(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777983. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06019021."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/04 (06.01) H04L 12/28 (06.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 13/07 EP B1 (4) Tytuł wynalazku: Sposób poprawienia transmisji aplikacji IP krytycznych pod względem czasu () Pierwszeństwo: DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 07/17 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 13/08 (73) Uprawniony z patentu: Deutsche Telekom AG, Bonn, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 HEINRICH WENZ, Berlin, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Oliwia Gąbka POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 P3283PL00 1 EP B1 Opis 1 2 [0001] Wynalazek dotyczy dziedziny technologii xdsl i jest skierowany na lepsze wykorzystanie potencjału połączeń między uczestnikami DSL a dostawcami usług dla transmisji aplikacji IP krytycznych pod względem czasu. Typowe sieci telefoniczne (PSTN/ISDN) pracują na całym świecie na miedzianych przewodach przyłączeniowych w niskim paśmie częstotliwości (za wyjątkiem systemów doprowadzających z włóknami szklanymi). Przy klasycznym podłączeniu bazowym ISDN stosuje się dwużyłowe połączenie danych jedynie dla usługi ISDN. Wskutek rosnących wymogów względem danych od operatorów telekomunikacyjnych wymaga się coraz szybszych połączeń z dużą przepustowością danych. Zapewnia to w szczególności technologia DSL (technologia Digital Subscriber Line). W tej technologii są potrzebne dwa przetworniki, przy czym jeden przetwornik jest przyporządkowany do centrali telefonicznej a drugi przetwornik jest przyporządkowany do uczestnika. Technika DSL wykorzystuje taki stan rzeczy, że typowa analogowa komunikacja telefoniczna w kablu miedzianym zajmuje częstotliwości tylko do 4 khz. Teoretycznie jednak na przewodach miedzianych mogą być osiągane częstotliwości do 1,1MHz i więcej. Przez podział szerokości pasma na różne kanały, przykładowo na kanały dla głosu i kanały dla informacji w postaci danych oraz wykorzystanie zakresów wyższych częstotliwości są możliwe, zależnie od każdorazowo zastosowanego wariantu DSL(xDSL), większe szybkości transmisji. Jednak cecha tych rozwiązań oparta jest na tym, że podzielone zgodnie z wariantem xdsl i obłożone różnymi zastosowaniami zakresy częstotliwości mogą pracować równocześnie na istniejącym przyłączu telefonicznym lub przyłączu bazowym ISDN przez tylko jeden dwużyłowy przewód miedziany (przewód dwużyłowy Cu). W celu rozdzielenia sygnału wąskopasmowego (telefon) od sygnału szerokopasmowego/sygnału DSL (Internet) stosuje się spliter. Pasmo częstotliwości, na którym są transmitowane oparte na ISDN sygnały głosowe lub analogowe sygnały głosowe z PSTN, sięga w zależności od metody modulacji do 1 khz. Aplikacje xdsl są przy tym zawsze obsługiwane powyżej pasma częstotliwości typowych sieci przyłączy telefonicznych.

3 P3283PL00 2 EP B1 1 2 Poprzez aplikacje xdsl są z reguły transportowane połączenia IP. Te szerokopasmowe połączenia IP według dzisiejszego stanu techniki nie rozróżniają między aplikacjami krytycznymi pod względem jakości lub aplikacjami nie będącymi krytycznymi pod względem jakości. Przy zastosowaniu prostych przyłączy analogowych, które pracują w zakresie częstotliwości 0,3-3,4 khz, do aplikacji xdsl może być wykorzystywany zakres częstotliwości od khz. Taki system został ujawniony np. w dokumencie US A. W przypadku ISDN w połączeniu z kodem przewodu 2B1Q może być wykorzystany zakres częstotliwości od 80 khz a w przypadku ISDN w połączeniu z kodem przewodu 4B3T może być wykorzystany zakres częstotliwości od 1 khz dla aplikacji xdsl. Kody przewodów są przeznaczone do tego, aby zmieniać sygnały cyfrowe w taki sposób, aby były one odpowiednie do transmisji przez długie przewody. W znanych rozwiązaniach działają obecnie aplikacje VoIP przez xdsl, w wyższym zakresie częstotliwości od około 2 khz. Zakres niższych częstotliwości podwójnej żyły Cu pozostaje zarezerwowany do zastosowań POTS (Plain Old Telephone System). Zarezerwowany dla technologii xdsl zakres częstotliwości, który w najkorzystniejszym przypadku zaczyna się przy khz, jest jednak bardzo krytyczny pod względem zasięgu, gdyż tutaj tłumienie fizyczne podwójnej żyły Cu jest bardziej niekorzystne niż w zakresie niskich częstotliwości. [0002] Po pojęciem Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) jest określana obecnie najczęstsza w Niemczech technika przyłączania (Fig. 1). Asymmetric oznacza, że dostępne przepływności danych w kierunku nadawania i odbioru są różne, a mianowicie w kierunku odbioru klienta są znacznie większe niż te w kierunku wysyłania. Dotychczas instalowana technika aparaturowa ADSL wykorzystuje dla aplikacji DSL tylko takie zakresy częstotliwości, które leżą powyżej stosowanego do przyłącza bazowego ISDN zakresu częstotliwości o wartości 1 khz. Przez to wszystkie usługi ISDN oraz również usługi analogowe mogą być używane przez uczestnika w tym samym czasie co połączenie internetowe. Obydwie usługi mogą być transmitowane równolegle. [0003] Zgodnie ze znanym stanem techniki (Fig. 1) przez umiejscowiony przy kliencie spliter 3 częstotliwości są oddzielane pasma niższej i wyższej częstotliwości (pasmo

4 P3283PL00 3 EP B1 1 2 częstotliwości ISDN/PSTN oraz pasmo częstotliwości ADSL). Przy tym przez pasmo częstotliwości ISDN/PSTN jest utrzymywane przyłącze analogowe ( przyłącze PSTN) lub przyłącze ISDN (terminal 1 klienta). Dla obydwóch rodzajów przyłączenia elementem wspólnym jest to, że pracują one w postaci pojedynczych przyłączy bezpośrednio przy centrali telefonicznej i klientowi jest każdorazowo udostępniony na wyłączność kanał do rozmów na odległość. Górny zakres częstotliwości dla aplikacji ADSL jest po stronie klienta obsługiwany przez modem DSL 2, który po stronie sieci (centrala telefoniczna) jest połączony z DSLAM 4 (Digital Subscriber Line Access Multiplexer). DSLAM 4 umożliwia skalowalne i tym samym ekonomiczne łączenie usług szerokopasmowych przez istniejącą sieć telefoniczną (wąskie pasmo). Przez zastosowanie technologii DSLAM dostawca komunikacyjny jest w stanie bez ograniczeń dostarczyć swoim uczestnikom szerokopasmowe połączenia z Internetem danych o dużej prędkości przy równoczesnym wykorzystaniu tradycyjnych usług telefonicznych. DSLAM 4 ma za zadanie koncentrować kilku klientów ADSL 1-n przy jednym banku modemów tak, aby dzielić całkowitą szerokość pasma. Oparte na IP dane z DSLAM 4 są doprowadzane przez sieć 6 koncentratorów i umieszczony dalej szerokopasmowy router 7 dostępu IP do sieci 8 dostępu IP. Sieć 6 koncentratorów koncentruje przy tym strumienie danych kilku klientów 1-n DSLAMu 4. Klienci przyłącza ADSL, terminal 1b klienta DSL dzielą tym samym aż do IP wspólnie dostępną całkowitą szerokość pasma. Klienci ISDN-/PSTN są aż do centrali telefonicznej na wyłączność podłączani do portu centrali telefonicznej i nie dzielą aż do tego miejsca wspólnie wykorzystywanej szerokości pasma. [0004] Wyżej opisany stan techniki oparty jest na tym, że komunikacja IP danych klientów ADSL jest zawsze prowadzona we wspólnie wykorzystywanym medium "shared medium", przy czym kilku klientów musi dzielić się dostępną szerokością pasma dostępu IP. Ma to jednak tę wadę, że w przypadku krytycznych pod względem czasu aplikacji IP, jak np. VoIP (Voice over IP) lub streaming media (Video on Demand) i innych, klientom nie może być udostępniona gwarantowana szerokość pasma dostępu IP dla ich aplikacji. Udostępniona klientom szerokość pasma dostępu IP jest więc zawsze uzależniona od danego natężenia ruchu w sieci dostępu. [000] Celem wynalazku jest opracowanie rozwiązania dla krytycznych pod względem czasu komunikacji IP, które charakteryzuje się udostępnieniem gwarantowanej

5 P3283PL00 4 EP B1 1 2 szerokości pasma dostępu, przy czym ma istnieć taka możliwość, aby punkt dostępu IP mógł być umiejscowiony znacznie dalej od lokalizacji klienta niż jest to możliwe w przypadku typowych aplikacji xdsl z DSLAM. [0006] Wynalazek wykorzystuje to, że w dolnym zakresie częstotliwości (telefon) wskutek uwarunkowań fizycznych (korzystniejsze wartości tłumienia) mogą być osiągane znacznie większe zasięgi między uczestnikiem i aparaturą nośnika, niż jest to możliwe w górnym paśmie częstotliwości, w którym są realizowane aplikacje xdsl. Wynalazek oparty jest na tym, aby dolny zakres częstotliwości, który jest wykorzystywany w ramach technologii xdsl zgodnie ze stanem techniki dla aplikacji PSTN/ISDN, wykorzystywać wyłącznie dla aplikacji IP o wysokiej jakości i krytycznych pod względem czasu, jak przykładowo VoIP (Voice over Internet Protocoll), Video-Streaming, Video on Demand, Internet Radio lub Internet TV. Przez to jest zapewnione to, że klientowi są udostępnione w szczególności usługi rozmów na odległość nadal z wysoką jakością wyłącznie na przewodzie dostępu i nie konkurują one z innymi komunikacjami danych. W tym przypadku klient nie dzieli, jak wcześniej opisano, w technologii xdsl, szerokość pasma sieci dostępu z kolejnymi klientami, lecz wykorzystuje je wyłącznie do krytycznych pod względem czasu aplikacji IP. [0007] Ten sposób postępowania daje wiele korzyści. Przez prowadzenie przewodu na wyłączność między centralą telefoniczną a uczestnikiem w obszarze przestrzennym, który dotychczas nie był dostępny w technologii xdsl, przy zastosowaniu wynalazku każdemu klientowi może być udostępniona w każdej chwili stała szerokość pasma. Jest to szczególną zaletą w szczególności dla sprawnej realizacji procesów download w krytycznych pod względem czasu aplikacjach IP. W przeciwieństwie do tego w aplikacjach xdsl kilku uczestników jest prowadzonych przez jeden przewód, którzy to uczestnicy muszą dzielić się możliwą do wykorzystania całkowitą szerokością pasma sieci dostępu IP. Dojdzie przy tym do tego w szczególności wtedy, gdy wielu uczestników równocześnie sięga do aplikacji, do wąskich gardeł, w szczególności przy procesach download. Również zastosowanie technologii ADSL, która opiera się na tym, aby dla procesów download udostępnić wyższą przepływność danych, nie może wyrównać wynikających z dużego obciążenia sieci wąskich gardeł. [0008] Wynalazek jest bliżej wyjaśniany na podstawie przykładu wykonania.

6 P3283PL00 EP B1 1 2 [0009] Fig. 1 przedstawia schemat blokowy według znanego stanu techniki dla aplikacji ADSL. [00] Na Fig.2 jest przedstawiona pierwsza możliwa postać wykonania wynalazku. [0011] Fig. 3 przedstawia kolejną możliwą postać wykonania wynalazku. [0012] Przy zrezygnowaniu z komunikacji PSTN/ISDN w dolnym zakresie częstotliwości (np. przez rozdzielenie pakietu itp. (Fig. 2) ten zakres częstotliwości jest według wynalazku wykorzystywany do komunikacji IP o wysokiej jakości i krytycznej pod względem czasu. Ponieważ prowadzenie przewodu przez terminal 1a VoIP następuje przez wyłączne połączenie 12VoIP selektywnie względem klienta i bez sieci koncentratorów dla usług VoIP i streaming, można klientowi udostępnić zagwarantowaną szerokość pasma dostępu do najbliższego punktu dostępu IP nośnika. [0013] Ten punkt dostępu IP może być wskutek znacznie niższych wartości tłumienia dolnego zakresu częstotliwości żyły podwójnej Cu oddalony jeszcze bardziej od lokalizacji klienta niż DSLAM 4. Wyłączne połączenie VoIP 12 między klientem a punktem dostępu IP jest w tym rozwiązaniu utrzymywane w sposób ciągły i nie jest rozłączane przez wymuszenie rozłączenia dostawcy telekomunikacyjnego. Przez połączenie VoIP 12 według wynalazku mają być transmitowane jedynie krytyczne pod względem czasu komunikacje IP (np. RTP=Real Time Protokoll), takie jak VoIP. Dla klientów, którzy chcą telefonować jedynie przez VoIP i nie chcą wykorzystywać żadnych dalszych aplikacji, to wyłączne zoptymalizowane do komunikacji głosowej połączenie dostępu IP wystarczy do transmisji sygnałów głosowych. Inne komunikacje powinny być transmitowane przez technologię dostępu ADSL, jak opisano w stanie techniki (Fig.1). Aby zrealizować zazębienie się zachodzących przez gwarantujące szerokość pasma, wyłączne połączenie klienta strumieni RTP z dodatkowymi aplikacjami, strumienie IP muszą być przed odpowiednie serwery aplikacji dostawców usług znowu skorelowane, co może być zagwarantowane prze typowe normalne dla IP mechanizmy identyfikacji (radius login, rejestry LDAP i Single Sign ON itp.). Gdy np. dla multimedialnego połączenia głosowego są łączone strony HTML i strumienie VoIP (RTP) jak opisano powyżej, terminal klienta musi być w stanie

7 P3283PL00 6 EP B1 1 2 wygenerować zarówno wyłączne gwarantujące szerokość pasma połączenie do punktu dostępu IP dla strumieni VoIP (RTP) nośnika IP, jak i równocześnie przez modem ADSL lub połączenie zintegrowanego w modemie terminala klienta połączenie IP przez opisaną w stanie techniki sieć koncentratorów sieci dostępu IP dla treści HTML. (Fig. 3) W odróżnieniu od Fig. 2 są przy tym łączone dwa połączenia IP przychodzące dwoma drogami na serwerze 11 aplikacji. Serwer 11 aplikacji ma za zadanie transportowanie w kierunku klienta strumieni RTP poprzez pasmo niskiej częstotliwości oraz krytyczne pod względem czasu strumienie IP przez typową technikę dostępu. [0014] Sygnały głosowe są wtedy transmitowane przez wyłączne połączenie modemowe a treści HTML są transmitowane przez połączenie ADSL (Fig.3). [001] Dla połączenia głosowego IP nie powstają więc pogorszenia przez wahania szerokości pasma wewnątrz sieci dostępu ADSL, podczas gdy treści HTML (niekrytyczne pod względem czasu) mogą podlegać wahaniom szerokości pasma. Odpowiednio do Fig.3 w dolnym przeznaczonym dla typowej komunikacji głosowej zakresie częstotliwości jest włączany przez spliter 3 terminal 1a VoIP, który przez wyłączne połączenie 12VoIP jest połączony z wyłącznym bankiem dostępu modemów. Wyłączne połączenie VoIP-IP między terminalem 1a VoIP i wyłącznym bankiem modemów dostępu IP jest przy tym skonfigurowane jako połączenie stałe. Poprzez bank modemów dostępu IP podczas połączenia każdemu klientowi jest na wyłączność przyporządkowany modem. Ponadto wyłączny bank modemów dostępu IP przez bazę danych 9 klientów, która przejmuje uwierzytelnianie danego klienta, jest połączony z szerokopasmowym routerem 7 dostępu IP. Serwer 11 aplikacji, który jest połączony z bazą danych 9 klientów, ma przez sieć 8 dostępu IP dostęp do routera 7 dostępu IP i do wyłącznego banku modemów dostępu IP, tak że jest on w stanie transportować w kierunku klienta strumienie RTP przez pasmo niskich częstotliwości oraz niekrytyczne pod względem czasu strumienie IP przez typową technikę dostępu. Celowe ukształtowanie rozwiązania polega na tym, aby zintegrować włączony wcześniej modem do terminala 1a VoIP klienta.

8 P3283PL00 7 EP B1 1 Lista symboli odniesienia [0016] 1 terminal klienta (analogowy przez PSTN lub cyfrowy przez ISDN) 1a terminal VoIP klienta 1b terminal DSL klienta 1d terminal DSL klienta z routerem 2 modem DSL 3 spliter częstotliwości 4 DSLAM PSTN/ISTN 6 sieć koncentratorów 7 szerokopasmowy router dostępu IP 8 sieć dostępu IP 9 baza danych klientów wyłączny bank modemów dostępu IP 11 serwer aplikacji 12 wyłączne połączenie VoIP Deutsche Telekom AG Pełnomocnik:

9 P3283PL00 8 EP B1 Zastrzeżenia patentowe Sposób poprawienia transmisji aplikacji IP krytycznych pod względem czasu z zastosowaniem techniki xdsl, znamienny tym, że przy zachowaniu technologii xdsl dla aplikacji x-dsl w górnym zakresie częstotliwości jest udostępniane dla klienta w dolnym oddzielonym przez spliter (3) zakresie częstotliwości, wyłączne połączenie VoIP (12) w połączeniu z terminalem VoIP (1a) klienta do dostępu do mających wysoką jakość i krytycznych pod względem czasu aplikacji IP, takich jak VoIP lub radio internetowe. 2. Sposób według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że prowadzone przez wyłączne połączenie VoIP (12) strumienie danych VoIP i prowadzone przez typowe niewyłączne połączenie IP strumienie danych IP są łączone poprzez umieszczony po stronie sieci serwer (11) aplikacji i są one łączone z przynajmniej jedną aplikacją. 3. Sposób według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że prowadzone przez wyłączne połączenie VoIP (12) strumienie danych VoIP oraz prowadzone przez typowe, niewyłączne połączenie IP strumienie danych IP są łączone w umieszczonym po stronie klienta terminalu VoIP (1a) klienta i są przedstawiane klientowi. 4. Układ do poprawienia transmisji aplikacji IP krytycznych pod względem czasu z wykorzystaniem techniki xdsl, znamienny tym, że do klienta przyłącza xdsl w dolnym, przeznaczonym do normalnej komunikacji głosowej zakresie częstotliwości, jest przyporządkowany przez spliter (3) częstotliwości terminal VoIP (1a) klienta, który przez wyłączne połączenie VoIP (12) jest połączony z wyłącznym bankiem () modemów dostępu IP, przez który do każdego klienta jest na wyłączność przyporządkowany modem, tak że wyłączny bank () modemów dostępu IP przez bazę danych (9) klientów, która przejmuje uwierzytelnianie danego klienta, jest połączony z szerokopasmowym routerem (7) dostępu IP, i tak że przez serwer (11) aplikacji, który jest połączony z bazą danych (9) klientów,

10 P3283PL00 9 EP B1 przez sieć (8) dostępu IP istnieje połączenie z szerokopasmowym routerem (7) dostępu IP i z wyłącznym bankiem () modemów dostępu IP.. Układ według zastrzeżenia 4, znamienny tym, że wyłączne połączenie IP między terminalem VoIP (1a) klienta i wyłącznym bankiem () modemów dostępu IP jest skonfigurowane jako połączenie stałe. 6. Układ według zastrzeżenia 4, znamienny tym, że umieszczony wcześniej modem jest zintegrowany w terminalu VoIP (1a). 7. Układ według zastrzeżenia 4, znamienny tym, że terminal VoIP (1a) klienta jest ukształtowany jako komputer, który jest w stanie obrabiać strumienie RTP. Deutsche Telekom AG Pełnomocnik:

11 P3283PL00 EP B1

12 P3283PL00 11 EP B1

13 P3283PL00 12 EP B1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156605. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2008 08759055.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156605. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2008 08759055. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 21660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.08 08790.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/14 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 10/00 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Technologia ADSL. Autor: Paweł Lalicki IVFDS

Technologia ADSL. Autor: Paweł Lalicki IVFDS Technologia ADSL Autor: Paweł Lalicki IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie opisane jest jedno z nowych rozwiązań w dziedzinie dostępu abonenta do sieci telekomunikacyjnej (ADSL - Asymmetric Digital Subscriber

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy. Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS

Tytuł pracy. Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS Tytuł pracy Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie znajdują się informacje dotyczące nowoczesnej technologii cyfrowego dostępu abonenckiego DSL (Digital Subscriber

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381.2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2011301. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2006 06757837.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2011301. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2006 06757837. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2011301 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2006 06757837.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19461 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.06 0679348.1 (1) Int. Cl. H04N7/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 199092 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.0.07 0729079.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/28 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁ GŁOSU PRZEZ ATM - PODSTAWY

PRZESYŁ GŁOSU PRZEZ ATM - PODSTAWY PRZESYŁ GŁOSU PRZEZ ATM - PODSTAWY Standaryzacją przekazu głosu przez sieci ATM zajmuje się grupa robocza VTOA (Voice and Telephony Services Over ATM), utworzona w 1993 r. przy ATM Forum. Podstawowym i

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.8

Bardziej szczegółowo

Voice over xdsl STRESZCZENIE

Voice over xdsl STRESZCZENIE Tomasz Rogowski Bogdan Miazga Instytut Telekomunikacji i kustyki Politechnika Wrocławska Voice over STRESZCZENIE W referacie przedstawiono przegląd zagadnień dotyczących przekazywania głosu w systemach.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1639560 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07F17/32 G07F17/38

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804.1 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 1/137 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Tomasz Felchner nr albumu: *** wstaw numer albumu *** Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zdalny dostęp do zasobów sieci LA przedsiębiorstwa oraz metody

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 20/32 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.08.2004 06009464.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.08.2004 06009464. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16894 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.08.04 06009464.6 (1) Int. Cl. H04H1/00 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010. PL/EP 1692906 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1692906 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010.7 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo