PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W RADOMIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W RADOMIU"

Transkrypt

1 WSTĘP W latach Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu, była koordynatorem projektu Comeniusa pt. Zdrowe dziecko szczęśliwe dzieciństwo, który został zrealizowany wspólnie ze szkołami z Cypru i ze Szwecji. Projekt był finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu Uczenie się przez całe życie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół. Projekt służył wymianie doświadczeo i poznawaniu warunków życia rówieśników z innych krajów, związanych ze zdrowym stylem życia poprzez: kulturę fizyczną, zdrowe odżywianie, higienę osobistą, turystykę i rekreację. Realizując projekt wspólnie z naszymi partnerami: - promowaliśmy dyscypliny sportowe, korzystnie wpływające na właściwy rozwój uczniów; - wdrażaliśmy do stosowania zdrowych nawyków w różnorodnych formach rekreacji i turystyki szkolnej i pozaszkolnej; - opracowywaliśmy zasady zdrowego żywienia, z uwzględnieniem tradycji kulinarnych krajów szkół partnerskich. Jednym z produktów koocowych naszej dwuletniej współpracy jest właśnie ta międzynarodowa książka kucharska, zawierająca przepisy zdrowych i najbardziej lubianych posiłków dla dzieci. 3

2 INTRODUCTION From 2008 to 2010 Public Primary School No. 34 in Radom, was a Comenius Project coordinator Healthy child happy childhood which was carried out together with schools from Cyprus and from Sweden. The project was financed by the Foundation of the Development of an educational system - National Agency of the Program -learning through the entire life Comenius -Partner Projects of Schools. Through the project we could exchange our experiences and know the living conditions of peers from other countries, associated with a healthy lifestyle through: the physical culture, healthy eating, the personal hygiene, the tourism and the recreation. During carrying out a project together with our partners: - we promoted sports, which are appropriate for students development ; - we implemented for applying healthy habits in different forms of the recreation and in the school and outside school tourism; - we drew principles of healthy eating, including the tradition of culinary from countries of partner schools. One of our final products of 2-year-cooperation is this international cookbook which includes the recipes of favourite and healthy dishes for children. 4

3 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W RADOMIU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu, jest szkołą uprzejmości i tolerancji. Uczy się w niej 930 uczniów w 34 oddziałach, radę pedagogiczną tworzy 72 nauczycieli. Dysponujemy: 23 salami lekcyjnymi, dwoma pracowniami komputerowymi, salami do zajęd wyrównawczych, dwoma dużymi salami gimnastycznymi, nowoczesnym boiskiem, salą do zajęd gimnastyki korekcyjnej. W szkole znajduje się również świetlica, w której dzieci odrabiają lekcje i mają szereg zajęd integracyjnych, biblioteka, a także duża jadalnia wraz z kuchnią. Zapewniamy opiekę psychologa, pedagoga, logopedy oraz pielęgniarki szkolnej. W naszej szkole realizowanych jest dużo programów innowacyjnych. Dzieci mogą rozwijad swoje zainteresowania uczestnicząc w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych humanistycznych, językowych, matematycznych, przyrodniczych, artystycznych, sportowych. Dyrektorem szkoły jest Pani mgr Danuta Kuźmiuk. 5

4 PUBLIC PRIMARY SCHOOL No. 34 IN RADOM Public primary school No. 34 in Radom, is a school of the politeness and the tolerance. There are 930 pupils in 34 classes, and 72 teachers in the teachers board. We have at our disposal: 23 classrooms, two computer rooms, a compensatory classroom, two big gyms, a modern playground, a room for classes of physiotherapy exercises. A day room, in which children are doing its homework and have integration classes is also located at school, a library, as well as a big canteen with the kitchen. We provide with the care of the psychologist, the pedagogical teacher, the speech therapist and the school nurse. At our school many innovative programs are carried out. Children can develop their interests participating in different extracurricular classes humanistic, linguistic, mathematical, natural, artistic, sports. The Headmistress of the school is Mrs Danuta Kuźmiuk. 6

5 SZKOŁA PODSTAWOWA KOKKINOTRIMITHIA Szkoła Podstawowa Kokkinotrimithia znajduje się na południowy zachód od Nikozji, 23 kilometry od centrum miasta. Została wybudowana w 1994 roku. Znajduje się w niej 8 klas, sala komputerowa, sala do techniki, sala do odrabiania lekcji, biblioteka, pokój nauczycielski, pokój dyrekcji oraz sala do publicznych wystąpieo. W szkole uczy się 146 uczniów, natomiast pracowników, wliczając w to Panią Dyrektor, jest 10. W czasie trwania obecnego roku szkolnego szkoła bierze udział w europejskim programie Uczenie się przez całe życie oraz w projekcie ekologicznym dotyczącym ochrony morza. Β ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΣΡΙΜΙΘΙΑ Σο Βϋ Δθμοτικό χολείο Κοκκινοτριμικιάσ βρίςκεται ςτα νοτιοδυτικά τθσ Λευκωςίασ, 23 χιλ. από το κζντρο τθσ πόλθσ. Σο ςχολείο χτίςτθκε το 1994 και αποτελείται από το γραφείο του διευκυντι, το γραφείο των δαςκάλων, 8 αίκουςεσ διδαςκαλίασ, βιβλιοκικθ, το κζατρο και ειδικζσ αίκουςεσ Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν, χεδιαςμοφ και Σεχνολογίασ και Οικιακισ Οικονομίασ. το ςχολείο φοιτοφν 146 παιδιά και εργάηονται 10 δάςκαλοι. Κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά το ςχολείο ςυμμετζχει ςτο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάκθςθσ» και ςε Οικολογικό Πρόγραμμα με κζμα τθν προςταςία τθσ κάλαςςασ. 7

6 KOKKINOTRIMITHIA B PRIMARY SCHOOL The Kokkinotrimithia B Primary School is located in the southwest of Nicosia, 23 kilometers from the town centre. It was built in 1994 and it consists of eight classrooms, a computer classroom, a classroom for Design and Technology, a classroom for Housekeeping lessons, a library, a teachers class, the Head s office and a Social Performances class. In the school there are 146 registered students and the staff consists of 10 teachers and the Head teacher. During the current academic year, the school participates in the European Program «Lifelong Learning» and in an Ecologic Program for the protection of the sea. 8

7 SANDVIKSSKOLAN KARLSKOGA SZWECJA Sandviksskolan liczy 13 klas. Uczy się w niej 330 uczniów w wieku od 6 do 12 lat. Kładzie ona nacisk na rekreację na świeżym powietrzu, która jest naturalną częścią pracy. Szkoła skupia się również na matematyce, jest wyposażona w nowoczesne pracownie matematyczne. W Sandviksskolan istnieje specjalna klasa przygotowawcza dla nowo przybyłych uczniów z innych krajów. Szkoła zapewnia między lekcjami wszystkim dzieciom pełnowartościowy posiłek. Sandviksskolan posiada świetlice pozalekcyjne otwarte dla uczniów zarówno przed jak i po lekcjach. Świetlice te oferują szereg zajęd rekreacyjnych oraz wspierają rozwój dzieci. Kierowanie szkołą należy do pani dyrektor Margarity Birgersson. SANDVIKSSKOLA KARLSKOGA SVERIGE Sandviksskolan har 13 klasser med 330 elever mellan 6 och 12 år. Skolan satsar på friluftsliv, vilket ska vara en naturlig del i det ordinarie skolarbetet. Skolan satsar också på matematik. Skolan har utrustats med en matematikverkstad. På Sandviksskolan finns en förberedelseklass för nyanlända elever. Skolan serverar skollunch till alla elever. Det finns också möjlighet att köpa frukost på skolan. Sandviksskolan har flera fritidshem, som är öppna före och efter skoldagen. Fritidshemmens uppgift är att komplettera skolan och erbjuda en meningsfull fritid samt stöd i elevens utveckling. Sandviksskolans ledning består av rektor Margareta Birgersson. 9

8 SANDVIKSSKOLA KARLSKOGA SWEDEN Sandviksskolan has 13 classes with 330 students aged 6 to 12 years. The school focuses on outdoor recreation, which should be a natural part of the regular school work. The school is also focusing on mathematics. The school is equipped with a mathematics workshop.at Sandviksskolan is a preparatory class for newly arrived students. School serves school lunches to all students. It is also possible to buy breakfast at school. Sandviksskolan has after-school center, which is open before and after school hours. After-school center has the task to be a supplement to the school and offer a meaningful leisure and support of development. The leadership consists of headmistress Margareta Birgersson. 10

9

10

11 Kurczak w jarzynach Składniki: filety z kurczaka - 2,3 pojedyncze, 3 strąki papryki - najlepiej 1 czerwona, 1 zielona, 1 żółta, ale mogą byd jednokolorowe, 1 seler naciowy, 1 mały seler korzeniowy, 3 cebule, 3 marchewki, 1 pietruszka, mąka pszenna, sól, pieprz, papryka w proszku, vegeta, ew. zioła, 3 łyżki oleju. Jak przyrządzid: Cebulę pokroid drobno, podsmażyd na oleju. Dodad pokrojone w kosteczkę : marchewkę, pietruszkę, papryki. Dusid pod przykrywką na małym ogniu. Po 15 min. dolad szklankę wody, dusid dalej. Po następnych 15 min. dodad seler naciowy pokrojony w kostkę i seler korzeniowy, starty na tarce o dużych oczkach. Umyd filety, pokroid w kostkę (2x2 cm) i na talerzu posypad solą, pieprzem, vegetą, papryką w proszku, ziołami. Wymieszad dobrze i odstawid. Spróbowad warzywa - jeśli są miękkie - dolad jeszcze trochę wody. Przyprawid solą, pieprzem, vegetą. Kurczakowe kawałki posypad mąką, trochę w niej obtoczyd i wrzucad na warzywa. Mieszając pogotowad na małym ogniu 10 min. Można dodad maggi, łyżeczkę koncentratu pomidorowego. 13

12 Chicken in vegetables Ingredients: - chicken breasts 2 or 3 single, - 3 peppers best to use 1 red, 1 green, 1 yellow, but can be the same colour too - 1 celery ( leaves) - 1 small celery, - 3 onions, - 3 carrots, - 1 parsley, - wheat flour, - salt, pepper, powdered pepper, vegeta, or herbs, - 3 spoonfuls of oil. How to prepare? Chop onions finely, then fry on oil. Add carrots, parsley, peppers all cut into small cubes. Simmer under the pot lid on the small fire. After 15 minutes pour a glass of water, simmer longer. After next 15 minutes add the leaves of celery and the celery, all grated. Clean fillets, cut into cubes (2 x of 2 cm) and on the plate sprinkle with salt, pepper, vegeta, powdered pepper and herbs. Mix well and put away. Taste the vegetables if they are soft - pour a bit of water. Flavour with salt, pepper, vegeta. Sprinkle chicken pieces with flour, coat a little in it and put into vegetables. Mixing up, simmer on the small fire for 10 minutes. It is possible to add some soup spice and teaspoonful of a tomato paste. 14

13 Naleśniki z serem i sezonowymi owocami Ciasto: - 25 dkg mąki - 3 jajka - szklanka mleka - szklanka wody - 75 gram masła, oleju - cukier, sól Nadzienie: - ser biały około 40 dag. - cukier waniliowy - 25 dkg owoców np. maliny, truskawki, jagody Sposób przygotowania: Przesianą mąkę wsypad do wysokiego pojemnika. Dodad jajka, odrobinę soli, płaską łyżeczkę cukru oraz mleko. Razem dobrze zmiksowad. Zmiksowaną masę rozrobid z wodą, przykrytą pozostawid na 15 minut. Na lekko natłuszczoną patelnię wylewad niewielkim czerpakiem ciasta naleśnikowe rozprowadzając je równomiernie. Smażyd po obu stronach, aż naleśnik obeschnie. Naleśniki układad na wypukłym naczyniu (odwrócony talerz). Serek biały wymieszad z cukrem waniliowym oraz owocami. Nadziewad naleśniki masą, zwijając je w ruloniki. Układamy na blaszce i wkładamy do średnio nagrzanego piekarnika na około 10minut. Można je nasmarowad masełkiem, wtedy pięknie się zrumienią. Całośd polad bitą śmietaną lub czekoladą. 15

14 Pancakes with cheese and seasonal fruit Pie: - 25 dkg of the flour - 3 eggs - glass of the milk - glass of water - 75 dkg of butter or oil - sugar, salt Filling: - white cheese - about 40 dag. - vanilla sugar - 25 dkg of fruit e.g. raspberries, strawberries, berries Way of preparing: Put the sieved flour into the high container. Add eggs, a bit of salt, a teaspoon of sugar and milk. Mix all ingredients using a blender. Pour water into mixed mass, stir it, and leave for 15 minutes under cover. On the slightly greased frying pan pour it out evenly. Fry on both sides, as long as the pancake is dry. Put pancakes on the convex dish (plate turned upside-down). Mix white cheese with vanilla sugar and fruit. Stuff pancakes with mass, rolling them up into rolls. Put on the metal plate and then to the oven of average heat for about 10 minutes. They can be greased with butter, then they will be nice brown. Can be poured with the whipped cream or the chocolate. 16

15 Rogaliki z sera Składniki: Ciasto: Nadzienie: 1 kg mąki, 0,5 kg sera białego, 2 kostki margaryny, 4 łyżki cukru, 3 jajka, 1 jajko, 1 szklanka mleka, 1 cukier waniliowy, 10 dkg drożdży, 1 budyo waniliowy. 4 łyżki cukru, 1 płaska łyżeczka soli. Sposób wykonania: Drożdże rozpuścid w mleku, dodad cukier i lekko podgrzad. Do miski wsypad mąkę, dodad margarynę, wbid jajka, wsypad sól i wlad rozczyn drożdżowy. Wyrabiad ciasto aż zacznie odstawad od ręki i miski (około 15 min). Odstawid do wyrośnięcia (aż podwoi objętośd). Ser wyrobid na talerzu widelcem ze wszystkimi składnikami. Gdy ciasto wyrośnie brad z miski po małej ilości ciasta na stolnicę i bez podsypywania mąki rozwałkowad cienkie ciasto takie jak na pierogi i zawijad rogale. Wstawid do nagrzanego piekarnika do temp. 180 C piec 15 minut. Rogaliki polad lukrem tj. 3/4 szklanki cukru pudru 2 łyżki rumu, sok z cytryny, 2 łyżki wody utrzed z tego gęstą masę. Lukrem smarowad gorące rogaliki. 17

16 Crescent rolls of cheese Ingredients: Pie: 1 kg of flour, 500 g of margarine, 3 eggs, 1 glass of milk, 10 dkg of yeast, 4 spoonfuls of sugar, 1 teaspoon of salt Filling: 0.5 kg of white cheese, 4 spoonfuls of sugar, 1 egg, 1 vanilla sugar, 1 vanilla milk pudding Way of preparing: Dissolve yeast in the milk, add sugar and heat slightly. Put the flour into the bowl, add margarine, crack eggs, put the salt and pour yeast with milk. Make pastry as long as it starts coming off from your hand and bowl (about 15 minutes). Leave it until it grows double. Mix cheese with all ingredients on the plate ( using the fork ). When the cake grows, take small portions of it to the pastry board and without adding the flour, roll the thin cake up (like for the dumplings ) and wrap crescent shaped buns up. Put to the hot oven for temp. 180 degrees C and bake for 15 minutes. Put icing on crescent rolls i.e. 3 / 4 glass of icing sugar, 2 spoonfuls of the rum, lemon juice, 2 spoonfuls of water stir with the mass. Spread icing on hot crescent rolls. 18

17 Tradycyjna sałatka jarzynowa z majonezem Składniki: 3 ugotowane marchewki 2 ugotowane pietruszki 1 mały ugotowany seler 3-4 ogórki kiszone lub konserwowe 1 cebula 2 jajka na twardo 1 jabłko 1 puszka groszku konserwowego lub 1 puszka kukurydzy ew. 1-2 ugotowane w mundurkach ziemniaki Sos: 1 słoik majonezu sól i pieprz do smaku trochę kwaśnej śmietany ząbek czosnku sok z cytryny Sposób przygotowania: Pokrój w równą kostkę marchewki, pietruszki i seler, wymieszaj w misce. Dodaj posiekane ogórki, posiekaną i sparzoną wrzątkiem cebulę, starte na grubej tarce jabłko, pokrojone jajka (moja mama dodawała do sałatki jarzynowej ścięte białka - żółtka zużywała do robienia domowego majonezu), obrane i pokrojone w kosteczkę ziemniaki oraz osączony groszek z puszki. Połącz składniki sosu, polej sałatkę jarzynową i dokładnie, ale delikatnie wymieszaj. Odstaw sałatkę jarzynową na całą noc w chłodne miejsce, aby składniki się przegryzły. 19

18 Traditional vegetable salad with mayonnaise Ingredients: 3 cooked carrots 2 cooked parsleys 1 small cooked celery 2-4 dill pickles or tinned cucumber 1 onion 2 hard-boiled eggs 1 apple 1 can of the tinned peas or 1 can of the sweet corn or 1-2 cooked potatoes Sauce: 1 jar of mayonnaise salt and pepper little of the sour cream clove of garlic lemon juice The way of preparing: Cut the carrots, parsleys and the celery into cubes, mix in the bowl. Add: cucumbers chopped up, then onion scalded out and chopped up, grated apple, eggs cut up, potatoes peeled and cut up into cubes and drained peas. Mix ingredients of the sauce, pour the vegetable salad and gently mix. Put the vegetable salad back on the entire night into the cool place so that ingredients blend. 20

19 Pulpeciki w sosie pomidorowym Pulpeciki: 250 g mielonej wieprzowiny 250 mielonej wołowiny 1 jajko 2 łyżki świeżo startego parmezanu 1 starty ząbek czosnku pieprz i sól do smaku Sos pomidorowy: 1 cebula 2 ząbki czosnku 1 łyżka masła 1 łyżka oliwy 700 g przecieru pomidorowego szczypta cukru sól i pieprz 100 ml pełnotłustego mleka Sposób wykonania: Składniki na pulpeciki wymieszaj w dużej misce i ulep kulki wielkości orzecha włoskiego lub troszkę większe. Ułóż na tacy lub półmisku, przykryj folią i wstaw na pół godziny do lodówki. Cebulę i czosnek zmiksuj. Do garnka o grubym dnie wlej oliwę, dodaj masło i zmiksowaną mieszankę. Smaż na małym ogniu, mieszając, aż cebula i czosnek zeszklą się, ale nie zbrązowieją. Dodaj przecier, 1,5 szkl. zimnej wody, cukier, sól i pieprz i zagotuj sos. W tym momencie sos jest dośd rzadki, ale później zgęstnieje. Dodaj mleko i pulpeciki (po jednym). Nie mieszaj dopóki mięso nie zmieni koloru z różowego na brązowy. Gotuj częściowo przykryte przez 20 minut. Ponownie dopraw sos, jeżeli trzeba. 21

20 Meatballs in tomato sauce Meatballs: 250 g of minced pork 250 g of minced beef 1 egg 2 spoonful of the Parmesan freshly grated 1 clove of garlic (grated ) some pepper and salt Tomato sauce: 1 onion 2 cloves of garlic 1 spoonful of butter 1 spoonful of oil 700 g of the tomato paste a bit of sugar salt and pepper 100 ml of the whole milk Way of preparing: Mix all ingredients for meatballs in the big bowl and form balls of the size of the walnut or a bit bigger. Put on the tray, cover with the foil and put in the refrigerator for half an hour. Mix onion and the garlic with blender. To thick bottom pot pour oil,, add butter and mixed ingredients. Fry on the small fire, stiring up, as long as onion and the garlic glaze, but they don t turn brown. Add the mash, 1.5 glass of cold water, sugar, salt and pepper and boil the sauce. In this moment the sauce is quite thin, but later it will thicken. Add the milk and meatballs (one by one ). Don't stir until the meat changes the colour from pink to brown. Cook partly covered for 20 minutes. Spice the sauce, if it is necessary. 22

21 Πιλάφι με πουργοφρι Τλικά: 2 κουταλιζσ ελαιόλαδο 1/4 ποτθριοφ φιδζ 1 κουταλιά κρεμμφδι ψιλοκομμζνο 1 ποτιρι νερό 1/4 ποτθριοφ χυμό ντομάτασ 1/4 κουταλάκι αλάτι 1/2 ποτιρι πουργοφρι ειρά εργαςίασ: 1. Βάλε ςτθν κατςαρόλα το λάδι, το κρεμμφδι και το φιδζ. 2. Βάλε τα ςτθ φωτιά και ανακάτεψε για 2-3 λεπτά. 3. Πρόςκεςε το νερό, το χυμό ντομάτασ και το αλάτι. 4. Άφθςζ τα να κοχλάςουν. 5. Πρόςκεςε το πουργοφρι. Ανακάτεψε με ξφλινο κουτάλι μια δυο φορζσ. 6. Χαμιλωςε τθ φωτιά, ςκζπαςε τθν κατςαρόλα και άφθςζ το να απορροφιςει το νερό του. 7. Κατζβαςζ το από τθ φωτιά και ςκζπαςε το με κακαρι πετςζτα. Άφθςζ το για 5-10 λεπτά. 8. Βάλε το ςε φόρμα και μετά ξεφόρμαρζ το ςε πιάτο. τόλιςε με ελιζσ και μαϊντανό. 23

22 Pilafi with pourgouri Ingredients: 2 spoonfuls olive oil 1/4 glass of vermicelli 1 spoonful onion cut in small pieces 1 glass of water 1/4 glass of tomato juice 1/4 teaspoon salt 1/2 glass pourgouri (pieces of wheat) 1. Put in the saucepan the oil, the onion and the vermicelli. 2. Put it on the fire and stir for 2-3 minutes. 3. Add the water, the tomato juice and the salt. 4. Left them boil. 5. Add the pourgouri. Stir with wooden spoon two times. 6. Lower the fire, cover the saucepan and left to absorb his water. 7. Take from the fire and cover with a clean towel. Leave for 5-10 minutes. 8. Put it in a form and afterwards take out and put it in a dish. Preen with olives and parsley. 24

23 Φακζσ Τλικά: 1/2 ποτιρι φακζσ 2 ποτιρια νερό (1 για βράςιμο και 1 για ψιςιμο) 3 κουταλιζσ ρφηι γλαςζ ι καρολίνα 1/2 κουταλάκι αλάτι 2 κουταλιζσ κρεμμφδι ψιλοκομμζνο 3 κουταλιζσ ελαιόλαδο 2 κουταλιζσ λεμόνι ειρά εργαςίασ: 1. Κακάριςε και πλφνε τισ φακζσ. 2. Ρίξε τεσ ςε κατςαρόλα, πρόςκεςε ζνα ποτιρι νερό και βάλε τεσ ςτθ φωτιά για 5 λεπτά περίπου. 3. οφρωςζ τεσ και πρόςκεςε το άλλο ποτιρι νερό. 4. Κακάριςε, πλφνε και ςτράγγιςε το ρφηι. Ρίξε το ςτισ φακζσ, ανακάτεψε και άφθςζ τα να ψθκοφν. Πρόςκεςε το αλάτι. 5. Σθγάνιςε ελαφρά το κρεμμφδι με το λάδι. Πρόςκεςζ το ςτισ φακζσ. 6. Ρίξε το λεμόνι, ανακάτεψε και ςκζπαςε με πετςζτα για 10 λεπτά. 7. ζρβιρε με φρζςκα λαχανικά, ελιζσ ι γιαοφρτι. 25

24 Lentils Ingredients: 1/2 glass of lentils 2 glasses of water (1 for boiling and 1 for baking) 3 spoonfuls of rice 1/2 teaspoon salt 2 spoonfuls onion cut in small pieces 3 spoonfuls olive oil 3 spoonfuls lemon 1. Clean and wash the lentils. 2. Throw them in a saucepan, add a glass of water and put them in fire for 5 minutes. 3. Strain them and add the other glass of water. 4. Clean, wash and strain the rice. Throw it in the lentils, mix and left them to be cooked. Add the salt. 5. Fry light the onion with the oil. Added in the lentils. 6. Throw the lemon, mix and cover with a towel for 10 minutes. 7. Serve them with fresh vegetables, olives or yoghurt. 26

25 Ελιόπιτεσ Τλικά: 1 κιλό αλεφρι 4 κουταλάκια Β.Ρ. 2 φλιτηάνια αεριοφχα πορτοκαλάδα 2 φλιτηάνια λάδι (μιςό ςπορζλαιο και μιςό ελαιόλαδο) ελιζσ χωρίσ κουκοφτςι χοντροκομμζνεσ 1 δζςμθ κόλιαντρο ψιλοκομμζνο 1 κρεμμφδι ψιλοκομμζνο λίγο δυόςμο αλάτι ειρά εργαςίασ: 1. Ανάμειξε το αλεφρι με το Β.Ρ., το αλάτι, το λάδι και τθν πορτοκαλάδα και ηφμωςε να γίνει μια αφράτθ ηφμθ. 2. Άφθςε τθ ηφμθ ςκεπαςμζνθ για περίπου μια ϊρα. 3. Άνοιξε τθ ηφμθ ςε μικρζσ πίτεσ. 4. Ζνωςε τισ κομμζνεσ ελιζσ με το δυόςμο και το κρεμμφδι. 5. Βάλε λίγεσ ελιζσ ςε κάκε πίττα και τφλιξζ τεσ. Δϊςε τουσ ςχιμα μιςοφζγγαρου. 6. Βάλε τεσ ςτο ταψί και ψιςε τεσ ςε μζτριο φοφρνο, για λεπτά μζχρι να ροδοκοκκινίςουν. 27

26 Olive Pies Ingredients: 1 Kg self-raising flour 4 teaspoons Baking Powder 2 glasses fresh orange juice 2 glasses oil 2 1/2-3 glasses black olives, rinsed, stoned and chopped 1 small onion, coarsely grated 1 bunch coriander cut in small pieces dried or fresh mint salt 1. To make the dough, mix the flour with baking powder, oil, salt and orange juice as needed to make a fluffy dough. 2. You leave the dough covert for about an hour. 3. Roll out the dough into oval sheets in the size you prefer. 4. To make the filling, mix the olives with mint and onion. 5. Place some filling on each sheet and spread over the whole surface using a spoon. Roll these sheets from their wide side. 6. Bake in a preheated moderate oven for minutes or until golden brown. 28

27 Αφζλια Υλικά: Χοιρινό κρζασ κομμζνο ςε κομμάτια Κόκκινο κραςί ξθρό Κόλιανδρο ξθρό Αλάτι και πιπζρι Από το προθγοφμενο βράδυ τοποκζτθςε το κρζασ ςτο κραςί. Σθν επομζνθ μζρα τςιγάριςζ το ςε καλαμποκζλαιο να ροδοκοκκινίςει. Αφαίρεςε το λάδι και άφθςε λίγο. Πρόςκεςε το κραςί, το αλατοπίπερο και τον ξθρό κόλιανδρο τον οποίο κτφπθςεσ ςτο γουδί να ςπάςει. Ψιςε το φαγθτό ςε χαμθλι φωτιά. Όταν το κρζασ ψθκεί δυνάμωςε τθ φωτιά να μείνει με λίγο κραςί. Σο φαγθτό αυτό ςερβίρεται με πλιγοφρι, ςαλάτα και γιαοφρτι. 29

28 Afelia Ingredients: Pork meat cut in pieces Red dry wine Dry coriander Salt and pepper From the previous evening place the meat in the wine. The next day saute in popcorn oil until it becomes brown. Remove the oil and leave a little bit. Add the wine, salt and pepper and dry coriander which you had bitten to break. Cook the food in low fire. When the meat is cooked you strengthen the fire and cook until it remains with little wine. This food is served with pourgouri, salad and yoghurt. 30

29 Χαλβάσ από ςιμιγδάλι Τλικά 1 φλιτηάνι λάδι 2 φλιτηάνια ςιμιγδάλι αμφγδαλα αλεςμζνα 2 φλιτηάνια ηάχαρθ λίγθ κανζλα και γαρίφαλο 4 φλιτηάνια νερό Εκτζλεςη 1. Βάλε το λάδι να βράςει ςε μια κατςαρόλα. Καβοφρδιςε τα αλεςμζνα αμφγδαλα. Ρίξε και το ςιμιγδάλι και ανακάτεψε καλά. Πρόςκεςε αν κζλεισ λίγθ κανζλα. 2. Βράςε το νερό με τθ ηάχαρθ μζχρι να γίνει ςιρόπι. 3. Ανακάτεψε το ςιρόπι με το ςιμιγδάλι πάνω ςτθ φωτιά μζχρι να πιξει και τοποκζτθςζ το ςε μια φόρμα. Παςπάλιςε με κανζλα. 31

30 Chalvas from cemolina Ingredients: 1 cup oil 2 cups of semolina ground almonds 2 cups of sugar cinnamon and carnation 4 cups of water 1. Burn the oil in a saucepan. Fry the almonds until they become brown. Then throw the semolina and mix well. Add if you want some cinnamon. 2. Boil the water with the sugar until they become syrup. 3. Mix the syrup with the semolina on the fire until it becomes sticky and you place it in a form. Then you put it in a plate and powder with cinnamon. 32

31 Pepparkakor 1,5dl. Socker 1,5dl. Sirap 1tsk. Ingefära 3tsk. Kanel 1tsk. Nejlikor 1tsk. Kardemumma 1,5hg. Smör 2tsk. Bikarbonat 1 ägg 8,5dl. Vetemjöl Blanda socker, sirap och kryddor i en gryta och koka upp under omrörning. Tag sedan grytan från spisen och rör i smör och bikarbonat och sist ägget när det svalnat något. Blanda i vetemjölet men spara lite till utbakningen. Grädda kakorna i 200 grader. Lycka till!!! 33

32 Gingerbread 1.5 dl. Sugar 1.5 dl. Syrup 1tsk. Ginger 3tsk. Cinnamon 1tsk. Carnations 1tsk. Cardamom 1.5 hg. Butter 2tsk. Bicarbonate 1 egg 8.5 dl. Wheat flour Mix sugar, syrup and spices in a saucepan and bring to a boil while stirring. Then take the pot from the heat and stir in butter and baking soda, and finally the egg when it has cooled slightly. Mix in flour, but save some for utbakningen. Bake cookies at 200 degrees. Good luck! 34

33 Saffransbröd 1,5 liter vetemjöl 50gr. Jäst 1gr. Saffran 150gr. Margarin 1 ägg 5dl. Mjölk 1,5dl. Socker Dela sönder jästen i en skål. Smält fettet i en gryta, tillsätt mjölken och värm till 37 grader. Rör ut jästen med lite av degspadet. Tillsätt resten av degspadet, och de övriga ingredienserna. Spara lite mjöl till utbakning. Arbeta ihop till en smidig deg. Jäs degen under en handduk. Baka ut degen till bullar, låt dem jäsa i 30 minuter. Pensla med uppvispat ägg. Grädda i 225 grader ca minuter. Låt brödet kallna under en handduk. Lycka till!!!!!! 35

34 Saffron bread 1.5 liters of wheat flour 50gr. Yeast 1gr. Saffron 150gr. Margarine 1 egg 5dl. Milk 1.5 dl. Sugar Share broken yeast in a bowl. Melt the fat in a saucepan, add milk and heat to 37 degrees. Stir the yeast with a bit of milk. Add the remaining milk, and the other ingredients. Save a little flour for baking. Knead into a smooth dough. Jas dough in a towel. Bake the dough into buns, let them rise for 30 minutes. Brush with beaten egg. Bake at 225 degrees approx minutes. Let bread cool in a towel. Good luck!!!!!! 36

35 Slottsstek 6 portioner kg fransyska msk smör 1 1/2 tsk salt krm mald svartpeppar gula lökar morötter vit- eller svartpepparkorn lagerblad ansjovisfiléer msk vinäger msk sirap 2-3 dl vatten Gör så här 1. Bryn köttet runt om i smöret. Lägg över det i en gryta. Krydda med salt och peppar. Skala lök och morötter och skär i bitar. Lägg lök, morötter, pepparkorn, lagerblad och ansjovis runt steken. Tillsätt vinäger och sirap. Späd med vattnet i omgångar och efterstek under lock på svag värme ca 1 1/2 timme. Ta upp steken. 2. Skär steken i tunna skivor. 3. Sila såsen och smaka av den med salt och peppar. Späd med grädde och buljong till lagom såskonsistens. En tsk gelé är ett bra tips att avrunda smaken med. 4. Servera med kokt potatis, inlagd gurka och grönsaker. 37

36 Palace Steak 6 servings 1 kg rump-steak piece 2 tbsp butter 1 1/2 teaspoon salt 1 pinch of minced black pepper 2 yellow onions 3 carrots 5 white or black peppercorns 1 bay leaves 6 anchovy fillets 1 tbsp vinegar 1 tblsp syrup 2-3 cups water Do this 1. Brown the meat around the butter. Add over it in a pot. Season with salt and pepper. Peel the onions and carrots and cut into pieces. Add onions, carrots, peppercorns, bay leaves and anchovies around the roast. Add the vinegar and syrup. Dilute with water on tap and after frying with the lid on low heat for about 1 1/2 hours. Remove the roast. 2. Cut steak into thin slices. 3. Strain sauce and season it with salt and pepper. Dilute with cream and broth to a comfortable sause texture. A teaspoon of jelly is a good tip to round taste with. 4. Serve with boiled potatoes, pickles and vegetables. 38

37 Sillröra 20 personer Ingredienser: 6 hårdkokta ägg 5 dl creme fraiche 2 dl majonnäs 2 burkar sill 1 dl hackad gräslök 1 formfranska Börja med att hacka äggen. Rör ner creme fraiche och majonnäsen. Tillsätt den hackade sillen och gräslöken. Skär av kanterna på brödet. Ta en klick av röran och lägg på varje bröd. Gott att rosta brödet. 39

38 Herring Mixture 20 people Ingredients: 6 hard boiled eggs 5 dl creme fraiche 2 dl mayonnaise 2 cans of herring 1 dl chopped chives A French form Start by chopping the eggs. Stir in sour cream and mayonnaise. Add the chopped herring and chives. Cut the edges of the bread. Take a dollop of the mixture and place on each bread. Happy to toast the bread. 40

39 Kaviarröra 20 personer Ingredienser: 6 hårdkokta ägg 5 dl creme fraiche 2 dl majonnäs 1 tub kaviar 1 dl hackad gräslök 1 form franska Börja med att hacka äggen. Rör ner creme fraiche och majonnäs. Tillsätt kaviaren och den hackade gräslöken. Skär kanterna av brödet. Ta en klick av röran och lägg på varje bröd. Gott att rosta brödet. 41

40 Caviar Mixture 20 people Ingredients: 6 hard boiled eggs 5 dl creme fraiche 2 dl mayonnaise 1 tube of caviar 1 dl chopped chives A French form Start by chopping the eggs. Stir in sour cream and mayonnaise. Add the caviar and chopped chives. Cut the edges of the bread. Take a dollop of the mixture and place on each bread. Happy to toast the bread. 42

w galarecie Składniki:

w galarecie Składniki: Karp w galarecie Składniki: sprawiony karp (ok. 1 kg) pęczek włoszczyzny 2 cebule kilka ziarenek ziela angielskiego i pieprzu listek laurowy sól cukier 2 białka 2 łyżki octu 2 łyżeczki żelatyny koperek,

Bardziej szczegółowo

DIETETYCZNE PRZEPISY angielsko-polskie

DIETETYCZNE PRZEPISY angielsko-polskie DIETETYCZNE PRZEPISY angielsko-polskie Dietary chicken nuggets Ingredients: One medium-sized chicken fillet - 200g 1 cup buttermilk 1.5% cup of whole-grain wheat flakes 3 tablespoons plain flour 3 tablespoons

Bardziej szczegółowo

Składniki: Ciasto. Nadzienie

Składniki: Ciasto. Nadzienie Szarlotka Ciasto W dużej misce zmieszać wszystkie składniki. Wyrobić ciasto ręką, aż uzyska gładką konsystencję. Podzielić ciasto na dwie równe części, obie zawinąć w papier (pergamin) i włożyć do zamrażalnika

Bardziej szczegółowo

Kotlety mielone. Składniki:

Kotlety mielone. Składniki: Kotlety mielone Opłukane mięso należy pokroić w kostkę i zmielić. Obrać cebulę i czosnek, i także zmielić. Bułkę namoczyć w wodzie lub mleku, dodać do mięsa. Doprawić solą i pieprzem. Dodać jajo, na końcu

Bardziej szczegółowo

Zupa ogórkowa. Składniki:

Zupa ogórkowa. Składniki: Zupa ogórkowa Włóż do garnka opłukane mięso i zagotuj. Dodaj szczyptę soli, ziele angielskie i listek laurowy. Kiedy woda zacznie wrzeć dodaj do wywaru obrane i pokrojone warzywa: pietruszkę, seler, marchewkę,

Bardziej szczegółowo

MERCİMEK ÇORBASI (zupa z soczewicy)

MERCİMEK ÇORBASI (zupa z soczewicy) MERCİMEK ÇORBASI (zupa z soczewicy) porcja dla 4 osób 1 szklanka czerwonej soczewicy 1 mała marchewka 1 mały ziemniak 1 mała cebula 1 ząbek czosnku 4,5 szklanki wody sól pieprz Sos: 1 łyżka masła pół łyżeczki

Bardziej szczegółowo

pizza dough Ingredients Directions:

pizza dough Ingredients Directions: pizza dough Ingredients 1kg strong white bread flour 1 level tablespoon fine sea salt 2 x 7g sachets of dried yeast 1 tablespoon golden caster sugar 4 tablespoons extra virgin olive oil 650ml lukewarm

Bardziej szczegółowo

Pronounced USH-KAH, it is customary to serve these little tortelinni-like dumplings with the Christmas Eve barszcz Prepare the stuffing: Ingredients:

Pronounced USH-KAH, it is customary to serve these little tortelinni-like dumplings with the Christmas Eve barszcz Prepare the stuffing: Ingredients: Little Ears Dumplings Pronounced USH-KAH, it is customary to serve these little tortelinni-like dumplings with the Christmas Eve barszcz Prepare the stuffing: Ingredients: 10oz. (300g) mushrooms, 4oz.

Bardziej szczegółowo

Basic Biscuit recipe. Podstawowy przepis Biscuit. Ingredients. Urządzenia:-

Basic Biscuit recipe. Podstawowy przepis Biscuit. Ingredients. Urządzenia:- 225g Plain Flour. 75g Icing Sugar. 125gMargarine. Basic Biscuit recipe. Podstawowy przepis Biscuit. 225g mąki pszennej. 75g cukru pudru. 125gMargarine. Additional ingredients to flavour and decorate your

Bardziej szczegółowo

Przepisy z czerwoną palmą

Przepisy z czerwoną palmą Przepisy z czerwoną palmą Dorota D.K. Kornas 1. ŚLEDZIE Z OLEJEM Z CZERWONEJ PALMY 10min 2-4 płaty słonych śledzi -3 nieduże cebule -½ szklanki bio oleju z czerwonej palmy Ölmühle Solling Śledzie należy

Bardziej szczegółowo

SAŁATKA WARZYWNA: SKŁADNIKI:

SAŁATKA WARZYWNA: SKŁADNIKI: Książka kucharska SAŁATKA WARZYWNA: SKŁADNIKI: 2 duże ziemniaki 4 duże marchewki 2 duże pietruszki 1 średni seler 1 puszka groszku 1 puszka kukurydzy 2 średnie cebule 4 ogórki kiszone majonez sól i pieprz

Bardziej szczegółowo

Drugie śniadanie - zdrowe przepisy na cały tydzień

Drugie śniadanie - zdrowe przepisy na cały tydzień Drugie śniadanie - zdrowe przepisy na cały tydzień To już drugi wpis w kategorii szybkich i smacznych pomysłów na lunchboxy. Tym razem przygotowałam dla Was kilka pomysłów na zdrowe i pożywne drugie śniadanie.

Bardziej szczegółowo

Dziś w numerze: WAKACYJNA KSIĄŻKA KUCHARSKA

Dziś w numerze: WAKACYJNA KSIĄŻKA KUCHARSKA Dziś w numerze: WAKACYJNA KSIĄŻKA KUCHARSKA -jajka (trzy) -cukier (pół szklanki) -mąka (pół szklanki) -cytryna (pół) Babeczki cytrynowe Składniki są, pieczemy! Oddziel żółtka od białek i ubij białka z

Bardziej szczegółowo

Składniki: Placuszki:

Składniki: Placuszki: Aromatyczne placuszki z pieczonej papryki z ciecierzycą i pokruszonym serem feta podane z jogurtem naturalnym z dodatkiem świeżej kolendry i limonki. Ciecierzycę dodałam w całości, ale jeśli chcecie to

Bardziej szczegółowo

DANIA Z MIĘS KOTLETY Z PIECZARKAMI I ŻÓŁTYM SEREM SKŁADNIKI:

DANIA Z MIĘS KOTLETY Z PIECZARKAMI I ŻÓŁTYM SEREM SKŁADNIKI: przepisy kucharskie, kulinarne, dania z mięs DANIA Z MIĘS KOTLETY Z PIECZARKAMI I ŻÓŁTYM SEREM 0,5 kg.filetów drobiowych 2 jajka 20 dag.żółtego sera 20 dag. pieczarek 1 cebula sól pieprz tłuszcz bułka

Bardziej szczegółowo

Polish traditional recipes

Polish traditional recipes 1 Polish traditional recipes Polish traditional recipes 1. Rosół Chicken soup 2. Kapuśniak Sauerkraft soup 3. Grochówka Pea soup 4. Barszcz Beatroot soup 5. Bigos Hunter's Stew 6. Pierogi Dumplings 7.

Bardziej szczegółowo

Rozgrzewająca, aromatyczna zupa z kapustą, bez dodatku ziemniaków, za to wybornie smakuje z białym pieczywem. Polecam na chłodne popołudnia.

Rozgrzewająca, aromatyczna zupa z kapustą, bez dodatku ziemniaków, za to wybornie smakuje z białym pieczywem. Polecam na chłodne popołudnia. Zupa z białą kapustą Rozgrzewająca, aromatyczna zupa z kapustą, bez dodatku ziemniaków, za to wybornie smakuje z białym pieczywem. Polecam na chłodne popołudnia. pół główki białej kapusty (średniej wielkości)

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Kuchnia. Pierogi. Ciasto na pierogi. Farsz na Ruskie. Składniki. Przygotowanie. Składniki. Przygotowanie

POLSKA. Kuchnia. Pierogi. Ciasto na pierogi. Farsz na Ruskie. Składniki. Przygotowanie. Składniki. Przygotowanie Kuchnia POLSKA Pierogi Ciasto na pierogi 200g mąki 130ml wody dwie szczypty soli 1. Zagotuj wodę z masłem. 2. Wlewaj powoli do miski z mąką i solą, mieszaj do momentu, aż wszystkie składniki się połączą.

Bardziej szczegółowo

Drożdżowa babka z ugotowanymi ziemniakami

Drożdżowa babka z ugotowanymi ziemniakami Drożdżowa babka z ugotowanymi ziemniakami Nietypowa babka, która świetnie wychodzi od lat mojej mamie. W tym roku również pojawiła się na Wielkanocnym stole Agnieszka Kuśmierz - 400g mąki pszennej - 1

Bardziej szczegółowo

BiOoaza ŻYWNOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATEM JAKOŚCI ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO CERTIFIED ECOLOGICAL FARMING FOOD PRODUCTS

BiOoaza ŻYWNOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATEM JAKOŚCI ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO CERTIFIED ECOLOGICAL FARMING FOOD PRODUCTS BiOoaza BiOoaza ŻYWNOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATEM JAKOŚCI ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO CERTIFIED ECOLOGICAL FARMING FOOD PRODUCTS 2 BULION WARZYWNY BEZ DROŻDŻY INSTANT VEGETABLE BROTH WITHOUT YEAST EXTRACT

Bardziej szczegółowo

Zupa jarzynowa z pęczakiem

Zupa jarzynowa z pęczakiem 55 0 Zupa jarzynowa z pęczakiem 00 g pęczaku 3 duże pomidory 2 marchewki 2 łodygi selera naciowego 2 ząbki czosnku kalarepka 2 łyżki oleju rzepakowego łyżeczka sosu sojowego jasnego,2 l gorącego bulionu

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY UCZNIÓW KLAS VI NA CIASTO DYNIOWE

PRZEPISY UCZNIÓW KLAS VI NA CIASTO DYNIOWE PRZEPISY UCZNIÓW KLAS VI NA CIASTO DYNIOWE Wojtek Strojny - klasa VI a Placek z dynią 4 jajka 1,5 szklanki cukru 3/4 szklanki oliwy 2 szklanki mąki 2 szklanki startej dyni 3łyżki przyprawy korzennej 1

Bardziej szczegółowo

Rozsmakuj się w WARS ie Have a taste for WARS

Rozsmakuj się w WARS ie Have a taste for WARS Rozsmakuj się w WARS ie Have a taste for WARS Naturalne/Natural Składniki kupujemy tylko od sprawdzonych dostawców We buy ingredients from proven suppliers only Świeże/Fresh Dania są przygotowywane tuż

Bardziej szczegółowo

6 LETNICH CHŁODNIKÓW, KTÓRYCH MUSISZ SPRÓBOWAĆ

6 LETNICH CHŁODNIKÓW, KTÓRYCH MUSISZ SPRÓBOWAĆ 6 LETNICH CHŁODNIKÓW, KTÓRYCH MUSISZ SPRÓBOWAĆ Chłodnik jabłkowo selerowy 90 minut 6 osób Łatwe średni seler 1 sztuka Bulion na włoszczyźnie Knorr 2 sztuki zielone jabłka 3 sztuki cebule 2 sztuki starta

Bardziej szczegółowo

2. Warzywa obieramy, myjemy, dodajemy do wywaru z kurczakiem. Lekko doprawiamy.

2. Warzywa obieramy, myjemy, dodajemy do wywaru z kurczakiem. Lekko doprawiamy. Potrawka z kurczaka Lekkostrawna i pyszna zarówno z ziemniakami, jak i makaronem i ryżem. Przy tym prosta w przygotowaniu, nie wymaga długich godzin w kuchni, ani szczególnych umiejętności. A co najważniejsze:

Bardziej szczegółowo

Ryż zapiekany z kurczakiem

Ryż zapiekany z kurczakiem Ryż zapiekany z kurczakiem Coś dla smakoszy chińskiego ryżu na słodko. Mimo, że z mięsem, ma łagodny posmak słodyczy dzięki dodatkowi miodu. Stosunkowo niewielka ilość tłuszczu sprawia, że potrawa jest

Bardziej szczegółowo

S1 Jednostka 1 Przepisy

S1 Jednostka 1 Przepisy S1 Jednostka 1 Przepisy 1. Kanapka i koktajl mleczny 2. Sałatka owocowa 3. Szybka pizza 4. Zupa jarzynowa 5. Królewskie babeczki 6. Słodkie bułeczki Koktajl Mleczny 200ml chłodnego mleka Dzbanek z miarką

Bardziej szczegółowo

SAŁATKI Z ZIEMNIAKAMI

SAŁATKI Z ZIEMNIAKAMI SAŁATKI Z ZIEMNIAKAMI Sałatka ziemniaczana z jajkiem przepiórczym 60 minut 4 osoby Łatwe ziemniaki - 400 gramów boczek wędzony - 4 plastry jajka przepiórcze - 6 sztuk Sos sałatkowy francuski Knorr - 2

Bardziej szczegółowo

Ciasto zwykłe. Składniki. -2 jajka. -20dkg mąki. -1/4 l wody. -1/4 l mleka. - szczypta soli. -2 łyżki oliwy. Wykonanie

Ciasto zwykłe. Składniki. -2 jajka. -20dkg mąki. -1/4 l wody. -1/4 l mleka. - szczypta soli. -2 łyżki oliwy. Wykonanie -6- Ciasto zwykłe -2 jajka -20dkg mąki -1/4 l wody -1/4 l mleka - szczypta soli -2 łyżki oliwy - Do miski wybić jajka, wlać wodę i mleko, sól, zmiksować. - Dodawać porcjami mąkę cały czas miksować - Dodać

Bardziej szczegółowo

Składniki (na około 10 naleśników): naleśniki z tego przepisu. Farsz:

Składniki (na około 10 naleśników): naleśniki z tego przepisu. Farsz: Naleśniki nadziewane piersią z kurczaka, czerwoną fasolą, papryką i kukurydzą zapiekane pod warstwą sosu pomidorowego i sera cheddar. W takiej odsłonie na pewno zachwycą niejedno podniebienie Polecam Składniki

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI W KUCHNI I W RESTAURACJI

JĘZYK ANGIELSKI W KUCHNI I W RESTAURACJI Zespół Szkół nr 7 ul. Browarowa 1a 43-100 Tychy e mail: zs7tychy@wp.pl telefon: (032) 227-36-32 JĘZYK ANGIELSKI W KUCHNI I W RESTAURACJI dyrektor szkoły: mgr inż. Joanna Żebrowska autorzy pomysłu: mgr

Bardziej szczegółowo

Składniki: Chipsy z marchewki: 1 mała marchewka odrobina oleju. Przygotowanie: Piersi kurczaka myjemy, osuszamy i kroimy w kostkę.

Składniki: Chipsy z marchewki: 1 mała marchewka odrobina oleju. Przygotowanie: Piersi kurczaka myjemy, osuszamy i kroimy w kostkę. Pyszne, aromatyczne i lekko słodkie curry z kurczakiem, czerwoną soczewicą, pomidorami, melonem i chipsami z marchewki. Gotowe curry podałam w wydrążonym melonie, którego część użyłam do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Brzoza - ciasteczka litewskie

Brzoza - ciasteczka litewskie 2 Brzoza - ciasteczka litewskie Składniki: Ciasto: 8 jajek 8 łyżek mąki 8 łyżek cukru 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia masło do posmarowania blachy Masa: 25 dag masła 3 żółtka 6 łyżek cukru pudru

Bardziej szczegółowo

Polish Cuisine. by students from Primary School No. 7 in Bochnia. and their teacher Katarzyna

Polish Cuisine. by students from Primary School No. 7 in Bochnia. and their teacher Katarzyna Tell me about your culture and I will tell you about mine Polish Cuisine by students from Primary School No. 7 in Bochnia and their teacher Katarzyna Bochnia, Feb. 24th 2012 Spisak Tell us about your food

Bardziej szczegółowo

PĘCZAKOWE SZALEŃSTWO PRZEPISY KULINARNE UCZNIÓW Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 ul. Bartnicza 2, Warszawa

PĘCZAKOWE SZALEŃSTWO PRZEPISY KULINARNE UCZNIÓW Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 ul. Bartnicza 2, Warszawa PĘCZAKOWE SZALEŃSTWO PRZEPISY KULINARNE UCZNIÓW Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 ul. Bartnicza 2, Warszawa Zupa pomidorowa z pęczakiem Składniki: 2 udka kurze pęczek włoszczyzny 6

Bardziej szczegółowo

Składniki (na około 10 naleśników): naleśniki z tego przepisu. Farsz:

Składniki (na około 10 naleśników): naleśniki z tego przepisu. Farsz: Naleśniki nadziewane piersią z kurczaka, czerwoną fasolą, papryką i kukurydzą zapiekane pod warstwą sosu pomidorowego i sera cheddar. W takiej odsłonie na pewno zachwycą niejedno podniebienie Polecam Składniki

Bardziej szczegółowo

Składniki: Przygotowanie:

Składniki: Przygotowanie: Bardzo popularna, lubiana i wyjątkowo prosta surówka z kapusty, marchewki i cebulki z dodatkiem majonezu i jogurtu naturalnego. Idealna jako dodatek do obiadu, niezależnie od pory roku 1/2 główki małej

Bardziej szczegółowo

COOKBOOK ENGLISH-POLISH POLISH-ENGLISH. Written by:

COOKBOOK ENGLISH-POLISH POLISH-ENGLISH. Written by: ENGLISH-POLISH POLISH-ENGLISH COOKBOOK Written by: Karolina Antczak Dominika Bieniek Paulina Rojewska Wioletta Rudzka Oliwia Seweryniak Styczeń Patrycja POLSKA POLAND Co jemy każdego dnia? What do we eat

Bardziej szczegółowo

PL PIEKARNIK KSIĄŻKA KUCHARSKA

PL PIEKARNIK KSIĄŻKA KUCHARSKA ...... PL PIEKARNIK KSIĄŻKA KUCHARSKA 2 www.electrolux.com PROGRAMY AUTOMATYCZNE Numer programu Nazwa programu 1 PIECZEŃ WOŁOWA 2 PIECZEŃ WIEPRZOWA 3 KURCZAK CAŁY 4 PIZZA 5 BABECZKI 6 QUICHE LORRAINE 7

Bardziej szczegółowo

Spaghetti carbonara. Składniki. Wskazówki

Spaghetti carbonara. Składniki. Wskazówki Spaghetti carbonara Spaghetti carbonara to jedno z prostszych dań z makaronem. Przygotowanie goa zajmie nam w sumie tyle ile ugotowanie makaronu a zachwyci zapewne smakoszy makaronów i czosnku. Składniki

Bardziej szczegółowo

MAKARON Z BROKUŁEM I KURCZAKIEM W SOSIE CARBONARA

MAKARON Z BROKUŁEM I KURCZAKIEM W SOSIE CARBONARA MAKARON Z BROKUŁEM I KURCZAKIEM W SOSIE CARBONARA -200g mąki -1 całe jajo i 1 żółtko -ok. pół szklanki letniej wody -1 świeży brokuł -1 pierś z kurczaka -1 łyżeczka przyprawy gyros -1-2 łyżki oliwy z oliwek

Bardziej szczegółowo

Ciastka bananowe. 2. Przygotuj składniki margaryna i cukier w dużej misce mąka przesiana na talerz jajko w małej misce cukier łyżki banan stół

Ciastka bananowe. 2. Przygotuj składniki margaryna i cukier w dużej misce mąka przesiana na talerz jajko w małej misce cukier łyżki banan stół Ciastka bananowe 50g mąki z proszkiem do pieczenia Mała miska 50g miękiej margaryny Sitko 50g drobnego białego cukru Talerz 1 jajko Mikser elektryczny ) od ½ banan 6 papierowych foremek ) nauczy- 15ml

Bardziej szczegółowo

SAŁATKA OWOCOWA SEROWE KORECZKI. Czas wykonania: około 15 min. Składniki (liczba porcji 8): ok.40 dag mozzarelli (małe kuleczki) 20 dag rokpola

SAŁATKA OWOCOWA SEROWE KORECZKI. Czas wykonania: około 15 min. Składniki (liczba porcji 8): ok.40 dag mozzarelli (małe kuleczki) 20 dag rokpola SAŁATKA OWOCOWA Czas wykonania: około 7 min. 2 średnie mandarynki 3 plastry ananasa 1 średni banan 2 łyżki niesłodzonego soku pomarańczowego 1 łyżeczka soku z cytryny szczypta cynamonu szczypta goździków

Bardziej szczegółowo

4 sosy. sosy 4. Albion s majonez. Majonez

4 sosy. sosy 4. Albion s majonez. Majonez sosy 4 2 ł/h musztardy sarepskiej 1 ł/h kurkumy 500 g oleju Albion s majonez, do naczynia miksującego wbić całe jajko, dodać musztardę, pieprz, cukier, sól, kurkumę. Zamknąć otwór w pokrywie, zaprogramować

Bardziej szczegółowo

Jabłko Papryka Arbuz

Jabłko Papryka Arbuz Twój sklep 9 Klikaj na artykuły, aby poznać ciekawe przepisy Klikaj na artykuły, aby poznać ciekawe przepisy 3 20 4 6 20 /kg Jabłko Papryka Arbuz 2 z ł/kg 3 5 Pomarańcza Gruszka Cebula 3 21 8 Wiśnia Cytryna

Bardziej szczegółowo

Karkówka w cebuli. Składniki. Wskazówki

Karkówka w cebuli. Składniki. Wskazówki Karkówka w cebuli Karkówka w cebuli jest prostym i szybkim daniem nawet na gościnny obiad. Podana z surówką z białej kapusty na sposób orientalny stanowi świetną kompozycję. Przepis na surówkę znajdziecie

Bardziej szczegółowo

Plan żywieniowy 2 dni przed Świętami WIELKANOC 2016 by Sitkowska

Plan żywieniowy 2 dni przed Świętami WIELKANOC 2016 by Sitkowska Plan żywieniowy 2 dni przed Świętami WIELKANOC 2016 by Sitkowska Dzień 1 2 Przed śniadaniem 30 minut Gorąca woda z cytryną: woda, szczypta kurkumy, sok z połowy cytryny, szczypta chilli, szczypta kardamonu,

Bardziej szczegółowo

Mascarpone Charlotte. Ingredients:

Mascarpone Charlotte. Ingredients: Mascarpone Charlotte Ingredients: 6 eggs 1 cup sugar 1 cup flour ¼ tsp baking powder ¼ tsp salt ½ cup unsalted butter, melted 1 tsp vanilla extract 2 tbsp sugar, heated with 2 tbsp water for simple syrup

Bardziej szczegółowo

Prosta sałatka z buraczków, śledzi i ziemniaków, którą warto przygotować nie tylko na Wigilię. Miłośnikom śledzi na pewno przypadnie do gustu

Prosta sałatka z buraczków, śledzi i ziemniaków, którą warto przygotować nie tylko na Wigilię. Miłośnikom śledzi na pewno przypadnie do gustu Prosta sałatka z buraczków, śledzi i ziemniaków, którą warto przygotować nie tylko na Wigilię. Miłośnikom śledzi na pewno przypadnie do gustu 4-5 filetów śledziowych w oleju a la Matias 3 średnie buraki

Bardziej szczegółowo

Zupa krem z ciecierzycy

Zupa krem z ciecierzycy Zupa krem z ciecierzycy Zupa krem z ciecierzycy z dodatkiem świeżego przecieru pomidorowego Składniki: 400g ciecierzycy 3 pomidory 1 cebula 600 ml wody 1 ząbek czosnku 2 łyżki oliwy z oliwy sól pieprz

Bardziej szczegółowo

THE POLISH CUISINE COOKERY BOOK

THE POLISH CUISINE COOKERY BOOK THE DEMOCRATIC VALUES AND LINGUISTIC DIVERSITY COMENIUS PROJECT THE POLISH CUISINE COOKERY BOOK ZESPOL SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NO 1 IN ZAMOSC, POLAND 1 CONTENTS www.ekonomikzamosc.pl Page 1. The Prologue:

Bardziej szczegółowo

NIE TYLKO SŁODKOŚCI NA KÓŁKU CUKIERNICZYM FAWORKI. składniki. 600g mąki pszennej. 8 żółtek. 200g kwaśnej śmietany. Szczypta soli

NIE TYLKO SŁODKOŚCI NA KÓŁKU CUKIERNICZYM FAWORKI. składniki. 600g mąki pszennej. 8 żółtek. 200g kwaśnej śmietany. Szczypta soli NIE TYLKO SŁODKOŚCI NA KÓŁKU CUKIERNICZYM FAWORKI składniki 600g mąki pszennej 8 żółtek 200g kwaśnej śmietany Szczypta soli 2 łężki octu lub spirytusu. Tłuszcz do smażenia 1 kg Cukier puder z wanilią 100g

Bardziej szczegółowo

Zupa grzybowa z kaszą jęczmienną. Krupnik błyskawiczny

Zupa grzybowa z kaszą jęczmienną. Krupnik błyskawiczny Zupa grzybowa z kaszą jęczmienną 2 Grzyby umyj, zalej 500 ml wrzącej wody, odstaw na 8 godzin. Następnie ugotuj je w tej samej wodzie do miękkości i odcedź. Pokrój w paseczki. Wywar zachowaj. Włoszczyznę

Bardziej szczegółowo

Orzechy włoskie uprażyć na suchej patelni i bardzo drobno posiekać.

Orzechy włoskie uprażyć na suchej patelni i bardzo drobno posiekać. Kolejna świąteczna propozycja. Tym razem są to babeczki piernikowe z orzechami włoskimi i nadziewane marcepanem. Udekorowałam je czapeczkami Mikołaja z bitej śmietany zmieszanej z serkiem mascarpone i

Bardziej szczegółowo

Składniki: około 17 płatów makaronu lasagne g parmezanu. Sos boloński:

Składniki: około 17 płatów makaronu lasagne g parmezanu. Sos boloński: Dzisiaj zapraszam na lazanię z sosem bolońskim, beszamelem i parmezanem. Zapiekanka jest przepyszna i myślę, że posmakuje każdemu miłośnikowi kuchni włoskiej. Do przygotowania lazanii użyłam gotowych płatów

Bardziej szczegółowo

Zupa krem z białych warzyw

Zupa krem z białych warzyw Działania Towarzyszące realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. 30 g masła

Bardziej szczegółowo

DANIA Z MAKARONU DLA CAŁEJ RODZINY

DANIA Z MAKARONU DLA CAŁEJ RODZINY DANIA Z MAKARONU DLA CAŁEJ RODZINY Spaghetti bolognese z warzywami i grzybami 25 minut 4 osoby Łatwe makaron spaghetti - 200 gramów krojone pomidory z puszki - 2 opakowania cukinia - 1 sztuka papryka -

Bardziej szczegółowo

13. INGREDIENTS FOR THE RECIPE

13. INGREDIENTS FOR THE RECIPE 13. INGREDIENTS FOR THE RECIPE SKŁADNIKI DO PRZEPISU How long does it take to prepare? Fair enough. What ingredients do we need? Apart from fish and garlic of course! a tablespoon of oil, eggs and flour.

Bardziej szczegółowo

Roladki z szynki konserwowej

Roladki z szynki konserwowej Roladki z szynki konserwowej chrzan do smaku 12 jajek majonez 18 plasterków szynki konserwowej żelatyna 1. Najpierw robimy farsz do szynki. 2. Gotujemy na twardo 12 jajek, studzimy, kroimy w kostkę. dodajemy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z przysposobienia do pracy

Scenariusz zajęć z przysposobienia do pracy Scenariusz zajęć z przysposobienia do pracy 1. Prowadzący: Magdalena Baranowska 2. Temat zajęć: Zupa pomidorowa z makaronem, udka faszerowane i sałatka jarzynowa. 3. Metody pracy: - słowna (instruktaż

Bardziej szczegółowo

MIDIMALIZM.PL MENU NA TYDZIEŃ LIPCA

MIDIMALIZM.PL MENU NA TYDZIEŃ LIPCA MIDIMALIZM.PL MENU NA TYDZIEŃ 18 24 LIPCA PONIEDZIAŁEK makaron z masłem pieprzowym i jajkiem WTOREK burgery z Jamajki ŚRODA najlepsze leczo CZWARTEK fasolka z ziemniakami i jajkiem sadzonym PIĄTEK kasza

Bardziej szczegółowo

Składniki (na około 14 muffin): Muffiny:

Składniki (na około 14 muffin): Muffiny: Muffiny z pokrojonym w kostkę mango, cytrynowym lukrem i posypkami o smaku mango i tutti frutti. Są puszyste, wilgotne i proste do przygotowania. Słodkości, które wywołują uśmiech na twarzy i poprawią

Bardziej szczegółowo

Ananas z kurczakiem. Wykonanie: Mięso ostudzić, pokroić w kostkę, wymieszać z ryżem, ananasem, majonezem i przyprawami. Krewetki w sosie Tysiąca Wysp

Ananas z kurczakiem. Wykonanie: Mięso ostudzić, pokroić w kostkę, wymieszać z ryżem, ananasem, majonezem i przyprawami. Krewetki w sosie Tysiąca Wysp sałatki 5 80 g ryżu 2 piersi z kurczaka ½ puszki ananasa pokrojonego w kostkę 1 ł/h curry sok z ½ cytryny 5 ł/s majonezu sól, Ananas z kurczakiem Kurczaka skropić sokiem z cytryny, wstawić do lodówki na

Bardziej szczegółowo

BABKA NA 9 SPOSOBÓW. przepisy.pl

BABKA NA 9 SPOSOBÓW. przepisy.pl BABKA NA 9 SPOSOBÓW Babka cytrynowo-pomarańczowa 30 minut Łatwe 50 minut 170 C Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów cukier puder - 250 gramów cytryna - 1 sztuka pomarańcza - 1 sztuka jajko - 6 sztuk

Bardziej szczegółowo

CIASTO MARCHEWKOWE. Zmiksować jajka z cukrem, dodać mąkę, marchew i przyprawy. Piec około 40 minut w temp. 180.

CIASTO MARCHEWKOWE. Zmiksować jajka z cukrem, dodać mąkę, marchew i przyprawy. Piec około 40 minut w temp. 180. CIASTO MARCHEWKOWE - 2 szklanki mąki - 2 szklanki cukru - 2 szklanki tarkowanej marchwi (około 70 dag) - 1 szklanka oleju - 4 jaja - 2 łyżeczki proszku do pieczenia - 2 łyżeczki sody - 2 łyżeczki cynamonu

Bardziej szczegółowo

Składniki: Brownie: Krem dyniowy:

Składniki: Brownie: Krem dyniowy: Któż z nas nie lubi czekolady? Poprawia humor, odpręża i uzależnia. Dlatego przygotowałam dzisiaj ciasto dla czekoladoholików Pyszne i aromatyczne dzięki skórce pomarańczowej brownie z kremem z pieczonej

Bardziej szczegółowo

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE Rzeczowniki policzalne (countable nouns) to takie, które można policzyć na sztuki, np.: a car, a boy, a man, a table, a cat itp. Rzeczowników

Bardziej szczegółowo

Choineczka z awokado

Choineczka z awokado Choineczka z awokado 1/2 dojrzałego awokado 1 łyżeczka serka naturalnego 6 tostów 1/4 czerwonej papryki sól i pieprz Awokado kroimy wzdłuż i z jednej połówki wydrążam miąższ (drugą wraz z pestką możemy

Bardziej szczegółowo

64 Surówki i sałatki

64 Surówki i sałatki 64 Surówki i sałatki 65 Surówka z pomidorów, ogórków i sałaty Surówki i sałatki SKŁANIKI W Sos: 1 łyżka śmietany ½ pęczka świeżego koperku 1 łyżka oliwy 1 ząbek czosnku, 1 garstka świeżego oregano sól

Bardziej szczegółowo

Ananas z kurczakiem. Sałatka śniadaniowa. sałatki. 80 g ryżu 2 piersi z kurczaka 0,5 puszki ananasa pokrojonego w kostkę. sól, pieprz 800 ml wody

Ananas z kurczakiem. Sałatka śniadaniowa. sałatki. 80 g ryżu 2 piersi z kurczaka 0,5 puszki ananasa pokrojonego w kostkę. sól, pieprz 800 ml wody sałatki Ananas z kurczakiem 80 g ryżu 2 piersi z kurczaka 0,5 puszki ananasa pokrojonego w kostkę 1 ł curry 5 Ł majonezu (przepis str. 45) sól, pieprz 800 ml wody Kurczaka skropić sokiem z cytryny, wstawić

Bardziej szczegółowo

Składniki: Pulpeciki: 200 g białej kaszy gryczanej 2 małe jajka 2 łyżki mąki 2 łyżki bułki tartej 130 g sera koziego sól pieprz. Sos grzybowo-dyniowy:

Składniki: Pulpeciki: 200 g białej kaszy gryczanej 2 małe jajka 2 łyżki mąki 2 łyżki bułki tartej 130 g sera koziego sól pieprz. Sos grzybowo-dyniowy: Pulpeciki z białej kaszy gryczanej nadziewane kozim serem z sosem dyniowym z podgrzybkami to alternatywa dla tradycyjnych mięsnych pulpecików. Są delikatne i bardzo smaczne szczególnie w towarzystwie grzybowo-dyniowego

Bardziej szczegółowo

Teoretyczna budowa systemu eksperckiego doradzającego w wyborze potraw (książka kucharska)

Teoretyczna budowa systemu eksperckiego doradzającego w wyborze potraw (książka kucharska) Dawid Twardowski Informatyka, IV rok, VII sem, TOK B Numer albumu: 647 Teoretyczna budowa systemu eksperckiego doradzającego w wyborze potraw (książka kucharska) Wrocław 2010 Definicja System ekspertowy

Bardziej szczegółowo

TASTE OF MALTA SMAKI MALTY

TASTE OF MALTA SMAKI MALTY TASTE OF MALTA SMAKI MALTY SWORDFISH MDINA Ingredients swordfish steak 200g onions 200g chopped tomatoes 200g chopped mushrooms 3 or 4 garlic heads olive oil freshly squeezed lemon juice grated lemon rind

Bardziej szczegółowo

Karta Menu Polka Żelazowa Wola

Karta Menu Polka Żelazowa Wola Karta Menu Polka Żelazowa Wola W ziemiańskim Dworze gdzie mieści się restauracja spełnią się Państwa marzenia o muzyce, kompozycji i smaku Kosz pieczywa podawany z pastą z makreli i masłem 5,00 /Basket

Bardziej szczegółowo

CIASTA. Biszkopt z makiem. sposób przyrządzania: składniki:

CIASTA. Biszkopt z makiem. sposób przyrządzania: składniki: CIASTA Biszkopt z makiem 4 jaja, 1 szklanka cukru, 4 łyżki oliwy, 1 szklanka mąki pszennej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, MASA: 1,5 szklanki maku, 3 jaja, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 3/4 szklanki cukru,

Bardziej szczegółowo

Menu 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 6/15/15 11:16 AM 6/15/15 11:16 AM

Menu 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 6/15/15 11:16 AM 6/15/15 11:16 AM Menu 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 Koktajl bananowy z miętą i Milupa lp-drinkiem Składniki: banan 70 g Milupa lp-drink 3 miarki (15 g) woda 200 ml miód 5 g cynamon (szczypta) Przepis na 1 porję PHE: 47,5

Bardziej szczegółowo

Pierogi z jajami. Ciasto 2 szklanki mąki sól 2 łyżki oleju około ½ szklanki letniej wody

Pierogi z jajami. Ciasto 2 szklanki mąki sól 2 łyżki oleju około ½ szklanki letniej wody Pierogi Ciasto 2 szklanki mąki 2 łyżki oleju około ½ szklanki letniej wody Nadzienie 5 jajek 250 g chudego boczku cebula pieprz estragon łyżka masła Pierogi z jajami 1. Z mąki i osolonej letniej wody oraz

Bardziej szczegółowo

tapas krabowo - łososiowe z maślankowo-koperkowym dressingiem

tapas krabowo - łososiowe z maślankowo-koperkowym dressingiem tapas krabowo - łososiowe z maślankowo-koperkowym dressingiem Nazwa niesamowicie długa, jak i czas, który trzeba tej przystawce poświęcić. Efekt natomiast jest piorunujący, smak zwala z nóg. Samo nadzienie

Bardziej szczegółowo

Ze składników zagnieść ciasto. Pozostawić pod przykryciem przez 3 godziny. Następnie rozwałkować i dalej przetwarzać.

Ze składników zagnieść ciasto. Pozostawić pod przykryciem przez 3 godziny. Następnie rozwałkować i dalej przetwarzać. PRZEPIS PODSTAWOWY NA CIASTO Ciasto na pasztecik 1,5 kg mąki 15 g soli 250 g masła lub smalcu 3/8 l wody Ze składników zagnieść ciasto. Pozostawić pod przykryciem przez 3 godziny. Następnie rozwałkować

Bardziej szczegółowo

PRZYSTAWKI STARTERS ZUPY SOUPS

PRZYSTAWKI STARTERS ZUPY SOUPS PRZYSTAWKI STARTERS Hekele na carpaccio z buraka z grzanką Paste the tuna and carpaccio of beetroot Zawiera gluten, jaja, ryby, laktozę i produkty pochodne Pasztet Szefa Kuchni z żurawiną Pate with toast

Bardziej szczegółowo

Ciecierzycę wypłukać, zalać zimną wodą i odstawić na noc do namoczenia. Na drugi dzień lekko posolić i gotować do miękkości. Odcedzić.

Ciecierzycę wypłukać, zalać zimną wodą i odstawić na noc do namoczenia. Na drugi dzień lekko posolić i gotować do miękkości. Odcedzić. Dzisiaj kuchnia marokańska, a dokładniej to pożywna, gęsta i rozgrzewająca zupa harira. Przygotowywana jest z baraniny, wołowiny lub kurczaka z dodatkiem soczewicy, ciecierzycy, grochu lub bobu. Niektórzy

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE PRZEPISY. Na dno maszyny wlej mleko, wrzuć jaja i masło. Potem wsyp mąkę, sól, cukier (można dodać odrobinę

SPRAWDZONE PRZEPISY. Na dno maszyny wlej mleko, wrzuć jaja i masło. Potem wsyp mąkę, sól, cukier (można dodać odrobinę SPRAWDZONE PRZEPISY Ciasto drożdżowe (w maszynce) 8g drożdży suszonych 0,5 kg mąki 3 łyżki cukru 1/4 kostki masła (kostka 250 g) 250 ml mleka 1/2 łyżeczki soli 2 jaja Opcjonalnie: rodzynki, suszona żurawina

Bardziej szczegółowo

Syty i prosty omlet. Składniki. Wskazówki

Syty i prosty omlet. Składniki. Wskazówki Syty i prosty omlet 3 jajka 3 łyżki mąki szczypta soli 2 jabłka 2łyżki cukru 1/2 szklanki śmietany 2-3 łyżeczki serka Danio truskawkowego masło 1. 2. 3. 4. 5. Białka ubijamy na sztywno, dodajemy żółtka,

Bardziej szczegółowo

Składniki: Przygotowanie:

Składniki: Przygotowanie: Pikantna zapiekanka ziemniaczana z mięsem mielonym, papryką, pomidorami, czerwoną fasolą i kukurydzą, pod warstwą cheddara. Przepyszna i sycąca. Polecam! Składniki: 1 kg ziemniaków 400g mielonej wieprzowiny

Bardziej szczegółowo

Składniki na 2 porcje:

Składniki na 2 porcje: Kolejny przepis z udziałem szparagów. Tym razem przygotowałam je z białą kaszą gryczaną, piersią z kurczaka, fetą, pomidorkami koktajlowymi i uprażonymi ziarnami słonecznika. Danie jest smaczne zarówno

Bardziej szczegółowo

Zupa Wan-Tan. 1 porcja 240 kcal

Zupa Wan-Tan. 1 porcja 240 kcal Zupa Wan-Tan 1 porcja 240 kcal 25 dag mielonej wieprzowiny, 1 l rosołu z kury 4, 10 dag mąki, 1 małe jajko, 30 dag szpinaku, 1 łyżka sosu sojowego, ½ łyżeczki świeżego, tartego korzenia imbiru, 2 marchewki,

Bardziej szczegółowo

Proste i pyszne ciasteczka czekoladowe z orzechami pekan i suszonymi jagodami goji. Idealne do kawy, herbaty lub szklanki mleka

Proste i pyszne ciasteczka czekoladowe z orzechami pekan i suszonymi jagodami goji. Idealne do kawy, herbaty lub szklanki mleka Proste i pyszne ciasteczka czekoladowe z orzechami pekan i suszonymi jagodami goji. Idealne do kawy, herbaty lub szklanki mleka Składniki (na około 37 ciasteczek): 1 i 1/2 szklanki mąki 1 szklanka cukru

Bardziej szczegółowo

Czeskie knedliki z gulaszem z jelenia

Czeskie knedliki z gulaszem z jelenia Czeskie knedliki z gulaszem z jelenia Mój mąż kocha czeskie knedliki miłością absolutną. Bywało, że planowaliśmy trasę podróży przez Czechy w ten sposób, żeby zatrzymać się w konkretnej knajpie serwującej

Bardziej szczegółowo

40 g ketchupu (przepis str. 71) pieprz

40 g ketchupu (przepis str. 71) pieprz Ananas z kurczakiem 80 g ryżu 2 piersi z kurczaka 0,5 puszki ananasa pokrojonego w kostkę 1 ł curry sok z 0,5 cytryny 5 Ł majonezu (przepis str. 71), pieprz 800 ml wody Kurczaka skropić sokiem z cytryny,

Bardziej szczegółowo

Umiemy gotować, trafiamy do serc

Umiemy gotować, trafiamy do serc Umiemy gotować, trafiamy do serc Z ogromną satysfakcją oddajemy w Państwa ręce książkę będącą owocem współpracy młodzieży z Płońska i Rejonu solecznickiego. Wiemy, jak ważna we współczesnym świecie jest

Bardziej szczegółowo

Marchewkowy omlet z pieczoną dynią

Marchewkowy omlet z pieczoną dynią Marchewkowy omlet z pieczoną dynią 3 jajka 80 ml świeżego soku marchewkowego 1 łyżka mąki 1/6 dyni Hokkaido 1 garść rodzynek 1 łyżka oleju 1 łyżka miodu 2 łyżki masła orzechowego 2 plastry Capreggio sera

Bardziej szczegółowo

Lekko i wiosennie. WIOSENNA SAŁATKA Z OLIWKAMI oliwki rzodkiewki szynka pomidorki koktajlowe sałata lodowa oliwa z oliwek sól pieprz

Lekko i wiosennie. WIOSENNA SAŁATKA Z OLIWKAMI oliwki rzodkiewki szynka pomidorki koktajlowe sałata lodowa oliwa z oliwek sól pieprz Lekko i wiosennie Wiosna tuż, tuż, więc czas przywitać ją także na naszym talerzu. Pełne witamin, świeże, pachnące warzywa i owoce, to jest to, czego teraz najbardziej potrzebujemy. To one pomogą nam wrócić

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. Krótko o Bawarii 2. Kuchnia bawarska 3. Przepisy 4. Restauracje

SPIS TREŚCI: 1. Krótko o Bawarii 2. Kuchnia bawarska 3. Przepisy 4. Restauracje SPIS TREŚCI: 1. Krótko o Bawarii 2. Kuchnia bawarska 3. Przepisy 4. Restauracje BAWARIA Bawaria to największy pod względem powierzchni i najlepiej rozwinięty gospodarczo kraj związkowy Niemiec. Herb Bawarii

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYCHÓD Nowicka sp. j. n Hetmańska 91, 60-218 Poznań, Poland n the Międzychód Plant n Gen. Sikorskiego 22, 64-400 Międzychód, Poland n

MIĘDZYCHÓD Nowicka sp. j. n Hetmańska 91, 60-218 Poznań, Poland n the Międzychód Plant n Gen. Sikorskiego 22, 64-400 Międzychód, Poland n n n n Międzychód is a city in the Wielkopolska [Greater Poland] Province, surrounded by nature reserves, known as Land of 100 Lakes and the clean environment. This is also the name of the 110 year old

Bardziej szczegółowo

Składniki: Sos: Przygotowanie:

Składniki: Sos: Przygotowanie: Sałatkę Cezara chyba każdy zna. Jest jedną z najbardziej popularnych i lubianych sałatek. Głównymi jej składnikami są grzanki, sałata rzymska i parmezan. W wersji z kurczakiem może stanowić smaczne i sycące

Bardziej szczegółowo

Data/Date Dzień/Day Zupa/Soup Danie mięsne/meat dish Diety/Diets Deser/Dessert Uwagi/Comments

Data/Date Dzień/Day Zupa/Soup Danie mięsne/meat dish Diety/Diets Deser/Dessert Uwagi/Comments 5.09 Wtorek Pomidorowa Tomato soup Gulasz z indyka z kolorową papryką i cebulką, kasza wiejska, mix sałat ze szpinakiem i sosem winegret Wega: Kolorowa papryka w sosie własnym z kabaczkiem i cebulką. Pepper

Bardziej szczegółowo

Pomidorowa z tartą marchewką

Pomidorowa z tartą marchewką Pomidorowa z tartą marchewką 1/2 kg szpondra 2 udka 2 marchewki 1 pietruszka 1/2 białej części pora kawałek selera 1 śmietana 18% do zup 2 łyżki mąki pszennej 2-3 puszeczki przecier u pomidorowego 1,5

Bardziej szczegółowo

Frozen baked goods catalogue

Frozen baked goods catalogue Frozen baked goods catalogue MW Janczewscy Company was founded in 1991 by Mariola and Waldemar Janczewski, and today it is one of the most competitive confectionery companies in Poland. Our products are

Bardziej szczegółowo

Wtorek r. Śniadanie. Obiad Zupa jarzynowa

Wtorek r. Śniadanie. Obiad Zupa jarzynowa Poniedziałek 02.01.2017 r. Chleb pełnoziarnisty z masłem osełką, chuda wędlina filet z indyka, pomidor, papryka czerwona Zalewajka Składniki: zakwas żytni, ziemniaki, kiełbasa zawierająca minimum 70% mięsa,

Bardziej szczegółowo

Zupy na Poznańskiej. Barszcz czerwony z uszkami. Buraki czerwone 1kg. Włoszczyzna 1 op. Czosnek 2 ząbki

Zupy na Poznańskiej. Barszcz czerwony z uszkami. Buraki czerwone 1kg. Włoszczyzna 1 op. Czosnek 2 ząbki 1 Zupy na Poznańskiej Barszcz czerwony z uszkami Buraki czerwone 1kg Włoszczyzna 1 op. Czosnek 2 ząbki Przyprawy (ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, sól, majeranek, kwasek cytrynowy lub ocet winny,

Bardziej szczegółowo