we recover your values

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "we recover your values"

Transkrypt

1 PL

2 Przedsiębiorstwo ACREG jest firmą inżynieryjną, która koncentruje się na realizacji określonych technologii i prowadzeniu działalności usługowej w celu uzyskania trwałych korzyści dla swoich klientów. ACREG jest specjalistyczną firmą projektującą i realizującą instalacje do regeneracji kwasu solnego i produkcji tlenku żelaza. Przedsięwzięcia te mogą być przeprowadzone w formie «turnkey», czyli «pod klucz» lub na bazie modelu BOOT (Built Own Operate Transfer). Wymienione procesy znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, a nasi klienci profitują z ciągle unowocześnianej technologii regeneracji w następujących dziedzinach: Przemysł stalowy Stacje regeneracji dla roztworów HCl wykorzystywanych w procesie wytrawiania oraz dla koncentracji wody popłucznej Przemysł surowcowy Stacje regeneracji dla specjalnych roztworów (ekstrakcja rud tytanu i niklu) Podstawą sukcesu firmy jest wieloletnie doświadczenie jej procowników w stosowaniu technologii regeneracji i umiejętne wykorzystanie możliwości, jakie ta technologia daje. ACREG proponując elastyczną, przejrzystą strukturę i niskie koszty jest interesującą alternatywą w stosunku do innych oferentów w tej branży. 2/21

3 Pracownicy Pod umiejętnym kierownictwem dyrektora Markusa Österreichera w firmie pracują razem doświadczeni specjaliści z różnych dziedzin. Dyrekcja firmy: Markus Osterreicher Dyrektor Technologia Strategia, Badania & Rozwój Mirko Deter Konstruktor Opracowywanie projektów Konstrukcja Peter Stampf IT Informatyk Marketing Odpowiedzialny za stronę internetową Christian Plank Prokurent Menager projektów Dyrektor sprzedaży Christoph Kemeter Asystent kierownictwa firmy Jakość Administracja Krzysztof Zgud Konstruktor Konstrukcja Sprzedaż, zamówienia Leonhartsberger Michael Elektrotechnik Automatyzacja Wprowadzanie do eksploatacji Martin Thaller Elektrotechnik Automatyzacja Przy realizacji określonych projektów z firmą współpracuje znaczna liczba ekspertów od technologii, doradców z określonych branż oraz specjalistów nadzorujących budowę. 3/21

4 Obraz firmy «ACREG - aktywny uczestnik w światowym rynku regeneracji kwasu i innych technologii dla przemysłu stalowego i surowcowego». 4/21

5 Filozofia firmy Rozwój i zastosowanie w praktyce naszej wizji: Głównym elementem naszej filozofii było i jest uznanie dla stałych wartości, skupienie się na technologii i usługach - podstawowych filarach naszej działalności. Z tych względów chcemy zrealizować linie technologiczne maksymalmie spełniające oczekiwania naszych klientów i charakteryzujące się długą żywotnością. Z powyższego wynikają następujące myśli definiujące nasze działanie: Chcemy wzrostu efektywności linii technologicznych poprzez wykorzystanie naszego doświadczenia i zastosowanie wiodących technologii. Chcemy wpływać na zaufanie naszych klientów poprzez odpowiedzialne wsparcie podczas realizacji inwestycji. Chcemy zwiększać wykorzystanie naszych linii technologicznych przez jakość naszej pracy. Chcemy poprawić jakość życia poprzez stosowanie przyjaznych rozwiązań ekologicznych. Opieka nad klientem w naszym przypadku oznacza zagwarantowanie zakrojonego na szeroką skalę wsparcia po dokonaniu zakupu. 5/21

6 Produkty i Usługi 6/21

7 Oferujemy do realizacji następujące usługi w formie odzielnej lub kompleksowej : Projektowanie i realizacja stacji regeneracji kwasu solnego przy wykorzystaniu metody złoża fluidalnego lub prażenia rozpryskowego - «Ruthner» Wykonanie instalacji «turnkey» («pod klucz») lub w zakresie uzgodnionym z klientem Model BOOT (Built Own Operate Transfer Przekazanie do wykonania) przy współpracy z lokalnymi partnerami Nadzór nad montażem i uruchomienie instalacji Doradztwo i konsultacje we wszystkich aspektach dotyczących procesu regeneracji kwasu solnego. Szkolenie Części zamienne i wsparcie w okresie posprzedażnym. Przegląd i modernizacja instalacji regeneracji w celu poprawy wartości emisji do środowiska, poprawy charakterystyki pracy i zwiększenia wydajności. Studia wykonalności projektów realizowanych «turnkey» («pod klucz») oraz przy współpracy z lokalymi partnerami (BOOT). 7/21

8 Proces Do regeneracji roztworu trawiącego zawierającego kwas solny z zawartością żelaza jest stosowanych wiele procesów. Od roku 1970 stosowany jest jeden z najbardziej ekonomicznych i ekologicznych procesów prażenie rozpryskowe. W trakcie tego procesu zachodzi reakcja chemiczna polegająca na wydzieleniu chlorydów Fe 2+ i Fe 3+ oraz przekształcenia ich w kwas HCl i Fe 2 O 3 w temperaturze C. 4 FeCl H 2 O + O 2 8 HCl + 2 Fe 2 O 3 2 FeCl H 2 O 6 HCl + Fe 2 O 3 Po wydzieleniu tlenku żelaza (Fe 2 O 3 ) pojawiający się w wyniku reakcji gaz HCl podlega adiabatycznej absorpcji i powraca do procesu wytrawiania. Przedstawiony proces pozwala na pełny odzysk kwasu solnego (stopień efektywności wynosi więcej, niż 99,5%) w obiegu zamkniętym. Uzyskany dodatkowo tlenek żelaza stanowi ważny surowiec wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu, jak na przykład do produkcji ferrytów, pigmentów, farb, a także w ochronie antykorozyjnej i przemyśle spożywczym. 8/21

9 W celu zapewnienia nieprzerwanego procesu trawienia niebędne jest magazynowanie roztworów na składowisku w zbiornikach. Dlatego z instalacją regeneracji jest połączony system zbiorników stanowiący «amortyzator» w przypadku postoju linii trawienia lub w czasie wykonywania prac remontowych na regeneracji. Połączenie linii wytrawiania i regeneracji przedstawia poniższy schemat: Woda Zużyty roztwór Zregenerowany popłuczna trawiący kwas Proces pirohydrolizy dla regeneracji kwasu solnego Energia Świeża woda Tlenek żelaza Świeży kwas Świeża woda Linia trawienia Sekcja płukania Stal Firma ACREG może zaprojektować i zrealizować, bazując na własnym długoletnim doświadczeniu i aktualnym stanie techniki, linię technologiczną regeneracji kwasu solnego opartą zarówno na zasadzie prażenia rozpryskowego, jak i złoża fluidalnego. 9/21

10 Proces regeneracji metodą prażenia rozpryskowego - «Ruthner» Najbardziej rozpowszechnioną metodą regeneracji zużytego w procesie wytrawiania roztworu kwasu jest metoda prażenia rozpryskowego Ruthner. Zużyty roztwór kwasu jest poddawany koncentracji w separatorze gazu, gdzie dostarczycielem energii są gorące gazy odlotowe z reaktora. Małe drobiny tlenku żelaza unoszone z gazem z reaktora są wytrącane w cyklonie i zawracane do reaktora. Zintegrowany venturi umożliwia oddzielenie drobnych cząstek tlenku żelaza od gazów odlotowych, które nie zostały wytrącone w cyklonie. W końcu skoncentrowany roztwór zużytego kwasu HCl i chlorku żelaza jest wtryskiwany do reaktora poprzez dysze pod ciśnieniem 3-5 bar. Proces spalania w reaktorze jest prowadzony w normalnych warunkach przy nadmiarze udziału tlenu (λ >1).W trakcie przebiegu procesu powstający w reaktorze tlenek żelaza opada na jego dno i stamtąd przy użyciu wentylatora jest transportowany do zbiornika. Gazy odlotowe w procesie prażenia rozpryskowego posiadają temperaturę około 400 C. Gazy odlotowe z reaktora po opuszczeniu cyklonu Reaktor Stacja regeneracji metoda prażenia rozpryskowego l/godz - ARS - Hiszpania przechodzą do venturi, gdzie następuje ich schłodzenie. Ich energia służy do koncentrowania zużytego roztworu trawiącego. 10/21

11 Gazy ( schłodzone do temperatury 100 С) w czasie dalszego przebiegu procesu przechodzą do kolumny absorpcyjnej działającej na zasadzie adiabatycznej. Do kolumny poprzez dysze jest wtryskiwana woda zmieszana z wodą popłuczną z procesu wytrawiania. W wyniku reakcji powstaje kwas solny (~18%). Dodatkowo obok kolumny absorpcyjnej adiabatycznej jest w procesie zastosowana kolumna wypłukująca gazowy chlor z gazów odlotowych. W ostatniej kolumnie płuczącej, gaz jest ostatecznie oczyszczany ze znajdujących się jeszcze resztek HCl-koncentratu i pyłu tlenku żelaza. Gazy odlotowe są transportowane przy wykorzystaniu wentylatora. Dzięku temu systemowi proces przebiega przy niewielkim podciśnieniu, co eliminuje niebezpieczeństwo przedostania się do otoczenia HCl-gazowego i pyłu tlenku żelaza. Cały proces jest regulowany automatycznie, co zapewnia uzyskiwanie jednakowej jakości kwasu zregenerowanego i tlenku żelaza. W rezultacie zastosowania metody prażenia rozpryskowego uzyskuje się przy niskim zużyciu energii pełnowartościowy tlenek żelaza, który znajduje przeznaczenie przy wytwarzaniu ferrytów i pigmentów. Skład kwasów - ARS - Hiszpania 11/21

12 Zaletami metody prażenia rozpryskowego w porównaniu do metody złoża fluidalnego są niższe koszty energii i produkt uboczny czerwony tlenek żelaza. Z drugiej jednak strony w metodzie prażenia rozpryskowego jest wymagana większa uwaga personelu nadzorującego przebieg tego procesu - dla utrzymania prawidłowego i stabilnego jego przebiegu występuje konieczność częstego czyszczenia i inspekcji dysz wtryskowych, a także czyszczenia filtrów. 12/21

13 Stacja regeneracji Złoże fluidalne l/h ISD Dunaferr - Węgry Proces regeneracji kwasu solnego metodą złoża fluidalnego Metoda regeneracji zneutralizowanego (zużytego) roztworu trawiącego oparta na złożu fluidalnym (pierwotnie zastosowana przez Lurgi-Keramchemie), w ciągu ostatnich lat zyskała bardzo na znaczeniu. W tym procesie zużyty roztwór przy pomocy pomp jest wprowadzany do systemu separującego, a następnie podlega koncentracji w venturi. Część skoncentrowanego roztworu trawiącego zostaje skierowana do reaktora. W panującej tam temperaturze około 850 C następuje najpierw odparowanie wody z roztworu, a później przetworzenie chlorków żelaza w HCl i tlenek żelaza (~95% Fe 2 O 3 hematyt, ~5% Fe 3 O 4 magnetyt). Złoże fluidalne jest podtrzymywane przez strumień wtłaczanego powietrza. Następuje intensywne mieszanie elementów palnych i stałych w reaktorze. Jako element palny stosowany jest gaz lub olej. Powstające kuleczki tlenku żelaza powiększają się i wraz ze wzrostem ciężaru opadają na dno reaktora, skąd w sposób ciągły są odbierane. 13/21

14 Kontynuacja procesu w złożu fluidalnym jest zapewniona poprzez dodawanie zużytego roztworu trawiącego. Po opuszczeniu cyklonu gazy przedostają się do venturi, gdzie odbierane od nich ciepło służy do koncentracji zużytego roztworu trawiącego. Następnie gaz procesowy posiadający temperaturę około 100 C jest skierowany do kolumny płuczącej pracującej na zasadzie adiabatycznej, do której jest wtryskiwana poprzez dysze woda popłuczna uzyskana ze stacji wytrawiania. W wyniku reakcji chemicznej powstaje kwas solny (~18%).Po przejściu przez kolumnę gazy odlotowe są wprowadzane do aglomeratora wyposażonego w dyszę umożliwiającą podawanie dwóch mediów, a potem do venturi. Urządzenia te umożliwiają oczyszczenie gazu z HCl i pyłu. Ostatnia kolumna płucząca oczyszcza gazy odlotowe ze znajdujących się w nich resztek HCl i pyłów tlenku żelaza. Wentylator jest tak zlokalizowany w systemie, że część Reaktor po uruchomieniu instalacji o dużej koncentracji HCl i pyłów tlenku żelaza znajduje się w strefie podciśnienia, co eliminuje możliwość przedostania się ich do środowiska. Wszystkie parametry są automatycznie regulowane, przez co zapewnia się stałe warunki technologiczne prowadzenia procesu. W rezultacie zagwarantowana jest stała jakość produkowanego kwasu solnego i tlenku żelaza. 14/21

15 Dodatnią stroną tej metody jest mała zawartość chloru w wytwarzanym tlenku żelaza na skutek dłuższego czasu zachodzących reakcji i wyższej temperatury. Produktem dodatkowym powstającym w trakcie tego procesu jest tlenek żelaza o wysokiej czystości, bezpyłowy, bezpośrednio gotów do dalszej przeróbki. Oprócz tego w metodzie tej występuje zamknięty system koncentracji kwasu, jego podawanie do reaktora odbywa się praktycznie bezciśnieniowo (w odróżnieniu od metody prażenia rozpryskowego, gdzie mamy do czynienia z ciśnieniem do 10 bar), co ma wpływ na obsługę i bezpieczeństwo prowadzenia procesu. Ujemną stroną tej metody jest większe zużycie energii (około 20-25%) w stosunku do konkurencyjnej metody prażenia rozpryskowego - «Ruthner». 15/21

16 Tlenek żelaza Chętnie pomożemy we wprowadzeniu tlenku żelaza na rynki światowe, oraz przedstawimy możliwości technologiczne podwyższenia jego jakości. Tlenek żelaza otrzymany w metodzie złoża fluidalnego Tlenek żelaza otrzymany w metodzie prażenia rozpryskowego Wymiar cząstek: 0,2 2 mm Wymiar cząstek: µm Powierzchnia specyficzna: < 1 m 2 / g Powierzchnia specyficzna: 3 5 m 2 / g Gęstość: 3,8 kg / dm 3 Gęstość: 0,4 0,6 kg / dm 3 Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na jakość handlową tlenku żelaza są mała zawartość krzemu, chloru oraz możliwie duża jego powierzchnia specyficzna. 16/21

17 Firma «ACREG» w ciągu swego istnienia wypracowała ścisłe kontakty z partnerami zajmującymi się automatyzacją procesu oraz jego technologicznymi aspektami. W związku z tym chcemy wszystkie pozytywne doświadczenia zebrane przez nas przetransponować do współpracy z naszymi klientami i partnerami. Partnerzy 17/21

18 Referencje Następujące projekty referencyjne zostały konsekwentnie i z sukcesem zrealizowane przez firmę ACREG. Projekty te zostały wykonane przy perfekcyjnej współpracy z klientamii i ku ich zadowoleniu. JSC Severstal, Rosja 2005/ l/godz Stacja regeneracji Złoże fluidalne Pełny rozruch i przekazanie do użytku, pełna automatyzacja, modernizacja, doradztwo, części zamienne JSC Severstal, Rosja 2005/ Mio. t/rok Stacja wytrawiania Automatyzacja i dostawa części zamiennych w kooperacji z naszym partnerem firmą Magnatech Automation and Engineering GmbH Essar Steel, Indie l/godz Stacja regeneracji Złoże fluidalne Modernizacja, unowocześnienie oczyszczania gazów odlotowych, minimalizacja wartości emisyjnych, zwiększenie wydajności, pełna automatyzacja, doradztwo, części zamienne 18/21

19 Dunaferr Ironworks, Węgry l/godz Stacja regeneracji Złoże fluidalne Stacja regeneracji zawierająca zbiorniki magazynowania roztworów technologicznych zrealizowana pod klucz we współpracy z firmą Siemens VAI Metals Technologies GmbH&Co Wuppermann Staal, Holandia 2007 Ruthner l/godz Stacja regeneracji Prażenie rozpryskowe Optymalizacja linii regeneracji, doradztwo, części zamienne, wykonanie ekspertyzy IPPC ACRONI, Słowenia l/godz Stacja regeneracji Prażenie rozpryskowe Ruthner Konsultacje przy modernizacji istniejącej stacji regeneracji opartej na metodzie prażenia rozpryskowego i redukcji wartości emisyjnych dioxyn. Ternium Hylsa, Meksyk x4.500 l/godz Stacja regeneracji - Prażenie rozpryskowe Doradztwo przy modernizacji istniejącej stacji regeneracji opartej na metodzie prażenia rozpryskowego i oczyszczaniu gazów odlotowych ze stacji wytrawiania numer 2 i 3. Proaces, Salwador l/godz Stacja regeneracji Prażenie rozpryskowe Ruthner Doradztwo przy modernizacji istniejącej stacji regeneracji opartej na metodzie prażenia rozpryskowego oraz dostawa części zamiennych. 19/21

20 Footprints Wyciąg z projektów referencyjnych, w których brali udział pracownicy firmy ACREG: Corus Holandia 2x l/godz Stacja regeneracji Prażenie rozpryskowe Ruthner ARS Hiszpania l/godz Stacja regeneracji Prażenie rozpryskowe Ruthner Wupperman Staal Holandia l/godz Stacja regeneracji Prażenie rozpryskowe Ruthner ILVA 02 Włochy l/godz Stacja regeneracji Złoże fluidalne Marcegaglia 02 Włochy l/godz Stacja regeneracji Złoże fluidalne Bushan Steel 03 Indie l/godz Stacja regeneracji Prażenie rozpryskowe Ruthner Procesadora Salwador 750 l/godz Stacja regeneracji Prażenie rozpryskowe Ruthner De Acero Wuhan Steel Chiny 2x l/godz Stacja regeneracji Prażenie rozpryskowe Ruthner Processing Co Ltd l/godz Stacja separacji krzemu JSC Severstal Rosja l/godz Stacja regeneracji Złoże fluidalne Vietnam Steel Wietnam l/godz Stacja regeneracji Prażenie rozpryskowe Ruthner Corporation 20/21

21 Kontakt ACREG Process Technology GmbH Siebensterngasse 31/ Wiedeń Austria T: F: E: W: Numer rejestracyjny firmy: p Numer identyfikacyjny firmy: ATU Miejsce zarejestrowania: Wiedeń, Austria PL Rev /21

Cześć C/Rozdział 1 CZĘŚĆ C. Cynkowanie nieciągłe. Przetwórstwo żelaza i stali 367

Cześć C/Rozdział 1 CZĘŚĆ C. Cynkowanie nieciągłe. Przetwórstwo żelaza i stali 367 Cześć C/Rozdział 1 C CZĘŚĆ C Cynkowanie nieciągłe Przetwórstwo żelaza i stali 367 Cześć C/Rozdział 1 C.1 CYNKOWANIE NIECIĄGŁE - INFORMACJE OGÓLNE Cynkowanie jest usługową dziedziną przemysłu oferującą

Bardziej szczegółowo

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe Energia Elektrownie Komponenty w Działaniu Serwis i usługi dodatkowe Technologie przyjazne dla środowiska ENERGIA W DZIAŁANIU Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki Od Węgla do Elektryczności Produkcja

Bardziej szczegółowo

Kompetencje podnoszą wydajność produkcji

Kompetencje podnoszą wydajność produkcji Rozwiązania Produkcja, logistyka, oprogramowanie, szkolenia _PROGRAM USŁUG MULTILEVEL Kompetencje podnoszą wydajność produkcji KOMPETENCJE PODNOSZĄ WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI Jako kompetentny partner po stronie

Bardziej szczegółowo

WASTE WATER Solutions. Technologia w ochronie środowiska

WASTE WATER Solutions. Technologia w ochronie środowiska WASTE WATER Solutions WASTE WATER Solutions Technologia w ochronie środowiska WASTE WATER Solutions WASTE WATER Solutions Worldwide HUBER SE jest znanym na całym świecie przedsiębiorstwem, działającym

Bardziej szczegółowo

Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5

Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5 Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA RAFAKO S.A. 2013 Spis treści Deklaracja środowiskowa RAFAKO S.A. wrzesień, 2013 1 Wprowadzenie -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce

Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce Systemy Obróbki / Zarządzania Wodami i Gazami Odpadowymi w Sektorze Chemicznym Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Technologie ochrony środowiska

Technologie ochrony środowiska Technologie ochrony środowiska Silni w grupie ENTECCOgroup technologia ochrony środowiska, wyspecjalizowana w oczyszczaniu powietrza. Firmy należące do ENTECCOgroup wytwarzają nadzwyczaj skuteczne urządzenia

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja struktury i parametrów pracy elektrociepłowni gazowo-parowej zintegrowanej z procesem metalurgicznym Corex

Optymalizacja struktury i parametrów pracy elektrociepłowni gazowo-parowej zintegrowanej z procesem metalurgicznym Corex Marcin Liszka Optymalizacja struktury i parametrów pracy elektrociepłowni gazowo-parowej zintegrowanej z procesem metalurgicznym Corex Praca Doktorska Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA AZOTANU(V) AMONU

PRODUKCJA AZOTANU(V) AMONU JANUSZRYCZKOWSKI,PAWEŁSOBIESZEK 1 Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin janusz.ryczkowski@umcs.eu Rozdział 20 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Innowacyjnoœæ przedsiêbiorstw a standardy ekologiczne

Innowacyjnoœæ przedsiêbiorstw a standardy ekologiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 2 RENATA ABA-NIERODA* Innowacyjnoœæ przedsiêbiorstw a standardy ekologiczne Słowa kluczowe: innowacja, innowacyjność,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

EKOnomia czyli GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii

EKOnomia czyli GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii EKOnomia czyli GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Program GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii świętuje w tym roku swoje 5-lecie! Misją akceleratora jest ciągła zmiana myślenia polskich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

Maksymalna elastyczność - od projektu po serię. be the first. Magazyn fi rmy ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych.

Maksymalna elastyczność - od projektu po serię. be the first. Magazyn fi rmy ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych. Magazyn fi rmy ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych. Luty 2015 HL-Awards 2015 Już można się zgłaszać w trzech kategoriach Strona 9 ENGEL na NPE 2015 Kompetencje w branży w pięciopaku Strona 10 Szybko,

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Analiza skali zastosowania w MSP produktów i procesów przyjaznych dla środowiska oraz ich wpływ na środowisko naturalne województwa śląskiego Raport

Analiza skali zastosowania w MSP produktów i procesów przyjaznych dla środowiska oraz ich wpływ na środowisko naturalne województwa śląskiego Raport Analiza skali zastosowania w MSP produktów i procesów przyjaznych dla środowiska oraz ich wpływ na środowisko naturalne województwa śląskiego Raport końcowy Katowice, październik 2009 Raport końcowy z

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne 20: Wytwarzanie artykułów farmaceutycznych. Komisja Europejska

Wytyczne 20: Wytwarzanie artykułów farmaceutycznych. Komisja Europejska Wytyczne dotyczące zastępowania i redukcji LZO z rodzajów działalności podlegających Dyrektywie w sprawie emisji LZO z rozpuszczalników (Dyrektywa 1999/13/WE) Wytyczne 20: Wytwarzanie artykułów farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

Instytut Metali Nieżelaznych Załącznik nr 1 44-100 Gliwice do Umowy ul. Sowińskiego 5 nr 1/BAT/ 2010 część 4 z dnia 30.11.2010 r.

Instytut Metali Nieżelaznych Załącznik nr 1 44-100 Gliwice do Umowy ul. Sowińskiego 5 nr 1/BAT/ 2010 część 4 z dnia 30.11.2010 r. poz.1 Wydruk zbiorczy przeglądu literaturowego do Umowy z Ministerstwem Środowiska nr 1/BAT/2010 z dnia w 26.01.2010 r. pt. Analiza stanu techniki w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik dla branży produkcji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY URUCHAMIANIA NOWEJ PRODUKCJI SELECTED PROBLEMS OF NEW PRODUCTION STARTING UP

WYBRANE PROBLEMY URUCHAMIANIA NOWEJ PRODUKCJI SELECTED PROBLEMS OF NEW PRODUCTION STARTING UP ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 56 Nr kol. 1845 Krzysztof PAŁUCHA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2014

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2014 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2014 BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SP. Z O.O. WROCŁAW, UL. FABRYCZNA 12 Wrzesień 2014 Spis treści Słowo wstępne....3 1. Wprowadzenie...4 2. Informacja o zakładzie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZA ROK SpIS TREŚCI Oświadczenie weryfikatora środowiskowego...3 Cel i zakres deklaracji...3 Opis firmy...4

Bardziej szczegółowo

Środowisko iprzemysł. Tom V. redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak

Środowisko iprzemysł. Tom V. redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak Środowisko iprzemysł Tom V redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak Środowisko i przemysł Tom V Redakcja Grzegorz Schroeder Piotr Grzesiak Cursiva 2014 Recenzenci prof. dr hab. Tadeusz Ossowski dr hab.

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjno-szkoleniowe programu PCB-STOP

Materiały konferencyjno-szkoleniowe programu PCB-STOP METODY UNIESZKODLIWIANIA POLICHLOROWANYCH BIFENYLI (PCB), URZĄDZEŃ I ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH PCB Stanisław Gryglewicz i Marek Stolarski Instytut Chemii i Technologii Nafty i Węgla, Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r.

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r. Wydanie VII Lipiec 211 r. wg rozporządzenia EMAS Szanowni Państwo Oddajemy Państwu VII wydanie Deklaracji Środowiskowej, w której zawarliśmy szereg najbardziej istotnych informacji dotyczących podejmowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo