Szanowni Państwo, Ladies and Gentlemen,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Ladies and Gentlemen,"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów S.A. jest jednym z najbardziej nowoczesnych zakładów w Europie produkujących glinokrzemianowe wyroby ogniotrwałe przeznaczone głównie dla hutnictwa stali i metali kolorowych, odlewni, koksowni, cementowni, energetyki i hut szkła. Początki firmy sięgają połowy XIX wieku kiedy to w rejonie Żarowa odkryto złoża glin ogniotrwałych. Dało to początek pierwszej fabryce cegieł szamotowych która została otwarta w 1850 roku i przyjęła nazwę Żarowska Fabryka Szamotowa K. Kulmiz. W produkcji wykorzystywano miejscowe surowce, a dobra jakość wyrobów przyciągała odbiorców zarówno z kraju jak i zagranicy. W ciągu długiej historii kilkakrotnie zmieniała właścicieli. Między innymi należała do koncernu Didier Werke AG stanowiąc jedną z czołowych fabryk w branży materiałów ogniotrwałych na ziemiach polskich. W 2003 roku sprywatyzowana firma zmieniła nazwę na Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów S.A. Współczesność firmy wyznaczają cele ciągłego doskonalenia jakości wyrobów poprzez konsekwentnie realizowany, niezwykle szybki proces modernizacyjny, który objął wszystkie wydziały produkcyjne od automatyzacji wydziału przygotowania mas do zakupu nowych pieców tunelowych z pełną kontrolą procesu wypalania. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przemysłu, firma stale poszerza ofertę produktową wprowadzając elementy engeenieringu obejmującego projektowanie wyłożeń oraz nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. Oferuje również monitoring pracy dostarczonych wyrobów, nadzór instalacyjny oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Łącząc zalety długoletniej tradycji z nowoczesnymi rozwiązaniami PCO oferuje swoim klientom produkty dopasowane do ich indywidualnych potrzeb, umożliwiając tym samym uzyskanie zwiększenia efektywności w stosowanym procesie. Cały zespół firmy pracuje z pasją, ceniąc bezpośredni kontakt z klientem, wspólne rozwiązywanie problemów. Razem możemy skutecznie konkurować na trudnym obecnie globalnym rynku. Ladies and Gentlemen, The Polish Refractory Ceramics Żarów S.A. is one of the most modern companies in Europe who manufactures aluminosilicate refractory materials destined mainly for the metallurgy of steel and non-ferrous metals, foundries, coking plants, cement plants, power industry and glassworks. The beginnings of the company reach the middle of the 19th century when in the area of Żarów deposits of refractory clays were discovered. It gave rise to the first chamotte brick plant which was opened in1850 and it took the name of Żarowska Fabryka Szamotowa K. Kulmiz ( K. Kulmiz Chamotte Plant in Żarów ). Local raw materials were used in the production process, and the good quality of its products used to attract customers both from Poland and from abroad. During its long history, the plant changed its owners several times. Among others it belonged to the Didier Werke AG concern, being one of the front plants from the refractory branch in the territory of Poland. In 2003 the privatized company changed its name to Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów S.A. (Polish Refractory Ceramics Żarów S.A.). The contemporary times of the company are determined by the goals of a continual improvement of the product quality through consistently implemented, unusually fast modernization process that had included all production divisions from the automation of the mix preparation division to the purchase of new tunnel kilns with a full control of the firing process. Moreover, meeting the expectations of the industry, the company permanently extends its product range by introducing elements of engineering, covering the design of linings and new constructional and material solutions. It also offers monitoring of the operation of the supplied products, installation supervision and implementation of new technological solutions Combining the advantages of its many-year tradition with modern solutions, PCO offers its customers products adjusted to their individual requirements, thus enabling them to achieve higher performances of their processes. All team of the company works with passion, treasuring direct contacts with customers and joint search for solutions for problems. Together we are able to compete effectively in the nowadays difficult global market. Serdecznie zapraszam do współpracy! From the bottom of my heart I invite you to cooperation! P r e z e s, P r e s i d e n t Katarzyna Klimowicz

3 Proces produkcji Zdobyte doświadczenie technologiczne i nowoczesne wyposażenie zakładu gwarantują terminowe dostawy wysokiej jakości produktów. Jak to robimy: r najwyższą możliwą precyzję wykonywania form o nawet najbardziej skomplikowanym kształcie uzyskujemy dzięki stosowaniu obrabiarek typu CNC, r projektowanie i przygotowywanie składów ziarnowych mieszanek surowcowych odbywa się w procesie całkowicie zautomatyzowanym, sterowanym komputerowo, r nadawanie kształtu podczas formowania realizujemy na wydziałach wyposażonych w trzydzieści różnego typu pras, r obróbka termiczna odbywa się w nowoczesnych piecach tunelowych o automatycznej kontroli procesu wypalania. manufacturing process The gained technological experience and modern plant facilities guarantee punctual deliveries of high quality products. How we do it: r the highest possible precision of the execution of moulds with even the most complicated shapes we achieve thanks to the application of the CNC metal working machines; r designing and preparation of grain size compositions of raw material mixes is executed in a fully automated process, computer controlled; r shaping during moulding we made in departments equipped with thirty presses of different types; r thermal processing is made in modern tunnel kilns with an automated control of the firing process.

4 Wyroby formowane wypalane 1. Wyroby glinokrzemianowe: r kwarcowo-szamotowe: SITONEX Ks2 r kwasoodporne: RESIMAX KW1, RESIMAX KW2, RESIMAX S4 r szamotowe: NORMATON A25t, NORMATON BS, NORMATON A30t, NORMATON AS r szamotowe o podwyższonej odporności na ścieranie: EXTRATON A30s, EXTRATON AX33, EXTRATON A30Zr, EXTRATON A35t r wieloszamotowe: NORMATON AS, NORMATON A35t, NORMATON AW r zwiększonej zaw. AL2O3: SUPERTON A40t, SUPERTON Al40, SUPERTON Al42, SUPERTON Al44, SUPERTON Al44-2 r wysokoglinowe: MULITEX Al46, MULITEX Al50, MULITEX Al62, MULITEX Al72, MULITEX Al72M, MULITEX Al80 r wysokoglinowe o podwyższonej odporności na ścieranie: ABRAL Al50Zr, ABRAL ŻRMK, ABRAL BCW r andaluzytowe: ANDALUX A55, ANDALUX A60, ANDALUX A60H, ANDALUX A60c, ANDALUX A65, ANDALUX A65H r boksytowe: BOXITEX B62, BOXITEX B62Hc, BOXITEX B64, BOXITEX B75, BOXITEX B75H, BOXITEX B80, BOXITEX B80Hc, BOXITEX B85 r korundowe: CORALEX AK75, CORALEX AK85, CORALEX AK90, CORALEX AT90, CORALEX AK90Crc, CORALEX AK93Cr, CORALEX AK95 2. Wyroby kordierytowe: r szamotowo-kordierytowe: KORMAX ARCO, KORMAX SK r kordierytowe: KORMAX KRG 127, KORMAX KRG Wyroby z węglika krzemu: r wyroby z węglika krzemu: SICALUX SiC40, SICALUX SiC45, SICALUX SiC60, SICALUX SiC65, SICALUX SiC80, SICALUX SiC80H, SICALUX SiC85, SICALUX SiC85H 4. Wyroby izolacyjne: r perlitowe niewypalane: PERLITEX LPN4, PERLITEX LPN5, PERLITEX LPN5H, PERLITEX LPN6, PERLITEX LPN7, PERLITEX LPN8, PERLITEX LPN10 r ogniotrwałe wypalane: ISOLUX L4s, ISOLUX L5s, ISOLUX L6s, ISOLUX L8s, ISOLUX L10x, ISOLUX L10s, ISOLUX L12s, ISOLUX LA10s, ISOLUX LA12s r cięte i szlifowane: ISOLUX L6, ISOLUX LA6, ISOLUX LA8, ISOLUX LA10, ISOLUX LAL6, ISOLUX LAL8, ISOLUX LAL9, ISOLUX LAK10 Burnt shaped refractories 1. Aluminosilicate refractories: r quartz-chamotte: SITONEX Ks2 r acid-resistant: RESIMAX KW1, RESIMAX KW2, RESIMAX S4 r fireclay: NORMATON A25t, NORMATON BS, NORMATON A30t, NORMATON AS r fireclay with increased abrasion resistance: EXTRATON A30s, EXTRATON AX33, EXTRATON A30Zr, EXTRATON A35t r multi-chamotte: NORMATON AS, NORMATON A35t, NORMATON AW r with increased AL2O3: SUPERTON A40t, SUPERTON Al40, SUPERTON Al42, SUPERTON Al44, SUPERTON Al44-2 r high-alumina: MULITEX Al46, MULITEX Al50, MULITEX Al62, MULITEX Al72, MULITEX Al72M, MULITEX Al80 r high-alumina with increased abrasion resistance: ABRAL Al50Zr, ABRAL ŻRMK, ABRAL BCW r andalusite: ANDALUX A55, ANDALUX A60, ANDALUX A60H, ANDALUX A60c, ANDALUX A65, ANDALUX A65H r bauxite: BOXITEX B62, BOXITEX B62Hc, BOXITEX B64, BOXITEX B75, BOXITEX B75H, BOXITEX B80, BOXITEX B80Hc, BOXITEX B85 r cordum: CORALEX AK75, CORALEX AK85, CORALEX AK90, CORALEX AT90, CORALEX AK90Crc, CORALEX AK93Cr, CORALEX AK95 2. Cordierite refractories r chamotte-cordierite: KORMAX ARCO, KORMAX SK r cordierite: KORMAX KRG 127, KORMAX KRG Silicon carbide refractories r silicon carbide refractories: SICALUX SiC40, SICALUX SiC45, SICALUX SiC60, SICALUX SiC65, SICALUX SiC80, SICALUX SiC80H, SICALUX SiC85, SICALUX SiC85H 4. Insulating refractories: r pearlite unburnt bricks: PERLITEX LPN4, PERLITEX LPN5, PERLITEX LPN5H, PERLITEX LPN6, PERLITEX LPN7, PERLITEX LPN8, PERLITEX LPN10 r burnt rrefractories: ISOLUX L4s, ISOLUX L5s, ISOLUX L6s, ISOLUX L8s, ISOLUX L10x, ISOLUX L10s, ISOLUX L12s, ISOLUX LA10s, ISOLUX LA12s r cutting and grinding bricks: ISOLUX L6, ISOLUX LA6, ISOLUX LA8, ISOLUX LA10, ISOLUX LAL6, ISOLUX LAL8, ISOLUX LAL9, ISOLUX LAK10

5 Wyroby nieformowane: 1. Zaprawy ogniotrwałe: r szamotowe: MORTALEX ZSz0, MORTALEX ZSz1, MORTALEX ZSz2, MORTALEX ZSz3, MORTALEX ZSz4, MORTALEX MtS36, MORTALEX MtS36h r wysokoglinowe: MORTALEX ZAL60, MORTALEX ZAL70, MORTALEX ZAND, MORTALEX ZB, MORTALEX ZAK, MORTALEX ZAK95 r kity korundowe: MORTALEX K70, MORTALEX K75 r zaprawy karborundowe: MORTALEX ZSiC 1, MORTALEX ZSiC 2 r izolacyjne: MORTISOL ZLPN, MORTISOL ZL, MORTISOL ZLA10, MORTISOL ZLAL r kleje: ISOPAST 1000, ISOPAST 1250, ISOPAST 1400, ISOPAST Betony r konwencjonalne: PCOCAST BŻK, PCOCAST BŻK-1, PCOCAST BŻS110, PCOCAST BOS125, PCOCAST BOS135, PCOCAST BOS145, PCOCAST BA150, PCOCAST BOS150, PCOCAST BOS160, PCOCAST BBO, PCOCAST BOK160, PCOCAST BOK160/EB, PCOCAST BOK160/EA r niskocementowe: - glinokrzemianowe: PCOCAST BN135/W, PCOCAST BN140/W, PCOCAST BN145/W, PCOCAST BN150/W, PCOCAST BAN, PCOCAST BAN-K/W, PCOCAST BN160/W, PCOCAST BNB, PCOCAST BOK160/EB/N, PCOCAST BOK160/EA/N - na bazie palonek mulitowych: MULCAST BN50M, MULCAST BN60M, MULCAST BN70M, MULCAST BN80M - na bazie węglika krzemu: MTSIC35, BENSIC30, BENSIC40, BENSIC60, BENSIC80 r izolacyjne: ISOCAST BI-8/05, ISOCAST BI-9/08, ISOCAST BI-11/06, ISOCAST BI-11/09, ISOCAST BI-11/1,1, ISOCAST BI-11/1,3, ISOCAST BI-12/1,2, ISOCAST BI-13/1,3, ISOCAST BI-14/08 r izolacyjne do natryskiwania: ISOGUN BI-8/0,5N; ISOGUN BI-9/0,8N; ISOGUN BI-11/0,6N; ISOGUN BI-11/0,9N; ISOGUN BI-11/1,1N; ISOGUN BI-11/1,3N; ISOGUN BI-12/1,2N; ISOGUN BI-13/1,3N; ISOGUN BI-14/08 r samopłynący: ECOCAST 38FL 3. Masy do ubijania r glinokrzemianowe: KWARCOPLAST 65, ŻAROPLAST 40 r andaluzytowe: ALPLAST 58, ALPLAST 60K, ALPLAST 62, ALPLAST 62P r korundowe: ALKOPLAST90 4. Masy do torkretowania: r glinokrzemianowe: PCOLIT NG135, PCOLIT NG140, PCOLIT NG145, PCOLIT NG155, PCOLIT NG165 r na zimno: PCOLIT NGB125, PCOLIT NGB135, PCOLIT NGB145, PCOLIT NGA150, PCOLIT NGB155, PCOLIT NGB165 r na gorąco: PETROGUN 1200, PCOGUN NGT145, PCOGUN NGT155, PCOGUN NGT165 Unshaped refractories: 1. Refractory mortars: r fireclay: MORTALEX ZSz0, MORTALEX ZSz1, MORTALEX ZSz2, MORTALEX ZSz3, MORTALEX ZSz4, MORTALEX MtS36, MORTALEX MtS36h r high-alumina: MORTALEX ZAL60, MORTALEX ZAL70, MORTALEX ZAND, MORTALEX ZB, MORTALEX ZAK, MORTALEX ZAK95 r corundumspecial mixes: MORTALEX K70, MORTALEX K75 r zaprawy karborundowe: MORTALEX ZSiC 1, MORTALEX ZSiC 2 r insulating: MORTISOL ZLPN, MORTISOL ZL, MORTISOL ZLA10, MORTISOL ZLAL r adhesives: ISOPAST 1000, ISOPAST 1250, ISOPAST 1400, ISOPAST Castables r refractory castables: PCOCAST BŻK, PCOCAST BŻK-1, PCOCAST BŻS110, PCOCAST BOS125, PCOCAST BOS135, PCOCAST BOS145, PCOCAST BA150, PCOCAST BOS150, PCOCAST BOS160, PCOCAST BBO, PCOCAST BOK160, PCOCAST BOK160/EB, PCOCAST BOK160/EA r low cement castables: - aluminosilicate: PCOCAST BN135/W, PCOCAST BN140/W, PCOCAST BN145/W, PCOCAST BN150/W, PCOCAST BAN, PCOCAST BAN-K/W, PCOCAST BN160/W, PCOCAST BNB, PCOCAST BOK160/EB/N, PCOCAST BOK160/EA/N - based on synthetic mullite grogs: MULCAST BN50M, MULCAST BN60M, MULCAST BN70M, MULCAST BN80M - based on silicon carbide: MTSIC35, BENSIC30, BENSIC40, BENSIC60, BENSIC80 r insulating castables: ISOCAST BI-8/05, ISOCAST BI-9/08, ISOCAST BI-11/06, ISOCAST BI-11/09, ISOCAST BI-11/1,1, ISOCAST BI-11/1,3, ISOCAST BI-12/1,2, ISOCAST BI-13/1,3, ISOCAST BI-14/08 r insulating refractories for gunning: ISOGUN BI-8/0,5N; ISOGUN BI-9/0,8N; ISOGUN BI-11/0,6N; ISOGUN BI-11/0,9N; ISOGUN BI-11/1,1N; ISOGUN BI-11/1,3N; ISOGUN BI-12/1,2N; ISOGUN BI-13/1,3N; ISOGUN BI-14/08 r self flowing castables: ECOCAST 38FL 3. Ramming mixes r alumionosilicate: KWARCOPLAST 65, ŻAROPLAST 40 r andalusite: ALPLAST 58, ALPLAST 60K, ALPLAST 62, ALPLAST 62P r korundum: ALKOPLAST90 4. Gunning mixes: r aluminosilicate: PCOLIT NG135, PCOLIT NG140, PCOLIT NG145, PCOLIT NG155, PCOLIT NG165 r for cold application: PCOLIT NGB125, PCOLIT NGB135, PCOLIT NGB145, PCOLIT NGA150, PCOLIT NGB155, PCOLIT NGB165 r for hot application: PETROGUN 1200, PCOGUN NGT145, PCOGUN NGT155, PCOGUN NGT165

6 Produkty nasze znajdują zastosowanie w: 1. Przemysł hutniczy: r Huty żelaza i stali r Huty metali kolorowych r Odlewnictwo 2. Przemysł energetyczny 3. Przemysł chemiczny 4. Koksownictwo 5. Przemysł szklarski 6. Przemysł cementowo-wapienniczy 7. Ceramika budowlana 8. Ceramika szlachetna 9. Producenci piecyków i kominów przemysłowych 10. Producenci kominków Our products are used by: 1. Metal processing industry: r Iron and steel plants r Non-ferrous metal plants r Founding 2. Power industry 3. Chemical industry 4. Coke industry 5. Glass-making industry 6. Cement and lime industry 7. Building ceramics 8. Ceramic whiteware 9. Manufacturers of stoves and industrial chimneys 10. Manufacturers of fireplaces Kierunki Eksportowe Produkowane przez nas wyroby eksportowane są do wielu krajów Unii Europejskiej oraz innych krajów Europy i Świata. Najważniejsze kierunki eksportowe to: Niemcy, Czechy, Grecja, Holandia, Francja, Wielka Brytania, Austria, Węgry, Belgia, Litwa, Szwajcaria, Słowacja, Rumunia, Ukraina, Malezja, Dania, Włochy, Francja, Norwegia, Rosja, Hiszpania, Chorwacja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Finlandia a nawet Chiny. Export Directions The materials we manufacture are exported to numerous countries of the European Union and other countries worldwide. The major export directions are: Germany, the Czech Republic, Greece, the Netherlands, France, Great Britain, Austria, Hungary, Belgium, Lithuania, Switzerland, Slovakia, Romania, the Ukraine, Malaysia, Denmark, Italy, Norway, Russia, Spain, Croatia, United Arab Emirates, Finland, and even China. Dynamika sprzedaży Dynamics of the sales increase * Plan na rok 2008 Plan on year 2008

7 Jakość Polityka Jakości jest nierozerwalnym elementem strategii firmy. Wyznacza ją świadomość, iż głównym składnikiem wartości przedsiębiorstwa są: rynek i klient. Dobra jakość wyrobów, monitorowanie bieżących i przyszłych potrzeb, terminowość dostaw, kompleksowa obsługa, a także wdrożony system zarządzania ISO 9001:2000 to klucz do uzyskania zadowolenia klienta, zdobycia jego zaufania. To również klucz do rynkowego sukcesu. Quality The Quality Policy is an inseparable element of the company s strategy. It is determined by the consciousness that the main components of a company s value are the market and the customer. A good product quality, monitoring of the current and future needs, just-intime deliveries, complex service, as well as the implemented ISO 9001:2000 management system they make the key to getting customer s satisfaction and gaining his confidence. They are also the key to the market success. Ochrona Środowiska Firma przywiązuje szczególną wagę do ochrony środowiska naturalnego. Nasza produkcja jest całkowicie bezodpadowa a dokonane inwestycje w nowoczesną infrastrukturę i piece tunelowe doprowadziły do całkowitego wyeliminowania emisji szkodliwych substancji. Posiadamy zintegrowane pozwolenie na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych. Environment Protection The company pays a special attention to protection of the natural environment. Our production is entirely waste free, and the investments we have made in modern infrastructure and tunnel kilns have led to total elimination of the emission of noxious substances. We possess an integrated permission to conduct an installation for the manufacture of ceramic products.

8 Polska Poland Gdańsk Poznań Warszawa Wrocław Żarów - PCO Kraków Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów SA ul. Hutnicza 1, Żarów tel: (+48 74) fax: (+48 74) internet:

SPIS TREŚCI INDEX HUTNICTWO ŻELAZA I STALI...3 IRON AND STEEL METALLURGY...3 HUTNICTWO METALI KOLOROWYCH ORAZ ALUMINIUM...4

SPIS TREŚCI INDEX HUTNICTWO ŻELAZA I STALI...3 IRON AND STEEL METALLURGY...3 HUTNICTWO METALI KOLOROWYCH ORAZ ALUMINIUM...4 SPIS TREŚCI HUTNICTWO ŻELAZA I STALI...3 HUTNICTWO METALI KOLOROWYCH ORAZ ALUMINIUM...4 PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY I ELEKTROCIEPŁOWNICZY...5 KOKSOWNICTWO...6 PRZEMYSŁ SZKLARSKI... 7 PRZEMYSŁ CEMENTOWO-WAPIENNICZY...8

Bardziej szczegółowo

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski 1 ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski Tel./Fax +48 42 211 14 18 +48 42 632 32 94 alcon@alcon.pl www.alcon.pl Narzędziownia odlewni

Bardziej szczegółowo

Lista Członków. Odlewniczej Izby Gospodarczej

Lista Członków. Odlewniczej Izby Gospodarczej Lista Członków Odlewniczej Izby Gospodarczej List of members Foundry Chamber of Commerce 1 Air Products Sp. z o.o. ul. Pory 59 02757 Warszawa Tel. +48 22 440 32 00 Fax +48 22 440 32 05 Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

LIST OF MEMBERS WYKAZ CZŁONKÓW ODLEWNICZEJ IZBY GOSPODARCZEJ LISTE DER MITGLIEDER

LIST OF MEMBERS WYKAZ CZŁONKÓW ODLEWNICZEJ IZBY GOSPODARCZEJ LISTE DER MITGLIEDER 1 Air Products Sp. z o.o. ul. Pory 59 02-757 Warszawa Dyrektor Generalny: Andrzej Sołtysik Kierownik Rynku Metale, Odlewnictwo: Eugeniusz Ratajczak Tel. +48 22 440 32 00 Fax +48 22 440 32 05 Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

Oferujemy: Katalog firm - ponad 1500 firm z całego świata podzielonych na kategorie

Oferujemy: Katalog firm - ponad 1500 firm z całego świata podzielonych na kategorie 4metal Sp. z o.o. ul. Gdańska 136, 90-536 Łódź, Polska/Poland tel. (+48 42) 256 90 00, fax (+48 42) 256 90 09 e-mail: info@4metal.pl, http://www.4metal.com B-48 Poszukujecie nowych klientów? Oferujemy:

Bardziej szczegółowo

In service for Power Industry

In service for Power Industry n e i przesy ł o w e d l a r ó ż n yc h g a ł ę z i p r z e m y s ł u, T e c h n o lo g i c a l a n d t r a n s f e r p i p i n g s f o r d i f f e r e n t b r a n c r d o s ta r czo n yc h u r z ą d z

Bardziej szczegółowo

Katalog usług services

Katalog usług services Katalog usług services CZTERY NOWOCZESNE ANODOWNIE FOUR MODERN ANODIZING LInes GiętarkA do profili aluminiowych Bending urządzenia do obróbki mechanicznej profili aluminiowych Mechanical processing linie

Bardziej szczegółowo

ART of MINING. Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem Zarządu KOPEX S.A.

ART of MINING. Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem Zarządu KOPEX S.A. ART of MINING BIULETYN INFORMACYJNY GRUPY ZZM-KOPEX, WYDANIE SPECJALNE - WRZESIEŃ 2009 Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology Applied Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów The products catalogue

Katalog Produktów The products catalogue Katalog Produktów The products catalogue Szanowni Państwo, Z przyjemnością przedstawiamy Państwu Odlewnię Metali Szopienice, mającą swoją siedzibę w Katowicach. Spółka powstała w 2001 roku w procesie restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

Nasz sukces opiera się na wiedzy naszych ludzi, ponad 50 latach doświadczeń. Energomontaż-Południe SA has built its corporate position on years

Nasz sukces opiera się na wiedzy naszych ludzi, ponad 50 latach doświadczeń. Energomontaż-Południe SA has built its corporate position on years WSTĘP Introduction Wstęp Energomontaż-Południe SA jest spółką, której dzisiejsza pozycja została zbudowana poprzez wieloletnie doświadczenie i kompetencję. Lata praktyki pozwalają firmie brać udział w

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT 2010 www.stalprodukt.com.pl R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia, Poland tel. +48 14 / 615 10 00, fax +48 14 / 615 11 18, e-mail: market@stalprodukt.com.pl Spis

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

Energetyka Power Engineering

Energetyka Power Engineering Energetyka Power Engineering Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities 29 raport roczny / annual report Spis treści Contents List prezesa zarządu Władze spółki Akcjonariat Giełda Historia spółki Ważne wydarzenia 29 roku Czynniki ryzyka Produkty i ich rynki Działalność spółki

Bardziej szczegółowo

raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Spis treści Index of contents 1 2 3 4 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na świecie 4 1 Świat i Polska 5 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach i cenach

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC Rokita SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC Rokita: Raport roczny 2013 / Annual Report 2013 3 List Zarządu Letter from the Management Board Rok 2013 w

Bardziej szczegółowo

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SERWIS DLA ENERGERTYKI SERVICE FOR POWER SECTOR Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SPIS TREŚCI / CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION...5 STRUKTURA SPRZEDAŻY DYWIZJI ENERGETYKI W POLSCE SALES ORGANIZATION OF POWER

Bardziej szczegółowo

The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2

The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2 Wo r l d C l a s s P o w e r S o l u t i o n s E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y Energy Efficiency Natural Resources CO 2 The Company... O firmie... 2 3 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

POLISH STEEL ASSOCIATION

POLISH STEEL ASSOCIATION HUTNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA POLISH STEEL ASSOCIATION HUTNICZĄ IZBĘ PRZEMYSŁOWO-HANDLOWĄ (HIPH), jako organizację samorządu gospodarczego, powołano w 1991 roku. Izba zrzeszając 54 przedsiębiorstwa:

Bardziej szczegółowo

We make your production efficient

We make your production efficient We make your production efficient Twinings of London Twinings of London is a global brand of high quality teas, selling its products in over 115 countries. The company has a 300-year tradition, which makes

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo