ser biały około 40 dag. - cukier waniliowy - 25 dkg owoców np. maliny, truskawki, jagody Sposób przygotowania: Przesianą mąkę wsypad do wysokiego pojemnika. Dodad jajka, odrobinę soli, płaską łyżeczkę cukru oraz mleko. Razem dobrze zmiksowad. Zmiksowaną masę rozrobid z wodą, przykrytą pozostawid na 15 minut. Na lekko natłuszczoną patelnię wylewad niewielkim czerpakiem ciasta naleśnikowe rozprowadzając je równomiernie. Smażyd po obu stronach, aż naleśnik obeschnie. Naleśniki układad na wypukłym naczyniu (odwrócony talerz). Serek biały wymieszad z cukrem waniliowym oraz owocami. Nadziewad naleśniki masą, zwijając je w ruloniki. Układamy na blaszce i wkładamy do średnio nagrzanego piekarnika na około 10minut. Można je nasmarowad masełkiem, wtedy pięknie się zrumienią. Całośd polad bitą śmietaną lub czekoladą. 15

14 Pancakes with cheese and seasonal fruit Pie: - 25 dkg of the flour - 3 eggs - glass of the milk - glass of water - 75 dkg of butter or oil - sugar, salt Filling: - white cheese - about 40 dag. - vanilla sugar - 25 dkg of fruit e.g. raspberries, strawberries, berries Way of preparing: Put the sieved flour into the high container. Add eggs, a bit of salt, a teaspoon of sugar and milk. Mix all ingredients using a blender. Pour water into mixed mass, stir it, and leave for 15 minutes under cover. On the slightly greased frying pan pour it out evenly. Fry on both sides, as long as the pancake is dry. Put pancakes on the convex dish (plate turned upside-down). Mix white cheese with vanilla sugar and fruit. Stuff pancakes with mass, rolling them up into rolls. Put on the metal plate and then to the oven of average heat for about 10 minutes. They can be greased with butter, then they will be nice brown. Can be poured with the whipped cream or the chocolate. 16

15 Rogaliki z sera Składniki: Ciasto: Nadzienie: 1 kg mąki, 0,5 kg sera białego, 2 kostki margaryny, 4 łyżki cukru, 3 jajka, 1 jajko, 1 szklanka mleka, 1 cukier waniliowy, 10 dkg drożdży, 1 budyo waniliowy. 4 łyżki cukru, 1 płaska łyżeczka soli. Sposób wykonania: Drożdże rozpuścid w mleku, dodad cukier i lekko podgrzad. Do miski wsypad mąkę, dodad margarynę, wbid jajka, wsypad sól i wlad rozczyn drożdżowy. Wyrabiad ciasto aż zacznie odstawad od ręki i miski (około 15 min). Odstawid do wyrośnięcia (aż podwoi objętośd). Ser wyrobid na talerzu widelcem ze wszystkimi składnikami. Gdy ciasto wyrośnie brad z miski po małej ilości ciasta na stolnicę i bez podsypywania mąki rozwałkowad cienkie ciasto takie jak na pierogi i zawijad rogale. Wstawid do nagrzanego piekarnika do temp. 180 C piec 15 minut. Rogaliki polad lukrem tj. 3/4 szklanki cukru pudru 2 łyżki rumu, sok z cytryny, 2 łyżki wody utrzed z tego gęstą masę. Lukrem smarowad gorące rogaliki. 17

16 Crescent rolls of cheese Ingredients: Pie: 1 kg of flour, 500 g of margarine, 3 eggs, 1 glass of milk, 10 dkg of yeast, 4 spoonfuls of sugar, 1 teaspoon of salt Filling: 0.5 kg of white cheese, 4 spoonfuls of sugar, 1 egg, 1 vanilla sugar, 1 vanilla milk pudding Way of preparing: Dissolve yeast in the milk, add sugar and heat slightly. Put the flour into the bowl, add margarine, crack eggs, put the salt and pour yeast with milk. Make pastry as long as it starts coming off from your hand and bowl (about 15 minutes). Leave it until it grows double. Mix cheese with all ingredients on the plate ( using the fork ). When the cake grows, take small portions of it to the pastry board and without adding the flour, roll the thin cake up (like for the dumplings ) and wrap crescent shaped buns up. Put to the hot oven for temp. 180 degrees C and bake for 15 minutes. Put icing on crescent rolls i.e. 3 / 4 glass of icing sugar, 2 spoonfuls of the rum, lemon juice, 2 spoonfuls of water stir with the mass. Spread icing on hot crescent rolls. 18

17 Tradycyjna sałatka jarzynowa z majonezem Składniki: 3 ugotowane marchewki 2 ugotowane pietruszki 1 mały ugotowany seler 3-4 ogórki kiszone lub konserwowe 1 cebula 2 jajka na twardo 1 jabłko 1 puszka groszku konserwowego lub 1 puszka kukurydzy ew. 1-2 ugotowane w mundurkach ziemniaki Sos: 1 słoik majonezu sól i pieprz do smaku trochę kwaśnej śmietany ząbek czosnku sok z cytryny Sposób przygotowania: Pokrój w równą kostkę marchewki, pietruszki i seler, wymieszaj w misce. Dodaj posiekane ogórki, posiekaną i sparzoną wrzątkiem cebulę, starte na grubej tarce jabłko, pokrojone jajka (moja mama dodawała do sałatki jarzynowej ścięte białka - żółtka zużywała do robienia domowego majonezu), obrane i pokrojone w kosteczkę ziemniaki oraz osączony groszek z puszki. Połącz składniki sosu, polej sałatkę jarzynową i dokładnie, ale delikatnie wymieszaj. Odstaw sałatkę jarzynową na całą noc w chłodne miejsce, aby składniki się przegryzły. 19

18 Traditional vegetable salad with mayonnaise Ingredients: 3 cooked carrots 2 cooked parsleys 1 small cooked celery 2-4 dill pickles or tinned cucumber 1 onion 2 hard-boiled eggs 1 apple 1 can of the tinned peas or 1 can of the sweet corn or 1-2 cooked potatoes Sauce: 1 jar of mayonnaise salt and pepper little of the sour cream clove of garlic lemon juice The way of preparing: Cut the carrots, parsleys and the celery into cubes, mix in the bowl. Add: cucumbers chopped up, then onion scalded out and chopped up, grated apple, eggs cut up, potatoes peeled and cut up into cubes and drained peas. Mix ingredients of the sauce, pour the vegetable salad and gently mix. Put the vegetable salad back on the entire night into the cool place so that ingredients blend. 20

19 Pulpeciki w sosie pomidorowym Pulpeciki: 250 g mielonej wieprzowiny 250 mielonej wołowiny 1 jajko 2 łyżki świeżo startego parmezanu 1 starty ząbek czosnku pieprz i sól do smaku Sos pomidorowy: 1 cebula 2 ząbki czosnku 1 łyżka masła 1 łyżka oliwy 700 g przecieru pomidorowego szczypta cukru sól i pieprz 100 ml pełnotłustego mleka Sposób wykonania: Składniki na pulpeciki wymieszaj w dużej misce i ulep kulki wielkości orzecha włoskiego lub troszkę większe. Ułóż na tacy lub półmisku, przykryj folią i wstaw na pół godziny do lodówki. Cebulę i czosnek zmiksuj. Do garnka o grubym dnie wlej oliwę, dodaj masło i zmiksowaną mieszankę. Smaż na małym ogniu, mieszając, aż cebula i czosnek zeszklą się, ale nie zbrązowieją. Dodaj przecier, 1,5 szkl. zimnej wody, cukier, sól i pieprz i zagotuj sos. W tym momencie sos jest dośd rzadki, ale później zgęstnieje. Dodaj mleko i pulpeciki (po jednym). Nie mieszaj dopóki mięso nie zmieni koloru z różowego na brązowy. Gotuj częściowo przykryte przez 20 minut. Ponownie dopraw sos, jeżeli trzeba. 21

20 Meatballs in tomato sauce Meatballs: 250 g of minced pork 250 g of minced beef 1 egg 2 spoonful of the Parmesan freshly grated 1 clove of garlic (grated ) some pepper and salt Tomato sauce: 1 onion 2 cloves of garlic 1 spoonful of butter 1 spoonful of oil 700 g of the tomato paste a bit of sugar salt and pepper 100 ml of the whole milk Way of preparing: Mix all ingredients for meatballs in the big bowl and form balls of the size of the walnut or a bit bigger. Put on the tray, cover with the foil and put in the refrigerator for half an hour. Mix onion and the garlic with blender. To thick bottom pot pour oil,, add butter and mixed ingredients. Fry on the small fire, stiring up, as long as onion and the garlic glaze, but they don t turn brown. Add the mash, 1.5 glass of cold water, sugar, salt and pepper and boil the sauce. In this moment the sauce is quite thin, but later it will thicken. Add the milk and meatballs (one by one ). Don't stir until the meat changes the colour from pink to brown. Cook partly covered for 20 minutes. Spice the sauce, if it is necessary. 22

21 Πιλάφι με πουργοφρι Τλικά: 2 κουταλιζσ ελαιόλαδο 1/4 ποτθριοφ φιδζ 1 κουταλιά κρεμμφδι ψιλοκομμζνο 1 ποτιρι νερό 1/4 ποτθριοφ χυμό ντομάτασ 1/4 κουταλάκι αλάτι 1/2 ποτιρι πουργοφρι ειρά εργαςίασ: 1. Βάλε ςτθν κατςαρόλα το λάδι, το κρεμμφδι και το φιδζ. 2. Βάλε τα ςτθ φωτιά και ανακάτεψε για 2-3 λεπτά. 3. Πρόςκεςε το νερό, το χυμό ντομάτασ και το αλάτι. 4. Άφθςζ τα να κοχλάςουν. 5. Πρόςκεςε το πουργοφρι. Ανακάτεψε με ξφλινο κουτάλι μια δυο φορζσ. 6. Χαμιλωςε τθ φωτιά, ςκζπαςε τθν κατςαρόλα και άφθςζ το να απορροφιςει το νερό του. 7. Κατζβαςζ το από τθ φωτιά και ςκζπαςε το με κακαρι πετςζτα. Άφθςζ το για 5-10 λεπτά. 8. Βάλε το ςε φόρμα και μετά ξεφόρμαρζ το ςε πιάτο. τόλιςε με ελιζσ και μαϊντανό. 23

22 Pilafi with pourgouri Ingredients: 2 spoonfuls olive oil 1/4 glass of vermicelli 1 spoonful onion cut in small pieces 1 glass of water 1/4 glass of tomato juice 1/4 teaspoon salt 1/2 glass pourgouri (pieces of wheat) 1. Put in the saucepan the oil, the onion and the vermicelli. 2. Put it on the fire and stir for 2-3 minutes. 3. Add the water, the tomato juice and the salt. 4. Left them boil. 5. Add the pourgouri. Stir with wooden spoon two times. 6. Lower the fire, cover the saucepan and left to absorb his water. 7. Take from the fire and cover with a clean towel. Leave for 5-10 minutes. 8. Put it in a form and afterwards take out and put it in a dish. Preen with olives and parsley. 24

23 Φακζσ Τλικά: 1/2 ποτιρι φακζσ 2 ποτιρια νερό (1 για βράςιμο και 1 για ψιςιμο) 3 κουταλιζσ ρφηι γλαςζ ι καρολίνα 1/2 κουταλάκι αλάτι 2 κουταλιζσ κρεμμφδι ψιλοκομμζνο 3 κουταλιζσ ελαιόλαδο 2 κουταλιζσ λεμόνι ειρά εργαςίασ: 1. Κακάριςε και πλφνε τισ φακζσ. 2. Ρίξε τεσ ςε κατςαρόλα, πρόςκεςε ζνα ποτιρι νερό και βάλε τεσ ςτθ φωτιά για 5 λεπτά περίπου. 3. οφρωςζ τεσ και πρόςκεςε το άλλο ποτιρι νερό. 4. Κακάριςε, πλφνε και ςτράγγιςε το ρφηι. Ρίξε το ςτισ φακζσ, ανακάτεψε και άφθςζ τα να ψθκοφν. Πρόςκεςε το αλάτι. 5. Σθγάνιςε ελαφρά το κρεμμφδι με το λάδι. Πρόςκεςζ το ςτισ φακζσ. 6. Ρίξε το λεμόνι, ανακάτεψε και ςκζπαςε με πετςζτα για 10 λεπτά. 7. ζρβιρε με φρζςκα λαχανικά, ελιζσ ι γιαοφρτι. 25

24 Lentils Ingredients: 1/2 glass of lentils 2 glasses of water (1 for boiling and 1 for baking) 3 spoonfuls of rice 1/2 teaspoon salt 2 spoonfuls onion cut in small pieces 3 spoonfuls olive oil 3 spoonfuls lemon 1. Clean and wash the lentils. 2. Throw them in a saucepan, add a glass of water and put them in fire for 5 minutes. 3. Strain them and add the other glass of water. 4. Clean, wash and strain the rice. Throw it in the lentils, mix and left them to be cooked. Add the salt. 5. Fry light the onion with the oil. Added in the lentils. 6. Throw the lemon, mix and cover with a towel for 10 minutes. 7. Serve them with fresh vegetables, olives or yoghurt. 26

25 Ελιόπιτεσ Τλικά: 1 κιλό αλεφρι 4 κουταλάκια Β.Ρ. 2 φλιτηάνια αεριοφχα πορτοκαλάδα 2 φλιτηάνια λάδι (μιςό ςπορζλαιο και μιςό ελαιόλαδο) ελιζσ χωρίσ κουκοφτςι χοντροκομμζνεσ 1 δζςμθ κόλιαντρο ψιλοκομμζνο 1 κρεμμφδι ψιλοκομμζνο λίγο δυόςμο αλάτι ειρά εργαςίασ: 1. Ανάμειξε το αλεφρι με το Β.Ρ., το αλάτι, το λάδι και τθν πορτοκαλάδα και ηφμωςε να γίνει μια αφράτθ ηφμθ. 2. Άφθςε τθ ηφμθ ςκεπαςμζνθ για περίπου μια ϊρα. 3. Άνοιξε τθ ηφμθ ςε μικρζσ πίτεσ. 4. Ζνωςε τισ κομμζνεσ ελιζσ με το δυόςμο και το κρεμμφδι. 5. Βάλε λίγεσ ελιζσ ςε κάκε πίττα και τφλιξζ τεσ. Δϊςε τουσ ςχιμα μιςοφζγγαρου. 6. Βάλε τεσ ςτο ταψί και ψιςε τεσ ςε μζτριο φοφρνο, για λεπτά μζχρι να ροδοκοκκινίςουν. 27

26 Olive Pies Ingredients: 1 Kg self-raising flour 4 teaspoons Baking Powder 2 glasses fresh orange juice 2 glasses oil 2 1/2-3 glasses black olives, rinsed, stoned and chopped 1 small onion, coarsely grated 1 bunch coriander cut in small pieces dried or fresh mint salt 1. To make the dough, mix the flour with baking powder, oil, salt and orange juice as needed to make a fluffy dough. 2. You leave the dough covert for about an hour. 3. Roll out the dough into oval sheets in the size you prefer. 4. To make the filling, mix the olives with mint and onion. 5. Place some filling on each sheet and spread over the whole surface using a spoon. Roll these sheets from their wide side. 6. Bake in a preheated moderate oven for minutes or until golden brown. 28

27 Αφζλια Υλικά: Χοιρινό κρζασ κομμζνο ςε κομμάτια Κόκκινο κραςί ξθρό Κόλιανδρο ξθρό Αλάτι και πιπζρι Από το προθγοφμενο βράδυ τοποκζτθςε το κρζασ ςτο κραςί. Σθν επομζνθ μζρα τςιγάριςζ το ςε καλαμποκζλαιο να ροδοκοκκινίςει. Αφαίρεςε το λάδι και άφθςε λίγο. Πρόςκεςε το κραςί, το αλατοπίπερο και τον ξθρό κόλιανδρο τον οποίο κτφπθςεσ ςτο γουδί να ςπάςει. Ψιςε το φαγθτό ςε χαμθλι φωτιά. Όταν το κρζασ ψθκεί δυνάμωςε τθ φωτιά να μείνει με λίγο κραςί. Σο φαγθτό αυτό ςερβίρεται με πλιγοφρι, ςαλάτα και γιαοφρτι. 29

28 Afelia Ingredients: Pork meat cut in pieces Red dry wine Dry coriander Salt and pepper From the previous evening place the meat in the wine. The next day saute in popcorn oil until it becomes brown. Remove the oil and leave a little bit. Add the wine, salt and pepper and dry coriander which you had bitten to break. Cook the food in low fire. When the meat is cooked you strengthen the fire and cook until it remains with little wine. This food is served with pourgouri, salad and yoghurt. 30

29 Χαλβάσ από ςιμιγδάλι Τλικά 1 φλιτηάνι λάδι 2 φλιτηάνια ςιμιγδάλι αμφγδαλα αλεςμζνα 2 φλιτηάνια ηάχαρθ λίγθ κανζλα και γαρίφαλο 4 φλιτηάνια νερό Εκτζλεςη 1. Βάλε το λάδι να βράςει ςε μια κατςαρόλα. Καβοφρδιςε τα αλεςμζνα αμφγδαλα. Ρίξε και το ςιμιγδάλι και ανακάτεψε καλά. Πρόςκεςε αν κζλεισ λίγθ κανζλα. 2. Βράςε το νερό με τθ ηάχαρθ μζχρι να γίνει ςιρόπι. 3. Ανακάτεψε το ςιρόπι με το ςιμιγδάλι πάνω ςτθ φωτιά μζχρι να πιξει και τοποκζτθςζ το ςε μια φόρμα. Παςπάλιςε με κανζλα. 31

30 Chalvas from cemolina Ingredients: 1 cup oil 2 cups of semolina ground almonds 2 cups of sugar cinnamon and carnation 4 cups of water 1. Burn the oil in a saucepan. Fry the almonds until they become brown. Then throw the semolina and mix well. Add if you want some cinnamon. 2. Boil the water with the sugar until they become syrup. 3. Mix the syrup with the semolina on the fire until it becomes sticky and you place it in a form. Then you put it in a plate and powder with cinnamon. 32

31 Pepparkakor 1,5dl. Socker 1,5dl. Sirap 1tsk. Ingefära 3tsk. Kanel 1tsk. Nejlikor 1tsk. Kardemumma 1,5hg. Smör 2tsk. Bikarbonat 1 ägg 8,5dl. Vetemjöl Blanda socker, sirap och kryddor i en gryta och koka upp under omrörning. Tag sedan grytan från spisen och rör i smör och bikarbonat och sist ägget när det svalnat något. Blanda i vetemjölet men spara lite till utbakningen. Grädda kakorna i 200 grader. Lycka till!!! 33

32 Gingerbread 1.5 dl. Sugar 1.5 dl. Syrup 1tsk. Ginger 3tsk. Cinnamon 1tsk. Carnations 1tsk. Cardamom 1.5 hg. Butter 2tsk. Bicarbonate 1 egg 8.5 dl. Wheat flour Mix sugar, syrup and spices in a saucepan and bring to a boil while stirring. Then take the pot from the heat and stir in butter and baking soda, and finally the egg when it has cooled slightly. Mix in flour, but save some for utbakningen. Bake cookies at 200 degrees. Good luck! 34

33 Saffransbröd 1,5 liter vetemjöl 50gr. Jäst 1gr. Saffran 150gr. Margarin 1 ägg 5dl. Mjölk 1,5dl. Socker Dela sönder jästen i en skål. Smält fettet i en gryta, tillsätt mjölken och värm till 37 grader. Rör ut jästen med lite av degspadet. Tillsätt resten av degspadet, och de övriga ingredienserna. Spara lite mjöl till utbakning. Arbeta ihop till en smidig deg. Jäs degen under en handduk. Baka ut degen till bullar, låt dem jäsa i 30 minuter. Pensla med uppvispat ägg. Grädda i 225 grader ca minuter. Låt brödet kallna under en handduk. Lycka till!!!!!! 35

34 Saffron bread 1.5 liters of wheat flour 50gr. Yeast 1gr. Saffron 150gr. Margarine 1 egg 5dl. Milk 1.5 dl. Sugar Share broken yeast in a bowl. Melt the fat in a saucepan, add milk and heat to 37 degrees. Stir the yeast with a bit of milk. Add the remaining milk, and the other ingredients. Save a little flour for baking. Knead into a smooth dough. Jas dough in a towel. Bake the dough into buns, let them rise for 30 minutes. Brush with beaten egg. Bake at 225 degrees approx minutes. Let bread cool in a towel. Good luck!!!!!! 36

35 Slottsstek 6 portioner kg fransyska msk smör 1 1/2 tsk salt krm mald svartpeppar gula lökar morötter vit- eller svartpepparkorn lagerblad ansjovisfiléer msk vinäger msk sirap 2-3 dl vatten Gör så här 1. Bryn köttet runt om i smöret. Lägg över det i en gryta. Krydda med salt och peppar. Skala lök och morötter och skär i bitar. Lägg lök, morötter, pepparkorn, lagerblad och ansjovis runt steken. Tillsätt vinäger och sirap. Späd med vattnet i omgångar och efterstek under lock på svag värme ca 1 1/2 timme. Ta upp steken. 2. Skär steken i tunna skivor. 3. Sila såsen och smaka av den med salt och peppar. Späd med grädde och buljong till lagom såskonsistens. En tsk gelé är ett bra tips att avrunda smaken med. 4. Servera med kokt potatis, inlagd gurka och grönsaker. 37

36 Palace Steak 6 servings 1 kg rump-steak piece 2 tbsp butter 1 1/2 teaspoon salt 1 pinch of minced black pepper 2 yellow onions 3 carrots 5 white or black peppercorns 1 bay leaves 6 anchovy fillets 1 tbsp vinegar 1 tblsp syrup 2-3 cups water Do this 1. Brown the meat around the butter. Add over it in a pot. Season with salt and pepper. Peel the onions and carrots and cut into pieces. Add onions, carrots, peppercorns, bay leaves and anchovies around the roast. Add the vinegar and syrup. Dilute with water on tap and after frying with the lid on low heat for about 1 1/2 hours. Remove the roast. 2. Cut steak into thin slices. 3. Strain sauce and season it with salt and pepper. Dilute with cream and broth to a comfortable sause texture. A teaspoon of jelly is a good tip to round taste with. 4. Serve with boiled potatoes, pickles and vegetables. 38

37 Sillröra 20 personer Ingredienser: 6 hårdkokta ägg 5 dl creme fraiche 2 dl majonnäs 2 burkar sill 1 dl hackad gräslök 1 formfranska Börja med att hacka äggen. Rör ner creme fraiche och majonnäsen. Tillsätt den hackade sillen och gräslöken. Skär av kanterna på brödet. Ta en klick av röran och lägg på varje bröd. Gott att rosta brödet. 39

38 Herring Mixture 20 people Ingredients: 6 hard boiled eggs 5 dl creme fraiche 2 dl mayonnaise 2 cans of herring 1 dl chopped chives A French form Start by chopping the eggs. Stir in sour cream and mayonnaise. Add the chopped herring and chives. Cut the edges of the bread. Take a dollop of the mixture and place on each bread. Happy to toast the bread. 40

39 Kaviarröra 20 personer Ingredienser: 6 hårdkokta ägg 5 dl creme fraiche 2 dl majonnäs 1 tub kaviar 1 dl hackad gräslök 1 form franska Börja med att hacka äggen. Rör ner creme fraiche och majonnäs. Tillsätt kaviaren och den hackade gräslöken. Skär kanterna av brödet. Ta en klick av röran och lägg på varje bröd. Gott att rosta brödet. 41

40 Caviar Mixture 20 people Ingredients: 6 hard boiled eggs 5 dl creme fraiche 2 dl mayonnaise 1 tube of caviar 1 dl chopped chives A French form Start by chopping the eggs. Stir in sour cream and mayonnaise. Add the caviar and chopped chives. Cut the edges of the bread. Take a dollop of the mixture and place on each bread. Happy to toast the bread. 42

Basic Biscuit recipe. Podstawowy przepis Biscuit. Ingredients. Urządzenia:-

Basic Biscuit recipe. Podstawowy przepis Biscuit. Ingredients. Urządzenia:- 225g Plain Flour. 75g Icing Sugar. 125gMargarine. Basic Biscuit recipe. Podstawowy przepis Biscuit. 225g mąki pszennej. 75g cukru pudru. 125gMargarine. Additional ingredients to flavour and decorate your

Bardziej szczegółowo

appetite for poland apetyt na polskę

appetite for poland apetyt na polskę appetite for poland apetyt na polskę appetite for poland apetyt na polskę introduction wstęp Wheat swaying in the fields, apple trees in the orchards groaning under the weight of juicy, ruddycheeked fruit,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE SMAKI Świętokrzyskie Region Titbits

ŚWIĘTOKRZYSKIE SMAKI Świętokrzyskie Region Titbits ŚWIĘTOKRZYSKIE SMAKI Świętokrzyskie Region Titbits ŚWIĘTOKRZYSKIE SMAKI Świętokrzyskie Region Titbits ŚWIĘTOKRZYSKIE SMAKI Świętokrzyskie to raj dla smakoszy. Kasioki, Byki, Pasternocek, Spyrok, Pasztet

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Wiosna Spring 2014. Wiosna na talerzu. Polska żywność podbiła unijny rynek

ISSN 1232-9541. Wiosna Spring 2014. Wiosna na talerzu. Polska żywność podbiła unijny rynek ISSN 1232-9541 Wiosna Spring 2014 Wiosna na talerzu Polska żywność podbiła unijny rynek MAREK SAWICKI MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Ten rok jest w Polsce

Bardziej szczegółowo

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES SAMPLE PAGES Module 1 Module 2 Culture I Module 3 Module 4 Module 5 Culture II Module 6 Module 7 Module 8 Culture III Module 9 Module 10 Module 11 Culture IV Człowiek Dom Życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Lato Summer 2012 EURO 2012 Z POLSKĄ ŻYWNOŚCIĄ WITH POLISH FOOD

ISSN 1232-9541. Lato Summer 2012 EURO 2012 Z POLSKĄ ŻYWNOŚCIĄ WITH POLISH FOOD ISSN 1232-9541 Lato Summer 2012 EURO 2012 Z POLSKĄ ŻYWNOŚCIĄ WITH POLISH FOOD EURO 2012 z polską żywnością EURO 2012 with Polish food SSZANOWNI PAŃSTWO, To wydanie Polish Food jest wyjątkowe. Przełom

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Author: Michael Fyall Wroclaw University of Technology e-mail: michael.fyall@pwr.wroc.pl My office is room 302 in building H-4 GOALS AND OBJECTIVES OF THE COURSE: - to provide students with an overview

Bardziej szczegółowo

12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth

12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth 12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth FOOD AND EATING THE GENITIVE PLURAL (SUMMARY). COUNTING, DATES. GETTING MARRIED. Mini- lekcja: WORD ORDER Kosorożec - żca Capricorn grudzień, w grudniu

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia ISSN 1232-9541 Zima Winter 2013 Zima w kuchni Karnawałowy smakołyk Eksport rośnie w miarę jedzenia ZDJĘCIA PHOTOS BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA I STR. OKŁADKI I COVER BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA ZDJĘCIE

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Jesień Autumn 2014. Polskie jabłka. - symbol dynamicznego rozwoju. Pieniądze dla sektora owocowo-warzywnego

ISSN 1232-9541. Jesień Autumn 2014. Polskie jabłka. - symbol dynamicznego rozwoju. Pieniądze dla sektora owocowo-warzywnego ISSN 1232-9541 Jesień Autumn 2014 Polskie jabłka - symbol dynamicznego rozwoju Pieniądze dla sektora owocowo-warzywnego MAREK SAWICKI MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo stołu. The culinary heritage

Dziedzictwo stołu. The culinary heritage Mazowiecka Biblioteka Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Dziedzictwo stołu wędrówki kulinarne po obszarze mazowieckich lokalnych grup działania The culinary heritage a journey through the area of the mazovia

Bardziej szczegółowo

Hello!/Good evening! Goodbye! A table for [number of people], please. Do you accept credit cards? Do you offer vegetarian dishes?

Hello!/Good evening! Goodbye! A table for [number of people], please. Do you accept credit cards? Do you offer vegetarian dishes? Dzień dobry!/dobry wieczór! Do widzenia! Poproszę stolik dla [liczba osób] osób. Czy można płacić kartą kredytową? Czy serwują Państwo dania wegetariańskie? Chciałbym zarezerwować stolik dla [liczba osób]

Bardziej szczegółowo

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas ISSN 1232-9541 Lato Summer 2014 Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas Smak odzyskanej wolności Taste of regained freedom Marek

Bardziej szczegółowo

To invite people to dine with us is to make ourselves responsible for their well-being for as long as they are under our roofs.

To invite people to dine with us is to make ourselves responsible for their well-being for as long as they are under our roofs. Zaprosić kogoś - znaczy mieć na względzie jego szczęście przez cały czas, gdy jest pod naszym dachem. Anthelme Brillat-Savarin Fizjologia smaku (1825) To invite people to dine with us is to make ourselves

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: SŁAWY Z OKOLICY 12 FAMOUS LOCALS 13

TEMAT NUMERU: SŁAWY Z OKOLICY 12 FAMOUS LOCALS 13 c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e / f r e e m a g a z i n e #46 #WRZESIEŃ / SEPTEMBER 2010 Tam i z powrotem 4 / There And Back Again 5 (Dwa) koła w ruch! 8 / On Your Bike! 9 Wspomnienia z Raoulbury

Bardziej szczegółowo

RESTAURACJA z RESTAURANT

RESTAURACJA z RESTAURANT RESTAURACJA z RESTAURANT Mamy nadzieję, że docenicie Państwo serce i pracę włożone w każdą naszą potrawę We hope that you will appreciate all the heart and work we put into each dish... Tworząc restaurację

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Dear Guests!

Szanowni Państwo! Dear Guests! Szanowni Państwo! Dear Guests! Serdecznie witamy w naszej hotelowej restauracji. Welcome to our hotel restaurant. Szef naszej kuchni specjalizuje się w tradycyjnych polskich potrawach przyrządzonych jak

Bardziej szczegółowo

GOŚCIMY PAŃSTWA CODZIENNIE W GODZINACH OPEN EVERYDAY

GOŚCIMY PAŃSTWA CODZIENNIE W GODZINACH OPEN EVERYDAY GOŚCIMY PAŃSTWA CODZIENNIE W GODZINACH OPEN EVERYDAY PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK /MONDAY - THURSDAY/ 9.00-22.00 PIĄTEK - SOBOTA /FRIDAY - SATURDAY/ 9.00-23.00 NIEDZIELA /SUNDAY/ 10.00-22.00 WINIARNIA CZYNNA

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

MENUS POLSK I ENGLISH

MENUS POLSK I ENGLISH MENUS POLSK I ENGLISH InterContinental Warszawa Emilii Plater 49 00-125 Warszawa Poland Go to www.intercontinental.com/meetings or click here to contact us I N T RO DU C T I O N K EY Whatever the scale

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na kulinarną podróż po Europie. Nasi kucharze gotują tylko z naturalnych składników oraz najwyższej klasy produktów

Zapraszamy na kulinarną podróż po Europie. Nasi kucharze gotują tylko z naturalnych składników oraz najwyższej klasy produktów Zapraszamy na kulinarną podróż po Europie Nasi kucharze gotują tylko z naturalnych składników oraz najwyższej klasy produktów We invite You for the culinary trip across Europe Our chefs cook only with

Bardziej szczegółowo

B e BROWAR LUBICZ PONOWNIE WARZY PIWO! Lubicz Brewery is brewing again! Zapraszamy na festiwal otwarcia Browaru Lubicz. Szczegóły na str.

B e BROWAR LUBICZ PONOWNIE WARZY PIWO! Lubicz Brewery is brewing again! Zapraszamy na festiwal otwarcia Browaru Lubicz. Szczegóły na str. Gazeta a B Lubicz Browaru Gaz B G Nr I / 2015 a zet Bro e B B ow Br Lu icz L b Lubicz Brewery Magazine ub row bi B o B e re wa w e ry M cz c cz b z ubi Lu L N o. I / 2015 BRAR LUBICZ PNNIE ARZ PI! Lubicz

Bardziej szczegółowo

O naszych serach About our cheeses

O naszych serach About our cheeses ISSN 1232-9541 Wiosna Spring 2015 O naszych serach About our cheeses 关 于 我 们 的 奶 酪 Polska krajem ekologicznej żywności Poland as a country of organic food Rośnie wymiana handlowa Polski z Chinami The commercial

Bardziej szczegółowo

Logo projektu Konkurs na logo projektu E.U.R.O.P.E. był pierwszym poważnym wyzwaniem dla naszych. Project logo. The competition for the logo of the

Logo projektu Konkurs na logo projektu E.U.R.O.P.E. był pierwszym poważnym wyzwaniem dla naszych. Project logo. The competition for the logo of the ZIMA (WINTER) 2013 / 2014 NUMER (NUMBER) 1 GAZETKA PARTNERÓW PROJEKTU E.U.R.O.P.E REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU COMIUS 2013-2015 THE NEWSLETTER OF THE PROJECT E.U.R.O.P.E. PARTNERS IMEMTED UNDER COMIUS

Bardziej szczegółowo

STRONA -6- PAGE STRONA -12- PAGE

STRONA -6- PAGE STRONA -12- PAGE STRONA PAGE STRONA -6- -12- PAGE RADISSON BLU RYBY&OWOCE MORZA Fish&Seafood ZUPY/SOUPS Krem z raków Crayfish soup ser mascarpone, seler naciowy, pomidory, oliwa cytrynowa mascarpone cheese, celery, tomatoes,

Bardziej szczegółowo

Dear Readers! Miłej lektury i pięknej pogody w imieniu redakcji życzy Wszystkim. Anna Sobierańska

Dear Readers! Miłej lektury i pięknej pogody w imieniu redakcji życzy Wszystkim. Anna Sobierańska Drodzy Czytelnicy! Właśnie oddajemy do waszych rąk setny numer Nadziei. Wierzyć się nie chce, że to już 25 lat minęło od czasu, gdy powstała. Staramy się w miarę możliwości zadowolić wszystkich Czytelników:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Goście, witamy w Restauracji Hotelu Bachledówka

Szanowni Goście, witamy w Restauracji Hotelu Bachledówka Szanowni Goście, witamy w Restauracji Hotelu Bachledówka Zapraszamy na kulinarną ucztę. W autorskim menu naszej restauracji znajdą Państwo zarówno tradycyjne dania kuchni polskiej i regionalnej, jak również

Bardziej szczegółowo

SUT Silesian University of Technology PL GLIWICE01. Guide for International Students

SUT Silesian University of Technology PL GLIWICE01. Guide for International Students SUT Silesian University of Technology PL GLIWICE01 Guide for International Students Contents About the university... 4 Information for exchange students... 4 Admission procedures... 5 Academic calendar...

Bardziej szczegółowo

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

Z bogactwa natury. dajemy to co najlepsze. From the richness of nature. we give you all the best KATALOG PRODUKTÓW MROŻONYCH FROZEN PRODUCTS CATALOGUE

Z bogactwa natury. dajemy to co najlepsze. From the richness of nature. we give you all the best KATALOG PRODUKTÓW MROŻONYCH FROZEN PRODUCTS CATALOGUE Z bogactwa natury dajemy to co najlepsze From the richness of nature we give you all the best KATALOG PRODUKTÓW MROŻONYCH FROZEN PRODUCTS CATALOGUE O firmie About company o firmie Inter Europol Piekarnia

Bardziej szczegółowo